NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens innstilling s 14 Årsmøter i lokalavdelingene s 4, NTL-Skatts hjemmeside s 15 Folk blir syke av omstilling s 17

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 29.april Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 11. juni Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Regjeringens skattemelding 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Vedr. kampen mot svart arbeid 3 Årsmøte og kortkurs i Finnmark 4 Årsmøte og kortkurs i Hedmark 4 Nytt fra Fylkesutvalget i Finnmark 5 Reisedagbok fra en lang dags ferd mot natt 6-9 Årsmøte og kortkurs i M & Romsdal 10 Årsmøte og kortkurs i Nord-Trøndelag 11 Årsmøte og konferanse ved SFU 11 Årsmøte og kortkurs i Vest-Agder 12 Årsmøte og kortkurs i S-Trøndelag 13 NOU 2004:1, En modernisert folketrygd Arbeidsinnvandring etter etaten ikke rustet for overgangen 16 Folk blir syke av omstilling 17 Saker vedr. lederne 17 Reorganisering av skatteetaten 18 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 19 Medlemsavtale med Statoil 20 Leder NTL-Skatt har denne vinteren og våren hatt usedvanlige mange og tunge saker til behandling som berører oss som statsansatte. Det er nok å nevne saker som * Pensjonskommisjonens innstilling * Regjeringens skattemelding * Arbeidslivslovutvalgets innstilling * Arbeidsinnvandring ifm. EU-utvidelsen. Dette er saker og områder som berører vårt arbeidsliv og samfunn. NTL-Skatt har avgitt uttalelser på disse områdene/sakene. Regjeringens skattemelding Når dette skrives er NTL-Skatt i ferd med å avgi våre kommentarer til Regjeringens skattemelding. Den politiske behandlingen av skattemeldingen vil skje før sommeren. Hovedinnholdet i meldingen ble presentert i en Kontrollinfo tidligere i våres: Delingsmodellen avvikles. Skattesatsen på 28 prosent for selskapsoverskudd og annen kapitalinntekt og den progressive beskatningen av arbeidsinntekter videreføres. * Delingsmodellen skal erstattes med aksjonærmodellen, dvs. med en skatt på utbytter og gevinster (over et skjermingsbeløp basert på risikofri avkastning). Aksjonær-modellen bygger også på at marginalskatten på høye arbeidsinntekter reduseres ned til om lag samme nivå som samlet marginalskatt på aksjeinntekter. * Lønnsfradraget oppheves, og erstattes med et utvidet minstefradrag som bare gjelder for lønnsinntekter. * Fordelsbeskatningen av egen bolig fjernes. * Formuesskatten trappes ned. * Det skal foretas en forenkling og opprydding i skattereglene. Reorganisering av skatteetaten Parallelt med dette har det vært tunge diskusjoner sentralt om den videre veien med arbeidet med ROS. Heldigvis har Skattedirektøren besluttet at etaten skal ta seg noe mer tid til i det forberedende arbeide med ROS, istedenfor å ta et meget forkortet tidsløp. Som eneste organisasjon har NTL- Skatt helhjertet gått inn for et slik alternativ. Hensynet til et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag og en bred involvering av de ansatte er våre hovedbegrunnelser for et slikt ståsted. Faget i fokus Det er etter NTL-Skatts mening meget vesentlig at framtidas skatteetat kan bli en viktig aktør på det faglige området, og at etaten kan kombinere større faglige satsing med det nødvendige utviklingsarbeidet. Dette gjelder alle etatens fagområder. Mange medarbeidere er frustrert over at det faglige for ofte blir salderingsposten i dagens hektiske hverdag med stramme tidsfrister og budsjetter. Et viktig sak er også hvordan en kan organisere etatens samlede kontrollvirksomhet i en reorganisert skatteetat, og få utnyttet etatens samlede ressurser på kontrollområdet. NTL-Skatt vil fortsette å fokusere på dette viktige området, også ifm. det videre arbeide med ROS. NTL-Skatt er for eksempel den eneste fagforeningen i etaten som er representert med skatterevisor både i ROSstyret og referansegruppa. NTL-Skatt har brukt og vil fremover fortsatt bruke mye ressurser i den nærmeste tida til å fokusere på de faglige områdene i etaten, samt sette nødvendig tyngde bak vårt arbeide med ivareta våre medlemmer i den kommende omstillingssituasjonen. Opp i alt dette er det også viktig å fortsatt sette fokus på å få bedret etatens ressurssituasjon. NTL-Skatt vil i dette arbeidet fortløpende vurdere å ta nødvendig politisk kontakt. Når det gjelder hovedtariffoppgjøret i staten som så vidt er kommet i gang når dette skrives, henviser jeg til vår fortløpende hurtiginformasjon. Hørt fra medlem i disse omstillingstider: Stein Thorvaldsen Når nøden er størst er hjelpen nærmest borte. Redaktørens hjørne En helg er over og et fantastisk vær har det vært. Fra morgenen av liksom du får inn over deg hvilken maktkamp som er i gang mellom den etter hvert forgangne vinter og våren som sprenger seg fram. Den grå, ugjennomtrengelige og ikke minst rå morgenskodda som må vike etter hvert som den gnistrende solskiva stadig tar tak i uvesenet. Det damper av jordsmonnet. Må bare si at dette fenomenet stadig gjør inntrykk. Ellers er det ikke å legge skjul på at nettopp i dette tidsrommet foregår en annen og årlig øvelse; deadline for dekkomlegging er et faktum. Nå er jo etter hvert flere og flere som nærmest etter å ha fått morderstemplet på seg (i hvert fall medvirkning til drap!) har tatt til fornuften og nå kjører piggfritt og som derav ikke behøver å være så nøye med datoen på kalenderen. Men for oss som stadig ikke bryter nye barrierer og som sidrumpa velger å holde på det gamle og velprøvde så er tiden inne. Og hva fører så dette med seg; jo, først må jo sommerdekkene fram i lyset og hvis flere gjør som jeg så ble de i fjor høst plassert innerst i en krok. Ettersom høst og vinter hver på sin måte har frambragt nødvendigheten av bruk av andre hjelpemidler som også opprinnelig hadde sin plassering nært opptil foran nevnte dekk, så har bruk og tilbakesetting over tid medført at forberedelse til dekkomlegging først av alt framtvinger en smule rydding i garasjen! Så er det med argusøyne å se om mønsterdybden I en Kontrollinfo tidligere i vinter omtalte vi Aftenpostens intervju med Skattedirektøren om etatens arbeid mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet. NTL-Skatt følger dette arbeidet kontinuerlig og er opptatt av at denne innsatsen må styrkes. Imidlertid er dette avhengig av at etatens ressurssituasjon bedres, noe vi føler at ofte undervurderes i denne forbindelse. I et brev tidligere i vinter til Finansdepartementet ifm. statsbudsjettet for 2005, har NTL- Skatt krevd at etatens budsjett må styrkes med 141,0 mill kroner, fordelt på følgende; på dekkene gjør de trafikksikre også inneværende sesong. Argusøyne, ja vel, 1,6 millimeter er vel absolutt minimum og legger en godviljen til og sikter litt skjevt så holder de vel, eller? Forskriftsmessig og forsvarlig kan jo som kjent være to vidt forskjellige ting! Også en form for valgets kvaler! Inge Sveås Vel, nå endte det med skifte til to nye dekk for mitt vedkommende og faktisk behørig omlagt på byens merkeverksted. Så essensen av forårets øvelse ble en noe mer slunken lommebok, men med en noe bedre samvittighet! Og det med lommeboken kan jo bringe de fleste av oss til å tenke i retning av hva som nå foregår i innspurten av hovedtariffoppgjøret! For hvem vil ikke at årets oppgjør både skal gi knitrende sedler og kanskje ikke minst at vi unngår vedvarende angrep på tilkjempede velferdsgoder i form av avtalefestede rettigheter?! Så kan man selvfølgelig håpe at vi oppnår uttelling både i pose og sekk men det er vel erfaringsmessig lite trolig.og hvis viljen, spesielt hos arbeidsgiver, ikke på noen måte er tilstede så er det jo fullt mulig at vi noe etter at disse linjer leses er i konflikt! 90,0 mill kroner til 200 nye kontrollstillinger i skatteetaten 20,0 mill kroner til 40 nye stillinger som politiog bistandsrevisorer på landsbasis 10,0 mill kroner til holdningsskapende arbeid ungdom og skatt 5,0 mill kroner til samarbeidsforum mot svart økonomi 16,0 mill kroner til 40 nye innfordringsstillinger. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 9/04: Regjeringens skattemelding. 10/04: Fra fellesmøtet i SKD 30. mars. 11/04: LO-Stats generelle krav til lønnsforhandlingene i staten. 12/04: Fra ROS-styremøtet 1. april. 13/04: Fra ROS-styremøtet 13. april. 14/04: Fra fellesmøtet i SKD 27. april. Følgende Kontroll-infoer er sendt ut siden sist: 2/04: Kontrollstrategier i skatteetaten. 3/04: Kampen mot svart arbeid og øk. kriminalitet. 4/04: Anmodning om synspunkter på skattemeldingen. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer/- Kontrollinfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Når det gjelder denne utgaven av NTL-Skatt så kan en ikke unngå å legge merke til den aktiviteten som legges for dagen i våre mange lokalavdelinger i forbindelse med avvikling av årsmøter, dagskonferanser og kurs. Selv om NTL-Skatt ikke er ukjent med det vell av kreativitet og pågangsmot som rører seg i lokalavdelingene, er det likevel gledelig å merke seg at også i tider hvor både usikkerhet omkring egen og andres framtidig jobbsituasjon og kanskje en smule frustrasjon over nettopp det som skjer, verken berøver oss motet eller gleden over det å stå på! Ha en god vår dere.mye gror nettopp på denne tiden! Inge S Kampen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet Så gjenstår det å se om bevilgende og politiske myndigheter virkelig er interessert i å styrke skatteetatens muligheter til å være en sentral aktør på det «svarte området». Stein Thorvaldsen 2 3

3 Årsmøte og kurs i Finnmark NTL-Skatts avdeling i Finnmark var i tidsrommet mars samlet i Lakselv for å avvikle årsmøte og kortkurs. Fra årsmøtet nevnes at det nye styret har fått et nytt styremedlem. Det er Viggo Jensen fra Honningsvåg. For øvrig var det gjenvalg, slik at styret består av: Leder Edel Duurhuus, Hammerfest. Nestleder Lisbeth Varsi, Kirkenes. Kasserer Siv P.Utsi, Alta. Sekretær Bjørn A. Niska, Vadsø. Styremedlemmer: Viggo Jensen, Honningsvåg. Ann-Ragnhild Mathisen, Tana. Unni Dalheim, Alta Som fylkestillitsvalgt ble Edel Duurhuus gjenvalgt med gjenvalg av sin vararepresentant Lisbeth Varsi. Etter årsmøtet startet kurset; Fra politikk til praktisk tillitsvalgarbeid. Foreleser var den engasjerte og dyktige organisasjonssekretær Rolf Herman Longnes fra NTL. Å ikke ha en av våre fra styret i landsforeningen som foreleser var en ny erfaring. Det var ingen i styret som hadde anledning til å komme til vårt årsmøte og samtidig være kursleder denne gangen. Fornøyde kursdeltakere. Bildet ble tatt av Rolf Herman Longnes. Den godeste Rolf Herman Longnes fikk engasjert forsamlingen. Aldri har jeg sett så mange av våre medlemmer studere så mange partiprogrammer. Og det attpåtil med glød og interesse. Den blide sørlending fikk god kontakt med forsamlingen og dialogen fløt fritt. Kankje fikk han vekket en ulmende og gryende interesse for politikk og fagforeningsarbeid? Alle tilbakemeldinger fra kursdeltakerne tyder på at Rolf Herman Longnes er en foreleser vi gjerne reengasjerer ved en senere anledning. Vi hadde så mye på hjertet og på tunga som tiden ikke tillot oss å fremføre. Må fremtiden la oss få muligheten til å fortsette den konstruktive og fremtidsrettede dialog. Vi takker NTL som lånte oss Rolf Herman Longnes og benytter også anledningen til å hilse den engasjerte foreleser og ordstyrer som også har foreviget forsamlingen med sitt digitale kamera. Vi sier på gjensyn ved en senere anledning i Finnmark. Bildet viser deltakerne på kurset i Finnmark i februar og er tatt av John Leirvaaag. Det nye styret i NTL-Skatt i Hedmark Årsmøte ble avholdt den 19. mars på Hamar. Det nye styret består av: Frode Jensen, Per Nyrønning, Monica Rasen, Ola Arild Myhre, Marianne T. Kroglund, Gerd Slettan (nyvalgt leder), Øystein Holmen og Lillian Fjeld. Årsmøtet fattet enstemmig følgende tariffpolitiske uttalelse: «NTL/avd vil at tariffoppgjøret i år 2004 skal sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapningen i form av kjøpekraftsforbedring og gi en god fordelingsprofil. En rettferdig lønnsutvikling sikres best ved at størstedelen av oppgjøret fastsettes sentralt gjennom at hoveddelen av lønnstilleggene gis som generelle tillegg. Det er viktig at mest mulig av fordelingsrammene er kjent før uravstemning. De generelle tilleggene bør være en kombinasjon av krone- og prosenttillegg. På linje med oppgjøret for 2003 må det legges opp til etterreguleringer av rammen i staten når lønnsglidningen og lønnsutviklingen i privat sektor er kjent, for å hindre etterslep i statlig sektor. Avtalefestet pensjon (AFP) må videreføres. Vi tar sterkt avstand fra alle forsøk på å undergrave og svekke AFP-ordningen og pensjonsrettighetene våre i Statens Pensjonskasse.» Fra v.: Frode Jensen, Per Nyrønning, Monica Rasen, Ola Arild Myhre, Marianne T. Kroglund, Gerd Slettan (nyvalgt leder), Øystein Holmen og Lillian Fjeld. Fylkesutvalget i Finnmark Nytt fra NTL s fylkesutvalg i Finnmark. Av nestleder Bjørn A. Niska Fylkesutvalget til NTL i Finnmark har nettopp avviklet kurs om velferdsstaten. Kurset ble arrangert i Karasjok i tidsrommet februar. Vi hadde fulltegnet kurs og flere på venteliste. Foreleser var John Leirvaag og han var dyktig. Temaene var diskutert og vi så blant annet den danske videoen om modellen fra New Zealand med hensyn til nedbygging av velferdsstaten som en konsekvens av denne modellen som de iverksatte der nede allerede i Det var helt tydelig at vi i dag ser de samme tanker og ideer luftes og utprøves i Norge. Forunderlig at det fortsatt er noen som tror at det som ikke virker andre steder skal virke her i landet. Tiden er moden og snart overmoden. Vi må starte kampen og vekke/samle motkreftene før det er for sent. At kurset også fikk omtale i NRK lokalradioen registrerer vi også. Av andre temaer var IA-avtalen og pensjonskomiteens forslag. Temaene var flere og høyaktuelle. Vi ser ikke bortifra at kurset kan gjentas. Ellers legger vi opp til et annet kurs i Hammerfest i slutten av april. Fylkesutvalget skal ha neste styremøte i Honningsvåg og legger opp til både bedriftsbesøk og medlemsmøte/ møte for LO-medlemmer. Der er som filmskaperen ikke så mange sjeler igjen på Magerøya. Likevel regner vi med å få samlet en del av dem som fremtidsrettet meningsutveksling og gjerne etterfulgt av forslag som med fordel kan resultere i konkrete handlinger. Det er kriser i fiskeriene i fylket og andre utfordringer står også i kø. Selv sier vi at vi står han av og fremtiden vil vise hvordan. Fylkesutvalget til NTL i Finnmark har tidligere år gjennomført godt besøkte dagskonferanser med Per Fugelli og Frank Beck. I år har Yngve Hågensen takket ja til å delta på vår dagskonferanse i Kirkenes i mai. Og da skal både vi og andre få høre mye av en som tilbrakte tid i Vardø i sine barneår, men som nok best er husket for sine år som LO-leder. Vi kommer tilbake med presseomtale av dette arrangementet i en senere utgave. Det er mulig å reise nordover på dagskonferanser også for medlemmer av NTL. Så velkommen til årets konferanse i vår regi. 4 5

4 Reisen fra Stavanger til Kristiansand foregikk med toget. Innsjekking på Phønix Hotel i Ålborg. DTS (Dansk Told & Skat) bygning i Ålborg - ikke lett å finne... Reisedagbok fra «lang dags ferd mot natt» Onsdag 3. mars 2004 En vis mann skal for lenge, lenge siden ha sagt at «en reise på mil begynner med det første skritt». Som tillitsvalgt i NTL-Skatt får en både korte og lange reiser som alle begynner med det første skritt ut av sengehalmen. Hvilken fot en da lander på har lett for å prege resten av dagen. Denne reisekildring begynner onsdag 3. mars klokka med iltre «pi-pi-pi-pip», «pi-pi-pi-pip» fra vekkeruret - før klokkeradioen setter i gang Lettere rystet kryper jeg ut av dyna og sjokker inn på badet for å si «hallo» til søvndrukne Persson. Det siste jeg husker fra natta er at jeg må huske på å skrive et notat til styre om kapasiteten til SLN. - Kan jeg skrive overtid for nattarbeidet? Etter en rask frokost er det å sette seg i bilen og kjøre ned til kaien, hvor båten til Stavanger går Jeg tar farvel med kona og lover å kjøpe dansk salami oppskjært. På båten til Stavanger treffer jeg flere kollegaer som skal på jordbrukskurs, og dermed går tiden fort. Jeg tar meg god tid opp fra kaien til togstasjonen og treffer flere kollegaer på vei til nevnte jordbrukskurs. Toget til Kristiansand går Jeg har alltid lurt på hvorfor NSB har slike rare rutetider. Hvorfor går ikke toget eller 10.40? Nei toget går Vet dere forresten at Sandnes ligger 6 m.o.h.? Marnadal er 38 m.o.h mot Nodelands 25. Ufattelig hvilken informasjon vi reisende egentlig får av NSB underveis på «skjermen». «Det er kiosksalg i bistroen». Med NSB s nye krengetog er det nesten som man føler at alt går på skinner Vel fremme i Kristiansand (5 m.o.h) blir jeg tatt imot av «bliii e søøørlendinger! Di bløde konsonanthane strøhmmer mod mæh så æh knapth khan phusthe!» Her trådte jeg mine platåsko i ungdomsårene på slutten av 70-tallet (1970 altså!). Etter den tid har besøkene vært mer sporadisk. Men språket er fortsatt det samme. Grete kommer og møter meg, og sammen trasker vi den korte veien bort til Kristiansand Likningskontor. Her blir det flere hjertelige gjensyn med kollegaer jeg ikke har truffet på lenge, lenge Årsmøtet avholdes i kantina i rekordfart. Timeplanen er streng når man skal ta båten over dammen til Hirtshals, og Arne loser forsamlingen gjennom både årsmøtereferat og valg. Grete blir ny leder. Ferja går på timeplanen, og snart ligger gamlelandet i kjølvannet bak oss. Det bærer opp til dekk 9 (!) på båten og kurset dras i gang av Elin. Hun loser forsamlingen gjennom pensjonreformens irrganger og deltakerne er lydhøre. Jeg tar for meg NTL-Skatts syn og de utfordringer vi ser i forhold til å markedsføre skatteetaten som en av de viktigste aktørene i finansieringen av pensjonsreformens utgifter. Siden dette er kveldsavgangen må en regne med natta blir gammel og dagen ung før vi er framme ved Hotell Phønix i Ålborg. Sjekka inn på rommet og sovna umiddelbart. Torsdag 4. mars Mobiltelefonens iltre toner og vibrasjoner drar meg brått ut av søvnen og det går et par sekunder før jeg finner ut hvor jeg la den i går dag morges. Etter en rask dusj er det nå tid for dagens første høydepunkt frokost. Med unntak av ekte, god, gammeldags norsk frokost, er det vel lite som slår det danske morgenbrød unnskyld morgenmad! Duften av nystekte rundstykker, loff og wienerbrød slår mot meg når jeg trer inn i matsalen på hotellet. Mett og tilfreds kan jeg lene meg tilbake med dagens tredje kaffekopp. Vi har en avtale med DTS (Dansk Told & Skat) i Ålborg klokken Noen er spreke og går, andre tar buss. Av ulike grunner ankommer begge gruppene samme bestemmelsessted samtidig Men jobben er ikke gjort, for hvor er bygningen vi skal til? Etter litt frem og tilbake finner vi et skilt som sier at vi er på rett vei. Bygningen ligger øst i Ålborg, midt i et industriområde. Skiltingen er så som så, og man må helt opp i døra for å se bokstavene som gir opplysninger om at her holdet DTS til. Ingen prangende skilting der i gården. Skulle nesten tro de ikke ønsket publikumsbesøk? Aner vi en felles nordisk strategi, eller? Når vi først har funnet frem, blir vi tatt godt imot av DTS representant, Lis Skriver Jensen. Vi blir bedt om å være litt stille når vi går opp trappene til 4. etasje hvor møtet skal gjennomføres, og årsaken er innlysende: Vi er midt inne i et kjempeatrium som strekker seg over 5 etasjer. Bygget er i betong, stål og glass, og akustikken er påtakelig. Når man så har åpne kontorløsninger i de tre nederste etasjene, skjønner man at den minste lyd vil høres godt inne hos saksbehandlerne. Løsningen er ikke å anbefale. Det jobbes nå med tiltak for å redusere støyen. Lis tok oss gjennom historien til DTS, hvilket var en meget interessant fremstilling. De har gått gjennom fem omorganiseringer siden 1990, og er nå inne i en ny. Flere av omorganiseringene hadde ikke vært vellykket, hvilket medførte behov for en ny omorganisering for å rette opp «feilene». Under seansen var det flere som nikket gjenkjennende til de utviklingstrekk som ble skissert og ikke minst argumentene for omorganiseringene. Aner vi tette bånd blant lederne i de nordiske lands skatteadministrasjoner? Etter en særdeles interessant formiddag, dro forsamlingen tilbake til hotellet for videre kursing i ROS. Underveis ble det både tid til shopping og en matbit. Klokken var det tid for festmiddag. Det ble en hyggelig stund med mye sang, utdeling av hedersbevisninger for 5 og 10 ganger deltakelse på kurs samt premiering av foreleserne på kurset. Latteren satt løst og stemningen upåklagelig. Og siden vi nå var i Ålborg, hva var vel da mer naturlig enn å avslutte kvelden med en tur i Jomfru Ane s Gade? «Det er deilig å være norsk, i Danmark!» Fredag 5. mars Hvor ble det av natta? Batteriet på telefonen holder på å dø, og den sender ut sine SOS i stadig svakere desperasjon etter ny strøm. Jeg forbarmer meg over stakkaren, og den går over i stille dvale mens ny, livgivende energi strømmer inn via adapteren. Jeg går også over i dvale og våkner noen timer senere av munter brumming og spill fra koffertlokket. Det er imidlertid utrolig hva noen timers søvn, en rask dusj og en god frokost kan gjøre med en menneskekropp?! Gruppearbeidet avsluttes og vi gjør oss klar for avreise fra hotellet. Vi har litt tid til overs, så når vi ankommer Hirtshals blir det tid til en liten tur innom Slagter Winter. Det blir imidlertid minimalt med innkjøp. Kofferten er tung nok som den er. Jeg holder imidlertid avtalen, og pakker med oppskjært dansk salami blir behørig plassert i kurven. Om bord i båten blir bagasjen stuet inn på en lugar, før kursen settes for dekk 9. Der presenterer gruppene sine besvarelser og det er tydelig at det har vært engasjement i diskusjonene. Besvarelsene er både gode og reflekterte. Her blir ROS tatt på alvor! Ingen tvil om at siste ord ennå ikke er sagt i denne saken fra Ægdenes side! Vel, alt har en ende, unntatt pølsa som har to Kurset går mot slutten, og etter at tollen er passert, samles gjengen utenfor og ønsker hverandre takk for turen og puster lettet ut? Jeg samler sammen bagasjen og trasker mot jernbanestasjonen. Toget til Stavanger går 19.50, og jeg har ennå et stykke igjen før jeg kan dra dyna over hodet. Er jeg heldig kan jeg loggføre ankomst sengehalmen Det ble Etter 38 timers «landlov» var det på an igjen! Søndag 7. mars 2004 Etter noen timers hvile i hjemmets lune favn, var det på tide å sette kursen for Selje i Sogn og Fjordane. To kurs ventet, og jeg skulle transportere meg selv først til Selje, deretter til Loen. Alternativene var fly, båt, buss og bil, i kombinasjon. Det er en årsak til at ruteheftet for Sogn og Fjordane ser ut som katalogen for «Gule sider» Etter nøye overveielser hvordan jeg skulle komme meg mellom de forskjellige kurssteder, hadde jeg bestemt meg for å kjøre nordover. Dette innebar en kjørelengde i følge PC n på nærmere 1.400km. I vinterkledd Norge, fristet ikke dette særlig. Løsningen ble følgelig en mellomting kjøre til Bergen, hurtigruta fra Bergen til Måløy, og kjøring fra Måløy til Selje. Som tenkt så gjort. Jeg forlot kona søndag ettermiddag med de beste lovnader om å kjøre forsiktig og holde fartsgrensene (særlig..!). Været på Vestlandet denne søndagen var aldeles utmerket, og det ble en fin tur til Bergen. Jeg kom noen timer før avgang, men fikk likevel sette bilen om bord. Det foregikk via sideport og heis! En ny opplevelse for meg som er vant med å «kjøre rett gjennom» ferjene. Vel om bord fikk jeg med meg mesteparten av «Space Cowboys» med bl.a. Clint ern, før jeg tok kvelden. Jeg skulle tidlig opp i morgen. Var det ikke båten skulle være i Måløy? Dessuten hadde jeg gryende hodepine Mandag 8. mars Kvinnedagen våknet jeg opp fra dvalen til muntre toner fra mobilen. Nesa rant, halsen tørr og hue føltes fylt av bomull. God natts søvn? Neppe lugaren må ha ligget over maskinrommet for selv om havet var flatt som et stuegulv, hadde jeg rista meg gjennom natta og vært innom Florø. Jeg fikk meg en dusj, pakket bagen og gikk for å spise frokost i kafeteriaen. Bak disken sto en fyr som ikke så ut til å ha sovet noe særlig bedre enn meg. Men hyggelig var han og serverte meg RÅSTERK kaffe, melk og varmt horn med ost og skinke. På mitt spørsmål båten ikke skulle være i Måløy kvart på, 6 7

5 Øverst: Hurtigruteskipet Narvik - et godt sted å være. Til venstre: Atriumet som strekker seg over fem etasjer befinner seg i DTS (Dansk Told & Skat) bygning. Fortsettelse på «Reisedagbok fra «lang dags ferd mot natt» nikket han, gikk bort til tidtabellen og sa: «Jo da, vi er inne kvart på 7» ??? Lettere sjokkert konstaterte jeg at jeg hadde VEEELDIG god tid til frokost. Jeg subbet ned til lugaren igjen, fant frem 2 dusin papirtørk, hev innpå noen Ibux og stupte i køya kjørte jeg ut av porten og ned på kaia i Måløy. Turen til Selje gikk uten de helt store problemene, og jeg fikk meg faktisk noen timers søvn før kurset startet. Selvfølgelig først etter å ha satt til livs andre frokost for dagen! På dagsorden sto organisasjonskunnskap, men før kurset skulle årsmøte i NTL-Skatt 3-02 Sogn og Fjordane avholdes. Stein Erik loste forsamlingen gjennom årsmøtet, og ny leder ble Karina. Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær. Ettersom dagen hadde vært preget av rennende nese og hodepine, var det befriende å kunne pleie kropp og sjel med en kaffedoktor (?), samt utagere med noe swing. Imidlertid er det fullt mulig å oppnå velvære også av annet slag på Selje hotell. I tilknytning til hotellet er det et eget velværesenter, hvor du kan bli smurt inn med grønne alger og få agurker lagt på øya. Stikk et par persilledusker i øra og en selleri et annet sted, så kan du gå på karneval utkledd som en vegetar-rett??? Det var (heldigvis?) stengt da jeg kom. Tirsdag 9. mars Kvinnedagen derpå Dagen opprant med strålende sol og skikkelig fint vårvær. Hvor var drittværet? I frokostsalen møtte jeg resten av gjengen i fin form. Dagens ord var omorganisering og ROS, et temaet som både skremmer og pirrer nysgjerrigheten. Nå var det opp til meg å forsøke å presentere dette på en noenlunde forståelig måte. Med nasal lys og rusten stemme hørte jeg meg selv meget godt. Jeg hadde forsterker og gjenlyd inni hue såpass at det holdt Forhåpentligvis ble det forståelig for deltakerne! Tiden flyr i godt selskap, og kurset nærmet seg sin avslutning. Som avslutning hadde avdelingen arrangert en tur til Amdam, et lokalt kunstnersted i havgapet. (Noen husker kanskje en reportasje Toppen Bech hadde fra stedet?) Det er utrolig hva familien Amdam har greid å få til i løpet av 6-7 år, og stedet er virkelig verdt et besøk. I og med at jeg var så nær det som regnes som Norges vestligste punkt, måtte jeg jo ta meg en tur helt ut til Vestkapp på Kjerringa. Da jeg ymtet frempå om en slik tur, ga Olav beskjed om at da kunne han være guide, et tilbud jeg slo til på. Jeg fikk en uforglemmelig rundtur på Stadt og omkringliggende herligheter. Å stå på et platå helt vest i havet, med fullstendig vindstille, skjer omtrent en gang hvert skuddår (hvilket det jo var i år ). Ikke et vindpust, og havet lå som et stuebord. Ferden gikk videre til Ervik hvor hurtigruta Sanct Svitun forliste (ble senket) 30. september Derfra til Dragseidet hvor sogningar, fjordingar, sunnmøringar og romsdalingar ble døpt i år 997. Dette er også plassen vikingene pleide å dra båtene sine over for å unngå å seile om Stadt. Full av inntrykk samt hjemmebakst og kaffe tok jeg farvel med Olav og satte kursen for Loen og Alexandra. Jeg skulle samtidig få prøve arbeidsveien til Olav, som går fra Leikanger til Nordfjordeid. Distansen er vel 70 km en vei, og 40 av disse går på «krøtterstier langs fjord og over fjell». Jeg kjørte distansen i finvær og vindstille, med tørre og bare veier. Jeg misunner ikke Olav og hans like som har tilsvarende arbeidsreise. Offentlig kommunikasjon? Ikke-eksisterende! Dog mulig om du har hele dagen til disposisjon Jeg sjekket inn på Alexandra og etter et raskt bad gikk turen ned i restauranten. Her traff jeg en hyggelig nederlender som hadde kommet til Alexandria på sommerjobb i 1971 og som fortsatt var der. Ettersom ManUnited «tapte» 1-1 mot Porto var det intet mer igjen enn å gå til sengs. Onsdag 10. mars Det er ikke ofte jeg får rom med to altaner og peis, men det opplevde jeg denne gang. Da jeg trakk gardinene fra, stålte sola mot meg fra skyfri himmel. Det var tydelig at Loen skulle si «God Morgen» og vise seg fra sin beste side. Etter et raskt bad bar det ned i frokostsalen hvor jeg igjen traff min venn fra Nederland. Ettersom jeg hadde god tid før kurset skulle starte, - og han tydeligvis likte å vise hotellets gjestfrihet - fikk vi oss en lang prat om både skatt, EU, Nederland og Norge. Ettersom kursdeltakerne begynte å ankomme hotellet ved lunsjtider, var det på tide å gjøre seg klar til dyst. Hele 44 medlemmer hadde meldt sin interesse. Også her var emnet omorganisering og ROS. Etter 3 timer med ROS, var det klart for årsmøte i avdelingen. Arve ledet forsamlingen gjennom det korteste årsmøtet jeg har vært med på! Han ble gjenvalgt som leder og også resten av styre fikk fornyet tillit. Ingen uenighet der i gården! Middagen bestod av kveldsbuffét, med alt hjerte og nyrer kunne begjære. Etter middagen ble det også tid til en swingom på turens minste dansegolv! Jeg fikk imidlertid en liten sightseeing av noen som hadde vært på hotellet tidligere, og fikk se at hotellet også kan skilte med en av de største dansebarene jeg har sett i Norge. Vår gruppe hadde imidlertid ikke vist igjen i lokalet om vi hadde hatt tilholdssted der, så da var det vel greit at vi var der vi var. Torsdag 11. mars Telefonen brummet og i min underbevissthet var det noe som ikke stemte helt da jeg skulle slå av Amdam, et lokalt kunstnersted i havgapet. alarmen. Det var ingen alarm det var kona som ringte! Jeg ble både billedlig og bokstavlig talt tatt på senga! Hah! Vel våken var det bare å få kroppen i bevegelse. Ny dag, nye muligheter. Rask dusj og frokost så var kroppen (nesten) ny. ROS engasjerer, men til tider kan det være vanskelig å holde konsentrasjonen helt på topp. Da kan det være godt å ha litt tidsfordriv. Greier man samtidig å sope sammen noen tannpirkere, er det utrolig hva fantasien kan bygge! Byggets eier har jeg dog ikke funnet ut av Etter en lang dag med ROS, var tiden kommet for å ta farvel med Møre- og Romsdalsavdelingen og Alexandra Hotell i Loen. Været var fortsatt helt utrolig, og jeg skulle få en fin tur vestover til Måløy hvor jeg skulle ha et lite stopp før siste etappe til Bergen og Karmøy. Jeg satt på CD n med Lynnie Treekrem, og hva var vel mer naturlig enn at hun sang «Sola går rød i havet i vest» mens sola nettopp gjorde det. Vel fremme i Måløy ble det en rask innsjekk på Norlandia og en liten matbit på det kulinariske stedet «Mama Rosa». At det var lenge siden Mama Rosa var der, spilte for så vidt ingen rolle. Rullekebaben var både stor og god. I og med at oppstandelsen skulle skje neste morgen, ble det tidlig kveld. Fredag 12. mars 2004, klokken Siste dag på reisefot for denne gang! Nok en gang var det telefonen som reddet meg. Den brummet til avtalt tid, mens jeg lå og ventet på vekkingen fra nattevakten. Den kom aldri. Rask pakking og deretter ned til resepsjonen. De beklaget så mye at vekkingen hadde sviktet, men kunne hotellet by på frokost? Vel, jeg hadde kun bestilt kaffe på termos, og var litt skeptisk til hvor god tid jeg hadde, men jeg smeltet fullstendig for nattevaktens (det var en hun) smil og gode humør. Raskere frokost har jeg ikke fortært, og 0515 var jeg i bilen. Hurtigruta «MF Nordlys» lå der og ventet, og jeg gikk stille og rolig til ro om bord. Turen sørover gikk som en drøm på speilblankt hav. Selv om det var fredag ettermiddag gikk resten av turen hjemover fra Bergen som smurt, og jeg kunne logge meg ut av rundreisa i Avaldsnesveien Når jeg i ettertid tenker tilbake på disse 14 dagene i mars, er det med en stor takknemlighet til de av våre medlemmer som arrangerer slike kurs - men ikke minst også til alle medlemmene som stiller opp på de kurs som arrangeres rundt om i vårt langstrakte land. Uten dere ville slike kurs aldri kunne latt seg gjennomføre. Vi som stiller som forelesere er priviligerte som får lov til å møte dere og være sammen med dere. Takk skal dere ha! Odd Magne PS: Hvem var byggherren? Øverst: Parti fra Vestkapp. Nederst: Loen - fagre Loen. Sola i vest 8 9

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NYTT. Det nytter, og vi skal fortsatt bry oss. Kari M. Norheim takker av etter 12 år. side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

NYTT. Det nytter, og vi skal fortsatt bry oss. Kari M. Norheim takker av etter 12 år. side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING NYTT Kari M. Norheim takker av etter 12 år Nr. 4-2006/29. årgang Får vi felles skatteregler med EU? Side 6 Gutta på tur SØ - hvem, hva, hvor? Hva er etikk? Side 9 Side 13 Side 15 Det nytter, og vi skal

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33.

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33. NYTT Nr. 3-2010/33. årgang Vårens vakreste eventyr? Side. 4 Lønn, ledelse, arbeidsmiljø og sånt Side 8 Tips for å skrive et godt lønnskrav SkL butikken Side 10 Side 18 Foto: Kristin Rabben Møte med de

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer