NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens innstilling s 14 Årsmøter i lokalavdelingene s 4, NTL-Skatts hjemmeside s 15 Folk blir syke av omstilling s 17

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 29.april Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 11. juni Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Regjeringens skattemelding 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Vedr. kampen mot svart arbeid 3 Årsmøte og kortkurs i Finnmark 4 Årsmøte og kortkurs i Hedmark 4 Nytt fra Fylkesutvalget i Finnmark 5 Reisedagbok fra en lang dags ferd mot natt 6-9 Årsmøte og kortkurs i M & Romsdal 10 Årsmøte og kortkurs i Nord-Trøndelag 11 Årsmøte og konferanse ved SFU 11 Årsmøte og kortkurs i Vest-Agder 12 Årsmøte og kortkurs i S-Trøndelag 13 NOU 2004:1, En modernisert folketrygd Arbeidsinnvandring etter etaten ikke rustet for overgangen 16 Folk blir syke av omstilling 17 Saker vedr. lederne 17 Reorganisering av skatteetaten 18 Oversikt over styret, utvalg og avdelingslederne 19 Medlemsavtale med Statoil 20 Leder NTL-Skatt har denne vinteren og våren hatt usedvanlige mange og tunge saker til behandling som berører oss som statsansatte. Det er nok å nevne saker som * Pensjonskommisjonens innstilling * Regjeringens skattemelding * Arbeidslivslovutvalgets innstilling * Arbeidsinnvandring ifm. EU-utvidelsen. Dette er saker og områder som berører vårt arbeidsliv og samfunn. NTL-Skatt har avgitt uttalelser på disse områdene/sakene. Regjeringens skattemelding Når dette skrives er NTL-Skatt i ferd med å avgi våre kommentarer til Regjeringens skattemelding. Den politiske behandlingen av skattemeldingen vil skje før sommeren. Hovedinnholdet i meldingen ble presentert i en Kontrollinfo tidligere i våres: Delingsmodellen avvikles. Skattesatsen på 28 prosent for selskapsoverskudd og annen kapitalinntekt og den progressive beskatningen av arbeidsinntekter videreføres. * Delingsmodellen skal erstattes med aksjonærmodellen, dvs. med en skatt på utbytter og gevinster (over et skjermingsbeløp basert på risikofri avkastning). Aksjonær-modellen bygger også på at marginalskatten på høye arbeidsinntekter reduseres ned til om lag samme nivå som samlet marginalskatt på aksjeinntekter. * Lønnsfradraget oppheves, og erstattes med et utvidet minstefradrag som bare gjelder for lønnsinntekter. * Fordelsbeskatningen av egen bolig fjernes. * Formuesskatten trappes ned. * Det skal foretas en forenkling og opprydding i skattereglene. Reorganisering av skatteetaten Parallelt med dette har det vært tunge diskusjoner sentralt om den videre veien med arbeidet med ROS. Heldigvis har Skattedirektøren besluttet at etaten skal ta seg noe mer tid til i det forberedende arbeide med ROS, istedenfor å ta et meget forkortet tidsløp. Som eneste organisasjon har NTL- Skatt helhjertet gått inn for et slik alternativ. Hensynet til et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag og en bred involvering av de ansatte er våre hovedbegrunnelser for et slikt ståsted. Faget i fokus Det er etter NTL-Skatts mening meget vesentlig at framtidas skatteetat kan bli en viktig aktør på det faglige området, og at etaten kan kombinere større faglige satsing med det nødvendige utviklingsarbeidet. Dette gjelder alle etatens fagområder. Mange medarbeidere er frustrert over at det faglige for ofte blir salderingsposten i dagens hektiske hverdag med stramme tidsfrister og budsjetter. Et viktig sak er også hvordan en kan organisere etatens samlede kontrollvirksomhet i en reorganisert skatteetat, og få utnyttet etatens samlede ressurser på kontrollområdet. NTL-Skatt vil fortsette å fokusere på dette viktige området, også ifm. det videre arbeide med ROS. NTL-Skatt er for eksempel den eneste fagforeningen i etaten som er representert med skatterevisor både i ROSstyret og referansegruppa. NTL-Skatt har brukt og vil fremover fortsatt bruke mye ressurser i den nærmeste tida til å fokusere på de faglige områdene i etaten, samt sette nødvendig tyngde bak vårt arbeide med ivareta våre medlemmer i den kommende omstillingssituasjonen. Opp i alt dette er det også viktig å fortsatt sette fokus på å få bedret etatens ressurssituasjon. NTL-Skatt vil i dette arbeidet fortløpende vurdere å ta nødvendig politisk kontakt. Når det gjelder hovedtariffoppgjøret i staten som så vidt er kommet i gang når dette skrives, henviser jeg til vår fortløpende hurtiginformasjon. Hørt fra medlem i disse omstillingstider: Stein Thorvaldsen Når nøden er størst er hjelpen nærmest borte. Redaktørens hjørne En helg er over og et fantastisk vær har det vært. Fra morgenen av liksom du får inn over deg hvilken maktkamp som er i gang mellom den etter hvert forgangne vinter og våren som sprenger seg fram. Den grå, ugjennomtrengelige og ikke minst rå morgenskodda som må vike etter hvert som den gnistrende solskiva stadig tar tak i uvesenet. Det damper av jordsmonnet. Må bare si at dette fenomenet stadig gjør inntrykk. Ellers er det ikke å legge skjul på at nettopp i dette tidsrommet foregår en annen og årlig øvelse; deadline for dekkomlegging er et faktum. Nå er jo etter hvert flere og flere som nærmest etter å ha fått morderstemplet på seg (i hvert fall medvirkning til drap!) har tatt til fornuften og nå kjører piggfritt og som derav ikke behøver å være så nøye med datoen på kalenderen. Men for oss som stadig ikke bryter nye barrierer og som sidrumpa velger å holde på det gamle og velprøvde så er tiden inne. Og hva fører så dette med seg; jo, først må jo sommerdekkene fram i lyset og hvis flere gjør som jeg så ble de i fjor høst plassert innerst i en krok. Ettersom høst og vinter hver på sin måte har frambragt nødvendigheten av bruk av andre hjelpemidler som også opprinnelig hadde sin plassering nært opptil foran nevnte dekk, så har bruk og tilbakesetting over tid medført at forberedelse til dekkomlegging først av alt framtvinger en smule rydding i garasjen! Så er det med argusøyne å se om mønsterdybden I en Kontrollinfo tidligere i vinter omtalte vi Aftenpostens intervju med Skattedirektøren om etatens arbeid mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet. NTL-Skatt følger dette arbeidet kontinuerlig og er opptatt av at denne innsatsen må styrkes. Imidlertid er dette avhengig av at etatens ressurssituasjon bedres, noe vi føler at ofte undervurderes i denne forbindelse. I et brev tidligere i vinter til Finansdepartementet ifm. statsbudsjettet for 2005, har NTL- Skatt krevd at etatens budsjett må styrkes med 141,0 mill kroner, fordelt på følgende; på dekkene gjør de trafikksikre også inneværende sesong. Argusøyne, ja vel, 1,6 millimeter er vel absolutt minimum og legger en godviljen til og sikter litt skjevt så holder de vel, eller? Forskriftsmessig og forsvarlig kan jo som kjent være to vidt forskjellige ting! Også en form for valgets kvaler! Inge Sveås Vel, nå endte det med skifte til to nye dekk for mitt vedkommende og faktisk behørig omlagt på byens merkeverksted. Så essensen av forårets øvelse ble en noe mer slunken lommebok, men med en noe bedre samvittighet! Og det med lommeboken kan jo bringe de fleste av oss til å tenke i retning av hva som nå foregår i innspurten av hovedtariffoppgjøret! For hvem vil ikke at årets oppgjør både skal gi knitrende sedler og kanskje ikke minst at vi unngår vedvarende angrep på tilkjempede velferdsgoder i form av avtalefestede rettigheter?! Så kan man selvfølgelig håpe at vi oppnår uttelling både i pose og sekk men det er vel erfaringsmessig lite trolig.og hvis viljen, spesielt hos arbeidsgiver, ikke på noen måte er tilstede så er det jo fullt mulig at vi noe etter at disse linjer leses er i konflikt! 90,0 mill kroner til 200 nye kontrollstillinger i skatteetaten 20,0 mill kroner til 40 nye stillinger som politiog bistandsrevisorer på landsbasis 10,0 mill kroner til holdningsskapende arbeid ungdom og skatt 5,0 mill kroner til samarbeidsforum mot svart økonomi 16,0 mill kroner til 40 nye innfordringsstillinger. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 9/04: Regjeringens skattemelding. 10/04: Fra fellesmøtet i SKD 30. mars. 11/04: LO-Stats generelle krav til lønnsforhandlingene i staten. 12/04: Fra ROS-styremøtet 1. april. 13/04: Fra ROS-styremøtet 13. april. 14/04: Fra fellesmøtet i SKD 27. april. Følgende Kontroll-infoer er sendt ut siden sist: 2/04: Kontrollstrategier i skatteetaten. 3/04: Kampen mot svart arbeid og øk. kriminalitet. 4/04: Anmodning om synspunkter på skattemeldingen. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer/- Kontrollinfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Når det gjelder denne utgaven av NTL-Skatt så kan en ikke unngå å legge merke til den aktiviteten som legges for dagen i våre mange lokalavdelinger i forbindelse med avvikling av årsmøter, dagskonferanser og kurs. Selv om NTL-Skatt ikke er ukjent med det vell av kreativitet og pågangsmot som rører seg i lokalavdelingene, er det likevel gledelig å merke seg at også i tider hvor både usikkerhet omkring egen og andres framtidig jobbsituasjon og kanskje en smule frustrasjon over nettopp det som skjer, verken berøver oss motet eller gleden over det å stå på! Ha en god vår dere.mye gror nettopp på denne tiden! Inge S Kampen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet Så gjenstår det å se om bevilgende og politiske myndigheter virkelig er interessert i å styrke skatteetatens muligheter til å være en sentral aktør på det «svarte området». Stein Thorvaldsen 2 3

3 Årsmøte og kurs i Finnmark NTL-Skatts avdeling i Finnmark var i tidsrommet mars samlet i Lakselv for å avvikle årsmøte og kortkurs. Fra årsmøtet nevnes at det nye styret har fått et nytt styremedlem. Det er Viggo Jensen fra Honningsvåg. For øvrig var det gjenvalg, slik at styret består av: Leder Edel Duurhuus, Hammerfest. Nestleder Lisbeth Varsi, Kirkenes. Kasserer Siv P.Utsi, Alta. Sekretær Bjørn A. Niska, Vadsø. Styremedlemmer: Viggo Jensen, Honningsvåg. Ann-Ragnhild Mathisen, Tana. Unni Dalheim, Alta Som fylkestillitsvalgt ble Edel Duurhuus gjenvalgt med gjenvalg av sin vararepresentant Lisbeth Varsi. Etter årsmøtet startet kurset; Fra politikk til praktisk tillitsvalgarbeid. Foreleser var den engasjerte og dyktige organisasjonssekretær Rolf Herman Longnes fra NTL. Å ikke ha en av våre fra styret i landsforeningen som foreleser var en ny erfaring. Det var ingen i styret som hadde anledning til å komme til vårt årsmøte og samtidig være kursleder denne gangen. Fornøyde kursdeltakere. Bildet ble tatt av Rolf Herman Longnes. Den godeste Rolf Herman Longnes fikk engasjert forsamlingen. Aldri har jeg sett så mange av våre medlemmer studere så mange partiprogrammer. Og det attpåtil med glød og interesse. Den blide sørlending fikk god kontakt med forsamlingen og dialogen fløt fritt. Kankje fikk han vekket en ulmende og gryende interesse for politikk og fagforeningsarbeid? Alle tilbakemeldinger fra kursdeltakerne tyder på at Rolf Herman Longnes er en foreleser vi gjerne reengasjerer ved en senere anledning. Vi hadde så mye på hjertet og på tunga som tiden ikke tillot oss å fremføre. Må fremtiden la oss få muligheten til å fortsette den konstruktive og fremtidsrettede dialog. Vi takker NTL som lånte oss Rolf Herman Longnes og benytter også anledningen til å hilse den engasjerte foreleser og ordstyrer som også har foreviget forsamlingen med sitt digitale kamera. Vi sier på gjensyn ved en senere anledning i Finnmark. Bildet viser deltakerne på kurset i Finnmark i februar og er tatt av John Leirvaaag. Det nye styret i NTL-Skatt i Hedmark Årsmøte ble avholdt den 19. mars på Hamar. Det nye styret består av: Frode Jensen, Per Nyrønning, Monica Rasen, Ola Arild Myhre, Marianne T. Kroglund, Gerd Slettan (nyvalgt leder), Øystein Holmen og Lillian Fjeld. Årsmøtet fattet enstemmig følgende tariffpolitiske uttalelse: «NTL/avd vil at tariffoppgjøret i år 2004 skal sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapningen i form av kjøpekraftsforbedring og gi en god fordelingsprofil. En rettferdig lønnsutvikling sikres best ved at størstedelen av oppgjøret fastsettes sentralt gjennom at hoveddelen av lønnstilleggene gis som generelle tillegg. Det er viktig at mest mulig av fordelingsrammene er kjent før uravstemning. De generelle tilleggene bør være en kombinasjon av krone- og prosenttillegg. På linje med oppgjøret for 2003 må det legges opp til etterreguleringer av rammen i staten når lønnsglidningen og lønnsutviklingen i privat sektor er kjent, for å hindre etterslep i statlig sektor. Avtalefestet pensjon (AFP) må videreføres. Vi tar sterkt avstand fra alle forsøk på å undergrave og svekke AFP-ordningen og pensjonsrettighetene våre i Statens Pensjonskasse.» Fra v.: Frode Jensen, Per Nyrønning, Monica Rasen, Ola Arild Myhre, Marianne T. Kroglund, Gerd Slettan (nyvalgt leder), Øystein Holmen og Lillian Fjeld. Fylkesutvalget i Finnmark Nytt fra NTL s fylkesutvalg i Finnmark. Av nestleder Bjørn A. Niska Fylkesutvalget til NTL i Finnmark har nettopp avviklet kurs om velferdsstaten. Kurset ble arrangert i Karasjok i tidsrommet februar. Vi hadde fulltegnet kurs og flere på venteliste. Foreleser var John Leirvaag og han var dyktig. Temaene var diskutert og vi så blant annet den danske videoen om modellen fra New Zealand med hensyn til nedbygging av velferdsstaten som en konsekvens av denne modellen som de iverksatte der nede allerede i Det var helt tydelig at vi i dag ser de samme tanker og ideer luftes og utprøves i Norge. Forunderlig at det fortsatt er noen som tror at det som ikke virker andre steder skal virke her i landet. Tiden er moden og snart overmoden. Vi må starte kampen og vekke/samle motkreftene før det er for sent. At kurset også fikk omtale i NRK lokalradioen registrerer vi også. Av andre temaer var IA-avtalen og pensjonskomiteens forslag. Temaene var flere og høyaktuelle. Vi ser ikke bortifra at kurset kan gjentas. Ellers legger vi opp til et annet kurs i Hammerfest i slutten av april. Fylkesutvalget skal ha neste styremøte i Honningsvåg og legger opp til både bedriftsbesøk og medlemsmøte/ møte for LO-medlemmer. Der er som filmskaperen ikke så mange sjeler igjen på Magerøya. Likevel regner vi med å få samlet en del av dem som fremtidsrettet meningsutveksling og gjerne etterfulgt av forslag som med fordel kan resultere i konkrete handlinger. Det er kriser i fiskeriene i fylket og andre utfordringer står også i kø. Selv sier vi at vi står han av og fremtiden vil vise hvordan. Fylkesutvalget til NTL i Finnmark har tidligere år gjennomført godt besøkte dagskonferanser med Per Fugelli og Frank Beck. I år har Yngve Hågensen takket ja til å delta på vår dagskonferanse i Kirkenes i mai. Og da skal både vi og andre få høre mye av en som tilbrakte tid i Vardø i sine barneår, men som nok best er husket for sine år som LO-leder. Vi kommer tilbake med presseomtale av dette arrangementet i en senere utgave. Det er mulig å reise nordover på dagskonferanser også for medlemmer av NTL. Så velkommen til årets konferanse i vår regi. 4 5

4 Reisen fra Stavanger til Kristiansand foregikk med toget. Innsjekking på Phønix Hotel i Ålborg. DTS (Dansk Told & Skat) bygning i Ålborg - ikke lett å finne... Reisedagbok fra «lang dags ferd mot natt» Onsdag 3. mars 2004 En vis mann skal for lenge, lenge siden ha sagt at «en reise på mil begynner med det første skritt». Som tillitsvalgt i NTL-Skatt får en både korte og lange reiser som alle begynner med det første skritt ut av sengehalmen. Hvilken fot en da lander på har lett for å prege resten av dagen. Denne reisekildring begynner onsdag 3. mars klokka med iltre «pi-pi-pi-pip», «pi-pi-pi-pip» fra vekkeruret - før klokkeradioen setter i gang Lettere rystet kryper jeg ut av dyna og sjokker inn på badet for å si «hallo» til søvndrukne Persson. Det siste jeg husker fra natta er at jeg må huske på å skrive et notat til styre om kapasiteten til SLN. - Kan jeg skrive overtid for nattarbeidet? Etter en rask frokost er det å sette seg i bilen og kjøre ned til kaien, hvor båten til Stavanger går Jeg tar farvel med kona og lover å kjøpe dansk salami oppskjært. På båten til Stavanger treffer jeg flere kollegaer som skal på jordbrukskurs, og dermed går tiden fort. Jeg tar meg god tid opp fra kaien til togstasjonen og treffer flere kollegaer på vei til nevnte jordbrukskurs. Toget til Kristiansand går Jeg har alltid lurt på hvorfor NSB har slike rare rutetider. Hvorfor går ikke toget eller 10.40? Nei toget går Vet dere forresten at Sandnes ligger 6 m.o.h.? Marnadal er 38 m.o.h mot Nodelands 25. Ufattelig hvilken informasjon vi reisende egentlig får av NSB underveis på «skjermen». «Det er kiosksalg i bistroen». Med NSB s nye krengetog er det nesten som man føler at alt går på skinner Vel fremme i Kristiansand (5 m.o.h) blir jeg tatt imot av «bliii e søøørlendinger! Di bløde konsonanthane strøhmmer mod mæh så æh knapth khan phusthe!» Her trådte jeg mine platåsko i ungdomsårene på slutten av 70-tallet (1970 altså!). Etter den tid har besøkene vært mer sporadisk. Men språket er fortsatt det samme. Grete kommer og møter meg, og sammen trasker vi den korte veien bort til Kristiansand Likningskontor. Her blir det flere hjertelige gjensyn med kollegaer jeg ikke har truffet på lenge, lenge Årsmøtet avholdes i kantina i rekordfart. Timeplanen er streng når man skal ta båten over dammen til Hirtshals, og Arne loser forsamlingen gjennom både årsmøtereferat og valg. Grete blir ny leder. Ferja går på timeplanen, og snart ligger gamlelandet i kjølvannet bak oss. Det bærer opp til dekk 9 (!) på båten og kurset dras i gang av Elin. Hun loser forsamlingen gjennom pensjonreformens irrganger og deltakerne er lydhøre. Jeg tar for meg NTL-Skatts syn og de utfordringer vi ser i forhold til å markedsføre skatteetaten som en av de viktigste aktørene i finansieringen av pensjonsreformens utgifter. Siden dette er kveldsavgangen må en regne med natta blir gammel og dagen ung før vi er framme ved Hotell Phønix i Ålborg. Sjekka inn på rommet og sovna umiddelbart. Torsdag 4. mars Mobiltelefonens iltre toner og vibrasjoner drar meg brått ut av søvnen og det går et par sekunder før jeg finner ut hvor jeg la den i går dag morges. Etter en rask dusj er det nå tid for dagens første høydepunkt frokost. Med unntak av ekte, god, gammeldags norsk frokost, er det vel lite som slår det danske morgenbrød unnskyld morgenmad! Duften av nystekte rundstykker, loff og wienerbrød slår mot meg når jeg trer inn i matsalen på hotellet. Mett og tilfreds kan jeg lene meg tilbake med dagens tredje kaffekopp. Vi har en avtale med DTS (Dansk Told & Skat) i Ålborg klokken Noen er spreke og går, andre tar buss. Av ulike grunner ankommer begge gruppene samme bestemmelsessted samtidig Men jobben er ikke gjort, for hvor er bygningen vi skal til? Etter litt frem og tilbake finner vi et skilt som sier at vi er på rett vei. Bygningen ligger øst i Ålborg, midt i et industriområde. Skiltingen er så som så, og man må helt opp i døra for å se bokstavene som gir opplysninger om at her holdet DTS til. Ingen prangende skilting der i gården. Skulle nesten tro de ikke ønsket publikumsbesøk? Aner vi en felles nordisk strategi, eller? Når vi først har funnet frem, blir vi tatt godt imot av DTS representant, Lis Skriver Jensen. Vi blir bedt om å være litt stille når vi går opp trappene til 4. etasje hvor møtet skal gjennomføres, og årsaken er innlysende: Vi er midt inne i et kjempeatrium som strekker seg over 5 etasjer. Bygget er i betong, stål og glass, og akustikken er påtakelig. Når man så har åpne kontorløsninger i de tre nederste etasjene, skjønner man at den minste lyd vil høres godt inne hos saksbehandlerne. Løsningen er ikke å anbefale. Det jobbes nå med tiltak for å redusere støyen. Lis tok oss gjennom historien til DTS, hvilket var en meget interessant fremstilling. De har gått gjennom fem omorganiseringer siden 1990, og er nå inne i en ny. Flere av omorganiseringene hadde ikke vært vellykket, hvilket medførte behov for en ny omorganisering for å rette opp «feilene». Under seansen var det flere som nikket gjenkjennende til de utviklingstrekk som ble skissert og ikke minst argumentene for omorganiseringene. Aner vi tette bånd blant lederne i de nordiske lands skatteadministrasjoner? Etter en særdeles interessant formiddag, dro forsamlingen tilbake til hotellet for videre kursing i ROS. Underveis ble det både tid til shopping og en matbit. Klokken var det tid for festmiddag. Det ble en hyggelig stund med mye sang, utdeling av hedersbevisninger for 5 og 10 ganger deltakelse på kurs samt premiering av foreleserne på kurset. Latteren satt løst og stemningen upåklagelig. Og siden vi nå var i Ålborg, hva var vel da mer naturlig enn å avslutte kvelden med en tur i Jomfru Ane s Gade? «Det er deilig å være norsk, i Danmark!» Fredag 5. mars Hvor ble det av natta? Batteriet på telefonen holder på å dø, og den sender ut sine SOS i stadig svakere desperasjon etter ny strøm. Jeg forbarmer meg over stakkaren, og den går over i stille dvale mens ny, livgivende energi strømmer inn via adapteren. Jeg går også over i dvale og våkner noen timer senere av munter brumming og spill fra koffertlokket. Det er imidlertid utrolig hva noen timers søvn, en rask dusj og en god frokost kan gjøre med en menneskekropp?! Gruppearbeidet avsluttes og vi gjør oss klar for avreise fra hotellet. Vi har litt tid til overs, så når vi ankommer Hirtshals blir det tid til en liten tur innom Slagter Winter. Det blir imidlertid minimalt med innkjøp. Kofferten er tung nok som den er. Jeg holder imidlertid avtalen, og pakker med oppskjært dansk salami blir behørig plassert i kurven. Om bord i båten blir bagasjen stuet inn på en lugar, før kursen settes for dekk 9. Der presenterer gruppene sine besvarelser og det er tydelig at det har vært engasjement i diskusjonene. Besvarelsene er både gode og reflekterte. Her blir ROS tatt på alvor! Ingen tvil om at siste ord ennå ikke er sagt i denne saken fra Ægdenes side! Vel, alt har en ende, unntatt pølsa som har to Kurset går mot slutten, og etter at tollen er passert, samles gjengen utenfor og ønsker hverandre takk for turen og puster lettet ut? Jeg samler sammen bagasjen og trasker mot jernbanestasjonen. Toget til Stavanger går 19.50, og jeg har ennå et stykke igjen før jeg kan dra dyna over hodet. Er jeg heldig kan jeg loggføre ankomst sengehalmen Det ble Etter 38 timers «landlov» var det på an igjen! Søndag 7. mars 2004 Etter noen timers hvile i hjemmets lune favn, var det på tide å sette kursen for Selje i Sogn og Fjordane. To kurs ventet, og jeg skulle transportere meg selv først til Selje, deretter til Loen. Alternativene var fly, båt, buss og bil, i kombinasjon. Det er en årsak til at ruteheftet for Sogn og Fjordane ser ut som katalogen for «Gule sider» Etter nøye overveielser hvordan jeg skulle komme meg mellom de forskjellige kurssteder, hadde jeg bestemt meg for å kjøre nordover. Dette innebar en kjørelengde i følge PC n på nærmere 1.400km. I vinterkledd Norge, fristet ikke dette særlig. Løsningen ble følgelig en mellomting kjøre til Bergen, hurtigruta fra Bergen til Måløy, og kjøring fra Måløy til Selje. Som tenkt så gjort. Jeg forlot kona søndag ettermiddag med de beste lovnader om å kjøre forsiktig og holde fartsgrensene (særlig..!). Været på Vestlandet denne søndagen var aldeles utmerket, og det ble en fin tur til Bergen. Jeg kom noen timer før avgang, men fikk likevel sette bilen om bord. Det foregikk via sideport og heis! En ny opplevelse for meg som er vant med å «kjøre rett gjennom» ferjene. Vel om bord fikk jeg med meg mesteparten av «Space Cowboys» med bl.a. Clint ern, før jeg tok kvelden. Jeg skulle tidlig opp i morgen. Var det ikke båten skulle være i Måløy? Dessuten hadde jeg gryende hodepine Mandag 8. mars Kvinnedagen våknet jeg opp fra dvalen til muntre toner fra mobilen. Nesa rant, halsen tørr og hue føltes fylt av bomull. God natts søvn? Neppe lugaren må ha ligget over maskinrommet for selv om havet var flatt som et stuegulv, hadde jeg rista meg gjennom natta og vært innom Florø. Jeg fikk meg en dusj, pakket bagen og gikk for å spise frokost i kafeteriaen. Bak disken sto en fyr som ikke så ut til å ha sovet noe særlig bedre enn meg. Men hyggelig var han og serverte meg RÅSTERK kaffe, melk og varmt horn med ost og skinke. På mitt spørsmål båten ikke skulle være i Måløy kvart på, 6 7

5 Øverst: Hurtigruteskipet Narvik - et godt sted å være. Til venstre: Atriumet som strekker seg over fem etasjer befinner seg i DTS (Dansk Told & Skat) bygning. Fortsettelse på «Reisedagbok fra «lang dags ferd mot natt» nikket han, gikk bort til tidtabellen og sa: «Jo da, vi er inne kvart på 7» ??? Lettere sjokkert konstaterte jeg at jeg hadde VEEELDIG god tid til frokost. Jeg subbet ned til lugaren igjen, fant frem 2 dusin papirtørk, hev innpå noen Ibux og stupte i køya kjørte jeg ut av porten og ned på kaia i Måløy. Turen til Selje gikk uten de helt store problemene, og jeg fikk meg faktisk noen timers søvn før kurset startet. Selvfølgelig først etter å ha satt til livs andre frokost for dagen! På dagsorden sto organisasjonskunnskap, men før kurset skulle årsmøte i NTL-Skatt 3-02 Sogn og Fjordane avholdes. Stein Erik loste forsamlingen gjennom årsmøtet, og ny leder ble Karina. Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær. Ettersom dagen hadde vært preget av rennende nese og hodepine, var det befriende å kunne pleie kropp og sjel med en kaffedoktor (?), samt utagere med noe swing. Imidlertid er det fullt mulig å oppnå velvære også av annet slag på Selje hotell. I tilknytning til hotellet er det et eget velværesenter, hvor du kan bli smurt inn med grønne alger og få agurker lagt på øya. Stikk et par persilledusker i øra og en selleri et annet sted, så kan du gå på karneval utkledd som en vegetar-rett??? Det var (heldigvis?) stengt da jeg kom. Tirsdag 9. mars Kvinnedagen derpå Dagen opprant med strålende sol og skikkelig fint vårvær. Hvor var drittværet? I frokostsalen møtte jeg resten av gjengen i fin form. Dagens ord var omorganisering og ROS, et temaet som både skremmer og pirrer nysgjerrigheten. Nå var det opp til meg å forsøke å presentere dette på en noenlunde forståelig måte. Med nasal lys og rusten stemme hørte jeg meg selv meget godt. Jeg hadde forsterker og gjenlyd inni hue såpass at det holdt Forhåpentligvis ble det forståelig for deltakerne! Tiden flyr i godt selskap, og kurset nærmet seg sin avslutning. Som avslutning hadde avdelingen arrangert en tur til Amdam, et lokalt kunstnersted i havgapet. (Noen husker kanskje en reportasje Toppen Bech hadde fra stedet?) Det er utrolig hva familien Amdam har greid å få til i løpet av 6-7 år, og stedet er virkelig verdt et besøk. I og med at jeg var så nær det som regnes som Norges vestligste punkt, måtte jeg jo ta meg en tur helt ut til Vestkapp på Kjerringa. Da jeg ymtet frempå om en slik tur, ga Olav beskjed om at da kunne han være guide, et tilbud jeg slo til på. Jeg fikk en uforglemmelig rundtur på Stadt og omkringliggende herligheter. Å stå på et platå helt vest i havet, med fullstendig vindstille, skjer omtrent en gang hvert skuddår (hvilket det jo var i år ). Ikke et vindpust, og havet lå som et stuebord. Ferden gikk videre til Ervik hvor hurtigruta Sanct Svitun forliste (ble senket) 30. september Derfra til Dragseidet hvor sogningar, fjordingar, sunnmøringar og romsdalingar ble døpt i år 997. Dette er også plassen vikingene pleide å dra båtene sine over for å unngå å seile om Stadt. Full av inntrykk samt hjemmebakst og kaffe tok jeg farvel med Olav og satte kursen for Loen og Alexandra. Jeg skulle samtidig få prøve arbeidsveien til Olav, som går fra Leikanger til Nordfjordeid. Distansen er vel 70 km en vei, og 40 av disse går på «krøtterstier langs fjord og over fjell». Jeg kjørte distansen i finvær og vindstille, med tørre og bare veier. Jeg misunner ikke Olav og hans like som har tilsvarende arbeidsreise. Offentlig kommunikasjon? Ikke-eksisterende! Dog mulig om du har hele dagen til disposisjon Jeg sjekket inn på Alexandra og etter et raskt bad gikk turen ned i restauranten. Her traff jeg en hyggelig nederlender som hadde kommet til Alexandria på sommerjobb i 1971 og som fortsatt var der. Ettersom ManUnited «tapte» 1-1 mot Porto var det intet mer igjen enn å gå til sengs. Onsdag 10. mars Det er ikke ofte jeg får rom med to altaner og peis, men det opplevde jeg denne gang. Da jeg trakk gardinene fra, stålte sola mot meg fra skyfri himmel. Det var tydelig at Loen skulle si «God Morgen» og vise seg fra sin beste side. Etter et raskt bad bar det ned i frokostsalen hvor jeg igjen traff min venn fra Nederland. Ettersom jeg hadde god tid før kurset skulle starte, - og han tydeligvis likte å vise hotellets gjestfrihet - fikk vi oss en lang prat om både skatt, EU, Nederland og Norge. Ettersom kursdeltakerne begynte å ankomme hotellet ved lunsjtider, var det på tide å gjøre seg klar til dyst. Hele 44 medlemmer hadde meldt sin interesse. Også her var emnet omorganisering og ROS. Etter 3 timer med ROS, var det klart for årsmøte i avdelingen. Arve ledet forsamlingen gjennom det korteste årsmøtet jeg har vært med på! Han ble gjenvalgt som leder og også resten av styre fikk fornyet tillit. Ingen uenighet der i gården! Middagen bestod av kveldsbuffét, med alt hjerte og nyrer kunne begjære. Etter middagen ble det også tid til en swingom på turens minste dansegolv! Jeg fikk imidlertid en liten sightseeing av noen som hadde vært på hotellet tidligere, og fikk se at hotellet også kan skilte med en av de største dansebarene jeg har sett i Norge. Vår gruppe hadde imidlertid ikke vist igjen i lokalet om vi hadde hatt tilholdssted der, så da var det vel greit at vi var der vi var. Torsdag 11. mars Telefonen brummet og i min underbevissthet var det noe som ikke stemte helt da jeg skulle slå av Amdam, et lokalt kunstnersted i havgapet. alarmen. Det var ingen alarm det var kona som ringte! Jeg ble både billedlig og bokstavlig talt tatt på senga! Hah! Vel våken var det bare å få kroppen i bevegelse. Ny dag, nye muligheter. Rask dusj og frokost så var kroppen (nesten) ny. ROS engasjerer, men til tider kan det være vanskelig å holde konsentrasjonen helt på topp. Da kan det være godt å ha litt tidsfordriv. Greier man samtidig å sope sammen noen tannpirkere, er det utrolig hva fantasien kan bygge! Byggets eier har jeg dog ikke funnet ut av Etter en lang dag med ROS, var tiden kommet for å ta farvel med Møre- og Romsdalsavdelingen og Alexandra Hotell i Loen. Været var fortsatt helt utrolig, og jeg skulle få en fin tur vestover til Måløy hvor jeg skulle ha et lite stopp før siste etappe til Bergen og Karmøy. Jeg satt på CD n med Lynnie Treekrem, og hva var vel mer naturlig enn at hun sang «Sola går rød i havet i vest» mens sola nettopp gjorde det. Vel fremme i Måløy ble det en rask innsjekk på Norlandia og en liten matbit på det kulinariske stedet «Mama Rosa». At det var lenge siden Mama Rosa var der, spilte for så vidt ingen rolle. Rullekebaben var både stor og god. I og med at oppstandelsen skulle skje neste morgen, ble det tidlig kveld. Fredag 12. mars 2004, klokken Siste dag på reisefot for denne gang! Nok en gang var det telefonen som reddet meg. Den brummet til avtalt tid, mens jeg lå og ventet på vekkingen fra nattevakten. Den kom aldri. Rask pakking og deretter ned til resepsjonen. De beklaget så mye at vekkingen hadde sviktet, men kunne hotellet by på frokost? Vel, jeg hadde kun bestilt kaffe på termos, og var litt skeptisk til hvor god tid jeg hadde, men jeg smeltet fullstendig for nattevaktens (det var en hun) smil og gode humør. Raskere frokost har jeg ikke fortært, og 0515 var jeg i bilen. Hurtigruta «MF Nordlys» lå der og ventet, og jeg gikk stille og rolig til ro om bord. Turen sørover gikk som en drøm på speilblankt hav. Selv om det var fredag ettermiddag gikk resten av turen hjemover fra Bergen som smurt, og jeg kunne logge meg ut av rundreisa i Avaldsnesveien Når jeg i ettertid tenker tilbake på disse 14 dagene i mars, er det med en stor takknemlighet til de av våre medlemmer som arrangerer slike kurs - men ikke minst også til alle medlemmene som stiller opp på de kurs som arrangeres rundt om i vårt langstrakte land. Uten dere ville slike kurs aldri kunne latt seg gjennomføre. Vi som stiller som forelesere er priviligerte som får lov til å møte dere og være sammen med dere. Takk skal dere ha! Odd Magne PS: Hvem var byggherren? Øverst: Parti fra Vestkapp. Nederst: Loen - fagre Loen. Sola i vest 8 9

6 Kortkurs og årsmøte i NTL-Skatt i Møre og Romsdal Årsmøte og dagskonferanse i NTL-Skatts avdeling ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker NTL-Skatt s avdelingen ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker hadde årsmøte 17. mars. I forbindelse med årsmøtet ble det også avholdt en dagskonferanse. Kortkurset og årsmøtet samlet over 40 medlemmer, noe vi i styret var godt fornøyd med! Her et lite utdrag av forsamlingen! Erling var en engasjert foreleser. Dagskonferansen og årsmøtet ble avholdt på Residence Hotel og var meget vellykket. 24 medlemmene deltok på konferansen. I disse omstillingstider kommer en selvfølgelig ikke utenom ROS. ROS var hovedtemaet på konferansen. Erling Broen var foreleser fra NTL-Skatt sentralt og loset forsamlingen trygt gjennom programmet. I tillegg til ROS, hadde vi blant annet en gjennomgang av aktuelle saker som foreningen arbeider med og en gjennomgang av pensjonskomiteens innstilling. På årsmøtet ble Geir Høyland gjenvalgt som leder. Foreleser Erling sammen med avdelingsleder og fylkestillitsvalgt Rita. Nord-Trøndelagsavdelingen med kortkurs og årsmøte Av Inge Sveås Foreleser fra landsforeningen var vår alltids engasjerte Odd Magne Persson, som vi her ser i full utfoldelse! I nærmest vårlige omgivelser på Hotel Alexandra i Loen avviklet avd kortkurs og årsmøte mars av Sonja Moltumyr Avdelingen hadde besøk av Erling Broen, sekretær i landsforeningen sentralt, til å forelese over temaene Tjenestemannslov og ROS. Samtidig flettet han naturlig inn tema som budsjett og ikke minst Pensjonskommisjonens innstilling. Erling tok seg også tid til å prate litt om hva Landsforeningen sentralt hadde arbeidsoppgaver. Kurset ble gjennomført 11. og 12. mars på Grand Hotell i Steinkjer og samlet om lag 25 deltakere. På kursets første kveld avviklet også avdelingen sitt årsmøte. Av valgene kan nevnes at sittende avdelingsleder Rita Stensmur Susegg, ble gjenvalgt og innevæende periode også som fylkestillitsvalgt. Hovedtema for kortkurset var reorganisering av skatteetaten. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av medbestemmelse for tillitsvalgte, og fokus på hva de tillitsvalgte kan gjøre for det enkelte medlem. Denne bolken var det Marit Thorstensen som sto for, da Oddemann dessverre måtte forlate oss litt tidligere enn planlagt! Nå var det slik at en del av oss hadde hørt budskapet til Odd Magne før, og noen fant det derfor for godt å sysle med litt andre ting under forelesningen, her representert av et fantastisk byggverk av tannpirkere!!! På årsmøtet ble det gjenvalg på samtlige i styret. Arve Einang, Nordre Sunnmøre LK, fortsetter derfor som leder for avdelingen og Marit Thorstensen, Romsdal LK, fortsetter som nestleder og fylkestillitsvalgt. Her ser vi det nye styret: Bakerst fra venstre: Lars Petter Lillebø, styremedlem Arve Einang, leder Stein Høgseth, studieleder Jan Olav Pedersen, kasserer. Fremst fra venstre: Marit Thorstensen, nestleder Ellen Bjørbak, styremedlem Sonja Moltumyr, sekretær. God lunsj ble servert i hotellets restaurant. Til venstre gjenvalgt leder Geir Høyland En del av deltakerne Deler av tilhørerne

7 NTL-Skatt, Vest-Agder Kortkurs i Aalborg mars NTL-Skatt sjekket ut nye lokaliteter Avdelingen har arrangert sine kortkurs i Danmark i en årrekke. Denne gangen hadde vi valgt ut dagsaktuelle tema i den formelle delen, pensjonsreformen og ROS. Odd Magne Person er en drivende dyktig foreleser, som fenget forsamlingen fra første stund. I tillegg et svært interessant besøk hos Told/Skat s kontor i Aalborg, som fra 1990 hadde hatt 5 omstillingsfaser. Status i dag er at Danmark er i ferd med å etablere seg tilbake til fagkompetent ledelse, som vi ganske nylig har forlatt!! Chef ved Told/Skat i Aalborg redegjorde for «traumene» i de ulike omstillingsfasene, men konkluderte med at de nå igjen var på rett vei. Strukturen har blitt svært spredt, men organisasjonen er uansett avhengig av kombinasjonsledere med leder- og fagkompetanse. Men denne gangen kom også et uvanlig og uannonsert tema. Grete og Jan ønsket «i det stille» å kartlegge hva som egentlig skjer under en forelesning! Vi kan skrive under på at det var svært vanskelig å holde latteren unna i løpet av kartleggingen. Til orientering hadde vi en Nokia med lydmåler, som herved kan dokumentere Odd Magne s engasjement. Spesielt i begynnelsen av viktige setninger med «slagkraftig» innhold! Som alle ser hadde vi et kjempekurs med Odd Magne. En svært likandes kar med karma som kan ta pusten av både lydmålere og forsamling. Vi takker deg Odd Magne, og håper at fruen ventet til avtalt tid i Mortavika på din hjemvei! Du er velkommen tilbake! Kanskje allerede i 2005/2006 hvis Rogaland/Agder/Telemark «fusjoneres»! Med vennlig hilsen fra oss her i Sør! Jan Hedenstad LOGG FRA TORSDAG 4. MARS 2004: (fremført under årsmøtemiddagen) KL: Hvem: Hendelse: Odd Magne Plenums-start RAS(S)/ROS Odd Magne Ble målt til 82 desibel Aud Nixon Sovnet, og lente hodet mot lysbryter. Slo av lyset! Odd Magne Ble målt til 84 desibel Arnfinn Odderdal Var svært våken og observant Wenche L. Olsen Klødde seg kraftig i hodet Aud Nixon Sovnet på nytt, og slo av lyset en gang til Odd Magne Ble målt til 79 desibel Helge S. Hansen Forlot lokalet (WC?) Helge S. Hansen Tilbake med eple (?) Odd Magne Ble målt til 81 desibel Odd Magne Etter pause ble han minnet på at vi hadde snakket om samvarians Odd Magne Ble målt til 82 desibel Arnfinn Odderdal Noterer flittig, men hva?! (Engelsk liga eller V-5) Randi Eik Spiste gammel sjokolade (forrige kurs?) Inger Henriksen Ankom lokalet 1 time og 19 min for sent Sverre Simonsen Smører sine såre lepper Jan Hedenstad Strakk seg, spesielt med venstre arm, og fikk ordet Odd Magne Ble målt til 78 desibel Jan Hedenstad Strakk seg, spesielt med høyre arm, og fikk ordet Aud Nixon Spurte om Odd Magne kunne trekke for gardinen. Fikk ikke sove med lyset midt i øynene Inger Henriksen Dro over leppene med Lip-gloss Grete Klev Spurte Jan om vi ikke snart var ferdig med kartleggingen Odd Magne Ble målt til 79 desibel Roar Tryfoss og Helge S. Hansen Brøt sammen i «stille» latter Grethe Ugland Forlot lokalet? Grethe Ugland Kom tilbake til oss! Odd Magne Ble målt til 83 desibel Den 9. og 10. mars hadde NTL- Skatt 3-06 Sør-Trøndelag kortkurs på Scandic Nedre Elvehavn som er et nyåpnet hotell i Trondheim. Det er alltid en sjanse å ta når hotellet ikke er innkjørt. De hadde store problemer med ventilasjonsanlegget og etter noen timer var det nesten flere som hadde ytterjakkene på enn de som var uten. Den andre dagen var en del mer kledd for en tur i marka en kald vinterdag enn et møte innendørs midt i byen. Ser man bort fra dette var møtelokalene bra. På kortkurset var det tett opp under 40 deltakere. Noe som vi er godt fornøyd med. Kortkurset startet med at Tore Aasbjørg fra SpareBank1 ga oss noen nyttige tips om LO-favør. Resten av kortkurset hadde Bente N. Holt i sin hule hånd. Hun tok for seg aktuelle temaer som stressmestring, motivasjon og forhandlingsteknikk. Vi skulle blant annet gjennomføre en test for å se hvordan vi taklet stressnivået på jobben. Det var positivt at det ut fra testen så ut som om forsamlingen taklet stressnivået rimelig bra. En får håpe at testen ga et riktig resultat. Årsmøte og hedersbevisninger På kvelden den 9. mars ble det avholdt årsmøte med middag etterpå. Det var ca 40 deltakere på årsmøtet. Hans Aavik med sin erfaring ledet forsamlingen gjennom møtet på en fin måte. Møtet ble avsluttet ved at hedersmerke og diplom for 40 års medlemsskap i LO ble utdelt til Elsa Eidstumo. Siden vi hadde nestlederen tilstede, var det kjempefint at hun ville overrekke hedersbevisningen. Under årsmøtemiddagen fikk Arve Vasskog utdelt nål for 25 års medlemsskap i NTL. Grete Lill Moe fikk utdelt nål for 25 års medlemsskap etter kortkursets første dag. De 6 andre som har gjort seg fortjent til hedersmerket vil få disse senere. Mona Berg Moen benyttet anledningen til å takke Jan Ove Gisvoldløkk for sin gode innsats for foreningen. Mona sendte samtidig noen tanker til Nina Sæther Christoffersen som ikke hadde anledning til å være med på møtet. Begge gir seg som styremedlemmer etter at de har vært sentrale personer i styret i mange år. Valg: Leder: Mona Berg Moen, FSK (ny gjenvalg) Nestleder: Knut Bye, Trondheim (gjenstår 1 år) Hedersmerke og diplom for 40 års medlemsskap i LO ble utdelt til Elsa Eidstumo av nestleder i NTL- Skatt Bente N. Holt. Sekretær: Stein Lundemo, Trondheim (ny) Kasserer: Orhan Kreso, FSK (gjenstår 1 år) Styremedlem/Studieleder: Karl Inge Klausen, Melhus (ny som studieleder var tidligere styremedlem). Styremedlem/Ungdomskontakt: Georg Larsen, Fosen (ny gjenvalg). Styremedlem: Tove Falmår, Trondheim (ny - gjenvalg). Styremedlem: Heidi Stavrum, FSK (ny) Varamedlem: Gerd Ekenes, Melhus (ny-gjenvalg) Varamedlem: Håkon Hovstein,FSK (ny- gjenvalg) Varamedlem: Elsa Eidstumo, (ny-gjenvalg) Fylkestillitsvalgt: Trond Tidslevold, Trondheim (ny- gjenvalg) Vara fylkesstillitsvalg: Arve Vasskog, Orkdal (ny) Revisor 1: Ragnhild Grinde, Trondheim (ny-gjenvalg) Revisor 2: Erik Tore Lyngstad, FSK (ny- tidligere vararevisor) 1.vara revisor: Cathrine Sæther Klevjer, FSK (gjenstår et år) 2.vara revisor: Torbjørn Sande, Oppdal (ny) Valgkomite: Åshild Langørgen, FSK (ny). Monica Iversen, FSK (ny). Jan Ove Gisvoldløkk, Orkdal (ny). Tove Uglem (ny-gjenvalg) Rammeavtale om frivillig fratredelse Rammeavtale om frivillig fratredelse fra skatteetaten ble inngått mellom organisasjonene og SKD høsten Til fellesmøtet i mars hadde NTL-Skatt bedt SKD om en redegjørelse for i hvilket omfang avtalen er tatt i bruk i de enkelte budsjettområder, hvilke av tiltakene som er anvendt, hvor mange søknader som er avslått m.m. SKD kunne da opplyse at det så langt i 6 tilfelle er inngått slike individuelle avtaler. NTL-Skatt har tatt opp følgende krav ifm. rammeavtalen som SKD nå skal vurdere nærmere: Vi forutsetter selvsagt at avtalen skal gjelde i alle fylker, og at dette blir presisert til FSK Satsene i avtalen for sluttvederlag og studiestøtte oppjusteres i henhold til den sentrale virkemiddelavtalen i staten Avtalen må vurderes videreført etter utløp, dvs. utgangen av

8 NOU2004:1 Modernisert folketrygd Nedenfor følger et konsentrat av NTL-Skatts høringsuttalelse til forbundet tidligere i våres, angående pensjonskommisjonens innstilling. Folketrygden skal være bærebjelken i pensjonsordningen. NTL-Skatt er av den oppfatning at folketrygden også i framtiden skal være bærebjelken i pensjonsordningen. Vi vil derfor konsekvent avvise forslag som går ut på å privatisere hele eller deler av folketrygden. Modernisert folketrygd med en nærmere sammenheng mellom den enkeltes inntekt og pensjon. Kommisjonen foreslår en pensjonsopptjening hvor alle år i arbeid tas med når alderspensjon skal beregnes. Man foreslår å fjerne dagens besteårsregel. Forslaget er usosialt og rammer ikke minst kvinner som tradisjonelt ikke har hatt lønnet arbeid og/eller har hatt deltidsstilling i perioder av livet. Gunstigere regler for opptjening av pensjon ved ulønnet omsorgsfravær hvor den enkeltes inntekt før ulønnet omsorgsfravær skal danne grunnlag for beregningen vil neppe kompensere dette. I Statens Pensjonskasse (SP) er opptjeningstiden 30 år for full pensjon. Det har tidligere vært antydet en samordning av reglene i SP og folketrygden mht. opptjeningstid (40 år). En slik samordning vil vi motsette oss. Alternativet til besteårsregelen vil i tilfelle være å øke denne til 30 år, slik at den blir lik opptjeningstiden for full pensjon i SP. Fleksibel pensjonsalder i folketrygden fra fylte 62 år. Kommisjonen foreslår at det innføres en fleksibel pensjonsalder i folketrygden fra fylte 62 år der hovedprinsippet er at den enkelte selv skal måtte dekke hoveddelen av kostnadene dersom han eller hun velger å gå av tidlig. Vedkommende vil imidlertid få tilsvarende høyere pensjon ved å arbeide lengre. Slik kommisjonens forslag er utformet vil det være inntektens størrelse som kommer til å avgjøre hvorvidt det skal være mulig å gå av tidlig. For å kunne benytte seg av tidlig pensjonering må man ha opparbeidet en minimumspensjon på ca kroner. Dette forutsetter en gjennomsnittsinntekt på nærmere kroner i 40 år. NTL-Skatt kan ikke akseptere forslaget om at de som må slutte tidlig i yrkeslivet skal straffes gjennom kraftig reduserte pensjoner livet ut. Angrepene på AFP er usosiale og vitner om manglende innsikt i arbeidslivets harde virkelighet for mange. Kommisjonens angrep på Avtalefestet Pensjon (AFP) må avvises. Kommisjonen anviser ingen alternative løsninger for «sliterne» i arbeidslivet. Omgjøring av offentlig tjenestepensjon til nettoordning. Kommisjonen foreslår å erstatte dagens ordning med et bruttosystem for beregning av pensjonen med et nettosystem. Det hevdes at dagens ordning hindrer mobilitet i arbeidslivet og forslaget begrunnes blant annet med at det vil bli enklere å ta med seg og legge sammen opptjente pensjonsrettigheter ved skifte av arbeid mellom offentlig og privat virksomhet. En god pensjonsordning har vært et av de fremste virkemidlene for å rekruttere arbeidstakere til statlig virksomhet som normalt har hatt et lavere lønnsnivå enn privat sektor. NTL-Skatt vil ikke akseptere noen endring av pensjonssystemet i staten som svekker rettigheter som er fremforhandlet og som vi gjennom alle år har betalt pensjonsinnskudd for. Historisk sett har arbeidstakerne i staten betalt kostnadene for den pensjonsrettighet som er opparbeidet. Å hevde at å beholde statens pensjonsordning er urettferdig overfor ansatte i privat sektor, og må av denne grunn reduseres, vitner i beste fall om historieløshet. Det at enkelte arbeidstakere har dårligere ordninger enn andre kan etter vår mening aldri være noen grunn til å redusere opparbeidede, fremforhandlede rettigheter for de som har gode ordninger. Finansiering NTL-Skatt er enig med kommisjonen i at det bør etableres ett pensjonsfond av dagens petroleumsfond og folketrygdfondet, og forvaltet på samme måte som i dag. Vi er av den oppfatning at folketrygdens tilleggspensjon skal finansieres ved et pensjonsfond. Grunnsikringen skal finansieres gjennom bevilgning over statsbudsjettet. NTL-Skatt vil peke på at det er mulig å øke skatteinngangen, og derved finansiere en større del av pensjonsutgiftene. Dette kan gjøres på flere måter; en av dem er å øke skattene, mens en annen vil være å styrke skatte- og avgiftskontrollen. Man anslår i dag at betydelige beløp unndras beskatning. Ved å styrke skatte- og avgiftskontrollen vil man kunne trappe opp kampen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet, samtidig som man vil sikre inntekter som vil kunne brukes til å finansiere fremtidige pensjoner NTL-Skatt kan ikke støtte en finansiering av den fremtidige folketrygden basert på børsspekulasjon, eller individuelle ordninger for den enkelte. Erfaringen fra andre land viser at selv om gevinstpotensialet kan ligge der, er sannsynligheten likevel større for at den alminnelige borger vil tape på en slik ordning. NTL-Skatt kan ikke akseptere at folks pensjonsinnbetalinger forsvinner som følge av spekulasjon. Av denne grunn er det viktig at finansieringen forankres i statlige fond og garantier fremfor private selskaper og børs. Odd Magne vil fortsatt være vår primære kanal for informasjon. Imidlertid er det vårt ønske å kunne tilby deg andre tjenester og informasjon i tillegg. Derfor hjemmesiden. Du kan abonnere på nyhetsbrev på vår hjemmeside. Ved å registrere din e-postadresse under valget «Nyhetsbrev» og trykke «submit» vil funksjonen sende deg en e-post hver gang vi legger ut en ny artikkel på vår hjemmeside. Ønsker du å avbestille nyhetsbrevene, er dette like enkelt. Enten følg oppgitt sti-navn på tilsendt e-post, eller gå inn på nyhetsbrev på vår hjemmeside og velg «Meld deg av». På hjemmesiden vår vil du finne lenker til andre hjemmesider, bla. LO-favørs og NTL s. Utforsk gjerne hjemmesiden og gi oss tilbakemelding dersom noen av lenkene ikke fungerer eller du har tips om andre interessante hjemmesider vi bør se nærmere på og eventuelt lage en lenke til. For de av dere som har vært inne på våre hjemmesider, er denne web-adresse kjent. For andre er den kanskje mindre kjent. Etter at vi la om vår hjemmeside for vel et år siden, har vi hatt over treff på vår nye hjemmeside. April 2004 ser ut til å bli den beste måneden med gjennomsnittlig 645 treff pr. dag. Det er mellom klokken og at trafikken er størst. Og statistikken viser at vi har personer som treffer vår side med sine søk over hele verden. Det er hyggelig at våre sider leses av folk over hele verden, men våre sider er først og fremst lagd for at DU skal få informasjon som VI mener kan være viktig for DEG. Derfor er det vårt ønske at flest mulig av våre medlemmer som har denne mulighet, bruker vår hjemmeside som en supplerende informasjonskanal. Hjemmesiden inneholder også mange interessante fagartikler, ofte sakset fra media og presse. Hurtiginfo og Rundskriv Vi har også forsøkt å lage et diskusjonsforum, men dette har foreløpig ikke tatt av Når dette leses, er lønnsoppgjøret muliges opp og avgjort. Vårt mål er imidlertid å bruke hjemmesiden som en ekstern informasjons- og kommunikasjonskanal i tilfelle streik. Dersom det blir streik vil vi normalt ikke ha tilgang til arbeidsgivers kontortekniske utstyr, herunder EDB-system. For at informasjon skal kunne gå uhindret vil vi være avhengige av at det lokalt opprettes alternative e-postgrupper som kan distribuere informasjon ut til medlemmene våre. Hjemmesiden vil da spille en viktig rolle i å spre informasjon hurtig. Så derfor: ta deg en tur innom vår hjemmeside med jevne mellomrom. Abbonér gjerne på våre nyhetsbrev. Kan hende finner du noe som vedrører nettopp deg og din arbeidssituasjon. Odd Magne 14 15

9 Arbeidsinnvandring etter : - Skatteetaten ikke rustet for overgangen Utvidelsen av EU med ti nye medlemsland fra 1. mai 2004 skaper store utfordringer for Skatteetaten som kontrollorgan. NTL-Skatt, mener at det har vært for lite fokus på skatteetatens rolle i forbindelse med utvidelsen. Myndighetene må sette av midler til skatteetaten til økt kontroll for å hindre svart arbeid og økonomisk kriminalitet. - Skatteetatens rolle i utvidelsen av EU- og EØS området har vært totalt fraværende i den offentlige debatten til nå, sier NTL-Skatts leder Stein Thorvaldsen. Dette til tross for at Skatteetaten er en av de etater som vil være mest berørt av en eventuell økt arbeidsinnvandring etter 1.mai NTL-Skatt mener at norske myndigheter må sette av mer ressurser til kontroll etter 1.mai Kontrollen må settes inn på de områder hvor sannsynligheten for svart arbeid/økonomisk kriminalitet er størst. Innsatsen overfor useriøse aktører og aktører som opererer innenfor svart sektor må intensiveres og utvides. Skatteetaten er en aktør som kan bidra i denne sammenheng, men er avhengig av å få tilført friske midler for at nødvendige kontroller skal kunne planlegges og gjennomføres. «Målet må være å bygge opp under den delen av det norske næringsliv som ønsker å beholde et sunt og godt arbeidsliv, herunder bygge opp grunnlaget for den norske velferdsstaten» mener NTL-Skatt. I et omfattende dokument har vi forsøkt å synliggjøre noen av de problemstillingene vi ser at Skatteetaten vil stå overfor i forbindelse med en økt arbeidsinnvandring til Norge. Odd Magne Persson Folk blir syke av omstilling Erna Solberg Tidligere i våres kunne vi i Dagsavisen lese at Aps sosialpolitisk talsmann Bjarne Håkon Hanssen tar selvkritikk på Aps vegne etter blant annet en rekke forskningsrapporter nå slår fast at effektivisering og omorganisering av virksomheter er en helt sentral årsak til økende langtidssykmelding. Nedenfor sakser vi fra artikkelen: Bjarne Håkon Hanssen Frykt gir fravær Da Jens Stoltenberg ble statsminister i 2000, lanserte han «modernisering av offentlig sektor» som regjeringens store prosjekt. Det handlet blant annet om omstilling og effektivisering. De tidligere Ap-lederne Thorbjørn Jagland og Gro Harlem Brundtland har også gått inn for store omstillinger i offentlig sektor. Bjarne Håkon Hanssen innrømmer nå at Stoltenbergs prosjekt ikke samsvarer med ønsket om å senke sykefraværet. Det norske Arbeiderpartis forhistorie gjør at jeg ikke er egnet til å kritisere omstillinger og effektivisering, svarer han når Dagsavisen vil snakke om rapportene som viser at omstillinger gir sykefravær. Sist ut er en svensk rapport som avdekker at offentlig ansatte som er blitt gjenstand for slik modernisering blir så urolige av prosessen at svært mange sykmeldes over lang tid. Rapporten er interessant også her i Norge ikke minst fordi det her til lands er langtidssykefraværet som øker, ikke korttidssykefraværet. Den svenske undersøkelsen, som er fra 2003, er gjort av Arbetslivsinstitutet. Et interessant funn er at ikke bare omstillinger i seg selv, men uro for framtidige omstillinger, er signifikant høyere i kommuner med høyere sykefravær. Tidligere statsråd Victor Norman Ikke bare Erna Forhistorien til Ap på dette feltet vil Hanssen nå gjerne ta et oppgjør med. Det er ikke riktig å si at dette ensidig har skjedd etter at Erna Solberg og Victor Norman kom til makten. Vi har heller ikke vært gode nok. Vi politikere må tenke gjennom effektene av våre kutt i offentlig sektor. Det som kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt på ett budsjett eller i én virksomhet, er ikke alltid samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Hanssen. Psykisk arbeidsmiljø Han viser til at det psykiske, og ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet er blitt gjenstand for oppmerksomhet særlig de par siste årene. Før var man mer opptatt av vern mot ulykker og fysisk slitasje. Men det er klart at et økende sykefravær nå kommer også på grunn av psykisk press. Å møte dette med at folk syter, sånn som Finn Bergesen jr. i NHO gjør, viser en grunnleggende mangel på forståelse for psykiske lidelser, sier Hanssen. Han mener sammenheng mellom omstilling, effektivisering og langtidssykefravær viser at det er viktig med samarbeid mellom politiske partier og fagorganisasjoner. Saker vedr. leiarane Organisasjonstilknytning for leiarane Høyringsrapporten frål NTLgruppa som har arbeidd med organisasjonstilknytning for leiarane, er no sendt landsforeningane for uttale. Rapporten inneheld bakgrunnen for arbeidet, utfordringar ved organisasjonstilknytning for leiarane, 5 alternativ for organisering og ulike problemstillingar. Målet er å legge fram endeleg rapport for forbundsstyret etter sluttbehandling i gruppa i juni. Årsrapportering I mars inviterte Skattedirektoratet representantar frå nokre fylke til eit møte der evaluering av årsrapporten var tema.. Ulike område, både tekniske og faglege, vart gjennomgått. Skattedirektoratet arbeider med å avklare omfanget av rapporteringa samt kor og korleis vi enklare skal finne opplysningane vi skal rapportere. Det er viktig å ha einsarta system for uthenting av opplysningar og felles forståing for kva vi skal rapportere. Skattedirektoratet skal ha ros for å ha teke signala frå ytre etat om årsrapporteringa på alvor og at det er vilje til å gjere endringar som sikrar at årsrapporten, som likningskontora og fylkesskattekontora skal utarbeide, tener dei føremåla den skal. På vegne av leiarutvalget i NTL-Skatt Gunn Torhild Tveit 16 17

10 Reorganisering av Skatteetaten (ROS) endringer i framdrift og det videre arbeidet Det ble rett før og rett etter påske avholdt møter i det sentrale styret for ROS-prosjektet angående det videre tidsløpet for arbeidet med ROS.. Opprinnelig utviklingsløp. Som kjent hadde Skattedirektoratet opprinnelig lagt opp til et utviklingsprogram for det videre arbeidet med ROS som skulle legges fram for Finansdepartementet i løpet av Det skal utredes en organisasjonsløsning hvor de angitte hoved-kjennetegnene blir ivaretatt, herunder et hovedalternativ basert på regioner og to myndighetsnivå. Hovedalternativet skal konsekvensvurderes og klarlegge hvilke fortrinn og gevinster ny organisasjonsløsning kan gi sammenholdt med dagens organisasjonsstruktur. SKD har i den forbindelse nedsatt arbeidsgrupper som skal foreta omfattende arbeide og kartlegging på ulike områder. Endrede forutsetninger fra Finansdepartementet. Det viser seg nå at direktoratets drøftinger med Finansdepartementet tilsier at etaten må endre det opprinnelige planlagte tidsløpet for det videre arbeide med ROS. Etter diskusjoner i ROS-styret om fordeler og ulemper ved de to alternativene, besluttet skattedirektøren i møtet etter påske at etaten velger en forlenget utredningsperiode, med sikte på at en foreløpig rapport kan behandles internt i etaten sommeren Det kan da legges fram en sak for Finansdepartementet høsten 2005 med etterfølgende høring, for så en politisk behandling i NTL-Skatts kommentarer. NTL-Skatt har som eneste organisasjon uttrykt stor skepsis til at etaten eventuelt skulle forsère det videre ROS-arbeide i forhold til opprinnelige planer. Et kortere tidsløp ville betydd at etaten måtte levert en innstilling bl.a. på regioninndeling og struktur for Finans- departementet 1.juni i år. Etter vårt syn ville dette gitt et for dårlig beslutningsgrunnlag, og involveringen og medvirkningen fra de ansatte og tillitsvalgte ville ikke blitt tilfredsstillende. Selv om det nå blir et noe forsinket utrednings- og behandlingsløp for ROS enn opprinnelig planlagt, står hovedkjennetegnene for en framtidig skatteetat fast,(se nedenfor) og det gjøres ingen endringer i prosjektorganiseringen. ROS-styret har også påpekt viktigheten av gode prosesser med bred medvirkning ute i linjeorganisasjonen når det gjelder endringer som gjøres mht oppgaveløsning og organisering. Den sentrale prosjektorganiseringen i ROS NTL-Skatt har valgt å engasjere seg topptungt i de sentrale ROS-organer og arbeidsgrupper. Nedenfor følger en oversikt over NTL-Skatts representanter i sentrale ROS-grupper/organ. ROS-styret: Stein Thorvaldsen, Skien LK vararepr: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Bente Næss Holt, Skien LK vararepr: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Referansegruppa: Karl Tore Hareide, skatterevisor Hordaland FSK Geir Widding, Sør-Trøndelag SFK Hovedkjennetegn for en framtidig organisering av Skatteetaten Én Skatteetat for brukerne Én inngang til etaten betyr at alle brukerne kan henvende seg med alle sine skattemessige forhold på samme sted. Det gjelder både når brukerne henvender seg direkte på et skattekontor og til et service og informasjonssenter pr. telefon, internett eller . Èn Skatteetat betyr også forenkling av regelverket. Det vises kun til én instans eller kontor (f. eks. Skatteetaten eller Skattekontoret). Organisering i to nivå To forvaltningsnivå gir økt fleksibilitet mht fordeling av arbeidsoppgaver i den samlede oppgavemassen i etaten. Det vil lette den flytting av oppgaver som er påbegynt og som etaten har stort behov for å videreutvikle. Dette vil gi en bedre utnyttelse av ressursene og kompetansen i etaten, bl.a. innen kontroll ved at fagmiljøene kan samarbeide nærmere om oppgavene. Det er også mindre ressurser til administrasjon, ved færre administrative enheter. Organisering i regioner Organisering i regioner innebærer etablering av større administrative enheter med bærekraftige fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. Etaten kan bruke mindre ressurser til administrasjon og styrke primæroppgavene. En inndeling i regioner vil styrke samhandlingen mellom direktoratet og ledelsen i ytre etat. Det vil bli større nærhet ved at etatsledelsen kan innlemmes sterkere med direktoratet i en felles ledelse av etaten. En slik struktur vil gjøre det lettere å gjennomføre politiske prioriteringer. Organisering i regioner gjør det også lettere å flytte oppgaver fra direktoratet til regionnivå. Dermed kan direktoratet ha større fokus på strategier, policy, styring, system- og regelverksutvikling. Økt fokus på illojale brukere og svart økonomi Organisering i regioner gir bedre mulighet til målrettet arbeid for å finne de illojale brukerne. Skjerming av ressurser er viktig både for å følge opp etatens prioriteringer i praksis, og for raskere å kunne videreutvikle kompetanse på området. Større miljøer gir bedre fleksibilitet for å få dette til i praksis. Det vil også være lettere å få til nødvendig tverrfaglig organisering, når miljøene er større. Større kontrollmiljøer kan også bidra til at det blir lettere å videreutvikle samarbeidet med politi, toll og andre kontrollinstanser. En regionalisering vil styrke arbeidet overfor debitorene, som også er illojale brukere gjennom manglende frivillig innbetaling. Effektiv ressursbruk, kvalitet i oppgaveløsningen og likebehandling En ny organisasjon må bidra til å redusere ressursbruken til de administrative oppgaver. Bruk av IT-støttet oppgaveløsing gjør en del oppgaver stedsuavhengige. Etaten vil ved flytting av oppgaver sikre en utjevning av kontrollnivået mellom de ulike deler av landet og oppnå større likebehandling. Stedsuavhengige oppgaver kan plasseres der ressurser og kompetanse er tilgjengelig. Samling av oppgaver til bærekraftige fagmiljøer, vil gjøre det lettere å håndtere mer kompliserte skatte- og avgiftssaker. Det vil også gi mulighet for spesialisering og å utvikle tverrfaglige miljøer. En sterkere samordning av arbeidet med fastsetting og innkreving, vil kunne forbedre etatens samlede resultater. Attraktive arbeidsplasser med bredde- og spisskompetanse i hele landet Oppgavefordelingen vil gi muligheter for interessante oppgaver tilpasset medarbeidere med forskjellige interesser og med ulik bakgrunn. Motivasjon, effektivitet og godt arbeidsmiljø vil være grunnleggende elementer i arbeidsorganiseringen. Det vil bli satt fokus på faglig utvikling gjennom profesjonalisering i alle ledd. Utvikling av gode faglige og sosiale nettverk vil vektlegges. Spesialisering og samling av oppgaver og kompetanse vil bidra til. Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Oslo Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem:Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Styremedlem og ungd.kontakt: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Varamedlem: Marit C. Thorstensen, Romsdal LK Tlf: e-post: marit.thorstensen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Helge Simonsen, Moss LK Tlf: e-post: helge.simonsen Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Lederutvalget: Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Morten Hildonen, Finnmark FSK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, styret Folkeregisterutvalget: Gerd Ødegaard, Oslo LK Hild Strøm, Nord-Trøndelag FSK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Jan Bertelsen, styret. Opplæringsutvalget: Arild W. Berg, Larvik LK Iren Sommerset, Vest-Agder FSK Ann-Kristin Godager, Hedmarken LK Marit C. Thorstensen, styret Faglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Leif Moy, Buskerud FSK Nina Hognes, Skattedirektoratet Mona Berg-Moen, styret Revisorutvalget: Merete Lundberg, Oslo FSK Espen Boye Hansen, Buskerud FSK Lilly Ann Olsen, Oppland FSK Karl Tore Hareide, styret Personal- og lønnspolitisk utvalg: Thomas Sandvik, Sør-Trøndelag FSK Brita Wangen, Nedre Romerike LK Odd Arne Eriksen, SSØ Oslo Astrid Lundanes, styret Arbeidsmiljøutvalget: Odd Harald Larsen, Salten LK Kjersti Granlund, Skattedirektoratet Per Arne Reum, Oslo LK Odd Magne Persson, styret Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Karina Eikanger, Sogn&Fjordane FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/ Ingrid Sølberg, Senter for statlig økonomistyring Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Per Espenes, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Gerd Slettan, Midt-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk 18 19

11 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Medlemsavtale mellom NTL Skatt og Statoil NTL Skatt og Statoil har fornyet samarbeidsavtalen som innebærer at våre medlemmer vil få mange gode tilbud på Statoilstasjonene. Drivstoffrabatt NTL Skatt - medlemmer vil fortsatt få en drivstoffrabatt på 36 øre pr liter uavkortet, uten den differensiering av rabatten som Statoil orienterte sine kunder om i vinter. Mange NTL-Skatt-medlemmer har et Statoil-kort, men forutsetningen for å få 36- øre-rabatten fratrukket den månedlige fakturaen, er at du er tilsluttet avtalen mellom NTL- Skatt og Statoil. NTL-Skatt har sendt ut til våre lokalavdelinger elektronisk det skjema som skal benyttes for å tiltre avtalen, og eventuelt å bli Mastercard-kunde. Ta utskrift av skjemaet, fyll ut og send det til adressen: Statoil Mastercard, Nordea Skanning, Sentrum, 0109 Oslo, ev. ring Statoils Kundeservice på tlf (Husk å oppgi at det gjelder medlemstilbudet til NTL-Skatt). De som i dag er tilsluttet avtalen, trenger ikke å gjøre noe ifm. fornyelsen av vår rammeavtale. MasterCard uten års - og fakturagebyr En viktig nyhet er at du kan få det nye Statoilkortet med MasterCard uten års - og fakturagebyr. Det betyr at kortet kan brukes både hos Statoilstasjonene og hos alle MasterCards 30 millioner brukersteder verden over. Det vil si over alt hvor du møter MasterCard- logoen, i butikker, på restauranter og hoteller, hos flyselskaper, i minibanker - og på Statoils bensinstasjoner. Kortet har verken års - eller fakturagebyr. Med dette sparer du gebyrutgiftene du eventuelt har for tilsvarende kort i dag. Gullkort for de beste kundene Statoil MasterCard finnes i 2 varianter, standard blått og gull. Gullkortet tildeles kunder med kjøp over kroner siste 12 måneder. Gullkortet gir ytterligere fordeler - dette gjelder selvsagt også for medlemmer i NTL Skatt. 20

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave R E F E R A T ÅRSMØTE TIL STEDE Liv Marit Baardsen, Anne Berge, Hanne Vika Damsgård, Siw Marthe Frøyland, Borghild Grønnestad, Svein Handeland, Benthe Wilhelmsen Hanssen, Tarjei Hemstad, Monica Skotnes

Detaljer

#talesomted - Introduksjon

#talesomted - Introduksjon #talesomted - Introduksjon Dette skal du lære Å sammenligne likheter og forskjeller. (kontraster) Å kunne presentere en tale, muntlig og skriftlig Å formulere egne meninger, setninger. En egen tekst. Å

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen?

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Arbeids- og sosialdepartementet Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Roar Bergan Pensjonsforums jubileumskonferanse 2. mars 2017 Veldig stor forskjell

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016 FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE - 14.03.2016 Ungdomstrinnets vintertur 2016 Reisebrev fra Hedvig Ungdomsskolen dro tirsdag på vintertur til Hallingskeid. Vi kom sent tirsdag ettermiddag fram til hytten

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer