1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6"

Transkript

1 NSL

2

3 Innhold 1. ORGANISASJONEN PERSONALET ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR ÅRSMØTE TILLITSVALGTE I Styret i NSL/NSS Valgkomité Bransjeutvalg i NSL Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget 5 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING AKTIVITETER ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget Kommunikasjon og Næringspolitikk PROSJEKTDELTAKELSE UTVALGTE SAKER REVISJON AV NØKKELHULLET NORSK/RUSSISK BRANSJEGRUPPE INSPEKSJONER FRA KVITERUSSLAND FERSK FISK KVALITET NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE (NRfD) PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE REGULERINGSMØTET STRUKTURERING AV BÅTER UNDER 11 METER VIDEREFØRING AV LISTERIAPROSJEKT FRA 2011; «TILTAK FOR ØKT KONTROLL MED LISTERIA I LAKSENÆRINGEN» STORTINGSMELDING FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FOREDLING OG AVGRENSNING AV PRODUKSJONSKAPASITET I LAKSOPPDRETTSNÆRINGEN MTB ØKNING MOT 0,1 LUS NORGES RÅFISKLAG PÅ VILLE VEIER, IGJEN GJENNOMGANG AV RÅFISKLAGETS ARTER MED EGEN MINSTEPRIS RÅFISKLAGET SOM KONTROLLMYNDIGHET FORUM FOR VISNINGSANLEGG (ViH) 12 n 1

4 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING SETT SJØBEIN HØRINGSUTTALELSER FAGBLADET NORSK SJØMAT FORMIDLING OG STUDIETURER SJØMATDAGENE PÅ HELL FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL NOR-FISHING KONKURRANSER NM I SJØMAT ÅRSREGNSKAP FIAS INNKJØPSAVTALER 19 2 n

5 NSL årsberetning 2014 n 3

6 1. Organisasjonen ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING PERSONALET Ved kontoret har følgende personer vært ansatt i 2014: Svein Reppe Daglig leder og fungerende Fagsjef Foredling og Eksport Kristin Sæther Fagsjef Oppdrett til juni Stian Lernes Fagsjef Oppdrett fra oktober Kari Merete Griegel Fagsjef Innland Jurgen Meinert Fagsjef Hvitfisk Frode Reppe Fagsjef Kommunikasjon og næringspolitikk fra september Edel G. Lundereng Adm. sekretær Kathrine Schjetne Konsulent Norsk Sjømat Frode Kvamstad Daglig leder FIAS 2015 er et jubileumsår på mange vis En aprildag i 1995 så for første gang Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) dagens lys her i Trondheim ved at Norske Ferskfiskomsetteres Forening (NFoL) og Lakse-eksporterenes Forening (LEF) slo seg sammen. NSL kan derfor feire 20 år som bransjeorganisasjon i år. Samtidig er det også 20 år siden fagbladet Norsk Sjømat kom ut for første gang. Om ikke dette er nok så er også Sjømatdagene, som tidligere bar navnet Laksedagene, 20 år i Dette er ikke verst for en organisajon som i 1995 var spådd en kort levetid! Nyansettelser i 2014 Stian Lernes overtok etter Kristin Sæther som Fagsjef for oppdrett. Før dette arbeidet Stian som prosjektansvarlig i Sett Sjøbein. Frode Reppe tiltrådte i en nyopprettet stilling som Fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk. Frode har sin bakgrunn fra Forsvaret og har den seneste tid vært aktiv lokalpolitiker. Foran fra venstre: Jurgen Meinert, Frode Kvamstad, Kari Merete Griegel og Svein Reppe. Bak fra venstre: Edel G. Lundereng, Kathrine Schjetne, Frode Reppe og Stian Lernes. 4 n

7 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR Sykefraværet i NSL/NSS i 2014 har vært 100 dager, herav 9 egenmeldingsdager og 91 sykemeldingsdager. Dette utgjør 5,5 % av samlet arbeidstid. Det er ikke rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Av våre 7 ansatte er 3 kvinner ved utgangen av året. 1.3 ÅRSMØTE 2014 NSLs årsmøte ble arrangert på Rica Bakklandet hotell den 21. mai. I forkant av møtet besøkte deltakerne museet Rockheim. 1.4 TILLITSVALGTE I Bransjeutvalg i NSL: Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret: Leder: Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS Nestleder: Kato Fredriksen, Vega Delikatesser AS Medlem: Stein Martinsen, Norway Royal Salmon AS Medlem: Nils Andre Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Bård Sekkingstad, Sekkingstad AS Medlem: Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Medlem: Johnny Remø, Brød. Remø AS Sekretær: Svein Reppe, NSL Oppdrettsutvalget: Leder: Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett AS Nestleder: Harry-Osvald Hansen, Måsøval Fiskeoppdrett AS Medlem: Ivar Solberg, Framnessmolt AS Medlem: Håvard Høgstad, Arnøylaks Sekretær: Stian Lernes, NSL ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING 2014 Ved årets utgang har vi følgende tillitsvalgte i NSL og NSS: Styret i NSL/NSS Leder: Lars Heine Kåsa, Lingalaks AS Nestleder: Botholf Stolt-Nilsen, Ocean Supreme AS Styremedlem: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Styremedlem: Per Mjelva, Marine Sales AS Styremedlem: Kjetil Holen, Knutstad og Holen AS 1. varamedlem: Helge Myrseth, Seashell AS 2. varamedlem: Johnny Remø, Br. Remø AS Det er avholdt 7 styremøter for NSL og NSS i 2014, alle per telefon. Totalt er 24 saker behandlet Valgkomité: Leder: Dagfinn Iversen, Fiskesalg AS Medlem: Edgar Sandanger, Sunnmøre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Sekretær: Svein Reppe, NSL Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr: Leder: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Nestleder: Nils M. Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Steven Jensen, Snorre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Medlem: Odd Fjelde, Harald Haagensen Trading AS Medlem: Per Olav Mevold, Vikomar AS Medlem: Georg Sjøset, Modolv Sjøset Pelagic AS Medlem: Kjell Inge Jakobsen, Seløy Fisk AS Sekretær: Jürgen Meinert, NSL Innlandsutvalget: Leder: Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS Nestleder: Hans Chr. Berggren, Berggren AS Medlem: Reidar Fredriksen, Fiskeeksperten Reinhartsen AS Medlem: Kjell Rune Kirkeland, Horsgaard & Co Medlem: Kjell Henry Olsen, Brødrene Berggren AS Medlem: Anne-Britt Sandanger, Sandanger AS Medlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Medlem: Karl A. Hansen, Karl s Fisk og Skalldyr AS Sekretær: Kari Merete Griegel, NSL n 5

8 ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING n

9 2. Aktiviteter 2.1 ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Det har vært avholdt i alt 2 telefonmøter i året som gikk. Utenom dette har det vært jevn kontakt mellom sekretær og medlemmene i utvalget. Det har i 2014 vært arbeidet med følgende saker: Ved årsskiftet 2013/14 ble nesten alle hvitfisk- og pelagiske bedrifter utestengt fra det russiske marked. 7.august kom meldingen om at all norsk fisk ble utestengt fra dette viktige marked. Mye arbeid har i denne forbindelse blitt gjort for å dempe de negative effektene på pelagisk- og oppdrettsfisk. Særlig ble ørreten viet mye oppmerksomhet. Som straksvedtak ble det midlertid innført en økning på 6 % i MTB på laks og 20 % på ørret. Det ble også bestemt å øke innsatsen på markedsføringssiden for pelagisk fisk. På mer generell basis har det vært arbeidet med følgende: Sjømatdagene 2014 Mye arbeid med generell markedsadgang for laks/ørret Utstrakt myndighetskontakt Markedsadgang Russland og Kina Oppdrettsutvalget Stian Lernes tok over jobben fra Kristin Sæther i oktober. Det ble avholdt 8 telefonmøter og et møte i Bodø hvor utvalget møtes i Årsaken til få møter skyldes i hovedsak ansettelsesprosessen. Enkeltmedlemmer har blitt kontaktet og rådspurt om ulike spørsmål knyttet til de høringer og andre saker som har vært gjeldene for Man har besøkt en rekke medlemmer i Nord-Norge og på Vestlandet, som har resultert i nye medlemskap. spørsmål vedrørende minstepriser, marked, reguleringer og fiskekriminalitet. NSL har vært representert i prisdrøftelsene på fisk i følgende fiskesalgslag: Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Vest-Norges Fiskesalgslag. Følgende saker/saksområder var til behandling i 2014: Strategier i minsteprisdrøftelser Minstepriskalkyler Tiltak mot fiskekriminalitet Fiskesalgslagsloven Innlandsutvalget Prioriterte saker i 2014: NM i Sjømat Avslutning av IQ-Freshlabel Fersk fisk kvalitet, måleinstrument Revisjon av Nøkkelhullet Nordisk Råd for Detaljfiskehandlere Myndighetskontakt Kommunikasjon og Næringspolitikk Denne stillingen ble opprettet sommeren 2014, og er som sådan i støpeskjeen. Naturlig nok skal stillingen betjene alle fagområdene i NSL. Hensikten med stillingen er å bringe NSL høyere opp i banen for å i sterkere grad legge premissene for diskusjonen. Fagsjefen har vært involvert i alle høringene så langt, og har klart å presentere NSLs syn i media. I tillegg har NSLs syn i alle høringssakene blitt presentert for politikerne i de forskjellige partiene på Stortinget. Oppdrett har så langt vært hovedaktiviteten som naturlig er grunnet det meget svake faktagrunnlaget som ligger til grunn for de enorme økonomiske konsekvensene av foreslåtte tiltak. AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 Prioriterte saker for fagområdet i 2014 har vært: Vekst i havbruk Stortingsmelding Miljøfondet Miljøspørsmål Diverse høringer Profilering av NSL innen fagområde oppdrett Myndighetskontakt Nye medlemmer Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Det har i 2014 vært avholdt fire telefonmøter. I tillegg har enkeltmedlemmer blitt kontaktet og rådspurt i en rekke saker. Arbeidet i utvalget har for en stor grad dreid seg om 2.2 PROSJEKTDELTAKELSE I 2014 har NSL vært involvert i følgende prosjekter: Videreføring av Listeriaprosjekt fra 2011; «Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen». Prosjektet ble avsluttet i Metode for kvalitetsmåling på fersk fisk Avslutning av IQ-FreshLabel Programkomiteen - Tekset Havbruksnæringens miljøfond Forum for Visningsanleggenes sekreteriatsfunsksjon ble lagt til NSL i Tiltak mot fiskekriminalitet Markedsgruppe torsk n 7

10 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING UTVALGTE SAKER REVISJON AV NØKKELHULLET Nøkkelhullsordningen som er en felles merkeordning mellom Norge, Sverige og Danmark, ble revidert i De nye kravene trådde i kraft fra 1.mars 2015 med en overgangsperiode frem til 1.september For sjømatprodukter har revisjonen ført til nye kriterier til saltinnhold. NSL sitter i referansegruppen til Nøkkelhullet. De viktigste endringene er: Mindre salt, mettet fett og sukker og mer fullkorn Det er innført kriterier for maksimalt saltinnhold i kjøttog fiskeprodukter. Kravet til saltinnhold er strammet inn med inntil 20% i matvaregrupper som kornblandinger, brød, margarin, matolje, ferdigretter, pizza/pirog, bagett/wraps og supper. Saltkravet for ost er lempet noe. Det er også nytt at salt skal merkes som salt, ikke natrium, slik at det blir enklere for forbrukeren å forstå merkingen. Det har vært kriterier for totalt fettinnhold siden nøkkelhullordningen ble etablert. Dette er opprettholdt, men det legges nå større vekt på innholdet av mettet fett. Kriteriet for innholdet av tilsatt sukker er strammet inn i noen grupper. Krav til innhold av fullkorn er økt med 20% for brød og bagetter/wraps og med 100% for pizza/piroger og lignende produkter NORSK/RUSSISK BRANSJEGRUPPE Det har vært avholdt ett møte i Dette var på våren 2014 og ble holdt i Moskva. Det har ikke vært naturlig for NSL å fortsette møteaktiviteten i bransjegruppa etter utestengelsen av all norsk fisk i august INSPEKSJONER FRA KVITERUSSLAND Hviterussland meldte i oktober et ønske om å gjennomføre inspeksjoner av sjømatvirksomheter i Norge. Dette med bakgrunn i eksport til Tollunionen (Russland, Hviterussland og Kasakhstan). Sammen med Mattilsynet, FHL og Sjømatrådet deltok NSL i planleggingen og gjennomføringen av inspeksjonene over hele landet. Turneen startet 1. desember og var ferdig den 11. samme måned. I alt ble 6 pelagiske virksomheter inspisert i denne runden FERSK FISK KVALITET På bakgrunn av Forbrukerrådet sin fersk fisk test i desember 2010 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet, NSL, FHL, dagligvarekjedene, fiskehandlerne, Nofima, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Forbrukerrådet. Arbeidsgruppen har jevnlige møter og har som mål at man skal komme frem til en felles oppfatning og enighet om hvordan man best kan måle kvalitet på fersk fisk. Arbeidsgruppa ønsker at det arbeides videre med å utvikle tre metoder som felles verktøy til bruk ved kvalitetsvurdering av fersk fisk i disk: sensoriske metode, mikrobiologisk metode og NIR-spektroskopi. Nofima har gjennomført et forprosjektet en prosjektbeskrivelse av et samlet prosjekt for å utvikle disse tre verktøyene. Det videre arbeidet er i gang, hvor man også ser mulighet for at NIR-spektroskopi skal kunne predikere restholdbarhet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE (NRfD) NRfD ble startet i 2001 for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landenes fiskehandlere gjennom å arbeide for gode relasjoner til konsumenten, myndighetene, leverandører, interesseorganisasjoner og EU. Rådet består av representanter fra Danmark, Sverige og Norge. Kjetil Holen er rådets formann. Årsmøtet i NRfD ble gjennomført i København 26.mars Sekretæriatsfunksjonen ligger hos Danmarks Fiskehandlere. Her har det det siste året vært noen utskiftninger i ansatte som har preget komunikasjonen det siste året. Svensk Fiskhandel har også det siste året hatt store utfordinger i sin organsisasjon som førte til at det ikke kunne arrangeres Nordisk Mesterskap i Sjømat, som var planlagt for PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE NSL deltar i prisforhandlingene med Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI) og Vest- Norges Fiskesalgslag. I forbindelse med fastsettelse av minstepris på taskekrabbe, stavsild (kvitlaks) og alle typer villfanget skjell i Norges Råfisklags distrikt, ledet NSL forhandlingene på vegne av industrien. NSL er utnevnt i et eget minsteprisutvalg som jobbet med å følge utviklingen av markedssituasjonen for breiflabb, lyr, lysing, uer, kveite og rødspette. Minsteprisene på disse fiskeslagene skal fortsatt drøftes og avgjøres på vanlig måte på de ordinære prisforhandlingene. I periodene mellom forhandlingene skal utvalget bestående av representanter fra NSL, FHL og Norges Råfisklag drøfte justeringer i minsteprisene når markedet tilsier dette. Minsteprisforhandlingene med Norges Råfisklag ble gjennomført etter instruksene utarbeidet av hvitfiskutvalget i For å bedre forståelsen for fiskeindustrien under minsteprisdrøftelser er det utarbeidet en minstepriskalkyle i

11 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 9

12 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 samarbeid med FHL, NSL og Nofima i Kalkylen oppdateres jevnlig og er grunnlaget for industriens utspill i minsteprisdrøftelser REGULERINGSMØTET NSL har deltatt i Reguleringsmøtet i Fiskeridirektoratet i oktober fiskeindustrien er helt avhengig av mangfold i flåten, og at det dermed finnes flest mulig leverandører til bedriftene. En aktiv sjarkflåte som fisker på regionale, felles ressurser er en bærebjelke for lokalsamfunn langs kysten. Departementets ønske om å redusere ytterlig antall båter vil derfor også føre til strukturering, dvs. nedlegging, på landsiden. Også Norges Kystfiskarlag, som samler de fleste av de berørte båtene, har sagt ubetinget nei til strukturering i fiskeflåten under 11 meter. 10 n STRUKTURERING AV BÅTER UNDER 11 METER Fiskefartøy under 11 meter er den viktigste ressursen for mange kystsamfunn. NSL merker seg at Nofima konkluderer med at dagens fangstgrunnlag er en god basis for lønnsom drift for denne gruppen i sin utfyllende rapport Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter. Vi var derfor overrasket over at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, ett år etter behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 konkluderte med at det ikke bør innføres strukturering i fiskeflåten under 11 meter, startet en ny høring om samme emne. NSL argrumenterte for at den regionale VIDEREFØRING AV LISTERIAPROSJEKT FRA 2011; «TILTAK FOR ØKT KONTROLL MED LISTERIA I LAKSENÆRINGEN» Prosjektet som har vært finansiert av FHF er nå avsluttet, og er et viktig bidrag i arbeidet for bedret kontroll med Listeria. Prosjektet Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen har vært et prosjekt der næringsaktører har vært tett involvert, og prosjektet har derved gitt betydelig direkte konkret nytte for aktører i arbeidet med kontroll med Listeria i egen virksomhet.

13 På bakgrunn av kunnskapen samlet gjennom prosjektet har det blitt laget en veileder: Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i laksenæringen. Veilederen beskriver viktige tiltak og løsninger for å oppnå økt kontroll med Listeria i laksenæringen innenfor områdene forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i prosesseringsanlegg for laks. Veilederen vil være et hjelpemiddel for å utøve mårettet arbeid og prioritere tiltak mot Listeria i produksjonsanlegg. Kort oppsummert har prosjektet: Satt søkelys på Listeria i norsk laksenæring Bidratt med arenaer for diskusjon og utveksling av erfaringer mellom næring, Mattilsynet, forskningsmiljø og servicebedrifter Framskaffet kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for målrettet, risikobasert og kostnadseffektiv overvåking og bekjempelse av Listeria Utarbeidet en veileder som hjelpemiddel for Listeriaarbeidet i eget anlegg Informasjon om prosjektet, rapporten og veilederen finnes på STORTINGSMELDING I 2014 ble NSL og andre organisasjoner invitert til å komme med innspill til en Stortingmelding for vekst i oppdrett av laks og ørret. Senere kom stortingsmeldingen på høring og utvalget for oppdrett ble samlet i Bodø og innspillene fra medlemmene ble håndtert. NSL føler at mange av punktene fra innspillsrunden og høringsrunden ble tatt høyde for i Stortingsmeldingen som Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte den 20. mars FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FOREDLING OG AVGRENSNING AV PRODUKSJONS- KAPASITET I LAKSOPPDRETTSNÆRINGEN NSL mener på generelt grunnlag at den enkelte næringsaktør må tillegges kompetanse og oppgaven å bestemme hvordan egen bedrift best kan drives, men samtidig vil NSL påpeke at det må stilles krav til aktører som får tillatelse til å kontrollere store deler av produksjonskapasiteten i norsk havbruksnæring. NSL er enige med departementet om at næringen alltid må kunne tilpasse seg til enhver tid de rådene forhold i det globale markedet, men NSL ser ikke at en oppheving av forskrift 1.juli 2014 nr 809 hindrer dette. NSL mener det bør settes krav til havbruksnæring. Departementet argumenterte med at dem ikke ser egne særtrekk ved havbruksnæringen. NSL minnte departementet på om at havbruksnæringen er prisgitt tilgang på lokaliteter og at det er denne resursen som er avgjørende for at havbruksnæringen, det vil bli knapphet på disse i fremtiden. Disse resursene er en del av vår kystlinje og at havressursene eies av folket gjennom reguleringer fra embetsverket. Et frislipp som departementet foreslo ved en oppheving av forskrift av 1.juli 2014 nr 809 vil med føre at lokale aktører og lokalsamfunn stille svakere i fremtiden. NSL ba departementet gjennom sitt høringssvar å beholde dagens forskrift MTB ØKNING MOT 0,1 LUS Den 23 juni 2104 kom departementet med et høringsbrev angående en økning av MTB. Kriteriene til økningen skapte diskusjoner både internt i NSL og eksternt i forskjellige medier. Kravene til en 5 prosent vekst var en tiltaksgrense på 0,1 kjønnsmoden lus. NSL er i utgangspunktet positive til iniativet til veskt men mener grunnlaget for vekst mangler faglig tyngde når det gjelder krav om 0,1. NSL ba i sitt høringssvar departementet avvente med å innføre nye krav mot en vekst på 5 prosent til Stortingsmeldingen forelå og at til man ser virkningen av de grønnekonsesjonene. 0.1 lus gjennom hele året i kombinasjon med flere medikamentelle behandlinger er heller ikke en opsjon for NSLs medlemmer, da dette vil forverre resistenssituasjonen ytterligere. I tillegg vil dette også medføre økt håndtering og dermed stress for fisken, noe som i sin tur igjen vil forverre fiskevelferden med økende svinn som resultat NORGES RÅFISKLAG PÅ NYE VEIER Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har ofte fattet mistanken at minstepriser for ferskfisk ikke gjelder fiskere med kreative løsninger. Med hjelp av bl.a. næringens penger har man sett seg om etter nye kunder og fant dem i en auksjonshalle i Grimsby. Det ligger selvsagt i salgslagets interesse å skape de beste priser for fagforeningens medlemmer. Vi vet alle at pris for fisk er høyst avhengig av mengden i markedet. Finnes det mye fisk, går prisen ned. Er det lite fisk på auksjon i eksempelvis Grimsby, vil prisen går opp. Ser vi for oss en uke med store landinger vil det motsatte skje. Fisken på den internasjonale auksjonen vil stupe inntil det finnes noen som er villig til å kjøpe. Samtidig gjelder selvsagt minstepris langs kysten. Så langt har vi i Norge hatt et solidarisk system som er lagt opp til en periodisk minstepris som ligger rett i underkant av en antatt gjennomsnittlig markedspris. Det betyr dessverre at førstehåndskjøper ikke kan regne med å tjene penger ved alle kjøp og anvendelser i perioder. Satt på spissen legger nå Råfisklaget opp til et system der mine medlemmer AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 11

14 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 risikerer å få kjøpt fisk bare når markedsprisen er under minsteprisen. Resten av året skal fiskerne selge direkte på auksjon. NSL har ingenting imot å selge fisk på auksjon. Det er flere fiskekjøpere som selger fisk på denne måten. Eksempelvis fikk Norway Fish Auction i Tromsø bedre priser for linefisket hyse enn auksjonen i Grimsby kunne skilte med til tider i høst. Men det er fiskekjøpernes ansvar. Vedkommende kjøpte fisken i konkurranse og på samme vilkår som resten av Råfisklagets kunder. Politikken til Norges Råfisklag om å etablere kunder for gode tider, og kunder for dårlige tider, kan ikke aksepteres GJENNOMGANG AV RÅFISKLAGETS ARTER MED EGEN MINSTEPRIS NSL ba Norges Råfisklag om en gjennomgang av minstepriser for fisk med periodevis og/eller regional perifer betydning. Våre medlemmer som driver med førstehåndsomsetning av fisk kommer svært ofte i den situasjonen at pakking og salg av bifangst er ulønnsom. Bifangsthåndtering på nesten individnivå er ikke bare ekstremt kostbart, i tillegg finnes det ofte ingen kjøpere for denne fisken. Fiskekasser med flere arter pakket sammen blir vanligvis ikke lenger ansett som handelsvare av de fleste kunder. I tillegg er utstedelsen av fangstsertifikater på dette nivå kostbart og tidkrevende. En alternativ videreforedling av fisk som ikke faller naturlig i produktporteføljen til bedriften må også utelukkes RÅFISKLAGET SOM KONTROLLMYNDIGHET I 2014 kom et forslag fra Mattilsynet om å overlate oppgaven med å kontrollere fiskekvaliteten ved landing av fisk til salgslagene, i første omgang til Norges Råfisklag som en prøveordning. Overdragelsen av kontrollmyndigheten setter fokus på prinsipielle sider ved fiskesalgslagene og uavhengigheten ved deres myndighetsutøvelse. Når et salgslag utfører kontroll på vegne av Mattilsynet går de ut over rollen som utøver av egenkontroll overfor egne medlemmer. I prøveordningen som startet i januar 2015 skal de ikke treffe vedtak på vegne av Mattilsynet, men de skal gjennomføre praktiske kontroller ved landing av fisk. Salgslaget vil med andre ord beskrive forholdene som Mattilsynet baserer sine vedtak på. Prinsipielt er det grunn til å spørre om dette er en heldig ordning. Generelle habilitetshensyn taler for at denne kvalitetskontrollen bør ligge hos det offentlige, og ikke hos salgslagene som er eid av fiskerne og fiskernes organisasjoner FORUM FOR VISNINGSANLEGG (ViH) I 2014 ble sekrtærfunksjonen til ViH lagt til NSL. Det er Fagsjef Oppdrett som har dette under sitt ansvarsområdet. NSL synes det er svært positivt å kunne jobbe med visningsanleggene. Sekretariatfunksjonen består av en 20 % stilling. Til nå er det 16 visningsanlegg i Norge hvor 15 er medlemmer i ViH. Arbeidsformen består i hovedsak av å besvare høringer, oppdattere nettsiden og jobbe for en felles profil for visningsanleggene. I 2014 hadde vi et møte med fiskeriministeren, et møte som kan oppsummeres som et svært godt og positivt møte, men gode resultater. 2.4 SETT SJØBEIN NSL er medlem av referansegruppen til Sett Sjøbein. Asgeir Johansen har vært vår representant i Prosjektet forvaltes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Overordnede målsetninger for prosjektet er å sikre og styrke rekrutteringen til marin sektor og effektivisere rekrutterings- og kompetansehevende tiltak innenfor marin sektor. Prosjektgruppen skal organisere og koordinerer det overordnede og nasjonale rekrutteringsarbeidet. 2.5 HØRINGSUTTALELSER NSL har i løpet av 2014 jobbet med mange ulike høringsuttalelser. Blant de viktigste har vært: Strukturering av båter under 11 meter Melding til Stortinget om vekst i norsk lakseog ørretoppdrett Foredling og avgrensning av produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen Endring av matloven Meldingsordning for fartøy under 15 meter Etablering av meklingsnemnd Nøkkelhull 12 n

15 Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] 3. Fagbladet Norsk Sjømat Bladet Norsk Sjømat hadde et bra år i Gjennom 6 utgivelser har NSL satt søkelyset på mange aktuelle saker. Økonomisk har bladet levert som forventet i I 2015 vil bladet feire 20 år. Svein Reppe har hatt ansvaret som redaktør. The Road to Fosen [ SIDE 6 ] Frøken Fisk [ SIDE 14 ] Norsk laks til Sør-Afrika [ SIDE 34 ] Sjømatnæringens Rekrutteringsprosjekt [ SIDE 38 ] NUMMER NUMMER Brasil et klassisk klippfiskmarked i rask endring [ SIDE 6 ] Med oppdrettslaks rett vest [ SIDE 12 ] De 4 bukkene bruse [ SIDE 16 ] Fra gråstein til gull som fosforkilde [ SIDE 46 ] Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] NUMMER Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] NUMMER Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER FAGBLADET NORSK SJØMAT n NSL ÅRSBERETNING 2014 Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] NUMMER Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS n 13

16 4. Formidling og studieturer FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING n

17 4.1 SJØMATDAGENE PÅ HELL Sjømatdagene ble arrangert 21. og 22. januar Som vanlig var konferansen lagt til Hell. Sjømatdagene var i 2014 et samarbeid mellom Danske Bank, If skadeforsikring, Bewi AS, Innovasjon Norge, FHF og NSL. Konferansen samlet nærmere 400 deltakere. Arrangementet ble av deltakere og presse karakterisert som vellykket. Sjømatdagene har vokst seg til å bli en av de viktigste arenaer som møteplass og for faglig påfyll i Norge. Planlegging av Sjømatdagene 2015 startet opp allerede i august og programmet var ferdig i slutten av november. 4.2 FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL 2014 FIAS og NSL arrangerte en fellestur til Seafood Expo Global mai Dette er Europas største sjømatmesse som alle besøker, og parallelt arrangeres utstyrs- og emballasjemessen Seafood Processing Global. Vi var 33 stykker som reise ned og vi hadde en felles middag den første kvelden. Vi som reiste var en blanding av medlemsbedrifter, ikke-medlemmer og leverandører til FIAS. FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING NOR-FISHING 2014 FIAS arrangerte en fellesstand på Nor-Fishing og delte denne sammen med NSL og med 10 av samarbeidspartnerne til FIAS. Totalt hadde vi ca. 90 kvm til sammen. I tillegg organiserte FIAS ca. 100 hotelldøgn til medlemmer, utstillere og leverandører. Oppslutningen ved standen var god og vi mener dette er en effektiv måte å treffe medlemsbedrifter på. Torsdag under messeuken ble det arrangert medlemstreff i kontorlokalene i Dronningens gate. Med den oppslutningen som ble registrert, så må vi si at dette var et vellykket arrangement. n 15

18 5. Konkurranser KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING NM I SJØMAT n Fredag 12.september var det klart for finalen i årets NM i Sjømat. Sju finalister skulle utfordres i sine kunnskaper som Sjømathandler. Fem dommere skulle vurdere alt de gjorde. Konkurransen var oppdelt i flere forskjellige deler. Først skulle deltakerne foreta et varemottak hvor de vurderte kvaliteten til en kasse med sjømat. Del 2 handlet først om håndskjæring. Det skulle skjæres og trimmes fileter, skiver og butterfly av ulike sorter fisk, samt en ukjent del. Publikumsvennlige tempokonkurranser under del 2 bestod av filetering av rødspette og rekepilling på tid, samt åpning av 12 østers. Del tre av konkurransen handlet om produktlaging. Finalistene skulle lage 5 innovative produkter samt en fiskefarse. Deler av farsen ble stekt og prøvesmakt av dommerne. I denne delen ble det lagt vekt på kreativitet, men som i de andre delene av konkurransen var arbeidsteknikk, hygiene og orden var områder dommerne vektla høyt. I siste del skulle finalistene bygge ferdig sin fiskedisk. Dommerne så etter kreativitet, kvalitetsforståelse, mangfold og eksponering. Finalistenes kunnskaper om bedømmelse av kvalitet, råvarekunnskap og informasjon til kunden om tilberedning ble lagt vekt på. Hele konkurransen ble flott sydd sammen av konferansier Lise Mangseth fra Norges Råfisklag og sammen med et engasjert publikum ble det en spennende og flott konkurransedag fra start til slutt. Premieutdelingen ble foretatt av Fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Etter premieutdelingen ble fiskediskene auksjonert bort. Pengene fra auksjon ble også denne gang gitt til et veldedig formål.

19 Resultater fra NM i sjømat 2014 Gullmedalje: Kent-Arild Løkken Lian fra Meny Lade, Trondheim Sølvmedalje: Veronica Samuelsen fra Meny Fornebu Bronsemedalje: Linda Gitlesen fra Frøken fisk, Orkanger I tillegg deltok: Alexander Heath fra Fiskeeksperten Reinhartsen, Kristiansand Helene Bakken fra Fiskeeksperten Reinhartsen, Kristiansand Kim Kristiansen fra COOP Mega Metro, Lørenskog Kristin Bakke fra COOP Mega Metro, Lørenskog Mange står bak Gjennomføringen av NM i Sjømat er et samarbeid mellom flere aktører i sjømatnæringa. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er prosjekteier men har med seg økonomisk støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, COOP, Meny-Ultra og Norges Sjømatråd. Til selve gjennomføringen utføres det en fantastisk jobb av Kurs- og opplæringskontoret for Salgs- og matfagene (KOM), dommerpanelet med hoveddommer Ole Jakob Holen i spissen og den meget entusiastiske konferansieren vår Lise Mangseth. KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 17

20 6. Årsregnskap 2014 ÅRSREGNSKAP n NSL ÅRSBERETNING 2014 Årsregnskapet viser et samlet overskudd for NSL/NSS på ca kr ,- før skatt. Egenkapitalsituasjonen er nå positiv for begge selskaper. Samlet egenkapital i NSL/NSS er på kr 4.68 millioner. Komplett årsregnskap for NSL/NSS legges fram på årsmøtet n

NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL

NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 NSL Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 4 1.3 ÅRSMØTE 2013 4 1.4 TILLITSVALGTE I 2013 4

Detaljer

Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor. Årsberetning 2011 NSL

Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor. Årsberetning 2011 NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Årsberetning 2011 NSL Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONAL 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2011 4 1.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE 6 1.3.1 Fiskematutvalget

Detaljer

NSL. Årsberetning 2010. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

NSL. Årsberetning 2010. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2010 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONAL 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2010 4 1.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE 6 1.3.1 Fiskematutvalget

Detaljer

NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR

NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR NSL NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING OG SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2015 Innhold 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 4 1.3 ÅRSMØTE 2015 4 1.4 TILLITSVALGTE I 2015 5

Detaljer

Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen

Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen Norsk Standard NS 9405:2012 Presentasjon implementering Sjømatdagene 23.1.2013 Per Dag Iversen Fisk og fiskevarer Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar RAPPORT Utvalg nedsatt av Fiskeridirektøren for å vurdere og foreslå kortsiktige tiltak som kan bidra til å sikre etterlevelse av regelverket og bidra til korrekt registrering av fangst ved levering Livet

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

Deres ref.: 17/ november 2017

Deres ref.: 17/ november 2017 Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Deres ref.: 17/12338 21. november 2017 Høring - Deltakerforskriften 2018 Vi viser til høringsnotat om deltakerforskriften for 2018 som er sendt på høring fra

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2008 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP 3 1.1 RESULTATREGNSKAP 3 1.2 BALANSE 4 note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 note 2 - LØNNSKOSTNADER,

Detaljer

Barometer på fiskeindustrien

Barometer på fiskeindustrien Barometer på fiskeindustrien Edgar Henriksen Seniorforsker Nofima Innhold, eller hva påvirker trykket Råstofftilgangen Overvåking av vinterfisket Levendelagring Litt om produktmarkedet Portugal Fersk ubearbeidet

Detaljer

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 0032 OSLO Vår ref.: 1273/12/SOH 11/252 Dir.innvalg: 77 66 01 23 Deres ref.: 201000973- /KPV Dato: 21.02.2012 Postboks 6162 N-9291 Tromsø Tlf.: +47 77 66 01 00

Detaljer

Fiskeriutsending Frankrike & UK, Johan Kvalheim Hell,

Fiskeriutsending Frankrike & UK, Johan Kvalheim Hell, Kvalitet av norsk laks sett fra et markedsperspektiv hvilke utfordringer har laksenæringen for å løse kvalitetsproblemer og samtidig skape et produkt med gode egenskaper Fiskeriutsending Frankrike & UK,

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14

Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14 Akvakulturnæringen, verdens mest spennende arbeidsplass Marit Bærøe, regionsjef FHL Nord Bodø 18nov 14 Å finne den rette hyllen i livet. Mange muligheter, bare man vet om dem! Atlantisk laks Havbruk i

Detaljer

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS Nofima FHF Workshop Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert Akvakultur

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas!

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2017 Scandic Hell, Stjørdal 17. Januar - 2017 Årets Quiz: Hva har det vært konkurrert i her? Svar på Årets Quiz: Hvem har gjennom

Detaljer

Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen?

Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen? Til den det måtte angå! Bergen, 28. september 2009 Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen? www.catchcertificate.no er en portal som skal produsere fangstsertifikat, samlesertifikat,

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Styreleders Gunnar Domsteins tale til FHLs årskonferanse i Bodø 25. mars 2015 (framføringen kan avvike fra manus)

Styreleders Gunnar Domsteins tale til FHLs årskonferanse i Bodø 25. mars 2015 (framføringen kan avvike fra manus) Styreleders Gunnar Domsteins tale til FHLs årskonferanse i Bodø 25. mars 2015 (framføringen kan avvike fra manus) Stortingsrepresentanter, statsminister, statsråd, medlemmer, gode sjømatkolleger og venner:

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Jens Chr Holm Planforum sept 2016 Norsk oppdrettsproduksjon (tonn solgt) pr 01.07.2016 1600000 1400000

Detaljer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 07.04.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 OSLO Vår referanse Deres referanse Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Sjømat

Detaljer

Presentasjon. Norges Sildesalgslag

Presentasjon. Norges Sildesalgslag Presentasjon Norges Sildesalgslag erdens største markedsplass for pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere Førstehåndssalg av pelagisk fisk 24 timer i døgnet Elektronisk auksjon 2015 I fjor omsatte

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON Økt kvotetak og konsesjonskapasitet for pelagisk trål Kongelig resolusjon av (Foredratt av statsråd Elisabeth Aspaker) Nærings-

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Formidling av forskning hvem har ansvaret? Hvilke planer har FHF i forhold til å gjøre resultater fra prosjektene tilgjengelige for

Detaljer

Frokostmøte februar 2014

Frokostmøte februar 2014 Frokostmøte februar 2014 Hvordan bruke EU-prosjekt og nettverk i bedriftsutvikling Finn Robert Müller Tommen Gram Folie AS Historikk: Etablert i 1919 100% eid av familien Rolseth siden 1939 Etablerte tidlig

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Fiskeridepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/3240-4 Astri Christine Bævre Istad 08.02.2016 Forslag til innretning av havbruksfondet - høring Vedlagt

Detaljer

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret.

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret. Styremøte nr. 5 2005 / 2006 Tilstede : Helgevold, Jan Petter Bergan, Kristin Lian, Svein Erik Skjønnås, Annette Gundersen, Kari Austenå, Sture Medby Kopi : Elin Brede Kristiansen Referat : Knut E. Helland

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen Journalpost:14/40452 Saksnummer Utvalg/komite Dato 221/2014 Fylkesrådet 23.09.2014 128/2014 Fylkestinget 13.10.2014 Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina 18. februar 8. februar 8/-01 Reisebrev fra Kina Reisebrev hjem fra Kina-reise 01 Noen høydepunkter 19/-01 0/1-01 /-01 4/-01 Besøk på fiskenmarkedet i Beijing Besøk på den Norsk ambassade i Beijing, middag

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Sjømat med kvalitet! 20 år i 2015

Sjømat med kvalitet! 20 år i 2015 Sjømat med kvalitet! 20 år i 2015 www.vega-delikatesser.no Kvalitet fra første stund Helt siden oppstarten i 1995 har Vega Delikatesser AS gjort seg bemerket for fisk- og skalldyrprodukter av høy kvalitet.

Detaljer

NSL. Årsberetning 2009. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

NSL. Årsberetning 2009. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2009 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJONEN 4 1.1 PERSONALET 4 Arbeidsmiljø og sykefravær 4 1.2 TILLITSVALGTE I 2009 4 Styret i NSL

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen

Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen Utestengelse av norsk sjømat fra det russiske markedet Vi viser til møte med statssekretær

Detaljer

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010.

Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Kurs i Leppefisk Bårdshaug Herregård 11. mai 2010. Einar Sande Tlf. 77 66 01 92 - Mob. 91 85 85 25 E-post einar.sande@rafisklaget.no Litt om Råfisklaget Tema Våre tjenester (omsetning, oppgjør, kontroll)

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre. Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28.

Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre. Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28. Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28. september 2012 RÅFISKLOVEN Formålet Omsetnings,- tilvirknings,- og utførselsforbud

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013

Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fiskehelseforeningen, faglig gruppe i Tekna Sak nummer 3 Årsberetning 2012/2013 Fiskehelseforeningens (FHF) styre har for 2013 vært sammensatt av: Silje Fløtnes

Detaljer

Samling for hvitfiskindustrien. Frank Jakobsen, 31. oktober 2013.

Samling for hvitfiskindustrien. Frank Jakobsen, 31. oktober 2013. Samling for hvitfiskindustrien. Frank Jakobsen, 31. oktober 2013. Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Strategiske satsingsområder Bærekraft Dokumentasjon av helseeffekter

Detaljer

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk Tromsø, torsdag 22. oktober 2015 Keven Vottestad Bakgrunn: Søknad fra HF AS om dispensasjon fra landingsforskriften for utprøving av fullskala pilotanlegg. Bak

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Nordland Fylkeskommune - Sjømatindustriutvalget. Trygve Myrvang Adm. direktør. Svolvær,11. mars 2015

Nordland Fylkeskommune - Sjømatindustriutvalget. Trygve Myrvang Adm. direktør. Svolvær,11. mars 2015 Nordland Fylkeskommune - Sjømatindustriutvalget Trygve Myrvang Adm. direktør Svolvær,11. mars 2015 2014: Et fantastisk godt år det gikk så det suste ÅR 2013 2014 Økning Totalverdi 6 313 mill. 7 931 mill.

Detaljer

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Elin Tveit Sveen Marø Havbruk styremedlem FHL havbruk Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk Fiskeri-

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Tom Hansen, VRU-Møte 12.5.2010 Fiskeri- og kystdepartementet NIFES* Fiskeridirektoratet Havforskninsinstituttet Kystverket Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Mattilsynet

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å heve maksimalkvoten fra kg til kg utilvirket rognkjeksrogn.

Fiskeridirektøren foreslår å heve maksimalkvoten fra kg til kg utilvirket rognkjeksrogn. SAK 18/2015 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2016 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2016

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Norge og Island. Likheter og ulikheter. Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís

Norge og Island. Likheter og ulikheter. Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís Norge og Island Likheter og ulikheter Edgar Henriksen, Nofima Jónas Viðarsson, Matís Innhold Forskjeller i landinger av fersk torsk mellom Norge og Island Gjennom året Etter redskap Hvorfor forskjeller

Detaljer

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket?

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Innlegg ved Lars Liabø Generalforsamling FHL/FHS 2009 Radisson SAS Hotell, Bodø 2. April 2009 Oppkjøperen: I den første måned i Lofoten da fisket så ut

Detaljer

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN SKAGERAKFISK Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO Vår saksbehandler JEL/ST Vår dato 2. februar 2012 vår referanse43/2012 HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre maksimalkvoten på kg utilvirket rognkjeksrogn i 2017.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre maksimalkvoten på kg utilvirket rognkjeksrogn i 2017. SAK 12/2016 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2017 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2017

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Oslo, 18.06.2013 Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Meny SINTEF Fiskeri og havbruk Et klimavennlig måltid Hva er et klimaregnskap? Klimapåvirkning

Detaljer

PELAGISK SEKTOR. Hvor er 2laskehalsene i lovverket?

PELAGISK SEKTOR. Hvor er 2laskehalsene i lovverket? PELAGISK SEKTOR Hvor er 2laskehalsene i lovverket? Organisering av vår fremtid.. Er organiseringen av omsetningen av 2isk i lov fra 1938 tilpasset behovene i 2009? Er lov om eierforhold i 2iskefartøy fra

Detaljer