1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ORGANISASJONEN 4 2. AKTIVITETER 6"

Transkript

1 NSL

2

3 Innhold 1. ORGANISASJONEN PERSONALET ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR ÅRSMØTE TILLITSVALGTE I Styret i NSL/NSS Valgkomité Bransjeutvalg i NSL Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget 5 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING AKTIVITETER ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Oppdrettsutvalget Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Innlandsutvalget Kommunikasjon og Næringspolitikk PROSJEKTDELTAKELSE UTVALGTE SAKER REVISJON AV NØKKELHULLET NORSK/RUSSISK BRANSJEGRUPPE INSPEKSJONER FRA KVITERUSSLAND FERSK FISK KVALITET NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE (NRfD) PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE REGULERINGSMØTET STRUKTURERING AV BÅTER UNDER 11 METER VIDEREFØRING AV LISTERIAPROSJEKT FRA 2011; «TILTAK FOR ØKT KONTROLL MED LISTERIA I LAKSENÆRINGEN» STORTINGSMELDING FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FOREDLING OG AVGRENSNING AV PRODUKSJONSKAPASITET I LAKSOPPDRETTSNÆRINGEN MTB ØKNING MOT 0,1 LUS NORGES RÅFISKLAG PÅ VILLE VEIER, IGJEN GJENNOMGANG AV RÅFISKLAGETS ARTER MED EGEN MINSTEPRIS RÅFISKLAGET SOM KONTROLLMYNDIGHET FORUM FOR VISNINGSANLEGG (ViH) 12 n 1

4 INNHOLD n NSL ÅRSBERETNING SETT SJØBEIN HØRINGSUTTALELSER FAGBLADET NORSK SJØMAT FORMIDLING OG STUDIETURER SJØMATDAGENE PÅ HELL FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL NOR-FISHING KONKURRANSER NM I SJØMAT ÅRSREGNSKAP FIAS INNKJØPSAVTALER 19 2 n

5 NSL årsberetning 2014 n 3

6 1. Organisasjonen ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING PERSONALET Ved kontoret har følgende personer vært ansatt i 2014: Svein Reppe Daglig leder og fungerende Fagsjef Foredling og Eksport Kristin Sæther Fagsjef Oppdrett til juni Stian Lernes Fagsjef Oppdrett fra oktober Kari Merete Griegel Fagsjef Innland Jurgen Meinert Fagsjef Hvitfisk Frode Reppe Fagsjef Kommunikasjon og næringspolitikk fra september Edel G. Lundereng Adm. sekretær Kathrine Schjetne Konsulent Norsk Sjømat Frode Kvamstad Daglig leder FIAS 2015 er et jubileumsår på mange vis En aprildag i 1995 så for første gang Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) dagens lys her i Trondheim ved at Norske Ferskfiskomsetteres Forening (NFoL) og Lakse-eksporterenes Forening (LEF) slo seg sammen. NSL kan derfor feire 20 år som bransjeorganisasjon i år. Samtidig er det også 20 år siden fagbladet Norsk Sjømat kom ut for første gang. Om ikke dette er nok så er også Sjømatdagene, som tidligere bar navnet Laksedagene, 20 år i Dette er ikke verst for en organisajon som i 1995 var spådd en kort levetid! Nyansettelser i 2014 Stian Lernes overtok etter Kristin Sæther som Fagsjef for oppdrett. Før dette arbeidet Stian som prosjektansvarlig i Sett Sjøbein. Frode Reppe tiltrådte i en nyopprettet stilling som Fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk. Frode har sin bakgrunn fra Forsvaret og har den seneste tid vært aktiv lokalpolitiker. Foran fra venstre: Jurgen Meinert, Frode Kvamstad, Kari Merete Griegel og Svein Reppe. Bak fra venstre: Edel G. Lundereng, Kathrine Schjetne, Frode Reppe og Stian Lernes. 4 n

7 1.2 ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR Sykefraværet i NSL/NSS i 2014 har vært 100 dager, herav 9 egenmeldingsdager og 91 sykemeldingsdager. Dette utgjør 5,5 % av samlet arbeidstid. Det er ikke rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Av våre 7 ansatte er 3 kvinner ved utgangen av året. 1.3 ÅRSMØTE 2014 NSLs årsmøte ble arrangert på Rica Bakklandet hotell den 21. mai. I forkant av møtet besøkte deltakerne museet Rockheim. 1.4 TILLITSVALGTE I Bransjeutvalg i NSL: Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret: Leder: Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS Nestleder: Kato Fredriksen, Vega Delikatesser AS Medlem: Stein Martinsen, Norway Royal Salmon AS Medlem: Nils Andre Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Bård Sekkingstad, Sekkingstad AS Medlem: Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Medlem: Johnny Remø, Brød. Remø AS Sekretær: Svein Reppe, NSL Oppdrettsutvalget: Leder: Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett AS Nestleder: Harry-Osvald Hansen, Måsøval Fiskeoppdrett AS Medlem: Ivar Solberg, Framnessmolt AS Medlem: Håvard Høgstad, Arnøylaks Sekretær: Stian Lernes, NSL ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING 2014 Ved årets utgang har vi følgende tillitsvalgte i NSL og NSS: Styret i NSL/NSS Leder: Lars Heine Kåsa, Lingalaks AS Nestleder: Botholf Stolt-Nilsen, Ocean Supreme AS Styremedlem: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Styremedlem: Per Mjelva, Marine Sales AS Styremedlem: Kjetil Holen, Knutstad og Holen AS 1. varamedlem: Helge Myrseth, Seashell AS 2. varamedlem: Johnny Remø, Br. Remø AS Det er avholdt 7 styremøter for NSL og NSS i 2014, alle per telefon. Totalt er 24 saker behandlet Valgkomité: Leder: Dagfinn Iversen, Fiskesalg AS Medlem: Edgar Sandanger, Sunnmøre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Sekretær: Svein Reppe, NSL Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr: Leder: Rune Simon Stokvold, Lofoten Fisk AS Nestleder: Nils M. Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Steven Jensen, Snorre Seafood AS Medlem: Helge Myrseth, Seashell AS Medlem: Odd Fjelde, Harald Haagensen Trading AS Medlem: Per Olav Mevold, Vikomar AS Medlem: Georg Sjøset, Modolv Sjøset Pelagic AS Medlem: Kjell Inge Jakobsen, Seløy Fisk AS Sekretær: Jürgen Meinert, NSL Innlandsutvalget: Leder: Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS Nestleder: Hans Chr. Berggren, Berggren AS Medlem: Reidar Fredriksen, Fiskeeksperten Reinhartsen AS Medlem: Kjell Rune Kirkeland, Horsgaard & Co Medlem: Kjell Henry Olsen, Brødrene Berggren AS Medlem: Anne-Britt Sandanger, Sandanger AS Medlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Medlem: Karl A. Hansen, Karl s Fisk og Skalldyr AS Sekretær: Kari Merete Griegel, NSL n 5

8 ORGANISASJONEN n NSL ÅRSBERETNING n

9 2. Aktiviteter 2.1 ARBEID I BRANSJEUTVALGENE Foredlings- og eksportutvalget for laks og ørret Det har vært avholdt i alt 2 telefonmøter i året som gikk. Utenom dette har det vært jevn kontakt mellom sekretær og medlemmene i utvalget. Det har i 2014 vært arbeidet med følgende saker: Ved årsskiftet 2013/14 ble nesten alle hvitfisk- og pelagiske bedrifter utestengt fra det russiske marked. 7.august kom meldingen om at all norsk fisk ble utestengt fra dette viktige marked. Mye arbeid har i denne forbindelse blitt gjort for å dempe de negative effektene på pelagisk- og oppdrettsfisk. Særlig ble ørreten viet mye oppmerksomhet. Som straksvedtak ble det midlertid innført en økning på 6 % i MTB på laks og 20 % på ørret. Det ble også bestemt å øke innsatsen på markedsføringssiden for pelagisk fisk. På mer generell basis har det vært arbeidet med følgende: Sjømatdagene 2014 Mye arbeid med generell markedsadgang for laks/ørret Utstrakt myndighetskontakt Markedsadgang Russland og Kina Oppdrettsutvalget Stian Lernes tok over jobben fra Kristin Sæther i oktober. Det ble avholdt 8 telefonmøter og et møte i Bodø hvor utvalget møtes i Årsaken til få møter skyldes i hovedsak ansettelsesprosessen. Enkeltmedlemmer har blitt kontaktet og rådspurt om ulike spørsmål knyttet til de høringer og andre saker som har vært gjeldene for Man har besøkt en rekke medlemmer i Nord-Norge og på Vestlandet, som har resultert i nye medlemskap. spørsmål vedrørende minstepriser, marked, reguleringer og fiskekriminalitet. NSL har vært representert i prisdrøftelsene på fisk i følgende fiskesalgslag: Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Vest-Norges Fiskesalgslag. Følgende saker/saksområder var til behandling i 2014: Strategier i minsteprisdrøftelser Minstepriskalkyler Tiltak mot fiskekriminalitet Fiskesalgslagsloven Innlandsutvalget Prioriterte saker i 2014: NM i Sjømat Avslutning av IQ-Freshlabel Fersk fisk kvalitet, måleinstrument Revisjon av Nøkkelhullet Nordisk Råd for Detaljfiskehandlere Myndighetskontakt Kommunikasjon og Næringspolitikk Denne stillingen ble opprettet sommeren 2014, og er som sådan i støpeskjeen. Naturlig nok skal stillingen betjene alle fagområdene i NSL. Hensikten med stillingen er å bringe NSL høyere opp i banen for å i sterkere grad legge premissene for diskusjonen. Fagsjefen har vært involvert i alle høringene så langt, og har klart å presentere NSLs syn i media. I tillegg har NSLs syn i alle høringssakene blitt presentert for politikerne i de forskjellige partiene på Stortinget. Oppdrett har så langt vært hovedaktiviteten som naturlig er grunnet det meget svake faktagrunnlaget som ligger til grunn for de enorme økonomiske konsekvensene av foreslåtte tiltak. AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 Prioriterte saker for fagområdet i 2014 har vært: Vekst i havbruk Stortingsmelding Miljøfondet Miljøspørsmål Diverse høringer Profilering av NSL innen fagområde oppdrett Myndighetskontakt Nye medlemmer Utvalg for hvitfisk, pelagisk og skalldyr Det har i 2014 vært avholdt fire telefonmøter. I tillegg har enkeltmedlemmer blitt kontaktet og rådspurt i en rekke saker. Arbeidet i utvalget har for en stor grad dreid seg om 2.2 PROSJEKTDELTAKELSE I 2014 har NSL vært involvert i følgende prosjekter: Videreføring av Listeriaprosjekt fra 2011; «Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen». Prosjektet ble avsluttet i Metode for kvalitetsmåling på fersk fisk Avslutning av IQ-FreshLabel Programkomiteen - Tekset Havbruksnæringens miljøfond Forum for Visningsanleggenes sekreteriatsfunsksjon ble lagt til NSL i Tiltak mot fiskekriminalitet Markedsgruppe torsk n 7

10 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING UTVALGTE SAKER REVISJON AV NØKKELHULLET Nøkkelhullsordningen som er en felles merkeordning mellom Norge, Sverige og Danmark, ble revidert i De nye kravene trådde i kraft fra 1.mars 2015 med en overgangsperiode frem til 1.september For sjømatprodukter har revisjonen ført til nye kriterier til saltinnhold. NSL sitter i referansegruppen til Nøkkelhullet. De viktigste endringene er: Mindre salt, mettet fett og sukker og mer fullkorn Det er innført kriterier for maksimalt saltinnhold i kjøttog fiskeprodukter. Kravet til saltinnhold er strammet inn med inntil 20% i matvaregrupper som kornblandinger, brød, margarin, matolje, ferdigretter, pizza/pirog, bagett/wraps og supper. Saltkravet for ost er lempet noe. Det er også nytt at salt skal merkes som salt, ikke natrium, slik at det blir enklere for forbrukeren å forstå merkingen. Det har vært kriterier for totalt fettinnhold siden nøkkelhullordningen ble etablert. Dette er opprettholdt, men det legges nå større vekt på innholdet av mettet fett. Kriteriet for innholdet av tilsatt sukker er strammet inn i noen grupper. Krav til innhold av fullkorn er økt med 20% for brød og bagetter/wraps og med 100% for pizza/piroger og lignende produkter NORSK/RUSSISK BRANSJEGRUPPE Det har vært avholdt ett møte i Dette var på våren 2014 og ble holdt i Moskva. Det har ikke vært naturlig for NSL å fortsette møteaktiviteten i bransjegruppa etter utestengelsen av all norsk fisk i august INSPEKSJONER FRA KVITERUSSLAND Hviterussland meldte i oktober et ønske om å gjennomføre inspeksjoner av sjømatvirksomheter i Norge. Dette med bakgrunn i eksport til Tollunionen (Russland, Hviterussland og Kasakhstan). Sammen med Mattilsynet, FHL og Sjømatrådet deltok NSL i planleggingen og gjennomføringen av inspeksjonene over hele landet. Turneen startet 1. desember og var ferdig den 11. samme måned. I alt ble 6 pelagiske virksomheter inspisert i denne runden FERSK FISK KVALITET På bakgrunn av Forbrukerrådet sin fersk fisk test i desember 2010 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet, NSL, FHL, dagligvarekjedene, fiskehandlerne, Nofima, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Forbrukerrådet. Arbeidsgruppen har jevnlige møter og har som mål at man skal komme frem til en felles oppfatning og enighet om hvordan man best kan måle kvalitet på fersk fisk. Arbeidsgruppa ønsker at det arbeides videre med å utvikle tre metoder som felles verktøy til bruk ved kvalitetsvurdering av fersk fisk i disk: sensoriske metode, mikrobiologisk metode og NIR-spektroskopi. Nofima har gjennomført et forprosjektet en prosjektbeskrivelse av et samlet prosjekt for å utvikle disse tre verktøyene. Det videre arbeidet er i gang, hvor man også ser mulighet for at NIR-spektroskopi skal kunne predikere restholdbarhet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) NORDISK RÅD FOR DETALJFISKEHANDLERE (NRfD) NRfD ble startet i 2001 for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landenes fiskehandlere gjennom å arbeide for gode relasjoner til konsumenten, myndighetene, leverandører, interesseorganisasjoner og EU. Rådet består av representanter fra Danmark, Sverige og Norge. Kjetil Holen er rådets formann. Årsmøtet i NRfD ble gjennomført i København 26.mars Sekretæriatsfunksjonen ligger hos Danmarks Fiskehandlere. Her har det det siste året vært noen utskiftninger i ansatte som har preget komunikasjonen det siste året. Svensk Fiskhandel har også det siste året hatt store utfordinger i sin organsisasjon som førte til at det ikke kunne arrangeres Nordisk Mesterskap i Sjømat, som var planlagt for PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE NSL deltar i prisforhandlingene med Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI) og Vest- Norges Fiskesalgslag. I forbindelse med fastsettelse av minstepris på taskekrabbe, stavsild (kvitlaks) og alle typer villfanget skjell i Norges Råfisklags distrikt, ledet NSL forhandlingene på vegne av industrien. NSL er utnevnt i et eget minsteprisutvalg som jobbet med å følge utviklingen av markedssituasjonen for breiflabb, lyr, lysing, uer, kveite og rødspette. Minsteprisene på disse fiskeslagene skal fortsatt drøftes og avgjøres på vanlig måte på de ordinære prisforhandlingene. I periodene mellom forhandlingene skal utvalget bestående av representanter fra NSL, FHL og Norges Råfisklag drøfte justeringer i minsteprisene når markedet tilsier dette. Minsteprisforhandlingene med Norges Råfisklag ble gjennomført etter instruksene utarbeidet av hvitfiskutvalget i For å bedre forståelsen for fiskeindustrien under minsteprisdrøftelser er det utarbeidet en minstepriskalkyle i

11 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 9

12 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 samarbeid med FHL, NSL og Nofima i Kalkylen oppdateres jevnlig og er grunnlaget for industriens utspill i minsteprisdrøftelser REGULERINGSMØTET NSL har deltatt i Reguleringsmøtet i Fiskeridirektoratet i oktober fiskeindustrien er helt avhengig av mangfold i flåten, og at det dermed finnes flest mulig leverandører til bedriftene. En aktiv sjarkflåte som fisker på regionale, felles ressurser er en bærebjelke for lokalsamfunn langs kysten. Departementets ønske om å redusere ytterlig antall båter vil derfor også føre til strukturering, dvs. nedlegging, på landsiden. Også Norges Kystfiskarlag, som samler de fleste av de berørte båtene, har sagt ubetinget nei til strukturering i fiskeflåten under 11 meter. 10 n STRUKTURERING AV BÅTER UNDER 11 METER Fiskefartøy under 11 meter er den viktigste ressursen for mange kystsamfunn. NSL merker seg at Nofima konkluderer med at dagens fangstgrunnlag er en god basis for lønnsom drift for denne gruppen i sin utfyllende rapport Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter. Vi var derfor overrasket over at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, ett år etter behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 konkluderte med at det ikke bør innføres strukturering i fiskeflåten under 11 meter, startet en ny høring om samme emne. NSL argrumenterte for at den regionale VIDEREFØRING AV LISTERIAPROSJEKT FRA 2011; «TILTAK FOR ØKT KONTROLL MED LISTERIA I LAKSENÆRINGEN» Prosjektet som har vært finansiert av FHF er nå avsluttet, og er et viktig bidrag i arbeidet for bedret kontroll med Listeria. Prosjektet Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen har vært et prosjekt der næringsaktører har vært tett involvert, og prosjektet har derved gitt betydelig direkte konkret nytte for aktører i arbeidet med kontroll med Listeria i egen virksomhet.

13 På bakgrunn av kunnskapen samlet gjennom prosjektet har det blitt laget en veileder: Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i laksenæringen. Veilederen beskriver viktige tiltak og løsninger for å oppnå økt kontroll med Listeria i laksenæringen innenfor områdene forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i prosesseringsanlegg for laks. Veilederen vil være et hjelpemiddel for å utøve mårettet arbeid og prioritere tiltak mot Listeria i produksjonsanlegg. Kort oppsummert har prosjektet: Satt søkelys på Listeria i norsk laksenæring Bidratt med arenaer for diskusjon og utveksling av erfaringer mellom næring, Mattilsynet, forskningsmiljø og servicebedrifter Framskaffet kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for målrettet, risikobasert og kostnadseffektiv overvåking og bekjempelse av Listeria Utarbeidet en veileder som hjelpemiddel for Listeriaarbeidet i eget anlegg Informasjon om prosjektet, rapporten og veilederen finnes på STORTINGSMELDING I 2014 ble NSL og andre organisasjoner invitert til å komme med innspill til en Stortingmelding for vekst i oppdrett av laks og ørret. Senere kom stortingsmeldingen på høring og utvalget for oppdrett ble samlet i Bodø og innspillene fra medlemmene ble håndtert. NSL føler at mange av punktene fra innspillsrunden og høringsrunden ble tatt høyde for i Stortingsmeldingen som Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte den 20. mars FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FOREDLING OG AVGRENSNING AV PRODUKSJONS- KAPASITET I LAKSOPPDRETTSNÆRINGEN NSL mener på generelt grunnlag at den enkelte næringsaktør må tillegges kompetanse og oppgaven å bestemme hvordan egen bedrift best kan drives, men samtidig vil NSL påpeke at det må stilles krav til aktører som får tillatelse til å kontrollere store deler av produksjonskapasiteten i norsk havbruksnæring. NSL er enige med departementet om at næringen alltid må kunne tilpasse seg til enhver tid de rådene forhold i det globale markedet, men NSL ser ikke at en oppheving av forskrift 1.juli 2014 nr 809 hindrer dette. NSL mener det bør settes krav til havbruksnæring. Departementet argumenterte med at dem ikke ser egne særtrekk ved havbruksnæringen. NSL minnte departementet på om at havbruksnæringen er prisgitt tilgang på lokaliteter og at det er denne resursen som er avgjørende for at havbruksnæringen, det vil bli knapphet på disse i fremtiden. Disse resursene er en del av vår kystlinje og at havressursene eies av folket gjennom reguleringer fra embetsverket. Et frislipp som departementet foreslo ved en oppheving av forskrift av 1.juli 2014 nr 809 vil med føre at lokale aktører og lokalsamfunn stille svakere i fremtiden. NSL ba departementet gjennom sitt høringssvar å beholde dagens forskrift MTB ØKNING MOT 0,1 LUS Den 23 juni 2104 kom departementet med et høringsbrev angående en økning av MTB. Kriteriene til økningen skapte diskusjoner både internt i NSL og eksternt i forskjellige medier. Kravene til en 5 prosent vekst var en tiltaksgrense på 0,1 kjønnsmoden lus. NSL er i utgangspunktet positive til iniativet til veskt men mener grunnlaget for vekst mangler faglig tyngde når det gjelder krav om 0,1. NSL ba i sitt høringssvar departementet avvente med å innføre nye krav mot en vekst på 5 prosent til Stortingsmeldingen forelå og at til man ser virkningen av de grønnekonsesjonene. 0.1 lus gjennom hele året i kombinasjon med flere medikamentelle behandlinger er heller ikke en opsjon for NSLs medlemmer, da dette vil forverre resistenssituasjonen ytterligere. I tillegg vil dette også medføre økt håndtering og dermed stress for fisken, noe som i sin tur igjen vil forverre fiskevelferden med økende svinn som resultat NORGES RÅFISKLAG PÅ NYE VEIER Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har ofte fattet mistanken at minstepriser for ferskfisk ikke gjelder fiskere med kreative løsninger. Med hjelp av bl.a. næringens penger har man sett seg om etter nye kunder og fant dem i en auksjonshalle i Grimsby. Det ligger selvsagt i salgslagets interesse å skape de beste priser for fagforeningens medlemmer. Vi vet alle at pris for fisk er høyst avhengig av mengden i markedet. Finnes det mye fisk, går prisen ned. Er det lite fisk på auksjon i eksempelvis Grimsby, vil prisen går opp. Ser vi for oss en uke med store landinger vil det motsatte skje. Fisken på den internasjonale auksjonen vil stupe inntil det finnes noen som er villig til å kjøpe. Samtidig gjelder selvsagt minstepris langs kysten. Så langt har vi i Norge hatt et solidarisk system som er lagt opp til en periodisk minstepris som ligger rett i underkant av en antatt gjennomsnittlig markedspris. Det betyr dessverre at førstehåndskjøper ikke kan regne med å tjene penger ved alle kjøp og anvendelser i perioder. Satt på spissen legger nå Råfisklaget opp til et system der mine medlemmer AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 11

14 AKTIVITETER n NSL ÅRSBERETNING 2014 risikerer å få kjøpt fisk bare når markedsprisen er under minsteprisen. Resten av året skal fiskerne selge direkte på auksjon. NSL har ingenting imot å selge fisk på auksjon. Det er flere fiskekjøpere som selger fisk på denne måten. Eksempelvis fikk Norway Fish Auction i Tromsø bedre priser for linefisket hyse enn auksjonen i Grimsby kunne skilte med til tider i høst. Men det er fiskekjøpernes ansvar. Vedkommende kjøpte fisken i konkurranse og på samme vilkår som resten av Råfisklagets kunder. Politikken til Norges Råfisklag om å etablere kunder for gode tider, og kunder for dårlige tider, kan ikke aksepteres GJENNOMGANG AV RÅFISKLAGETS ARTER MED EGEN MINSTEPRIS NSL ba Norges Råfisklag om en gjennomgang av minstepriser for fisk med periodevis og/eller regional perifer betydning. Våre medlemmer som driver med førstehåndsomsetning av fisk kommer svært ofte i den situasjonen at pakking og salg av bifangst er ulønnsom. Bifangsthåndtering på nesten individnivå er ikke bare ekstremt kostbart, i tillegg finnes det ofte ingen kjøpere for denne fisken. Fiskekasser med flere arter pakket sammen blir vanligvis ikke lenger ansett som handelsvare av de fleste kunder. I tillegg er utstedelsen av fangstsertifikater på dette nivå kostbart og tidkrevende. En alternativ videreforedling av fisk som ikke faller naturlig i produktporteføljen til bedriften må også utelukkes RÅFISKLAGET SOM KONTROLLMYNDIGHET I 2014 kom et forslag fra Mattilsynet om å overlate oppgaven med å kontrollere fiskekvaliteten ved landing av fisk til salgslagene, i første omgang til Norges Råfisklag som en prøveordning. Overdragelsen av kontrollmyndigheten setter fokus på prinsipielle sider ved fiskesalgslagene og uavhengigheten ved deres myndighetsutøvelse. Når et salgslag utfører kontroll på vegne av Mattilsynet går de ut over rollen som utøver av egenkontroll overfor egne medlemmer. I prøveordningen som startet i januar 2015 skal de ikke treffe vedtak på vegne av Mattilsynet, men de skal gjennomføre praktiske kontroller ved landing av fisk. Salgslaget vil med andre ord beskrive forholdene som Mattilsynet baserer sine vedtak på. Prinsipielt er det grunn til å spørre om dette er en heldig ordning. Generelle habilitetshensyn taler for at denne kvalitetskontrollen bør ligge hos det offentlige, og ikke hos salgslagene som er eid av fiskerne og fiskernes organisasjoner FORUM FOR VISNINGSANLEGG (ViH) I 2014 ble sekrtærfunksjonen til ViH lagt til NSL. Det er Fagsjef Oppdrett som har dette under sitt ansvarsområdet. NSL synes det er svært positivt å kunne jobbe med visningsanleggene. Sekretariatfunksjonen består av en 20 % stilling. Til nå er det 16 visningsanlegg i Norge hvor 15 er medlemmer i ViH. Arbeidsformen består i hovedsak av å besvare høringer, oppdattere nettsiden og jobbe for en felles profil for visningsanleggene. I 2014 hadde vi et møte med fiskeriministeren, et møte som kan oppsummeres som et svært godt og positivt møte, men gode resultater. 2.4 SETT SJØBEIN NSL er medlem av referansegruppen til Sett Sjøbein. Asgeir Johansen har vært vår representant i Prosjektet forvaltes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Overordnede målsetninger for prosjektet er å sikre og styrke rekrutteringen til marin sektor og effektivisere rekrutterings- og kompetansehevende tiltak innenfor marin sektor. Prosjektgruppen skal organisere og koordinerer det overordnede og nasjonale rekrutteringsarbeidet. 2.5 HØRINGSUTTALELSER NSL har i løpet av 2014 jobbet med mange ulike høringsuttalelser. Blant de viktigste har vært: Strukturering av båter under 11 meter Melding til Stortinget om vekst i norsk lakseog ørretoppdrett Foredling og avgrensning av produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen Endring av matloven Meldingsordning for fartøy under 15 meter Etablering av meklingsnemnd Nøkkelhull 12 n

15 Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] 3. Fagbladet Norsk Sjømat Bladet Norsk Sjømat hadde et bra år i Gjennom 6 utgivelser har NSL satt søkelyset på mange aktuelle saker. Økonomisk har bladet levert som forventet i I 2015 vil bladet feire 20 år. Svein Reppe har hatt ansvaret som redaktør. The Road to Fosen [ SIDE 6 ] Frøken Fisk [ SIDE 14 ] Norsk laks til Sør-Afrika [ SIDE 34 ] Sjømatnæringens Rekrutteringsprosjekt [ SIDE 38 ] NUMMER NUMMER Brasil et klassisk klippfiskmarked i rask endring [ SIDE 6 ] Med oppdrettslaks rett vest [ SIDE 12 ] De 4 bukkene bruse [ SIDE 16 ] Fra gråstein til gull som fosforkilde [ SIDE 46 ] Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] NUMMER Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] NUMMER Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER FAGBLADET NORSK SJØMAT n NSL ÅRSBERETNING 2014 Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] NUMMER Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS n 13

16 4. Formidling og studieturer FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING n

17 4.1 SJØMATDAGENE PÅ HELL Sjømatdagene ble arrangert 21. og 22. januar Som vanlig var konferansen lagt til Hell. Sjømatdagene var i 2014 et samarbeid mellom Danske Bank, If skadeforsikring, Bewi AS, Innovasjon Norge, FHF og NSL. Konferansen samlet nærmere 400 deltakere. Arrangementet ble av deltakere og presse karakterisert som vellykket. Sjømatdagene har vokst seg til å bli en av de viktigste arenaer som møteplass og for faglig påfyll i Norge. Planlegging av Sjømatdagene 2015 startet opp allerede i august og programmet var ferdig i slutten av november. 4.2 FELLESTUR TIL ESE BRUSSEL 2014 FIAS og NSL arrangerte en fellestur til Seafood Expo Global mai Dette er Europas største sjømatmesse som alle besøker, og parallelt arrangeres utstyrs- og emballasjemessen Seafood Processing Global. Vi var 33 stykker som reise ned og vi hadde en felles middag den første kvelden. Vi som reiste var en blanding av medlemsbedrifter, ikke-medlemmer og leverandører til FIAS. FORMIDLING OG STUDIETURER n NSL ÅRSBERETNING NOR-FISHING 2014 FIAS arrangerte en fellesstand på Nor-Fishing og delte denne sammen med NSL og med 10 av samarbeidspartnerne til FIAS. Totalt hadde vi ca. 90 kvm til sammen. I tillegg organiserte FIAS ca. 100 hotelldøgn til medlemmer, utstillere og leverandører. Oppslutningen ved standen var god og vi mener dette er en effektiv måte å treffe medlemsbedrifter på. Torsdag under messeuken ble det arrangert medlemstreff i kontorlokalene i Dronningens gate. Med den oppslutningen som ble registrert, så må vi si at dette var et vellykket arrangement. n 15

18 5. Konkurranser KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING NM I SJØMAT n Fredag 12.september var det klart for finalen i årets NM i Sjømat. Sju finalister skulle utfordres i sine kunnskaper som Sjømathandler. Fem dommere skulle vurdere alt de gjorde. Konkurransen var oppdelt i flere forskjellige deler. Først skulle deltakerne foreta et varemottak hvor de vurderte kvaliteten til en kasse med sjømat. Del 2 handlet først om håndskjæring. Det skulle skjæres og trimmes fileter, skiver og butterfly av ulike sorter fisk, samt en ukjent del. Publikumsvennlige tempokonkurranser under del 2 bestod av filetering av rødspette og rekepilling på tid, samt åpning av 12 østers. Del tre av konkurransen handlet om produktlaging. Finalistene skulle lage 5 innovative produkter samt en fiskefarse. Deler av farsen ble stekt og prøvesmakt av dommerne. I denne delen ble det lagt vekt på kreativitet, men som i de andre delene av konkurransen var arbeidsteknikk, hygiene og orden var områder dommerne vektla høyt. I siste del skulle finalistene bygge ferdig sin fiskedisk. Dommerne så etter kreativitet, kvalitetsforståelse, mangfold og eksponering. Finalistenes kunnskaper om bedømmelse av kvalitet, råvarekunnskap og informasjon til kunden om tilberedning ble lagt vekt på. Hele konkurransen ble flott sydd sammen av konferansier Lise Mangseth fra Norges Råfisklag og sammen med et engasjert publikum ble det en spennende og flott konkurransedag fra start til slutt. Premieutdelingen ble foretatt av Fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Etter premieutdelingen ble fiskediskene auksjonert bort. Pengene fra auksjon ble også denne gang gitt til et veldedig formål.

19 Resultater fra NM i sjømat 2014 Gullmedalje: Kent-Arild Løkken Lian fra Meny Lade, Trondheim Sølvmedalje: Veronica Samuelsen fra Meny Fornebu Bronsemedalje: Linda Gitlesen fra Frøken fisk, Orkanger I tillegg deltok: Alexander Heath fra Fiskeeksperten Reinhartsen, Kristiansand Helene Bakken fra Fiskeeksperten Reinhartsen, Kristiansand Kim Kristiansen fra COOP Mega Metro, Lørenskog Kristin Bakke fra COOP Mega Metro, Lørenskog Mange står bak Gjennomføringen av NM i Sjømat er et samarbeid mellom flere aktører i sjømatnæringa. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er prosjekteier men har med seg økonomisk støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, COOP, Meny-Ultra og Norges Sjømatråd. Til selve gjennomføringen utføres det en fantastisk jobb av Kurs- og opplæringskontoret for Salgs- og matfagene (KOM), dommerpanelet med hoveddommer Ole Jakob Holen i spissen og den meget entusiastiske konferansieren vår Lise Mangseth. KONKURRANSER n NSL ÅRSBERETNING 2014 n 17

20 6. Årsregnskap 2014 ÅRSREGNSKAP n NSL ÅRSBERETNING 2014 Årsregnskapet viser et samlet overskudd for NSL/NSS på ca kr ,- før skatt. Egenkapitalsituasjonen er nå positiv for begge selskaper. Samlet egenkapital i NSL/NSS er på kr 4.68 millioner. Komplett årsregnskap for NSL/NSS legges fram på årsmøtet n

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2008 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP 3 1.1 RESULTATREGNSKAP 3 1.2 BALANSE 4 note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 note 2 - LØNNSKOSTNADER,

Detaljer

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ]

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] NUMMER 5 2014 Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Oppskjærsmaskiner

Detaljer

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER 1 2014 Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 Akvakultur FOR DRIFTIGE JENTER OG GUTTER Val videregående

Detaljer

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNLEDNING... 5 INDUSTRI... 7 Sjømatindustriutvalget... 7 Garantiordning for økt kredittid... 7 Innføring av ny fiskesalgslagslov... 7 Pelagic Fish Forum 2014... 8 Ny landings-

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42 NUMMER 6 2012 Julesilda i hus side 6 Som perler på en snor side 8 Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20 Studietur til Barcelona side 42 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34 NUMMER 4 2013 Kongen på haugen side 6 Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8 Messeliv side 22 Smått er godt på Husøy i Senja side 34 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ]

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] NUMMER 2 2014 Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam

Detaljer

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 NUMMER 3 2013 Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 innhold Taste Of North går nye veier

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg INNHOLD STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER... 3 Styret i 2012... 3 De ansatte i 2011... 3 Medlemmene av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og tilhørende nettverk...

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ]

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] NUMMER 4 2009 Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] Fangstskader reduserer produktverdi [ side 40

Detaljer

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ]

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] NUMMER 2 2009 Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] [ LEDER ] Alle arter vil dø ut Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Referat. Mandag 8. april. NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER Det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen

Referat. Mandag 8. april. NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER Det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen Referat Mandag 8. april NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER Det 24. ordinære landsmøte - fellesskap i hverdagen - fellesskap i hverdagen dagsreferatene For hver landsmøtedag skrives

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer