agenda Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "agenda Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling"

Transkript

1 agenda nummer 3 juni 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer

2 leder_ side 2 Stor interesse for dagsaktuelle temaer men hvor er politikerne? Lederne arrangerte for kort tid siden to dagsaktuelle temaer, et om mobbing og et om landets industripolitikk. Mobbeseminaret fant sted i Kristiansand hvor et 20 talls tillitsvalgte deltok. Seminaret om industripolitikk var et åpent seminar og fant sted i Høyanger med over 80 deltakere. På seminaret om mobbing holdt bl.a. professor Holger Ursin et tankevekkende innlegg om hvilke konsekvenser mobbing kan få for enkeltmennesket. Mobbing av eldre arbeidstakere for å gjøre plass til yngre, er heller ikke noe ukjent fenomen, og kan også få svært negative konsekvenser for den som rammes. Industriseminaret ga nok flere spørsmål enn svar om hvorfor vi som verdens rikeste land ikke greier å ta vare på all den kompetansen som er bygget opp gjennom årtier. Spørsmålene ble i stor grad ubesvart fordi noen av de som kanskje kunne besvare dem, sentrale politikere, ikke var tilstede. Ikke desto mindre fikk man på seminaret bredt belyst noen av de utfordringer vi står overfor, og det ble tydelig demonstrert fra de tilstedeværende en sterk interesse for disse spørsmålene. Slike seminarer viser viktigheten av å sette dagsaktuelle spørsmål på dagsordenen, og vi har ikke tenkt å gi oss med det. Det har allerede kommet ønsker om oppfølging. Våre medlemmer har lederoppgaver, lederansvar og betrodde stillinger i sine respektive bedrifter. Det betyr at det på mange områder stilles større krav til disse enn til mange andre yrkesgrupper. Det er derfor viktig Lederne som organisasjon tilbyr våre medlemmer å delta i fora hvor slike spørsmål debatteres. Det som imidlertid er skuffende er politikernes manglende oppslutning. Sentrale politikere var invitert til begge seminarene. Til og med Statsministeren har tatt til orde mot mobbing og erklært Norge som mobbefritt i løpet av noen få år. Vi hadde derfor trodd at man ville vise interesse for å stille opp når slike spørsmål ble debattert. Likevel hadde verken han selv eller noen andre som hadde tatt til orde mot uvesenet, anledning til å delta. Det samme gjaldt industriseminaret. Vi opplever daglig hvordan norsk industri bygges ned, legges ned og flagges ut samtidig som oppsigelser og permitteringer fortsetter. Vi har på spørsmål til den ansvarlige statsråd blitt forsikret om at Norge har en meget god industripolitikk med en klar strategi bak. I Høyanger hadde man en gylden anledning til å fortelle om dette, men dessverre hadde heller ikke der noen fra det politiske miljø anledning til å være tilstede. De tilstedeværende lokale politikere og næringslivsog industrirepresentantene gjorde derimot en utmerket jobb. Vi håper derfor at neste gang det arrangeres seminarer og konferanser om tilsvarende viktige spørsmål, da kan også sentrale politikere også være tilstede. De har da en gylden mulighet til å møte tillitsvalgte, medlemmer, industriledere, lokalpolitikere og studenter og fortelle hva de akter å gjøre for å rette opp de skavanker vårt rike samfunn plages med på ulike områder. Det bør egentlig være en plikt å stille opp. Det er faktisk de som er de øverste tillitsvalgte for innbyggerne i dette landet. Jan Olav Brekke Forbundsleder innhold_ Leder 2 Industriseminar 3 Industriseminar forts... 4 Hydroforhandlingene... 4 Nye foredrags holdere... 5 Lederne må markere sin politiske uavhebgighet bedre... 5 PBL- konferansen Penger til etter- og videreutdanning 6 Mobbing 7 Terje R. Kristiansen gjenvalgt 8 Resultater fra medlemsundersøkelsen 8 Ny samarbeidspartner Fin Ledernemarkering nordsjøen_ Frå Noreg til Polen som arbeidsplass 9 Statoil forlengar borekontraktar 10 HMS Hjørna 10 Avtale på flortelltenestar 11 Ekkofisk-forpleiing til Eurest 11 Invisteringsplanar i TOTAL E&P 11 Høgare produksjon på norsk sokkel 11 Rennelov for BP 12 Oppgang i Hydro 12 Gassfeltet Mikkel opna Statoil har inngått Berre tre godkjente riggar i nord 12 Manko på riggar på norsk sokkel 12 Vårens sokkelkonferanse 13 Forsyningsfartøy Framleis stor interesse Meir boring på Vargfeltet 13 SUT til Deepsea Delta Agenda organ for Lederne Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Ansvarlig redaktør: Informasjonsleder Tor Hæhre E-post: Redaksjon: Customer in Focus Design og trykk: prosessen.no Opplag:

3 industriseminar_ side 3 Vellykket industriseminar i Høyanger Ledernes seminar om norsk industri, som fant sted i Høyanger nylig, ble meget vellykket. Kombinasjonen av gode innledere, en aktiv og interessert forsamling og paneldebatten etterpå gjorde at kravet om en oppfølging av seminaret allerede har kommet. Hovedtemaet for konferansen var Har Norge en industripolitikk? Spørsmålet ble ekstra aktualisert fordi Hydro samme dag som konferansen fant sted offentliggjorde sine planer om å kutte 700 nye årsverk, hvorav rundt 70 på et lite sted som Høyanger. I tillegg fortsetter utflaggingen og nedleggingen av bedrifter. Utvidelsen av EU, og sjansene for at billig arbeidskraft fra de tidligere østblokklandene vil forverre tilstandene i norsk industri ytterligere, ble også tatt opp. Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, innledet seminaret med å si at Norge er et godt land å bo i, hvilket rapporter fra FN, OECD og andre flere ganger har stadfestet. Men Brekke advarte mot at dette ble en sovepute for politikerne, og sa at Lederne, i likhet med flere andre, gjentagne ganger har etterlyst en langsiktig strategi for norsk industri. - Det er godt mulig at denne strategien finnes, men hvorfor hører vi ikke noe om den? sa han, og la til at nedbyggingen av norsk industri de siste tiårene har pågått under skiftende regjeringer og stortingsflertall. Ingen, uansett politisk farge, kan påstå seg fritatt for dette ansvaret. Vi etterlyser en nasjonal plan og strategi for forskning og utvikling og hvordan man skal få til nyskapning innenfor de næringer man vil satse på, sa Brekke. Stolte industritradisjoner Ordfører Kjartan Longva gjennomgikk Høyangers historie som industristed. Stedet har hatt aluminiumsproduksjon helt siden Longva sa at den store utfordringen etter 2007 er om hvem som eventuelt vil overta videreutbyggingen av Høyanger som industristed når Hydro trekker seg ut. Årsaken til at Hydro trekker seg ut, er ifølge seksjonssjef Bjarne Reinholdt i Hydro Aluminium, skjerpede krav fra SFT. Hydro har følgelig besluttet å ikke erstatte gammel kapasitet med ny. Årsaken til at Hydro ikke vil satse videre er manglende rammebetingelser, spesielt når det gjelder pris på kraft. Et høyt kostnadsnivå og særnorske miljøkrav er også tunge årsaker, sa Reinholdt. Ordfører Longva påpekte at de store endringene de seneste årene med problemene i industrien, har ført til en nedgang i folketallet i kommunen. - Panelet fikk mange spørsmål fra en engasjert forsamling. Fra v.: Næringssjef i Høyanger, Petter Sortland, studieinspektør Kjell Dalene, Randaberg vgs, ordfører i Høyanger, Kjartan Longva, direktør Inge Brigt Aarbakke, forbundsleder Jan Olav Brekke og direktør Kjell Oppebøen, Kon Kraft. - En nedtrapping i Høyanger får også negative konsekvenser for andre kommuner i området. Vi ber om rammebetingelser som gjør at vi kan fortsette som industristed, men så langt foreligger ikke rammebetingelser som vi kan leve av. Ved absolutt utfasing i 2007 vil vi ha 13-14% arbeidsledighet i kommunen. De forventninger vi har til Hydro er at de tar aktivt del i omstillingsarbeidet gjennom økonomi og kompetanse. Vi trenger etablering av økonomisk sunne bedrifter hvor vi kan tilby befolkningen sikre arbeidsplasser. Da trengs det langsiktig tenkning, påpekte Longva. Reinholdt på sin side opplyste om at man vil sette i verk tiltak med sikte på å etablere ny virksomhet. Dette omfatter markedsføring av kommunen til nye etablerere, riktig balanse mellom omstillingsmidler, privat finansiering og Hydros bidrag, samt optimal utnyttelse av de samlede omstillingsressurser. Fundo Fundo ble etablert i 1977 av ÅSV (Årdal og Sunndal Verk) før Hydro overtok. Fundo produserer bilfelger og kom på konkursens rand, men gjennom hardt arbeid, nye eiere, ny finansiering og diverse støtteordningen, ble bedriften og de 325 arbeidsplassene reddet. Navnet ble endret til Fundamus. Man har siden fått inn en ny eier med 27% eierandel. Det er ikke ønskelig at kommunen skal fortsette å eie 53% av bedriften. Man ønsker følgelig nye eiere inn så snart som mulig. - En annen grunn til at vi ønsker å selge oss ut, er at vi som offentlig eier har vanskelig å få finansiering, sa ordfører Longva. Det som er en viktig del av utfordringene er konkurransesituasjonen internasjonalt. I EU har man tunge industristøtteordningrer, i tillegg til at det generelle kostnadsnivået er lavere. Dette gjelder ikke minst de nye østeuropeiske medlemslandene i EU. ^

4 generelt_ side 4 ^ Reinholdt sa at gasskraft er en utfordring, ikke minst hva angår pris. I dag er prisen på norsk gass imidlertid for høy. En suksesshistorie Direktør Inge Brigt Aarbakke, direktør i Aarbakke A/S på Bryne, fortalte om en annen side av norsk industri, nemlig en suksessbedrift. Aarbakke sa blant annet at det finnes to tilværelser i hans liv, nemlig arbeid og fritid. Trives man ikke på arbeid, så trives man heller ikke hjemme, og omvendt. Derfor hadde hans bedrift lagt vekt på mange sosiale ordninger for de ansatte. I tillegg hadde han gjort høy pris kombinert med kvalitet på produktene til sitt varemerke. Dette hadde han hatt stor suksess med, og sa at det er fullt mulig å skape suksessbedrifter i Norge. Forutsetningen er imidlertid god finansiering og en aktiv bearbeiding av markedet, både nasjonalt og internasjonalt. -Kundene kommer ikke til deg. Det er du som må gå til kundene og overbevise dem om at ditt produkt er best selv om det kanskje er dyrest. Har du i tillegg lojale ansatte som trives i bedriften, og et godt økonomisk fundament, da har du alle muligheter for å lykkes, sa Aarbakke. Nestleder Norvald Holte holdt en fast hånd over planleggingen og den praktiske gjennomføringen av seminaret. absolutt må være med som en leverandør av menneskelig kompetanse, mens den kanskje viktigste utfordringen er at det er nok jobber når elevene er ferdige med sine fagbrev. Hvis de ikke er jobber nok får man ikke ungdom til å slå inn på de linjer for denne industrien. Omkring 20 elever fra en videregående skole var også tilstede. Leder i avd. Høyanger, Geir Ø. Hovlandsdal, mottok velfortjent heder for sitt bidrag til at konferansen ble vellykket. I tillegg hadde direktør Kjell Oppebøen fra Kon Kraft innlegg om situasjonen for norsk petroleumsindustri og de fremtidsutsikter man så for seg på dette området Informasjonsvideo Det vil bli produsert en egen informasjonsvideo fra seminaret med bl.a. intervju med noen av deltakerne. Kjell Dalene, studieinspektør, Randaberg vgs. Dalene gikk gjennom en del av de studietilbud de videregående skolene har. Han sa at skolene Salen ga uttrykk for at slike seminarer er meget viktige for å få satt søkelyset på situasjonen i norsk industri. Hydroforhandlingene 2004 Hydroforhandlingene ble gjennomført mai. Forhandlingsresultatet sendes nå ut til medlemmene på uravstemming med svarfrist 14. juni. Forhandlingene endte med et individuelt tillegg innenfor en ramme på 1,6%. I tillegg gis det et vedlikeholdstillegg innenfor en ramme på 0,6% av lønnsmassen. Skifttillegget er endret med et kronebeløp noenlunde tilsvarende det generelle prosenttillegget, og helligdagsgodtgjørelsen er økt til kr ,-. Forhandlingsutvalget i Hydro. Fra v.: Ragnar Wika, Håkon Kambo, forbundsleder Jan Olav Brekke og Geir Hegna. Bak Roger Oterholt. I tillegg foreligger det en protokolltilførsel om endring av overenskomstsituasjonen etter utskillelsen av Yara International fra Norsk Hydro.

5 generelt_ side 5 Nye foredragsholdere trapper opp Tolv medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på forbundets nye kurs Presentasjons- og fremstillingsteknikk. Disse har nå tilegnet seg omfattende kunnskaper om og trening i å stå foran forsamlinger. Det var tolv spente, og for de flestes vedkommende ukjente for hverandre, medlemmer som møtte hverandre for å tilbringe en helg sammen. Med videokamera mitt i ansiktet la vi på vei med de første presentasjonene, nølende, noe nervøst og så langt fra bekvemt. Kurset la opp til at man åpnet med hver sin forberedte presentasjon overfor resten av forsamlingen. Så kom en masse teori med diskusjoner, meninger, oppfatninger og erfaringsutveksling. Kursdeltagerne ble hele tiden sikrere, åpnere og mer engasjert og til slutt kom eksamen hver enkelt fikk avholde sitt foredrag nummer to og hvilken suksess! Den ene etter den andre sto fram og avholdt glitrende, interessante og morsomme presentasjoner, sikker på seg selv og sitt oppdrag det var bare en sann nytelse å oppleve de samme deltagerne på begynnelsen og slutten av kurset forbedring over all forventning. Som stikkord for opplæringen nevnes vaner og uvaner forberedelse og oppbygging riktig bruk av hjelpemidler takling av nervøsitet ordbruk, stemmebruk og kroppsspråk ulike kommunikasjonsteknikker. Imponerende var det å være vitne til hvordan deltagerne selv hjalp hverandre med tilrettelegging og gjennomføring av hverandres oppdrag gjennom sunn og oppriktig kritikk. Av kvalitetsmessige årsaker tar ikke dette kurset flere enn tolv deltagere for at man skal bli hurtig og sikker i forsamlingen. Da påmeldingsfristen gikk ut hadde vi nesten nok deltagere til ennå et kurs. Vi vil derfor vurdere å sette opp kurset en gang til i år, og det vil da bli kunngjort på våre hjemmesider. Vår fremragende instruktør fra Mercuri International, Steinar Øverli, gjennomførte sin oppgave på en utmerket måte, og samtlige kursdeltagere ga da også uttrykk for stor tilfredshet med kurset på alle måter. Vi ønsker deltagerne lykke til med sine nye kunnskaper og har tro på mange fortreffelige foredrag fra dere i framtiden. Bjørn Gravdahl, Kurs- Kompetanseansvarlig. Geir Hovelandsdal, Høyanger Lederne må markere sin politiske uavhengighet bedre! Vi har tatt en liten prat med Geir Hovelandsdal som er tillitsvalgt for Lederne i Høyanger, og han er bl.a opptatt av at lederne i større grad må markere sin politiske uavhengighet. Først og fremst, hva jobber du med? - Eg er formann på lakkavdelingen hos Fundo i Høyanger, og her i bedriften har jeg jobbet i 18 år. Hva produserer Fundo? - Vi støyper aluminiumshjul til Europas ledene bilprodusenter. BMW, Volkswagen, Audi, Volvo for nevne noen. Går bedriften greit? - Ja, etter en snuoperasjon for to år siden. Da gikk Fundo konkurs, og deretter gikk Høyanger kommune inn og kjøpte bedriften. Nå sitter de med en eierandel på 55 %, og bedriften går så det griner! Hvor lenge har du vært tillitsvalgt i Lederne, og hvordan trives du med det? - Er nå inne i mitt andre år, og det er spennende med tillitsarbeid. Men med det i tillegg til jobb og familie er det visst krevende nok! Hva synes du er det viktigste som tillitsvalgt? - Etter en periode med medlemsnedgang har vi nå fått snudd denne trenden. De siste halvannet år har vi økt medlemstallet med nærmere 35%. Hva må til for å få flere medlemmer? - Informasjon! Det er en del vrangforestillinger ute og går når det gjelder Lederne. De som jeg oppsøker for å verve som medlemmer tror at de må helle til den borgerlige siden politisk for å bli medlem, og det er jo totalt feil. Lederne er politisk uavhengige, og her kan alle være medlem enten de stemmer RV eller FRP! Det nærmer seg sommerferie, er det fellesferie hos dere? - Nei, vi har puljeferie, og jeg skal ut i første pulje som er i juli måned. Skal du på ferietur? - Nei, ny familiesituasjon krever at jeg er hjemme i ferien. Men får vi bra vær er Høyanger en fin plass om sommeren, men slik er det vel kanskje overalt i Norge?

6 generelt_ side 6 PBL konferansen 2004 Forbundet arrangerer egen konferanse for sine medlemmer innen Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Lederne har etter hvert fått en del medlemmer blant styrere i private barnehager (PBL), noe som har ført til ønsket om å arrangere en egen konferanse for disse medlemmene. For få år siden var dette et ukjent område for vårt forbund, men etter hvert har kunnskapene økt bl.a. gjennom de etter hvert mange PBL-medlemmer på kurs i forbundets regi, gjennom saker vi har hatt for disse medlemmer, og ikke minst gjennom medlemmenes eget engasjement i forbundets forskjellige fora. Vi har jo også et eget forhandlingsutvalg som bl.a. består av styrere. Vi ønsker gjennom en slik konferanse å sette fokus på bransjen selv gjennom drøftelser og program som omfatter temaer som etter- og videreutdanning, å være leder i denne bransjen, jus i hverdagen, tariffavtaler m.v. For en tid tilbake ble en mer detaljert henvendelse sendt til alle våre medlemmer i bransjen hvor vi orienterte om våre planer, og ba om tilbakemelding på hvilke temaer man kunne ønske seg belyst på en slik konferanse. Konferansen er allerede planlagt til tirsdag 5. og onsdag 6. oktober på Scandic Hotell KNA i Oslo. Offisiell invitasjon med program og påmeldingsslipp vil bli sendt ut til våre medlemmer i løpet av august. Vi har lagt opp til en rekke profesjonelle innledere fra Lederne og PBL sentralt, samt en del av våre ansatte og tillitsvalgte, så her skal det ikke mangle på engasjement og faglig påfyll. Hvis du har venner eller kolleger i bransjen som godt kunne tenke seg å delta, så er nå tiden kommet til å søke kontakt for innmelding i vårt forbund, slik at de kan delta på dette, og forhåpentligvis mange arrangementer av samme karakter. Bjørn Gravdahl Kurs- og kompetanseansvarlig Penger til etter- og videreutdanning noe for deg? Til venstre Marit Garmannslund, salg- markedsføring, og Bjørn Gravdahl, kurs- og kompetanseansvarlig i forbundet, som samarbeider om opplegget for denne konferansen. Forbundet har et eget fond øremerket for medlemmenes etter- og videreutdanning ved offentlige eller private opplæringsinstitusjoner. Formålet er å styrke medlemmenes motivasjon og kompetanseutvikling. Ledernes etter- og videreutdanningsfond (E V- fondet) tar inn midler gjennom fastlagte tariffavtaler med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Midlene skal brukes til det individuelle medlemsopplæringsbehov med opp til kr ,- (skattefrie) kroner pr. år til heltidsutdanning, kr ,- til deltidsutdanning og inntil kr ,- til kurs av kortere varighet. Vi vil som forbund at våre medlemmer skal styrkes kontinuerlig i sin kompetanse gjennom stadig faglig, så vel som annet relevant, påfyll. Dette skal styrke våre medlemmer på en slik måte at når utvelgelse skal skje, er vi de som blir igjen i bedriften. Fra venstre kurs- kompetanseansvarlig Bjørn Gravdahl, kurssekretær Hanne Damsgaard, begge Lederne og fagsjef Oddrun Dehli, Compendia. Vårt fond er sterkt, og vi vil oppfordre alle som er i, eller kommer til å befinne seg i en opplæringssituasjon der du må yte av egen lommebok, ta kontakt og se om vi kan hjelpe deg! Les også mer på våre hjemmesider gå inn på kurs og deretter retningslinjer for Etter- og videreutdanningsfondet. Spørsmål kan rettes til undertegnede på mobil eller Bjørn Gravdahl Kurs- Kompetanseansvarlig Lederne har ett av, og muligens det beste fond, for denne type virksomhet blant arbeidstagerorganisasjoner, og vi vil med dette gjøre ennå bedre kjent for våre medlemmer at det finnes muligheter for hjelp til finansiering av egen kompetanseutvikling. Som fagorganisasjon vet vi at når begrepet overtallighet opptrer i bedriftene, er kompetanse helt klart en av de viktigste målinger som foretas for å avgjøre hvem som blir overflødig.

7 generelt_ side 7 Professor Holger Ursin om mobbing: Et alvorlig og økende problem Professor Holger Ursin er en av de fremste fagpersonene i Norge når det gjelder mobbing og trakassering i skole og arbeidsliv. - Mobbing, jeg foretrekker å kalle det trakassering satt i system, er forbudt i Arbeidsmiljøloven. Likevel regner vi med at over fem prosent av den yrkesaktive befolkningen i større eller mindre grad utsettes for slik trakassering jevnlig. Det er et meget høyt tall, og det er også store forskjeller i hvordan ofrene takler dette. Noen lever med det tilsynelatende greit. For andre blir det så håpløst at man faktisk tar livet av seg. Omkring et 20-talls medlemmer og tillitsvalgte i Lederne deltok på HMS-seminaret om mobbing som fant sted i Kristiansand nylig. Som hovedinnleder hadde HMS-utvalget fått professor Holder Ursin ved Universitetet i Bergen, en av de fremste forskerne på mobbing i Norge. Men det ble også holdt meget interessant innledninger ved personalansvarlig Bjørn Erik Vesterås fra Statoil, psykolog Bjørn Frode Jacobsen, direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk, og advokat Vidar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & co. Ledernes HMS-utvalg har igjen gjort et godt arbeid med å få gode innledere til konferansen om mobbing. Fra v.: Svein Blåfjell, Oddvar Dingsøyr, Norvald Holte og Jan Erik Berg Både konge og statsminister har satt søkelyset på mobbing. Ifølge Statsministeren skal mobbing være utryddet i Norge i løpet av et par års tid. Det er nok utopisk å tro det, men å sette søkelyset på dette problemet er meget viktig. Man skal gi klar beskjed både i skole og arbeidsliv at dette skal man ikke akseptere. Vi har en ganske klar definisjon av hva som er mobbing kontra kameratslig erting. Det som kjennetegner mobberen er som regel at han eller hun er mer aggressiv enn de fleste andre, og har en høyere risiko for å begå kriminelle handlinger. De fungerer ofte dårligere sosialt, har et negativt selvbilde, og de risikerer å bli mobbet selv. Offeret har også ofte et dårlig selvbilde, preget av angst, en følelse av mislykkethet, er oftere deprimert, skamfull og ensom. Det kan være vanskelig å avdekke mobbingen, fordi ofre som oppsøker lege ofte skylder på somatiske plager som vondt i magen, ryggen, muskelplager osv. Trives godt Ursin sa også at til tross for dette alvorlige problemet, viser undersøkelser at norske arbeidstakere gjennomgående trives godt på jobben, faktisk bedre enn andre arbeidstakere i Norden. Likevel er mobbing og trakassering et onde man må slå hardt ned på, fordi tilværelsen er et helvete for den som rammes. Det er viktig at ofrene benytter de muligheter som finnes, enten ved å gå til overordnede, tillitsvalgte, bedriftslege, eller andre som vedkommende stoler på. Eldre mobbes ut av arbeidslivet Direktør Åsmund Lunde fra Senter for seniorpolitikk sa at man har gode data på at en del eldre også mobbes. I disse tilfellene er det ofte for å få dem ut av arbeidslivet for å bli erstattet med rimeligere og yngre arbeidskraft. Han påpekte at for mange bedrifter er dette å gjøre seg en stor bjørnetjeneste, fordi den kompetanse og erfaring eldre arbeidstakere besitter ikke alltid lett lar seg erstatte. Han slo også fast at normal aldring nesten er helt uten betydning i arbeidslivet. Men eldre arbeidstakere har selv et ansvar for å tilegne seg ny kunnskap og å inneha en vilje til til å følge med og holde seg oppdatert. - Det er dessuten en myte at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre så lenge det ikke er sykdom inne i bildet, sa Lunde. Mager rettspraksis - Det er meget vanskelig å nå gjennom i rettsvesenet når det gjelder mobbesaker, sa advokat Vidar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & co. - Det foreligger faktisk ikke rettskraftige dommer for mobbing før 1993, men i de siste årene kan man vise til enkelte saker. Problemet er at det knapt finnes noen god juridisk definisjon på hva som vitterlig er mobbing. Det er også ofte vanskelig å bevise det. Ofte blir det ord mot ord, og siden mobbingen i mange tilfeller foregår skjult, er også vitneprov vanskelig tilgjengelige. Dersom man skal kunne anlegge søksmål må man også kunne dokumentere økonomisk tap på grunn av mobbingen, hvilket kan være meget vanskelig. Det som står helt sentralt er at det er ledelsens ansvar å legge arbeidsforholdene til rette slik at mobbing ikke skal forekomme, sa advokat Vidar Lindbekk.

8 generelt_ side 8 Resultater fra medlemsundersøkelsen 2004 I samarbeid med firmaet Customer in Focus gjennomførte Lederne i april en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble gjort elektronisk (e-post) til alle medlemmer som var registrert med e-post i medlemsbasen. Totalt medlemmer mottok undersøkelsen. Av disse valgte 35 prosent å delta i undersøkelsen. Hvordan lese resultatene: * Svært tilfreds * Tilfreds * Likegyldig * Klart missfornøyd 0-50 * Elendig Tilfredse medlemmer På spørsmålet om tilfredsheten med medlemskapet i Lederne ble resultatet 75. Dette bekrefter de generelle tilbakemeldingene Lederne får fra medlemmene. På spørsmålet Kunne du tenkt deg å anbefale medlemskap i Lederne til kolleger som ikke er medlem? sa hele 93 prosent ja. Disse resultatene gir oss en god bekreftelse på at vi er på rett vei. Vårt mål et at medlemskapet i tiden fremover skal bli enda bedre. Ved å gjennomføre medlemsundersøkelser får vi en god dialog med våre medlemmer. Denne dialogen gir dere som medlemmer mulighet til å påvirke både innhold og form på medlemskapet. Agenda Undersøkelsen viser at 95 prosent av medlemmene leser Agenda. Av disse leser ca. 60 prosent mer en halve magasinet. Disse resultatene er Lederne svært tilfredse med. På spørsmålet Hva synes du om medlemsmagasinet Agenda? ble resultatet 63. Dette viser at vi har en jobb å gjøre i forhold til Agenda. Lederne vil sammen med firmaet Customer in Focus analysere kommentarene som ble sendt inn for å tilpasse magasinet til medlemmenes ønsker. Avtaler dekket av kontingenten Forsikringene som dekkes av kontingenten fikk alle høye resultater; Familieulykkesforsikring 80 Dødsfallsforsikring 81 Ulykke og gruppelivsforsikring 81 Det er gledelig at medlemmene setter pris på disse medlemsfordelene. Undersøkelsen viste at det var stor interesse blant medlemmene for pensjonsprodukter. Pensjonsrådgiving og pensjonskalkulator (på web) ble rangert som interessante nye medlemsfordeler. Konklusjon Lederne vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å optimalisere både medlemstilbud, servicegrad og den generelle kommunikasjonen med medlemmene. Vår målsetning er at medlemskapet i Lederne skal bli enda bedre i fremtiden. For å kunne tilby et best mulig medlemskap til våre medlemmer er vi avhengig av en god dialog. Vi håper at enda flere vil delta i fremtidige medlemsundersøkelser. Dersom du ikke mottok undersøkelsen betyr det at din e- post ikke er registrert i medlemsbasen. Send inn navn, e-post og medlemsnummer (se adressefeltet på Agenda) til om merk e-posten med Lederne så vil din e-post blir registrert. Terje R. Kristiansen gjenvalgt leder i avd. Moss Avd.10 Moss avholdt årsmøte på Peterson Linerboard fredag 12. mars, og Terje R. Kristiansen ble gjenvalgt som leder av avdelingen. Nestleder er Lars Larsen, kasserer Jan Gulbrandsen, og sekretær Odd Jul Hansen. 23 av våre medlemmer var til stede. Fra forbundet deltok forbundssekretær Einar Mortensen. Beretning, regnskap, budsjett og forslag ble enstemmig godkjent. Valgkomiteens innstilling ble også godkjent uten motkandidater. Erik Opperud ble tildelt forbundets 20 års merke. Etter årsmøtet var det en hyggelig sammenkomst med snitter og god drikke. Avd. Moss avholder 90 års jubileumsfest lørdag 16. Oktober Terje R. Kristiansen er gjenvalgt som leder i avd. Moss

9 nordsjøen nytt for ledere og teknikere på sokkel nummer 3_2004 Frå Noreg til Polen som arbeidsplass Jonn Arne Larsen byrja å arbeida i Polen den 5 januar i år, og har pendla mellom Polen og Egersund og Notodden, der han bur. Frå midten av mars har han bare pendla mellom Polen og Notodden. I Polen er han omlag 12 til 16 dager om gongen, alt ettersom aktiviteta i prosjektet. Jonn Arne Larsen, Kværner Egersunds mann i Polen. Oppgåvene hans er å fylgja opp all overflatebehandling på Morska Verftet, dvs: sandblåsing, maling, dekksbelegg for Kværner Egersund, på Ekofisk 2/4 M prosjektet. Samtidig er han plassleiar og ansvarlig for utføringa av passiv brannvern med Chartek 7 for R&M Industrier, som har fått oppdraget med dette her ved verftet av Kværner Egersund. Dette inneber at han av og til må ha to hatter på samtidig. Men det går greit. R&M har til no hatt 6 mann der fra den 29. mars, frå omlag 12. mai skal R&M ha 12 mann der fram til omlag månedskiftet juni / juli i år. Morska verftet ligg i ein by på omlag innbyggjarar som heiter Swinoujscie, heilt nord ved Østersjøen og som grenser til Tyskland. Dei er to stykker frå Kværner Egersund der, og Henning Mork er Kværner sin representant. I Polen bur dei i en annan by som heiter Miedzyzdroje, og det er Polens store ferieby med sine ca fastboende. I sommermånedene juli og august vert folketallet auka til omlag Byen har ein enorm badestrand, og strandpromenaden i byen er full av hoteller, nattklubbar, pubar og eit utall av stader der ein kan gå ut å eta. Det er også ein del gode forretninger, gågater mm. Prisene på det meste er svært gunstige for oss nordmenn. Jonn Arne bur på hotell med ein norsktalande hotellsjef, som har budd 17 år i Norge. Han er som er et midtpunkt og en støttespelar for alle dei nordiske gjestene som vitjar hotellet igjennom året, og det er ikkje få. Siden han var her fyrste gong i januar har det budd nordmenn, svensker og dansker på hotellet heile tida. Mange er her i forretningar etc. Det ligg ein stor golfbane like utenfor byen som vert vitja av mange svensker mesten heile året, bortsett frå tre av vintermånedane. Det Jonn Arne har sett av Polen og etter å ha snakka med mennesker som bor her, har fått han til å endre synet på Polen. Det er framleis mykje fattigdom og arbeidløysa er på over 25%, men allikevel er menneska blide, hyggelege og vennlege. Det er innimellom alt det grå og triste også mykje fargar og glede. Ein ser på flere områder at det har vorte øydelagt mykje med over 60 år med kommuniststyre. Landet er eit utprega jordbruksland, som er heilt flatt og med svært godt jordsmonn. Men dei har ikkje pengar og utstyr til å drive dette fornuftig. Dei er også svært spente på kva som vil skje etter at dei har gått inn i EU fra 1. mai i år. På den tiden han har vore der har han også hatt høve til å sjå seg litt omkring, både i Stettin, Warszawa og ein by 15 mil nordvest for Warszawa som heiter Plock. Han håpar det kan verta fleire opplevelsar medan han er i Polen. Tekst av Wenche I. Sola

Dessverre, så var det slutt igjen, denne gangen for siste gangen, idet 26 medlemmer avsluttet sin lederutdanning med modul D for noen tid siden.

Dessverre, så var det slutt igjen, denne gangen for siste gangen, idet 26 medlemmer avsluttet sin lederutdanning med modul D for noen tid siden. agenda www.lederne.no nummer 2 april 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Industrikonferansen 2004 Se side 4 Ett kurs i hodet er bedre enn 10 i katalogen Se side 6 Terje

Detaljer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

agenda nordsjøen side 9 Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange år i Lederne Se side 8

agenda nordsjøen side 9 Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange år i Lederne Se side 8 agenda www.lederne.no nummer 1 januar 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Finn Berbusmel i Orkanger: Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Ungdomsutvalg i SAFE i ESS. Tar andre klubber utfordringen?

SAFE MAGASINET 01. Ungdomsutvalg i SAFE i ESS. Tar andre klubber utfordringen? SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2009 Ungdomsutvalg

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen

LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen LEDERNE Kreftskandalen i Nordsjøen Industrikonferansen Ledernes nye websider Tema: SkiftarbeidTøffe nattskiftforhold på norsk sokkel www.lederne.no 03 07 sept OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

UiO med stemplingsur?

UiO med stemplingsur? Nr. 3/2009 Medlemsavis for NTL Universitetet i Oslo UiO med stemplingsur? Les lederen og innlegg på side 12 Norsk Tjene leder Stemplingsur for vitenskapelige - hva så? Kunnskapsdepartementet krever at

Detaljer

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer