agenda Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "agenda Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling"

Transkript

1 agenda nummer 3 juni 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Lederne ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god sommer

2 leder_ side 2 Stor interesse for dagsaktuelle temaer men hvor er politikerne? Lederne arrangerte for kort tid siden to dagsaktuelle temaer, et om mobbing og et om landets industripolitikk. Mobbeseminaret fant sted i Kristiansand hvor et 20 talls tillitsvalgte deltok. Seminaret om industripolitikk var et åpent seminar og fant sted i Høyanger med over 80 deltakere. På seminaret om mobbing holdt bl.a. professor Holger Ursin et tankevekkende innlegg om hvilke konsekvenser mobbing kan få for enkeltmennesket. Mobbing av eldre arbeidstakere for å gjøre plass til yngre, er heller ikke noe ukjent fenomen, og kan også få svært negative konsekvenser for den som rammes. Industriseminaret ga nok flere spørsmål enn svar om hvorfor vi som verdens rikeste land ikke greier å ta vare på all den kompetansen som er bygget opp gjennom årtier. Spørsmålene ble i stor grad ubesvart fordi noen av de som kanskje kunne besvare dem, sentrale politikere, ikke var tilstede. Ikke desto mindre fikk man på seminaret bredt belyst noen av de utfordringer vi står overfor, og det ble tydelig demonstrert fra de tilstedeværende en sterk interesse for disse spørsmålene. Slike seminarer viser viktigheten av å sette dagsaktuelle spørsmål på dagsordenen, og vi har ikke tenkt å gi oss med det. Det har allerede kommet ønsker om oppfølging. Våre medlemmer har lederoppgaver, lederansvar og betrodde stillinger i sine respektive bedrifter. Det betyr at det på mange områder stilles større krav til disse enn til mange andre yrkesgrupper. Det er derfor viktig Lederne som organisasjon tilbyr våre medlemmer å delta i fora hvor slike spørsmål debatteres. Det som imidlertid er skuffende er politikernes manglende oppslutning. Sentrale politikere var invitert til begge seminarene. Til og med Statsministeren har tatt til orde mot mobbing og erklært Norge som mobbefritt i løpet av noen få år. Vi hadde derfor trodd at man ville vise interesse for å stille opp når slike spørsmål ble debattert. Likevel hadde verken han selv eller noen andre som hadde tatt til orde mot uvesenet, anledning til å delta. Det samme gjaldt industriseminaret. Vi opplever daglig hvordan norsk industri bygges ned, legges ned og flagges ut samtidig som oppsigelser og permitteringer fortsetter. Vi har på spørsmål til den ansvarlige statsråd blitt forsikret om at Norge har en meget god industripolitikk med en klar strategi bak. I Høyanger hadde man en gylden anledning til å fortelle om dette, men dessverre hadde heller ikke der noen fra det politiske miljø anledning til å være tilstede. De tilstedeværende lokale politikere og næringslivsog industrirepresentantene gjorde derimot en utmerket jobb. Vi håper derfor at neste gang det arrangeres seminarer og konferanser om tilsvarende viktige spørsmål, da kan også sentrale politikere også være tilstede. De har da en gylden mulighet til å møte tillitsvalgte, medlemmer, industriledere, lokalpolitikere og studenter og fortelle hva de akter å gjøre for å rette opp de skavanker vårt rike samfunn plages med på ulike områder. Det bør egentlig være en plikt å stille opp. Det er faktisk de som er de øverste tillitsvalgte for innbyggerne i dette landet. Jan Olav Brekke Forbundsleder innhold_ Leder 2 Industriseminar 3 Industriseminar forts... 4 Hydroforhandlingene... 4 Nye foredrags holdere... 5 Lederne må markere sin politiske uavhebgighet bedre... 5 PBL- konferansen Penger til etter- og videreutdanning 6 Mobbing 7 Terje R. Kristiansen gjenvalgt 8 Resultater fra medlemsundersøkelsen 8 Ny samarbeidspartner Fin Ledernemarkering nordsjøen_ Frå Noreg til Polen som arbeidsplass 9 Statoil forlengar borekontraktar 10 HMS Hjørna 10 Avtale på flortelltenestar 11 Ekkofisk-forpleiing til Eurest 11 Invisteringsplanar i TOTAL E&P 11 Høgare produksjon på norsk sokkel 11 Rennelov for BP 12 Oppgang i Hydro 12 Gassfeltet Mikkel opna Statoil har inngått Berre tre godkjente riggar i nord 12 Manko på riggar på norsk sokkel 12 Vårens sokkelkonferanse 13 Forsyningsfartøy Framleis stor interesse Meir boring på Vargfeltet 13 SUT til Deepsea Delta Agenda organ for Lederne Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Ansvarlig redaktør: Informasjonsleder Tor Hæhre E-post: Redaksjon: Customer in Focus Design og trykk: prosessen.no Opplag:

3 industriseminar_ side 3 Vellykket industriseminar i Høyanger Ledernes seminar om norsk industri, som fant sted i Høyanger nylig, ble meget vellykket. Kombinasjonen av gode innledere, en aktiv og interessert forsamling og paneldebatten etterpå gjorde at kravet om en oppfølging av seminaret allerede har kommet. Hovedtemaet for konferansen var Har Norge en industripolitikk? Spørsmålet ble ekstra aktualisert fordi Hydro samme dag som konferansen fant sted offentliggjorde sine planer om å kutte 700 nye årsverk, hvorav rundt 70 på et lite sted som Høyanger. I tillegg fortsetter utflaggingen og nedleggingen av bedrifter. Utvidelsen av EU, og sjansene for at billig arbeidskraft fra de tidligere østblokklandene vil forverre tilstandene i norsk industri ytterligere, ble også tatt opp. Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, innledet seminaret med å si at Norge er et godt land å bo i, hvilket rapporter fra FN, OECD og andre flere ganger har stadfestet. Men Brekke advarte mot at dette ble en sovepute for politikerne, og sa at Lederne, i likhet med flere andre, gjentagne ganger har etterlyst en langsiktig strategi for norsk industri. - Det er godt mulig at denne strategien finnes, men hvorfor hører vi ikke noe om den? sa han, og la til at nedbyggingen av norsk industri de siste tiårene har pågått under skiftende regjeringer og stortingsflertall. Ingen, uansett politisk farge, kan påstå seg fritatt for dette ansvaret. Vi etterlyser en nasjonal plan og strategi for forskning og utvikling og hvordan man skal få til nyskapning innenfor de næringer man vil satse på, sa Brekke. Stolte industritradisjoner Ordfører Kjartan Longva gjennomgikk Høyangers historie som industristed. Stedet har hatt aluminiumsproduksjon helt siden Longva sa at den store utfordringen etter 2007 er om hvem som eventuelt vil overta videreutbyggingen av Høyanger som industristed når Hydro trekker seg ut. Årsaken til at Hydro trekker seg ut, er ifølge seksjonssjef Bjarne Reinholdt i Hydro Aluminium, skjerpede krav fra SFT. Hydro har følgelig besluttet å ikke erstatte gammel kapasitet med ny. Årsaken til at Hydro ikke vil satse videre er manglende rammebetingelser, spesielt når det gjelder pris på kraft. Et høyt kostnadsnivå og særnorske miljøkrav er også tunge årsaker, sa Reinholdt. Ordfører Longva påpekte at de store endringene de seneste årene med problemene i industrien, har ført til en nedgang i folketallet i kommunen. - Panelet fikk mange spørsmål fra en engasjert forsamling. Fra v.: Næringssjef i Høyanger, Petter Sortland, studieinspektør Kjell Dalene, Randaberg vgs, ordfører i Høyanger, Kjartan Longva, direktør Inge Brigt Aarbakke, forbundsleder Jan Olav Brekke og direktør Kjell Oppebøen, Kon Kraft. - En nedtrapping i Høyanger får også negative konsekvenser for andre kommuner i området. Vi ber om rammebetingelser som gjør at vi kan fortsette som industristed, men så langt foreligger ikke rammebetingelser som vi kan leve av. Ved absolutt utfasing i 2007 vil vi ha 13-14% arbeidsledighet i kommunen. De forventninger vi har til Hydro er at de tar aktivt del i omstillingsarbeidet gjennom økonomi og kompetanse. Vi trenger etablering av økonomisk sunne bedrifter hvor vi kan tilby befolkningen sikre arbeidsplasser. Da trengs det langsiktig tenkning, påpekte Longva. Reinholdt på sin side opplyste om at man vil sette i verk tiltak med sikte på å etablere ny virksomhet. Dette omfatter markedsføring av kommunen til nye etablerere, riktig balanse mellom omstillingsmidler, privat finansiering og Hydros bidrag, samt optimal utnyttelse av de samlede omstillingsressurser. Fundo Fundo ble etablert i 1977 av ÅSV (Årdal og Sunndal Verk) før Hydro overtok. Fundo produserer bilfelger og kom på konkursens rand, men gjennom hardt arbeid, nye eiere, ny finansiering og diverse støtteordningen, ble bedriften og de 325 arbeidsplassene reddet. Navnet ble endret til Fundamus. Man har siden fått inn en ny eier med 27% eierandel. Det er ikke ønskelig at kommunen skal fortsette å eie 53% av bedriften. Man ønsker følgelig nye eiere inn så snart som mulig. - En annen grunn til at vi ønsker å selge oss ut, er at vi som offentlig eier har vanskelig å få finansiering, sa ordfører Longva. Det som er en viktig del av utfordringene er konkurransesituasjonen internasjonalt. I EU har man tunge industristøtteordningrer, i tillegg til at det generelle kostnadsnivået er lavere. Dette gjelder ikke minst de nye østeuropeiske medlemslandene i EU. ^

4 generelt_ side 4 ^ Reinholdt sa at gasskraft er en utfordring, ikke minst hva angår pris. I dag er prisen på norsk gass imidlertid for høy. En suksesshistorie Direktør Inge Brigt Aarbakke, direktør i Aarbakke A/S på Bryne, fortalte om en annen side av norsk industri, nemlig en suksessbedrift. Aarbakke sa blant annet at det finnes to tilværelser i hans liv, nemlig arbeid og fritid. Trives man ikke på arbeid, så trives man heller ikke hjemme, og omvendt. Derfor hadde hans bedrift lagt vekt på mange sosiale ordninger for de ansatte. I tillegg hadde han gjort høy pris kombinert med kvalitet på produktene til sitt varemerke. Dette hadde han hatt stor suksess med, og sa at det er fullt mulig å skape suksessbedrifter i Norge. Forutsetningen er imidlertid god finansiering og en aktiv bearbeiding av markedet, både nasjonalt og internasjonalt. -Kundene kommer ikke til deg. Det er du som må gå til kundene og overbevise dem om at ditt produkt er best selv om det kanskje er dyrest. Har du i tillegg lojale ansatte som trives i bedriften, og et godt økonomisk fundament, da har du alle muligheter for å lykkes, sa Aarbakke. Nestleder Norvald Holte holdt en fast hånd over planleggingen og den praktiske gjennomføringen av seminaret. absolutt må være med som en leverandør av menneskelig kompetanse, mens den kanskje viktigste utfordringen er at det er nok jobber når elevene er ferdige med sine fagbrev. Hvis de ikke er jobber nok får man ikke ungdom til å slå inn på de linjer for denne industrien. Omkring 20 elever fra en videregående skole var også tilstede. Leder i avd. Høyanger, Geir Ø. Hovlandsdal, mottok velfortjent heder for sitt bidrag til at konferansen ble vellykket. I tillegg hadde direktør Kjell Oppebøen fra Kon Kraft innlegg om situasjonen for norsk petroleumsindustri og de fremtidsutsikter man så for seg på dette området Informasjonsvideo Det vil bli produsert en egen informasjonsvideo fra seminaret med bl.a. intervju med noen av deltakerne. Kjell Dalene, studieinspektør, Randaberg vgs. Dalene gikk gjennom en del av de studietilbud de videregående skolene har. Han sa at skolene Salen ga uttrykk for at slike seminarer er meget viktige for å få satt søkelyset på situasjonen i norsk industri. Hydroforhandlingene 2004 Hydroforhandlingene ble gjennomført mai. Forhandlingsresultatet sendes nå ut til medlemmene på uravstemming med svarfrist 14. juni. Forhandlingene endte med et individuelt tillegg innenfor en ramme på 1,6%. I tillegg gis det et vedlikeholdstillegg innenfor en ramme på 0,6% av lønnsmassen. Skifttillegget er endret med et kronebeløp noenlunde tilsvarende det generelle prosenttillegget, og helligdagsgodtgjørelsen er økt til kr ,-. Forhandlingsutvalget i Hydro. Fra v.: Ragnar Wika, Håkon Kambo, forbundsleder Jan Olav Brekke og Geir Hegna. Bak Roger Oterholt. I tillegg foreligger det en protokolltilførsel om endring av overenskomstsituasjonen etter utskillelsen av Yara International fra Norsk Hydro.

5 generelt_ side 5 Nye foredragsholdere trapper opp Tolv medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på forbundets nye kurs Presentasjons- og fremstillingsteknikk. Disse har nå tilegnet seg omfattende kunnskaper om og trening i å stå foran forsamlinger. Det var tolv spente, og for de flestes vedkommende ukjente for hverandre, medlemmer som møtte hverandre for å tilbringe en helg sammen. Med videokamera mitt i ansiktet la vi på vei med de første presentasjonene, nølende, noe nervøst og så langt fra bekvemt. Kurset la opp til at man åpnet med hver sin forberedte presentasjon overfor resten av forsamlingen. Så kom en masse teori med diskusjoner, meninger, oppfatninger og erfaringsutveksling. Kursdeltagerne ble hele tiden sikrere, åpnere og mer engasjert og til slutt kom eksamen hver enkelt fikk avholde sitt foredrag nummer to og hvilken suksess! Den ene etter den andre sto fram og avholdt glitrende, interessante og morsomme presentasjoner, sikker på seg selv og sitt oppdrag det var bare en sann nytelse å oppleve de samme deltagerne på begynnelsen og slutten av kurset forbedring over all forventning. Som stikkord for opplæringen nevnes vaner og uvaner forberedelse og oppbygging riktig bruk av hjelpemidler takling av nervøsitet ordbruk, stemmebruk og kroppsspråk ulike kommunikasjonsteknikker. Imponerende var det å være vitne til hvordan deltagerne selv hjalp hverandre med tilrettelegging og gjennomføring av hverandres oppdrag gjennom sunn og oppriktig kritikk. Av kvalitetsmessige årsaker tar ikke dette kurset flere enn tolv deltagere for at man skal bli hurtig og sikker i forsamlingen. Da påmeldingsfristen gikk ut hadde vi nesten nok deltagere til ennå et kurs. Vi vil derfor vurdere å sette opp kurset en gang til i år, og det vil da bli kunngjort på våre hjemmesider. Vår fremragende instruktør fra Mercuri International, Steinar Øverli, gjennomførte sin oppgave på en utmerket måte, og samtlige kursdeltagere ga da også uttrykk for stor tilfredshet med kurset på alle måter. Vi ønsker deltagerne lykke til med sine nye kunnskaper og har tro på mange fortreffelige foredrag fra dere i framtiden. Bjørn Gravdahl, Kurs- Kompetanseansvarlig. Geir Hovelandsdal, Høyanger Lederne må markere sin politiske uavhengighet bedre! Vi har tatt en liten prat med Geir Hovelandsdal som er tillitsvalgt for Lederne i Høyanger, og han er bl.a opptatt av at lederne i større grad må markere sin politiske uavhengighet. Først og fremst, hva jobber du med? - Eg er formann på lakkavdelingen hos Fundo i Høyanger, og her i bedriften har jeg jobbet i 18 år. Hva produserer Fundo? - Vi støyper aluminiumshjul til Europas ledene bilprodusenter. BMW, Volkswagen, Audi, Volvo for nevne noen. Går bedriften greit? - Ja, etter en snuoperasjon for to år siden. Da gikk Fundo konkurs, og deretter gikk Høyanger kommune inn og kjøpte bedriften. Nå sitter de med en eierandel på 55 %, og bedriften går så det griner! Hvor lenge har du vært tillitsvalgt i Lederne, og hvordan trives du med det? - Er nå inne i mitt andre år, og det er spennende med tillitsarbeid. Men med det i tillegg til jobb og familie er det visst krevende nok! Hva synes du er det viktigste som tillitsvalgt? - Etter en periode med medlemsnedgang har vi nå fått snudd denne trenden. De siste halvannet år har vi økt medlemstallet med nærmere 35%. Hva må til for å få flere medlemmer? - Informasjon! Det er en del vrangforestillinger ute og går når det gjelder Lederne. De som jeg oppsøker for å verve som medlemmer tror at de må helle til den borgerlige siden politisk for å bli medlem, og det er jo totalt feil. Lederne er politisk uavhengige, og her kan alle være medlem enten de stemmer RV eller FRP! Det nærmer seg sommerferie, er det fellesferie hos dere? - Nei, vi har puljeferie, og jeg skal ut i første pulje som er i juli måned. Skal du på ferietur? - Nei, ny familiesituasjon krever at jeg er hjemme i ferien. Men får vi bra vær er Høyanger en fin plass om sommeren, men slik er det vel kanskje overalt i Norge?

6 generelt_ side 6 PBL konferansen 2004 Forbundet arrangerer egen konferanse for sine medlemmer innen Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Lederne har etter hvert fått en del medlemmer blant styrere i private barnehager (PBL), noe som har ført til ønsket om å arrangere en egen konferanse for disse medlemmene. For få år siden var dette et ukjent område for vårt forbund, men etter hvert har kunnskapene økt bl.a. gjennom de etter hvert mange PBL-medlemmer på kurs i forbundets regi, gjennom saker vi har hatt for disse medlemmer, og ikke minst gjennom medlemmenes eget engasjement i forbundets forskjellige fora. Vi har jo også et eget forhandlingsutvalg som bl.a. består av styrere. Vi ønsker gjennom en slik konferanse å sette fokus på bransjen selv gjennom drøftelser og program som omfatter temaer som etter- og videreutdanning, å være leder i denne bransjen, jus i hverdagen, tariffavtaler m.v. For en tid tilbake ble en mer detaljert henvendelse sendt til alle våre medlemmer i bransjen hvor vi orienterte om våre planer, og ba om tilbakemelding på hvilke temaer man kunne ønske seg belyst på en slik konferanse. Konferansen er allerede planlagt til tirsdag 5. og onsdag 6. oktober på Scandic Hotell KNA i Oslo. Offisiell invitasjon med program og påmeldingsslipp vil bli sendt ut til våre medlemmer i løpet av august. Vi har lagt opp til en rekke profesjonelle innledere fra Lederne og PBL sentralt, samt en del av våre ansatte og tillitsvalgte, så her skal det ikke mangle på engasjement og faglig påfyll. Hvis du har venner eller kolleger i bransjen som godt kunne tenke seg å delta, så er nå tiden kommet til å søke kontakt for innmelding i vårt forbund, slik at de kan delta på dette, og forhåpentligvis mange arrangementer av samme karakter. Bjørn Gravdahl Kurs- og kompetanseansvarlig Penger til etter- og videreutdanning noe for deg? Til venstre Marit Garmannslund, salg- markedsføring, og Bjørn Gravdahl, kurs- og kompetanseansvarlig i forbundet, som samarbeider om opplegget for denne konferansen. Forbundet har et eget fond øremerket for medlemmenes etter- og videreutdanning ved offentlige eller private opplæringsinstitusjoner. Formålet er å styrke medlemmenes motivasjon og kompetanseutvikling. Ledernes etter- og videreutdanningsfond (E V- fondet) tar inn midler gjennom fastlagte tariffavtaler med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Midlene skal brukes til det individuelle medlemsopplæringsbehov med opp til kr ,- (skattefrie) kroner pr. år til heltidsutdanning, kr ,- til deltidsutdanning og inntil kr ,- til kurs av kortere varighet. Vi vil som forbund at våre medlemmer skal styrkes kontinuerlig i sin kompetanse gjennom stadig faglig, så vel som annet relevant, påfyll. Dette skal styrke våre medlemmer på en slik måte at når utvelgelse skal skje, er vi de som blir igjen i bedriften. Fra venstre kurs- kompetanseansvarlig Bjørn Gravdahl, kurssekretær Hanne Damsgaard, begge Lederne og fagsjef Oddrun Dehli, Compendia. Vårt fond er sterkt, og vi vil oppfordre alle som er i, eller kommer til å befinne seg i en opplæringssituasjon der du må yte av egen lommebok, ta kontakt og se om vi kan hjelpe deg! Les også mer på våre hjemmesider gå inn på kurs og deretter retningslinjer for Etter- og videreutdanningsfondet. Spørsmål kan rettes til undertegnede på mobil eller Bjørn Gravdahl Kurs- Kompetanseansvarlig Lederne har ett av, og muligens det beste fond, for denne type virksomhet blant arbeidstagerorganisasjoner, og vi vil med dette gjøre ennå bedre kjent for våre medlemmer at det finnes muligheter for hjelp til finansiering av egen kompetanseutvikling. Som fagorganisasjon vet vi at når begrepet overtallighet opptrer i bedriftene, er kompetanse helt klart en av de viktigste målinger som foretas for å avgjøre hvem som blir overflødig.

7 generelt_ side 7 Professor Holger Ursin om mobbing: Et alvorlig og økende problem Professor Holger Ursin er en av de fremste fagpersonene i Norge når det gjelder mobbing og trakassering i skole og arbeidsliv. - Mobbing, jeg foretrekker å kalle det trakassering satt i system, er forbudt i Arbeidsmiljøloven. Likevel regner vi med at over fem prosent av den yrkesaktive befolkningen i større eller mindre grad utsettes for slik trakassering jevnlig. Det er et meget høyt tall, og det er også store forskjeller i hvordan ofrene takler dette. Noen lever med det tilsynelatende greit. For andre blir det så håpløst at man faktisk tar livet av seg. Omkring et 20-talls medlemmer og tillitsvalgte i Lederne deltok på HMS-seminaret om mobbing som fant sted i Kristiansand nylig. Som hovedinnleder hadde HMS-utvalget fått professor Holder Ursin ved Universitetet i Bergen, en av de fremste forskerne på mobbing i Norge. Men det ble også holdt meget interessant innledninger ved personalansvarlig Bjørn Erik Vesterås fra Statoil, psykolog Bjørn Frode Jacobsen, direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk, og advokat Vidar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & co. Ledernes HMS-utvalg har igjen gjort et godt arbeid med å få gode innledere til konferansen om mobbing. Fra v.: Svein Blåfjell, Oddvar Dingsøyr, Norvald Holte og Jan Erik Berg Både konge og statsminister har satt søkelyset på mobbing. Ifølge Statsministeren skal mobbing være utryddet i Norge i løpet av et par års tid. Det er nok utopisk å tro det, men å sette søkelyset på dette problemet er meget viktig. Man skal gi klar beskjed både i skole og arbeidsliv at dette skal man ikke akseptere. Vi har en ganske klar definisjon av hva som er mobbing kontra kameratslig erting. Det som kjennetegner mobberen er som regel at han eller hun er mer aggressiv enn de fleste andre, og har en høyere risiko for å begå kriminelle handlinger. De fungerer ofte dårligere sosialt, har et negativt selvbilde, og de risikerer å bli mobbet selv. Offeret har også ofte et dårlig selvbilde, preget av angst, en følelse av mislykkethet, er oftere deprimert, skamfull og ensom. Det kan være vanskelig å avdekke mobbingen, fordi ofre som oppsøker lege ofte skylder på somatiske plager som vondt i magen, ryggen, muskelplager osv. Trives godt Ursin sa også at til tross for dette alvorlige problemet, viser undersøkelser at norske arbeidstakere gjennomgående trives godt på jobben, faktisk bedre enn andre arbeidstakere i Norden. Likevel er mobbing og trakassering et onde man må slå hardt ned på, fordi tilværelsen er et helvete for den som rammes. Det er viktig at ofrene benytter de muligheter som finnes, enten ved å gå til overordnede, tillitsvalgte, bedriftslege, eller andre som vedkommende stoler på. Eldre mobbes ut av arbeidslivet Direktør Åsmund Lunde fra Senter for seniorpolitikk sa at man har gode data på at en del eldre også mobbes. I disse tilfellene er det ofte for å få dem ut av arbeidslivet for å bli erstattet med rimeligere og yngre arbeidskraft. Han påpekte at for mange bedrifter er dette å gjøre seg en stor bjørnetjeneste, fordi den kompetanse og erfaring eldre arbeidstakere besitter ikke alltid lett lar seg erstatte. Han slo også fast at normal aldring nesten er helt uten betydning i arbeidslivet. Men eldre arbeidstakere har selv et ansvar for å tilegne seg ny kunnskap og å inneha en vilje til til å følge med og holde seg oppdatert. - Det er dessuten en myte at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre så lenge det ikke er sykdom inne i bildet, sa Lunde. Mager rettspraksis - Det er meget vanskelig å nå gjennom i rettsvesenet når det gjelder mobbesaker, sa advokat Vidar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & co. - Det foreligger faktisk ikke rettskraftige dommer for mobbing før 1993, men i de siste årene kan man vise til enkelte saker. Problemet er at det knapt finnes noen god juridisk definisjon på hva som vitterlig er mobbing. Det er også ofte vanskelig å bevise det. Ofte blir det ord mot ord, og siden mobbingen i mange tilfeller foregår skjult, er også vitneprov vanskelig tilgjengelige. Dersom man skal kunne anlegge søksmål må man også kunne dokumentere økonomisk tap på grunn av mobbingen, hvilket kan være meget vanskelig. Det som står helt sentralt er at det er ledelsens ansvar å legge arbeidsforholdene til rette slik at mobbing ikke skal forekomme, sa advokat Vidar Lindbekk.

8 generelt_ side 8 Resultater fra medlemsundersøkelsen 2004 I samarbeid med firmaet Customer in Focus gjennomførte Lederne i april en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble gjort elektronisk (e-post) til alle medlemmer som var registrert med e-post i medlemsbasen. Totalt medlemmer mottok undersøkelsen. Av disse valgte 35 prosent å delta i undersøkelsen. Hvordan lese resultatene: * Svært tilfreds * Tilfreds * Likegyldig * Klart missfornøyd 0-50 * Elendig Tilfredse medlemmer På spørsmålet om tilfredsheten med medlemskapet i Lederne ble resultatet 75. Dette bekrefter de generelle tilbakemeldingene Lederne får fra medlemmene. På spørsmålet Kunne du tenkt deg å anbefale medlemskap i Lederne til kolleger som ikke er medlem? sa hele 93 prosent ja. Disse resultatene gir oss en god bekreftelse på at vi er på rett vei. Vårt mål et at medlemskapet i tiden fremover skal bli enda bedre. Ved å gjennomføre medlemsundersøkelser får vi en god dialog med våre medlemmer. Denne dialogen gir dere som medlemmer mulighet til å påvirke både innhold og form på medlemskapet. Agenda Undersøkelsen viser at 95 prosent av medlemmene leser Agenda. Av disse leser ca. 60 prosent mer en halve magasinet. Disse resultatene er Lederne svært tilfredse med. På spørsmålet Hva synes du om medlemsmagasinet Agenda? ble resultatet 63. Dette viser at vi har en jobb å gjøre i forhold til Agenda. Lederne vil sammen med firmaet Customer in Focus analysere kommentarene som ble sendt inn for å tilpasse magasinet til medlemmenes ønsker. Avtaler dekket av kontingenten Forsikringene som dekkes av kontingenten fikk alle høye resultater; Familieulykkesforsikring 80 Dødsfallsforsikring 81 Ulykke og gruppelivsforsikring 81 Det er gledelig at medlemmene setter pris på disse medlemsfordelene. Undersøkelsen viste at det var stor interesse blant medlemmene for pensjonsprodukter. Pensjonsrådgiving og pensjonskalkulator (på web) ble rangert som interessante nye medlemsfordeler. Konklusjon Lederne vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å optimalisere både medlemstilbud, servicegrad og den generelle kommunikasjonen med medlemmene. Vår målsetning er at medlemskapet i Lederne skal bli enda bedre i fremtiden. For å kunne tilby et best mulig medlemskap til våre medlemmer er vi avhengig av en god dialog. Vi håper at enda flere vil delta i fremtidige medlemsundersøkelser. Dersom du ikke mottok undersøkelsen betyr det at din e- post ikke er registrert i medlemsbasen. Send inn navn, e-post og medlemsnummer (se adressefeltet på Agenda) til om merk e-posten med Lederne så vil din e-post blir registrert. Terje R. Kristiansen gjenvalgt leder i avd. Moss Avd.10 Moss avholdt årsmøte på Peterson Linerboard fredag 12. mars, og Terje R. Kristiansen ble gjenvalgt som leder av avdelingen. Nestleder er Lars Larsen, kasserer Jan Gulbrandsen, og sekretær Odd Jul Hansen. 23 av våre medlemmer var til stede. Fra forbundet deltok forbundssekretær Einar Mortensen. Beretning, regnskap, budsjett og forslag ble enstemmig godkjent. Valgkomiteens innstilling ble også godkjent uten motkandidater. Erik Opperud ble tildelt forbundets 20 års merke. Etter årsmøtet var det en hyggelig sammenkomst med snitter og god drikke. Avd. Moss avholder 90 års jubileumsfest lørdag 16. Oktober Terje R. Kristiansen er gjenvalgt som leder i avd. Moss

9 nordsjøen nytt for ledere og teknikere på sokkel nummer 3_2004 Frå Noreg til Polen som arbeidsplass Jonn Arne Larsen byrja å arbeida i Polen den 5 januar i år, og har pendla mellom Polen og Egersund og Notodden, der han bur. Frå midten av mars har han bare pendla mellom Polen og Notodden. I Polen er han omlag 12 til 16 dager om gongen, alt ettersom aktiviteta i prosjektet. Jonn Arne Larsen, Kværner Egersunds mann i Polen. Oppgåvene hans er å fylgja opp all overflatebehandling på Morska Verftet, dvs: sandblåsing, maling, dekksbelegg for Kværner Egersund, på Ekofisk 2/4 M prosjektet. Samtidig er han plassleiar og ansvarlig for utføringa av passiv brannvern med Chartek 7 for R&M Industrier, som har fått oppdraget med dette her ved verftet av Kværner Egersund. Dette inneber at han av og til må ha to hatter på samtidig. Men det går greit. R&M har til no hatt 6 mann der fra den 29. mars, frå omlag 12. mai skal R&M ha 12 mann der fram til omlag månedskiftet juni / juli i år. Morska verftet ligg i ein by på omlag innbyggjarar som heiter Swinoujscie, heilt nord ved Østersjøen og som grenser til Tyskland. Dei er to stykker frå Kværner Egersund der, og Henning Mork er Kværner sin representant. I Polen bur dei i en annan by som heiter Miedzyzdroje, og det er Polens store ferieby med sine ca fastboende. I sommermånedene juli og august vert folketallet auka til omlag Byen har ein enorm badestrand, og strandpromenaden i byen er full av hoteller, nattklubbar, pubar og eit utall av stader der ein kan gå ut å eta. Det er også ein del gode forretninger, gågater mm. Prisene på det meste er svært gunstige for oss nordmenn. Jonn Arne bur på hotell med ein norsktalande hotellsjef, som har budd 17 år i Norge. Han er som er et midtpunkt og en støttespelar for alle dei nordiske gjestene som vitjar hotellet igjennom året, og det er ikkje få. Siden han var her fyrste gong i januar har det budd nordmenn, svensker og dansker på hotellet heile tida. Mange er her i forretningar etc. Det ligg ein stor golfbane like utenfor byen som vert vitja av mange svensker mesten heile året, bortsett frå tre av vintermånedane. Det Jonn Arne har sett av Polen og etter å ha snakka med mennesker som bor her, har fått han til å endre synet på Polen. Det er framleis mykje fattigdom og arbeidløysa er på over 25%, men allikevel er menneska blide, hyggelege og vennlege. Det er innimellom alt det grå og triste også mykje fargar og glede. Ein ser på flere områder at det har vorte øydelagt mykje med over 60 år med kommuniststyre. Landet er eit utprega jordbruksland, som er heilt flatt og med svært godt jordsmonn. Men dei har ikkje pengar og utstyr til å drive dette fornuftig. Dei er også svært spente på kva som vil skje etter at dei har gått inn i EU fra 1. mai i år. På den tiden han har vore der har han også hatt høve til å sjå seg litt omkring, både i Stettin, Warszawa og ein by 15 mil nordvest for Warszawa som heiter Plock. Han håpar det kan verta fleire opplevelsar medan han er i Polen. Tekst av Wenche I. Sola

10 nordsjøen_ side 10 Statoil forlengjar borekontraktar med Prosafe, Smedvig og Odfjell Gullfaksplattforma Statoil har nyleg forlengja fire borekontraktar for produksjonsboring i Nordsjøen og Norskehavet. Dette vert gjort for å kunna samordna og fasa inn nye langtidskontraktar som skal gjelda frå hausten av. Dei forlengja kontraktane omfattar felta Statfjord, Gullfaks og Visund i Tampen området i Nordsjøen og Heidrun-feltet i Norskehavet. Borekontraktane inkluderar Gullfaks C-plattforma i Nordsjøen. Smedvig får forlengja kontrakten på Statfjord med to månadar fram til og med 31. oktober i år. Forlengjinga har ein verdi på om lag 35 millionar kroner. Prosafe får forlengja kontrakten på Heidrun med fire månader og på Gullfaks med seks månader. Begge gjeld til 30. september i år. Kontraktane har ein totalverdi på om lag 140 millionar kroner. I tillegg har Statoil forlengja Visund kontrakten med Odfjell med ni månadar til utgangen av mars Denne kontrakten e verd om lag 80 millionar kroner. Vissund kontrakten vert forlengja fram til 2005 for å kunna gjennomføra Visund gassprosjekt parallelt med boreaktivitetane. Statoil har fått klarsignal til å bruka Stena Don Statoil har motteke samtykkje til bruk av riggen Stena Don på Nornefeltet. Det nye samtykke inneber at Statoil i tillegg kan bora sidesteg av brønn 6608/10 B-4CH og utføra intervensjonsarbeid i brønn E-4H. Kva var det me sa... HMS HJØRNA Kva var det me sa, kjem opp gong etter gong når oljeselskapa vel å setja ut viktige og store oppdrag til utanlandske selskap på grunn av at dette skal vera rimelegare. Det som ofte skjer i praksis er at dei utanlandske selskapa ikkje greier å halda seg til verken avtalt kontraktspris, tidsfristen, dei slit med framdrifta og ofte har dei heller ikkje gode nok HMS krav. Når slike store oppdrag går ut av landet med det føremål at dette vera rimelegare og like godt/betre, så er det alltid litt surt i ettertid å sjå at dette ikkje held mål, men at slike oppdrag faktisk vert dyrare, tek lenger tid og ofte ikkje har gode nok HMS kvalitetar. I tillegg vert det også spekulert i om utanlandske verft vert subsidiert frå staten sin. Det var mange vonde kjensler då det spanske Dragados Offshore selskapet stakk av med kontrakten som gjaldt arbeidet med å byggja skroget til Snorre. Dette skjedde rett framføre nasen til Aker Kværner, som også hadde lagt inn eit godt tilbod. Aker Kværner hadde fått hovudkontrakten med operatøren av Snorre, Norsk Hydro. Då Statoil gav Dragados oppdraget om å levera Kristin, som også skjedde rett framfor Aker Kværner Rosenberg i Stavanger, var det svært mange skuffa arbeidstakarar og arbeidsgjevarar i kjølvatnet av denne kontrakten. No når heller ikkje Dragados nok ein gong greier å levera etter den inngåtte kontrakten, må ein no etter kvart kunna stilla spørsmål om det er så mykje rimelegare å la slike store kontraktar gå ut av landet, når vår eigen industri vert tappa for arbeidsplassar, kompetanse, oppdrag til leveranse industrien m.a. og alt som fylgjer i kjølvatnet av slike oppdrag. Statoil på si sida seier at dei no i ettertid ser alvorleg på at Dragados ikkje greier å levera Kristin-kontrakten i tide eller til avtala pris. I tillegg er Statoil også forsinka med Snøkvit hjå Dragados. Det vert også sett søkjelys på det tyske ingeniørfirmaet Linde som er mellom Statoil og Dragados i arbeidsprosessen med Snøkvitanlegget. Spørsmålet ein stillar seg er om Linde eigentleg hadde forutsetningar, både med tanke på kapasitet og kompetanse, til å gjera denne Snøkvitjobben i det heile? Partnarane spør seg også om Statoil har kvalitetssikra Linde og eventuelt korleis dette har skjedd. Dersom arbeidet hadde vorte utført i Noreg, må ein kanskje kunna gå ut i frå at ein hadde hatt betre kontroll over framdrifta og hatt ein betre kvalitetssikring av arbeidet som var i samsvar med kontrakten slik at ein haldt tidsfristen. tekst Wenche I. Sola

11 nordsjøen_ side 11 Avtale på flotelltenestar Odfjell Drilling har inngått ein intensjonsavtale med ConocoPhillips Skandinavia AS for flotelltjenestar med den halvt nedsenkbare flyteriggen Deepsea Trym i Ekofisk-området i høve med boreaktivitetar på Eldfisk A- plattforma. Kontrakten vil starta cirka 1. november 2003, og har ei fast tid på seks månadar, med opsjon for to forlengjing på tre månadar. Verdien på kontrakten for den faste perioden er på omlag 87 millionar norske kroner. Deep Sea Trym vil verta ankra opp ved sida av 2/7 E med brusamband i byrjinga av oktober som bustadrigg for å tilretteleggja for boring av nye brønnar på Eldfisk-felta. Riggen vil berre verta nytta som bustadrigg og ikkje i for boring. Totalt kan det verta bora fire brønnar på 2/7 A og ein brønn på 2/7 B i perioden fram til oktober 2004.Denne riggen har opp til 66 senger og vil bidra til at dei kan utføra dei planlagde kranoppgraderingar, Ekofisk vekst prosjektet på Eldfisk samt boring i Ekofisk-forpleiing til Eurest, ESS Offshore ConocoPhillips har inngått ein kontrakt med ESS Offshore, der ESS har vorte tildelt ein intensjonsavtale om seks nye år på forpleiinga i Ekofisk-området. ESS har hatt forpleiinga på Ekofisk dei siste seks åra, og etter ein lang anbodsprosess fekk dei no den nye seksårskontrakten med opsjonar på to pluss to år. Verdien på kontrakten er avgrensa til 129 millionar dollar for dei seks åra, og har oppstart i april Forpleiingskontrakten har same omfang som tidligare kontrakt, og det er ikkje forventa nokon vesentlege endringar i talet på tilsette i nær framtid. ESS vil til ei kvar tid ha rundt 60 personar arbeidande i Ekofisk-området. Investeringsplanar i TOTAL E&P Det er populært no om dagen å informera om kven som ikkje ynskjer å investera i Nordsjøen. TOTAL E&P stiller seg ikkje i denne køen. Derimot har dei nyleg kome ut med melding om at dei ynskjer å investera GB 200m, som tilsvarar NOK 2.5 milliardar i 2004, og auka dette til 280m, tilsvarande NOK 3.5 milliardar i 2005 i Nordsjøen. Desse planane la TOTAL fram på Share Fair konferansen nyleg. Det er viktig for TOTAL å finna nye reserver for tilbakeknyting til eksisterande installasjonar, slik at dei kan forlengja levetida til desse. I tillegg til å finna nye reserver som kan føra til nye installasjonar. Desse planane er i tidleg fase og skal også godkjennast i lisensane. Høgare produksjon på Norsk Sokkel enn på Britisk Sokkel Nyleg publiserte britiske styresmakter dei fyrste produksjonstala for olje og gassproduksjonen som viste ein nedgang med 0,4 % i januar og heile 5,1 % samanlikna med Gjennomsnittleg oljeproduksjon for januar var på fat per dag, ned 1,9 % samanlikna med månaden 2003 og 11,5 % frå produksjonen i fjoråret. Gassproduksjonen sank til 13,060 millionar standard kubikkmeter per dag. Når ein samanliknar tala frå norsk og britisk sida, vart det produsert om lag fat olja meir på norsk sokkel. I prosent utgjorde dette 32 % meir. Det er ikkje så rart at britane er rysta over desse dystre produksjonstala frå britisk sektor. Lyspunktet deira er at oljeprisen er høg, slik at dette kompenserar litt for lågare produksjon.

12 nordsjøen_ side 12 Oppgang i Hydro Hydro har hatt ein kraftig auke i olje- og gassproduksjonen, som gjorde sitt til at Hydro fekk eit godt resultat i 2003, som var eit svært godt år for selskapet. Etter skatt for fjoråret var resultatet nærmare 11 milliardar kroner, mot 8,76 milliardar kroner for Grunnen til dette Manko på riggar på norsk sokkel Etter nedbemanninga på riggsida er me no inni ein opptur att. problemet no er at oljeselskapa ikkje finn ein leiterigg som alle partar kan vera nøgde med. Dette medfører at leiteboringa utanfor Finnmark vert utsett. Vilkåret for å bora er at ein må ha ein rigg for å bora med og at ein kan samlast om ein rigg som gode resultatet skuldast i stor grad auka produksjon av olje og gass, i tillegg til auka prisar på olje og gass. I tillegg hadde også gjødselverksemda eit resultatforbetring som fylgje av høgare produktprisar og produktivitetsforbetringar. Gassfeltet Mikkel opna i Norskehavet Gassfeltet Mikkel er formelt opna i Norskehavet. Dette skjedde til ein lågare kostnad enn planlagt i Plan for utbyggjing og drift (PUD). Havbotnfeltet Mikkel er knytta til gasshandsamingsplattforma Åsgard B. Feltet vart satt i produksjon Samla pris for utbyggjinga vart 1,8 milliardar kroner og PUD sitt oversyn av på 30 % høgare. I perioden sidan Oljeselskapa slit no om dagen for å finna boreriggar som er godkjente for operasjonar i nord. Det er berre tre riggar som er godkjente for operasjonar i nord; Polar Pioneer, Transocean Artic og Paul B. Loyd Junior. I produksjonsstart har dei produsert i høve til plan og utnytta kapasiteten i anlegget fullt ut. Dette inneber ei dagleg rata på 5,8 millionar kubikkmeter gass. Utvinnelige reserver i Mikkel er på om lag 28 milliardar kubikkmeter gass og 40 millionar fat kondensat. (oppgradert 20% i høve til PUD) Statoil har inngått avtale med Transocean Statoil har inngått ein avtale med Transocean for bruk av boreriggen Transocean Leader i ein fast periode på 15 månader. Avtalen er verdt om lag 600 millionar kroner. Kontrakten inneheld også ein opsjon for ein ekstra brønn som har ein estimert varigheit på 90 dagar. Opsjonen har ein verdi på 110 millionar kroner. Heile kontraktperioden er sikra mot eit forplikta arbeidsprogram. Det er ikkje heilt klart kva rekkjefylgje ein skal byrja med enno, men planen er at dei skal starta opp i mai Berre tre godkjente riggar i nord Statoil ser ein på det som ein naudløysing kanskje vert å henta tilbake Ocean Rigs, Eirik Raude, som for tida er i arbeid i Newfoundland. Eni har tidlegare opplyst at dei vurderar å utsetja boringa til neste år. alle kan akseptera. Agrip er ein av tre aktørar som skal delta i leitefasen og kan ikkje heilt forklara kva dette problemet går ut på, men at det er eit faktum at dei er utan rigg. Dei andre to partane er Hydro og Statoil. Det er Agrip som har lisens på det lovande Goliat-feltet utanfor Hammerfest. Rennelov i BP Då snøen kom til Stavanger var direktør Scott Kerr i BP ikkje sein om å gje rennelov til sine tilsette. Han såg ikkje nokon grunn til at tilsette skulle sitja inne i kontorlandskapet i det nydelege vintersnøvêret å tenkja på kor herleg det måtte ha vore å sete på ein kjelke/akkebrett eller å gå på ski i lag med ungane sine. Kanskje hadde han lese i bøkene til Stavanger diktaren, Ajax, der han skreiv på Stavanger dialekt Det finnes neppe någen ongar i heila Noregs land så kan få kjelkane sine te gli på så inkjevetta lide snø så ongane i Stavanger. Korfor? Fordi alle her i byen veit at dotten snø i Stavanger forsvinne liga fort som ei pylsa på eit komlefad. Dette er også ein av grunnane til at det er best å nytta høve når dette byr seg. Dersom ein skulle utsetja dette til neste dag eller litt seinare, så er det stor fare for at snøen alt er foren. Me andre som ikkje fekk sama tilbodet kan berre sjå for oss korleis tilsette i BP la på sprang ut av kontorlandskapet sitt og heimover for å ikle seg ski klede og samordna seg med resten av familien for å nyta dagen ute i snøen. Me får berre håpa på at mange andre selskap her lærer av direktør Scott Kerr, BP og kanskje tek dette med i beste praksis i eit eller anna som set dei tilsette i høgsetet, utan at ein tenkjer økonomi heile tida.

13 nordsjøen_ side 13 Forsyningsfartøy kolliderte på Trollfeltet Forsyningsfartøyet Far Symphony kolliderte med den flyttbare boreinnretninga West Venture på Trollfeltet. Hydro har sendt inn granskingsrapport om hendinga til Petroleumstilsynet (PTil). PTil til ser det som viktig at næringa brukar røynslene som kjem fram i granskinga til å styrkja sin kompetanse med ved øvingar i bruk av naudprosedyrar. I tillegg til å auka fokus på risikoen ved maritime operasjonar. Framleis stor interesse for 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel Det var mange som søkte i den 18. konsesjonsrunden og dette viser at det framleis er stor interesser for norsk sokkel. Denne gongen var det i tillegg fleire nye selskap som ikkje var med i den 17. runden, som no viser stor interesse. Det kom inn 18 kvalifiserte selskap, der 10 av desse ikkje deltok i den 17. konsesjonsrunden. ( Det var berre ConocoPhillips og BP som ikkje søkte denne gongen av dei større selskapa). Utfordringa no vert å skaffa nok tilgjengelege riggar, slik at ein no kan få fart på leiteboringa. Meir boring på Vargfeltet Pertra AS søkte 19.o om utviding av eit eksisterande samtykke til boring på Vargfeltet. Pertra AS fekk i oktober 2003 samtykkje til boring av to brønnar på Vargfeltet med den flyttbare boreinnretninga Mærsk Giant. Petroleumstilsynet har utvida dette samtykkje til å omfatta to nye brønnar. SUT til Deepsea Delta Petroleumstilsynet har gjeve samsvarsuttaling (SUT) til Deepsea Delta II. Denne riggen skal opererast av Odfjell Drilling AS i Bergen og har bustadkvartalet har plass til 99 personar Formålet med Deepsea Delta er boring, testing, ferdigstilling og vedlikehald av leite og produksjonsbrønnar. Vårens sokkelkonferanse Jurist Elisabeth Stephansen, Petroleumstilsynet Direktør Kjell Arne Oppebøen, Kon-Kraft - Registrering av arbeidstid etter regelverket og i praksis Jurist Elisabeth Stephansen, Petroleumstilsynet, haldt eit interessant foredrag som gjekk på Petroleumsregelverket på dette området, der både Arbeidsmiljølova og HMS forskriftene; Rammeforskrift, Aktivitetsforskrift, Opplysningsforskrift m.a. Ho kom inn på verkeområdet for reglane om arbeidstid, kva som reknast for den alminnelege arbeidstida, arbeid av leiande art, særleg sjølvstendig stilling, kven som har dette, arbeidsfrie periodar, reisetid, kvilepausar, opphaldsperiodar, planar over arbeidstidsordningar og opphaldsperiodar, fritid, overtid, registreringa av arbeidstimar og rapportering av arbeidstimar. Foredraget er sendt til alle avdelingane. - Petroleumsformuen må skapast før den kan brukast Direktør Kjell Arne Oppebøen, dagleg leiar i Toppleiarforum/ Kon-Kraft sekretariatet, innførte dei som var på konferansen visjonar for olje og gassnæringa i Noreg. Måla for 2010 var å utvikla ressursane på norsk Sokkel effektivt og bærekraftig. Produksjonen, den langsiktige utviklingsbanen og med ei utviklingsgrad på 50 % olje og 75 % gass. På miljøsida var visjonen 0 skadelege utslepp til sjø (2005). Medan visjonen utanfor Noreg hadde ein utanlandsomsetnad på 80 mrd./år. (Sal frå Noreg og omsetnaden i utanlandske dotterselskap leia frå Noreg. Kjenneteikn var Internasjonal konkurransedyktig olje og gassnæring lokalisert i Noreg med; bærekraftig og lønnsam mangfald, HMS i verdsklasse, ein kjerneverdi, høgteknologiske løysningar og produkt, integrert og offensiv FoU satsing. Han sa også at endringar ikkje alltid var like enkelt. Men det som var viktig var samarbeid, samhald og konkurranse mellom oljeselskapa, bransje foreiningar, styresmakter, arbeidstakarorganisasjonar, FoU, finans, leverandør, supply/service og Toppleiarforum. Mandatet til Toppleiarforum er å forbetra Norsk Sokkel si konkurranse evna for å sikra at Sokkelen framleis er eit attraktivt investeringsområde. Forbetra og styrkja norsk leverandørindustri si konkurranseevna på Norsk Sokkel og internasjonalt.. Målet er å ta eit skritt om gongen. Vidare er det viktig å tenkja på at det vert ingen oljeproduksjon utan leverandørindustrien og her er det mange som deltek. Globale offshore løysningar frå norsk kompetanse er viktig. Samhandling i klynga gjev verdiskaping og velferd.. Suksess internasjonalt er mogleg, men ein må ha vilje til å lukkast i heile laget. Leverandørkompetanse er nødvendig for nye energiformer. Leverandørkompetanse har eit perspektiv utover produksjon frå Norsk Sokkel. Å styrkja konkurranseevna vil seie å gjera kvarandre betre. Tidskritiske utfordringar for norsk sokkel er å auke leiteaktivitet, utvikla nye, mindre felt i tilknyting til eksisterande infrastruktur, auka og forlengja produksjonen frå felt som alt er i produksjon og å ta vare på ein sterk norsk leverandørindustri og petroleumsklynge. Toppleiarforum og Kon-Kraft sine hovudtilrådingane frå aktivitetsprosjektet er å auka tilgjengelegheit av produktivt areal, intensivera reduksjonen av kostnadar, effektive avgjeringsprosessar, teknologifokus, aktørbilete. Dei meinar også at skatt påverkar atferd direkte og indirekte og må fungera saman med andre initiativ frå selskap og styresmakter. Tekst av Wenche I. Sola

14 generelt_ side 14 Ny samarbeidspartner i kursvirksomheten Lederne har nylig inngått en utvidet samarbeidsavtale med Compendia, som nå også skal delta med instruktører i forbundets kursvirksomhet. Lederne har tidligere innledet samarbeid med Compendia vedrørende drifting av deler av våre hjemmesider og innen medlemsservice hvor medlemmer har anledning til å få juridisk bistand på nettet. Nå har vi altså også inngått en avtale om at Compendia skal stille med instruktører/advokater på våre kurs i Arbeidsrett, og dette skjer allerede på vårens kurs i juni. Neste kurs i Arbeidsrett går oktober. Se våre hjemmesider eller kurskatalog som du får ved henvendelse til forbundskontoret. Vi ser fram til samarbeidet med Compendia på dette viktige område, og tillater derfor å ønske oss selv lykke til. Bjørn Gravdahl Kurs- Kompetanseansvarlig Fin Ledernemarkering i Alta nylig Avdeling Alta arrangerte14. og 15. mai en standsaksjon på Alta Storsenter. Hensikten var å profilere Lederne som fag- og interesseorganisasjon overfor nye, potensielle medlemmer. Medlemmene i avdelingsstyret hadde turnusordning på standen og bidro til å tiltrekke seg flere kjente fra nærmiljøet. Samme helg avhold Alta en bluesfestival og en konsert med danske Hanne Boel, og dette bidro til et større publikum også på Storsenteret av tilreisende fra hele Finnmark. Lederne fikk stor oppmerksomhet fra passerende kunder til senteret, og flere viste interesse for Ledernes materiell og informasjon. Standen fikk lørdag formiddag besøk av journalist fra Altaposten som tok flere bilder av standsaksjonen. Fra Lederne sentralt deltok salgs- og markedskonsulent Marit Garmannslund. Øverst: Kjell Ole Opgård, Marit Garmannslund og Gunnvald Isaksen på Ledernes stand i Alta. Nederst: Presseinteresse for Ledernes stand. Fra v.: journalist Tom Skoglund i Altaposten, leder i avd. Alta, Kjell Ole Opgård, kasserer Gunnvald Isaksen og varamedlem i styret Tone May Sem-Paulsen.

15

16 B-blad Avsender: Lederne, postboks 2523 Solli, 0202 Oslo kontakter_ ADMINISTRASJON Lederne Postboks 2523 Solli, 0202 OSLO Besøksadresse: Drammensvn. 40 Telefon Telefaks Forbundsleder Jan Olav Brekke e-post: mobiltelefon: nestleder Norvald P. Holte e-post mobiltelefon: nestleder Leif Tore Skaalerud epost: mobiltelefon: Informasjonsleder Tor Hæhre e-post: mobiltelefon: Regionkontor Stavanger Skagen 37, Postboks 214, 4001 Stavanger Tlf , faks Regionkontor Trondheim: Tlf , faks ANSATTE Forbundssekretær (Nord/Midt-Norge) Egil A. Setså e-post: mobiltelefon: Mons Petter vei 18 Postboks 33, 8230 Sulitjelma Tlf , faks Forbundssekretær (vest) Terje Engebakken e-post: mobiltelefon: Forbundssekretær (sør) Inge O. Ljostad (engasjement) e-post: mobiltelefon: Forbundssekretær (øst) Einar Mortensen e-post: mobiltelefon: Forbundssekretær (sokkel) Gudmund Gulbrandsen epost: mobiltelefon: Forbundssekretær (sokkel) Wenche I. Sola e-post: mobiltelefon: Kurs- og kompetanseansvarlig Bjørn Gravdahl e-post: mobiltelefon: Sekretær lønn/regnskap Grethe Bjørke, e-post: Salgs- og markedskonsulent Marit Garmannslund e-post: Sekretær medlemsregister Karin By, e-post: Arkivansvarlig Inger Haave, e-post: Sekretær regnskap Ingunn Søllesvik, Medlemssekretær Christin Lauten, e-post: Sentralbord/kurssekretær Hanne K. Damsgaard epost:

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman.

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman. Introduksjon av økta Bilda: er dei vener, kva er bra og korleis er det forskjellar? Fakta-ark med tilbakemeldingar Gruppe: Kan alkohol styrkja og svekkja venskap? Gruppe: Kva gjer me for at det skal halda

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune

Bergen Tekniske Fagskole avd. Voss Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fagskulestyre v/styreleiar Roald Stenseide Voss den 13.desember 2013 Nedlegging av dagklassar ved Bergen Teknsiske fagskule avd. Voss innan fordjuping anlegg Me kunne lesa i saksdokumenta til

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer