kommuniké BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. 02.2012 BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG"

Transkript

1 kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG Skåler oftere med kolleger s. 22 KOMPETANSE SKAL LØNNE SEG Lønnsoppgjøret s. 06 Samhandlingsreformen: 23-åring fikk tilbud om sykehjemsplass s. 12 Får betalt for ekstra helger s

2 2 LEDER LEDEREN Fornyet medlemsblad og ny nettavis «Redaksjonen ønsker hjelp fra tillitsvalgte og medlemmer som vet hvor skoen trykker. Et sterkere samspill vil gi redaksjonen gode kilder til aktuelt og godt innhold og vil kunne skape debatt.» Din fagforening Delta er en organisasjon som ikke står stille. Etter at kfo skiftet navn til Delta, har det ligget i kortene at trolig kom medlemsbladet også til å få nytt navn. Etter en tids arbeid bestemte hovedstyret og representantskapet seg i november i fjor for at bladet skal hete Ta del og nettavisen skal hete tadel.no. Her legges det opp til at medlemmer og lesere skal ta del «i ei ny tid». Så det er bare å engasjere seg. Målet med Ta del og tadel.no er å skape engasjement, debatt, vise mangfold, være aktuell, fortelle om det som skjer i organisasjonen og å gjøre Delta mer synlig. Nytt navn skal tas i bruk i november i år. Mye arbeid gjenstår med endelig utforming og innhold, ikke minst for nettavisen. Redaksjonen, Deltas ledelse og engasjerte tillitsvalgte har lenge jobbet med fornyelsen. Et viktig mål er å forbedre medlemskontakten. Ny formålsparagraf slår fast at bladet på papir og nett gjennom oppsøkende og uavhengig journalistikk skal sette medlemmenes interesser på dagsorden. Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten skal garantere for at bladet er uavhengig og troverdig og oppleves som en relevant stemme i samfunnsdebatten. Leserne/ medlemmene vil ha seriøst journalistisk produsert stoff. Et navn gjør ingen sommer, derfor en det jobbet mye med en ny innholdsstrategi. Ambisjonene er store. Nettet skal være et sted for nyheter og aktualitet, mens bladet Ta del skal gi dybde og tema. Aktiv deltakelse fra dere som er med i Delta skal bidra til suksess. Vi skal også skrive om folks hverdag på jobben. For å få til et godt innhold må vi kjenne virkeligheten. Redaksjonen ønsker hjelp fra tillitsvalgte og medlemmer som vet hvor skoen trykker. Et sterkere samspill vil gi redaksjonen gode kilder til aktuelt og godt innhold og vil kunne skape debatt. Ditt eget medlemsblad på papir og på nettet er til for at du skal kunne si din mening. Tips oss eller send oss noen ord. Kjenner du noen som har opplevd noe spesielt, positivt eller negativt, eller som har gode og/eller sterke meninger, så vil gi gjerne vite hvem de er. Hvis vi ikke kan komme og dekke lokale medlemsaktiviteter ønsker vi å få bilder og tekst tilsendt. Et mål er også at tadel.no skal være en verdifull kilde for medlemmene om nyttig stoff fra arbeidslivet, for eksempel om dine rettigheter og arbeidsrett og ikke minst ønsker vi gode historier å kunne fortelle. Organisasjonen, Ta del og tadel.no skal på hver sin måte og i samarbeid arbeide for medlemmenes beste. Bladet og nettavisen blir det redaksjonen, Delta, herunder medlemmene og de tillitsvalgte, får til i fellesskap. kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag Issn Redaksjonen avsluttet 12. mars Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 INNHOLD 3 INNHOLD #2> Forsiden: GettyImages 4 Tariff For liten forskjell på faglært og ufaglært 6 Delta krever kompetansetillegg 9 Deltalederen 10 Samhandlingsreformen gir større belastning for de ansatte åring fikk tilbud om sykehjemsplass 14 Ansatte får 2000 kroner for ekstra helger i Trondheim 17 Smånytt 18 Sunn ruskultur i Fredrikstad 24 «Vi har en plikt til å hjelpe andre» 26 Kultur kan gi barn en bedre oppvekst 30 Utdanningen for helsefagarbeidere skal endres 32 Delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet 34 Leserbrev: Dagtilbud for hjemmeboende med demens nedlagt i Harstad 36 Frispark med Andreas Hompland: Lokaldemokratisk narrespel 37 Sitater 38 Kryssord 39 Petit: Å reise med magen

4 4 NYHETER Birgit Steen og Sissel Wiulsrud trives som pedagogiske medarbeidere på Åskollen skole i Drammen. De mener lønna må opp for at flere skal søke seg til yrket.

5 NYHETER 5 tekst og foto: gunhild lervåg LITEN FORSKJELL PÅ FAGLÆRTOG UFAGLÆRT Lønnsforskjellen mellomfaglærte og ufaglærte har krympet de siste årene. Urettferdig for de faglærte, mener Sissel Wiulsrud og Birgit Steen ved Åskollen skole i Drammen. Etter lønnsoppgjøret i fjor skiller kroner årslønna til en fagarbeider og en ufaglært når begge har full ansiennitet. I 2010 var forskjellen kroner, og i 2009 skilte kroner de to gruppene. Det er ikke rettferdig, mener Sissel Wiulsrud som selv er ufaglært pedagogisk medarbeider på Åskollen skole i Drammen. Når du bruker tid, energi og penger på å ta utdanning, bør det vises på lønna, sier kollega Birgit Steen. Viktig jobb Hun tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i voksen alder og ved siden av jobb. For å få det til, gikk hun på skole på kveldstid. Hun mener utdanningen gir henne større faglig trygghet i jobben på barneskolen i Drammen. Hun følger en elev med spesielle behov gjennom skoledagen. Stadig flere barn i skolen har spesielle behov, og lærerne makter ikke å dekke alle behovene. Pedagogiske medarbeidere blir viktigere og viktigere i skolen, sier Steen. Fagarbeidere i mindretall I Drammen kommune finnes ikke skoleassistenter lenger, nå heter de «pedagogiske medarbeidere». Mange av de pedagogiske medarbeiderne på Åskollen skole har lang erfaring, men mindretallet er fagarbeidere. Mange var husmødre før de begynte her. Det bør være en lønnsforskjell på dem som har investert i utdanning og dem som ikke har det, sier Wiulsrud. Hun hører til gruppen ufaglært, men har tatt utdanning som skoleassistent på kveldstid og fritidspedagogikk på Eik lærerhøyskole. Nå har hun jobbet i sfo og skolen i 21 år. Også hun følger elever med spesielle behov i undervisningen. Innimellom trår både hun og Steen til som lærervikarer. Hadde jeg vært yngre, ville jeg tatt lærerutdanning. Nå er det for seint, sier Wiulsrud som i likhet med Steen er født i Krevende jobb Både Steen og Wiulsrud tror lønn har stor betydning for rekruttering til jobbene som pedagogiske medarbeidere. Hvis flere skal velge våre jobber, må lønna opp. Lønn er også viktig for å stimulere flere til å ta utdanning, sier de. De mener det burde vært et krav om at de pedagogiske medarbeiderne i løpet av en viss periode utdannet seg til barne- og ungdomsarbeidere. Det er viktig for kvaliteten på arbeidet, sier Wiulsrud. Jobben vår er krevende og utfordrende. Vi jobber med spesielle barn og samarbeider blant annet med fosterforeldre og barnevernet. Vi møter barn som er traumatisert av krig og vold og som har sett mye. Det er nyttig å lære om hvordan vi skal håndtere mye av det vi møter i arbeidshverdagen vår, sier de to som er glade de har en arbeidsgiver som legger til rette for utvikling og kurs.

6 6 NYHETER 6 NYHETER Lønnsoppgjør 2012 LØNN ER VIKTIG FOR REKRUTTERING Våre medlemmer skal ha sin del av verdiskapingen. Årets tariffoppgjør er det første i rekken for å sikre velferdstjenestene i framtida. Vi må tenke mer langsiktig for å løse de utfordringene, sier Gunn Olander, som skal lede hovedtarifforhandlingene for Delta i vår. Foto: Siv M. Bjelland

7 NYHETER 7 Vi ser at det er rom for lønnsvekst for alle og det er viktig å holde fast ved prinsippet om at ingen skal pålegges å jobbe mer enn hver 3. helg, sier Delta-leder Gunn Olander ved oppstarten av vårens forhandlinger. tekst: siv m. bjelland Delta står fast på at medlemmene må få sin rettmessige del av verdiskapningen og sikres en reallønnsvekst i Kompetanse skal lønne seg Mange fagarbeidere tar etter- og videreutdanning, det mener Delta de skal ha økonomisk uttelling for. Delta har derfor fortsatt med kravet om et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med tilleggsutdanning (fagarbeider pluss). Å bruke kompetansen våre yrkesgrupper har er et godt bidrag for å løse framtidens velferdsutfordringer, sier Gunn Olander. Behovet for ufaglært arbeidskraft vil være stort også i framtida og Delta er opptatt av at folk som i dag faller utenfor i utdanningssystemet kan være en ressurs for offentlig sektor, gitt at det gis god opplæring og blir tilrettelagt for det. Delta mener at offentlig sektor har et særskilt ansvar for å bidra til å få unge inn i arbeidslivet. Fritid verdsettes høyt Deltas Facebook-kampanje «Hver tredje helg er nok» har i skrivende stund følgere. Mange synes det er en stor belastning å arbeide i helgene. Prinsippet om at ingen skal jobbe oftere enn hver tredje helg er viktig å holde fast ved, og er et standpunkt Delta tar med seg inn i lønnsforhandlingene. Ingen skal pålegges å jobbe mer enn tredje hver helg. Responsen fra medlemmene på Facebook-kampanjen viser at vi har støtte blant medlemmene i denne saken. Vi har sagt det samme hele tiden og hadde krav om økt kompensasjon for de som var villige til å jobbe oftere enn hver tredje helg allerede i 2010, sier Olander. For å møte framtidas arbeidskraftbehov, særlig innen helse- og sosialsektoren, for å rekruttere til yrket er det viktig å bevare hver tredje helg som prinsipp, sier Olander. Fritida blir stadig viktigere for folk. Retten til et familieliv ved siden av arbeidet betyr mye, sier hun. Større tillegg løser ikke problemet alene, men økonomisk kompensasjon spiller en rolle ved at det gir motivasjon til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Delta er også opptatt av at de som ønsker det skal få jobbe heltid. Økt grunnbemanning kan være veien å gå, men det fins også andre virkemidler, sier Olander. Lokale tillegg skal flyte oppå Tillegg gitt i de lokale lønnsforhandlingene skal i prinsippet flyte på toppen av de sentrale minstelønnsjusteringene. De lokale forhandlingene er ment å skulle løse lokale lønnspolitiske utfordringer. De gjør ikke det i dag, når lokale tillegg ikke vil flyte oppå, sier forhandlingssjef i Delta, Kai Tangen. Tillitsvalgte er veldig opptatt av dette problemet, fordi de som blir berørt av det opplever dette som urettferdig, sier han. Både ks og Delta er enige om at dette er et problem. Kravet er en gjenganger, og en konsekvens av lønnssystemet. Behov for å øke rammene Lønnsutviklingen i offentlig sektor gir grunn til bekymring. Først etter åtte år får man en lønnsvekst som merkes. De første åtte årene er det liten lønnsvekst. I tillegg er begynnerlønna lav i både KS og Spekter. Delta vil ha en utjevning av lønnsutviklingen på trinnene og heving av minstelønna. Gi folk større stillinger så de kan gå inn i en jobb de kan leve av og øk grunnlønna, det gjelder i både ks og Spekter, sier Tangen. Likeverdighet og det å tenke helhet er et viktig prinsipp for Delta, det er den røde tråden Deltaleder Gunn Olander holder fast ved når hun skal lede forhandlingene for så ulike grupper kommuneansatte fra ufaglærte, via fagarbeidere, ledere og høyskoleutdannete. Det gjør det spennende å ha et så bredt spekter å forhandle for, sier Olander. Hun var tilfreds med å komme i mål gjennom forhandlinger i fjor. Jeg håper å slippe å be meklingsinstituttet om hjelp, sier Olander.

8 8 ANNONSE NYHET! DRIVSTOFFRABATT RABATT 50 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. Send en SMS med DELTA og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Delta / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kredittramme tramme på kr er fra 25,34 % til 26,62% Kultur og kreative næringer r Nyheter, reportasjer e r og faste spalter om alle kultur ur og kreative næringer! ABONNEMENT E NT 1 år: 693,- 2 år: 1180,- (Rabatt ved kjøp av flere abonnement) Send abonnements- entsbestilling til kundesenter.com eller ring UTGAVE 1/2011 ÅRGANG 33 Ny kulturvår Nytilsatt sjef i Norsk Kulturråd, Anne Aasheim, er damen som skal sy sammen en helt ny organisasjon breddfull av kravstor spisskompetanse. Hennes viktigste rolle blir å synliggjøre hva rådet gjør for norsk kunst og kulturliv. Del 2 av vårt store temanummer om tendenser i årene som kommer! UTGAVE 10/2010 ÅRGANG 32 Nye bevegelser Digitalisering, opplevelsesøkonomi, stedsutvikling, nye arenaer. Dette er noe av det som vil påvirke utviklingen av norsk kulturliv. RETURUKE 11 Kr 39 RETURUKE 05 Kr 39 Anniken Huitfeldt Magne Lerø Når regioner Lars Ø. Ramberg om satsing på om børs og skaper sterke om kunstens kvalitet katedral uttrykk s28 rolle s18 s10 s 20 Les vårt store temanummer om tendenser i årene som kommer! Med hekseri og trolldomskraft har Harry Potter blitt underholdningsindustri av helt uvanlige dimensjoner. Men i begynnelsen var det ingen som trodde på historien til J.K. Rowling. side 8 RETURUKE 49 Kr 39 Drammen Private Hvem bestemmer lykkes sin påvirker norske by-revolusjon? Har penger med r i s 8 det frie ord s28 kulturhus? us s 4 UTGAVE 9/2010 ÅRGANG 32 Magiske millioner Kulturstyrer best på kvinneandel s 222 Gir bort 1.7 millioner barnebøker s 16 Nasjonale turistveier på kartet s 22 Siste dagbok fra Odda s 16 Museumsvaktene: Shake it baby! s 26 ww.kultmag.no

9 DELTA-LEDEREN 9 DELTALEDEREN DET HANDLER OM MENNESKER Norge har hatt eøs-avtalen siden Siden da har over forskrifter, lover og direktiver blitt vedtatt, og implementert i norsk lovgivning. Norge har sjelden reservert seg mot forskriftene, selv om man i flere tilfeller har hatt merknader knyttet til lovene. Postdirektivet, som skapte sterk motstand i 2011, har Norge reservert seg mot. Nå står vikarbyrådirektivet i fokus. Regjeringen fremmet i 2010 et forslag om å implementere vikarbyrådirektivet i Norge, noe som har skapt sterke reaksjoner og motstand. I tilleggshøringen som regjeringen sendte ut før nyttår 2011, foreslås det regler som i større grad sikrer vikarbyråansattes rettigheter, men som ikke endrer ved det prinsipielle spørsmålet om bruk av midlertidig arbeidskraft. Det er viktig å få etablert et likebehandlingsprinsipp i norsk arbeidsrett, som sidestiller vikarer fra vikarbyråer med fast ansatte. Det kan og bør innføres, uavhengig av en implementering av vikarbyrådirektivet. Det overordnede formålet med vikarbyrådirektivet er å tilrettelegge for økt bruk av fleksible arbeidsformer, økt bruk av innleid arbeidskraft, noe som innebærer økt aksept for midlertidige ansettelser. Dette står i klar motstrid til arbeidsmiljølovens grunnholdning, som inneholder bestemmelser om at det som hovedregel skal ansettes i faste stillinger. Dette er et viktig prinsipp i norsk rett som vi må søke å bevare. Delta har i begge våre høringer vært kritisk til vikarbyrådirektivet, og har ment at regjeringen bør benytte reservasjonsretten mot direktivet. Årets hovedtariffoppgjør starter om ikke lenge. Det blir et krevende oppgjør i en tid som er preget av en europeisk finanskrise og mange usikkerhetsmomenter. Arbeidstidsbestemmelser og diskusjoner rundt arbeidstiden vil stå sentralt i årets hovedoppgjør. Delta har vært konsekvent mot en utvikling hvor man pålegges å arbeide oftere enn hver tredje helg. Arbeid oftere enn hver tredje helg må baseres på frivillighet og gi god økonomisk kompensasjon. Helgedebatten pågår for fullt ennå, og viser at vi har stor støtte for vårt standpunkt. Delta sine krav i tariffoppgjøret vil ta utgangspunkt i de tariffpolitiske retningslinjene representantskapet vedtok i høst. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2012 stipulert med en reallønnsvekst, og våre medlemmer skal ha sin rettmessige andel av verdiskapningen som skjer i samfunnet. Detaljer og strategier rundt kravene vil vi komme tilbake til, men vi er i gang gjennom inntektspolitiske drøftinger både i Delta og i ys ulike organer. Vi skal gjøre vårt for å få til en forhandlingsløsning, slik at vi slipper å be meklingsinstituttet om bistand. Forhandlinger er krevende og omfattende, men også morsomt og spennende! gunn olander forbundsleder i Delta

10 10 NYHETER Samhandlingsreformen: tekst: gunhild lervåg og hege heløe STØRRE BELASTNING FOR DE ANSATTE Mange ansatte står på for at utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal få et godt tilbud i kommunene. Det er utfordrende at bemanningen ikke er styrket, sier prosjektleder i Elverum. Kommuner har 24 timer på seg til å finne et passende tilbud til pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Hvert ekstra sykehusdøgn for utskrivningsklare pasienter, koster kommunene 4000 kroner. Foto: Shutterstock

11 NYHETER 11 «Alle pasienter får et forsvarlig tilbud. Hvis kommunene ikke har et godt tilbud til pasientene, avtaler vi heller med sykehuset at de kan være der lenger.» roy heine olsen, prosjektleder for samhandlingsreformen i sju Hedmarkskommuner Helse- og omsorgsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen og styreleder Halvdan Skar i ks undertegner avtalen om en tvisteløsningsnemnd som skal finne løsninger når kommuner og sykehus er uenige om pasienter. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar i år, gir sykehusene rett til å kreve kroner for hvert døgn pasientene blir værende på sykehusene etter at de er ferdigbehandlet. Kommunene har 24timer på seg til å skaffe et etterbehandlingstilbud før taksameteret begynner å løpe. Før samhandlingsreformen ble innført, kostet det kommunene kroner per døgn en ferdigbehandlet pasient lå på sykehus. Gebyret begynte å løpe først etter at en pasienten hadde vært på overtid på sykehuset i 10 døgn. Kommunene får nå penger fra staten til å dekke kostnadene for utskrivningsklare pasienter, så det går ikke ut over kommunekassa i første omgang. Men dette er kun en overgangsordning. Bygge opp tilbud I år får kommunene til sammen 600 millioner kroner for å bygge opp et tilbud til utskrivningsklare pasienter, opplyser Kommunenes interesseorganisasjon, ks. Kommunene må selv vurdere om de skal bruke de tildelte midlene til å bygge opp et tilbud, eller bruke pengene til bøter. Mange kommuner frykter nok at utgiftene blir større enn summen de har fått tildelt fra staten. Men vi forventer at det blir kompensert for utgiftene dersom kommunene ikke har fått nok penger, sier områdedirektør Helge Eide i ks til tv2. Pengene strømmer ut i Ålesund Sykehusene melder nå om at kommunene tar imot pasienter raskere enn tidligere. Men det er stor forskjell på kommunene. For årets første måned får Ålesund kommune en regning fra Ålesund sjukehus på rundt kroner. Ja, pengene ruller ut, bekrefter Birte Vegsund, som er leder ved tildelingskontoret i Ålesund kommune, til tv 2. De ansatte jobber hardt med å prøve å skaffe et tilbud til de utskrivningsklare pasientene, men har langt fra nok plasser til å dekke behovet. Vi jobber med å skaffe korttids rehabilitering og avklaringsplasser, sier Vegsund. Får raskere tilbud i Elverum I Hedmark samarbeider de sju kommunene Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Åsnes, Våler og Elverum om å ta imot utskrivningsklare pasienter. Roy Heine Olsen, prosjektleder for samhandlingsreformen i de sju samarbeidskommunene, opplyser til Kommuniké at de raskere gir utskrivningsklare pasienter et forsvarlig tilbud enn før reformen. Alle pasienter får et forsvarlig tilbud. Hvis kommunene ikke har et godt tilbud til pasientene, avtaler vi heller med sykehuset at de kan være der lenger. Målet med samhandlingsreformen er å heve kvaliteten, og betalingsplikten skal ikke gå utover den, understreker han. Det er lettest å gi gode tilbud til pasienter som har sykehjemsplass fra før eller som hadde et annet tilbud fra før. Det er verre med nye og yngre pasienter, sier prosjektleder Olsen. Han mener det er en utfordring at det ikke følger med frie midler med reformen, slik at nye stillinger kan opprettes. Mange av de ansatte som skal ta imot pasienter føler at de jobber mye og at belastningen er hardere, sier Roy Heine Olsen. Østfoldmodellen I Østfold har flere kommuner opprettet pasientkoordinatorstillinger. Pasientkoordinatoren skal sørge for en vellykket tilbakeføring til hjemkommunen. Det er samhandlingssjef Odd Petter Nilsen ved Sykehuset Østfold fornøyd med. Han sier til Kommunal Rapport at han håper at også de mindre kommunene i fylket følger etter og ansetter pasientkoordinator. Fort oss er det gull verdt. Det er bare praktfullt, sier Nilsen. Han mener at samhandlingsreformen så langt har ført til en kvalitetsheving av hele utskrivingsforløpet. Pasientene får en person å forholde seg til, og det samme får sykehuset. I Østfold har sykehuset inngått avtaler med kommunene som gir en gjensidig forpliktelse. Avtalen går ut på at sykehuset skal varsle om utskrivningsklare pasienter mellom åtte og halv fire alle dager, også helg og helligdager. I denne perioden skal kommunen alltid være tilgjengelig på telefonnummer. Gis varslet etter klokken på utreisedagen, slipper kommune å betale for denne dagen. Avtalen i Østfold er i strid med kravet Helse- og omsorgsdepartementet stilte i et brev til kommunene før jul. Der går det fram at kommunene har fått penger for å overta pasienter, uansett når kommunen varsles. En nasjonal tvisteløsningsnemd er nå opprettet for å løse uenighet mellom kommuner og sykehus om utskrivningsklare pasienter.

12 12 NYHETER Leif H. Eriksen er glad for at han og kona kunne hjelpe datteren Eva Beate (23) da hun ble skrevet ut av sykehuset. Da legen mente hun var utskrivningsklar, fikk hun valget: sykehjem eller hjem til foreldrene. Foto: Hege Heløe tekst og foto: hege heløe TØFT MØTE MED REFORMEN Sykepleierstudent Eva Beate Belstad Eriksen (23) fra Gan fikk selv førstehåndskjennskap til hvordan samhandlingsreformen virker i praksis. Da legen mente hun var utskrivningsklar fikk hun valget: sykehjem eller hjem til foreldrene.

13 NYHETER 13 Det var etter et fall på dansegulvet at Eva Beate fikk kneet ut av ledd. Det var svært smertefullt og jeg havnet på Ahus. Her fikk jeg først vite at det var et mulig brudd og at jeg ville behøve operasjon. Dagen etterpå viste det seg at det var snakk om en kneskålluksasjon og at det ville kunne stabilisere seg med opptrening av fysioterapeut, forklarer Eva Beate. Inmobil Skaden var svært smertefull og hun hadde problemer med å bevege seg. Hun håpet derfor å kunne bli på sykehuset noen lengre. Behandlende lege viste til samhandlingsreformen og at kommunen skal overta når hun var ferdigbehandlet ved sykehuset få dager etter hendelsen. I det øyeblikk jeg var ferdigbehandlet fra legenes side var det tydelig at jeg skulle ut. Jeg var helt frem til utskrivning invalidisert og trengte hjelp til alt. Dessuten var jeg sterkt smertepåvirket, forteller Eva Beate. Hun beit tennene sammen og kom seg opp av senga, selv om det påførte henne mer smerte. Det hun fikk tilbud om var en kortidsplass på sykehjem. Dermed tok foreldrene ansvar. Det ble søkt hjemmesykepleie fra sykehuset - særlig på dagtid når mamma og pappa jobber, forteller hun. Ville ikke på sykehjem For meg var valget enkelt: som 23-åring har jeg ingen ting på et sykehjem å gjøre, mener Eva Beate, og får støtte fra sin far, Leif H. Eriksen. Min kone tok kontakt med inntakskontoret i Fet kommune, og det virket ikke som de hadde noen klar formening om hva de kunne tilby datteren min. Vi tok henne derfor med hjem, sier Leif H. Eriksen. Så du mener at kommunen ble tatt litt på senga når det gjelder hva man kan tilby unge utskrivningsklare pasienter med behov for tett oppfølging? Ja, det fantes ikke noe konkret tilbud til unge, svarer han, men understreker at han likevel er glad for at kommunen bisto med å legge til rette for at hans voksne datter kunne bo hjemme. Kommunen sørget for hjemmsykepleie og at hun fikk nødvendige hjelpemidler, krykker og rullestol. Alt i alt fikk vi et godt tilbud etter hvert, vektlegger Leif H. Eriksen, som for øvrig er hovedtillitsvalgt i Delta og hovedstyrerepresentant. Også datteren Eva Beate er engasjert Delta-medlem og er Ung-observatør i hovedstyret. Halvt år rehabilitering Selv er Eva Beate i ferd med å utdanne seg til sykepleier. Hun var ute i praksis da uhellet var ute. På grunn av opptrening og rehabilitering i et halvt år framover, så må hun vente med å fullføre studiet til neste sommer. Jeg satser på at jeg er ute av rullestolen og at jeg klarer å gå om seks uker. Fram til da er jeg glad for å få hjelp hjemmefra. Jeg lurer imidlertid på hvordan jeg skulle klart meg alene uten hjelp hjemmefra. Da har jeg kanskje måttet takke ja til kortiddsplass på sykehjemmet? Det er et tankekors, sier Eva Beate, som nå har fått verdifull kompetanse som bruker av kommunens helsetjeneste. Jeg tror denne erfaringen har gjort det lettere for meg å ta pasienter på alvor. Dersom pasienten sier at de har smerter, så må helsepersonellet ta hensyn til det, sier Eva Beate Belstad Eriksen alvorlig. Fet kommunes inntakskontor: Hvordan har dere opplevd samhandlingsreformen så langt i år? Ved inntakskontoret fyller vi ut alle skjema og finner ut hvor pasientene skal. Foreløpig har vi greid å fordele alle pasientene og egentlig har det ikke vært så stor forskjell fra i høst. Det er viktig at vi klarer å ta unna de som skal på sykehjem, sier Anne Gunvor Nystrøm, fagleder ved tildelingskontoret i Fet kommune. Hvilket tilbud gis? Vi har tilbudt kortidsplasser ved sykehjemmet og har ikke noe konkret tilbud akkurat nå. Vi jobber for å få en hel kortidsavdeling på sykehjemmet. Den skal være for alle pasienter med behov. Og så har vi tilbud om hjemmesykepleie. Har dere noe spesielt opplegg for yngre pasienter som trenger oppfølging? De unge klarer seg ofte hjemme med tilbud om hjemmesykepleie. Vi har en veldig godt utbygd og god hjemmesykepleie i Fet kommune, sier Nystrøm, som godt inn i andre måned av året ikke har merket så veldig stor påtrykk av pasienter. Vi tar imot kontinuerlig, sier Anne Gunvor Nystrøm

14 14 NYHETER FÅR FORTSATT 2000 KR FOR EKSTRA HELGER I TRONDHEIM Ansatte innen helse og velferd i Trondheim kommune får fortsatt kroner i tillegg hvis de jobber oftere enn hver tredje helg. tekst: gunhild lervåg Fast ansatte i helse og velferd i Trondheim får 2000 kroner ekstra hvis de frivillig tar på seg helgevakter utover vanlig turnus. Foto: Shutterstock

15 NYHETER 15 Mona Berge er hovedtillitsvalgt for Delta i Trondheim. Foto: Gunhild Lervåg Siden i fjor sommer har Trondheim kommune belønnet faste ansatte i helse og velferd med kroner for hver helg de frivillig har jobbet utenom ordinær turnus. Dette gjelder både heltids- og deltidsansatte. I tillegg kommer det vanlige lørdagsog søndagstillegget på 35 kroner i timen. Målet med ordningen er å redusere ufrivillig deltid, og få en mer forutsigbar situasjon for både arbeidstaker, arbeidsgiver og de som mottar tjenestene. Følger arbeidsmiljøloven Arbeid hver tredje helg er normen for ansatte som har 40 prosent stilling i Trondheim kommune. Individuelle ønsker om hyppigere helgefrekvens kan avtales. Ansatte med avtale om hyppigere helg enn norm får lønnskompensasjon på kroner for hver helg de jobber utenom normen. Eventuelle endringer for å ivareta fritid før og etter helg innarbeides i arbeidsplanen, og arbeidsmiljøloven ivaretas, opplyser Mona Berge, hovedtillitsvalgt for Delta i Trondheim. De hovedtillitsvalgte mottar hver måned rapport på benyttelsen av denne avtalen. Sykepleiere minst interessert Ekstrahelgene har så langt vært mer populære blant fagarbeidere og assistenter enn blant sykepleierne. En intern rapport viser at fagarbeidere og assistenter har tatt på seg om lag dobbelt så mange ekstra helger som sykepleierne, og tilsvarende utdanningsgrupper. Så langt har det vært brukt 1,6 millioner kroner på tiltaket, mesteparten i sommermånedene. Deltamedlemmer som har benyttet seg av ordningen, synes det er et godt tilbud. De slipper å bli beordret, og det blir mer forutsigbart for alle parter, sier Mona Berge. Økt grunnbemanning Bystyret i Trondheim har vedtatt å avskaffe ufrivillig deltid. Kommunen har satt i gang flere tiltak for å redusere deltidsbruken. Bystyret har blant annet vedtatt at alle fast deltidsansatte skal tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet i gjennomsnitt i perioden 1.juni sept Et annet tiltak er at 70 prosent av vikarbehovet dekkes av egne ansatte. Disse to tiltakene vil bidra til økt grunnbemanning på enhetene. Øker kveldstillegget I tillegg kommer flere prosjekter som skal prøves ut i Ett er :«Redusert deltidsandel ved hyppigere kveld og søndagsarbeid med økt tilleggslønn som motivasjonsfaktor, samt gjennomsnittsberegning over 52 uker. Som hovedregel lages helsefremmede arbeidsplaner med 11 timers hvile». Dette skal prøves ut på en hjemmebasert enhet. De ansatte får 100 kroner i timen i ubekvemstillegg på helg og kveld, for alle ubekvemme vakter hele året. Gjennomsnittsberegning for 52 uker øker mulighetene til å styre arbeidsressursene og kompetansen i forhold til behov på enheten. Det vil skape større forutsigbarhet og bedre tjenestekvalitet. De ansatte får også større mulighet til å planlegge og legge til rette for individuelle behov for fritid. Kommer ikke unna helgene Rådmannen i Trondheim mener tiltak som ikke griper tak i helgeproblematikken bare i begrenset grad kan bidra til redusert deltid. Rådmannen støtter seg blant annet til konklusjonene til skift- og turnusutvalget som i 2008 leverte sin innstilling til Stortinget. Utvalget kom fram til at en viss økning i helgefrekvensen i mange turnusplaner ikke er til å komme forbi hvis ufrivillig deltid skal reduseres. Utvalget mener at ulempetilleggene for helg bør økes, slik at det blir mer attraktivt å ta på seg ekstra helgevakter. Også forskeren Kari Ingstad ved avdeling for helsefag ved Høyskolen i Nord- Trøndelag, mener at ansatte må jobbe flere helger eller at helgevaktene må være lengre. Hun har i sitt doktorgradsarbeid sett på deltidsarbeid blant godt voksne sykepleiere på sykehjem. 50 argumenter mot hyppigere helgejobbing I løpet av ett ferbuardøgn skrev over 50 helsearbeidere inn sine personlige grunner til at de ikke vil jobbe oftere enn hver tredje helg på Facebook-siden Hver tredje helg er nok. Hensynet til familie er en gjenganger, men mange er også bekymret for rekrutteringen til helsesektoren, de ansattes helse og sykefravær. Hver tredje helg-tilhengerne ble oppfordret til å fullføre setningen «Hver tredje helg er nok fordi». Her er noen av argumentene: man har familie og skal leve også det er også mer belastende å jobbe helg, for da er man mindre bemannet. Så hver tredje helg er mer enn nok. fordi sykemeldte arbeidstakere ikke tjener noen for å sikre rekruttering, helsa tåler ikke mer. Vi vil bli friske pensjonister! en ikke nødvendigvis er eneste i familien som jobber helg.

16 16 ANNONSE 25% RABATT Ingen innmeldingsavgift KOM I FORM MED DELTA! Tren hos Actic, få 25 % rabatt og ingen innmeldingsavgift! Delta har inngått en helt unik medlemsavtale med et av Norges raskest voksende treningssentra. Du finner Actic på 24 steder over hele landet, og de fleste treningsstudioene er tilknyttet en svømmehall. Adgang til svømme-hall inngår i treningsavgiften. Du får utformet et treningsprogram som er tilpasset nettopp dine forutsetninger og mål. Når du har trent i en periode, gjøres det en oppfølging. Det gir resultater enten du trener for kondisjon, styrke eller vektreduksjon. Vis Delta-medlemskortet når du tegner medlemskontrakt i Actic. Da får du gratis innmelding og 25 % rabatt på treningsavgiften. For priser, bindingstid og andre betingelser, se SVØMMING VARIERT TRENING Her finner du mer informasjon om ACTIC. Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS. Brugata 19, Pb Grønland O134 OSLO. Tlf: Faks:

17 smånytt SMÅNYTT 17 Kvinner følger med på lasset Menn bytter jobb for å få mer i lønn, men kvinner søker ny jobb for å komme bort fra sjefen eller på grunn av flytting. Det viser en undersøkelse utført for bemannings- og rekrutteringsbyrået Proffice. Funnene er ikke overraskende, sier en talsmann. Men det som var det mest interessante funnet var at kvinner i større grad enn menn søker ny jobb på grunn av flytting. Kanskje er det fordi menn tradisjonelt har tjent mest, og familiene har blitt med på lasset hvis mennenes jobb flytter? Kilde: Ukeavisen Ledelse Konflikter på arbeidsplassen Ved konflikter på arbeidsplassen har det vært vanlig at psykologer benytter ulike meklingsteknikker, ofte uten at det er foretatt forundersøkelser om hvor man står rettslig. Dette er feil, sier arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen, som sammen med professor i arbeidsog organisasjonspsykologi Ståle Einarsen, har skrevet boka Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Slik tilnæ rming kan føre til at sakene blir enda vanskeligere å håndtere, eller at det i verste fall begås nye overgrep mot en eller flere av de involverte, sier Pedersen. Nå r det oppstå r konflikter på arbeidsplassen må man ta utgangspunkt i det juridiske perspektiv, det vil si de rammene arbeidsmiljøloven trekker opp. Arbeidsgiver plikter først å undersøke om arbeidsmiljøloven er brutt, sier han. Kilde: arbeidsmiljo.no Overtid øker faren for depresjon Å jobbe mye overtid mer enn dobler risikoen for å rammes av depresjon, viser ny forskning. Dette har vi visst lenge, sier seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet. Forskere fra Arbetshä lsoinstitutet i Finland og University College i London fulgte over middelaldrende kontoransatte i Storbritannia over seks år og fant en klar sammenheng mellom lange arbeidsdager og depressive sykdommer. Forsøkspersonene som tilbragte i snitt 11 timer i døgnet på jobb hadde rundt 2,5 ganger så ofte perioder hvor de var rammet av depresjon sammenlignet med de som jobbet 7 til 8 timer i døgnet. Studien ble utført blant offentlige tjenestemenn, skriver Facebook ikke for de usikre? Folk med dårlig selvtillit synes det er lettere å åpne seg på Facebook. Men de negative innleggene deres ødelegger ofte mulighetene for hyggelige tilbakemeldinger. Det skriver forskerne Amanda L. Forest og Joanne V. Wood fra University of Waterloo i tidsskriftet Psychological Science. Selv om både de usikre og de selvsikre ønsker like mye sosial kontakt, føler de usikre seg mer ensomme. I tillegg har de mindre tilfredsstillende og stabile vennskap enn de selvsikre. Rådet til de usikre fra sosiolog Berit Skog ved ntnu i Trondheim, som forsker på opplevde goder ved Facebook, er å forsøke å dele flere av de positive tingene som faktisk skjer med dem, og være selektive med hvilke negative ting de legger ut. Kilde: forskning.no Alle foto: Shutterstock

18 18 NYHETER tekst: gunhild lervåg SUNN RUSKULTUR I FREDRIKSTAD På arbeidsplassene i Fredrikstad kommune snakker de ansatte om hva slags alkoholkultur de vil ha. Målet er en sunn ruskultur blant de vel 600 ansatte. Kolleger skåler oftere med hverandre enn før. Når vi drikker i jobbsammenheng, drikker vi større mengder enn når vi drikker privat, viser forskning. Foto: Scanpix

19 REPORTASJE 19 hms-rådgiver Dag Anders Nordahl i Fredrikstad opplever at det er stor interesse for å snakke om alkohol og jobb ute på arbeidsplassene. Foto: Gunhild Lervåg hms-rådgiver Dag Anders Nordahl i Fredrikstad kommune er ofte ute på arbeidsplassene i Østfoldkommunen for å snakke med de ansatte om hva slags ruskultur de har og hvordan de ønsker det skal være når alkohol brukes i forbindelse med jobb. Vi diskuterer hvordan festene er og om hva som er en grei ruskultur, sier han. Han opplever at det er stor interesse for å snakke om alkohol og jobb ute på arbeidsplassene. Temaet kan være betent og lederne kan synes det er vanskelig å ta opp, men mange gir uttrykk for at det er spennende å snakke om. Kommunen har i mange år jobbet for å skape en god alkoholkultur blant de ansatte. I 2006 fikk kommunen hedersdiplom fra Akan for innsatsen. En av fire drikkesituasjoner foregår i forbindelse med jobb, viser forskning. Det har Fredrikstad kommune erkjent. Derfor gjør de så godt de kan for at disse situasjonene skal være sosiale og hyggelige og preget av den gode rusen, og ikke av de overstadig berusede. Avhold er ikke målet, men trivsel. Som hms-rådgiver er Nordahl opptatt av at helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas også i disse situasjonene. For å ta vare på fellesskapet, bør holde seg innenfor den gode promillen Det er da det er hyggelig. Overstadighet er problemet, da blir det negativt, sier hms-rådgiveren. Hvordan er festene? Jevnlig kjører han og <Ingen>-kollegene dialogkonferanser på de ulike avdelingene og arbeidsplassene i kommunene. Da bør alle ansatte og ledere være med. Der blir de oppfordret til å beskrive hvordan kulturen er der og hvordan de ønsker at den skal være. De får i oppgave å definere de tre vanligste festene på avdelingen, som for eksempel lønningspils, sommerfest og julebord. Så deles de ansatte inn i grupper som skal se nærmere på de ulike angementene. Hvordan virker drikkesituasjonene inn på sikkerhet, kvalitet på arbeidet, arbeidsmiljø, fellesskap, fravær, taushetsplikt og bedriftens omdømme? «Kvinnearbeidsplasser er mer nøkterne i sin omgang med alkohol. Der menn er i flertall, er det ofte en annen kultur.» I fellesskap skal gruppa finne ut om det oppleves greit, ikke helt greit eller ugreit til på de ulike områdene, slik at de kan ta vare på det positive og gjøre noe med det negative. Opplegget er utformet av Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rusog avhengighetsproblematikk. Kvinner i flertall Når Fredrikstad kommune kartlegger alkoholbruken i forbindelse med jobb, slår det meste ut på grønt, altså greit. Trange kommunebudsjetter bidrar til at arbeidsgiver ikke står for mye skjenking. På sosiale arrangementer er det vanlig at det nytes alkohol. Fredrikstad kommune representerer ikke noe unntak i denne sammenheng. Kommunen har nå eksempler på at enkelte drikkesituasjoner nå har fått nye navn fra for eksempel «lønningspils» til «ut i det grønne» eller «ut i det blå». 71 prosent av de ansatte i Fredrikstad kommune er kvinner. Kvinnearbeidsplasser er mer nøkterne i sin omgang med alkohol. Når vi kartlegger alkoholbruken, kommer vi ofte ut på grønt. Der menn er i flertall, er det ofte en annen kultur, kommenterer Nordahl. Grønt lys Alkoholbruken til norske arbeidstakere kan deles inn i tre grupper har et helt passe alkoholforbruk. Hvis de skulle fått en fargekode, hadde det blitt grønn. Tall fra akan statistikk viser at prosent av arbeidstakerne drikker så mye at det begynner å bli farlig. De er over på det gule feltet. Og i toppen blinker det alarmerende rødt for 3 6 prosent av arbeidstakerne. Men det er ikke de røde eller gule Nordahl er mest opptatt av, til tross for at det er de som er i fare. For å få til en sunn alkoholkultur, må du snakke med dem som går på grønt lys. Det er de som utgjør flertallet, og det er bedre at de moderate legger premissene for alkoholbruken enn stordrikkerne. Det kan også trekke de røde og gule i riktig retning. Hvilke signaler lederne sender, er viktige. Hvis de tar vare på fellesskapet, tar de vare på de røde også, sier Nordahl. Saken fortsetter >>>

20 20 REPORTASJE tekst: gunhild lervåg DRIKKES STADIG MER I FORBINDELSE MED JOBB Er det greit å komme på jobb i bakrus? Eller bør du bli sendt hjem fra jobb da?

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Alkoholpolicy som virkemiddel Seniorrådgiver Jarle Wangen Jarle@akan.no 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Noen tusen Akan ressurspersoner lokalt

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Heltidsprosjektet i Trondheim. Kvinner på Tvers 2012

Heltidsprosjektet i Trondheim. Kvinner på Tvers 2012 Heltidsprosjektet i Trondheim Kvinner på Tvers 2012 Lise Lotte Strand LOs ungdomsuvalg i Trondheim Bakgrunn for heltidsprosjektet: Trondheimsmodellen En offensiv, politisert fagbevegelse som opptrer som

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng

Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus. Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Å gamble med jobben - Å forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til arbeidsliv og rus Fagansvarlig/seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng 1 Eiere: Akan kompetansesenter partenes verktøy Referanseråd: Akan

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 Fylke Akershus Dato 18. og 19. november 2015 Spørsmålene i debattheftet ************************************************************************** Pensjon 66 % av

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Fagforbundet tar utfordringen med å styrke kontorsekretærens yrkesstatus Rapporten Den nye sekretæren handler om kontorsekretærens arbeidssituasjon

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Tariff Debatthefte

Tariff Debatthefte Tariff 2018 Debatthefte Forord Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen/overenskomsten du er omfattet av. Delta er opptatt av å få

Detaljer

Debatthefte. Tariff 2018

Debatthefte. Tariff 2018 Debatthefte Tariff 2018 Forord Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen/overenskomsten du er omfattet av. Delta er opptatt av å få

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer