Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger"

Transkript

1 avisa Røde Kors VEST AGDER Nr desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de fleste av oss. Side 7 Fra laglederkurset under Vest-Agder Røde Kors kurshelg i oktober 2014 på Rica Dyreparken hotell. Deler av kurset foregikk i områdene rundt hotellet på nattestid. Fra venstre Knut Erik Hestnes og Lars Holmvik, Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Mats Flaten. Side 11 Røde Kors i Vest Agder øker beredskapen gjennom satsing på kompetanseutvikling, beredskapsvakt og utvikling av beredskapsplaner. Les mer på side 3 Foto: Nour Kelzi Verdien av mangfold Beredskapsfokuset økes Syriske barn trenger er myke pakkegenannonse Gi to tepper TEPPE 2272 Send sms til (120 kr) Vinteren i Syria kan bli iskald. Ditt bidrag kan redde liv. Følg Vest Agder Røde Kors på Facebook Juleinnsamling 2014

2 2 3 leder Røde Kors Landsmøte i Trondheim i høst, var med på å gi retning og understreke at vi er ett Røde Kors. Landsmøtet var med på å gi retning i forhold til beredskap og hjelpekorps, samt det brede feltet av omsorgsaktiviteter, ungdom og internasjonalt arbeid. I beredskapssituasjoner er vi i Røde Kors unike til å mobilisere til frivillig humanitær innsats både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Flommen på Vestlandet nå i oktober og november har vist hvor viktig det er å utvikle vår beredskapsevnen for å kunne bidra. Dette blir viktigere i årene fremover på grunn av klimaendringene som gir mer uvær. Her i Vest-Agder arbeider vi i Røde Kors systematisk med beredskap gjennom kompetanseheving, øvelser og kontakt med lokale myndigheter og samarbeidspartnere. Et uttrykk for dette er oppbygging av Røde Kors Beredskapsvakt i Lyngdal, Lygna i Hægebostad og i Søgne. Et annet uttrykk for dette er hvordan Røde Kors Hjelpekorps i Vest-Agder jobber systematisk og energisk med å styrke sine ferdigheter innenfor søk og redning. Vi er ett Røde Kors. Det gjør at vi skal ha en enhetlig profil og blant annet skal frivillige i Røde Kors ha like kompetansekrav. I slutten av oktober gjennomførte vi i Vest-Agder en kurshelg med 200 deltakere, totalt har omkring 250 mennesker deltatt på ulike kurs i Røde Kors regi i Vest-Agder denne høsten. Kompetansen gir ferdigheter til å møte mennesker i sårbare situasjoner, videre så gir ny kompetanse motivasjon til å bevare vårt engasjement for mennesker i sårbare situasjoner. Arbeidet med å styrke vår kompetanse gjør oss også til en pålitelig samarbeidspartner i de oppgaver som Røde Kors tar på seg. Til neste år er det 150 år siden Røde Kors i Norge ble grunnlagt. Røde Kors i Norge ble etablert bare noen få år etter Røde Kors ble etablert i Geneve. Siden har vi blitt verdens største humanitære hjelpeorganisasjon, noe som vi ønsker å markere gjennom Det gir oss en stolthet over å være del av denne bevegelsen, men det forplikter også. Det forplikter oss til å ivareta og styrke vår rolle som en humanitær aktør som gjør en forskjell lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å bruke 2015 til å synliggjøre vårt arbeid og forskjellige humanitære utfordringer. En slik humanitær utfordring i dag er situasjonen til flyktninger i og utenfor Syria. Flere millioner mennesker er drevet på flukt. Samtidig nærmer vinteren seg. Vinteren i Syria kan være svært hard og kald. Derfor vil Røde Kors julekampanje i år ha som mål å skaffe midler til tepper til disse flyktningene. Kampanjen vil være med på å vise at vi står ved de verdier som var grunnlaget for Røde Kors for 150 år siden, og at vi tar ansvar for den forpliktelsen det er å være del av Røde Kors bevegelsen. Avslutningsvis vil jeg oppfordre deg til å gå inn på våre nettsider og bidra med en gave til kampanjen. Einar Deisz Distriktsleder Vest-Agder Røde Kors Generalsekretæren har ordet: Er vi godt nok forberedt? Foto Søgne Røde Kors: Fra hjelpekorpsets regionkurs i juni. Her ble det holdt grunnleggende kurs i ATV-kompetanse. Beredskapsfokuset økes En ny rapport viser at vi får kraftigere og hyppigere ekstremvær i Norge, også i Vest-Agder. Dette er en vekker til oss alle. Beredskap er et felles ansvar og krever lokalt samarbeid mellom nødetatene, kommunen og de frivillige beredskapsorganisasjonene. En endret værsituasjon og mer ekstremvær er en realitet. Røde Kors i Vest-Agder fokuserer på økt beredskap gjennom satsing på utvikling av beredskapsplaner, beredskapsvakt, kompetanseutvikling. info I august ga vi ut en rapport der Meteorologisk institutt og NVE dokumenterer en fremtid med mer intens nedbør, flere og større flommer, stormer og skred. Flommen på Vestlandet i oktober er en forsmak på hva slags vær vi har i vente. Dette betyr at det lokale beredskapsarbeidet vil bli satt på prøve, og at vi i ytterste konsekvens vil få mer menneskelige lidelser, tap av liv og store materielle skader. Vi i Røde Kors er bekymret. Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. De mangler kriseplaner og tilstrekkelig med lokalt hjelpemannskap i geografisk nærhet - noe som er avgjørende i katastrofer hvor de første minuttene teller. De mangler også gode samarbeidsrutiner med lokale frivillige beredskapsorganisasjoner, noe som er sentralt for å ha helhetlig beredskap. Kun tre av ti kommuner på nasjonalt nivå har etablert både varslingsrutine og skriftlig avtale med de frivillige beredskapsorganisasjonene, og kun halvparten organiserer øvelser sammen. Vest-Agder forbereder seg Alle aktører i beredskaps-norge, inkludert Røde Kors, må ruste seg for fremtidens værutfordringer Utgiver: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4610 Kristiansand Tlf Ansvarlig redaktør: Jane Sofie Svendsbø E-post: og jobbe for best mulig samspill. Det er derfor gledelig å se at Vest-Agder Røde Kors har fokus på beredskap. I oktober deltok 200 frivillige fra alle lokalforeningene i fylket på kurshelg, hvor opplæring og beredskapsøvelser sto sentralt. Og fire av ni lokalforeninger (Kristiansand, Lyngdal, Lygna, og Søgne) har nå etablert Røde Kors Beredskapsvakt. Det vil si at folk har registrert seg og kan kontaktes om det skjer en ekstraordinær hendelse i deres nærområde, en hendelse som krever mange frivillige hjelpere som på kort varsel kan løse ulike oppgaver. Samtidig jobber Vest- Agder Røde Kors aktivt med å styrke beredskapssamarbeidet med kommunene. I Søgne har dette arbeidet virkelig materialisert seg; i begynnelsen av november gjennomførte Søgne kommune en ekstremværøvelse hvor både hjelpekorpsere og beredskapsvakter fra Søgne Røde Kors var direkte involvert. Tusen takk til alle dere som er frivillige i Vest- Agder Røde Kors. Dere bidrar til å skape trygge lokalsamfunn. Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS Tlf Opplag: Distribueres av Norpost AS Tekst: Åsne Havnelid, generalsekretær Norges Røde Kors Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. Åsne Havnelid på omvisning i Lærdal etter storbrannen i januar Her blir hun vist rundt at varaordfører Geir Berge Øverland. Annonser og layout: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: Alle henvendelser om annonser rettes til Media Direct Norge Både i Norge og internasjonalt vil mer ekstremvær og flere naturkatastrofer øke sårbarheten og stille vår beredskap overfor nye krav og utfordringer. Beredskapsvakt Lokalforeningene Lygna Røde Kors i Hægebostad og Søgne Røde Kors startet opp aktiviteten beredskapsvakt i år. Søgne Røde Kors Beredskapsvakt har allerede vært med på kommunens beredskapsøvelse. Kristiansand Røde Kors planlegger oppstart av beredskapsvakter. De er også i ferd med å ferdigstille sin beredskapsplan for lokalforeningen. Videre har de inngått samarbeid med Scandic Bystranda som beredskapshotell. De har tidligere inngått samarbeidsavtale med kommunen. Beredskapsvaktene læres opp i grunnleggende førstehjelp og i introduksjonsprogrammet til Røde Kors. Beredskapsvaktene forplikter seg kun på en årlig kurskveld i lokalforeningen, og står for øvrig på varslingslister og er klare til innsats dersom noe skulle skje. Stor aktivitet innen førstehjelpskurs De fleste lokalforeningenes hjelpekorps holder førstehjelpskurs gjennom året. Kurs kjøres internt i lokalforeningene blant annet til opplæring av beredskapsvakter, nye frivillige og for frivillige i andre Røde Kors-lokalforeninger. Eksternt holdes det kurs for bedrifter, organisasjoner og kommuner. Det holdes også førstehjelpskurs for de som har omsorg for barn. Per oktober 2014 hadde hjelpekorpsene ved disse lokalforeningene følgende antall deltakere og kurs: - Søgne Røde Kors: 23 kurs for 426 deltakere - Mandal Røde Kors: 8 kurs for 118 deltakere - Kristiansand: 35 kurs for 800 deltakere Kurs og kompetanseheving I 2014 har Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps satset på økt kurs og kompetanse. Det startet i januar med kurset KSOR (Kvalifisert søk og redning) - vinter. KSOR gir mannskaper i Røde Kors kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå på barmark og/eller snødekt mark. Kompetansen omfatter alle aksjonstyper som ikke krever spesialkompetanse. I februar gjennomførte 8 hjelpekorpsere et grunnleggende snøscooterkurs på Hovden. I juni ble det i samarbeid med Rogaland og Aust-Agder Røde Kors arrangert regionkurs. Her ble en deltaker fra Vest- Agder sertifisert som aksjonsleder søk og redning. Åtte deltakere gikk gjennom grunnleggende ATV-kompetanse. Sju deltakere fikk grunnleggende utdanning innen elveredning og fem deltakere gikk gjennom videregående førstehjelp. I løpet av høsten er blant annet 18 nye hjelpekorpsere gjennomført grunnutdanningen, åtte hjelpekorpsere er utdannet innen lagledelse søk og redning og er klare for å lede oppdrag. I tillegg vil mellom ha gjennomgått nødnettkurs. Flere vil også gjennom vinteren gjennomføre ambulansepersonellkurs, snøskuter kurs klasse S og lagledelse søk og redning vinter. Utover dette er systemet slik at alle hjelpekorpsere går gjennom en regodkjenningsprosess hvert tredje år. Dette skjer løpende i hvert hjelpekorps. Nasjonal satsing på beredskap På Røde Kors landsmøte i oktober 2014 ble det vedtatt en resolusjon som blant annet sier at alle ledd i Røde Kors bes å videreutvikle sin helhetlige, lokale beredskapskapasitet og -kompetanse. Dette innebærer at frivillige og ansatte er bevisst sin rolle i beredskapsarbeidet slik at vi effektivt kan bistå med søk og redning, psykososial førstehjelp og omsorgsoppgaver før, under og etter en hendelse. Røde Kors skal også jobbe med å sikre økt kunnskap om førstehjelp i befolkningen, tilby førstehjelpsopplæring til flest mulig og sikre at alle frivillige og ansatte er trent i både fysisk og psykososial førstehjelp. Tekst: Jane Sofie Svendsbø Fra førstehjelpskurs for nye beredskapsvakter i Hægebostad Røde Kors. Terje Eiken, Lygna Røde Kors følger med på at kompresjonsøvelsene gjøres riktig. Fakta Hva er Beredskapsvakt? Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere personer som melder seg til frivillig innsats for lokalmiljøet dersom en alvorlig hendelse inntreffer. Dette er et lavterskeltilbud der man forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats. Aktiviteten beredskapsvakt har til hensikt å organisere kommunens innbyggere i forkant av en alvorlig hendelse. Røde Kors tilbyr gjennom beredskapsvakt et lokalt forankret konsept, hvor innbyggerne selv kan ta del i alvorlige situasjoner ved å hjelpe sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver.

3 4 5 Ferie for alle på Haraldvigen høsten frivillige 1) Hvorfor meldte du deg som frivillig til Ferie- for alle på Haraldvigen? 2) Hva er det som gir deg mest med denne oppgaven? 3) Hva er den største utfordringen? 4) Hvor lenge har du vært frivillig i Røde Kors? 4 barn 1) Hvordan syntes du det er på Haraldvigen? 2) Hva er det gøyeste på Haraldvigen? 3) Har du fått noen nye venner? 4) Har du lært noe nytt? 5) Hva er det første du tenker på når du hører navnet Haraldvigen? Aweys Ali Winkey, 32 år 1. Det er fordi jeg gjerne vil jobbe med barn og ungdom i fremtiden. I Somalia jobbet jeg med barn og ungdom og det har gitt meg mye glede. 2. Da jeg var barn hadde jeg lyst til å spille fotball og bli proff. Drømmen min ble ikke oppfylt. Det å se at de koser seg i lek, og spesielt hvis jeg kan spille fotball med barna. Det gir meg veldig mye glede. 3. Språk siden jeg ikke er norsk 4. Fra Hanne Flottorp, 19 år 1. Det er betydningsfullt å hjelpe andre. Jeg synes det er bedre å gjøre dette enn mange andre ting i høstferien. I tillegg synes jeg det er gøy å være med barna. 2. Det å bety noe for andre. Jeg føler meg voksen, siden jeg har fått mye ansvar. 3. Å takle alle utfordringene av forskjellige barn med sine behov. 4. Dette er min første gang. Elisabeth Nielsen, 29 år 1. Det er bare fordi jeg har tid og lyst. 2. Å gjøre en forskjell for noen. Ha det fint og koselig. 3. Få de til å forstå det vi gjør er til deres beste. Få de til å sove og ikke krangle med hverandre. 4. Fra Olav Inge Gjertviksten, 46 år 1. Det er gøy med barn og unge, det gir meg glede. 2. Å se gleden til barna. 3. Jeg synes bare det er gøy. 4. Fra Muazzam Tursunova 1. Gøy. Gøy å kjøre båt og kajakk 2. Ha aktiviteter på dagen 3. Ja, litt mange 4. Ja, kjøre kajakk, kano og robåt 5. At det er en øy og det er fint der. Der er det gøy Emilie Brunsman 1. Fint! Greit nok! 2. Bølgeturer, få nye venner, bananbåten, litt gøy med akvariet 3. Ja 4. Ingenting. Har vært her før. 5. Øystein og Øystein. Abdelrahman Abdelrahman 1. Det er gøy på Haraldvigen 2. Basketball 3. Ja har fått noen nye venner 4. Ja, om båt og sånne ting. 5. Jeg tenker på hvordan stedet ser ut for det er fint, og på båter. Martina Angel 1. Ganske gøy. Jeg får gjort ting jeg ikke gjør med familien. Fiske for eksempel. 2. Få mye venner, og gjøre ting sammen med dem. 3. Ja, 3 faktisk 5, 6 4. Ikke fiske galt for da får du krok i fingeren. Mye ny bordskikk. 5. Fritid, aktivitet, venner. Theo J Næss 1. Det er fint og morsomt å vare på Haraldvigen 2. Det gøyeste er å padle. 3. Ja, jeg har fått to nye venner som det er veldig gøy å leke med. 4. Å legge garn var nytt for meg. 5. Masse båter siden det ligger ved masse vann. - Vil ha psykisk helse inn på timeplanen Annenhver uke møtes Kick Off ungdom i samværsgruppa Chill Out. Her har de det først og fremst gøy, men de tar også opp viktige tema rundt ungdom og psykiske helse. Hver sommer drar ungdom som opplever å ha det vanskelig i livet på Kick Off leir i regi av Vest-Agder Røde Kors, ABUP og Kristiansand kommune. Kick Off spiller på at ungdommene skal få en ny start med nye perspektiver. På leirene får ungdommene redskaper til å håndtere egne utfordringer og bygger sterke bånd seg i mellom. Chill Out er en «spinn-off» av Kick Off leirene, hvor ungdommen selv har regien. -I Chill Out er vi fortsatt med i Kick Off miljøet, ikke som deltakere men som ungdom for ungdom, forteller Sindre Thorbjørnsen. Gruppen føles for mange som et trygt holdepunkt som bygges rundt åpenhet og felleskap. Her får ungdommene holde på den gode følelsen de hadde på leiren, samtidig som de kommer seg enda litt videre. I Chill Out har vi det først og fremst gøy, snakker, spiller eller gjør andre aktiviteter sammen. Vi har også temakvelder hvor vi inviterer fagpersoner fra for eksempel ABUP til å ta opp ulike tema innenfor psykisk helse, forteller Nathalie Fredriksen. Sindre Thorbjørnsen Nathalie Fredriksen Lærere må bli flinkere til å «se» ungdom Ungdommene i Chill Out vet mye om hvordan helsesystemet fungerer, og opplever skepsis rundt temaet ungdom og psykiske helse. Dette vil de gjøre noe med. - Flere av oss har tatt erfaringskurs i hvordan vi kan formidle våre egne erfaringer og historier på en god måte, og vi vil gjerne være med på å ufarliggjøre psykisk helse, forteller Nathalie. Flere av ungdommene holder foredrag og temakurs, både for ungdom og voksne. Vi vil gjerne være med på å ufarliggjøre psykisk helse. Nå ønsker de å sette psykisk helse på timeplanen i skolen. Vi ønsker å formidle til lærene hvordan de kan «se» ungdom, hvordan man kan behandle ungdom som har det vanskelig og hvordan man tidlig kan fange opp mobbing, forteller Sindre. For mange ungdom kan det være godt å se at man ikke er alene om å møte utfordringer i livet. Det føles ofte tryggere når ungdom møter ungdom som har det vanskelig, forteller Nathalie. Planen fremover er klar. Etter at flere av ungdommene var med på Vest-Agder Røde Kors kurshelg, har de fått inspirasjon til å videreutvikle Chill Out. Vi ønsker å sette opp langsiktige mål og planer, forteller begge ivrig. Det mangler ikke på ideer for hvordan gruppa kan utvikles. Vi har blant annet fått låne gymsalen på Tordenskjold skole, og planlegger aktiviteter som yoga og skuespill sammen med en musikkterapeut fra ABUP. Gymsalen får vi låne gratis, til gjengjeld vil vi tilby lærerne et temamøte om psykisk helse, forteller Nathalie. En aktivitet for og av ungdom mener de er svært viktig. Det at vi kan gjøre ting vi mestrer og liker i samspill med andre gjør at vi lærer utrolig masse om oss selv og andre, avslutter de. Beveget stortingets familie- og kulturkomité Mange har latt seg imponere over hvor modige Kick Off ungdommene er. I mars i år presenterte noen av ungdommene Gruppa samles annenhver uke for felles aktiviteter. Denne kvelden var det bowling som stod på programmet. Fakta Kick Off leirene Sommerleirer på Knaben og Tonstad som retter seg mot ungdom i ungdomsskolealder som opplever å ha det vanskelig i livet. Arrangeres i samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, ABUP og Kristiansand kommune. Chill Out Samværsgruppe hvor Kick Off ungdom møtes annenhver uke for felles aktiviteter i lokalene til Vest-Agder Røde Kors. Kick Off for Stortingets familie og kulturkomité. Da komitéleder Svein Harberg oppsummerte dagen, var han helt tydelig på at det var Kick Off presentasjonen som hadde beveget dem mest. Flere av familie og kulturkomiteens medlemmer håpet at de igjen kunne få besøk av ungdommene slik at de kunne lære mer om konseptet. Fylkesordfører Terje Damman har også besøkt Kick Off leiren på Knaben og Kick Off ungdommenes årlige julebord. Han har ved flere anledninger gitt utrykk for hvor flott og viktig han finner dette arbeidet. Av: Torbjørn Nilsen og Jane Sofie Svendsbø

4 6 7 Leder av omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Hege Skomdal med Kaisa, er pådriver for å etablere besøksvenn med hund. Foto: Anita Gill Mallinckrodt Øien Ønsket om å gjøre en forskjell er større enn Omsorg med pels bekymringen for selv å bli smittet En logrende hale får frem smilet hos de fleste av oss. Nå er hunden på full fart inn i omsorgstjenestene til Vest-Agder Røde Kors. - Ebola-epidemien truer hundretusener av mennesker og er ute av kontroll. Bare de siste 8 ukene, har antall smittede femdoblet seg, forteller smittevernlege Siri Johanne Boye. Situasjonen i de Vestafrikanske landene er kritisk. Over mennesker er hittil rapportert døde og over rapportert smittet, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er store mørketall i statistikken og trolig er langt flere personer rammet av utbruddet. - Dette kunne vært stoppet for lenge siden og for hver dag som går, blir det vanskeligere å stanse epidemien, forteller Boye. Røde Kors er sentrale i kampen mot ebola og har sammen med andre organisasjoner sendt flere delegater for å bistå de lokale ansatte og frivillige i de rammede landene. Siri Johanne Boye arbeider som smittevernlege og var en av de første norske Røde Kors- delegatene som dro ned til Kenema i Sierra Leone for å gjøre sin innsats i kampen. Et ønske om å hjelpe Boye er født i Stavanger, men er nå bosatt i Søgne. Hun var allerede som 13-åring aktiv i Røde Kors. Først i Ungdommens Røde Kors i Stavanger og så videre i Hjelpekorpset gjennom tiden som medisinstudent i Trondheim. - Kunsten å samarbeide, improvisere og hvordan man organiserer praktiske øvelser er kunnskaper og erfaringer jeg har lært i min tid i Røde Kors. Dette er viktig lærdom som har hjulpet meg i arbeidet i Sierra Leone. Boye visste tidlig hva hun ville bruke livet sitt til. Hun utdannet seg til lege nettopp fordi hun ønsket å hjelpe mennesker som ikke var født med de samme mulighetene som vi har i Norge. - Alle mennesker har krav på medisinsk hjelp når de er syke, uavhengig om de er født i Norge eller Sierra Leone, forteller Boye. Store utfordringer Boye dro til Kenema i august 2014 hvor hun tok del i arbeidet med å etablere Røde Kors sitt feltsykehus for ebolasmittede. Feltsykehuset, som er designet som en isolasjonsenhet har en kapasitet til 60 pasienter. Hun forteller at utfordringene i arbeidet var mange. - Å arbeide i et varmt og fuktig klima med mennesker fra andre kulturer, som også snakker forskjellige språk utfordrer samarbeidsevnen. Man skal også hele tiden sette egen sikkerhet først. Ønsket om å hjelpe er større enn redselen for å bli smittet På tross av verneutstyr og gode rutiner er det alltid en liten risiko for å bli smittet i et område med en epidemi som er ute av kontroll. Helsevesenet i Vest-Afrika mistet mange leger og sykepleiere i den første fasen av epidemien. I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) har over 521 helsearbeidere blitt rapportert smittet av ebola-viruset. Av disse er 272 rapportert døde. I Sierra Leone alene, rapporteres det om 127 smittede helsearbeidere, hvor 101 av dem har mistet livet. Dette er en av grunnene til at det internasjonale Røde Kors ble bedt om å bistå i isolering og behandling av pasienter i Kenema, Sierra Leone. Vi har laget et behandlingssenter der beskyttelse av helsepersonellet er første bud. Etter modell fra Leger Uten Grenser er behandlingssenteret spesialbygd for å isolere og behandle ebolapasienter, og kun det. Boye forteller at hun var bekymret for konsekvensene av at en i teamet hennes skulle bli smittet av ebola. Dette ville kunne påvirke hele den internasjonale Røde Kors-operasjonen, og dermed fjerne fokuset bort fra den jobben de var kommet for å gjøre. Ikke så smittsomt som de fleste tror Ebolaviruset smitter ikke gjennom luft, mat og vann, slik det fremstilles i media. Derimot spres smitten gjennom nærkontakt med de smittedes kroppsvæsker. - I motsetning til hva de fleste tror, er ikke ebola så veldig smittsomt, men derimot er konsekvensen av å bli smittet veldig stor. Boye forteller videre at om man skulle bli smittet av ebolaviruset er dødeligheten høy og i denne epidemien på rundt 70 %. - Som smittevernlege hadde jeg kunnskap om hvordan vi kunne beskytte oss og ønsket om å hjelpe overskygget redselen om å bli smittet. Smittevernlege Siri Johanne Boye i Sierra Leone i august Foto: Røde Kors - I motsetning til hva de fleste tror, er ikke ebola så veldig smittsomt! Stort behov for å gjøre mer Boye er nå tilbake i Søgne og forteller at hun nærmest var i dvale i de første ukene etter hjemreisen. Hun var fullstendig overveldet og manglet troen på at epidemien kunne stanses. Dette har derimot endret seg. - De siste ukene ser jeg at verdenssamfunnet har våknet og dette gir meg håp. At en norsk kollega fra Leger uten grenser ble smittet av ebola har også vekket den norske befolkningen. Nå ligger utfordringen i å rette dette fokuset mot Vest-Afrika, der ebola truer hundretusener av mennesker. - Vi kan ikke lenger sitte i trygge Norge og forvente at noen andre skal ordne opp. Vi må alle ta ansvar. Med det nye håpet følger også behovet for å gjøre mer. Jeg vurderer å dra tilbake til Sierra Leone for å fortsette arbeidet, sier Siri Johanne Boye. Tekst: Christian Berg Historiene og resultatene fra andre Røde Kors-foreninger skaper entusiasme i Besøkstjenesten. Det fortelles om eldre på pleiehjem som kommer «stormende» i gåstoler for å hilse på hunden, demente som har vært stumme i månedsvis som plutselig snakker igjen og stor pågang av frivillige som vil på kurs med hunden sin. Undersøkelser viser at det faktisk bare er små barn som skaper mer engasjement blant sykehjemsbeboere enn hunden. Leder av Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Hege Skomedal, er en pådriver for å etablere aktiviteten i fylket. - Dette er en ny aktivitet for oss i Vest- Agder Røde Kors. Det er utrolig spennende! Vi rekrutterer nå en ny gruppe mennesker som verken kjenner organisasjonen eller har erfaring med å være besøksvenn. For mange er alt nytt, men felles for alle som har meldt sin interesse er at de har lyst til å bruke hunden sin til noe positivt. Går for gullstandarden innen kurs For å sikre kvalitet i oppstarten er det hentet mye erfaringer fra andre Røde Kors-foreninger. Disse erfaringene ble avgjørende for valg av kursaktør som skal utdanne hund og hundefører til tjeneste. - Vi hadde flere aktører oppe til vurdering, men tilbakemeldingene vi har fått tilsier at Antrozoologi-senteret på Ås er gullstandarden innen dyreassistert aktivitet. Gjennom dem får vi et kvalitetssikret opplegg med dedikerte instruktører. - Hundefolk er engasjerte folk På kurset vil deltagerne blant annet lære om ulike hunderaser, hvordan hunder kommuniserer og hvordan hund og eier kan utvikle en god relasjon seg i mellom. De vil også lære hva som forventes av dem i møte med institusjoner og brukere. I tillegg må de gjennomgå kursene som kreves for å være besøksvenn i Røde Kors. - Det har vært stor interesse for å bli med på kurset. Hundefolk er engasjerte folk. De er vant til å bruke mye tid med hunden sin. Det merker vi også, når vi nå rekrutterer frivillige. Det at de blir tilbudt omfattende kursing, samt at de forplikter seg til 2-3 besøk på en institusjon pr mnd i 1,5-2 år er ingen hindring. Rekrutterer via Facebook I starten av juli ble det etablert en egen facebookside for Besøksvenn med hund i Vest-Agder. Siden har nå nærmere 150 følgere. Siden blir til brukt som både rekrutterings- og informasjonskanal. Den oppdateres løpende med informasjon, bilder fra uformelle samlinger og milepæler som nås i prosjektet. - Facebooksiden blir blant annet brukt til å avtale treffpunkter hvor vi kan bli mer kjent med både hundefører og hund, eller ekvipasjer som vi kaller det. Dette har vært viktig! Det er ingen hemmelighet at vi i Røde Kors er opptatt av å ha ekvipasjer som er egnet for denne aktiviteten. Mange om «kursbeinet» I første runde med kurs i dyreassistert aktivitet er det kun 15 plasser tilgjengelig. Det er et trangt nåløye å komme Monica Vehus er et engasjert medlem i prosjektgruppa. Her med sin hund, Lykke. Foto: Nina Sondresen. igjennom. For å kvalitetssikre utvelgelsesprosessen har Skomedal knyttet til seg dyktige ressurspersoner i Monica Vehus og Øyvind Andersen. De har blant annet bistått i første runde av intervjuer med aktuelle kurskandidater. - Vi gleder oss enormt til å sende dem ut i tjeneste for Røde Kors, men først er det kurs som er på agendaen, avslutter leder av distriktsråd for omsorg, Hege Skomedal. Vest-Agder Røde Kors forventer å sende de første firbente besøksvennene ut i tjeneste i løpet av Tekst: Anders Hansson

5 8 energigjenvinnes hos Returkraft FARSUND FARSUND KOMMUNE ENHET KULTUR OG IDRETT Brogaten 7, 4550 Farsund Tlf Kristiansand Bilverksted Pb Vågsbygd, 4676 Kristiansand S Tlf Fax energigjenvinnes hos Vi brenner for miljøet Returkraft KRISTIANSAND Siv.arkitekt Barstølv. 36, 4636 Kristiansand Tlf: Erik Asbjørnsen Markensgt. 8, 4611 Kristiansand Tlf KRISTIANSAND Sjølystv. 3, 4610 Kristiansand Tlf Mob Vi brenner for miljøet Stadionv. 15, 4632 Kristiansand Tlf: Fax: OFFSHORE REDERI AS LY N G D A L LYNGDAL KOMMUNE VI VIL - VI VÅGER SØRLANDET Markensgt. 25, 4611 Kristiansand Tlf LY N G D A L LYNGDAL MANDAL Mandal kommune Agnfestveien 30, 4580 Lyngdal Sentralbord: støtter Røde Kors Tlf tlf: LYNGDAL Tlf SOGNDALEN Reber Schindler Heis AS Drivenesv. 24, 4700 Vennesla Tlf Fax Buvegen 7, 4700 Vennesla Tlf Restavfallet energigjenvinnes hos Returkraft Gravane 26 Pb. 447, 4664 Kristiansand Vi brenner for miljøet Tlf Fax SØGNE Byggmester Ragnar Mjåland AS Svalåsryggen 14, Mob ALT I TAKSTOLER Songdalsv. 111, Tlf Linneflaten 6, 4640 Søgne Tlf Fax Søgne Bilservice AS Kriminalomsorgen region sørvest: Vi bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og kommunikasjon. Lundev. 116B, 4640 Søgne Tlf: Fax: Vi bygger fremtidens transportveier for Vi bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og elektrisk kommunikasjon. Svarttjønnheia 125 energi VENNESLA BUVEGEN 9 Svarttjønnheia Vi125 bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og kommunikasjon Nodeland Centrum Bil DA Nesv. 2, 4700 Vennesla Tlf Fax MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS Mek.verksted, produksjon, salg og service av bl.a. maskiner, transportører og utstyr for intern-transport. Linnegrøvan 22, 4640 Søgne Tlf Kjerreheia 47. Postboks 8108 Vågsbygd,4675 Kristiansand Tlf Fax og kommunikasjon. Venneslavegen Vennesla Mob E-post: Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Svarttjønnheia 125 Svarttjønnheia 125 Krisitiansand fengsel Rådhusgt. 24, Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Tlf Mob Vest-Agder Fylkeskommune og NyGIV takker Røde Kors for innsatsen for våre ungdommer med leksehjelp på Kvadraturen Skolesenter onsdager kl ! Pb. 341, 4703 Vennesla Tlf MANDAL TLF: Bedriftshelsetjensten for Mandal Mikkelsmyrveien 4, 4515 Mandal Tlf Blørstad Maskin 4517 Mandal Tlf Blink Trafikkskole AS 4700 Vennesla Tlf Bymoen 3, 4618 Kristiansand Utfører rasforebygging, rensk, bolting, montering,og salg av nett. Lang erfaring med fjellsikring. Fax E-post: Tlf Mjåvannsvegen 3, 4628 Kristiansand S Husøy, 4700 Vennesla Tlf Spjotnesvn. 32, 4645 Nudeland Tlf Telefon Telefon Tlf Send Syria Tlf Fax N Hægeland. DIN LOKALE PLOG OG ASFALTBALJE PRODUSENT INGEN JOBB FOR STOR INGEN JOBB FOR LITEN EN SIKKER KONTAKT Tlf: (24t VAKT)- til 2272 og støtt Røde Kors Skibåsen 40, 4636 Kristiansand - Tlf Stemhei 9A, 4700 Vennesla Tlf Døgnvakt / sitt arbeid i Syria med WME leverer brannbekjempelsessystemer og brannbeskyttelse utstyr til offshore installasjoner, skip og industri. Water Mist Engineering AS Lohnelia 70, 4640 Søgne - Tlf Fiskemat i særklasse Furuholmen, 4520 Lindesnes Norgesplaster Pb. 85 Granliveien Vennesla tlf Tlf Fax kroner. Andøyfaret 3, 4623 Kristiansand Tlf Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Byggmester NCC Roads støtter Røde Kors Mjåsvannsv. 7, 4628 Kristiansand. Tlf: NYBYGG TILBYGG RESTAURERING e B yg g Støtter Mandal Røde Kors Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! r på t i lli t! FRODE KLUNGLAND Lundev Søgne Tlf:

6 10 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Få det bedre med firehjulstrekk..fsdfeft #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Mercedes-Benz Vito har detaljene du ønsker deg..fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL. CO2-UTSLIPP G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF. IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM), ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING), BAS (BREMSEASSISTENT) OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING)..FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU TUPS BVUPSJTFSUF UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF.FE GPS NFS GJSFIKVMTUSFLL JOGPSNBTKPO PN WJLUJHF ³ Y ³ GlS EV EF TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF stor takhøyde og enorm fleksibilitet. kommelighet selv på isete veier. Bilen er også alene om å kunne tilby kombi- om de viktige detaljene som gjør hverdagen din enklere. UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO nasjonen; firehjulstrekk, automatgir og Hjertelig velkommen! EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF Valg av riktig bil er svært viktig for å få hverdadieselmotor. Blant standardutstyret finner HSFSU "#4 du "43 #"4 PH &#7 TPN HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN gen til å.fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH fungere. Nye Vito har ESP med integrert ABS, ASR, BAS og EBV* TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF stor plass, mange praktiske løsninger, TJUVBTKPOFS som hjelper deg å holde kontrollen i kritiske,poublu EJO O SNFTUF Bjørn Osmundsen AS Bertel O. Steen Kristiansand AS TUPS 5UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Bryggerivn. Stoa, 4848 Arendal Svanedansv. 6-8, 4661 Kristiansand S.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO Tlf , Fax Tlf.PN 38EF 00WJLUJHF 35 00, Fax SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF - ALLMENNFAGLIG PÅBYGG - FORBEDRING AV VITNEMÅL - STUDIEKOMPETANSE situasjoner. Kontakt din nærmeste autoriserte SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF SFO EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF forhandler EFUBMKFOF TPN IWFSEBHFO EJO med 4x4 firehjulstrekk får du suveren fremmercedes-benz for merhk S informasjon WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF SKOLESTART AUGUST For mer info ring eller send SMS med kodeord sonans kristiansand til når du virkelig vil videre EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flottestøtten! TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL Verdien av mangfold Et samarbeid med minoritetsorganisasjonene i distriktet er etablert og vi ser positivt på deres bidrag til fremtidens Røde Kors. EL-COM SØR A/S Tlf Kongsgaard Allè 61 TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF Trygghetsalarmer Betjente og ubetjente vaktsentraler Sykesignalanlegg Utstyr for remote styring Vi leverer alt innen radiokommunikasjon for land, sjø og luft 11 Stort utvalg innen veggpanel for baderom Industriveien 2, 4580 Lyngdal Telefon: Faks: P.B Lundsiden 4688 Kristiansand Besøk oss på BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF Faveo er Nordens ledende prosjektledermiljø. Vi tilbyr prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektutvikling til små og store prosjekter innen flere ulike bransjer. Vi hjelper våre kunder med gjennomføring av alle typer prosjekt og endringsprosesser. Våre 350 ansatte er fordelt på 16 kontorer i Norge og Sverige. Parkett Laminat Veggpanel Takpanel Garderobeskap Termotre Send Syria til og støtt Fra Vest-Agder Røde Kors kurshelg oktober. Fra et førstehjelpskurs. Kursinstruktør Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Røde Kors Komplett leverandør av interiørprodukter til gulv, tak og vegg! Besøk vår Butikk. sørlandsparken sitt arbeid Gjennom mange år med flerkulturelle aktiviteter i Vest-Agder, har Røde Kors bidratt til at mange mennesker med minoritetsbakgrunn har fått en god start i Norge gjennom blant annet Flyktningguide, kvinnegrupper og aktiviteter på asylmottak. Vest-Agder Røde Kors ser et potensiale for å rekruttere deltakere med minoritetsbakgrunn til å bli frivillige i Røde Kors. i Syria med 200 kroner. Oscar Peschardt & Co Norge Mjåvannsvegen Kristiansand Tlf Grasdalen 24, 4636 Kristiansand Tlf Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner. Setesdalsveien Kristiansand S Tlf: Faks: E-post: Lyngdal Bo- og Omsorgssenter takker for kjempegodt samarbeide gjennom 40 år Farsund Omsorgssenter takker besøkstjenesten for fint samarbeid Tlf Tlf Narviga Kristiansand Tel: Indre Svennevik, 4580 Lyngdal Jochum Lunds plass Farsund Tlf Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Farsund Voksenopplæring Lista Fly og Næringspark Bygning 39, 4560 Vanse Tlf Fax ,- Knytte bekjentskap, bygge nettverk og lære av hverandre Kurshelgen er årets største arrangement for VestAgder Røde Kors. I 2014 etablerte vi et samarbeid med Aust-Agder Røde Kors. På kurshelgen får frivillige i de ulike aktivitetene rundt om i distriktet, muligheten til å ta kurs som er relevante for deres rolle som frivillig i Røde Kors. Som et tilskudd til dette, har vi siden 2013 også gitt dette tilbudet til minoritetsorganisasjoner i Vest-Agder. Minoritetsorganisasjonene i distriktet sitter på mye nyttig kompetanse som Røde Kors som organisasjon kan dra nytte av. Det er også viktig for Vest-Agder Røde Kors å ha kjennskap til- og et godt samarbeid med de andre organisasjonene og foreningene i distriktet. Å gi tilbud om deltakelse på kurs, legger grunnlaget for en hyggelig arena å knytte bekjentskaper, bygge nettverk og å lære av hverandre. For kurshelgen 2014 lagde vi en egen organisasjonspakke satt sammen spesielt med tanke på frivillige i foreninger utenfor Røde Kors. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det var en helg fylt med interessante og relevante kurs. I alt 20 deltakere fra 11 eksterne organisasjoner og foreninger i Vest-Agder deltok på ulike kurs under kurshelgen. De representerte organisasjonene var Eritreisk Forening, Somalisk Ungdomsforening, LUNAR, KiA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Afrikansk Forening i Agder, ABELO, Kvinnesenteret, Kambodjansk Forening, Kurdisk Forening, Liberisk Forening og Ahmadiyya Muslimske menigheten i Kristiansand. Nyttige kurs Deltakerne fra minoritetsorganisasjoner tok en rekke kurs som er nyttige for deres foreningsarbeid- og som frivillige i Røde Kors; Grunnkurs Psykososial Førstehjelp, Norsk Grunnkurs Førstehjelp, Grunnkurs Organisasjon, Grunnkurs Ledelse, Temakurs Omsorg: Flerkulturelt arbeid, Dialog og konflikthåndtering og planøvelse. Støttet av Vest-Agder fylkeskommune Verdien av mangfold er kjernen i prosjektet «Mangfold av frivillige». Gjennom tiltakene som er gjennomført med støtte fra Vest-Agder Fylkeskommune, er vårt ønske at vi har bidratt til en bevisstgjøring hos deltakere, frivillige og ansatte i Vest-Agder Røde Kors om verdien av mangfold i organisasjonen. Vest-Agder Fylkeskommune tildelte for 2014 midler til Vest-Agder Røde Kors sitt prosjekt «Mangfold av frivillige». Prosjektet tar sikte på å øke andelen frivillige med minoritetsbakgrunn i organisasjonen, samt å bidra til tettere samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors og flere av minoritetsorganisasjonene i distriktet. Tekst: Frida Hansen Apelseth

7 B BLAD RETURADRESSE: Postboks Drammen Førstehjelpstipset Brannskader Generelt Brannskader behandles likt uavhengig av type Alvorlighetsgraden avgjøres av omfanget Når store hudområder er forbrent, kan rask nedkjøling være livreddende Barn og eldre tåler brannskader dårligere enn voksne, friske personer Førstehjelp Forsøk å fjerne pasienten fra varmekilden - husk å tenke på egen sikkerhet! Utfør livreddende førstehjelp (A-B-C) Kjøl ned brannskaden 1-2 minutter med kaldt vann Deretter minutter med lunkent vann Ikke fjern eventuelt fastbrente klær Dekk til med sterile kompress/bandasjemateriell Ved mindre forbrenninger: Kontakt lege dersom det utvikler seg sår eller blemmer Ved større forbrenninger: Ring Forebygging Gode tips til forebygging av brann finner du på Norsk brannvernforening sin hjemmeside Tekst: Petter H. Nielsen, fasgleder førstehjelp Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps Vil du vite mer? Røde Kors holder jevnlig førstehjelpskurs - ta kontakt med distriktskontoret for å få vite når det arrangeres neste gang Kontakt Røde Kors der du bor: Kristiansand Røde Kors Erling Valvik, leder - Tlf Lygna Røde Kors Bente Bråthen, leder - Tlf Songdalen Røde Kors Monica Hattrem-Berge, leder - Tlf Kvinesdal Røde Kors Andreas E. Moi, leder - Tlf Lista Røde Kors Tone Brekken, leder - Tlf Lyngdal Røde Kors Bente Skeibrok, leder - Tlf Mandal Røde Kors Fungerende leder: Siri Cathrine Rølland Tlf Søgne Røde Kors Inger Johanne Langlo, leder - Tlf Vennesla Røde Kors Tor Arne Finnestad, leder - Tlf Vår teknologi sprenger grenser Vi sysselsetter 500 høyt kvalifiserte medarbeidere i et av Sørlandets mest innovative fagmiljøer lokalisert i Kristiansand og Arendal. Vi er stolte over at det vi gjør bidrar til å sprenge grensene for hva som er mulig. Reis lett med akt.no Styrke og presisjon I Kristiansand utvikler og bygger vi verdens største og mest avanserte offshorekraner og lasthåndteringssystemer som gjør det mulig å plassere utstyr på havbunnen med millimeterpresisjon under røffe forhold. Trygt forankret I Arendal utvikler og designer vi Pusnes avanserte offshore forankrings- og fortøyningssystemer, samt lasteog lossesystemer for olje og gass i åpent hav og under ekstreme forhold. Erfaring og nytenkning I MacGregor viderefører vi solide tradisjoner og skaper kreative, internasjonale arbeidsmiljøer med fokus på fremtidens løsninger. MacGregor er en del av Cargotec. All informasjon om kollektivtilbudet i Agder finner du på akt.no inkludert vår nye og forbedrede reiseplanlegger som hjelper deg med å finne reiseruter og rutetider. Reiseplanleggeren kan i tillegg lastes ned som mobilapp for iphone og Android helt gratis. akt.no

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter engasjerte seg og skaffet mat på bordet til 6 420 syriske familier. Les mer på side 3.

Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter engasjerte seg og skaffet mat på bordet til 6 420 syriske familier. Les mer på side 3. avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2014 juni Æresmedlem Svanhild Sundby Side 2 Norsktreningskafé i Søgne Side 4 Foto: Tonje Levernes Solberg Sans for frivillighet Side 6 Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Friluftsliv og førstehjelp for ungdom

Friluftsliv og førstehjelp for ungdom avisa Røde Kors Treningshelg VEST AGDER Nr. 2-2013 november Friluftsliv og førstehjelp for ungdom Side 3 Gi barn sansen for en aktiv fritid Side 5 Flyktningguide barn og unge Side 11 Ole Tobias Tveit,

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal

Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2012 Juni Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal Les mer side 5 Fattigdom og elendighet, men også mye glede Les mer side 6 Marianne Hammer, Lyngdal Røde Kors i

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Vi jubilerer og hyller frivilligheten. Røde Kors. Røde Kors og flyktningstrømmen Side 4. Integrasjon i praksis Side 5

Vi jubilerer og hyller frivilligheten. Røde Kors. Røde Kors og flyktningstrømmen Side 4. Integrasjon i praksis Side 5 avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 2-2015 desember Røde Kors og flyktningstrømmen Side 4 Integrasjon i praksis Side 5 Hjelpekorpset sørget for trygg og sikker transport av jubileumskaken fra bil og til jubileumslokalene

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage JANUAR - MARS 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage JANUAR - MARS 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage JANUAR - MARS 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr: 64974285 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Monica Øien pedagogisk team leder Sara Olsson, pedagogisk leder Roberto

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Ringevenn 31.03.2016

Ringevenn 31.03.2016 Ringevenn 31.03.2016 Prosjektgruppen i ringevennprosjektet består av Lyngdal Røde Kors, Livsglede for Eldre Lyngdal, Lyngdal Frivilligsentral, Helsenettverk Lister Prosjekt Lister videregående skole og

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer