Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger"

Transkript

1 avisa Røde Kors VEST AGDER Nr desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de fleste av oss. Side 7 Fra laglederkurset under Vest-Agder Røde Kors kurshelg i oktober 2014 på Rica Dyreparken hotell. Deler av kurset foregikk i områdene rundt hotellet på nattestid. Fra venstre Knut Erik Hestnes og Lars Holmvik, Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Mats Flaten. Side 11 Røde Kors i Vest Agder øker beredskapen gjennom satsing på kompetanseutvikling, beredskapsvakt og utvikling av beredskapsplaner. Les mer på side 3 Foto: Nour Kelzi Verdien av mangfold Beredskapsfokuset økes Syriske barn trenger er myke pakkegenannonse Gi to tepper TEPPE 2272 Send sms til (120 kr) Vinteren i Syria kan bli iskald. Ditt bidrag kan redde liv. Følg Vest Agder Røde Kors på Facebook Juleinnsamling 2014

2 2 3 leder Røde Kors Landsmøte i Trondheim i høst, var med på å gi retning og understreke at vi er ett Røde Kors. Landsmøtet var med på å gi retning i forhold til beredskap og hjelpekorps, samt det brede feltet av omsorgsaktiviteter, ungdom og internasjonalt arbeid. I beredskapssituasjoner er vi i Røde Kors unike til å mobilisere til frivillig humanitær innsats både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Flommen på Vestlandet nå i oktober og november har vist hvor viktig det er å utvikle vår beredskapsevnen for å kunne bidra. Dette blir viktigere i årene fremover på grunn av klimaendringene som gir mer uvær. Her i Vest-Agder arbeider vi i Røde Kors systematisk med beredskap gjennom kompetanseheving, øvelser og kontakt med lokale myndigheter og samarbeidspartnere. Et uttrykk for dette er oppbygging av Røde Kors Beredskapsvakt i Lyngdal, Lygna i Hægebostad og i Søgne. Et annet uttrykk for dette er hvordan Røde Kors Hjelpekorps i Vest-Agder jobber systematisk og energisk med å styrke sine ferdigheter innenfor søk og redning. Vi er ett Røde Kors. Det gjør at vi skal ha en enhetlig profil og blant annet skal frivillige i Røde Kors ha like kompetansekrav. I slutten av oktober gjennomførte vi i Vest-Agder en kurshelg med 200 deltakere, totalt har omkring 250 mennesker deltatt på ulike kurs i Røde Kors regi i Vest-Agder denne høsten. Kompetansen gir ferdigheter til å møte mennesker i sårbare situasjoner, videre så gir ny kompetanse motivasjon til å bevare vårt engasjement for mennesker i sårbare situasjoner. Arbeidet med å styrke vår kompetanse gjør oss også til en pålitelig samarbeidspartner i de oppgaver som Røde Kors tar på seg. Til neste år er det 150 år siden Røde Kors i Norge ble grunnlagt. Røde Kors i Norge ble etablert bare noen få år etter Røde Kors ble etablert i Geneve. Siden har vi blitt verdens største humanitære hjelpeorganisasjon, noe som vi ønsker å markere gjennom Det gir oss en stolthet over å være del av denne bevegelsen, men det forplikter også. Det forplikter oss til å ivareta og styrke vår rolle som en humanitær aktør som gjør en forskjell lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å bruke 2015 til å synliggjøre vårt arbeid og forskjellige humanitære utfordringer. En slik humanitær utfordring i dag er situasjonen til flyktninger i og utenfor Syria. Flere millioner mennesker er drevet på flukt. Samtidig nærmer vinteren seg. Vinteren i Syria kan være svært hard og kald. Derfor vil Røde Kors julekampanje i år ha som mål å skaffe midler til tepper til disse flyktningene. Kampanjen vil være med på å vise at vi står ved de verdier som var grunnlaget for Røde Kors for 150 år siden, og at vi tar ansvar for den forpliktelsen det er å være del av Røde Kors bevegelsen. Avslutningsvis vil jeg oppfordre deg til å gå inn på våre nettsider og bidra med en gave til kampanjen. Einar Deisz Distriktsleder Vest-Agder Røde Kors Generalsekretæren har ordet: Er vi godt nok forberedt? Foto Søgne Røde Kors: Fra hjelpekorpsets regionkurs i juni. Her ble det holdt grunnleggende kurs i ATV-kompetanse. Beredskapsfokuset økes En ny rapport viser at vi får kraftigere og hyppigere ekstremvær i Norge, også i Vest-Agder. Dette er en vekker til oss alle. Beredskap er et felles ansvar og krever lokalt samarbeid mellom nødetatene, kommunen og de frivillige beredskapsorganisasjonene. En endret værsituasjon og mer ekstremvær er en realitet. Røde Kors i Vest-Agder fokuserer på økt beredskap gjennom satsing på utvikling av beredskapsplaner, beredskapsvakt, kompetanseutvikling. info I august ga vi ut en rapport der Meteorologisk institutt og NVE dokumenterer en fremtid med mer intens nedbør, flere og større flommer, stormer og skred. Flommen på Vestlandet i oktober er en forsmak på hva slags vær vi har i vente. Dette betyr at det lokale beredskapsarbeidet vil bli satt på prøve, og at vi i ytterste konsekvens vil få mer menneskelige lidelser, tap av liv og store materielle skader. Vi i Røde Kors er bekymret. Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. De mangler kriseplaner og tilstrekkelig med lokalt hjelpemannskap i geografisk nærhet - noe som er avgjørende i katastrofer hvor de første minuttene teller. De mangler også gode samarbeidsrutiner med lokale frivillige beredskapsorganisasjoner, noe som er sentralt for å ha helhetlig beredskap. Kun tre av ti kommuner på nasjonalt nivå har etablert både varslingsrutine og skriftlig avtale med de frivillige beredskapsorganisasjonene, og kun halvparten organiserer øvelser sammen. Vest-Agder forbereder seg Alle aktører i beredskaps-norge, inkludert Røde Kors, må ruste seg for fremtidens værutfordringer Utgiver: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4610 Kristiansand Tlf Ansvarlig redaktør: Jane Sofie Svendsbø E-post: og jobbe for best mulig samspill. Det er derfor gledelig å se at Vest-Agder Røde Kors har fokus på beredskap. I oktober deltok 200 frivillige fra alle lokalforeningene i fylket på kurshelg, hvor opplæring og beredskapsøvelser sto sentralt. Og fire av ni lokalforeninger (Kristiansand, Lyngdal, Lygna, og Søgne) har nå etablert Røde Kors Beredskapsvakt. Det vil si at folk har registrert seg og kan kontaktes om det skjer en ekstraordinær hendelse i deres nærområde, en hendelse som krever mange frivillige hjelpere som på kort varsel kan løse ulike oppgaver. Samtidig jobber Vest- Agder Røde Kors aktivt med å styrke beredskapssamarbeidet med kommunene. I Søgne har dette arbeidet virkelig materialisert seg; i begynnelsen av november gjennomførte Søgne kommune en ekstremværøvelse hvor både hjelpekorpsere og beredskapsvakter fra Søgne Røde Kors var direkte involvert. Tusen takk til alle dere som er frivillige i Vest- Agder Røde Kors. Dere bidrar til å skape trygge lokalsamfunn. Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS Tlf Opplag: Distribueres av Norpost AS Tekst: Åsne Havnelid, generalsekretær Norges Røde Kors Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. Åsne Havnelid på omvisning i Lærdal etter storbrannen i januar Her blir hun vist rundt at varaordfører Geir Berge Øverland. Annonser og layout: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: Alle henvendelser om annonser rettes til Media Direct Norge Både i Norge og internasjonalt vil mer ekstremvær og flere naturkatastrofer øke sårbarheten og stille vår beredskap overfor nye krav og utfordringer. Beredskapsvakt Lokalforeningene Lygna Røde Kors i Hægebostad og Søgne Røde Kors startet opp aktiviteten beredskapsvakt i år. Søgne Røde Kors Beredskapsvakt har allerede vært med på kommunens beredskapsøvelse. Kristiansand Røde Kors planlegger oppstart av beredskapsvakter. De er også i ferd med å ferdigstille sin beredskapsplan for lokalforeningen. Videre har de inngått samarbeid med Scandic Bystranda som beredskapshotell. De har tidligere inngått samarbeidsavtale med kommunen. Beredskapsvaktene læres opp i grunnleggende førstehjelp og i introduksjonsprogrammet til Røde Kors. Beredskapsvaktene forplikter seg kun på en årlig kurskveld i lokalforeningen, og står for øvrig på varslingslister og er klare til innsats dersom noe skulle skje. Stor aktivitet innen førstehjelpskurs De fleste lokalforeningenes hjelpekorps holder førstehjelpskurs gjennom året. Kurs kjøres internt i lokalforeningene blant annet til opplæring av beredskapsvakter, nye frivillige og for frivillige i andre Røde Kors-lokalforeninger. Eksternt holdes det kurs for bedrifter, organisasjoner og kommuner. Det holdes også førstehjelpskurs for de som har omsorg for barn. Per oktober 2014 hadde hjelpekorpsene ved disse lokalforeningene følgende antall deltakere og kurs: - Søgne Røde Kors: 23 kurs for 426 deltakere - Mandal Røde Kors: 8 kurs for 118 deltakere - Kristiansand: 35 kurs for 800 deltakere Kurs og kompetanseheving I 2014 har Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps satset på økt kurs og kompetanse. Det startet i januar med kurset KSOR (Kvalifisert søk og redning) - vinter. KSOR gir mannskaper i Røde Kors kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå på barmark og/eller snødekt mark. Kompetansen omfatter alle aksjonstyper som ikke krever spesialkompetanse. I februar gjennomførte 8 hjelpekorpsere et grunnleggende snøscooterkurs på Hovden. I juni ble det i samarbeid med Rogaland og Aust-Agder Røde Kors arrangert regionkurs. Her ble en deltaker fra Vest- Agder sertifisert som aksjonsleder søk og redning. Åtte deltakere gikk gjennom grunnleggende ATV-kompetanse. Sju deltakere fikk grunnleggende utdanning innen elveredning og fem deltakere gikk gjennom videregående førstehjelp. I løpet av høsten er blant annet 18 nye hjelpekorpsere gjennomført grunnutdanningen, åtte hjelpekorpsere er utdannet innen lagledelse søk og redning og er klare for å lede oppdrag. I tillegg vil mellom ha gjennomgått nødnettkurs. Flere vil også gjennom vinteren gjennomføre ambulansepersonellkurs, snøskuter kurs klasse S og lagledelse søk og redning vinter. Utover dette er systemet slik at alle hjelpekorpsere går gjennom en regodkjenningsprosess hvert tredje år. Dette skjer løpende i hvert hjelpekorps. Nasjonal satsing på beredskap På Røde Kors landsmøte i oktober 2014 ble det vedtatt en resolusjon som blant annet sier at alle ledd i Røde Kors bes å videreutvikle sin helhetlige, lokale beredskapskapasitet og -kompetanse. Dette innebærer at frivillige og ansatte er bevisst sin rolle i beredskapsarbeidet slik at vi effektivt kan bistå med søk og redning, psykososial førstehjelp og omsorgsoppgaver før, under og etter en hendelse. Røde Kors skal også jobbe med å sikre økt kunnskap om førstehjelp i befolkningen, tilby førstehjelpsopplæring til flest mulig og sikre at alle frivillige og ansatte er trent i både fysisk og psykososial førstehjelp. Tekst: Jane Sofie Svendsbø Fra førstehjelpskurs for nye beredskapsvakter i Hægebostad Røde Kors. Terje Eiken, Lygna Røde Kors følger med på at kompresjonsøvelsene gjøres riktig. Fakta Hva er Beredskapsvakt? Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere personer som melder seg til frivillig innsats for lokalmiljøet dersom en alvorlig hendelse inntreffer. Dette er et lavterskeltilbud der man forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats. Aktiviteten beredskapsvakt har til hensikt å organisere kommunens innbyggere i forkant av en alvorlig hendelse. Røde Kors tilbyr gjennom beredskapsvakt et lokalt forankret konsept, hvor innbyggerne selv kan ta del i alvorlige situasjoner ved å hjelpe sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver.

3 4 5 Ferie for alle på Haraldvigen høsten frivillige 1) Hvorfor meldte du deg som frivillig til Ferie- for alle på Haraldvigen? 2) Hva er det som gir deg mest med denne oppgaven? 3) Hva er den største utfordringen? 4) Hvor lenge har du vært frivillig i Røde Kors? 4 barn 1) Hvordan syntes du det er på Haraldvigen? 2) Hva er det gøyeste på Haraldvigen? 3) Har du fått noen nye venner? 4) Har du lært noe nytt? 5) Hva er det første du tenker på når du hører navnet Haraldvigen? Aweys Ali Winkey, 32 år 1. Det er fordi jeg gjerne vil jobbe med barn og ungdom i fremtiden. I Somalia jobbet jeg med barn og ungdom og det har gitt meg mye glede. 2. Da jeg var barn hadde jeg lyst til å spille fotball og bli proff. Drømmen min ble ikke oppfylt. Det å se at de koser seg i lek, og spesielt hvis jeg kan spille fotball med barna. Det gir meg veldig mye glede. 3. Språk siden jeg ikke er norsk 4. Fra Hanne Flottorp, 19 år 1. Det er betydningsfullt å hjelpe andre. Jeg synes det er bedre å gjøre dette enn mange andre ting i høstferien. I tillegg synes jeg det er gøy å være med barna. 2. Det å bety noe for andre. Jeg føler meg voksen, siden jeg har fått mye ansvar. 3. Å takle alle utfordringene av forskjellige barn med sine behov. 4. Dette er min første gang. Elisabeth Nielsen, 29 år 1. Det er bare fordi jeg har tid og lyst. 2. Å gjøre en forskjell for noen. Ha det fint og koselig. 3. Få de til å forstå det vi gjør er til deres beste. Få de til å sove og ikke krangle med hverandre. 4. Fra Olav Inge Gjertviksten, 46 år 1. Det er gøy med barn og unge, det gir meg glede. 2. Å se gleden til barna. 3. Jeg synes bare det er gøy. 4. Fra Muazzam Tursunova 1. Gøy. Gøy å kjøre båt og kajakk 2. Ha aktiviteter på dagen 3. Ja, litt mange 4. Ja, kjøre kajakk, kano og robåt 5. At det er en øy og det er fint der. Der er det gøy Emilie Brunsman 1. Fint! Greit nok! 2. Bølgeturer, få nye venner, bananbåten, litt gøy med akvariet 3. Ja 4. Ingenting. Har vært her før. 5. Øystein og Øystein. Abdelrahman Abdelrahman 1. Det er gøy på Haraldvigen 2. Basketball 3. Ja har fått noen nye venner 4. Ja, om båt og sånne ting. 5. Jeg tenker på hvordan stedet ser ut for det er fint, og på båter. Martina Angel 1. Ganske gøy. Jeg får gjort ting jeg ikke gjør med familien. Fiske for eksempel. 2. Få mye venner, og gjøre ting sammen med dem. 3. Ja, 3 faktisk 5, 6 4. Ikke fiske galt for da får du krok i fingeren. Mye ny bordskikk. 5. Fritid, aktivitet, venner. Theo J Næss 1. Det er fint og morsomt å vare på Haraldvigen 2. Det gøyeste er å padle. 3. Ja, jeg har fått to nye venner som det er veldig gøy å leke med. 4. Å legge garn var nytt for meg. 5. Masse båter siden det ligger ved masse vann. - Vil ha psykisk helse inn på timeplanen Annenhver uke møtes Kick Off ungdom i samværsgruppa Chill Out. Her har de det først og fremst gøy, men de tar også opp viktige tema rundt ungdom og psykiske helse. Hver sommer drar ungdom som opplever å ha det vanskelig i livet på Kick Off leir i regi av Vest-Agder Røde Kors, ABUP og Kristiansand kommune. Kick Off spiller på at ungdommene skal få en ny start med nye perspektiver. På leirene får ungdommene redskaper til å håndtere egne utfordringer og bygger sterke bånd seg i mellom. Chill Out er en «spinn-off» av Kick Off leirene, hvor ungdommen selv har regien. -I Chill Out er vi fortsatt med i Kick Off miljøet, ikke som deltakere men som ungdom for ungdom, forteller Sindre Thorbjørnsen. Gruppen føles for mange som et trygt holdepunkt som bygges rundt åpenhet og felleskap. Her får ungdommene holde på den gode følelsen de hadde på leiren, samtidig som de kommer seg enda litt videre. I Chill Out har vi det først og fremst gøy, snakker, spiller eller gjør andre aktiviteter sammen. Vi har også temakvelder hvor vi inviterer fagpersoner fra for eksempel ABUP til å ta opp ulike tema innenfor psykisk helse, forteller Nathalie Fredriksen. Sindre Thorbjørnsen Nathalie Fredriksen Lærere må bli flinkere til å «se» ungdom Ungdommene i Chill Out vet mye om hvordan helsesystemet fungerer, og opplever skepsis rundt temaet ungdom og psykiske helse. Dette vil de gjøre noe med. - Flere av oss har tatt erfaringskurs i hvordan vi kan formidle våre egne erfaringer og historier på en god måte, og vi vil gjerne være med på å ufarliggjøre psykisk helse, forteller Nathalie. Flere av ungdommene holder foredrag og temakurs, både for ungdom og voksne. Vi vil gjerne være med på å ufarliggjøre psykisk helse. Nå ønsker de å sette psykisk helse på timeplanen i skolen. Vi ønsker å formidle til lærene hvordan de kan «se» ungdom, hvordan man kan behandle ungdom som har det vanskelig og hvordan man tidlig kan fange opp mobbing, forteller Sindre. For mange ungdom kan det være godt å se at man ikke er alene om å møte utfordringer i livet. Det føles ofte tryggere når ungdom møter ungdom som har det vanskelig, forteller Nathalie. Planen fremover er klar. Etter at flere av ungdommene var med på Vest-Agder Røde Kors kurshelg, har de fått inspirasjon til å videreutvikle Chill Out. Vi ønsker å sette opp langsiktige mål og planer, forteller begge ivrig. Det mangler ikke på ideer for hvordan gruppa kan utvikles. Vi har blant annet fått låne gymsalen på Tordenskjold skole, og planlegger aktiviteter som yoga og skuespill sammen med en musikkterapeut fra ABUP. Gymsalen får vi låne gratis, til gjengjeld vil vi tilby lærerne et temamøte om psykisk helse, forteller Nathalie. En aktivitet for og av ungdom mener de er svært viktig. Det at vi kan gjøre ting vi mestrer og liker i samspill med andre gjør at vi lærer utrolig masse om oss selv og andre, avslutter de. Beveget stortingets familie- og kulturkomité Mange har latt seg imponere over hvor modige Kick Off ungdommene er. I mars i år presenterte noen av ungdommene Gruppa samles annenhver uke for felles aktiviteter. Denne kvelden var det bowling som stod på programmet. Fakta Kick Off leirene Sommerleirer på Knaben og Tonstad som retter seg mot ungdom i ungdomsskolealder som opplever å ha det vanskelig i livet. Arrangeres i samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, ABUP og Kristiansand kommune. Chill Out Samværsgruppe hvor Kick Off ungdom møtes annenhver uke for felles aktiviteter i lokalene til Vest-Agder Røde Kors. Kick Off for Stortingets familie og kulturkomité. Da komitéleder Svein Harberg oppsummerte dagen, var han helt tydelig på at det var Kick Off presentasjonen som hadde beveget dem mest. Flere av familie og kulturkomiteens medlemmer håpet at de igjen kunne få besøk av ungdommene slik at de kunne lære mer om konseptet. Fylkesordfører Terje Damman har også besøkt Kick Off leiren på Knaben og Kick Off ungdommenes årlige julebord. Han har ved flere anledninger gitt utrykk for hvor flott og viktig han finner dette arbeidet. Av: Torbjørn Nilsen og Jane Sofie Svendsbø

4 6 7 Leder av omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Hege Skomdal med Kaisa, er pådriver for å etablere besøksvenn med hund. Foto: Anita Gill Mallinckrodt Øien Ønsket om å gjøre en forskjell er større enn Omsorg med pels bekymringen for selv å bli smittet En logrende hale får frem smilet hos de fleste av oss. Nå er hunden på full fart inn i omsorgstjenestene til Vest-Agder Røde Kors. - Ebola-epidemien truer hundretusener av mennesker og er ute av kontroll. Bare de siste 8 ukene, har antall smittede femdoblet seg, forteller smittevernlege Siri Johanne Boye. Situasjonen i de Vestafrikanske landene er kritisk. Over mennesker er hittil rapportert døde og over rapportert smittet, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er store mørketall i statistikken og trolig er langt flere personer rammet av utbruddet. - Dette kunne vært stoppet for lenge siden og for hver dag som går, blir det vanskeligere å stanse epidemien, forteller Boye. Røde Kors er sentrale i kampen mot ebola og har sammen med andre organisasjoner sendt flere delegater for å bistå de lokale ansatte og frivillige i de rammede landene. Siri Johanne Boye arbeider som smittevernlege og var en av de første norske Røde Kors- delegatene som dro ned til Kenema i Sierra Leone for å gjøre sin innsats i kampen. Et ønske om å hjelpe Boye er født i Stavanger, men er nå bosatt i Søgne. Hun var allerede som 13-åring aktiv i Røde Kors. Først i Ungdommens Røde Kors i Stavanger og så videre i Hjelpekorpset gjennom tiden som medisinstudent i Trondheim. - Kunsten å samarbeide, improvisere og hvordan man organiserer praktiske øvelser er kunnskaper og erfaringer jeg har lært i min tid i Røde Kors. Dette er viktig lærdom som har hjulpet meg i arbeidet i Sierra Leone. Boye visste tidlig hva hun ville bruke livet sitt til. Hun utdannet seg til lege nettopp fordi hun ønsket å hjelpe mennesker som ikke var født med de samme mulighetene som vi har i Norge. - Alle mennesker har krav på medisinsk hjelp når de er syke, uavhengig om de er født i Norge eller Sierra Leone, forteller Boye. Store utfordringer Boye dro til Kenema i august 2014 hvor hun tok del i arbeidet med å etablere Røde Kors sitt feltsykehus for ebolasmittede. Feltsykehuset, som er designet som en isolasjonsenhet har en kapasitet til 60 pasienter. Hun forteller at utfordringene i arbeidet var mange. - Å arbeide i et varmt og fuktig klima med mennesker fra andre kulturer, som også snakker forskjellige språk utfordrer samarbeidsevnen. Man skal også hele tiden sette egen sikkerhet først. Ønsket om å hjelpe er større enn redselen for å bli smittet På tross av verneutstyr og gode rutiner er det alltid en liten risiko for å bli smittet i et område med en epidemi som er ute av kontroll. Helsevesenet i Vest-Afrika mistet mange leger og sykepleiere i den første fasen av epidemien. I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) har over 521 helsearbeidere blitt rapportert smittet av ebola-viruset. Av disse er 272 rapportert døde. I Sierra Leone alene, rapporteres det om 127 smittede helsearbeidere, hvor 101 av dem har mistet livet. Dette er en av grunnene til at det internasjonale Røde Kors ble bedt om å bistå i isolering og behandling av pasienter i Kenema, Sierra Leone. Vi har laget et behandlingssenter der beskyttelse av helsepersonellet er første bud. Etter modell fra Leger Uten Grenser er behandlingssenteret spesialbygd for å isolere og behandle ebolapasienter, og kun det. Boye forteller at hun var bekymret for konsekvensene av at en i teamet hennes skulle bli smittet av ebola. Dette ville kunne påvirke hele den internasjonale Røde Kors-operasjonen, og dermed fjerne fokuset bort fra den jobben de var kommet for å gjøre. Ikke så smittsomt som de fleste tror Ebolaviruset smitter ikke gjennom luft, mat og vann, slik det fremstilles i media. Derimot spres smitten gjennom nærkontakt med de smittedes kroppsvæsker. - I motsetning til hva de fleste tror, er ikke ebola så veldig smittsomt, men derimot er konsekvensen av å bli smittet veldig stor. Boye forteller videre at om man skulle bli smittet av ebolaviruset er dødeligheten høy og i denne epidemien på rundt 70 %. - Som smittevernlege hadde jeg kunnskap om hvordan vi kunne beskytte oss og ønsket om å hjelpe overskygget redselen om å bli smittet. Smittevernlege Siri Johanne Boye i Sierra Leone i august Foto: Røde Kors - I motsetning til hva de fleste tror, er ikke ebola så veldig smittsomt! Stort behov for å gjøre mer Boye er nå tilbake i Søgne og forteller at hun nærmest var i dvale i de første ukene etter hjemreisen. Hun var fullstendig overveldet og manglet troen på at epidemien kunne stanses. Dette har derimot endret seg. - De siste ukene ser jeg at verdenssamfunnet har våknet og dette gir meg håp. At en norsk kollega fra Leger uten grenser ble smittet av ebola har også vekket den norske befolkningen. Nå ligger utfordringen i å rette dette fokuset mot Vest-Afrika, der ebola truer hundretusener av mennesker. - Vi kan ikke lenger sitte i trygge Norge og forvente at noen andre skal ordne opp. Vi må alle ta ansvar. Med det nye håpet følger også behovet for å gjøre mer. Jeg vurderer å dra tilbake til Sierra Leone for å fortsette arbeidet, sier Siri Johanne Boye. Tekst: Christian Berg Historiene og resultatene fra andre Røde Kors-foreninger skaper entusiasme i Besøkstjenesten. Det fortelles om eldre på pleiehjem som kommer «stormende» i gåstoler for å hilse på hunden, demente som har vært stumme i månedsvis som plutselig snakker igjen og stor pågang av frivillige som vil på kurs med hunden sin. Undersøkelser viser at det faktisk bare er små barn som skaper mer engasjement blant sykehjemsbeboere enn hunden. Leder av Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Hege Skomedal, er en pådriver for å etablere aktiviteten i fylket. - Dette er en ny aktivitet for oss i Vest- Agder Røde Kors. Det er utrolig spennende! Vi rekrutterer nå en ny gruppe mennesker som verken kjenner organisasjonen eller har erfaring med å være besøksvenn. For mange er alt nytt, men felles for alle som har meldt sin interesse er at de har lyst til å bruke hunden sin til noe positivt. Går for gullstandarden innen kurs For å sikre kvalitet i oppstarten er det hentet mye erfaringer fra andre Røde Kors-foreninger. Disse erfaringene ble avgjørende for valg av kursaktør som skal utdanne hund og hundefører til tjeneste. - Vi hadde flere aktører oppe til vurdering, men tilbakemeldingene vi har fått tilsier at Antrozoologi-senteret på Ås er gullstandarden innen dyreassistert aktivitet. Gjennom dem får vi et kvalitetssikret opplegg med dedikerte instruktører. - Hundefolk er engasjerte folk På kurset vil deltagerne blant annet lære om ulike hunderaser, hvordan hunder kommuniserer og hvordan hund og eier kan utvikle en god relasjon seg i mellom. De vil også lære hva som forventes av dem i møte med institusjoner og brukere. I tillegg må de gjennomgå kursene som kreves for å være besøksvenn i Røde Kors. - Det har vært stor interesse for å bli med på kurset. Hundefolk er engasjerte folk. De er vant til å bruke mye tid med hunden sin. Det merker vi også, når vi nå rekrutterer frivillige. Det at de blir tilbudt omfattende kursing, samt at de forplikter seg til 2-3 besøk på en institusjon pr mnd i 1,5-2 år er ingen hindring. Rekrutterer via Facebook I starten av juli ble det etablert en egen facebookside for Besøksvenn med hund i Vest-Agder. Siden har nå nærmere 150 følgere. Siden blir til brukt som både rekrutterings- og informasjonskanal. Den oppdateres løpende med informasjon, bilder fra uformelle samlinger og milepæler som nås i prosjektet. - Facebooksiden blir blant annet brukt til å avtale treffpunkter hvor vi kan bli mer kjent med både hundefører og hund, eller ekvipasjer som vi kaller det. Dette har vært viktig! Det er ingen hemmelighet at vi i Røde Kors er opptatt av å ha ekvipasjer som er egnet for denne aktiviteten. Mange om «kursbeinet» I første runde med kurs i dyreassistert aktivitet er det kun 15 plasser tilgjengelig. Det er et trangt nåløye å komme Monica Vehus er et engasjert medlem i prosjektgruppa. Her med sin hund, Lykke. Foto: Nina Sondresen. igjennom. For å kvalitetssikre utvelgelsesprosessen har Skomedal knyttet til seg dyktige ressurspersoner i Monica Vehus og Øyvind Andersen. De har blant annet bistått i første runde av intervjuer med aktuelle kurskandidater. - Vi gleder oss enormt til å sende dem ut i tjeneste for Røde Kors, men først er det kurs som er på agendaen, avslutter leder av distriktsråd for omsorg, Hege Skomedal. Vest-Agder Røde Kors forventer å sende de første firbente besøksvennene ut i tjeneste i løpet av Tekst: Anders Hansson

5 8 energigjenvinnes hos Returkraft FARSUND FARSUND KOMMUNE ENHET KULTUR OG IDRETT Brogaten 7, 4550 Farsund Tlf Kristiansand Bilverksted Pb Vågsbygd, 4676 Kristiansand S Tlf Fax energigjenvinnes hos Vi brenner for miljøet Returkraft KRISTIANSAND Siv.arkitekt Barstølv. 36, 4636 Kristiansand Tlf: Erik Asbjørnsen Markensgt. 8, 4611 Kristiansand Tlf KRISTIANSAND Sjølystv. 3, 4610 Kristiansand Tlf Mob Vi brenner for miljøet Stadionv. 15, 4632 Kristiansand Tlf: Fax: OFFSHORE REDERI AS LY N G D A L LYNGDAL KOMMUNE VI VIL - VI VÅGER SØRLANDET Markensgt. 25, 4611 Kristiansand Tlf LY N G D A L LYNGDAL MANDAL Mandal kommune Agnfestveien 30, 4580 Lyngdal Sentralbord: støtter Røde Kors Tlf tlf: LYNGDAL Tlf SOGNDALEN Reber Schindler Heis AS Drivenesv. 24, 4700 Vennesla Tlf Fax Buvegen 7, 4700 Vennesla Tlf Restavfallet energigjenvinnes hos Returkraft Gravane 26 Pb. 447, 4664 Kristiansand Vi brenner for miljøet Tlf Fax SØGNE Byggmester Ragnar Mjåland AS Svalåsryggen 14, Mob ALT I TAKSTOLER Songdalsv. 111, Tlf Linneflaten 6, 4640 Søgne Tlf Fax Søgne Bilservice AS Kriminalomsorgen region sørvest: Vi bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og kommunikasjon. Lundev. 116B, 4640 Søgne Tlf: Fax: Vi bygger fremtidens transportveier for Vi bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og elektrisk kommunikasjon. Svarttjønnheia 125 energi VENNESLA BUVEGEN 9 Svarttjønnheia Vi125 bygger fremtidens transportveier for elektrisk energi og kommunikasjon Nodeland Centrum Bil DA Nesv. 2, 4700 Vennesla Tlf Fax MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS Mek.verksted, produksjon, salg og service av bl.a. maskiner, transportører og utstyr for intern-transport. Linnegrøvan 22, 4640 Søgne Tlf Kjerreheia 47. Postboks 8108 Vågsbygd,4675 Kristiansand Tlf Fax og kommunikasjon. Venneslavegen Vennesla Mob E-post: Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Svarttjønnheia 125 Svarttjønnheia 125 Krisitiansand fengsel Rådhusgt. 24, Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Tlf Mob Vest-Agder Fylkeskommune og NyGIV takker Røde Kors for innsatsen for våre ungdommer med leksehjelp på Kvadraturen Skolesenter onsdager kl ! Pb. 341, 4703 Vennesla Tlf MANDAL TLF: Bedriftshelsetjensten for Mandal Mikkelsmyrveien 4, 4515 Mandal Tlf Blørstad Maskin 4517 Mandal Tlf Blink Trafikkskole AS 4700 Vennesla Tlf Bymoen 3, 4618 Kristiansand Utfører rasforebygging, rensk, bolting, montering,og salg av nett. Lang erfaring med fjellsikring. Fax E-post: Tlf Mjåvannsvegen 3, 4628 Kristiansand S Husøy, 4700 Vennesla Tlf Spjotnesvn. 32, 4645 Nudeland Tlf Telefon Telefon Tlf Send Syria Tlf Fax N Hægeland. DIN LOKALE PLOG OG ASFALTBALJE PRODUSENT INGEN JOBB FOR STOR INGEN JOBB FOR LITEN EN SIKKER KONTAKT Tlf: (24t VAKT)- til 2272 og støtt Røde Kors Skibåsen 40, 4636 Kristiansand - Tlf Stemhei 9A, 4700 Vennesla Tlf Døgnvakt / sitt arbeid i Syria med WME leverer brannbekjempelsessystemer og brannbeskyttelse utstyr til offshore installasjoner, skip og industri. Water Mist Engineering AS Lohnelia 70, 4640 Søgne - Tlf Fiskemat i særklasse Furuholmen, 4520 Lindesnes Norgesplaster Pb. 85 Granliveien Vennesla tlf Tlf Fax kroner. Andøyfaret 3, 4623 Kristiansand Tlf Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Byggmester NCC Roads støtter Røde Kors Mjåsvannsv. 7, 4628 Kristiansand. Tlf: NYBYGG TILBYGG RESTAURERING e B yg g Støtter Mandal Røde Kors Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! r på t i lli t! FRODE KLUNGLAND Lundev Søgne Tlf:

6 10 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Få det bedre med firehjulstrekk..fsdfeft #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Mercedes-Benz Vito har detaljene du ønsker deg..fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL. CO2-UTSLIPP G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF. IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM), ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING), BAS (BREMSEASSISTENT) OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING)..FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU TUPS BVUPSJTFSUF UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF.FE GPS NFS GJSFIKVMTUSFLL JOGPSNBTKPO PN WJLUJHF ³ Y ³ GlS EV EF TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF stor takhøyde og enorm fleksibilitet. kommelighet selv på isete veier. Bilen er også alene om å kunne tilby kombi- om de viktige detaljene som gjør hverdagen din enklere. UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO nasjonen; firehjulstrekk, automatgir og Hjertelig velkommen! EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF Valg av riktig bil er svært viktig for å få hverdadieselmotor. Blant standardutstyret finner HSFSU "#4 du "43 #"4 PH &#7 TPN HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN gen til å.fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH fungere. Nye Vito har ESP med integrert ABS, ASR, BAS og EBV* TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF stor plass, mange praktiske løsninger, TJUVBTKPOFS som hjelper deg å holde kontrollen i kritiske,poublu EJO O SNFTUF Bjørn Osmundsen AS Bertel O. Steen Kristiansand AS TUPS 5UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Bryggerivn. Stoa, 4848 Arendal Svanedansv. 6-8, 4661 Kristiansand S.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO Tlf , Fax Tlf.PN 38EF 00WJLUJHF 35 00, Fax SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF - ALLMENNFAGLIG PÅBYGG - FORBEDRING AV VITNEMÅL - STUDIEKOMPETANSE situasjoner. Kontakt din nærmeste autoriserte SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF SFO EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF forhandler EFUBMKFOF TPN IWFSEBHFO EJO med 4x4 firehjulstrekk får du suveren fremmercedes-benz for merhk S informasjon WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF SKOLESTART AUGUST For mer info ring eller send SMS med kodeord sonans kristiansand til når du virkelig vil videre EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flottestøtten! TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL Verdien av mangfold Et samarbeid med minoritetsorganisasjonene i distriktet er etablert og vi ser positivt på deres bidrag til fremtidens Røde Kors. EL-COM SØR A/S Tlf Kongsgaard Allè 61 TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF Trygghetsalarmer Betjente og ubetjente vaktsentraler Sykesignalanlegg Utstyr for remote styring Vi leverer alt innen radiokommunikasjon for land, sjø og luft 11 Stort utvalg innen veggpanel for baderom Industriveien 2, 4580 Lyngdal Telefon: Faks: P.B Lundsiden 4688 Kristiansand Besøk oss på BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF Faveo er Nordens ledende prosjektledermiljø. Vi tilbyr prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektutvikling til små og store prosjekter innen flere ulike bransjer. Vi hjelper våre kunder med gjennomføring av alle typer prosjekt og endringsprosesser. Våre 350 ansatte er fordelt på 16 kontorer i Norge og Sverige. Parkett Laminat Veggpanel Takpanel Garderobeskap Termotre Send Syria til og støtt Fra Vest-Agder Røde Kors kurshelg oktober. Fra et førstehjelpskurs. Kursinstruktør Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Røde Kors Komplett leverandør av interiørprodukter til gulv, tak og vegg! Besøk vår Butikk. sørlandsparken sitt arbeid Gjennom mange år med flerkulturelle aktiviteter i Vest-Agder, har Røde Kors bidratt til at mange mennesker med minoritetsbakgrunn har fått en god start i Norge gjennom blant annet Flyktningguide, kvinnegrupper og aktiviteter på asylmottak. Vest-Agder Røde Kors ser et potensiale for å rekruttere deltakere med minoritetsbakgrunn til å bli frivillige i Røde Kors. i Syria med 200 kroner. Oscar Peschardt & Co Norge Mjåvannsvegen Kristiansand Tlf Grasdalen 24, 4636 Kristiansand Tlf Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner. Setesdalsveien Kristiansand S Tlf: Faks: E-post: Lyngdal Bo- og Omsorgssenter takker for kjempegodt samarbeide gjennom 40 år Farsund Omsorgssenter takker besøkstjenesten for fint samarbeid Tlf Tlf Narviga Kristiansand Tel: Indre Svennevik, 4580 Lyngdal Jochum Lunds plass Farsund Tlf Røde Kors Vest-Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Farsund Voksenopplæring Lista Fly og Næringspark Bygning 39, 4560 Vanse Tlf Fax ,- Knytte bekjentskap, bygge nettverk og lære av hverandre Kurshelgen er årets største arrangement for VestAgder Røde Kors. I 2014 etablerte vi et samarbeid med Aust-Agder Røde Kors. På kurshelgen får frivillige i de ulike aktivitetene rundt om i distriktet, muligheten til å ta kurs som er relevante for deres rolle som frivillig i Røde Kors. Som et tilskudd til dette, har vi siden 2013 også gitt dette tilbudet til minoritetsorganisasjoner i Vest-Agder. Minoritetsorganisasjonene i distriktet sitter på mye nyttig kompetanse som Røde Kors som organisasjon kan dra nytte av. Det er også viktig for Vest-Agder Røde Kors å ha kjennskap til- og et godt samarbeid med de andre organisasjonene og foreningene i distriktet. Å gi tilbud om deltakelse på kurs, legger grunnlaget for en hyggelig arena å knytte bekjentskaper, bygge nettverk og å lære av hverandre. For kurshelgen 2014 lagde vi en egen organisasjonspakke satt sammen spesielt med tanke på frivillige i foreninger utenfor Røde Kors. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det var en helg fylt med interessante og relevante kurs. I alt 20 deltakere fra 11 eksterne organisasjoner og foreninger i Vest-Agder deltok på ulike kurs under kurshelgen. De representerte organisasjonene var Eritreisk Forening, Somalisk Ungdomsforening, LUNAR, KiA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Afrikansk Forening i Agder, ABELO, Kvinnesenteret, Kambodjansk Forening, Kurdisk Forening, Liberisk Forening og Ahmadiyya Muslimske menigheten i Kristiansand. Nyttige kurs Deltakerne fra minoritetsorganisasjoner tok en rekke kurs som er nyttige for deres foreningsarbeid- og som frivillige i Røde Kors; Grunnkurs Psykososial Førstehjelp, Norsk Grunnkurs Førstehjelp, Grunnkurs Organisasjon, Grunnkurs Ledelse, Temakurs Omsorg: Flerkulturelt arbeid, Dialog og konflikthåndtering og planøvelse. Støttet av Vest-Agder fylkeskommune Verdien av mangfold er kjernen i prosjektet «Mangfold av frivillige». Gjennom tiltakene som er gjennomført med støtte fra Vest-Agder Fylkeskommune, er vårt ønske at vi har bidratt til en bevisstgjøring hos deltakere, frivillige og ansatte i Vest-Agder Røde Kors om verdien av mangfold i organisasjonen. Vest-Agder Fylkeskommune tildelte for 2014 midler til Vest-Agder Røde Kors sitt prosjekt «Mangfold av frivillige». Prosjektet tar sikte på å øke andelen frivillige med minoritetsbakgrunn i organisasjonen, samt å bidra til tettere samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors og flere av minoritetsorganisasjonene i distriktet. Tekst: Frida Hansen Apelseth

7 B BLAD RETURADRESSE: Postboks Drammen Førstehjelpstipset Brannskader Generelt Brannskader behandles likt uavhengig av type Alvorlighetsgraden avgjøres av omfanget Når store hudområder er forbrent, kan rask nedkjøling være livreddende Barn og eldre tåler brannskader dårligere enn voksne, friske personer Førstehjelp Forsøk å fjerne pasienten fra varmekilden - husk å tenke på egen sikkerhet! Utfør livreddende førstehjelp (A-B-C) Kjøl ned brannskaden 1-2 minutter med kaldt vann Deretter minutter med lunkent vann Ikke fjern eventuelt fastbrente klær Dekk til med sterile kompress/bandasjemateriell Ved mindre forbrenninger: Kontakt lege dersom det utvikler seg sår eller blemmer Ved større forbrenninger: Ring Forebygging Gode tips til forebygging av brann finner du på Norsk brannvernforening sin hjemmeside Tekst: Petter H. Nielsen, fasgleder førstehjelp Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps Vil du vite mer? Røde Kors holder jevnlig førstehjelpskurs - ta kontakt med distriktskontoret for å få vite når det arrangeres neste gang Kontakt Røde Kors der du bor: Kristiansand Røde Kors Erling Valvik, leder - Tlf Lygna Røde Kors Bente Bråthen, leder - Tlf Songdalen Røde Kors Monica Hattrem-Berge, leder - Tlf Kvinesdal Røde Kors Andreas E. Moi, leder - Tlf Lista Røde Kors Tone Brekken, leder - Tlf Lyngdal Røde Kors Bente Skeibrok, leder - Tlf Mandal Røde Kors Fungerende leder: Siri Cathrine Rølland Tlf Søgne Røde Kors Inger Johanne Langlo, leder - Tlf Vennesla Røde Kors Tor Arne Finnestad, leder - Tlf Vår teknologi sprenger grenser Vi sysselsetter 500 høyt kvalifiserte medarbeidere i et av Sørlandets mest innovative fagmiljøer lokalisert i Kristiansand og Arendal. Vi er stolte over at det vi gjør bidrar til å sprenge grensene for hva som er mulig. Reis lett med akt.no Styrke og presisjon I Kristiansand utvikler og bygger vi verdens største og mest avanserte offshorekraner og lasthåndteringssystemer som gjør det mulig å plassere utstyr på havbunnen med millimeterpresisjon under røffe forhold. Trygt forankret I Arendal utvikler og designer vi Pusnes avanserte offshore forankrings- og fortøyningssystemer, samt lasteog lossesystemer for olje og gass i åpent hav og under ekstreme forhold. Erfaring og nytenkning I MacGregor viderefører vi solide tradisjoner og skaper kreative, internasjonale arbeidsmiljøer med fokus på fremtidens løsninger. MacGregor er en del av Cargotec. All informasjon om kollektivtilbudet i Agder finner du på akt.no inkludert vår nye og forbedrede reiseplanlegger som hjelper deg med å finne reiseruter og rutetider. Reiseplanleggeren kan i tillegg lastes ned som mobilapp for iphone og Android helt gratis. akt.no

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor.

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor. avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2015 juni Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3 I Røde Kors grunnleggerens fotspor. Side 8 Henry i stoffutgave slår seg veldig mye. Han har brannsår,

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

En møteplass for alle

En møteplass for alle avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 En møteplass for alle BARK: På tur til Bjørnebo BARK Arendal dro på overnattingstur til Bjørnebo. Les mer side 4 Artistgalla Røde Kors i Aust-Agder har som

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 17 Nummer 3 Desember 2013 Operativ ledelse BARMARK LES OM BEREDSKAP ER EN MENTAL TILSTAND COLUMBIA, ZIMBABWE, NEPAL - som hjelpekorpser har du muligheten

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Barnas Røde Kors (BARK)

Barnas Røde Kors (BARK) Røde Kors Avisa NR. 2 NOVEMBER 2014 INFORMASJON FRA NM for hjelpekorps 2014 Les mer side 3 Tur til Murmansk Les mer side 6 Barnas Røde Kors (BARK) Det er BARK grupper spredd utover hele vårt langstrakte

Detaljer

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6 avisa Røde Kors TROMS Nr. 2-2012 Desember Blod redder liv Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4 Det å gi blod er en enkel, trygg og avslappende måte å hjelpe

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker avisa Utgave for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 HVERDAGSVENNER En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by 2015

Detaljer

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015 2 Leder Benedikte Nilsen Distriktsleder Aust-Agder Røde Kors Nå har jeg vært distriktsleder i Aust-Agder Røde Kors i 15 måneder. Røde Kors har vært til stede i Norge

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FINNMARK RØDE KORS SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

FINNMARK RØDE KORS SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2015 Kurshelg for omsorgsaktivitetene Les mer side 3 Populært tilbud til borteboende skoleelever Les mer side 5 Påskeberedskapen i Finnmark

Detaljer