Bedriftsgruppa Aker Verdal Konsernklubb Aker Verdal Bedriftsgruppa og Konsernklubben Aker Verdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsgruppa Aker Verdal Konsernklubb Aker Verdal Bedriftsgruppa og Konsernklubben Aker Verdal"

Transkript

1 BEDRIFTSGRUPPA OG KONSERNKLUBBEN VED AKER VERDAL Bedriftsgruppa Knsernklubb FLT Bedriftsgruppa g Knsernklubben ÅRSMØTE 11. MARS 2010

2 Bedriftsgruppa g Knsernklubb 1. KONSERNKLUBBEN AKER VERDAL HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Leder Henrik Austad Nestleder Margrethe Wll Haga Slutta ved AVE Kasserer Hallvard Næss Sekretær Mnica Helden 1. Styremedlem Arnt Inge Jhansen 2. Styremedlem Ståle Ingebrigtsen Overgang til APT varamedlem Stein Inglf Brønstad 2. varamedlem Marit Øvrum Overgang til VITEC varamedlem Geir Egil Ulvin VITEC as. 4. varamedlem Andreas Wanneb APT 5. varamedlem Jan Rar Nessem ASV Revisr Øystein Brustad FLT's representant til styre: Henrik Austad Valgkmitèen har bestått av: Leder : Olaf Røstad Medlem : Stig Arild Bratli Medlem: Turid Fiskum Det har i årsmøteperiden vært avhldt 10 styremøter hvr 65 saker har vært behandlet. Det har vært hldt 3 medlemsmøter g 1 årsmøte. (2 medlemsmøter fr arbeidsledere g 1 medlemsmøte fr teknisk). Omstillingsprsessen ved AVE er utført ver en peride på 9 måneder Av saksmengden kan nevnes: Arbeidsrganisering, effektivisering/ kstnadsprsess, reiseavtaler, øknmi/investeringer, lønnsfrhandlinger, bemanning/marked. I tillegg har en del av styrets medlemmer deltatt i møter angående IA-avtalen, AMU g andre møter sm leder har delegert styret til representasjn av freningen FLT. Side 2 av 9

3 Bedriftsgruppa g Knsernklubb 2. LØNNSREGULERINGER TEKNISK OVERENSKOMST: Årets ppgjør ga kr 1.00,- pr. time, sm utgjør en ca 0,3 % i gjennmsnitt fr gruppen. ARBEIDSLEDEROVERENSKOMST: Årets ppgjør ga kr 1.00,- pr. time, sm er regulert inn i lønnskalaen til våre arbeidsledere. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER: Teknisk Overenskmst Ut fra bedriftens tilstand ble det en enighet på at FLT-t reguleres med 0,3 % sm snittregulering. Krnetillegget fra sentralt med kr.1,00 ble resultatet fra årets lønnsfrhandlinger. Arbeidslederavtalen Det retningsgivende tall ga et lønnstillegg på 0,3 % sm er ihht peratører sin justering. 3. MØTER MED LEDELSEN Det har i årsmøteperiden vært avhldt 6 møter mellm direktør/hvedledelse g tillitsvalgte i gruppa. I møtene ble det rientert m, g diskutert, frskjellige saker vedrørende effektivisering, salg av utstyr, mstilling g strategisk plan i. I tillegg har gruppa møtt i 5. ulike frhandlingsmøter angående lønn g i frbindelse med reiseavtaler. Det har vært 8 møter i Knsern BU. Videre har leder i Knsernklubben deltatt i t møter med ledelsen i Aker Slutins ASA g Aker ASA. I møtene i Knsern-BU er mstillingsprsessen vært tema i alle møtene. Av andre saker kan nevnes HMS, øknmi g knsekvensanalyser i AVE. Deltatt i 5. møter angående representant i styret fr AVE. Deltatt i 3 møter g 1. kurs i AKAN arbeid, Steinkjer. Det har vært avhlt 8 møter i verrdnet IA-gruppe. 4. FELLES FAGFORENINGSMØTER / LO-UTVALG Det har vært avhldt 6 fellesmøte mellm fagfreningene ved bedriften, hvr tema har vært mstilling/nedbemanning ved AVE. Side 3 av 9

4 Bedriftsgruppa g Knsernklubb 5. TILLITSVALGTKONFERANSER I AKER ASA LO-KONFERANSEN I AKER ASA LO-knferansen i Aker ASA ble avhldt ktber ved Scandic Edderkppen Htell Osl, g det var Henrik Austad sm møtte fra vår gruppe. Av saker sm kan nevnes var: - Orientering fra knsernledelsen Knsernsjef Øyvind Eriksen Knserndirektør Geir Arne Drageid - Eierskap Dag Terje Andersen (AP) Arve Bakke (FF) Svein Flåtten (H) - Aker g Miljøteknlgi Liv Mnica Bargem Stubhlt - Internasjnalt slidaritetsprsjekt LO i Aker Prsjektsamarbeid med Filippinene - Framtida fr nrsk ljeindustri Rbin Kåss (Statssekretær ODE) Øystein Michelsen (StatilHydr) Hans Henrik Ramm (Kmmunikasjn) - Akers finansielle prtefølje Trine Sæther Rmuld (Cnvert Capital Mangement) FLT g HK hadde en felles knferanse på kvelden den 18. ktber fr å bli enige i frhld til de valg sm skulle avhldes på knsernknferansen. Krt ppsummering fra alle ledere i fra sine bedrifter, samt å bli kjent. Vår representant i andre møter etc. i knsernet er Edgar Damås fra AST. Side 4 av 9

5 Bedriftsgruppa g Knsernklubb 6. KURS- / KONFERANSE- / MØTEVIRKSOMHET Styreknferanse avd 108, Levanger LO-senteret, Verdal Deltaker: Henrik Austad, Ståle Grønn, Jarle Hammer, Kjell Grefstad, Andreas Wanneb, Rnny Digre Bertnsen, Årsmøte avd 108, Levanger Avhldt: Verdal Htell, Verdal Kurs Sørmarka, ppgradering av avdelingssiden med bedriftsgruppa Avhldt: Sørmarka kurs g knferansesenter, Osl Avdelingsknferanse avd 108 Avhldt: Verdal Htell LO-klubbene i Aker Slutins ASA, Avhldt: Ryal Christiania Htel, Osl Regin Knferanse Avhldt: Verdal Htell, Verdal Ståle Grønn, Andreas Wanneb Deltakere: Henrik Austad, Jarle Hammer Ståle Grønn, Deltakere: Henrik Austad, LO-knferansen Aker ASA Avhldt: Htell Edderkppen, Osl Deltaker: Henrik Austad Landsmøte 2009 FLT Avhldt: Ryal Clarin Htel, Osl Deltaker: Henrik Austad, Jarle Hammer Reginknferanse Avd 17. Avhldt: Quality Htel Panrama, Tiller, Trndheim Medlemsmøte FLT avd 108, Levanger Avhldt: Verdal Htell Deltaker: Henrik Austad, Jarle Hammer Ståle Grønn, KarlArne Berg, Halvard Næss 14. januar 2010 Side 5 av 9

6 Bedriftsgruppa g Knsernklubb Kurs i handlingsplaner g infrmasjnsarbeid. Avhldt: Verdal Htell februar Ståle Grønn, Karl Arne Berg, Stian Olsen, Geir E Ulvin, Marit Øvrum LO-knferanse Sørmarka, Osl Deltakere: Henrik Austad februar SYSSELSETTING A/S I første halvår var det ferdigstillelse av Valhall jacket, flammetårn til Gjøa g utrustet seksjner/strukturer til Kashagan Barge 18 g 20 sm skapte sysselsettingen ved bedriften. Fra januar har det vært utleie til Aker Strd, Aker Egersund, AOP Trndheim, Hk up Kashagan Stavanger g AJT Osl. Flere medlemmer har valgt å reise til Kashakstan i frbindelse med sammenstilling av felte i de Kasbiske hav. Det er iverksatt permitteringer fra januar I periden mars til august har det vært gjennmført en mstilling/nedbemanning her ved AVE. Det ble besluttet at 158 stillinger skulle brt å iverksette aksjn på tiltak fra 01. august Ca 80 funksjnærstillinger ble tatt brt g alternative løsninger er iverksatt. Utleie i 1. år eller mer g flere har sluttet med vergang til andre selskap. FLT Bedriftsgruppa i AVE har 18 persner på reise til Kasbia i frbindelse med ledelse på felte g ppgaver på land med frsyning av utstyr etc. til felte. Det er stiftet nytt stillaseselskap av 3 funksjnærer g de har tatt med seg 32 av 75 peratører inn i det selskapet. De rganiserer selskapet her ved AVE med leie av kntrer g lagerareal fr en krt peride. Utleie/ andre tiltak fr funksjnærer persner ved utleie ver 1.år eller mer. - 6 persner verført til APT - 6 persner jbber med vindmarkedet. - 5 persner verført med tiltak på virksmhetsverdragelse. - 2 persner er langtidssykmeldt persner har gått av med AFP. - 8 persner har sluttet ved bedriften med gavepakke etc. Ttalt er det 80 funksjnærer. Side 6 av 9

7 Bedriftsgruppa g Knsernklubb Aker Sakkyndig Virksmhet A/S Det er ikke avhldt årsmøte i ASV Leder: Jan Rar Nessem Vi har ikke rganisert ne styre i ASV enda, dette i påvente av at vi skal til Vitec m krt tid. Tenkte vi skulle vente til da. Vi skulle egentlig ha vært verført dit fr lenge siden, men ting tar tid. Håpet nå er at det skal være i rden i løpet av mars Da slutter Mette Rstad i Aker, g vi blir stående uten daglig leder g styreleder. Det arbeidet sm er gjrt i 2009 er ikke strt å snakke m, da det bare har vært Inge Suul g meg sm har vært medlemmer. Det sm har vært den stre saken fr min del, er å få verført de andre ansatte ved ASV til FLT. Dette har vært en prsess sm har tatt mye tid g masing fra min side. Dette har flere grunner, men det gikk endelig i rden nå i februar. Vi skal nå ha frhandlinger m lønn før vi verflyttes til Vitec, så regner vi med at vi kmmer på samme nivå sm de sm er der etter at vi er sammenslått. Fr bedriftens del har vi gså merket at det har blitt mindre å gjøre pp mt gjennm året, men vi fikk avtale en med Nrske Skg på Skgn sm gjør at arbeidsmengden vår ikke har gått ned, men heller økt litt. En mann har tatt permisjn i t år fr å videreutdanne seg (teknisk fagskle) Fremtidsutsiktene ser gså lyse ut, vi må etter hvert ansette flere kntrllører i g med at arbeidsmengden øker. Faglig leder har gått ver på AFP, men vil frtsette i firmaet frem til jeg er ferdig med ingeniørutdanningen g frhåpentligvis kan verta etter ham. Aker Piping Technlgy A/S Årsmøte er avhldt den 25. Februar 2010 g følgende ble valgt i styret. Leder: Andreas Wanneb Nest.leder: Kirsten Mc Iver Rtm Sekretær: Ann Iren Myrm APT er pr medlemmer. Side 7 av 9

8 Bedriftsgruppa g Knsernklubb Vitec A/S Årsberetning 2009 FLT Vitec A/S Vitec A/S har pr. i dag 50 ansatte inkl. 4 lærlinger (2 Taf.) hvrav 15 av de ansatte er medlemmer i FLT. Styret i klubben har avhldt 3 medlemsmøter i 2009 g er sammensatt på følgende måte: Leder: Geir E. Ulvin Nestleder: Klbjørn Damås Sekretær: Karl Martin Sagvld Det har strt sett vært bra sysselsetting ved bedriften igjennm hele året. Redusert ppdragsmengde fra på dimensjnsmåling siste kvartal medførte at 4. ansatte ble permittert. g Aker Piping Technlgy har gså i år vært vår største kunde, men andre eksterne kunder sm har gitt ss en betydelig arbeidsmengde gjennm året. Det være seg reiseppdrag i inn g utland, mindre ppdrag på eget verksted. Antallet FLT rganiserte i Vitec A/S økte med 6 persner fra nyinnmeldte g en verflytting fra FLT. Framtid: 2010 kmmer til å bli et spennende år fr Vitec AS, spesielt med tanke på hvilke ppdrag Aker Verdal g Aker Piping Technlgy klarer å hale i land. Mvh Geir E. Ulvin Leder FLT Vitec AS. 8. MEDLEMSUTVIKLINGEN Følgende frdeling har medlemstallet tilsluttet Knsernklubb pr : AS 84 medlemmer (-6) Aker Piping Technlgi A/S 27 medlemmer (+6) Aker Sakkyndig Virksmhet 2 medlemmer (0) Vitec A/S 15 medlemmer (+6) Det er tilsluttet 128 medlemmer i knsernklubben AVE pr Side 8 av 9

9 Bedriftsgruppa g Knsernklubb 9. ØKONOMI Behldning pr kr ,07 Verdal, 10. Mars 2010 Styrets innstilling: Styrets innstilling til årsberetning 2009 anbefales. Årsmøtevedtak: Side 9 av 9

AVDELING 108 LEVANGER

AVDELING 108 LEVANGER 1. INNLEDNING: Avdelingen er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har som hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer.

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer