Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15."

Transkript

1 Peabnytt Nr årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28

2 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og sommeren står for døren. Vi har en offensiv vekststrategi i Norge, og det har vært spennende å jobbe med realiseringen av denne. Noen biter er allerede på plass når vi tar sommerferie, og vi vil jobbe med videreutvikling og implementering utover høsten. Det blir minst like spennende, men også utfordrende og tidkrevende. Å ekspandere og bygge opp en lønnsom virksomhet er krevende for en organisasjon, men jeg opplever at dere syns det er positivt at vi nå har staket ut en ny og offensiv retning som det er enighet om, og som det støttes opp om. At vi har synliggjort vår offensivitet og våre strategier, har resultert i mange spennende og hyggelige henvendelser og tilbakemeldinger. Selskaper og enkeltpersoner både i og utenfor bransjen syns det er spennende at Peab tør å satse og at vi viser hva vi vil. Som følge av dette har vi nettopp underskrevet en avtale om oppkjøp av 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang, et godt etablert selskap med hovedkontor i Stranda. Med det er Peab i Norge også representert på Nordvestlandet, og vi blir godt synlige på den kanten av landet. Vi har også lagt grunnlag for å etablere entreprenørvirksomhet både i Trøndelag og i Østfold. Lokale ledere er tilsatt, planleggingen er godt i gang, og vi starter i august etableringen for alvor. I tillegg skal vi satse i større grad på lokal virksomhet på Romerike, som er et ekspansjonsområde på Østlandet. Det er viktig å være til stede der det skal bygges, og Peab har nå et godt fotfeste i hele Østlandsregionen. Utover dette styrker vi også våre sentrale staber og fagområder innenfor HR, Virksomhetsutvikling, Økonomi og Kommunikasjon/marked, både gjennom lokale strategier og tydeligere organisering, samt gjennom tilførsel av ressurser og spisskompetanse. Og sist men ikke minst har vi, i tråd med konsernets strategi, utvidet vår boligutvikling til også å omfatte næringsutvikling, med ny ledelse og nytt navn Eiendomsutvikling AS. Det neste viktige steget blir nå å lykkes i alle deler av Peab i Norge. Et av punktene i vår visjon er at vi skal bli Nordens beste arbeidsplass uansett bransje. Hva betyr dette egentlig for oss, og hva innebærer det av tiltak? For å nærme oss denne beskrivelsen og fremstå som et attraktivt selskap, er det avgjørende at alle medarbeidere tar ansvar. Hver og en må bidra til effektivitet og lønnsomhet, god sikkerhet på arbeidsplassene, til trivsel og Innhold Nytt brand for Raaen, Senter Bygg og TVE side 4 Etikk på plakaten side 6 Entreprenører tenker kortsiktig side 8 Peab kjøper K. Nordang side 10 Byggservice i rute side 11 Naboen til Grandiosa side 12 Nye prosjekter side 14 Klippfisken er overlevert side 16 Nye hjelmer side 17 Peab lander på Fornebu side 18 Hotell i særklasse side 20 Friskmeldt boligmarked i nord side 22 Tre land på tre dager side 24 Ombygging på spor side 25 Oslos fineste barnehage? side 26 Tromstun i rute side 28 Rorbua i ny fasong side 30 Nytt og nært side 32 2 Peabnytt

3 godt arbeidsmiljø. Vi har nettopp revidert våre etiske retningslinjer, noe som også står nærmere omtalt i dette nummeret av PeabNytt. De er enkle, og de er intuitive. Hvis vi sammen tar et ansvar for både etikk, HMS, effektivitet og en god kultur, har vi et godt utgangspunkt i forhold til både pågående og nye prosjekter. En riktig sammensatt organisasjon og en homogen sunn kultur vil bli utslagsgivende i tiden fremover. Nå har vi tatt et godt og synlig grep om vårt fundament, tilstedeværelse og oppbygging, så nå kommer de viktige hverdagene og oppfølgingsarbeidet. Vi befinner oss i et bygg- og anleggsmarked med stor aktivitet og mange prosjekter i oppstartsgropen. Med den positivitet og innstilling som jeg opplever i Peabs norske virksomhet i dag, tror jeg vi går en oppløftende høst i møte. Takk for innsatsen så langt i år, og en god sommer til dere alle. Petter Moe Adm dir Peab Norge Volmax side 33 Peab i mediene side 34 Peab BIL side 36 Min hverdag side 38 Jubilanter side 39 Nye retningslinjer for sosiale medier Alle er på Facebook og Twitter. Sosiale medier er blitt en helt vanlig måte å kommunisere på. Peab i Norge ønsker at medarbeiderne er aktive på sosiale medier, men det er greit å huske på hvor du jobber. Informasjonen spres hurtig og er offentlig i det øyeblikket du publiserer. Peab lanserer nå noen enkle retningslinjer for sosiale medier. Du er som oftest privatperson på Facebook, men husk likevel at du alltid kan identifiseres med din arbeidsgiver. Innhold som publiseres skal ikke skade arbeidsgiver, og det er viktig å unngå mobbing eller rasisme. Har du spørsmål, eller er du i tvil, kontakt Kommunikasjonsavdelingen. Peabs ti retningslinjer for sosiale medier: 1. Vær gjerne aktiv i sosiale medier og bruk gjerne like-funksjoner. Bare husk hvor du jobber. 2. Oppgi gjerne i din profil at du jobber i Peab, vi ønsker å være synlige og aktive i sosiale medier. 3. Kommuniser i henhold til Peabs verdier og etiske regler, unngå f eks rasisme og mobbing. 4. Tenk gjennom konsekvensene for Peab før du publiserer. Du vil kunne oppfattes som en representant for selskapet. Sørg for at du opptrer som en god ambassadør. 5. Husk at alt du publiserer i prinsippet er ekstern informasjon, og den sprer seg fort. 6. Uttal deg ikke om Peabs avtaleforhold, kontrakter, leverandører eller kunder. Følg Peabs mediepolicy også i sosiale medier. 7. I krisesituasjoner, lansering av nye prosjekter eller andre nyheter er det Kommunikasjonsavdelingen som styrer kommunikasjonen internt og eksternt. 8. Intern og/eller konfidensiell informasjon skal ikke publiseres på sosiale medier. 9. Tenk før du oppretter grupper. Unngå å blande inn Peab-navnet i private grupper. 10. Ytrer du deg som privatperson, sørg for at du ikke blir identifisert med arbeidsgiver. Lykke til på Facebook! Hilsen Line PeabNytt er et nyhetsblad for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i og av Peab. Utgiver er Peab Norge AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Audun Andreassen, som også produserer bladet. Trykk Flisa Trykkeri. Tips til innhold kan sendes til Peabnytt 3

4 Nytt brand for Raaen, Senter Bygg og TVE Det har det siste halvåret vært jobbet med en dobbelbranding av datterselskapene i Peab. 1. juni skifter Telemark Vestfold Entreprenør, Raaen Entreprenør og Senter Bygg Entreprenør logo og vil nå i sterkere grad fremstå som Peab-selskaper. Tekst og foto: Line Fredriksen De tre datterselskapene inngår i region Bygg Øst, og de vil nå få logoer med identisk uttrykk, som vil være underordnet moderlogoen til Peab. Selskapsnavnene beholdes, og settes sammen med den offisielle Peab-logoen. Det blir et enkelt og tydelig hierarki med to varianter: Underordnet eller sidestilt - avhengig av flate. De nye logoen gir stor grad av fleksibilitet og medfører at alle selskapene fremstår som like og som en del av Peab-familien. Den nye logoen implementeres i første rekke på skilt, hjelmer, arbeidstøy, biler, visittkort og i forbindelse med byggeplassprofilering. - Vi har en uttalt ambisjon om vekst i Peab i Norge. I den forbindelse er det viktig at vi fremstår som ett selskap og kan markedsføre oss som Peab. Vi håper at både Peab og datterselskapene vil dra nytte av de nye logoene og at dette vil styrke vår konkurransekraft og vårt omdømme, sier Petter Moe, adm dir i Peab Norge. for dette, og vi har nå jobbet frem et uttrykk som både er synlig, tydelig og samlende for datterselskapene. Logoen utgjør en viktig del av vår identitet og den vil bidra til å styrke våre selskapsnavn og gjøre det enklere å bygge videre på Peab-merkevaren. Vi starter omgjøringen nå, og vi håper at endringen vil medføre økt lønnsomhet og gjenkjennelseseffekt, sier Jon Andersen. Prosessen med å klargjøre for dobbelbranding av datterselskapene Bjørn Bygg og K. Nordang vil starte over sommeren, og disse selskapene vil få samme uttrykk. Datterselskapene i Norge, Sverige og Finland vil fremover fremstå som like, med selskapsnavn sammenstilt med Peab-logoen. - Det er positivt for oss i region Bygg Øst at vi nå blir sterkere integrert i Peab-konsernet, sier regionsdirektør Jon Andersen. Vi så behovet 4 Peabnytt

5 I NY DRAKT: Ola Rolfstad fra Senter Bygg, Kjetil Runningen fra Telemark Vestfold Entreprenør og Petter Kveil fra Raaen Entreprenør viser nye hjelmer, t-skjorter og bil. Peabnytt 5

6 Etikk på plakaten Etikk er et begrep som de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet både i norsk og internasjonalt næringsliv. De seneste månedene er det asfaltbransjen som i størst grad er blitt omtalt i forbindelse med etikk. Peab har nettopp revidert sine etiske retningslinjer og det er sendt ut plakater med en kortversjon. Tekst og foto: Line Fredriksen - Konsekvensene blir ofte veldig alvorlige og omfattende dersom man bryter etiske normer og regler, understreker adm dir i Peab Norge, Petter Moe. - Vi jobber i en bransje som er utsatt, og som alltid vil ha et spesielt fokus på etikk. Det er viktig at vi alle etterlever våre ti etiske bud, sier Petter Moe, som håper at alle har lest plakaten med de etiske retningslinjene, hengt den opp på et synlig sted og reflektert over innholdet. Peabs etiske retningslinjer har som formål å sikre et fundament og en kultur for å opptre etisk ansvarlig, slik at det ikke oppstår situasjoner som er egnet til å skade selskapets eller medarbeidernes omdømme. Hensikten er også å skape trygghet for den enkelte i de beslutninger som fattes og å bidra til å sikre at lover og regler blir fulgt. Retningslinjene skal også medvirke til å sikre et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser. Som Peab-medarbeidere skal alle medvirke til å drive virksomheten på en måte som sikrer høy grad av tillit til selskapet. Peab krever derfor at alle medarbeidere utøver sitt arbeid i overensstemmelse med lover og regler, samt i overensstemmelse med selskapets visjon, grunnverdier og styringssystem. Det forventes også at alle opptrer med høflighet og respekt overfor forretningsforbindelser, kolleger og andre man kommer i kontakt med i sitt arbeid. - Verken Peab eller medarbeidere i Peab skal opptre på en måte som kan innbære brudd på konkurransereglene, for eksempel ved ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen atferd eller avtale som hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen. Vi skal være med og bidra til en sunn og rettferdig konkurranse, sier Petter Moe. De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i Peab, også midlertidig ansatte, daglig leder og styrets medlemmer. Retningslinjene gjelder også alle selskaper i Peab-konsernet i Norge. Den enkelte leder har ansvar for at virksomheten innen eget ansvarsområde skjer i henhold til disse retningslinjene og 6 Peabnytt

7 Peabs øvrige styringssystemer. Lederen er også ansvarlig for å gi veiledning om forståelsen av og praktiseringen av disse. - Det er ikke alltid lett å gjøre alt riktig, men vi får aldri bevisst gjøre feil. Den enkelte medarbeider må derfor sette seg inn i retningslinjene for å medvirke til at vi etterlever de krav og standarder som er nedfelt. Den enkelte skal i all omgang med selskapets forretningsforbindelser, også i sosiale sammenhenger, være nøktern, moderat og ansvarlig. Dette henger godt sammen med våre kjerneverdier jordnære og pålitelige, sier Petter. For å sikre at vi faktisk etterlever det etiske regelverket, skal etikkombudet gis en generell orientering om alle brudd på regelverket. Formålet med dette er å kunne avdekke svakheter i Peabs organisering, som i styringssystem og retningslinjer. I Peab er konsernadvokat Lillann Bugge etikkombud. Som medarbeider i Peab skal man alltid utvise særlig varsomhet i forhold til å ta i mot gaver, fordeler og andre høflighetsgester. Enhver gave eller annen fordel som kan danne mistanke om korrupsjon eller påvirkningshandel er forbudt. Dersom det er tvil om en gave eller fordel som mottas er akseptabel, skal overordnet eller etikkombud Lillann Bugge kontaktes for avklaring. - Dersom du er i tvil om det du gjør er riktig, kan du gjerne ta kontakt, sier etikkombud Lillann Bugge. For å lette vurderingene som må gjøres for å unngå etiske konflikter, anbefaler hun den enkelte stille seg følgende fire spørsmål før en beslutning fattes: Er avgjørelsen innenfor norske lover og regler? Er avgjørelsen i samsvar med Peabs etiske retningslinjer og styringssystem? Kan du forklare og stå inne for avgjørelsen overfor selskapets ledelse, øvrige medarbeidere, familie og venner? Tåler avgjørelsen offentlighetens lys dersom den skulle bli kjent? Ved å stille seg disse fire spørsmålene vil sannsynligheten for å ta feilaktige avgjørelser reduseres vesentlig, sier Lillann Bugge. De etiske retningslinjene finnes i sin helhet på intranettet og peab.no. Hva er nå egentlig etikk? Jeg googlet begrepet og fant at etikk ofte defineres som et sett av normer og prinsipper for riktige handlinger. Det er egentlig en gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som oppstiller prinsipper til veiledning for menneskers beslutninger og aksjoner. Slik er det også med våre etiske retningslinjer. De er ment å være en god og trygg veiledning for hva som er riktig og galt, men også en klar ramme for hva som er akseptabel atferd i Peab konsernet i Norge. Overtredelse av våre retningslinjer vil derfor kunne medføre konsekvenser for den enkelte. Det er viktig å være klar over at etikken ikke er statisk, - den endrer seg over tid. Etikk innenfor det forretningsmessige området har utviklet seg raskt de senere årene. Handlinger som nå er uakseptable, var allment godkjent for noen tiår siden. Eksempelvis er praksisen med å gi og motta gaver og andre fordeler i forbindelse med jobben endret over tid. Det samme gjelder representasjon i form av deltagelse på middager, tilstelninger og reiser, og noen vil kanskje mene at utviklingen her har gått for langt på bekostning av ordinær forretningsmessig relasjonsbygging. Vi i Peab har etablert en høy etisk standard gjennom våre etiske retningslinjer. Disse regningslinjene er heller ikke statiske, og har nylig blitt oppdatert og underskrevet av Petter Moe. Dette er et uttrykk for ledelsens ønske og om å bygge virksomheten i Peab i Norge på et godt verdigrunnlag. Alle ansatte har derfor i disse dager mottatt den nye etikkplakaten med våre 10 bud som er en kortversjon av de mer omfattende retningslinjene. Våre etiske retningslinjer pålegger oss til å overholde lover og regler, men etikken går ut over det som er lovfestet. Det handler også om lojalitet til bedriften vi er ansatt i, og om gode holdninger til våre forretningsforbindelser og kolleger. Etikken angår oss alle, uavhengig av stilling. Det er i prinsippet like uetisk å stjele fra byggeplassen som å dele informasjon om priser eller andre konkurransemessige vilkår med våre konkurrenter. Etikken er ikke bare et fokusområde her i Norge, - den er satt svært høyt på dagsorden i hele Peab konsernet. I Sverige pågår et omfattende arbeid med å utdanne hele sjefsnivået i etikk. Formålet er at alle skal kjenne til de grunnleggende etiske verdiene som gjelder for virksomheten vår. Denne utdannelsen bygger på Peabs kjerneverdier, - JUPP en, og de etiske retningslinjene. Peabs sjefsjurist, Karin Malmgren og sikkerhetssjef Peter Martin var nettopp i Norge for å formidle viktigheten av dette arbeidet, herunder utveksle synspunkter og erfaringer. Vi kunne orientere om våre etiske retningslinjer og de erfaringer vi har gjort i Norge, herunder at alle medarbeidere har vært gjennom en runde med et verdi- og etikkprogram av tre dagers varighet. Jeg tror at en svært viktig suksessfaktor for at en bedrift skal lykkes i fremtiden, er å ha fokus på å handle i samsvar med etiske grunnverdier. Det er et stadig økt fokus på etikk innenfor hele næringslivet. Dette utgjør god virksomhetsstyring i forhold til våre eiere og i forhold til den tillit vi ønsker at våre kunder skal kunne ha til oss. Det er også viktig fordi uetiske handlinger har fått økt eksponering i medier og kan være direkte skadelig for en virksomhet. Vår bransje er nok spesielt utsatt i så måte, fordi denne næringen har fått en del negativ oppmerksomhet. Derfor vil etikken fortsatt stå høyt på dagsorden i hele konsernet i tiden fremover. Lillann Etikkombud Peabnytt 7

8 Entreprenører tenker kortsiktig Jørgen Hals er ikke imponert over evnen til å investere. Tekst og foto: Øyvind Kvaal Peab ønsker å satse på næringsutvikling, og legger dette sammen med utvikling av boliger i enheten Eiendomsutvikling. Dette arbeidet skal Jørgen Hals (50) lede. Selv om han går 1000 km på ski i året og sykler til og fra jobben når vær- og føreforhold tillater det, er dette et ledd i å bygge egen velvære og styrke til å leve et godt liv og gjøre en god jobb. - Jeg gleder meg til å komme inn i en organisasjon som helt tydelig er i gang med forandring og ekspansjon. Det blir spennende å utvikle prosjekter i egenregi - kjøpe områder, utvikle dem selv eller i samarbeid med andre. Hvis Peab i tillegg er villig til å sitte på eiersiden, øker dette mulighetene, mener Jørgen Hals. Han er ikke særlig imponert av dagens entreprenører. De legger lokk på egen evne til å investere ved at de tenker for kortsiktig. - Dermed går de glipp av flotte markedsmuligheter og evnen til å ta et tak i utviklingen av samfunnet, hevder han. Det er naturlig for ham å ta en svipp innom prosjekter for idretten. Utvikling og bygging av idrettsanlegg gir normalt ikke de store inntektene for en entreprenør. Det kan være vanskelig å få med seg investorer fordi de helst tenker på å få god avkastning på investert kapital over natten, og da er slike prosjekter ikke liv laga. Kan vi få til en god blanding av noen som vil eie, investere på lang sikt og offentlige penger, finnes det muligheter som ikke utnyttes i dag. På mange måter er det riktig å si at Jørgen Hals flytter nesten helt hjem når han nå starter i Peab. Han får arbeidsplassen sin i Sørkedalsveien og kan nærmest kaste stein fra hjemmet på Voksenlia til jobben. Det har vært en lang reise med mye hopp og sprett rundt i bransjen, med utdannelse dels i utlandet og dels på en liten øy i Oslofjorden. Etter utdannelse som bygningsingeniør fikk han arbeid i Selmer Furuholmen, flyttet etter mange år til Backe-gruppen, var innom Skanska, gjennomførte noen år i AF-gruppen og tar i disse dager det neste skrittet. Han var aktiv alpinist i sine yngste dager, men sluttet da han ble junior. - Det ble et veldig utstyrspress. Det ble for mye alvor og for lite moro. Jeg gikk over til langrenn og har drevet som turløper. Det gjør jeg fremdeles, og har gått Holmenkollmasjen og Birkebeineren en del ganger. Dessuten har jeg begynt å sykle Birkebeibeinerrittet. Det gir motivasjon for meg, slik at jeg har noe å trene for, sier han og synes at det å sykle nedoverbakke til jobben og oppoverbakke hjemover til Voksenlia er flott trening. Jeg er ingen ekstremist Jørgen er den yngste av tre brødre som vokste opp i området der han nå har eget hjem. De to første fikk sin utdannelse som sivilingeniør i Skottland. Selv søkte han også der, og kom inn. Han søkte i Sveits, og kom inn der også. Han valgte Zürich. - Jeg har alltid vært glad i å stå på ski, og i så måte var Sveits ikke akkurat noe dårlig valg av studiested. - Jeg kom til et fantastisk velorganisert land. Det første året reagerte jeg nok på at alle passet så på hverandre. Og alt var så ryddig. Men det var flott. Jeg bodde sammen med en studiekamerat som ikke 8 Peabnytt

9 NYE UTFORDRINGER: Jørgen Hals leder Peab Eiendomsutvikling fra 1. juni. hadde den samme ryddigheten. Blant annet mistet han lommeboken sin rett som det var, men siden vi bodde i Sveits fikk han den alltid tilbake. Studentmiljøet var godt. Vi hadde en egen nordisk roklubb, som i båthuset ved Zürichsjøen også hadde det mest populære utestedet. Vi jobbet intenst hele uken på en gammeldags og knallhard skole, og hygget oss i helgene. Som land gir Sveits en masse muligheter sommer som vinter. Han var litt i tvil om han skulle bli i Sveits etter utdannelsen. Men så møtte han altså en norsk jente som var i Zürich som au pair. Så ble det kjærlighet, og da hun flyttet hjem, dro Jørgen etter. En del av utdannelsen og den første yrkeserfaringen fikk han ved Kystartilleriets befalsskole på Oscarsborg utenfor Drøbak og ett år som fenrik i Nord-Norge. - Oscarsborg var et flott sted å være, men det hadde sine særegenheter. Det var to fellesdusjer i hver etasje. De to første som dusjet fikk varmt vann, resten av soldatene dusjet i kaldt vann, mimrer han. - Ja, jeg er et idrettsmenneske. Ferie og fritid er en blanding av hygge og nytte. Det blir ingen solstol på meg nei. Da drar jeg heller til Alpene for å stå eller gå på ski. Eller han blir med venner og kjente i seilbåten. Faren hadde seilbåt, men siden det er et faktum at hans kone ikke ønsker å tilbringe all fritid på sjøen, har det ikke blitt noen egen seilbåt i familien. - Jeg føler at roen under en seiltur er herlig, sier Jørgen. Han har tre barn, og den eldste av jentene var et stortalent innen langrenn og skiskyting. Sammen investerte familien mye tid i å fremme talentet hennes. Men så kom russetiden, og dermed ble det slutt på ski og skyting. Når det er slik at du stort sett går 1000 km på ski hver vinter - for det gjør Jørgen Hals - kan noen mene at dette blir litt ekstremt. - Nei, jeg er ikke ekstrem. Jeg er i god form. Det hjelper meg med å holde meg frisk. Det gir meg mer overskudd. Det gir velvære å holde hode og kropp i god orden. Jeg følger ikke noe strengt program under treningen, det går på magefølelsen. I bedriftslivet merker vi at det er mange, og et stadig økende antall, som er opptatt av å trene. Den nye Peab-direktøren synes at Birken på mange måter har blitt et hysteri. - Du er likesom ikke noe tess hvis du ikke er med over fjellet. - For meg gjelder trening og deltagelse verken liv eller død. Det blir anstrengende å være sammen med mennesker som bare snakker om tider og merker. Det er ikke dette som er meningen. Hovedpoenget er å være motivert for å holde kroppen på et passende nivå. På mange måter er Jørgen preget av idrett, friluftsliv og et svært tydelig ønske om å få familie og omgivelser til å ha det godt sammen - men altså ikke for enhver pris. Familien har et sted på Gålå i Gudbrandsdalen som han kaller familiested. Der er aktivitetene lystbetont. - Jeg liker å snekre. Hytta er vel bedre i stand enn hjemmet, konstaterer Jørgen Hals tørt. Peabnytt 9

10 Peab kjøper K. Nordang Peab overtok 1. juni 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang. Det er gjennomført en selskapsgjennomgang, såkalt Due diligence, og denne gir et godt grunnlag for å starte integrasjonsprosessen med det nye selskapet. K. Nordang AS er lokalisert med kontorer på Stranda og i Ålesund i Møre og Romsdal og er et av de ledende entreprenørselskapene i regionen. De utfører i tillegg kran og montasjearbeider i hele Sør-Norge. K. Nordang utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og har stått for mange kjente bygg i regionen. K. Nordang har en årlig omsetning på ca. 350 MNOK og 81 faste medarbeidere. Tekst og foto: Line Fredriksen i K. Nordang Kjetil Nordang. -Vi gleder oss veldig til å utvikle K. Nordang som en region i Peab, sier Kjetil Nordang, som vil inngå i Peab Norges ledergruppe. Morten Stjern, som er direktør for vekst i Peab Norge, har ledet selskapsgjennomgangen på vegne av Peab. Vi har gjennomført en Due diligence med egne ressurser, noe som har vært lærerikt og utviklende. Jeg opplever at vi har et felles verdigrunnlag og en sammenfallende kultur, samtidig som det er en positiv forventning blant de ansatte i K. Nordang, sier Morten Stjern. Oppkjøpet er godkjent av konkurransemyndighetene. - K. Nordang har en sterk lokal forankring med flere gode og viktige kunder. Gjennom oppkjøpet vil Peab gjøre alt for at dette forholdet skal bevares og videreutvikles, ikke minst gjennom tilførsel av kompletterende kapasitet og kompetanse. Vi håper og tror at oppkjøpet vil skape en positiv forventning blant kundene i området, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge. - Vi har en strategi om å bli landsdekkende, og K. Nordang er et solid selskap som vil sørge for at Peab får et sterkt fotfeste i Møre-regionen. Samtidig har Due diligence-prosessen avdekket at selskapet passer godt inn hos Peab, sier Petter Moe. - Vi ser frem til å bli en del av et større system med en bredt sammensatt og profesjonell organisasjon, sier adm dir ENIGE: Geir Rødseth (f.v.), Kjetil Nordang, Petter Moe og Niclas Winkvist. 10 Peabnytt

11 Byggservice i rute - med kort responstid Som bebudet i fjor er Byggservice nå godt etablert i Oslo. - Virksomheten har vært operativ siden januar i år. Vi har hatt over 20 små og større prosjekter siden oppstarten og vi er godt i gang, sier distriktssjef Ola Jørgensen. - Vi har brukt 2010 på å etablere Byggservice, og det har vært både krevende og spennende. Nå står vi godt rustet i forhold til å få flere jobber, det er nå det virkelig begynner, sier Ola ivrig. Distriktet har nå fem ansatte servicesnekkere, alle selvgående og med god forretningsforståelse for byggservicevirksomheten. -Vi er veldig fornøyde med den miksen av alder, erfaring og tverrfaglig bakgrunn til våre servicesnekkere og vi har allerede mottatt flere gode tilbakemeldinger på disse fra våre byggherrer. Vi kommer når vi skal, vi ser ordentlige ut og tar kundene på alvor, understreker Ola, som i samarbeid med regionsdirektør Geir Skoglund har meislet ut tankene for den nye Byggservicevirksomheten i hovedstaden. Byggservice skal bruke 2011 til å konkludere og justere virksomheten basert på de erfaringene som er gjort. -Målet Tekst: Øyvind Kvaal Foto: Audun Andreassen er vekst og det å bli en betydelig aktør innenfor forretningsområdet i inneværende strategiperiode, sier Werner Sørensen, som begynte som serviceleder 1. mars i år. - Vi er overbevist om at dette kan bli en suksess. I Sverige utgjør Byggservice en betydelig del av omsetningen i flere regioner, forteller Werner. Vi ønsker en kundemasse som består av større offentlige og private byggherrer og eiendomsbesittere inklusive kommune og forsikringsselskap, men virksomheten ønsker også interne kunder i Peab. Byggservice kan bistå internt i Peab på prosjekter med type arbeider av kortvarig karakter der det er uhensiktsmessig med egen UE eller prosjekthåndverkere. -Vi kan også bidra i reklamasjonstiden på overleverte prosjekter med utførende eller oppfølging av andre underleverandører. Vi ser også for oss å overta forespørsler eller anbud som anses for små eller utenfor forretningsområder til andre regioner og distrikter, sier Werner. På lengre sikt håper Byggservice også å kunne være en aktør som i tidligfase skal selge inn konsepter inklusive service, vedlikehold og forvaltningsdelen av prosjekter. Ola Jørgensen og Werner Sørensen er samstemte om at denne virksomheten er unik i Peab: - Responstiden skal være kort. Vi skal være annerledes. Noen mener at du ikke kan stole på at håndverkere kommer på det tidspunkt som er avtalt. Vi holder det vi lover. Hvis vi har avtalt at vi skal dukke opp klokken 0800 om morgenen, banker vi på døren fem minutter tidligere. Dette skal være vårt konkurransefortrinn, slår de fast. Begge er klar over at spesielt oppstarten blir tøff økonomisk. - Vi må gjennomføre dette på en lønnsom måte. Det er utfordrende når vi snakker om mange prosjekter av kortvarig natur. Men vi er overbevist om at dette forretningsområdet vil skape merverdier og synergier for Peab, sier distriktssjef Ola Jørgensen. Peabnytt 11

12 Naboen til Peabs nye regionsdirektør Kjetil Nordang holder til på Sunnmøre. Han er 35 år, driver det familieeide selskapet K. Nordang AS med 84 ansatte og har en omsetning på millioner kr i året i et geografisk område som spenner fra Molde til Stryn. Selv går han nå inn i Peab Norges ledergruppe. Naboskapet er spektakulært - omgitt av kjente varemerker som stressless fra Ekornes, pizzafabrikken til Stabburet og Sunnmørsalpene i all sin prakt. Tekst og foto: Øyvind Kvaal K. NORDANG: Prosjektsjef Martin Berge (f.v.), daglig leder Kjetil Nordang og prosjektleder John André Haugmo. 12 Peabnytt

13 Grandiosa Kontoret finner du i andre enden av en smørehall. Vi er på Svemorka industriområde i Stranda kommune. Lenger nede i Stranda sentrum er det rent og pent, men mye 1960-talls betong rundt en spesiell kirke. Inne hos Nordang er det pent og ryddig, og lite folk. De ansatte er ute på prosjektene og svinger hammer og murskje. Ikke noe ekstraordinært til å være en bygg- og anleggsbedrift. Jo, en ting er annerledes. Bedriften har en samling bilder fra prosjektene sine som kunne gjøre et storkonsern grønn av misunnelse. - Overgangen til Peab er svært godt mottatt både intern og eksternt. Vi tenker likt - har omsorg og bygger for samfunnet. Det blir mye nytt for oss alle, men vi gleder oss. Det åpner seg mange nye muligheter bl.a. ved at Peab Bolig er etablert i Ålesund. Det finnes muligheter for ekspansjon både sørover og nordover, forteller Kjetil Nordang. Faren - Kjell Nordang - startet et enkeltmannsforetak i Syv år senere etablerte han den regionale entreprenørbedriften, som etter hvert fusjonerte med snekkerfirmaet Triangelbygg. Peab overtar nå 90,1% av bedriften, mens Nordang beholder 9,9 % eierskap. Kjetil Nordang karakteriserer arbeidsstokken som god og solid. Bedriften har særdeles liten gjennomtrekk. Flesteparten bor på Sunnmøte. Sykefraværet er på 2-3 %. - egen dataavdeling og datasystemer, HMS-system, drifts- og styringsystemer og mye mer som alt sammen tar tid og koster penger. - Når vi nå går inn i Peab får vi et apparat som vi kan trekke på. Vi slipper å finne opp hjulet på nytt. Hvis vi får et problem, får vi hjelp sentralt. Det har vært tungt for en liten bedrift å gjøre alt selv, medgir han. Markedet til K. Nordang inneholder mye av smått og stort. Bedriften gjennomfører prosjekter fra noen få hundre tusen til 200 millioner kr. - Det har blitt my bolig det siste året, forteller Kjetil. Samtidig er Stranda senter for den viktigste delen av internasjonale cruisevirksomhet. Nå snakker vi om Geiranger-fjorden med anløpshavner som Geiranger, Hellesylt og Stranda. Det trengs stadig nye kaier. Turistene skal ha det beste. Vi har også levd godt på industrivirksomheten på Sunnmøre. Vi har bygget anlegget for Ekornes, som produserer 1700 stressless stoler i døgnet. Pizzafabrikken til naboen vår Stabburet har vi bygget, et anlegg som nå spyr ut 50 av de nye familiepizzaene Grandiosa hvert eneste minutt. Vi har en svært stor og jevn aktivitet både i bygg og anlegg her på Sunnmøre, med hovedtyngde på bygg, konstaterer han. Det følger en viss prestisje med å bygge cruisekai for Standa Havnevesen til en verdi av 20 millioner kr og en tilsvarende kai i Hellesylt til 50 millioner. Byggingen av et nytt næringsbygg for Wenaas Kapital til 202 millioner i Ålesund har gitt god beskjeftigelse - det største prosjektet K Nordang noen gang har gjennomført. Sørstranda barneskole i Sykkylven til 42 millioner ble også et viktig prosjekt. I Ålesund har bedriften bygget lakkavdelinger både for Ford (Vestlandske Auto) og Møller Bil. Det nye skisenteret i Stranda sto ferdig i vinter. Paviljongen ble bygget på 1042 meter over havet. Bedriften tok i bruk alle de midler som fantes, inklusive helikopterinstallasjon, for å få dette nye anlegget i Sunnmørsalpene ferdig midt på vinteren. Peabs nye datterselskap K. Nordang lever godt på det sunnmørske industrieventyret, cruisefart og skianlegg. - Vi har de riktige folkene som vet hva de gjør. Jeg tror det er derfor vi er etterspurt i markedet, sier han forsiktig. På et annet område kan den daglige lederen nå pustet lettet ut. En liten bedrift må ha alle slags systemer selv Peabnytt 13

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet Etiske regler for ETISKE REGLER for Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge Generelt Våre etiske regler skal bidra til at bedriftens medarbeidere lever opp til et verdisyn som

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012 Lean Forum Innlandet Moelven ByggModul 16. februar 2012 1 21.02.2012 Temaer Moelven Industrier Moelven ByggModul Lean Misjon Gir folk gode rom Visjon Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo

Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Nå er vi klare til å innta Formtoppen, sier Amund Pettersen og Mina Sundhagen. Vi får mye mer for pengene enn i Oslo Perfekt beliggenhet kombinert med super størrelse, passelig pris og god planløsning

Detaljer

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten Selskapspresentasjon Per Gunnar Flåten SELSKAPSTRUKTUR NORSK MARINADRIFT AS North Service as North Blue AS Blue Investment as Norsk Marinadrift as Drift og utvikling av havner Eiendom Marine operasjoner

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11 Entreprenør Team 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 AS Vi har lang erfaring med EntreprenørTeam og har bare positivt å si om samarbeidet og de jobbene de har utført for oss. Bedriften opptrer profesjonelt

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer