Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15."

Transkript

1 Peabnytt Nr årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28

2 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og sommeren står for døren. Vi har en offensiv vekststrategi i Norge, og det har vært spennende å jobbe med realiseringen av denne. Noen biter er allerede på plass når vi tar sommerferie, og vi vil jobbe med videreutvikling og implementering utover høsten. Det blir minst like spennende, men også utfordrende og tidkrevende. Å ekspandere og bygge opp en lønnsom virksomhet er krevende for en organisasjon, men jeg opplever at dere syns det er positivt at vi nå har staket ut en ny og offensiv retning som det er enighet om, og som det støttes opp om. At vi har synliggjort vår offensivitet og våre strategier, har resultert i mange spennende og hyggelige henvendelser og tilbakemeldinger. Selskaper og enkeltpersoner både i og utenfor bransjen syns det er spennende at Peab tør å satse og at vi viser hva vi vil. Som følge av dette har vi nettopp underskrevet en avtale om oppkjøp av 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang, et godt etablert selskap med hovedkontor i Stranda. Med det er Peab i Norge også representert på Nordvestlandet, og vi blir godt synlige på den kanten av landet. Vi har også lagt grunnlag for å etablere entreprenørvirksomhet både i Trøndelag og i Østfold. Lokale ledere er tilsatt, planleggingen er godt i gang, og vi starter i august etableringen for alvor. I tillegg skal vi satse i større grad på lokal virksomhet på Romerike, som er et ekspansjonsområde på Østlandet. Det er viktig å være til stede der det skal bygges, og Peab har nå et godt fotfeste i hele Østlandsregionen. Utover dette styrker vi også våre sentrale staber og fagområder innenfor HR, Virksomhetsutvikling, Økonomi og Kommunikasjon/marked, både gjennom lokale strategier og tydeligere organisering, samt gjennom tilførsel av ressurser og spisskompetanse. Og sist men ikke minst har vi, i tråd med konsernets strategi, utvidet vår boligutvikling til også å omfatte næringsutvikling, med ny ledelse og nytt navn Eiendomsutvikling AS. Det neste viktige steget blir nå å lykkes i alle deler av Peab i Norge. Et av punktene i vår visjon er at vi skal bli Nordens beste arbeidsplass uansett bransje. Hva betyr dette egentlig for oss, og hva innebærer det av tiltak? For å nærme oss denne beskrivelsen og fremstå som et attraktivt selskap, er det avgjørende at alle medarbeidere tar ansvar. Hver og en må bidra til effektivitet og lønnsomhet, god sikkerhet på arbeidsplassene, til trivsel og Innhold Nytt brand for Raaen, Senter Bygg og TVE side 4 Etikk på plakaten side 6 Entreprenører tenker kortsiktig side 8 Peab kjøper K. Nordang side 10 Byggservice i rute side 11 Naboen til Grandiosa side 12 Nye prosjekter side 14 Klippfisken er overlevert side 16 Nye hjelmer side 17 Peab lander på Fornebu side 18 Hotell i særklasse side 20 Friskmeldt boligmarked i nord side 22 Tre land på tre dager side 24 Ombygging på spor side 25 Oslos fineste barnehage? side 26 Tromstun i rute side 28 Rorbua i ny fasong side 30 Nytt og nært side 32 2 Peabnytt

3 godt arbeidsmiljø. Vi har nettopp revidert våre etiske retningslinjer, noe som også står nærmere omtalt i dette nummeret av PeabNytt. De er enkle, og de er intuitive. Hvis vi sammen tar et ansvar for både etikk, HMS, effektivitet og en god kultur, har vi et godt utgangspunkt i forhold til både pågående og nye prosjekter. En riktig sammensatt organisasjon og en homogen sunn kultur vil bli utslagsgivende i tiden fremover. Nå har vi tatt et godt og synlig grep om vårt fundament, tilstedeværelse og oppbygging, så nå kommer de viktige hverdagene og oppfølgingsarbeidet. Vi befinner oss i et bygg- og anleggsmarked med stor aktivitet og mange prosjekter i oppstartsgropen. Med den positivitet og innstilling som jeg opplever i Peabs norske virksomhet i dag, tror jeg vi går en oppløftende høst i møte. Takk for innsatsen så langt i år, og en god sommer til dere alle. Petter Moe Adm dir Peab Norge Volmax side 33 Peab i mediene side 34 Peab BIL side 36 Min hverdag side 38 Jubilanter side 39 Nye retningslinjer for sosiale medier Alle er på Facebook og Twitter. Sosiale medier er blitt en helt vanlig måte å kommunisere på. Peab i Norge ønsker at medarbeiderne er aktive på sosiale medier, men det er greit å huske på hvor du jobber. Informasjonen spres hurtig og er offentlig i det øyeblikket du publiserer. Peab lanserer nå noen enkle retningslinjer for sosiale medier. Du er som oftest privatperson på Facebook, men husk likevel at du alltid kan identifiseres med din arbeidsgiver. Innhold som publiseres skal ikke skade arbeidsgiver, og det er viktig å unngå mobbing eller rasisme. Har du spørsmål, eller er du i tvil, kontakt Kommunikasjonsavdelingen. Peabs ti retningslinjer for sosiale medier: 1. Vær gjerne aktiv i sosiale medier og bruk gjerne like-funksjoner. Bare husk hvor du jobber. 2. Oppgi gjerne i din profil at du jobber i Peab, vi ønsker å være synlige og aktive i sosiale medier. 3. Kommuniser i henhold til Peabs verdier og etiske regler, unngå f eks rasisme og mobbing. 4. Tenk gjennom konsekvensene for Peab før du publiserer. Du vil kunne oppfattes som en representant for selskapet. Sørg for at du opptrer som en god ambassadør. 5. Husk at alt du publiserer i prinsippet er ekstern informasjon, og den sprer seg fort. 6. Uttal deg ikke om Peabs avtaleforhold, kontrakter, leverandører eller kunder. Følg Peabs mediepolicy også i sosiale medier. 7. I krisesituasjoner, lansering av nye prosjekter eller andre nyheter er det Kommunikasjonsavdelingen som styrer kommunikasjonen internt og eksternt. 8. Intern og/eller konfidensiell informasjon skal ikke publiseres på sosiale medier. 9. Tenk før du oppretter grupper. Unngå å blande inn Peab-navnet i private grupper. 10. Ytrer du deg som privatperson, sørg for at du ikke blir identifisert med arbeidsgiver. Lykke til på Facebook! Hilsen Line PeabNytt er et nyhetsblad for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i og av Peab. Utgiver er Peab Norge AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Audun Andreassen, som også produserer bladet. Trykk Flisa Trykkeri. Tips til innhold kan sendes til Peabnytt 3

4 Nytt brand for Raaen, Senter Bygg og TVE Det har det siste halvåret vært jobbet med en dobbelbranding av datterselskapene i Peab. 1. juni skifter Telemark Vestfold Entreprenør, Raaen Entreprenør og Senter Bygg Entreprenør logo og vil nå i sterkere grad fremstå som Peab-selskaper. Tekst og foto: Line Fredriksen De tre datterselskapene inngår i region Bygg Øst, og de vil nå få logoer med identisk uttrykk, som vil være underordnet moderlogoen til Peab. Selskapsnavnene beholdes, og settes sammen med den offisielle Peab-logoen. Det blir et enkelt og tydelig hierarki med to varianter: Underordnet eller sidestilt - avhengig av flate. De nye logoen gir stor grad av fleksibilitet og medfører at alle selskapene fremstår som like og som en del av Peab-familien. Den nye logoen implementeres i første rekke på skilt, hjelmer, arbeidstøy, biler, visittkort og i forbindelse med byggeplassprofilering. - Vi har en uttalt ambisjon om vekst i Peab i Norge. I den forbindelse er det viktig at vi fremstår som ett selskap og kan markedsføre oss som Peab. Vi håper at både Peab og datterselskapene vil dra nytte av de nye logoene og at dette vil styrke vår konkurransekraft og vårt omdømme, sier Petter Moe, adm dir i Peab Norge. for dette, og vi har nå jobbet frem et uttrykk som både er synlig, tydelig og samlende for datterselskapene. Logoen utgjør en viktig del av vår identitet og den vil bidra til å styrke våre selskapsnavn og gjøre det enklere å bygge videre på Peab-merkevaren. Vi starter omgjøringen nå, og vi håper at endringen vil medføre økt lønnsomhet og gjenkjennelseseffekt, sier Jon Andersen. Prosessen med å klargjøre for dobbelbranding av datterselskapene Bjørn Bygg og K. Nordang vil starte over sommeren, og disse selskapene vil få samme uttrykk. Datterselskapene i Norge, Sverige og Finland vil fremover fremstå som like, med selskapsnavn sammenstilt med Peab-logoen. - Det er positivt for oss i region Bygg Øst at vi nå blir sterkere integrert i Peab-konsernet, sier regionsdirektør Jon Andersen. Vi så behovet 4 Peabnytt

5 I NY DRAKT: Ola Rolfstad fra Senter Bygg, Kjetil Runningen fra Telemark Vestfold Entreprenør og Petter Kveil fra Raaen Entreprenør viser nye hjelmer, t-skjorter og bil. Peabnytt 5

6 Etikk på plakaten Etikk er et begrep som de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet både i norsk og internasjonalt næringsliv. De seneste månedene er det asfaltbransjen som i størst grad er blitt omtalt i forbindelse med etikk. Peab har nettopp revidert sine etiske retningslinjer og det er sendt ut plakater med en kortversjon. Tekst og foto: Line Fredriksen - Konsekvensene blir ofte veldig alvorlige og omfattende dersom man bryter etiske normer og regler, understreker adm dir i Peab Norge, Petter Moe. - Vi jobber i en bransje som er utsatt, og som alltid vil ha et spesielt fokus på etikk. Det er viktig at vi alle etterlever våre ti etiske bud, sier Petter Moe, som håper at alle har lest plakaten med de etiske retningslinjene, hengt den opp på et synlig sted og reflektert over innholdet. Peabs etiske retningslinjer har som formål å sikre et fundament og en kultur for å opptre etisk ansvarlig, slik at det ikke oppstår situasjoner som er egnet til å skade selskapets eller medarbeidernes omdømme. Hensikten er også å skape trygghet for den enkelte i de beslutninger som fattes og å bidra til å sikre at lover og regler blir fulgt. Retningslinjene skal også medvirke til å sikre et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser. Som Peab-medarbeidere skal alle medvirke til å drive virksomheten på en måte som sikrer høy grad av tillit til selskapet. Peab krever derfor at alle medarbeidere utøver sitt arbeid i overensstemmelse med lover og regler, samt i overensstemmelse med selskapets visjon, grunnverdier og styringssystem. Det forventes også at alle opptrer med høflighet og respekt overfor forretningsforbindelser, kolleger og andre man kommer i kontakt med i sitt arbeid. - Verken Peab eller medarbeidere i Peab skal opptre på en måte som kan innbære brudd på konkurransereglene, for eksempel ved ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen atferd eller avtale som hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen. Vi skal være med og bidra til en sunn og rettferdig konkurranse, sier Petter Moe. De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i Peab, også midlertidig ansatte, daglig leder og styrets medlemmer. Retningslinjene gjelder også alle selskaper i Peab-konsernet i Norge. Den enkelte leder har ansvar for at virksomheten innen eget ansvarsområde skjer i henhold til disse retningslinjene og 6 Peabnytt

7 Peabs øvrige styringssystemer. Lederen er også ansvarlig for å gi veiledning om forståelsen av og praktiseringen av disse. - Det er ikke alltid lett å gjøre alt riktig, men vi får aldri bevisst gjøre feil. Den enkelte medarbeider må derfor sette seg inn i retningslinjene for å medvirke til at vi etterlever de krav og standarder som er nedfelt. Den enkelte skal i all omgang med selskapets forretningsforbindelser, også i sosiale sammenhenger, være nøktern, moderat og ansvarlig. Dette henger godt sammen med våre kjerneverdier jordnære og pålitelige, sier Petter. For å sikre at vi faktisk etterlever det etiske regelverket, skal etikkombudet gis en generell orientering om alle brudd på regelverket. Formålet med dette er å kunne avdekke svakheter i Peabs organisering, som i styringssystem og retningslinjer. I Peab er konsernadvokat Lillann Bugge etikkombud. Som medarbeider i Peab skal man alltid utvise særlig varsomhet i forhold til å ta i mot gaver, fordeler og andre høflighetsgester. Enhver gave eller annen fordel som kan danne mistanke om korrupsjon eller påvirkningshandel er forbudt. Dersom det er tvil om en gave eller fordel som mottas er akseptabel, skal overordnet eller etikkombud Lillann Bugge kontaktes for avklaring. - Dersom du er i tvil om det du gjør er riktig, kan du gjerne ta kontakt, sier etikkombud Lillann Bugge. For å lette vurderingene som må gjøres for å unngå etiske konflikter, anbefaler hun den enkelte stille seg følgende fire spørsmål før en beslutning fattes: Er avgjørelsen innenfor norske lover og regler? Er avgjørelsen i samsvar med Peabs etiske retningslinjer og styringssystem? Kan du forklare og stå inne for avgjørelsen overfor selskapets ledelse, øvrige medarbeidere, familie og venner? Tåler avgjørelsen offentlighetens lys dersom den skulle bli kjent? Ved å stille seg disse fire spørsmålene vil sannsynligheten for å ta feilaktige avgjørelser reduseres vesentlig, sier Lillann Bugge. De etiske retningslinjene finnes i sin helhet på intranettet og peab.no. Hva er nå egentlig etikk? Jeg googlet begrepet og fant at etikk ofte defineres som et sett av normer og prinsipper for riktige handlinger. Det er egentlig en gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som oppstiller prinsipper til veiledning for menneskers beslutninger og aksjoner. Slik er det også med våre etiske retningslinjer. De er ment å være en god og trygg veiledning for hva som er riktig og galt, men også en klar ramme for hva som er akseptabel atferd i Peab konsernet i Norge. Overtredelse av våre retningslinjer vil derfor kunne medføre konsekvenser for den enkelte. Det er viktig å være klar over at etikken ikke er statisk, - den endrer seg over tid. Etikk innenfor det forretningsmessige området har utviklet seg raskt de senere årene. Handlinger som nå er uakseptable, var allment godkjent for noen tiår siden. Eksempelvis er praksisen med å gi og motta gaver og andre fordeler i forbindelse med jobben endret over tid. Det samme gjelder representasjon i form av deltagelse på middager, tilstelninger og reiser, og noen vil kanskje mene at utviklingen her har gått for langt på bekostning av ordinær forretningsmessig relasjonsbygging. Vi i Peab har etablert en høy etisk standard gjennom våre etiske retningslinjer. Disse regningslinjene er heller ikke statiske, og har nylig blitt oppdatert og underskrevet av Petter Moe. Dette er et uttrykk for ledelsens ønske og om å bygge virksomheten i Peab i Norge på et godt verdigrunnlag. Alle ansatte har derfor i disse dager mottatt den nye etikkplakaten med våre 10 bud som er en kortversjon av de mer omfattende retningslinjene. Våre etiske retningslinjer pålegger oss til å overholde lover og regler, men etikken går ut over det som er lovfestet. Det handler også om lojalitet til bedriften vi er ansatt i, og om gode holdninger til våre forretningsforbindelser og kolleger. Etikken angår oss alle, uavhengig av stilling. Det er i prinsippet like uetisk å stjele fra byggeplassen som å dele informasjon om priser eller andre konkurransemessige vilkår med våre konkurrenter. Etikken er ikke bare et fokusområde her i Norge, - den er satt svært høyt på dagsorden i hele Peab konsernet. I Sverige pågår et omfattende arbeid med å utdanne hele sjefsnivået i etikk. Formålet er at alle skal kjenne til de grunnleggende etiske verdiene som gjelder for virksomheten vår. Denne utdannelsen bygger på Peabs kjerneverdier, - JUPP en, og de etiske retningslinjene. Peabs sjefsjurist, Karin Malmgren og sikkerhetssjef Peter Martin var nettopp i Norge for å formidle viktigheten av dette arbeidet, herunder utveksle synspunkter og erfaringer. Vi kunne orientere om våre etiske retningslinjer og de erfaringer vi har gjort i Norge, herunder at alle medarbeidere har vært gjennom en runde med et verdi- og etikkprogram av tre dagers varighet. Jeg tror at en svært viktig suksessfaktor for at en bedrift skal lykkes i fremtiden, er å ha fokus på å handle i samsvar med etiske grunnverdier. Det er et stadig økt fokus på etikk innenfor hele næringslivet. Dette utgjør god virksomhetsstyring i forhold til våre eiere og i forhold til den tillit vi ønsker at våre kunder skal kunne ha til oss. Det er også viktig fordi uetiske handlinger har fått økt eksponering i medier og kan være direkte skadelig for en virksomhet. Vår bransje er nok spesielt utsatt i så måte, fordi denne næringen har fått en del negativ oppmerksomhet. Derfor vil etikken fortsatt stå høyt på dagsorden i hele konsernet i tiden fremover. Lillann Etikkombud Peabnytt 7

8 Entreprenører tenker kortsiktig Jørgen Hals er ikke imponert over evnen til å investere. Tekst og foto: Øyvind Kvaal Peab ønsker å satse på næringsutvikling, og legger dette sammen med utvikling av boliger i enheten Eiendomsutvikling. Dette arbeidet skal Jørgen Hals (50) lede. Selv om han går 1000 km på ski i året og sykler til og fra jobben når vær- og føreforhold tillater det, er dette et ledd i å bygge egen velvære og styrke til å leve et godt liv og gjøre en god jobb. - Jeg gleder meg til å komme inn i en organisasjon som helt tydelig er i gang med forandring og ekspansjon. Det blir spennende å utvikle prosjekter i egenregi - kjøpe områder, utvikle dem selv eller i samarbeid med andre. Hvis Peab i tillegg er villig til å sitte på eiersiden, øker dette mulighetene, mener Jørgen Hals. Han er ikke særlig imponert av dagens entreprenører. De legger lokk på egen evne til å investere ved at de tenker for kortsiktig. - Dermed går de glipp av flotte markedsmuligheter og evnen til å ta et tak i utviklingen av samfunnet, hevder han. Det er naturlig for ham å ta en svipp innom prosjekter for idretten. Utvikling og bygging av idrettsanlegg gir normalt ikke de store inntektene for en entreprenør. Det kan være vanskelig å få med seg investorer fordi de helst tenker på å få god avkastning på investert kapital over natten, og da er slike prosjekter ikke liv laga. Kan vi få til en god blanding av noen som vil eie, investere på lang sikt og offentlige penger, finnes det muligheter som ikke utnyttes i dag. På mange måter er det riktig å si at Jørgen Hals flytter nesten helt hjem når han nå starter i Peab. Han får arbeidsplassen sin i Sørkedalsveien og kan nærmest kaste stein fra hjemmet på Voksenlia til jobben. Det har vært en lang reise med mye hopp og sprett rundt i bransjen, med utdannelse dels i utlandet og dels på en liten øy i Oslofjorden. Etter utdannelse som bygningsingeniør fikk han arbeid i Selmer Furuholmen, flyttet etter mange år til Backe-gruppen, var innom Skanska, gjennomførte noen år i AF-gruppen og tar i disse dager det neste skrittet. Han var aktiv alpinist i sine yngste dager, men sluttet da han ble junior. - Det ble et veldig utstyrspress. Det ble for mye alvor og for lite moro. Jeg gikk over til langrenn og har drevet som turløper. Det gjør jeg fremdeles, og har gått Holmenkollmasjen og Birkebeineren en del ganger. Dessuten har jeg begynt å sykle Birkebeibeinerrittet. Det gir motivasjon for meg, slik at jeg har noe å trene for, sier han og synes at det å sykle nedoverbakke til jobben og oppoverbakke hjemover til Voksenlia er flott trening. Jeg er ingen ekstremist Jørgen er den yngste av tre brødre som vokste opp i området der han nå har eget hjem. De to første fikk sin utdannelse som sivilingeniør i Skottland. Selv søkte han også der, og kom inn. Han søkte i Sveits, og kom inn der også. Han valgte Zürich. - Jeg har alltid vært glad i å stå på ski, og i så måte var Sveits ikke akkurat noe dårlig valg av studiested. - Jeg kom til et fantastisk velorganisert land. Det første året reagerte jeg nok på at alle passet så på hverandre. Og alt var så ryddig. Men det var flott. Jeg bodde sammen med en studiekamerat som ikke 8 Peabnytt

9 NYE UTFORDRINGER: Jørgen Hals leder Peab Eiendomsutvikling fra 1. juni. hadde den samme ryddigheten. Blant annet mistet han lommeboken sin rett som det var, men siden vi bodde i Sveits fikk han den alltid tilbake. Studentmiljøet var godt. Vi hadde en egen nordisk roklubb, som i båthuset ved Zürichsjøen også hadde det mest populære utestedet. Vi jobbet intenst hele uken på en gammeldags og knallhard skole, og hygget oss i helgene. Som land gir Sveits en masse muligheter sommer som vinter. Han var litt i tvil om han skulle bli i Sveits etter utdannelsen. Men så møtte han altså en norsk jente som var i Zürich som au pair. Så ble det kjærlighet, og da hun flyttet hjem, dro Jørgen etter. En del av utdannelsen og den første yrkeserfaringen fikk han ved Kystartilleriets befalsskole på Oscarsborg utenfor Drøbak og ett år som fenrik i Nord-Norge. - Oscarsborg var et flott sted å være, men det hadde sine særegenheter. Det var to fellesdusjer i hver etasje. De to første som dusjet fikk varmt vann, resten av soldatene dusjet i kaldt vann, mimrer han. - Ja, jeg er et idrettsmenneske. Ferie og fritid er en blanding av hygge og nytte. Det blir ingen solstol på meg nei. Da drar jeg heller til Alpene for å stå eller gå på ski. Eller han blir med venner og kjente i seilbåten. Faren hadde seilbåt, men siden det er et faktum at hans kone ikke ønsker å tilbringe all fritid på sjøen, har det ikke blitt noen egen seilbåt i familien. - Jeg føler at roen under en seiltur er herlig, sier Jørgen. Han har tre barn, og den eldste av jentene var et stortalent innen langrenn og skiskyting. Sammen investerte familien mye tid i å fremme talentet hennes. Men så kom russetiden, og dermed ble det slutt på ski og skyting. Når det er slik at du stort sett går 1000 km på ski hver vinter - for det gjør Jørgen Hals - kan noen mene at dette blir litt ekstremt. - Nei, jeg er ikke ekstrem. Jeg er i god form. Det hjelper meg med å holde meg frisk. Det gir meg mer overskudd. Det gir velvære å holde hode og kropp i god orden. Jeg følger ikke noe strengt program under treningen, det går på magefølelsen. I bedriftslivet merker vi at det er mange, og et stadig økende antall, som er opptatt av å trene. Den nye Peab-direktøren synes at Birken på mange måter har blitt et hysteri. - Du er likesom ikke noe tess hvis du ikke er med over fjellet. - For meg gjelder trening og deltagelse verken liv eller død. Det blir anstrengende å være sammen med mennesker som bare snakker om tider og merker. Det er ikke dette som er meningen. Hovedpoenget er å være motivert for å holde kroppen på et passende nivå. På mange måter er Jørgen preget av idrett, friluftsliv og et svært tydelig ønske om å få familie og omgivelser til å ha det godt sammen - men altså ikke for enhver pris. Familien har et sted på Gålå i Gudbrandsdalen som han kaller familiested. Der er aktivitetene lystbetont. - Jeg liker å snekre. Hytta er vel bedre i stand enn hjemmet, konstaterer Jørgen Hals tørt. Peabnytt 9

10 Peab kjøper K. Nordang Peab overtok 1. juni 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang. Det er gjennomført en selskapsgjennomgang, såkalt Due diligence, og denne gir et godt grunnlag for å starte integrasjonsprosessen med det nye selskapet. K. Nordang AS er lokalisert med kontorer på Stranda og i Ålesund i Møre og Romsdal og er et av de ledende entreprenørselskapene i regionen. De utfører i tillegg kran og montasjearbeider i hele Sør-Norge. K. Nordang utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og har stått for mange kjente bygg i regionen. K. Nordang har en årlig omsetning på ca. 350 MNOK og 81 faste medarbeidere. Tekst og foto: Line Fredriksen i K. Nordang Kjetil Nordang. -Vi gleder oss veldig til å utvikle K. Nordang som en region i Peab, sier Kjetil Nordang, som vil inngå i Peab Norges ledergruppe. Morten Stjern, som er direktør for vekst i Peab Norge, har ledet selskapsgjennomgangen på vegne av Peab. Vi har gjennomført en Due diligence med egne ressurser, noe som har vært lærerikt og utviklende. Jeg opplever at vi har et felles verdigrunnlag og en sammenfallende kultur, samtidig som det er en positiv forventning blant de ansatte i K. Nordang, sier Morten Stjern. Oppkjøpet er godkjent av konkurransemyndighetene. - K. Nordang har en sterk lokal forankring med flere gode og viktige kunder. Gjennom oppkjøpet vil Peab gjøre alt for at dette forholdet skal bevares og videreutvikles, ikke minst gjennom tilførsel av kompletterende kapasitet og kompetanse. Vi håper og tror at oppkjøpet vil skape en positiv forventning blant kundene i området, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge. - Vi har en strategi om å bli landsdekkende, og K. Nordang er et solid selskap som vil sørge for at Peab får et sterkt fotfeste i Møre-regionen. Samtidig har Due diligence-prosessen avdekket at selskapet passer godt inn hos Peab, sier Petter Moe. - Vi ser frem til å bli en del av et større system med en bredt sammensatt og profesjonell organisasjon, sier adm dir ENIGE: Geir Rødseth (f.v.), Kjetil Nordang, Petter Moe og Niclas Winkvist. 10 Peabnytt

11 Byggservice i rute - med kort responstid Som bebudet i fjor er Byggservice nå godt etablert i Oslo. - Virksomheten har vært operativ siden januar i år. Vi har hatt over 20 små og større prosjekter siden oppstarten og vi er godt i gang, sier distriktssjef Ola Jørgensen. - Vi har brukt 2010 på å etablere Byggservice, og det har vært både krevende og spennende. Nå står vi godt rustet i forhold til å få flere jobber, det er nå det virkelig begynner, sier Ola ivrig. Distriktet har nå fem ansatte servicesnekkere, alle selvgående og med god forretningsforståelse for byggservicevirksomheten. -Vi er veldig fornøyde med den miksen av alder, erfaring og tverrfaglig bakgrunn til våre servicesnekkere og vi har allerede mottatt flere gode tilbakemeldinger på disse fra våre byggherrer. Vi kommer når vi skal, vi ser ordentlige ut og tar kundene på alvor, understreker Ola, som i samarbeid med regionsdirektør Geir Skoglund har meislet ut tankene for den nye Byggservicevirksomheten i hovedstaden. Byggservice skal bruke 2011 til å konkludere og justere virksomheten basert på de erfaringene som er gjort. -Målet Tekst: Øyvind Kvaal Foto: Audun Andreassen er vekst og det å bli en betydelig aktør innenfor forretningsområdet i inneværende strategiperiode, sier Werner Sørensen, som begynte som serviceleder 1. mars i år. - Vi er overbevist om at dette kan bli en suksess. I Sverige utgjør Byggservice en betydelig del av omsetningen i flere regioner, forteller Werner. Vi ønsker en kundemasse som består av større offentlige og private byggherrer og eiendomsbesittere inklusive kommune og forsikringsselskap, men virksomheten ønsker også interne kunder i Peab. Byggservice kan bistå internt i Peab på prosjekter med type arbeider av kortvarig karakter der det er uhensiktsmessig med egen UE eller prosjekthåndverkere. -Vi kan også bidra i reklamasjonstiden på overleverte prosjekter med utførende eller oppfølging av andre underleverandører. Vi ser også for oss å overta forespørsler eller anbud som anses for små eller utenfor forretningsområder til andre regioner og distrikter, sier Werner. På lengre sikt håper Byggservice også å kunne være en aktør som i tidligfase skal selge inn konsepter inklusive service, vedlikehold og forvaltningsdelen av prosjekter. Ola Jørgensen og Werner Sørensen er samstemte om at denne virksomheten er unik i Peab: - Responstiden skal være kort. Vi skal være annerledes. Noen mener at du ikke kan stole på at håndverkere kommer på det tidspunkt som er avtalt. Vi holder det vi lover. Hvis vi har avtalt at vi skal dukke opp klokken 0800 om morgenen, banker vi på døren fem minutter tidligere. Dette skal være vårt konkurransefortrinn, slår de fast. Begge er klar over at spesielt oppstarten blir tøff økonomisk. - Vi må gjennomføre dette på en lønnsom måte. Det er utfordrende når vi snakker om mange prosjekter av kortvarig natur. Men vi er overbevist om at dette forretningsområdet vil skape merverdier og synergier for Peab, sier distriktssjef Ola Jørgensen. Peabnytt 11

12 Naboen til Peabs nye regionsdirektør Kjetil Nordang holder til på Sunnmøre. Han er 35 år, driver det familieeide selskapet K. Nordang AS med 84 ansatte og har en omsetning på millioner kr i året i et geografisk område som spenner fra Molde til Stryn. Selv går han nå inn i Peab Norges ledergruppe. Naboskapet er spektakulært - omgitt av kjente varemerker som stressless fra Ekornes, pizzafabrikken til Stabburet og Sunnmørsalpene i all sin prakt. Tekst og foto: Øyvind Kvaal K. NORDANG: Prosjektsjef Martin Berge (f.v.), daglig leder Kjetil Nordang og prosjektleder John André Haugmo. 12 Peabnytt

13 Grandiosa Kontoret finner du i andre enden av en smørehall. Vi er på Svemorka industriområde i Stranda kommune. Lenger nede i Stranda sentrum er det rent og pent, men mye 1960-talls betong rundt en spesiell kirke. Inne hos Nordang er det pent og ryddig, og lite folk. De ansatte er ute på prosjektene og svinger hammer og murskje. Ikke noe ekstraordinært til å være en bygg- og anleggsbedrift. Jo, en ting er annerledes. Bedriften har en samling bilder fra prosjektene sine som kunne gjøre et storkonsern grønn av misunnelse. - Overgangen til Peab er svært godt mottatt både intern og eksternt. Vi tenker likt - har omsorg og bygger for samfunnet. Det blir mye nytt for oss alle, men vi gleder oss. Det åpner seg mange nye muligheter bl.a. ved at Peab Bolig er etablert i Ålesund. Det finnes muligheter for ekspansjon både sørover og nordover, forteller Kjetil Nordang. Faren - Kjell Nordang - startet et enkeltmannsforetak i Syv år senere etablerte han den regionale entreprenørbedriften, som etter hvert fusjonerte med snekkerfirmaet Triangelbygg. Peab overtar nå 90,1% av bedriften, mens Nordang beholder 9,9 % eierskap. Kjetil Nordang karakteriserer arbeidsstokken som god og solid. Bedriften har særdeles liten gjennomtrekk. Flesteparten bor på Sunnmøte. Sykefraværet er på 2-3 %. - egen dataavdeling og datasystemer, HMS-system, drifts- og styringsystemer og mye mer som alt sammen tar tid og koster penger. - Når vi nå går inn i Peab får vi et apparat som vi kan trekke på. Vi slipper å finne opp hjulet på nytt. Hvis vi får et problem, får vi hjelp sentralt. Det har vært tungt for en liten bedrift å gjøre alt selv, medgir han. Markedet til K. Nordang inneholder mye av smått og stort. Bedriften gjennomfører prosjekter fra noen få hundre tusen til 200 millioner kr. - Det har blitt my bolig det siste året, forteller Kjetil. Samtidig er Stranda senter for den viktigste delen av internasjonale cruisevirksomhet. Nå snakker vi om Geiranger-fjorden med anløpshavner som Geiranger, Hellesylt og Stranda. Det trengs stadig nye kaier. Turistene skal ha det beste. Vi har også levd godt på industrivirksomheten på Sunnmøre. Vi har bygget anlegget for Ekornes, som produserer 1700 stressless stoler i døgnet. Pizzafabrikken til naboen vår Stabburet har vi bygget, et anlegg som nå spyr ut 50 av de nye familiepizzaene Grandiosa hvert eneste minutt. Vi har en svært stor og jevn aktivitet både i bygg og anlegg her på Sunnmøre, med hovedtyngde på bygg, konstaterer han. Det følger en viss prestisje med å bygge cruisekai for Standa Havnevesen til en verdi av 20 millioner kr og en tilsvarende kai i Hellesylt til 50 millioner. Byggingen av et nytt næringsbygg for Wenaas Kapital til 202 millioner i Ålesund har gitt god beskjeftigelse - det største prosjektet K Nordang noen gang har gjennomført. Sørstranda barneskole i Sykkylven til 42 millioner ble også et viktig prosjekt. I Ålesund har bedriften bygget lakkavdelinger både for Ford (Vestlandske Auto) og Møller Bil. Det nye skisenteret i Stranda sto ferdig i vinter. Paviljongen ble bygget på 1042 meter over havet. Bedriften tok i bruk alle de midler som fantes, inklusive helikopterinstallasjon, for å få dette nye anlegget i Sunnmørsalpene ferdig midt på vinteren. Peabs nye datterselskap K. Nordang lever godt på det sunnmørske industrieventyret, cruisefart og skianlegg. - Vi har de riktige folkene som vet hva de gjør. Jeg tror det er derfor vi er etterspurt i markedet, sier han forsiktig. På et annet område kan den daglige lederen nå pustet lettet ut. En liten bedrift må ha alle slags systemer selv Peabnytt 13

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14.

Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14. Nr. 2 2010 14. årgang Åpning av gangbroene på Furuset Side 15 Peab satser på service Side 6-7 Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena Side 8-9 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Peab frifunnet nå satser

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Åpning av Nordby kjøpesenter

Åpning av Nordby kjøpesenter Nr. 2 2009 13. årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer