ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM"

Transkript

1 ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Postadresse: Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund Besøksadresse Spjelkavik: Brusdalsvegen, 6011 Ålesund Besøksadresse Ørskog: Lande, 6240 Ørskog Tlf. Spjelkavik: , Tlf. Ørskog: Internett: 1

2 INNHALD Helsing frå rektor...3 Borgund vidaregåande skole...4 Basisgrupper...5 Utbygginga...6 Skolerute...7 Aktivitetsplan...8 Organisering av skolen...10 Råd og utval...12 Praktiske opplysningar...14 Reglement i orden og åtferd...17 Vurderingskriterier...25 Timeplan

3 HELSING FRÅ REKTOR Velkomne til skoleåret ! Velkomne til elevar på begge lokalitetar, på Ørskog og i Fremmerholen/Spjelkavik! Velkomne for å bli fagfolk for framtida! På skolen er vi stolte over å kunne kvalifisere for yrke og samfunnsliv. Som rektor håper eg du vil oppleve Borgund vidaregåande skole som ein stad der: du lærer nye fag, men også at du lærer mykje nytt i faga du kjenner frå før du lærer meir om deg sjølv som menneske det er kjekt å vere Målet med opplæringa er at du skal kvalifisere deg for vaksenlivet. På skolen vil vi at du skal bli stolt over alt du lærer og kunne bruke dette i framtida både i arbeid, i vidare utdanning, privat og i samfunnslivet. Terrorhandlingane den 22.juli har mint oss på at vi alle har ansvar for eit godt og trygt samfunn. Å gå på skole og bruke evnene sine til det beste for fellesskapet, er ein flott måte å ta ansvar på. Lukke til med skoleåret 11-12! Jessie Strand Fagervoll rektor 3

4 BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE Skolen har to lokalitetar fram til skolestart 2012: Ørskog har utdanningsprogramma Restaurant og matfag og Helse- og sosialfag. Lokaliteten på Ørskog har også internat Spjelkavik/Fremmerholen har også Helse- og sosialfag og dei andre utdanningsprogramma som er lista opp på framsida av handboka, sjå også programområda under. Lokaliteten Ørskog ligg på Sjøholt i Ørskog kommune, tidlegare Ørskog vidaregåande skule. Spjelkavik/Fremmerholen ligg aust for Moa langs Brusdalsvegen. Skolen har for liten plass. Ein del av opplæringa går difor føre seg i andre undervisningslokale enn hovudlokalitetane. VG2 Automatisering og VG3 Automatiseringsfaget har mykje av opplæringa litt aust for skolen hos Rørhuus i Fremmerholen. PROGRAMOMRÅDE SKOLEÅRET AO opplæring med sikte på yrkeskompetanse VG1 Helse- og sosialfag ATO avdeling for særskilt tilpassa opplæring VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag (Ørskog) VG2 Helseservicefag VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Helsearbeidarfag VG2 Byggteknikk VG2 Hudpleie VG2 Anleggsteknikk VG3 Hudpleiefag VG2 Klima-, energi og miljøteknikk VG3 Apotekteknikar VG3 Helsesekretær VG1 Design og handverk VG2 Design og tekstil VG1 Restaurant og matfag - Ørskog VG2 Interiør og utstillingsdesign VG2 Kokk- og servitørfag - Ørskog VG2 Frisør VG2 Matfag - Ørskog VG3 Interiør VG1 Teknikk og industriell produksjon VG1 Elektrofag VG2 Bilskade, lakk og karosseri VG2 Automatisering VG2 Køyretøy VG2 Data og elektronikk VG2 Industriteknologi VG2 Elenergi VG3 Automatiseringsfaget VG3/VG4 Studiespesialisering - påbygging VG3 Dataelektronikarfaget VG3 Påbygging 30 timar VG4 Påbygging 23 timar 4

5 BASISGRUPPER BASISGRUPPER ATO AO VG1 Bygg og anleggsteknikk (BA) VG1 Elektro (EL) VG1 Design og Handverk (DH) VG1 Helse- og Sosialfag (HS) VG1 Restaurant og matfag (RM) VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TP) VG2 Anleggsteknikk (BA) VG2 Byggteknikk (BA) VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk (BA) VG2 Design og tekstil (DH) VG2 Frisør (DH) VG2 Interiør og utstillingsdesign (DH) VG2 Automatisering (EL) VG2 Data og elektronikk (EL) VG2 Elenergi (EL) VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag (HS) VG2 Helsearbeidarfag (HS) VG2 Helseservicefag (HS) VG2 Hudpleie (HS) VG2 Kokk- og servitørfag (RM) VG2 Matfag (RM) VG2 Bilskade, lakk og karosseri (TP) VG2 Kjøretøy (TP) VG2 Industriteknologi (TP) VG3 Interiør (DH) VG3 Automatiseringsfaget (EL) VG3 Dataelektronikarfaget (EL) VG3 Apotekteknikar (HS) VG3 Helsesekretær (HS) VG3 Hudpleiar (HS) VG3 Påbygging (ST) VG4 Påbygging (ST) KODER 1AO1, 1AO2, 2AO1, 2AO2, 3AO1 1BA1, 1BA2, 1BA3, 1BA4 EL1, 1EL2, 1EL3, 1EL4, 1EL5 1DH1, 1DH2, 1DH3, 1DH4 1HS1, 1HS2, 1HS3, 1HS4, 1HS5 1RM1, 1RM2, 1RM3 1TP1, 1TP2, 1TP3, 1TP4, 1TP5, 2BAA1 2BAB1, 2BAB2 2BAK1 2DHT1 2DHF1, 2DHF2 2DHI1 2ELA1 2ELD1 2ELE1, 2ELE2 2HSBU1 2HSA1, 2HSA2 2HSS1, 2HSS2 2HSH1 2RMKS1, 2RMKS2, 2RMKS3 2RMMA1 2TPB1 2TPKJØ1, 2TPKJØ2 2TPIT1, 2TPIT2 3DHIN1 3ELAU1 3ELDA1 3HSAP1 3HSHE1 3HSHU1 3PB1 4PB1 5

6 UTBYGGINGA Borgund vgs er utbygt for utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og sosialfag, Teknikk og industriell produksjon og Design- og Håndverk. I tillegg er skolen utbygt med Elevteneste, ATO (avdeling for tilrettelagt opplæring, idrettshall (Borgundhallen) og fellesfunksjonar. Utdanningsprogrammet for Restaurant og matfag skal stå ferdig til skolestart i Dette byggesteget er påbegynt våren Utbygginga for Elektrofag har ikkje fått plass i fylket sin økonomiplan enno. Skolen har difor ikkje noko tidspunkt for byggestart for dette utdanningsprogrammet. DH TP BA Parkering for elevar Parkering tilsette Borgundhallen Yrkesskolevegen Tomt for EL HS Parkering gjestar Byggeområde RM Elevteneste ATO ELAU STPÅB Parkering tilsette EL Busslommer Hovudog inngang Brusdalsvegen Lokaliteten på Ørskog. 6

7 SKOLERUTE Måned 2011 August Tall på skoledager Første skoledag: torsdag September Oktober 22 Høstferie: Uke 40, mandag 3. - fredag November 22 Desember Siste skoledag før jul: Tirsdag Januar Første skoledag etter jul: Onsdag Andre termin starter 19. januar Februar Vinterferie: Uke 8, Mars 22 April Påskeferie: mandag 2. til og med mandag Mai Elevfri dag: Fredag Juni Siste skoledag: Onsdag Sum 190 7

8 AKTIVITETSPLAN Tid 2011 Aktivitet Skolestart 18. aug aug Oppstartsdager Fotografering av elever for ID kort Uke Uke Læringsspindel Uke Uke sept Uke 37 Uke 38 Uke 36 Uke sept??? 20.okt 28. okt??? 19. des 20. des jan 19. jan Uke 3-8?? Innhold Elevene møter lærere og medelever på den lokaliteten de har fått plass. Elevene blir kjent med avdelingen og basisgruppa de hører til i. Lån av lærebøker. Elevkort og skyss ordnes disse dagene. Gjennomføres innen uke 36. Kontaktmøter med elev og foresatte Individuelle samtaler for elev og forventningssamtaler/ foresatte med kontaktlærer. karrieresamtaler NB: Samtykke for elever over 18 år. Opplæring se egen plan Skolereglement, IKT, bibliotek, Miljøfyrtårn Lokale og sentralgitte VG1 og VG2 kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk Frist for å velge tillitsvalgt Alle grupper skal velge tillitsvalgt og vara innen denne datoen. Opplæring av elevrådet Mandag den 12. september kl Foreldremøte Informasjon om Borgund vgs med bl.a plan mot rus, plan mot mobbing Fotografering Gruppe- og elev-fotografering til skolebevis, skolekatalog og lignende. Utdanningsmesse for u-skole elever i Noen elever fra våre utdanninger står Sunnmørshallen. på stands evt sammen med lærerne. Undervisningsevaluering GLOBAL DIGNITY DAY Global Dignity OD 2011 OD-dag Hospitering fra ungdomsskolene Aktivitetsdag Diverse aktiviteter for hele skolen. Juleavslutning Avslutning i gruppene. Kirke- og alternativt arrangement Første skoledag etter jul 2.termin tar til Kontaktmøter med elev og foresatte For elever som søker med rett til - fokus på bl.a status etter første spesialundervisning, må møtet termin og innsøking neste skoleår gjennomføres før 1.februar. NB: Samtykke for elever over 18 år. Åpen dag 8

9 Uke 4-7 Uke? Elevundersøkelsen fra Udir Sammenhengende opplæring i bedrift for VG2 og VG3 elever Uke???? Eksamenstrening i aktuelle fag Juni Skoleavslutning Onsdag den 21.juni Nærmere melding om frister senere. Planlegges samtidig med utveksling internasjonalisering for alle utdanningsprogram bortsett fra RM Offentliggjøring av trekkfag Rydding av klasserom, rydding og vasking av verksted, klinikker/ salonger, elevskap. Når flere datoer er på plass og ved andre revideringer, vil oppdatert aktivitetsplan bli lagt i Fronter. 9

10 ORGANISERING AV SKOLEN LEIINGA Leiinga ved skolen er rektor, assisterande rektor og avdelingsleiarar. Leiarane har ulike oppgåver, men alle er tilgjengelege om det er elevar som treng råd/hjelp i ulike situasjonar. Jessie Strand Fagervoll: Rektor Arne Tangen: Assisterande rektor og avdelingsleiar for drift Ingeborg Busch: Avdelingsleiar for merkantil Knut Molnes: Avdelingsleiar for bygg- og anleggsteknikk Ingrid Årdal: Avdelingsleiar for design og handverk Kjell Henriksen: Avdelingsleiar for elektrofag Torhild Hagfonn Devold: Avdelingsleiar for helse- og sosialfag i Spjelkavik/Fremmerholen Gunn Slemmen: Avdelingsleiar HS Ørskog og internatet Ørskog Merete Årvik Streitlien: Avdelingsleiar for restaurant og matfag Arne Bjørdal: Avdelingsleiar for teknikk og industriell produksjon Geir Sandal: Avdelingsleiar for særskilt tilrettelagt opplæring Elisabet Simahaug Halvorsen: Avdelingsleiar for elevteneste og VG3 og VG4 påbygging Wenche Muren: Avdelingsleiar for ressurssenteret KONTAKTLÆRAR: er eleven sin næraste kontaktperson i skolesituasjonen. Han/ho fylgjer opp den enkelte elev, informerer om viktige saker og koordinerer arbeidet i basisgruppa og har kontakt med foreldre/føresette og kontaktar rådgjevar eller andre ved behov. ELEVTENESTER RÅDGIVARTENESTE - Skolen har fem rådgivarar: Bodil Flø, Sindre Eltvik, Bente Volder og Ronny Guldstein held til på rådgivarkontora i avdeling for elevteneste. Kjartan Olav Årdal er rådgivar på lokaliteten på Ørskog. Trefftidene vert vist ved oppslag/fronter. Rådgivarane skal saman med kontaktlærarane vere til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanheng med, eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgivarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov. INTERNAT Lokaliteten på Ørskog har internat som også kan vere aktuelt for elevar på lokaliteten i Spjelkavik/Fremmerholen. SKOLEHELSETENESTE - Helsesøster kjem til skolen ein til to dagar i veka, kontortid vert 10

11 kunngjort ved oppslag/fronter. Helsepersonell har teieplikt, slik at elevane trygt kan vende seg til henne med ulike problem. OT oppfølgingstenesta for Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Ørskog og Stordal er lokalisert på Borgund vgs. OT skal gi råd til elevar som ikkje har begynt i vidaregåande opplæring eller har slutta. OT har to tilsette. Eva Kristin Vestnes og Frank Inge Riise. Kontoret ligg i avdeling for Elevtenester. BIBLIOTEK - Biblioteket ligg sentral ved sida av kantina. Ellen Elise Lillestøl er bibliotekar. Ho er til stades kvar dag heile veka. På biblioteket kan ein låne bøker, filmar, skrive på data og arbeide med oppgåver av ulike slag. Bibliotektenestene kan i tillegg til personleg oppmøte, nyttast gjennom fronter, heimesida vår og ved e-post til bibliotekaren. Biblioteket har ansvar for utlån av lærebøker. Du kan også få hjelp til bruk av Cdord 7. DRIFT VAKTMEISTERTENESTE - Skolen har fire vaktmeistrar. Åge Humlen er driftsleiar. Vaktmeistrane står for dagleg vedlikehald og stell av bygga og uteområda. Dei har tilsyn med ordensmannsordninga, som går på skift mellom basisgruppene. REINHALD - Reinhaldarane, saman med vaktmeistrane, legg vinn på at skolen vår skal vere rein og triveleg. Elevane har også ansvar for at skolen og skoleområdet ikkje vert forsøpla. Solveig Osdal er leiande reinhaldar. KANTINE - Opningstidene vert vist ved oppslag. Janne Karin Engeseth er fagansvarleg for kantina i Spjelkavik/Fremmerholen. Skolen har vassautomatar med kaldt vatn plassert rundt på skolen. Kantina sel flaskar som passar i automatane, elevane kan også ha med eigne flasker for påfylling. IKT - Skolen har fem medarbeidarar som arbeider med IKT. Lidvard Lundanes er fagleg leiar. På lokaliteten i Spjelkavik/Fremmerholen, finn du dei sentralt ved sida av kantina. MERKANTIL/KONTORTENESTE Begge lokalitetar har bemanna kontor. Evt reduserte opningstider vert vist ved oppslag. Dersom du ikkje veit kven du skal spørje, vender du deg alltid til kontoret/resepsjonen. SKOLEVAKT - Lokaliteten i Spjelkavik/Fremmerholen har skolevakt. Skolevakta har bl.a til oppgåve å sjå til at dei som er på skolen, er elevar, tilsette eller besøkande. Alle bruker difor synleg legitimasjon. 11

12 RÅD OG UTVAL BASISGRUPPEMØTE Basisgruppemøta skal handle om opplæringa og arbeidsmiljøet i gruppa. Kvar basisgruppe har basisgruppemøte minst ein gong for veka. Det er kontaktlæraren sitt ansvar å gjennomføre basisgruppemøta, skrive referat og legge det tilgjengeleg i Fronter for elevar og andre lærarar som har gruppa. ELEVRÅDSARBEIDET Kvar basisgruppe har plikt til å velje ein tillitselev og ein vararepresentant som skal representere basisgruppa sine interesser i elevrådet. Dersom fleire basisgrupper innanfor same programområde og på same trinn, vert samde om å velje ein tillitsvald og ein vara, så kan dei det. Men dei må då i samråd med kontaktlærarane syte for eit system for god informasjonsflyt. Elevråda skal arbeide for at miljøet ved skolen skal bli best mogleg og at elevane skal få ein trygg og god skolekvardag. Elevråda tek opp saker dei er opptekne av. Det blir eit elevråd på kvar av lokalitetane, men eit felles elevrådsstyre som skal samarbeide med leiinga. Elevråda skal ha ein leiar, ein nestleiar, sekretær, evt. kasserar og styremedlemmer. SKOLEUTVAL Skoleutvalet er eit rådgivande organ for skolen, med spesielt ansvar for kvalitetsarbeidet ved skolen. I skoleutvalet skal det vere to elevrepresentantar. I tillegg har skoleutvalet to eksterne representantar, to representantar for tilsette, ein representant frå foreldre/føresette og rektor er fylket sin representant. SKOLEMILJØUTVAL I skolemiljøutvalet tek ein opp saker som handlar om skolemiljøet til elevane. Både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet er i fokus. Vi har valt og fokusere meir på det psykososiale sidan AMU (sjå under) tek føre seg det fysiske arbeidsmiljøet for elevane. Elevane er i fleirtal i skolemiljøutvalet. AMU - Arbeidsmiljøutvalet Her sit avdelingsverneomboda frå alle avdelingar, hovudverneombod på skolen, bedriftshelsetenesta, elevrepresentantar og representantar frå skoleleiinga. I AMU tek ein opp saker som handlar om det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for tilsette og elevar. PRAKTISKE OPPLYSNINGAR INTERNETT OG ANDRE NETTBASERTE PORTALAR På heimesida til skolen: finst mykje informasjon om skolen vår. Kvar elev får passord og tilgang til Fronter som er skolen sin e-læringsplattform. Her er kvar elev medlem av rom som tilhøyrer faga dei har undervisning i. Fråværet og merknadane til eleven vert lagt inn i SkoleArena. Føresette kan få tilgang dersom eleven gir dei løyve til det. er fylket 12

13 sin ungdomsportal med bl.a tilgang på digitale læremiddel. Alle elevar får tilgang til denne. KLAGERETT PÅ KARAKTERER Du kan klage på: standpunktkarakterer eller vedtak om å ikke sette standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakter på fag-/svenneprøve og kompetanseprøve realkompetansevurdering En klage skal være skriftlig og den skal være underskrevet. En klage bør alltid begrunnes, unntatt hvis den gjelder skriftlig eksamen. Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående uendret eller at den blir endret. Det vil si at karakteren kan bli satt opp eller ned. Avgjørelsen skal begrunnes, men den er endelig og kan ikke påklages. Alle bestemmelsene om klage på vurdering finner du i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven. Viktig for foresatte: Terminkarakterer og standpunktkarakterer blir levert ut til elevene. Dersom foresatte til elever under 18 år ønsker å få karakterene tilsendt, kan de be om det. Foreldre eller foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett. KVALIFISERING FOR 2. ÅR OG 3.ÅR Bestått i alle fag er vanlegvis føresetnaden for å vere kvalifisert til påfylgjande opplæringsår. Elevar som får melding om fare for ikkje å få karakter i eit fag, står i fare for ikkje å vere kvalifisert for oppflytting neste skoleår. Elevar som manglar karakter eller får strykkarakter i eit eller fleire fag, er i utgangspunktet ikkje kvalifisert for oppflytting til neste skoleår. Elevar som er sjuke eller av annan grunn får stort fråvær, men likevel kan gjere skolearbeid, kan søkje om få gjennomføre studiearbeid i ein avgrensa periode. Søknaden vert utforma i samarbeid med faglæraren og sendt rektor. PERMISJONAR skolen gir ikkje permisjon for at elevar skal reise på ferie. Elevar som likevel reiser på ferie, skal melde frå om kvifor dei er borte til kontaktlærar. For elevar under 18 år, må føresette gi melding. Elevar som har stort fråvær står i fare for ikkje å få karakter i faga, det vil i tilfelle bety at eleven ikkje er kvalifisert til å flyttast opp eit nivå. Både elevar og føresette må vere ekstra merksame på eksamensperioden på våren. Våreksamen startar med varsling av trekkfag 16.mai. Elevar som er borte frå skolen, har sjølve ansvar for å halde seg oppdaterte i faga. KROPPSØVING Vår og haust foregår ein del av undervisninga ute. Kroppsøving er eit obligatorisk fag for alle i vidaregåande opplæring. Elevar som av helsemessige grunnar ikkje kan følgje den ordinære praktiske delen av faget, kan etter søknad få tilrettelagt opplegg. I slike tilfelle må skriftleg uttale frå lege leggast fram. Eleven søkjer då skriftleg om tilrettelegging med vedlegg frå lege. Søknaden skal leverast på kontoret. Det er også viktig at eleven har ein dialog med kroppsøvingslæraren om dei problema han/ho har. FRITAK I FAG 13

14 Eleven må sende skriftleg søknad til skolen for å få fritak i fag. Berre elevar som frå tidlegare har bestått i faget/a på same nivå, eller høgare, kan få fritak. Eleven må fylgje faget til søknaden vert innvilga. Fritak frå fag fører til redusert utbetaling av stipend. MÅLFORM Borgund vgs nyttar både nynorsk og bokmål. Skolen rår elevane til å halde fram med den målforma dei har hatt tidlegare og er vande med. DEPOSITUM FOR Å LÅNE GARDEROBESKAP Kr 100. Alle må bruke skolen sine registrerte hengelås. KJELDESORTERING Borgund vgs er miljøfyrtårn alle er pålagde å sortere søppelet og bruke dei rette bossbøttene. INFORMASJON Elevane må halde seg informert gjennom Fronter (dagleg), oppslagstavler og informasjonsskjermar (Spjelkavik/Fremmerholen). LEGITIMASJON Elevar og tilsette skal ha ID-kort med bilete. Det vert fotografering av alle ved skolen i midten av september. ID-kortet skal vere synleg på skolen og andre opplæringsarenaer. LÅN OG STIPEND Alle elevar tatt inn med ungdomsrett, skal bruke inntakskoden på Vigo for å søkje gjennom Lånekassa si nettside SKOLESKYSS For å få rett på gratis skoleskyss, må avstanden mellom heim og skole vere minimum 6 km. Bruk fylket sin link for å berekne avstanden: Elevar som har rett på gratis skyss får utdelt reisebevis. Ta med passfoto ved skolestart. UTSTYR OG LÆREMIDDEL Bærbar PC er obligatorisk for alle elevar og den skal vere på plass ved skolestart. Sjå meir om utstyr og læremiddel på Læremiddel og utstyrsliste som du får vedlagt brev ved skolestart. INTERNASJONALISERING Skolen tilbyr utplassering i bedrifter i utlandet kvart år. Elevar frå fleire programområde på VG2 og VG3 nivå har mulegheit til å delta. Nærare informasjon kjem litt ut på hausten. 14

15 REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den sak T med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylke vert fastsett som forskrift etter krava i opplæringslova Fylkesrådmannen får mynde til å revidere reglementet slik at det til ein kvar tid vert i samsvar med lov og forskrift. Fastsett reglement i orden og åtferd er i samsvar med gjeldande lov og forskrift; LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Forskrift til Opplæringslova av nr 724 Udir Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler LOV nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) Innhald 1 Formål 2 Virkeområde 3 Brukarmedverknad i skolen 4 Generelt om opplæringa og bruken av utstyr 5 Forbod 6 Erstatningsansvar 7 Frammøte og fråvær 8 Prøver og eksamen 9 Bortvising frå prøver og eksamen 10 Skolebiblioteket 11 Bruk av elektronisk utstyr i skolen 12 Reaksjonar ved brot på ordensreglementet 13 Vurdering i orden og åtferd 14 Refsingstiltak utan klagerett 15 Refsingstiltak med klagerett 16 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett 17 Klagehandsaming 18 Tillegg til ordensreglementet 15

16 1 Formål Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd. Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på ein annan måte. Reglementet skal difor innehalde reglar om orden og åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle elevar ved skolen og, så langt anna ikkje er bestemt, også for vaksenopplæringa sine elevar, lærlingskoleelevar og andre når opplæringa går føre i skolen sin regi. Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skolen. Reglementet gjeld også ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skolen utanfor skolen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod. Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Nokre av desse rettane er innarbeidd i ordensreglementet for å definere minimumskrav. 3 Brukarmedverknad i skolen For å sikre at elevane har medverknad på læringsmiljøet og skolekvardagen elles skal alle skolane ha eit elevråd. Elevrådet skal arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Alle skolane skal ha eit skolemiljøutval for å ivareta elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring og elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval dersom elevane er i fleirtal. Alle skolane skal legge fram resultata frå den årlege HMS-kartlegginga til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Alle skolane skal kvart år gjennomføre elevundersøkinga og legge fram resultata til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Alle skolane skal kvart år gjennomføre minst ei undervisningsevaluering og leiinga skal legge fram hovudresultata for skolen til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Med hovudresultat legg ein til grunn ei samla vurdering frå skolen. Gjennomføring av undervisningsevalueringa skal drøftast med elevrådet. 4 Generelt om opplæringa og bruk av utstyr Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skolen sine tilsette og medelevar med tillit og respekt. Elevane har rett til undervegsvurdering i fag. 1. Elevane er pliktig til å møte presis til opplæringa og delta i aktivt opplæringa slik at lærarane får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faga. 16

17 Eleven skal snarast mogleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp dersom han/ho ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar. 2. Alle elevar har rett til minst ein samtale kvart halvår med kontaktlæraren om si utvikling i høve kompetansemåla i dei ulike faga, og kva eleven sjølv må arbeide med for å forbetre seg. (f. 3-11, 3.ledd) Alle elevar har rett til minst ein samtale kvart halvår med kontaktlærar om orden og åtferd og andre tilhøve knytt til skolekvardagen og skolearbeidet. 3. Eleven skal varslast dersom det er tvil om det kan settast standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i fag. Varslet skal bli gitt på eit tidspunkt kor eleven har reell moglegheit til å rette opp vurderingsgrunnlaget. Dette gjeld og om eleven står i fare for å få nokså godt eller lite godt i orden eller åtferd. 4. Alt utstyr som blir nytta i læringsarbeidet må brukast på ein slik måte at det ikkje forstyrrar undervisninga eller læringsarbeidet. 5. Elevane har sjølv ansvar for sine personlege eigedelar. 6. Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som det vert sett krav om og/eller som er påbode av Arbeidstilsynet, departementet eller skolen. 7. Elevar som gjennom arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjend med opplysningar som kjem inn under personvernet, har teieplikt. Dette gjeld og opplysningar som ein vert gjort merksam på er lagt inn under teieplikta. Dette må ikkje vere til hinder for å varsle om ulovlege tilhøve. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring. 8. Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i skolens regi, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som skoletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen, jf. og skolen sitt eige ekskursjonsreglement. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skolen kan føre til heimsending. 5 Forbod 1. Vald, tjuveri, mobbing, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd er ikkje tillate. 2. Elevane skal ikkje laste ned, lagre eller spreie pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande for medelevar og tilsette i skolen og/eller er i strid med norsk lov. 3. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. 17

18 4. Det er ikkje tillate å vere påverka av, bruke eller oppbevare noko form for rusmiddel på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. 5. Det er ikkje tillate å bruke tobakk og snus på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i 12, 14 og 15 i ordensreglementet. 6 Erstatningsansvar Læremiddel og utstyr som tilhører skolen og skolen sin eigedom elles skal brukast med omtanke. Hærverk og skade fører til erstatningsansvar, jf. skadeserstatningslova. I tillegg til eventuelle erstatningskrav kan ein iverksette refsingstiltak som t.d.: - Elevar kan gis høve til å utbetre skadane sjølv dersom dette er føremålstenleg. - Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til brotet på regelverket (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging o.l.) - Eleven kan også bli erstatningsansvarleg etter erstatningsrettslege reglar. (Udir ) 7 Frammøte og fråvær Alt fråvær skal førast løpande. Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet, jf. pkt. 5. Eleven skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag. Likeeins dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skoledagen. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skuldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagd oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær som skuldast helsegrunnar og som ikkje skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må dokumenterast med legeerklæring. Fråværet etter bokstav a helsegrunnar, må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå og med den fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Eleven kan etter tilråding frå faglærar søkje rektor om å få utføre organisert studiearbeid, for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Feriereiser kjem ikkje inn under omgrepet organisert studiearbeid. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. 18

19 Deltaking i ungdomspanelet eller fylkeskommunale utval er å sjå på som tillitsverv og kjem inn under pkt. b eller pkt. c ovafor Eleven kan krevje at årsakene til anna fråvær enn det som går fram av punkt 4, vert ført på eige vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis. Eleven har sjølv plikt til å dokumentere årsakene til fråværet. Avtalar med rådgjevar, helsesøster, pedagogisk-psykologisk teneste, leiinga eller andre tilsette ved skolen skal ikkje førast som fråvær. Eleven har plikt til å dokumentere avtalane. Høgt fråvær, uavhengig av om reglane i punkt 4 er følgde, eller om fråværet er dokumentert eller ikkje, kan føre til at det ikkje er mogeleg å gje standpunktkarakter. Reglane om varsling i 3-7 i forskrift til opplæringslova gjeld. 8 Prøver og eksamen Prøve/eksamen i eit fag skal annullerast dersom eleven har fuska eller gjort forsøk på å fuske. Dette gjeld også dersom det er sensor/sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Spørsmålet om annullering av ei prøve i eit fag skal avgjerast av faglærar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før det vert teke avgjerd om prøva skal bli annullert. Eleven har likevel rett til å fullføre prøva/eksamen på prøve-/eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist tidlegast eitt år etter den annullerte eksamen. Skolen skal informere eleven, og dei føresette til elevar under 18 år, om klageretten. Fusk eller forsøk på fusk på prøve/eksamen vil kunne få konsekvensar for karakteren i åtferd. 9 Bortvising frå prøve og eksamen Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av prøve eller eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med dei retningslinene som Utdanningsdirektoratet/fylkeskommunen har for prøvegjennomføring og eksamen, kan eleven, etter å ha blitt åtvara, visast bort. Bortvising frå prøve vert avgjort av faglærar. Bortvising frå eksamen skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast. Enkeltvedtak om bortvising frå eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising. 10 Skolebiblioteket Som brukar av skolebiblioteket skal eleven følgje utlånsreglane. Alt materiell som vert lånt ut av skolebiblioteket, også lærebøkene, er skolen sin eigedom. Det ein låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: - ein ikkje skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene - bøkene ikkje skal mangle sider, ha vasskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje 19

20 Lånetakaren er sjølv ansvarleg for alt materiell som vert lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller vert øydelagt, er lånetakaren erstatningspliktig. Etter 3 purringar frå skolebiblioteket, utan reaksjon frå lånetakaren, vert det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar. Dersom materiellet framleis ikkje vert innlevert, eller rekninga ikkje betalt, vil ein sende inkassokrav. 11 Bruk av elektronisk utstyr i skolen Til grunn for bruk av PC i skolen er det fastsett eit eige IKT-reglement som gjeld for elevar ved dei vidaregåande skolane. I undervisningstimane skal alt elektronisk utstyr (t.d. mobiltelefon, mp3-spelarar, berbar PC) vere avslått dersom ikkje anna er avtalt eller planlagt med læraren. I arbeidsøkter med bruk av berbar PC skal PC-skjermen leggjast ned når læraren ber om det. Det er eleven sitt ansvar at PC-en fungerer som han skal og kan brukast på skolen sitt trådlause nett. Når eleven bruker Internett skal skolen sine nettvett- og IKT-reglar følgjast. 12 Reaksjonar ved brot på ordensreglementet Berre refsingstiltak som går fram av ordensreglementet kan brukast for elevar som handlar i strid med reglementet. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. (Oppl.l. 3-7, 3.ledd) Nødrett og nødverje gir ein viss rett for personalet på skolen til å stoppe basketak og slåssing mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege, jf. 47 og 48 i straffelova. Det kan ut frå forholda vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skader seg sjølv eller andre, eller skader eigedommen til skolen eller eigedommen til andre. Personalet har såleis ikkje berre rett, men også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre eller skader seg sjølv eller skoleeigedommen. I tillegg til refsingstiltaka kan det bli nødvendig å sette inn tilleggstiltak som t.d.: - Avgrensa og mellombels avstenging av tilgang til spesielle aktivitetar. - Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser kan føre til heimsending - Ved skade eller tilgrising på skolen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing jf. 6, eller erstatning etter reglane i Skadeerstatningslova. - Som hovudprinsipp i mobbesaker gjeld at mobbaren skal flytte skole - Lovbrot vil bli meldt til politiet 13 Vurdering i orden og åtferd Formålet med vurdering i orden og åtferd er å medverke til ein god sosialiseringsprosess for eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og eleven si åtferd (f. 3-2, 4.ledd) Brot på ordensreglementet kan difor føre til nedsett karakter ved halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i både orden og i åtferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet ved skolen. (f. 3-5, 1.ledd) 20

21 Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna at eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. (f. 3-5, 2. ledd) Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg på skoleområdet overfor medelevar, lærarar og andre tilsette, og korleis elevane ter seg mot kvarandre på skolevegen. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. (f. 3-5, 3. ledd) I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar, unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. (f. 3-5, 5.ledd) Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. (f. 3-5, 5.ledd) Hovudgrunnlaget for fastsetjing av standpunktkarakterar i orden og i åtferd skal vere orden og åtferd hos eleven det siste halve skoleåret. Det er berre standpunktkarakteren i orden og i åtferd ført på dokumentasjonen som skal reknast som enkeltvedtak og løyser ut klagerett. Døme på kva som vert lagt til grunn for ordenskarakteren: Arbeidsinnsats Oppmøte avtalar og fristar Ugyldig fråvær Behandling av læremiddel/materiell Halde det ryddig på arbeidsplass og fellesrom Døme på kva som vert lagt til grunn for åtferdskarakteren: Mobbing og trakassering/krenkande åtferd Skadeverk Lovbrot Bruk av rusmiddel og tobakk Juks/plagiat/kjeldemisbruk Øydelegging av læringsmiljøet Eting og drikking i timane 14 Refsingstiltak utan klagerett Munnleg eller skriftleg påtale frå ein av dei tilsette ved skolen Merknader Gjenstandar som blir brukt til å forstyrre undervisninga kan beslagleggast. Beslaglagde gjenstandar kan leverast attende til eleven etter skoletid Ulovlege og/eller farlege gjenstandar skal beslagleggast og kan overleverast tilpolitiet. Rusmiddel vert beslaglagt og narkotika overlevert politiet Bortvising frå den aktuelle timen/aktiviteten for resten av arbeidsøkta etter vedtak fatta av faglærar. Ved slik bortvising har skolen framleis tilsynsansvar for eleven. Bortvising frå resten av skoledagen etter vedtak fatta av rektor 15 Refsingstiltak med klagerett Følgjande er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova: 1. Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv 2. Bortvising frå eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv 3. Bortvising for ein heil skoledag - og inntil fem skoledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv 4. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesutdanningssjefen om pålagt skifte av skole etter sak om 21

22 vald eller mobbing Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesutdanningssjefen om bortvising for resten av skoleåret Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesutdanningssjefen om bortvising for resten av skoleåret med tap av rett til vidaregåande opplæring Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skoleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skoleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1. (Oppl.l. 3-8) 16 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett Før det vert sett i verk tiltak mot elevar som bryt ordensreglementet, skal eleven få høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. I grunngjevinga frå rektor skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som vert nytta. Ved vedtak som kan føre til bortvising for meir enn resten av skoledagen, skal vedtaket grunngjevast i eige brev til eleven. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett og klagefrist, og rett til å sjå eventuelle dokument i saka. (fvl. 27,3ledd) Klageretten gjeld sjølv om vedtak om bortvising kan setjast i verk umiddelbart. Eleven skal også få orientering om at det i spesielle høve kan søkast om utsetting av sjølve bortvisinga til handsaminga av ein eventuell klage er sluttført. (fvl 27, 3.ledd) 17 Klagehandsaming Ein klage skal vera skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga på, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket. Klage på bortvising inntil 5 dagar skal sendast til rektor. Klage over på annullering og bortvising frå eksamen skal sendast rektor. Klage over på bortvising for resten av skoleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesutdanningssjefen. Dersom rektor opprettheld bortvisingsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med si utgreiing og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesutdanningssjefen som klageinstans. Dersom rektor opprettheld vedtaket om annullering av eksamen eller bortvising frå eksamen, skal rektor sende klagen vidare til Fylkesmannen. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet, og rektor, eventuelt fylkesutdanningssjefen, si utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. Klageinstansar Ved vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv, er Fylkesmannen klageinstans. Ved vedtak om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv, er Fylkesmannen klageinstans. Ved vedtak om bortvising for inntil 5 dagar som er fatta av rektor, er Fylkesutdanningssjefen klageinstans. Ved vedtak om bortvising for resten av skoleåret som er fatta av fylkesutdanningssjefen i medhald av 22

23 delegasjonsfullmakt, er den fylkeskommunale klagenemnda klageinstans. Ved vedtak om tap av opplæringsrett som fylkesutdanningssjefen har fullmakt til å fatte, er Fylkesmannen klageinstans. 18 Tillegg til ordensreglementet I tillegg til ordensreglementet er det fastsett et eige IKT-reglement for elevar ved Møre og Romsdal fylke sine vidaregåande skolar. For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordensreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar etter behandling i skoleutvalet og elevrådet. Desse kan ikkje vere i staden for, eller i strid med ordens- og ikt-reglementet. Dette kan t.d. gjelde: Ekskursjonsreglement Reglar for kantina Internatreglement Reglar for skolekjøkken og verkstader Ordensteneste Utlånsreglement Reglar for skoleavisa Eventuelle andre spesielle tilhøve SÆRSKILDE REGLAR FOR BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE 19 Det skal leggast vekt på å skape eit godt arbeids- og læringsmiljø prega av engasjement, aktiv deltaking og gode samarbeidsformer mellom alle i skolen. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre åtferd som har negativ innverknad på miljøet. a) Alle må opptre omsynsfullt, realt og høfleg overfor kvarandre. Plaging, mobbing, vald eller anna krenkande åtferd blir ikkje akseptert, og alle partar i skolesamfunnet pliktar å hindre at dette skjer. b) Arbeidsvanane til alle i skolen skal være prega av ansvar og orden med ryddig, punktleg og påliteleg åtferd. c) Det er viktig for trivselen at det blir halde god orden over heile skolen - ute og inne. d) Skolen har eigne reglement for verkstadar, salongar og klinikkar. e) Eting og drikking i undervisninga skal berre skje etter avtale med lærar. f) Alle elevar skal ha på seg gyldig og synleg legitimasjon med bilete når dei er på skolen sitt område, eller på andre læringsarenaer der skolen har ansvaret. g) Arbeidsklede skal berre brukast i praksisslokale, og til og frå garderoben. h) Ved fråvær pliktar eleven å gi melding om morgonen første fråværsdag, eigenmelding skal leverast første dag eleven er tilbake på skolen i) Om ein elev blir sjuk eller av annan tvingande grunn må forlate undervisninga i løpet av skoledagen, skal han/ho alltid melde frå til avdelingsleiar, kontaktlærar, faglærar eller administrasjonen/ekspedisjonen. j) Alle brot på skolereglementet skal førast i hovudprotokollen, det skal noterast kva brotet 23

24 består i, og eleven skal ha munnleg melding om brotet på skolereglementet. Døme: - Forstyrre undervisninga - Forseintkoming - Manglande utstyr (etter at det er rimeleg at elevane skal ha skaffa seg dette) - Ikkje leverer heimearbeid til fastsett tid (evt har gjort avtale) - Ikkje nyttar pålagt verneutstyr - Avvik frå omsynsfull, real og høfleg framferd Ved seinast 5 brot på skolereglementet, skal kontaktlærar gjere føresette for elevar under 18 år merksame på situasjonen og ta opp i lærarteamet/lærarlaget om det skal kallast inn til ein samtale om at skolesituasjonen til eleven ikkje kan fortsette "på denne måten" lengre. Dersom eleven er over 18 år, skal same prosedyre fylgjast, men kontaktlæraren skal innhente samtykke frå eleven på at føresette kan kontaktast. Det vert gjort avtale med eleven for å betre situasjonen. Dersom situasjonen ikkje betrar seg, skal avdelingsleiar vere med på neste møte med eleven. Brot på reglementet vil resultere i reaksjonar mot eleven i form av refsingstiltak, særskilde tiltak og/ eller nedsett karakter i orden og/eller åtferd. 24

25 VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSE Karakter: Kar 6 Kar 5 Kar 4 Kar 3 Kar 2 Kar 1 Forutsetninger Kunne formidle og veilede i forhold til ønska holdninger og verdier i faga og i praktisk utførelse av yrket, realisere, integrere, granske, forkaste, velge, forstå og vurdere konsekvenser av egen manglende kompetanse Kunne vurdere og være spørrende til egne og andres holdninger, kunne assosiere og dra sammenligninger til andre fagområde, beslutte, avveie, forstå konsekvenser av egen manglende kompetanse Forstå og anerkjenne andres måter å løse oppgaver og utfordringer på, respektere, ta initiativ til, ta vare på, se mange områder med egen manglende kompetanse Akseptere beskjeder og handle i forhold til disse, ta ansvar, tolerere ulike innfallsvinkler til lærestoffet, tolerere at medelevar og lærere er ulike, se noen områder en mangler kompetanse innenfor Følge med, oppfatte, oppdage, føle egen manglende kompetanse Kunnskaper Formidle, vurdere, bedømme, begrunne, beslutte, kritisere Ferdigheter Veilede, fornye, kombinere, improvisere, utvikle, innovasjon, kunne diskutere og velge og begrunne ulike måter å løse praktiske oppgaver på Kombinere, relatere, presisere, oppsummere, trekke slutninger Selvstendig utførelse, utholdenhet, komplekse ferdigheter, Kunne diskutere og velge mellom ulike måter å løse praktiske oppgaver på Anvende, forklare, analysere, utlede, sammenligne Bruke, utføre, stille inn, velge, vedlikeholde Kunne utføre sammensatte oppgaver etter instruksjon, veiledning og bruksanvisning Finne, forstå, beskrive, Kunne utføre oppgaver etter velge, anvende i noen grad instruksjon, veiledning og bruksanvisning Huske, gjengi, forstå deler, Kunne utføre enkle oppgaver forklare deler, formulere litt etter instruksjon/veiledning Oppmøte, lytte, registrere Gjenkjenne, referere bruddstykker, gjenta Kunne utføre enkle oppgaver under veiledning/instruksjon 25

26 VURDERINGSKRITERIER FOR ORDENSKARAKTEREN Vurdering av arbeidsinnsats Vurdering av hvordan eleven følger skolen sitt ordensreglement og andre ordensregler (herunder undervisningsgruppa sine egne regler og regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger andre undervisningsrom og felles areal) Vanlig god arbeidsinnsats GOD (G) Vanlig god orden (t.d. presist oppmøte, levering av arbeid til fastsatte tidspunkt, leverer dokumentasjon på fravær, holder orden i sakene sine..) Følger skolen sitt ordensreglement, retter seg etter regler som er bestemt for undervisningsgruppa og regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal. Klare avvik fra god arbeidsinnsats NOKSÅ Klare avvik fra vanlig god orden (se under karakteren God) GOD Klare avvik i forhold til å følge skolen sitt ordensreglement eller (NG) regler bestemt for undervisningsgruppa eller regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal NB: Klare avvik på et av punkta kan være nok til at ordenskarakteren blir NG LITE GOD (LG) Store avvik fra god arbeidsinnsats Store avvik fra vanlig god orden (se under karakteren God) Store avvik i forhold til å følge skolen sitt ordensreglement eller regler bestemt for undervisningsgruppa eller regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal NB: Store avvik på et av punkta kan være nok til at ordenskarakteren blir LG 26

27 VURDERINGSKRITERIER FOR ATFERDSKARAKTEREN Vurdering av atferd Vurdering av hvordan eleven oppfører seg på skolen sitt område og elles når skolen har ansvaret for eleven Vurdering av hvordan eleven oppfører seg mot andre elever (herunder også til og fra skolen), lærere, andre ansatte og andre som eleven har med å gjøre i opplæringa Vurdering av hvordan eleven følger skolen sitt ordensreglement og andre regler bestemt på skolen Vanlig god oppførsel (høflig, tar hensyn til andre, lytter til GOD (G) beskjeder, er spørrende.) i arbeidsøkter og i friminutt. Retter seg etter skolen sitt ordensreglement, retter seg etter regler som er bestemt for undervisningsgruppa og regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal. Klare avvik fra vanlig god oppførsel (se under karakteren God) NOKSÅ Klare avvik i forhold til å følge skolen sitt ordensreglement, regler GOD som er bestemt for undervisningsgruppa regler for bruk av (NG) verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal. NB: Klare avvik på et punkt (t.d avvik fra god oppførsel i forhold til en medelev) kan være nok til at ordenskarakteren blir NG LITE GOD (LG) Store avvik fra vanlig god oppførsel (se under karakteren God) Store avvik i forhold til å følge skolen sitt ordensreglement, regler som er bestemt for undervisningsgruppa regler for bruk av verksted/laboratorium/klinikker/salonger, andre undervisningsrom og felles areal NB: Store avvik på et av punkta kan være nok til at ordenskarakteren blir LG 27

28 TIMEPLAN - SPJELKAVIK/FREMMERHOLEN Time Tid måndag Matpause tysdag onsdag torsdag fredag Matpause Matpause Matpause Matpause Siste økt Siste økt Møtetid for lærarane Møtetid for lærarane TIMEPLAN ØRSKOG Time Tid måndag Matpause 1235 Basistid Møter tysdag onsdag torsdag fredag Matpause Basistid Møter Matpause Basistid Møter Matpause Basistid Møter Matpause Basistid Møter 28

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29 10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 Iverksett

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FELLES REGLAR FOR ALLE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG

Detaljer

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Innhald Heimel REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Heimel side 1 Formål 1 side 2 Virkeområde 2 side 2 Plikter og ansvar 3, pkt.

Detaljer

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane

Detaljer

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Heimel: http://lovdata.no/all/hl-20030704-084.html Lov om private skular http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060714-0932.html Forskrift til privatskolelova

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 INNHALD 1 Formål... 2 2 Verkeområde... 2 3 Rettane til elevane... 2 4 Pliktene til elevane...

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Sirdal kommune Skuleeininga

Sirdal kommune Skuleeininga Sirdal kommune Skuleeininga FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT for elevar ved grunnskulane i Sirdal kommune Forskrift om ordensreglement er heimla i opplæringslova 2-9, og fastsett av Utval for oppvekst og levekår

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING Herøy vidaregåande skule SKULEREGLEMENT Skulereglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel i opplæringslova

Detaljer

ELEVHANDBOK 2015-2016

ELEVHANDBOK 2015-2016 ELEVHANDBOK 2015-2016 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-2 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas Felles ordens- og atferdsreglement Metis videregående Bergen private gymnas Rev. 20.8.2016 Innhold 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. PLIKTER OG ANSVAR... 3 A. MØTE PRESIS... 3 B. DELTA AKTIVT... 3 C. BRUK AV UTSTYR...

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Lillehammer videregående skole

Lillehammer videregående skole Lillehammer videregående skole Elevhefte 2015/2016 1 Hilsen fra rektor De tre videregående skolene på Lillehammer er slått sammen til en felles skole, og består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Kapittel 1 Innleiing 1.1 Heimel Ordensreglementet er gjeve med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2011

STANDPUNKTKARAKTER 2011 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDPUNKTKARAKTER 2011 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen Innhald 1 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

ELEVHANDBOK

ELEVHANDBOK ELEVHANDBOK 2016-2017 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant- og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

10% Orden Vitnemål 1

10% Orden Vitnemål 1 10% Orden Vitnemål 1 Fråværsreglement Gjeldande frå 1.august 2016. Dette reglementet er ein del av ordensreglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det vert vist til Forskrift til Opplæringslova 3-47

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler.

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. Nov. 2015 Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. I følge Opplæringsloven 2-9 skal alle skoler ha et ordensreglement. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-6 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 38 Lov om endringer i opplæringslova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune Voss kommune 1 Saksnr./ løpenr./ Arkivkode Stad Dato 10/813-4380/11 - B32 VOSS 22.02.2011 Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss kommune Vedteken i Utval for levekår, 07.12.2010 Voss kommune 10/813-4380/11

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene)

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene) Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert 01.01.2018 etter høyring i brukargruppene) 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2016

STANDPUNKTKARAKTER 2016 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2016 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE Vedteke i Førde bystyre 17.06.2010 Innleiing 1. Heimel Forskrift om ordensreglement i grunnskulane og SFOane i Førde har heimel i Opplæringslova

Detaljer

FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL

FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL Vedtatt i Driftsutvalet 27.02.08 I Innleiing 1. Heimel Reglementet er heimla i lov av 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Skulereglement for Sogndal vidaregåande skule.

Skulereglement for Sogndal vidaregåande skule. Skulereglement for. 1 Innleiing a. Dette skulereglementet er ei forskrift fastsett i samsvar med Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) og forskrifta til denne. b. Reglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer