Barnehageøkonomi på tegnebrettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehageøkonomi på tegnebrettet"

Transkript

1 september Barnehageøkonomi på tegnebrettet side > ferdigheter i fremmedspråk > festivalfikseren > ferske lærerstudenter >

2 Utdanning > nr 14/10. september 2010 leder. Jubilant med store oppgaver foran seg > Kunnskapsminister Kristin Halvorsen rundet nylig 50 år og hun ble varmt omtalt både av politiske venner og politiske motstandere. Det er ingen tvil om at SV-lederen er en politiker som nyter stor respekt i mange leire, uansett hva man ellers måtte mene om politikken hun står for. Som finansminister i de fire første årene med den rød-grønne regjeringen høstet Halvorsen mange lovord, etter snart ett år som kunnskapsminister er det ikke fullt så mange lovord å hente. Det er en utsatt ministerpost den erfarne politikeren valgte å innta i fjor høst, kanskje enda mer utsatt enn det hun trodde på forhånd. Det er nemlig ingen enkel oppgave å ha hovedansvaret for at norske barn og unge skal få et fullgodt pedagogisk tilbud fra de er rundt ett år gamle til de går ut av videregående opplæring mange år senere. Kristin Halvorsen understreker i nesten alle debatter hun deltar i at det skjer veldig mye bra i norske barnehager og skoler, og hun er også raus med rosen til dem som arbeider der. Samtidig er det klart at det norske utdanningssystemet sliter, enten man velger å legge internasjonale målinger til grunn eller om man legger mer nasjonale og lokale kriterier til grunn. Det er fortsatt et altfor stort frafall i videregående opplæring, og det er også store forskjeller mellom skoler i ulike deler av landet og i ulike deler av de større byene. Det kan ikke en profilert SV-statsråd og SV-leder være bekjent av. Hun har i løpet av de fem første årene med rød-grønn regjering nådd ett av sine største politiske mål: Full barnehagedekning over hele landet. Det kom riktignok noe senere enn hun opprinnelig lovet velgerne, men nå er det i alle fall i boks. Ikke minst takket være stor innsats fra private barnehageutbyggere som opplevde den rene Klondyke-stemningen fra barnehageforliket ble inngått i 2003 og fram til i år. Nå ønsker Kristin Halvorsen og regjeringen å stramme inn på fortjenestemulighetene, og der har de vår støtte. Men det må komme et opplegg som sikrer at ikke de private eierne legger ned eller «flagger ut» i likhet med en kjent skipsreder vi ikke trenger nevne navnet på. Den aller største oppgaven 50-årsjubilanten som har forespeilet oss «50 nye år» har foran seg, er etter vår oppfatning å sikre økt lærertetthet. Det har vært en flaggsak for skolepartiet SV helt siden regjeringsdannelsen for fem år siden, og det ble lagt stor politisk prestisje i å også få det med etter valget i fjor høst. En oversikt Utdanning laget i forrige nummer, viser at det er minst 300 flere lærere som nå går ut av skolen hvert år enn dem som kommer inn. Alle forstår at det ikke kan fortsette slik, og den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet er også smertelig klar over det. De kan gjerne juble over økte søkertall til lærerutdanningen, men det er fortsatt en lang vei fram til vi er på et tilfredsstillende nivå. Vi ønsker kunnskapsministeren lykke til med det videre arbeidet! Det trenger hun. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Fax: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Daniel Tveit maler i Soria Moria barnehage i Arendal. Bak står barnehageeier Linda Øygarden. Foto: Kristin Ellefsen Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 14/10. september 2010 SIDE Tema: Private barnehager SIDE Harde tak om overskuddet Barnehagemarkedet blir rasert Frykter ikke nedleggelse Dolker de private i ryggen Aktuelt: 4... En modig beslutning 5... Etterlyser større trykk fra departementet 6... Fikk rapport om folkehøgskolene 7... I klinsj om karakterene 8... Tidlig innsats hindrer frafall 9... Karakterløs skole verst for jenter SIDE 28 Virke og viten: Felles insats for fremmedspråkene Realfagsløft med rakett Uke seks er viet sex Johan Turi ein samisk vismann SIDE 48 SIDE 20 Rett fram: Aktuell profil: Julie Brodtkorb Voldberg Innspill: Kast læreplanene og lag nye! Innspill: Teach to test: ein trugsel mot barnehagen sin eigenart? Debatt Rett på sak: Stine Hjerpbakk Kronikk: Vyer i tomme landskap Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Ferdigheter i fremmedspråk Portrettet: Festivalfikseren Fotoreportasje: Semesterstart ved Høgskolen i Oslo «Langskudd» Kort om bøker Lett Gylne øyeblikk Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 56 59

4 Utdanning > nr 14/10. september 2010 aktuelt. > LikeLønn sfo-leder på Rødsmyra på kråkerøy i Fredrikstad, else Mari nygaard, kan puste lettet ut etter at hun fikk medhold i at hun skal ha samme lønn som sine mannlige kolleger i teknisk etat. Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad Tre års kamp er over Fredrikstad kommune har lyttet til likestillings- og diskrimineringsnemnda slik at en leder i skolefritidsordningen nå får samme lønn som sine mannlige kolleger i teknisk etat. En modig beslutning, sier nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet. TeksT: Paal M. Svendsen > Dette er en politisk riktig og modig beslutning av administrasjonsutvalget i kommunen, som tar imot beslutningen fra nemnda, sier Holst til Utdanning. Urettferdig SFO-leder på Rødsmyra på Kråkerøy i Fredrikstad, Else Mari Nygaard, kan nemlig puste lettet ut etter at hun fikk medhold i at hun skal ha endrer forslag om inndragning > Regjeringens forslag til nytt finansieringssystem betyr at private barnehageeieres mulighet til å ta utbytte begrenses og at kommunene får deler av overskuddet hvis barnehagen selges eller opphører. Ifølge administrerende direktør Arild Olsen i Private Barnehagers Landsforbund rammes de rundt 40 prosent av de private barnehagene som er drevet på ideell basis særlig hardt av disse forslagene. Nylig meldte imidlertid Aftenposten at kilder i departementet bekreftet at det vil bli vesentlige endringer i forslaget om inndragning, selv om forslaget om utbytteregulering beholdes i hovedsak. Se også side i dette nr. av Utdanning. samme lønn som sine mannlige kolleger i teknisk etat. Siden begynnelsen av 2007 har hun kjempet en lang kamp for å få samme lønnen som sine mannlige kolleger i teknisk etat i Fredrikstad kommune. Nå har hun vunnet. Under en samtale skjønte jeg plutselig at jeg tjente mellom 25 og mindre enn fagarbeiderne på teknisk gjorde. Det er for det meste menn som jobber på teknisk, og jeg syntes det var urettferdig at en mann skal tjene mer når han utfører en jobb på samme nivå som meg, sier en lettet og glad Nygaard til Fredriksstad Blad. Administrasjonsutvalget i kommunen avgjorde 31. august at hun skal få samme lønn som sine kolleger. Saken har vært innom både Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemnda. Sistnevnte vedtok i vår at Fredrikstad kommune bør gi SFO-lederen samme lønn som mannlige ledere i teknisk etat. Dette må jo være en viktig seier, også for Utdanningsforbundet? Det er prinsipielt veldig positivt, selv om flere medieoppslag i det siste viser at ombudet kan mene noe uten at det gjelder i praksis. Derfor vil jeg gi honnør til Fredrikstad kommune som en seier for alle Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener det er en seier for alle som legger vekt på at «ansvar for mennesker er like viktig som ansvar for maskiner.» > Dette er gledelig, og det er all grunn til å gratulere Else Mari Nygaard, en modig kvinne som sto i kampen i tre år. Denne saken vil også få betydning for mange andre, sier Ørstavik. De fire andre ledere i skolefritidsordningen i følger anbefalingene og gratulerer til både SFOlederen og kommunen, sier Haldis Holst. Lønnsjusteringer Ifølge rådmannen i kommunen har denne avgjørelsen allerede fått betydning for lønna til fire andre SFO-ledere i Fredrikstad kommune. Hvor prinsipielt viktig er dette for andre i grunnskolen landet over? Alle slike saker har en vesentlig smitteeffekt og vil kunne sees i relasjon i tilsvarende stillinger. Nå er SFO forskjellig fra kommune til kommune, men vi håper dette vil få en smitteeffekt. Vi har jobbet i mange år og med flere slike saker, så her er det bare å ta av seg hatten for kommunen som gjør en politisk og riktig beslutning, sier Holst. Nygaard er overbevist at lønnsforskjellene skyldes kjønn. Det har helt klart med kjønn å gjøre. Det er urettferdig at menn som jobber på samme nivå som meg, og som også er fagarbeidere, skal ha høyere lønn enn meg. Jobben til ombudet og nemnda var å bevise at stillingene har lik verdi, sier hun. Fredrikstad kommune som også vil få en lønnsjustering er SFO-ledere med bakgrunn som fagarbeidere og med høyskoleutdannelse. Allerede ser vi at denne saken er viktig for flere. Den vil gi store ringvirkninger. Jeg er sikker på at vi i tiden fremover vil se betydning av denne saken langt utover Fredrikstad kommune, sier likestillings- og diskrimineringsombudet til Fredriksstad Blad. 4

5 > LæreruTdanning etterlyser større trykk fra departementet I lærerutdanningen for trinn står 265 plasser tomme, mens plassene for trinn er fylt opp. Leder for lærerutdanningen ved NTNU, Per Ramberg, etterlyser større trykk fra myndighetene. TeksT: Lena Opseth > Per 6. august har 1394 takket ja til 1659 plasser i lærerutdanningen, mens 1433 har takket ja til 1146 plasser i læreutdanningen. Per Ramberg ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) etterlyser større trykk fra departementet for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen. Norge må utdanne ganske mange lærere de nærmeste årene sett i forhold til tallene fra Statistisk sentralbyrå som viser at Norge vil mangle opp mot lærere om ti år. Det må settes i gang ekstraordinære tiltak for å rekruttere flere til denne utdanninga, sier Ramberg. Han er nestleder i Nasjonalt råd for lærerutdanning og leder av lærerutdanningen ved NTNU. Det var på Nasjonal opplæringskonferanse i Trondheim nylig at Ramberg tok opp problemstillingen med de lave søkertallene til lærerutdanningen. Motsatt i Norge I Finland kom bare 13 prosent av søkerne inn på klasselærerutdanningen for trinn i år. Lærerne som jobber med de minste barna i Finland, har høyest status. Tenk hva det betyr for en nasjon å ha de beste lærerne der, sa han. I Norge kommer alle søkerne med karakteren 3 i norsk og matematikk samt 35 studiepoeng inn, og dette er ikke akkurat noe toppskår. Det er langt færre søkere enn ønskelig, og hele 38 prosent av søkerne til den nye grunnskolelærerutdanningen i høst var ukvalifiserte, sa Ramberg. Kunnskapsdepartementets mål har vært å få 60 prosent av studentene inn på den mer klasselærerorienterte lærerutdanningen og 40 prosent inn på den faglærerorienterte utdanningen. Nå blir fordelingen nærmere 50/50, siden 265 plasser i utdanningen står ledige. Det er ennå usikkert hvor mange som faktisk møter opp av dem som har fått plass. Vil ha sentra for lærerutdanning Til Utdanning sier Ramberg at det er svært viktig å høyne statusen til de lærerne som arbeider med de minste barna, for eksempel ved å opprette en lektorutdanning ved noen utvalgte institusjoner skolen vil mangle lærere, hvis ikke søkninga til lærerutdanninga for trinn bedres. Arkivfoto: Marianne Ruud som har forutsetning for å kunne tilby dette, eventuelt i samarbeid med andre institusjoner. Norge har 30 lærerutdanningsinstitusjoner. Finland har 11 og jobber for å redusere antallet fordi de hevder at det er vanskelig å opprettholde faglig kvalitet ved så mange institusjoner. Skottland har sju. Det nytter ikke politisk å legge ned institusjoner i Norge, men departementets regionalisering av lærerutdanningen kan være en vei å gå. Da kan en få seks-sju regioner som hver for seg har ansvar for all lærerutdanning. Institusjoner må da bidra med det de er sterkest i. Nå søker færre seg til de mindre institusjonene og tilbudet Vi må jobbe for å skaffe flere søkere til lærerutdanningen. Vi må ha mange nok og gode nok lærere til tidlig innsats på småskoletrinnet, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) i Kunnskapsdepartementet. > Han sier at departementet i Gnist-samarbeidet vil drøfte tiltak for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen. Han tilføyer at man likevel ikke må glemme at utdanningen er ny, at det er opprettet flere plasser i lærerutdanningen enn tidligere, og at det også er flere søkere. Han påpeker at det åpenbart har skjedd et bygges gradvis ned uten at det tas skikkelig grep, sier Ramberg. Foran oppstart av den nye lærerutdanningen i år har departementet krevd minst 20 søkere til hver av de to utdanningsretningene for å starte studiet. Departementet har imidlertid trukket kravet siden mange av de mindre utdanningsinstitusjonene har færre enn 20 søkere. Også de større høgskolene sliter med å fylle plassene i utdanningen. Høgskolen i Vestfold har fylt opp 40 av 60 plasser, Høgskolen i Hedmark har fylt opp 84 av 100, men da er 50 plasser samlingsbasert. Bekymret over søkersvikt betydelig klimaskifte i synet på lærere: Lærere omtales mer positivt, det skjer positive ting i Skole-Norge. Lekve sier at han ikke vil utelukke Rambergs forslag for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen: En stipendordning kan være et godt tiltak. Departementet har for eksempel allerede innført en avskriving av studielån for lærere som velger matematikk og naturfag og språkfag. Og når det gjelder regionalisering av lærerutdanningsinstitusjonene, er arbeidet allerede i gang, sier Lekve. 5

6 Utdanning > nr 14/10. september 2010 aktuelt. > PoliTikk fikk rapport om folkehøgskolen Personlig modning, utvikling av selvverdet, sosial læring og forberedelse til videre utdanning er noe av det elever lærer på folkehøgskolene, viser en ny rapport. TeksT og foto: Marianne Ruud > 27. august fikk kunnskapsminister Kristin Halvorsen overlevert rapporten «Som en sang i sinnet som et eneste sollyst minne». I rapporten har man gjennom spørreundersøkelser sett på elevenes utbytte av folkehøgskole. Geir Karlsen, professor ved Program for lærerutdanning ved Norges naturvitenskapelige universitet (NTNU) og seniorforsker Agneta Knutas leverte rapporten til kunnskapsministeren. De har faglig ansvar for rapporten. I tillegg har førsteamanuensis Trond Solhaug analysert resultatene. Faglig læring, sosialt engasjement og demokratisk deltakelse er noe av det som særpreger folkehøgskolene, sa Karlsen som fortalte at det har vært drevet lite forskning på folkehøgskoleelevens utbytte av studiene. Knutas sa at i folkehøgskolene møtes mennesker, ideologier og tenkemåter. I noen grad er dagene preget av en slags sokratisk dialog. Bakgrunnen er at folkehøgskolene bygger på den Grundtvigske tradisjon. I rapporten heter det: «Den norske folkehøgskolen står i en tradisjon med Grundtvigske fortegn hvor begrepet danning står sentralt. Det som kjennetegner Norges folkehøgskoler er internatoppholdet og at enkeltmennesker blir utfordret faglig og i sosiale fellesskap.» Knutas, som er svensk og har sin utdanningsbakgrunn fra Örebro, kunne fortelle at det også i Sverige nylig er gjennomført et lignende forskningsprosjekt om folkehøgskolene. Rapporten ble publisert i Folkehøgskolene i Sverige og Norge har mye felles, sa hun. For mange elever representerer folkehøgskolen kunnskaper som kan benyttes som et våpen mot vanen. Studieoppholdet kan ofte representere et brudd med det en elev er født inn i. Det kan være utfordrende, samtidig som det utvikler ansvarsfølelse, sa Knutas og fortsatte: Folkehøgskolene representerer på mange måter en byggestein i demokratiet, tradisjoner som føres videre til neste generasjon. Livet på folkehøgskolene er et slags minisamfunn, der fellesskapet, og hensynet til fellesskapet har stor betydning, sa hun. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa at hun vil lese rapporten med interesse. Hun har dessuten lovet å delta på «Folkehøgskolekonferansen» 4. november. Den arrangeres i Lærernes hus i Utdanningsforbundet i Oslo. Der vil innholdet i rapporten bli presentert. Troms-skole er landets beste stor søking til folkehøgskulane > Det er nesten 900 fleire elevar på folkehøgskular 1. august i år enn på same tid i fjor elevar var på plass 1. august. 11 prosent av norske 19-åringar går i år på folkehøgskule, skriv Nationen. Auken frå i fjor til i år er berre på tre prosent, men det skuldast at det ikkje er fleire plassar å ta av, seier Marit Ashei, informasjonskonsulent ved Folkehøgskolekontoret. Folkehøgskulane ligg utanfor systemet til Samordna opptak, men eit fåtal plassar er ikkje fylte, viser eit sveip innom heimesidene. kunnskapsminister kristin Halvorsen fikk nylig overrakt en rapport om elevenes utbytte av folkehøgskole. T. v. geir karlsen, professor ved Program for lærerutdanning ved NTNU. > Barne- og ungdomsskolen i Lavangen i Troms er kåret til den beste skolen i landet, skriver Kommunal Rapport. Kriteriene har vært elevenes karakterer, lærertetthet, om undervisningen gis av godkjent personell, utgifter til undervisning og andelen ansatte i skolefritidsordningen med utdannelse. Skolen har mellom 120 og 130 elever. Dette kommer av et langsiktig og godt arbeid. De som i første omgang skal æres, er de som utdanner elevene våre, sier rådmann Erling Hanssen. Fire av skolene på topp 15-lista ligger i Nordland. Ingen skoler på Østlandsområdet (Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark) er blant de 15 beste. 6

7 > PoliTikk i klinsj om karakterer Karakterer fra 7. trinn og offentliggjøring av resultater var blant stridstemaene da kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte byråd for kultur og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, til utdanningspolitisk duell i regi av tankesmien Civita nylig. TeksT og foto: Marianne Ruud > Ødegaard ønsker forsøk med karakterer fra 7. trinn i Oslo-skolen. Han viste til en ny svensk studie som viser at særlig elever fra lavere sosiale lag vil tjene på å få karakterer. Vi fikk avslag på en søknad om å få starte forsøk med karakterer fra 7. trinn i Oslo. Nå har vi utformet en ny søknad, så får vi se hva statsråden svarer, sa han. Statsråden sa at karakterer er en snever måte å måle resultater i skolen på. Hun vil i stedet at elever skal få konkrete skriftlige tilbakemeldinger på sitt arbeid. I tillegg skal skolene sette inn tiltak straks de merker at en elev strever faglig. Ødegaard har langt mer tro på hyppige tester, karakterer og åpenhet om resultatene: Først da vi fikk innført et system for å samle inn resultater fra den enkelte skole og var åpne om dem, kunne vi hjelpe ledelsen ved skoler som slet. Det har bedret læringsresultatene på disse skolene. Ødegaard ønsker at resultatene fra hver enkelt skole publiseres åpent, og han hevder elever og foreldre har krav på det. Men han får ikke gehør for dette hos statsråden. Vestkantskolene drar snittet opp Halvorsen åpnet med å fortelle hvorfor hun ikke har lansert nye reformer i skolepolitikken: Jeg har brukt denne første tiden som kunnskapsminister til å reise landet rundt og møte førskolelærere, lærere og elever for å danne meg et bilde av utdanningsfeltet. sv og Høyre i duell om utdanningspolitikk, personifisert i kunnskapsminister kristin Halvorsen og byråd for kultur og utdanning i oslo, Torger Ødegaard. Mange reformer de siste årene har gått i en trekant mellom Stortinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, uten å føre til store forandringer i skoler og barnehager, sa hun. Det første jeg er blitt oppmerksom på, er at klasseskillene i den norske skolen er mye større enn vi har likt å tro til nå, og aller størst i Oslo. Både Ødegaard og utdanningsdirektør Astrid Søgnen skryter av Oslo-skolens gode resultater, men da tar de for seg resultatene for alle bydeler samlet. De minoritetsspråklige elevene scorer litt bedre i Oslo enn andre steder i landet, men det som drar snittet opp i Oslo, er skoler på vestkanten, der elevene har ressurssterke foreldre og med få eller ingen minoritetsspråklige elever, sa Halvorsen. Hun viste til at forskningen har pekt på at ennå er elevenes sosiale bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå de viktigste faktorene for elevenes resultater. Den skjeve fordelingen av minoritetsspråklige elever på skolene i Oslo ble også tatt opp, uten at noen av debattantene kom med forslag til løsning på problemet. Høyre er uenige med seg selv Høyre i Oslo vil beholde teoridelen i yrkesfagene, mens Høyre på Stortinget mener disse elevene har for mye teori, sa Kristin Halvorsen. > I videregående opplæring er kunnskapsministeren særlig opptatt av å få ned frafallet. Fortsatt fullfører kun 70 prosent av elevene i løpet av fem år. Dersom vi får 80 prosent av elevene til å gjennomføre, i stedet for 70, sparer vi samfunnet for mellom 5 og 9 milliarder kroner, hevdet den tidligere finansministeren. Halvorsen vil hindre frafall gjennom praktiske valgfag i ungdomsskolen, mer praksisrettet teori i videregående og et løft for fagarbeidernes status: Altfor få velger yrkesfag når vi ser på hva slags arbeidskraft Norge trenger framover. Skolen er blitt for akademisk for mange unge. Løsningen er læringsformer som appellerer til de praktiske elevene, sa Halvorsen og fortsatte: Det har lenge ryktes at yrkesfagplanene inneholder masse Shakespeare og diktanalyse som disse elevene ikke trenger. Jeg har lest fagplanene. De inneholder mye teoretisk kunnskap, men kunnskap elevene har bruk for. Dagens fagarbeidere må kunne mye yrkesteori og kunne lese en bruksanvisning på engelsk. Ødegaard svarte ikke på om Høyre er enige med seg selv, men en møtedeltaker viste til at partiet har lansert «Yrkesfagløftet», som de er skuffet over at Halvorsen ikke kommenterte. Hva mener du om karakterer fra 7. trinn? 7

8 Utdanning > nr 14/10. september 2010 aktuelt. > UTdanningsløpeT Tidlig innsats hindrer frafall Innsats i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole er spesielt viktig for å redusere frafallet i videregående, ifølge en rapport fra Nova. TeksT og foto: Paal M. Svendsen > Den aller viktigste årsaken til at mange faller fra i videregående skole er svake karakterer i slutten av grunnskolen, heter det i rapporten fra Nova og Rambøll Management Consulting. Frafall kan være et sluttprodukt på en lengre fase, sa Stian Olsen i Rambøll da rapporten ble presentert i Oslo 26. august. «Fordi årsakene til frafall ofte ligger i tidlige oppvekstfaser og problemer der ofte er enklere å få tak i enn i senere faser, er det viktig med tidlig innsats i opplæringen. Ettersom årsakene til frafall kan oppstå i ulike faser av oppveksten er det også viktig med tidlig innsats i hver enkelt fase, særlig i overgangsfasene», ifølge rapporten. Det er også brakt på det rene at familiebakgrunn og særlig foreldrenes bakgrunn har mye å si for hvordan et barn lykkes i utdanningsløpet. Tiltak som kan forebygge frafall er særlig språkstimulering i barnehagen, sammen med tallforståelse, bruk av mapper, fokusert læring og trygghet. I grunnskolen ses kartlegging som et vesentlig tiltak, men også tilrettelagt opplæring, fokus på læringsmiljø og å styrke rådgivningstjenesten. Som tiltak både i ungdomsskolen og videregående mener forskerne at kommunikasjon mellom ungdomsskolen og videregående er avgjørende. I Verdal har et basisteam fulgt opp barn i risikosonen og bringer dem inn på riktig spor tidligere. Det har fungert, sier Olsen. Flere skoler har hatt prosjektet Ressurs = Ungdom + Lærer + Foresatte (RULF), blant annet Ringsaker videregående skole i Hedmark. Dette går blant annet ut på å ha en inntakssamtale mellom elever, foresatte og lærer når elevene begynner i videregående. Man blir blant annet enig om at lærere skal ringe foresatte ved fravær og det skrives også kontrakter signert av de tre partene med konkrete mål for skoleåret, sier Olsen. Administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, sier til Utdanning at de hadde håpet å få bekreftet at tidlig innsats virker. Da ville vi ha noen eksempler til inspirasjon. Funnene, særlig dette med språkutvikling understreker for eksempel hvor avgjørende det er at foreldre leser for barna sine og at barnehagene jobber med språkopplæring, sier direktør i KS, Sigrun Vågeng til Utdanning. Når man på forhånd kjenner svaret på spørsmålene, hvorfor bruke tid og energi på å lage en slik undersøkelse? Vi hadde en antakelse, men når vi ber om å få informasjon og forskning om dette er det for å få vitenskapelig bevis på hvordan det ser ut, sier Vågeng. Nå sender KS ut et inspirasjonshefte til landets kommuner for å spre nyheten og gi ny glød til alle som jobber med barn og unge. Å bli inspirert til å sette i gang med dette er avgjørende. Noen sier «videregående er ikke obligatorisk». Det er riktig. Å droppe ut er lov, men ikke lurt, sier Vågeng. Er dette et lite spark til landets politiske ledelse? Det er egentlig en dytt til alle. Vi må se dette i en sammenheng, sier Vågeng. Tiltak som kan forebygge frafall, er særlig språkstimulering i barnehagen, sammen med tallforståelse, bruk av mapper, fokusert læring og trygghet, ifølge en rapport om frafall presentert av stian olsen, Rambøll. utdanningsnytt.no Flere bruker privatlærer Et voksende profesjonelt marked av privatlærere vokser fram i landet, og stadig flere elever benytter seg av dem, skriver Aftenposten. [03.09.] Tiltak for trygge Oslo-skoler Utdanningsetaten i Oslo gjennomfører flere tiltak etter en rekke episoder med tilnærmelser og overgrepliknende situasjoner, melder etaten via sitt nettsted. [03.09.] Fagblader og nettet viktigst Ledere fordyper seg fortsatt i fagblader. Men det er en økende tendens til at de gjerne tar fordypningen digitalt samtidig som internett som informasjonskanal spiller en stadig viktigere rolle, melder [02.09.] Manglet voksne sendte elever hjem 2. september måtte rektor ved Ålgård skole i Rogaland sende hjem 7.-klassinger fordi skolen manglet voksne. Dette skjer fordi vi mangler voksne som kan ta seg av barna, sier rektor Bente Johnson til Stavanger Aftenblad. [02.09.] Politi i kantina Hver onsdag møter politibetjent Fredrik Lykken opp i kantina på Gjøvik videregående skole. Målet er at hans tilstedeværelse skal føre til færre problemer og mindre kriminalitet, melder NRK. [02.09.] Mer mobbing i Møre og Romsdal Skolene i Møre og Romsdal opplever mer mobbing enn skoler andre steder i landet spesielt blant gutter i første klasse i videregående, viser en oversikt som Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet for 2009, ifølge NRK. [02.09.] Barnevernet blir budsjettvinnere Ifølge sentrale regjeringskilder skal barnevernet i kommunene styrkes gjennom økte bevilgninger pluss ordninger som sørger for at pengene ikke blir brukt på andre formål, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). [01.09.] 8

9 > Pedagogikk kort fra kloden en årsak til at jenter rammes hardest når karakterer fjernes, kan være at karakterer retter opp et negativt selvbilde som mange jenter sliter med, heter det i en ny svensk studie. Ill.foto: Tom-Egil Jensen karakterløs skole verst for jenter Barn, og spesielt jenter, med foreldre med lav utdanning taper på ikke å ha karakterer. TeksT: Paal M. Svendsen > En svensk studie slår fast at avskaffelsen av karakterer i barne- og mellomtrinnet i den svenske skolen på 1970-tallet fikk langsiktige konsekvenser for noen av barna. Blant de lavutdannetes døtre klarte færre gymnaset uten karakterer i grunnskolen. For gutter er effekten forskjellig ut fra familiebakgrunnen. Men sannsynligheten for å klare gymnaset blir likevel mindre jo mindre utdanning foreldrene har. Gutter av foreldre med høy utdanning ser derimot ut til å ha klart seg godt uten karakterer. Denne gruppen har stort sett gått gjennom høyskole- og universitetsstudier og har fått jobber med høy inntekt, viser undersøkelsen «Betygsatta barn spelar det någon roll i längden» som er skrevet av Anna Sjögren ved Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) og publisert nå i høst. I Sverige som i Norge er bruk av karakterer i skolen omstridt og har vært det i mange år. Motstanderne sier at karakterer fører til usunn konkurranse og at karakterer skader de svakere elevene. Forkjemperne sier på sin side at karakterer er en forutsetning for å kunne følge opp ungene og hindre at de havner i bakleksa. «Teoretisk kan man tenke seg at karakterer kan ha både positive og negative virkninger på barns innlæring, og at virkningene ikke er de samme fra barn til barn. Karakterer kan ses på som en form for belønning for oppnådde resultater. De kan derfor være motiverende og lede til positive innlæringseffekter for den som med litt anstrengelse kan streve etter en høyere karakter. Dersom lista ligger for høyt, eller for lavt, kan den motiverende effekten derimot utebli», heter det i rapporten. I rapporten pekes det også på at karakterer kan formidle informasjon. Delvis kan karakterer tydeliggjøre sammenhengen mellom innsats og resultat, og delvis kan karakterer avsløre elevens styrker og svakheter. I rapporten slås det også fast at det mangler solid empirisk forskning på dette tema. «Dessverre sier ikke denne rapporten noe om hvilke mekanismer som ligger bak resultatene. Det gjenstår altså å finne ut hvorfor utdanningssvake grupper ser ut til å ha en ulempe av at karakterer i skolen fjernes. En årsak kan være at den kvalitative informasjonen som formidles gjennom samtaler med lærer er vanskeligere å tolke for foreldre med lavere utdanning enn for foreldre med høy utdanning», står det i rapporten. I rapporten sies det ingenting om årsakene til at jenter rammes hardest når karakterene fjernes, men en årsak som nevnes kan være at karakterer retter opp et negativt selvbilde som mange jenter sliter med. > saudi-arabia Protest mot jobbmangel > Mer enn 200 arabisklærere demonstrerte ved Utdanningsministeriet i Riyad hele 28. august mot jobbmangel. Selv om ingen i ministeriet ville møte oss, er vi hørt av media og våre problemer er nå offentlige. Å protestere er nytt for mange, men vi venter at flere lærere slutter seg til oss, sier Badr, en av demonstrantene til arabnews.com. Protesten, som samlet lærere fra hele Saudi-Arabia, ble avsluttet fordi disse måtte vende hjem. De vil imidlertid komme tilbake etter Eid-feiringen. > new Zealand refser lærerne > Lærerorganisasjonen Post Primary Teachers Association i New Zealand planlegger en endagsstreik 15. september i protest mot myndighetenes tilbud i lønnsoppgjøret, en lønnsvekst på 1,5 prosent. Men lærerne møter ingen sympati hos statsminister John Key fra høyrepartiet National Party. Dette viser hvor lite kontakt de har med virkelighetens verden, sier han, ifølge nyhetsbyrået New Zealand Press Association. Lærerorganisasjonens krav er 4 prosent. > sverige gir blaffen i gym > Mange svenske elever dropper gym, viser en rapport fra den svenske Skolinspektionen som gjengis på svt.se, Sveriges Televisions nettside. Skolinspektionen besøkte i vår 300 kroppsøvingstimer på ungdomstrinnet uanmeldt. I tre av fire undervisningstimer var ikke alle elevene med. I hver time deltok bare mellom 50 og 70 prosent av elevene i undervisningen. Generaldirektøren for Skolinspektionen, Anne-Marie Begler sier hun er overrasket over at så mange ikke deltar. 9

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > 17 22. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no førskolelærerutdanninga må stemmes side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

styrer mot økte forskjeller

styrer mot økte forskjeller 11 3. juni 2011 www.utdanningsnytt.no styrer mot økte forskjeller side 12 17 > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt > leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge >

23. april 2010 www.utdanningsnytt.no. motmæle mot. språkkartlegging. side 12 17. > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > 8 23. april 2010 www.utdanningsnytt.no Til motmæle mot språkkartlegging side 12 17 > Et fag for hånden > skoleproffen > åpent brev til skole-norge > Utdanning > nr 8/23. april 2010 leder. Grip sjansen

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17 8 20. april 2011 www.utdanningsnytt.no skoler vil ha politiet på døra side 12 17 > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk > leder. Bør avvises kort og kontant > Den første

Detaljer

Skjebnetid for grendeskole

Skjebnetid for grendeskole Mitt tips 20 Hvordan mestre oppgaver fra dagliglivet Portrettet 22 Lederen av 78 grader nord Inneklima 28 Skole kan bli stengt Utland 30 Her skal det nye Libya ta form 18 4. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > 19 19. november 2010 www.utdanningsnytt.no Tar nye tak for flerspråklige side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > leder. Arrogant av kommunalministeren > Halvparten

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer