God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON"

Transkript

1 Nr. 3 - april årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet God påske!

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Etter en sen påske i april blir det store markeringer over hele landet av Grunnlovens 200 års jubileum i mai. Ordfører skriver om Folkehelseuka, Grunnlovsjubileum og ellers mange arrangementer som er planlagt utover i mai og juni. Det er verdt å merke seg 13. og 21. mai hvor det avholdes informasjonsmøte om kommunesammenslåing. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut etter oppsatt plan uke 22. Frist for levering av bidrag er 3. mai Send bidrag til redaktøren. Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf: , e-post: Politiske møter: april mai 2014 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Brukerrådet Rådhuset Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Kontrollutvalget Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kantinen Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) Kommunestyresalen Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyret / /18.00 Kommunestyresalen Kursiv = Opsjon Ordførers plan for timer på biblioteket april og mai Tirsdag 8. april, mandagene 28. april og 19. mai kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Erlend Larsen Ordfører Yme produkter (bak Stokke Senter) Kom å se våre nye strikkede og tovede produkter til hyggelige priser. Vi har bl. a. varme sitteunderlag, tøfler, skjerf, votter, vesker, babytepper, flotte vin-gnomer og mye annet. Vi har som ellers også mye fin keramikk, tennbriketter og flotte trekk til lesebrett og mobiltelefoner. Åpningstider: Man ons fredag kl Tirsdag kl Velkommen til hyggelig handel! Forsidebilde: Herlig vårtegn. Foto: Inger Line Birkeland. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: AKR/BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Grafisk AS 2 Stokke kommune

3 vårt lands selvstendighet og demokrati. Jeg håper du vil delta på (minst) et av årets 17. mai-tog. 13. og 21. mai inviterer kommunen til informasjonsmøte hvor ulike tanker rundt kommunesammenslåing vil bli presentert og diskutert. Dette er et viktig møte som jeg håper du vil delta på. Kommunene får stadig flere oppgaver som krever spisskompetanse fra spesialiserte fagmiljøer. Samhandlingsreformen som ble innført for noen år siden er et eksempel på dette; her fikk kommunene et økt ansvar innenfor helsesektoren. Stokke klarer ikke å løse disse oppgavene alene, og vil neppe klare å løse oppgaver som kommer i fremtiden. Derfor må vi vurdere om det er riktig å fortsette som egen kommune i dag, eller om vi bør bli en del av en større kommune som vil kunne tilby større fagmiljøer slik at vi sikrer at hver enkelt innbygger i Stokke får de beste tjenestene. Ordførerens hjørne Et godt og meningsfullt liv er slagordet til Folkehelseuka, som går fra 5. til 11. mai. Det burde ikke være noen tvil om at fysisk aktivitet er vår sikreste medisin for et godt liv. Et godt og variert program burde friste de fleste med på et av arrangementene som er omtalt lenger bak i bladet. 8. mai blir det en enkel markering foran monumentet klokken 1700 til minne om de som falt under krigen, og til ære for veteraner fra internasjonale operasjoner. Fra 2011 har også veteranene blitt inkludert i denne dagen. I år får vi besøk av major Asbjørn Lysgård som fikk St.Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan. Etter kransenedleggelsen inviterer vi til en samling på rådhuset med enkel bevertning. Her vil Lysgård fortelle mer om sine opplevelser. Det blir mange 1814-markeringer i år, ikke minst ved skolene. Kulturskolen har laget morsomme og lærerike kortfilmer som er lagt ut på youtube (søk på Stokke kulturskole). 17. mai vil uansett bli den viktigste markeringen av de dagene som har vært viktigst for 12. mai får kommunestyret besøk av Geir Vinsand fra NIVI analyse som vil komme med sine betraktninger om kommunesammenslåing. Han er et fyrverkeri å høre på, og anbefales på det sterkeste. Møtet blir åpent for alle. I tillegg til folkemøtet forventer jeg at de syv partiene i Stokke gjennomfører hver sine prosesser som inkluderer medlemmer og sympatisører. Det er viktig at innbyggernes synspunkter blir hørt i denne prosessen. En gruppe ildsjeler planlegger en extreme-make over helgen 20. til 22. juni i Melsomvik. Planen er å pynte opp i strandområdet, etablere baner for ballspill og mye mer samtidig som det nye stupetårnet blir satt opp. Dette er et godt bidrag til Et godt og meningsfullt liv! Ingenting slår dugnadsarbeid og frivillig innsats. Det nye stupetårnet er planlagt åpnet den 23. juni St. Hans-kvelden. Ønsker deg en riktig God påske! Erlend Larsen Ordfører Stokke kommune 3

4 Spennende vår for Stokke I juni skal det avgjøres om Stokke skal jobbe mot å slå seg sammen med en av naboene. Hvem som blir den utvalgte kan også bli avgjort denne forsommeren. Men før det avgjøres, skal innbyggerne høres. Om vi skal slå Stokke sammen med en eller flere andre kommuner, må hele hensikten være at kommunens innbyggere har nytte av det, sier rådmann Lars Joakim Tveit. Han inviterer til to folkemøter om kommunesammenslåing der alle kan møte for å si sin hjertens mening som et bidrag inn mot en politisk avgjørelse. Det første møtet blir den 13. mai på Bokemoa skole, og det andre på Stokke ungdomsskole den 21. mai. Begge møtene starter klokka 19. Det vil etter hvert komme informasjon på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. Økte krav, nye behov Fra politikerne i kommunen har han fått ansvaret for å klargjøre en sak som er grundig nok til at politikerne kan ta en avgjørelse i kommunestyret 16. juni. Det kan bli en viktig dato i Stokke kommunes historie. En historie som startet 1. januar 1838 da kommunen formelt sett ble opprettet som selvstendig enhet. Den gangen med andre kommunegrenser enn i dag. Kommunene ble innført samtidig med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene, noen færre enn dagens inndeling med 428 kommuner. Fra regjeringens side er det også ytret ønske om å få antall kommuner ned til fordel for større og mer hensiktsmessige storkommuner gjerne med en bykjerne som sentrum. Utviklingen i samfunnet har på alle måter blitt mer effektive samtidig som kravet til spesialiserte tjenester øker. Skal vi klare å gi innbyggerne det de både fortjener og har krav på, har vi behov for større enheter. Å dele Norge inn etter prestegjeld har gått ut på dato, sier rådmannen. Stort behov for samarbeid At behovet for samarbeid og en annen struktur er til stede, er oversikten over alle interkommunale samarbeidsordninger et godt bilde på. Totalt er Stokke involvert i 44 slike, og med ulike partnere. Det gjelder alt fra brannvesen og legevaktordninger til landbrukskontor og spesialisttjenester. I en ny storkommune vil mange av disse ordningene kunne løses innen for Stokkes politikere har tre alternativer om de velger at Stokke skal bli en del av en annen og ny kommunestruktur. Hvor de ender, kan avgjøres allerede før sommerferien. Nå inviteres alle i kommunen til å si sin mening på et av folkemøtene. kommunens egne grenser. En annen begrunnelse for å åpne grensene, er å skape bedre demokratiske prosesser om alle avgjørende saker også de som er interkommunale. Slike saker avgjøres ofte i felles råd eller forum som ikke alltid er like åpne som kommunale politiske møte der de egentlig hører hjemme, mener rådmannen. Tre alternativ Stokke har tre ulike veier å gå om de skal slå seg sammen med en annen kommune: Mot nord/øst er det Tønsberg og eventuelt med Nøtterøy og Tjøme som et alternativ I sør er det Sandefjord som kan være et alternativ I nord er det det som kalles 5k-alternativet, en sammenslåing av kommunene Hof, Holmestrand, Re, Andebu og Stokke. Det finnes argumenter for og mot alle alternativene, men viktigst er å gjøre en beslutning som er best for kommunens framtid, sier rådmann Lars Joakim Tveit. Framdriftsplan Stokke kommune ønsker å gjøre prosessen fram mot kommunestyret 16. juni mest mulig åpen. Det er derfor 4 Stokke kommune

5 viktig å merke seg datoene da avgjørelser skal tas. Vårsemesteret 2014 vil følgende skje i Stokke kommune: 7. april besøker fylkesmann Erling Lae Stokke kommunestyre for å orientere om fylkesmannens syn på kommunestrukturspørsmålet i Vestfold. Erling Lae er medlem av en referansegruppe oppnevnt at kommunalministeren som arbeider med kommunestrukturspørsmål. 12. mai orienterer Geir Vinsand kommunestyret om kommunestrukturspørsmål. Vinsand er en av landets fremste eksperter innen kommunestrukturspørsmål. 13. mai: folkemøte Bokemoa skole klokka Tema: Kommunesammenslåing. 21. mai: folkemøte Stokke ungdomsskole klokka Tema: Kommunesammenslåing. 2. juni er det to dagers strategisamling for formannskap, gruppeledere, tillitsvalgte i administrasjonsutvalget og administrativ ledelse i Stokke kommune hvor kommunestruktur er eneste tema. 16. juni behandler kommunestyret sak om kommunestruktur. Det vil også bli gjennomført samtaler mellom politisk ledelse i Stokke kommune og politisk ledelse i våre nabokommuner for å drøfte eventuell kommunesammenslåing. Kommunestrukturspørsmålet er dessuten fast punkt på møtene som gjennomføres med de ansattes organisasjoner. Alle møter er åpne for publikum. Og innbyggerne inviteres spesielt til møtene 13. eller 2. mai. Kransenedleggelse 8. mai Det blir kransenedleggelse ved monumentet kl til minne om de som falt under krigen, og til ære for veteraner fra inter nasjonale operasjoner. Fra 2011 har også veteranene blitt inkludert i denne dagen. Major Asbjørn Lysgård vil delta under kransenedleggelsen, og si noen ord der. Lysgård, som opprinnelig er fra Tønsberg, fikk St.Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan. Etter kransened leggelsen inviterer vi til en samling på rådhuset med enkel bevertning. Her vil Lysgård fortelle mer om sine opplevelser. Bibliotekdagene i Stokke bibliotek I uke 7 foregikk det ekstra mye i alle vestfoldbibliotekene, og i Stokke hadde vi 3 fine arrangement: Steinar Høiback fortalte, sang og viste bilder om noen av de som var med og bygget nasjonen Norge i forbindelse med En lydhør forsamling på 30 fikk oppdatert sin kunnskap både om Svend Foyn, Roald Amundsen, Peter Christen Asbjørnsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Arrangementet var i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Lørdag formiddag hadde vi besøk av Maria Szacinski som gav et engasjert innblikk i Roy Jacobsens forfatterskap. Hun konsentrerte seg om den siste romanen De usynlige og den tidligere Seierherrene, men omtalte også flere av forfatterens bøker. Tilhørerne lyttet interessert og hadde et fint avbrekk i gråværet ledsaget av en kaffekopp og en kakebit fra Bibliotekets venner. Ukas høydepunkt for 2. klasse fra Ramsum skole, var Skattejakt i biblioteket med forfatter og illustratør Solveig Lid Ball. Ivrige barn fikk høre om Mia, Mons og sjørøverskatten, før de løste gåter, gikk i labyrinten og fant skattkisten til slutt. Stokke kommune 5

6 Annonsører Bakeri & Conditori Utsalg Gaupeveien 46 Tlf GAUPEVEIEN STOKKE GAUPEVEIEN STOKKE Stokkesenter Tlf Aagaardplass 4 Sandefjord Tlf Tlf: Per O. Meier AS Smiløkka 1, 3173 Vear Tlf. verksted: Fax: Båtkalesjer Presenninger Markiser Puter Per-Oscar: Ivan: Din totalentrepenør innen Næringsbygg Bolig Besøksadresse Kornmagasingata 1, 3160 Stokke Telefon: Bjarne Gryte Transport pukk - grus - fyllmasse - matjord Tlf: mob: PRØV OSS PÅ PRIS! arbeidet DAHLEN fagmessig Furulund Kro & utført! Motel AS SAG & HØVLERI Tlf TRELAST BYGGEVARER HØVLING STILLASLEMMER Tlf: Få Fåarbeidet arbeidet fagmessig Vi fagmessig Alt utfører i catering alt og utført! selskapsmat i utvendig utført! 30 års erfaring innen - nybygg - tilbygg - restaurering Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører Vi utfører alt innen alt elektriske innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, installasjoner, sterk- sterk- og svakstrøm. og svakstrøm. rer alt innen elektriske asjoner, sterk- og svakstrøm. Stokke Naprapatklinikk Behandling av muskel- og leddplager Naprapat Lene Joramo Medlem NNF Furulund Kro & Stokkeveien Stokke Tlf blikkenslager arbeid Vi Vi utfører utfører Vi utfører alt alt i utvendig ialt i utvendig blikkenslager blikkenslager Egen produksjon arbeid arbeid på Lillevhar. arbeid Egen ansatt på verkstedet. Egen produksjon på Lillevhar. Vi Egen har alt ansatt Egen av produksjon på takstiger verkstedet. Egen produksjon på og Lillevhar. snøfangerutstyr på Lillevhar. Egen ansatt Egen på ansatt verkstedet. på verkstedet. Kobber og Blikk Service AS Kobber og Blikk Service AS Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Kobber BlikkStokke og Service BlikkStokke AS Service AS tlf Lillevhar Industriområde, Lillevhar Industriområde, Stokke Stokke tlf tlf Våre produkter av kylling, kalkun og and er i en særklasse Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi Industri utfører: Vi & utfører: næringsbygg Nybygg Nybygg Tilbygg Landbruk Tilbygg Restaurering Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Storgt Industri Stokke & næringsbygg - Tlf. 33 Landbruk Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, Stokkev , Stokke 3160 Stokke tlf tlf er: Nybygg Tilbygg Restaurering dustri & næringsbygg Landbruk 6 Stokke kommune kkev. 51, 3160 Stokke tlf fordi vi er spesialist på fugl!

7 FRISKLIV STOKKE KOMMUNE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Trim på Resept Tid: Sted: Bokemoa Fallforebyggende trening Tid: Sted: Engveien Pensjonistforeningen selger vafler og kaffe. Pilates Tid: Sted: Gymsalen Stokke U-skole Bassengtrening: Tid: Sted: Soletunet Bassengtrening Tid: Sted: Soletunet Seniordans Tid: Sted: Engveien Sirkeltrening mm Tid: Sted: Sporty 24 Basketball trinn Tid: Sted: Stokkehallen Trim på Resept Tid: Sted: Bokemoa Frisklivsgruppe kondis og styrke Tid: Sted: Oppmøte ved Stokkehallen Stavgang Tid: Sted: Oppmøte Engveien Bassenggruppe for jenter trinn Tid: Sted: Soletunet Trening med fysioterapeut Tid: Sted: Gymsalen Stokke U-skole Bassengtrening Tid: Sted: Soletunet Morosjon Tid: Sted: Stokkehallen Full Fart trinn Tid: Sted: Gymsalen Stokke u-skole Frisklivgruppe gå, jogge eller intervall Tid: Sted: Bokemoa Bassengtrening Tid: Sted: Soletunet Friske Fraspark Tid: Sted: Bokemoa Seniortrim Tid: 10: Sted: Gymsalen Stokke u-skole Bassenggruppe for gutter trinn Tid: Sted: Soletunet Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Trim eller Engveien- senteret Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og informasjon: Telefon: / E- post: Hjemmeside: Stokke kommune 7

8 Folkehelseuka 2014 Et godt og meningsfullt liv Her er noe av det som skjer i Stokke mai: STREVSOM 4H I ARNADAL inviterer til topptur til Brattåstoppen søndag 11. mai: Oppmøte på Arnadal kl Parkering på Arnadal idrettsplass. Det blir 2 merkede løyper opp til Brattåstoppen, en kort og en lang og begge løypene er med natursti. Premier på toppen. Ikke barnevognvennlige løyper. Strevsom 4H ønsker alle hjertelig velkommen til en fin søndagstur og som påvirker innbyggerens helse, trivsel og følelse av å høre til. Ingen påmelding! Kontaktperson: Gro Høifødt Solberg tlf VESTFOLD GOLFKLUBB ønsker deg ekstra velkommen i folkehelseuka! Golf har i Norge vokst fra å være en aktivitet for de få, til å bli en folkeidrett og i Stokke har vi en av landets største, eldste og mest komplette golfanlegg Vestfold Golfklubb. Her er det et flott treningsområde, med 9 hullsbane og 18 hullsbane. 10. og 11. mai kl til vil det bli spesielt tilrettelagt for besøk og for å prøve golfspillets utfordringer! Ellers er golfklubben åpen hver dag. Ta med deg familien, barn, besteforeldre og venner! Alle som kommer får være med i loddtrekning om et «gratis golf-kurs». Dette er idretten for alle som har lyst til å holde seg i form og være sosial! Møt opp ved klubbhuset baller og køller ordner vi! Vårt motto er GOLF FOR ALLE! Se Golfklubben vil i Folkehelseuka også merke en veldig flott turløype fra klubbhuset: Sjuestokk-Olsåsen-Melsomskogen og tilbake til klubbhus. Turkart vil bli lagt ut i klubbhuset. Hilsen Oddbjørn, Hans Einar, Sigmund, Kristin, Lise, Jeff og George. RABALLDER VESTFOLD: Trening for homofile, transkjønnet og heterofile. Søndager kl i Vearhallen. Fotball, innebandy og volleyball. Åpen trening 4. og 11. mai i forbindelse med Folkehelseuka. Gratis prøvetrening. Aldersgrense 16 år. DIABETESFORBUNDET i Stokke har stand med informasjon og mulighet for blodsukkermåling ved apoteket på Stokke Senter fredag 9. mai kl Stokke kommune

9 ORDFØRERENS GUIDEDE TUR: I år går turen til Storåstoppen. Lørdag 10. mai med oppmøte kl på parkeringa på Oskverket (innkjøring ved pukkverket). Ta med mat, drikke og klær etter været. HVA BIDRAR TIL GOD PSYKISK HELSE?: Temadag på Stokke u-skole torsdag 8. mai og på Vear u-skole fredag 9. mai. Ledet av helsesøster og psykiatrisk helsearbeider. Barneverntjenesten besøker alle skolene i Stokke tirsdag 6. mai. Her blir det informasjon, invitasjon til samtale om små og store ting og vaffelsteking! FLERKULTURELL DAG PÅ STOKKE BYGDETUN: 6. mai kl åpent arrangement. Alle er velkommen! Se GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI: Forestilling i barnehagene 7., 8. og 9. mai. Se ET GOD OG MENINGSFULLT LIV: Utstilling på biblioteket hele Folkehelseuka i bibliotekets åpningstid. Se: EN DAG PÅ BYGDETUNET: For alle elever på 5. trinn i skoletiden, 5., 6. og 7. mai. Se AKTIV TRANSPORT: Alle skolene inviteres til Aktiv skolevei konkurranse fra 5. mai til 1. juni. Dette for å bidra til økt fysisk aktivitet og et bedre og tryggere miljø rundt skolene. Alle innbyggere oppfordres til å la bilen stå og gå eller sykle til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Det blir laget felles oversikt over åpne arrangementer i Folkehelseuka på Ta kontakt på tlf eller på hvis du har et arrangement du ønsker skal med her! Stokke kommune 9

10 Grunnlovens 200 årsjubileum Markering av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 i Stokke fortsetter. Du vil kunne oppleve ulike arrangementer. Den kulturelle spaserstokk viser følgende forestillinger: 2. april : Musiske medisin Kl Soletunet Kl Engveien senter Stokke bibliotek vil vise ulike temautstillinger. Den første blir plakatutstillingen Fanesak laget av Vestfoldarkivet i samarbeid med Vestfold Fylkesbibliotek. Ved de enkelte skoler planlegges det egne arrangementer. Her nevnes så langt: Vear skole er 40 år og vil i den forbindelse markerer grunnlovsjubileet som en del av sitt arrangement 4. april. Bokemoa skole vil ha en Grunnlovsuke mai. 17. mai vil selvsagt bli viet Grunnloven 200-årsjubileum både på hovedarrangementet på Moa og ved de lokale arrangementer. Det frivillige kulturliv oppfordres til å markere Grunnlovens 200-årsjubileum tilknyttet sine ulike arrangementer der dette mulig. Vi vil sette pris på en tilbakemelding her. Ellers så vises det til et fyldig program både i Vestfold og nasjonalt. Klikk deg inn på disse lenkene: /www.stortinget.no/no/grunnlovsjubileet Det vises også til markering av Kulturminnedagene 2014 i perioden sept med tema Den store reisen 200 års samfunnsutvikling. Alle programmet er ikke ferdige så følg med på nett og i aviser. Lykke til med mange gode opplevelser! Grunnskoleopplæring for voksne Har du behov for grunnopplæring? Vi kan gi deg det! Tenker du å ta 10-årig grunnskole, med eller uten eksamen? Har du behov for ekstra hjelp med lese- og skrivevansker og/ eller andre fagvansker? Har du behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter p.g.a. funksjonshemming, sykdom eller skade? Har du behov for norsk m/samfunnsfag (minoritetsspråklige)? Flere opplysninger og søknadsskjema finner du på Voksenopplæring. Eller kontakt oss på Stokke kommunale voksenopplæring, Engveien 4 A, P.b.124, 3161 Stokke. Tlf , e-post: Søknadsfrist for neste skoleår 2014/2015 er 1.mai Stokke kommune

11 FOTTERAPEUTFORBUNDET Annonsører Håøy Kran & Transport AS - Transport - Graving - Løft Det meste innen transport Vennerødveien STOKKE Telefon Mobil Regnskapsservice Stokke AS Autorisert regnskapsbyrå Tlf: Stokke Dyreklinikk Nygaards Allé 4E 3160 Stokke Telefon: Vi legger vekt på trygghet og trivsel! tlf Koselig dyrepensjonat beliggende i fredelige omgivelser i skogen. Stokke Stokke Dyreklinikk Dyreklinikk Nygaards Allé 4E Nygaards 3160 Allé Stokke 4E 3160 Telefon: Stokke Telefon: Vi tilbyr alt innen lån, sparing og forsikring. For mer informasjon kom innom ditt lokale DNB kontor - Storgaten 3 i Stokke. Telefon sentralbord: eller TOSHIBA VARMEPUMPE Bergans Mekanikk AS er autorisert Toshiba forhandler og leverer varer via offisielle Toshiba kanaler med tilhørende garanti. Telefon: Berganveien 84, 3160 Stokke E-post: Borgeskogen Elektro AS 3160 STOKKE - Tlf: Vi utfører alt innen elektriske Vi installasjoner, utfører alt innen sterk- og elektriske svakstrøm. Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Stell- og velværebehandling av føtter Angela s fotterapi Åpningstider: Man , Fre , Onsdag fra og kveldstimer etter avtale.treffes på telefon alle dager for timebestilling! Fotbehandling, behandling av nedgrodde negler, torner, vorter Gavekort den perfekte gaven til den som har alt! Vi utfører alt inn installasjoner, st Apotekergata 10, 3160 Stokke Tlf: E-post: Kiwi Stokke 7-22 (9-20) Life Revetal Re Torvet - Tlf: Life Stokke Stokke Senter - Tlf: din nærmeste helsekostbutikk Vearveien 33, 3173 Vear Tlf: Bolig Landbruk Industri Vår erfaring = din garanti Gunnar tlf: Vidar tlf: Stokke kommune 11

12 Frekke Frida Flue på sirkus! Velkommen til boklansering fredag 25. april kl på Ramsum skole. Fluesanger og moro for barn i alle aldre! Gjøglere fra Stella Polaris kommer og viser sirkuskunster og hvordan noe av sirkuslivet er i det virkelige liv! Magisk, flott og moro! Jon Håkon Aulie. Frisklivssentralen i Stokke holder Bra Mat kurs våren Kurset har fire samlinger Frisklivssentralen á to timer. Dette i Stokke er et kostholdskurs holder Bra Mat ikke et kurs slankekurs. våren Målet med kurset Kurset er at deltakerne har fire samlinger gjennom små á to endringer timer. skal: Dette er et kostholdskurs ikke et slankekurs. Målet med kurset Bli mer bevisst i valg av mat og drikke. er at deltakerne gjennom små endringer skal: Bli mer bevisst på egne ønsker, mål og muligheter for endring. Bli Få større mer bevisst kunnskap i valg om kostholdsanbefalinger. av mat og drikke. Få større kunnskap om merking og innholdsfortegnelse på matvarer. Bli mer bevisst på egne ønsker, Få støtte gjennom felles erfaringer i gruppa. mål og muligheter for endring. Det deltar Få større kokk på kunnskap kurset som om gir råd kostholdsanbefalinger. og tips til enkle og sunne retter. Kurset koster kr 500,- inkludert kokebok og ingredienser til matlaging på samlingene Få større kunnskap om merking og Kurset er gratis for ansatte i barnehager, SFO og boliger i Stokke kommune. innholdsfortegnelse på matvarer. Ta kontakt Få støtte med Frisklivsentralen gjennom felles Stokke erfaringer for tidspunkt, i gruppa. påmelding og informasjon: Det deltar kokk på kurset som gir råd og tips til enkle og sunne retter. Kurset koster kr. eller 500,- tlf 90 inkludert kokebok og ingredienser til matlaging på samlingene. / Kurset er gratis for ansatte i barnehager, SFO og boliger i Stokke kommune. Ta kontakt med Frisklivsentralen Stokke for tidspunkt, påmelding og informasjon: eller tlf / Stokke bibliotek Bokprat lørdag 12. april, kl : Maria Szacinski forteller om Helga Flatlands flotte romaner om den lille bygda som mistet 3 av sine ungdommer i krigen i Afghanistan. Hun har også latt seg fascinere av Vetle Lid Larssens nye bok 1001 natt og gir oss et innblikk i den. Gratis, enkel servering. Torsdag 24. april, kl : Thor Heyerdahl foredrag ved Ragnar Kvam Arr.: Bibliotekets venner. Pris: kr. 50,- (medl.)/ kr. 100,- inkl. enkel servering. OBS: Åpningstider påsken: Mandag 14. og tirsdag 15. april: kl Onsdag april: Stengt. 12 Stokke kommune

13 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Diabetesforbundet i Stokke April: Diabetesforbundet Stokke Tema: Illas time Illa Åpent møte for alle interesserte! Diabetessykepleier Illa Krantz Gustavsen fra Sykehuset i Buskerud kommer. Helsepersonell iniviteres spesielt. Hun har mange års erfaring som diabetessykepleier og har mange erfaringer å dele med diabetikere, pårørende og ikke minst annet helsepersonell. Møtet starter kl på Cafe Lotus i Storga 1, 3160 Stokke. NB! GRATIS adgang og servering for medlemmer av Diabetesforbundet og kr. 50,- for ikke-medlemmer. En av Lotus sunne retter serveres, kaffe og te. Utlodning. Pga. serveringen er det påmelding til e-post: innen 1. april. Mai: Diabetesforbundet Stokke Åpent møte: Urter i hagen, i krukker og på bord Åpent møte for alle interesserte! Liv Astrid Bue vil snakke om urter, planting og stell av disse. Møtet starter kl med oppmøte i Hagesenteret på Gjennestad ved Raveien i 3160 Stokke. Parkering på parkeringsplass ved hagesenteret. NB! GRATIS adgang og servering for medlemmer av Diabetesforbundet Kr. 50,- for ikke-medlemmer Mat,kaffe og te serveres. Utlodning. Pga. serveringen er det påmelding til e-post: innen 6/ : Folkehelseuka: Diabetesstand med blodsukkermålinger ved apoteket kl Juni: Båttur i Vestfoldsskjærgår planlegges. Se Diabeteskalender på Deltakelse med stand på Stokke dagene. Dagfinn Østbye. Stokke Da Capo Ensemble Har konsert søndag 25. mai kl på Torget i Engveien Senter Spiller lørdag 14. juni fra kl foran Cafè Lotus Spiller søndag 15. juni på Stokke Bygdetun i anledning Veterankjøretøy-dagen fra kl Musikkhilsen for Stokke Da Capo Ensemble Vidar Granerød Møte i Låven på Stokke bygdetun mandag 28. april kl : Corine og Lars vil fortelle om mange ulike tomatsorter som de har hatt. Det blir mulighet til å kjøpe tomatplanter og pelargoniastiklinger. Bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen! Søndag 25. mai kl.12.00: HAGENS DAG på Stokke Bygdetun. Hageselskapet selger planter fra egne hager, og vi håper på et godt besøk. Hilsen styret. Stokke kommune 13

14 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet NB: Kafeteriaen er åpen for alle! Prøv vår populære søndagsmiddag og støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Senteret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes i.f.m.: Møtevirksomhet Selskap Minnesamvær Catering ta med mat hjem til hverdag og fest. Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers Ved det bestilling som ønskes av catering ifm.: kan vi i de fleste tilfellene levere maten «på døren». Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller Møtevirksomhet på levering av mat. Aktivitetene Selskap drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene: Minnesamvær eller Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. Fallforebyggende trening hver mandag kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter Datatreff hver mandag kl Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten fremgår på døren. av timeplan Be gjerne som ligger om utenfor et pristilbud resepsjonen. Bridge hver mandag kl på leie av lokale eller på levering av mat. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. Malegruppe hver mandag og onsdag kl telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt Treskjæring hver onsdag kl Aktivitetene Bingo drives annen av hver frivillige tirsdag på medhjelpere ulike uketall og vi kl. minner om noen av aktivitetene: i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis Torgtreff Strikkekafé og hver sosialt tirsdag samvær og torsdag m/kaffe hver dag kl kl. med 1100 kaffespleis. Har du problemer med å komme Datatreff Stavgang i hver Moa hver mandag onsdag, værforbehold kl kl. deg 1100 til og fra Engveien-senteret, for å være med Bridge Kryssordgruppe hver mandag hver onsdag kl kl. på 1800 aktivitetene, kan du be om transport med mini- Bingo Hjernetrim annen hver hver torsdag tirsdag på ulike uketall kl kl. bussen 1100 vår. Kontakt senterleder eller resepsjonen. Strikkekafé Stoltrim hver fredag hver tirsdag og onsdag og torsdag kl kl Stavgang i Moa hver onsdag kl Vi minner om følgende arrangement: Kryssordgruppe hver onsdag kl /4 Treskjæring kl : hver Fallforebyggende onsdag trening på torget, hver mandag kl. fremover /4 Malegruppe kl : hver Medlemsmøte onsdag (silkemaling i pensjonistforeningen, mandager) på torget kl /4 Hjernetrim kl : hver Lørdagstreff torsdag på torget kl /4 Stoltrim kl : hver fredag, Konsert på mandag torget, og Den onsdag Kulturelle Spaserstokken, fri kl. entre /4 kl : Gammeldans på torget Ingen 10/5 påmelding, kl : bare Lørdagstreff møt opp. Øvrige på torget aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere 13/5 opplysninger kl : Medlemsmøte gis ved oppmøte i pensjonistforeningen, eller pr. telefon på 33 torget Aktiviteten er åpen alle virkedager 25/5 kl : Da Capo-konsert på torget og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med 14/6 kl : Lørdagstreff på torget kaffespleis. Vi minner om følgende arrangement: Aktivitetshuset Kuben 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter kunstuttrykk genser mm. noe for enhver smak. Kuben 8/3 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på er torget opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! 17/3 kl. Kuben 1300 er Konsert et lavterskeltilbud DKSS på torget, til personer Et brev som i har, ord og toner Åpningstidene er: 19/3 kl. eller 1100 har Lørdagstreff hatt psykiske på vansker. torget «Livet går opp og Tirsdager kl /3 kl. ned 1800 for oss Gammeldans alle» er en på kjent torget frase, og når det Fredager kl /3 kl. «butter 1600 imot» Søndagstreff er det ofte i kafeteriaen avgjørende hvilket nettverk 1900 av familie Da Capo og konsert venner en på har torget rundt seg for å På onsdager kl er det ONSDAGSKAFFE 8/4 kl. 9/4 kl. komme 1100 videre Lørdagstreff i livet. på Mange torget sliter med ensomhet og isolasjon, og da kan nettopp Kuben være rusproblematikk, evt. som er i rehabilitering/ et lavterskeltilbud til brukere som sliter med et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser behandling. på aktivitet NB: Kafeteriaen og trivsel, og ved er åpen det å være for alle! sammen! - Prøv vår Du populære kan henvende søndagsmiddag deg direkte til og Aktivitetshuset Kuben har åpent tirsdager støtt og fredager, opp om hvor kjøkkenet brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på Kuben Engveien! på tlf eller mobil driften. Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! åpen kafé/fellesmåltider, turer, div. formings/ VELKOMMEN TIL KUBEN! (med ill. av Engveien-senteret) 14 Stokke kommune

15 Engveien kafeteria Soletunet kafeteria Åpningstider: Mandag til og med fredag: kl Middagsservering kl Lørdag kl Middagsservering kl Søndag kl Middagsservering kl Alle er hjertelig velkommen! Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Telefon: Servering av middag: Hverdager kl Lørdager stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering 2014 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper kl kl Rehabiliteringsgruppe kl Dagens nyheter Dagens nyheter kl Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Hjernetrim Sangstund lik uke i 2 grupper kl kl ca. kl Kaffe m.m. Morosjon Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl kl. 14 Ca. kl ca. kl Allsang i Stokke hallen Hobby / spill lik uke Sport og spill ca kl Bingo ulike uker Ulike aktiviteter Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag. Stokke kommune 15

16 Stokke kommune - Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1, Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Servicekontor: Alle henvendelser skal skje til Servicekontoret. Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: All e-post skal sendes til denne adresse: Rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon: SEKTOR PLAN OG MILJØ Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak: Inngang E, 3.etg. Telefon: SEKTOR HELSE, VELFERD OG OMSORG Seksjon Helse og soisalmedisin: Inngang D, 2.etg., Telefon: , Faks: Helsestasjonen: Telefon ekspedisjon: Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13 Telefon: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon: , Faks: Seksjon Engveien-senteret: Telefon: Seksjon NAV Stokke: Inngang C Telefon: , Faks: SEKTOR OPPVEKST KUNNSKAP OG KULTUR Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon: Bokemoa og Ramsum skoler: Bokemoa: Telefon: Ramsum: Telefon: Melsom skole: Telefon: Stokke Ungdomsskole: Telefon: , Faks: Vear skole: Telefon: Vennerød skole: Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Voksenopplæring: Inngang D, 2.etg., Telefon: Seksjon Kultur og fritid: Inngang E, 2.etg. Telefon: Stokke Kommunale Kulturskole: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: Flerbrukshusene Låven og Fritidsmagasinet: Disse er utlånt på langtidsbasis. For oversikt over lokaler: Stokkehallen: Besøksadresse: Rørkollveien 2 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Vearhallen: Besøksadresse: Melsomvikvn. 561 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Åpningstider Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: 16 Stokke kommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 7 - november/desember 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Budsjett 2014 Side 4 9 Kommunal informasjon og arrangementer Side 10 11 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 5 - august/september 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokke ungdomsskolefyller 50 år. Bruk stemmeretten din 9. september. Side 4 9 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3 Nr. 3 - mars 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Barnehager, Flerkulturell dag i Moa, Sti for øye og Fossnes Senter Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Nr. 2 - februar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Side 4 11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen.

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Nr. 4 - mai/juni 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10 Nr. 3 april -15 INFORMASJON 60. årgang Side 3 Side 4 Side 10 Ordførerens hjørne Mot ny kommueplan UKM - Jeg vil spesielt invitere til tur forbi Rossnesodden tirsdag den 5. mai. Kommuneplanutvalget har

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 7 - november 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune God jul og godt nytt år! Side 3 Ordførerens hjørne Ny buss, dugnadsånd og kulturpris Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 6 oktober 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokkes nye ordfører, Erlend Larsen med sitt første innlegg til Stokkes innbyggere. Side 4-8 Kommunal Informasjon

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2009-10.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Sted: Kommunestyresalen, Stokke rådhus Tid: 9. april 2014 kl 18.00 21.00 Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen, ordfører Roy Anders

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Ordførerens hjørne. Aldri tenkt tanken på å bytte jobb. Innbyggermøte i Stokkehallen INFORMASJON

Stokke kommune. Nytt fra. Ordførerens hjørne. Aldri tenkt tanken på å bytte jobb. Innbyggermøte i Stokkehallen INFORMASJON Nr. 1 - januar 2015 60. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 2 Ordførerens hjørne Kommunestruktur og overføring av eiendom til kirken Side 4 Innbyggermøte i Stokkehallen Mye folk og god stemning

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 4 juni-august 2010-11.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 2.MAI er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program våren 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som du forstår satses det høyt og selveste Anita Skorgan vil

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 februar 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nr. 2. februar 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Stokkeprosjektet nominert til

Detaljer

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum Nr. 4 juni 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke sentrum Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-11 Nytt fra lag og foreninger Side 12-15 - Nytt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON God påske Nr. 4 april 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 4. april 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Les

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 2 05.01.-11.01.2015 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2014-2015 6. klasse besøker Grieghallen og Bli inspirert! Dette Bergen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Velkommen til Bokemoa 17. mai

Velkommen til Bokemoa 17. mai FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program høsten 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et høstprogram som kan friste de fleste! Vi får et nytt besøk av Benny Borg, og John Smits forteller

Detaljer

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2011 Flaskeinnsamling 10. klasse v/skibotn skole har flaskeinnsamling i Skibotn i uka etter påske. (uke 17). Pengene går til skoletur. Håper dere tar vel imot oss. Hilsen 10.kl. Skibotn

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 5. mai 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Rådmannen orienterer

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 5.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Nytt om kommunesammenslåing. Stokke bibliotek. Engveien. Nr 3 - April 2016-17. årgang. Side 4-6. Side 13. Maskoten har fått navn.

Nytt om kommunesammenslåing. Stokke bibliotek. Engveien. Nr 3 - April 2016-17. årgang. Side 4-6. Side 13. Maskoten har fått navn. Nr 3 - April 2016-17. årgang INFORMASJON Side 4-6 Nytt om kommunesammenslåing Side 13 Stokke bibliotek Maskoten har fått navn Side 14 og 15 Engveien X - Besøker herrekaféen - Ny frisør X Politiske møter

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7. FULLDISTRIBUSJON Nr. 4 april 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO!

Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO! Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO! BASE 1 1. trinnet: Borghild, Sirina, Solveig H. og Solveig K. Anne Margrethe er fast morgenvakt hver dag, på "morgen-sfo" i fløy 1. Hun har også ansvar for

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! T riv s e ls s e n t e re t Program våren 2016 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som mange vet, skal Trivselssenteret bygges ut i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer