Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»"

Transkript

1 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls Berggren, Oslo VO Rosenhof Magnar Selstø, Oslo VO Skullerud Hanne-Live Wilhelmsen, Oslo VO Smedstua Hanne Dølplads, Oslo VO Smedstua Lena Berg, Oslo VO Smedstua Kjartan Berntsen, Oslo VO Smedstua

2 2 Innhold Del 1 «Te-selskapet over veien» Førlesefasen Lesefasen Etterlesefasen... 7 Del 2 Generelle tips Flere tips til førlesefasen... 9 Møte på midten... 9 Stille spørsmål Flere tips til lesefasen... 9 Modellering av spørrestrategier... 9 Aviskort Samarbeidslæring Stafettlesing på ulike måter Lese mot veggen Korlesing Veiledet lesing med lærer Rollekort Flere tips til etterlesefasen Muntlig framføring/sammendrag Løpediktat/hentediktat Leseløype Flere ordinnlæringsaktiviteter To og to finner hverandre Ordboks Ord på veggen Dagens ord Kombiner ord og bilde Kategorisering av ord Hulltekster Ordtest Ordbingo Puslespill Vedlegg... 15

3 3 Del 1 «Te-selskapet over veien» De pedagogiske tipsene som presenteres i del 1, er knyttet til artikkelen «Te-selskapet over veien» 1 fra Klar Tale. Tipsene er laget på bakgrunn av hensikten med lesingen. Målet med «Teselskapet over veien» er å hente ut bestemt informasjon og kunne gjenfortelle denne. Sjangeren er avisartikkel, og ferdigheten som kreves her er å skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon. De pedagogiske tipsene er delt inn i en førlesefase, lesefase og etterlesefase. 1.1 Førlesefasen Aktivitetene skal - tydeliggjøre formålet med lesingen - kartlegge og utvide bakgrunnskunnskapen - utvide ordforrådet Ikke la førleseaktivitetene ta overhånd. Det er viktig at deltakerne ikke mister motivasjonen før de kommer i gang med lesingen. Forslag til aktiviteter: Vis overskriften «Te-selskapet over veien». Hva tror du denne teksten handler om? Vis bildet: Hva ser du? Hvem er dette? Hvorfor er de sammen? Koble bilde og overskrift. Snakk sammen: - Hva tenker du på når du leser ordet «te-selskap»? - Hvordan ville du arrangere et te-selskap? Lag tankekart på tavla, eventuelt individuelt først. Fyll inn VØL-skjema. Hva vet jeg? Hva ønsker jeg å vite/lære? Hva har jeg lært? Samtaleoppgaver knyttet til temaet for å oppnå en forbindelse mellom lesers liv og teksten. Hensikten med denne aktiviteten er å skape 1 Selve teksten foreligger også som vedlegg, se s. 15.

4 4 motivasjon. For eksempel: Kjenner du naboene dine? Er det vanskelig å bli kjent med dem? Var det vanskelig i hjemlandet ditt? Samtaleoppgaver som skal stimulere fantasien. For eksempel: Du kan invitere hvem du vil i hele verden på en kopp te. Hvem ville du ha invitert? Hvorfor? Undersøk om det finnes aktuelle videosnutter på for eksempel NRK Nett- TV, YouTube og TV2. Jobb med ordinnlæring før teksten er presentert for deltakerne. - Læreren velger ut ord som er sentrale for forståelsen, for eksempel «kvinnedagen», «kampanje», «antirasistisk senter», «nabogave». Bruk for eksemepel Deltakerne jobber individuelt, bruker ordlister og hjelper hverandre. Andre eksempler på ordinnlæringsaktiviteter: - Oppgaver med partikkelverb. Partikkelverb er vanskelige for mange deltakere. Forslag til oppgave: Hva er forskjellen mellom: «å skille seg» «å skille seg ut» «å lære» «å lære bort» «å vokse» «å vokse opp» - Hvilket ord passer ikke inn? Presenter fire-fem ord. Be deltakerne diskutere i par hvilket ord som ikke passer sammen med de andre. Godt begrunnede svar er riktige, og det kan ofte være flere riktige svar. For eksempel: «en sofa» «et teppe» «en lenestol» «en billett» Forslag til løsninger: a) «Et teppe» må ut fordi det er intetkjønn, mens de andre substantivene er hankjønn. b) «En billett» må ut fordi ordet ikke hører hjemme i en bolig. Grammatikk, domener, betydning osv. kan brukes for å trekke grenser. Her er det mange muligheter. Hensikten er å lage et

5 5 nettverk av relevant informasjon rundt ordene i det mentale leksikonet. - Plasser ordene i riktig boks. Lag bokser med overskrifter, eventuelt kan deltakerne gjøre dette selv. Presenter ord fra teksten. Oppgaven er så å skrive ordene i riktig boks. Boksene kan for eksempel invitere til å finne synonymer til overskriftene, eventuelt hyponymer («gulrot» er hyponym til «grønnsak»). Overskriften kan også angi et domene eller et grammatisk begrep. - Finn synonymer til bestemte ord og uttrykk: For eksempel «duft», «side om side», «sette i gang», «et par», «i nærmere et år» Flerordsuttrykk er tatt med fordi noen deltakere har en tendens til å henge seg opp i hvert enkelt ord. Dette kan være et hinder for å få sammenheng i teksten. - Hva er det motsatte (antonymer)? For eksempel «formell», «å gi», «feil», «vanlig» - Snakk sammen om: Hva betyr egentlig dette? «Samtalen er fortsatt litt formell» «Vi er jo litt på denne kaffen, da» «Født med ski på bena» «Vi så tidlig at de skilte seg ut» «Isen er brutt» «De fire står rett opp og ned og snakker» - Lek med ord: «Lærer, det er så mange «skap» på norsk». I teksten finner vi ordet «skap». Vi har mange ord som inneholder «skap» på norsk. La deltakerne komme med eksempler, eller finn på selv. For eksempel: «kles-skap» «kjøkken-skap» «ekte-skap» «penge-skap» «sel-skap» «utro-skap» «nøkkel-skap»

6 6 1.2 Lesefasen Forslag til aktiviteter: Lytt til teksten som blir opplest av lærer. Lytt gjenta uten tekst, setning for setning. Lytt gjenta med tekst. Les høyt, individuelt eller i par. Samlesing Jobb spesielt med lange ord: stavelser/orddeling. Klipp opp teksten. Presenter for gruppa din egen eller teksten du har laget i fellesskap med andre. Til læreren: Det er viktig å la deltakerne stoppe opp underveis, spørre «hvem», «hva», «hvor» osv. Bevisstgjør deltakerne om kronologi i teksten. La deltakerne bruke «markeringspenn» på alt de ikke forstår i teksten. Har noen markert alt, og i tilfelle hvorfor? Er det viktig å forstå alt i en tekst? Stikkord her er bevisstgjøring om egen praksis. Presenter noen tips: - Les om igjen. - Les videre. - Hopp over et avsnitt og les det senere. - Les avsnittet høyt. - Bruk ordbok. - Var avsnittet viktig? I «Te-selskapet over veien» skal deltakerne skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon. Bevisstgjør deltakerne på dette.

7 7 1.3 Etterlesefasen Forslag til aktiviteter for å fortsette forståelsesarbeidet: Læreren lager spørsmål til teksten. Pass på fallgruvene knyttet til eksplisitte spørsmål. Lag så langt som råd er implisitte spørsmål som ikke gir deltakerne mulighet til å bruke direkte matcheteknikk. La deltakerne lage egne spørsmål til teksten selv om de blir eksplisitte. La deltakerne vurdere tekstens vanskegrad/egen forståelse etter å ha lest teksten. Var teksten vanskelig? Gi dem sentrale og implisitte spørsmål. Sammenlign egenvurderingen med svarene. Samtal med deltakerne om forholdet mellom hva de tror de har forstått og hva svarene viser. Dette er en god øvelse for å styrke det metakognitive. Læreren klipper opp ord fra teksten. Deltakerne setter dem sammen. Bruk de samme ordene til diktat der deltakerne leser høyt for hverandre. Bokstavkrøll. Skriv ord fra teksten på et ark, men skriv dem feil, eventuelt skriv noen feil. Oppgaven blir å skrive alle ordene riktig. Hent fram igjen tankekartet eller VØL-skjemaet og sammenlign med førlesefasen. Dette tydeliggjør hvor mye deltakerne har lært. Diktogloss - Læreren lager fire-fem setninger som inneholder ord og eventuelle uttrykk fra «Te-selskapet over veien». Grammatikken skal være på et nivå deltakerne behersker. - Læreren leser teksten langsomt to ganger. - Læreren leser teksten en tredje gang. Nå får deltakerne anledning til å notere. - Deltakerne skal deretter forsøke å skrive ned den teksten læreren leste opp så nær opp til den opprinnelige teksten som de er i stand til. - Pararbeid. Deltakerne skal bli enige om en felles tekst som de så presenterer på lysark for de andre. - Til slutt får parene utdelt «fasiten». På denne måten blir de bevisstgjort på forståelse, innlært ordforråd og syntaks/grammatikk. Dette tar cirka en skoletime. La deltakerne gjenfortelle teksten muntlig ved hjelp av nøkkelord.

8 8 Koble ord og ordforklaring. Del et A4-ark i to: 8. mars Kvinnedagen, en internasjonal dag i hele verden Innesko Tøfler, sko du bruker inne i et hus Rett over Tvers over, på den andre siden Klart det Har fått det til, noe du er ferdig med Var forskjellig Skilte seg ut, var annerledes Deltakerne jobber i par. Brett arket. Den ene sitter med ordene fra teksten, den andre med forklaringen. Oppgaven blir: Hvilket ord tenker jeg på nå: «Tøfler, sko du bruker inne i et hus». Den andre svarer: «Innesko» osv. Den omvendte varianten kan selvsagt også brukes: Forklar ordet. Lag setninger med ord og uttrykk fra «Te-selskapet over veien». Det er viktig at ordene som velges ut av læreren, er ord som viser om de har forstått teksten. For eksempel: «kampanje» «sette i gang» «et par» «naboer» Avslutt med en skriftlig oppgave: - Skriv et sammendrag av teksten. - Skriv om en gang du var i te-selskap. - Hva mener du om kampanjen «Tid for te»?

9 9 Del 2 Generelle tips Denne delen innholder flere pedagogiske tips til de ulike fasene i leseprosessen. I tillegg er det satt opp eksempler på flere ordinnlæringsaktiviteter. 1.4 Flere tips til førlesefasen Møte på midten «Møte på midten» er en form for samarbeidslæring. Læreren deler deltakerne inn i grupper, fire i hver. Deretter deles et A3-ark inn i fire. Området på midten er felles for hele gruppa. Først skriver hver enkelt deltaker hva han/hun tenker om et tema eller et spørsmål læreren har gitt dem. Etterpå leser én og én opp for gruppa si hva de har skrevet. Deretter skal de bli enige om noen felles punkter som skal stå i området på midten. Til slutt tas en felles gjennomgang i klassen. Dette kan munne ut i et tankekart eller bare en tavlestorm. Dette er en fin aktivitet for å få tak i bakgrunnskunnskap, i tillegg til at deltakerne lærer av hverandre. Stille spørsmål Læreren stiller spørsmål til deltakerne som de ennå ikke kan svare på. Dette skaper nysgjerrighet og aktiverer bakgrunnskunnskapen. 1.5 Flere tips til lesefasen Modellering av spørrestrategier Læreren modellerer ulike spørrestrategier ved å lese et aktuelt tekstavsnitt høyt, stoppe opp og stille spørsmål: - ved ukjente ord - om hvem som gjorde hva og hvorfor - om hvorfor en situasjon oppsto - for å reflektere over hva som kommer til å skje videre

10 10 Læreren leser deretter videre og ber deltakerne lytte oppmerksomt for å finne svar på spørsmålene. Etter modelleringsfasen skal deltakerne arbeide i par eller smågrupper, lese et avsnitt, stoppe opp og stille egne spørsmål. Aviskort Se «Avis i Skolen, Oppland», for aviskort og mange andre tips. Her ligger mye ferdig materiale med mange ulike leseaktiviteter. Samarbeidslæring Læreren deler deltakerne inn i fire eller fem grupper, avhengig av antall. Del ut biter fra en tekst du har klippet opp i avsnitt eller i fire deler. Klipp for eksempel teksten «Te-selskapet over veien» i fire biter. Hver gruppe skal bli eksperter på hver sin del, både individuelt og sammen med gruppa. Først sitter deltakerne i ekspertgrupper, for eksempel A D. Deretter, når de har blitt eksperter på sin egen bit av teksten, går de til ny gruppe 1 4. Hensikten er å dele kunnskapen med de andre i den nye gruppa. Dette kan ende opp i en presentasjon foran klassen eller et skriftlig produkt, men selve prosessen med å lære av hverandre er det viktigste her. Stafettlesing på ulike måter En deltaker begynner å lese høyt. Læreren sier navnet på en annen deltaker som skal fortsette. Dette tar fokus bort fra prestasjonen. To og to har stafettlesing, eller de leser og stiller hverandre spørsmål. Når man leser to og to føles det tryggere å rette på hverandres uttale osv. På et litt mer avansert nivå kan en deltaker begynne å lese, så stopper vedkommende plutselig opp og peker på en annen deltaker som skal stille et spørsmål til det som har blitt lest. En tredje deltaker skal svare på spørsmålet. Dette kan gjøres felles i klassen eller når de leser i par/i grupper.

11 11 Lese mot veggen Alle deltakerne tar med seg boka/teksten sin og står vendt mot veggen og leser høyt alene. Dette er fint for å øve på høytlesing, i tillegg til at lyden reflekteres fra veggen. Læreren kan gå rundt og høre på/rette på uten at det blir lagt merke til av de andre. Korlesing Læreren leser og deltakerne gjentar, enten på ordnivå eller korte setninger. En variasjon innenfor korlesing er at læreren leser en setning, men stopper opp før siste ord. Deretter skal deltakerne si det siste ordet høyt i kor. Dette er en fin aktivitet hvis man vil fokusere på viktige ord/ord med vanskelig uttale osv. Veiledet lesing med lærer Læreren sitter med en enkelt deltaker og hører på uttale, leseferdigheter og snakker om strategier osv. Læreren kan i denne fasen stille spørsmål til det deltakeren har lest høyt. Hvilke nøkkelord fant du i denne teksten? Rollekort Rollekort er en god hjelp for å få til strukturerte gruppesamtaler omkring lest stoff. Deltakerne i en gruppe gis forskjellige roller i lesefasen, angitt på rollekort, der de skal lese på ulike måter. Det å være avsnittsguide er for eksempel én rolle der en deltaker velger ut et avsnitt som vedkommende vil lese på nytt for gruppa. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har utarbeidet ferdige rollekort som kan brukes til inspirasjon, se ort_bokmål.pdf. 1.6 Flere tips til etterlesefasen Muntlig framføring/sammendrag I denne aktiviteten kan for eksempel aviskort brukes: Still spørsmål med hvem/hva/hvor/når/hvordan/hvorfor, skriv nøkkelord og framfør med utgangspunkt i dette. Løpediktat/hentediktat Deltakerne jobber i par der én løper og én skriver. Læreren legger et sammendrag av teksten/ark med setninger slik at deltakerne ikke kan se det, for eksempel ute på gangen. En deltaker løper, leser første setning, memorerer, og løper tilbake til partneren og hvisker det til han/henne. Partneren skriver setningen. Den som løper, får ikke lov til å skrive noe. Han/hun må bare snakke/stave og forklare. Dette kan gjøres veldig enkelt med bare noen få ord, eller veldig vanskelig med lange setninger. Deltakerne får trent muntlig, skriftlig, lesing og lytting samtidig.

12 12 Leseløype Lesing kan foregå på mange arenaer. En leseløype kan organiseres rundt skolen, i naturen eller i skolebygget. Det kan også gjennomføres sammen med andre klasser. En leseløype organiseres med et bestemt antall poster med ulike leseaktiviteter og gjennomføres gruppevis med tre-fire deltakere i hver gruppe. Gruppene starter ved hver sin post for å unngå kø ved start. Postene kan være varierte, for eksempel: - koble overskrifter og tekstutdrag - lese tekst på en post og svare på spørsmål til teksten på en senere post - høytlesing - ordaktiviteter Leseløypen kan gjerne organiseres som en konkurranse. Hvem har fått flest poeng? 1.7 Flere ordinnlæringsaktiviteter To og to finner hverandre Læreren deler ut et ord til hver av deltakerne. Ordene kan være synonymer, antonymer, eller læreren kan dele ut ord til noen, og forklaring til noen andre. Så skal deltakerne ut på gulvet og finne ordene som passer sammen. Ordboks Læreren har en boks i klasserommet der alle ordene man har jobbet med legges i. Ordboksen fungerer best med innholdsord og er fin som en ekstraoppgave for deltakere som blir fort ferdig med oppgaver. Da kan de lage setninger med ordene, bøye ordene, forklare dem osv. Læreren kan trekke opp ord fra boksen når det passer, for eksempel for å fylle fem minutter mot slutten av dagen. Ord på veggen Viktige ord kan henges opp på veggen i en periode, for eksempel mens man jobber med et emne eller en leksjon. Da kan deltakerne kaste et blikk på veggen hvis de trenger det, og samtidig kan de ubevisst lære ordene siden de alltid er synlige i klasserommet. Ord og bilde er en god støtte for spor 1- deltakere. Dagens ord En deltaker skal hver dag presentere et ord foran klassen. Ordet kan velges fritt, eller være fra leksjonen. Deltakeren får et par dager på å forberede

13 13 seg. Deltakeren må skrive setninger på tavla, bøye ordet og forklare det for klassen. Hvis man starter hver dag med denne aktiviteten, blir deltakerne mer drevne etter hvert. Denne aktiviteten kan enkelt tilpasses deltakernes nivå. Deltakere som jobber mot Norskprøve 3, kan trekke med resten av gruppa ved å gi dem i oppgave å skrive setninger med ordet i ulike tider. Deltakeren som presenterte ordet, kan gå rundt og hjelpe til. Kombiner ord og bilde Dette er en vanlig aktivitet som mange lærere bruker. Aktiviteten passer fint for nybegynnere eller i starten av et nytt emne for å få opp ordforrådet. Kategorisering av ord Kategorisering av ord i for eksempel frukt/grønnsaker, verb/substantiv, tidsuttrykk/stedsuttrykk. Hulltekster Skriv inn ordet som mangler. Ordtest Del inn et ark i tre spalter. Skriv norske ord lengst til venstre, så skal deltakerne oversette til morsmål i spalte nr to. Læreren må være nøye med å passe på at deltakerne oversetter riktig. I slutten av uka/perioden klipper du bort de norske ordene slik at deltakerne må oversette fra morsmål tilbake til norsk. Dette er noe deltakerne føler de lærer mye av, og det kan gjøre det lettere å huske et ord hvis du har det på morsmål. I tillegg er det deltakerne selv som aktivt slår opp og bruker ordbok for å finne hva dette ordet betyr. Ordbingo Dette er en fin aktivitet som ikke tar så lang tid. Først spør læreren hvilke ord deltakerne har lært i dag/denne leksjonen. Deltakerne sier mange ord som læreren skriver på tavla. Deltakerne kan eventuelt komme opp selv og skrive ordene. Når det er ord eller mer på tavla, deler læreren ut en

14 14 papirremse med fem tomme ruter. Nå skal deltakerne skrive fem av ordene som står på tavla. Så leser læreren opp tilfeldige ord fra tavla, og deltakerne setter kryss hvis de har det ordet som læreren leser opp. Den første som har fem kryss roper «Bingo!». Deltakeren som har fått bingo, må da lese opp sine fem ord. Dette er en aktivitet som passer fint å ta før deltakerne går hjem eller som en naturlig avrunding av et tema. Puslespill Dette passer for lærere som liker å lage ting selv. Del inn et A4-ark på følgende måte: Så skriver du ord med forklaring slik at to og to sider passer sammen. Dette kan gjøres helt enkelt med synonymer eller med spørsmål og svar. Pass på at det ikke er flere spørsmål/svar som kan passe sammen, for da blir det vanskelig å pusle bitene etterpå. Hvis dere har lamineringsmaskin, bør arket lamineres før det klippes opp i biter. Deretter pusler deltakerne bitene sammen til en stor firkant igjen. Det fungerer best når to og to eller tre og tre deltakere jobber sammen.

15 15 Vedlegg Te-selskapet over veien (http://www.klartale.no/tema/te-selskapet-over-veien/) To familier har bodd side om side i ett år. En tirsdag kveld ble et hilsende nikk byttet ut med en kopp te. Gratulerer, sier Ole Kr. Jacobsen og Grethe Borgersen og gir en blomst. Norsk-pakistanske Ozma og Arshad Jamil tar i mot naboene sine i gangen hjemme på Hellerud i Oslo. Det er tilfeldigvis kvinnedagen. Familien Jamil har invitert folk de ikke kjenner godt, hjem på te. Det er en del av kampanjen «Tid for te» som Antirasistisk senter har satt i gang. De ønsker at ikke-muslimer skal bli bedre kjent med muslimer og andre innvandrere. Dette er jo egentlig helt feil. Det var jo dere som skulle kommet til oss, sier Jacobsen litt stivt. Han tar på seg tøflene han har tatt med seg, og stiger inn i stua. Borgersen og Jacobsen bor nesten tvers overfor huset til familien Jamil. De har hilst på hverandre på parkerings-plassen i nærmere ett år. Men julaften overrasket Arshad naboene. Jeg gikk bort med en nabo-gave, sier Arshad. Det var da vi inviterte dere til å komme på besøk til oss. Men så har vi ikke fått det til før dere inviterte oss nå, forklarer Borgersen. De fire står rett opp og ned og snakker. Jacobsen er pensjonert lærer fra Gran skole i Oslo. Grethe jobber på et kontor på en psykiatrisk klinikk. Ozma er juss-student, Arshad ITingeniør og leder av Ungdomsakademiet. Det tar kun få minutter før Jacobsen og Arshad er inne i en historisk diskusjon om Pakistan, India og innvandring i Norge. Arshad kom til Norge fra Pakistan da han var 12 år gammel. Ozma vokste opp i Østfold. Grethe Borgersen har bodd i huset på Hellerud i over 20 år. Hun og Jacobsen. har vært et par i ti år. Selskapet flytter seg ned i sofaen. Samtalen er fortsatt litt formell. Men Jacobsen har så mange historier om innvandrere fra sin egen skolehverdag. De forteller han gjerne om. Jeg har vært lærer for mange i B-gjengen. Vi så tidlig at de skilte seg ut, forklarer han. B-gjengen er en pakistansk gjeng i Oslo som driver med kriminalitet. Gjorde du ikke en god nok jobb? spør Arshad. De ler. Synker dypere ned i sofaen. Isen er brutt. Jacobsen forklarer at han hadde spurt B-gjengen om det en gang. Og at de innrømmet at lærerne hadde hatt en vanskelig jobb. En herlig duft sprer seg i rommet. Ozma har laget pakistansk samosa. Det er innbakt kjøtt, grønnsaker og krydder i deig av smør. Smørdeigen er norsk, oppskriften pakistansk. Integrert samosa, flirer Ozma. Jacobsen innrømmer at han mer enn én gang har kjøpt med seg slike hjem til middag. Ozma har hentet ned de fine tekoppene fra skapet. Bordet er dekket med pakistansk godteri, nøtter og norske muffins. Hva vil dere drikke? Kaffe eller te? spør Ozma. Vi er jo litt på denne kaffen, da, sier Grethe og smiler. Ozma ler. Det er vi også. Jeg drikker helst valnig kaffe, mens Arshad er mest glad i kaffe mocca, sier hun. Han tar likevel en pakistansk kardemomme-te. Te-selskapet har vart én time. Jacobsen er i gang med sin andre samosa. Borgersen forsøker å lære seg å fjerne skallet fra en spesiell nøttetype. Koppene er halvtomme. Allerede har de avtalt å møtes ute når sommeren kommer. Da kan familien Jamils barn løpe rundt. Fikk dere med dere verdens-mesterskapet (VM) i ski, spør Jacobsen. Bare på TV, det ble for travelt å dra opp for å se. Og barna er fortsatt litt små, sier Ozma. Men hun forteller at de har kjøpt ski til seg selv. Vi ønsker å lære å gå på ski godt selv. Neste år tar vi med oss barna ut i skiløypa. Da er det lettere å lære bort til dem, sier hun. Tredje generasjon innvandrere i Norge vil ha et norsk forhold til skisport. Det er Arshad sikker på.

16 De vil også nesten bli født med ski på beina, sier han. 16

«Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011

«Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011 «Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011 2 XXXX «Lese for å forstå lese for å bestå?» Av: Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Hilde

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

Det enkle er ofte det beste

Det enkle er ofte det beste Det enkle er ofte det beste Vurdering for læring i andrespråksklasserommet praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg PLAN FOR DAGEN Hva er vurdering for læring? Erfaringsdeling underveis

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg Kulturendring og motivasjon i klasserommet praktiske undervisningsopplegg Oppgave 1 Husk ordene. Hvor mange ord husker du? Tegn en påfugl Hvilke følelser ble vekket? Prestasjonsangst Mestringsglede Sinne

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 1 Hvor kommer du fra? I dette kapittelet innføres noen hilsningsfraser som deltakerne kan praktisere i samtale med hverandre

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

KONSONANTFORBINDELSER

KONSONANTFORBINDELSER KONSONANTFORBINDELSER Denne gang: Les ordene: Elevene leser ordene flere ganger for å bli kjent med dem. De kan lese dem stille, høyt, to og to for hverandre, i korlesing, etc. Lese og gjenkjenne ordene.

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing Ord Lærerveiledning Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138 Om tekstene Arbeid med teksten etter lesing Arbeid med teksten før lesing Arbeid med teksten under lesing Aktiviteter Om tekstene Tekstene i

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 7 Hva er klokka? I dette kapittelet blir klokka introdusert. Vi jobber bare med hele og halve timer på dette tidspunktet.

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Vi er i gang! Min norsk, Gyldendal Undervisning

Vi er i gang! Min norsk, Gyldendal Undervisning Vi er i gang! Kjære lærer! Vi har satt sammen noen oppgaver som kan være til hjelp i begynnelsen av det nye skoleåret. I denne pakken finner du følgende opplegg: Slik starter vi skoleåret. Forfatterne

Detaljer

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Diskuter oppgaven fra sist i Hva har jeg gjennomført? team eller grupper: Hvilken tekst jobbet elevene med? Hvilket formål

Detaljer

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring KURS FOR SPRÅKHJELPERE Innhold og gjennomføring Organisering Spor 1-deltakernes timeplan Språkhjelperne Organisering Språkhjelperne i aksjon Hvem er språkhjelperne? Viderekomne spor 2-deltakere På nivå

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Leseteorieri lys av minoritetsspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn Solveig-Alma Lyster (2012): Teori om lesing er spesielt

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener HELLIG OVERBEVIST En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn Okkultisme Utrolige fenomener Du vil få tre skoletimer til å arbeide med denne CAP`en og du må beregne cirka to timer i lekse. MÅL Bli kjent med Jehovas

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Leseveileder. Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder

Leseveileder. Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder Leseveileder Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder Arbeidsområder Lesekurs 3. og 4. trinn the fourt-year slump Stasjonsarbeid

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 6 Er du ferdig? Dette kapittelet foregår i den nye leiligheten til familien Okoko. Det er naturlig å arbeide med hva rommene

Detaljer

Norsktrening, muntlige ferdigheter. Parallell på Norskkonferansen 2017

Norsktrening, muntlige ferdigheter. Parallell på Norskkonferansen 2017 Norsktrening, muntlige ferdigheter Parallell på Norskkonferansen 2017 Norsktrening Nettside - ressurser https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ Toril Sjo - Metodisk veiledning:

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegneseriefigurer Bondegård og dyrepark Aktualitetsstoff

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Krødsherad kommune Plan for Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Plan for læringsstrategier for skolene i Krødsherad kommune Pisa undersøkelsen

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f Forslag til arbeid med F f Tekstboka Arbeidsboka Nettoppgaver Femrader med ord på f Ukens dikt Munnhell Sang Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i

Detaljer

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger)

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger) Innvandrere som gruppe har en større andel personer med langt høyere utdanning og en større andel med svært kort utdanning sammenliknet med resten av befolkningen. Det kan være utfordrende å tilby norskundervisning

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a Forslag til arbeid med A a Tekstboka Arbeidsboka Ukens dikt Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i løpet) og f (senere i løpet) som eksempler når vi

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 PROGRAM 13.00-14.30: Presentasjon Språkstøttere Bruk av ipad i og utenfor klasserommet. Gode apper. 14.30-14.45: Kaffe og te 14.45-15.30: Trykke

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 46 Vi starter med forberedelser til programmet på adventsfesten. 6.- og 7.klasse vil få ansvar for en del oppgaver på festen. Husk INNESKO til gymtimene! Ukens

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes HVORFOR HAR VI INVITERT DERE? Hvordan jobber vi med lesing på Storetveit? Litt om

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

EN GOD START. Undervisningsopplegg. Slik starter vi skoleåret. To av forfatterne på Min norsk forteller.

EN GOD START. Undervisningsopplegg. Slik starter vi skoleåret. To av forfatterne på Min norsk forteller. EN GOD START Undervisningsopplegg Slik starter vi skoleåret. To av forfatterne på Min norsk forteller. Samtaletrening og arbeidsrettet opplæring fra dag én. Sosial bingo Hvorfor synes du at det er viktig

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet

Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet Praktiske eksempler på arbeid med ord og begreper INGEBORG M.BERGE * FYR-SAMLING 2016 * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold:

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Les diktet: «(tittelen på diktet)» (hele diktet/x vers) Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Samtale

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 8 I butikken Dette kapittelet handler om å kjøpe mat i butikken. En del vanlig matvarer introduseres. Det å handle mat

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus NASJONAL PRØVE i regning (PC) Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

CAP Kontrakt aktivitetsprogram. Kreativt læringsprogram

CAP Kontrakt aktivitetsprogram. Kreativt læringsprogram CAP Kontrakt aktivitetsprogram Kreativt læringsprogram MÅL Når du er ferdig med dette kontraktsprogrammet, skal du ha kunnskap om: 1. Hva det vil si å være buddhist. 2. Viktige hendelser i buddhismens

Detaljer

Drop in Drop it Drop out Drop in again. Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune

Drop in Drop it Drop out Drop in again. Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune Drop in Drop it Drop out Drop in again Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune 1 Er elevene lei av å lære eller lei av å ikke lære? Tidlig innsats Praksissjokk Innhold Knudsen,

Detaljer

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning!

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! 17. november 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 18.11.2014 Program

Detaljer

10. samling Misunnelse

10. samling Misunnelse 10. samling Misunnelse INNLEDNING TIL LÆRERNE Misunnelse er en følelse. Det er ikke èt menneske som ikke har kjent på følelsen. Det er en naturlig del av det å være menneske. Misunnelse er et ønske om

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

16. samling Mot. Innledning for lærerne

16. samling Mot. Innledning for lærerne 16. samling Mot Innledning for lærerne -Mot handler om å overkomme hindringer og tørre å ta sjanser- I vår sammenheng handler mot om å tørre å stå for det en selv mener, ta egne valg, uten blindt å følge

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

Samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen. Eksempel 2. Planlegge og skrive en argumenterende tekst årstrinn

Samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen. Eksempel 2. Planlegge og skrive en argumenterende tekst årstrinn Samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen Eksempel 2. Planlegge og skrive en argumenterende tekst 3.-4. årstrinn Å skrive argumenterende tekster er nytt for elevene på 4. årstrinn. Opplegget nedenfor

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40

UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40 UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40 Melding fra lærer: 28 Måltid sammen med fadderbarna TORSDAG ELEVRÅDSMØTE tirsdag GOD HØSTFERIE! Mandag 28.sept. Tirsdag 29.sept. Onsdag 30.sept. Torsdag 1.oktober Fredag 2.oktober

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer