Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»"

Transkript

1 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls Berggren, Oslo VO Rosenhof Magnar Selstø, Oslo VO Skullerud Hanne-Live Wilhelmsen, Oslo VO Smedstua Hanne Dølplads, Oslo VO Smedstua Lena Berg, Oslo VO Smedstua Kjartan Berntsen, Oslo VO Smedstua

2 2 Innhold Del 1 «Te-selskapet over veien» Førlesefasen Lesefasen Etterlesefasen... 7 Del 2 Generelle tips Flere tips til førlesefasen... 9 Møte på midten... 9 Stille spørsmål Flere tips til lesefasen... 9 Modellering av spørrestrategier... 9 Aviskort Samarbeidslæring Stafettlesing på ulike måter Lese mot veggen Korlesing Veiledet lesing med lærer Rollekort Flere tips til etterlesefasen Muntlig framføring/sammendrag Løpediktat/hentediktat Leseløype Flere ordinnlæringsaktiviteter To og to finner hverandre Ordboks Ord på veggen Dagens ord Kombiner ord og bilde Kategorisering av ord Hulltekster Ordtest Ordbingo Puslespill Vedlegg... 15

3 3 Del 1 «Te-selskapet over veien» De pedagogiske tipsene som presenteres i del 1, er knyttet til artikkelen «Te-selskapet over veien» 1 fra Klar Tale. Tipsene er laget på bakgrunn av hensikten med lesingen. Målet med «Teselskapet over veien» er å hente ut bestemt informasjon og kunne gjenfortelle denne. Sjangeren er avisartikkel, og ferdigheten som kreves her er å skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon. De pedagogiske tipsene er delt inn i en førlesefase, lesefase og etterlesefase. 1.1 Førlesefasen Aktivitetene skal - tydeliggjøre formålet med lesingen - kartlegge og utvide bakgrunnskunnskapen - utvide ordforrådet Ikke la førleseaktivitetene ta overhånd. Det er viktig at deltakerne ikke mister motivasjonen før de kommer i gang med lesingen. Forslag til aktiviteter: Vis overskriften «Te-selskapet over veien». Hva tror du denne teksten handler om? Vis bildet: Hva ser du? Hvem er dette? Hvorfor er de sammen? Koble bilde og overskrift. Snakk sammen: - Hva tenker du på når du leser ordet «te-selskap»? - Hvordan ville du arrangere et te-selskap? Lag tankekart på tavla, eventuelt individuelt først. Fyll inn VØL-skjema. Hva vet jeg? Hva ønsker jeg å vite/lære? Hva har jeg lært? Samtaleoppgaver knyttet til temaet for å oppnå en forbindelse mellom lesers liv og teksten. Hensikten med denne aktiviteten er å skape 1 Selve teksten foreligger også som vedlegg, se s. 15.

4 4 motivasjon. For eksempel: Kjenner du naboene dine? Er det vanskelig å bli kjent med dem? Var det vanskelig i hjemlandet ditt? Samtaleoppgaver som skal stimulere fantasien. For eksempel: Du kan invitere hvem du vil i hele verden på en kopp te. Hvem ville du ha invitert? Hvorfor? Undersøk om det finnes aktuelle videosnutter på for eksempel NRK Nett- TV, YouTube og TV2. Jobb med ordinnlæring før teksten er presentert for deltakerne. - Læreren velger ut ord som er sentrale for forståelsen, for eksempel «kvinnedagen», «kampanje», «antirasistisk senter», «nabogave». Bruk for eksemepel Deltakerne jobber individuelt, bruker ordlister og hjelper hverandre. Andre eksempler på ordinnlæringsaktiviteter: - Oppgaver med partikkelverb. Partikkelverb er vanskelige for mange deltakere. Forslag til oppgave: Hva er forskjellen mellom: «å skille seg» «å skille seg ut» «å lære» «å lære bort» «å vokse» «å vokse opp» - Hvilket ord passer ikke inn? Presenter fire-fem ord. Be deltakerne diskutere i par hvilket ord som ikke passer sammen med de andre. Godt begrunnede svar er riktige, og det kan ofte være flere riktige svar. For eksempel: «en sofa» «et teppe» «en lenestol» «en billett» Forslag til løsninger: a) «Et teppe» må ut fordi det er intetkjønn, mens de andre substantivene er hankjønn. b) «En billett» må ut fordi ordet ikke hører hjemme i en bolig. Grammatikk, domener, betydning osv. kan brukes for å trekke grenser. Her er det mange muligheter. Hensikten er å lage et

5 5 nettverk av relevant informasjon rundt ordene i det mentale leksikonet. - Plasser ordene i riktig boks. Lag bokser med overskrifter, eventuelt kan deltakerne gjøre dette selv. Presenter ord fra teksten. Oppgaven er så å skrive ordene i riktig boks. Boksene kan for eksempel invitere til å finne synonymer til overskriftene, eventuelt hyponymer («gulrot» er hyponym til «grønnsak»). Overskriften kan også angi et domene eller et grammatisk begrep. - Finn synonymer til bestemte ord og uttrykk: For eksempel «duft», «side om side», «sette i gang», «et par», «i nærmere et år» Flerordsuttrykk er tatt med fordi noen deltakere har en tendens til å henge seg opp i hvert enkelt ord. Dette kan være et hinder for å få sammenheng i teksten. - Hva er det motsatte (antonymer)? For eksempel «formell», «å gi», «feil», «vanlig» - Snakk sammen om: Hva betyr egentlig dette? «Samtalen er fortsatt litt formell» «Vi er jo litt på denne kaffen, da» «Født med ski på bena» «Vi så tidlig at de skilte seg ut» «Isen er brutt» «De fire står rett opp og ned og snakker» - Lek med ord: «Lærer, det er så mange «skap» på norsk». I teksten finner vi ordet «skap». Vi har mange ord som inneholder «skap» på norsk. La deltakerne komme med eksempler, eller finn på selv. For eksempel: «kles-skap» «kjøkken-skap» «ekte-skap» «penge-skap» «sel-skap» «utro-skap» «nøkkel-skap»

6 6 1.2 Lesefasen Forslag til aktiviteter: Lytt til teksten som blir opplest av lærer. Lytt gjenta uten tekst, setning for setning. Lytt gjenta med tekst. Les høyt, individuelt eller i par. Samlesing Jobb spesielt med lange ord: stavelser/orddeling. Klipp opp teksten. Presenter for gruppa din egen eller teksten du har laget i fellesskap med andre. Til læreren: Det er viktig å la deltakerne stoppe opp underveis, spørre «hvem», «hva», «hvor» osv. Bevisstgjør deltakerne om kronologi i teksten. La deltakerne bruke «markeringspenn» på alt de ikke forstår i teksten. Har noen markert alt, og i tilfelle hvorfor? Er det viktig å forstå alt i en tekst? Stikkord her er bevisstgjøring om egen praksis. Presenter noen tips: - Les om igjen. - Les videre. - Hopp over et avsnitt og les det senere. - Les avsnittet høyt. - Bruk ordbok. - Var avsnittet viktig? I «Te-selskapet over veien» skal deltakerne skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon. Bevisstgjør deltakerne på dette.

7 7 1.3 Etterlesefasen Forslag til aktiviteter for å fortsette forståelsesarbeidet: Læreren lager spørsmål til teksten. Pass på fallgruvene knyttet til eksplisitte spørsmål. Lag så langt som råd er implisitte spørsmål som ikke gir deltakerne mulighet til å bruke direkte matcheteknikk. La deltakerne lage egne spørsmål til teksten selv om de blir eksplisitte. La deltakerne vurdere tekstens vanskegrad/egen forståelse etter å ha lest teksten. Var teksten vanskelig? Gi dem sentrale og implisitte spørsmål. Sammenlign egenvurderingen med svarene. Samtal med deltakerne om forholdet mellom hva de tror de har forstått og hva svarene viser. Dette er en god øvelse for å styrke det metakognitive. Læreren klipper opp ord fra teksten. Deltakerne setter dem sammen. Bruk de samme ordene til diktat der deltakerne leser høyt for hverandre. Bokstavkrøll. Skriv ord fra teksten på et ark, men skriv dem feil, eventuelt skriv noen feil. Oppgaven blir å skrive alle ordene riktig. Hent fram igjen tankekartet eller VØL-skjemaet og sammenlign med førlesefasen. Dette tydeliggjør hvor mye deltakerne har lært. Diktogloss - Læreren lager fire-fem setninger som inneholder ord og eventuelle uttrykk fra «Te-selskapet over veien». Grammatikken skal være på et nivå deltakerne behersker. - Læreren leser teksten langsomt to ganger. - Læreren leser teksten en tredje gang. Nå får deltakerne anledning til å notere. - Deltakerne skal deretter forsøke å skrive ned den teksten læreren leste opp så nær opp til den opprinnelige teksten som de er i stand til. - Pararbeid. Deltakerne skal bli enige om en felles tekst som de så presenterer på lysark for de andre. - Til slutt får parene utdelt «fasiten». På denne måten blir de bevisstgjort på forståelse, innlært ordforråd og syntaks/grammatikk. Dette tar cirka en skoletime. La deltakerne gjenfortelle teksten muntlig ved hjelp av nøkkelord.

8 8 Koble ord og ordforklaring. Del et A4-ark i to: 8. mars Kvinnedagen, en internasjonal dag i hele verden Innesko Tøfler, sko du bruker inne i et hus Rett over Tvers over, på den andre siden Klart det Har fått det til, noe du er ferdig med Var forskjellig Skilte seg ut, var annerledes Deltakerne jobber i par. Brett arket. Den ene sitter med ordene fra teksten, den andre med forklaringen. Oppgaven blir: Hvilket ord tenker jeg på nå: «Tøfler, sko du bruker inne i et hus». Den andre svarer: «Innesko» osv. Den omvendte varianten kan selvsagt også brukes: Forklar ordet. Lag setninger med ord og uttrykk fra «Te-selskapet over veien». Det er viktig at ordene som velges ut av læreren, er ord som viser om de har forstått teksten. For eksempel: «kampanje» «sette i gang» «et par» «naboer» Avslutt med en skriftlig oppgave: - Skriv et sammendrag av teksten. - Skriv om en gang du var i te-selskap. - Hva mener du om kampanjen «Tid for te»?

9 9 Del 2 Generelle tips Denne delen innholder flere pedagogiske tips til de ulike fasene i leseprosessen. I tillegg er det satt opp eksempler på flere ordinnlæringsaktiviteter. 1.4 Flere tips til førlesefasen Møte på midten «Møte på midten» er en form for samarbeidslæring. Læreren deler deltakerne inn i grupper, fire i hver. Deretter deles et A3-ark inn i fire. Området på midten er felles for hele gruppa. Først skriver hver enkelt deltaker hva han/hun tenker om et tema eller et spørsmål læreren har gitt dem. Etterpå leser én og én opp for gruppa si hva de har skrevet. Deretter skal de bli enige om noen felles punkter som skal stå i området på midten. Til slutt tas en felles gjennomgang i klassen. Dette kan munne ut i et tankekart eller bare en tavlestorm. Dette er en fin aktivitet for å få tak i bakgrunnskunnskap, i tillegg til at deltakerne lærer av hverandre. Stille spørsmål Læreren stiller spørsmål til deltakerne som de ennå ikke kan svare på. Dette skaper nysgjerrighet og aktiverer bakgrunnskunnskapen. 1.5 Flere tips til lesefasen Modellering av spørrestrategier Læreren modellerer ulike spørrestrategier ved å lese et aktuelt tekstavsnitt høyt, stoppe opp og stille spørsmål: - ved ukjente ord - om hvem som gjorde hva og hvorfor - om hvorfor en situasjon oppsto - for å reflektere over hva som kommer til å skje videre

10 10 Læreren leser deretter videre og ber deltakerne lytte oppmerksomt for å finne svar på spørsmålene. Etter modelleringsfasen skal deltakerne arbeide i par eller smågrupper, lese et avsnitt, stoppe opp og stille egne spørsmål. Aviskort Se «Avis i Skolen, Oppland», for aviskort og mange andre tips. Her ligger mye ferdig materiale med mange ulike leseaktiviteter. Samarbeidslæring Læreren deler deltakerne inn i fire eller fem grupper, avhengig av antall. Del ut biter fra en tekst du har klippet opp i avsnitt eller i fire deler. Klipp for eksempel teksten «Te-selskapet over veien» i fire biter. Hver gruppe skal bli eksperter på hver sin del, både individuelt og sammen med gruppa. Først sitter deltakerne i ekspertgrupper, for eksempel A D. Deretter, når de har blitt eksperter på sin egen bit av teksten, går de til ny gruppe 1 4. Hensikten er å dele kunnskapen med de andre i den nye gruppa. Dette kan ende opp i en presentasjon foran klassen eller et skriftlig produkt, men selve prosessen med å lære av hverandre er det viktigste her. Stafettlesing på ulike måter En deltaker begynner å lese høyt. Læreren sier navnet på en annen deltaker som skal fortsette. Dette tar fokus bort fra prestasjonen. To og to har stafettlesing, eller de leser og stiller hverandre spørsmål. Når man leser to og to føles det tryggere å rette på hverandres uttale osv. På et litt mer avansert nivå kan en deltaker begynne å lese, så stopper vedkommende plutselig opp og peker på en annen deltaker som skal stille et spørsmål til det som har blitt lest. En tredje deltaker skal svare på spørsmålet. Dette kan gjøres felles i klassen eller når de leser i par/i grupper.

11 11 Lese mot veggen Alle deltakerne tar med seg boka/teksten sin og står vendt mot veggen og leser høyt alene. Dette er fint for å øve på høytlesing, i tillegg til at lyden reflekteres fra veggen. Læreren kan gå rundt og høre på/rette på uten at det blir lagt merke til av de andre. Korlesing Læreren leser og deltakerne gjentar, enten på ordnivå eller korte setninger. En variasjon innenfor korlesing er at læreren leser en setning, men stopper opp før siste ord. Deretter skal deltakerne si det siste ordet høyt i kor. Dette er en fin aktivitet hvis man vil fokusere på viktige ord/ord med vanskelig uttale osv. Veiledet lesing med lærer Læreren sitter med en enkelt deltaker og hører på uttale, leseferdigheter og snakker om strategier osv. Læreren kan i denne fasen stille spørsmål til det deltakeren har lest høyt. Hvilke nøkkelord fant du i denne teksten? Rollekort Rollekort er en god hjelp for å få til strukturerte gruppesamtaler omkring lest stoff. Deltakerne i en gruppe gis forskjellige roller i lesefasen, angitt på rollekort, der de skal lese på ulike måter. Det å være avsnittsguide er for eksempel én rolle der en deltaker velger ut et avsnitt som vedkommende vil lese på nytt for gruppa. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har utarbeidet ferdige rollekort som kan brukes til inspirasjon, se ort_bokmål.pdf. 1.6 Flere tips til etterlesefasen Muntlig framføring/sammendrag I denne aktiviteten kan for eksempel aviskort brukes: Still spørsmål med hvem/hva/hvor/når/hvordan/hvorfor, skriv nøkkelord og framfør med utgangspunkt i dette. Løpediktat/hentediktat Deltakerne jobber i par der én løper og én skriver. Læreren legger et sammendrag av teksten/ark med setninger slik at deltakerne ikke kan se det, for eksempel ute på gangen. En deltaker løper, leser første setning, memorerer, og løper tilbake til partneren og hvisker det til han/henne. Partneren skriver setningen. Den som løper, får ikke lov til å skrive noe. Han/hun må bare snakke/stave og forklare. Dette kan gjøres veldig enkelt med bare noen få ord, eller veldig vanskelig med lange setninger. Deltakerne får trent muntlig, skriftlig, lesing og lytting samtidig.

12 12 Leseløype Lesing kan foregå på mange arenaer. En leseløype kan organiseres rundt skolen, i naturen eller i skolebygget. Det kan også gjennomføres sammen med andre klasser. En leseløype organiseres med et bestemt antall poster med ulike leseaktiviteter og gjennomføres gruppevis med tre-fire deltakere i hver gruppe. Gruppene starter ved hver sin post for å unngå kø ved start. Postene kan være varierte, for eksempel: - koble overskrifter og tekstutdrag - lese tekst på en post og svare på spørsmål til teksten på en senere post - høytlesing - ordaktiviteter Leseløypen kan gjerne organiseres som en konkurranse. Hvem har fått flest poeng? 1.7 Flere ordinnlæringsaktiviteter To og to finner hverandre Læreren deler ut et ord til hver av deltakerne. Ordene kan være synonymer, antonymer, eller læreren kan dele ut ord til noen, og forklaring til noen andre. Så skal deltakerne ut på gulvet og finne ordene som passer sammen. Ordboks Læreren har en boks i klasserommet der alle ordene man har jobbet med legges i. Ordboksen fungerer best med innholdsord og er fin som en ekstraoppgave for deltakere som blir fort ferdig med oppgaver. Da kan de lage setninger med ordene, bøye ordene, forklare dem osv. Læreren kan trekke opp ord fra boksen når det passer, for eksempel for å fylle fem minutter mot slutten av dagen. Ord på veggen Viktige ord kan henges opp på veggen i en periode, for eksempel mens man jobber med et emne eller en leksjon. Da kan deltakerne kaste et blikk på veggen hvis de trenger det, og samtidig kan de ubevisst lære ordene siden de alltid er synlige i klasserommet. Ord og bilde er en god støtte for spor 1- deltakere. Dagens ord En deltaker skal hver dag presentere et ord foran klassen. Ordet kan velges fritt, eller være fra leksjonen. Deltakeren får et par dager på å forberede

13 13 seg. Deltakeren må skrive setninger på tavla, bøye ordet og forklare det for klassen. Hvis man starter hver dag med denne aktiviteten, blir deltakerne mer drevne etter hvert. Denne aktiviteten kan enkelt tilpasses deltakernes nivå. Deltakere som jobber mot Norskprøve 3, kan trekke med resten av gruppa ved å gi dem i oppgave å skrive setninger med ordet i ulike tider. Deltakeren som presenterte ordet, kan gå rundt og hjelpe til. Kombiner ord og bilde Dette er en vanlig aktivitet som mange lærere bruker. Aktiviteten passer fint for nybegynnere eller i starten av et nytt emne for å få opp ordforrådet. Kategorisering av ord Kategorisering av ord i for eksempel frukt/grønnsaker, verb/substantiv, tidsuttrykk/stedsuttrykk. Hulltekster Skriv inn ordet som mangler. Ordtest Del inn et ark i tre spalter. Skriv norske ord lengst til venstre, så skal deltakerne oversette til morsmål i spalte nr to. Læreren må være nøye med å passe på at deltakerne oversetter riktig. I slutten av uka/perioden klipper du bort de norske ordene slik at deltakerne må oversette fra morsmål tilbake til norsk. Dette er noe deltakerne føler de lærer mye av, og det kan gjøre det lettere å huske et ord hvis du har det på morsmål. I tillegg er det deltakerne selv som aktivt slår opp og bruker ordbok for å finne hva dette ordet betyr. Ordbingo Dette er en fin aktivitet som ikke tar så lang tid. Først spør læreren hvilke ord deltakerne har lært i dag/denne leksjonen. Deltakerne sier mange ord som læreren skriver på tavla. Deltakerne kan eventuelt komme opp selv og skrive ordene. Når det er ord eller mer på tavla, deler læreren ut en

14 14 papirremse med fem tomme ruter. Nå skal deltakerne skrive fem av ordene som står på tavla. Så leser læreren opp tilfeldige ord fra tavla, og deltakerne setter kryss hvis de har det ordet som læreren leser opp. Den første som har fem kryss roper «Bingo!». Deltakeren som har fått bingo, må da lese opp sine fem ord. Dette er en aktivitet som passer fint å ta før deltakerne går hjem eller som en naturlig avrunding av et tema. Puslespill Dette passer for lærere som liker å lage ting selv. Del inn et A4-ark på følgende måte: Så skriver du ord med forklaring slik at to og to sider passer sammen. Dette kan gjøres helt enkelt med synonymer eller med spørsmål og svar. Pass på at det ikke er flere spørsmål/svar som kan passe sammen, for da blir det vanskelig å pusle bitene etterpå. Hvis dere har lamineringsmaskin, bør arket lamineres før det klippes opp i biter. Deretter pusler deltakerne bitene sammen til en stor firkant igjen. Det fungerer best når to og to eller tre og tre deltakere jobber sammen.

15 15 Vedlegg Te-selskapet over veien (http://www.klartale.no/tema/te-selskapet-over-veien/) To familier har bodd side om side i ett år. En tirsdag kveld ble et hilsende nikk byttet ut med en kopp te. Gratulerer, sier Ole Kr. Jacobsen og Grethe Borgersen og gir en blomst. Norsk-pakistanske Ozma og Arshad Jamil tar i mot naboene sine i gangen hjemme på Hellerud i Oslo. Det er tilfeldigvis kvinnedagen. Familien Jamil har invitert folk de ikke kjenner godt, hjem på te. Det er en del av kampanjen «Tid for te» som Antirasistisk senter har satt i gang. De ønsker at ikke-muslimer skal bli bedre kjent med muslimer og andre innvandrere. Dette er jo egentlig helt feil. Det var jo dere som skulle kommet til oss, sier Jacobsen litt stivt. Han tar på seg tøflene han har tatt med seg, og stiger inn i stua. Borgersen og Jacobsen bor nesten tvers overfor huset til familien Jamil. De har hilst på hverandre på parkerings-plassen i nærmere ett år. Men julaften overrasket Arshad naboene. Jeg gikk bort med en nabo-gave, sier Arshad. Det var da vi inviterte dere til å komme på besøk til oss. Men så har vi ikke fått det til før dere inviterte oss nå, forklarer Borgersen. De fire står rett opp og ned og snakker. Jacobsen er pensjonert lærer fra Gran skole i Oslo. Grethe jobber på et kontor på en psykiatrisk klinikk. Ozma er juss-student, Arshad ITingeniør og leder av Ungdomsakademiet. Det tar kun få minutter før Jacobsen og Arshad er inne i en historisk diskusjon om Pakistan, India og innvandring i Norge. Arshad kom til Norge fra Pakistan da han var 12 år gammel. Ozma vokste opp i Østfold. Grethe Borgersen har bodd i huset på Hellerud i over 20 år. Hun og Jacobsen. har vært et par i ti år. Selskapet flytter seg ned i sofaen. Samtalen er fortsatt litt formell. Men Jacobsen har så mange historier om innvandrere fra sin egen skolehverdag. De forteller han gjerne om. Jeg har vært lærer for mange i B-gjengen. Vi så tidlig at de skilte seg ut, forklarer han. B-gjengen er en pakistansk gjeng i Oslo som driver med kriminalitet. Gjorde du ikke en god nok jobb? spør Arshad. De ler. Synker dypere ned i sofaen. Isen er brutt. Jacobsen forklarer at han hadde spurt B-gjengen om det en gang. Og at de innrømmet at lærerne hadde hatt en vanskelig jobb. En herlig duft sprer seg i rommet. Ozma har laget pakistansk samosa. Det er innbakt kjøtt, grønnsaker og krydder i deig av smør. Smørdeigen er norsk, oppskriften pakistansk. Integrert samosa, flirer Ozma. Jacobsen innrømmer at han mer enn én gang har kjøpt med seg slike hjem til middag. Ozma har hentet ned de fine tekoppene fra skapet. Bordet er dekket med pakistansk godteri, nøtter og norske muffins. Hva vil dere drikke? Kaffe eller te? spør Ozma. Vi er jo litt på denne kaffen, da, sier Grethe og smiler. Ozma ler. Det er vi også. Jeg drikker helst valnig kaffe, mens Arshad er mest glad i kaffe mocca, sier hun. Han tar likevel en pakistansk kardemomme-te. Te-selskapet har vart én time. Jacobsen er i gang med sin andre samosa. Borgersen forsøker å lære seg å fjerne skallet fra en spesiell nøttetype. Koppene er halvtomme. Allerede har de avtalt å møtes ute når sommeren kommer. Da kan familien Jamils barn løpe rundt. Fikk dere med dere verdens-mesterskapet (VM) i ski, spør Jacobsen. Bare på TV, det ble for travelt å dra opp for å se. Og barna er fortsatt litt små, sier Ozma. Men hun forteller at de har kjøpt ski til seg selv. Vi ønsker å lære å gå på ski godt selv. Neste år tar vi med oss barna ut i skiløypa. Da er det lettere å lære bort til dem, sier hun. Tredje generasjon innvandrere i Norge vil ha et norsk forhold til skisport. Det er Arshad sikker på.

16 De vil også nesten bli født med ski på beina, sier han. 16

«Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011

«Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011 «Lese for å forstå lese for å bestå?» Pedagogiske tips til leseopplæringen Etterutdanningskurs høsten 2011 2 XXXX «Lese for å forstå lese for å bestå?» Av: Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Hilde

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! DET ENKLE ER OFTE DET BESTE! Vurdering for læring praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg HVA VIL VI LÆRERE HA PÅ KURS? NOE SOM LIKNER DET VI ALLEREDE GJØR NOE SOM LIKNER DET VI HAR GJORT

Detaljer

Det enkle er ofte det beste

Det enkle er ofte det beste Det enkle er ofte det beste Vurdering for læring i andrespråksklasserommet praktiske eksempler av Hanne-Live Wilhelmsen og Lena Berg PLAN FOR DAGEN Hva er vurdering for læring? Erfaringsdeling underveis

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing Ord Lærerveiledning Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138 Om tekstene Arbeid med teksten etter lesing Arbeid med teksten før lesing Arbeid med teksten under lesing Aktiviteter Om tekstene Tekstene i

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg Kulturendring og motivasjon i klasserommet praktiske undervisningsopplegg Oppgave 1 Husk ordene. Hvor mange ord husker du? Tegn en påfugl Hvilke følelser ble vekket? Prestasjonsangst Mestringsglede Sinne

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f Forslag til arbeid med F f Tekstboka Arbeidsboka Nettoppgaver Femrader med ord på f Ukens dikt Munnhell Sang Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Krødsherad kommune Plan for Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Plan for læringsstrategier for skolene i Krødsherad kommune Pisa undersøkelsen

Detaljer

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Leseteorieri lys av minoritetsspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn Solveig-Alma Lyster (2012): Teori om lesing er spesielt

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a Forslag til arbeid med A a Tekstboka Arbeidsboka Ukens dikt Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i løpet) og f (senere i løpet) som eksempler når vi

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag BYGGFAG FYR-skolering * Oslo høsten 2015 15.11.15 lesesenteret.no 2 Undervisning/opplæring eller læring? Utfordringer i skolen i dag En av tre

Detaljer

Arbeid med andrespråket i skolen med elever og foreldre som en ressurs

Arbeid med andrespråket i skolen med elever og foreldre som en ressurs Arbeid med andrespråket i skolen med elever og foreldre som en ressurs Et kjent pedagogisk prinsipp i alle fag er å bygge videre på det en kan fra før. 12. august kl. 12.45 13.30 Kjers> Langvik Snakk med

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning!

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! 17. november 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 18.11.2014 Program

Detaljer

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 PROGRAM 13.00-14.30: Presentasjon Språkstøttere Bruk av ipad i og utenfor klasserommet. Gode apper. 14.30-14.45: Kaffe og te 14.45-15.30: Trykke

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener

HELLIG OVERBEVIST. En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn. Utrolige fenomener HELLIG OVERBEVIST En KRL-CAP om: Tro og trossamfunn Okkultisme Utrolige fenomener Du vil få tre skoletimer til å arbeide med denne CAP`en og du må beregne cirka to timer i lekse. MÅL Bli kjent med Jehovas

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring KURS FOR SPRÅKHJELPERE Innhold og gjennomføring Organisering Spor 1-deltakernes timeplan Språkhjelperne Organisering Språkhjelperne i aksjon Hvem er språkhjelperne? Viderekomne spor 2-deltakere På nivå

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs AKTIVE PAUSER OG AVSPENNING Atle Rolstadaas Hopp inn, hopp ut Utstyr: ingen Alle stiller seg i en sirkel

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro FYR-skolering * Oslo 16.11.2015 Ingeborg M. Berge * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanen på fagenes premisser, og opplæringen

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no 7. OKTOBER 2014 Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK Første samling 7. 8. oktober 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no Program for dagen Presentasjonsrunde

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

Målretta lesing Selektiv lesing

Målretta lesing Selektiv lesing Målretta lesing Selektiv lesing Margunn Mossige og Ingeborg Margrete Berge Margunn Mossige og Å lese for å skrive Et eksempel fra norskfaget Målretting: Å gi skriveoppgave i det en begynner med et tema

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

CAP Kontrakt aktivitetsprogram. Kreativt læringsprogram

CAP Kontrakt aktivitetsprogram. Kreativt læringsprogram CAP Kontrakt aktivitetsprogram Kreativt læringsprogram MÅL Når du er ferdig med dette kontraktsprogrammet, skal du ha kunnskap om: 1. Hva det vil si å være buddhist. 2. Viktige hendelser i buddhismens

Detaljer

Drop in Drop it Drop out Drop in again. Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune

Drop in Drop it Drop out Drop in again. Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune Drop in Drop it Drop out Drop in again Mette Bunting, Høgskolen i Telemark Lene Heibø Knudsen, Skien kommune 1 Er elevene lei av å lære eller lei av å ikke lære? Tidlig innsats Praksissjokk Innhold Knudsen,

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing

Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. - 10. trinn repetert lesing, skumme, tidslinje skanne lage spørsmål, ordbank

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Begrepsforklaring A-Å. Artefakter. Duettlesing. Fem-rader

Begrepsforklaring A-Å. Artefakter. Duettlesing. Fem-rader Begrepsforklaring A-Å Artefakter Artefakter er redskaper og gjenstander. Språk, økser, datamaskiner og slikkepotter er noen eksempler på artefakter. La elevene bruke artefakter i undervisningen der det

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 1. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 1. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande FYR-skolering 12.-14.oktober 2015 Norsk og DH del 1 Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande MÅL OG MØTEPLASSER Sammenfallende kompetansemål i fellesfag og programfag Årshjul Form og Farge Uke 37-39

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Modul 4. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T

Modul 4. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Modul 4 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tall og tellesystem Mat og drikke Tur til byen Hus og hjem/daglige gjøremål 11

Detaljer

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark.

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark. Forord Planter og dyr Planter og dyr er et læremiddel til bruk i naturfag på barnetrinnet og i begynneropplæring i norsk. Undervisningsmateriellet passer for elever på barnetrinnet. Andre målgrupper er

Detaljer

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen - eleven(e)s redning eller utstøting og segregering? 17. November

Detaljer

Læringsstrategier. ved. Tindlund ungdomsskole. -plan og innhold bygger på kurs og materiale fra Vigdis Refsahl, Statped.

Læringsstrategier. ved. Tindlund ungdomsskole. -plan og innhold bygger på kurs og materiale fra Vigdis Refsahl, Statped. Enhet Tindlund ungdomsskole Figur 1 Læringsstrategier ved Tindlund ungdomsskole -plan og innhold bygger på kurs og materiale fra Vigdis Refsahl, Statped. FRONTER-Undervisning-Læringsstrategier-Planer 1

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager Modul 3 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Året/mnd/ukedager Fødselsdag Humor Følelser og tilstand 14 Setningstyper: X-spørsmål

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok Lesemetoder Instruksjoner og utforming Samtalebilder Ord som inneholder bokstaven Lyttebilder Leseøving Vanskelige lyder Tekster Tekstboka til læreverket Ord

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegneseriefigurer Bondegård og dyrepark Aktualitetsstoff

Detaljer

UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40

UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40 UKEPLAN FOR 6.klasse UKE 40 Melding fra lærer: 28 Måltid sammen med fadderbarna TORSDAG ELEVRÅDSMØTE tirsdag GOD HØSTFERIE! Mandag 28.sept. Tirsdag 29.sept. Onsdag 30.sept. Torsdag 1.oktober Fredag 2.oktober

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

3 Førforståelse. Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring

3 Førforståelse. Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring 24 3 Førforståelse Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring Fra K. Gibran. Profeten: Om kunnskap Med førforståelse menes den innsikt lesere har når de møter

Detaljer

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken 1 Sykkeltrening i trafikken Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Erfaringer med sykling 6 Del 2: Teori Øvelse 2: Forskjellige sykkeldeler 7 Øvelse 3: Viktige trafikkskilt 8 Øvelse 4: Riktig atferd

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving Kathrine Wegge Å kunne uttrykke seg skriftlig- en verktøykasse må til! Stadig flere yrkesgrupper sitter foran dataskjermen Man må kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Tema: Sannsynlighet og origami

Tema: Sannsynlighet og origami Tema: Sannsynlighet og origami Aktiviteter: Møbiusbånd Håndtrykk Hotell uendelig Papirbretting Tidsbruk: 2 timer Utstyr: Papirstrimler Saks Papir og blyant Origamipapir, eller farga A4-ark Anskaffelse

Detaljer

ESERO AKTIVITET HVORDAN SER MÅNEN UT? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn x-x

ESERO AKTIVITET HVORDAN SER MÅNEN UT? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn x-x ESERO AKTIVITET Klassetrinn x-x Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 20 og 50 minutter, fordelt over to skoletimer Å: lære å arbeide sammen lære å bevege seg til

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus NASJONAL PRØVE i regning (PC) Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer