Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling"

Transkript

1 Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling

2 Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil, som fører til følgetilstander eller i verste fall døden. Substitusjonsbehandling er en hjelp til pasienten for å kunne bryte den onde sirkelen. I følge den velrennomerte Cochrane databasen er metadon en effektiv vedlikeholdsterapi i behandlingen av heroinavhengighet 1. Behandling av opioidavhengighet skal kombinere behandling med substitusjonslegemiddel med psykososiale tiltak 2.

3 Kosthold Mange rusmisbrukere har over tid levd på næringsfattig kost med høyt innhold av karbohydrater. Dette kan gi både fysiske og psykiske plager. Kostholdsanamnese med veiledning bør derfor være en naturlig del av tverrfaglig behandling av denne pasientgruppen. Inntak av raffinert sukker eller kunstig søtstoff kan gi søtsug, hungerfølelse og uønsket vektøkning. Juice eller brus bør unngås som tørstedrikk. Økt inntak av frukt, grønnsaker og bær kan dempe plager og forebygge en rekke sykdommer. Fiber fra grove kornsorter, nøtter og frø gir stabilt blodsukker og sunn tarmflora. Pasientene bør oppmuntres til å lage noen retter fra bunnen av, og gjennom små praktiske trinn, skape en endring som vil føre til bedre livskvalitet og lavere helserisiko. For praktiske tips om ren, naturlig mat og effekt på helse se: Dårlig tannhelse Det er mange årsaker til at narkomane har dårlig tannhelse. Som nevnt har de fleste et ensidig kosthold med inntak av mye sukker, og tannhygienen er heller ikke den beste. Som en konsekvens av det ensidige kostholdet, har mange også mangel på vitamin D. D-vitamin fremmer opptaket av kalsium og fosfat fra tarmen, og en mangel på dette kan blant annet føre til dårlige tenner. I tillegg kan bruk av opioider gi munntørrhet som over tid øker risikoen for karies. Tips for å oppnå et balansert kosthold: Vann som tørstedrikk Regelmessige måltider Langsomme karbohydrater bør foretrekkes Mye frukt og grønnsaker Tilskudd av marint omega-3-fett Mettet fett fra rene råvarer Umettet fett fra planter og sjødyr Ta vitamintilskudd en periode om det påvises vitaminmangel Fylkestannlegen skal gi pasienter i LAR vederlagsfri tannbehandling, noe pasienten bør informeres om. Samtidig bør pasienten få veiledning vedrørende tannhelse generelt. 3

4 Smertebehandling av LAR-pasienter 3 Å behandle smerte hos denne pasientgruppen er utfordrende. Fordi det kan gi rusfølelse, bør man unngå å bruke morfinlignende stoffer med hurtig og kortvarig effekt. Samtidig er det viktig at man gir effektiv smertelindring slik at de ikke utsettes for fristelsen til å kjøpe kraftige smertestillende legemidler illegalt fra rusmiljøet. 4 Man bør starte med maksimal dose betennelsesdempende legemiddel som ibuprofen eller lignende, i kombinasjon med maksimal dose paracetamol *. Legemidlene som foreskrives hyppigst til LAR-pasienter er kombinasjonspreparater med paracetamol-kodein. Ulempen med disse preparatene er at de er for svake til å gi effektiv smertelindring hos pasientgruppen, samtidig som de kan misbrukes. * Paracetamol er kontraindisert ved nedsatt leverfunksjon

5 Metadon effektiv og sikker behandling Metadon er ett av medikamentene som benyttes i substitusjonsbehandlingen i Norge. Medikamentet har blitt brukt ved opiatavhengighet siden 1960-tallet og er den mest dokumenterte behandlingsformen ved opiatmisbruk 4,5. God effekt oppnås for både behandlingsretensjon, redusert misbruk og forbedret sosial funksjon 5. Slik virker metadon Metadon transporteres via blodet til hjernen, der den binder seg til opioidreseptorer i nervesystemet og gir effekt. Metadonets jevne effekt gjør at pasienten blir kvitt eller får redusert heroinsuget, og er dermed mer mottagelig for annen type medisinsk og psykologisk behandling og sosial rehabilitering. Ved gjentatte doser metadon, som er tilfellet for de som er i substitusjonsbehandling, kan halveringstiden variere fra timer. Dette er viktig å ta hensyn til ved dosejusteringer, interaksjoner, overdose etc. 5

6 6

7 Riktig dose metadon Riktig dose er den som må til for at pasienten ikke lenger skal ha sug etter heroin, men heller ikke være ruspåvirket. Denne dosen varierer fra person til person, men ligger ofte mellom 60 og 120 mg metadon pr døgn. Riktig dose er også viktig for å minimere bivirkninger. Påfallende tretthet er som regel tegn på for høy dose. Anbefalt serumnivå ved steady state er nmol/liter. Ved mistanke om misbruk, og i noen tilfeller ved doseendring, kan serummåling være på sin plass. Normalt inntas metadonet en gang pr dag, og det skal alltid drikkes. Etter noen dager med samme dose oppnår kroppen en likevektstilstand av metadon, som er viktig for at pasienten skal ha et bra resultat av behandlingen. Dersom dosen er på 110 mg eller mer, skal det tas EKG årlig 2. Som en konsekvens av uteblitte doser, kan man oppleve redusert stabiliseringseffekt. Utlevering De nasjonale retningslinjene for LAR har anbefalinger for utlevering av substitusjonslegemidlene, bl.a. anbefales 2 : daglig utlevering de første 3 månedene legemidlene bør maksimalt kunne tas med hjem for 1 uke av gangen den første dosen bør tas under oppsyn ved henting av flere dagers forbruk 7

8 Bivirkninger På samme måte som alle andre legemidler, kan også metadon forårsake bivirkninger. De kommer som regel i begynnelsen av behandlingen, og avtar etter hvert. 8 Bivirkningene av metadonbehandling er hovedsaklig de samme som når en behandles med andre opioider. Det kan i noen tilfeller være vanskelig skille hva som er bivirkninger av legemiddelet og hva som er et resultat av livsstil før stabilisering i LAR-behandling. De vanligste bivirkningene av metadon er kvalme og oppkast. Andre bivirkninger er blant annet vektøkning, forstoppelse, svette, munntørrhet og nedsatt libido.

9 Tips til håndtering av de uønskede effektene av metadon Kvalme og oppkast oppstår oftest i begynnelsen av behandlingen. Pasienten bør spise lite og ofte og holde seg til enkel mat. Mange har nytte av kvalmestillende medikamenter som f.eks metoclopramid 10mg inntil x3. Vektøkning man bør gi pasientene individuelle råd om kosthold (se eget avsnitt) og fysisk aktivitet. Årsaken til vektøkningen bør kartlegges. Dersom den skyldes ødemer, bør muligheten for å behandle dette med diuretika utredes. Skulle vektøkningen bli uhåndterlig, bør det vurderes å skifte preparat. Munntørrhet bruk av opioider kan gi munntørrhet, som over tid øker risikoen for hull i tennene, se avsnitt om dårlig tannhelse. Redusert seksuell lyst Seksualfunksjonen kan svekkes av all opioidbruk. Heroinavhengige rusmiddelmisbrukere har derfor oftest lite seksualliv. Når pasienten har vært i legemiddelassistert rehabilitering en tid vil som oftest seksuallysten komme tilbake. Mange vil trenge hjelp til å bearbeide tidligere uheldige seksuelle erfaringer og til å finne ut av et samliv i edru tilstand. 9 Forstoppelse Generelle råd om kosthold, væskeinntak og fysisk aktivitet er viktig også her. Mye fiber, 6-8 glass vann pr. dag og mosjon. Apoteket kan gi god veiledning om osmotisk virkende midler (for eksempel laktulose) og andre laksantia. Svette kan ofte vedvare og for enkelte oppleves denne bivirkningen som svært sjenerende. Anticholinerge medikamenter, som for eksempel hyoscyamin.sulf., kan være nyttig for å redusere plagene, men man må være oppmerksom på at bruk av slike medikamenter kan gi mer munntørrhet.

10 Forlenget QT-tid 2 10 En sjelden, men alvorlig, bivirkning ved metadonbehandling (særlig ved høye doser) er forlenget QT-tid, som igjen kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Spesielt utsatt er de som allerede har en kjent QT-forlengelse, ved for eksempel en medfødt hjertelidelse. Det er anbefalt at QT-tiden bør registreres og følges opp ved metadonbehandling. En rekke legemidler kan påvirke QT-tiden. Dersom det er indikasjon for å bruke disse, skal man være ekstra varsom når pasienten bruker metadon. Følgende legemidler ansees som de viktigste: antibiotika: ciprofloxacin, erytromycin, klaritromycin trisykliske antidepressiva første generasjons antipsykotika, særlig tioridazin amisulprid ziprasidon antiarytmika: dispyramid, flekainid, amiodaron, ibutilid, sotalol (ikke andre betablokkere) Påvirkning av QT-tiden er doseavhengig. Små doser av f eks trimipramin (25-50mg) til LAR-pasienter erfares som trygt.

11 Annen samtidig medisinsk behandling 6 Noen kjente hemmere av CYP3A4 Øker kons. av metadon indikasjon/gruppe Flukonazol sopp Itrakonazol sopp Posakonazol sopp Vorikonazol sopp Ketokonazol sopp Ciprofloksacin antibiotikum Erytromycin antibiotikum Klaritromycin antibiotikum Fluvoksamin antidepressivum Paroksetin antidepressivum Venlafaksin antidepressivum Verapamil Hypertensjon, Angina Diltiazem Hypertensjon, Angina Cannabinoider rusmiddel Grapefruktjuice Noen kjente indusere av CYP3A4 Minsker kons. av metadon indikasjon/gruppe Karbamazepin epilepsi Efavirenz HIV Fenytoin epilepsi Johannesurt Naturlegemiddel Nevirapin HIV Barbituater epilepsi Rifampicin antibiotikum Listen er ikke komplett, men inneholder de viktigste legemidlene som er aktuelle for LAR-pasienter. Metadon metaboliseres i hovedsak av CYP3A4 i leveren, litt i tynntarmen. CYP2D6/CYP1A2 er noe involvert. Metadon kan interagere med andre legemidler, med gatedop, alkohol og til og med enkelte reseptfrie produkt og urtemedisiner. Slike interaksjoner er sjelden livstruende, men kan resultere i at den dosen pasienten står på blir for høy eller for lav og pasienten får dermed ubehag i form av døsighet og kløe (overdosering) eller smerter i kroppen, kvalme eller craving (opioid fjerning). CYP3A4-hemmere opptrer med en gang, mens effekten av induserne kan opptre så sent som etter 1 til 2 uker. Nyttig nettside: (DRUID) 11

12 12 Graviditet Graviditeter hos kvinner i LAR 9. Norske undersøkelser viser at de fleste graviditetene hos kvinner i LAR ikke er planlagte. Det anbefales at kvinnen/paret informeres om at det er økt sjanse for å bli gravid etter oppstart i LAR, og familieplanlegging bør diskuteres. Kvinnen/ paret bør informeres om prevensjonsalternativer og kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. Hormonspiral bør være det anbefalte middelet. Hvis kvinnen allerede er gravid, anbefales det at metadon opprettholdes under graviditeten (punkt i retningslinjene). Metadon kan trappes noe, eventuelt helt, ned under graviditet forutsatt at nedtrappingen skjer under betryggende forhold (punkt 6.5.3). Kombinasjon med benzodiazepiner 2 I substitusjonsbehandling vil rusvirkningen av benzodiazepinene svekke den stabiliserende virkningen av metadon, og avhengighetsreaksjoner vil gjøre det vanskelig å oppnå stabilisering og ønsket utvikling. Samtidig bruk av benzodiazepiner forverrer også pasientens kognitive funksjon. Dessuten øker bruk av disse medikamentene (også oxazepam) risikoen for overdosedødsfall ved samtidig bruk av opioider. Det advares derfor mot bruk av benzodiazepiner hos pasienter i LAR. Kombinasjon med alkohol 7 Alkohol kan forsterke den dempende effekten av substitusjonslegemidler og bidra til økt overdosedødelighet. Mange som er i slik behandling har i tillegg svekket leverfunksjon, bl.a. på grunn av kronisk hepatitt c. Kombinasjon med alkohol frarådes.

13 Toksisk dose 8 Det er individuelle variasjoner og toleranseutvikling. Doser på over 30 mg peroralt til voksne uten tilvenning gir alltid sedasjon. Dødelig dose for voksne ikke tilvente personer er fra ca 50 mg peroralt. 5 mg peroralt har gitt apné og koma hos barn. 10 mg peroralt har gitt dødsfall hos barn. Avvenning/nedtrapping Avslutning av substitusjonsbehandling er en kritisk situasjon med stor fare for tilbakefall, overdose og død. Det er nødvendig at brukeren er sterkt motivert og man må bruke lang tid på nedtrappingen. Tett oppfølging under og etter nedtrappingen er viktig 2,. Abstinens Abstinenssymptomer kan blant annet oppstå når metadondosen reduseres brått, og på grunn av den lange virketiden til metadon vil abstinensen vare lenger enn etter bruk av for eksempel morfin og heroin. Suget etter opioider vil komme raskt tilbake og være sterkt 7. Viktig å huske på Medisinen må oppbevares på et sikkert sted Legesjekk bør foretas en gang pr år Følge opp pasientens infeksjonsstatus Hvis medisinen ikke blir hentet 2 dager på rad, anbefales det at dosen blir redusert LAR-medisinen må ikke deles med andre Regelmessig bruk av cannabis kan gjøre rehabiliteringen betydelig vanskeligere Førerkort - Bruk av motorisert kjøretøy er ikke tillatt de første 6 månedene etter stabilisering på substitusjonslegemiddel. Når pasienten er stabilisert og kan dokumentere god rusmestring, kan det søkes om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften

14 Metadon DnE Vi i DnE jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår metadon til beste for pasientene. Med produksjons- og utviklingsavdeling i Norge har vi en unik mulighet til å tilpasse oss markedets behov. 14

15 A Metadon DnE Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. ATC-nr.: N07B C02 MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml og 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Metadonhydroklorid 1 mg, resp. 5 mg, metylparahydroksybenzoat, etanol (2,3%), natriumsitrat, vannfri sitronsyre, sakkarinnatrium, smaksstoffer og renset vann. Solbær-/eplesmak. Indikasjoner: Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling. Dosering: Doseres individuelt og tilpasses den enkelte pasient. Vanlig innledende dose er mg. Ved høy opioidtoleranse er innledende dose mg. Økes i trinn på 10 mg av gangen over 3 uker, vanligvis til 70 eller 80 mg. Etter en stabiliseringsperiode på 4 uker justeres dosen til pasienten ikke har rustrang og er uten kliniske tegn på effekter på psykomotorisk funksjon eller abstinenssymptomer. Vanlig dose er mg metadon/døgn, men enkelte kan trenge høyere doser. Dosen bestemmes etter klinisk vurdering, understøttet av overvåking av serumnivå. Anbefalt serumnivå ved steady state er nmol/liter ( ng/ml). Administreres vanligvis 1 gang daglig. Ved hyppigere administrering er det risiko for akkumulering og overdose. Høyeste anbefalte dose, som sjelden skal brukes, er 150 mg/dag. Ved høyere doser sees økt frekvens av QT-forlengelse, «torsades de pointes» og tilfeller av hjertestans. Høye doser kan også føre til en lav grad av uønsket eufori i et par timer etter den daglige dosen. Pasienten skal observeres etter inntaket i begynnelsen av opptrappingen, slik at uhensiktsmessige reaksjoner kan oppdages. Pasienten har stigende serumnivå i inntil 2 timer, og det er viktig at reaksjoner på overdosering eller andre farlige/besværlige reaksjoner kan fanges opp. En del pasienter utvikler autoinduksjon, slik at nedbrytning i kroppen øker. I slike tilfeller vil man måtte justere dosen opp én eller flere ganger for å beholde optimal effekt. Dersom en pasient tidligere har fått kombinasjonsbehandling med agonist/antagonist (f.eks. buprenorfin), bør dosen reduseres gradvis mens metadon introduseres. Doseintervallet bør forlenges til minst 32 timer hvis GFR er ml/minutt, og til minst 36 timer hvis GFR er <10 ml/minutt. Når behandlingen avsluttes, bør dette skje ved gradvis dosereduksjon. Dosen kan reduseres relativt raskt i begynnelsen, men dosereduksjonen må være langsom i sluttfasen (fra 20 mg daglig og nedover). Administrering: Kun til oral administrering, skal ikke injiseres. Skal brukes ufortynnet. Kontraindikasjoner: Respirasjonsdepresjon. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Akutt obstruktiv luftveissykdom. Gitt samtidig med MAO-hemmere eller gitt innen 2 uker etter avsluttet behandling med MAO-hemmere. Barn. Forsiktighetsregler: Forsiktighetsregler som for opioider generelt. Bør gis med forsiktighet ved risiko for forlenget QT-intervall, f.eks. ved kjent QT-forlengelse i anamnesen, fremskreden hjertesykdom, samtidig behandling med legemidler som har potensiale for QT-forlengelse, samtidig behandling med CYP 3A4-hemmere og elektrolyttanomalier (hypokalemi, hypomagnesemi). EKG-overvåking bør vurderes ved risikofaktorer for QT-forlengelse, spesielt hos kvinner. Barn er mer sensitive enn voksne og forgiftning kan derfor oppstå ved svært lave doser. Akutt astmatisk anfall, kronisk obstruktiv lungesykdom eller cor pulmonale, nedsatt respirasjonsreserve, hypoksi eller hyperkapni er relative kontraindikasjoner. Samtidig administrering av andre opiater, alkohol, barbiturater, benzodiazepiner og andre sterke, sedative og psykoaktive legemidler kan forsterke effektene og bivirkningene av metadon, og bør unngås. Samtidig behandling med opioidantagonister eller med kombinert agonist/antagonist bør unngås (med unntak av behandling av overdose), da det kan føre til abstinenssymptomer hos fysisk avhengige pasienter. Metadon må brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Metabolismen kan reduseres ved nedsatt leverfunksjon, og dosejustering kan være nødvendig. Lavere innledende dose må gis ved hypotyreoidisme, myksødem (økt risiko for respirasjonsdepresjon og langvarig CNS-depresjon), nedsatt nyre- (økt risiko for konvulsjoner) og leverfunksjon (levermetabolisme), astma eller redusert lungevolum (redusert respirasjonsfrekvens og økt luftveismotstand), uretrastriktur eller prostatahypertrofi (urinretensjon). Stor forsiktighet må utvises ved mulige hodeskader eller tilstander som omfatter økt intrakranielt trykk. Metadon bør ikke brukes ved intestinal pseudoobstruksjon, akutt magesykdom og inflammatorisk tarmsykdom. Ved nyresten og gallesten kan det være nødvendig med profylaktisk administrering av atropin eller andre spasmolytika. Eldre og pasienter med kardiovaskulær sykdom har økt risiko for hypotensjon og synkope. Innholdet av etanol er generelt for lite til å gi disulfiram-alkoholreaksjon. Noen personer er ekstremt sensitive og vil kunne utvikle disulfiram-alkoholreaksjon selv fra ørsmå mengder alkohol. Metylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Interaksjoner: P-gp-hemmere (f.eks. kinidin, verapamil, ciklosporin) kan øke serumkonsentrasjonen av metadon. Metadons farmakodynamiske effekt kan også økes pga. økt passasje over blod-hjernebarrieren. CYP 3A4-indusere (barbiturater, karbamazepin, fenytoin, nevirapin, rifampicin, efavirenz, amprenavir, spironolakton, deksametason, Hypericum perforatum) kan fremme levermetabolismen av metadon og doseøkning kan være nødvendig. CYP 3A4-hemmere (f.eks. kannabinoider, klaritromycin, delavirdin, erytromycin, flukonazol, grapefruktjuice, itrakonazol, ketokonazol, fluoksetin, fluvoksamin, nefazodon og telitromycin) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av metadon. Urinsurgjørende stoffer (som ammoniumklorid og askorbinsyre) kan øke renal metadonclearance. Visse proteasehemmere (amprenavir, nelfinavir, lopinavir/ritonavir og ritonavir/sakinavir) kan redusere serumnivået av metadon. For ritonavir gitt alene er det vist en dobling av AUC for metadon. Plasmanivåene av zidovudin øker ved metadonbruk etter både oral og i.v. administrering av zidovudin og det kan være nødvendig å redusere zidovudindosen. Pga. gjensidig interaksjon mellom zidovudin og metadon kan typiske opioidabstinenssymptomer utvikles under samtidig bruk (hodepine, myalgi, tretthet (fatigue) og irritabilitet). Metadon forsinker absorpsjonen og øker first pass-metabolismen av stavudin og didanosin, noe som fører til redusert biotilgjengelighet av stavudin og didanosin. Metadon kan fordoble serumnivåene av desipramin. Nalokson og naltrekson motvirker effektene av metadon og gir abstinens. Legemidler med depressiv effekt på sentralnervesystemet kan føre til økt respirasjonsdepresjon, hypotensjon, sterk sedasjon eller koma, og det kan derfor være nødvendig å redusere dosen av det ene eller begge legemidlene. Samtidig bruk av metadon og peristaltikkhemmende legemidler (loperamid og difenoksylat) eller antikolinergika, kan føre til kraftig forstoppelse og økt CNS-hemmende effekt. Metadon bør ikke kombineres med legemidler som gir QT-forlengelse slik som antiarytmika (sotalol, amiodaron, flekainid), antipsykotika (tioridazin, haloperidol, sertindol, fentiaziner), antidepressiver (paroksetin, sertralin) eller antibiotika (erytromycin, klaritromycin). Sam-

16 tidig administrering av MAO-hemmere kan føre til kraftigere CNS-hemming, alvorlig hypotoni og/eller apné. Metadon skal ikke kombineres med MAO-hemmere eller brukes innen 2 uker etter slik behandling. Opioidanalgetika forsinker gastrisk tømming og gjør derfor prøveresultater invalide. Tilførsel av teknetium Tc 99m-disofenin til tynntarmen kan hindres, og plasma-amylase- og plasmalipaseaktiviteten kan økes fordi opioidanalgetika kan gi sphincter oddi-konstriksjon, og dermed økt trykk på galleveiene. Dette fører til forsinket visualisering og ligner derfor obstruksjon av gallegangen. Diagnostisk bestemmelse av disse enzymene kan derfor være usikker i opptil 24 timer etter at legemidlet er gitt. Trykket i cerebrospinalvæsken kan økes. Effekten er sekundær til respirasjonsdepresjonsindusert karbondioksidretensjon. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Begrensede data viser ingen forhøyet risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer og respiratorisk depresjon kan forekomme hos nyfødte. QT-forlengende effekt etter påvirkning av metadon i svangerskapet kan ikke utelukkes og et 12-avlednings-EKG bør tas dersom den nyfødte har bradykardi, takykardi eller uregelmessig hjerterytme. Data fra dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Detoksifisering anbefales generelt ikke, spesielt ikke etter 20. svangerskapsuke. Hvis mulig bør dosen reduseres like før og under fødselen pga. risiko for neonatal respiratorisk depresjon. Overgang i morsmelk: Utskilles i små mengder i morsmelk, og gjennomsnittlig melk/plasmaforhold er 0,8. Barn kan ammes ved doser inntil 20 mg pr. dag. Ved høyere doser må fordelen ved amming nøye vurderes opp mot de mulige, negative effekter for spedbarnet. Bivirkninger: Vanligst er kvalme og oppkast (ca. 20%). Alvorligst er respirasjonsdepresjon, som kan opptre i løpet av stabiliseringsfasen. Respirasjonsstopp, sjokk og hjertestopp har forekommet. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hud: Forbigående utslett, svette. Nevrologiske: Sedasjon. Psykiske: Eufori, hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Vektøkning. Øre: Vertigo. Øye: Uklart syn, miose. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Xerostomi, glossitt. Hjerte/kar: Ansiktsrødme, hypotensjon. Hud: Pruritus, urticaria, annet utslett og, i svært sjeldne tilfeller blødende urticaria. Kjønnsorganer/bryst: Redusert potens og amenoré. Lever/galle: Dyskinesi i gallegangene. Luftveier: Lungeødem, respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Urinretensjon og antidiuretisk effekt. Psykiske: Dysfori, agitasjon, søvnløshet, desorientering, redusert libido. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Ødem i underekstremitetene, asteni, ødem. Sjeldne ( 1/ til <1/1000): Hjerte/kar: Bradykardi, palpitasjoner, tilfeller av QT-forlengelse og «torsades de pointes», særlig ved høye doser. Ukjent: Blod/lymfe: Reversibel trombocytopeni hos pasienter med kronisk hepatitt. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypomagnesemi. Ved langvarig bruk er det et gradvis, progressivt bortfall av bivirkninger over en periode på flere uker. Forstoppelse og svetting vedvarer imidlertid ofte. Ved langvarig bruk oppstår avhengighet av morfintypen. Abstinenssymptomene er lignende de en ser for morfin eller heroin, men mindre intense og mer langvarige. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Respirasjonssvikt, ekstrem søvnighet progredierende til stupor eller koma, maks. konstriksjon av pupiller, slapp muskulatur, kald og klam hud og enkelte ganger bradykardi og hypotensjon. I alvorlige tilfeller, særlig ved i.v. administrering, kan apné, kardiovaskulær svikt, hjertestans og død forekomme. Behandling: Åpne luftveier med assistert eller kontrollert ventilasjon må være sikret. Opioidantagonister kan være nødvendig, men da metadon har lang virketid (36-48 timer), og den mest brukte antagonisten nalokson bare 1-3 timer, bør behandlingen med korttidsvirkende antagonist om nødvendig gjentas. Meget lite metadon fjernes ved peritoneal dialyse eller hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07B C02. Egenskaper: Klassifisering: Narkotisk analgetikum. Virkningsmekanisme: Syntetisk potent kompetitiv opioidagonist som i likhet med morfin og heroin virker primært på µ-reseptorene, som er antatt å være spesielt viktige for analgesi, eufori, respirasjonsdepresjon, toleranse og avhengighet. Andre virkningsmekanismer involverer autonome funksjoner som tarmbevegelse, hostereflekser, svetting og tonus i glatt muskulatur. Metadon er en kompetetiv agonist med sterk affinitet til μ-reseptorene, og reduserer effekten av andre opioider som heroin. I terapeutiske, orale doser gis ikke subjektiv eufori eller kliniske atferdsforandringer. Absorpsjon: Hurtig. Biotilgjengeligheten er >80%. Steady state-konsentrasjonen oppnås innen 5-7 dager. Kan måles i plasma 30 minutter etter oralt inntak, og når maks. konsentrasjon etter ca. 4 timer. Proteinbinding: Ca. 90%, men store individuelle forskjeller. Hovedsakelig til alfal-glykoproteinsyre, men også til albumin og andre plasma- og vevsproteiner. Plasma:fullblodsforholdet er rundt 1:3. Fordeling: Vidt distribuert i vev, distribusjonsvolum 5 liter/kg, krysser placenta og utskilles i brystmelk. Distribueres til vevet med høyere konsentrasjon i lever, lungene og nyrene enn i blodet. Halveringstid: Enkeltdose: timer. Gjentatte doser: timer. Plasmaclearance er ca. 2 ml/minutt/kg. Metabolisme: Betydelig first pass-metabolisme. Katalyseres hovedsakelig av CYP 3A4, men CYP 2D6 og CYP 2B6 er også involvert, men i mindre omfang. Utskillelse: Ca % av dosen elimineres i urin i løpet av 96 timer (ca. 33% i uendret form).utskillelse av uendret metadon i urinen er ph-avhengig og øker med økende surhetsgrad i urinen. Ca. 30% av dosen elimineres i feces, men prosentandelen vil vanligvis reduseres ved høyere doser. Pakninger og priser (pr. juni 2011) : 1 mg/ml: 15 ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 86,10. 5 mg/ml: 14 ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 100, ml kr 461, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106,20. Refusjon: Gjelder 5 mg/ml 50 ml. Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase. Refusjonskode ICPC og ICD Vilkår nr -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 118, Behandling med legemidler uten markedsføringstillatelse skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha værtforsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov. 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. Sist endret:

17 Metadon DnE har markedets bredeste sortiment 11. Vi kan tilby løsninger som passer de fleste pasienter, selv med store endringer i behandlingen. Metadon er et livsfarlig legemiddel for en ikke-tilvendt person. Metadon DnE leveres derfor i endoseflasker, som inneholder eksakt den mengden pasienten skal drikke hver dag. Statens legemiddelverk slår fast at så sant det finnes godkjente produkter på markedet, skal disse foretrekkes fremfor apotekfremstilte preparater. Barnesikker plombert og uknuselig flaske. Erfaring viser at ikke mange er flinke til å låse inn medisinen sin, derfor er det svært viktig at pakningene er barnesikre 12. Metadon DnE inneholder ikke sukker eller fargetilsetting fordi det er skadelig for tennene, og det kan friste barn til å drikke. Metadon DnE fås også i 7-pakninger. Ved å benytte disse, kan man spare opptil NOK pr. pasient pr. år. 17 Pakningsvedlegget følger flasken. Det gjør at viktig informasjon alltid er tilgjengelig.

18 DnE august 2011 A/S Den norske Eterfabrikk Eterveien 12 Postboks 10 Bøler 0620 Oslo Telefon: E-post: Referanser: 1. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub legemiddelassistert_rehabilitering_ved_opioidavhengighet_ (utgitt 2010)- 3. Fredheim O, Borchgrevink PC, Nordstrand B, Clausen T, Skurtveit S Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy a pharmacoepidemiological study, Drug Alcohol Depend Jul 1;116(1-3): Epub 2011 Jan Mattic RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus no opiod replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD DOI: / CD (Publiseringsår 2004) 6. E. Bakke, L.Bachs: Interaksjoner med metadon og buprenorfin, Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: &MainLeft_5799=5544:52508::1:5800:13:::0:0 (Publisert ) 8. forgiftning cms (Utarbeidet 2009) 9. _for_gravide_i_legemiddelassistert_rehabilitering_lar_og_oppf_lging_av_familiene_frem_til_barnet_n_r_ skolealder_ (Publisert 2011) 10. (Revidert 2010) Binchy JM, Molyneux EM, Manning J. Accidental ingestion of methadone by children in Merseyside. BMJ May 21;308(6940):

Hjelpestoffer med kjent effekt: sukrose (11 g/dose), glukose, metylparahydroksybenzoat (E 218).

Hjelpestoffer med kjent effekt: sukrose (11 g/dose), glukose, metylparahydroksybenzoat (E 218). 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon Nordic Drugs 10 mg mikstur, oppløsning Metadon Nordic Drugs 15 mg mikstur, oppløsning Metadon Nordic Drugs 20 mg mikstur, oppløsning Metadon Nordic Drugs 25 mg mikstur, oppløsning

Detaljer

Smertetilstander Dosering bør tilpasses og vurderes individuelt ut fra effekten hos den enkelte pasient.

Smertetilstander Dosering bør tilpasses og vurderes individuelt ut fra effekten hos den enkelte pasient. 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon Abcur 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder 10 mg metadonhydroklorid. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1 tablett inneholder 158,4 mg

Detaljer

Metadon DnE 2 mg/ml mikstur, oppløsning: metadonhydroklorid 2 mg/ml

Metadon DnE 2 mg/ml mikstur, oppløsning: metadonhydroklorid 2 mg/ml PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon DnE 2mg/ml mikstur, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Metadon DnE 2 mg/ml mikstur, oppløsning: metadonhydroklorid 2 mg/ml Hjelpestoffer:

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: glukose, sukrose (11 g/dose), metylparahydroksybenzoat.

Hjelpestoffer med kjent effekt: glukose, sukrose (11 g/dose), metylparahydroksybenzoat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon Pharmadone 10 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 15 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 20 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 25 mg mikstur, oppløsning Metadon

Detaljer

Voksne: Rektalt: 100 mg. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet.

Voksne: Rektalt: 100 mg. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Petidin 100 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder 100 mg petidinhydroklorid For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Morfin 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Morfin 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG Mrek: Endringene i preparatomtalen og pakningsvedlegget må eventuelt senere oppdateres av de nasjonale kompetente myndighetene,

Detaljer

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosylan mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg Hjelpestoffer

Detaljer

Hvit til off-white, rund, flat tablett med skråkant, med delestrek på den ene siden og preget med M5 på den andre.

Hvit til off-white, rund, flat tablett med skråkant, med delestrek på den ene siden og preget med M5 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon Abcur 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 5 mg: 1 tablett inneholder 5 mg metadonhydroklorid. Hjelpestoffer: 5 mg: 1 tablett inneholder 79,2 mg laktose.

Detaljer

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir redusert ankelødem. 1 En sammenslåing av studier viser at

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN. Petidin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN. Petidin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Petidin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Petidinhydroklorid 50 mg/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Hvite, runde, konvekse tabletter, merket med 5 på den ene siden. Tablettene har ikke delestrek.

Hvite, runde, konvekse tabletter, merket med 5 på den ene siden. Tablettene har ikke delestrek. 1. LEGEMIDLETS NAVN Ketorax 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketobemidonhydroklorid 5 mg Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin-Skopolamin injeksjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Morfinklorid 10 mg/ml, Skopolaminbromid 0,4 mg/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Temgesic 0,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Buprenorfinhydroklorid tilsvarende buprenorfin 0,3

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus FORSLAG FOR FREMGANGSMÅTE VED MISTANKE OM AVVIKENDE METADONMETABOLISME

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Altifex 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Detaljer

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin.

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin Abcur 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg

Detaljer

Hvit eller nesten hvite, 8 mm runde flate tabletter med bokstaven L på den ene siden og med delestrek på den andre siden av tabletten.

Hvit eller nesten hvite, 8 mm runde flate tabletter med bokstaven L på den ene siden og med delestrek på den andre siden av tabletten. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Actavis 10 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hver tablett inneholder 75 mg laktosemonohydrat. For fullstendig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Paracetamol til barn

Paracetamol til barn Paracetamol til barn RELIS Fagseminar for farmasøyter Trondheim, 29. januar 2018 Ann-Katrin Eriksen Legemiddelrådgiver, Cand. Pharm RELIS Midt-Norge Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell

Detaljer

Dolorex vet. 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest, hund og katt.

Dolorex vet. 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest, hund og katt. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dolorex vet. 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest, hund og katt. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff(er): Butorfanol 10 mg (ekvivalent

Detaljer

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset.

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kestine 10 mg smeltetabletter Kestine 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ebastin 10 mg og 20 mg Hjelpestoff med kjent effekt: aspartam 1

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

Erstatningsbehandling ved opioidavhengighet, sammen med medisinsk, sosial og psykologisk behandling.

Erstatningsbehandling ved opioidavhengighet, sammen med medisinsk, sosial og psykologisk behandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Buprenorphine Bluefish 0,4 mg, 2 mg og 8 mg sublingvaltabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 0,4 mg sublingvaltabletter: Hver sublingvaltablett inneholder buprenorfinhydroklorid

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Menieres syndrom.

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Menieres syndrom. 1. LEGEMIDLETS NAVN Marzine 50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Syklizinhydroklorid 50 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter 4. KLINISKE

Detaljer

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein).

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). 1. LEGEMIDLETS NAVN Kodein 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus:

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Utfordringer i møte med den opiatavhengige Medisinskfaglig rådgiver Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker (ASP) Klinikk rus og avhengighet

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Undervisning for IIIC høsten 2014 Sunniva E. Christiansen, LiS ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital Disposisjon Indikasjon og medisinsk

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

PREPARATOMTALE. Loratadin er indisert for symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urtikaria.

PREPARATOMTALE. Loratadin er indisert for symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urtikaria. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Hexal, 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: En tablett inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin.

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. For fullstendig

Detaljer

1 LEGEMIDLETS NAVN Metadon Martindale Pharma 2mg/ml mikstur, oppløsning

1 LEGEMIDLETS NAVN Metadon Martindale Pharma 2mg/ml mikstur, oppløsning PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Metadon Martindale Pharma 2mg/ml mikstur, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 2 mg metadonhydroklorid. Inneholder også paraoransje

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Hormonell antikonsepsjon Kombinasjonsmidler (østrogen + gestagen): p-piller, p-plaster, p-ring

Detaljer

Diagnostisering av mistenkt akutt overdosering eller forgiftning med opioider.

Diagnostisering av mistenkt akutt overdosering eller forgiftning med opioider. 1. LEGEMIDLETS NAVN NEXODAL 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ampulle med 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid

Detaljer

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi.

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Efedrin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 50 mg efedrinhydroklorid For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Doseringen justeres individuelt på grunnlag av effekt og bivirkninger. Det ses betydelig variasjon både i dosebehov og respons hos pasienter.

Doseringen justeres individuelt på grunnlag av effekt og bivirkninger. Det ses betydelig variasjon både i dosebehov og respons hos pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin 10 mg tabletter Morfin 30 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder henholdsvis 10 mg og 30 g morfinsulfat pentahydrat. Hjelpestoff med

Detaljer

Lindrende medikamenter i livets sluttfase. Eivind Steen

Lindrende medikamenter i livets sluttfase. Eivind Steen Lindrende medikamenter i livets sluttfase Eivind Steen Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Thorbjørn Egner Morfin Haldol Robinul Midazolam Morfin

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3 mg laktosemonohydrat.

Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3 mg laktosemonohydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Clarityn 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: Hver Clarityn 10 mg tablett inneholder 71,3

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN LEPTANAL.

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN LEPTANAL. Godkjent av Statens legemiddelverk 25.10.2006 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN LEPTANAL. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fentanyl 50 mikrog/ml (som sitrat). For hjelpestoffer se punkt 6.1.

Detaljer

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe.

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Domosedan vet. 10 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid 10 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

BASAL FARMAKODYNAMIKK

BASAL FARMAKODYNAMIKK BASAL FARMAKODYNAMIKK Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi St.Olavs Hospital Definisjoner Farmakodynamikk Hva

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Morphasol vet 4 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Morphasol vet 4 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Morphasol vet 4 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: 4 mg butorfanol (som butorfanoltartrat

Detaljer

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Xylocain liniment 3 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Alimemazintartrat 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter,

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium.

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calciumfolinate Teva 15 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kalsiumfolinat tilsvarende 15 mg folinsyre For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Legemiddelinteraksjoner?

Legemiddelinteraksjoner? Legemiddelinteraksjoner? Farlig eller uproblematisk? Olav Spigset Avdeling for klinisk farmakologi Hva er en interaksjon? Et legemiddel (eller noe annet) påvirker effekten til et annet legemiddel Gunstig

Detaljer

1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml tinktur fra Papaver somniferum L., succus siccum (opium, rå)tilsvarende 10 mg morfin.

1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml tinktur fra Papaver somniferum L., succus siccum (opium, rå)tilsvarende 10 mg morfin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dropizol 10 mg/ml dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml tinktur fra Papaver somniferum L., succus siccum (opium, rå)tilsvarende

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett, uten filmdrasjering, preget med ucb på én side og delestrek på den andre siden.

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett, uten filmdrasjering, preget med ucb på én side og delestrek på den andre siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postafen 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett med Postafen inneholder 25 mg meklozinhydroklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi.

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Titralac 50 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg kalsiumkarbonat Hjelpestoffer med kjent effekt: Én tablett inneholder hvetestivelse (70

Detaljer

Barn i alderen 1-18 år til forebygging av forsinket kjemoterapiindusert kvalme og oppkast (CINV)

Barn i alderen 1-18 år til forebygging av forsinket kjemoterapiindusert kvalme og oppkast (CINV) 1. LEGEMIDLETS NAVN Afipran 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Metoklopramidhydroklorid 1 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Mikstur 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Voksne Afipran er indisert hos

Detaljer

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann.

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gaviscon, mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Natriumalginat 50 mg Aluminiumhydroksid 100 mg Natriumhydrogenkarbonat 17 mg Kalsiumkarbonat

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff: 1 kapsel inneholder 34 mg laktosemonohydrat.for fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff: 1 kapsel inneholder 34 mg laktosemonohydrat.for fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hypericum STADA harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder: 425 mg tørret ekstrakt av Hypericum perforatum L., herba (tilsvarende 1,49-2,55

Detaljer

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke.

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastop vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezol 4,27 mg (tilsv. 5,0 mg atipamezolhydroklorid) Hjelpestoff:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Afipran 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Metoklopramidhydroklorid 5 mg/ml

1. LEGEMIDLETS NAVN. Afipran 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Metoklopramidhydroklorid 5 mg/ml 1. LEGEMIDLETS NAVN Afipran 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Metoklopramidhydroklorid 5 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1 ml inneholder henholdsvis 0,1 mg, 0,25 mg og 0,5 mg oksymetazolinhydroklorid

1 ml inneholder henholdsvis 0,1 mg, 0,25 mg og 0,5 mg oksymetazolinhydroklorid 1. LEGEMIDLETS NAVN Rhinox 0,1 mg/ml nesedråper Rhinox 0,25 mg/ml nesedråper Rhinox 0,5 mg/ml nesedråper 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder henholdsvis 0,1 mg, 0,25 mg og 0,5 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. Paralgin forte stikkpiller, Paralgin major stikkpiller "Weifa"

PREPARATOMTALE. Paralgin forte stikkpiller, Paralgin major stikkpiller Weifa PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Paralgin forte stikkpiller, Paralgin major stikkpiller "Weifa" 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 stikkpille Paralgin forte inneholder: Paracetamol 400 mg og

Detaljer

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat.

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Perigona 400 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat)

Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat) PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge

Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge Undervisning for IIIC høsten 2012 Sunniva E. Christiansen, LiS ved Poliklinikk rus, avhengighet og LAR Disposisjon Rusbehandling i Midt-Norge Indikasjon

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfat-natriumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin.

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin Abcur 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg

Detaljer

Smertebehandling hos rusmisbrukere

Smertebehandling hos rusmisbrukere Smertebehandling hos rusmisbrukere Tone Høivik Seksjon for smertebehandling og palliasjon / Postoperativ Seksjon Kirurgisk Serviceklinikk November 2014 tone.hoivik@helse-bergen.no Abstinensbehandling Alkohol:

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter mianserinhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml felbamat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Morfin Takeda 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Morfin Takeda 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

1. LEGEMIDLETS NAVN. Morfin Takeda 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Morfin Takeda 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin Takeda 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Morfin Takeda 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 10 mg morfinhydrokloridtrihydrat,

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Revertor vet 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Revertor vet 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Revertor vet 5 mg/ml til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezolhydroklorid 5,0 mg Hjelpestoff: Metylparahydroksybenzoat

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer