a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen."

Transkript

1 Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Da vi ikke kjenner funksjonen ønsker vi å løse punktvis med numerisk derivasjon. En tilnærmingen av objektets akselerasjon er derfor følgende: b) Videre ønsker vi også å finne en tilnærming for objektets høyde over havet. Da vi vet at må vi integrere. Med numerisk integrasjon er det mulig å løse for punktvis. Det kan også nevnes at arealet under grafen (her punkter) tilsvarer høyden med respekt til tid. Dersom en ser på en tilfeldig grafe, kan en finne høyden på 5 ved å regne ut arealet under grafen mellom 0 og 5,. I denne oppgaven ønsker vi å bruke sammen fremgangsmåte, men her med numerisk integrasjon. En tilnærming av objektets høyde over havet vil derfor bli følgende: Det vil også være mulig å tilpasse trapesmetoden for en mer nøyaktig løsning., hvor 1

2 Oppgave 2 a) Vi kan løse for arealet under en ukjent funksjon ved hjelp av trapesmetoden. Først ønsker vi å forklare hvordan vi får den såkalte trapesmetoden. Da arealet for et delintervall i intervallet, er gitt ved, hvor Vet vi at arealet for intervallet, blir summen av delintervallene. Altså Herfra kan vi manipulere uttrykket slik at vi får det ønskede uttrykket. Vi kan fra dette se sammenheng med trapesmetoden., Vi har med dette vist hvordan dette gir den såkalte trapesmetoden. Forskjellen her er at intervallene her deles opp i 2 like delintervaller, mens den tradisjonelle trapesmetoden deler delintervallene opp i like delintervaller. 2

3 b) Dersom vi ser på funksjonsverdiene, vil vi se at 2 like delintervaller. Dette betyr at intervallet, vil bli delt opp på følgende måte: 2 delintervall 2 delintervaller 2 delintervaller 2 delintervaller Nedenfor har vi tegnet delintervallene, og gitt hver funksjonsverdi et navn n Fra dette ser vi at de funksjonsverdier som i er gitt et partall er funksjonsverdier som vi finner igjen i. 3

4 c) Det er også mulig å manipulere utrykket på en slik at måte at det tar i bruk for å regne ut nye verdier. Først ønsker vi å se etter et mønster i utregnelser av med forskjelige verdier for. deles på 2 da intervallantallet multipliseres med 2. Med andre ord: Fra dette kan vi anta følgende: Vi har med dette vist hvordan 2 4

5 d) Nedenfor finnes en ny utgave av trapes.py import time from math import * def f(x): return cos(x) def iterativ_trapes(f,a,b,eps,m): j = 0 n = 1 I =(0.5*(f(a)+f(b)))*(b-a) abserr = abs(i) while j<m and abserr>=eps*abs(i): j += 1 Ip = I n = 2*n h = (b-a)/n sum = 0.0 for i in range(1,n/2+1): x = a + (2*i-1)*h sum = sum + f(x) I = 0.5*Ip + h*sum abserr = abs(i-ip) return(i, abserr, j) a = 0.0; b = 1.0; eps = 1.0e-12 [I,err,K] = iterativ_trapes(f,a,b,eps,40) print "Integral: %1.14f, estimert relativ feil: %e, iterasjoner: %i" %(I, err, K) print "\neksakt verdi=%1.14f, eksakt feil=%e" %(sin(b),abs(sin(b)-i)/abs(sin(b))) print "Det hele tok %1.2f sekunder" %time.clock() python trapes_new.py Integral: , estimert relativ feil: e-13, iterasjoner: 19 Eksakt verdi= , eksakt feil= e-13 Det hele tok 0.62 sekunder python trapes.py Integral: , estimert relativ feil: e-13, iterasjoner: 20 Eksakt verdi= , eksakt feil= e-13 Det hele tok 1.17 sekunder Ved å bytte til en alternativ metode har vi spart 0.55 sekunder. 5

6 Oppgave 3 a) 1, 0 1 Vi løser for på følgende måte: tan tan Deretter setter vi inn for 0 1 for å finne konstanten. tan 1 0 c tan 1 tan 6

7 b) Deretter ønsker vi å løse likningen numerisk på intervallet [0, 0.6] med Eulers metode. Dette kan gjøres med et program: from math import * # From x(0) = 1 h = 0.1; xp = 1.0; tp = 0.0 # Define f(t, x) def f(x): return x** # Solve for x' = f(t, x) for k in range(0, 6): xn = xp + h*f(xp) tn = (k+1)*h print tn, xn tp=tn xp=xn python 3b.py Nå ønsker vi å plotte verdiene sammen med verdiene for den eksakte løsningene for. De eksakte løsningene for i intervallet 0.0, 0.6 er følgende: 0.1 tan tan tan tan tan tan

8 c) Nå vil vi bruke Eulers midpunktmetode i stedenfor Eulers metode. På samme måte som i forrige oppgave, lager vi et program som regner ut verdiene for oss. from math import * # From x(0) = 1 h = 0.1; xp = 1.0; tp = 0.0 # Define f(t, x) def f(x): return x** # Solve for x' = f(t, x) for k in range(0, 6): xpn = xp + (h*f(xp))/2.0 xn = xp + h*f(xpn) tn = (k+1)*h print tn, xn tp=tn xp=xn python 3c.py Dersom vi plotter disse verdiene i samme grafe ser vi at dette gir en mer nøyaktig tilnærming til den eksakte løsningen enn det Eulers metode ga. 8

9 d) Formelen kan løses numerisk med følgende program så lenge Dersom dette er mindre enn null vil vi få problemer med imaginære tall. from math import * # From x(0) = 1 h = 0.1; xp = 1.0; tp = 0.0 # Define f(t, x) def f(x): return x** # Solve for x' = f(x) for k in range(0, 6): xn = (2-h*xp-2*sqrt(1-h**2-2*xp*h))/h tn = (k+1)*h print tn, xn tp=tn xp=xn python 3d.py Plotter vi alle grafene sammen ser vi disse verdiene ligger over de eksakte verdiene. Her ser vi at den alternative metoden ligger nærmest de eksakte verdiene for. Herfra kunne vi kanskje brukt de to beste tilnærmelsene på hver sin side, bedre tilnærmelse av. E, for å få en 9

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430 MAT Vår Oblig Innleveringsfrist: Fredag 9februar kl 43 Oppgaven leveres stiftet med forsideark på ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt i 7 etg i Niels Henrik Abels hus innen fristen Oppgaven vil

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Løsningsforslag Øving 12

Løsningsforslag Øving 12 Løsningsforslag Øving 1 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 013 Oppgave 9-89 Løsning Vi skal finne et uttrykk for trykket som funksjon av x og y i et gitt hastighetsfelt. Antagelser 1 Strømningen er stasjonær.

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer