Konseptuell modell, skjermdesign og konstruksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptuell modell, skjermdesign og konstruksjon"

Transkript

1 Konseptuell modell, skjermdesign og konstruksjon Vedlegg til øving D3 1. Gjennomgående eksempel 2. Beskrivelse av konseptuell modell 3. Skjermdesign, kobling mot konseptuell modell og oppførsel 4. Dokumentasjon av konstruksjon

2 1. Gjennomgående eksempel For å illustrere notasjonene som skal benyttes i øvingen har vi laget et veldig enkelt gjennomgående eksempel: Programmet Gruppeliste. Du skal lage et program for å håndtere en gruppe (liste) av personer. Dette kan for eksempel være en venneliste. For hver person i listen skal det vises navn, og fødselsdato. Det skal være mulig å legge til nye personer og endre persondata. Lysbildene med ramme angir hva som skal leveres i rapporten i øving D3.

3 2. Konseptuell modell (generelt) Den konseptuelle modellen beskriver de begrepene brukeren skal behøve å forholde seg til. Disse beskrives tekstlig og v.h.a. UMLdiagrammer, der begrepene enten blir til klasser, datafelt i klassene, eller navn på relasjoner mellom klasser. Klassene kan forholde seg til hverandre v.h.a arv ( er -relasjoner) eller aggregering ( har / består av -relasjoner).

4 2. Konseptuell modell (innlevering) I Gruppeliste er begrepene: Gruppe, Person, Navn, og Fødselsdato. Sammenhengen mellom disse begrepene er: en person har et navn, en og en fødselsdato. En gruppe kan bestå av et vilkårlig antall personer. UML-diagrammet til høyre viser dette. (Alle figurer er på engelsk) Group 0..1 persons 0..n Perso n name dateofbirth

5 3. Skjermdesign (generelt) Hensikt å beskrive den overordnede strukturen til brukergrensesnittet, uten konstruksjonsdetaljer sammenheng mellom brukergrensesnittet og den konseptuelle modellen Abstrakt, unngår detaljer hierarkisk struktur, men ikke komponentstruktur hva slags data vises hvor, men ikke modell-klasser omtrentlig layout, men ingen LayoutManager-logikk Et godt utgangspunkt for konstruksjon

6 3. Skjermlayout (innlevering) Group group (view) Person[ ] persons = group.persons (view) - Person seleksjon Viser frem liste av Person-objekter, hvorav en kan velges. Valgt Person skal vises i hvert sitt panel til høyre. nyperson(group) (edit) Person person = seleksjon (view, edit) = person.name (edit) = person. (edit) = person.dateofbirth (edit) = seleksjon (view) som over, men kun view Skissen til venstre viser skjermlayout: panel som viser liste av Personobjekter støtter seleksjon av Person-objekt panel som støtter visning og editering av det Person-objektet som er selektert i Person-liste-panelet editering av name-attributtet editering av -attributtet editering av dateofbirth-attributtet panel som støtter visning av det samme selekterte Person-objektet som over nyperson-aksjon som operererer på Group-objektet i vinduet over

7 Notasjon for skjermlayout (1) Boks for komponent Deklarasjon av dataene som komponenten håndterer (logisk) datatype, klassenavn, evt. array-klammer variabelnavn initiell verdi, uttrykk som kan referere til andre variabler Funksjon view og/eller edit Type, navn og tekstlig beskrivelse kan utelates Person person = seleksjon (view, edit) = person.name (edit) = person. (edit) = person.dateofbirth (edit)

8 Notasjon for skjermlayout (2) Boks for komponent Deklarasjon av dataene som komponenten håndterer (logisk) datatype, klassenavn, evt. array-klammer variabelnavn initiell verdi, uttrykk som kan referere til andre variabler Funksjon view og/eller edit Lokale variabler Tekstlig beskrivelse Person[ ] persons = group.persons (view) - Person seleksjon Viser frem liste av Person-objekter, hvorav en kan velges. Valgt Person skal vises i hvert sitt panel til høyre.

9 Notasjon for skjermlayout (3) View eller Edit Bruk View dersom dataene i dette feltet kun skal vises fram. Bruk Edit dersom brukeren skal kunne endre innholdet.

10 3. Kobling konseptuell modell (innlevering) Konseptuell modell Group 0..1 persons 0..n Perso n name dateofbirth Skjermlayout Group group (view) Person[ ] persons = group.persons (view) - Person seleksjon Viser frem liste av Person-objekter, hvorav en kan velges. Valgt Person skal vises i hvert sitt panel til høyre. nyperson(group) (edit) Person person = seleksjon (view, edit) = person.name (edit) = person. (edit) = person.dateofbirth (edit) = seleksjon (view) som over, men kun view

11 3. Koblinger mellom data (innlevering) Group group (view) Person[ ] persons = group.persons (view) - Person seleksjon Viser frem liste av Person-objekter, hvorav en kan velges. Valgt Person skal vises i hvert sitt panel til høyre. nyperson(group) (edit) Person person = seleksjon (view, edit) = person.name (edit) = person. (edit) = person.dateofbirth (edit) = seleksjon (view) som over, men kun view

12 3. Konkret skjermdesign (innlevering) Group group (view) Person[ ] persons = group.persons (view) - Person seleksjon Viser frem liste av Person-objekter, hvorav en kan velges. Valgt Person skal vises i hvert sitt panel til høyre. Person person = seleksjon (view, edit) = person.name (edit) = person. (edit) = person.dateofbirth (edit) Konkret realisering i SWING nyperson(group) (edit) = seleksjon (view) som over, men kun view Skjermlayout

13 3. Virkemåte (innlevering) Brukeren velger en person i listen, og kan deretter se persondata og endre navn, og fødselsdato. Brukeren trykker Ny person og får opp en tom person. Data for navn, og fødselsdato kan legges inn/endres.

14 4. Konstruksjonsbeskrivelse Hensikt å vise hvilke klasser og objekter som inngår i løsningen hvordan disse støtter implementasjonen av den abstrakte GUI-modellen hvilke klasser implementerer vinduer og panes hvordan representeres variablene i GUI-modellen Diagrammer utdyping av GUI-modellen med konstruksjonsklasser tradisjonelle klassediagrammer med relevante klasser interaksjonsdigrammer for sentrale sekvenser

15 4. MVC i layout (innlevering) Introduserer klasser som implementerer Model-, View- og Controller-rollene kombinasjoner av roller (M,V,C) klasser og impl. grensesnitt Utelater komp.- spesifikke støtteklasser VC: GroupPanel, ListSelectionListener; M: Group VC: JList; M: PersonListModel VC: JButton; M: NewPersonAction VC: PersonPanel; M: Person VC: JTextField VC: JFormattedTextField VC: JFormattedTextField V: PersonPanel M: Person

16 Datatyper og GUI-elementer Boolean avkryssningsboks, krever tydelig ledetekst radioknapper/nedtrekksliste/liste med symmetriske valg (ja/nei, av/på,...) Heltall tekstfelt, krever validering radioknapper, relevant valg + Andre... -knapp combobox, tekstfelt med validering + relevante valg tall med opp/ned-knapper slider, relevant verdiområde og granularitet

17 Datatyper og GUI-elementer... Desimaltall tekstfelt, krever validering slider, relevant verdiområde og granularitet Dato tekstfelt med validering (merk datoformat) uavhengig innfylling av år, måned og dag som tall nedtrekksdialog for kalender Tekst tekstfelt, evt. validering og komplettering combobox, tekstfelt + relevante valg merk at tekstvariabler ofte brukes til å begrensede sett

18 Datatyper og GUI-elementer... Egne objekter bruk av navn (er egen ID) som nøkkel liste av relevante objekter, f.eks. alle av en klasse, naboer et nettverk, parent-kjede, etc. combobox med komplettering gir stor fleksibilitet Strukturer aggregeringshierarki, tre-komponent 1-n relasjon, lister side om side klassifiseringshierarki, felles visning med ulike ikoner

19 4. Konstruksjon Hvordan beskrive ferdige komponenter hvilke komponenter som GUI et består av hierarkisk sammensetning hvordan disse samspiller Klassehierarki for ferdig komponenter Objektdiagram for instanser og relasjoner Interaksjonsdiagram (sequence, collaboration) for samspill

20 4. Konstruksjon AbstractListModel NewPerso naction PersonList Model group Group Klasser arving impl. Relasjoner navn kardinalitet Properties felt som kan lese og skrives fritt vha. getog set-metoder utelat metodene selv AbstractAction action JButton JPanel <<Interface>> PropertyChangeListener nametextfield JTextField JList personlist GroupPanel pp1 pp2 PersonPanel textfield JFormatted TextField formatter AbstractFor matter model ListModel cellrenderer ListCellRender er dateofbirthtextfield RegexpFor matter PersonLine listeners GroupListen er value 0..n model 1 0..n 0..n 1 1 PropertyChangeSupport For matter Person name dateofbirth persons 0..n pcs

21 JList 4. Konstruksjon personlist Komponenthierarki Arving av Swing-klasser Relasjonsnavn JButton JPanel GroupPanel pp2 pp1 PersonPanel nametextfield textfield dateofbirthtextfield JTextField JFormatted TextField

22 Konstruksjon Ab stractlistmodel NewPerso naction PersonList Model group Group model ListModel 0..n listen ers 0..1 Ab stractaction JList 0..n persons action personlist GroupListen er value 0..n JButton PersonLine 1 Person ListCellRender er Abstrakte klasser og grensesnitt Relasjoner mellom Swing-klasser og egne Flyktige relasjoner Modell-klasser vs. GUI-klasser

23 4. Sentrale sekvenser panel : GroupPanel getgroup action : NewPersonAction group : Group listmodel : PersonListModel jlist : List DataList ener addperson groupchanged intervaladded

24 4. Sentrale sekvenser panel : GroupPanel jlist : List DataListener 1: getgroup 4: intervaladded model jbutton : JButton action action : NewPersonAction listmodel : PersonListModel 2: addperson group 3: groupchanged group : Group

25 4. Sentrale sekvenser personlist : JList grouppanel : ListSelectionList ener pp1 : PersonP anel pp2 : PersonPanel addlists electionlistener(list Select ionlis tener) valuechanged(list SelectionEvent) gets electedvalue setmodel setmodel

26 4. Sentrale sekvenser 2: valuechanged(listselectionevent) grouppanel : ListSelectionListener 5: setmodel 4: setmodel pp2 : PersonPanel personlist : JList 1: addlistselectionlistener(listselectionlistener) 3: getselectedvalue pp1 : PersonPanel

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner.

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner. DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på serien, som å finne ukes-middel,

Detaljer

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL Versjon 1.0 November 2006 Forfatter: Riitta Hellman Bidragsytere: Kristin Fuglerud, Terje Grimstad, Knut Eilif Husa, Geir Melby og Ivar Solheim Karde AS Tellu

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject

Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject Dette heftet er IKKE en lærebok i MSProject. Det inneholder et begrenset utvalg praktiske tips på områder som ofte kan være litt plundrete med mindre man er

Detaljer