Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no"

Transkript

1 Plan for diakoni TIPS og inspirasjon til lokalt arbeid (Heftet oppdateres underveis etter innsendte innspill og bidrag.) Har du tips som bør med, send de til: DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme 1

2 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 2

3 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet INNHOLD Innledning... s.5 Historikk /Staus... s Nestekjærlighet... s.8 Diakonenens gode erfaringer... s.8 Aktuelt materiell... s.14 KURS... s.16 Aktuelle organisasjoner... s.20 Aktuell litteratur... s INkluderende fellesskap... s 21 Diakonenens gode erfaringer... s.21 Aktuelt materiell... s.25 KURS... s.28 Aktuelle organisasjoner... s.29 Aktuell litteratur... s Vern om skaperverket... s.30 Aktuelt materiell... s.31 KURS... s.34 Aktuelle organisasjoner... s.35 Aktuell litteratur... s Kamp for rettferdighet... s.36 Aktuelt materiell... s.37 KURS... s.44 Aktuelle organisasjoner... s.45 Aktuell litteratur... s.45 ORGANISASJONER... s.46 3

4 Våg å være sårbar ingen er av stein. Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Fra diktet våg å være ærlig av Hans Olav Mørk 4

5 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Nestekjærlighet kan læres! Mange i menighetene våre har allerede et diakonalt blikk og en diakonal livsstil som skaper gode møtepunkt med mennesker som trenger omsorg. Samtidig finnes det ubrukte ressurser hos mennesker som gjerne vil bidra, men føler seg utrygge på hvordan. Ved å utfordre menigheten til å reflektere rundt egenskaper og erfaringer, vil flere finne ut hvordan de kan bidra i menighetens omsorgsarbeid. Nestekjærlighet kan læres, står det i den nye diakoniplanen. Det er sant! Ved å forkynne og undervise om det å være et medmenneske som ser, hører og handler kan vi forløse mye omsorg i menigheten og lokalmiljøet. I Plan for diakoni er det valgt ut fire arbeidsområder: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Målet med heftet du nå leser er å gi konkret hjelp til hvordan dere lokalt kan fokusere på disse temaene ovenfor ulike aldersgrupper. Det utføres allerede mye flott arbeid lokalt. Flere av diakonene deler i dette heftet erfaringene sine som gode tips til andre. I ulike organisasjoner er det utarbeidet mye flott materiell som kan benyttes. Vi har samlet informasjon om noe av dette for å gi dere konkret drahjelp. Kirkerådet har gjort et viktig arbeid med Plan for diakoni, men det er krevende å omgjøre visjoner og kloke ord til handling. Vi håper at heftet kan inspirere når dere lokalt skal ta valg om satsningsområder for å nå frem til fellesskapene og inn til enkeltpersoner. Vårt inderlige ønske er at Plan for diakoni kan utløse et engasjement lokalt i din menighet. Vi håper at vi har hjulpet dere et stykke på vei! Lykke til med å gjøre diakoni til en livsstil for flere av oss! Fagrådet i diakoni Tunsberg bispedømme Kort om bruken: Dette heftet er ingen fullstendig oversikt over alle organisasjoner og alt materiell som finnes, men gir verdifulle tips. I tillegg er det viktig å understreke at dette heftet er et supplement til Plan for diakoni hvor dere finner viktige innspill til målsetting og arbeidet med lokale planer. Vi har utfordret en rekke organisasjoner til å oversende tips om materiell og allerede eksisterende opplegg. Ikke alle organisasjonene har prioritert å svare. Alle diakonene i Tunsberg bispedømme har også blitt ufordret til å bidra med tips. Hefet Plan for diakoni finner du på: velg Menighetsliv og deretter Diakoni. Har du aktuell informasjon? Ønsker du å bidra med tips om materiell, litteratur eller har erfaringer du vil dele, send dette skriftlig til diakonirådgiveren i Tunsberg bispedømme, E-post: 5

6 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 6 Da jeg ble vigslet til diakon i 1996 av biskop Sigurd Osberg, talte han om at kirkens oppgave er å være Guds ansikt i verden. Han hadde hentet inspirasjon fra filmen Dead man walking der søster Helen vil være Guds kjærlighets ansikt for en dødsdømt fange - det siste han ser før alt blir borte. Siden har jeg oppdaget ordet i 1. Mos For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt; så vennlig var du mot meg. Dette er min inspirasjonskilde i utøvelsen av diakontjenesten. Diakon Per Magnus Kristiansen, Hønefoss Historikk/status I 2004 ble de laget en rapport med tittel: Diakoni og frivillig engasjement i menighetene (Tunsberg bispedømme). Rapporten ble laget av avdeling for Forskning og Utvikling Diakonhjemmet Høgskole. Hele rapporten ligger på: Her noen tall og fakta fra rapporten. En del av dette er allerede fulgt opp. NOEN TALL: Lykkes med: Alle menighetene (61 svar) opplevde at de fikk til en del av det diakonale arbeidet. Aktiviteter som skilte seg ut var: Eldretreff (27 menigheter), sorggrupper (10) og besøkstjeneste (10). Andre tall var: Barnearbeid (8), turer for eldre (7), småbarnstreff/saml. foreldre og barn (5), arbeid med psykisk utviklingshemmede (3), familiearbeid (3), blomsterhilsen åremål og jul (3), kirkeskyss (2). Lykkes ikke med: 38 av 61 menighetene svarte at de opplevde det var noe de ikke fikk til. Flest nevnte besøkstjeneste (11), ungdomsarbeid/ungdomsdiakoni (9) og arbeid blant flyktninger og asylsøkere (6). UTFORDRINGER: Arbeid i forhold til innvandrere og asylsøkere: Menighetene som ikke syntes de lykkes med arbeidet, begrunnet dette med fordommer, menneskefrykt, få frivillige og manglende eierforhold til arbeidet. Eldre vinner, unge taper: Tendensen er at eldrearbeid er noe mange får til, mens ungdomsarbeid er noe man sliter med. Begrunnelsen er ofte at man savner en diakon som liker og egner seg til å jobbe med unge. Besøkstjeneste: Dette er en aktivitet mange menigheter har et ønske om å få til, både de som lykkes og de som mener de ikke lykkes. De som ikke fikk til besøkstjeneste, mente årsaken var at de manglet diakon eller en annen pådriver, samt god kontakt med hjemmesykepleien som glemte kirken som en samarbeidspartner. En annen tendens var at mindre menigheter følte de lyktes bedre enn større menigheter, og at menigheter med diakon/diakoniarbeider lyktes best. Arbeid menighetene ønsker å starte: 59 av 61 menigheter opplyste at det er virksomheter de ønsker å sette i gang med, som de ikke får satt i gang. Virksomhetene som gikk igjen hos flest var: Ungdomsdiakoni (klubb/kafe) (19), Besøkstjeneste (13), Barnearbeid (8), Eldrearbeid (6), Sorggrupper (6), Arbeid med flyktninger og asylsøkere (5). Grunnlaget for at ting ikke har blitt satt i gang, ble i de fleste tilfeller knyttet til mangel på ressurser.

7 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Historikk/status fortsetter... Menighetene ønsker kurs og konsulenthjelp: 30 av 61 menigheter sier de ønsker hjelp fra bispedømmekontoret og andre instanser. 31 svarte utfyllende: 8 av svarene var knyttet til økonomi. Ellers ønsket menighetene hjelp til å arrangere kurs/inspirasjonssamlinger og rådgivning/konsulentvirksomhet. Menighetene ønsker idèbank: Mange ba bispedømmet utvikle en idèbank for diakonale aktiviteter, gjerne som en internett-tjeneste. Knytte nettverk mellom menighetene: En menighet ønsket hjelp fra diakonikonsulent eller andre til å bygge nettverk mellom menighetene på prostiplan for bedre å utnytte hverandres ressurser. Ressursmangel: Ikke uventet var dette forklaringen på hvorfor menighetene ikke lykkes slik de ønsket. Svarene var fordelt slik: Personal/stillinger (45), Frivillige (46), Penger (22) og Annet (8). KONKLUSJON NOE Å JOBBE VIDERE MED: Bevisstheten og interessen for diakoni er til stede. Mange menigheter nevner at det er en positiv utvikling i omfanget av diakonalt arbeid. Viktig å jobbe grundig med i hvilken grad menighetene er bevisst sin diakonale profil og prioriteringer. Viktig å avklare hvem som er premissleverandører for det diakonale arbeidet i menigheten. Omsorg for skaperverket og internasjonal diakoni skårer lavt i forhold til hva menighetene opplever er viktige diakonale virksomheter. Fagrådet bør som en konsekvens av rapporten arbeide videre med å få flere diakonstillinger i bispedømmet. Ikke alle diakonale oppgaver krever like mye ressurser. Mye er mulig også der det ikke er diakon. Folk stiller ikke trofast opp i det frivillige arbeidet slik de gjorde før. 7

8 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 4.1 Nestekjærlighet Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Alle mennesker trenger å bli møtt med nestekjærlighet både i glede og sorg. I krisesituasjoner og vanskelige perioder er behovet for nestekjærlighet og barmhjertighet ekstra stort. Her har vi et ansvar både som enkeltmennesker og som menighetsfellesskap. Det er ikke alltid mulig å endre vanskelige livssituasjoner. Av og til er diakoniens oppgave å være til stede, hjelpe et menneske til å leve med sin smerte, selv tåle den andres lidelse og gå et stykke vei sammen med den andre. Selv om vi er skapt til nestekjærlighet, lever vi det ikke alltid ut. Vi må læres opp til det, trene på det og inspireres til det. Det diakonale blikk som ser en situasjon og gjør noe i forhold til den, må oppmuntres og fremelskes. Ved å sette navn på det som hindrer oss i å gjøre praktisk nestekjærlighet (for eksempel usikkerhet, frykt, egoisme, likegyldighet, forakt), kan vi lettere gjøre noe med det. Diakonenes Gode erfaringer: BARN OG UNGE Sorggrupper for barn og unge: Beskrivelse: En gang i året starter vi opp sorggrupper for barn og unge. Vi starter opp i januar og møtes hver 14. dag over 8 ganger. Målgruppen er barn fra 1.klasse og ut videregående. Vi har da hatt 3 grupper gående parallelt, fordelt på ulike aldersgrupper. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kirken og helsestasjonene. Som gruppeledere er det med prester, diakoner, helsesøstre og frivillige. Oppgave: Målet er å gi støtte til barn og unge som har mistet noen som har stått de nær, slik at de bedre kan mestre sin situasjon. Dette gjør vi ved å legge til rette for at de får treffe andre i samme situasjon, får fortelle om sin sorg og gjennom å møte andre barns/unges tanker og følelser får en opplevelse av å være normale. Min motivasjon: Det er et privilegium å få være sammen med barn og unge som så åpent deler sine tanker og sin sorg. Det er stort å erfare hva det gjør med enhver som får dele sin historie og som opplever seg sett og hørt. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Tønsberg Domkirke, Bente Pladsen. Tlf: Mob: E-post: (utdrag fra Plan for diakoni ) Barnegospel - mer enn korøvelse Beskrivelse: Vi har barnegospel hvor barna etter øvelsen har grupper med ulike aktiviteter. Det kan være dansegruppe, agentgruppe, aktivitetsgruppe. Til slutt samles alle til felles kveldsmat. Motivasjon: Veldig diakonalt og fellesskapsbyggende! Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: eller Leder for barnegospel er Nina Brokhaug Røvang Tlf: Mob:

9 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Lunsjservering for konfirmanter: Beskrivelse: De fleste konfirmantene våre har undervisning etter skoletid på onsdager. Da er de sultne og slitne, og dermed ukonsentrert. Diakonatet stiller med frivillige (2 og 2) som handler inn og lager i stand enkel lunsj med brød og pålegg og oppskåren frukt som konfirmantene får servert i forkant av undervisningen. Oppgave: Servere lunsj til konfirmantene og gi dem et positivt møte med voksne i menigheten. Motivasjon: Vår motivasjon for tiltaket, er både å gi konfirmantene en god opplevelse i møte med Kongsberg menighet, og å bidra til at de får nye krefter slik at de greier å følge med i undervisningen. Vil du vite mer? Kontakt diakonen i Kongsberg, Anne Stige Beck Tlf: Mob: E-post: Leksehjelp for barn: Beskrivelse: Hver mandag fra samles barn til leksehjelp og varm, enkel middag. 10 hjelpere er delt i to team med ansvar annenhver uke. Arbeidet er en døråpner for kirken inn i kommune, skole, næringsliv og familier. Oppgave: Leksehjelp avlaster hjemmene og gir tilbud til barn som ikke har foreldre hjemme på dagtid. Tilbudet gir barn trygghet, følelse av mestring og positiv voksenkontakt. Leksehjelp er med på å integrere barn med innvandrerbakgrunn. Min motivasjon: Ordet mestring har fått en ny betydning for meg. Min viktigste motivasjon er å oppleve at positiv respons fra en voksen er med på å gi barna opplevelse av mestring. Vil du vite mer? Kontakt soknediakon på Tjøme, Rune Lian. Tlf: Mob: E-post: SKATTEKISTA Beskrivelse: Et etterskoletilbud for barn fra 6-9 år i arbeidskirken fra kl , som også kalles en romslig søndagsskole til hverdags. Våren 2008 valgte vi å dele opp tilbudet fordi barnegruppen på barn ble for stor og uover-siktlig. Tilbudet organiseres nå slik at 1. og 2.klasse kommer en uke, og 3. og 4. klasse uken etter. Oppgave: På Skattekista skal det være gøy å være, barna skal bli sett, og lære sentrale bibelhistorier i en morsom ramme. Det er leking/aktiviteter, samlingsstund og brødmåltid / i to aldersdelte grupper, og de får vafler. I arbeidskirken som er en sjømannskjerke også for små landkrabber Vi samarbeider med SFO om tilbudet. Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: SUPERONSDAG Beskrivelse: Et etterskoletilbud i arbeidskirken for barn fra år fra kl I snitt er det alt fra barn som kommer hver onsdag, og vi har fire arbeidslag med 5 frivillige som stiller opp 1 gang i mnd. Forts neste side... 9

10 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Aktiviteter: aktiviteter som biljard, bordtennis, play-station, tegnebord, innebandy, bingo, brettspill. leksehjelp aldersdelte gruppesamlinger med trosformidling måltid: brødmåltid/middag 1 gang i mnd er det vafler diakonikrok (mulighet til å få en prat i ro og fred, trøst og slappe av...) Oppgave: Å tilby aktiviteter i arbeidskirken rett etter skoletid er et genuint tidspunkt som passer for mange barn, og som de har behov for frem til foreldre kommer hjem fra arbeidet. Mange barn drar også videre på andre fritidsaktiviteter etter Superonsdag. Utfordringen vår er å være mange nok voksne i en aktiv kirke på ettermiddagstid hvor mange fortsatt er på jobb. Vi har faste medarbeidersamlinger for alle frivillige to ganger i semesteret. Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: 10 Babysang: Beskrivelse: Annenhver torsdag fra kl samles mødre og babyer til sangstund. Denne varer i ca minutter, hvor vi synger kjente og ukjente barnesanger, rim, regler og vuggesanger. Bruk av sjal i alle regnbuens farger, enkle rytmeinstrumenter og bevegelse er noen av effektene som brukes. Etter sangstunden serveres det rundstykker og pålegg. Oppgave: Legge til rette for samspill mellom mor og barn gjennom sang, bevegelse og kommunikasjon. På babysang kan mødre i samme livssituasjon bli kjent med hverandre, og meningen er at de skal kunne danne et nettverk også utenom babysang-samlingene. Min motivasjon: Jeg ser at både mor og baby trives og koser seg, og det er en utrolig bonus å høre at mødrene på gruppa også treffes utenom babysangen. Vil du vite mer? Kontakt diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen. Tlf: E-post: Småbarnstreff: Beskrivelse: Vi lærer og synger kjente rim, regler og sanger der samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Opplegget er beregnet på barn 0-3 år sammen med mor, far, besteforeldre eller dagmamma. Samlingen starter med uformelt samvær med mulighet for å kjøpe en enkel lunsj for kr. 40. Deretter er det sangstund. Annenhver onsdag i Åmot kirke Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post:

11 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet VOKSNE Sorgen det ikke sendes blomster til samtalegruppe for skilte Beskrivelse: Hver mandag samles 8 personer som har opplevd samlivsbrudd til samtale og kaffe/te/kjeks i kirkens grupperom. 2 frivillige gruppeledere som selv har erfaring fra samlivsbrudd, leder samtalen. Gruppen starter i oktober og avsluttes i mai. Midt i perioden har de en tid hvor de møtes privat hos hverandre, for så å samles igjen i kirkens lokaler mot slutten. Oppgave: Gi hjelp til selvhjelp. Gruppen kan bidra til at de ser sin egen situasjon i nytt lys ved innspill fra de andre, til å se lys i tunnelen og gi mulighet til et nytt nettverk. Få stille spørsmål til advokat og samlivsterapeut som inviteres til enkelte kvelder. Motivasjon: Være kirkens utstrakte arm til mennesker i en vanskelig periode. Tenne håp og livslyst i en fastlåst situasjon. Oppgave: Gi mulighet til å dele sorghistorien, opplevelser og erfaringer. Vil du vite mer? Kontakt Frivillighetssentralens leder, Tanja Tyberg Grøtterud Tlf: eller diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: Vil du vite mer? Kontakt diakoniarbeider i Nøtterøy, Aud Evensen. Tlf: Mob: E-post: Delegrupper sorggrupper: Beskrivelse: Et tilbud for etterlatte og for mennesker med spesielle utfordringer som livet byr på. Gruppene er et samarbeid mellom frivillighetssentralen og menigheten. Gruppene lager egne avtaler om hvor ofte de møtes og hvor lenge de holder på. Vi tilbyr også individuelle samtaler for de som heller ønsker det. Vi har tilbud til følgende grupper: å miste ektefelle / samboer samlivsbrudd ( Sorgen det ikke sendes blomster til ) å miste foreldre (gruppe for voksne) å miste barn å være incest-utsatt å være pårørende til demente 11

12 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 12 Forestillinger som synliggjøring av tabubelagte tema: Bakgrunn: I mitt arbeid som diakon bruker jeg mye tid og ressurser på å sette diakonale og samfunnsaktuelle utfordringer på dagsorden ved hjelp av ulike kunstneriske uttrykk. Beskrivelse: 30. november 2007 satte jeg opp forestillingen DOMSAVSIGELSE i Bragernes kirke. Forestillingen handlet om det faktum at noen blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, også i kirken. Tidligere har jeg satt opp forestillingen ANSIKT TIL ANSIKT i 2006, som tematiserte de homofiles livsvilkår i kirken. Diakoniens mål er å avdekke nød og urettferdighet i samfunnet. Forskjellige kunstneriske uttrykk kan gi oss hjelp til å innta et perspektiv på tilværelsen som gjør oss oppmerksomme på den urett mange rammes av. Kunsten skal på den måten bevisstgjøre og mobilisere til diakonal innsats. Når vi i møte med et kunstnerisk uttrykk rystes ut av vår selvtilfredshet, provoseres og berøres emosjonelt, vil dette være et uttrykk for kunst som diakoni. Motivasjon: Som diakon erfarer jeg at synliggjøring av tabubelagte temaer gjennom forestillinger eller andre kunstneriske uttrykk har en effekt. Vil du vite mer? Kontakt soknediakon Bragernes kirke, Cato Thunes Tlf: E-post: NB: Thunes har skrevet et lengre dokument som bakgrunn for arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk og diakoni. Dette sender han gjerne til interesserte. Samlivskurs (PREP): Beskrivelse: To til tre ganger i året arrangeres samlivskurs, torsdager fra og lørdager fra PREP kurset er et samarbeid mellom soknediakonen i Mjøndalen menighet, Familiens hus i Øvre Eiker kommune og Familiesenteret i Nedre Eiker kommune. Temaer: Det undervises i temaer som: Forelskelse og kjærlighet, risikofaktorer og faresignaler, kommunikasjon og samtaleteknikk, problemløsningsmodell, forpliktelse - hengivenhet og tilgivelse, nærhet intimitet og seksualitet, vennskap glede og humor. Opplegget: Det veksles mellom innledning, summing blant parene, aktivt arbeid blant parene med veiledning fra kursholdere til samtaler i plenum. Tilbakemelding: De aller fleste som deltar på kursene gir tilbakemelding om at kommunikasjon og kommunikasjonsverktøyet som ligger i PREP-opplegget og problemløsningsmodellen er det de har mest nytte av fra kurset. Min motivasjon: Det at par setter av tid til å ha samlivet på service gir meg motivasjon til å holde på med et viktig forebyggende arbeid. Samlivssenteret Modum Bad er en viktig samarbeidspartner i tillegg til fire sertifiserte kursholdere ansatt i henholdsvis Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune. Vil du vite mer? Kontakt soknediakonen i Mjøndalen menighet, Knut Johan Finquist.Tlf: eller E-post: NB Se egen oversikt over ulike kursarrangører for samlivskurs under headingen kurs under tema NESTEKJÆRLIGHET.

13 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet ELDRE Formiddagstreff: Beskrivelse: I Modum er det 5 treffsteder på formiddagstid, og et par steder samarbeider vi med henholdsvis Normisjon og Pinsemenigheten. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: Erindringsgruppe for eldre: Beskrivelse: Samler jevnlig eldre og snakker om tema som får dem til å mimre tilbake. Noen ganger tar vi utgangspunkt i konkrete gamle ting jeg har med, og de eldre forteller hva de husker fra de var barn. Hvis tema er juleforberedelser, kan gammel juletrepynt brukes. Hvis tema er skolen i gamle dager, kan en gammel lesebok og pennal starte samtalen. Noen av de eldre tar med bilder fra de var små. Er det eldre som liker å lese opp, er det også fint. På et møte var tema: Radio og annen underholdning i gamle dager. Da kom en dame med to gamle ukeblad, og det satte minnene i sving hos flere. Oppgave: Forsøke å få de eldre til å fortelle og ta med ting. Så minnes vi ved å synge sanger fra gamle dager. Min motivasjon: Gjennom samtalene rekonstrueres gamle minner. Vi bidrar til aktiv erindring ved å finne frem nøkkelen til minnenes skattekiste og gir de eldre gode opplevelser. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Gol, Ingrid Økesveen. Tlf: eller E-post: ALLE ALDRE Sjelesorg på internett: Beskrivelse: På web-siden vår informerer vi om at det er mulig å opprette kontakt med diakonen eller andre i Kirkestaben ved å sende en e-post. Avsenderen kan være anonym hvis det er ønskelig. Oppgave: Gjøre terkskelen noe lavere for å dele tanker og problemer de sliter med. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: ÅPEN SØNDAGSCAFE: Beskrivelse: Cafeen skal være et møtested på noen søndag ettermiddager i Berg arbeidskirke for barn, ungdom, voksne og eldre fra kl Småbarnssang for foreldre med små barn fra kl Salg av vafler, kake, kaffe/te/kakao/brus. Aviskrok på kirketorget. Leking for små og store barn. Sangstund for voksne - med deling av en kveldstanke i kirkerommet fra kl Oppgave: Vi håper dette skal være et sted det er lett å stikke innom, ta seg en kaffekopp og en go`prat og at dette kan være et sted det er naturlig å invitere med seg naboen! Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: NB: Et godt hjelpemiddel er: Huskehåndboka Utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen. ( ISBN) Når det gjeller sangens betydning for eldre, anbefales boka: Vi er de tusener Norske musikkhistorier, av Jon-Roger Bjørkvold. 13

14 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 14 Aktuelt materiell BARN Målgruppe: Barn Sprell levende Søndagsskolen har ikke noe eget ressursmateriell som spesifikt tar opp tema nestekjærlighet. I tilknytning til aktuelle bibeltekster er likevel tema innbakt i det nye undervisningsopplegg SPRELL LEVENDE som er et abonnementsopplegg. Lokale søndagsskoler/ barnegrupper betaler 5000 kroner i året for å bruke opplegget. Tekstveiledninger og annet ressursmateriell til SPRELL LEV- ENDE er til nedlastning på vår nettside, men dette er kun tilgjengelig for de som er abonnenter. Tlf: E-post: Web-side: Målgruppe: 7-8 år Besøke institusjon Kort beskrivelse av materiell: Opplegg som kort beskriver det å få besøk av eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker. Gå inn på følgende web-adresse og skriv ut oppsett for aktivitet. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: Målgruppe: 7-8 år Besøke institusjon Kort beskrivelse av materiell: Gå på besøk til noen som bor på en institusjon. Gå inn på følgende web-adresse og skriv ut oppsett for aktivitet. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: UNGDOM Kirkerådet utarbeider egne tips om materiell og litteratur knyttet til Plan for diakoni Følg med på Målgruppe: Konfirmanter, men kan også brukes på ungdom Laget av: Norges KFUK-KFUM Kort beskrivelse av materiell: Et enkeltopplegg i konfirmantopplegget Konfirmanter for en rettferdig verden (ferdig høsten 2008) som fokuserer på miljø, forbruk og rettferd. Vi setter fokus på hvordan vi forstår nestekjærlighet og setter det inn i en lokal og en global kontekst. Hvem er min neste? Går det noen grense for hvem som er min neste? Har for eksempel etisk forbruk noe med nestekjærlighet å gjøre? Bestilles via: Norges KFUK-KFUM, Tlf: Kontaktperson: Stine Kiil Saga Mob: E-post: Målgruppe: Konfirmanter og ungdom Sex og kjærester og Tilgivelse to undervisnings/gruppeopplegg Konfirmant Online er et trosopplæringsprosjekt utviklet av Damaris Norge og Oddernes menighet. Undervisningskonseptet kobler Bibelen til dagens aktuelle populærkultur, og sentrale tema i konfirmantundervisningen relateres til ungdommenes livsverden. Konfirmant Online er en undervisningsressurs preget av kreativitet, interaktivitet og en klar evangelisk profil. På www. konfirmantonline.no finner du manus til konfirmanttimer, samt bibelgruppeopplegg, bakgrunnsartikler og ekstra ressurser som filmklipp og aktiviteter til bruk i andakter. Noe er gratis for utprøving, resten er tilgjengelig gjennom en abonnementsordning. To aktuelle opplegg: 1. Bibelgruppeopplegget fokuserer på at deltakeren skal få belyst kjærlighetsbegrepet ut fra Bibelen, og konfirmanten får hjelp til å reflektere over hvordan Bibelen gir gode råd om hvordan vi kan Fortsetter neste side...

15 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet behandle andre med kjærlighet og respekt også når en flørter og er forelsket. Bibelgruppeopplegget er tilgjengelig gjennom abonnementsordningen til under temaet Sex og kjærester. 2. Temaet Tilgivelse vil bli publisert i løpet av høsten Tilgivelse er en viktig del av det å være et medmenneske. For å komme videre må man både kunne tilgi og bli tilgitt. Tilgivelsen er rotfestet i Gud som, ved Jesus, tilgir oss alt og lar oss starte på nytt. Opplegget vil bli gjort tilgjengelig gjennom abonnementsordningen til Konfirmant Online. Kontaktperson: Karen Kilane Tlf: E-post: Målgruppe: år Besøkstjeneste rettet mot ulike grupper Kort beskrivelse av materiell: Besøke et flyktningmottak. Gi vafler og kaffe til rusmisbrukere eller uteliggere. Delta i besøkstjenesten i menigheten eller i Røde Kors. Besøke noen i fengsel (visitor-tjeneste). Lage en leirbålskveld i fengselet sammen med fengselspresten. Delta jevnlig på aktiviteter sammen med noen med funksjonshemninger. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: 15

16 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet VOKSNE Målgruppe: Unge voksne og voksne Diakoni - et motivasjonskurs Laget av: Biblia Fjernundervisning. Et hefte om diakoni laget med tanke på forsamlinger og små grupper, og inneholder stoff til tre samlinger. Innholdet i heftet legger opp til en grundig gjennomtenkning av grunnlag og visjon for diakonalt arbeid, og via konkrete situasjonsbilder utfordres deltagerne til å ta konkret stilling til hvordan man tenker og handler som medmennesker. Bestilles via: NLM Tlf: E-post: no Gud står ikke bak, men han står ved vår side gjennom smerten Rune Stray Målgruppe: Unge voksne og voksne Kontakt med rusmisbrukere Hva gjøres lokalt for at rusmisbrukere skal føle seg velkommen og hjemme i våre menigheter? Kan det skapes aktiviteter og tilbud hvor de møtes og inkluderes? Et av målene kan være at slike tilbud er med på å gjøre terskelen til andre arrangement lavere. Det finnes mange gode ressurspersoner som kan holde foredrag eller være innledere på tema-kvelder. Kontakt Blå Kors sin diakonikonsulent for ditt område (oversikt på nettsidene) eller markedssjef Vidar Solsvik. Ved Bragernes Behandlingssenter kan direktør Magnus Angeltveit være en ressurs. Kontakt Blå Kors: Tlf: E-post: Web.side: Andre ressurspersoner på tema: Borgestadklinikken i Skien Tlf: E-post: Bragernes Behandlingssenter Tlf: E-post: 16

17 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Hvordan møte familier med funksjonshemmede barn På hvilken måte kan en menighet bidra med støtte til familier med funksjonshemmede barn? Utgjør det en forskjell å tilhøre en menighet? Kursbeskrivelse: Temakveld med innledning og personlige tanker og erfaringer. Refleksjons-spørsmål i grupper og oppsummering i plenum. Kursholder: Astri Olga Tretterud er utdannet sykepleier, diakon og helsesøster. Hun har arbeidet 12 år som sykepleier på sykehus, 7 år som helsesøster i Larvik kommune og er nå prosjektleder/diakon i Berg arbeidskirke, Brunlanes i Larvik. Astri Olga er mamma til en gutt på 12 år med cerebral parese og vannhode. Kontaktperson: Astri Olga Tretterud Tlf Mob: E-post: Hvordan starte og lede jentegrupper? Diakon Bente Pladsen i Tønsberg Domkirke har en sterk motivasjon for å ta unge jenters utfordringer på alvor. Mange unge jenter lengter etter noen de kan snakke med, som kan lytte og veilede de og som bryr seg. I disse gruppene er ønsket å skape noen rom hvor jenter kan få stå sammen med andre jenter og få støtte og veiledning av yngre og eldre kvinner. (se presentasjon under Inkluderende fellesskap ) På nyåret planlegges 2-dagers kurs i Tønsberg med mulighet for å lære hvordan du kan starte opp og drive jentegruppe-arbeid. Når dato, tid og sted er klar, settes dette inn på denne siden. Kursholder: Bente Pladsen har jobbet som diakon i Tønsberg Domkirke i 4 år og har erfaring med jentegrupper på videregående og på ungdomsskole-trinnet. Hun er utdannet sykepleier /diakon og driver en ungdomskafè ved Tønsberg Domkirke. Ellers er hun involvert i Sorggrupper for barn og unge og Internasjonal kvinnegruppe i Tønsberg. Kontaktperson: Diakon i Tønsberg Domkirke, Bente Pladsen Tlf: Mob: E-post: Har du informasjon om flere kurs som kan være aktuelle for andre å melde se på, send informasjon til E-post: Sorgen er veien videre Ranveig Rønningen Saaghus mistet sønnen Thomas (2) brått for noen år siden. Ved å dele sin personlige refleksjon rundt egen sorgprosess, gir hun innblikk i hverdagen for de som mister barn gjennom å beskrive sjokket, sorgen og savnet. Hun kommer også inn på hva det gjorde med kristentroen hennes. Å møte mennesker i livskrise gjør oss lett utrygge og usikre. Saaghus gir også konkrete tips om hvordan det var kan være godt å bli møtt av menigheten og omgivelsene. Kursholder: Ranveig Rønningen Saaghus er med i Fagrådet for diakoni i Tunsberg bispedømme. Lokalt leder hun diakoniutvalget og sorggrupper i menighetene i Holmestrand på frivillig basis. I jobblivet er hun journalist og jobbrådgiver. Kontaktperson: Ranveig Rønningen Saaghus Tlf: Mob: E-post: 17

18 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Medmenneske og medvandrer Kurs for hele menigheten som utfordrer til å være medmenneske og medvandrer. Inspirerende og konkret innledning via foredrag. Hovedfokus: Alle som ønsker kan bidra, og mulighetene og oppgavene er flere enn mange tror. Kurset gir tid til individuell refleksjon med verktøy som gir hjelp til å analysere egne egenskaper og erfaringer. Kurset legger til rette slik at hver enkelt kan tenke igjennom og muligens oppdage eller få bekreftet sitt diakonale bidrag i lokalmiljø og menighet. Noen får økt bevissthet på hvordan de møter medmennesker, mens andre inspireres til å gå inn i en tjeneste. Varighet: 3-4 timer. Kursholder: Ranveig Rønningen Saaghus. Om kursholder: Ranveig R. Saaghus er med i Fagrådet for diakoni i Tunsberg Bispedømme. Lokalt leder hun diakoniutvalget og sorggrupper i menighetene i Holmestrand på frivillig basis. I jobblivet er hun journalist og jobbrådgiver. Kontaktperson: Ranveig Rønningen Saaghus Tlf: Mob: E-post: Enhver kan mestre sorgen, unntatt han som har den William Shakespeare 18

19 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Samlivskurs - ulike arrangører: Navigatørene Arrangerer kurs om samliv og familierelasjoner, som regel med Ole-Magnus Olafsrud som kursansvarlig. Her brukes bøkene Sammen i kjærlighet ( eks) og Her er vi (8.000 eks). På kursene behandles temaer som angår voksenrelasjonen gjennom undervisning og ved at de to samtaler om det de har hørt. Navigatørene har også kurs som omhandler barns utvikling og samspillet mellom foreldre og barn i ulike aldere. PREP PREP-kurs arrangert av Modum Bads Samlivssenter. PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. PREP er voksenopplæring - ikke terapi. PREP er et konsept som tilbyr kunnskap og metoder som er ment å styrke kommunikasjonsferdigheter, evnen til gjensidig forståelse og opplevelsen av samhørighet i parforhold. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er opprinnelig utviklet i USA på bakgrunn av forskning. Programmet ble oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad - Samlivssenteret i På nettsiden finnes også oversikt over kurs over hele landet, og linker til aktuelt materiell og kurs for de som ønsker å bli ledere. E-post: Ekteskapsdialog Ekteskapsdialog arbeider for å styrke ektepars forhold til hverandre. Det arrangeres weekend-samlinger for ektepar, og det tilbys gruppearbeid til ektepar som har vært på weekend. Arbeidet drives av tidligere weekend-deltakere. Alt arbeid gjøres uten vederlag. Ekteskapsdialog arbeider i mange land under navnet Marriage Encounter. E-post: Aarholt-tunet Gjestegård Siden mars 2001 har 750 par gått på PREP samlivskurs på Aarholt-tunet Gjestegård i Vestfold Foredragsholderne er ekteparet Ingfrid Weydahl og Svein Aarholt, gift i 1985, opplært av Samlivssenteret, Modum Bad. I følge nettsiden har de to holdt til sammen over 45 kurs. De betegner PREP samlivskurs som et kommunikasjonskurs for par i alle aldere som har det greit i samlivet og som ønsker å få det enda bedre. E-post: Dialogpartner Dialogpartner as. er en av de første som startet opp med PREPkurs etter modell fra Samlivssenteret på Modum Bad. Ekteparet som er kursholderne har bl.a. erfaring som familieterapeut, konfliktrådsmegler og har tidligere holdt samlivskurs blant annet for Nasjonalforeningen for Folkehelsa. Til daglig jobber de som henholdsvis (Tove) HR direktør i Opera Software (jurist) og (Pål) ledelsesrådgiver i DNV Consulting (coach, sosionom og markedsøkonom). E-post: Ektparet Torvik Judith og Ingvar Torvik var ledere for familiearbeidet i Ungdom I Oppdrag i 8 år frem til Siden 1990 har de brukt det meste av sin fritid til å reise rundt i Norge og undervist i de fleste kristne sammenhenger om Kunsten å leve sammen (se omtale under anbefalt litteratur) og har utarbeidet et seminarhefte med samme tittel. Judith og Ingvar har vært gift i snart 50år, og har lang erfaring i rådgivning av mennesker i konflikter og kriser. E-post: Tips oss gjerne om andre kurs og kursholdere du vil anbefale! 19

20 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 20 Aktuelle organisasjoner: Diakonhjemmet Modum Kirkerådet Navigatørene Kirkens Bymisjon Kirkens SOS Blå Kors Way Back Aktuell litteratur: Langs samme vei Tonje Haugeto Stang, Tor Martin Synnes og Ole-Magnus Olafsrud En bok som inspirerer og utruster medvandrere til å se, oppmuntre, og utvikle mennesker langs deres livsvei. Enkeltmenneskets betydning, disippelliv og byggende samtaler på tomannshånd har alltid vært hjertesaker i Navigatørene som utgir boken. Boka inneholder virkelige hverdagshistorier, Stoff fra Bibel, pedagogikk og erfaring og arbeidsoppgaver til personlig ettertanke og til samtale i grupper. Bestilles på: Eller via E-post: Kunsten å leve sammen Judith og Ingvar Torvik Når vi kjøper et produkt får vi alltid en bruksanvisning som forteller hvordan det virker. Dette er en bruksanvisning på hvordan leve sammen som ektepar og familie. Hvordan være det lys i en kald verden som Gud har kalt oss til, en oase som gir liv til andre. Forfatterne er kjent over hele landet for sin undervisning og har hjulpet mange familier til nytt liv. Et utmerket hefte å gi til brudepar og nygifte. Bestilles på: E-post: Hva kan kirken gjøre? Nye perspektiver på overgrepsproblematikken. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 2007 Bestilles via: Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Tlf: Fax: E-post: Hva kan vi gjøre for barna? I forbindelse med Kirkens Ressurssenters trosopplæringsprosjekt er det laget et hefte om barnearbeid og overgrepsproblematikk. Heftet gir bakgrunnskunnskap og har en praktisk tilnærming. Noen av problemstillingene som tas opp er: Det alminnelige og lykkelige barnets sårbarhet Praktisk-teologiske innsteg i møte med redde, skamfulle, sårbare og brysomme barn Seksuelle overgrep mot gutter Refleksjoner rundt egne erfaringer, av Kristin, som selv har vært utsatt for overgrep Foreldre og familiemetaforer i trosopplæringen Hvordan velmenende trosformidlere kan skape vanskelige gudsbilder Heftet kan kjøpes for kr 50 per stk, og hvert femte hefte er gratis. Bestillinger sendes til: Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep Det kongelige kultur- og kirkedepartement 2007 Bestilles via: Kultur- og kirkedepartementet Tlf: eller Kan lastes ned på nettet på følgende adresse: Smak og se stillhetsarbeid i menigheten Ressursperm med konkrete opplegg og praktiske tips. Selges via Diakonisenteret Lovisenberg. Bestilles via: Diakonisenteret Lovisenberg Tlf: / E-post:

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres.

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres. På et PREP kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni UKM 06/15 Ungdomsdiakoni «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Bilder Som Døråpnere

Bilder Som Døråpnere Bilder Som Døråpnere Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter!med livet; med seg selv, sorg, utrygghet, sinne, familiesituasjonen, skolesituasjonen, å føle seg alene, å finne mening I sideseminaret

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014 Åndelig omsorg Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC Arendal 10. og 11. april 2014 Jeg vil ha dere med på Hva mener vi med åndelig omsorg? Hva med vår egen åndelighet? Hvordan kan vi støtte våre

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer