FORLAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAG. www.bodoni.no"

Transkript

1 2013 FORLAG

2 2 Bodoni Forlag BODONI FORLAG Jo Gjerstad Tlf: Bjarte J. Hordnes Tlf: Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Hollendergaten 10/ Bergen Bodoni Forlag er et søster selskap av medie be drif ten Bodoni. Den ble etablert i 1914 under navnet Central trykkeriet og har drevet uavbrutt innen grafisk bransje siden da. Forlaget har hovedkontor i Bergen og utgir primært litteratur med lokal historisk profil, bedrifts- og institusjons historie samt idrettslittera tur. Kata logen du nå holder i hånden omtaler forlag ets ut givelser i 2013 samt deler av «backlisten». Sentralbord: Telefax: E-post: Ka honen ska vi med alt det brø et? Forsidebilde: Audun Hetland gjorde seg selv udødelig i Bergen.

3 Bodoni Forlag 3 Giambattista Bodoni født 16. februar 1740 i Saluzzo i Nord-Italia, er en av de betydeligste skik kel ser på boktrykkerkunstens himmel. 18 år gammel fikk han sin fag opp læring i et av Italias mest kjente trykkerier, tilhørende munke ordenen Propaganda Fine i Roma. Da læretiden var omme forsøkte han seg som stempelskjærer og skriftstøper i pavens by. I 1766 bestemte han seg for videre utdannelse i England. På reisen ble han til fel digvis syk i hjem byen. Hertugen av Parma, den vise Ferdi nand, fikk høre om sykdommen, besøkte ham og ga ham under sam talen tilbudet om å lede hertug dømmets offisielle tryk keri. Bodoni aksep terte. Til England kom han aldri. Historiske personer som ettertiden bruker tid, krefter, blekk og trykksverte på, kan ikke ha vært likegyldige. Tvert imot jo mer de diskuteres, desto mer aner vi hva de må ha betydd. Giambattista Bodoni er ikke bare omtalt og diskutert, men også ned rakket og prist opp i skyene. Hans innsats er betydelig, både som skrift skaper, typograf og boktrykker. Antikvasnittene som bærer navnet hans er sluttresul tatet av en tendens inn ledet lenge før ham selv. Med denne som ballast klarte Bodoni å kon stru ere et klart og selv stendig formprodukt som i verdi har vist seg udødelig. Bodoni-skriften be traktes som det reneste uttrykk for klassisismen. I sin kjølige og nøkterne util nærme lighet er den fantastisk vakker. På kritt holdig papir virker den nesten ubehagelig skarp. Bodonis virksomhet er kjent gjen nom en rekke skriftkataloger og prøver. Gjennom sin samvittighets fulle, faglig søkende og eksprimen terende typografi, kom han frem til den korrekte anvendelse av skrift. Han ble kanskje mer enn sine forgjengere noe av en typo grafisk feinschmeker og maestro. Det fortelles også at han var et språkgeni. I hans skriftprøve kata loger finner man skrift anven delser på et utall språk. Tross mange opp for d rin ger fra fjern og nær, bl.a. Vati kanets trykkeri og biblio tek, ble Bodoni værende i Parma resten av livet. Han døde der 30. november Da hadde trykkeriet under hans ledelse trykket 1200 bøker i tillegg til en mengde mindre arbeider. En rekke av bøkene ble verdenskjente. Oratio dominica in clv linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa fra 1806 inneholder bønnen Fader Vår på 155 språk, derav syv skandinaviske. Den er på 328 sider og inneholder 215 forskjellige skriftsnitt.

4 4 Bodoni Forlag INNHOLD Giambattista Bodoni... 3 Bergenskalenderen Aktuelle bøker Audun Hetland Verdensstjernen som valgte hjemmebane... 7 Statsraad Lehmkuhl i hundre Dag Bakka jr... 8 Kavli et industrieventyr Ola Honningdal Grytten og Kjell Bjørn Minde... 9 Banken i samfunnet Bergen Privatbank/Bergen Bank Ola Honningdal Grytten (red.) Norske militærfly Sverre Mo og Bjørn Sælensminde Nye bergensere som har skapt nasjonal historie Norvall Skreien Bryggenmysteriet Gunnar Staalesen Inggard Rosseland grafikaren Reidar Storaas Johan Tufteland Dikt og prosa i utval Idar Stegane og Reidar Storaas TIDSBILDER FRA BERGEN: Folkefest og fellesskap 1950-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Da verden kom til Bergen 1960-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Tiden for faner og frigjøring 1970-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Jubel og japper 1980-årene Bergenssangene del 3 Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Tore Johannessen Bergenssangene Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Christopher John Harris, Tore Johannessen Bergenssangene del 2 Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Christopher John Harris, Tore Johannessen Ytre Sandviken fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Jo Gjerstad mfl Trygg og mektig tross storm fra syd og nord Rothaugen skole Nytt av gamalt formidling av Ola R. Midtbøs verk Rune Garmann og Alf Strand (red.) Grieg i musikkens by Edvard Rieber-Mohn De hvite englene Historien om Bjørn West Sven-Erik Grieg-Smith Mykle og Bergen Redaksjon og innledning ved Willy Dahl Helt elektrisk Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag og Bjørn Losnegaard Johann Friederich Foswinckel hans liv og levnet i Bergen Jo Gjerstad Forfall og gjenreisning Bryggens bevaringshistorie Hans-Emil Lidén Storpolitikk og intriger Bjørn-Arvid Bagge Varg Veum De 7 Gunnar Staalesen og Mike Collins Varg Veum Isdalskvinnens hemmelighet Gunnar Staalesen og Mike Collins Sangen om Norge Morten Lorentzen (red.) Litteratur om Bergen I og II Johanne Martens Livslinje og eventyrreise Historien om Hurtigruten Dag Bakka jr Blues for Amalie Jensen Gunnar Staalesen og Audun Hetland Salig Peder Påske Hans Wiers-Jenssen «Askøy stolt du stig or bylgja,» Anders Bjarne Fossen, Arnt Egon Skråmestø «Nu hist en Øe sig stolt oppreiser,» Anders Bjarne Fossen, Arnt Egon Skråmestø beste rockeplater fra Bergen Bård Ose Bergen en spesiell idrettsby Kjell Lund Rock og sprell Mellom syv fjell Jo Gjerstad, Bård Ose, Svein Hovland, Eilif Stene, Vemund Grimstad (red.) Bak Blåmannen Dag Sletten, Jo Gjerstad (red.) Førstereis Morten Lorentzen Tsjekkeretter Filip Bis og Hans Welle-Watne Deadline København Truls Synnestvedt Jorden rundt med Ole Bull Anne og Harald Herresthal Åsane i fortid og nåtid I Frode Fyllingsnes Åsane i fortid og nåtid II Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid III Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid IV Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid V Kenneth Bratland... 32

5 Bodoni Forlag 5 Backlist Byens barn født i Marken på en tinntallerken Jo Gjerstad, Bjørn Losnegaard, Tony Jensen Tradisjon og fornyelse Skansens Bataljon Kjell Nesse Når i den lyse vår Dræggens Buekorps De som drog ut Askøys misjonærer Anders Bjarne Fossen Bydelen ved Damsgårdssundet Birthe Bratli Stenhjem, Anders Bjarne Fossen og Jo Gjerstad Fergen Folket Fjorden Arne Jakobsen Trebyen Bergen en vandreguide Trond Indahl Ole Bulls «Villa Lysø» Trond Indahl Fra mitt observatorium Gunnar Grunnaleite Dikt fra/frå spiss vinkel Gunnar Grunnaleite Grønhaugs grublerier Helge Grønhaug Gebiss til fryd og forargelse Olav Garvik, Terje Mikkelsen og Kåre Eikeland Tilstede og usynlig i 100 år Svein Aage Knudsen Livslinje i stampesjø Dag Bakka jr Kystfolk og fiskarliv Jon Severud (2. utg.) Sjøfarten i Austrheim Dag Bakka jr Bergen Bull Bergenserne Johan Fredrik Kroepelien og Jo Gjerstad (red.) Bernard Maybeck Sissel Hamre Dagsland Stor musikk i lite format kammermusikk i Bergen Reidar Storaas En kulturhistorisk perle på Kalfaret Christopher John Harris, Jo Gjerstad, Lorentz Irgens, Anders Gogstad Forebyggende helsearbeid Lorentz M. Irgens Journey from the dark Kirsten Lolita Milnes Skriket Liket Svartediket Holmås & Holmås Fra rallarkokke til hotelldirektør Honoria Bjerknes Hamre Leia langs norskekysten Anders Bjarne Fossen Strileliv Olav Marås (red.) Bygdebok for Lindås Band 3 Arvid Skogseth Bygdebok for Lindås Band 4 Arvid Skogseth På sporet i Bergen gjennom 100 år Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag Skipsbygging Øystein Meland Bergen havn gjennom 900 år II Anders Haaland, Jo Gjerstad (red) Ei reise mot velferd og velstand Lillian Eltvik og Terje Øystein Dyrnes Pütter-familien i Bergen Edvard Rieber-Mohn Hon så hadde øl te selle Christopher John Harris Norske Marinefartøy Sverre Mo Vi var der Elisabeth Armand (red.) Glade studenterdager Edgar Hovland (Red.), Anders Bjarne Fossen, Roy Tore Jensen, Gaute Losnegård, Pål Nupen Utstillingsbyen Johan Fredrik Kroepelien (red.) Begrav meg i Bergen Gunnar Staalesen Marvin Halleraker Diverse teikningar Hilde Sandvik Den nære fortid August Rathke Kallenavn i Bergen Billy Riddervold (Smith) Bergenserne og 1905 Anders Bjarne Fossen (red.) Nordsteam 2005 Øyvind Konglevoll (red.) Det var en gang et posthus Kåre Eldøy Vi var med... Ida Blom, Ingeborg Fløystad, Kaya Irgens, Anne-Hilde Nagel, Kari Hop Skiftesvik, Elisabeth Aasen Her bygget vi Jo Gjerstad Fysisk aktivitet på land og i vann Fra leik i vann til svømming Trude Halvorsen, Nina Kahrs Slik lærer du å svømme Ørjan Madsen, Per Irgens Baby- og småbarnssvømming Anita Hetland Svømmetrening Ørjan Madsen, Tore De Faveri Miniatyrbøker Den tredje døde Gunnar Staalesen Hallo? Frode Grytten Reidar Radøy og Den grønne redsel Melkior Pedersen (Willy Dahl) Kongen må dø Erling T. Gjelsvik Mordet på Michelsen Gunnar Staalesen... 46

6 6 Bøker Bergenskalenderen fra Bodoni Forlag ISBN BERGENSKALENDEREN 2014 Bergen er variasjonenes by. Geografisk, klimatisk og historisk preges den av kontrastene, kontrastene som ennå kommer til uttrykk i det bergenske bybildet hvor gammelt og nytt står side om side. Kontrastene som også speiler seg i bergenserens lynne. Ham skal du lære å kjenne, for ennå lever han i sin egenart. Solskinnsmenneske og gråværspoet, fjellenes frie fugl, bølgenes dristige rytter, kjøpmannssjel og kunstelsker, verdensmann og lokalpatriot. Dypt forankret i fortiden er han, et produkt av en langsom urbaniseringsprosess. Som vanlig er det Bergens sentrale bydeler vi konsentrerer oss om. Bryggen, den gamle Tyskebryggen, ligger i front. Der kan vi stadig lese utviklingsstadiene frem gjennom de siste tusen år. Stadiene som skapte byen slik vi kjenner den i dag. Lykke til på ferden gjennom fire årstider, i sol og regn, i vind og blest. Velkommen til Bergen anno 2014 ISBN xxx-x Pris: kr Format: xxx,- 290 x 310 Format: mm xxx x xxx mm 14 sider xxx sider Spiralisert

7 Bøker fra Bodoni Forlag 7 JO GJERSTAD (REDAKTØR), KIRSTEN HETLAND, TRULS SYNNESTVEDT AUDUN HETLAND Verdensstjernen som valgte hjemmebane Audun Hetland ( ) ble særlig kjent for sine frodige karikaturer og muntre skisser fra det bergenske folkeliv. Som avistegner hadde han en virtuos strek og skarpøyd karakteriseringsevne. Gradvis gled han inn i alle bergenseres hjerter i skildringen av sin fødeby. Denne boken følger Audun Hetlands liv og karriere, fra den spede start til de modne år. ISBN Pris: kr Format: 399, 210 x 280 mm Format: 245 x mm sider 216 sider

8 8 Bøker fra Bodoni Forlag DAG BAKKA JR STATSRAAD LEHMKUHL I HUNDRE Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært en del av Bergens bybilde i over 90 år og passerer selv sin 100-årsdag i januar «Statsraaden» er ikke bare byens ikon, beundret og verdsatt av mennesker hvor den kommer; den er også et skip med en omskiftende historie og unike kvaliteter. I en alder av nær 100 år seiler den Nord-Atlanteren senhøstes, tilbakelegger sjømil i året og vinner internasjonale troféer. Skipet ble bygget som skoleskip «Grossherzog Friedrich August» for den tyske handelsflåten i 1914, ble utlevert til Storbritannia som krigsbytte i 1920 og kjøpt til Bergen året etter av Kristofer Lehmkuhl. Etter mange år som skoleskip ble den reddet for byen av Hilmar Reksten og i 1978 overtatt av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Der begynte et langt og krevende arbeid for å gjenreise skipet. I 1986 var «Statsraaden» tilbake under seil på Nordsjøen, men det var først i 2004 at de store oppgraderingene var gjennomført etter investeringer på 80 millioner kroner. Dette var en dugnad båret av engasjerte mennesker, støttet av et spleiselag av stat, kommune, private sponsorer og byens befolkning gjennom Venneforening og annen støtte som Spleisebrødet. I dag er skipet i bedre stand og drives mer intenst enn noen gang tidligere i sin lange historie. Slik sett er «Statsraaden» et samfunnsprosjekt med tallrike deltakere og interessenter som alle har eierskap i eventyret «Statsraad Lehmkuhl». Dag Bakka (f. 1950) skriver om skip, sjøfart og maritim kultur. Han arbeider på norsk og engelsk, og har blant annet beskrevet rederier, organisasjoner, sjøforsikring og kystfart. ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 399, Format: xxx 210 x xxx 280 mm xxx 256 sider

9 Bøker fra Bodoni Forlag 9 OLA HONNINGDAL GRYTTEN OG KJELL BJØRN MINDE KAVLI ET INDUSTRIEVENTYR VERDISKAPING TIL GODE FORMÅL JO GJERSTAD (BILLEDREDAKTØR) Kavlikonsernet startet som en fetevareforretning i Bergen, grunnlagt i 1893 av småbruker- og skomaker sønnen Olav Kavli fra Romsdalen. Innovasjon kom til å følge bedriften: Påleggskaviar, smelteost, ost på tube, lettmajones, Skyr, Raketosten i Sverige og Fun light i Danmark. På 1930-tallet ble bedriften et multinasjonalt konsern med fabrikker i Storbritannia, Danmark og Sverige. Utenlandsetableringene nøt stor grad av selvstendighet og har vært toneangivende i utviklingen frem til i dag. I 1962 overlot Knut Kavli eierskapet til en ideell stiftelse, O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond. I 2012 bevilget de 25 millioner kroner til kultur, forskning og sosialt arbeid. De siste årene har konsernet ekspandert både i inn- og utland, og vært med på å bryte det norske meierimonopolet gjennom opprettelsen av Q-Meieriene. Hvordan har man greid å bygge et multinasjonalt selskap basert på noe så utypisk som norsk ost? Svaret på det får du i denne boken. Boken er også kommet i en engelsk utgave. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 324 sider

10 10 Bøker fra Bodoni Forlag OLA HONNINGDAL GRYTTEN (RED.) BANKEN I SAMFUNNET BERGENS PRIVATBANK / BERGEN BANK ELISABETH BJØRSVIK YNGVE NILSEN JO GJERSTAD JØRN LEKVE SIGBJØRN HAUGLAND Banken i samfunnet Bodoni Forlag Banken i samfunnet Bergens PrivatBank / Bergen Bank DNB er i dag Norges største bank og finanskonsern. En av forløperne var Bergens Privatbank som ble stiftet 28. november Den var en av landets første forretningsbanker Opprinnelig betjente den næringslivet i Bergensregionen, men ble etter hvert en av de tre største landsdekkende forretningsbankene i Norge. I 1975 ble den fusjonert med Bergens Kreditbank og fikk navnet Bergen Bank, før den i 1990 gikk sammen med Den norske Creditbank og dannet giganten Den norske Bank. Siden fusjonen mellom Bergen Bank og DnC er konsernet utvidet bl.a. gjennom fusjoner med Vital, Postbanken og Gjensidige Nor. Denne boken handler om fremveksten av denne banken i samspill med samfunnet, både på lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt plan. Boken inneholder derfor både detaljert bankhistorie på mikronivå, bransje historie og makroøkonomisk historie. Alt for å kunne belyse hvordan banken maktet å vokse i gode tider, overleve i vanskelige tider og til slutt fremstå som landets største og viktigste private aktør i finansmarkedene. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 440 sider

11 Bøker fra Bodoni Forlag 11 SVERRE MO OG OLE BJØRN SÆLENSMINDE NORSKE MILITÆRFLY ISBN NORSKE MILITÆRFLY gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av den norske militære flyparken gjennom tidene. Den retter seg mot entusiaster, fagfolk og historikere, kort sagt, alle som er interessert i fly og flyhistorie. Alle tegninger er i samme målestokk om ikke annet er oppgitt. Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY Norske militærfly BODONI FORLAG Sverre Mo (f. 1935) er tegner og pressefotograf. Han virket størstedelen av sin yrkesmessige karriere i Bergens Tidende og har i de senere år illustrert et utall bøker. I 2008 utga han boken Norske Marinefartøy på Bodoni Forlag. Ole Bjørn Sælensminde (f. 1952) er ingeniør og har arbeidet i databransjen siden Han har deltatt i det norske flyhistoriemiljøet siden 1972 og er forfatter/medforfatter av flere publikasjoner. ISBN Pris: kr 399, Format: 248 x 230 mm 288 sider Utkommer i november

12 12 Bøker fra Bodoni Forlag NORVALL SKREIEN NYE BERGENSERE som har skapt nasjonal historie INNVANDRERSUKSESS Innvandring har for Bergen vært en enestående suksesshistorie. Ja, i virkeligheten mange suksesshistorier, og med positive virkninger for alle deler av samfunnet både for kultur, politikk, sport, kirke og næringsliv. Velkomne innvandrere har gjort Norge rikere, også fargerikere. På mange områder har innvandrerne, de nye bergenserne, og deres etterkommere skapt nasjonal historie. Uvelkomne innvandrere har dessverre også hjemsøkt oss. Flere av dem topper kriminalstatistikken. Blant annet dette triste faktum har gjort innvandringen omstridt. Til ettertanke i den aktuelle offentlige debatt handler denne boken om noen av suksesshistoriene som avgjort er i flertall. Norvall Skreien (f. 1931) har i alle år virket som journalist og redaktør, hvorav 25 år i Bergens Tidende. Han er i tillegg redaktør for musikktidsskriftet Amoroso og har vært forfatter og medforfatter av et titalls bøker. ISBN Pris: kr 349, Format: 248 x 230 mm 252 sider Utkommer i november

13 Bøker fra Bodoni Forlag 13 GUNNAR STAALESEN BRYGGENMYSTERIET Året er Varg Veum får besøk på sitt kontor av Henrich Klencke, en mann med hanseatiske familierøtter. Han gir Veum i oppdrag å forhindre en forbrytelse knyttet til en flere århundrer gammel familieforbannelse. I denne eksklusive kriminalfortellingen av Gunnar Staalesen, skrevet spesielt til Bryggens Venners 50- årsjubileum, møter man foruten Veum også andre velkjente etterforskere fra forfatterskapet, 1900-trilogiens Christian Moland og Ole Berstad, og Molands sønn Svend Atle Moland, også han politietterforsker. Fortellingen beveger seg frem og tilbake i tiden og gir slik et indirekte bilde av Bryggens historie, fra 1700-tallet frem til idag. Boken er illustrert ved hjelp av tegninger laget av Julius Holck i 1899/1900. Gunnar Staalesen (f. 1947) er forfatter og dramatiker. Hans kriminalromaner om privat detektiven Varg Veum er oversatt til 18 språk. ISBN Format: 100 x 185 mm 96 sider i kassett

14 14 Bøker fra Bodoni Forlag REIDAR STORAAS INGGARD ROSSELAND grafikaren «en av tidens fremste norske grafikere.» Johan Fr. Michelet, VG 1973 «... først og sist er han grafiker, en av de sterkeste og mest karakterfulle vi har, med tresnittet som sitt sikreste felt.» Arne Durban, NHST 1975 «En særpreget grafiker som aldri har vært redd for å gå sine egne veier. Det mest imponerende er kanskje å se med hvilken konsekvens denne kunstneren har arbeidet, hvordan han har utviklet seg på sine egne premisser i en tid da moter og strømninger har fått mange mange kunstnere til å tenke mer på å følge med enn å søke næring i sitt eget sinn.» Arnstein Arneberg, Dagbladet 1975 ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 300, Format: xxx 230 x x xxx 260 mm xxx 96 sider

15 Bøker fra Bodoni Forlag 15 IDAR STEGANE OG REIDAR STORAAS JOHAN TUFTELAND Dikt og prosa i utval Forfattaren Johan Tufteland ( ) voks opp på eit nes ytst mot Nordsjøen, blant gamle tradisjonsmedvitne folk under harde livsvilkår, dagleg i fåre. Havet det store og livet nær brenningane er Tuftelands primære motivkrins, men kvardagen er ikkje vonlaus; det blir slått ein stjernesådd himmel over kystfolks tilvere. Forma er kort, stilen knapp og fri, påverka av Olav H. Hauge som han møtte og førde eit omfattande brevskifte med om dikting og diktarar. Også med Einar Økland hadde Tufteland gjennom ei årrekkje brevbyte om litterære emne. I boka teiknar Økland eit portrett av venen frå Austevoll. Utvalet av dikt og tekstar er redigert av Idar Stegane og Reidar Storaas. ISBN Pris: kr 225, Format: 170 x 240 mm 112 sider Heftet

16 16 Bøker fra Bodoni Forlag ISBN Folkefest og fellesskap 1950-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene var folkefestenes tiår i Bergen årene var en folkefest. Det var «De harde femtiåra» og det var bruk for både folkefester og fellesskap. Det ble festet på Torgallmenningen og på Festplassen. Det ble festet for kong Haakon, for Hjallis og for Kniksen. Og for alle buekorpsene som fylte 100. For Nordahl Grieg og Frøken Festspill. Men først og fremst ble det spilt og festet i Nygårdsparken. Krigen var blitt etterklang. Byen kunne rette blikket framover. Redaksjon: Og folkefeste! Knut Strand (fotoansvarlig), Truls Synnestvedt (tekst), Torleif Trettenes (arkivansvarlig) og Jo Gjerstad (redigering) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider ISBN Da verden kom til Bergen 1960-ÅRENE Da verden kom til Bergen 1960-årene Da verden kom til Bergen 1960-årene Tidsbilder fra Bergen 1 Da rocken kom til Scala, Khrutsjov til Fisketorget og Mao til Torgallmenningen. Da verden kom til Bergen. Tidsbilder fra Bergen, små og store fortellinger fra 1960-tallet, historier fra BTs fotoarkiv. TIDSBILDER FRA BERGEN Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider

17 Bøker fra Bodoni Forlag 17 Tiden for faner og frigjøring 1970-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene. Det var da de begynte, alle føljetongene: Torgdagen, Skarverennet, Grieghallen og Varg Veum. Rådhuset og Saft. Isdalskvinnen og Olav Kyrres monument. Det var blitt moderne tider i den gamle by. Så smått. Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider Jubel og japper 1980-ÅRENE ISBN ip er Jubel og japper 1980-årene TIDSBILDER FRA BERGEN Jubel og japper 1980-årene Tidsbilder fra Bergen 4 Det ble Verden skiftet farge. I hvert fall klærne. Svart og hvitt ble rødt, grønt, gult og lilla! Bergen ble en fargelagt by. Kjentfolk og kjendiser landet i kø på Flesland. Og Bergen ble karnevalsby, nesten Rio. Noen trodde at Knøsesmauget var blitt Copacabana! Men det var bare småtteri mot det som skulle komme i mai Da Bergen ble Melodi Grand Prix-byen. Så kom Hennes & Mauritz, IKEA og Galleriet. Sissel satte norgesrekord i platesalg. Midtveis i tiåret dukket vip er og andre japper opp. Det var 1980-årene i et nøtteskall. Og en ny revolusjon var på vei. Data-revolusjonen. Men «internett» var fremdeles et fremmedord ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider

18 18 Bøker fra Bodoni Forlag ISBN JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE DEL 3 og andre bergenske musikalske fenomen her e like tidig no BergensSANGENE 3 Jo GJerstad S stein tore davidsen S tore Johannessen Jo GJerstad stein tore davidsen tore Johannessen Bergens og andre bergenske musikalske fenomen her e like tidig no DEL 3 Dette er tredje bind av «Bergenssangene og andre bergenske musikalske fenomen». Bind 1 ble utgitt i 2006 og bind 2 i Under arbeidet med bind to ble det klart at det ville være behov for minst et tredje bind dersom man skulle yte rettferdighet til det mangfold av sanger som er skrevet om Bergen og bergenserne. Noe av forklaringen på at man etter to bind på til sammen 480 sider fremdeles ikke var i mål, finner vi i sangbøkenes undertitler; «en sangbok som kan leses» og «mer enn en sangbok». Og mer enn en sangbok er det sannelig blitt. Det har ikke vært et ønske å få presset flest mulig sanger mellom to permer; målet har også vært å fortelle noe om tilblivelsen og bakgrunnen for sangene, litt om komponister og tekstforfattere, og ikke minst, litt om byen og byens historie som kan være lite kjent for mange av dagens bergensere. BODONI FORLAG Jo Gjerstad (f. 1953) har grafisk utdannelse. Han arbeider til daglig som forlags redaktør ved Bodoni Forlag. Han har forfattet en rekke bøker og artikler om lokalhistoriske emner. Han er også en meget brukt foredragsholder og byvandrer. Stein Tore Davidsen (f. 1944) er bankøkonom. Til daglig er han ansatt i Sparebanken Vest. Hans interessefelt favner bl.a. om bank- og penge historie, lokalhistorie og den folkelige bergenske musikkhistorie. Han har forfattet flere bøker og artikler. Tore Johannessen (f. 1952) har sin utdannelse i musikk fra Bergen, Oslo, Salzburg og London. Til daglig er han lektor ved musikklinjen på Lang haugen videregående skole. Han er dessuten aktiv som dirigent og sanger. ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 299, Format: 148 xxx x 210 xxx mm 272 xxx sider

19 Bøker fra Bodoni Forlag 19 JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, CHRISTOPHER JOHN HARRIS, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE og andre bergenske musikalske fenomen en sangbok som kan leses ISBN Syng og les. I denne boken finner du de gode gamle bergens sangene. Historiene bak dem fortelles også. Visste du at «Madam Felle» er en amerikansk gospelmelodi, at «Jeg tok min ny stemte» er en fransk menuett fra 1600-tallet eller at Minde sjokoladefabrikk laget en egen marsj til Landsutstillingen i Samtlige sanger er notesatt. ISBN Pris: kr 299, Format:148 x 210 mm 232 sider JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, CHRISTOPHER JOHN HARRIS, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE DEL 2 og andre bergenske musikalske fenomen mer enn en sangbok ISBN Bergenserne har alltid vært kjent for sin patriotisme. Denne patriotismen har fått utløp blant annet gjennom det utall av sanger som opp gjennom årene er skrevet til byens pris. Man har sunget om byens syv fjell, om Puddefjorden og Vågen, om Fjellveien og Fisketorget, om smitt og smau, om buekorps og buekorpsgutter, om rævediltere, kjuagutter, madammer og småtøser. Og tro det eller ei det kommer stadig nye sanger til. Så stor er denne floraen av bergenssanger at det på langt nær var mulig å få med det som burde vært med i bind 1 av «Bergenssangene og andre musikalske fenomen» utgitt i Og la det være sagt med en gang vi er heller ikke i mål når nå bind 2 foreligger. Noe av forklaringen på dette finner vi i de to sangbøkenes undertitler; «en sangbok som kan leses» og «mer enn en sangbok». Dette er sannelig mer enn en sangbok, og en sangbok som absolutt bør leses. ISBN Pris: kr 299, Format: 148 x 210 mm 250 sider

20 20 Bøker fra Bodoni Forlag JO GJERSTAD MFL. YTRE SANDVIKEN Fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Med bidrag fra Halvor Sperbund Morten Lorentzen Signe Hvoslef Bjarte Gullachsen Erlend Hofstad Tryggve Fett Rune Nielsen Håkon Lorentzen Anne Synnevåg Bjørn Simonsen Gerd Karin Erdal Eva Hjort Berntzen Finn Torgeir Rud John Edgar Knudsen Jo GJERSTAd Ytre Sandviken fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Dette er historien om Ytre Sandviken, bydelen mellom Elsesro/Munkebotn og Lønborg. På 400 sider beretter forfatterne om samtlige jordbrukseiendommer bydelen opprinnelig besto av. Man kan lese om modellene for Amalie Skrams epos om Hellemyrsfolket, kommunikasjon og regulering. Munkebotsvassdraget er grundig beskrevet, det samme er historien om industrien i Nyhavn fra 1600-tallet og frem til dags dato. Skolene er omtalt, likeledes arkitekturen, militærhistorien og idrettshistorien. To sentrale eiendommer i bydelen, Elsesro og Neevengården har også fått sine egne kapitler. Boken er rikt illustrert med over 650 fotografier, tegninger og kart. BODONI FORLAG Sjøkaptein Aasmund Monsen med sin belgisk- registrerte Vauxhall foran «Bennaen» ca Gutten i bakgrunnen er Atle Liland (f. 1942), kapteinens nevø. «Fra Jægersminde» av Tycho Christoffer Jæger, ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 400 sider

21 Bøker fra Bodoni Forlag 21 TRYGG OG MEKTIG TROSS STORM FRA SYD OG NORD ROTHAUGEN SKOLE Siden Rothaugen skole åpnet sine porter første gang, 19. august 1912, har flere titusen-talls elever hatt et forhold til denne institusjonen. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» (etter første linje fra skolesangen) er historien om dem. Boken gir et variert innblikk i skolehverdagens små og store opplevelser og personlige inntrykk gjennom 100 år. Samtlige klasselister for avgangsklassene fra skoleåret 1962/63 til dags dato er med, i tillegg til 350 klassebilder av de samme elevene. Boken har også et rikt utvalg av andre illustrasjoner. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» er et viktig bidrag til bergensk skole-, strøks- og sosialhistorie. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 297 mm 272 sider REDAKSJON: RUNE GARMANN ALF STRAND NYTT AV GAMALT Formidling av Ola R. Midtbøs verk frå Masfjorden ISBN Fyrste delen av denne boka tek for seg mannen og gjerninga. Ein vil gjere lesaren litt kjend med mannen og miljøet han kom frå, og gi ein liten presentasjon av noko av det Ola R. Midtbø har teke vare på for oss. Andre delen handlar om korleis vi som har fått dette materialet opp i hendene, kan gjere bruk av det på ulikt vis. Vi har gjort dette ved å ta materialet i bruk sjølve. Her finn ein mellom anna barneteikningar som illustrerer nokre av historiene Ola R. Midtbø skreiv ned. På ein CD som ligg ved boka er det nokre songopptak med han, i tillegg til innspelingar av nye arrangement av noko av den musikken han har etterlate seg i Arne Bjørndal sine samlingar. ISBN Pris: kr 249, Format: 170 x 240 mm 128 sider

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 21 julen 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Tidsskriftet vil være

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Bli med på fest! Bergenseren. til to ukers fest for å feire at bergenseren Christian Michelsen brakte Norge ut av unionen med Sverige.

Bli med på fest! Bergenseren. til to ukers fest for å feire at bergenseren Christian Michelsen brakte Norge ut av unionen med Sverige. 3 Bergenseren www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2005 Strilene ble kastet 8 Amerikaturen ut av Bergen i 1905! som forandret 6 Bergen. 10 Her er vårt nye skattkammer. Byen din

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

RINGERIKE. www.heftet-ringerike.org. 2003 (Hefte nr. 75) Utgitt av RINGERIKES MUSEUM RINGERIKE UNGDOMSLAG RINGERIKE HISTORIELAG

RINGERIKE. www.heftet-ringerike.org. 2003 (Hefte nr. 75) Utgitt av RINGERIKES MUSEUM RINGERIKE UNGDOMSLAG RINGERIKE HISTORIELAG RINGERIKE www.heftet-ringerike.org 2003 (Hefte nr. 75) Utgitt av RINGERIKES MUSEUM RINGERIKE UNGDOMSLAG RINGERIKE HISTORIELAG Redaksjon FRED HARALD NILSSEN (redaktør) TOM BJØRNSTAD OTTO FRYDENLUND BJØRN

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 2.2004 15.06.04 14:24 Side 1 Nr. 2-2004 Modig dame med rødvin Side 6-7 Ludvig Holberg fra en annen synsvinkel Side 9 Barnas egne stemmer Side 12 Eldrebølgen på bergensk Side 17 Historiens sus

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 2 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 24 høsten 2010 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Lokalhistorisk magasin

Lokalhistorisk magasin Lokalhistorisk magasin 4/2006 Tema: Utvandring Nr. 4, 2006, Årgang 17 Lokalhistorisk magasin Meldingsblad for Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt Redaksjon Audhild Brødreskift

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre I stavanger NR. 4/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: stavanger kommune oppvekst og levekår Redaktør: stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 4 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design.

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2013 kulturbyen // TEma Bergen Kultur og kreativitet gir kroner i kassen Vil skape nordens største humorfestival Sikter høyt med design www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø Årgang 23 nr. 3 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unike bilder fra fortiden: - Årets slektsforskerdag 27. oktober: «Gamle brev forteller» Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller

Detaljer

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24

til fastelavn Velkommen Kontaktinformasjon side 21 Kalender side 24 Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/15 ÅRGANG 52 Velkommen til fastelavn Full rulle i Ytrebygda Ytrebygda kirke har et høyt aktivitetsnivå. I dette bladet

Detaljer

Den flyvende tallerken MEDLEMSBLAD FRA NETI NORSK ORGANISASJON FOR STUDIET AV UTENOMJORDISK INTELLIGENS

Den flyvende tallerken MEDLEMSBLAD FRA NETI NORSK ORGANISASJON FOR STUDIET AV UTENOMJORDISK INTELLIGENS Den flyvende tallerken MEDLEMSBLAD FRA NETI NORSK ORGANISASJON FOR STUDIET AV UTENOMJORDISK INTELLIGENS Nummer 4-2012 Reisebrev fra London BUFORA konferasen 2012 UFO-observasjon i Bergen sentrum Flere

Detaljer

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år RBR r a p p o r t N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0 0-år 29 R edaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer