FORLAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAG. www.bodoni.no"

Transkript

1 2013 FORLAG

2 2 Bodoni Forlag BODONI FORLAG Jo Gjerstad Tlf: Bjarte J. Hordnes Tlf: Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Hollendergaten 10/ Bergen Bodoni Forlag er et søster selskap av medie be drif ten Bodoni. Den ble etablert i 1914 under navnet Central trykkeriet og har drevet uavbrutt innen grafisk bransje siden da. Forlaget har hovedkontor i Bergen og utgir primært litteratur med lokal historisk profil, bedrifts- og institusjons historie samt idrettslittera tur. Kata logen du nå holder i hånden omtaler forlag ets ut givelser i 2013 samt deler av «backlisten». Sentralbord: Telefax: E-post: Ka honen ska vi med alt det brø et? Forsidebilde: Audun Hetland gjorde seg selv udødelig i Bergen.

3 Bodoni Forlag 3 Giambattista Bodoni født 16. februar 1740 i Saluzzo i Nord-Italia, er en av de betydeligste skik kel ser på boktrykkerkunstens himmel. 18 år gammel fikk han sin fag opp læring i et av Italias mest kjente trykkerier, tilhørende munke ordenen Propaganda Fine i Roma. Da læretiden var omme forsøkte han seg som stempelskjærer og skriftstøper i pavens by. I 1766 bestemte han seg for videre utdannelse i England. På reisen ble han til fel digvis syk i hjem byen. Hertugen av Parma, den vise Ferdi nand, fikk høre om sykdommen, besøkte ham og ga ham under sam talen tilbudet om å lede hertug dømmets offisielle tryk keri. Bodoni aksep terte. Til England kom han aldri. Historiske personer som ettertiden bruker tid, krefter, blekk og trykksverte på, kan ikke ha vært likegyldige. Tvert imot jo mer de diskuteres, desto mer aner vi hva de må ha betydd. Giambattista Bodoni er ikke bare omtalt og diskutert, men også ned rakket og prist opp i skyene. Hans innsats er betydelig, både som skrift skaper, typograf og boktrykker. Antikvasnittene som bærer navnet hans er sluttresul tatet av en tendens inn ledet lenge før ham selv. Med denne som ballast klarte Bodoni å kon stru ere et klart og selv stendig formprodukt som i verdi har vist seg udødelig. Bodoni-skriften be traktes som det reneste uttrykk for klassisismen. I sin kjølige og nøkterne util nærme lighet er den fantastisk vakker. På kritt holdig papir virker den nesten ubehagelig skarp. Bodonis virksomhet er kjent gjen nom en rekke skriftkataloger og prøver. Gjennom sin samvittighets fulle, faglig søkende og eksprimen terende typografi, kom han frem til den korrekte anvendelse av skrift. Han ble kanskje mer enn sine forgjengere noe av en typo grafisk feinschmeker og maestro. Det fortelles også at han var et språkgeni. I hans skriftprøve kata loger finner man skrift anven delser på et utall språk. Tross mange opp for d rin ger fra fjern og nær, bl.a. Vati kanets trykkeri og biblio tek, ble Bodoni værende i Parma resten av livet. Han døde der 30. november Da hadde trykkeriet under hans ledelse trykket 1200 bøker i tillegg til en mengde mindre arbeider. En rekke av bøkene ble verdenskjente. Oratio dominica in clv linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa fra 1806 inneholder bønnen Fader Vår på 155 språk, derav syv skandinaviske. Den er på 328 sider og inneholder 215 forskjellige skriftsnitt.

4 4 Bodoni Forlag INNHOLD Giambattista Bodoni... 3 Bergenskalenderen Aktuelle bøker Audun Hetland Verdensstjernen som valgte hjemmebane... 7 Statsraad Lehmkuhl i hundre Dag Bakka jr... 8 Kavli et industrieventyr Ola Honningdal Grytten og Kjell Bjørn Minde... 9 Banken i samfunnet Bergen Privatbank/Bergen Bank Ola Honningdal Grytten (red.) Norske militærfly Sverre Mo og Bjørn Sælensminde Nye bergensere som har skapt nasjonal historie Norvall Skreien Bryggenmysteriet Gunnar Staalesen Inggard Rosseland grafikaren Reidar Storaas Johan Tufteland Dikt og prosa i utval Idar Stegane og Reidar Storaas TIDSBILDER FRA BERGEN: Folkefest og fellesskap 1950-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Da verden kom til Bergen 1960-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Tiden for faner og frigjøring 1970-årene TIDSBILDER FRA BERGEN: Jubel og japper 1980-årene Bergenssangene del 3 Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Tore Johannessen Bergenssangene Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Christopher John Harris, Tore Johannessen Bergenssangene del 2 Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Christopher John Harris, Tore Johannessen Ytre Sandviken fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Jo Gjerstad mfl Trygg og mektig tross storm fra syd og nord Rothaugen skole Nytt av gamalt formidling av Ola R. Midtbøs verk Rune Garmann og Alf Strand (red.) Grieg i musikkens by Edvard Rieber-Mohn De hvite englene Historien om Bjørn West Sven-Erik Grieg-Smith Mykle og Bergen Redaksjon og innledning ved Willy Dahl Helt elektrisk Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag og Bjørn Losnegaard Johann Friederich Foswinckel hans liv og levnet i Bergen Jo Gjerstad Forfall og gjenreisning Bryggens bevaringshistorie Hans-Emil Lidén Storpolitikk og intriger Bjørn-Arvid Bagge Varg Veum De 7 Gunnar Staalesen og Mike Collins Varg Veum Isdalskvinnens hemmelighet Gunnar Staalesen og Mike Collins Sangen om Norge Morten Lorentzen (red.) Litteratur om Bergen I og II Johanne Martens Livslinje og eventyrreise Historien om Hurtigruten Dag Bakka jr Blues for Amalie Jensen Gunnar Staalesen og Audun Hetland Salig Peder Påske Hans Wiers-Jenssen «Askøy stolt du stig or bylgja,» Anders Bjarne Fossen, Arnt Egon Skråmestø «Nu hist en Øe sig stolt oppreiser,» Anders Bjarne Fossen, Arnt Egon Skråmestø beste rockeplater fra Bergen Bård Ose Bergen en spesiell idrettsby Kjell Lund Rock og sprell Mellom syv fjell Jo Gjerstad, Bård Ose, Svein Hovland, Eilif Stene, Vemund Grimstad (red.) Bak Blåmannen Dag Sletten, Jo Gjerstad (red.) Førstereis Morten Lorentzen Tsjekkeretter Filip Bis og Hans Welle-Watne Deadline København Truls Synnestvedt Jorden rundt med Ole Bull Anne og Harald Herresthal Åsane i fortid og nåtid I Frode Fyllingsnes Åsane i fortid og nåtid II Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid III Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid IV Kenneth Bratland Åsane i fortid og nåtid V Kenneth Bratland... 32

5 Bodoni Forlag 5 Backlist Byens barn født i Marken på en tinntallerken Jo Gjerstad, Bjørn Losnegaard, Tony Jensen Tradisjon og fornyelse Skansens Bataljon Kjell Nesse Når i den lyse vår Dræggens Buekorps De som drog ut Askøys misjonærer Anders Bjarne Fossen Bydelen ved Damsgårdssundet Birthe Bratli Stenhjem, Anders Bjarne Fossen og Jo Gjerstad Fergen Folket Fjorden Arne Jakobsen Trebyen Bergen en vandreguide Trond Indahl Ole Bulls «Villa Lysø» Trond Indahl Fra mitt observatorium Gunnar Grunnaleite Dikt fra/frå spiss vinkel Gunnar Grunnaleite Grønhaugs grublerier Helge Grønhaug Gebiss til fryd og forargelse Olav Garvik, Terje Mikkelsen og Kåre Eikeland Tilstede og usynlig i 100 år Svein Aage Knudsen Livslinje i stampesjø Dag Bakka jr Kystfolk og fiskarliv Jon Severud (2. utg.) Sjøfarten i Austrheim Dag Bakka jr Bergen Bull Bergenserne Johan Fredrik Kroepelien og Jo Gjerstad (red.) Bernard Maybeck Sissel Hamre Dagsland Stor musikk i lite format kammermusikk i Bergen Reidar Storaas En kulturhistorisk perle på Kalfaret Christopher John Harris, Jo Gjerstad, Lorentz Irgens, Anders Gogstad Forebyggende helsearbeid Lorentz M. Irgens Journey from the dark Kirsten Lolita Milnes Skriket Liket Svartediket Holmås & Holmås Fra rallarkokke til hotelldirektør Honoria Bjerknes Hamre Leia langs norskekysten Anders Bjarne Fossen Strileliv Olav Marås (red.) Bygdebok for Lindås Band 3 Arvid Skogseth Bygdebok for Lindås Band 4 Arvid Skogseth På sporet i Bergen gjennom 100 år Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag Skipsbygging Øystein Meland Bergen havn gjennom 900 år II Anders Haaland, Jo Gjerstad (red) Ei reise mot velferd og velstand Lillian Eltvik og Terje Øystein Dyrnes Pütter-familien i Bergen Edvard Rieber-Mohn Hon så hadde øl te selle Christopher John Harris Norske Marinefartøy Sverre Mo Vi var der Elisabeth Armand (red.) Glade studenterdager Edgar Hovland (Red.), Anders Bjarne Fossen, Roy Tore Jensen, Gaute Losnegård, Pål Nupen Utstillingsbyen Johan Fredrik Kroepelien (red.) Begrav meg i Bergen Gunnar Staalesen Marvin Halleraker Diverse teikningar Hilde Sandvik Den nære fortid August Rathke Kallenavn i Bergen Billy Riddervold (Smith) Bergenserne og 1905 Anders Bjarne Fossen (red.) Nordsteam 2005 Øyvind Konglevoll (red.) Det var en gang et posthus Kåre Eldøy Vi var med... Ida Blom, Ingeborg Fløystad, Kaya Irgens, Anne-Hilde Nagel, Kari Hop Skiftesvik, Elisabeth Aasen Her bygget vi Jo Gjerstad Fysisk aktivitet på land og i vann Fra leik i vann til svømming Trude Halvorsen, Nina Kahrs Slik lærer du å svømme Ørjan Madsen, Per Irgens Baby- og småbarnssvømming Anita Hetland Svømmetrening Ørjan Madsen, Tore De Faveri Miniatyrbøker Den tredje døde Gunnar Staalesen Hallo? Frode Grytten Reidar Radøy og Den grønne redsel Melkior Pedersen (Willy Dahl) Kongen må dø Erling T. Gjelsvik Mordet på Michelsen Gunnar Staalesen... 46

6 6 Bøker Bergenskalenderen fra Bodoni Forlag ISBN BERGENSKALENDEREN 2014 Bergen er variasjonenes by. Geografisk, klimatisk og historisk preges den av kontrastene, kontrastene som ennå kommer til uttrykk i det bergenske bybildet hvor gammelt og nytt står side om side. Kontrastene som også speiler seg i bergenserens lynne. Ham skal du lære å kjenne, for ennå lever han i sin egenart. Solskinnsmenneske og gråværspoet, fjellenes frie fugl, bølgenes dristige rytter, kjøpmannssjel og kunstelsker, verdensmann og lokalpatriot. Dypt forankret i fortiden er han, et produkt av en langsom urbaniseringsprosess. Som vanlig er det Bergens sentrale bydeler vi konsentrerer oss om. Bryggen, den gamle Tyskebryggen, ligger i front. Der kan vi stadig lese utviklingsstadiene frem gjennom de siste tusen år. Stadiene som skapte byen slik vi kjenner den i dag. Lykke til på ferden gjennom fire årstider, i sol og regn, i vind og blest. Velkommen til Bergen anno 2014 ISBN xxx-x Pris: kr Format: xxx,- 290 x 310 Format: mm xxx x xxx mm 14 sider xxx sider Spiralisert

7 Bøker fra Bodoni Forlag 7 JO GJERSTAD (REDAKTØR), KIRSTEN HETLAND, TRULS SYNNESTVEDT AUDUN HETLAND Verdensstjernen som valgte hjemmebane Audun Hetland ( ) ble særlig kjent for sine frodige karikaturer og muntre skisser fra det bergenske folkeliv. Som avistegner hadde han en virtuos strek og skarpøyd karakteriseringsevne. Gradvis gled han inn i alle bergenseres hjerter i skildringen av sin fødeby. Denne boken følger Audun Hetlands liv og karriere, fra den spede start til de modne år. ISBN Pris: kr Format: 399, 210 x 280 mm Format: 245 x mm sider 216 sider

8 8 Bøker fra Bodoni Forlag DAG BAKKA JR STATSRAAD LEHMKUHL I HUNDRE Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært en del av Bergens bybilde i over 90 år og passerer selv sin 100-årsdag i januar «Statsraaden» er ikke bare byens ikon, beundret og verdsatt av mennesker hvor den kommer; den er også et skip med en omskiftende historie og unike kvaliteter. I en alder av nær 100 år seiler den Nord-Atlanteren senhøstes, tilbakelegger sjømil i året og vinner internasjonale troféer. Skipet ble bygget som skoleskip «Grossherzog Friedrich August» for den tyske handelsflåten i 1914, ble utlevert til Storbritannia som krigsbytte i 1920 og kjøpt til Bergen året etter av Kristofer Lehmkuhl. Etter mange år som skoleskip ble den reddet for byen av Hilmar Reksten og i 1978 overtatt av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Der begynte et langt og krevende arbeid for å gjenreise skipet. I 1986 var «Statsraaden» tilbake under seil på Nordsjøen, men det var først i 2004 at de store oppgraderingene var gjennomført etter investeringer på 80 millioner kroner. Dette var en dugnad båret av engasjerte mennesker, støttet av et spleiselag av stat, kommune, private sponsorer og byens befolkning gjennom Venneforening og annen støtte som Spleisebrødet. I dag er skipet i bedre stand og drives mer intenst enn noen gang tidligere i sin lange historie. Slik sett er «Statsraaden» et samfunnsprosjekt med tallrike deltakere og interessenter som alle har eierskap i eventyret «Statsraad Lehmkuhl». Dag Bakka (f. 1950) skriver om skip, sjøfart og maritim kultur. Han arbeider på norsk og engelsk, og har blant annet beskrevet rederier, organisasjoner, sjøforsikring og kystfart. ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 399, Format: xxx 210 x xxx 280 mm xxx 256 sider

9 Bøker fra Bodoni Forlag 9 OLA HONNINGDAL GRYTTEN OG KJELL BJØRN MINDE KAVLI ET INDUSTRIEVENTYR VERDISKAPING TIL GODE FORMÅL JO GJERSTAD (BILLEDREDAKTØR) Kavlikonsernet startet som en fetevareforretning i Bergen, grunnlagt i 1893 av småbruker- og skomaker sønnen Olav Kavli fra Romsdalen. Innovasjon kom til å følge bedriften: Påleggskaviar, smelteost, ost på tube, lettmajones, Skyr, Raketosten i Sverige og Fun light i Danmark. På 1930-tallet ble bedriften et multinasjonalt konsern med fabrikker i Storbritannia, Danmark og Sverige. Utenlandsetableringene nøt stor grad av selvstendighet og har vært toneangivende i utviklingen frem til i dag. I 1962 overlot Knut Kavli eierskapet til en ideell stiftelse, O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond. I 2012 bevilget de 25 millioner kroner til kultur, forskning og sosialt arbeid. De siste årene har konsernet ekspandert både i inn- og utland, og vært med på å bryte det norske meierimonopolet gjennom opprettelsen av Q-Meieriene. Hvordan har man greid å bygge et multinasjonalt selskap basert på noe så utypisk som norsk ost? Svaret på det får du i denne boken. Boken er også kommet i en engelsk utgave. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 324 sider

10 10 Bøker fra Bodoni Forlag OLA HONNINGDAL GRYTTEN (RED.) BANKEN I SAMFUNNET BERGENS PRIVATBANK / BERGEN BANK ELISABETH BJØRSVIK YNGVE NILSEN JO GJERSTAD JØRN LEKVE SIGBJØRN HAUGLAND Banken i samfunnet Bodoni Forlag Banken i samfunnet Bergens PrivatBank / Bergen Bank DNB er i dag Norges største bank og finanskonsern. En av forløperne var Bergens Privatbank som ble stiftet 28. november Den var en av landets første forretningsbanker Opprinnelig betjente den næringslivet i Bergensregionen, men ble etter hvert en av de tre største landsdekkende forretningsbankene i Norge. I 1975 ble den fusjonert med Bergens Kreditbank og fikk navnet Bergen Bank, før den i 1990 gikk sammen med Den norske Creditbank og dannet giganten Den norske Bank. Siden fusjonen mellom Bergen Bank og DnC er konsernet utvidet bl.a. gjennom fusjoner med Vital, Postbanken og Gjensidige Nor. Denne boken handler om fremveksten av denne banken i samspill med samfunnet, både på lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt plan. Boken inneholder derfor både detaljert bankhistorie på mikronivå, bransje historie og makroøkonomisk historie. Alt for å kunne belyse hvordan banken maktet å vokse i gode tider, overleve i vanskelige tider og til slutt fremstå som landets største og viktigste private aktør i finansmarkedene. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 440 sider

11 Bøker fra Bodoni Forlag 11 SVERRE MO OG OLE BJØRN SÆLENSMINDE NORSKE MILITÆRFLY ISBN NORSKE MILITÆRFLY gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av den norske militære flyparken gjennom tidene. Den retter seg mot entusiaster, fagfolk og historikere, kort sagt, alle som er interessert i fly og flyhistorie. Alle tegninger er i samme målestokk om ikke annet er oppgitt. Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY Norske militærfly BODONI FORLAG Sverre Mo (f. 1935) er tegner og pressefotograf. Han virket størstedelen av sin yrkesmessige karriere i Bergens Tidende og har i de senere år illustrert et utall bøker. I 2008 utga han boken Norske Marinefartøy på Bodoni Forlag. Ole Bjørn Sælensminde (f. 1952) er ingeniør og har arbeidet i databransjen siden Han har deltatt i det norske flyhistoriemiljøet siden 1972 og er forfatter/medforfatter av flere publikasjoner. ISBN Pris: kr 399, Format: 248 x 230 mm 288 sider Utkommer i november

12 12 Bøker fra Bodoni Forlag NORVALL SKREIEN NYE BERGENSERE som har skapt nasjonal historie INNVANDRERSUKSESS Innvandring har for Bergen vært en enestående suksesshistorie. Ja, i virkeligheten mange suksesshistorier, og med positive virkninger for alle deler av samfunnet både for kultur, politikk, sport, kirke og næringsliv. Velkomne innvandrere har gjort Norge rikere, også fargerikere. På mange områder har innvandrerne, de nye bergenserne, og deres etterkommere skapt nasjonal historie. Uvelkomne innvandrere har dessverre også hjemsøkt oss. Flere av dem topper kriminalstatistikken. Blant annet dette triste faktum har gjort innvandringen omstridt. Til ettertanke i den aktuelle offentlige debatt handler denne boken om noen av suksesshistoriene som avgjort er i flertall. Norvall Skreien (f. 1931) har i alle år virket som journalist og redaktør, hvorav 25 år i Bergens Tidende. Han er i tillegg redaktør for musikktidsskriftet Amoroso og har vært forfatter og medforfatter av et titalls bøker. ISBN Pris: kr 349, Format: 248 x 230 mm 252 sider Utkommer i november

13 Bøker fra Bodoni Forlag 13 GUNNAR STAALESEN BRYGGENMYSTERIET Året er Varg Veum får besøk på sitt kontor av Henrich Klencke, en mann med hanseatiske familierøtter. Han gir Veum i oppdrag å forhindre en forbrytelse knyttet til en flere århundrer gammel familieforbannelse. I denne eksklusive kriminalfortellingen av Gunnar Staalesen, skrevet spesielt til Bryggens Venners 50- årsjubileum, møter man foruten Veum også andre velkjente etterforskere fra forfatterskapet, 1900-trilogiens Christian Moland og Ole Berstad, og Molands sønn Svend Atle Moland, også han politietterforsker. Fortellingen beveger seg frem og tilbake i tiden og gir slik et indirekte bilde av Bryggens historie, fra 1700-tallet frem til idag. Boken er illustrert ved hjelp av tegninger laget av Julius Holck i 1899/1900. Gunnar Staalesen (f. 1947) er forfatter og dramatiker. Hans kriminalromaner om privat detektiven Varg Veum er oversatt til 18 språk. ISBN Format: 100 x 185 mm 96 sider i kassett

14 14 Bøker fra Bodoni Forlag REIDAR STORAAS INGGARD ROSSELAND grafikaren «en av tidens fremste norske grafikere.» Johan Fr. Michelet, VG 1973 «... først og sist er han grafiker, en av de sterkeste og mest karakterfulle vi har, med tresnittet som sitt sikreste felt.» Arne Durban, NHST 1975 «En særpreget grafiker som aldri har vært redd for å gå sine egne veier. Det mest imponerende er kanskje å se med hvilken konsekvens denne kunstneren har arbeidet, hvordan han har utviklet seg på sine egne premisser i en tid da moter og strømninger har fått mange mange kunstnere til å tenke mer på å følge med enn å søke næring i sitt eget sinn.» Arnstein Arneberg, Dagbladet 1975 ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 300, Format: xxx 230 x x xxx 260 mm xxx 96 sider

15 Bøker fra Bodoni Forlag 15 IDAR STEGANE OG REIDAR STORAAS JOHAN TUFTELAND Dikt og prosa i utval Forfattaren Johan Tufteland ( ) voks opp på eit nes ytst mot Nordsjøen, blant gamle tradisjonsmedvitne folk under harde livsvilkår, dagleg i fåre. Havet det store og livet nær brenningane er Tuftelands primære motivkrins, men kvardagen er ikkje vonlaus; det blir slått ein stjernesådd himmel over kystfolks tilvere. Forma er kort, stilen knapp og fri, påverka av Olav H. Hauge som han møtte og førde eit omfattande brevskifte med om dikting og diktarar. Også med Einar Økland hadde Tufteland gjennom ei årrekkje brevbyte om litterære emne. I boka teiknar Økland eit portrett av venen frå Austevoll. Utvalet av dikt og tekstar er redigert av Idar Stegane og Reidar Storaas. ISBN Pris: kr 225, Format: 170 x 240 mm 112 sider Heftet

16 16 Bøker fra Bodoni Forlag ISBN Folkefest og fellesskap 1950-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene var folkefestenes tiår i Bergen årene var en folkefest. Det var «De harde femtiåra» og det var bruk for både folkefester og fellesskap. Det ble festet på Torgallmenningen og på Festplassen. Det ble festet for kong Haakon, for Hjallis og for Kniksen. Og for alle buekorpsene som fylte 100. For Nordahl Grieg og Frøken Festspill. Men først og fremst ble det spilt og festet i Nygårdsparken. Krigen var blitt etterklang. Byen kunne rette blikket framover. Redaksjon: Og folkefeste! Knut Strand (fotoansvarlig), Truls Synnestvedt (tekst), Torleif Trettenes (arkivansvarlig) og Jo Gjerstad (redigering) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider ISBN Da verden kom til Bergen 1960-ÅRENE Da verden kom til Bergen 1960-årene Da verden kom til Bergen 1960-årene Tidsbilder fra Bergen 1 Da rocken kom til Scala, Khrutsjov til Fisketorget og Mao til Torgallmenningen. Da verden kom til Bergen. Tidsbilder fra Bergen, små og store fortellinger fra 1960-tallet, historier fra BTs fotoarkiv. TIDSBILDER FRA BERGEN Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider

17 Bøker fra Bodoni Forlag 17 Tiden for faner og frigjøring 1970-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene. Det var da de begynte, alle føljetongene: Torgdagen, Skarverennet, Grieghallen og Varg Veum. Rådhuset og Saft. Isdalskvinnen og Olav Kyrres monument. Det var blitt moderne tider i den gamle by. Så smått. Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider Jubel og japper 1980-ÅRENE ISBN ip er Jubel og japper 1980-årene TIDSBILDER FRA BERGEN Jubel og japper 1980-årene Tidsbilder fra Bergen 4 Det ble Verden skiftet farge. I hvert fall klærne. Svart og hvitt ble rødt, grønt, gult og lilla! Bergen ble en fargelagt by. Kjentfolk og kjendiser landet i kø på Flesland. Og Bergen ble karnevalsby, nesten Rio. Noen trodde at Knøsesmauget var blitt Copacabana! Men det var bare småtteri mot det som skulle komme i mai Da Bergen ble Melodi Grand Prix-byen. Så kom Hennes & Mauritz, IKEA og Galleriet. Sissel satte norgesrekord i platesalg. Midtveis i tiåret dukket vip er og andre japper opp. Det var 1980-årene i et nøtteskall. Og en ny revolusjon var på vei. Data-revolusjonen. Men «internett» var fremdeles et fremmedord ISBN Pris: kr 399, Format: 245 x 285 mm 256 sider

18 18 Bøker fra Bodoni Forlag ISBN JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE DEL 3 og andre bergenske musikalske fenomen her e like tidig no BergensSANGENE 3 Jo GJerstad S stein tore davidsen S tore Johannessen Jo GJerstad stein tore davidsen tore Johannessen Bergens og andre bergenske musikalske fenomen her e like tidig no DEL 3 Dette er tredje bind av «Bergenssangene og andre bergenske musikalske fenomen». Bind 1 ble utgitt i 2006 og bind 2 i Under arbeidet med bind to ble det klart at det ville være behov for minst et tredje bind dersom man skulle yte rettferdighet til det mangfold av sanger som er skrevet om Bergen og bergenserne. Noe av forklaringen på at man etter to bind på til sammen 480 sider fremdeles ikke var i mål, finner vi i sangbøkenes undertitler; «en sangbok som kan leses» og «mer enn en sangbok». Og mer enn en sangbok er det sannelig blitt. Det har ikke vært et ønske å få presset flest mulig sanger mellom to permer; målet har også vært å fortelle noe om tilblivelsen og bakgrunnen for sangene, litt om komponister og tekstforfattere, og ikke minst, litt om byen og byens historie som kan være lite kjent for mange av dagens bergensere. BODONI FORLAG Jo Gjerstad (f. 1953) har grafisk utdannelse. Han arbeider til daglig som forlags redaktør ved Bodoni Forlag. Han har forfattet en rekke bøker og artikler om lokalhistoriske emner. Han er også en meget brukt foredragsholder og byvandrer. Stein Tore Davidsen (f. 1944) er bankøkonom. Til daglig er han ansatt i Sparebanken Vest. Hans interessefelt favner bl.a. om bank- og penge historie, lokalhistorie og den folkelige bergenske musikkhistorie. Han har forfattet flere bøker og artikler. Tore Johannessen (f. 1952) har sin utdannelse i musikk fra Bergen, Oslo, Salzburg og London. Til daglig er han lektor ved musikklinjen på Lang haugen videregående skole. Han er dessuten aktiv som dirigent og sanger. ISBN xxx-x Pris: kr xxx,- 299, Format: 148 xxx x 210 xxx mm 272 xxx sider

19 Bøker fra Bodoni Forlag 19 JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, CHRISTOPHER JOHN HARRIS, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE og andre bergenske musikalske fenomen en sangbok som kan leses ISBN Syng og les. I denne boken finner du de gode gamle bergens sangene. Historiene bak dem fortelles også. Visste du at «Madam Felle» er en amerikansk gospelmelodi, at «Jeg tok min ny stemte» er en fransk menuett fra 1600-tallet eller at Minde sjokoladefabrikk laget en egen marsj til Landsutstillingen i Samtlige sanger er notesatt. ISBN Pris: kr 299, Format:148 x 210 mm 232 sider JO GJERSTAD, STEIN TORE DAVIDSEN, CHRISTOPHER JOHN HARRIS, TORE JOHANNESSEN BERGENSSANGENE DEL 2 og andre bergenske musikalske fenomen mer enn en sangbok ISBN Bergenserne har alltid vært kjent for sin patriotisme. Denne patriotismen har fått utløp blant annet gjennom det utall av sanger som opp gjennom årene er skrevet til byens pris. Man har sunget om byens syv fjell, om Puddefjorden og Vågen, om Fjellveien og Fisketorget, om smitt og smau, om buekorps og buekorpsgutter, om rævediltere, kjuagutter, madammer og småtøser. Og tro det eller ei det kommer stadig nye sanger til. Så stor er denne floraen av bergenssanger at det på langt nær var mulig å få med det som burde vært med i bind 1 av «Bergenssangene og andre musikalske fenomen» utgitt i Og la det være sagt med en gang vi er heller ikke i mål når nå bind 2 foreligger. Noe av forklaringen på dette finner vi i de to sangbøkenes undertitler; «en sangbok som kan leses» og «mer enn en sangbok». Dette er sannelig mer enn en sangbok, og en sangbok som absolutt bør leses. ISBN Pris: kr 299, Format: 148 x 210 mm 250 sider

20 20 Bøker fra Bodoni Forlag JO GJERSTAD MFL. YTRE SANDVIKEN Fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Med bidrag fra Halvor Sperbund Morten Lorentzen Signe Hvoslef Bjarte Gullachsen Erlend Hofstad Tryggve Fett Rune Nielsen Håkon Lorentzen Anne Synnevåg Bjørn Simonsen Gerd Karin Erdal Eva Hjort Berntzen Finn Torgeir Rud John Edgar Knudsen Jo GJERSTAd Ytre Sandviken fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Dette er historien om Ytre Sandviken, bydelen mellom Elsesro/Munkebotn og Lønborg. På 400 sider beretter forfatterne om samtlige jordbrukseiendommer bydelen opprinnelig besto av. Man kan lese om modellene for Amalie Skrams epos om Hellemyrsfolket, kommunikasjon og regulering. Munkebotsvassdraget er grundig beskrevet, det samme er historien om industrien i Nyhavn fra 1600-tallet og frem til dags dato. Skolene er omtalt, likeledes arkitekturen, militærhistorien og idrettshistorien. To sentrale eiendommer i bydelen, Elsesro og Neevengården har også fått sine egne kapitler. Boken er rikt illustrert med over 650 fotografier, tegninger og kart. BODONI FORLAG Sjøkaptein Aasmund Monsen med sin belgisk- registrerte Vauxhall foran «Bennaen» ca Gutten i bakgrunnen er Atle Liland (f. 1942), kapteinens nevø. «Fra Jægersminde» av Tycho Christoffer Jæger, ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 280 mm 400 sider

21 Bøker fra Bodoni Forlag 21 TRYGG OG MEKTIG TROSS STORM FRA SYD OG NORD ROTHAUGEN SKOLE Siden Rothaugen skole åpnet sine porter første gang, 19. august 1912, har flere titusen-talls elever hatt et forhold til denne institusjonen. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» (etter første linje fra skolesangen) er historien om dem. Boken gir et variert innblikk i skolehverdagens små og store opplevelser og personlige inntrykk gjennom 100 år. Samtlige klasselister for avgangsklassene fra skoleåret 1962/63 til dags dato er med, i tillegg til 350 klassebilder av de samme elevene. Boken har også et rikt utvalg av andre illustrasjoner. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» er et viktig bidrag til bergensk skole-, strøks- og sosialhistorie. ISBN Pris: kr 399, Format: 210 x 297 mm 272 sider REDAKSJON: RUNE GARMANN ALF STRAND NYTT AV GAMALT Formidling av Ola R. Midtbøs verk frå Masfjorden ISBN Fyrste delen av denne boka tek for seg mannen og gjerninga. Ein vil gjere lesaren litt kjend med mannen og miljøet han kom frå, og gi ein liten presentasjon av noko av det Ola R. Midtbø har teke vare på for oss. Andre delen handlar om korleis vi som har fått dette materialet opp i hendene, kan gjere bruk av det på ulikt vis. Vi har gjort dette ved å ta materialet i bruk sjølve. Her finn ein mellom anna barneteikningar som illustrerer nokre av historiene Ola R. Midtbø skreiv ned. På ein CD som ligg ved boka er det nokre songopptak med han, i tillegg til innspelingar av nye arrangement av noko av den musikken han har etterlate seg i Arne Bjørndal sine samlingar. ISBN Pris: kr 249, Format: 170 x 240 mm 128 sider

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

FORLAG. www.bodoni.no

FORLAG. www.bodoni.no 2014 FORLAG www.bodoni.no 2 Bodoni Forlag Jo Gjerstad Tlf: 82 33 172 jo.gjerstad@bodoni.no Bjarte J. Hordnes Tlf: 82 33 177 bjarte.hordnes@bodoni.no Postadresse Postboks 6045 582 Bergen Besøksadresse Hollendergaten

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS 1989 Elektronisk utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Bibliotekutgave kun for distribusjon gjennom bibliotekene

Gyldendal Norsk Forlag AS 1989 Elektronisk utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Bibliotekutgave kun for distribusjon gjennom bibliotekene Gyldendal Norsk Forlag AS 1989 Elektronisk utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Bibliotekutgave kun for distribusjon gjennom bibliotekene Produsert i epub av: Type-it AS, Trondheim 2009 Versjon 1 ISBN

Detaljer

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 - til bruk i undervisningen - en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 På bakgrunn av forespørsler fra folk i skolen, har jeg laget en oversikt over noen av Ingeborg Refling

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

La høsten være som den er. anita skorgan

La høsten være som den er. anita skorgan La høsten være som den er anita skorgan Tekstene på denne plata er skapt helt uten tanke på noe fellestema. Når jeg nå i ettertankens klare høstlys sitter og blar i dem, ser jeg at de handler om oppbrudd,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET samtaler om historieskriving I EN SOFA PÅ ARKIVET VELKOMMEN TIL OSS! Som ny riksarkivar er det en glede for meg å invitere til den sjette sesongen av I en sofa

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Marinbiologi Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Tips til nyttig litteratur Vi i utvalg for marinbiologi ønsker å gi tips til litteratur som kan være nyttig i forbindelse med den

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 51. ÅRGANG BUDSTIKKEN Tegnsatt og skrivetolket konsert - felles opplevelse - felles glede! Sigvart Dagsland m/band bestånde av Torjus Vierli, Hildegunn Garness Reigstad, Ingelin

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

VIDAR SANDBECK (1918-2005)

VIDAR SANDBECK (1918-2005) VIDAR SANDBECK (1918-2005) Visesanger, visedikter og forfatter. Sandbeck hadde en trang barndom og et omskiftelig liv i yngre år. Han skal ha hatt 12 ulike jobber før han fant lykken med tekst og toner.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder.

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder. Januar 2013. Nytt år med kalde dager lokker alltid riksmediene til Tynset. På den kaldeste dagen hittil, tirsdag 15. januar, dukket både TV2 og Aftenposten opp. Se video fra Aftenposten her! Kunsten i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Nils-Aslak Valkeapää (Áilluhaš) er kanskje den mest mangfoldige

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

adjø Kondolanseprotokoll og minnebok

adjø Kondolanseprotokoll og minnebok adjø Kondolanseprotokoll og minnebok innhold 7 13 21 30 32 menneske Med plass til salmeark og bilder. medmenneske Med plass til kondolanser, hilsener m.m. alltid menneske Noen dikt om døden og om livet.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Odd Børretzen Da sier vi alt dette!

Odd Børretzen Da sier vi alt dette! Odd Børretzen Da sier vi alt dette! Samlet sanglyrikk & utvalgte tekster 1967-2012 Lars Ulseth (red.) Odd Børretzen Odd Børretzen (1926 2012) var forfatter, illustratør, oversetter, kåsør, antirasist,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Tordis Ørjasæter. I hodet på en

Tordis Ørjasæter. I hodet på en Tordis Ørjasæter I hodet på en gammel dame 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner, Blæst design Omslagsbilde bakside: Jo Ørjasæter Sats: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1753-3 Kagge

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Publisert: VG 21. oktober 2000 Journalist: Per Valebrokk Verdens Gang Samfunnsavdelingen Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 00 00 00 Telefaks: 22 00 06

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Ketil Bjørnstad Veien til Mozart

Ketil Bjørnstad Veien til Mozart Ketil Bjørnstad Veien til Mozart Om forfatteren: Ketil Bjørnstad er pianist, komponist og forfatter innen mange sjangre. I tillegg til sitt omfattende skjønnlitterære forfatterskap har Bjørnstad skrevet

Detaljer

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009!

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Telemark Museums oppgave er å ta vare på og forvalte Telemarks kultur og historie. Vi ønsker å formidle dette slik

Detaljer

Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Tilrettelagt for e-bok: eboknorden AS Forsidedesign: Øystein Vidnes

Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Tilrettelagt for e-bok: eboknorden AS Forsidedesign: Øystein Vidnes MONA RINGVEJ Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Tilrettelagt for e-bok: eboknorden AS Forsidedesign: Øystein Vidnes ISBN: 978-82-419-1291-7 ISBN: 978-82-419-1093-7 (trykt) Forfatter og forlag

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011)

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Ambassadør, kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning,

Detaljer

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt.

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. For bokanmeldelse Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. Den hvite dronningen er første bind i en serie om mektige kvinner under Rosekrigene (1455-1485). De ble

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse Prosjekt Trollfjell Bakgrunn Norsk folketro, sagn og horror (f.eks; «Trolljegeren», «Død snø», kommende «Askeladden i Dovregubbens hall», vår egen Aleksander Nordaas "Thale" ) er i vinden for tiden. Vi

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER Det var en gang et troll som bodde i et fjell kalt Roberget. Lokalfolket kalte ham Robergtrollet. Robergtrollet var et staut og trivelig troll som var kjent for

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Varige Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Gravens mening Ritualer og symboler får mennesker til å stanse opp og tenke. Særlig dersom bare minnene er igjen. Graven er det stedet der minnene er mest

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer