LOKAL FAGPLAN Mat og Helse TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN"

Transkript

1 Grunnleggjande ferdigheiter LOKAL FAGPLAN Mat og Helse TRINN Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid. I samband med måltidssituasjonar blir kommunikasjon gjennom samtalar viktig. Munnlege ferdigheiter i faget mat og helse er knytte til det å gjere greie for praktiske problem og formulere spørsmål, og til det å argumentere og kommunisere idear i faget i samtale med andre. Skriftlege ferdigheiter kan vere å skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar, lage invitasjonar og illustrasjonar og vurdere aktivitetar. Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet med faget. Å kunne rekne i mat og helse er viktig i praktisk arbeid med oppskrifter. Det er òg viktig for å kunne vurdere nærings- og energiinnhald og samanlikne prisar på varer. Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald.

2 Hovedområder for Mat & Helse Mat og livsstil Hovudområdet mat og livsstil handlar om å utvikle ferdigheiter og motivasjon til å velje ein helsefremjande livsstil. Å setje saman ernæringsmessig trygg og god mat i samsvar med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene er eit viktig grunnlag for opplæringa innanfor hovudområdet. Det blir lagt vekt på at maten skal vere variert, innbydande og velsmakande. Refleksjon rundt samanhengen mellom mat, livsstil og helse er viktig. Mat og forbruk Hovudområdet mat og forbruk handlar om å bli kjend med ulike matvarer, varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarleg forbrukar. Det skal leggjast vekt på å utvikle ferdigheiter og motivasjon, slik at ein kan velje ein livsstil som tek omsyn til menneske og miljø. Entreprenørskap som skapande prosess, frå idé til ferdig produkt, høyrer med i dette hovudområdet. Mat og kultur Innanfor hovudområdet mat og kultur er måltidsskikkar til kvardag, høgtid og fest og kunnskap om norsk tradisjonsmat og mat i ulike kulturar og religionar sentrale emne. Maten skal vere innbydande. Både tillaging og presentasjon av mat er knytte til teknologi og design.

3 1.TRINN 2.TRINN 3.TRINN 4.TRINN 5.TRINN 6.TRINN 7.TRINN Feil! Fant ikke referansekilden. Kompetansemål 1. TRINN 1. sette sammen og lage frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold fra helsemyndighetene 2. velge ut mat og drikke som inngår i et sunt kosthold Kjennetegn på måloppnåelse: Lære om, og lage skolemåltid basert på sunne matvarer. Lage f. eks grønnsakssuppe, lære om mål og vekt knyttet til dette. 3. praktisere regler for god hygiene Lære håndvask i tilknytning til de daglige måltidene. Lære om tannpuss ved besøk av tannpleier. 1. undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser Mat og forbruk Få smake på ulike matvarer og uttrykke sanseopplevelser Mat og kultur 1. bidra til trivsel i forbindelse med måltider Lære bordskikk og matro ved daglige måltid. 2. dekke bord og beskrive hvordan måltidsskikker blir praktisert i ulike kulturer Kompetansemål Lære om måltidsskikker i kulturer representert i gruppen.

4 2. TRINN Kjennetegn på måloppnåelse 1. lage trygg mat Lære grunnleggende sammenhenger mellom kost og helse. 2. sette sammen og lage frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold fra helsemyndighetene 3. velge ut mat og drikke som inngår i et sunt kosthold Lære om og lage skolemåltid basert på sunne matvarer. Lære om forskjellen på sunn og usunn mat og drikke for kropp og tenner. Gruppere disse. 4. bruke mål og vekt knyttet til oppskrifter Lage en enkel.matrett, Bruke mål og vekt knyttet til dette. og laging av mat 5. praktisere regler for god hygiene Håndhygiene, bakteriespredning ved forkjølelse ol. 1. undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser Få smake på ulike matvarer og uttrykke sanseopplevelser Mat og Kultur 1. bidra til trivsel i forbindelse med måltider Videreføre bordskikk og matro ved daglige måltid. 2. dekke bord og beskrive hvordan måltidsskikker blir praktisert i ulike kulturer Lære om måltidsskikker i kulturer representert i gruppen.

5 Kompetansemål 3. TRINN Kjennetegn på måloppnåelse 1. lage trygg mat Lære om hva som er trygg mat for den enkelte. 2. sette sammen og lage frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold fra helsemyndighetene 3. velge ut mat og drikke som inngår i et sunt kosthold Sette sammen og lage et skolemåltid basert på sunne matvarer Lære mer om forskjellen på sunn og usunn mat når det gjelder sukker 4. bruke mål og vekt knyttet til oppskrifter Lage en matrett, bruke mål og vekt knyttet til dette. og laging av mat 5. praktisere regler for god hygiene Lære om hygiene i mattilbereding. Håndvask, benkevask, og oppvask. 1. forstå enkel merking av vare Lære om skolemelka. Oppbevaring og holdbarhet. 2. fortelle om en valgt vare og hvordan denne inngår i varesystemet fra produksjon til forbruk Lære om en matvare fra produksjon til forbruk. 1. bidra til trivsel i forbindelse med måltider Videreføre bordskikk og matro ved daglige måltid

6 2. dekke bord og beskrive hvordan måltidsskikker blir praktisert i ulike kulturer 3. planlegge og gjennomføre en fest sammen med andre i forbindelse med en høytid eller annen markering Lære om måltidsskikker i kulturer representert i gruppen. Planlegge og gjennomføre fest for besteforeldre eller pensjonister i lokalmiljøet

7 Kompetansemål 4. TRINN Kjennetegn på måloppnåelse 1. lage trygg mat Lære om hva som er trygg mat for den enkelte. 2. sette sammen og lage frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold fra helsemyndighetene 3. velge ut mat og drikke som inngår i et sunt kosthold Lære om, og lage skolemåltid basert på sunne matvarer Lære mer om forskjellen på sunn og usunn mat med fokus på vitaminer og proteiner 4. bruke mål og vekt knyttet til oppskrifter og laging av mat Lage en matrett, bruke mål og vekt knyttet til dette. 5. praktisere regler for god hygiene Lære om hygiene i mattilbereding. Håndvask, benkevask, og oppvask. forstå enkel merking av vare Lære om datomerking og holdbarhetstid. Meieriprodukter som smør og youghurt. fortelle om en valgt vare og hvordan denne inngår i varesystemet fra produksjon til forbruk Få trening i å søke informasjon, f. eks fra butikker eller mattilvirkere i nærmiljøet. Mat og Kultur 1. bidra til trivsel i forbindelse med måltider Videreføre bordskikk og matro ved daglige måltid

8 2. planlegge og gjennomføre en fest sammen med andre i forbindelse med en høytid eller annen markering 3. beskrive samisk mattradisjon og hvordan mattradisjoner har sammenheng med natur og levesett Planlegge og gjennomføre fest for en valgt gruppe. Lære om samisk mattradisjon og deres utnytting av naturen som spisskammer.

9 Kompetansemål 5. TRINN 1. forklare hvordan maten virker som energikilde og byggemateriale for kroppen 1. Diskutere produktinformasjon og reklame fra ulike varer Kjennetegn på måloppnåelse: Mat og Livstil Lære om karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer og mineraler. Om hvilken mat disse stoffene fins i. Lære hva ulik matvaremerking betyr. Studere reklamer for matvarer. 2. Vurdere, velge og handle miljøbevisst Praktisere stell og vedlikehold av klær, sko og kjøkkentekstiler. Trenes i å ta ansvar for ressurser, verne om miljøet gjennom gjenbruk, kildesortering og kompostering Mat og Kultur 1. Vurdere hva god måltidsskikk innebærer Møte ulike regler for bordskikk og måltidskultur, og å vite at det kan være ulike regler for dette i forskjellige kulturer. Kompetansemål 6. TRINN 1. lage trygg og ernæringsmessig god mat og forklare den plassen de ulike matvaregruppene har i kostholdet Kjennetegn på måloppnåelse: Lære grunnleggende hygiene på skolekjøkkenet. Lage enkel hverdagsmat med statens ernæringsråds anbefalinger for kosthold. Lære om matvaregruppene i matpyramiden 2. finne oppskrifter i ulike kilder Bruke skolebibliotek, læremidler og internett som en ressurs

10 3. bruke regning for å øke eller redusere mengden i oppskriftene, prøve dem ut og vurdere resultatet Lære å justere oppskrifter i forhold til antall porsjoner. Lære å lage vurderingskriterier for smaksopplevelsen 4. følge oppskrifter Lage forskjellige matretter ved å følge oppskrifter 5. diskutere hva mattrygghet og trygg mat innebærer Innhente opplysninger fra ulike kilder Mat og Kultur 1. lage mat fra ulike kulturer Lage mat fra de ulike kontinentene 2. lage samisk mat og beskrive enkle trekk ved samisk kultur Kompetansemål 7. TRINN 1. samtale om anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene og gi eksempel på sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil Kjennetegn på måloppnåelse: fem om dagen Statens ernæringsråds anbefalinger for et sunt kosthold. Viktigheten av mosjon og holdninger i forhold til rusmidler 1. Utvikle, lage og presentere et produkt Lage oppskrift Beregne budsjett Handle inn

11 2. Diskutere produktinformasjon og reklame fra ulike varer Lage Invitere til smaking Lære hva ulik matvaremerking betyr. Studere reklamer for matvarer. Kompetansemål 9. TRINN Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder Sammenligne måltid man selv lager med kostrådene fra helsemyndighetene bruke digitalt verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke og nyttiggjøre seg resultatene når man lager mat informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som henger sammen med livsstil og kosthold Vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media 1. Vurdere å velge ut matvarer med en mangfoldig varemarked når en planlegger innkjøp Kjennetegn på måloppnåelse: Velge ut matrett og oppskrift Lære om energi og næringsstoffer Lære å tilberede måltidet Eleven skal registrere i skjema hva en spiser og drikker en hel, normal uke. Er elevens måltid i samsvar med kostrådene fra helsemyndihetene? Eleven vurderer oppskrifter i forhold til næringsinnhold og velger ut en som gir energi og flere næringsstoffer Eleven henter informasjon fra ulike kilder og lager et kort foredrag om sammenhengen kosthold og livvstil.

12 2. Drøfte hvordan ulike markedsføringsmetoder kan påvike valg av matvarer som forbrukeren gjør 3. Utvikle, produsere og gi produktinformasjon og reklamere for et produkt 4. Vurdere og velge varer ut i fra etiske og bærekraftige kriterium 1. Planlegge og gjennomføre måltid i samband med høytider eller fest og ha en vertskapsrolle 2. Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet 3. Gi eksempel på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvordan det har virket inn på livet til folk! 4. Skape og prøve ut nye retter ut fra hvilke råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer Eleven skal lære hva som ligger i begrepene etisk og bærekraftig kriterium Dernest skal eleven velge ut varer etter disse kriteriene Mat og Kultur

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten PetroChallenge Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten Hverdagen til millioner av europeere avhenger av at det blir produsert olje og gass fra norsk sokkel. Olje- og

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr.

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. 1 2013 Pass deg for dr. Google Nå er grøt trendy Gratis frokost på Lutvann skole mette elever lærer mer «Jeg spiser frokost på skolen fordi maten smaker bedre

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer