2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8"

Transkript

1 2-03 Hvordan eksportere genmodifisert mat selv om det er forbudt i andre land? Ingen problem: Etabler verdens største frihandelsområde! Se side 4 I kjølvannet av landene i dumskapens akse (USA - Storbritannia med haleheng) sin raske militære seier i angrepskrigen mot Irak har krigstilhengerne fått blod på tann. Se side 5 Leder 2 Nytt fra LAU 3 ALCA-entusiasme 4 Dobbelt bokholderi 5 Tildeling av LNU-midler 8 Øst-Vestutveksling 8 Primer aniversario del golpe 10 A 30 años del golpe 12

2 2 Leder: Mye bra i LAG, men er det nok? av Reynaldo Salgueiro Informasjonsfaglig er LAG bra. Hvem sa det? Var det leder i LAG eller informasjonssekretæren eller en av deres lokallag? Nei, det kom frem i en evaluering som et informasjonsfaglig råd har gjennomført for NORAD. I denne evalueringen av informasjonsproduksjon om sør har Latin-Amerikagruppene i Norge fått skryt både for kvalitet, innhold, spredning og ikke minst engasjement. Som et resultat av dette har LAG fått fornyet rammeavtale med NORAD på fire år for å jobbe med informasjon om Latin-Amerika. Bravo! LAG er en av få solidaritetsorganisasjoner som baserer seg på aktivist-innsats. LAG har klart å opprettholde interessen for Latin-Amerika i Norge, og dette er også bra, men alt er ikke som det burde være. I fjor gikk medlemstallet ned etter mange år med en veldig stabil medlemsmasse. Sant nok er ikke Latin-Amerika et prioritert kontinent i Norge og vi klarer ikke å sette Latin-Amerika på dagsorden som før. Derfor er utfordringene til vårt solidaritetsarbeid enda større. Latin-Amerika har forandret seg de siste 20 årene og jeg tror at vi i vårt arbeid ikke har gått i takt med den utviklingen. Det er ikke det at vi gjør lite, men kanskje må vi tenke nytt og bli klarere i våre standpunkter. LAG er en politisk solidaritetsorganisasjon som jobber for et annerledes Latin-Amerika og ikke for å lappe sammen den elendige situasjonen som kontinentet befinner seg i. Fra holdning til handling. Vi trenger å tenke strategisk, sette oss målsetninger som er realistiske å gjennomføre, bli klarere, skolere oss, og samarbeide bedre på tvers av alle lokallag og undergrupper. Vi skal ikke forandre Latin-Amerika herfra, men vi kan støtte de kreftene som gjør det i Latin- Amerika på en mer effektiv måte. Jeg tror at det er en god ide å bruke sommeren til å analysere LAG som organisasjon slik at vi kan ta en positiv diskusjon om LAG på neste landsmøte. Jeg benytter anledningen til å gratulere alle LAG-aktivister for en god innsats i LAG-aksjonen Nei til ALCA den LAG-aksjonen er starten på en langvarig kampanje som vi i LAG skal jobbe med fordi USAs aktuelle politikk prøver å forsterke deres hegemoni i Latin-Amerika ved hjelp av en langsom og effektiv handelsmekanisme, som den all-amerikanske frihandelsavtalen ALCA er. Millioner av latinamerikanere og alle våre samarbeidspartnere i Latin-Amerika sier nei til ALCA. Om deres motstand mot frihandel skal lykkes må deres kamp globaliseres - der trenger de vår solidaritet og støtte. Søkes: Ny redaksjon for LAG-KONTAKT Den nåværende redaksjonssekretæren skal reise bort på noe som kan bli ubestemt tid, og nåværende redaktør synes det er på tide at nye krefter slipper til. Vi søker derfor etter nye redaksjonelle krefter. Arbeidet består hovedsakelig av å redigere innsendt stoff, mens trykking og distribusjon skjer sentralt. Arbeidet passer for et lokallag som har lyst på en aktiviseringsoppgave. Passende tid for å overta redaksjonsansvaret er Landsmøtet 2003 i Stavanger. Er du interessert? Gi beskjed til LAG-KONTAKTredaksjonen på e-post til: LAG-KONTAKT utgis av Latin- Amerikagruppene i Norge. Ansvarlig redaktør : Tor Einar Loftesnes. Redaksjonssekretær : Francisco Castro. Forside layout: Omar Olsen Forside foto:el Siglo, Chile Innlegg til LAG-KONTAKT sendes: LAG-KONTAKT postboks 253 Sentrum, 4002 Stavanger Kontakter: Tor Einar Loftesnes, Tlf Francisco Castro, Tlf Frist for innlegg til LAG-KONTAKT Nr er : 1. september 2003.(event. avhengig av deadline for Latinamerika) Red. for nr avsluttet kl. 00:30

3 NOK EN LAG- SUKSESS! NYTT FRA LAU v/ nestleder Bente Mæhlum LAU har brukt mye av sin tid og sitt engasjement i det siste på å sette seg selv og andre inn i hva ALCA eller FTAA egentlig er og hva denne udemokratiske All-Amerikanske Frihandelsavtalen vil innebære for landene i Latin-Amerika. Den mars arrangerte LAU et informasjonsseminar i Oslo, med deltakere fra lokallagene i Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. I løpet av to-tre dager med informative diskusjoner, innlegg, debatter og rollespill var motivasjonen på topp til å gjenopplive LAG-aksjonen som med stor suksess gikk av stabelen over hele landet 26. april. I Oslo har LAU hatt et nært samarbeid med LAG-Oslo for å planlegge og gjennomføre selve aksjonen. Blant annet har både LAG-Oslo og LAU deltatt i ulike radiosendinger for å skaffe publisitet i forkant av aksjonen. LAU har også tatt ansvar for å lage to NEI til ALCA plakater med slagordene Fanget av frihandel og Hvem skal eie vannet. Plakatene som også sier at Vår verden ikke er til salgs ble benyttet rundt om i landet på selve aksjonsdagen. Plakatene er dessuten utformet slik at de kan benyttes ved andre LAG-aktiviteter og tilstelninger, som for eksempel 1. mai toget eller Latin-Amerika-Uka til høsten. Så alle som ønsker flere plakater må bare si ifra til LAGkontoret. Tre dager før selve LAGaksjonen arrangerte LAU et miniseminar om ALCA på solidaritetshuset. Seminaret var LAGs bidrag i RORGenes (Rammeavtale-ORGanisasjonene som får støtte fra NORAD) seminarrekke. Seminarrekken er ledd i samarbeidet som LAG har inngått med de andre RORGene om å drive informasjonsarbeid om utviklingsland og handelsspørsmål, spesielt knyttet opp til det som skjer i verdens handelsorganisasjon (WTO). LAU syns det er spennende og viktig at man utveksler informasjon på denne måten og spiller på hverandres kompetanseområder. Senere i vår skal RORGene blant annet holde seminarer om både GATS og WTO. RORGene ønsker og håper at dette samarbeidet også kan fungere som kunnskapsutveksling utenfor Tigerstaden. LAU vil derfor på vegne av LAGNorge oppfordre alle lokallagene til å ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i nærmiljøet. Kanskje kan det holdes en seminarrekke i din LAGby sammen med ATTAC eller Forum eller SAIH? Og kanskje kan man utveksle enda mer informasjon og spre oppmerksomhet omkring ALCA, GATS, WTO og alle de andre skumle forkortelsene vi ikke liker, men ønsker å vite mer om. 1. mai vil også LAG-Oslo og LAU markere seg i toget under parolen NEI til ALCA/ FTAA. LAU er også engasjert på andre felt i LAGs arbeid. Blant annet har LAU hatt en representant i innstillingskomiteen for å ansette den nye utekoordinatoren for brigadene i Brasil. LAU deltok også på forberedelsesseminaret for planlegge hvordan brigadearbeidet skal legges opp i El Salvador til neste år. På solidaritetshuset er aktivistkontoret som har vært benyttet av medlemmene i LAG- Oslo, brigadegruppa og PBI (Peace Brigades Internationals) sagt opp. Kontoret er nå overlatt til en nyansatt i ATTAC. Grunnen er at PBI har flyttet inn i nye lokaler og Brigadegruppa har signalisert at man er interessert i å si opp kontrakten. LAG-Oslo har dessverre ikke kapasitet til å beholde kontoret og betale leieutgiftene alene. I stedet vil man sette inn en datamaskin på hovedkontoret som lokallagsaktivistene kan benytte etter avtale med de ansatte på kontoret. Videre har LAU vært på årsmøtet i X der både medlemskontingentordningen og abonnentsprisen ble diskutert. Dette er også noe vi i LAG kommer til å diskutere på vårt landsmøte til høsten, både i forhold til X men også i forhold til vår egen medlemskontigent. LAU oppfordrer derfor alle lokallagene til allerede nå å tenke over hvordan man ønsker at LAGs medlemskontingentordningen skal være. Kanskje bør vi innføre studentpris? Kanskje synes noen lokallag at medlemskontingenten er for lav? Debatten er i gang, og innspillene kan sendes fortløpende på e-post til LAGkontoret: 3

4 4 ALCA-entusiasme mars av Vibeke Unneberg for LAU I slutten av mars arrangerte LAU et landsdekkende seminar om ALCA i Oslo, med gledelig representasjon fra nesten alle lokallagene. Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo stilte med representanter fra sine respektive lokallag. Et overveiende formål med seminaret var å øke LAGs interne kompetanse på ALCA-avtalen. Et annet formål var å styrke LAG som organisasjon innenfra, nettopp gjennom å utveksle kunnskap og ideer om hvordan vi sammen kan formidle ALCAs negative konsekvenser til det norske folk. LAU ønsket at seminaret skulle være en kombinasjon av teori og praksis. Vi la derfor opp til alt fra foredrag om ALCA, gruppearbeid, debatter og diskusjoner, rollespill, idéutveksling, forslag til slagord til ALCAaksjonen og til utforming av plakater. Fredagen begynte med et innlegg av Audun Lysbakken som er stortingsrepresentant for SV. Lysbakken satt frihandelsavtaler generelt i et globalt perspektiv. På lørdagen gikk vi løs på oppgaver av forskjellig art. Siri Blaser (LAGs ALCA ekspert) startet med en innføring i ALCA, hvorpå Reynaldo Salgueiro inspirerte forsamlingen med forskjellige forslag til hvordan vi kan drive aktivisme. Deretter diskuterte deltakerne i grupper og kategoriserte argumenter både for og imot ALCA. Sesjonen ble avsluttet med et heftig rollespill der deltakerne fikk bryne sine argumenter i en diskusjon om fordeler og ulemper ved ALCA. Søndagen startet med et innlegg om lokale konsekvenser av ALCA ved Carlos Palma fra FMLN i El Salvador. Trådene ble avslutningsvis samlet i en idémyldring om LAG-aksjonen 26. april. De respektive lokallag samlet seg i grupper, hvorpå vi utvekslet ideene i plenum tilslutt. Seminaret var preget av ivrige og initiativtagende deltakere, som aktivt gikk løs på de forskjellige oppgavene. I tillegg til å øke deltakernes kunnskap om ALCA, førte seminaret til en styrket LAG-ånd. Vi kan konkludere med at seminaret skapte entusiasme blant de som deltok, som igjen har vært med på å blåse nytt liv i LAG-aksjonen. 26. april kunne vi høre Nei til ALCA i flere av Norges største byer! ALCA: NÅR KON- SERNER KAN SAKSØKE STATEN av Ida Andreassen, Rogaland ATTAC Lorenz Khazaleh, Latinamerikagruppa i Stavanger Hvordan eksportere genmodifisert mat selv om det er forbudt i andre land? Ingen problem: Etabler verdens største frihandelsområde! Her i Rogaland blir stadig flere skeptiske til den pengestyrte samfunnsutviklingen hvor industriarbeidsplasser flagges ut, postkontorer legges ned og skoler må kutte kraftig i tilbudet. Mange er også bekymret over at EU og WTO får bestemme mer og mer over norsk politikk og konkurransebetingelser. Utviklingen i Europa er likevel bare småting i forhold til det som skjer i Latinamerika. USA har siden 1994 i all hemmelighet jobbet med å opprette verdens største frihandelsområde. Dette omfatter 34 land og 800 millioner mennesker, alle land i Nord- og Søramerika (unntatt Cuba) som derved skulle bli forent til et felles marked, kalt ALCA på spansk (FTAA på engelsk). I motsetning til EU som også anerkjenner politisk og kulturelt mangfold, bygger den amerikanske avtalen kun på økonomiske motiver. Denne vil først og fremst fremstå som paradis for investorer og multinasjonale selskaper: Alle handelshindringer som kan stå i veien for maksimering av profitt skal fjernes; inkludert høye tollsatser, miljøstandarder, arbeiderrettigheter som minstelønn etc. ALCA er en utvidelse av den eksisterende frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico (NAFTA) som har vist seg å være et mareritt for arbeiderfamilier og for miljøet. I USA har mer enn jobber gått tapt som resultat av at virksomheter har blitt flyttet til Mexico hvor lønningene er lavere. Økt kornimport fra Mexico har ført til fallende råvarepriser og fattigdom blant bøndene. Hver sjette bonde måtte gi opp. Den økte konkurransen fra utlandet bidrar til å svekke fagbevegelsen ytterlige, både i nord og sør. Konsekvensene for Latinamerika blir drastiske: Statene har ikke lenger lov til å føre en egen sosial- eller miljøpolitikk. En særordning som skal videreføres fra NAFTA er at konserner skal kunne saksøke staten for profittap, for eksempel hvis en stat insisterer på et forbud mot import av genmodifisert mat. I NAFTAfrihandelsområdet har det allerede vært oppe 15 slike søksmål. Mexico måtte i den ene saken

5 betale 16,7 millioner dollar i erstatning til et amerikansk avfallsselskap. Dette kom av at politikerne i en mexicansk by hadde nektet å la avfallet plasseres på en avfallsplass som ble stengt på grunn av at den forurenset vannforsyningen. ALCA-avtalen vil tvinge fram en økt liberalisering av områder som helse, energi og vannforsyning. Det er på få områder Latinamerika er konkurransedyktig. Frihandel vil ta knekken på lokal industri og produksjon. Hvordan kan små og lutfattige land som Bolivia og Nicaragua kunne hevde sine rettigheter og møte konkurransen fra en gigant som USA? Dessuten er ikke handelen fri: USA vil opprettholde 30 milliarder dollar i subsidier til eget jordbruk, og de vil opprettholde kvoter på import i sektorer der USA ikke er konkurransedyktige. Kan ALCA sees på som noe annet enn et ledd i USAs politikk for å øke sin dominans ovenfor Latinamerika? Vi i Latinamerikagruppa i Stavanger og Rogaland ATTAC vil støtte den voksende folkelige motstanden mot frihandelsimperialismen i Latinamerika. Vi advarer mot avtaler som utformes i lukkede rom. Vi sier nei til ALCA fordi frihandel ikke betyr frihet for flertallet. Vi sier nei til en samfunnsutvikling hvor demokrati, helse, miljø, samhold og arbeid til alle blir underordnet profitthensynet til de store selskapene. Men vi sier ja til en rettferdig verdenshandel hvor handel ikke er et mål i seg selv, men et instrument til å fremme bærekraftig utvikling! Artikkelen har tidligere stått som debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Dobbelt bokholderi av Tor Einar Loftesnes I kjølvannet av landene i dumskapens akse (USA - Storbritannia med haleheng) sin raske militære seier i angrepskrigen mot Irak har krigstilhengerne fått blod på tann. Her hjemme har det bla. ført til en kraftig oppblomstring i anti - Cubastemningen, begrunnet med at Cuba har henrettet 3 fergekaprere og dømt 75 demokratiforkjempere til fra 6 til 27 år i fengsel. Mot slike overgrep er angrepet på og okkupasjonen av Irak nærmest for en bagatell å regne. Og la det være sagt med en gang: Dødsstraff skal fordømmes, enten det praktiseres på Cuba eller andre steder. At kaprerne utførte en handling som kvalifiserer for dødsstraff i følge landets lover forandrer ikke på dette, heller ikke at fergekapringen var den tredje kapringen på kort tid med USA som mål (to flykapringer like før). Dødsstraff på Cuba er like ille som dødsstraff i USA, og skal og må fordømmes. At Cuba ikke har praktisert dødsstraff siden tidlig 80-tall og har mengder å gå på før landet kommer i nærheten av barbariet i Saudi-Arabia eller USA unnskylder ikke de tre dødsstraffene. Når det gjelder de 75 demokratiforkjemperne stiller saken seg noe annerledes. Norske media og synsere har begjærlig kastet seg over disse fengslingene og fordømt dem, uten å gå inn på hva det dreier seg om eller å skille mellom de fengslede. Noen av de fengslede er kanskje ekte opposisjonelle og demokratiforkjempere, og bør forsvares. Men de fleste er kriminelle. Å samarbeide med en fiendemakt er i alle land en alvorlig forbrytelse. Cuba er fortsatt truet militært av USA, et land som står bak invasjonsforsøk, terroraksjoner (flysprengnig, flere bombeaksjoner mot turisthoteller etc.), biologisk krigføring og flerfoldige mordforsøk på Cubas leder Fidel Castro. Med andre ord, USA er en fiendtlig stat og utgjør en reell militær trussel mot Cuba. Størsteparten av de dømte såkalte demokratiforkjemperne samarbeidet tett med USA gjennom USAs interessekontor i Havanna og dets leder James Carson. De har mottatt økonomisk støtte fra interessekontoret, de har hatt sine møter der. Kort sagt, de har samarbeidet med en fiende som har som uttalt mål å myrde/ fjerne Cubas leder og omstyrte det cubanske samfunnssystem om nødvendig med militære midler. Prøv å forestill deg noe tilsvarende i USA. Hva ville skjedd der, tror du? USAs militaristiske utenrikspolitikk og kneblende innen- 5

6 rikspolitikk med fengslinger uten lov og dom forklares og unnskyldes med etter 11. september - syndromet. Cuba har vært i en permanent etter 11.september - tilstand i mer enn 40 år. Filosofiprofessor Jon Hellesnes skriver i en artikkel i Klassekampen 30. april om universalisering contra dobbelt bokholderi i måten å analysere politiske handlinger på. Han konkluderer med at det er det dobbelte bokholderiet som gjelder. Kort sagt at når vi og våre venner gjør noe er det godt, men om våre ikke-venner skulle gjøre det samme er det ondskap. I fordømmelsen av fengslingen av de 75 har vi sett dette doble bokholderiet utfolde seg i all sin ynkelighet. Er det noen fangebehandling på Cuba som virkelig burde fordømmes er det USAs på Guantanamo-basen. Der sitter helt rettsløse fanger i små bur på andre året. Cuba fortjener fortsatt støtte i kampen for å overleve på egne premisser. Tildeling av LNU-midler Viser til vedtak i sak 7 på Landsmøte høsten 2002 Det ble i denne saken vedtatt at ca. halvparten av de tildelte LNUmidlene skal fordeles direkte til lokallag, samordningsgrupper (med unntak av kvinnegruppa og brigadegruppa) og tidsskriftene våre. Tildelingen fra LNU i år er på kroner. I henhold til vårt budsjett skal derfor av disse fordeles direkte til lokallagene. Fordelingsnøkkelen er antall delegater hvert lokallag og hver samordningsgruppe hadde på LM året før, og i tillegg teller LatinAmerika og LAG-Kontakt som en delegat hver. Totalt gir dette 22 delegater (listen følger nedenfor), og dermed kroner 2180 pr. delegat. Dersom dere ønsker de tildelte midlene, må det gis beskjed til Arnstein Flatlandsmo så fort som mulig, og innen en måned fra i dag, Dersom det ikke er behov for pengene, ber vi om at det gis beskjed om dette også så fort som mulig. Tilbakemelding om at man ønsker midlene tilsendt, sendes sammen med KONTONUMMER til Latin-Amerikauka LAG får i år ikke penger fra UD til å arrangere LA-uka. Vi skal klare og omfordele noe penger på budsjettet, men vi er også avhengig av at lokallagene er med å drar lasset. En mulighet i så måte er å bruke de direkte tildelte LNU-midlene til UKA. Vi ber lokallagene tenke over dette. Lokallag/grupper Delegater Tildeling 2003 (kr.) LAG-Oslo ,00 LAG-Bergen ,00 LAG-Stavanger ,00 LAG-Tromsø ,00 LAG-Trondheim ,00 LAG-Fredrikstad ,00 LAG-Alta ,00 El-Salvadorkomiteen ,00 Colombia-komiteen ,00 Chiapasgruppa ,00 Latin-Amerika ,00 LAG-kontakt ,00 Totalt ,00 Budsjett for LNU-tildeling 2003 Konto Navn Utgifter Inntekter 3360 LNU Informasjonsdistribusjon 5 000

7 4420 Trykking Infomateriell Bidrag lokallag Landsomfattende seminarer Reisekonstrande Informasjon Revisjon Totalt

8 Er øst / vest-motsetningene innen LAG-Norge uovervinnelige? Står LAG-Bergen og LAG-Oslo/ LAG-sentralt så steilt mot hverandre at det er nødvendig med drastiske tiltak for å bedre kontakten mellom LAGene. Etter Landsstyremøtet later det til at enkelte mener det. Fra Arnstein Flatlandsmo har LAG-KONTAKT mottatt kopi av nedenforstående søknad SØKNAD TIL NORAD: Søknadsskjema for tilskudd til forundersøkelser for utvikling av DET NYE fredskorpsprogrammet mellom ØST og VEST: 8 Søker (organisasjon, bedrift): Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) Adresse: LAG, Solidaritetshuset, Osterhausgate 27, 0183 OSLO Tlf: Jøss, ja, bare ring Faks: En anakronisme E-post: www: solidaritetshuset.org/lag Kontaktpersoner: LAU v/bente og Arnstein Kort beskrivelse av partner som søker: Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG eller GAL hvis man er uheldig med stavemåten) er en avhengig og uengasjert solidaritetsorganisasjon. Vi har massevis av medlemmer og lokallag over bakker og berg i hele landet. Kanskje det til og med er noen på Svalbard, men det vet ikke vi. Lokallagene og undergruppene drives av frivillige og aktivister som også jobber med informasjonsspredning. Nettopp det at aktivistene er frivillig plassert i sine lokallag er et element vi ønsker å endre når vi får tilsagn på denne søknaden. En av vår viktigste oppgaver er å støtte de som kjemper for en bedre framtid. Tradisjonelt har vi arbeidet for de som kjemper i Latin-Amerika. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner i Latin-Amerika, som zapatistene i Mexico, MST i Brasil, menneskerettighetsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, bondeorganisasjoner og fagbevegelser. Og to ganger i året sender vi solidaritetsbrigader til Latin-Amerika for å kjempe enda hardere. Deltagerne eller brigadistene bor da hos familier og jobber på prosjekter i samarbeid med lokale organisasjoner. LAG er en innovativ og kreativ og initiativrik organisasjon. Derfor ønsker LAG/GAL å satse på samarbeid innad i Norge. Dette for å styrke vår organisasjon mellom bakker og berg. LAG ønsker at de frivillige aktivistene skal ta aktivt del i et annet nærmiljø og sette seg inn i flere sider ved det å være en LAGer. Derfor søker nå LAG om å utveksle deltagere eller brigadister mellom øst og vest i Noreg. SØKNAD OM ØST-VEST UTVEKSLING: Utvekslingsprogrammet er foreløpig i regi av Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Grunnen til dette er at man så langt ikke har lykkes i å outsource prosjektet. På et tidspunkt så det ut til at man skal kunne komme til en avtale med COCA LOCA. Vi jobber med saken. Gjennomføringen av utvekslingen: LAG tenker seg i første omgang en utveksling ØST-VEST der LAGsentralt står som fasilitator. LAG ønsker en utveksling mellom LAG-Oslo også kjent som ØST og LAG- Bergen kjent som VEST. LAG ønsker å sende minimum to personer fra Oslo til Bergen, og to personer fra Bergen til Oslo. Det synes tvingende nødvendig å tilføre prosjektet nok midler til å dekke en stilling på heltid for å håndtere utvekslingen. Dette fordi man i prosjektets første halvdel forventer kraftige kulturkollisjoner. For at integreringsprosessen i de nye lokallagene skal gå så smertefritt som mulig foreslås det at personen som ansettes har minst ti års erfaring innen områdene fredsmegling, kulturutveksling og tilstøtende fagfelt. Det henvises for øvrig til Sak 15 LAGs Landsstyremøte avhold mars Kopi av møtereferat ligger vedlagt. Muligens. Hva ønsker partner å få til ved å etablere utvekslinger innenfor rammen av fredskorpset? Hvilke hovedmålsetninger kan nås gjennom en utveksling? Lag gjerne en kort idéskisse for utvekslingen. Hovedmålsetning for vår partner i ØST (LAG-Oslo): -22 I løpet av det året utvekslingen varer, håper man å få tilført LAG-Oslo struktur og system i alle ledd -23 Å få innført regler for organisering av lokallaget -24 LAG-Oslo skal settes i stand til å koordinere aktiviteter, samt holde og følge opp avtaler -25 Å få innført en organisasjonshukommelse -26 Forutsigbarhet -27 Man tenker seg en avsluttende eksamen der alle styremedlemmer i LAG-Oslo må vise at de kan LAGs vedtekter Hovedmålsetning for vår partner i VEST (LAG- Bergen): -28 I løpet av dette året vil man kunne legge grunnlaget for en demokratisk utvikling av LAG- Bergen -29 Man vil skape rom for spontan, vill kreativitet -30 Etter dette året skal innovasjon være en fanesak for lokallaget -31 Kaospilottankegangen vil bli den nye organisasjonsmodellen for lokallaget -32 Nye,

9 salsadansende medlemmer er et viktig tilskudd til nærmiljøet -33 Man tenker seg en avsluttende eksamen der alle styremedlemmer i LAG-Bergen må vise at de kan komme på tre aktiviteter på engang som kan gjennomføres med dans, dikt, spill og godt humør Hovedmålsetning for LAG: -22 Korte og effektive Landsmøter og Landsstyremøter. På denne måten vil relativt mye tid bli frigjort. Denne tiden vil i all hovedsak bli benyttet til økte festaktviteter. -23 Det skal i forbindelse med denne søknaden settes ned en gruppe som skal se på muligheten for utsette oppstart av våre møter på søndag morgen til klokken Det synes å være behov for dette. -24 Man ønsker å styrke to av organisasjonens sterke sider -25 LAG ønsker med dette å bygge en bro mellom ØST og VEST, og øke forståelsen folkeslagene imellom (vi ser at dette målet kan være noe ambisiøst all den tiden prosjektets varighet er på bare ett år) -26 Dette er en naturlig videreutvikling av organisasjonen. Budsjett For gjennomføring av utvekslingen Kostnader for Øst-partner Reise tur-retur Bergen 2 personer 5 000,- Fire hjemreiser i løpet av året for 2 personer ,- Kost og losji i Bergen 2 pers ett år ,- Vaksine/forsikring 2 pers ,- Godtgjøring av tapt arbeidsinntekt 2 pers ,- Møtekostnader ,- Øl ,- Diverse (eksklusive øl) ,- Kostnader for Vest-partner Reise tur-retur Oslo 2 personer 5 000,- Fire hjemreiser i løpet av året for 2 personer ,- Kost og losji i Oslo 2 pers ett år ,- Vaksine/forsikring 2 pers ,- Godtgjøring av tapt arbeidsinntekt 2 pers ,- Møtekostnader ,- Øl ,- Diverse (eksklusive øl) ,- Kostnader for LAG-sentralt Reise tur-retur Bergen 2 personer 5 000,- Vaksine/forsikring 2 pers ,- Revisorregning av regnskap 2 000,- Møtekostnader ,- Øl ,- Diverse (eksklusive øl) ,- Utvekslingskoordinator ,- 9

10 10 Primer aniversario del golpe del 13 de abril El proceso bolivariano es la opción que necesita Venezuela Nidia Díaz El Siglo, La Revolución Bolivariana festejó este domingo el primer aniversario de una de las más contundentes y convincentes derrotas que proceso revolucionario alguno haya propinado a un poderoso enemigo. Aquel amanecer del día 13 de abril, cuando con su acción en las calles hizo abortar y fracasar la conspiración fascista, el pueblo venezolano validó y legitimó, una vez más, al gobierno del presidente Hugo Chávez, a quien rescató e hizo regresar a Miraflores tras haber sido secuestrado por los golpistas. Esa acción debió ser una lección para los enemigos del proceso, para los arrasados en las urnas en diciembre de 1998, para aquellos partidos burgueses tradicionales desplazados entonces de las estructuras del poder por decisión de la mayoría. Pero, no: los días por venir pondrían a prueba nuevamente a los hijos de Bolívar. La víspera y en nombre de una democracia que excluye a las mayorías, los golpistas, en apenas 24 horas, derogaron la Constitución, inhabilitaron los poderes Judicial y Legislativo y lanzaron a las calles a sus hordas revanchistas para apalear y asesinar a quienes, sobre todo, estaban investidos por la autoridad que el pueblo había delegado en ellos. Licencia para matar, fue uno de los primeros actos del breve Pedro Carmona y sus huestes golpistas. Al fracasado golpe de Estado fascista, sin embargo, seguiría el sabotaje económico contra el corazón mismo de la economía venezolana: la industria petrolera, con la esperanza de hacer colapsar por asfixia el proceso. Y, cuando algunos creyeron que la pelea contra la petrocracia y sus patrocinadores del norte sería imposible de vencer, Hugo Chávez apostó nuevamente por el pueblo y lo llamó a su lado. Fueron semanas muy tensas: la producción y extracción del crudo bajó a niveles insostenibles, los convenios internacionales peligraron y la provocación de los enemigos del proceso parecía no tener límites. Los jubilados del sector, los técnicos patriotas, los choferes de las gandolas, los pilotos de los buques y todos los que estaban decididos a no dejar colapsar el proceso, trabajaron parejo y ya en enero las noticias comenzaron a revertirse: el gobierno comenzó a tener el control de la industria petrolera, cesanteó a los gerentes conspiradores y recuperó los niveles de la producción perdida. El paro opositor se convirtió en un bumerang contra los escuálidos golpistas. La industria petrolera venezolana volvió a las manos del pueblo y pasó a control del Estado venezolano. La prensa venezolana, parte importante de la conspiración, editorializa por estos días acerca de esos sucesos y hace hincapié en las víctimas del 11 de abril, sin decir que aquella sangre vertida fue planificada por los cabecillas opositores como un acto de provocación contra el gobierno chavista. Los medios de prensa privados levantan en sus comentarios tremendistas el fantasma de la recesión, de la crisis económica, de las tempestades por venir. Ninguno recuerda cuál era la situación que vivía Venezuela antes del triunfo del Polo Patriótico, como consecuencia de

11 cuarenta años de democracia burguesa, y por qué el pueblo votó en las urnas el domingo 6 de diciembre de 1998 dando la victoria a la alianza de fuerzas de izquierda que lideraba Hugo Chávez. El economista Teodoro Petkoff, enemigo jurado del actual gobierno y ministro de Planificación a la sazón, llegó a predecir por aquellos días de campaña electoral el crecimiento cero o a mucho dar de un por ciento de la economía venezolana para 1999, año en el que iniciaría su mandato el candidato presidencial electo. El desempleo rozaba entonces el 20%, el subempleo el 50%, casi un millón de niños no asistían a la escuela y sólo uno de cada cinco infantes que entraban a la escuela concluía el ciclo básico. El 15% de los niños venezolanos moría por desnutrición y el 45% de los adolescentes era caldo de cultivo de la delincuencia. Un estudio del propio Congreso Nacional revelaba ya en 1996 que la pobreza atacaba al 80% de la población. El gobierno de Rafael Caldera había adoptado medidas económicas draconianas para impedir que la economía del rico país se despeñara barranco abajo y evitar estallidos sociales que desde el Caracazo, en 1989, se veían venir. El pueblo venezolano no sólo fue masacrado en nombre de la democracia bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez sino que esa tan cacareada democracia lo sumió en la más absoluta pobreza en que hoy aún se encuentra, mientras reducía al mínimo a los más opulentos. Razones suficientes para apostar por un cambio que vino de la mano de Hugo Chávez, candidato que ganó limpiamente la banda presidencial al alzarse con el 57% de los sufragios. Traumática resultó la votación para los partidos tradicionales, Acción Democrática y Copey, que solo obtuvieron el 7,5% y el 1,7, respectivamente, de los sufragios. El 2 de febrero, en medio de la catarsis de alegría y de esperanza de la inmensa mayoría de los venezolanos, Hugo Chávez recibió la banda presidencial y, como lo había dicho durante su campaña, lanzó la propuesta de referendo constituyente porque aquella Constitución sobre la que juró su mandato presidencial estaba moribunda. En medio de aquel proceso que puso al pueblo como fuerza motriz del proceso bolivariano, Hugo Chávez solicitó al Congreso la aprobación de la llamada Ley Habilitante, mediante la cual podría adoptar por decreto las 47 medidas destinadas a enfrentar la crisis económica y social, heredada de los gobiernos burgueses. Los primeros doscientos días de gobierno bolivariano fueron una buena señal: con la supresión de las matrículas se inscribieron escolares; se crearon 519 escuelas bolivarianas con desayuno, almuerzo y merienda gratuitas; se abrieron 700 mercados populares de productos alimenticios con precios 60% más bajos que lo normal; se abrieron las llamadas rutas aéreas sociales, con aviones militares; y se activó, entre otros, el Banco del Pueblo, dirigido a financiar a la microempresa. En diciembre de 1999, tras un proceso de consulta popular, se aprobó la nueva Carta Magna por el voto del 71,26% de los votantes, frente al 28,75% de los que se le opusieron. El 30 de julio del 2000, Hugo Chávez fue reelecto Presidente de Venezuela por el 56,27% de los sufragios, frente a su adversario que sólo consiguió el 36,29% a pesar de haber contado con el apoyo del empresariado, los políticos tradicionales y la mafia cubanoamericana de Miami. Validado varias veces en las urnas, el proceso bolivariano ha demostrado que es la opción que el pueblo quiere, que necesita Venezuela. Por eso, ayer, cuando los venezolanos festejaron la derrota del fascismo aquella madrugada del 13 de abril, no puede dejar de recordarse esta breve historia que es la esencia, que explica el porqué de ese triunfo que todavía hoy nos conmueve. 11

12 12 A 30 años del golpe de Estado crece la figura histórica de Salvador Allende El próximo 11 de Septiembre se cumplirán 30 años del acto de consecuencia del Presidente Salvador Allende, quien ofrendó su vida tras el traidor asalto a La Moneda. Su figura histórica crece con el tiempo a los ojos de los pueblos del mundo. Recordar su contribución a la creación de una sociedad más justa basada en el reconocimiento de la dignidad de los trabajadores, adquiere hoy un significado de compromiso con el futuro. No nos convoca la nostalgia del pasado sino la recuperación del legado de Allende y el movimiento popular que encabezó para impulsar la realización de una tarea aún inconclusa. Su desafío a los golpistas proclamando que se abrirán las grandes alamedas resuena cada vez más fuerte en nuestros oídos. El proyecto de Allende, de profundos cambios estructurales, que representaba el anhelo ampliamente compartido por sectores de diversas inspiraciones ideológicas y políticas, fue abruptamente interrumpido, a sólo mil días de su inicio, por el golpe pinochetista, con el respaldo de la derecha y el apoyo de Nixon, Kissinger y sus acólitos, es decir por los mismos poderes que cometen genocidio y someten a los peores horrores al pueblo de Irak y amenazan al mundo entero. Diecisiete años de dictadura y terror de Estado fueron el resultado del alzamiento militar que condujo a la muerte del Presidente Allende y de muchísimos dirigentes populares. Con impunidad torturaron, hicieron desaparecer y ejecutaron a miles de personas y cometieron crímenes y violaciones a los Derechos Humanos como no se conocieron antes en la historia de Chile. El Movimiento Popular construyó una Resistencia creciente y diversa que puso término a la dictadura pero que desembocó en el plebiscito de 1988, en un proceso de democratización pactada que, entre otras fallas, dejó vigente lo esencial de la Constitución de la era dictatorial y el antidemocrático sistema electoral binominal que impide la representación proporcional en el Parlamento. A 30 años del golpe, no se ha logrado sancionar con la correspondiente Justicia los crímenes de la dictadura y, en buena medida, se ha seguido aplicando la misma doctrina económica neoliberal, con su secuela de pobreza para millones de compatriotas. Se hace necesario, pues, rescatar el sentido histórico y los valores políticos y morales que inspiraron a Allende y a su Gobierno Popular. Acercar lo que fue ese proceso revolucionario al conocimiento de las nuevas generaciones es una obligación de quienes lo llevaron a cabo, ya que sin ello los jóvenes podrán difícilmente construir sus utopías. Aprender de sus luces y sus sombras abrirá camino a ese otro mundo posible que demandan millones a través de toda la tierra.

SPA 1014: Praktisk spansk II

SPA 1014: Praktisk spansk II Universitetet i Tromsø / HSL-fak Side 1 Universitetet i Tromsø / HSL-Fak SPA 1014: Praktisk spansk II Mandag / Måndag 30. november 2009, kl. 09:00-15:00 Ingen hjelpemidler er tillatt. Ingen hjelpemiddel

Detaljer

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN MED KJERRINGA MOT STRØMMEN 16 MARS 2013 Felles språklærerdag. Med kjerringa mot strømmen, for framtida. Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk Sted: Hellerud Vgs. Gloria Hernández EL PUNTO

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

Usar las 4 destrezas para contar una historia

Usar las 4 destrezas para contar una historia Usar las 4 destrezas para contar una historia http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d90681 5/CAPERUCITA.pdf Está dirigida a nivel II, Vg2, Vg3 (se puede adaptar a otros niveles si se cambian los tiempos

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

NIÑOS E IDIOMAS ANPE

NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMA INTRODUCCIÒN DE LAS LENGUAS EXTANJERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUIÉN DECIDIÓ? QUIÉN PARTICIPÓ? CÓMO SE ORGANIZÓ? 3 EXISTE UN PLAN DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA LA PRIMARIA?

Detaljer

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmålet under. Skriv ein tekst på 3 4 setningar.

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar kort på spansk med fullstendige setningar på spørsmåla: a) Cuándo no llevas

Detaljer

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug Innlegg på KAI 2015 16.09.2015 Gaute Chr. Molaug Hvordan bruke nettet til å øke synligheten, interessen og bruken av historiske arkiv? Keiserens nye klær? Eksempel på et konsept Utgangspunktet Hvordan

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

2-02. Colombia: Business med paramilitær støtte 5. Fra Landsstyremøtet 6. Historiens første brigade til Brasil 8

2-02. Colombia: Business med paramilitær støtte 5. Fra Landsstyremøtet 6. Historiens første brigade til Brasil 8 2-02 Colombia: Business med paramilitær støtte 5 Fra Landsstyremøtet 6 Historiens første brigade til Brasil 8 Chile: Remozamiento del Estado Policial 9 Sjefen på Landsstyremøtet i Stavanger Qué es el neoliberalismo?

Detaljer

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: SPA21 01. HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a trabajar y nombra el

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/ http://eksamensarkiv.net/ Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmåla under. Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar. Te gusta mirar fútbol en la tele? Por qué o por qué

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2012 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Denne årsplanen tar utgangspunkt i et løp der hvert kapittel er beregnet til 4 økter. Den kan gjennomføres på 32 undervisningsuker. Hvert kapittel inneholder mer stoff

Detaljer

Construcciones con si

Construcciones con si Construcciones con si (oraciones condcionales) Om konjunktiv på norsk: http://no.wikipedia.org/wiki/konjunktiv Betingelsessetninger med si Man nevner oftest tre typer av "si-setninger. De tre typene deles

Detaljer

Tepui http://es.wikipedia.org/wiki/tepuy http://www.nationalgeographic.com/traveler/articles/1017venezuela.html

Tepui http://es.wikipedia.org/wiki/tepuy http://www.nationalgeographic.com/traveler/articles/1017venezuela.html Tema 2: Cruzar fronteras 5 Clara en Venezuela I Kapittel 5 møter vi igjen den fiktive hovedpersonen Clara fra Cuba. Hun har nettopp arbeidet tre måneder som lege i Venezuela, som en del av Misión Barrio

Detaljer

Eksamen 22.05.2012. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2012. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.05.2012 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

I) Palabras importantes

I) Palabras importantes 1 I) Palabras importantes Se på følgende ord. Prøv deretter å svare på spørsmålene under. frasco de cristal bote periódicos revistas tirar envase bolsa reciclar folio papel de aluminio respetar lata cajas

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4 4-98 Sett i gang og jobb 2 El Salvador staffeten 3 LAG mot MAI 3 Declaración del gobierno cubano 4 PRONTUARIO DEL TI- RANO AUGUSTO JOSE RAMON Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez Nombre: Augusto José

Detaljer

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños,

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, 1 07.12.2011 Atlántida. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, (Tilsammen en organisasjon på 33 land, dvs alle landene fra og med Mexico, alle øyene i Karibien, landene i Mellom Amerika

Detaljer

4-03 Leder 2 Nytt fra LAU 3 15 år med Lag-Kontakt 4 Observatør i Chiapas 6 Resolución sobre Colombia 8 Chile y Bolivia deben entenderse de pueblo a pueblo 10 Stand up foredrag om Latin-Amerika 12 Vi bruker

Detaljer

2 En Ecuador I Kapittel 2 får vi et gjensyn med den fiktive hovedpersonen Eduardo fra Ecuador, som har vært utvekslingsstudent i Norge, men som nå er tilbake i sitt hjemland. Han får besøk av sin venn

Detaljer

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014

Handel med høy pris. Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014 «Don t bring US food standards here» Foto: Jamie Oliver «[TTIP] har

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 Den globaliseringskritiske bevegelsen Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 steinar@attac.no Disposisjon Bakteppe Økte sosiale motsetninger i vestlige land Finanskrisen i Øst-Asia 1997 WTO-toppmøtet i

Detaljer

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen El portfolio de las lenguas una herramienta El pasaporte La biografía lingüística(1): reflexiones

Detaljer

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve)

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve) Prueba (Prøve) Vi har nå gått gjennom fire leksjoner på nivå 2, så i denne femte leksjonen er det prøve! PS: Fasiten finner du på side 4. Oppgave leksjon 1 Sett inn de manglende endelsene på adjektivene:

Detaljer

4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet 4. 2. rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11

4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet 4. 2. rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11 4-02 Leder 2 Nytt fra LAU 3 Referat fra Landsmøtet 4 2. rapport fra Chiapas 8 Desnutrición en Argentina 11 Luiz Inacio «Lula» da Silva fra PT vant en overbevisende seier ved presidentvalget i Brasil der

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 9. trinn 2015/16 Læreverk: Amigos dos, (), Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

12 Retrato de un personaje

12 Retrato de un personaje 12 Retrato de un personaje Kapittel 12 handler om Che Guevara. Mens artikkelen Che Guevara bidrar med sentrale biografiske trekk, gir teksten La Ruta del Che både et innblikk i ulike syn på Che Guevara

Detaljer

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2015 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

- Drømmen om Europa 1

- Drømmen om Europa 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: - Drømmen

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

1-03. Eduardo Galeano «Los valores sin precio» Palabras pronunciadas en el Foro Social Mundial, Porto Alegre, el 26 de enero de Side 6.

1-03. Eduardo Galeano «Los valores sin precio» Palabras pronunciadas en el Foro Social Mundial, Porto Alegre, el 26 de enero de Side 6. 1-03 Leder 2 Nytt fra LAU 2 Eduardo Galeano «Los valores sin precio» Palabras pronunciadas en el Foro Social Mundial, Porto Alegre, el 26 de enero de 2003. Side 6 Globaliseringen har skapt en ny politisk

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Five tips for learning a new language or a second Language:

Five tips for learning a new language or a second Language: Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first few months, it requires a lot of time, a lot of patience, and commitment. Learning a new language or a second language

Detaljer

Comienza la "Oktoberfest", la más famosa fiesta tradicional alemana 1

Comienza la Oktoberfest, la más famosa fiesta tradicional alemana 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 2 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del español al noruego: Comienza

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

3-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. LAG mot verdensbanken 3. Hvorfor huske 11 september , 11 de Septiembre 5

3-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. LAG mot verdensbanken 3. Hvorfor huske 11 september , 11 de Septiembre 5 3-02 Leder 2 Nytt fra LAU 3 LAG mot verdensbanken 3 Hvorfor huske 11 september 5 1973-2001, 11 de Septiembre 5 Chile:Libertad para Marco Riquelme - Ex politisk fange arrestert 8-9 EE.UU contra Cuba 9 2

Detaljer

1-99. Leiar: Stø kurs 2. Nytt fra LAU 3. LAGs arbeidsplan 1999 3. Ein felles bodskap 4. Ny investeringsavtale 5. Consulta Nacional in Mexico 8

1-99. Leiar: Stø kurs 2. Nytt fra LAU 3. LAGs arbeidsplan 1999 3. Ein felles bodskap 4. Ny investeringsavtale 5. Consulta Nacional in Mexico 8 1-99 MAI-MOTSTAND LAG er en av over 20 norske miljø-, bistands-, solidaritets- og, fagorganisasjoner som har tilsluttet seg Nettverk for MAI-motstand i Norge. I nettverkets plattformen heter det at «MAI

Detaljer

Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under. Skriv ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på spansk. Cuándo hablas, lees y escuchas otros idiomas aparte del noruego? Qué idiomas son? Cuáles son los idiomas

Detaljer

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 19. oktober 2004 leder@attac.no

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 19. oktober 2004 leder@attac.no Den globaliseringskritiske bevegelsen Steinar Alsos, Attac 19. oktober 2004 leder@attac.no Disposisjon Globaliseringsmotstandere? Bakteppe Zapatistene i Mexico Økte sosiale motsetninger i vestlige land

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

El verbo gustar en la clase de español en Noruega

El verbo gustar en la clase de español en Noruega Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo (30.10.14) El verbo gustar en la clase de español en Noruega Maximino J. Ruiz Rufino, ILOS (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) José María Izquierdo, UB (p.j.m.izquierdo@ub.uio.no)

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Eksamen FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk II / Spansk I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister.

Eksamen FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk II / Spansk I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Eksamen 18.11.2011 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk II / Spansk I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

Støtteuttalelse for Forslaget om å gi Nobels Fredspris til Fidel CAstro og det cubanke folk

Støtteuttalelse for Forslaget om å gi Nobels Fredspris til Fidel CAstro og det cubanke folk 2-01 De glemte fangene!! Siden Pinochet ble arrestert og spesielt siden han mistet sitt inmunitet på grunn av juridiske bestemmelser, har vi hørt, fra sine advokater, en kraftig forsvar av pasende rettsak.

Detaljer

Requerimientos de margen Actualizado

Requerimientos de margen Actualizado Requerimientos de margen Actualizado Tabla de contenidos 1. Programación... 2 1.1 Cronograma de eventos... 2 2. Requerimientos de Margen... 3 2.1 Requerimientos de margen para cuentas denominadas en USD...

Detaljer

Información sobre Hepatitis A, B y C y sobre cómo prevenir el contagio

Información sobre Hepatitis A, B y C y sobre cómo prevenir el contagio Información sobre Hepatitis A, B y C y sobre cómo prevenir el contagio Spansk/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: . HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo:

Detaljer

Å bli Verbos de cambio. Urban Skoog

Å bli Verbos de cambio. Urban Skoog Å bli Verbos de cambio 323 323 323 1 adelgazar/enflaquecer - å slanke seg/bli tynn engordar - å bli tykk/legge på seg envejecer - å bli gammel enloquecer - å bli gal amanecer - å bli morgen/bli lyst atardecer

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Årsmelding 2014 Latin-Amerikagruppen i Bergen

Årsmelding 2014 Latin-Amerikagruppen i Bergen Årsmelding 2014 Latin-Amerikagruppen i Bergen Latin-Amerikagruppen i Bergen hadde i 2014 78 betalende medlemmer. Akkurat som i fjor, noe som viser til en vedvarende stabilitet. På Årsmøte 25. februar ble

Detaljer

11 España en el siglo XX

11 España en el siglo XX 11 España en el siglo XX Dette kapitlet handler om Spania i det 20. århundre. Den første teksten, La cultura en Barcelona, begynner med en kommentar til romanen La sombra del viento (Vindens skygge), av

Detaljer

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 El documento Språk åpner dører 2 realizado por Utdanningsdirektoratet 3 en 2007 recomienda el portfolio de las lenguas 4 como herramienta

Detaljer

Eksamen 22.11.2012. PSP5053 Spansk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2012. PSP5053 Spansk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2012 PSP5053 Spansk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på.

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. Un poco sobre España (Litt om Spania) Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. I denne leksjonen skal vi først lese en kort tekst

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... BLA BLE BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: BAL BLE BLA BRA BRU BUL BLU BEL BLE BRE BES BLU BIL BRI BOL BRO BLE BLO BEL BIL BLE BLO BLA BRU BRA BAL BIL BLO BRI RODEA EL SONIDO

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

1) Descarga este hjemmeoppgave a tu ordenador y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc).

1) Descarga este hjemmeoppgave a tu ordenador y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc). . HJEMMEOPPGAVE Instrucciones: 1) Descarga este hjemmeoppgave a tu ordenador y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc). 2) Escribe tus respuestas directamente sobre el documento

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Spansk/norsk Información sobre VIH y sida

Spansk/norsk Información sobre VIH y sida Spansk/norsk Información sobre VIH y sida Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres

Detaljer

FRAM Kompetanse til din bedrift

FRAM Kompetanse til din bedrift FRAM FRAM Kompetanse til din bedrift Bedre ledelse gir økt lønnsomhet FRAM er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. FRAM retter seg mot små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tema 3: Cruzar fronteras. 9 Excursión a Granada

Tema 3: Cruzar fronteras. 9 Excursión a Granada Tema 3: Cruzar fronteras 9 Excursión a Granada Kapittel 9 handler om Granada. I teksten Eva y Kaja en Granada møter vi jentene på en reise til Granada. I et brev Eva skriver til Elena hører vi både om

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Kommunismen har sviktet Cuba 1

Kommunismen har sviktet Cuba 1 . FELLESUNDERVISNING Vår-08 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: Kommunismen

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

3-01. 11-September 1973. Santiago de Chile. Leder: I rettferdighetens navn 2. Nytt fra LAU 3. Arbeidsplan for 2002 4. Høgredreining i LAG 5

3-01. 11-September 1973. Santiago de Chile. Leder: I rettferdighetens navn 2. Nytt fra LAU 3. Arbeidsplan for 2002 4. Høgredreining i LAG 5 3-01 Leder: I rettferdighetens navn 2 Nytt fra LAU 3 11-September 1973 Arbeidsplan for 2002 4 Høgredreining i LAG 5 Debattforum på nettet 6 Uttalelse fra landsmøtet 7 Chile: Fra fengsel 8 Santiago de Chile

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer