LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST"

Transkript

1 REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST NLM.NO/VEST Hjemme igjen Misjonær Bergfrid Almelid er tilbake i Norge etter flere år i Vest-Afrika. REGIONSIDE 2 Feiret 5, 50 og 60 år På to leirsteder og i en gjenbruksbutikk har det vært jubileumsfeiring. REGIONSIDE 3, 4 OG 6 Regionkonferanse Øystein Engås blir hovedtaler under regionkonferansen oktober. SISTE SIDE

2 1 REGION VEST INNSPILL ADMINISTRASJONSLEDER Mitt valg er gjort Til slutt kom sommeren. Etter en våt og kjølig sommer dukket sol og varme opp samtidig som arbeidsplassen og skolene ble fylt opp etter ferien. I institusjoner, forsamlinger, lag og foreninger starter arbeidet opp igjen til et nytt semester. Og for en start! Allerede i august har vi fått meldinger om at det har blitt nye kristne gjennom arbeidet her i regionen. NLMs arrangement i sommer har samlet mye folk. På generalforsamlingen på Randaberg, og på UL noen uker senere, var Region Vest godt representert. Tilbakemeldingene er gode. Det meldes om nye kristne, om deltakere som ble helbredet fra sykdom og at den levende Gud var nær. Her i regionen var det fullt hus på Bibelsommer i vest som ble arrangert på Lyngmo. Det har vært mange på leirene våre og der det har vært arrangert sommermøter har det vært god oppslutning. Mange medier har framstilt NLM i lite positive ordelag denne sommeren. Det kan koste å stå fast på det som vi mener er rett ut fra Bibelen. Det kan oppleves vanskelig både for enkeltmennesker og for våre misjonsfellesskap. Når Vi skal møte mennesker med samme sinnelag som Jesus ord som demokratiske rettigheter blir brukt mot dem som mener noe annet enn det som er politisk korrekt, kan det også gå ut over tilskuddsordninger. Samtidig er det lett å forsvare seg i harde ordelag slik at andre føler seg såret. Her er det viktig å tale sant og klokt om Jesus Kristus som elsker synderen og som ønsker synderen velkommen. Jesus levde sammen med syndere, viste dem kjærlighet og omsorg, men fordømte synden. Vi skal møte mennesker med samme sinnelag som Jesus. Generalforsamlingen vedtok å opprette kirkesamfunn. Her er det mulig for dem som ikke har tilhørighet i noe annet kirkesamfunn, eller som melder seg ut av Den norske kirke, å melde seg inn. Du blir ikke medlem i NLM kirkesamfunn av å være medlem i en NLM forsamling eller et lag, men du må melde deg inn etter spesielle retningslinjer som blir klare i løpet av høsten. De fleste i NLM er medlem av statskirken og mange skal være med og velge representanter til menighets- og bispedømmeråd samtidig som lokalvalget blir gjennomført. Her har Levende folkekirke kommet med sine anbefalinger om hvem som bør velges. Vi skal få lov til å være med på det viktigste formidle evangeliet til alle folkeslag, til alle mennesker, uansett alder, etnisitet, kvinne eller mann og uansett legning. I tider der ulike partier arbeider for å få din stemme, skal vi få arbeide for at Guds ord må få lyde forkynnes og formidles, slik at flest mulig skal få ta det rette valget dette semesteret. Mitt valg er gjort jeg vil følge Jesus! Ingrid Solbakken (prosjektansvarleg), Jakob Gullbrå Tollefsen (russepresident), Bjørnar Blom (prosjektansvarleg) og Harald Berge Breistein (regionleiar, NLM). BEGGE FOTO: FRODE BØTHUN Sygnarussen med innsamlingsrekord Russen på Sygna vidaregåande skule i Balestrand har brukt skuleåret og russetida på å samle inn pengar til born i Mongolia. Resultatet vart fantastiske kroner og ny rekord FRODE BØTHUN Gjennom lotteri, misjonsløp, revy, russeavis, flaskeinnsamling og mange ulike arrangement har elevane stått på for å nå eit slikt resultat. På avslutningsfesten for Vg3-elevane laurdag 6. juni kunne ein stolt russ levere kjempesjekken til regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, Harald Berge Breistein. Det er nokre av NLM sine bistandsprosjekt blant born i Mongolia som har engasjert årets sygnaruss. Ein imponert Breistein takka for innsatsen og pengane: Med desse pengane vil færre mongolske born bli sjuke, fordi foreldra får betre kunnskap om ernæring og hygiene. Vert dei sjuke, vil dei få betre helsestell. Born som må bu på internat, langt vekke frå foreldra, vil få betre tilbod med fleire tilsette som kan ta seg av dei og fleire born vil få styrkt rettane sine. Rektor, Joakim Hector, er stolt over elevane sine: Ja, eg er stolt. Det er ein flott tradisjon ved Sygna at elevane brukar mykje tid og innsats på å hjelpe andre. Dette er ingen sjølvfølgje og russen representerer skulen på ein veldig god måte. Eg trur dessutan at elevane har fått lærdom gjennom dette prosjektet, som vi ikkje kan gi dei i klasserommet. REGION VEST Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein Sygnarussen på avslutningsfesten laurdag 6. juni.

3 2 Korleis er det å koma heim? Spørsmålet vert hengande. Eg leitar inni meg for å kjenne etter. Heim. Ja, for eg er komen til Norge, men når kjem eg heim? BERGFRID ALMELID Eg reiste til Bamako i Mali i 2011, til min tredje periode som misjonær. Bamako er ein by i rask vekst, ein av dei som veks raskast i Afrika. Oppgåva var å starte arbeid i ein bydel med mange malinkear, ei folkegruppe spreidd i fleire vest-afrikanske land. Muslimar. Lite nådd av evangeliet. Bergfrid Almelid på tur i Mali med sine gode vener Naomi og Aron Zimsen. Ein grøn oase Det starta med språkstudiar, og med det å skape meg ein heim, ein grøn oase i ein by med raude jordvegar og asfalt, tørre sahelvindar og støv. Eit halvt år etterpå er eg på kortopphald, tre veker, i Elfenbeinskysten. Opphaldet vert til over eit år. Statskupp i Mali gjer at kollegaer evakuerer til Norge. Gjestehuset i Abidjan vert min heim. Eg har ikkje tid til å kjenne på at eg eigentleg er heimanfrå. I «eksil». Dokumentskriving og start av nytt bistandsprosjekt tek fokuset. Mykje kvardagsmeining. Det og at eg er på gamle tomter hjelper. Eg har vener. Er kjent. Til ein ny stad På eit tidspunkt reiser eg til Bamako, pakkar ned huset mitt. Heimen. Det er då eg misser litt fotfeste, kjenner meg «lost». I nokre dagar. Heim og haldepunkt må definerast på nytt. Det må det også fem månader seinare. Då FOTO: PRIVAT flyttar eg permanent attende til Mali. Arbeid i Bamako vert sett på vent, eg flyttar til landsbyen Narena som mine kollegaer forlèt året før. Men malinkefolket bur også her. Ein ny stad vert min heim. I to år. Eg er framand når eg kjem, men gradvis vert livet vevd inn i landsbyen. Eg vert definert inn. Får ei rolle gjennom utveksling og samhandling med menneska omkring meg. Heimkjensla kjem sigande når relasjonar og oppgåver vert meiningsberande og samanhengande, når eg vert rekna med. Når dei spør etter meg. Når dei lurer på kvifor dei ikkje har sett meg på nokre dagar. Når kvila kjem i vere-til-samveret med dei som kjem meg nærast. Ein rikdom No er eg i Norge. Møte med familie og vener gjer meg godt. Og blåbærturar og norske fjell, hav og fjordar, lyse sumarkveldar. Gå i Salem, høyre Guds ord på norsk. Stikke innom Gjenbruken på Haukeland. Fem års jubileum. Helse på gamle kjente. Trufaste misjonsvener. Eg kjenner på det å vere ein del av noko, eit fellesskap. Men kjensla av å sveve litt fritt, utan faste forankringar, har ikkje slept heilt taket. Reorientering. Eg og andre må definere meg inn att i det som no skal vere heime. Eg må finne min plass, og meining må skapast i nett av relasjonar og oppgåver, roller. Krevjande. Men ein del av livet. Eit fast haldepunkt ber er med meg: «Ein bustad er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armar.» Han leier, òg i det som er livet mitt her i Norge. Det som no er heime. Tremorkirken inn i Sotras storstue Da Sartor Storsenter skulle bygge om, tok de kontakt med Tremorkirken. De ville høre hvor menigheten ville ha lokaler på det nye senteret. TREMORKIRKEN Vel, det var i hvert fall omtrent slik, utdyper Eivind Algrøy. Sartor har vært veldig opptatt av å finne gode lokaler til oss. Nå er vi mer sentralt på senteret enn vi har vært før. Og vi har søndagsskole i Vilvite-senteret som også er helt nytt. Sammen med Åsmund Rong, Roger Skoge og Anja Hatletvedt utgjør han staben i Tremorkirken. De feiret innflytning i nye lokaler rett før sommeren. Lokalene ble levert tomme fra Sartors side, og menigheten har jobbet dugnad fem dager i uken fra januar til juni. Det ville nok neppe være mulig om ikke byggmester Åge Rong hadde tatt på seg hele prosjektledelsen som dugnad. Vi fikk også flere større pengegaver som hjalp oss i havn med kostnadene, forteller Algrøy. Ordfører Eli Årdal Berland åpner Tremorkirkens nye lokaler. Tremorkirkens barnekor, Praise, deltok også. FOTO: ÅSHILD ALGRØY Folkefest ved senteret Så ble da også innflytningshelgen en virkelig fest. Vi hadde folkefest utenfor senteret, der vi delte ut hundrevis av gaver til forbipasserende og inviterte til gratis hoppeslott og ansiktsmaling. Sammen med gavene lå det et infoskriv om menigheten, utdyper han. I tillegg kunne forbipasserende lese følgende melding på den enorme storskjermen som henger utenfor det nye senteret: «Tremorkirken flytter inn. Vi er her for å feire Jesus». Det var kanskje i overkant friskt, men vi har vel aldri vært redd for å prøve ut grensene når det gjelder å spre Jesu navn, sier han. Til selve åpningsgudstjenesten kom det representanter fra Indremisjonen, Metodistkirken på Sotra, Salt Bergenskirken så vel som fra regionkontoret til NLM. Ordfører Eli Årdal Berland foretok snorklippingen og hilste fra kommunen. Hun takket for godt samarbeid på det diakonale området. Menighetens barnekor, Praise, sang. Ferdiglagte gjerninger På åpningsgudstjenesten ble flere mennesker helbredet. En dame fortalte fra scenen at hun kom til møtet med en arm hun ikke kunne løfte på grunn av senebetennelse. Nå løftet hun armen så alle kunne få se. Dette er stort å oppleve, og det er et viktig vitnesbyrd om Guds rikes komme, sier Eivind Algrøy. Lokalene, som menigheten skal leie, har inngang direkte fra senteret og fra en ny handlegate som skal utgjøre noe av hjertet i det som er i ferd med å bli Straume Kystby. Vi opplever at dette er helt rett for oss, og at vi går i ferdiglagte gjerninger. Nå skal vi bare be og arbeide for at mulighetene vi er blitt gitt, skal forvaltes godt. Vi er glade for å være en del av NLM og setter pris på misjonsfolkets forbønn, avslutter Eivind Algrøy.

4 3 REGION VEST 60-årsjubileum i Sætervika Tre leirledere om leir: Ungdomslederen, pensjonisten og veteranen har alle vært leirledere i Sætervika i sommer. Vi utfordret dem til å svare på følgende tre spørsmål om leir: 1. Hvorfor er du leder? 2. Har du vært med mange ganger som leder? 3. Hva liker du best med å være på leir? Sætervika Ungdomssenter feiret sitt 60-årsjubileum samme helgen som Lyngmo var 50 år. Søndag 14. juni var senteret fylt opp med folk i alle aldre. Her er jubileumskaken. Mange var helt sikkert spent på å se det nye inngangspartiet, og det var mange godord som kom til styreren, Ivar Berland, denne dagen. Gudstjeneste Jubileet var lagt til det årlige Sætervikastevnet, der også kirken i Samnanger legger sin gudstjeneste til ungdomssenteret denne dagen. Tradisjonen tro holdt presten, Audun Aase, åpningen. Helge Kvamme, som var dagens taler, hadde også et historisk tilbakeblikk. Ellers var det flott sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden. Etter middag og kaffe var det misjonssamling for hele familien, før trekningen av Sætervikalotteriet (se trekningsliste nederst på siden) avsluttet dagen. Helge Kvamme talte og hadde et tilbakeblikk. BEGGE FOTO: KAREN-OLIVA SOLHEIMSLID, ungdomsleder, 15 år: 1. Jeg er med som leder fordi jeg kan være med på å møte barn med Jesus på en måte de kanskje aldri har opplevd før, og det er utrolig gøy! 2. Jeg har vært med som leder en del ganger nå ja. 3. Jeg liker at det skjer så utrolig masse på få dager. Det er alt fra morokveld, konkurranser og grilling, til bibeltimer og soveposesamlinger. Dessuten så har jeg fått flere gode venner gjennom leirer, både som deltaker og leder. Og så er det gøy når deltakerne spør angående en bibeltime eller andakt fordi de har fått med seg noe viktig. TERJE FRAFJORD, fersk statsstipendiat, 68 år.: 1. I første omgang var det fordi jeg fikk spørsmålet nå. Jeg synes det er et viktig arbeid, og jeg tenker at det er viktig at det er god aldersspredning i ledergruppen. 2. Jeg var med som leder i Sætervika en del ganger på 70 tallet før vi reiste til Kenya. Etterpå har jeg vært i full jobb, så det har ikke blitt prioritert før nå. 3. Jeg synes det er flott at barna og ungdommen får lære om Jesus og Bibelen. Det er veldig varierende hva de lærer om dette i skolen i dag. Ellers er det fint å være en del av det sosiale miljøet på leiren både blant ledere og deltakere. HARALD BREISTEIN, regionleder og veteran på leir, 59 år: 1. Jeg har mange positive opplevelser fra leir som deltaker. Der fikk jeg lære mer om Jesus og ble mer bevisst på at jeg ønsker å følge ham. Jeg fikk også noen av mine første erfaringer som leder da jeg var på leir. Det betydde mye for meg. 2. Ja, jeg har ikke tall på alle leirene jeg har vært med på. 3. Jeg er glad i å formidle budskapet fra Bibelen til barn. Det er spennende når guttene og jentene gir tilbakemelding. Jeg trives med å undre meg sammen med de unge. Det er et høydepunkt å få gå noen steg på troens vei sammen med noen. Det er herlig å se når deltakerne trives på leiren. Det var mat nok til alle. Trekningsliste Sætervikalotteriet 2015 GEVINST LODD NUMMER VINNER 1. Kajakk 532 Dag Askild Bleka, Askøy 2. Kaffemaskin 1220 Ingebjørg Hitland, Stavanger 3. ipad Air K. og O. R. Skutlaberg, Bergen 4. Maleri 2946 Anne og Asbjørn Berland 5. Leiropphold Sætervika 4149 Borgny Barsnes, Bergen 6. Leiropphold Sætervika 3113 Leiv Trå, Voss 7. Dagskort i Eikedalen 268 Kirsten Grøteig, Askøy 8. Dagskort i Eikedalen 2524 Roald Viksund, Askøy 9. Dagskort i Eikedalen 1868 Erik Waaler, Askøy 10. Dagskort i Eikedalen 4313 Trond Kråvik, Balestrand

5 REGION VEST 4 Lyngmo er blitt 50 år Helgen juni var det stor fest på Lyngmo. En sprek og vital 50-åring feiret seg selv med arrangement for liten og stor. Lørdagen møtte oss med nydelig vær og ut på formiddagen spredde lukten fra grillene seg over hele området. Regionstyret fra NLM Region Vest hadde hatt møter både fredag og lørdag, men nå var det tid for å kose seg med mat. De ansatte og styreleder Per Hilleren hadde invitert til grillfest og de mange som kom på besøk, fikk rikelig å forsyne seg av. Det var tilrettelagt for mange aktiviteter for barn og unge før det var tid for samling for hele familien. Ruben Gazki underholdt og fenget hele familien. Han fikk også gi sitt vitnesbyrd om Jesus. Barnekoret sang og det var stor stemning. Festmøte På kvelden var det et festmøte der innslagene var mange og rømmegrøten god. Per Hilleren ønsket folket velkommen og Trond Kråvik ledet samlingen. Tom Salte (tidligere styrer på Lyngmo) talte. Innslagene sto i kø, og det kom hilsener fra mange ulike sammenhenger. Festkaker ble sendt mellom bordene og kaffen smakte utmerket. 50-åringen fikk presentert de nye utbyggingsplanene til 15 millioner. Arbeidet med å rive deler av det gamle internatet og erstatte det med et funksjonelt nybygg, starter i august Jubileumshelgen ble avsluttet med festgudstjeneste søndag. Det var fullt hus under familiesamlingen. Hilsen og gave fra NLM ble overrakt til styrer på Lyngmo, Kjetil Stautland, av regionstyrerepresentant Thorleiv Hurthi. Hilsen fra hovedstyret i NLM ved Gunnar Indrebø. FOTO: JOSTEIN HEGGESTAD Sigurd Fretland, som var med på å kjøpe og montere de brakkene som utgjorde starten på Lyngmo, ble intervjuet av Trond Kråvik. BEGGE FOTO: Starter bygging i september På Lyngmo har me hatt ein god og travel sommar med fine leirar, fullsett bibelcamping, familieleir for Ungdom i Oppdrag og mange turistar på camping i hytter og til bed & breakfast. KJETIL STAUTLAND Flinke sommarvikarar har gjort ein stor del av jobben med å halde huset ryddig og reint for alle gjestene. Dei har gjort ein fantastisk innsats. For oss som jobbar her fast, har det vore mest fokus på det som skal skje no i haust: å koma i gong med riving og utbygging. Måndag 17. august starta me å riva den gamle internatdelen. I løpet av tre dagar var alt vekke, med unntak av murane. Dei to neste dagane skal murane rivast og parkeringsplassen skal senkast ein halv meter. Det er fantastisk å sjå velviljen og innsatsen til dugnadsgjengane. Litt over 40 personar har delteke i riving, rydding, sortering av søppel og mykje meir. Kjøkkenpersonalet har stilt opp med varm lunsj, middag og kaffi til alle saman. Spenninga har vore stor for kva problemstillingar me ville møte i løpet av rivinga. Det meste har gått veldig bra og når det i tillegg vart finaste sommarveka dette året, kjennest det som ei stor velsigning over arbeidet som vert gjort. I byrjinga av september startar entreprenøren med å reisa det nye bygget. Frå rivinga av det gamle internatet på Lyngmo. FOTO: JOSTEIN HEGGESTAD

6 5 REGION VEST ALLE FOTO: God driv i familearbeidet i Luster «Av og til er det fint å vere fleire», tenkte styret i Luster familiemøte. Dei let tanken bli til handling. Det heile starta i det små. AUDUN MOEN Ein novemberdag i 2007 vart Luster familiemøte stifta. Fire småbarnsfamiliar var til stades og snakka om felles ynskje og felles behov. Målet var å arrangere møter med ein struktur som var tilpassa familiar med små born. Sentralt stod søndagsskulen som fann stad under talen på møtet. I tillegg la ein vinn på å ha ein god kafé-del etter møteslutt. Slik som det utvikla seg vart det ein times tid til møte og ein times tid ved kaffibordet. Det sosiale var viktig. Frå heile kommunen Luster familiemøte ynskte å vere eit tilbod for heile kommunen. «Av og til er det fint å vere fleire!». Dette var slagordet ein brukte i kommunikasjonen og i brosjyrar. Og folk kom. Frå heile kommunen. I starten brukte ein Gaupne barneskule som møtelokale. Dette fordi at der var det tenelege lokale. Scene, kjøkken og mange disponible rom gjorde at ein kunne ha todelt søndagsskule under talen. Møta hadde preg av lett og god song med forsongarar. Tale på rundt 20 minutt og så godt som alltid frie vitnesbyrd mot slutten. I 2013 kom det i stand eit tett samarbeid med Gaupne bedehus. Bedehusstyret inviterte til felles sak og renovering av det lokale bedehuset med det formål å gi Luster familiemøte eit godt lokale for verksemda vidare. Frå 2014 har Luster familiemøte hatt tilhald i bedehuset. Eit stort familiemøte kvar tredje månad i tillegg til ungdomsklubb og barnekor er aktiviteten i bedehuset. Ofte samlar møta personar, opp mot 100 har ein òg vore. Alle aldersgrupper er representerte og mange eldre uttrykkjer glede over ny giv i bedehuset. Leiargruppe på 14 Per dags dato har Luster familiemøte 14 personar i leiargruppa, eit valt styre på fire personar, og i tillegg har søndagsskulen eiga leiing. Planen framover er å skape gode miljø og gode møteplassar. Utfordringa no er at dei som var tre fire år då vi kom i gong, no er ungdommar snart. Årsmøtet har vedtatt plan for arbeidet Åpner gjenbruksbutikk i november Det går framover med utbyggingen av Kleppe bedehus, og gjenbruksbutikken skal åpne i løpet av høsten. Arbeidet med bedehuset har kommet langt, men det er ikke ferdig. Målet er at gjenbruksbutikken skal åpne i løpet av november. Åpningsfesten for det nye bedehuset er satt til januar 2016, men NLM på Askøy håper at det skal bli tatt i bruk på denne siden av nyttår. Gjenbruksbutikken er nå malt, og arbeidet går framover. FOTO:

7 REGION VEST 6 Lenge leve dugnaden! Dugnaden tilsvarer en god kollekt, sier en fornøyd Ivar Berland, som er styrer for Sætervika ungdomssenter. PER BYRKNES Dugnadsbegrepet er utpreget norsk hevder noen. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord i NRK-serien «Typisk norsk». Tanken bak dette ordet er imidlertid langt mer enn norsk, den er fra Gud. Ordet «dugnad» stammer fra norrønt dugnaðr (hjelp, god gjerning, kraft), beslektet med norsk duge. Dugnad handler med andre ord om å gjøre en god gjerning. Det er en god kristen tanke. Gud skapte oss faktisk til gode gjerninger, står det i Bibelen (Ef 2,10). En god kollekt Dugnaden tilsvarer en god kollekt, sier en fornøyd Ivar Berland, som er styrer for Sætervika ungdomssenter. 1. mai hadde han med seg en dugnadsgjeng på ca. 25 personer til å gjøre det han kaller «vårarbeid» på leirplassen ved Samnangerfjorden. Denne dugnaden 1. mai har etter hvert blitt en tradisjon. Arbeidet i år bestod i alt fra rydding av skog til vedlikeholdsarbeid og vasking. Oppskriften på en vellykket dugnad, mener Berland, handler om flere ting. For det første handler det om god planlegging og tilrettelegging i forkant. På selve dugnadsdagen handler det i tillegg om det sosiale. En pause med fellesskap rundt et bord med god mat hører med, sier han. Det er også viktig at barna som er med, kan leke og ha det moro. Dugnaden i Sætervika betyr svært mye for leirplassen. For de ansatte oppleves det som en stor oppmuntring å få hjelp. Den faste bemanningen er dessuten så lav at i verste fall ville en del av vedlikeholdsarbeidet ikke blitt gjort, sier Berland. Den som gir den får, det har mange erfart. Det å gi av sin tid til dugnad kan gi fellesskap, hygge rundt matbordet, opplæring i et fag du kanskje ikke kan så mye om osv. Når vi selv bidrar til å pusse opp leirplassen vår, bedehuset vårt eller på annen måte bidrar, så får vi et sterkere eierforhold til det hele. Inviterer til dugnad Det er alltid mulig å jobbe dugnad for den som har arbeidslyst, sier Berland, og inviterer dem som har lyst til ta kontakt. Her er vi inne på enda et aspekt ved det å gjøre en god gjerning. Dugnad bør også handle om å ha lyst til å arbeide. Dersom vi ser på «gevinsten» og målsettingen, kan det hjelpe oss til å oppleve gleden og se nytteverdien av det vi er med på. Du har kanskje hørt historien om den lille gutten som ikke hadde penger å gi da kollektkorgen ble sendt rundt i forsamlingen? Han satte den på gulvet og gikk oppi selv. Vi har alle fått ulike evner og anlegg, ulike nådegaver, men det viktigste er at vi bruker dem slik Gud vil. Gaver skal man gi med glede. «Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Folk benket seg i utstillingsmøblene. Til venstre, leder for butikken, Osvald Hindenes. ALLE FOTO: NLM gjenbruk i Bergen er fem år Gjenbruksbutikken på Haukeland i Arna feiret seg selv torsdag 13. august. De hadde invitert til bursdagssamling og bortimot 150 mennesker kom på besøk. Folk benket seg i den nye utstillingshallen og fikk kjenne kvaliteten på møblene som står på rekke og rad, klare for salg. Osvald Hindenes kunne ønske velkommen til festen. Foruten fløytemusikken, som Øyvind Vedvik stod for, var det sang og musikk. Også et utstilt Scimmel-piano ble tatt i bruk. Byrådslederkandidat for KrF i Bergen, Dag Inge Ulstein, som er aktivt med i Salem misjonsforsamling, både sang og talte. Han pekte på gjenbruksbutikkens funksjon som nærmiljøsenter, på miljøaspektet ved gjenbruk og ikke minst fokuset på misjons- og bistandsarbeid. Dag Inge Ulstein talte og sang på jubileet. butikken for fem år siden, har millionene rullet inn til NLM sitt store humanitære- og evangeliserende arbeid på flere kontinent. Lianes fikk startet en arbeidsgruppe ledet av Knut Mæstad, som fortsatt er aktivt med i arbeidet. Tre dugnadskarer i Sætervika, fra venstre Kjell Melstad, John Einar Mjelstad og Andrius Zdancius. FOTO: MAGNE HITLAND 50 medarbeidere Gjenbruksbutikken omsetter kun varer som er gitt vederlagsfritt og nærmere 50 medarbeidere arbeider på dugnad. De frivillige har ulike funksjoner og alle de nødvendige funksjoner i butikken dekkes. I alle gjenbruksbutikkene til Norsk Luthersk Misjonssamband er det en kaffekopp og et vaffelhjerte tilgjengelig i den lune kroken. I kaffekroken finnes også muligheten for den gode samtalen. På jubileumsfeiringen var vaflene byttet ut med kaker av mange slag, nok til alle. Etter at Sveinung Lianes, gjenbruksgründeren i NLM, startet opp Over seks millioner Butikken har på fem år omsatt for over seks millioner og over 50 % er netto til misjonens diakonale arbeid i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Det lokale arbeidet i Bergen blir støttet med midler til nærmiljøsenteret i Salem. Mye av det som omsettes ville kanskje blitt kastet. I stedet blir det nå til vann der vann er mangelvare, til skolegang for barn som av økonomiske grunner ikke fikk gå på skole, til helsetilbud for folk som ellers ikke vill hatt noe helsetilbud. Og jubileumsdagens omsetning? Jo, nærmere kroner til andres beste.

8 REGION VEST 23 Områdearbeider i Nordhordland Per Byrknes (bildet) er ansatt som områdearbeider i Nordhordland i 50 % stilling. Han skal arbeide med utgangspunkt i Knarvik. Han vil bruke mye av sin tid i Knarvik, men han ønsker også å være en støtte for arbeidet ellers i Nordhordland. Vi har lenge arbeidet for å få på plass en områdearbeider i Nordhordland, og er svært glade for at Per har svart ja til å gå inn i denne stillingen. Han har tidligere blant annet vært misjonær i Peru og hatt ulike arbeidsoppgaver i Norea Mediemisjon. Vi ser frem til å få bruke hans kreativitet og kompetanse i arbeidet i Nordhordland. Resten av tiden sin skal Per bruke i administrative oppgaver på regionkontoret, særlig med tanke på informasjonsarbeid. HARALD BERGE BREISTEIN Lik oss på Facebook NLM Region Vest Liker Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Flott skulestart på Sygna Laurdag 15. august var det opningsfest på Sygna og 181 elevar starta eit nytt skuleår i Balestrand. Det betyr at ein for tredje året på rad starta med eit elevtal på over 180. Det er veldig bra! Også personalsituasjonen er veldig bra for tida. Skulen opplever at både lærarastaben og servicepersonalet er stabilt lite utskiftingar skapar rom for langsiktig utvikling. Nokre nye ansikt er det likevel. Liv Ese er inne i eit mindre vikariat i tysk, Jorunn Alme Høines er tilsett som engelsklærar og to nye miljøarbeidarar, Andrea Ålen og Torgeir Hugdal (biletet), utgjer miljøteamet saman med ungdomsleiaren vår, Solveig Hosøy. FRODE BØTHUN LYSERE HVERDAG VIL DU VÆRE MED PÅ Å GI NOEN DETTE? Alt må ikke kjøpes nytt... SALEM NÆRMILJØSENTER Mange i Bergen tar kontakt med Salem Nærmiljøsenter med spørsmål om kontakt og hjelp: Følge til lege, tannlege eller lignende Besøkstjeneste hjemme eller på sykehjem Lærere og hjelpelærere til norskkurs Kan du tenke deg å ha en frivillig tjeneste med en av disse oppgavene? Du bestemmer hvor ofte. Slik kan du være Jesu hånd, fot og hjerte for noen i Bergen. Vi ønsker å dele Guds kjærlighet med andre gjennom dette arbeidet. Info: Nærmiljøsenter Tlf: daglig leder Jorunn-Marie Haugstad Salem Nærmiljøsenter er en frivilligsentral eid av NLM Region Vest, i nært samarbeid med Salem Misjonsforsamling. FOTO: FRODE BØTHUN NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Lytt til Radio Gnisten der du er! Bruk Appen TUNEIN til å høre oss: og Alle dager Mandag til lørdag og søndag LES MER PÅ Last ned Appen TUNEIN og søk etter Radio Gnisten Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO OPPSLAGSTAVLE FOR REGION VEST Arrangement høsten 2015 Lyngmo: Loppemarked sept. Internatmøte for kvinner okt. Talarar: Bergfrid Almelid og Åshild Mæstad Pris heile helga: 1150 kr. Tillegg: Leige av sengekle: 100 kr, oppreidd seng: 150 kr, einerom: 415 kr klasseleir sept. kr klasseleir okt. kr klasseleir okt. kr :30-leir nov. kr. 995 (725 ) for student Barnas songleir nov. kr. 620 Haustbasar for Lyngmo Juleverkstad Julemiddag (for vaksne) Julemiddag (for ungdom) Nyttårsfeiring for familiar 30. okt. 28. nov. 4. des. 19. des. 31. des. 1. jan. Skilbrei: klasseleir okt. kr klasseleir nov. kr. 680 Tabu nov. kr. 450 /500 Sætervika: Sætervikabasaren 18. sept. kl Sang av Kor-Mix, andakt: Bergfrid Almelid. Masser av gevinster, tombola, tippekonkurranser. Kaffe og kaker. Inspirasjonshelg for kvinner sept. Talere: Bergfrid Almelid og Kirsten Lundeby. Tenleir, kl okt. kr Maksleir, kl okt. kr. 630 Tweensleir, kl okt. kr Barnekorweekend okt. Adventsleir, familie nov. 0 3 år gratis, 4 10 år: kr. 700, år: kr. 780, voksen: kr. 940, makspris: kr Nyttårsleir, /12 1/1 Kr Innvik misjonshotell Bibelhelg sept. Talere: Kenneth Ellefsen og Malvin Ommedal Regionkonferanse oktober 2015 Taler: Øystein Engås Lørdag i Salem, Bergen 13.00: Tillitsvalgtsamling 16.30: Misjonsmøte/storsamling. Kongshaug synger 18.30: Konsert med Kongshaug 20.00: Ungdomsmøte Søndag 25.oktober 11.00: Salem, Harald Berge Breistein 11.00: Askøy, Svein Strand 11.00: Os kirke, Christian Lilleheim 11.00: Knarvik, Helge Kvamme 12.00: Tremorkirken, Øystein Engås Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2013 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 15 millioner. Regnskapet viste gaver på kr 14,6 millioner som er kr 1,3 millioner bedre enn i For 2014 var budsjettet på kr 14,9 millioner mens det kom inn 13,8 millioner i gaver. Budsjettet for 2015 er på kr 15 millioner. Håper på en god gaveinngang i Takk til alle som er med å gi! Gaveoppgangen i juni og juli skyldes 1,2 milloner mer i midler fra skoleprosjektene enn på samme tid i fjor. Dette har sammenheng med at det er betalt inn tidligere på året enn vanlig. Fast givertjeneste viser nedgang. Kontonummer for gaver: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena. Region VEsT 25. oktober 123. Årgang 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. mi 7, 19 Nytt prosjekt i tana-området

Detaljer

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. Region VEsT 06. februar 125. Årgang 03 2015 ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er guds ord. ef 6,17 S lid gaverekord for første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

OKTOBER 15 VS APRIL 16

OKTOBER 15 VS APRIL 16 Lyngmo-Glytten 25. årgang - September 2016 Medlemsblad GLYTTEN OKTOBER 15 VS APRIL 16 *FEIRING AV NYBYGG 7. SEPTEMBER *BILDESPESIAL! *NY GYMSAL! *TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet.

Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet. Region vest 13. September 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region vest Oddvar Risøy

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år. Region vest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region vest Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april.

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. REGION VEST 05. desember 124. Årgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan.

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan. REGION VEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring 25

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region vest 24. Oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region vest 7. FEBRUAr 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Snart hjemme REGION VEST NYTT FRA REGION VEST

Snart hjemme REGION VEST NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Snart hjemme Mirjam Artmark Aanensen og familien er ferdig

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Synger om håp. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Fulle påskeleirer Det var to fulle påskeleirer for hele familien på Lyngmo.

Synger om håp. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Fulle påskeleirer Det var to fulle påskeleirer for hele familien på Lyngmo. Region VEsT 17. april 125. Årgang 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik konsert

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer