LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST"

Transkript

1 REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST NLM.NO/VEST Hjemme igjen Misjonær Bergfrid Almelid er tilbake i Norge etter flere år i Vest-Afrika. REGIONSIDE 2 Feiret 5, 50 og 60 år På to leirsteder og i en gjenbruksbutikk har det vært jubileumsfeiring. REGIONSIDE 3, 4 OG 6 Regionkonferanse Øystein Engås blir hovedtaler under regionkonferansen oktober. SISTE SIDE

2 1 REGION VEST INNSPILL ADMINISTRASJONSLEDER Mitt valg er gjort Til slutt kom sommeren. Etter en våt og kjølig sommer dukket sol og varme opp samtidig som arbeidsplassen og skolene ble fylt opp etter ferien. I institusjoner, forsamlinger, lag og foreninger starter arbeidet opp igjen til et nytt semester. Og for en start! Allerede i august har vi fått meldinger om at det har blitt nye kristne gjennom arbeidet her i regionen. NLMs arrangement i sommer har samlet mye folk. På generalforsamlingen på Randaberg, og på UL noen uker senere, var Region Vest godt representert. Tilbakemeldingene er gode. Det meldes om nye kristne, om deltakere som ble helbredet fra sykdom og at den levende Gud var nær. Her i regionen var det fullt hus på Bibelsommer i vest som ble arrangert på Lyngmo. Det har vært mange på leirene våre og der det har vært arrangert sommermøter har det vært god oppslutning. Mange medier har framstilt NLM i lite positive ordelag denne sommeren. Det kan koste å stå fast på det som vi mener er rett ut fra Bibelen. Det kan oppleves vanskelig både for enkeltmennesker og for våre misjonsfellesskap. Når Vi skal møte mennesker med samme sinnelag som Jesus ord som demokratiske rettigheter blir brukt mot dem som mener noe annet enn det som er politisk korrekt, kan det også gå ut over tilskuddsordninger. Samtidig er det lett å forsvare seg i harde ordelag slik at andre føler seg såret. Her er det viktig å tale sant og klokt om Jesus Kristus som elsker synderen og som ønsker synderen velkommen. Jesus levde sammen med syndere, viste dem kjærlighet og omsorg, men fordømte synden. Vi skal møte mennesker med samme sinnelag som Jesus. Generalforsamlingen vedtok å opprette kirkesamfunn. Her er det mulig for dem som ikke har tilhørighet i noe annet kirkesamfunn, eller som melder seg ut av Den norske kirke, å melde seg inn. Du blir ikke medlem i NLM kirkesamfunn av å være medlem i en NLM forsamling eller et lag, men du må melde deg inn etter spesielle retningslinjer som blir klare i løpet av høsten. De fleste i NLM er medlem av statskirken og mange skal være med og velge representanter til menighets- og bispedømmeråd samtidig som lokalvalget blir gjennomført. Her har Levende folkekirke kommet med sine anbefalinger om hvem som bør velges. Vi skal få lov til å være med på det viktigste formidle evangeliet til alle folkeslag, til alle mennesker, uansett alder, etnisitet, kvinne eller mann og uansett legning. I tider der ulike partier arbeider for å få din stemme, skal vi få arbeide for at Guds ord må få lyde forkynnes og formidles, slik at flest mulig skal få ta det rette valget dette semesteret. Mitt valg er gjort jeg vil følge Jesus! Ingrid Solbakken (prosjektansvarleg), Jakob Gullbrå Tollefsen (russepresident), Bjørnar Blom (prosjektansvarleg) og Harald Berge Breistein (regionleiar, NLM). BEGGE FOTO: FRODE BØTHUN Sygnarussen med innsamlingsrekord Russen på Sygna vidaregåande skule i Balestrand har brukt skuleåret og russetida på å samle inn pengar til born i Mongolia. Resultatet vart fantastiske kroner og ny rekord FRODE BØTHUN Gjennom lotteri, misjonsløp, revy, russeavis, flaskeinnsamling og mange ulike arrangement har elevane stått på for å nå eit slikt resultat. På avslutningsfesten for Vg3-elevane laurdag 6. juni kunne ein stolt russ levere kjempesjekken til regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, Harald Berge Breistein. Det er nokre av NLM sine bistandsprosjekt blant born i Mongolia som har engasjert årets sygnaruss. Ein imponert Breistein takka for innsatsen og pengane: Med desse pengane vil færre mongolske born bli sjuke, fordi foreldra får betre kunnskap om ernæring og hygiene. Vert dei sjuke, vil dei få betre helsestell. Born som må bu på internat, langt vekke frå foreldra, vil få betre tilbod med fleire tilsette som kan ta seg av dei og fleire born vil få styrkt rettane sine. Rektor, Joakim Hector, er stolt over elevane sine: Ja, eg er stolt. Det er ein flott tradisjon ved Sygna at elevane brukar mykje tid og innsats på å hjelpe andre. Dette er ingen sjølvfølgje og russen representerer skulen på ein veldig god måte. Eg trur dessutan at elevane har fått lærdom gjennom dette prosjektet, som vi ikkje kan gi dei i klasserommet. REGION VEST Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein Sygnarussen på avslutningsfesten laurdag 6. juni.

3 2 Korleis er det å koma heim? Spørsmålet vert hengande. Eg leitar inni meg for å kjenne etter. Heim. Ja, for eg er komen til Norge, men når kjem eg heim? BERGFRID ALMELID Eg reiste til Bamako i Mali i 2011, til min tredje periode som misjonær. Bamako er ein by i rask vekst, ein av dei som veks raskast i Afrika. Oppgåva var å starte arbeid i ein bydel med mange malinkear, ei folkegruppe spreidd i fleire vest-afrikanske land. Muslimar. Lite nådd av evangeliet. Bergfrid Almelid på tur i Mali med sine gode vener Naomi og Aron Zimsen. Ein grøn oase Det starta med språkstudiar, og med det å skape meg ein heim, ein grøn oase i ein by med raude jordvegar og asfalt, tørre sahelvindar og støv. Eit halvt år etterpå er eg på kortopphald, tre veker, i Elfenbeinskysten. Opphaldet vert til over eit år. Statskupp i Mali gjer at kollegaer evakuerer til Norge. Gjestehuset i Abidjan vert min heim. Eg har ikkje tid til å kjenne på at eg eigentleg er heimanfrå. I «eksil». Dokumentskriving og start av nytt bistandsprosjekt tek fokuset. Mykje kvardagsmeining. Det og at eg er på gamle tomter hjelper. Eg har vener. Er kjent. Til ein ny stad På eit tidspunkt reiser eg til Bamako, pakkar ned huset mitt. Heimen. Det er då eg misser litt fotfeste, kjenner meg «lost». I nokre dagar. Heim og haldepunkt må definerast på nytt. Det må det også fem månader seinare. Då FOTO: PRIVAT flyttar eg permanent attende til Mali. Arbeid i Bamako vert sett på vent, eg flyttar til landsbyen Narena som mine kollegaer forlèt året før. Men malinkefolket bur også her. Ein ny stad vert min heim. I to år. Eg er framand når eg kjem, men gradvis vert livet vevd inn i landsbyen. Eg vert definert inn. Får ei rolle gjennom utveksling og samhandling med menneska omkring meg. Heimkjensla kjem sigande når relasjonar og oppgåver vert meiningsberande og samanhengande, når eg vert rekna med. Når dei spør etter meg. Når dei lurer på kvifor dei ikkje har sett meg på nokre dagar. Når kvila kjem i vere-til-samveret med dei som kjem meg nærast. Ein rikdom No er eg i Norge. Møte med familie og vener gjer meg godt. Og blåbærturar og norske fjell, hav og fjordar, lyse sumarkveldar. Gå i Salem, høyre Guds ord på norsk. Stikke innom Gjenbruken på Haukeland. Fem års jubileum. Helse på gamle kjente. Trufaste misjonsvener. Eg kjenner på det å vere ein del av noko, eit fellesskap. Men kjensla av å sveve litt fritt, utan faste forankringar, har ikkje slept heilt taket. Reorientering. Eg og andre må definere meg inn att i det som no skal vere heime. Eg må finne min plass, og meining må skapast i nett av relasjonar og oppgåver, roller. Krevjande. Men ein del av livet. Eit fast haldepunkt ber er med meg: «Ein bustad er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armar.» Han leier, òg i det som er livet mitt her i Norge. Det som no er heime. Tremorkirken inn i Sotras storstue Da Sartor Storsenter skulle bygge om, tok de kontakt med Tremorkirken. De ville høre hvor menigheten ville ha lokaler på det nye senteret. TREMORKIRKEN Vel, det var i hvert fall omtrent slik, utdyper Eivind Algrøy. Sartor har vært veldig opptatt av å finne gode lokaler til oss. Nå er vi mer sentralt på senteret enn vi har vært før. Og vi har søndagsskole i Vilvite-senteret som også er helt nytt. Sammen med Åsmund Rong, Roger Skoge og Anja Hatletvedt utgjør han staben i Tremorkirken. De feiret innflytning i nye lokaler rett før sommeren. Lokalene ble levert tomme fra Sartors side, og menigheten har jobbet dugnad fem dager i uken fra januar til juni. Det ville nok neppe være mulig om ikke byggmester Åge Rong hadde tatt på seg hele prosjektledelsen som dugnad. Vi fikk også flere større pengegaver som hjalp oss i havn med kostnadene, forteller Algrøy. Ordfører Eli Årdal Berland åpner Tremorkirkens nye lokaler. Tremorkirkens barnekor, Praise, deltok også. FOTO: ÅSHILD ALGRØY Folkefest ved senteret Så ble da også innflytningshelgen en virkelig fest. Vi hadde folkefest utenfor senteret, der vi delte ut hundrevis av gaver til forbipasserende og inviterte til gratis hoppeslott og ansiktsmaling. Sammen med gavene lå det et infoskriv om menigheten, utdyper han. I tillegg kunne forbipasserende lese følgende melding på den enorme storskjermen som henger utenfor det nye senteret: «Tremorkirken flytter inn. Vi er her for å feire Jesus». Det var kanskje i overkant friskt, men vi har vel aldri vært redd for å prøve ut grensene når det gjelder å spre Jesu navn, sier han. Til selve åpningsgudstjenesten kom det representanter fra Indremisjonen, Metodistkirken på Sotra, Salt Bergenskirken så vel som fra regionkontoret til NLM. Ordfører Eli Årdal Berland foretok snorklippingen og hilste fra kommunen. Hun takket for godt samarbeid på det diakonale området. Menighetens barnekor, Praise, sang. Ferdiglagte gjerninger På åpningsgudstjenesten ble flere mennesker helbredet. En dame fortalte fra scenen at hun kom til møtet med en arm hun ikke kunne løfte på grunn av senebetennelse. Nå løftet hun armen så alle kunne få se. Dette er stort å oppleve, og det er et viktig vitnesbyrd om Guds rikes komme, sier Eivind Algrøy. Lokalene, som menigheten skal leie, har inngang direkte fra senteret og fra en ny handlegate som skal utgjøre noe av hjertet i det som er i ferd med å bli Straume Kystby. Vi opplever at dette er helt rett for oss, og at vi går i ferdiglagte gjerninger. Nå skal vi bare be og arbeide for at mulighetene vi er blitt gitt, skal forvaltes godt. Vi er glade for å være en del av NLM og setter pris på misjonsfolkets forbønn, avslutter Eivind Algrøy.

4 3 REGION VEST 60-årsjubileum i Sætervika Tre leirledere om leir: Ungdomslederen, pensjonisten og veteranen har alle vært leirledere i Sætervika i sommer. Vi utfordret dem til å svare på følgende tre spørsmål om leir: 1. Hvorfor er du leder? 2. Har du vært med mange ganger som leder? 3. Hva liker du best med å være på leir? Sætervika Ungdomssenter feiret sitt 60-årsjubileum samme helgen som Lyngmo var 50 år. Søndag 14. juni var senteret fylt opp med folk i alle aldre. Her er jubileumskaken. Mange var helt sikkert spent på å se det nye inngangspartiet, og det var mange godord som kom til styreren, Ivar Berland, denne dagen. Gudstjeneste Jubileet var lagt til det årlige Sætervikastevnet, der også kirken i Samnanger legger sin gudstjeneste til ungdomssenteret denne dagen. Tradisjonen tro holdt presten, Audun Aase, åpningen. Helge Kvamme, som var dagens taler, hadde også et historisk tilbakeblikk. Ellers var det flott sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden. Etter middag og kaffe var det misjonssamling for hele familien, før trekningen av Sætervikalotteriet (se trekningsliste nederst på siden) avsluttet dagen. Helge Kvamme talte og hadde et tilbakeblikk. BEGGE FOTO: KAREN-OLIVA SOLHEIMSLID, ungdomsleder, 15 år: 1. Jeg er med som leder fordi jeg kan være med på å møte barn med Jesus på en måte de kanskje aldri har opplevd før, og det er utrolig gøy! 2. Jeg har vært med som leder en del ganger nå ja. 3. Jeg liker at det skjer så utrolig masse på få dager. Det er alt fra morokveld, konkurranser og grilling, til bibeltimer og soveposesamlinger. Dessuten så har jeg fått flere gode venner gjennom leirer, både som deltaker og leder. Og så er det gøy når deltakerne spør angående en bibeltime eller andakt fordi de har fått med seg noe viktig. TERJE FRAFJORD, fersk statsstipendiat, 68 år.: 1. I første omgang var det fordi jeg fikk spørsmålet nå. Jeg synes det er et viktig arbeid, og jeg tenker at det er viktig at det er god aldersspredning i ledergruppen. 2. Jeg var med som leder i Sætervika en del ganger på 70 tallet før vi reiste til Kenya. Etterpå har jeg vært i full jobb, så det har ikke blitt prioritert før nå. 3. Jeg synes det er flott at barna og ungdommen får lære om Jesus og Bibelen. Det er veldig varierende hva de lærer om dette i skolen i dag. Ellers er det fint å være en del av det sosiale miljøet på leiren både blant ledere og deltakere. HARALD BREISTEIN, regionleder og veteran på leir, 59 år: 1. Jeg har mange positive opplevelser fra leir som deltaker. Der fikk jeg lære mer om Jesus og ble mer bevisst på at jeg ønsker å følge ham. Jeg fikk også noen av mine første erfaringer som leder da jeg var på leir. Det betydde mye for meg. 2. Ja, jeg har ikke tall på alle leirene jeg har vært med på. 3. Jeg er glad i å formidle budskapet fra Bibelen til barn. Det er spennende når guttene og jentene gir tilbakemelding. Jeg trives med å undre meg sammen med de unge. Det er et høydepunkt å få gå noen steg på troens vei sammen med noen. Det er herlig å se når deltakerne trives på leiren. Det var mat nok til alle. Trekningsliste Sætervikalotteriet 2015 GEVINST LODD NUMMER VINNER 1. Kajakk 532 Dag Askild Bleka, Askøy 2. Kaffemaskin 1220 Ingebjørg Hitland, Stavanger 3. ipad Air K. og O. R. Skutlaberg, Bergen 4. Maleri 2946 Anne og Asbjørn Berland 5. Leiropphold Sætervika 4149 Borgny Barsnes, Bergen 6. Leiropphold Sætervika 3113 Leiv Trå, Voss 7. Dagskort i Eikedalen 268 Kirsten Grøteig, Askøy 8. Dagskort i Eikedalen 2524 Roald Viksund, Askøy 9. Dagskort i Eikedalen 1868 Erik Waaler, Askøy 10. Dagskort i Eikedalen 4313 Trond Kråvik, Balestrand

5 REGION VEST 4 Lyngmo er blitt 50 år Helgen juni var det stor fest på Lyngmo. En sprek og vital 50-åring feiret seg selv med arrangement for liten og stor. Lørdagen møtte oss med nydelig vær og ut på formiddagen spredde lukten fra grillene seg over hele området. Regionstyret fra NLM Region Vest hadde hatt møter både fredag og lørdag, men nå var det tid for å kose seg med mat. De ansatte og styreleder Per Hilleren hadde invitert til grillfest og de mange som kom på besøk, fikk rikelig å forsyne seg av. Det var tilrettelagt for mange aktiviteter for barn og unge før det var tid for samling for hele familien. Ruben Gazki underholdt og fenget hele familien. Han fikk også gi sitt vitnesbyrd om Jesus. Barnekoret sang og det var stor stemning. Festmøte På kvelden var det et festmøte der innslagene var mange og rømmegrøten god. Per Hilleren ønsket folket velkommen og Trond Kråvik ledet samlingen. Tom Salte (tidligere styrer på Lyngmo) talte. Innslagene sto i kø, og det kom hilsener fra mange ulike sammenhenger. Festkaker ble sendt mellom bordene og kaffen smakte utmerket. 50-åringen fikk presentert de nye utbyggingsplanene til 15 millioner. Arbeidet med å rive deler av det gamle internatet og erstatte det med et funksjonelt nybygg, starter i august Jubileumshelgen ble avsluttet med festgudstjeneste søndag. Det var fullt hus under familiesamlingen. Hilsen og gave fra NLM ble overrakt til styrer på Lyngmo, Kjetil Stautland, av regionstyrerepresentant Thorleiv Hurthi. Hilsen fra hovedstyret i NLM ved Gunnar Indrebø. FOTO: JOSTEIN HEGGESTAD Sigurd Fretland, som var med på å kjøpe og montere de brakkene som utgjorde starten på Lyngmo, ble intervjuet av Trond Kråvik. BEGGE FOTO: Starter bygging i september På Lyngmo har me hatt ein god og travel sommar med fine leirar, fullsett bibelcamping, familieleir for Ungdom i Oppdrag og mange turistar på camping i hytter og til bed & breakfast. KJETIL STAUTLAND Flinke sommarvikarar har gjort ein stor del av jobben med å halde huset ryddig og reint for alle gjestene. Dei har gjort ein fantastisk innsats. For oss som jobbar her fast, har det vore mest fokus på det som skal skje no i haust: å koma i gong med riving og utbygging. Måndag 17. august starta me å riva den gamle internatdelen. I løpet av tre dagar var alt vekke, med unntak av murane. Dei to neste dagane skal murane rivast og parkeringsplassen skal senkast ein halv meter. Det er fantastisk å sjå velviljen og innsatsen til dugnadsgjengane. Litt over 40 personar har delteke i riving, rydding, sortering av søppel og mykje meir. Kjøkkenpersonalet har stilt opp med varm lunsj, middag og kaffi til alle saman. Spenninga har vore stor for kva problemstillingar me ville møte i løpet av rivinga. Det meste har gått veldig bra og når det i tillegg vart finaste sommarveka dette året, kjennest det som ei stor velsigning over arbeidet som vert gjort. I byrjinga av september startar entreprenøren med å reisa det nye bygget. Frå rivinga av det gamle internatet på Lyngmo. FOTO: JOSTEIN HEGGESTAD

6 5 REGION VEST ALLE FOTO: God driv i familearbeidet i Luster «Av og til er det fint å vere fleire», tenkte styret i Luster familiemøte. Dei let tanken bli til handling. Det heile starta i det små. AUDUN MOEN Ein novemberdag i 2007 vart Luster familiemøte stifta. Fire småbarnsfamiliar var til stades og snakka om felles ynskje og felles behov. Målet var å arrangere møter med ein struktur som var tilpassa familiar med små born. Sentralt stod søndagsskulen som fann stad under talen på møtet. I tillegg la ein vinn på å ha ein god kafé-del etter møteslutt. Slik som det utvikla seg vart det ein times tid til møte og ein times tid ved kaffibordet. Det sosiale var viktig. Frå heile kommunen Luster familiemøte ynskte å vere eit tilbod for heile kommunen. «Av og til er det fint å vere fleire!». Dette var slagordet ein brukte i kommunikasjonen og i brosjyrar. Og folk kom. Frå heile kommunen. I starten brukte ein Gaupne barneskule som møtelokale. Dette fordi at der var det tenelege lokale. Scene, kjøkken og mange disponible rom gjorde at ein kunne ha todelt søndagsskule under talen. Møta hadde preg av lett og god song med forsongarar. Tale på rundt 20 minutt og så godt som alltid frie vitnesbyrd mot slutten. I 2013 kom det i stand eit tett samarbeid med Gaupne bedehus. Bedehusstyret inviterte til felles sak og renovering av det lokale bedehuset med det formål å gi Luster familiemøte eit godt lokale for verksemda vidare. Frå 2014 har Luster familiemøte hatt tilhald i bedehuset. Eit stort familiemøte kvar tredje månad i tillegg til ungdomsklubb og barnekor er aktiviteten i bedehuset. Ofte samlar møta personar, opp mot 100 har ein òg vore. Alle aldersgrupper er representerte og mange eldre uttrykkjer glede over ny giv i bedehuset. Leiargruppe på 14 Per dags dato har Luster familiemøte 14 personar i leiargruppa, eit valt styre på fire personar, og i tillegg har søndagsskulen eiga leiing. Planen framover er å skape gode miljø og gode møteplassar. Utfordringa no er at dei som var tre fire år då vi kom i gong, no er ungdommar snart. Årsmøtet har vedtatt plan for arbeidet Åpner gjenbruksbutikk i november Det går framover med utbyggingen av Kleppe bedehus, og gjenbruksbutikken skal åpne i løpet av høsten. Arbeidet med bedehuset har kommet langt, men det er ikke ferdig. Målet er at gjenbruksbutikken skal åpne i løpet av november. Åpningsfesten for det nye bedehuset er satt til januar 2016, men NLM på Askøy håper at det skal bli tatt i bruk på denne siden av nyttår. Gjenbruksbutikken er nå malt, og arbeidet går framover. FOTO:

7 REGION VEST 6 Lenge leve dugnaden! Dugnaden tilsvarer en god kollekt, sier en fornøyd Ivar Berland, som er styrer for Sætervika ungdomssenter. PER BYRKNES Dugnadsbegrepet er utpreget norsk hevder noen. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord i NRK-serien «Typisk norsk». Tanken bak dette ordet er imidlertid langt mer enn norsk, den er fra Gud. Ordet «dugnad» stammer fra norrønt dugnaðr (hjelp, god gjerning, kraft), beslektet med norsk duge. Dugnad handler med andre ord om å gjøre en god gjerning. Det er en god kristen tanke. Gud skapte oss faktisk til gode gjerninger, står det i Bibelen (Ef 2,10). En god kollekt Dugnaden tilsvarer en god kollekt, sier en fornøyd Ivar Berland, som er styrer for Sætervika ungdomssenter. 1. mai hadde han med seg en dugnadsgjeng på ca. 25 personer til å gjøre det han kaller «vårarbeid» på leirplassen ved Samnangerfjorden. Denne dugnaden 1. mai har etter hvert blitt en tradisjon. Arbeidet i år bestod i alt fra rydding av skog til vedlikeholdsarbeid og vasking. Oppskriften på en vellykket dugnad, mener Berland, handler om flere ting. For det første handler det om god planlegging og tilrettelegging i forkant. På selve dugnadsdagen handler det i tillegg om det sosiale. En pause med fellesskap rundt et bord med god mat hører med, sier han. Det er også viktig at barna som er med, kan leke og ha det moro. Dugnaden i Sætervika betyr svært mye for leirplassen. For de ansatte oppleves det som en stor oppmuntring å få hjelp. Den faste bemanningen er dessuten så lav at i verste fall ville en del av vedlikeholdsarbeidet ikke blitt gjort, sier Berland. Den som gir den får, det har mange erfart. Det å gi av sin tid til dugnad kan gi fellesskap, hygge rundt matbordet, opplæring i et fag du kanskje ikke kan så mye om osv. Når vi selv bidrar til å pusse opp leirplassen vår, bedehuset vårt eller på annen måte bidrar, så får vi et sterkere eierforhold til det hele. Inviterer til dugnad Det er alltid mulig å jobbe dugnad for den som har arbeidslyst, sier Berland, og inviterer dem som har lyst til ta kontakt. Her er vi inne på enda et aspekt ved det å gjøre en god gjerning. Dugnad bør også handle om å ha lyst til å arbeide. Dersom vi ser på «gevinsten» og målsettingen, kan det hjelpe oss til å oppleve gleden og se nytteverdien av det vi er med på. Du har kanskje hørt historien om den lille gutten som ikke hadde penger å gi da kollektkorgen ble sendt rundt i forsamlingen? Han satte den på gulvet og gikk oppi selv. Vi har alle fått ulike evner og anlegg, ulike nådegaver, men det viktigste er at vi bruker dem slik Gud vil. Gaver skal man gi med glede. «Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Folk benket seg i utstillingsmøblene. Til venstre, leder for butikken, Osvald Hindenes. ALLE FOTO: NLM gjenbruk i Bergen er fem år Gjenbruksbutikken på Haukeland i Arna feiret seg selv torsdag 13. august. De hadde invitert til bursdagssamling og bortimot 150 mennesker kom på besøk. Folk benket seg i den nye utstillingshallen og fikk kjenne kvaliteten på møblene som står på rekke og rad, klare for salg. Osvald Hindenes kunne ønske velkommen til festen. Foruten fløytemusikken, som Øyvind Vedvik stod for, var det sang og musikk. Også et utstilt Scimmel-piano ble tatt i bruk. Byrådslederkandidat for KrF i Bergen, Dag Inge Ulstein, som er aktivt med i Salem misjonsforsamling, både sang og talte. Han pekte på gjenbruksbutikkens funksjon som nærmiljøsenter, på miljøaspektet ved gjenbruk og ikke minst fokuset på misjons- og bistandsarbeid. Dag Inge Ulstein talte og sang på jubileet. butikken for fem år siden, har millionene rullet inn til NLM sitt store humanitære- og evangeliserende arbeid på flere kontinent. Lianes fikk startet en arbeidsgruppe ledet av Knut Mæstad, som fortsatt er aktivt med i arbeidet. Tre dugnadskarer i Sætervika, fra venstre Kjell Melstad, John Einar Mjelstad og Andrius Zdancius. FOTO: MAGNE HITLAND 50 medarbeidere Gjenbruksbutikken omsetter kun varer som er gitt vederlagsfritt og nærmere 50 medarbeidere arbeider på dugnad. De frivillige har ulike funksjoner og alle de nødvendige funksjoner i butikken dekkes. I alle gjenbruksbutikkene til Norsk Luthersk Misjonssamband er det en kaffekopp og et vaffelhjerte tilgjengelig i den lune kroken. I kaffekroken finnes også muligheten for den gode samtalen. På jubileumsfeiringen var vaflene byttet ut med kaker av mange slag, nok til alle. Etter at Sveinung Lianes, gjenbruksgründeren i NLM, startet opp Over seks millioner Butikken har på fem år omsatt for over seks millioner og over 50 % er netto til misjonens diakonale arbeid i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Det lokale arbeidet i Bergen blir støttet med midler til nærmiljøsenteret i Salem. Mye av det som omsettes ville kanskje blitt kastet. I stedet blir det nå til vann der vann er mangelvare, til skolegang for barn som av økonomiske grunner ikke fikk gå på skole, til helsetilbud for folk som ellers ikke vill hatt noe helsetilbud. Og jubileumsdagens omsetning? Jo, nærmere kroner til andres beste.

8 REGION VEST 23 Områdearbeider i Nordhordland Per Byrknes (bildet) er ansatt som områdearbeider i Nordhordland i 50 % stilling. Han skal arbeide med utgangspunkt i Knarvik. Han vil bruke mye av sin tid i Knarvik, men han ønsker også å være en støtte for arbeidet ellers i Nordhordland. Vi har lenge arbeidet for å få på plass en områdearbeider i Nordhordland, og er svært glade for at Per har svart ja til å gå inn i denne stillingen. Han har tidligere blant annet vært misjonær i Peru og hatt ulike arbeidsoppgaver i Norea Mediemisjon. Vi ser frem til å få bruke hans kreativitet og kompetanse i arbeidet i Nordhordland. Resten av tiden sin skal Per bruke i administrative oppgaver på regionkontoret, særlig med tanke på informasjonsarbeid. HARALD BERGE BREISTEIN Lik oss på Facebook NLM Region Vest Liker Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Flott skulestart på Sygna Laurdag 15. august var det opningsfest på Sygna og 181 elevar starta eit nytt skuleår i Balestrand. Det betyr at ein for tredje året på rad starta med eit elevtal på over 180. Det er veldig bra! Også personalsituasjonen er veldig bra for tida. Skulen opplever at både lærarastaben og servicepersonalet er stabilt lite utskiftingar skapar rom for langsiktig utvikling. Nokre nye ansikt er det likevel. Liv Ese er inne i eit mindre vikariat i tysk, Jorunn Alme Høines er tilsett som engelsklærar og to nye miljøarbeidarar, Andrea Ålen og Torgeir Hugdal (biletet), utgjer miljøteamet saman med ungdomsleiaren vår, Solveig Hosøy. FRODE BØTHUN LYSERE HVERDAG VIL DU VÆRE MED PÅ Å GI NOEN DETTE? Alt må ikke kjøpes nytt... SALEM NÆRMILJØSENTER Mange i Bergen tar kontakt med Salem Nærmiljøsenter med spørsmål om kontakt og hjelp: Følge til lege, tannlege eller lignende Besøkstjeneste hjemme eller på sykehjem Lærere og hjelpelærere til norskkurs Kan du tenke deg å ha en frivillig tjeneste med en av disse oppgavene? Du bestemmer hvor ofte. Slik kan du være Jesu hånd, fot og hjerte for noen i Bergen. Vi ønsker å dele Guds kjærlighet med andre gjennom dette arbeidet. Info: Nærmiljøsenter Tlf: daglig leder Jorunn-Marie Haugstad Salem Nærmiljøsenter er en frivilligsentral eid av NLM Region Vest, i nært samarbeid med Salem Misjonsforsamling. FOTO: FRODE BØTHUN NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Lytt til Radio Gnisten der du er! Bruk Appen TUNEIN til å høre oss: og Alle dager Mandag til lørdag og søndag LES MER PÅ Last ned Appen TUNEIN og søk etter Radio Gnisten Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO OPPSLAGSTAVLE FOR REGION VEST Arrangement høsten 2015 Lyngmo: Loppemarked sept. Internatmøte for kvinner okt. Talarar: Bergfrid Almelid og Åshild Mæstad Pris heile helga: 1150 kr. Tillegg: Leige av sengekle: 100 kr, oppreidd seng: 150 kr, einerom: 415 kr klasseleir sept. kr klasseleir okt. kr klasseleir okt. kr :30-leir nov. kr. 995 (725 ) for student Barnas songleir nov. kr. 620 Haustbasar for Lyngmo Juleverkstad Julemiddag (for vaksne) Julemiddag (for ungdom) Nyttårsfeiring for familiar 30. okt. 28. nov. 4. des. 19. des. 31. des. 1. jan. Skilbrei: klasseleir okt. kr klasseleir nov. kr. 680 Tabu nov. kr. 450 /500 Sætervika: Sætervikabasaren 18. sept. kl Sang av Kor-Mix, andakt: Bergfrid Almelid. Masser av gevinster, tombola, tippekonkurranser. Kaffe og kaker. Inspirasjonshelg for kvinner sept. Talere: Bergfrid Almelid og Kirsten Lundeby. Tenleir, kl okt. kr Maksleir, kl okt. kr. 630 Tweensleir, kl okt. kr Barnekorweekend okt. Adventsleir, familie nov. 0 3 år gratis, 4 10 år: kr. 700, år: kr. 780, voksen: kr. 940, makspris: kr Nyttårsleir, /12 1/1 Kr Innvik misjonshotell Bibelhelg sept. Talere: Kenneth Ellefsen og Malvin Ommedal Regionkonferanse oktober 2015 Taler: Øystein Engås Lørdag i Salem, Bergen 13.00: Tillitsvalgtsamling 16.30: Misjonsmøte/storsamling. Kongshaug synger 18.30: Konsert med Kongshaug 20.00: Ungdomsmøte Søndag 25.oktober 11.00: Salem, Harald Berge Breistein 11.00: Askøy, Svein Strand 11.00: Os kirke, Christian Lilleheim 11.00: Knarvik, Helge Kvamme 12.00: Tremorkirken, Øystein Engås Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2013 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 15 millioner. Regnskapet viste gaver på kr 14,6 millioner som er kr 1,3 millioner bedre enn i For 2014 var budsjettet på kr 14,9 millioner mens det kom inn 13,8 millioner i gaver. Budsjettet for 2015 er på kr 15 millioner. Håper på en god gaveinngang i Takk til alle som er med å gi! Gaveoppgangen i juni og juli skyldes 1,2 milloner mer i midler fra skoleprosjektene enn på samme tid i fjor. Dette har sammenheng med at det er betalt inn tidligere på året enn vanlig. Fast givertjeneste viser nedgang. Kontonummer for gaver: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Nåde er å leve i rommet av Guds kjærlighet, omsorg og fred. Tor Bringaker 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 10π i Holmestrand

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer