ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMØTE SØNDAG 13. MARS 2016 I HONNDALSHALLEN KL Godkjent på Årsmøtet 13. mars-16. Robert Grodås - leiar HIL. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 1 av 46

2 Innhaldsliste Sakliste til årsmeldinga. side 3 Årsmelding Hovedlaget 4 Årsmelding Skigruppa.. 9 Langrenn 9 Skiskyting 10 Hopp 12 Alpin 13 Årsmelding Volleyball.. 14 Årsmelding Fotball. 18 Mini/Knøtt 21 Gutar år (04/05/06) 23 Jenter 12 år (03) 24 Gutar 12 år (03/04) 25 Jenter 13 år (02) 26 Gutar år (00/01/02) 27 Jenter år (99/00/01) 29 Senior Herre 31 Grodås Cup 33 Årsmelding Trim- /O-gruppa.. 34 Årsmelding Friidrettsgruppa Hornindalsvatnet Maraton.. 40 Årsmelding Barneidrettskulen 41 Årsmelding Hornindal Rundt.. 42 Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 2 av 46

3 Sakliste til Årsmøtet 1. Vanlege årsmøtesaker a) Val av ordstyrar b) Val av sekretær c) Val av 2 personar til å skive under referatet d) Godkjenning av innkallinga e) Godkjenning av Saklista 2. Godkjenning av årsmeldingar 3. Godkjenning av rekneskapen 4. Medlemskontingenten For 2016 er den: a) Familie: 600,- b) Aktiv: 500,- c) Student: 250,- d) Barn u/16: 250,- e) Støtte: 150,- (forslag til endringar takast opp på årsmøtet) 5. Godtgjerdsle for styreleiaren Hornindal IL (må vedtakast årleg) 6. Stimulansepokal Heidersteikn 8. Ny lov for Hornindal Idrettslag (krav frå NIF) 9. Val 10. Innkomne framlegg a) Ny rutine for betaling/registrering av medlemskap b) Fordelings-nøkkelen for "Hovedlaget" sitt overskot c) Kjøp at traktor til kunstgrasbana/fotball? d) Samanslåing av undergrupper under SKI-gruppa e) Utsending SF-Idr-ting Florø 8-9. April-16. f) Frisklivssentralen - søknad om støtte - treningsrommet g) Skisenteret/Skistadion - informasjon om utvikling h) Ansvarlig Barneidrett i) Nordfjord Team Skiskyting, info v/audun Gausemel Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 3 av 46

4 1. Årsmelding Hornindal Idrettslag Styret si samansetting Leiar/kasserar: Robert Grodås går ut/ikkje gjenval Nestleiar: Arve Nesdal på val neste år Sekretær: Maria Renate Lødemel på val neste år Styremedlem: Ola Sætren på val Valnemnd: Robert Grodås, Lars Alv Haugen Grupper/ Utvalg/ Komitear: Barneidrettskulen: Leiar: Kasserar: Sekretær: Styremedlem: Trimgruppa: Reidunn Otterdal Lars Erik Kandal Dina Yri Stine Hole Sætren/Reidar Lillestøl Leiar: Lindis T. Torheim O-avd og nestleiar: Amund E. Tomasgård Styremedlem: Kirsten Aaland - Liv Langeland Muldsvor - Rolf Taraldset Maren Melheim - Samuel Lien Skigruppa(hoved): Leiar: Kasserar: Ikkje avklart Arild Lødøen Ski-Langrennsgruppa: Leiar:???????? Styremedl.: Steinar Lødøen - Rasmus Sollid - Johnny Seljeset Arvid Raftevold - Ola Lødøen Ski-Hoppgruppa: Leiar: Gunnar Fannemel Styremedl.: Stig Seljeset - Odd Tore Seljeset - Olav Sverre Gausemel Ski-Skyttargruppa: Leiar: Nestleiar: Styremedl.: Ski-Alpingruppa: Audun Gausemel Roar Seljeset Inger Marie Svingeset - Jonny Seljeset Leiar: Amund Sverre Tomasgard Styremedl.: Leif Rune Lødøen - Leif Gausemel - Vidar Gausemel Ola Inge Seljeset - Ola André Lien Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 4 av 46

5 Volleyballgruppa: Leiar/kasserar:Sigurd Muldsvor Nestleiar: Per Øen Styremedl.: Elisabeth Grodås Friidrettsgruppa: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedl: Styremedl.: Utd.kont.: Fotballgruppa: Irene Lødemel Ole Perry Lødemel Oddrunn Kristin Haugen Irene L. Lillestøl Stine Hole Ståle Hatlelid Leiar: Edvin Haugen Øk.medarb: Edvin Haugen Styremedl.: Anne Marte Espe - Steinar Bakka - Anne Birthe Hofseth Marie Ingeborg Espe - Håvard Sollid - Sverre Leivdal Anlegg/Nybygg: Oddvar Espe, Bjørn Navelsaker, Tor Eivind Hofseth Grodås cup: Steinar Bakka Knut Ove Grodås Svein Olav Solum Oddvar Espe Gunnar Grodås Thore Heggen Revisor-HIL : Roger Lillestøl Valnemnd Hovedstyret: Lars Alv Haugen - sjef Møter/Tilstellingar: Årsmøte: Ekstraordinært Årsmøte: Hovudstyret: Hovedstyret+Gruppeleiarar: Andre arrangement: Representasjon: Leiaren har delteke på eitt møte i styret i Honndalshallen. Utover dette har det ikkje vore den heilt store møteaktiviteten, sjølv om der har vore enkelte samanhengar der leiaren har vore tilstades. Her kan nemnast tildelinga av Kongens fortenestemedalje til Paul O. Tomasgard. I tillegg var HIL med på å arrangere festmiddag i samband med Hornindalsvatnet maraton og Inge Haugen sitt maratonløp nummer 500. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 5 av 46

6 1.4 - Saker: Talet på saker som er handsama: Ukjent Kort opplisting av dei viktigaste sakene (tilfeldig rekkefølge): Treningstider Honndalshallen har blitt samordna mellom leiar og hallstyrar. Tildeling av stim.pokal. Tildeling av Æresmedlemskap (på årsmøtet i mars 2015) Medlemstal: Samla betalande medlemar pr : Medlemmar over 19 år: Medlemmar t.o.m. 19 år: Særforbund: Hornindal IL er medlem av: Norges Skiforbund Norges Volleyballforbund Norges Fotballforbund Norges Skiskyttarforbund Norges Friidrettsforbund Stemne, Konkurransar, Meisterskap: Av større arrangement i idrettslaget sin regi nemner eg Hornindal Rundt, Hornindalsvatnet Maraton, Grodås Cup. Elles vises det til årsmeldingane til dei enkelte gruppene Av resultat som våre utøvarar har oppnådd, kjem ein heller ikkje dette året ikkje utanom Anders Fannemel sine internasjonale prestasjonar. Han er no etablert blant dei blant dei beste skihopparane i verda, og er no av dei eldste i landslagsgruppa i hopp. Året 2015 satte han ny verdsrekord i skiflyging i Vikersund, med 251,5 meter. FANTASTISK. På det litt meir lokale/nasjonale plan, så må vi nemne dei unge skiskyttarane våre. Ber dåkke om å lese gjennom årsmeldinga frå skiskyttargruppa. På Norway Cup i sommar så stilte Hornindal med eit 7ar-lag i gutar 14år. Dei gjorde det godt i innleiinga, men klarte ikkje å kvalifisere seg til A-sluttspelet. Derimot så gjekk dei heilt til finalen i B-sluttspelet, der dei måtte gje tapt 1-2 mot Vålerenga. Dei kom heim med stor pokal. I volleyball så deltok gutelaget vårt i NM i Bodø og "gamlefolket" på VET-NM i Stavanger. For resultat elles, viser eg til gruppemeldingane. 1.8 Mottekne midlar(hovudlaget): Ekornes: ,- (2014: ,-) Grasrotandelen: ,- (2014: ,-) LAN-midl(NIF): ,- (2014: ,-) MVA-komp: ,- (2014: ,-) Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 6 av 46

7 1.9 - Anlegg: Generelt Vi har etter kvart fått gode fasilitetar til å drive dei idrettane som femner under Hornindal IL. Hornindalsrennet (langrenn) tok i 2015 for første gang i bruk den nye traseen innover Honndalslida. I denne løypa har det blitt lagt ned stor innsats og tilbakemeldingane er gode. Varmestova/kafeen ved skisenteret er stadig under utvikling. I fjor var der litt manglande kommunikasjon mellom skisenteret og HIL-Skigruppa/Skiskyting. Det er viktig at alle som er involverte i området i Grendadalen er med på å ta ansvar og tek del i utviklinga der. Idrettshallen ved skulen fungerar godt. Her er mykje aktivitet. Det gjer at frå tid til annan så må ein kanskje inngå litt kompromiss. Det som byr på litt utfrodringar er å få treningstider som passar for alle. Treningstidene blir satt opp 2 gongar i året, og det er viktig at ein tek med seg erfaringane frå året før, slik at ein unngår dei store ulempene. Ved kunstgrasbana er der teke i bruk eit nytt klubbhus for fotballen. Bygget fekk sin ilddåp under Grodås-Cup og er noko ein har sett fram til å ta i bruk. Det manglar fortsatt ein god del, og då det viktige med vatn og avløp. Her veit eg at det blir jobba med utfordringane. Elles er det også eit behov å kunne få belyst vegen mellom idrettsparken og fram til kunstgrasbana. Mørke haustkveldar er det ikkje like kjekt å ferdast her Vedlikehaldsarbeid som er utført: Når det gjeld anna vedlikehald av anlegg, så viser eg til meldingane frå gruppene Kjøp av utstyr: Viser til meldingane frå gruppene Oppgåver i åra som kjem: Det ser ut til å vere vanskeleg å finne personar som kan ta tak i det administrative arbeidet for hovudlaget. Leiaren sit på overtid Laget har behov for nye impulsar, og det er på høg tid med utskifting. I løpet av inneværande år(2016) er vi pålagde å føre "elektronisk medlemsregister", og må etter kvart omorganisere måten vi registrerer lagets sine medlemar på. Dette har vore omtala også i fjor, men no er det satt endeleg "deadline" for å innføre elektronisk medlemsregistrering Aktivitet i gruppene: Viser til årsmeldingane til gruppene Rekneskap/Resultat: Viser til rekneskapen, og kommentarar blir gjeve på årsmøtet. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 7 av 46

8 Avslutning: Eg har annonsert i opptil fleire år no, at eg ikkje tek attval i styret. Eg føler det er på tide med ein ny leiar i laget, og det trengs også ein ny kasserar. Eg håpar det kan ordne seg på årsmøtet. Eg vil sjølvsagt vere tilgjengeleg for den nye leiaren og kasseraren, skulle det vere behov for det. Eg har hatt det veldig kjekt desse åra som leiar og kasserar i HIL, men har siste åra ikkje hatt kapasitet til å prioritere laget på den måten ein leiar burde. Det trengs nye kostar, nye krefter og nye idear. Vel møtt på årsmøtet!! Robert Grodås -Leiar/kasserar HIL Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 8 av 46

9 2. Årsmelding Skigruppa Hoved 2015 Grunna manglande leiar i skigruppa, har vi ikkje noko nedskrive som omhandlar skigruppa generelt. Dette er uheldig, ein skulle veldig gjerne ha hatt einkvan som kunne samordne det som er av fellessaker for skigjengen. Håpet er at ein klarar å finne ein person til dette, men i skrivande stund er ikkje noko avklart. 2.1 Årsmelding Ski: Langrenn 2015 Styret: Ola Lødøen, Steinar Lødøen, Arvid Raftevold, Rasmus Sollid, Johnny Seljeset. Det har ikkje vore leiar i gruppa i Det har vore eit styremøte i forbindelse med Honndalsrennet. Vi har arrangert 3 renn i Honndalscup'en og lagsmesterskap der vi hadde hjelp i frå barne og ungdomsgruppa. Det var god deltaking, på kvart renn. Honndalsrennet med ny løypetrase inn mot Honndøla bru hadde ca 40 deltakarar i konkurranseklassen. Den som kanskje har delteke på flest renn er Anne Raftevold med: -Holmenkollmarsj for 28 gong -Honndalsrennet -Halv-vasan i Sverige.(45km) -Trollski maraton (45km) -Fossavatn på Island(50km). For langrennsgruppa: Arvid Raftevold, Steinar Lødøen, Jonny Seljeset, Ola Lødøen og Rasmus Sollid. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 9 av 46

10 2.2 Årsmelding Ski: Skiskyttargruppa 2015 Styret: Audun Gausemel (leiar) Inger Marie Svingeset Roar Seljeset Johnny Seljeset. Hornindal il sine løparar har markert seg godt både lokalt og nasjonalt i sesongen Beste resultatet er Ingrid Gausemel sinn sølvmedalje på normaldistansen under junior NM i Alta. Ho oppnådde også eit svært godt resultat med 7ande plass på NM sprinten. Ingrid kvalifiserte seg også til Norges-cup finalen i Sirdal. I Sirdal vart ho også teken ut på senior stafettlaget for Sogn og Fjordane. Her gjekk ho ei god ettappe og gjekk laget opp til ein 7 plass, dessverre falt dei litt tilbake utover i stafetten, men likevel eit fint resultat med tanke på at det var berre juniorar som gjekk. Av andre resultat kan nemnast 1 plass til Magnus Seljeset, G14, på sprint og Magnar Lødemel, G15, på normal under LM (Landsdel mesterskap) i Volda. På normalen blei det bronse til Magnus, Magnar fekk bronse på sprint. Ingrid tok bronse på begge distansane under LM. Desse tre løparane forsynte seg også godt med edelt metall under KM gull kvar til Magnar og Magnus og 1 gull og 1 sølv til Ingrid vart resultatea der. Desse tre løparane har jamt over vore på seierspallen på alle løp i krinsen i sesongen. I tillegg har Torje Seljeset vist gode takter i løpa han har vore med på. Klassen han har stillt i har ikkje rangering, men vi ser av tidene at han er langt foran dei fleste. Av nasjonale renn kan også nemnast at Magnar fekk ein flott 20 plass på normalen under Hovudlandsrennet. Dessverre gjekk det litt dårlegare på sprint, men i ein klasse med ca 120 deltakarar må ein likevel være godt nøgde med resultata der. Elles så ser vi på nytt at det er tungt å drive denne idreten utan gode snø- og stadionforhold. Dessverre er snø noko vi kan gjere lite med, men stadion må vi få planert slik at det er mulig å nytte den NM-Sølv til Ingrid Gausemel (til venstre i bildet) 5 gull og ein sølv etter KM sprint og normal på Harpefossen feb Magnar, Magnus og Ingrid. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 10 av 46

11 utan å måtte vente på store snøfall. Hornindal IL fekk ikkje arrangert løp i grendadalen denne sesongen, men i samarbeid med Markane IL arrangerte vi eit løp på Ullsheim. Då skiskyttar sesongen går frå mai til mai er det også rett å nemne sesongen. Våre løparar deltok på Bendit rulleski festival på Ullsheim. Dette er ein del av ei nasjonal satsing frå NSSF. Elles vil eg også nemne KM Ingrid vart krins meister både på sprint og fellesstart. Magnus tok gull på fellesstart og sølv på sprint. Magnar fekk bronse på sprint, trass problem ned utstyr. Eg føler også at det er på sin plass å nemne resultata frå junior NM Ingrid gjorde det svært godt med tanke på ein litt ujamn sesong. På normalen i K18 vart det ein fin 9ande plass, på sprint ein ennå betre 7 ande plass og på stafetten gjekk ho på laget til Sogn og Fjordane som tok ein 5te plass. Jamt over må vi seie oss godt nøgd med resultata som er oppnådd i gruppa det siste året. Audun Gausemel, Leiar Skiskyttargruppa. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 11 av 46

12 2.3 Årsmelding Ski: Hoppgruppa 2015 Styret: Gunnar Fannemel, Stig Seljeset, Odd Tore Seljeset, Olav Sverre Gausemel Sesongen 2014/15 er som dei siste sesongane prega av lite snø. Vi ser og at det er manglande rekruttering. Her må noko gjerast. Trur gruppene må samle seg om felles aktivitetar for å kunne ta opp konkurransen med andre tidstjuvar og aktivitetar. Mange av basisferdigheitene går igjen i mange idrettar. Det viktigaste er å skape trivsel og godt miljø. Anders Fannemel fikk gull i laghopping i VM Falun. Ein stor prestasjon det står respekt av. I tillegg sette han verdsrekord med 251,5 meter i Vikersund. Peter Prevec hadde satt ny verdsrekord dagen før med 250 meter. Dei som var tilstades i Vikersund fikk ei oppleving som var heilt fantastisk. Ei kort oppsummering av øvrige WC resultat til Anders er: - Wisla (plast): 4.og 5.pl (2.pl kval) - Klingenthal(snø): 4.pl + 3.pl lag - Ruka: 6.pl - Lillehammer: 2.og 6.pl - Nizhny Tagil: 1. og 2.pl - Zakopane: 6.pl + 4.pl lag - Sapporo: 8. og 6.pl - Willingen: 8. og 5.pl + 3.pl lag - Titisee Neustadt: 11. og 1.pl - Lahti: 3.pl + 1.pl lag - Planica: 11 og 18.pl + 3.pl lag I tillegg oppnådde Anders ein 4.pl samanlagt i sommarhoppveka og ein 3.pl i plastmeisterskapet stor bakke Granåsen og 5.pl i liten bakke.(k90) Samanlagt blei det ein flott 4.plass i verdscupen. Anders er i dag den mest røynde på landslaget og den som viser veg for dei yngre som også er i ferd med å etablere seg på eit svært høgt nivå. Dette må og seiast er eit resultat av målretta arbeid frå hopp i skiforbundet med sportssjef Clas Brede Braathen i spissen. Vi må i tillegg nemne at Lorentz blei årets eldsjel i Sogn og Fjordane, samt fakkelbærar under årets ungdoms OL på Lillehammer. (høyer eigentleg til neste årsmelding) Trenar Stig Seljeset er fortsatt den viktigaste for hoppsporten i distriktet. Saman med Lorentz har dei stått for treningane både i hall og bakke. Ei lang rekke med utøvarar frå HIL på NTG Lillehammer er no avslutta med Brede Fannemel. Får håpe det dukkar opp nye snart. HIL må no ha fokus på rekruttering. Forbundet legg opp til ein ny strategi som er henta frå Canada.(LTAD: Long Term Athlete Development) Her er det eit klart bodskap om korleis ein skal gå fram for å lage dei beste forutsetningane for rett utvikling av den enkelte utøvar. Lokalt må dette gå ut på å trene på tvers av greiner og være mest mulig allsidig. Gunnar Fannemel - Leiar SKI-Hoppgruppa Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 12 av 46

13 2.4 Årsmelding Ski: Alpingruppa 2015 Alpingruppa er samansett av desse medlemmane: Amund Sverre Tomasgard, Leif Rune Lødøen, Leiv Inge Gausemel, Vidar Gausemel, Ola Inge Seljeset og Ola Andre Lien. Alpingruppa har ikkje nokon aktive utøvarar. Dei som er med i styret, jobbar stort sett med å preparere løyper, både for alpint og langrenn, og drive skitrekket ved Hornindal Skisenter. Eg viser elles til nettsida «hornindalski.no», der ein kan få god info om Hornindal Skisenter, som alpingruppa er med på å drifte. Personell inn alpingruppa er også sterkt inne i ultraløpet Hornindal Rundt som går om sommaren. For Alpin-gruppa Amund Sverre Tomasgard Fung.leiar HIL-SKI-Alpingruppa. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 13 av 46

14 3. Årsmelding Volleyballgruppa Styret Leiar: Sigurd Muldsvor Styremedl.: Elisabeth Grodås Kroken, Per Øen Senior herrar Hornindal stilte i sesongen 2014/2015 lag i 2. div. for herrar, avd. Sogn og Fjordane. Laget inneheldt ei blanding av unge, lovande spelarar og eldre, rutinerte karar. Oppmann var Per Øen. Etter endt sesong var vi på 3. plass av 4 lag. Det vart spela dobbel serie, dvs. at laga møtte kvarandre 4 gongar. Breimsbygda IL og Studentspretten frå Sogndal kniva om seieren, og til slutt drog Breimsbygda det lengste strået. Siste runden gjekk i Honndalshallen laurdag 11. april. Sidan det i april 2015 var 40 år sidan det aller første volleyballaget i Hornindal vart stabla på beina, markerte vi denne hendinga med gratis kake og kaffi/brus til spelarar og publikum. I tillegg hadde vi fått tak i ein del gevinstar som vart trakt ut blant publikum. Mellom 60 og 70 personar (utanom spelarane) var innom hallen, og det var tidvis god stemning på tribuna. Hornindal leverte kanskje sin beste kamp for sesongen då vi tapte knepent 3-2 for Breimsbygda, etter og i dei to siste setta. Mot Sunnfjord folkehøgskule vart det seier 3-1 etter at vi i første sette stilde reint 17-årslag. Takk til dei som støtta oss med gevinstar, og til alle dykk som møtte opp, og skapte ei flott ramme omkring kampane. På Solvang (Sunnfjord folkehøgskule) den 21. mars leverte vi også ein svært god kamp. Vi var berre 6 spelarar, men Elias og Daniel Lødemel, Erlend og Magnus Sollid, samt Georg Lipai og Per Øen, greidde å kjempe heimelaget ut av stilen. Det vart 3-1 etter i eit veldig spennande 4.-sett. Utanom desse 6 var følgande innom laget i løpet av sesongen: Sigurd Muldsvor, Terje Flåm, Charley «David» Perez, Asbjørn Eikenæs, Nicklas Øen, Geir Ola Tvinnereim, Tollef Otterdal, Geir Magne Muldsvor og Bendik Hofseth Lag Spela Vunne Tapt Settforskj. Poengforskj. Poeng 1 Breimsbygda Studentspretten Hornindal Sunnfjord folkehøgsk Tradisjonen tru hadde vi litt volleyball-aktivitet i hallen 2. juledag. I tillegg til nokre lag sett saman frå eigne rekker, gjesta KFUM Volda oss med eit lag. Veteran- NM Meisterskapen vart i 2015 arrangert i Stavanger. Hornindal hadde også søkt om å få vere arrangør, men nådde ikkje fram. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 14 av 46

15 Per Øen organiserte eit lag av noverande og tidlegare Honndalsspelarar, samt at det vart supplert med andre interesserte for å kunne ha mannskap nok. Vi kapra ei bronsemedalje i klassen 50+, og ungjekk dermed den forsmedelege sisteplassen (berre 4 lag). Desse var med frå «Hornindal»: Knut Lunde, Per Øen, Knut Føleide, Ole Johnny Uthus og Finn Nyhammer. Laget kalla seg for øvrig «Team SFJ». Sigurd Muldsvor og Asbjørn Eikenæs spela i 40+-klassen for eit Oslo-lag som heiter Borgen IL. Elisabeth Grodås Kroken var med på eit Ålesundslag i klassen 40+ (det vert gjeve disp. for nokre få spelarar som kan vere inntil 3 år yngre), men ho fekk ein alvorleg skade tidleg i turneringa, og måtte deretter vere tilskodar. Gutelaget For tredje året på rad deltok gutelaget vårt i eit NM-sluttspel, denne gongen i U17 i Bodø. Sjølv om dei tapte 2-1 for Førde i finalen i Regionsmeisterskapen, var dei likevel kvalifiserte for landsfinalen. Dei enda der på ei 11. plass av 16 lag. Nils Paul Haugen og Bjørn Lødemel var trenarar for laget. Foreldrene arbeidde med finansiering av Bodø-turen, bl. a. hadde dei eit lotteri som gav god inntekt. Kampresultata i Bodø vart slik: Innleiande Tønsberg VBK Hornindal IL 2-0 (25-16, 25-12) KFUM Volda Hornindal IL 2-0 (25-6, 25-15) Hornindal IL Bodø Volley 2-0 (25-14, 25-11) 1/8 finale Blindheim IL Hornindal IL 2-0 (28-26, 25-12) Plass.spel Kristiansand SVBK Hornindal IL 2-1 (12-25, 28-8, 15-10) plass Hornindal IL Hinna 2-0 (25-14, 25-20) Spelarane som var med på laget var: Erlend Sollid, Geir Ola Tvinnereim, Bendik Hofseth, Tollef Otterdal Heggen, Nicklas Lødøen Øen, Elias Lødemel, Bjørn Ove Muldsvor, Knut Muldsvor, Geir Magne Muldsvor, Daniel Lødemel. Elias Lødemel vart tatt ut på regionslaget for Sogn og Fjordane, men valde, i samråde med foreldre og voleyballgruppa, å boikotte på grunn av at ikkje fleire frå laget vårt blei tatt ut. Andre arrangement i Volleyballgruppa 2015 Bingo Vi arrangerte ein del bingoar på vinteren, men trass i gratis lokale så vart det dårleg økonomisk resultat. Det må vere eit visst nivå på premiane dersom ein skal greie å lokke folk til å kome. Når så dei store mengdene uteblir, vert reultatet deretter. Ein stor takk til Jens og Petra på Raftevolds Hotel, og til Hornindal og Markane skyttarlag for lån av utstyr. Jubileum Som nemnt i teksten lenger oppe så hadde volleyballgruppa 40-årsjubileum i Det var den 26. april i 1975 at det første laget vårt såg dagen lys under ei turnering på Sandane. Dette var kvalifisering til serien som starta opp hausten etter. Jubileumet vart markert med festmiddag og dans på Dølheim. Vi inviterte både volleyballspelerar, bygdefolk og andre volleyballvener til festen. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 15 av 46

16 Sjølv om frammøtet kunne vore betre, trur vi at dei som deltok, hadde ein triveleg kveld. I høve jubileet samla vi inn både nye og gamle bilete som vi fekk lagt inn på DVD. Denne vart vist på Dølheim, i tillegg til at det var høve til å kjøpe den for dei som ynskte det. Vi heidra det aller første laget, og dei som møtte opp av pionerane, fekk i ettertid eit innramma bilete frå festen. Av det historiske laget var Knut Lunde, Geir Haugen, Kåre R. Haugen og Nils Haugen tilstades. Elles var det utdeling av blomar til Knut Lunde og Per Øen for lang og tru tjeneste i gruppa, både på og utanfor bana. Kulturdagane I samarbeid med Næringslaget har volleyball gruppa hjelpt til på kulturdagane dei siste åra. Slik også i Vi stillte med vakter på dansen, og var med på både opprigging og rydding. Strynemessa Volleyballgruppa hadde også i år kafeen inne i hallen under Strynemessa. Vi fekk hjelp av 9 klasse til å bake kaker i byte mot sponsing av klassetur til Polen. Dette er eit arrangement som krev mykje arbeid, men gjev også ei god inntekt til gruppa. Det er viktig at alle som blir sett opp å hjelpe til, er positive og stiller opp. Ein stor takk til Elisabeth Grodås Kroken for planlegging og administrering av kafeen! Griselotteriet Griselotteriet er eit populært lotteri i bygda, og det viser igjen på tal selde lodd. Vi hadde her ein god avtale med Ole Ringdal på kjøp og sponsing av varer. I tillegg fekk vi gevinstar av Spar, Coop og Grodås Bilservice. Vi takkar for støtten! Sesongen 2015/2016 Sesongen er i skrivande stund ikkje avslutta, men Hornindal endar opp på ein skuffande 6.-plass av totalt 7 lag. Til enkelte kampar har det vore vanskeleg å få med nok spelarar. Siste serierunden for vår sin del, skulle ha vore i Sogndal 28. februar, men vi måtte rett og slett melde pass på grunn av spelarmangel. Dette er forferdeleg trasigt sidan mykje arbeid er lagt ned for å få det til. Per Øen har vore oppmann, men ynskjer ikkje å prioritere volleyball neste sesong sidan så få andre gjere det. Det har vore få seniortreningar, og dårleg frammøte. Sidan vi ikkje har nok spelarar til å stille lag i Gutar 17, har Elias Lødemel, Erlend Sollid, Geir Ola Tvinnereim, Knut Muldsvor d.y. og Tollef Otterdal meldt seg inn i KFUM Volda som også slit med same problemet. Laget har hatt treningar ein gong for veka både i Hornindal og Volda samt at dei har plussa på med ei ekstra trening no i vekene før U17 NM som vert arrangert i Bergen same helga som årsmøtet. Dei var også på treningsleir til Polen i vinterferien. Elias Lødemel vart også tatt ut på Møre og Romsdal sitt lag til NM for regionslag der dei gjekk heilt til topps. Elias vart også kåra til Mest Verdifulle Spelar i turneringa. Det vert spennande å følge dette store volleyballtalentet i åra framover! Neste sesong Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 16 av 46

17 Bortsett frå dei ivrige gutespelarane, har det vore heller laber volleyballaktivitet siste året. Volleyballgruppa har for gode tradisjonar til at denne trenden skal halde fram. Men for å snu det, er vi avhengige av å få inn nye, initiativrike personar i gruppa. Dette gjeld ikkje minst for å få opp rekrutteringa til volleyballsporten, både på gutesida og på jentesida. Volleyball er noko av det som har gjort Hornindal kjend rundt om i Norges land, og det vil vere veldig trist om vi ikkje skal delta på dei store arenaene også i framtida. For Volleyballgruppa 12. mars 2016 Per Øen. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 17 av 46

18 4. Årsmelding Fotballgruppa 2015 Styret: Leiar: Edvin Haugen Øk/kass: Edvin Haugen Styremedl.: Anne Marte Espe - Steinar Bakka - Anne Birthe Hofseth Marie Ingeborg Espe - Håvard Sollid - Sverre Leivdal Anlegg/Nybygg: Oddvar Espe, Bjørn Navelsaker, Tor Eivind Hofseth, Knut Ove Grodås Trenarar og oppmenn i sesongen 2015 fekk velfortent ros på avslutningsfesten. Utan desse ville det truleg vore liten aktivtet i fotballgruppa. Styret sitt arbeid Styret har gjennom året jobba godt i lag. Vi har hatt 10 styremøter, og alle i styret har bidrege godt har vore eit litt rolegare år enn 2014, men vi må løfte innsatsen meir mot det sportslege i året som kjem. Sportsplan bør vedtakast i løpet av fyrste kvartal 2016, og ikkje minst følgjast opp i sesongen som er i gang. Sjølv om vi er mange personar i styret ser vi at vi skulle vore fleire å fordele «byrden» på. Det er stor aktivitet i fotballgruppa, og mykje som skal følgjast opp i løpet av ein sesong. Difor må tal personar i styret aukast vidare. Inntektsbringande arbeid Etter toppåret 2014 er fotballgruppa tilbake i det som truleg vert «normal året» i inntekter i åra som kjem. Vi har i samarbeid med friidrettsgruppa fått på plass ein godt fungerande dansegalla som har funne sin plass blant alle arrangement som føregår både i bygda, og i regionen. Økonomisk vart ikkje 2015 det vi håpa, men det er gjort mange investeringar som vi vil nyte godt av dei komande åra. Gjennom året har det blitt montert reklameskilt på Hornindal Stadion. Dette er kjærkomne inntekter som er øyremerka drift av Hornindal Stadion. Det er enda mykje å hente ved å gjere ein ytterlegare innsats på dette området. Fotballgruppa har teke på seg langsiktige byrder det siste året. Bygging av stadionhus krev sitt. Takka vere garanti frå kommunen har vi fått lån i Sparebanken Sogn og Fjordane på vel. 2. mill. Dette skal nedbetalast i løpet av 10 år. Når spelemidlane vert utbetalt vil vi ha ca. 1,2 Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 18 av 46

19 mill. i lån. I forbindelse med stadionbygget har vi søkt sparebankstiftinga (Sparebanken Sogn og Fjordane) og fått kr i støtte til prosjektet. Det må seiast å vere ei solid gåve!! Sportsleg I løpet av ein sesong innan fotball vert det lagt ned ein stor dugnadsinnsats. Alle trenarar og oppmenn som frivillig stille på (år etter år), gjer at vi kan gje eit sportsleg tilbod til alle som vil spele fotball. Dessverre er nokre årskull små, og dermed gjer det vanskeleg å stille lag i dei årsklassane ein helst skulle delteke i. Dermed må enkelte spelarar tidleg opp på a-laget eller søkast ned på laget i årsklassen under på dispensasjon. Framover vil dette bli ei enda større utfordring enn det vi ser i dag. Dermed er det viktig at vi tek vare på alle som vil spele fotball. Vi treng flest mogleg lengst mogleg. Nokre grep for å få med flest mogleg av ungane våre lengst mogleg vil bli lagt inn i sportsplanen som klare føringar til trenarar og støtteapparatet. Dette går t.d. på tilnærma lik speletid osv. i alle i aldersbestemte klassar. Alle som ynskjer å påverke sluttresultatet av sportsplanen skal få høve til dette. Det som blir endeleg vedteke i sportsplanen vert køyrereglar som skal følgjast i åra som kjem. Sportsleg sett må vi trekke fram smågutelaget sin innsats i Dei har hatt ein fantastisk sesong. Dei vart nr.2 på Grodås Cup, og vann Bendit Cup i Volda. Samt at dei spelte seg fram til finalen i B-sluttspelet i Norway Cup. Dette er ein av dei største prestasjonane til eit aldersbestemt lag i Hornindal IL si fotballhistorie. Godt jobba! Mariell Taraldset, Håvard Kroken og Fredrik Myklebust har vore med på kretslag og sonelag i A-laget har hatt ein tøff sesong, men berga på eiga hand plassen i 5 divisjon 8 min på overtid i siste kamp når Verner Myklebust sette inn sigermålet når HIL vann 2-1 over Eid 2 på Hornindal Stadion. Dommarar Eit forsømt område i fotballgruppa. Vi skulle gjerne sett at fleire ville dømme kampar i seriesystemet på seniornivå. Det er kun Lars Taraldset som representerar HIL på kretsnivå. Lars dømde i år i sin Honndalscup nr. 30. Med denne solide innsatsen fekk han ein flott viking og blomster før finalen i årets cup vart spelt. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 19 av 46

20 Samarbeidspartar Fotballgruppa vil takke alle gode støtte spelarar for samarbeidet i Sparebanken Sogn og Fjordane har vore gruppa sin hovudsponsor. I tillegg er Adidas, Sport 1 Ytre-eide og Spar Hornindal støttespelarar som har bidrege økonomisk til gruppa. Det blir jobba med å få med fleire sponsorar er siste året i ei 3-årig samarbeidsavtale med vår Generalsponsor Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi er i samtale om ei ny samarbeidsavtale, og vil truleg signere ei ny avtale før nyttår. Takk! Styret vil i år som i fjor takke alle aktive og frivillige som legg ned ein fantastisk innsats for gruppa vår. På vegne av styret i fotballgruppa Edvin Haugen -leiar Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 20 av 46

21 4.1 Årsmelding Fotball Mini og Knøtt Oppsummering av sesongen Jente 9 år f.2006: Malin Gausemel Kandal Eline Gausemel Amalie Utvær Nesdal Martine Espe Lødøen Karen Sofie Kirkhorn(våren) f.2007: Iselin Yri Oppheim Evelina Sætren Mathea Haugen Ida Seljeset Haugen f.2005: Sofie Støverstein Ingeborg Sætren Trenarar: Jan Rune Oppheim og Anne Marte Espe Vi starta opp med felles trening i hallen i januar-februar Då vi trena inne hadde vi treningar på mandagar frå Vi hadde 1/3 av hallen. Frå april/mai flytta vi treningane ut og flytta samtidig treningsdag til torsdagar Det er første sesongen med seriespel for jentene. Vi har spelt i årsklasse 9-10, altså dei som er fødde Jentene har vore flinke til å møte opp på trening. Dei har storkosa seg på kampar, både i seriespel og på turneringar. Alle har vore veldig ivrige på å spele, og det har til tider vore utfordrande å få lik speletid på kampane. Vi har spelt 8 seriekampar, der vi har møtt Loen, Stryn, Eid og Sandane. I tillegg har vi spelt 4 turneringar i tillegg til Grodås Cup. På siste turneringa her i Hornindal melde vi på to lag, slik at alle fekk spele mykje. Dette trur vi dei synest var kjekt. Vi avslutta sesongen med tur til Sunnmørsbadet i Fosnavåg. Dette var veldig kjekt både for jentene og foreldra. Gutar 7 år: Mathias Espe Lødøen Aksel Kornelius Seljeset Kevin Evensen Jakub Polka Joakim Svarstad Espe Sokrates Stokkeland Gabriel Frøysa Tomas Kiviranta (har slutta). Trenar: Steinar Evensen Vi starta opp med fellestrening i hallen i januarfebruar Når vi trena inne hadde vi treningar på mandagar frå Vi hadde Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 21 av 46

22 1/3 av hallen. Frå april/mai flytta vi treningane ut og flytta samtidig treningsdag til torsdagar Gutane har vore veldig flinke til å møte på trening. Har utvikla seg mykje denne sesongen og får betre og betre fotballforståelse. Vi har vore med på fire Kongleriket tureringar 2 på våren og 2 på hausten. I tillegg hadde vi lag på Grodås Cup. Dei har både vunne, spelt uavgjort og tapt. Laget held fortsatt på med treningar i haust. Vi har ofte spelt treningskampar mot J 9 på slutten av treningane i haust. Dette syns dei har vore veldig kjekt. Mix 6 år: Cecilie Lødemel Elisebet Lødemel Elias Hjellbakk Jonas Hole Brekke David Faulk Erling Kroken Jamie Hawkins John Eirik Navelsaker Trenarar: Silje Hjellbakk Hole Knut Jarle Kroken Vi starta opp med felles trening i hallen i januar-februar Då vi trena inne hadde vi treningar på mandagar frå Vi hadde 1/3 av hallen. Frå april/mai flytta vi treningane ut og flytta samtidig treningsdag til torsdagar Ute har vi trent i ballbingen. Dette er første sesongen ungane har spelt fotball. Dei har vore ivrige å møte på trening. Foreldrene har vore flinke å stilt på å hjelpe til på treningane, då det kan vere utfordrande å halde fokus på fotball ei heil trening. Vi har vore med på dei fire Kongleriket tureringane som har vore. Dette har vore kjekt. Spesielt når vi scora mål! Knøtteturnering på Hornindal Idrettspark: Vi arrangerte siste turneringa for sesongen i Hornindal, søndag Vi var veldig heldige med været i år. Folk var fornøgde og vi fekk mange positive tilbakemeldinga på kioskfasilitetane. Det var påmeldt 71 lag og det var mellom 450 og 500 spelarar i aksjon denne dagen. Vårt hovudfokus på turneringa var trafikktryggleik. Vi fekk premiar frå Kongleriket. Stor takk til dei flotte ungdommane som stilte som dommarar og alle foreldre som stilte på og hjelpte til. Elles vil vi takke alle foreldre for innsatsen! Sportsleg helsing Stine Hole og Anne Marte Espe -oppmenn knøtt- Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 22 av 46

23 4.2 Årsmelding Fotball Gutar år Trenar/oppmann: Svein Otto Espe og Connie Steffenakk Bakke. Desse har vore med: Sander Misund Haugen Laurits Otterdal Heggen Truls Bakke Flåm Elias Tronstad Myklebust (vårsesongen) Eilert Matvik Lillestøl Olander Norevik Espe Andre Castaneda Lillestøl Torje Seljeset (ikkje fast) Ole Kristian Lødemel Mats Emil Olsen Even Svarstad Espe Lukas Olai Lødemel (haustsesongen) Rasmus Otterdal Heggen (haustsesongen) I tilleg har vi hatt hjelp av Emil Haugen, Mattis Lillestøl og Tony Kabiru Lødøen på turneringer der vi har hatt for lite folk. Vi har delteke på: Kiwi cup i Volda Grodås Cup 4 Konglerike-turneringar På Konglerike-turneringane har vi hatt med 2 lag, eit i 10 års klassen og eit til i 9 eller 8 år. Seriespel med 5 kampar vår og 5 kampar haust. Vi har delteke i pulje for Gutt 10. Vi har spela kampar mot Sandane, 2 lag, Heia, Stryn og Eid. Treningar: Vi trente inne frå januar, og ute på kunstgraset frå tidleg vår. Det har vore svært godt oppmøte på treningane i haust, men det var ikkje heilt topp i vårsesongen. No på hausten har det vore nesten alltid 100% oppmøte og det er veldig, veldig bra. Vi har øvd meir på speleforståing, øvd inn ulike øvingar med å få spelet framover på bana og jobba endå meir med basisteknikk. Resultat: Vi har spelt jamt med alle laga vi har møtt, sjølv om enkelte kampar ikkje var heilt topp. Tureringane har gitt betre resultat enn seriekampane, men vi ser at laget heile tida utviklar seg og dei blir stadig flinkare til å spele som eit lag. Vi scorar mykje mål og dei fleste teiknar seg på scoingslista. Vil og trekkje fram at vi på laget har ein svært solid keepar, Laurits, som i mange kampar har stått som ein tiger og vore den som har helde oss inni kampen. Viktig at han framover får halde fram å utvikle seg, han er skikkeleg god i mål. Vi som trenar desse gutane har kost oss og vi ønskjer å rette ein takk til spelarar og foreldre. Ymse: Vi har hatt to "mammakampar" i sesongen. Ein som kick off for våren der mammaene vann. Ved sesongslutt var det ny kamp, denne gong vann gutane! Viktig å seie om desse kampane at desse mammaene er tøffe som toget og går på med alt dei har, kamplyst og innsats til 1000! Som avslutning på sesongen reiste vi til Ulsteinvik og åt pizza og bowla. Vi delte og ut diplomar for sesongens bragder. Det er ein super gjeng, vi ler mykje på trening og har ein god tone. Utfordringa framover blir å få nok spelarar til å danne eit lag. Dette var siste sesong med 5-ar fotball for åringane og neste år er det 7-ar fotball. Takk for i år! Helsing frå Svein Otto og Connie Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 23 av 46

24 4.3 Årsmelding Fotball Jenter 12 (f.2003) Desse har spelt på laget i år (f2003) : Tiril Haugen Laura Haugen Grete Lene Tvinnereim Fredrika Lødemel Sigrid Tisthammer Oline Ekornesvåg Lødemel Malin Myklebust Live Sollid Malin Kristin Storevik Karianne Tomasgard (haustsesongen) F.:2004: Emma Lødemel Tara Mari Hovden Ingeborg Sætren Sofie Støverstein Trenar: Atle Myklebust Oppmann: Anne Elin Ekornesvåg Jente 12 har hatt felles treningar med Jente 13 i år. Vi spelte 7 kampar før sommarferien og 7 kampar etter sommarferien. Jente 12 vann 9 kampar, spelte 1 kamp uavgjort og tapte 4 kampar. I løpet av året har laget vore med på Olivin Cup og Grodås Cup. Alle spelarane har hatt ei fin utvikling denne sesongen. Anne Elin Ekornesvåg Oppmann Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 24 av 46

25 4.4 Årsmelding Fotball Gutar 12 (f ) Trenar: Oppmann: Reidar Støverstein, vårsesongen Torbjørn Flåm, haustsesongen Siv Solheim Spelarar: Andreas Sollid Sander Bruheim Løvlid Olav Kirkhorn Chrisander Øen Endre Gausemel Ruben Støverstein Preben Røberg Emil Haugen Sander Misund Haugen(vårsesongen) Laurits Heggen (vårsesongen) Laget har hatt treningar tysdag og fredag. Kampdag har vore torsdag. Dei spelte 10 kampar i vårsesongen og 6 kampar i haustsesongen. Laget har også delteke på: Grodås Cup, Bendit Cup i Ørsta og Futsal turnering i Nordfjordhallen. Gutane har hatt ei fin utvikling i år. Dei vann alle kampane i haustsesongen inkludert alle tre kampane på Bendit Cup. Takk til foreldre som har køyrt på kampar, vaska drakter og ordna frukt på heimekampar. Helsing Reidar/Torbjørn/Siv Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 25 av 46

26 4.5 Årsmelding Fotball Jenter 13år (f: 2002) Trenarar: Marianne Vellene og Atle Myklebust Oppmann: Stine Hamre Lødemel Desse har spelt på laget i år: Kristine Lødemel Rita Lødemel Julie Madeleine Lødemel Hanna Sofie Flaten Sigrid Tisthamar May Britt Navelsaker Siri Oline Lillestøl Fredrika Sægrov Tiril Haugen Emma Dorthea Lødemel Andrea Kroken Andrine Støverstein Alexandra Solum Vi har hatt med oss 14-årsjentene på nokre kampar. Jentene starta med treningane inne hallen i januar og flytta etter kvart ut på kunstgrasbana. Jente 13 år har trena saman med jente 12 år så vi har hatt 20 spelarar på trening gjennom heile året. Det har vore svært godt frammøte på treningane! Vi har delteke på Bendit-Cup i Volda og Grodås Cup utan om seriekampane. I serien har vi hatt følgande resultat: 3 sigrar, 2 uavgjort og 11 tap. Vi har spelt 8 kampar før ferien og 8 kampar etter ferien. Fredagskampar har vore ei utfordring og vi har derfor måtte ha flytta ein del kampar. Vi har servert frukt på alle heimekampar og det har vore svært godt motteke av dei besøkjande laga. Jentene avslutta sesongen med ein kamp mot foreldra og feiring med pizza og kaker etterpå. Vi vil takke foreldre for køyring, draktvask, fruktservering og godt oppmøte på heimekampane. Dommarane for god dømming og ikkje minst spelarane for ein god og kjekk sesong. De er ein fin gjeng å vere saman med! Fotballhelsing frå; Stine Hamre Lødemel og Marianne Vellene Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 26 av 46

27 4.6 Årsmelding Fotball Gutar (f ) Trenerar: Geir Røberg, Atle Kroken og Morten Taraldset Spelarar: f.2000: Bendik Hofseth Martinus Espe f.2001: Jonas Flåm Røberg Håvard Kroken Fredrik Grothaug Myklebust Mathias Grodås Jardar Gullbrå Magnus Seljeset Vainius Rapolas Ruseckas f.2002: Severin Heggen Nataniel Heggen Roar Gausemel Oliver Gullbrå I tillegg har vi lånt yngre spelarar ved behov: Ruben Støverstein (03) og Preben Røberg (03) Vi har hatt kampdag måndagar og trening på tysdagar og fredagar. Sesongen 2015 starta med treningar i hallen frå tidleg på vinteren. På våren spelte vi 6 kampar og enda på 6 plass med 3 poeng. På hausten spelte vi 7 kampar, kom på 4 plass med 10 poeng. Det blei spelt mange gode kampar. Laget har vist god utvikling og framgong gjennom ein lang sesong. Vi har delteke på desse cupane: - Eid Cup i april - Grodås Cup i juni 2. plass - Noway Cup i juli 2. plass i B-sluttspelet - Bendit Cup Volda i september 1. plass Norway Cup 2015 Høgdepunktet denne sesongen var nok utvilsomt Norway Cup. Dei fleste på laget var med til Oslo denne sommaren. Det vart nesten ei veke med mange spennande kampar. I pulja enda vi på 3. plass og gjekk då vidare til B-slutt spelet. I dei neste kampane vart det seier på seier, Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 27 av 46

28 noko som til slutt enda med finalespel i B-sluttspelet mot Vålerenga. Denne kampen tapte vi, men den kjentes likevel som ein seier. Gutane klarte faktisk ein velfortjent 2 plass i B- sluttspelet!!! Norway Cup 2015 Vil også rette ei stor takk til alle foreldre som har køyrt på kampar, vaska drakter og ordna frukt til heimekampar. Liv Bente Grothaug, oppmann Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 28 av 46

29 4.7 Årsmelding Fotball Jenter (f: ) Trenarar: Roar Seljeset og Lars Alf Haugen Oppmann: Bodil Sætren Taraldset Bak f.v: Alexandra, Andrea, Andrine, Julie, Kamilla og Trenar Roar Framme f.v: Mariell, Ina Malen, Annette, Ragnhild og Susann. Trenar Lars Alv Haugen var ikkje tilstade når bilde vart teke. Desse jentene har vore med: 16- åringar: Ragnhild Seljeset Annette Lillestøl Ina Malen Nygård Leite 15-åringar: Kamilla Seljeset Mariell Taraldset Susann Gausemel Julie Haugen 14-åringar Andrea Kroken Alexandra Solum Andrine Støverstein Treningane har vore måndag og fredag, kamp onsdagane. Vi har spelt i 7/9 ar serie. Vi har spelt 7 ar. Vi har spelt 12 kampar, motstandarane har vore: Breimsbygda, Sandane, Stryn, Tornado/Måløy, Eid, Selje. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 29 av 46

30 På dei 12 kampane har vi vunne 4 kampar, 3 uavgjort og tapt 5 kampar. Haustsesongen var desidert best for oss. 3 seiarar, 2 uavgjort og 1 tap. Den kampen vi var mest fornøgd med og som var kjempe spennande var heimekamp mot Stryn. Resultatet vart 4 :4. Målet for sesongen var å slå Stryn og det var nær på Elles har vi scora 36 mål og sleppt inn 47 mål. Sidan det er tre årsklassar har jentene deltatt på ulike cupar. J16, deltok i kvalifisering til innandørs KM i Nordfjordhallen der dei kvalifiserte seg til Sluttspel KM på Sandane. Dei gjorde det bra med to uavgjort og eit tap, og hamna rett utanfor topp 3. Nokre av spelarane var med Stryn på Dana Cup og nokre spelarar deltok på Grodås Cup. Takk til alle spelarar for kjempeflott innsats gjennom sesongen. Ein stor takk til foreldre som stiller opp på køyring, fruktservering og til alle som møter opp på kampane og heia fram laget. Takk for flott samarbeid i Bodil Sætren Taraldset - oppmann - Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 30 av 46

31 4.9 Årsmelding Fotball Senior Herrar Trenar: Steinar Bakka m/fl Desse har spelt på a-laget i sesongen 2015: Adrian Grodås Eskil Seljeset Aleksander Taraldset Halvard Espe Antonio Heggen Henrik Grodås Bjørnar Taraldset Håvard Sollid Darko Stojkovic Idar Nedreflo Endre Lødemel Isak Fænn Erick Whiestrox Jan Rune oppheim Tor Ådne Seljeset Torbjørn Flåm Tore Raftevold Verner Myklebust Eirik Lødemel Kjetil Svarstad Kristian Haugen Lars Midthjell Gjørven Marius Lødøen Sindre Nordang Sturla Lødøen Svein Olav Solum Tarjei Lødøen Kevin Gascogne Glade gutar etter sigeren over Eid 2 i siste serierunde. Som vanleg starta vi sesongen med den tradisjonsrike Honndalscupen. Laga som i år deltok var Hornindal, Tornado Måløy 2, Vikane/Loen og Åmdal. Etter tap på traffesparkkonkurranse i den innleiande runden mot Vikane/loen, vart det bronsefinalen på oss. Denne kampen vart spelt mot Åmdal og vi vann 1-0. Finalen vart spelt mellom Vikane/Loen og Tornado Måløy2 i ein kamp der Vikane/loen sto igjen som vinnarar av Honndalscupen Lars Taraldset, som dømte i sin 30.(!) Honndalscup, leia finalen med stødig hand. Årets sesong har vore tøff for A-laget. Vi starta sesongen med ein tropp på i underkant av 20 spelarar, noko som i utgongspunktet er heilt på grensa av kva ein bør ha gjennom ein lang sesong. Når då fleire spelarar flytta vekk på grunn av studiar, eller av andre grunnar ikkje lenger kunne vere ein del av a-laget, blei det tynt i rekkene. Dette kom særleg til syne då vi i kampen mot Selje ikkje klarte å stille lag. Grunna tynn stall var vi utover haustsesongen, i enkelte kampar, heilt avhengige av å kunne drage med spelarar som i utgangspunktet ikkje var ein del av a-laget. Dette viser kor viktig det er med rekruttering og at vi treng alle som vil Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 31 av 46

32 spele fotball om vi i framtida skal ha eit a-lag i bygda. Grunna mangel på keeper, vart dei første kampane i sesongen også spelt med ein utespelar mellom stengene. Dette løyste seg etter kvart, då Adrian Grodås kom tilbake frå Stryn. Vi har gått på nokre stygge smellar, som til dømes borte mot Førde 3 og Bremanger, der vi i desse kampane har tapt 9-0. Slike tap er tunge å svelgje og har nok slite på motivasjonen hjå enkelte. Trass i desse tunge stundene har vi stått på, og trenarane Steinar Bakka, Marius Lødøen og Gunnar Grodås har gjort ein framifrå jobb med å halde motet oppe i gruppa. Etter kvart i sesongen kom også resultata og vi spelte jamt med fleire av topplaga. Vi hadde til dømes den suverene serievinnaren Bremanger i kne på heimebane til siste slutt. Vi var nære poeng mot eit godt Strynelag og mot Tornado Måløy 2 kom tre fullt fortjente poeng. Sesongens største opptur kom i siste serierunde, der vi åtte minutt på overtid sikra kontrakta i 5.div med å slå Eid 2, 2-1 på heimebane. Dette var ein stor seier for heile laget og forhåpentlegvis kan vi ta med oss denne positive opplevinga inn i ein ny sesong. Seriekampar 2015: LAG RESULTAT MÅLSCORAR HORNINDAL Hornindal - Selje 0-7 Førde 3 - Hornindal 9-0 Hornindal - Eikefjord 0-0 Bremanger - Hornindal 9-0 Hornindal Jølster 3-0 Walkover Tornado Måløy2 - Hornindal 6-2 Idar Nedreflo, Erick Whiestrox Hornindal Stryn Eskil Seljeset Eid 2 Hornindal 4-2 Sturla Lødøen, Darko Stojkovic Selje Hornindal 3-0 Hornindal Førde Svein Olav Solum Eikefjord Hornindal 3-1 Henrik Grodås Hornindal Bremanger 4-5 Marius Lødøen, Idar Nedreflo, Endre Lødemel, Darko Stojkovic. Jølster Hornindal 5-1 Darko Stojkovic Hornindal Tornado Måløy2 4-3 Idar Nedreflo x2,darko Stojkovic, Endre Lødemel. Stryn 2 Hornindal 1-0 Hornindal Eid Kevin Gascogne, Verner Myklebust. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 32 av 46

33 4.10 Årsmelding Grodås Cup 2015 Grodås Cup 2015 vart ei sportsleg og sosialt god turnering. Økonomisk gjekk turneringa også ganske bra. I årets Grodås Cup (20. og 21. Juni) deltok 92 lag fordelt på 24 klubbar frå Møre og Sogn og Fjordane fotballkrinsar. Deltakande klubbar var: Aafk FK, Bergsøy IL, Bjørn IL, Brattvåg IL, Eid IL, Førde IL, Hareid IL, Hasundgot IL, Heia FK, Hornindal IL, Hødd IL, Stranda IL, Loen IL, Norborg IL, Ravn IL, Rollon SK, Sogndal IL, Stadtlandet IL, Stryn T&IL, Sunnylven IL, Syril IL, Vartdal TIL, Volda TI og Åmdal IL Til årets Grodås Cup var det påmeldt heile 92 lag frå dei ovanfornemnde klubbane. Dette er i overkant av kva vi kan makte innanfor den arrangementsforma vi har. Dvs. eindags turnering for dei yngste (6 til 10-åringane), og todags turnering for resten (11-14 år). Gledeleg er det å sjå at det blir påmeldt fleire lag i dei yngste klassane (6 til 10 år), då spesielt i klassane 8 til 10 år. Med betre annonsering har vi håp om at vi får endå fleire lag også frå 6 og 7 års-klassane. Alle kampane i dei yngste klassane vart avvikla på laurdag. Desse klassane spelte 5-ar fotball på 6 mindre baner på Idrettsparken, tilpassa alder og tall spelarar. Dei resterande klassane spelte alle 7-ar fotball på 6 baner fordelt med 3 på Idrettsparken og 3 på Stadion. Beklageleg er det at vi også i år fekk klager på grasmatta på Idrettsparken. Rekneskapen for 2015 viser eit overskot på kr ,17. Alt overskot frå Grodås Cup blir nytta til anlegg og utstyr som fotballgruppa kan nytte for sine aktive i tillegg til andre aktivitetar/tiltak i bygda. Dei store utgiftene ligg i mat/drikke og leige. Det må og nemnast at vi i år brukte litt ekstra til bekledning av funksjonærane, i tillegg til at vi kjøpte inn 4 nye sjuarmål og rasteplassbenkar til uteområdet. Til saman utgjer desse tre utgiftspostane kr ,-. Elles leiger vi tenester til bl.a. lyd og lysanlegg, søppelcontainerar, sanitetsvakt og tenester frå ymse organisasjonar i bygda (paintball, bogeskyting). Inntektsmessig ser vi ein fin framgang med om lag 13% vekst. Vi vil igjen takke alle funksjonærar som stiller på år etter år for ein framifrå jobb. Grodås Cup ville ikkje blitt arrangert utan Dykkar innsats. I år leigde vi og inn ein ballsjonglør (Jonathan Åmot Olsen), som underheldt spelarar, trenarar og foreldre begge dagane med sin eminente ballteknikk. Grodås Cup støtta også gutelaget i Volleyball som deltok i NM for 17-åringar med kr ,-. Vinnarar Grodås Cup 2015 Klasse Smågutar 13/14 år Klasse Småjenter 13/14 år 1. AaFK Tigers 1. Eid IL 2. Hornindal 2. Bergsøy IL 3. Stryn 1 3. Brattvåg IL Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 33 av 46

34 5. Årsmelding Trim og O-gruppa 2015 Styret: Lindis T. Torheim leiar hovudgruppe/trim Amund E. Tomasgard leiar o-avdeling Styremedlemmar: Samuel Lien Liv Langeland Muldsvor Maren Melheim Rolf Taraldset Kirsten Aaland. FJELLTRIMMEN I HORNINDAL Det er framleis mange som flittig nyttar trimpostane som er utplassert, sjølv om det var ein tilbakegang på besøka i fjor. Boka på Høgenibba var nedsnøa stort sett i heile skisesongen. Hit er det reine folkevandringa på vinterstid etter at skitrekket vart realisert. Boka på Sandfjellet forsvant i slutten av juli. Det har nok ført til at enkelte ikkje har fått sine rettmessige fjelltrimpoeng frå denne posten, men det har ikkje innvirka på pallplasseringane i fjelltrimmen. Trimgruppa har kjøpt inn turbokkasse som skal oppsettas på toppen av Sandfjellet. Vi har og kjøpt kasse som skal hengas på trimposten "Blåvatnet". Elles låg snøen lenge i fjellet i år og det var mykje dårleg vær, så enkelte kom ikkje i mål med supertimmen/juniortrimmen som planlagt. Nytt av året er vintertrimpost på Honndalssætra. Ettersom det vert køyrt opp skiløype dit, var det ønskje om ein trimpost. Ein god ide som no er realisert. Besøka på trimpostane fordelar seg slik: Trimpost Besøk 2014 Besøk 2015 Trimpost Besøk 2014 Besøk 2015 Kjøsahalsen Muldsvorhornet Vikasætra Blåvatnet Middagsfjellet Sandfjellet Boka forsvann.. Kirkhornsætra Tussen Sætrehornet Storesætra,ski Storehornet Høgenibba 8/ Gulekoppen Kviven Dauremålhornet Otterdalskardet Holskardsætra Otterdalsætra Kupa Ytrehornsnakken Jenter tom 16 år Poengsum Gutar tom 16 år Poengsum 1 Julie Haugen Arild Holmøy Østerbø Annette Lillestøl Youri van der Werve Mariell Taraldset 94 3 Rolf Kåre Holmøy Østerbø Grete Lene Tvinnereim 93 4 Nikolai Sætren Anna Haugen 87 5 Edvin Holmøy Østerbø Siri Oline Lillestøl 87 6 Laurits Otterdal Heggen Laura Haugen 83 7 Geir Ola Tvinnereim Helene Ekrheim Haugen 75 8 Nikolai Otterdal Heggen Silje Ekrheim Haugen 74 9 Severin Otterdal Heggen Amalie Nesdal Emil Haugen 104 Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 34 av 46

35 Damer Poengsum Herrar Poengsum 1 Anne Raftevold Nils Haugen Irene Lødemel Knut Lillestøl Liv Kari Holmøy Jon Ottedal Irene Skulstad Lødøen Robin Grodås Randi Houm Otterdal Rune Otterdal Anne Sollid Einar Arne Seljeset Gerd Haugen Kåre R. Haugen Norunn H. Holmøy-Wang Egil Seljeset Lindis T. Torheim Jan Kristensen Wenche Elvegård Arne Høistad 243 SUPERTRIMMEN, JUNIORTRIMMEN OG SENIORTRIMMEN SUPERTRIMMEN Gutar: Roar Gausemel, Emil Haugen, Lauritz Otterdal Heggen, Severin O. Heggen, Tollef O. Heggen, Nikolai Sætren, Geir Ola Tvinnereim, Youri van der Werve, Arild Holmøy Østerbø, Edvin Holmøy Østerbø, Rolf Kåre Holmøy Østerbø. Jenter: Anna Haugen, Helene Ekrheim Haugen, Julie Haugen, Laura Haugen, Silje Ekrheim Haugen, Grete Lene Tvinnereim, Damer: Wenche Elvegård, Turid Tryggestad Espe, Helga Fannemel, Ann Therese Gausemel, Ingrid Gausemel Gerd Haugen, Karina Haugen, Oddrun Kristin Haugen, Stine Hole, Liv Kari Holmøy, Norunn Helene Holmøy-Wang, Toril Høistad, Ellen Kirkeeide, Torill Flo Kroken, Eldbjørg Gausdal Kobberstad, Lena Lillestøl Elisabeth Gamlem Lødemel, Irene Lødemel, Irene Skulstad Lødøen, Randi Houm Otterdal, Anne Raftevold, Jorunn Rygg, Anne Grete Oppheim Seljeset, Åshild Nordang Seljeset, Anne Sollid, Marianne Taraldset, Hülya Temiz, Britt Åslaug Tomasgard, Ane Torheim, Lindis T. Torheim, Bodil Tvinnereim, Marianne Vellene, Anne-Marie Ytrebø, Oddhild Haugen Øye, Kirsten Aaland. Herrar: Olav Gausemel, Endre Haugen, Inge Asbjørn Haugen, Kåre R. Haugen, Rasmus Haugen, Nils Haugen, Nikolai O. Heggen, Thore Heggen, Arne Høistad, Jan Kristensen, Knut Lillestøl, Oddvin Lødøen, Ola Lødøen, Inge Olsen, Svein Otto Melheim, Jon Otterdal, Rune Otterdal, Helge Rutledal, Ola Rygg, Einar Arne Seljeset, Lars Seljeset, Olav Rune Seljeset, Ola P. Svor, Rolf Taraldset, Paul O. Tomasgard. JUNIORTRIMMEN Amalie Utvær Nesdal, Liva Marie Utvær Nesdal, Sina Pauline Utvær Nesdal, Viktor Holmøy- Wang, Kaja Ekrheim Haugen, Eldar Ekblom Lillestøl, Mattis Ekblom Lillestøl, Evelina Sætren Seniortrimmen hadde ikkje detakarar i år. TURLØYPEPROSJEKTET: SKILTING AV TURLØYPER I samarbeid med folkehelsekoordinatoren i Hornindal kommune, Linda Tomasgard og Reisemål Stryn og Nordfjord er trimgruppa delaktig i turskiltprosjektet. Prosjektet går ut på å Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 35 av 46

36 få einsarta skilting av turløyper med gradering over heile landet. Ved start blir det sett opp tavle med bilete, kart og ein enkel turbeskrivelse. I tillegg vert det oppsett informasjonstavler der alle merka turar er innteikna på strategiske punkt. Trimgruppa har utarbeidd skiltplanar og informasjonstavler til turrutene. Folkehelsekoordinator Linda Tomasgard har hatt ansvaret for utarbeiding av stor informasjonstavle over turrutene i Hornindal som skal settas opp i sentrum og ved Horndøla bru. Turrutene som får nye skilt denne gangen er: Svår- Kjøsahalsen-Middagsfjellet-Vikasætra- Grodåsætra-Lidavegen, Taraldset-Holskarsætra- Dauremålhornet-Gulkoppen, Knutsdalen- Kupa-Dauremålhornet, Knutsdalen- Muldsvorhornet-Terdalssætra- Lyngvoll, Hjortedalen- Tussa-Sandfjellet. Oppsetting av skilt og informasjonstavler vil starte etter vinteren og det vil skje i regi av trimgruppa. TRIM I Honndalshallen er det trim for damer onsdagar frå under leiing av Rita B. Espe. Gubbetrimmen går som før torsdagar frå IDRETTSMERKE 6 personar gjennomførte og klarte krava til idrettsmerket i Disse er som følgjer (antall gongar gjennomført prøve bak): Nils Haugen (50), Inge Asbjørn Haugen (38), Pål Heggen(44), Kåre R. Haugen (41), Anne Raftevold ( 40), Olav Rune Seljeset(21) Utmerkingar: Nils Haugen får 50 år merke og diplom og Anne Raftevold 40 års merke og diplom. HORNINDAL RUNDT Trimgruppa var med arrangør for Hornindal Rundt for 6 gong i Viser til årsmeldinga for løpet. For Trim og O-gruppa Lindis T. Torheim Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 36 av 46

37 6. Årsmelding Friidrettsgruppa 2015 Styret: Irene Lødemel, leiar Ole Perry Lødemel, nestleiar Ståle Hatlelid, utdanningskontakt Oddrun Kristin Haugen, kasserar Stine Hole, sekretær Irene Løvdal Lillestøl, styremedlem. Vi har hatt 6 styremøte, og ein del ekstra gruppemøte i forbindelse med enkeltarrangement. Treningar Vi har hatt 2 treningar i veka i Honndalshallen vinter/vår og haust. Styrketrening ilag med skiskyttargr på onsdagar med opptil 25 ungdomar med, friidrett på fredagar. På seinvår,sommar og tidleg haust har vi hatt treningar på idrettsparken, då hadde vi friidrett på tirsdagar og fredagar, og kutta ut styrketreninga. Ole Perry, Ståle og underteikna har hatt ansvar på desse treningane. Eigne arrangement Vi har i år hatt mange arrangement, spesielt i sommarhalvåret. Det har medført mykje arbeid, og på grensa av kva vi kan makte ift at alt arbeid skjer på dugnad. Men friidrettskretsen slit med å få arrangørar, så vi tok på oss å arrangere KM i tillegg til dei planlagde stemna. 30. januar: Innandørs stemne i stille lengde og høgde. Vi arrangerte med berre lokale deltakarar. 17. april - Terrengløp -Deltakarar frå HIL og Stryn. Løypa gjekk på og rundt idrettsparken. Tinestafetten i mai samlar mange deltakarar frå skulane i Nordfjord, der stiller friidrettsgruppa med funksjonærar ilag med skule. Det er ein stort og flott stafettdag! HIL sine lag hevdar seg godt der. 30. mai - Honndalsleikane vart arrangert på Hornindal Idrettspark. Det samla deltakarar frå heile Nordfjord, delar av Sunnfjord og frå Sunnmøre. Det var eindags-stemne og mange funksjonærar i sving. Stemnet glei lett, fekk gode tilbakemeldingar frå deltakarar og publikum. Har brukt å ha eige lagsmesterskap ilag med naboklubbane, men i år vart det lagt til KM for Sogn og Fjordane som vi tok på oss. Prøver få eige lagsmesterskap til neste år igjen. KM i friidrett arrangerte vi 23. august. Vi samarbeidde med StrynT&IL, Olden IL og Oppstryn IL om å stille som funksjonærar. Det er ein grei måte å arrangere på då det krevst mange funksjonærar på eit stemne. Samt vi måtte låne utstyr med Olden. Men vi hadde ikkje kastøvingar som diskos og slegge, samt stav- då vi manglar kastbur og stavmatte/-stativ. Lita deltaking i klassane 13 år og eldre. Vi valgte å ikkje ha barn opptil 12 år, det gjorde at det vart lita deltaking. For seinare veit vi at vi bør ta med dei yngste klassane. Det er der flest deltakarar er. Dansegalla arrangerte vi siste helga i august ilag med fotballgruppa. Det vart eit svært vellukka arrangement. Det gav økonomisk gevinst, fekk gode tilbakemeldingar frå publikum. Lite folk fredagen, men betre på laurdagen. Satsar også på dette konseptet neste år. Nissemarsjen - Vårt faste arrangement 2 juledag, vart arrangert for 6. gong. Deltakartalet var på 63- som er ny rekord på antall deltakarar. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 37 av 46

38 Dugnader Vi har vår faste vårdugnad for å gjere klar idrettsparken til sesongen. Elles har vi hatt mange arrangement der vi har fått mange frivillege til å stille på. Dette er heilt nødvendig for å få til å arrangere- så ei STOR takk for all hjelp. Sportslege resultat; Stafettane har i år igjen vore vellukka for HIL. Oldestafetten 26.april; Vi vann både jente- og guteklassa, og tok heim vandrepokalen i begge klassane. På jentelaget hadde vi Ragnhild Seljeset, Siri Oline Lillestøl, Mariell Taraldset, Emma Dorthea Lødemel og Sigrid Tisthammar. På gutelaget sprang Endre Gausemel, Magnus Seljeset, Benjamin Hatlelid, Torje Seljeset og Magnar Lødemel. Damelaget tok også heim seieren med Ingrid Gausemel, Annette Lillestøl, Beate Lillestøl, Ragnhild Seljeset og Torill Flo Kroken. Breimstafetten 3.mai; Jentelaget og gutelaget vart begge nr 3, damelaget nr 4. Gutelaget besto av; Endre Gausemel, Torje Seljeset, Benjamin Hatlelid, Magnar Lødemel, Magnus Seljeset, Emil Haugen, Håvard Kroken, Roar Gausemel. Jentelaget av; Siri Oline Lillestøl, Emma Dorthea Lødemel, Susann Gausemel, Fredrika Lødemel Sægrov, Julie Madeleine Lødemel, Ingeborg Sætren og Julie Haugen. Ørstastafetten 6. mai; Der stilte vi med eit lag 6-10 år; Aksel Seljeset, Evelina Sætren, Lukas Lødemel og Torje Seljeset. Samt eit lag i G11-14 år Holmenkoll-stafetten 9. mai; Hornindal IL stilte med damelag igjen. Har ikkje delteke sidan Vi kom på ein finfin 21. plass i dameklassen(av 25 lag) og der var sterk konkurranse. Deltakarar frå Hornindal var; Anne Marthe Espe, Turid Tronstad, Beate Lillestøl, Annette Lillestøl, Inga Elise Vik, Anna Amalie Espe, Marie Ingeborg Espe, Stine Hole, Silje Torheim, Ingrid Gausemel, Hilde Sætren, Irene Lødemel, Torill Flo Kroken, Emilie Otterdal og Randi Sollid. Dette freista til gjentaking. Vi har hatt med deltakarar i Sparebanken Møre-leikane innendørs 17. januar, Strynehalleikane 14.febr, Dimnaleikane 24 mai, Sparebankleikane Byrkjelo 4.juli, Ørstaleikane 23.aug, KM Byrkjelo30. og 31. aug., Sparebanken Møre-leikane 13.sept Dimna. Vi har ikkje hatt så veldig mange deltakarar på dei ulike stemna omkring i regionen. Men vil spesielt bemerke stortalentet Ingeborg Sætren. Ho er berre 10 år, men hevdar seg svært godt i dei øvingar ho deltek i. Mariell Taraldset kvalifiserte seg til Ungdoms-NM i Ulsteinhallen 6. mars i kappgang. Og ho tok likegodt og plasserte seg som nr 3 og bringa bronsemedalje frå U-NM med heim. Ein fantastisk prestasjon!! Magnus Seljeset frå HIL vart i år utplukka Ingeborg Mariell i fint driv! Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 38 av 46

39 til å vere med Sogn og Fjordane friidrettskrins til Osterøy på Bendit-lekene 5. og 6. september. Desse leikane er for dei beste 13- og 14-åringane på vest- og sør-landet(agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Magnus deltok på 600m og kom på 12. plass, 1500 m og kom på 5. plass og vart nr 10 i kule. Dette er eit stemne med sosial profil der utøvarane reiser og bur ilag, med sosial samankomst på kvelden. Og der ein gjerne må stille i øvingar ein sjeldan/aldri har vore borti. Dette for å sanke poeng for krinsen sin. Vi kjem i år ikkje utanom klubben sin store profil; Inge Asbjørn Haugen! Han har i år runda 500 maratonløp. Det løpet gjekk sjølvsagt på heimebane under HORNINDALSVATNET MARATON- løpet som Inge sjølv var med på å dra i gang og som fortsatt står sterkt. Han har i løpet av 2015 kome opp i 511 maratonløp ingen nordmann har fleire maratonløp enn han! Ein fantastisk rekord!! Løypa er fordelt på alle kontinent. Inge er ein flott ambassadør for HIL. Ultraløp; Youri van der Werve har delteke på ein del ultraløp, men har redusert aktiviteten. Og har siste år delteke på Sjutoppsturen, 15 km på 11.plass. Skuggenatten 12 timers 43 km på 21. plass, Hornindal Rundt på 48 plass og Telemarks tøffaste 43 km på 6 plass. Friidrettsgruppa har utvida utstyrsparken litt i år også, kjøpt ny høgdematte og stativ, spyd og kuler, så no har vi kastutstyr til alle klassar. Men vi har ei utfordring i å rekruttere nye friidrettsutøvarar. Så vi håpar fleire vil sjå gleda i å vere aktive og allsidige. Har fått mange med på styrketreninga onsdagane, men ikkje på stemner. Eg vil få takke utøvarane for flott innsats i året som er gått, takk til foreldre som velvilleg stiller opp på dugnad, som sjåførar, funksjonærar og heiagjeng. Håpar mange unge held oppe gnisten for å delta på trening og konkurransar. Hadde vore kjekt om foreldre også kom og vart med på trening, det gjer godt for oss alle!! Ei stor takk til trenarane som legg ned ein betydeleg innsats for friidretten. Og takk til resten av styret som er med på å dra lasset, spesiell takk til Oddrun Kristin Haugen som takkar for seg i styret. Vi vil vere eit godt team som jobbar for å gje ungane gode opplevingar, vennskap og meistringsfølelsar. Håpar å få mange på laget også i åra framover. Hornindal 29. januar 2016 Irene Lødemel, leiar friidrettsgruppa Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 39 av 46

40 7. Årsmelding Hornindalsvatnet Maraton 2015 Laurdag 25. Juli arrangerte vi maraton for 24. gong. Maratonløypa går no via Idrettsparken til Otterdal, 4 runder. Halvmaraton 2 runder, 10 km ei runde og minimaraton går der den har gjortvia Sanden, rundt Urdene og tilbake til idrettsparken. Dette er blitt ei populær løype då det er svært publikumsvennleg, løparane møter kvarandre, lettare å administrere drikkestasjonar, nydeleg utsikt, mindre trafikk. 166 deltakarar fullførte dei 4 distansane. Dette er ny rekord! Skuldast nok at Inge Asbjørn Haugen sprang sin 500. maraton nettopp denne dagen! 43 på maraton 66 på halvmaraton 30 på 10 km 27 på minimaraton Vinnar maraton Ragnhild Susanne Molland, Oslo Helge Hafsås, Olden IL Vinnar halvmaraton Cathrine Wolden, USA Marius Skeide Ruth, Stavanger Vinnar 10 km; Ieva Ozola, Aure IL 50,53 Bjørn Vonheim, Rindalstroll 37,47 Vinnar minimaraton: Jenter: Sofie Øen, Hornindal IL Gutar: Emil Innselset Nordeng, Storhamar Damer: Malin Seljeset, Hornindal IL 21,44 Menn: Joakim Hald Andersen, Proakt E 16,18 Inge Asbjørn Haugen har fullført alle 24 maratonløpa. Inge vart hedra for den bragden det er å ha fullført så mange løp, med ekstra merksemd ved målgang. Korpset stilte opp og spelte, og det vart arrangert middag på Raftevolds Hotel med m.a repr frå kommunen og idrettslaget. Vi hadde ei utfordring i år i sekretariatet, avdi det var stor pågang av etteranmelde. Det medførte litt feil i klasselistene, samt det vart rapportert om kluss med klokka og tidtakinga. Dermed vart det igjen problem ift premiering. Men det tek vi med oss som god lærdom til neste års 25-års-jubileum!! Vi vil få takke alle våre trufaste funksjonærar som stiller på. Gode medhjelparar er grunnleggande for at vi år etter år kan arrangere HVM. Takk og til Inge, Anne og Ståle for arbeidet dei legg ned, og med sin kompetanse og erfaring gjer det enklare å gjennomføre dette arrangementet. Velkomne til det 25 Internasjonale Hornindalsvatnet maraton 23. juli 2016! For Hornindalsvatnet Maraton - Irene Lødemel Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 40 av 46

41 8. Årsmelding Barneidrett-Skulen 2015 Styret: Reidunn Otterdal leiar Lars Erik Kandal kasserar Dina Yri styremedlem Stine Hole styremedlem fram til hausten Takk for innsatsen! Frå august gjekk Reidar Lillestøl inn som styremedlem Barneidrettskulen har gjennomført ulike aktivitetar og opplegg i året som har vore. VÅRHALVÅRET HADDE VI 47 PÅMELDE BARN FRÅ 1. TIL 6. KLASSE. DETTE ER AKTIVITETANE VI GJENNOMFØRTE: Vi hadde tre turar til symjehallen i Stryn. Dette er ein populær aktivitet der mange tek med heile familien, noko vi synest er kjekt. Vi hadde ein kveld i trekket der Randi Langlo instruerte barna. Takk til Randi for ein lærerik kveld! Vi hadde også ein tur på langrennsski til trimposten. Dei barna som melde seg på skiskyting fekk ein kjekk kveld på skistadion. Takk til skiskyttargruppa for at dei hjalp oss med dette arrangementet. Tre ettermiddagar var vi i hallen der vi delte gruppa i to og hadde ballaktivitet og annan leik. I Dølheim fekk klassingane prøve seg på bogeskyting. Vi hadde også ein aktivitetsdag ved hallen med bordtennis og ulik balleik. Vi takkar også friidrettsgruppa for ein ettermiddag på raudedekket. Elles hadde vi ein tur på Kjøsahalsen og ein sykkeltur til Otterdal. Vi avslutta vårsesongen på tradisjonelt vis med ein kanotur på Honndalsvatnet. Grilling og leik på land. HAUSTHALVÅRET HADDE VI 51 PÅMELDE BARN FRÅ 1. TIL 6. KLASSE. DETTE ER AKTIVITETANE VI GJENNOMFØRTE: Også i haust hadde vi aktivitetar i hallen. Barna har vore ivrige og teke ut mykje energi. Vi tok også ein tur på Kjøsahalsen der vi leika gøyme og leite og åt sjokolade. Vi hadde tre turar på bading i Stryn og ein kveld med bogeskyting på Dølheim. Same kvelden hadde vi orientering for 1. og 2. klassingane på uteområdet til barnehagen. Barna leita opp reflekspostane med lommelykt, spennande. Ein liten gjeng fekk også med seg lommelyktturen til Kirkhornssætra. Vi takkar foreldra for for støtte og hjelp under gjennomføring av aktivitetane våre. Vi er glade for at fleire familiar stiller mannsterke, det er kjekt å vere aktive ilag. Å utfalde seg i trygge omgjevnader saman med barn og vaksne ein er trygge på gjev eit godt grunnlag for positive trim opplevingar. Vi håpar våre aktivitetar bidreg til at barna finn glede i å bruke kroppen og få opp pulsen. Styret for barneidrettskulen v/ leiar Reidunn Otterdal Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 41 av 46

42 ÅRSMELDING 2015 Innledning Hornindal Rundt 2015 vart igjen ein suksess for oss som arrangør. Inntrykket vi sit igjen med er at Hornindal Rundt 2015 var ein flott oppleving for deltakarane, tilskodarane og sponsorane. Arrangementet gjekk av stabelen Juli 2015, med start i Grodås sentrum. Vêrmeldingane tyda på at dagen skulle bringe sol frå klar himmel. Overraskinga var derfor stor når skodda låg langt ned i fjella om morgonen. Heldigvis letta den utover formiddagen og dagen vart som forhåpningane. Vekene og dagane før løpet var hektiske med tanke på snømengda i fjella. Det vart brukt mykje tid til å evaluere faremomenta heilt til siste veka. Målet var å bruke original trase rundt heile bygda, men til slutt skrinla ein dette alternativet basert på: - Rasfare i fjellsida opp mot Blåvatnet. - Ny trase på Sandfjellet måtte på plass. Traseen for Hornindal Rundt 2015 vart dermed den same som 2012, med tur/retur Horndøla bru. Snøforholda var ikkje gode med tanke på konsistensen på snøen. Den var svært tungt å gå på inntil siste tysdagen før løpet. Denne dagen var temperaturen høg nok til at snøen breda seg, og såleis ein viktig faktor til at årets løp vart ein suksess. Utelukkande positive tilbakemeldingar frå deltakarane om erfaringa frå å gå på snø. Enkelte av deltakarane hadde aldri gått på snø tidligare. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 42 av 46

43 Må også nemne det enorme arbeidet som vart lagt ned for å gjere traseen så sikker så mulig. Brukte lang tid på å finne Holskar-elva. Til slutt ga ein opp, med den konklusjon at snøen i området var så tjukk at det ikkje innebar noko fare for å trakke gjennom snø-laget. Vi la likevel ut ein "stige" av plankar, samt "rekkverk" av tau, der elva var. På Gulekoppen vart det lagt ut tau/snø-anker på begge sider av toppen. DELTAKING Hornindal Rundt 2015 hadde fleire påmeldte en i 2014, men færre som stilte på startstreken. Truleg var snømengda ein faktor i så måte. Antal påmelde løparar: 340 Antal startande løparar: 308 I live-tracking som ein nytta, kan ein sjå denne lista: Av startande er løparfordelinga sidan første arrangement som følger: 75 km Kvinner 22/9* 23/6* 20/8* 8/2* 9/4* 5/3*/1** Herrar 131/42*/1** 136/34*/2** 81/38*/1** 38/13*/3** 21/9*/1** 26/10*/1** 38 km Kvinner 65/2** 63/4** 59/6** 27/0** 19/0** 10/0** Herrar 96/4** 93/9** 71/3** 45/2** 37/1** 18/2** * Antal løparar endra fra 75km til 38km ved Horndøla bru, eller fekk godkjent halvt løp etter å ha brote løpet etter Horndøla bru. ** Antal løparar som braut før Horndøla bru. Miniløpet hadde 48 startande fordelt på 16 betalingar (familiar/enkeltpersonar) Distansevinnarar HORNINDAL RUNDT km Kvinner Malene Blikken Haukøy NOR 10:44:43 75 km Herrer Tommy Haga NOR 9:57:40 38 km Kvinner Ida Nilsson SWE 4:54:33 38 km Herrer Roger Lillestøl NOR 4:38:18 Topp 3 - herre og damer, 75 km Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 43 av 46

44 ÅRETS ARRANGEMENT Som eit overordna mål var det igjen å utvikle og gjere årets arrangement enda meir attraktivt enn tidligare. Dette for alle involverte: Oss som arrangør, deltakarar, sponsorar og publikum. Nytt av året var GPS-tracking av alle deltakarar. Ein suksess som gjorde at ein kunne følge den eller dei deltakarane på nettet som ein ønska treff under løpet viser at her har ein noko spennande å jobbe vidare med. Løparane kan ettertid ta løpet sitt i "revy" og samanlikne seg med andre deltakarar/konkurrentar. Moment som ein må tenkje på er : Antall GPS enheter tilgjengelig hos leverandør (400 stk) som satte påmeldings begrensning på årets løp. Antall påmelde låg under max begrensninga. Sein påmelding av løparar gjer tidsproblem. Logistikk på paring av GPS trackere og startnummer. Logistikk ved utdeling av GPS før start. Ikkje fullgodt verktøy som tidtaker system Den største læringa av årets arrangement var tidtakar-systemet. GPS ane heldt ikkje det vi ønska, men klarte likevel å kome i mål med manuell tidtaking sjølv om det tok tid å få klassevinnarane klare. Har i ettertid funne ordning på dette, slik at vi for 2016 vil ha resultatlister oppdatert kontinuerleg også ordna etter klassar. Nytt av året var også målgang i Honndalshallen framfor målgang i Grodås sentrum. Har dermed samla mykje av aktiviteten i Honndalshallen: Hornindal Rundt løparpresentasjon fredags kveld. Sekretariat Sport1 butikk Utstilling Toyota Målgang av 75 Km løpet Dusj og garderobar til deltakarar Kafeteria Premieutdeling Hornindal Rundt 2015 var året då arrangementet fekk ny medalje til dei som kryssar mållinja på 38 km og 75 km. Bildet under er 5 års medaljen der den øverste tinderekka er gullforgylt. Den vanlige medaljen for fullført løp er i rein tinn med unnatak av 1-plassen som var i rein messing. Hornindal Rundt krev ein stor arrangør-stab. Alle oppgåver er viktige for å oppnå det gode resultatet vi som arrangør ynskjer, samt det deltakarane ynskjer. Nokon av Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 44 av 46

45 funksjonærane har ein heil portefølje av små oppgåver, mens andre har færre, gjerne større og tyngre oppgåver. Totalt sett hadde vi nesten 80 frivillige funksjonærar i aksjon før, under og etter årets arrangement. I tillegg kjem leige av Røde Kors og fotografer. (Om arrangementet hadde gått i normal traseen rundt heile bygda måtte nok funksjonertalet aukast med nokon til). Etter Hornindal Rundt 2014 la ein om organisasjons modellen, etablerte vedtekter samt valde eit styre. Styret er samansett av 5 personer som tar seg av den daglige oppfølginga. 1. Amund Sverre Tomasgard 2. Lindis Tomasgard 3. Svein Otto Espe 4. Tom Øyvind Espeseth Solheim 5. Lars Alv Haugen, Styreleiar Leiarar i arrangør organisasjonen: 1. Løps leiar Amund Sverre Tomasgard 2. Rekneskap Rasmus Sætren 3. Sponsor Tom-Øyvind Espeseth Solheim 4. Media & Marknad Svein Otto Espe 5. Merking Ola Andre Lien 6. Sekretariat Brita Sollid 7. Postar Randi Langlo 8. Transport Anders Grodås 9. IT, Web, Tidtaking Ralf Bjarne Taraldset 10. Stadion Einar Helge Tomasgard 11. Innkvartering Connie Steffenakk Bakke 12. Løparansvarleg Inge Asbjørn Haugen 13. Premiar, Kiosk, Mat Lindis Tomasgard ØKONOMI: Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 45 av 46

Hornindal IL Referat Årsmøte mars 2015 i Honndalshallen

Hornindal IL Referat Årsmøte mars 2015 i Honndalshallen Hornindal IL Referat Årsmøte 2014 2. mars 2015 i Honndalshallen Desse møtte frå hovudstyret: Robert Grodås, Arve L. Nesdal, Ola Sætren, Maria Renate Lødemel. Av øvrige HIL-medlemar møtte det 9 personar.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2015 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMØTE SØNDAG 13. MARS 2016 I HONNDALSHALLEN KL 17.00 Til godkjenning på Årsmøtet. Robert Grodås - leiar HIL. Årsmelding Hornindal IL 2015 Side 1 av 43 Innhaldsliste

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HORNINDAL IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2013 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2013 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMØTE SØNDAG 2. MARS 2014 I HONNDALSHALLEN KL 18.00 Korrigert, årsmøte-godkjent versjon. Robert Grodås - leiar HIL. Årsmelding Hornindal IL 2013 Side 1 av 41 Innhaldsliste

Detaljer

KM Normal/Fellesstart

KM Normal/Fellesstart Jenter 10 år & yngre ny DNS Karoline Flo 9 0 () Frøya Haughovd Stårheim IL 6 19:30 Anna Naustdal Stårheim IL 4 10:28 Anette Nedreberg Stårheim IL 10 11:39 Emma Njøten 3 13:39 Nora Olsen Skrede Hardbagg

Detaljer

ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa. for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2017 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa. for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2017 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2017 PÅ VEG MOT HUNDRE! 1.Styret si samansetjing Leiar Ingeborg Hjelle Styremedlem Irene Røysi Kasserar Monica Vigdal Styremedlem

Detaljer

KM Skiskyting Normalprogram

KM Skiskyting Normalprogram J10 Nybeg og yngre 1 Inger Hjelmeset Markane IL 13:00:00 51* 2 Helene Nærum Wold Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:00:30 52* 3 Synne Melle Lundberg Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:01:00 53* 4 Ronja Haughovd

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMØTE SØNDAG 5. MARS 2017 I HONNDALSHALLEN KL 18.00 Godkjent på Årsmøtet Robert Grodås - leiar HIL. Årsmelding Hornindal IL 2016 Side 1 av 45 Innhaldsliste Sakliste

Detaljer

KM Sprint/Supersprint

KM Sprint/Supersprint NOCLAS 1 3054681 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 2:41:52 00:00 2 3030046 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:36:16 54:24 3 3510187 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 00:00 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Jenter 10 år & yngre ny DNS Karoline

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2016 HORNINDAL IDRETTSLAG ÅRSMØTE SØNDAG 5. MARS 2017 I HONNDALSHALLEN KL 18.00 Til godkjenning på Årsmøtet Robert Grodås - leiar HIL. Årsmelding Hornindal IL 2016 Side 1 av 39 Innhaldsliste

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017

ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017 ÅRSRAPPORT HELLELAND IDRETTSLAG 2017 Hovedstyret i Helleland IL har i 2017 hatt følgende sammensetning: Leder: Arne Magnar Sleveland Nestleder: Ann Kristin Homeland Kasserer: Silje Grude Sekretær: Mariann

Detaljer

Sprint skiskyting. Offisiell resultatliste. Ullsheim Skiarena

Sprint skiskyting. Offisiell resultatliste. Ullsheim Skiarena Jenter 10år & yngre Nyb 1,6KM Frøya Haughovd 6 10:48,8 Oddrun Hjelmeset Kirkeeide Markane IL 5 09:19,9 Mari Sofi Meland Markane IL 3 10:58,6 DNS Lone Ringdal 9 0 () Johanne Hoggen Totland Volda Turn og

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG

ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG ÅRSMELDING, FOTBALLGRUPPA 2018 KVITESEID IDRETTSLAG Bilde frå fotballavslutninga til jenter 14 år ( Kamp mot foreldra og dømming av Kjartan Lid) Fotballgruppa består av: Kristi Marie Tveit Halvor Nyland

Detaljer

KM Skiskyting Sprint

KM Skiskyting Sprint J10 Nybeg og yngre 1 Konstanse Henden Eid IL - skiskyting 13:00:00 1* 2 Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 13:00:30 2* 3 Ronja Haughovd Stårheim IL 13:01:00 3* 4 Inger Hjelmeset Markane IL 13:01:30

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Årsmelding Skigruppa Osterøy Idrettslag

Årsmelding Skigruppa Osterøy Idrettslag Årsmelding Skigruppa Osterøy Idrettslag 2013 MED I STYRET 2013 Bjørg Olaug Braathen Leiar Valgt for 2013 Reigstad Bernt Johan Flæsland Kasserar Valgt for 2013-2014 Linda Tvedt Skrivar Valgt for 2013-2014

Detaljer

KM Fellesstart 15 jan 2017

KM Fellesstart 15 jan 2017 KM Fellesstart 5 jan 207 Ullsheim 5.0.207 G0 liten blink 2*KM Tillegg Georg Hopland Hardbagg IL 8 :2,9 Olve Dalebø Mork Volda Turn og IL - Allidrettsl 79 3:29,5 * 0.50 6 (3-3) Mathias Olsen Skrede Hardbagg

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3487683 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 00:00 0 () Fullførte: 0 Påmeldte: 1 Startende: 0 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 8 09:45 Emilian Henden Stårheim IL 1 12:05 Esekiel Henden

Detaljer

KM Sprint og Fellesstart 2016

KM Sprint og Fellesstart 2016 KM Sprint og Fellesstart 206 Harpefossen 4.02.206 G0 Nybeg og yngre Vetle Fremmerlid Volda Turn og IL - Allidrettslag 7 :30 Georg Hopland Hardbagg IL 5 0:3 Leif Magnar Horne 8 0:39 Magnus Ytre- Hauge Ivesdal

Detaljer

HAUGEN IDRETTSLAG. Skipa NORDFJORDEID. Årsmøte måndag referat

HAUGEN IDRETTSLAG. Skipa NORDFJORDEID. Årsmøte måndag referat Årsmøte måndag 09.03.2015 - referat 16 deltakarar møtte på årsmøtet 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det blei kommentert at dato for årsmøtet må avtalast med nøkkelpersonar slik at dei har anledning

Detaljer

KM Sondag Offisiell resultatliste. Harpefossen

KM Sondag Offisiell resultatliste. Harpefossen KM Sondag 205 Harpefossen 22.02.205 Jenter 0 år & yngre ny Mia Melheim Espe Stårheim IL - Skiskyting 3 2:30 2 (-) Katrine Svarstad Heggdal Markane IL - Skiskyting 7 :44 (-0) Oda Svarstad Hole Markane IL

Detaljer

Krinsrenn Normal

Krinsrenn Normal Krinsrenn Normal 4.03.5 Ullsheim 4.03.205 Jenter 0 år & yngre Ny 2km Mia Melheim Espe 4 6:36,8 6 (3-3) Katrine Svarstad Heggdal Markane IL 9 0:5,9 (0-) Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 0 3:50,7

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Vintertreffen 15m Markane Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Vintertreffen 15m Markane Leon - Resultatprogram Vintertreffen Markane 2012 25-skudd kl. 1 1. Arild Seljeseth Hornindal X*X*X 50 X*9 * * 49 9X9 * * 48 147 *XX9X*X9XX 98 245 (9*) 2. Liv J Muldsvor Hornindal X99X9 47 *XX9 * 49 X*XXX 50 146 * *9XXXX99X

Detaljer

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Det er snart klart for Olsokstemnet i Markane. Etter at skytinga vart avbroten i fjor grunna 22. juli-hendingane, prøver Markane skyttarlag, med god hjelp

Detaljer

Retura Cup Miniatyrstemne Nordbygda og Rand Skyttarlag januar Resultat

Retura Cup Miniatyrstemne Nordbygda og Rand Skyttarlag januar Resultat Retura Cup 2018 Miniatyrstemne Nordbygda og Rand Skyttarlag 19-21.januar 2018 Resultat Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Marte Skeistrand Eidsbygda 48 49 50 96 243 8* Gylt medalje 2 Ørjan Frøysadal Hauge

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Ullsheim Markane IL OFFISIELL RESULTATLISTE

Ullsheim Markane IL OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Navn Klubb / Team Startnr Tid Etter Tillegg G10 Nybeg og yngre 2*1KM 0 Osvald Georg Hammer Nygjerde Volda Turn og IL - Allidrettslag 3 16:53.9* 0 Truls David Takle Tytingvåg Hardbagg IL 5 9:43.5

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Bruk av driftsmidlar Frifond

Bruk av driftsmidlar Frifond Bruk av driftsmidlar Frifond 2017-2018 Os Bridgeklubb fekk hausten 2017 tilsegn om 8436.- i driftsmidlar frå frifond. Støtten denne gongen har i sin heilhet blitt brukt til oppstart av Os juniorbridgeklubb.

Detaljer

Krins/Dugnadsrenn. Resultatliste. Hornindal Skisenter

Krins/Dugnadsrenn. Resultatliste. Hornindal Skisenter J0 Nybeg og yngre Mia Melheim Espe Stårheim IL 7 06:9 Johanne R Gjethammer Volda Turn og IL - Allidrettsl 2 08:22 Tuva Hauge Volda Turn og IL - Allidrettsl 8 :39 Ronja Haughovd Stårheim IL 3 08:39 Nikoline

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2018 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret Side 2 av

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

AÅ RSMØTE 26. MARS 2019

AÅ RSMØTE 26. MARS 2019 AÅ RSMØTE 26. MARS 2019 Sakliste 1. Opning av møtet 2. Setting av møtet 3. Årsmeldingar 4. Rekneskap 5. Budsjett 6. Medlemskontingent 7. Støtte til rulleskibana 8. 125 års jubileum 9. Val etter lovene

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL 2016 Ein god sesong Styret ønskjer å takke alle medlemmane for eit godt år. Vi vil også takke administrasjonen i klubben som har lagt til rette for vårt arbeid.

Detaljer

OLYMPIATOPPENS COACHING OG TRENERSEMINAR Arve Hatløy

OLYMPIATOPPENS COACHING OG TRENERSEMINAR Arve Hatløy OLYMPIATOPPENS COACHING OG TRENERSEMINAR 2018 Arve Hatløy LITT OM MEG Hovudtrenar i Dimna IL sidan 1987 Sportsleg leiar i Dimna IL Trenar for Karsten Warholm frå han var 12 til 20 år I dag har eg treneransvaret

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Toppidrettsprisen 2016/2017

Toppidrettsprisen 2016/2017 Toppidrettsprisen 2016/2017 Sak 11/2017 Toppidrettstipend 2016/2017 Førde IL har i 2016/2017 hatt følgjande utøverar som har delteke på internasjonalt nivå: Karoline Erdal (skiskyting), Silvia Kapstad

Detaljer

Krinsrenn Skiskyting Hyttehola

Krinsrenn Skiskyting Hyttehola Hyttehola 06.03.206 J0 Nybeg og yngre Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 8 0:59,0 Johanne Ramsli GjethammerVolda Turn og IL - Allidrettsl 2 3:34,0 3 (2-) Ronja Haughovd Stårheim IL 3 3:29,0 Konstanse

Detaljer

Bendit Skisk.festival KM Sprin

Bendit Skisk.festival KM Sprin Gutter 11-12 år Nybeg 2KM Simon Espe Førde IL, skiskyttargruppe 3 12:45,0 2 (2-0) Nikolai Dispen Lødemel Markane IL 4 13:47,3 Jenter 11-12 år Nybeg 2KM Elise Lefdal Stårheim IL 7 12:44,6 Ingrid Myrold

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Krinscupavsluttning 2017

Krinscupavsluttning 2017 Krinscupavsluttning 207 Fellesstart Hyttehola 9.03.207 G0 Nybeg og yngre Johannes Friestad Sunnylven IL 7 2:04, 2 (-) Trym Helset Sunnylven IL 6 0:5,0 Eirik Sigdestad Volda Turn og IL - Allidrettsl 5 :47,9

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet!

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet! Sparebanken Sogn og Fjordane KM-sluttspel for dei aldersbestemte klassane blir arrangert i Trivselshallen på Sandane, 7.- 8. mars, i regi av Sandane TIL. SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2016

Årsmelding Øystese Fotball 2016 Årsmelding Øystese Fotball 2016 Styret Leiar: Ola Fjerdingen Kasserar Martin Lunestad Styremedlem: Arne Skeie Styremedlem: Jarle Ystebø Styremedlem: Camilla Fykse Vara: Lene Huun Valkomité: Rekneskap:

Detaljer

Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring"

Evaluering av ordninga Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/5244-2 Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring" Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Referat frå årsmøte i Haugaland Golfklubb Søndag 30. januar 2011 kl 18:00

Referat frå årsmøte i Haugaland Golfklubb Søndag 30. januar 2011 kl 18:00 Referat frå årsmøte i Haugaland Golfklubb Søndag 30. januar 2011 kl 18:00 1. Opning av årsmøtet v/erik A. Søndervik Styreformann, Erik A. Søndervik opna årsmøtet, og ynskte dei frammøtte velkommen. Vel

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ullsheim Markane IL OFFISIELL RESULTATLISTE

Ullsheim Markane IL OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Navn Klubb / Team Startnr Tid Etter Tillegg G10 Nybeg og yngre 2*1KM 0 Johan Hellevang Hardbagg IL 2 FULLFØ 0 Jesper Svarstad Hole Markane IL 3 FULLFØ 0 Oddmund Hauge Otterdal Markane IL 4 FULLFØ

Detaljer

Krinsrenn Sprint. Offisiell resultatliste. Hyttehola

Krinsrenn Sprint. Offisiell resultatliste. Hyttehola Hyttehola 8.03.207 G 9-0 Nybeg Johannes Friestad Sunnylven IL 5 :6,7 Trym Helset Sunnylven IL 3 2:0,6 3 (3-0) Eirik Sigdestad Volda Turn og IL - Allidrettsl 6 :53,3 2 (0-2) Daniel Vatsaas Volda Turn og

Detaljer

Leiarmøte Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane

Leiarmøte Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane Leiarmøte 2018 Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane Fag og inspirasjonssamling i København September 2018-tema kvalitetsklubb Grasrottrenar del 1 i Stryn 2018-damekurs Stryn viser

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Samlagstemnet 2010 RESULTAT FRÅ

Samlagstemnet 2010 RESULTAT FRÅ RESULTAT FRÅ Samlagstemnet 2010 Ole Arild Aa frå Hyen vart samlagsmeister i kl 3-5 med 341 poeng etter ein spanande finale der 3 skyttarar hadde 241 før finalen. Nils Holme fekk også 341 poeng, men vart

Detaljer

Krinscupavslutning 2016

Krinscupavslutning 2016 Krinscupavslutning 206 Fellesstart Hyttehola 9.03.206 J0 Nybeg og yngre,9 km Johanne Ramsli GjethammerVolda Turn og IL - Allidrettsl 7 2:07,6 Ronja Haughovd Stårheim IL 8 3:58,7 Nikoline Frøysa Hellebostad

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Krinscupavslutning 2015

Krinscupavslutning 2015 Jenter 10 år & yngre ny (1,9 km) Mia Melheim Espe 15 13:10,1 Ronja Haughovd 3 16:12,6 3 (2-1) Katrine Svarstad Heggdal Markane IL 13 09:38,3 Nikoline Frøysa Hellebostad 14 12:26,3 Kristina Hanebrekk Hildenes

Detaljer

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag Kjerstin Boge Solås Født 31.12.1997. Starta med all-idrett og begynte med fotball og handball som 8 åring. Starta med friidrett som 10 åring. Var aktiv innan handball, fotball og friidrett fram til Kjerstin

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Krinsrenn Skiskyting Sprint

Krinsrenn Skiskyting Sprint Hyttehola.02.208 G0 Nybeg og yngre Kristen Brenne Ringdal Sunnylven IL 2 4:09,7 2 (-) Fullførte: Påmeldte: Startende: J0 Nybeg og yngre Marta Friestad Sunnylven IL 7 3:46,7 Sina Helen Frøysa Sunnylven

Detaljer

Krinsrenn Sprint. Resultatliste. Volda Skiskyting Ronja Haughovd Stårheim IL 3 08:35 Konstanse Henden Eid IL - skiskyting 6 08:11

Krinsrenn Sprint. Resultatliste. Volda Skiskyting Ronja Haughovd Stårheim IL 3 08:35 Konstanse Henden Eid IL - skiskyting 6 08:11 Volda Skiskyting 04.03.207 J0 Nybeg og yngre Ronja Haughovd Stårheim IL 3 08:35 Konstanse Henden Eid IL - skiskyting 6 08: Kristina Hanebrekke Hildenes Stårheim IL 5 08:26 Margret Hjelmeset Fragått Simostranda

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Krinsrenn Skiskyting Normal

Krinsrenn Skiskyting Normal Hyttehola 0.02.208 G0 Nybeg og yngre Jesper Svarstad Hole Markane IL 4 :05,4 Sander Hole Sunnylven IL 8 2:24,0 (0-) Andreas Myklebust Valldal IL 5 2:36,8 4 (-3) Oddmund Hauge Otterdal Markane IL 7 2:07,9

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Olve Sunde Stryn 48 49 48 145 108,- 2. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane 48 48 48 144 72,- 3. Arvid Sølvberg Hornindal og Markane 46 48 46 140 0,- 4. Rasmus Brendefur

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 06 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 09. september 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.) : Olaf Betten

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Leiing og administrasjon 2015

Leiing og administrasjon 2015 1 Årsmelding 2015 2 Leiing og administrasjon 2015 Leiar: Kjell Kjosaas Kasserar: Asbjørn Harkestad Styrelemer: Solfrid Gardsteig Tor Jarle Nyland Eivind Antonisen Ove Sunde (leiar ungdomsutvalg) Varamedlemer:

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb).

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb). KAMPMANUAL SESONGEN 2018, NFF SOGN OG FJORDANE VIKTIGE PRESISERINGAR FOR SESONGEN 2018 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner,

Detaljer

Hovudstyret. Referat frå styremøte onsdag Til stades: For gruppene: Harald Tveito nordisk. Marianne Lunde Bystøl - hestegruppa

Hovudstyret. Referat frå styremøte onsdag Til stades: For gruppene: Harald Tveito nordisk. Marianne Lunde Bystøl - hestegruppa Hovudstyret Referat frå styremøte onsdag 01.03.2017 Til stades: Tore Tvilde leiar Gro Prestegard Gjeraker sekretær For gruppene: Harald Tveito nordisk Tone Handegård orientering Nils Inge Haaland turn

Detaljer

PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN,

PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN, Alpinkomiteen@ Sakshand.: AH/ YT Dato: 30.06.2015 Arkivk.: ak/møter/protokoll/15-17 PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN, 2015-2017 Stad: Skei, Thon Jølster Hotell Tidspunkt: Tysdag 30. juni 2015, kl.

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2017 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Dana Cup / Norway Cup... 3 2.3. Faaberg-turneringa... 3 2.4. Fair Play ansvarlig...

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer