INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,W"ce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,W"ce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales"

Transkript

1

2 INNHOLD- CONTENTS Utgitt av Fiskeridirektøren 68. ARGAN.G Nr Uke tilgis hver 14. dag Ansv. redaktør: ISSN Sigbjørn Lmelde Kntrsjef Redaksjn: Vidar Høviske/and Kari Østervld Tft Per Inge Hjertaker Ekspedisjn: Dagmar Meling Kari Str/i Fiskets Gangs adresse: Fiskeridirektratet Pstbks 185, 5001 Bergen Telf.: (05) Trykt i ffset A.s Jhn Grieg Abnnement kan tegnes ved alle pststeder ved innbetaling av abnnementsbeløpet på pstgirknt , p~ knt nr Nrges Bank eller direkte i Fiskeridirektratets kassakntr. Abnnementsprisen på Fiskets Gang er kr pr. år. Denne pris gjelder gså fr Danmark, Finland, Island g Sverige. Øvrige utland kr pr. år. Fiskerifagstudenter kr PRISTARIFF FOR ANNONSER: Tekstsider: 1/4 kr /2 kr /6 kr /3 kr /8 kr. 350 Andre annnsealternativer etter avtale 1/1 kr VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADETOPPGISSOM KILDE ISSN Bestandsundersøkelse fr hval - vitenskapen lagt til side S:~,W"ce has been put aside in investigatins n tt1e stck f whales Eirik Heen - femti år fr nrsk fiskerinæring He has been fifty years at wrk fr Nrwegian fisheries: Eirik Heen has retired n a pensin Fiskefartøyer 100 brt. g ver juli- nv The fishing vessel market Bunnfiskundersøkelser utenfr Mørekysten Demersal fish survey utside the cast f Møre F.G. versikt ver fisket Nrwegian fisheries this perid Statistikker Statistics Vi ønsker alle våre lesere et riktig gdt nytt år! Redaksjnen avslutta: Frside: «Statsraad Lehmkuhl» ved kai i Bergen (ft: Sigbjørn Lmelde}

3 ffishets t;ang Følelser preger sel- g hva/debatten: - Vitenskapen er lagt til side Nrge har de siste åra vært ettertraktet vilt i en del internasjnale fra på grunn av sel- g hvalfangsten vi driver. Nå har mtstanderne av sjøpattedyrfangsten slått seg sammen i Internatinal Institute fr Envir'nment and Develpment, g har begynt å prdusere avanserte mdeller fr å bevise verbeskatning. Nrske frskere har hele tiden hevdet at det ikke er nen fare fr bestanden av de sjøpattedyrene vi fangster på. En av de sm har påvist helt klare mangler g feil ved de mdellene sm det vennevnte instituttet prduserer er dr. phils Karl Inne Ugland. Ugland har nå fått innvilget et tre års stipendium fr å styrke den nrske bestandsfrskni ngen. Internasjnale miljøvernrganisasjner har stadig fått mer vann på mølla når det gjelder den sjøpattedyrfangsten Nrge driver. Allerede i flere år har man prtestert mt selfangsten med en pelskledd Brigitte Bardt sm gallinsfigur. Vi har vel alle sett bilder av denne internasjnale kjendisen, kledd i alt annet enn selskinn selvfølgelig, mens hun synes så synd på de stakkars selungene. Nå har man gså kastet seg ver hvalfangsten med like str iver g vldsmme følelser. Også hvalfangsten er alt galt med. Avlivingsmetdene er i likhet med de fr selen inhumane, hva det nå menes med det. Det siste nye er at nrske hvalfrskere, sm sitter inne med et materiale sm skulle kunne si ganske mye m dagens bestand, er helt på jrdet. Det har stadig dukket pp flk sm kaller seg frskere, g sm uttaler seg med en slik skråsikkerhet at en skulle tr de ikke hadde gjrt annet enn å frske i nrske vågehvaler. Tidlig i høst hadde vi et slikt eksempel like før møtet i Den Internasjnale Hvalfangstkmmisjnen. Med henvisning til en frsker ved Internatinal Institute fr Envirnment and Develpment, Simn Nrthridge gikk Siri Hall i Nrges Dyrebeskyttelsesfrbund ut mt de nrske bestandsmdellene sm hun mente var lite å stle på. Nrske hvalfrskere sm skulle kjenne til sine internasjnale kllegaer hadde ikke hørt m denne nye hvalfrskeren (Fiskets Gang nr. i i/82). Miljøvernrganisasjnene trykker imidlertid slike nye stjerneskudd til sitt bryst i et felles ønske m å frby all fangst på sjøpattedyr fr enhver pris. Mt slike følelser kjemper de aller fleste frgjeves, det er likevel viktig å ha ekspertise sm kan avvise de aller verste utslagene av vitenskapelig føleri. Og det er her Karl Inne Ugland kmmer inn. Fiskets Gang har hatt en samtale med den nye bestandsfrskeren, g vi spurte først hva han mente m frsøkene på å mistenkeliggjøre de nrske bestandsverslagene: - Jeg vil først si at mange av de frskerne sm har kmmet med kritikk av den nrske mdellen ikke tar hensyn til frtida. Vi har et histrisk mment i den hvalfangsten vi driver, g det er helt klart at bestandens størrelse etter så mange års fangst tilsier at det ikke er nen fare fr den nrd-østatlantiske vågehvalbestanden. Hadde det vært slik ville det kmmet fram i antallet hval sm blir tatt hvert år. Det må gså legges til at frskere fra det internasjnale instituttet sm nå kjemper mt fangst av sjøpattedyr har Den franske filmstjernen Brigitte Bardt både med g uten pels er gallinsfigur i kampen mt selfangsten. F.G. nr. 25, uke 52,

4 ffishets t;ang Denne annnsen std å lese i siste nummer av The Ecnmist. Den innehlder direkte usanne pplysninger. lagt fram bestandsanalyser av fr eksempel den japanske spermhvalen sm viste at denne bestanden var langt under det kritiske punktet. Vitenskapelig Nå er det bare det at disse analysene er gjrt med basis i mdeller sm er beregnet på sel. Man har rett g slett antatt at hval er sel g kmmet fram til bestander sm ikke har ne med virkeligheten å gjøre. De fleste frstår vel hvr galt det bærer avsted å legge selmdellen til grunn fr hvalen. Det er allikevel på basis av slike analyser den japanske spermhvalkvten er blitt halvert. Dette ved hjelp av helt uvitenskapelige metder. Det er vel ikke lenge før vi får ppleve at målet helliger middelet fr disse menneskene.gså når det gjelder bestanden av vågehval. - l et nylig utkmmet nummer av tidsskriftet The Ecnmist er det en annnse fra Animal Welfare Institute hvr det hevdes at hvalfangerne er i ferd med å utrydde flere hvalarter. Finnes det egentlig bevis fr at det ikke er fare fr verbeskatning av enkelte arter? - Vi har i hvertfall ikke bevis fr det mtsatte. De nrske tallene fr den vågehvalbestanden vi fangster på er på mlag dyr. Disse tallene er fullt ut akseptert av den vitenskapelige kmiteen i IWC. Det er her verd å merke seg at kvten på mlag 1700 dyr gså hadde vært frsvarlig m bestanden hadde vært nede på dyr. USA driver fangst Slike påstander sm kmmer fram i denne annnsen savner enhver tilknytning til virkeligheten. Den eneste hvalarten sm er tilnærmet truet er Grønlandshvalen. Denne er det bare urbeflkningen på Grønland g i Alaska sm fangster på. Det er interessant at USA under årets møte i Hvalfangstkmmisjnen stemte mt et frslag m å frby all fangst av denne arten. Det landet sm truer Nrge med imprtrestriksjner driver med andre rd selv med fangst av den mest desimerte hvalart i verden. Det hjelper lite at det er såkalt WHALING BAN ENDANGERED BY OUTLAW NATIONS Japan, Sviet Unin, Peru and Nrway Threaten Survival f the Great Whales These natins annunced last mnth thetr def!bnce f a cmmerctal whahng ban, sel fr 1986, that was vted verwhelmtngly by the lnternettnal Whallng Cmmtsstn (IWC) tn July The whalers have a/ready pushed mst whale spec1es l the bnnk f extmctin. Nw they are ltq uidating the last f the expltled spectes We need the he/p f every cncerned ctltzen and gvernment t save the whales frm extmcttn Internatinal Cndemnatin The whaling nattens are cntemptuusly 1gnnng m ternal!nal and scten!fltc ptntn Ten years ag the Untled Nattens calted unantmusly fr a mratrtum n all cmmerclal whallng, bul the whalers have slaughtered mre than 300,000 f the gtant manne mammals stnce then The Internatinal Un1n fr the Cnservalln f Nature, a presttgius sctenttfic bdy. has repeatedly calted fr an end t the k1hmg What wtll futura generaltns f mank1nd say f us 1f we allw a few greedy cmmerctal tnterests t wtpe frm the face f the Earth an ent1re famtly f ammals. creatures w1th brains cmparable t aur wn? Sir Peter St1, the great naturahst. states "In ltght f ur present knwledge f!hese magnrficent mammals, n crvil!sed persn can cntemplate whaltng wrthut revulsrn and shame at the msenstijvlty f aur wn spectes. Whahng 1s an atfrnt t human d1gntty, a debasement f human values and senstbtltty " Japan's Defiance Japan 1s the leader f the whale--slaughter, stnce rt ktlls the mst and buys al mst all the whale meat and tl A handful f ruthless Japanese crrxjratrns d1ctate gvernment plrcy. But Japanese publrc ptntn strngly supprts the 1986 whaltng ban A recent Gallup Plltn Japan shwed that 76% f the Japanese pep!e are aga1nst rejecttng the!wc declstn, wh1le JUSI170,t ppse the ban The Untted States IS OON COilS!denng ecnrtllc sancbns 1n retaliatln tjapan'sdefiance,mdudmg sharpcuts mjapan's tucrattve fishmg wtthm the U S 20Q..mtle zne The uttaw whallng natins are als refustng t stp ustng the cruel "cld" harpn. banned by the twc because tl causes prlnged, agntzmg death fr mre than 10,000 whales annua/ty lceland, Brazil and Suth Krea are als refusmg t abandn th1s m humaneweapn urbeflkning sm fangster på Grønlandshvalen. Om teksten i en slik annnse skulle ha ne med sannheten å gjøre så gjelder den amerikanske statsbrgere sm fangster på g truer en hvalart. En annen ting sm sjelden kmmer fram er at amerikanske tunafiskere hvert år dreper titusener av delfiner. Delfinen er sm kjent gså en hvalart. Mralspørsmål - Når det ikke er vitenskapelig grunnlag fr å avslutte fangsten på hval, g når vi i tillegg vet at stre mengder hval i verdenshavene kan true fiskebestandene, hvrfr er det da frtsatt frskere sm arbeider fr å stppe hvalfangsten? - Etter min ppfatning har disse frskerne lagt vitenskapen tilsides i Please Help Save the Whales J1n the 1nternal!nal cnserval!n cmmunity m the ehrt t save these extrardmary creatures frm exllnctln Pubf1c pressure can frce the whal1ng natins t la y dwn the1r deadly harpns Here's what yu can d 1) Wrlte a frce ful letter t the pnme ministers f Japan and Nrway, demand1ng!hat they stp the slaughter. The1r addresses are: Nrway, Hn. Kaare Willch, Pnme Minister. Pstbks 8001-DEP, Osl 1, Nrway Japan, Han. Yasuh1r Nakasne, Pnme M1mster, Nagata<h, Ch1yda-ku Tky 100, Japan 2) Alert yur frfenda abut the pltghl f the whales Ask them t help. Wnte a letter t yur lcal newspaper. Request fftc!als f yur gvernment t bnng pressure n Japan and Nrway t halt the killmg. 3) Dn't buyflsh frm the Japan nnd Nrwny. Send a message t thetr fishmg tndustries thatlheir destruc!ln f the whates wiu east them dearty Help Us Cntinue Our Campaign t Save the Whales We urgently need yur hel p t battle the whahng m terests Please cntnbute as much as yu can. A rna jar breakthrugh 1n whale prtect1n 1s s clse that yur tax-deducttble (t U.S. c1tizens) dnatin 1s mre 1mprtant than ever Fr a dnatln f U.S. $15 r mre. yu wilt recetve a beautiful, fur<lr pnnt f the sperm whales (abve) measurmg 20'' by 26". All lunds wttl be used t alert the public t the crisis f whale survtval Antmat Welfare tnsttlute. P O Bx 3650, Washtngtn, D C TheAntmal Welfare lnstrtute has wrked stnce 1951 t prevenl animal suffenng and the explitatin f endangered spectes. All f aur suj>ix)rt cmes frm cncerned mdtvtduals and grups. A cpy f AWI's annua! reprt is avallable n written request t AWI r t the New Yrk State Dept. f State, Office f Chanl!es Regtstrattn, Albany, N.Y l l want t help SAVE THE WHALES l Please send me mre tnfrmalln abut hw l can hetp save the whales l Enclsed 1s my tax-deductible cntnbultn f $ l l ~~e 8 aks 8 e cs~~c~ ~:y=~~~~~:,~~~:,'~:'!~:,~~~~~:~ EF l l (U.S. $15 mmtmum dnat1n) 1 l Name l l Address l l C1ty Z1p l l Cuntry l Antmal Welfare Institute, P O. Bx 3650, Washingtn, D.C l l dette spørsmålet, det er her utelukkende snakk m mral. Det virker sm m mange er tilhengere av en altmfattende filsfi sm går ut på at m vi mennesker skal redde ss fra den stre katastrfen må vi først vise at vi klarer å redde det dyret sm står nærmest mennesket. Det er i denne sammenhengen de har lagt sin elsk på sjøpattedyrene. - Du skal nå begynne sm bestandsfrsker, g får vel en del å gjøre med frskere tilknyttet Institute fr Envirnment and Develpment. Hva blir dine ppgaver de kmmende tre åra? - Jeg har tidligere arbeidet med likevektsmdeller både fr sel g vågehval. Jeg vil nå prøve å generalisere disse. Videre vil disse mdellene bli simulert på elektrnisk regnemaskin. Det var på basis av spesiell bruk av de såkalte minste-kvadrat-metdene at F.G. nr. 25, uke 52, 1982

5 f1ishets Gang Avanserte matematiske mdeller g datamaskin er hjelpemidlene til bestandsfrsker Karl Inne Ugland. den japanske spermhvalkvten ble halvert, sm jeg tidligere har nevnt. Fr å hindre lignende bruk av disse metdene på vågehvalen vil jeg videreutvikle denne metdikken fr hvalbestander, med spesiell anvendelse på denne hvalarten. Mdellene innehlder kmplisert matematikk, databehandling g statistikk sm det er viktig at vi har ekspertise på. Kunngjøring fra garantikassen fr fiskere Fr å ppnå en rask saksbehandling av både ferierapprter g minstelttskrav, er det av str betydning at skjemaene er utfylte så nøyaktig sm mulig. De pplysninger sm må freligge før sluttbehandling kan finne sted, er: 1. Fartøyets registermerke 2. Hvilke fiske sm er drevet 3. Redskapstype 4. Driftsperide 5. Brutt fangst 6. Fellesutgifter 7. Mannskapets fødselsdat g persnnummer 8. Mannskapets ltt 9. Mannskapets driftstid (begynner- g sluttdat ved avvik fra fartøyets ttale driftstid.) 1 O. Eventuelle andre inntekter i rapprteringsperiden. Ved krav m minsteltt der driftsperiden er krtere enn garantiperidens varighet, må redegjørelse fr hele garantiperiden vedlegges. C-skjemaet må være attestert av kmmunekassereren i ppgjørsmttakers hjemstedskmmune. Garantiperidene g peridene fr ferierapprtering er sammenfallende, g er fastsatt slik: Søknadsfrister Frist fr innsending av minstelttskrav er 6 uker etter garantiperidens utløp. Unntak gjelder i tilfeller hvr ppgjør fra salgslag freligger senere. l slike tilfeller er fristen 6 uker etter at ppgjør er sendt fra salgslag. Krav m minsteltt registreres gså sm ferierapprt. Frist fr innsending av ferierapprter er satt til utløpet av påfølgende rapprteringsperide. Unntak gjelder fr periden hvr fristen utløper ved utgangen av februar måned i det påfølgende år. Tilvekst til frskermiljø Jeg vil gså se det sm min ppgave å se på de vitenskapsfilsfiske aspekter ved bestandsreguleringer. Et av kravene fra verne-interessene er at det ikke skal tillates mer enn 5% usikkerhet ved fastsetting av bestandene. Denne p,rsentstørrelsen gdtas vanligvis fr kntrllerte labratriefrsøk. Det sier seg selv at dette ikke kan gjelde fr hvalfangsten med fr eksempel de ukntrllerbare frhldene det er i Barentshavet. Mitt bidrag i denne debatten vil være å lage risikmdeller sm kan gi eksakte svar på knsekvensen av de ulike reguleringsbestemmelser, avslutter Karl Inne Ugland sm kan vise seg å bli en verdifull tilvekst til frskermiljøet på hvalbestander. Før selimprtfrbudet km pp i EF-parlamentet prduserte frskere artikler fr å bevise at selen var truet. Skjer det samme i frbindelse med vågehvalen skulle vi nå ha flk sm kan avvise slike bestandsmdeller. Fiskerikmiteen til Trndheim g Trmsø Strtingets sjøfarts- g fiskerikmite skal vitja Trndheim 25. g 26. januar. Kmiteen skal på vitjing til Trmsø 1 O. g 11. februar. FTFI til Murmansk Fiskeriteknlgisk Frskningsinstitutt, sm skulle ha vitja Murmansk i byrjinga av desember har utsett turen til i februar. Frmålet med turen er å utveksla røynsler med svjetiske frskarar m bruk av ldde g klmule til knsum. F.G. nr. 25, uke 52,

6 ffishets c;ang ~------LAN&LØVVE------~ Følgende har fått erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen: Odd Olsen, Tjørvåg, Einar Thrsen, Vedavågen, Tre E. Trsen, Åkrehamn, Knut J. Opheim, Sandve, Karsten Brun, Vedavågen, Kjell Eivind Kristffersen, Kr Vedavågen, Gunnar Strand, Bøml, O Einar Thrsen, Vedavågen, Didrik Stnghaugen, Åkrehamn, Klaus Kristffersen, 500 Vedavågen, Karsten M. Lønning, Bøml, Paul Mannes, Vedavågen, Nils Blakstad & Sønner, Kristi ans u nd, Marselius Halvrsen, Vedavågen, Klaus Kristffersen, Vedavågen, Olje/fisk penger Disse har fått støtte fra lje/fiskfndet til anskaffelse av utstyr fr knsumfiske eller kmbinert fiske: Ole Helgesen, Kr. Skudeneshavn, År-Stein Skjelde, Utsira, Kjell Rasmussen, Røvær, Sigmund Kvalsvik, Kvalsvikøy, Harald Thmassen, Utsira, Helmik Hetland, Vedavågen, Gunn leiv Dahl, Vedavågen, Per Harald Brun, Klvereid, søker m etablering av blåskjellanlegg, 50 x 1 00 m - 3 anlegg. Karsten Brun, Vedavågen, har fått kr ,- i erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen. «Årøybuen» Frde Saltskår, Kleppestø g Jhn Heine Saltskår, Buskøy, har fått tillatelse til å erverve eiendmsretten til m/s «Årøybuen», M-16-AV Fiskeridirektøren finner gså å kunne gi tilsagn m at det kan påregnes industritråltillatelse fr fartøyet. Tillatelsen mfatter industritråling syd fr 64 n.br. g knsumtråling syd fr 65 n.br. Tillatelsen mfatter ikke trålfiske etter ldde g heller kan det ikke påregnes kvte av nrsk arktisk trsk nrd fr 62 n.br. fr fartøyet. Fartøyet kan nyttes til trålfiske etter reker nrd fr 62 n.br. uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren. Fartøyet kan ikke nyttes til ringntfiske dersm lastekapasiteten er ver 1500 hl. Helmik Hetland, Vedavågen, har fått Kr ,- i erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen. Kjell g Kåre Østrem, Haugesund, har fått Kr ,- i erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen. Onar Gudmundsen, Vedavågen, har fått Kr ,- i erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen. «Lwinda» Jan M.K. Mikalsen, Skaland, har fått tillatelse til å erverve eiendmsretten til m/s «Lwinda», T-54-T. Fiskeridirektøren finner gså å kunne gi tilsagn m at det kan påregnes reketråltillatelse fr fartøyet. Fartøyet kan ikke nyttes til fiske med trål uten at det freligger særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren. Svein Nrmann, Leka, søker m etablering av blåskjellanlegg 100 x 100 m. Hallvar Selbekk, Åfjrd, søker m etablering av blåskjellanlegg 100 m a 2. Jn Jhnsen, Vallersund, søker m etablering av blåskjellanlegg. Odd Vistnes, Tjøtta, søker m etablering av blåskjellanlegg, 250 x 1 00 m. Karle Andersen, Vandve, søker m etablering av blåskjellanlegg, 2000 m b.strekk. Ry Bærø, Lismarka, søker m etablering av blåskjellanlegg, Bærøyvågen, 250 x 100 m. Odd-Bjørn Kvalvaag, Lepsøy, har fått avslag på sin søknad m etablering av blåskjellanlegg ved Nrde Neset, Os kmmune. Antn Sunde, Olden, søker m etablering av blåskjellanlegg, ca m bæretau. Gunnvald Kvalsvik, Kvalsvikøy, har fått kr ,- i erstatning fr skade på fiskeredskap sm følge av ljevirksmheten på kntinentalskkelen. Jn Asbjørn Målsnes, Balestrand, søker m etablering av blåskjellanlegg, ca. 300 m b.strekk. 790 F.G. nr. 25, uke 52, 1982

7 Femti år fr nrsk fiskerinæring - <<Kriser har V l hele tiden>> ~ishets (Jøng hatt Eirik Heen, 70, er født på Åndalsnes i Rmsdal. Han utdannet seg til industrikjemiker i Trndheim g begynte deretter ved medisinkntrllen i Svlvær. Dette var midt på trettitallet. Deretter dr han til Stavanger, hvr han fr det meste arbeidet med tang g tare, g var med på å starte den alginatprduksjnen vi har her til lands i dag. Neste stpp var Bergen hvr han egnet sin tid til prblemet frysing- både på lagrings- g transprtsiden, før han dr til Trmsø g knsentrerte seg m filetfrysing uten fi!etmaskin. Alt dette greidde han før krigsutbruddet. Under krigen var han engasjert med en plan fr fryseindustrien i Nrd-Nrge. Etter krigen ble han teknisk sjef i Frinr fra starten i Men i 1950 vendte han tilbake til Bergen til stillingen sm leder fr Statens fiskerifrsøksstasjn, en stilling han hadde fram til mrganiseringen av Fiskeridirektratet i Da ble han direktør fr Sentrallabratriet. Han gikk av fr aldersgrensen i september i år. I tillegg til denne merittlisten, har han en lang rekke utvalg g utredninger på samvittigheten. Han har vært leder fr den fiskeriteknlgiske divisjnen i FAO i fire år, fra 1958 til Og han har vært rådsmedlem i Nrges Teknisk-naturvitenskapelige Frskningsråd i 25 år. Å liste pp alle de andre råd g utvalg han har vært med i vil føre fr lang, men vi kan frsikre at tallet er minst tsiffret. I 1981 ble han slått til ridder av St. Olavs rden fr sin samfunnsnyttige innsats. - Så lenge jeg har arbeidet i nrsk fiskerinæring har det vært snakket m «krise». I 30-åra var det krise på trskemarkedet g det ble snakket m katastrfe. På slutten av femtitallet frsvant silda, g heller ikke den gangen var det mangel på dystre spådmmer. Det var snakk m både krise g katastrfe fr hele sildenæringen. Men vi fant nye sildestammer, blant annet i Nrdsjøen, sm gav ss verfld av sild i en peride. Også den ble nedfisket, g krisestemningen var tilbake. Har vi ikke snart brukt pp dette rdet? Kan vi egentlig kalle det krise? spør Eirik Heen. - Frhldene i dag er vanskelige g prblemene kan gdt bli langvarige. Men å kalle det ressurskrise er ikke å bruke riktig rd. Det er alltid en langvarig prsess å bygge pp en nedfisket bestand. Da vil vi ha en peride hvr råstfftilgangen på flere fiskeslag kan være sterkt begrenset, gjerne ver en åtte-ti års peride. Men vi har hatt sånne svikter før gså. I trskefisket har vi vært frtrlig med at det er perider hvr bestanden er lav g perider hvr den er høg. Og nå er den altså lav, g tildels alvrlig svekket! Heen prater. Hans interessefelt spenner fra tang g tare g alginatprduksjn via tørrfisk g klippfisk til frysing g frskning. - Mens vi er inne på trskefiskeria, Heen. Er det bare valutaprblem sm stpper vår eksprt av tørrfisk til Nigeria, eller er frbrukerne i Nigeria gså blitt mer kvalitetsbevisst? -Jeg mener avgjrt at det er imprtørenes valutavansker sm er årsaken til de prblemene vi har på Nigeriamarkedet. Markedet på Nigeria var stabilt med de kvaliteter vi kunne tilby, så den akutte situasjnen skyldes utelukkende Nigerias betalingsvansker. Og det systemet de har gjør at det ikke er frbrukerne sm avgjør hvilke kvaliteter sm skal kmme på markedet, de er like interessert i nrsk tørrfisk nå sm før. Det spesielle fr tørrfisken er at et enkelt marked, sm Nigeria, tar en så verveldende del av prduksjnen- g gjerne av den kvaliteten sm ikke passer fr tørrfiskmarkedene i Eurpa. Ta fr eksempel lutefiskmarkedene g Italia, de krever en annen kvalitet enn den sm aksepteres i Nigeria. - Men kan vi regne med at Nigeria frtsatt vil akseptere denne kvaliteten? -Ja. Det er ingt:tnting sm tyder på at kvalitetsspørsmålet er den begrensende faktr i dagens situasjn. Det er et valutaspørsmål vi har å slite med. Men det er klart at vi gså har andre markeder, særlig fr klippfisken, sm kan være truet av depresjner. Også fr dette prduktet er vi bundet av et fåtall markeder med betalingsprblemer, sm f.eks. Prtugal g Brasil. Og vi blir svært avhengig av øknmisk vekst i disse landene fr å få salg på våre prdukt. Så vidt jeg har frstått har det ikke vært nen svekkelse i interessen fr disse prduktene. Prblemene i tørrfisknæringen skyldes betalingsvansker i Nigeria. Kvaliteten er akseptert på dette markedet. - Hva er det da vi har gjrt galt, eller ikke har gjrt, sm er blitt så avhengig av få kjøpere? -Vel, det har vært gjrt frsøk på å finne andre markeder gjennm alle år. Tidligere hadde vi gså flere markeder, blant annet Spania sm nå er sjølfrsynt med klippfisk ved sitt fiske i Nrd Atlanteren. Markedene i Mellm-Amerika har vært ustabile på grunn av plitiske frhld g så videre. Men jeg streker F.G. nr. 25, uke 52,

8 ~ishets (jøng Kniven fra de nærmeste medarbeiderne skal gjøre nytte sm brevåpner, berliget Heen. under at det ikke er nen ting sm tyder på at den nrske fisken er mindre attraktiv hs disse målgruppene enn tidligere. Interessen har hldt seg bemerkelsesverdig gdt, men samtidig har det vist seg svært vanskelig å finne nye markeder fr klippfisk g tørrfisk i den vestlige verden. Det kmmer vel av at dette ikke er prdukter sm egner seg fr våre supermarkeder der ferdigvarene dminerer. Å vanne ut fisken i t døgn passer ikke så gdt fr den mderne husmr. Jeg trr dette er grunnen til at vi ikke har hatt den stre apellen til dette markedet. Det gjelder frøvrig gså det nrske markedet, sjøl m lutefisken her er like ppulær sm før. Men det vi her snakker m er tradisjnelle prdukt. Du har gså vært pptatt av å bruke ressurser sm tradisjnelt har vært lite utnyttet. Er det ennå mye ugjrt på dette feltet? Ja, det er helt klart at det er mye ugjrt på dette feltet. Dessuten er det slik at det sm ikke lt seg gjøre fr 30 til 40 år siden fte med letthet kan settes ut i livet i dag. Mange prdukter sm da ikke kunne markedsføres kan gdt ha et marked i dag, ikke minst på grunn av nyvinningene på emballasjefrnten. - Tenker du her på spesielle ting? -Ja, fr eksempel den majnesen vi i sin tid lagde av tran. Tran er en ypperlig emulgeringslje, like gd sm plantelje til slike emulgeringer. Fr å markedsføre dette prduktet måtte vi bruke tuber, p.å grunn av hldbarheten. Men den gangen, i tredveårene, ble den avvist frdi - ble det sagt - det var utelukket at man kunne selge en matvare på tube! En av våre mest erfarne karer i næringsmiddelindustrien mente det var utelukket at nen ville kjøpe ne annet enn tannpasta på tube! Ser v1 fr eksempel på kaviar fra trskergn, sm tidligere ble brukt sm agn til sardinfisket i Middelhavet, er det blitt et attraktivt g lettvint prdukt i denne frmen. Også mange andre fett-prdukt fra fiskeindustrien, sm fr eksempel lever, kan helt sikkert prduseres på denne måten. - Hvrfr trekker vi så ikke inn disse prduktene? - De har vært prøvd sm sagt, men de har ikke blitt trukket fram i lys av våre nye muligheter. Og dessuten er vareutvalget i vår vestlige verden så strt at få våger å prøve å kmme inn på markedet med nye prdukter. Og det sm har utviklet seg på fiskerisiden de siste manns aldrene er fryseprdukter. Det skyldes først g fremst at de har en hldbarhet sm er tilfredsstillende fr alle markeder. Vi har nå åpnet hele den vestlige verden fr våre frsne prdukter sm har det felles at de baserer seg på bearbeidet ferskfisk. Dessuten er en rekke nye prdukter kmmet fram. Fr de klassiske prduktene, det vil si tørrfisk, klippfisk g saltsild, er det i grunnen ikke så stre utviklingsmuligheter. Disse er i grunnen i seg sjøl et gryteferdig prdukt, men krever en viss innsats g tid. - Hva med tang g tare. Det er gså ressurser sm vi i dag gjør ss heller lite nytte av, men sm du har vært pptatt av å finne nye bruksmuligheter fr? - Det er j blitt en industri av vår alginatprduksjn. I alt trr jeg vi høster rundt tnn i året. Vi har sjølsagt større ressurser av tang g tare, men ingen har på alvr frsøkt å få til en matvareprduksjn av denne ressursen i den vestlige verden. Det er bare Japan g Kina sm bruker tang g tare sm grønnsak. Likevel blir j tang g tare, via alginatprduksjnen, brukt i næringsmiddelindustrien. Men jeg tviler på m det vil være nen særlig interesse fr å trekke tang g tare lengre inn på våre matfat. Vi har nk ennå stre muligheter til å utvide markedene fr våre alginatprdukter. Vi kan høste mye mer av disse havets grønnsaker. Blant annet har frskningsrådet satset en del på å finne nye bruksmåter g allerede i 1948 pprettet vi et eget institutt fr tang- g tare-frskning. Det måtte imidlertid legges ned etter krt tid frdi bransjen var fr liten til å frsvare et eget institutt. Den vkste ikke slik mange håpet den skulle gjøre, men stanset på det nivået vi har i dag. 792 F.G. nr. 25, uke 52, 1982

9 ~ishets l;ang -Ja, du nevner institutt. Så vidt vi har bragt på det rene har du vært med å pprette en hel rekke institutt g institusjner i din karriere... - Ja, jeg har nk vært medansvarlig fr en rekke av de institusjner sm er pprettet etter krigen, særlig gjennm arbeidet i NTNF. Det er frhldsvis enkelt å pprette institutter. Det er 10 milliner til hus g 10 milliner til utstyr g persnale g så averterer du etter persnale - g dermed har du et institutt. Men vi har gså måttet både nedlegge g mdirigere institutter, g det har fte vært en vanskeligere situasjn. - Hvilke institutt har du vært med på å pprette? - Det er fr så vidt alle de institutt sm ligger under NTNF, i tallet, fr så vidt sm jeg er medlem i NTNF's Råd. Men vi har gså vært nødt til å bremse g stagnere blant annet det før nevnte institutt fr tang g tare frdi industrien ikke tilsvarte frventningene. Her er det tilpasningsprblemer, sm fte er vanskelige å løse. Dessuten Labratrieleder Nrvald Lsnegard g Eirik Heen. Lsnegard takket fr gdt samarbeid. bør et institutt ha fleksibilitet innebygget ved at persnalet ved instituttet kan finne interesse på andre praktiske felter. Og her kan det fte stå på persner sm vil ha prblem med å tilpasse seg nye virkefelt. - Du var i sin tid med på å pprettingen av Frinr g ble den første tekniske lederen ved denne landsmfattende industribedriften. Har den levd pp til frventningene dere hadde sm utgangspunkt? -Ja, det syns jeg abslutt. Det er lett å kritisere et slikt salgsselskap fr at det ikke blir gjrt nk på prduktutviklingssiden. Men de sm sitter midt ppe i det, har et videre syn på det sm må til - g er kanskje litt mer realistiske. De vurderer alt fra valutaspørsmål til risik g frtjenestemuligheter. På det punkt er det mange sm mener at Frinr ikke har vært effektive nk. Jeg mener at de faktisk har gjrt svært mye. Ne vellykket g ne er falt brt av seg selv. Men målsettingen synes jeg er ganske gdt ppfylt. Vi har fått et internasjnalt ganske betydelig selskap, sm samtidig har gitt plass fr andre. Det har aldri vært nen mnplisering av Frinr, det er ikke ne salgsmnpl. Det viser både Findus g Nrdic Grup. I starten var arbeidet svært preget av usikkerhet. Det var vanskelig å vite hvilken veg vi skulle gå g hvilke markeder det skulle satses på. Det eneste virkelige marked man hadde fr frsne fiskeprdukter. var igrunnen Amerika, i Eurpa var det ingenting. Vanskeligheten fr et slikt kperativ var da at vi hadde en mengde frskjellige pakninger, størrelser g frm sm var ferdigprdusert fr det g det marked. Og det lenge før vi visste hva dette marked ville kunne ta imt. Dette tekniske prblem vldte ss mye bry g vi famlet lenge. Vi frsøkte ss fram med frskjellige frmer fr standardiseringer, uten den helt stre suksessen. De større prdusentene så nemlig en frdel i å ha sine egne «Varemerker» fr å hlde de minde prdusentene på avstand. Først langt ut i femtiåra ble det enighet m emballasje g transprtstandardisering, ne sm g gjrde sitt til at vi kunne standardisere prduksjns- g emballasjeutstyr. Målsetting~ var pprinnelig knkret å etablere et prduksjnsapparat fr markeder på tnn frssen fiskefilet i løpet av 10 år. Det tk vel mer enn 10 år å kmme så langt, men i dag er vi vel bare fr Frinrs del ppe i mlag tnn. - Men det har vært et langt lerret å bleike... F.G. nr. 25, uke 52,

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_ ( ), '\, MEpLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ ~s~d~i~g~~ i SAS_ Nytt f~a flys~lskap~~~_ Ska~di~a~isk k~f~~a~s~ på Sla f lyplass i 989_ S~~i~

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

NAVIGARE. New IMO convention on shipbreaking. ISM - godt sjømannskap på papir. Bjarne i Odda legger inn årene. Nordsjøcup 2009

NAVIGARE. New IMO convention on shipbreaking. ISM - godt sjømannskap på papir. Bjarne i Odda legger inn årene. Nordsjøcup 2009 NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2009 New IMO cnventin n shipbreaking Side 6 14 ISM - gdt sjømannskap på papir Side 24 28 Bjarne i Odda legger inn årene Side 40 41 Nrdsjøcup

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer