Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 16:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem AP Indra Grepp Kristoffersen Medlem AP Berit Anne Sennesvik Medlem AP Ida Marie Pinnerød Medlem AP Cecilie Lekang Medlem AP Anne Mari Haugen Medlem AP Even Sjøvoll Medlem AP Arild Ørjar Mentzoni Medlem AP Kristin Hunstad Varamedlem AP Morten Melå Øystein Mathisen Varamedlem AP Inga-Lill Sundset Lisbet Herring Varamedlem AP Odd A. Lund Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP Jonny Gulbrandsen Medlem FRP Kari Holt Storstrand Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Odd Paulsen Medlem FRP Raymond Andreassen Medlem FRP Allan Ellingsen Nestleder FRP Tommy Wisth Medlem FRP Eugen Ludvigsen Varamedlem FRP Charlotte Rolandsen Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll Medlem H Stian Hiis Bergh Medlem H Hans Petter Horsgaard Medlem H Cato Henriksen Medlem H Mona Lillehaug Medlem H Jan Kåre Moen Varamedlem H Joakim Sennesvik Sigrid Helene Rolandsen Varamedlem H Johan Bakke Svein Eilif Olsen Medlem RØDT

2 Synne Bjørbæk Medlem RØDT Brigt Kristensen Medlem RØDT Randolv Gryt Medlem SV Kirsten Hasvoll Medlem SV Else-Marie Torp Medlem KRF Ingrid Lien Medlem SP Terje Cruickshank Medlem V Ellen Belsom Medlem UAVH Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Arne Øvsthus Ingunn Lie Mosti Knut A. Hernes Kornelija Rasic Stilling Rådmann Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen Kommunaldirektør, helse- og omsorgsavdelingen Kommunaldirektør, teknisk avdeling Konst. økonomidirektør Det fremkom merknader til innkallingen og sakslisten som gikk på innsyn og oversikt over møtedokumenter, tidsfrister for interpellasjoner og ettersending av saksframlegg. Følgende hadde ordet i debatten: Svein Olsen (Rødt), Berit Sennesvik (AP), Brigt Kristensen (Rødt), Ida Pinnerød (AP), ordfører Ole H. Hjartøy (H). Ordfører tok deretter følgende opp til votering: 1. Bodø bystyre er lovlig innkalt. Bystyret vedtok enstemmig at bystyret er lovlig innkalt. 2. Realitetsbehandling av ettersendt sak PS 15/12 Bodø Havn KF. Investeringsbudsjett Bystyret vedtok enstemmig å avvise behandlingen i dette møtet. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 10. og ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 15/13, PS 15/1, PS 15/2, PS 15/3, PS 15/4, PS 15/5, PS 15/6, PS 15/7, PS 15/8, PS 15/9, PS 15/11, PS 15/14, PS 15/10. Sak 15/10 ble behandlet i lukket møte. Følgende ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen: Odd Paulsen (FRP) Else Marie Torp (KRF) Adelheid Kristiansen (AP)

3 Permisjoner: Ingrid Lien (SP) ble innvilget permisjon fra kl til Jon Albert Alstad møtte som vara. Øystein Wik (FRP) ble innvilget permisjon fra kl 15.00, ingen vara møtte i hans sted. Svein Olsen (Rødt) ble innvilget permisjon fra kl 15.00, ingen vara møtte i hans sted. Inhabilitet: Sak 15/1: Sak 15/8: Sak 15/10: Stian Hiis Bergh (H) og Arild Mentzoni (AP) erklærte seg inhabile. Øystein Wik, Hans Petter Horsgaard og Anne Mari Haugen erklærte seg inhabile. Hans Petter Horsgaard erklærte seg inhabil. Ettersendt: PS 15/12 Bodø Havn KF. Investeringsbudsjett RS 15/2 Høring regional plan for bibliotek i Nordland Orienteringer: Fra ordføreren: Alternativ julefeiring 2014 Nyttårsfeiring i Rensåsen Bodø Håndballklubb - sølvmedalje i cupfinalen med påfølgende mottakelse og utnevning som Bodøambassadører Bodøs markering på NHOs årskonferanse Møte samferdselsdepartementet handlingsrom for Bypakke Bodø, presentasjon av Ny By ny flyplass Møte utdanningsdepartementet/ statsråd vedr. studentboliger, universitetsstruktur m.m. Møte med Nordlandsbenken på Stortinget Ny flyplass og Saltenpendelen Stor konferanseaktivitet i Bodø ; Nordlandskonferansen, Luftfartskonferansen, NHOs årskonferanse Kjøp av Vågøynes gård viktig beslutning for Bodø Fellesmøte mellom 23 kommuner og statsminister/ justisminister vedr. fremmedkrigere Deltakelse i regi av Salten Regionråd på Kirkeneskonferansen/ partnermøte Nordnorgekontoret Besøk fra rederiforbundet Besøk fra Arctic Frontiers Markering av samefolkets dag 6. februar Bodø Jazz Open eksempel på Stormens potensiale Gårdeierforeningen i Bodø skaper økt trivsel i sentrum BDO: Presentasjon av mulighetsstudie Salten Skriftlige spørsmål: Spørsmål fra Ingrid Lien (SP): Lakselva bru: I løpet av andre halvdel av januar 2015 gjorde Statens vegvesen en utbedring av brua over Lakselva i Misvær. En utbedring som har vært etterspurt i en årrekke, en utbedring som skulle sørge for at myke trafikkanter skulle kunne komme seg trygt over. Denne brua er en del av skoleveien for veldig mange av barna som går på Misvær skole, i tillegg til at det er den veien mange av innbyggerne i Misvær må bruke for å nå butikk, post, bensinstasjon, kafé etc.

4 Denne utbedringen ble dessverre det motsatte, nemlig en skikkelig trafikkfelle der gående og syklende må ut i selve veibanen for å krysse brua. Brua er i utgangspunktet så smal at den er envegskjørt. Utbedringen besto i å sette opp nytt rekkverk med dertilhørende autovern på innsiden av det gamle rekkverket slik at brua gikk fra å være smal til å bli enda smalere, og nå uten den lille kanten som til da hadde fungert som et lite «fortau». Dette ble behørig kommentert i et avisoppslag den 24. januar i avisa Nordland. (se vedlegg) Som sagt, dette er skoleveien til mange av skolebarna på Misvær skole. I en årrekke har det i Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan vært påpekt behovet for en sikrere skolevei her. Misvær sentrum fikk for noen år siden en fornyelse, der også trafikksikkerhet ble ivaretatt. Brua var da en flaskehals som måtte utbedres, og arbeidet ble satt i gang i januar i år. Men resultatet ble alt annet enn trafikksikkert. Brua oppleves så farlig at rektor på Misvær skole fant det nødvendig å få på plass busstransport for elevene. Det har han fått ordnet via skolekontoret. Det koster da kommunen ca. kr pr. måned å skysse disse elevene til og fra skolen. En kostnad som kunne vært unngått ved at brua hadde blitt gjort sikker for myke trafikanter. Leder i FAU ved skolen har vært i kontakt med Bodø kommune, teknisk etat, for å høre om det kunne være mulig for kommunen å søke midler fra Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg. Søknadsfrist er 11. februar i år for neste års tildeling. Bodø kommune kunne søke, for så å forskuttere nødvendige midler. Det var først gitt positiv tilbakemelding, men så ble det gitt kontrabeskjed. Og beskjeden var at man prioriterte ikke dette siden vegen er en fylkesveg. Søknader om midler fra NFTU skulle prioriteres til kommunale gang og sykkelveger i sentrum. Dette er i beste fall et dårlig signal til denne kommunedelen. Selv om dette er en fylkesveg, er dette skolevegen til barn i Bodø kommune. Og skolebarna i Misvær er vel like mye verdt som barna i sentrum? Bodø kommune har jo en høy profil når det gjelder folkehelse. Sist er det poengtert i sak i avisa Nordland om de foreldrene som har valgt å kjøre barna sine til Østbyen skole. Det er ikke i tråd med satsinga på folkehelse at kommunen nå velger å busse elevene som kunne gått eller syklet til skolen. Mitt spørsmål til ordfører blir da: Vil ordfører ta initiativ overfor de nødvendige instanser for å få til en snarlig løsning som sikrer en god og trygg kryssing av Lakselva? Dette gjelder barns skolevei og også de øvrige innbyggernes atkomst til sentrum. Svar fra ordfører: Bodø (som ble årets Trafikksikkerhetskommune i 2014) skal være en trafikksikker kommune, særlig med tanke på veier der barn og unge ferdes. Derfor vil ordføreren snarlig ta kontakt med veieier (Nordland Fylkeskommune), med sikte på å finne en trafikksikker løsning på problemene som har oppstått. Spørsmål fra Ingrid Lien (SP): Vestvatn alpinanlegg. Som kjent mottar Misvær idrettslag kr i årlig driftsstøtte for drift av alpinbakken i Vestvatn. Da dette ble vedtatt, ble det samtidig innført en ordning med transport av barn og ungdom med kulturkort, fra Bodø sentrum til alpinbakken hver lørdag. Dette som et tiltak for å få ungdommen ut til bakken, slik at den kunne brukes og en hjelp for å få billettinntekter til idrettslaget. Dette har fungert bra de siste årene.

5 Så i sesongen 2014/2015 opplever idrettslaget at dette tilbudet er sterkt redusert. Da bakken åpnet 10. januar opplevde man at bussen gikk til Sulis (som ligger i vår nabokommune) i stedet for til eget anlegg i Vestvatn. Og det har den visstnok gjort fram til nå. Bussen har i alle fall ikke gått til Vestvatn. Men 4. februar kom det en såkalt «gladnyhet» til ledelsen i bakken at det skulle settes opp 2 busstransporter til Vestvatn i februar, og det ble uttrykt håp om flere bussforbindelser i vinterferien og i mars. Men ikke noen konkret avtale. Altså settes det opp buss 2 av 7 helger fram til vinterferien. Dette er ikke godt nok. Misvær idrettslag opplevde i siste formannskapsmøte at flere søknader om økonomisk støtte til ulike tiltak i bakken ble avslått. Den ene søknaden ble avslått med følgende begrunnelse: «Misvær IL åpen bakke Misvær IL har søkt om kr ,- til åpen bakke. Åpen bakke skal gi inntil 700 personer en gratis dag i alpinanlegget. Tiltaket støttes av Norges Skiforbund og deres hovedsponsor DNB som organiserer påmeldingen. Misvær IL mottar årlig driftstilskudd på kr ,- fra Bodø kommune til Vestvatn alpinanlegg. I tillegg organiserer Kulturkontoret transport i helgene for barn og unge med kulturkort til alpinanlegget. Misvær IL innstilles ikke på støtte». I ovenstående begrunnelse er det to feilaktige opplysninger: 1. DNB som hovedsponsor for arrangementet «åpen bakke» gir ingen økonomiske bidrag. Det har jeg fått bekreftet fra daglig leder i idrettslaget. 2. Kulturkontoret har ikke organisert transport til Vestvatn alpinanlegg så langt i vinter, men derimot til Sulisbakken i vår nabokommune. Misvær idrettslag vil selvfølgelig forholde seg til et avslag på en søknad om økonomisk støtte, men det er sørgelig å oppleve at det ikke blir henvist til korrekte fakta når man skal begrunne avslaget. Mitt todelte spørsmål til ordfører blir da: 1. Vil ordfører ta opp igjen den søknaden som ble avslått med ovenstående begrunnelse på nytt slik at søknaden kan behandles med korrekt informasjon? 2. Vil ordfører ta initiativ til at det igjen settes opp regelmessig busstransport i helgene til Vestvatn alpinanlegg i stedet for å transportere ungdommen til nabokommunen? Svar fra ordfører: 1. Formuleringen i formannskapets saksframlegg er direkte sitat fra Misvær ILs søknad: Tiltaket støttes av Norges Skiforbund og deres hovedsponsor DNB som organiserer påmeldingen. Hverken søknaden eller saksframlegget sier noe om hva støtten fra skiforbundet eller DNB innebærer. Derimot nevnes det at Bodø kommune allerede bidrar med kr ,- i årlig tilskudd til driften av alpinanlegget, samt transport i helgene. I tillegg har Bodø kommune nylig bidratt med betydelige beløp til de investeringer som er gjort i anlegget. Med begrensede midler til fordeling på 60 søknader ble ikke Misvær IL prioritert i denne omgang. Kulturkontoret kan ikke se at det framkommer feilaktige opplysninger i saksfremlegget. Vi mener at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden på nytt. 2. I møte i desember ble Misvær IL informert om at det mest sannsynlig ville bli endring i finansieringen for transporten. Fylkeskommunen som bidrar økonomisk til transporten, har mistet sin finansiering til kulturkort, etter at dette ble kuttet fra statsbudsjettet. Dette fikk Bodø kommune vite i slutten av desember. Reduserte budsjetter vil kunne føre til redusert tilbud. Kulturkontoret ble i e-post fra MIL 6. januar informert om at Vestvatn alpinanlegg skulle åpne 10. januar. Da var det allerede organisert busstransport til Sulis, med påmelding fra før nyttår. Dette ble

6 MIL informert om per e-post 6. januar. Samtidig ble det foreslått fra Kulturkontoret å sette opp busstransport til nettopp Åpen bakke 18. januar, men dette fikk aldri kulturkontoret noen tilbakemelding på. Etter dette hørte ikke Bodø kommune mer fra MIL. MIL ble per e-post 4. februar informert om busstransport i februar, lørdag 14. og 21. februar, med påmelding via ungdomma.no. Lørdag 7. februar var bakken stengt pga. orkanen Ole. Busstransport til Vestvatn alpinanlegg, i regi av Kulturkontoret, er et tilbud til Bodøs barn og unge som har lyst å stå på ski. Transporten til Vestvatn alpinanlegg prioriteres foran bakken i Sulis, så fremst den holder åpent og det er tilgjengelige midler på kulturkontorets budsjett. Spørsmål fra Ingrid Lien (SP): Veterinærvakt i Bodø Kommune Siden i høst har det vært uttrykt en god del frustrasjon fra veterinærene i Bodø sin side over det de mener er en uholdbar vaktordning. Kort oppsummert føler spesialiserte veterinærer at de må arbeide med arter de ikke behersker, jobbe uforutsigbart mange timer i døgnet, og at det til dels stilles høye krav til kvalitet på behandlingen. I tillegg oppleves det vanskelig å ivareta natte- og helgevaktene på en god nok måte, all den tid det kun er en veterinær som skal serve en såpass stor kommune, fra Saltstraumen i sør til Kjerringøy i nord. Vaktordningen har i praksis vært uendret over lang tid, og i en by som Bodø som vokser såpass raskt er det et stort behov for å tilpasse tjenesten etter de behov som til enhver tid er tilstede. Dette er et landsdekkende problem. Tilpasninger har vært utført i flere kommuner, og der dette blir gjort må det ekstrabevilgninger til fra den enkelte kommune. Bodø kommune er enda for liten til at en privat finansiert ren smådyrvakt er realistisk. Det er et dramatisk fall i produksjonsdyrmengden, da det bare i år forventes massiv nedlegging i landbruket. Bare nedleggingen av Bodin gård vil stå for en stor del av dette fallet. Hest er i oppsving, men hesteeierne er til dels illojale mot lokalt veterinærpersonell. De henter ofte inn billig arbeidskraft utenfra. Dette underminerer markedet, og gjør at det kun er rom for èn selvstendig næringsdrivende stordyrveterinær i kommunen. Som en følge av dette er denne ene veterinæren frarøvet muligheten til å ta ferie. Heller ikke ordinært sykefravær er mulig. Det bør kunne forventes at det er to med denne kompetansen på fast basis i Bodø som deler på dette ansvaret. Det er et kommunalt ansvar at begge ordningene fungerer: Veterinær på vakt for alle arter, samt dekning for produksjonsdyr innenfor ordinær arbeidstid. Fristen for å løse bemanningsproblemene er overskredet med stor margin. Høsten 2014 utlyste Bodø kommune vaktordningen nasjonalt, ca. ett og et halvt år etter at fristen for utlysning var utløpt. Det ble utlyst to ganger, begge gangene uten søkere. Ingen veterinær, deltakende i dagens ordning eller ei, ønsket lenger å påta seg veterinærvaktbelastningen. Årsakene ble grundig belyst fra veterinærene sin side, og vist til at det allerede i 2011 ble presentert et behov for tilpasning av vaktordninga. Det er etter årsskiftet 2015 etablert en midlertidig avtale som utløper 1.april Hvor mange dyr som finnes i Bodø, som skal serves av de veterinærer vi har, vites ikke eksakt. Men et estimat viser et minimum på 5000 hunder, og 9000 katter, samt 500 hester i kommunen vår. I tillegg kommer også produksjonsdyr som kyr, sauer, geiter. Det finnes også et stort antall andre kjæledyrarter. Det hersker ingen tvil om hvor ansvaret for dekningen ligger. En fungerende vakt er et kommunalt anliggende. Det er også tilstrekkelig veterinærdekning for produksjonsdyr innenfor ordinær arbeidstid. I en midlertidig løsning har kommunen bevilget penger slik at to veterinærer kan være på vakt samtidig, en med kompetanse på smådyr, og en på produksjonsdyr/hest. Dette er en ordning som oppleves som tilfredsstillende av de veterinærer som deltar i vaktordningen. Denne ordningen gjør at de veterinærer som er på vakt, får anledning å utføre jobben på en faglig god måte. Men i og med

7 at denne midlertidige avtalen utløper 1. april i år, har veterinærene selv bedt om en avklaring senest 1. mars for å gjøre dem i stand til å tilpasse sine ordninger. Derfor ordfører, vil jeg be om at det blir laget en sak til politisk behandling der det blir utredet hvilke problemstillinger som faktisk er til stede, både når det gjelder natt- og helgevaktordninger, samt mangel på produksjonsdyrveterinær, og hvordan dette kan løses på en tilfredsstillende måte for alle parter. Det gjelder arbeidsforhold generelt, ferieavvikling, finansiering som sikrer produksjonsdyrveterinærer i vaktsystemet etc. Jeg viser for øvrig til verbal ang. veterinærvaktordning som er en del av budsjettvedtaket fra desember Spørsmål til ordfører blir da: Vil ordfører sørge for at det snarlig blir laget en sak til politisk behandling som belyser situasjonen rundt en god nok veterinærvakt for natt og helg, og med forslag til løsning på problemet, samt avklare hvordan man skal løse bøndenes behov for en tilfredsstillende løsning rundt produksjonsdyrveterinær på dagtid? Som nevnt ovenfor haster dette i og med at den midlertidige avtalen utløper 1. april Spørsmål fra Anne Mari Haugen (AP): Veterinærvakt Bodø Kommune: Viser til tidligere stilte spørsmål og situasjonen rundt veterinærvakt i helgene i Bodø kommune, kan ordføreren si noe om progresjonen i denne saken? Svar fra ordfører: Det kommer en politisk sak angående veterinærvaktordninga som skal opp i formannskapet 4. mars, og i bystyret 26. mars Saken er aktualisert gjennom at kommunen slik situasjonen er i dag, ikke har ei fungerende veterinærvaktordning etter Hovedpunktene i saken er skissert for veterinær i vaktordningen Linda Bakken Bøe pr , og det uttrykkes tilfredshet med at kommunen er løsningsorientert med tanke på vaktordningen. Dersom saken blir vedtatt, får Bodø kommune på plass en fungerende veterinærvakt fra Med tanke på behovet for veterinærvakttjenester presiseres det at kommunen har et ansvar, ikke bare for bøndenes behov for veterinære tjenester, men at kommunen også har et ansvar for en tilfredsstillende vaktordning både for produksjonsdyr/store dyr og smådyr. I spørsmålet fra representanten Lien poengteres det at frist for å lyse ut vaktordningen har utløpt med ett og et halvt år. Bodø kommune har ikke hatt hast med å lyse ut ny ordning for veterinærvakten med bakgrunn i at vi har hatt avtale med vaktveterinærene, og at denne har fungert godt helt til høsten Andre kommuner som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Tromsø, har enda ikke kjørt anbud på denne tjenesten. Dette gjelder også flere andre kommuner, blant annet den største landbrukskommunen i nord; Balsfjord. Spørsmål fra Ida Pinnerød (AP): Sosial dumping og svart økonomi Ordfører. Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping og svart økonomi. Sosial dumping er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på, og sosial dumping undergraver også de mange seriøse og dyktige bedriftene i næringslivet. Bodø kommune må være med på å bekjempe denne utviklingen.

8 Bodø kommune og de foretak og selskap som eies av kommunen er samlet en stor arbeidsgiver med ansvar for mange ansatte. Kommunen er også en stor kunde og byggherre, og involverer mange ansatte gjennom innkjøp og utbyggingsavtaler. Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken folk eller bransjer tjener på at anbudsvinnere reduserer kvalitet eller overser rekruttering. Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til oss selv. Ordfører. Rådhus, skoler, barnehager og rusomsorg. Bodø kommune står foran en rekke større byggeprosjekter og har også vedtatt å sette ut viktige kommunale oppgaver på anbud. I Arbeiderpartiet er vi opptatte av at disse oppgavene gjennomføres i tråd med de forventninger og krav som stilles for et seriøst arbedisliv, og vi mener at Bodø kommune må gå foran i dette arbeidet. Vi vil at kommunen gjennom sine innkjøpsordninger og utbyggingsavtaler aktivt bekjemper sosial dumping. Dette er viktig for å unngå at arbeidere fra andre land utnyttes og for å sikre at de seriøse firmaene ikke taper i konkurransen på grunn av sosial dumping. Det er viktig at Bodø kommune, men også selskaper som har kontrakter med kommunen og underleverandører til disse, respekterer spillereglene i norsk arbeidsliv. Det finnes flere eksempler på gode tiltak. Skien kommune har vedtatt en rekke tiltak mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Her setter det offentlige som byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeid skal utføres av folk med fagbrev og av faste ansatte, og at utbygg over en viss størrelse skal være aktive lærlingplasser. I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive skattekriminalitet over lønnsslippen. I Arbeiderpartiet mener vi at vi bør være like frempå i Bodø kommune, og innføre en tiltakspakke for et seriøst arbeidsliv som bygger på Skiensmodellen. Ordfører: Med bakgrunn i dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål: Vil ordfører bidra til at det legges fram en sak for bystyret i løpet av første halvår 2015 som redegjør for en tiltakspakke for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping med utgangspunkt i Skiensmodellen? Svar fra ordfører: Ordføreren har full tillit til at Bodø kommune inngår avtaler etter gjeldende lover og regelverk. Det er ingen indikasjoner på det motsatte. På nåværende tidspunkt vil det ikke være behov eller riktig å innføre en tiltakspakke som Skiensmodellen all den tid dette allerede i dag er gjennomregulerte områder med tanke på lovgivning, forskrifter, reglement, etiske retningslinjer m.m. Ordføreren vil derfor ikke ta initiativ til at det kommer en politisk sak med dette som tema. Spørsmål fra Synne Bjørbæk (Rødt): Bo- og omsorgstilbud innafor rus/psykiatri, Hålogalandsgt.131: I siste bystyremøte i 2014 behandla bystyret struktur og drift av kommunens bo- og omsorgstilbud innafor rus(/psykiatri). et om innskrenking av dagens drift fra 35 til 32 plasser, og ny anbudsrunde der også Hålogalandsgt 131 inngår, ble gjort med knappest mulig margin. Flertallets begrunnelse for kutt i tilbudet og anbudsutsetting var økonomi - det blir billigere for kommunen.

9 I Avisa Nordland 16. januar er overskrifta "Delt drift (-betyr anbudsutsetting også av Hålogalandsgt 131) blir dyrere". Dette bekreftes av kommunaldirektør I. Mosti, og av komiteleder Torp. Forutsetninga for vedtaket ser altså ut til ikke lenger å være tilstede. Om det gjennomføres vil det måtte bety ytterligere reduksjon av tilbudet, enten i antall plasser eller ved kvalitetsreduksjon. Det presserende behovet for de 16 plassene i H 131, og et totalt behov for 70 plasser var godt dokumentert i saksutredninga i desember. Det har sjølsagt ikke forandra seg. De faglige anbefalingene fraråda delt drift - anbudsutsetting i H131. Opplysningene i AN er oppsiktsvekkende, men kommentarene fra komiteleder og administrasjon er verre. Konsekvensen er nå at nok et ferdigstilt offentlig bygg, tiltenkt noen av kommunens innbyggere med størst behov, står tomt. I ANs oppslag får vi vite at administrasjonen forberedte ei sak til møte i levekår-komiteen 27. jan. Møtet er avholdt, men ingen sak ble framlagt, og heller ingen orientering gitt. På spørsmål i komiteen fra meg ble opplysningene i an bekrefta, men ingen sak eller orientering forberedes. "Vi trodde denne måten å gjøre det på skulle være helt uproblematisk", sier komitelederen i AN, på vegne av H, FRP, V, Sp og seg sjøl. Noen av oss andre er ikke overraska. Det viktigste er allikevel at tilbudet blir skjøvet enda lenger ut i tid, med de konsekvenser det får for menneskene det gjelder. Jeg viser for øvrig til pkt 6. i flertallets eget vedtak: "Komite for levekår blir fortløpende orientert videre i prosessen". Behandlinga i siste komitemøte kan tyde på at dette ikke er forstått av administrasjon/komiteleder. Jeg ber derfor ordføreren om ei grundig redegjøring for status i saka, og eventuelle tiltak, i bystyrets møte Svar fra ordfører: Administrasjonen arbeider nå med oppfølging av bystyrets vedtak og føringer fra desember som omhandler botilbudene innenfor rusomsorgen. Som en del av dette arbeidet inngår innfasing av kommunens nye flotte bygg innenfor rusomsorgen i Hålogalansgt Bystyret har besluttet følgende struktur på bo- og omsorgstilbud innenfor rusfeltet ; Kvinnehuset i Prinsensgt. 151 opprettholdes Botilbudet i Junkerveien skal bli et generelt bo og omsorgstilbud. Hålogalandsgata 131 (2.etg) blir bo og omsorgstilbud for særlig omsorgstrengende brukere med behov for forsterkede personalressurser. Hålogalandsgata 131 (3.etg) blir bo og omsorgstilbud primært for eldre omsorgstrengende brukere. Kongens gate 16 med akuttovernattingsplasser og kontaktsenteret for rusmisbrukere skal opprettholdes. Administrasjonen har inntil bystyrets nye vedtak i desember forholdt seg til bystyrets tidligere vedtak om at driften skal være i kommunal regi. Bodø kommune eier alle bygningene i Kongengt. 16, Prinsensgt. 151 og Junkerveien 49 der det i dag er botilbud, og nybygget i Hålogalandsgt (Kontaktsenteret er som kjent lokalisert i underetasjen i Kongensgt. 16.) Med andre ord har Bodø kommune i utgangspunktet stilt tilrettelagt bygningsmasse til disposisjon til formålet. I arbeidet med utformingen av konkurransegrunnlaget legges det nå på bakgrunn av bystyrets vedtak i desember opp til at Hålogalandsgt 131 tilrettelegges for 2 drivere. Administrasjonen har gjennom arbeidet med oppfølging av bystyrets vedtak fått avdekt hvilke mindre tilrettelegginger som må gjøres.

10 Anbudsgrunnlaget knyttet til vedtatt struktur utformes nå slik at kommunen også vil stille bygningsmassen i Hålogalansdsgt. 131 til disposisjon slik at denne er tilpasset en ekstern driver i 3 etg iht til bystyrets vedtak. Helse- og omsorgsavdelingen arbeider i disse dager med å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget i tett samarbeid med Innkjøpskontoret. Det tas sikte på at anbudet nå legges ut så raskt som praktisk mulig etter at dette arbeidet er avsluttet. Det vil si i løpet av kort tid, men mål om at dette senest skal være 1. mars. Når anbudene foreligger vil administrasjonen vurdere hvordan saken videre kan håndteres ut fra den situasjonen som da foreligger, og legge frem en politisk sak med tilrådning i forhold til status. På bakgrunn av overnevnte og den tidsplan som nå foreligger ser administrasjonen behovet for å ta kontakt med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon for å få forlenget dagens avtaler ytterligere. Det vil bli foreslått at disse forlenges til Dette vil bli gjort i morgen. Når administrasjonen arbeider målrettet med oppfølging av et politisk vedtak er det nå en gang slik at ulike spørsmål og dukker opp. På bakgrunn av sakens store fokus vurderte derfor administrasjonen på et tidspunkt å lage en orienteringssak i januar. Av praktiske årsaker og status i arbeidet på dette tidspunkt ble dette revurdert fra administrasjonen side. Kommunaldirektøren informerte derfor bare kort om status i arbeidet i Levekårskomiteens møte 27. januar. Ordføreren deler bystyrets utålmodighet i saken men ser at administrasjonen med bystyrets nye vedtak har hatt behov for å områ seg litt når det gjelder Hålogalansgt , parallelt med at man har arbeidet med konkurransegrunnlaget. Spørsmål fra Terje Cruickshank (V): Naustet og Lanternen: I vinter har Bodø vært beriket av en kunstinstallasjon kjent som Naustet og Lanternen. Dette har vært med på å skape mer liv og røre i sentrum i vinterhalvåret hvor torgaktiviteten tradisjonelt har vært sterkt begrenset. Det er positivt at noe skjer i sentrum og bra å se at politiske visjoner og ønsker fra Nyholmerklæringen realiseres. Venstre er positive til Naustet & Lanternen og slike levende kunstinstallasjoner er det vi ønsker i sentrum og er i tråd med våre visjoner for økt aktivitet i sentrum og bruk av våre uteområder. Noen få dager etter at formannskapet enstemmig forlenget skjenkebevillingen for Naustet og Lanternen kan vi lese i media at administrasjonen har valgt å gå mot de folkevalgtes vilje ved å nekte å forlenge leieavtalen. Det er Venstres oppfattelse at når vi sa ja til forlenget skjenkebevilling at vi også da indirekte sa ja til forlengelse av tomteleieforholdet. En annen tolkning burde ha medført politisk involvering og behandling. Mine spørsmål til ordføreren blir derfor: Vil ordføreren ta initiativ til at problemstillingen omkring leieforholdet for Naustet og Lanternen kommer til politisk behandling? Om så, vil ordføreren ta initiativ til at Naustet og Lanternen kan få fortsette sin virksomhet fram til administrasjonen har framlagt en sak og Bodø bystyre eller formannskapet har fått behandlet denne? Svar fra ordfører:

11 I juli 2014 fikk Bodø kommune v/byteknikk en søknad fra Bodø Gårdeierforening i samarbeid med Havferd AS om å etablere «Naustet og Lanternen» som et midlertidig kulturprosjekt på torget i sentrum i perioden 01/09/ /01/2015. Søknaden ba om å få tilgang til nødvendig torgareal for plassering av bygg og installasjon (Naustet og Lanternen og fiskehjell), samt tilgang til strøm, vann og avløp. Søknaden var behandlet av Byteknikk i samarbeid med Byggesak. Det ble avgjort at prosjektet/tiltaket krevde tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven, samt Bodø kommunes egenskap som grunneier. Den 8. september 2014 sendte Byteknikk en leieavtale til undertegning til Bodø Gårdeierforening som stod som leietaker. Leieavtalen omfattet leie av kommunal grunn på torget i sentrum for tidsrommet 15/09/ /01/2015. Den gjaldt utleie av en del av sentrums torg i forbindelsen med uteservering og plassering av kultur- og underholdningsutstyr. Den 25. september 2014 ble leieavtalen for utleie av kommunal grunn på torget i sentrum for tidsrommet 01/10/ /01/2015 undertegnet og skriftlig tillatelse gitt fra Byteknikk til Bodø Gårdeierforening. I medhold av plan- og bygningsloven 20-2 bokstav a, godkjente Byggesak søknaden og ga skriftlig tillatelse med følgende vilkår: varighet 01/10/2014 til 01/01/2015 og på betingelser i leieavtale med Byteknikk. Bodø Gårdeierforening sendte inn en søknad om forlengelse av leieavtalen den 24. november Søknaden ba om at leieavtalen mellom Bodø kommune og Bodø Gårdeierforening som skulle ha utløp 01/01/2015 blir forlenget til 28/01/2015. I søknaden forklarte Bodø Gårdeierforening at Bodø Jazz Open hadde ønsket å bruke Naustet og Lanternen for å holde kulturelle arrangementer. Bodø Gårdeierforening ba om at leieavtalen kunne bli forlenget vederlagsfritt. Søknaden om forlengelse ble behandlet av Byteknikk i samarbeid med Byggesak. Den 04. desember 2014 sendte Byteknikk en forlengelse av leieavtale brev til Bodø Gårdeierforening. Brevet bekreftet at leieforholdet kunne forlenges f.o.m. 01/01/2015 t.o.m. 28/01/2015. Byggesak i medhold av plan- og bygningsloven 20-2 bokstav a godkjente søknaden og ga skriftlig forlengelse tillatelse med varighet f.o.m. 01/01/2015 t.o.m. 28/01/2015. Havferd AS sendte inn en søknad den 16.januar 2015 om forlengelse av leieavtale. De orienterte Byteknikk at den nye leieforhold skal være mellom Bodø kommune og Havferd AS. Havferd AS ba om å få tillatelse for Naustet, Lanternen og fiskehjellen til a stå på torget i sentrum f.o.m. 28/01/2015 t.o.m. 31/03/2015. Dette utgjør til sammen over 5 måneders tillatelse for Naustet og Lanternen. Byteknikk i samarbeid med Byggesak vurderte søknaden. Byggesak mente at med ytterligere forlengelse anses tiltaket å være mer permanent på grunn av forlenget varighet. Byggesak valgte å behandle den opprinnelige søknaden om tiltaket etter plan- og bygningsloven 20-2 bokstav a på grunn av kort varighet, det var et kulturelt arrangement, det var et positivt tiltak som skapte liv i sentrum i julesesongen og tiltaket hadde blitt satt opp i flere andre kommuner. Dersom Bodø Gårdeierforening opprinnelig hadde søkt om å få tillatelse for hele tidsrommet 01/10/ /03/2015 ville søknaden ha blitt behandlet etter blant annet plan- og bygningsloven 20-1 og det ville ha krevd full saksbehandling med tilstrekkelig søknad om dispensasjon og saken kunne ha krevd politisk behandling. Videre uttalte Byggesak at varige tiltak på torget i sentrum vil kreve at reguleringsplanen avklarer slik bruk, og videre at det er gitt råderett fra eier. Omradet hvor Naustet, Lanternen og fiskehjellen er plassert er ikke regulert til å bli bygd på, men til torg. I tillegg hadde Byteknikk mottatt klage fra næringsliv omkring Naustet og Lanternen om leieforhold. Av disse årsaker kunne det ikke bli innvilget en forlengelse av leieforholdet.

12 Byteknikk vil bemerke at skjenkebevilling ikke er tilknyttet til utleie av kommunal grunn i henhold til plan- og bygningsloven og andre aktuelle lovverk. De fleste av oss ønsker å ha aktivitet i sentrum. Men det er viktig at det er klare spilleregler både for kommunen og andre aktører. Bystyret bør ta stilling til denne typen langtidsleie av kommunal grunn, herunder torget. Derfor jobbes det nå med en politisk sak som omhandler utleie av kommunal grunn. Saken vil bli behandlet i mars. For øvrig er ikke ordføreren kjent med at det er sendt inn en formell søknad fra eierne av Naustet og Lanternen om ytterligere forlengelse av leieplass på torget. Det foreligger derfor ingen juridisk avtale, og ordføreren forholder seg til at Naustet & Lanternen forlater torget denne uken. Annet: Spontane spørsmål: Fra Arild Nohr (AP): Prinsippielle avklaringer om høringsuttalelser fra Bodø Kommune Taletid: Nils Bøe, Eldrerådet Åpen halvtime: Foreningen Bamse B - presentasjon Saksliste Saksnr PS 15/1 PS 15/2 PS 15/3 PS 15/4 PS 15/5 PS 15/6 PS 15/7 PS 15/8 PS 15/9 PS 15/10 PS 15/11 Innhold "Anna Karoline" - Norsk jektefartsmuseum. Mulig realisering i Bodøsjøen de kommende årene. Landsverneplan for Forsvaret fase II - Høringsuttalelse fra Bodø kommune Masterplan reiseliv Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Valg av representanter fra Bodø kommune i DA Bodø Daniel Bjarmann-Simonsen Fritak fra politisk verv ut valgperioden Forberedende klagebehandling - av detaljreguleringsplan for Universitetet i Nordland Forhåndsuttalelse - Reinvestering av 132 kv kraftledning mellom Sundsfjord og Hopen Melding om oppstart og utlegging til offentlig høring - Planprogram Samferdselsplan Tilbakekjøp av kinolokaler fra Bodø kommunale pensjonskassen Unntatt offentlighet jfr. Offl. 23 Lovmessig krav til presisering av eiendomsskatten i budsjettvedtak

13 PS 15/12 Bodø Havn KF. Investeringsbudsjett PS 15/13 FO 15/1 FO 15/2 PS 15/14 RS 15/1 RS 15/2 Interpellasjon Interpellasjon Terje Cruickshank - Innsyn i folkevalgte organer Interpellasjon Svein Olsen - Nei til midlertidige ansettelser Referatsaker Administrativ omorganisering og endring av organisasjonskartet i Bodø kommune Høring - regional plan for bibliotek i Nordland , inkluderende møteplasser for kunnskap, kulturopplevelser og debatt Bodø, 18. februar 2015 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær PS 15/1 "Anna Karoline" - Norsk jektefartsmuseum. Mulig realisering i Bodøsjøen de kommende årene. Formannskapets behandling i møte den : Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling 1. Bodø kommune er positive til å medvirke i realisering av «Anna Karoline» - Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen. En kommunal medvirkning forutsetter at det oppnås en økonomisk spleis sammen med Nordland fylkeskommune og staten. Søknad om statlig medvirkning sendes Kulturdepartementet innen 1.mars Bodø kommunes medvirkning innarbeides i økonomiplanen for Det arbeides for at «Anna Karoline»- Norsk jektefartsmuseum blir realisert som et fyrtårnsprosjekt innenfor DA-Bodø. Bystyrets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig vedtatt

14 1. Bodø kommune er positive til å medvirke i realisering av «Anna Karoline» - Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen. En kommunal medvirkning forutsetter at det oppnås en økonomisk spleis sammen med Nordland fylkeskommune og staten. Søknad om statlig medvirkning sendes Kulturdepartementet innen 1.mars Bodø kommunes medvirkning innarbeides i økonomiplanen for Det arbeides for at «Anna Karoline»- Norsk jektefartsmuseum blir realisert som et fyrtårnsprosjekt innenfor DA-Bodø. PS 15/2 Landsverneplan for Forsvaret fase II - Høringsuttalelse fra Bodø kommune Formannskapets behandling i møte den : Forslag Fra Svein Olsen, Rødt: Endringsforslag i høringsuttalelsen side 22: Strykes: Endres: 2. avsnitt, setningen «Denne delen av Bodøs identitet må tas vare på for fremtiden.» 4. avsnitt, setningen «Bodø kommune er stolt av sin historie som sikkerhetspolitisk NATO-hovedstad i nord» erstattes med «Bodøs historie som sikkerhetspolitisk NATO-hovedstad i nord må tas vare på»: Forslag fra Rødt fikk 4 stemmer (2AP, 1R, 1SV) og falt. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Formannskapet vedtar vedlagte høringsuttalelse til Landsverneplan for Forsvaret fase II. Anlegg 96 må fredes etter kulturminneloven.

15 Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Svein Olsen, Rødt: Endringsforslag i høringsuttalelsen side 22: Strykes: Endres: 2. avsnitt, setningen «Denne delen av Bodøs identitet må tas vare på for fremtiden.» 4. avsnitt, setningen «Bodø kommune er stolt av sin historie som sikkerhetspolitisk NATO-hovedstad i nord» erstattes med «Bodøs historie som sikkerhetspolitisk NATO-hovedstad i nord må tas vare på»: Forslag fra Rødt fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt Bodø bystyre vedtar vedlagte høringsuttalelse til Landsverneplan for Forsvaret fase II. Anlegg 96 må fredes etter kulturminneloven. PS 15/3 Masterplan reiseliv Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag Fra Øystein Wik (FrP) på vegne av H, FrP og SP: Tilleggsforslag: I fase tre er det viktig at Samfunnskontoret har en koordinerende rolle på vegne av alle etater i kommunen. Videre utvikling av cruiseturisme bør ivaretas av Visit Bodø og Bodø Havn frigjøres således fra denne oppgaven. Fra Ingrid Lien (SP): Tilleggsforslag: Reisemål i hele kommunen må legges til grunn for det videre arbeidet. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fra H, FrP og SP 1. setning ble enstemmig vedtatt. Forslag fra H, FrP og SP 2. setning ble vedtatt mot 4 stemmer (4AP) Forslag fra SP ble enstemmig vedtatt.

16 Innstilling Bodø kommune slutter seg til hovedtrekkene i den utarbeidede masterplan som har visjonen: Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse og planen bør legges til grunn i videre planlegging og behandling av saker som berører Bodø som reisemål. I fase tre er det viktig at Samfunnskontoret har en koordinerende rolle på vegne av alle etater i kommunen. Videre utvikling av cruiseturisme bør ivaretas av Visit Bodø, og Bodø Havn frigjøres således fra denne oppgaven. Reisemål i hele kommunen må legges til grunn for det videre arbeidet. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Øystein Wik, FRP på vegne av H, FRP, SP, KRF og V: Siste setning i 2. avsnitt erstattes med: Bodø Havn sin rolle i forhold til cruise behandles sammen med bystyrets behandling av Bodø Havn sin strategiplan. Forslag fra H, FRP, SP, KRF og V ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Bodø kommune slutter seg til hovedtrekkene i den utarbeidede masterplan som har visjonen: Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse og planen bør legges til grunn i videre planlegging og behandling av saker som berører Bodø som reisemål. I fase tre er det viktig at Samfunnskontoret har en koordinerende rolle på vegne av alle etater i kommunen. Bodø Havn sin rolle i forhold til cruise behandles sammen med bystyrets behandling av Bodø Havn sin strategiplan. Reisemål i hele kommunen må legges til grunn for det videre arbeidet. PS 15/4 Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Formannskapets behandling i møte den : Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

17 Innstilling Bodø bystyre vedtar vedlagte høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Svein Olsen, Rødt: Alternativt forslag til innstillingen: Finansdepartementet har sendt ut høringsbrev om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Bodø kommune fraråder slik statliggjøring. Bodø kommune mener dagens kommunale organisering, som kan dokumentere gode resultater og effektivitet, er den beste løsninga også i framtiden. Lokal kunnskap, nærhet og tilstedeværelse er et svært godt grunnlag for fortsatt effektiv handtering av lokale skattesubjekter. Forslaget bærer preg av mangelfull utredning av gevinster og evt risiko for tap av skatteinntekter. Det innebærer også uhensiktsmessig sentralisering og er et godt eksempel på uønska distriktspolitikk. Mulige fremtidige problemer og utfordringer i de store byene må løses ved hjelp av økt kompetanse og ressurser her, ikke gjennom sentralisering. Forslaget fra Rødt fikk 6 stemmer (3R, 2SV, 1 uavh) og falt. Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (3R, 2SV, 1 uavh) Bodø bystyre vedtar vedlagte høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. PS 15/5 Valg av representanter fra Bodø kommune i DA Bodø Kommunal valgnemnds behandling i møte den : Forslag Forslag fra Allan Ellingsen (Frp) Som representant til programrådet i DA Bodø fra Bodø kommune velges: Ordfører

18 Som personlig vara til programrådet i DA Bodø fra Bodø Kommune velges: Varaordfører Enstemmig tiltrådt. Innstilling Som representant til programrådet i DA Bodø fra Bodø kommune velges: Ordfører Som personlig vara til programrådet i DA Bodø fra Bodø Kommune velges: Varaordfører Bystyrets behandling i møte den : Innstillingen enstemmig vedtatt Som representant til programrådet i DA Bodø fra Bodø kommune velges: Ordfører Som personlig vara til programrådet i DA Bodø fra Bodø kommune velges: Varaordfører PS 15/6 Daniel Bjarmann-Simonsen Fritak fra politisk verv ut valgperioden Kommunal valgnemnds behandling i møte den : Innstilingen vedtatt mot 2 stemmer (1SV, 1Rødt) Innstilling Daniel Bjarmann-Simonsen (H) innvilges fritak fra politiske verv ut valgperioden. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Brigt Kristensen, Rødt:

19 Alternativ til innstillingen: Daniel Bjarmann-Simonsen (H) innvilges ikke fritak fra sine politiske verv da søknaden ikke oppfyller de krav som er stilt i kommuneloven 15. Som arbeidsgiver plikter Bodø kommune etter 40 i kommuneloven å gi Bjarmann-Simonsen rom for å delta i bystyrets virksomhet. Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer avgitt for forslag fra Rødt (3R, 2SV) Daniel Bjarmann-Simonsen (H) innvilges fritak fra politiske verv ut valgperioden. PS 15/7 Forberedende klagebehandling - av detaljreguleringsplan for Universitetet i Nordland Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt Innstilling Klage fra Knuthaugen borettslag datert tas ikke til følge. av detaljreguleringsplan for Universitetet i Nordland opprettholdes, og klagesaken sendes Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling. Bystyrets behandling i møte den : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Klage fra Knuthaugen borettslag datert tas ikke til følge. av detaljreguleringsplan for Universitetet i Nordland opprettholdes, og klagesaken sendes Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling.

20 PS 15/8 Forhåndsuttalelse - Reinvestering av 132 kv kraftledning mellom Sundsfjord og Hopen Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Saltstraumen kommunedelsutvalg ble i møte den orientert om planene for ny kraftlinje/oppgradering av Sundsfjordlinja og Oldereidlinja. Saken er ikke sendt ut på høring til kommunedelsutvalget, og saken ble oppdaget ved «en tilfeldighet» på sakskartet til PNM-komiteen. Vi registrerer dermed et avvik i saksbehandlingen ettersom kommunedelsutvalget ikke har fått saken til uttalelse. Kommunedelsutvalget tok en rask gjennomgang av saken og vil uttale følgende: Forslag Saltstraumen kommunedelsutvalg er i hovedsak enig i forslaget til uttalelse fra Bodø kommune, men ønsker følgende tilføyelser/presiseringer: Sundsfjordlinja og Oldereidlinja knyttes sammen i ny trafostasjon som anlegges i Tuvfjellet. (Tuvlia som står i vedtaket er feil geografisk benevning). Alternativet med ny trase for Oldereidlinja gjennom Flatskar til Storåsen med ny trafostasjon plassert der går kommunedelsutvalget sterkt imot og anbefales ikke utredet videre. Begrunnelse for dette er blant annet etablering av nye kraftmaster i et naturskjønt område nord for Åselistraumen og anlegg av trafostasjon i Storåsen som vi er redd for vil virke svært skjemmende i «inngangsporten» til Saltstraumen. Vi er enig i at kommunen stiller seg negativt til foreslått trase over Åselistraumen via Åseli Fjell til Valnesvatnet. Her bør det også presiseres at linjen vil gå gjennom hytteområder i Osan/Fjell og gjennom hele Fjellgården. Linja vil også krysse over en del av nedslagsfeltet for vannverket. Saltstraumen kommunedelsutvalg forslag: Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av de vurderinger av ulike alternativer som er gjennomført anbefaler Bodø kommune at Nordlandsnett konsesjonssøker følgende linjetrase: Dagens trase fra Hopen til Steinsøya beholdes. Linjen trekkes så langt unna hyttebebyggelsen i Tekkelvika som mulig innenfor dagens trase. Ny trase for kryssing av Steinsøya/Valnes vurderes. Dette gjøres i tett dialog med grunneiere og hytteeiere i området. Ny trase fra utløpet av Valnesvatnet til grense mot Gildeskål. Dette gjøres i tett dialog med Gildeskål kommune. Videre ber Bodø kommune om at veianlegg og plassering av transformatorstasjon i Tuvfjellet gjennomføres på en slik måte at ikke utsikt fra Saltstraumen forringes. Alternativ med plassering i Storåsen med ny linje fra Gillesvåg anbefales ikke.

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag 1. Kommunestyremøte 30. januar 2013 Interpellasjon: BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer