Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda / Nesseby kommune"

Transkript

1 Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006

2 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23 Note 2, Pensjon...24 Note 3, Kommunens garantiansvar...25 Note 4, Fordringer og krav til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid...26 Note 5, Oversikt over aksjer og andeler...26 Note 8, Regnskap og beretning for interkomm. samarbeid...29 Noter etter GKRS nr Note 1A, Regnskapsprinsipper...29 Note 2A, Kommunens organisering...31 Note 6A, Investeringsoversikt...35 Note 7A, Finansielle omløpsmidler...44 Note 8A, Obligasjoner...44 Note 9A, Langsiktig gjeld...44 Note 10A. Årets ikke disponerte del av netto driftsresultat...44 Note 11A, Leasingavtaler...44 Note 12A, Selvkostberegninger...45 Note 13A, Årsverk og godtgjørelser til ledelse...46 Note 14A, Betingete utfall...47 Hovedoversikt...48 Regnskapsskjema 1a - Driftsregnskapet...48 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet...48 Balanseregnskapet...49 Økonomisk Oversikt - Drift...50 Økonomisk Oversikt - Investering...51 Regnskapsskjema 1 B...53 Detaljert driftsregnskap for virksomhetene...54 Prosjektregnskap...80 Drift Side 2/88

3 Investeringsregnskap Side 3/88

4 Investeringsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Investeringsregnskapet og driftsregnskapet viser regnskapet pr. sted. Dersom du ønsker å se forbruket for hvert prosjekt finnes det lenger bak i regnskapet Side 4/88

5 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett NÆRINGSKONTORET LØNN ENGASJEMENT 12, FERIEPENGER 1, ARBEIDSGIVERAVGIFT , ARB.GIV.AVG SKYLD FERIEPENGE OPPG.PL.SKYSS/DIETT-ELEVTRAN 2, TRANSPORT ANDRE REISER 3, KONSULENTTJENESTER UTENDØRS , , FRA SAMF. OG NÆRINGSUTV.FOND.00 4,000,000 4,000,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 22, ,150,000 4,150, BRUK AV LÅN 22, ,150,000-4,150,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 22, ,150,000-4,150, KLØVNES HAVN ANDRE STATLIGE REFUSJONER , UGYLDIG ART ,937- SUM DRIFTSINNTEKTER , KJØP AV ANDRE MASKINER , VEDL.HOLD BYGNINGER 4, , VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 15, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG , ELKRAFTINSTALLASJONER 167, UGYLDIG ART , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 187, , BRUK AV DISP.FOND 150, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 37, UGYLDIG ART ,000- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 187, , IT-DRIFT/INVEST./TELEFONI MV OVERTID , FERIEPENGER , REKVISITA TIL DATAM. PRINTER 32, , PROGRAMVARE (FØRSTE GANGS) 207, , UGYLDIG ART 406, , LEIE/LEASING AV DATAMASKINER , ,000 12, UGYLDIG ART 118, , KJØP AV DATAMASKINER 112, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 236, ,281 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,113, , , , BRUK AV LÅN 495, , , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 618, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,113, , , , HJEMMEBASERT OMSORG KJØP AV TRANSPORTMIDLER 836, ,050, , MVA KOMP. HØY SATS 209, SUM DRIFTSUTGIFTER 1,046, ,050, , BRUK AV LÅN 960, , , OVERFØRINGER FRA DRIFT 86, , Side 5/88

6 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,046, ,050, , INSTITUSJONSBASERT OMSORG LISENSER PÅ DATAPROGRAM 167, MVA KOMP. HØY SATS 41, SUM DRIFTSUTGIFTER 209, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 9, OVERFØRINGER FRA DRIFT 200, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 209, VARANGER SAMISKE MUSEUM UGYLDIG ART , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 759, , UGYLDIG ART 20, ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 779, , LØNN ENGASJEMENT 163, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 49, , FERIEPENGER 25, , HONORARER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 24, , ANNET KONTORMATERIELL 2, , OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 1, , PORTO FRANKERING , OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPP , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 4, , TRANSPORT ANDRE REISER 11, , ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER , KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMY , ANNET UTSTYR , KJØP AV DATAMASKINER 25, VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 13, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 175, , MVA KOMP. HØY SATS 31, , MVA KOMP. LAV SATS UGYLDIG ART ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 530, , BRUK AV BUNDET KAPITALFOND 34, , OVERFØRINGER FRA DRIFT 21, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 56, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 615, ,407 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 615, ,407 NETTO 311, KULTURPROSJEKTER NR ANDRE STATLIGE REFUSJONER 311, SUM DRIFTSINNTEKTER 311, NETTO 311, ADMINISTRASJON NPK INVENTAR, MØBLER O.L. 120, , , Side 6/88

7 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett MVA KOMP. HØY SATS 29, SUM DRIFTSUTGIFTER 150, , , BRUK AV LÅN 150, , ,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 150, , , BOLIGER TIL UTLEIE UGYLDIG ART 248, , REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGER 29, UGYLDIG ART ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 277, , LØNN ENGASJEMENT 418, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 173, FERIEPENGER 71, , OVERTID 21, FERIEPENGER 2, PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 64, , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 24, ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER 24, KJØP AV DATAMASKINER 7, BYGNING 3,519, VVS-INSTALLASJONER 36, ELKRAFTINSTALLASJONER 82, UTENDØRS ARBEID 20, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 475, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 789, MVA KOMP. HØY SATS MVA, IKKE KOMPENSERT 1,231, ,930 SUM DRIFTSUTGIFTER 6,963, , BRUK AV LÅN 6,933, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,933, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 248, ,001 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 248, ,001 NETTO BYGNINGSKONTROLL VANNFORSYNING ANDRE STATLIGE REFUSJONER 1,500, ,208,006- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,500, ,208, OVERTID 4, FERIEPENGER ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN 4, OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 44, MORARENTER, PURREGEB. INKASS 101, ANNONSER 4, OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 1, KJØP AV ANDRE MASKINER 22, SPESIELLE KOSTNADER(MVA/INV , MARKRYDDING , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 58, , UTENDØRSANLEGG OG PARKER , LEGGING AV RØR 950, , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART , MATERIALER-VEDL.HOLD LEDNING 14, Side 7/88

8 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , KONSULENTTJENESTER UTENDØRS 90, ULEMPESERSTATNING 18, , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 1,315, ,119, BRUK AV LÅN 1,052, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,052, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO ,088, AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 1,237, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1,237, ,088, FDV KARLEBOTN SKOLE LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE , FERIEPENGER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP , ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN , UGYLDIG ART , ANNET FORBRUKSMATR./RVARER, LEIE/LEASING AV ANLEGGSMASKI , LEIE/LEASING/KJØP ANDRE MASK , VEDL.HOLD BYGNINGER , VEDL.HOLD LEDNINGSNETT 17, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG 7, , FELLESKOSTN.(RIGGING M.V) , BYGNING 43, , VVS-INSTALLASJONER 44, UTENDØRS ARBEID UGYLDIG ART , MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 5, , MATERIALER:FELLESKOSTN. (RIG , MATERIALER TIL VVS-INSTALLAS 1, MATERIALER TIL ANDRE INSTALL , MATERIALER: MARGINER OG RESE , MVA KOMP. HØY SATS 29, ,892 SUM DRIFTSUTGIFTER 148, ,321, BRUK AV LÅN 148, ,321,408- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 148, ,321, FDV HELSESENTER UGYLDIG ART INVENTAR, MØBLER O.L. 139, INVENTAR/UTSTYR-KLIENTER'S B 3, , , BYGNING 677, ,471, UTENDØRS ARBEID 4, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 41, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 23, KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 213, , MVA, IKKE KOMPENSERT 2, ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,106, , ,000 1,840, BRUK AV LÅN 290, , ,000-1,840, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 771, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,061, , ,000-1,840,930- NETTO 44, Side 8/88

9 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett KOMMUNALE VEIER ANDRE STATLIGE REFUSJONER 39, SUM DRIFTSINNTEKTER 39, ELKRAFTINSTALLASJONER , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 310, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 394, MVA KOMP. HØY SATS 20, ,665 SUM DRIFTSUTGIFTER 725, , BRUK AV LÅN 310, , BRUK AV DISP.FOND 377, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 43, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 731, ,324- NETTO 44, LÅN TIL VIDERE UTLÅN RENTEINNTEKTER AV UTLÅN FORM 113, UGYLDIG ART , MOTTATT AVDRAG PÅ LN- N RIN , UGYLDIG ART 167, , MOTTATT AVDRAG- FORVALTNINGS 211, BRUK AV UBUNDET KAP.FOND, L 95, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 587, , UGYLDIG ART UGYLDIG ART 141, , ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDR UTLÅN 446, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL ,789 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 587, ,639 NETTO FOND, LIKVIDITETSRES BRUK AV LÅN , MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅ 6,250, BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M ,174- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,250, , DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEG , AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 6,250, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,250, ,855 NETTO Side 9/88

10 Driftsregnskapet Driftsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Driftsregnskapet som følger er altså driftsregnskapet i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. En mer detaljert utskrift av årets forbruk følger som vedlegg lenger bak. Virksomhet Regnsk Rev.bud 2006 Oppr.bud 2006 Regnsk Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Kultur, Språk og service Nesseby skole Karlebotn skole Barnehagen Hjelpetjenester Hjemmetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Overskudd Side 10/88

11 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett SKATT INNTEKT OG FORMUE, INN LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 3,838, ,400,000-3,400,000-4,579, SKATTEINNTEKTER 12,636, ,700,000-11,700,000-11,661,301- SUM DRIFTSINNTEKTER 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241,011- NETTO 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241, STATLIGE RAMMETILSKUDD RAMMEOVERFØRINGER 35,495, ,800,000-35,800,000-34,652, LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 1,097, SUM DRIFTSINNTEKTER 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652,380- NETTO 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652, GENERELLE STATSTILSKUDD UGYLDIG ART , ,000-59, UGYLDIG ART , , UGYLDIG ART , , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 61, MVA KOMP. INV. HØY SATS 734, ,000-45, , MVA KOMP. INV. LAV SATS MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 79, UGYLDIG ART 195, , UGYLDIG ART , , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 897, , , ,305- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,969, ,162,000-2,072,000-1,869, OVERF TIL KAPITALREGNSKAPET 86, , SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 86, , NETTO 1,883, ,072,000-2,072,000-1,869, RENTER MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 2, , INTERNSALG 715, , , ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 717, , , , MORARENTER, PURREGEB. INKASS MVA KOMP. HØY SATS 2, ,586 SUM DRIFTSUTGIFTER 2, , RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 1,026, , , , ANDRE RENTEINNTEKTER 149, , , , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART 37, , UTBYTTE FRA VARANGER KRAFT 1,875, ,050,000-1,050,000-1,250, UGYLDIG ART 1, ,821- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 3,088, ,500,000-1,500,000-1,753, UGYLDIG ART , LÅNEKOSTNADER 28, ,853 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 28, ,153 NETTO 3,775, ,215,000-2,215,000-2,433, INNLÅN Side 11/88

12 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART 1,915, ,640,000 2,640,000 1,918, ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN 88, , AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,053, ,430,000 4,430,000 2,385, UGYLDIG ART ,111,290 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431,011 NETTO 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431, LÅN TIL VIDERE UTLÅN LØNN FASTE STILLINGER ,400, INTERNKJØP 11, ANDRE OVERF. TIL ANDRE (PRIV 284, FORMANNSKAPETS BEVILNINGSRES.00 50,000 50, KOMMUNESTY. BEVILGNINGSRESER , ,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 296, ,000 1,800,000 0 NETTO 296, ,000 1,800, AVSKRIVINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER-JFR.86 6,319, ,197,442- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,319, ,197, UGYLDIG ART ,347, UGYLDIG ART ,850, AVSKRIVNING FAST EIEND /ANLE 4,776, AVSKR. UTSTYR/MASKINER/TRANS 1,543, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,319, ,197, FOND, LIKVIDITETSRES BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M 1,924, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,924, UGYLDIG ART 2,000, ,129,000 1,799,000 1,371, UGYLDIG ART , AVSETN TIL DISPOSISJONSFOND 594, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2,594, ,129,000 1,799,000 1,496,000 NETTO 670, ,129,000 1,799,000 1,496, OVERFØRING FRA DR/KAP REGNSK ÅRETS IKKE DISP/UIND NTO DR REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 3,206, ,924,543 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3,206, ,924,543 NETTO 3,206, ,924, Side 12/88

13 Balanseregnskapet Side 13/88

14 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap KOMMUNEKASSENS KASSE 1 12, , KOMMUNEKASSENS KASSE 2 19, , LEGEKONTORETS UNDERKASSE ALDERSHJEMMETS UNDERKASSE VSMS UNDERKASSE , KASSE 33, , DIR.BETAL/SOSI 27, , FORLIKSRÅDET , , UTBEDRINGSTILSKUDD , , PRIMÆRNÆRINGSFOND , , ORDINÆR NÆRINGSFOND ,397, ,433, FOLIO ,135, ,170, BUNDNE DRIFTSFOND ,080, ,067, UBUNDNE KAPITALFOND , , BUNDNE KAPITALFOND , , DISPOSISJONSFOND , , BRUKERVELF ALDERSHJ , , DNB , , FORRETNINGS- OG SPAREBANKER 43,663, ,705, SKATTETREKKSKONTO ,653, ,517, IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD 1,653, ,517, KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUD 45,351, ,247, KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD 45,351, ,247, NESSEBY TRYGDEKONTOR - REF. 90, , SAMETINGET REF (POL).00 20, FINNMARKSEIENDOMMEN 14, TRYGDEKONTORET REF. SØR-VARA.00 42, HELSE FINNMARK SYKESTUEPLASS.00 38, STATSSKOG SF KRAV VILTFORVALT.00 40, FISKERIDIREKTORATET 155, , MVAKOMP HØY SATS 24, MVAKOMP MID.SATS MVAKOMP LAV SATS RAMMETILSKUDD/INNTEKTSUTJEVN , STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN. 285, ,630, SKATTEINNGANG SISTE MND. 230, , MVA TILGODE , OPPGJØRSKONTO MVA-KOMP 593, , SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 823, ,036, TANA KOMMUNE - REF ØKO SAMAR , TANA KOMMUNE BIBLIOTEKBUSSEN 79, SØR-VARANGER KOMMUNE BIBLIOT 30, FYLKESTANNLEGEN REF. TELEFON 27, FYLKESKOMMUNEN-BIBLIOTEKBUSS 120, , TANA KOMMUNE DIVERSE 7, KFR, FORSK. MOMSKOMP , ALTA KOMMUNE REF BV , REF TANA JORDMOR.00 74, FINNM. FYLKE REF.ISMASKIN 45, , NEIDEN REIN AS HUSLEIE.00 18, KOMMUNEFORVALTNING 388, ,147, WEST-FISH AARSÆTHER , ADVOKAT KNUT HEGG.00 77, ERSTATNING MUSEET 6, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 6, , DEBITORKONTO, KOMFAKT (UTEST 1,254, ,070, AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 161, , FESTEAVGIFT , MAN.INNBET. KOMFAKT 20, , HUSHOLDNINGER 1,072, ,004, A 1, B 5, , c 5, , D 6, E 1, FORSKUDD LØNN 19, , GJENNOMGANGSBELØP 15, , VEDTATTE, IKKE OPPTATTE LÅN.00 14,192, INTERIMSKONTI 35, ,117, KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERF 2,610, ,524, KORTSIKTIGE FORDRINGER 2,610, ,524, DNB STATSOBL FØDSELST 116, , VERDIPAPIRFOND 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , PREMIEAVVIK SPK 176, , PREMIEAVVIK VITAL 572, , Side 14/88

15 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap FORSIKRING 749, ,090, PREMIEAVVIK PENSJON 749, ,090, MATERIALBEHOLDNINGER 749, ,090, SUM OMLØPSMIDLER 48,827, ,977, PENSJONSMIDLER KLP 5,475, ,511, PENSJONSMIDLER SPK 11,724, ,724, PENSJONSMIDLER VITAL 49,935, ,264, LIVSFORSIKRING MV. 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, KLP EGENKAPITALINNSKUDD 132, , LIVSFORSIKRING MV. 132, , ØFAS ANS 767, , KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT 767, , ØST-FINNMARK KOM.REV.ANDELER 54, , SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK 54, , VARANGER KRAFT AS, VADSØ 200, , BIBLIOTEKSENTRALE A/L UNJARGGA SAMIID DUODJE A/L - 10, , SAGAT, LAKSELV INDRE FINNMARK UTVIKLINGSSEL 202, , PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 413, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, UTLÅN TIL VARANGER KRAFT AS.00 6,250, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA.00 6,250, A 2, , B C 2, , D.00 3, E 8, , F 9, , G H 1, I 4, , J 2, , K 2, , L 7, , AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 1, , NÆRINGSLÅNSPORTEFØLJE 1,468, ,478, VERDIJUSTERING NÆRINGSLÅN 261, , UTÅNT ETABLERING/UTBEDRING 3,815, ,334, VERDIJUSTERING ETABLERINGSL. 176, , HUSHOLDNINGER 4,881, ,417, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, EDB-UTSTYR SIMULTANTOLKEANLEGG VERNEUTSTYR KOPIMASKIN HOVEDSERVER MOBILT TOLKEANLEGG TELESENTRAL OG TP-KABEL DATAUTSTYR HELSE NETTVERK 601, , SAK/ARKIV-LØSNING 227, , TRÅDLØS NETT HELSE , , OPPLÆRINGSROM KARLEBOTN , , NYE PC'ER , , SERVER SOSIAL , , DESKTOP MANAGEMENT , , MASKINER OG UTSTYR NØDAGGREGAT STEINSAG NYE PC'ER 102, , EDB-SIKRING 55, , DATA-PROGRAMMER 48, , ENDEUTSTYR 117, , LEGESERVER 63, , NETTVERK OG KABLING 709, , MS-SERVER 15, , NYE PC'ER 781, , NYE SKRIVERE 29, , LISENSER 186, , FAGSYSTEM PLO 204, UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 3,368, ,940, LASTEBIL Side 15/88

16 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap BIBLIOTEKBUSS 1, , LASTEBIL KJØPT , , BRANNBIL 444, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 1,046, UTSTYR KARLEBOTN , , PUNKTAVSUG KARLEBOTN , , VSM BASK 1, , VSM UTSTILLING HOVEDBYGG 291, , VSM UTSTILLING MOD. REINDRIF 12, , VSM FOTOARKIV 63, , GJENSTANDER AMTMANNSGAMMEN 34, , KVALITETSDUODJE (BEV/FORM.PR 555, , TUSENÅRSSTED 140, , ØST- OG SJØSAMISK DUODJI 54, , SLETTA LYDUTSTYR 9, , DOKUMENT 2000 VSM 58, , BARNEROM VSM , , DUODJE VANDREUTSTILLING 112, , ARKIV NUORTTANASTE 42, , SIIDA SAMARBEID 39, , VARANGER-SAMENE JOIK 110, , PROSJEKT NVE 284, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 171, UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 102, VERNEUTSTYR BRANN 1, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 4,099, ,387, ISAK SABASENTERET UTSTYR , , KRAN NESSEBY HAVN 12, , FLYTEBRYGGE 67, , DYPVANNSKAI NYELV 104, , ISMASKIN KLØVNES 431, , ALARMSENTRAL BRANN 36, , STEAMKJELE , , NØDSTRØMSAGG. NYBORG VV 21, , GATELYS , , PRIV. KRED.FORETAK/FINANS.SE 912, , UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT 8,380, ,240, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPOR 8,380, ,240, AMTMANNSGAMMEN 176, , INFOHALL MORTENSNES 1,603, ,666, NYTT MUSEUMSBYGG VSM 16,451, ,015, KULTURSTI MORTENSNES 988, ,030, NESSEBY SKOLE 5,368, ,628, NESSEBY GRENDEHUS 162, , VARANGERBOTN SKOLE 3,403, ,622, KARLEBOTN INTERNAT 3,364, ,389, RØDKVISTEN BARNEHAGE 168, , HELSESENTERET 19,361, ,015, IDRETTSANLEGG VARANGERBOTN 1,110, ,160, OMINNREDNING SKOLER/BARNEHAG 1,110, ,151, SKOLEOPPRUSTING ,378, ,412, GR.L.INV. VARANGERBOTN 88, , GR.L.INV. VESTERELV 906, , GR.L.INV. NESSEBY 283, , VIDJEVEIEN BOLIGFELT 1,830, ,830, BOLIGFELT KARLEBOTN 98-46, , BOLIGFELT VARANGERBOTN 98-16, , BOLIGFELT NESSEBY 119, , UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 57,940, ,917, KLØVNES 440, , VARANGERBOTN BOLIG- OG FORR. 6,648, ,648, KOMMUNALE VEIER 3,875, ,515, AKSJON SKOLEVEI 31, , KLØVNES G 12,B165 & 327 SBF DIV. INNTEKTSGIVENDE EIENDOM 357, , NESSEBY HAVN 701, , KOMMUNEBRAKKA MOTTAKSSTASJON KLØVNES 525, , NESSEBY RÅDHUS 5,150, ,365, UTLEIEBYGG KLØVNES 343, , LAGER KLØVNES 515, , BIBLIOTEKBUSSGARASJEN 668, , VSM STABBUR 67, , HANGAREN 410, , KAI NYELV 6,001, ,163, GR.L.INV. VESTERELV IND. OMR 553, , GR.L.INV. MORTENSNES 1,046, ,046, Side 16/88

17 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap TOMT VESTERELVNES GNR 10 BNR 108, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 27,446, ,600, BARSNES VANNVERK 361, , BERGEBY VANNVERK 4,190, ,332, BIGGANES VANNVERK 14, , HAMMERNES VANNVERK 60, , NYBORG VANNLEDNING 272, , MORTENSNES VANNVERK 695, , VARANGERBOTN VANNVERK 536, , SIRDAGOPPE VANNVERK 17, , NYELV VANNVERK 29, , NYBORG VANNVERK 485, , VANN- OG AVLØPSANLEGG 110, , KARLEBOTN VANNVERK 13,032, ,964, FYLLING KLØVNES 150, , GATELYS 445, , KARLEBOTN AVLØP 167, , KLOAKKANLEGG 31, , KLOAKKANLEGG BJØRNEBERG 6, , AVLØP NESSEBY 2,064, ,142, VANNLEDNING IFOB VEI VESTERE 183, , VANN- OG AVLØPSANLEGG 22,855, ,203, LURERBOLIG -VARANGERBOTN.00 57, FUNKSJONÆRBOLIG-MESKELV 243, , LURERBOLIG I NESSEBY (GAMMEL 93, , SOSIALBOLIG BERGEBY 58, , FUNKSJONÆRBOLIG-VARANGERBOTN 46, , ELDREBOLIG II - NESSEBY 149, , ELDREBOLIG I - KARLEBOTN 437, , ELDREBOLIG SOLTUNVEIEN , , LURERBOLIG IV - KARLEBOTN 87, , FUNKSJONÆRBOLIG IV - KARLEBO 335, , ELDREBOLIG - SOLTUNVN , , FUNKSJ./LURERBOLIG SOLTUNVN. 353, , FUNKSJ./LÆRERBOLIG-SOLTUNVN. 109, , FUNKSJONÆRBOLIG SOLTUNVEIEN 69, , LURERBOLIG TOMT NR. 4 NESSEB 180, , FUNKSJONÆRBOLIG -SOLTUNVN , , LIVSLØPSBOLIGER TANGNESVN. 1,302, ,340, OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 1,092, , OMSORGSBOLIGER 2,662, ,847, KOMMUNEFORVALTNING 5,430, GRUNNERVERV VARANGERBOTN 358, , VESTERELVNESSET BOLIGFELT 583, , KARLEBOTN BOLIGFELT 168, , NESSEBY BOLIGFELT 891, , VARANGERBOTN SENTRUMSOMRÅDE 332, KOMMUNEFORVALTNING 15,614, ,495, FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856, ,217, FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856, ,217, SUM ANLEGGSMIDLER 205,621, ,992, EID SUM EIENDELER 254,449, ,969, AKT SUM EIENDELER AKTIVA 254,449, ,969, ARB.G.AVG. - SONE 1 17, , ARB.GIV.AVG. - SONE , ARB G AVG SONE , ARB.GIV.AVG. - SONE 4 18, , ARB.GIV. SONE4 O 62 ÅR ARB.AVG.PÅL.FP.FÅ. (MOTP).00 7, ARB.AVG.PÅL.FP.DÅ. (MOTP) 9, ARB.AVG. ANDEL PENSJON (MOTP 2, ARBEIDSGIVERAVGIFT 22, INNGÅENDE MVA. (TILGODE) UTGÅENDE MVA (SKYLDIG) SKATTEFOGDEN -OPPGJØRSKONTO 72, FORSKUDDTREKK OPPGJØRSKONTO 1,636, ,459, SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 1,596, ,435, PÅLØPTE RENTER HUSBANKEN (IN 44, , PÅLØPTE RENTER INNLÅN, IKKE 435, , STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 479, , VITAL FORSIKRING 835, , SKYLDIG KLP (OPPGJØRSKONTO) 235, , KLP MIDLERTIDIG ANSATTE RIS0 1, SKYLDIG STP (OPPGJØRSKONTO) 6, , SPK MIDLERTIDIG TREKK.00 2, Side 17/88

18 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap PREMIEAVVIK KLP 10, , LIVSFORSIKRING MV. 1,076, , BARN 1/98 7, , BARN 2/98 7, , BARN 3/98 7, , BARN 4/98 7, , BARN 5/98 7, , BARN 6/98 7, , BARN 7/98 7, , BARN 8/98 7, , BARN 9/98 7, , BARN 10/98 7, , BARN 11/98 7, , BARN 1/99 (98X0,905) 7, , BARN 2/99 (98X0,905) 7, , BARN 3/99 (98X0,905) 7, , BARN 5/99 (98X0,905) 7, , PÅLØPTE FP FÅ (MOTPOST).00 4,239, SKYLDIGE FERIEPENGER 06 4,679, HUSHOLDNINGER 4,795, ,354, HJEMME-PC 5, , HJEMME-PC , LEVERANDØRGJELD - AP 3,166, , MAN.BETALT LEV.GJELD - AP 97, ,550, REMITTERT LEV.GJELD - AP 978, , BIBLIOTEKBUSSEN - STATSTILSK 102, , UBETALTE REGNINGER ,044, UBET. REGNINGER , INTERIMSKONTI 3,487, ,140, ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERF 11,435, ,736, ANNEN KORTSIKTIG GJELD 11,435, ,736, SUM KORTSIKTIG GJELD 11,435, ,736, PENSJONSFORPL. KLP 6,000, ,176, PENSJONSFORPL.STP 16,029, ,993, PENSJONSFORPL. VITAL 61,384, ,685, FORSIKRING 83,414, ,855, PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414, ,855, PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414, ,855, REFIN 1997 (FR 1,546, ,784, REFIN 2000 HUS 877, , HUSB. VID 84, , HUSB. VID 183, , HUSB. STA 191, , HUSB. STARTUTLÅN 224, , HUSBANK STARTUTLÅN 449, , HUSBANKEN STARTLÅN 750, (1998 FRT08) 6,681, ,159, REFIN(2000 KPT 5,205, ,643, FRT OG 14,113, ,023, KOMMUNALBANKEN 9,349, ,017, KOMMUNEKREDITT 10507, ,545, STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 57,202, ,847, / FRT0 9,248, ,809, LIVSFORSIKRING MV. 9,248, ,809, VEDTATT LÅN ,617, VEDTATT LÅN ,335, VEDTATT LÅN ,240, INTERIMSKONTI.00 14,192, ANDRE LÅN FRA: 66,451, ,848, ANDRE LÅN FRA: 66,451, ,848, SUM LANGSIKTIG GJELD 149,865, ,703, GJE SUM GJELD 161,301, ,440, UBRUKTE MIDLER - SPRÅKKONTOR 2, , ØKO-SAMARBEID-TANA , VOX SPRÅK P , , MEARRA SPR.KTR. P , , FILMPROSJEKT SPRÅK 28, , GAKTI (SPRÅK) 25, , SAMISKE STEDSNAVN 119, , DUODJI 3, , GAHTTE GOLLEGIELAT 102, , FAMILIENETTVERK 20, , SAVZA PROSJ , , LAVNJJIT 65, , VARJJAT RUONA GUOLLI 119, , VUONNAMARKANAT 73, , ALMANAKK PROSJ , , Side 18/88

19 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap VISTEDIVVUN 230, , SANSEHAGENS VENNER 8, , JUOIGAN FONDSAVS , FONDSAVSETN 2006 RUHTAGIISA 29, OSK PROSJ , , SKOLEDIREKTØREN I FINNM. -ME.00 9, SAMISKE BARNS OPPVEKSTVILKÅR.00 15, ASPAR - LÆREMIDDELPROSJEKT.00 49, PROSJEKT OPPVEKST OG MILJØ 26, , ELEVRÅD KB 5, , MOTIVASJONSKURS VO 45, , SAMISK I SKOLEN.00 17, KOMP. HEVING REFORM , VOKSENOPPLÆRING KVINNER 3, , SAMISK UTD.RÅD LÆREMIDLER.00 55, SAMISK TILSK. BARNEHAGE 134, , KOMPETANSEHEVING GRUNNSKOLEN 173, , SKOLESAMMARB. NV.RUSSLAND 190, , BARNEHAGE REINDR.PROSJ. 1, , UTVIKLINGSPROSJEKT I BARNEHA 3, , KB SAMISKE ARENAER 14, , VO SAMISK 10, , POSITIVT SKOLEMILJØ 12, , DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 361, , UTVIKLING BARN 10, , SAMISKE LÆREMIDLER GRUNNSKOL 119, , STUDIEPERMISJON KTN , L975 FOU-PROSJEKT.00 37, SUNT FOR PENGEBOKA KB-SKOLE DOALVVO VII (BHG) 71, , VO-MIDLER , , KUNNSKAPSLØFTET KARLEBOTN 200, , VI SKAL TRIVES I LAG (BHG) 82, , KUNNSKAPSLØFTET NB 120, , VOKSENOPPLÆRING , , STUDIEHJEMMEL LH 134, , FYSISK AKTIV/MÅLTIDER I SKOL 7, LÆRENDE NETTVERK NE 25, FAGLIG OPPDATERING 6, , SPRÅK OG KULTUR ELDRE 17, , METODEUTVIKL. AUTISTER SHD 42, , REF. FYLKESLEGEN, KOSTHOLD 5, , RØYKEKURS HELSE 2, , REK PLAN HELSE OG SOS P363 38, , UTVIKLINGSPROSJ. SAMISKE KOM 28, , BRUKERVELFERD ALDERSHJEM 36, , KOMP HEVING ELDREOMSORG 68, , RUSPROSJEKT SAMETINGET 181, , UNGDOMMENS PREV.KONTOR 34, , PSYKRIATRI MIDLER 30, , INST/BOLIG PROSJ , , UBRUKT UTBEDRINGSTILSK ( , , TIL DEKN. AV TAP PÅ ETABLERI 135, , ORDINÆRT NÆRINGSFOND 756, , KONFERANSE SAMISK FOHIST VSM 26, , MORTENSNES RELIGION 63, , KASSE 5,506, ,371, E-BORGER ISAK SABA SENTER 20 6, SMERTE LINDR. I SAMISK PERSP 100, FORELDRERÅDGIVNING PMTO 121, RUSSISKE KVINNER 37, SELVKOSTFOND AVFALLSEKTOR 145, INTERIMSKONTI 410, BUNDNE DRIFTSFOND 5,917, ,371, BUNDNE DRIFTSFOND 5,917, ,371, KAPITALFONDET 5,017, EK-INNSKUDD KLP 650, , LEKEPLASS VARANGERBOTN 22, , UTEANLEGG KARLEBOTN SKOLE 2, , PRIMÆRNÆRINGSFOND INVEST 529, , OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 89, , SKJERMMOLO NESSEBY 40, , OPPRUST KOM.BYGG , , REST DYPV. KAI NYELV NYBORGMOEN UTREDNING 47, , ASFALTERING , , EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 1,993, ,088, Side 19/88

20 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap KASSE 9,105, ,183, UBUNDNE KAPITALFOND 9,105, ,183, UBUNDNE KAPITALFOND 9,105, ,183, GR. INVESTERINGER KLØVNES 55, , HUSBANKEN EKSTRAORD. NEDBETA 54, , BEVARING KVAL DUODJE 69, , BEVARING AV GJENSTANDER (VSM FOTOARKIV BARNEROM VSM 2, , ARKIV/FOTO NUORTANASTE 141, , VARANGERSAMENE JOIK 214, , VSM UTSTYR 387, , KASSE 926, , SAMISK KULTURARV, PR.NR , KARLEBOTN VANNVERK, PR.NR 60 1,237, INTERIMSKONTI 1,445, BUNDNE KAPITALFOND 2,371, , BUNDNE KAPITALFOND 2,371, , LEKEPLASS 4, , GRUSTAK , LÅNEAVDRAG 2004/2005 2,111, ,111, TIL EO. AVDRAG PÅ KOMMUNENS SKATT , , IT-INV PROSJEKTERING BOLIGFELT N.BY 60, , DISPOSISJONSFONDET 5,001, ,406, SKATTEREGULERINGSFOND 605, , PENSJONSPREMIEFOND -KLP 738, , UBRUKT KOSTRAPROSJEKTENE 63, , KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03 100, , KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03, 3, , SKOLESTRUKTUR AREBEID 26, , OPPRUSTING SAMF HUS NESSEBY 30, , PRIMÆRNÆRINGSFONDET , PRIMÆRNÆRINGSFOND JORDBRUK 247, , "ORDINÆRT NÆRINGSFOND 2" 200, , OPPRUSTING FISKEMOTTAK , , VESTERELV BOLIGFELT 100, , INDUSTRIINVEST NYELV 1,000, ,000, PLANUTVALG VSM 13, , PARKERINGSPLASS KIRKA 2, , PLANARBEID , EGENANDEL TRAFIKKSIKK. PLAN.00 50, GATELYS ,PNR 703,70 43, , KASSE 10,388, ,666, SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLIN 1,018, INTERIMSKONTI 1,018, DISPOSISJONSFOND 9,370, ,666, DISPOSISJONSFOND 9,370, ,666, IKKE DISP NTO REGNSM MI 3,206, ,924, KOMMUNEFORVALTNING 3,206, ,924, LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,997, ,997, PERIODISERINGSENDRINGER 73, , LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,046, ,046, PERIODISERINGSENDRING INV. 66, , LIKVIDITETSRESERVE 958, , KAPITALKONTO 67,870, ,490, AVDRAG PÅ SOSIALLÅN 11, , UTLÅN - SOSIALLÅN 3, , BRUK AV LÅNEMIDLER 11,222, ,552, AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,499, ,807, INNFRIDD LÅN VARANGER KRAFT 6,250, ENDRING PENSJONSFORPLIKTELSE 3,558, ,465, ENDRING PENSJONSMIDLER 4,636, ,111, MOTTATT AVDRAG PRIMÆRNÆRINGS , MOTTATTE AVDRAG NÆRINGSFONDE 9, UTLÅN FRA PRIMÆRNÆRINGSFOND.00 82, UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET.00 41, NEDSKRIVING AV FAST EIENDOM.00 16, INNSK. E.KAP PENSJONSSELSKAP , AKTIVERING AV FAST EIENDOM O.00 4,515, AKTIVERT UTSTYR, MASKINER OG 13,154, ,030, OPPSKRIVING AKSJER , OPPSKRIVING FASTE EIENDOMMER 192, , EK TILSKUDD KLP , OPPSKRIVNG UTLÅN , SALG AV AKSJER , Side 20/88

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer