Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda / Nesseby kommune"

Transkript

1 Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006

2 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23 Note 2, Pensjon...24 Note 3, Kommunens garantiansvar...25 Note 4, Fordringer og krav til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid...26 Note 5, Oversikt over aksjer og andeler...26 Note 8, Regnskap og beretning for interkomm. samarbeid...29 Noter etter GKRS nr Note 1A, Regnskapsprinsipper...29 Note 2A, Kommunens organisering...31 Note 6A, Investeringsoversikt...35 Note 7A, Finansielle omløpsmidler...44 Note 8A, Obligasjoner...44 Note 9A, Langsiktig gjeld...44 Note 10A. Årets ikke disponerte del av netto driftsresultat...44 Note 11A, Leasingavtaler...44 Note 12A, Selvkostberegninger...45 Note 13A, Årsverk og godtgjørelser til ledelse...46 Note 14A, Betingete utfall...47 Hovedoversikt...48 Regnskapsskjema 1a - Driftsregnskapet...48 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet...48 Balanseregnskapet...49 Økonomisk Oversikt - Drift...50 Økonomisk Oversikt - Investering...51 Regnskapsskjema 1 B...53 Detaljert driftsregnskap for virksomhetene...54 Prosjektregnskap...80 Drift Side 2/88

3 Investeringsregnskap Side 3/88

4 Investeringsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Investeringsregnskapet og driftsregnskapet viser regnskapet pr. sted. Dersom du ønsker å se forbruket for hvert prosjekt finnes det lenger bak i regnskapet Side 4/88

5 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett NÆRINGSKONTORET LØNN ENGASJEMENT 12, FERIEPENGER 1, ARBEIDSGIVERAVGIFT , ARB.GIV.AVG SKYLD FERIEPENGE OPPG.PL.SKYSS/DIETT-ELEVTRAN 2, TRANSPORT ANDRE REISER 3, KONSULENTTJENESTER UTENDØRS , , FRA SAMF. OG NÆRINGSUTV.FOND.00 4,000,000 4,000,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 22, ,150,000 4,150, BRUK AV LÅN 22, ,150,000-4,150,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 22, ,150,000-4,150, KLØVNES HAVN ANDRE STATLIGE REFUSJONER , UGYLDIG ART ,937- SUM DRIFTSINNTEKTER , KJØP AV ANDRE MASKINER , VEDL.HOLD BYGNINGER 4, , VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 15, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG , ELKRAFTINSTALLASJONER 167, UGYLDIG ART , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 187, , BRUK AV DISP.FOND 150, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 37, UGYLDIG ART ,000- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 187, , IT-DRIFT/INVEST./TELEFONI MV OVERTID , FERIEPENGER , REKVISITA TIL DATAM. PRINTER 32, , PROGRAMVARE (FØRSTE GANGS) 207, , UGYLDIG ART 406, , LEIE/LEASING AV DATAMASKINER , ,000 12, UGYLDIG ART 118, , KJØP AV DATAMASKINER 112, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 236, ,281 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,113, , , , BRUK AV LÅN 495, , , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 618, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,113, , , , HJEMMEBASERT OMSORG KJØP AV TRANSPORTMIDLER 836, ,050, , MVA KOMP. HØY SATS 209, SUM DRIFTSUTGIFTER 1,046, ,050, , BRUK AV LÅN 960, , , OVERFØRINGER FRA DRIFT 86, , Side 5/88

6 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,046, ,050, , INSTITUSJONSBASERT OMSORG LISENSER PÅ DATAPROGRAM 167, MVA KOMP. HØY SATS 41, SUM DRIFTSUTGIFTER 209, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 9, OVERFØRINGER FRA DRIFT 200, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 209, VARANGER SAMISKE MUSEUM UGYLDIG ART , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 759, , UGYLDIG ART 20, ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 779, , LØNN ENGASJEMENT 163, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 49, , FERIEPENGER 25, , HONORARER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 24, , ANNET KONTORMATERIELL 2, , OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 1, , PORTO FRANKERING , OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPP , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 4, , TRANSPORT ANDRE REISER 11, , ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER , KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMY , ANNET UTSTYR , KJØP AV DATAMASKINER 25, VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 13, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 175, , MVA KOMP. HØY SATS 31, , MVA KOMP. LAV SATS UGYLDIG ART ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 530, , BRUK AV BUNDET KAPITALFOND 34, , OVERFØRINGER FRA DRIFT 21, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 56, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 615, ,407 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 615, ,407 NETTO 311, KULTURPROSJEKTER NR ANDRE STATLIGE REFUSJONER 311, SUM DRIFTSINNTEKTER 311, NETTO 311, ADMINISTRASJON NPK INVENTAR, MØBLER O.L. 120, , , Side 6/88

7 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett MVA KOMP. HØY SATS 29, SUM DRIFTSUTGIFTER 150, , , BRUK AV LÅN 150, , ,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 150, , , BOLIGER TIL UTLEIE UGYLDIG ART 248, , REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGER 29, UGYLDIG ART ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 277, , LØNN ENGASJEMENT 418, , LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 173, FERIEPENGER 71, , OVERTID 21, FERIEPENGER 2, PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 64, , OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 24, ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER 24, KJØP AV DATAMASKINER 7, BYGNING 3,519, VVS-INSTALLASJONER 36, ELKRAFTINSTALLASJONER 82, UTENDØRS ARBEID 20, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 475, , KJØP AV KONSULENTTJENESTER 789, MVA KOMP. HØY SATS MVA, IKKE KOMPENSERT 1,231, ,930 SUM DRIFTSUTGIFTER 6,963, , BRUK AV LÅN 6,933, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,933, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 248, ,001 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 248, ,001 NETTO BYGNINGSKONTROLL VANNFORSYNING ANDRE STATLIGE REFUSJONER 1,500, ,208,006- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,500, ,208, OVERTID 4, FERIEPENGER ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN 4, OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 44, MORARENTER, PURREGEB. INKASS 101, ANNONSER 4, OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 1, KJØP AV ANDRE MASKINER 22, SPESIELLE KOSTNADER(MVA/INV , MARKRYDDING , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 58, , UTENDØRSANLEGG OG PARKER , LEGGING AV RØR 950, , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART , MATERIALER-VEDL.HOLD LEDNING 14, Side 7/88

8 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART , KJØP AV KONSULENTTJENESTER , KONSULENTTJENESTER UTENDØRS 90, ULEMPESERSTATNING 18, , MVA KOMP. HØY SATS SUM DRIFTSUTGIFTER 1,315, ,119, BRUK AV LÅN 1,052, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,052, AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO ,088, AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 1,237, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1,237, ,088, FDV KARLEBOTN SKOLE LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE , FERIEPENGER , PENSJONSINNSK FELLESORD KLP , ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN , UGYLDIG ART , ANNET FORBRUKSMATR./RVARER, LEIE/LEASING AV ANLEGGSMASKI , LEIE/LEASING/KJØP ANDRE MASK , VEDL.HOLD BYGNINGER , VEDL.HOLD LEDNINGSNETT 17, , VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG 7, , FELLESKOSTN.(RIGGING M.V) , BYGNING 43, , VVS-INSTALLASJONER 44, UTENDØRS ARBEID UGYLDIG ART , MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 5, , MATERIALER:FELLESKOSTN. (RIG , MATERIALER TIL VVS-INSTALLAS 1, MATERIALER TIL ANDRE INSTALL , MATERIALER: MARGINER OG RESE , MVA KOMP. HØY SATS 29, ,892 SUM DRIFTSUTGIFTER 148, ,321, BRUK AV LÅN 148, ,321,408- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 148, ,321, FDV HELSESENTER UGYLDIG ART INVENTAR, MØBLER O.L. 139, INVENTAR/UTSTYR-KLIENTER'S B 3, , , BYGNING 677, ,471, UTENDØRS ARBEID 4, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 41, MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 23, KJØP AV KONSULENTTJENESTER , MVA KOMP. HØY SATS 213, , MVA, IKKE KOMPENSERT 2, ,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,106, , ,000 1,840, BRUK AV LÅN 290, , ,000-1,840, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 771, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,061, , ,000-1,840,930- NETTO 44, Side 8/88

9 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett KOMMUNALE VEIER ANDRE STATLIGE REFUSJONER 39, SUM DRIFTSINNTEKTER 39, ELKRAFTINSTALLASJONER , BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 310, TOPPDEKKE (INKL.MVA) 394, MVA KOMP. HØY SATS 20, ,665 SUM DRIFTSUTGIFTER 725, , BRUK AV LÅN 310, , BRUK AV DISP.FOND 377, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 43, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 731, ,324- NETTO 44, LÅN TIL VIDERE UTLÅN RENTEINNTEKTER AV UTLÅN FORM 113, UGYLDIG ART , MOTTATT AVDRAG PÅ LN- N RIN , UGYLDIG ART 167, , MOTTATT AVDRAG- FORVALTNINGS 211, BRUK AV UBUNDET KAP.FOND, L 95, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 587, , UGYLDIG ART UGYLDIG ART 141, , ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDR UTLÅN 446, , AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL ,789 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 587, ,639 NETTO FOND, LIKVIDITETSRES BRUK AV LÅN , MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅ 6,250, BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M ,174- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,250, , DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEG , AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 6,250, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,250, ,855 NETTO Side 9/88

10 Driftsregnskapet Driftsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Driftsregnskapet som følger er altså driftsregnskapet i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. En mer detaljert utskrift av årets forbruk følger som vedlegg lenger bak. Virksomhet Regnsk Rev.bud 2006 Oppr.bud 2006 Regnsk Virksomhet Politiske organer Rådmann og stab Økonomitjenester Kultur, Språk og service Nesseby skole Karlebotn skole Barnehagen Hjelpetjenester Hjemmetjenester Omsorgstjenester Legetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester sum Sum Skatt, r.tilskudd og felles Overskudd Side 10/88

11 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett SKATT INNTEKT OG FORMUE, INN LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 3,838, ,400,000-3,400,000-4,579, SKATTEINNTEKTER 12,636, ,700,000-11,700,000-11,661,301- SUM DRIFTSINNTEKTER 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241,011- NETTO 16,474, ,100,000-15,100,000-16,241, STATLIGE RAMMETILSKUDD RAMMEOVERFØRINGER 35,495, ,800,000-35,800,000-34,652, LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 1,097, SUM DRIFTSINNTEKTER 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652,380- NETTO 36,593, ,800,000-35,800,000-34,652, GENERELLE STATSTILSKUDD UGYLDIG ART , ,000-59, UGYLDIG ART , , UGYLDIG ART , , ANDRE STATLIGE REFUSJONER 61, MVA KOMP. INV. HØY SATS 734, ,000-45, , MVA KOMP. INV. LAV SATS MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 79, UGYLDIG ART 195, , UGYLDIG ART , , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 897, , , ,305- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,969, ,162,000-2,072,000-1,869, OVERF TIL KAPITALREGNSKAPET 86, , SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 86, , NETTO 1,883, ,072,000-2,072,000-1,869, RENTER MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 2, , INTERNSALG 715, , , ,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 717, , , , MORARENTER, PURREGEB. INKASS MVA KOMP. HØY SATS 2, ,586 SUM DRIFTSUTGIFTER 2, , RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 1,026, , , , ANDRE RENTEINNTEKTER 149, , , , UGYLDIG ART , UGYLDIG ART 37, , UTBYTTE FRA VARANGER KRAFT 1,875, ,050,000-1,050,000-1,250, UGYLDIG ART 1, ,821- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 3,088, ,500,000-1,500,000-1,753, UGYLDIG ART , LÅNEKOSTNADER 28, ,853 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 28, ,153 NETTO 3,775, ,215,000-2,215,000-2,433, INNLÅN Side 11/88

12 Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett UGYLDIG ART 1,915, ,640,000 2,640,000 1,918, ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN 88, , AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,053, ,430,000 4,430,000 2,385, UGYLDIG ART ,111,290 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431,011 NETTO 5,057, ,070,000 7,070,000 6,431, LÅN TIL VIDERE UTLÅN LØNN FASTE STILLINGER ,400, INTERNKJØP 11, ANDRE OVERF. TIL ANDRE (PRIV 284, FORMANNSKAPETS BEVILNINGSRES.00 50,000 50, KOMMUNESTY. BEVILGNINGSRESER , ,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 296, ,000 1,800,000 0 NETTO 296, ,000 1,800, AVSKRIVINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER-JFR.86 6,319, ,197,442- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,319, ,197, UGYLDIG ART ,347, UGYLDIG ART ,850, AVSKRIVNING FAST EIEND /ANLE 4,776, AVSKR. UTSTYR/MASKINER/TRANS 1,543, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,319, ,197, FOND, LIKVIDITETSRES BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M 1,924, SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,924, UGYLDIG ART 2,000, ,129,000 1,799,000 1,371, UGYLDIG ART , AVSETN TIL DISPOSISJONSFOND 594, SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2,594, ,129,000 1,799,000 1,496,000 NETTO 670, ,129,000 1,799,000 1,496, OVERFØRING FRA DR/KAP REGNSK ÅRETS IKKE DISP/UIND NTO DR REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 3,206, ,924,543 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3,206, ,924,543 NETTO 3,206, ,924, Side 12/88

13 Balanseregnskapet Side 13/88

14 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap KOMMUNEKASSENS KASSE 1 12, , KOMMUNEKASSENS KASSE 2 19, , LEGEKONTORETS UNDERKASSE ALDERSHJEMMETS UNDERKASSE VSMS UNDERKASSE , KASSE 33, , DIR.BETAL/SOSI 27, , FORLIKSRÅDET , , UTBEDRINGSTILSKUDD , , PRIMÆRNÆRINGSFOND , , ORDINÆR NÆRINGSFOND ,397, ,433, FOLIO ,135, ,170, BUNDNE DRIFTSFOND ,080, ,067, UBUNDNE KAPITALFOND , , BUNDNE KAPITALFOND , , DISPOSISJONSFOND , , BRUKERVELF ALDERSHJ , , DNB , , FORRETNINGS- OG SPAREBANKER 43,663, ,705, SKATTETREKKSKONTO ,653, ,517, IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD 1,653, ,517, KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUD 45,351, ,247, KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD 45,351, ,247, NESSEBY TRYGDEKONTOR - REF. 90, , SAMETINGET REF (POL).00 20, FINNMARKSEIENDOMMEN 14, TRYGDEKONTORET REF. SØR-VARA.00 42, HELSE FINNMARK SYKESTUEPLASS.00 38, STATSSKOG SF KRAV VILTFORVALT.00 40, FISKERIDIREKTORATET 155, , MVAKOMP HØY SATS 24, MVAKOMP MID.SATS MVAKOMP LAV SATS RAMMETILSKUDD/INNTEKTSUTJEVN , STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN. 285, ,630, SKATTEINNGANG SISTE MND. 230, , MVA TILGODE , OPPGJØRSKONTO MVA-KOMP 593, , SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 823, ,036, TANA KOMMUNE - REF ØKO SAMAR , TANA KOMMUNE BIBLIOTEKBUSSEN 79, SØR-VARANGER KOMMUNE BIBLIOT 30, FYLKESTANNLEGEN REF. TELEFON 27, FYLKESKOMMUNEN-BIBLIOTEKBUSS 120, , TANA KOMMUNE DIVERSE 7, KFR, FORSK. MOMSKOMP , ALTA KOMMUNE REF BV , REF TANA JORDMOR.00 74, FINNM. FYLKE REF.ISMASKIN 45, , NEIDEN REIN AS HUSLEIE.00 18, KOMMUNEFORVALTNING 388, ,147, WEST-FISH AARSÆTHER , ADVOKAT KNUT HEGG.00 77, ERSTATNING MUSEET 6, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 6, , DEBITORKONTO, KOMFAKT (UTEST 1,254, ,070, AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 161, , FESTEAVGIFT , MAN.INNBET. KOMFAKT 20, , HUSHOLDNINGER 1,072, ,004, A 1, B 5, , c 5, , D 6, E 1, FORSKUDD LØNN 19, , GJENNOMGANGSBELØP 15, , VEDTATTE, IKKE OPPTATTE LÅN.00 14,192, INTERIMSKONTI 35, ,117, KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERF 2,610, ,524, KORTSIKTIGE FORDRINGER 2,610, ,524, DNB STATSOBL FØDSELST 116, , VERDIPAPIRFOND 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116, , PREMIEAVVIK SPK 176, , PREMIEAVVIK VITAL 572, , Side 14/88

15 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap FORSIKRING 749, ,090, PREMIEAVVIK PENSJON 749, ,090, MATERIALBEHOLDNINGER 749, ,090, SUM OMLØPSMIDLER 48,827, ,977, PENSJONSMIDLER KLP 5,475, ,511, PENSJONSMIDLER SPK 11,724, ,724, PENSJONSMIDLER VITAL 49,935, ,264, LIVSFORSIKRING MV. 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, PENSJONSMIDLER 67,135, ,499, KLP EGENKAPITALINNSKUDD 132, , LIVSFORSIKRING MV. 132, , ØFAS ANS 767, , KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT 767, , ØST-FINNMARK KOM.REV.ANDELER 54, , SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK 54, , VARANGER KRAFT AS, VADSØ 200, , BIBLIOTEKSENTRALE A/L UNJARGGA SAMIID DUODJE A/L - 10, , SAGAT, LAKSELV INDRE FINNMARK UTVIKLINGSSEL 202, , PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 413, , AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367, ,367, UTLÅN TIL VARANGER KRAFT AS.00 6,250, PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA.00 6,250, A 2, , B C 2, , D.00 3, E 8, , F 9, , G H 1, I 4, , J 2, , K 2, , L 7, , AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 1, , NÆRINGSLÅNSPORTEFØLJE 1,468, ,478, VERDIJUSTERING NÆRINGSLÅN 261, , UTÅNT ETABLERING/UTBEDRING 3,815, ,334, VERDIJUSTERING ETABLERINGSL. 176, , HUSHOLDNINGER 4,881, ,417, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, UTLÅN TIL: 4,881, ,667, EDB-UTSTYR SIMULTANTOLKEANLEGG VERNEUTSTYR KOPIMASKIN HOVEDSERVER MOBILT TOLKEANLEGG TELESENTRAL OG TP-KABEL DATAUTSTYR HELSE NETTVERK 601, , SAK/ARKIV-LØSNING 227, , TRÅDLØS NETT HELSE , , OPPLÆRINGSROM KARLEBOTN , , NYE PC'ER , , SERVER SOSIAL , , DESKTOP MANAGEMENT , , MASKINER OG UTSTYR NØDAGGREGAT STEINSAG NYE PC'ER 102, , EDB-SIKRING 55, , DATA-PROGRAMMER 48, , ENDEUTSTYR 117, , LEGESERVER 63, , NETTVERK OG KABLING 709, , MS-SERVER 15, , NYE PC'ER 781, , NYE SKRIVERE 29, , LISENSER 186, , FAGSYSTEM PLO 204, UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 3,368, ,940, LASTEBIL Side 15/88

16 Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap BIBLIOTEKBUSS 1, , LASTEBIL KJØPT , , BRANNBIL 444, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 1,046, UTSTYR KARLEBOTN , , PUNKTAVSUG KARLEBOTN , , VSM BASK 1, , VSM UTSTILLING HOVEDBYGG 291, , VSM UTSTILLING MOD. REINDRIF 12, , VSM FOTOARKIV 63, , GJENSTANDER AMTMANNSGAMMEN 34, , KVALITETSDUODJE (BEV/FORM.PR 555, , TUSENÅRSSTED 140, , ØST- OG SJØSAMISK DUODJI 54, , SLETTA LYDUTSTYR 9, , DOKUMENT 2000 VSM 58, , BARNEROM VSM , , DUODJE VANDREUTSTILLING 112, , ARKIV NUORTTANASTE 42, , SIIDA SAMARBEID 39, , VARANGER-SAMENE JOIK 110, , PROSJEKT NVE 284, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 171, UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 102, VERNEUTSTYR BRANN 1, , UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 4,099, ,387, ISAK SABASENTERET UTSTYR , , KRAN NESSEBY HAVN 12, , FLYTEBRYGGE 67, , DYPVANNSKAI NYELV 104, , ISMASKIN KLØVNES 431, , ALARMSENTRAL BRANN 36, , STEAMKJELE , , NØDSTRØMSAGG. NYBORG VV 21, , GATELYS , , PRIV. KRED.FORETAK/FINANS.SE 912, , UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT 8,380, ,240, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPOR 8,380, ,240, AMTMANNSGAMMEN 176, , INFOHALL MORTENSNES 1,603, ,666, NYTT MUSEUMSBYGG VSM 16,451, ,015, KULTURSTI MORTENSNES 988, ,030, NESSEBY SKOLE 5,368, ,628, NESSEBY GRENDEHUS 162, , VARANGERBOTN SKOLE 3,403, ,622, KARLEBOTN INTERNAT 3,364, ,389, RØDKVISTEN BARNEHAGE 168, , HELSESENTERET 19,361, ,015, IDRETTSANLEGG VARANGERBOTN 1,110, ,160, OMINNREDNING SKOLER/BARNEHAG 1,110, ,151, SKOLEOPPRUSTING ,378, ,412, GR.L.INV. VARANGERBOTN 88, , GR.L.INV. VESTERELV 906, , GR.L.INV. NESSEBY 283, , VIDJEVEIEN BOLIGFELT 1,830, ,830, BOLIGFELT KARLEBOTN 98-46, , BOLIGFELT VARANGERBOTN 98-16, , BOLIGFELT NESSEBY 119, , UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 57,940, ,917, KLØVNES 440, , VARANGERBOTN BOLIG- OG FORR. 6,648, ,648, KOMMUNALE VEIER 3,875, ,515, AKSJON SKOLEVEI 31, , KLØVNES G 12,B165 & 327 SBF DIV. INNTEKTSGIVENDE EIENDOM 357, , NESSEBY HAVN 701, , KOMMUNEBRAKKA MOTTAKSSTASJON KLØVNES 525, , NESSEBY RÅDHUS 5,150, ,365, UTLEIEBYGG KLØVNES 343, , LAGER KLØVNES 515, , BIBLIOTEKBUSSGARASJEN 668, , VSM STABBUR 67, , HANGAREN 410, , KAI NYELV 6,001, ,163, GR.L.INV. VESTERELV IND. OMR 553, , GR.L.INV. MORTENSNES 1,046, ,046, Side 16/88

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer