Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004"

Transkript

1 Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004

2 OLF representerer 23 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel 52 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervannsentreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre Til sammen representerer OLFs medlemsbedrifter ca ansatte

3 Spredt sysselsetting tyngdepunkt i vest Ansatte i petroleumsvirksomheten: personer Direkte og indirekte sysselsetting: personer Olje-sysselsettingen ned 7 prosent fra 2002 til 2003 Størst tilbakegang i Rogaland og Hordaland, størst vekst i Finnmark (Snøhvit) Sør-Trøndelag 2452 Nordland 161 Nord-Trøndelag 1721 Finnmark 920 Troms Møre og Romsdal 4316 Sogn og Fjordane 804 Hordaland Rogaland Oppland 22 Hedmark 0 Buskerud 1725 Oslo 1514 Akershus 4098 Østfold 278 Vestfold 672 Telemark 1831 Vest-Agder 1315 Aust-Agder Totalt antall ansatte i Norge Kilde: Aetat nov. 2003

4 Ruvende verdiskaping og investeringer mrd kroner mrd kroner BNP (venstre akse) Bruttoinvesteringer (høyre akse) 0 Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport Industri Kraftforsyning Post og telekommunikasjon Fiske, fangst og fiskeoppdrett Kilde: SSB, OD

5 Utfordring å dempe nedgangen Mill Sm3 o.e Den langsiktige utviklingsbanen Gass NGL/ kondensat Forvitringsbanen Olje Kilde: St meld , OD 2004

6 Vi må lete for å finne... Antall påbegynte letebrønner Avgrensningsbrønner Undersøkelsesbrønner * Hvor mange undersøkelsesbrønner trengs? * Prognose for 2004 er letebrønner Kilde: OD

7 Vi må enes om virkemidlene for å realisere en langsiktig olje- og gassnæring 11. mai: Oljemeldingen og Revidert nasjonalbudsjett Hvordan skape langsiktig utvikling? Helhetlig bruk av virkemidler nødvendig Skatt og fiskale rammebetingelser Tilgang på leteareal Kostnadsfokus Teknologi Aktørbildet

8 Hvorfor er Nord-Norge viktig? Ressursanslag for ULBområdet tilsvarer 12 nye Norne-felt 46 % 26 % 22 % 32 % Olje og kondensat 39 % Lofoten og Barentshavet Norskehavet Nordsjøen Gass 35 %

9 Nordområdene - tidslinjen Stortinget åpner for oljevirksomhet i nord Oppstart leteboring i Norskehavet og Barentshavet Snøhvit funnet Åpning av Barentshavet Sør (3-årig konsekvensutredning) Nordland VI åpnet Norne i produksjon Tildeling Barentshavprosjektet Nobales etableres Funn av Goliat og Dumbo Sem-erklæringen (Snøhvit, ULB og Forvaltningsplan) PUD og PAD for Snøhvit godkjennes ULB (Ja til Barentshavet, nei til Nordland VI) Barentshavet inkludert i TFO, ny borekampanje Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet

10 Utredningen Lofoten-Barentshavet (ULB) Gjenåpning av Barentshavet Spesielle krav Videreutvikling av oljevernet Oppdatering av kunnskap Lokale ringvirkninger Erstatningsordning for fiskere Nullutslipp Ingen nye lisenser i Nordland VI Ny vurdering i Forvaltningsplanen for Barentshavet

11 18. konsesjonsrunde 95 blokker lyst ut Største runde siden 1965 Umodne områder 18 selskaper har søkt Søknadene omfatter 59 ulike blokker Uviss effekt på aktivitetsnivået Miljø- og fiskerivilkår mer omfattende enn tidligere Utlyst 15. desember 2003 Frist 15. mars 2004 Tildeling andre kvartal 2004

12 Gjenåpning av Barentshavet Tilgang til areal = Økt aktivitet Tre til fire letebrønner planlegges Første leteboring siden 2001 Område C Område F Snøhvit-området inkludert i TFO-runden 2004 Åpner for første konsesjonstildeling i Barentshavet på sju år Snøhvit Goliat Område G

13 Oljen og miljøet Hovedmål: Drive virksomheten på en måte som ikke skader miljøet Drive virksomheten i god sameksistens med andre næringer Hovedutfordringer: Klimagass Produsert vann Møte nye krav i nord

14 Norske utslipp bare 1/3 av bransjesnittet Bortfall av norsk olje betyr høyere utslipp globalt Tiltak offshore koster 300 kroner tonnet eller mer CO2-kvoter vil koste kroner tonnet kg utslipp / tonn oe brutto produksjon (CO2= *100) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 CO2 NOx CH4 VOC SO2 OGP 2002 OLF 2002

15 Nullutslipp Nullutslipp i nord = Ingen utslipp av produsert vann ved normal drift Med unntak av topphullseksjonen, reinjeksjon eller ilandføring av boreavfall Nullutslipp generelt= Null miljøskadelige utslipp til sjø i 2005

16 I rute mot nullutslipp Pressemelding Status for utslepp frå oljeverksemda SFT har vurdert nullutsleppsrapporteringa oljeselskapa har gitt for Etter SFTs vurdering kjem den planlagte minimeringa av miljøfarlege utslepp stort sett til å vere i tråd med nullutsleppsmålet for dei fleste stoffa, seier SFT-direktør Håvard Holm. Utsleppa av miljøfarlege stoff offshore er relativt låge, vel 1 prosent av dei nasjonale. Innan utgangen av 2005 skal petroleumsindustrien ha sett iverk ei rekkje tiltak for å få til ytterlegare reduksjon av utsleppa av olje og miljøfarlege kjemiske stoff på norsk sokkel. Dersom selskapa følgjer sine planar, vil utsleppa av prioriterte miljøfarlege stoff i dei fleste tilfelle bli reduserte med 80 prosent eller meir.

17 Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet

18 Utbygging gir redusert miljørisiko Miljørisiko med og uten norsk utbygging i Barentshavet forutsatt NOFO beredskap tilsvarende Nordsjøen i området. Miljørisiko fra oljeutvinningen (utblåsning, rørledninger, FPSO) er inkludert. Risikoindikator (tonn/år) Utslippsvolum (tonn) Kilde: Det Norske Veritas

19 Olje og fisk i godt naboskap års naboskap God dialog med Fiskarlaget Særlige miljøkrav i nord Nullutslipp Reinjeksjon/ ilandføring av boreavfall Havbunns-utbygging Overtrålbare installasjoner Årstids-tilpasning

20 Konklusjon Det er politisk flertall for en langsiktig utvikling av sokkelen Industrien er klar til å satse videre også i nord myndighetene må gi oss mulighetene Nordlige Norskehav/ Barentshavet viktig for langsiktig utvikling Petroleumsvirksomheten kan bli viktig ny næring i Nord- Norge Tilgang på attraktivt areal og skattetilpasninger for nye felt vil gi økt aktivitet og øke verdiskapingen på norsk sokkel, til samfunnets beste

21 Backup

22 Få større utbygginger i vente på sokkelen Millioner Sm 3 o.e. utvinnbare reserver PUD godkjent (Ressursklasse 2) Planleggingsfase (Ressursklasse 4) betingede ressurser i funn Utbygging sannsynlig, men ikke avklart (Ressursklasse 5) Ormen Lange Snøhvit Kristin Kvitebjørn Skirne/Byggve Skarv Tyrihans Gjøa Lavrans Idun Volve Kamelon Delta Gekko Varg Sør Goliat Dagny Stær 25/5-5 Trym Kappa 25/11-16 Freja Gamma V Alpha Cook Totalt 279 I tillegg 369 mill. Sm 3 o.e som betingede ressurser i felt Victoria Hild 6707/10-1 Gudrun 6507/2-2 35/8-1 Gamma 15/ /7-1 Svale Alve 2/7-19 Trestakk Flyndre Beta Peik Alpha 15/5-2 34/8-12 Ragnfrid 24/9-5 Snøhvit N. 1/ /11-7 Erlend 16/7-2 Tjalve Totalt I tillegg felt med reserver på 2 mill. Sm 3 o.e. eller mindre Kilde: O

23 Oljens plass i norsk økonomi Petroleumsvirksomhet Annen industri Øvrig BNP Statens inntekter Samlede investeringer Samlet eksport Kilde: SSB 2002

24 Forvaltningsplanens framdrift Delutredninger på høring våren 2004 Seks måneders høring Endelig forvaltningsplan medio 2006 Stortingsbehandling?

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, NO-33 Oslo Telefon +47 22 24 9 9

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011

KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Rapport 2011:3 KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Fokustema tillegg: -infrastruktur og petroleumsklynge Stig Karlstad (red.), Ivar Lie, Inge Berg Nilssen Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer