NORGES SKYTTERFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SKYTTERFORBUND"

Transkript

1 NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2011 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2012 Hartz Offsettrykkeri A/S

2 INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Styrets beretning... 7 III Medlemstall IV Økonomi og regnskap V Olympiatoppen VI Kongepokaler og hedersbevisninger VII Internasjonale konferanser og årsmøter VIII Internasjonale mesterskap IX Komité Opplæring årsrapport X Fagkomité Lerdue årsrapport XI Fagkomité Pistol årsrapport XII Fagkomité Rifle årsrapport XIII Fagkomité Viltmål årsrapport XIV Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn XV Norske medaljer i OL, VM og EM XVI Norske verdenscup-seire XVII Nordiske mestre XVIII Norgesmestre XIX Innehavere av H.M. Kongens Pokal XX Bragdmerker og poengsammendrag XXI Gjeldende olympiske rekorder XXII Gjeldende verdensrekorder XXIII Gjeldende norske rekorder Side 2 NSFs årbok 2011

3 NSFs styre og sekretariat Jan T. Berg- Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident Wenche Horten Styremedlem Håvard Larsen Styremedlem Grete Nilsen Styremedlem Knut Leer Fagkomité Lerdue Bjørn Jakobsen Fagkomité Pistol Hermann Rummelhoff Fagkomité Rifle Øivind Selnes Fagkomité Viltmål Anne Cecilie Brække Komité Opplæring Arild Groven Gen. sekr. Lindis Græsdal Utviklingssjef Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent NSFs årbok 2011 Side 3

4 I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE Styret Jan Tore Berg-Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident Styremedlemmer Wenche Horten Styremedlem Siri Vaggen Olsen Varamedlem Håvard Larsen Styremedlem Bergsvein Bårdstu Varamedlem Grete Nilsen Styremedlem Oddvar Bakkejord Varamedlem Knut Leer FK Lerdue Gunnar Filtvedt Varamedlem Bjørn Jakobsen FK Pistol Anne G. Rendalsvik Varamedlem Herman Rummelhoff FK Rifle Rune Nielsen Varamedlem Øivind Selnes FK Viltmål Henning Utti Varamedlem Anne Cecilie Brække Komité oppl. Christer Magnusson Varamedlem Fagkomiteene Fagkomité Lerdue Knut Leer Leder Gunnar Filtvedt Nestleder Magne Gusland Medlem Morten Aakre Varamedlem Kristin Hanevold Medlem Bjørn Erik Jensen Varamedlem Fagkomité Pistol Bjørn Jakobsen Leder Anne G. Rendalsvik Nestleder Bjørn Gjerstad Medlem Harald Setsaas Varamedlem Pål Kristiansen Medlem Svein Krakeli Varamedlem Fagkomité Rifle Herman Rummelhoff Leder Rune Nielsen Nestleder Tove Jacobsen Medlem Fagkomité Viltmål Øivind Selnes Leder Henning Utti Nestleder Ellen Krogstad Medlem Frode Finstad Varamedlem Robert Holm Medlem Tore Stene Varamedlem Komité Opplæring Anne Cecilie Brække Leder Christer Magnussen Nestleder Berit Breirem Medlem Martin Øyhus Varamedlem Sanimir Handanagic Medlem Tore Berberg Varamedlem Side 4 NSFs årbok 2011

5 Forbundssekretariatet Kontor Sognsveien 73, Ullevål Stadion, Oslo Arild Groven Generalsekretær Lindis Græsdal Utviklingssjef Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm.konsulent Per O. Tangen Banemester Løvenskioldbanen (50%) Bjørn Myrset Integreringskonsulent (50%, prosjektstilling fra høsten 2011) Tingvalgte personer/komiteer/utvalg Revisor Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård Kansler for hederstegn Unni Nicolaysen Kansler Olav Lund Varakansler Kontrollkomité Øystein Nirisen Leder Øysten Kristiansen Medlem Stein Willersrud Varamedlem Oddleiv Humlestøl Medlem Grethe Martinsen Varamedlem Lovkomité Andrew Walls Leder Helge Stubberud Medlem Jørn Rutlin Varamedlem Haldor Hinna Medlem Anne Brit Ødegård Varamedlem Valgkomité for tinget 2013 Helge Olden Leder Haldor Hinna Nestleder Stein H. Gundersen Medlem (lerdue) Bjørn Haug Varamedlem Mona Sølvi Gjertsen Medlem (pistol) Terje Elveos Varamedlem Jan E. Brække Medlem (rifle) Ola Fosshaug Varamedlem Eli Enerstvedt Medlem (viltm.) Espen Krogstad Varamedlem Oppnevnte utvalg Styret for Løvenskioldbanen Jan Tore Berg-Knutsen, Håvard Larsen og Tor Heiestad Repr. fra Løvenskiold En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten, en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG. Fra NSF Fra donator Fra andre NSFs årbok 2011 Side 5

6 Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen Håvard Larsen Tor Heiestad Siri Vaggen Olsen Leder Medlem Medlem Side 6 NSFs årbok 2011

7 II STYRETS BERETNING Denne beretningen omhandler kalenderåret 2011, første hele år for det sittende styret. Styret har hatt 5 møter hvorav ett var 2- dagersmøte, hvor bla budsjett 2012 var sak. Deltagelsen i møtene har vært gjennomgående meget bra, samarbeidet også. I forrige beretning er det nevnt komiteer som ble nedsatt. Innsatsen har vært noe variert, men stort sett har komiteene utført sine oppdrag på en god måte. ORGANISASJONS KOMITEEN:har hatt flere møter og forslag har vært fremlagt for Kretslederkonferansen. Her er det fortsatt delte meninger, men det vil bli lagt frem bearbeidedet forslag for FORBUNDSTINGET for vedtak om nødvendige lovendringer i 2013 LØVENSKIODBANEN PROSJEKT- OG MODERNINSERINGSUTVALG har hat 7 møter i Arbeidet er utfordrende, men med Miljøverndepartementets oppslutning om igangsetting av reguleringsarbeidet (omhandlet i forrige beretning) har vi aktivt arbeidet videre. LPM utvalget er viktig for videre fremdrift i skytebanesaken. I perioden har det dukket opp noen som kaller seg FOLKEAKSJONEN MOT SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN. Vi har løpende kontakt med aksjonsgruppen og vi undervurderer dem ikke. Men våre erfaringer etter hvert er at de har liten aktiv støtte. Vi arbeider videre med PLANPROGRAMMET sammen med RIEBER PROSJEKT AS v/ Dag Rieber i godt samspill med Bærum Kommune, NIF og KUD, men det er fortsatt lang veg å gå i denne saken. Styret ser positivt på mulighetene til å få realisert Løvenskioldbanen som NASJONALANLEGG FOR SKYTING. Presidenten er leder av utvalget. ARBEIDSUTVALGET har forhåndsbehandlet sakene som fremlegges av styret. Sakene klargjøres på vanlig måte på en god måte fra administrasjonen og styret er fornøyd med det arbeid som gjøres. ØKONOMIEN er under god kontroll og rapporter fremlegges kvartalsvis i styremøtene. Den frie egenkapitalen er økt med over NOK 1,4 millioner noe styret er svært fornøyd med. Vi har store økonomiske utfordringer i årene som kommer og oppbygging av egenkapital er uomgjengelig nødvendig. Egenkapitalen er nå ca. NOK 5,4 mill NSFs årbok 2011 Side 7

8 VÅPENLOVEN er utredet og ligger som forslag i NOU 2011:19 avgitt 5.desember Vi har hatt løpende kontakt med utvalget. Gjennomgang av våpentyper med utvalget som fikk prøve alle våpen (aktuelle) på Løvenskioldbanen. NSF har tatt initiativet til en serie med møter med de 17 organisasjoner som omhandles av lovforslaget i en eller annen form. Møtene i vår regi har uten unntak vært svært positive og organisasjonene har i hovedsakene vært enige. Styret har vært svært fornøyd med det arbeid våre representanter har utført. (Uttalelsesfrist var 8.juni 2012) Arbeidet har vært krevende, nødvendig og vellykket. Det gjenstår å se på hva resultatet blir i Stortinget, men vi vil også der følge saken. ØVRIG AKTIVITET Fagkomiteene har hatt en stor oppgave. FK Rifle har hatt store interne utfordringer. Her er det fortsatt en del uavklarte spørsmål. FK Pistol har vært og er meget aktive og har fremmet flere saker for styret. Rifle har jo bredde i OLdeltagelse, Pistol i nasjonal aktivitet. Lerdue har arbeidet godt i perioden, men bredden er også der en utfordring når det gjelder toppresultatene. Vår kontakt med Olympiatoppen er meget god. Vi ser frem til resultatene i OL i London Visepresidenten representerte NSF på DFS Landsskytterstevet i Bodø. Presidenten og Generalsekretæren har representert forbundet på ISSF-møter. Presidenten og styre-/au-medlem Wenche Horten var våre representanter på det ordinære Idrettsting i Oslo. Tinget var meget vellykket, men særforbundene fikk ikke medhold i endring av tingsammensetningen. Styresammensetningen i NIF bærer preg av det! Vi har fulgt opp Langtidsplanen ikke minst mot kvinnesatsingen. Her vil styret se på det nye IPD fra NIF og fremlegge nye tanker for tinget i Vi takker arrangørene av HELL OPEN som dessverre ikke finner å fortsette. Stort arbeidspress, noe manglende oppslutning fra de beste rifleskyttere gjør at man ikke har invitert til HELL Open i Styret takker for den formidable innsatsen som er gjort i alle år. Vi håper stevnet igjen kan arrangeres i den nye flotte hallen på Rica Hell Hotell. TOPPIDRETT 2011 har vært et godt år for de norske toppskytterne, med en rekke finaleplasser i mesterskap og verdenscup. Sesongen har ellers vært viktig som oppkjøring til OL 2012, og totalt har Norge ved årsskiftet totalt 5 kvoteplasser i rifle og 1 i lerdue. Side 8 NSFs årbok 2011

9 Tore Brovold sto for en imponerende og uslåelig prestasjon i 2011-sesongen; han sikret seg finaleplass i alle internasjonale mesterskap gjennom sesongen; VM, EM, WC, til sammen 7 konkurranser. Aller best gikk det i VM der han tok sølv individuelt. I EM fulgte også lagkameratene Ole Undseth og Tom Jensen opp, og det ble laggull og verdensrekord til Norge. Beste enkeltprestasjon i sesongen sto nok Ole-Kristian Bryhn for med sin seier i WC-finalen i 50m helmatch. Rifleskytterne presterte også godt som lag, i EM ble det 3 laggull og 3 lagsølv på Norge. derav to juniormedaljer; gull på 50m rifle 60 ligg for gutta, og sølv i luftrifle for jentene. SH-skytterne har Paralympics 2012 som sitt store mål, og her har pistolskytter Bjørn Morten Hagen sikret Norges første kvoteplass, og innsatsen i verdenscupen tyder på at Norge i hvert fall får to plasser til London neste år. I tillegg til Hagen, har både Monica Lillehagen, Amanda Dybendal og Ove Foss sikra seg finaleplasser i verdenscupen gjennom sesongen. INTERNASJONALE TILLITSVERV Eirik Jensen medlem ISSFs dommerkomite Kåre Nicolaysen medlem av ESCs komité for miljøspørsmål Per Bjørnar Moen medlem av ESCs teknisk komité, avd. lerdue Rune Sørlie leder av IPC skytings tekniske komite Tom Lauritzen leder teknisk komite NSR INTERNASJONALE JURYOPPDRAG Eirik Jensen leder klassifikasjonsjury, WC i Changwon, Korea Per Bjørnar Moen medlem lerduejury, EM i Brescia, Italia Unni Nicolaysen medlem appelljury, EM i Brescia, Italia Rune Sørlie teknisk delegert, WC i Sydney, Australia (IPC) teknisk delegert, WC i Fort Benning, USA (IPC) Astrid Landsverk medlem pistoljury, EM i Beograd, Serbia Magnus Strømdal medlem pistoljury, WC i Changwon, Korea NSFs årbok 2011 Side 9

10 III MEDLEMSTALL NSF har pr ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der antallet medlemmer i de fleste klubbene og antall aktive i alle klubber er registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de fleste av NSFs medlemmer. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet i følge NIFs oversikter ca medlemmer fordelt på 506 klubber i 20 kretser. Fordelingen mellom aktive utøvere i fagretningene er ifølge registreringen som følger (ca. tall): Lerdue: aktive Pistol: aktive Rifle: aktive Viltmål: 450 aktive Side 10 NSFs årbok 2011

11 IV ØKONOMI STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2011 Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan /15: NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer. Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NSF visjon er bl.a. at NSF, som særforbund for skyting i NIF, skal videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge. Videre skal Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng. NSF består av 20 særkretser og 505 klubber med ca medlemmer. Norges Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo. Forbundet har 4 heltidsansatte og 1 deltidsansatt, inkludert vaktmester på Løvenskioldbanen. I tillegg har forbundet til oktober 2011 hatt arbeidsgiveransvaret for en kretstilsatt i 30 % stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet er bra. Sykefraværet i forbundet var på 1,02 %. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av forbundets 5 ansatte er 1 kvinne. Totalt utgjør dette 4,5 årsverk. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr Løvenskioldbanen fikk et negativt årsresultat på kr Overskuddet fra Skytternytt utgjør kr Overskuddet disponeres ved at man disponerer kr til øremerket egenkapital breddemidler og at kr tilføres den frie egenkapitalen. NSFs årbok 2011 Side 11

12 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Side 12 NSFs årbok 2011

13 Disponert fra øremerket EK EM Disponert til breddemidler Sum disponering BALANSE PR EIENDELER NOTE Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmider Omløpsmidler Varer Varelager Sum varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NSFs årbok 2011 Side 13

14 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Breddemidler Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 1 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge. Periodiseringsregler Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter Sammenstillings- Side 14 NSFs årbok 2011

15 prinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer og andeler i andre selskap Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter - Annonser Skytternytt Markedsinntekter Salg av kurshefter, reglementer, merker etc NSFs årbok 2011 Side 15

16 NOTE 3 - Tilskudd fra NIF/OLT Det er inntektsført følgende tilskudd fra NIF/OLT: - Rammetilskudd Regiontilskudd Utviklingsorientert ungdomsidrett Integreringstilskudd Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend) NOTE 4 - Andre inntekter - Leieinntekt Løvenskioldbanen Forbundskontingent* "25-kronen" Abonnementsinntekter Skytternytt Kurs- og medlemsinntekter Momskompensasjon Andre inntekter *Forbundskontingenten på kr 25 pr.medlem blir inntektsført samme år som den blir betalt. Øvrig kontingent blir inntektsført påfølgende år. NOTE 5 Personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikring Stipend Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer Side 16 NSFs årbok 2011

17 Refusjon lønn,aga,etc NSF hadde pr ansatte, til sammen 4,5 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr og annen godtgjørelse kr i 2011 (totalt kr i 2010). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr i 2011 (kr i 2010). Det er i tillegg utbetalt kr (kr i 2010) i samlet honorar og godtgjørelser til resten av styret i 2011, dette inkluderer kr i honorar til redaktør som også er styremedlem. Det er ikke gitt lån til ansatte pr Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr inkl.mva (kr i 2010). NOTE 6 - Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Kostnader Skytternytt Driftskostnader Løvenskioldbanen Påmeldingsavgifter Honorarer Totalt NSFs årbok 2011 Side 17

18 NOTE 7 Tilskudd - Tilskudd særkretser Tilskudd klubber Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer Tilskudd andre EM Meråker NOTE 8 - Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Påløpte inntekter NIF utstyrsmidler 2010 (2009) NOTE 9 Debitorer Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr til tap på krav (avsetning økt med kr ). Nytt fra 2008 var at man har fakturert forbundskontingenten direkte i regnskapssystemet. Dette medfører at uoppgjort kontingent kommer frem i debitormassen. Ca 80% av dette er er innbetalt pr dd. NOTE 10 Bankinnskudd Bundne midler tilhørende forbundskontingenten Bundne midler for de ansattes skattetrekk Bundne midler, stipend/sponsor utøvere Disponible midler Side 18 NSFs årbok 2011

19 NOTE 11 Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsatt breddemidler Egenkapital NOTE 12 - Annen kortsiktig gjeld Forbundskontingent Feriepenger NIF utstyrsmidler 2011 (2010)(se note 8) Påløpte kostnader Post 3 midler NIF ikke benyttet Gjeld utøvere stipend (se note 10) NOTE 13 Aksjer Investering i aksjer Anskaffelsestidspunkt Antall Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi Skytternes og jegernes hus AS % NSFs årbok 2011 Side 19

20 Avdelingsrapport pr. desember 2011 Inntekter Kostnader Resultat Hittil Hittil Hittil Regnskap Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj. 10 Lerdue Inntekter Pistol Rifle Viltmål Opplæring Løvenskioldb Styre og sentrale 80 utvalg Sentraladministr Breddemidler SUM TOTALT Side 20 NSFs årbok 2011

21 V OLYMPIATOPPEN En samlet oversikt over tildeling fra Olympiatoppen (OLT) for 2011 viser at Skytterforbundet totalt ble tildelt kr ,- i ren prosjektstøtte/ optimalisering, og da fordelt slik: Lerdue kr ,- Rifle kr ,-, hvorav kr ,- var øremerket trenerhonorar og kr ,- øremerket frikjøp av utøver. Prosjektstøtte funksjonshemmede kr ,- ( Prosjektstøtte funksjonshemmede ble finansiert med midler fra Helsedepartementet, utbetalt via OLT) Annen økonomisk støtte fra OLT: A-stipend à kr ,- til to utøvere B-stipend à kr ,- til fire utøvere Utviklingsstipend à kr ,- til en utøver Støtte til FoU-prosjekt Måling av svingninger i geværløp : kr ,-. VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER Tildelte kongepokaler for 2011 ble vunnet av: Marianne Berger, Oslo Østre MSL i øvelsen 10m luftrifle Odd Arne Brekne, Østre Romerike MSL i øvelsen 50m rifle, 60 skudd liggende Forbundets bragdmerke er i 2011 oppnådd av Ole Eilif Undseth (lerdue), Petter Gulliksen, Bjørn Morten Hagen (pistol), Stian Bogar, Amanda Dybendal, Ove Foss, Lars Lømo, Malin Westerheim (rifle). NSFs årbok 2011 Side 21

22 VII INTERNASJONALE KONFERANSER OG ÅRSMØTER Generalforsamling i European Shooting Confederation Generalforsamlingen ble avholdt 30.juni i Beograd, Serbia, i forkant av EM samme sted. Fra Norge deltok president Jan Tore Berg-Knutsen og generalsekretær Arild Groven. Verken valg eller store regelspørsmål sto på programmet, og de viktigste sakene oppe til behandling var derfor en gjennomgang av de siste års mesterskap og de tiltakene som ESC har satt i gang for å styrke mediaoppmerksomheten rundt skyttersporten. Også arrangørene av kommende mesterskap fikk anledning til å presentere sine planer, bl.a. ble det gitt en omfattende orientering fra arrangørene fra London om planene for skyting i OL VIII INTERNASJONALE MESTERSKAP VM lerdue Beograd, september Skeet kvinner 1. Christine Wenzel, Tyskland 98 (74+24) 2. Ning Wei, Kina 97 (73+24) 3. Kimberly Rhode, USA 97 (72+25) Barbro Breivik, Norge 65 Skeet menn 1. Juan Jose Aramburu, Spania 149 (125+24) Tore Brovold, Norge 149 (124+25) Abdullah Alrashidi, Kuwait 149 (124+25) Tom B. Jensen, Norge Ole E. Undseth, Norge 121 Lag 1. Russland, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Norge, 366 Side 22 NSFs årbok 2011

23 (Brovold, Jensen, Undseth) Skeet menn junior 1. Anatoly Fedorov, Russland, Tammaro Cassandro, Italia Gerrit Wuelpern, Tyskland Jon Kristoffer Skaret, Norge 113 WC-finale lerdue, Al Ain, UAE 30.september - 7. oktober Skeet, menn 1. Saeed Almaktoum, UAE 146 (121+25) 2. Tore Brovold, Norge 143 (118+25) 3. Juan Jose Aramburu, Spania 141 (118+23) 4. Georgios Achilleos, Kypros 119 (115+24) 5. Ole Eilif Undseth, Norge 119 (117+22) Verdenscupfinale pistol og rifle, Wroclaw i Polen, sept. 50m rifle, 3x40 skudd, menn 1. Ole Kristian Bryhn, Norge 1278,5 ( ,5) 2. Niccolo Campriani, Italia 1274,6 ( ,6) 3. Nemanja Mirosavljev, Serbia 1273,5 ( ,5) WC lerdue, Conception i Chile, 1.-9.mars Skeet, menn 1. Jan Sychra, Tsjekkia 150 (125+25) 2. Tore Brovold, Norge 148 (124+24) 3. Ole Eilif Undseth, Norge 147 (123+24) Jonas Filtvedt, Norge 116 WC lerdue, pistol og rifle Sydney, Australia mars Skeet menn 1. Jon McGrath, USA 149 (124+25) 2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25) 3. Valeriy Shomin, Russland 148 (124+24) NSFs årbok 2011 Side 23

24 Tore Brovold, Norge 147 (123+24) 21. Ole Undseth, Norge Jonas Filtvedt, Norge 109 Luftrifle kvinner 1. Snjezana Pejcic, Kroatia 502,6 ( ,6) 2. Elaheh Ahmadi, Iran 502,2 ( ,2) 3. Darya Tykhova, Ukraina 501,7 ( ,7) Siri Mortensen, Norge Marianne Berger, Norge m rifle, 3x20 skudd, kvinner 1. Jamie Beyerle, USA 685,3 (589+96,3) 2. Amy Sowash, USA 676,4 (581+94,9) 3. Barbara Lechner, Tyskland 673,8 (582+91,8) Marianne Berger, Norge 565 Siri Mortensen ble slått ut i kvalifiseringen Luftrifle, menn 1. Niccolo Campriani, Italia 699,3 ( ,3) 2. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 699,2 ( ,2) 3. Tao Wang, Kina 699,0 ( ) + 10,1 4. Are Hansen, Norge 699,0 ( ) + 9, Stian Bogar, Norge Kim Andre Lund, Norge m rifle, 60 skudd liggende, menn 1. Weiyi Wang, Kina 703,4 ( ,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 703,2 ( ,2) 3. Henri Junghaenel, Tyskland 700,8 ( ,8) 4. Harald Stenvaag, Norge 700 ( ) Are Hansen, Norge 593 Stian Bogar ble slått ut i kvalifiseringen. 50m rifle, 3x40 skudd menn 1. Qinan Zhu, KIna 1271,4 ( ,4) Side 24 NSFs årbok 2011

25 2. Matthew Emmons, USA 1270 ( ) 3. Jinseop Han, Korea 1268 ( ) Are Hansen, Norge Kim Andre Lund, Norge Stian Bogar, Norge 1148 WC pistol og rifle i Changwon, Korea april 10m luftrifle, menn 1. Peter Sidi, Ungarn 702,6 ( ,6) 2. Sergy Richter, Israel 701,6 ( ,6) 3. Tao Wang, Kina 701,4 ( ,4) Are Hansen, Norge Ole Magnus Bakken, Norge Ole Kristian Bryhn, Norge m rifle 60 skudd liggende, menn 1. Sergei Martynov, Hviterussland 700,4 ( ,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 699,6 ( ,6) 3. Cyril Graff, Frankrike 696 ( ) Ole Magnus Bakken, Norge 694,5 ( ,5) 18. Harald Stenvaag, Norge Ole Kristian Bryhn, Norge m 3x40 skudd. menn 1. Sanjeev Rajput, India 1278,2 ( ,2) 2. Nemaja Mirosavljev, Serbia ( ,5) 3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1271,9 ( ,9) Ole Magnus Bakken, Norge Are Hansen, Norge 1164 WC lerdue i Beijing, Kina april Skeet, menn 1. Antonakis Andreou, Kypros 147 (125+22) 2. Nikolaus Mavrommatis, Hellas 146 (123+23) 3. Jesper Hansen, Danmark 145 (123+22)+3 NSFs årbok 2011 Side 25

26 4. Tore Brovold, Norge 145 (123+22) Ole Undseth, Norge Tom B. Jensen, Norge 113 WC pistol og rifle, Fort Benning. USA mai Luftrifle, menn 1. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 700,8 ( ,8) 2. Niccolo Campriani, Italia 700,8 ( ,8) 3. Qinan Zhu, Kina 700,4 ( ,4) Are Hansen, Norge Vebjørn Berg, Norge m rifle 60 skudd liggende, menn 1. Henri Junghaenel, Tyskland 702,6 ( ,6) 2. Sergei Martynov, Hviterussland 701,1 ( ,1) 3. Nemanja Miroslavjev, Serbia 700,3 ( ,3) Stian Bogar, Norge Harald Stenvaag, Norge Vebjørn Berg, Norge m rifle, 3x40 skudd, menn 1. Qinan Zhu, Kina 1280,4 ( ,4) 2. Niccolo Campriani, Italia 1277,3 ( ,3) 3. Simon Beyeler, Sveits 1276,8 ( ,8) Are Hansen, Norge 1272,5 ( ,5) 49. Vebjørn Berg, Norge Stian Bogar, Norge 1147 WC pistol og rifle i München, Tyskland, juni Luftpistol, kvinner 1. Stephanie Tirode, Frankrike 488,3 ( ,3) 2. Zorana Arunovic, Serbia (388+99,5) 3. Lalita Yauhleuskaya, Australia 484,2 (386+98,2) Linn Iren Flaate, Norge 373 Side 26 NSFs årbok 2011

27 119. Aina Flørli, Norge 362 Finpistol, kvinner 1. Jing Yuan, Kina 787,8 ( ,8) 2. Maria Grozdeva, Bulgaria 787,3 ( ,3) 3. Lenka Maruskova, Tsjekkia 786 ( ) Aina Flørli, Norge 573 Luftpistol, menn 1. Yusuf Dikec, Tyrkia 687,3 ( ,3) 2. Andrija Zlatic, Serbia 686,9 ( ,9) 3. Daemyung Lee, Korea 684,3 (585+99,3) Pål Hembre, Norge Roar Hembre, Norge 568 Silhuettpistol, menn 1. Christian Reitz, Tyskland 33 (583) 2. Ralf Schumann, Tyskland 31 (581) 3. Emil Milev, USA 25 (583) Pål Hembre, Norge 578 Fripistol, menn 1. Tomoyuki Matsuda, Japan 665,7 (568+97,7) 2. Andrija Zlatic, Serbia 662,9 (568+94,9) 3. Giuseppe Giordano, Italia 659,6 (562+97,6) Pål Hembre, Norge 538 Roar Hembre ble slått ut i eliminasjonsskytingen lørdag. 10m luftrifle, kvinner 1. Jieqiong Xie, Kina 503,5 ( ,5) 2. Katerina Emmons, Tsjekkia 501,8 ( ,8) 3. Adela Sykorova, Tsjekkia 501 ( ) Ingrid Stubsjøen, Norge Malin Westerheim, Norge 593 NSFs årbok 2011 Side 27

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Forbundstinget og strategimøte 2009 Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Innhold 1. Saksliste 03 2. Forretningsorden 03 3. Representantliste 04 4. Årsberetning 06 4.1 Tillitsvalgte 06 4.2 Representasjon

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014 RESULTATREGNSKAP Noter 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 9 973 959 11 911 635 Tilskudd 2 13 189 850 13 451 217 Andre inntekter 3 10 835 476 10

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008...3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING...5 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan)...7 4. ØKONOMISK RAPPORT...9 5. TEKNISKE KOMITEERS

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl. 10.00 13.00 kl. 13.00 14.00 kl. 14.00 15.00 kl. 15.00 17.00 Vannskiforum

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

Norges Vektløfterforbund

Norges Vektløfterforbund Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2010 STAVANGER 12. MARS 2011 INNHOLD Side 2 SAKSLISTE... 3 FORRETNINGSORDEN... 3 BERETNING... 4 TILLITSVALGTE... 4 FORBUNDSSTYRET... 4 Kontrollkomiteen... 4 DOMSUTVALGET...

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer