NORGES SKYTTERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SKYTTERFORBUND"

Transkript

1 NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2011 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2012 Hartz Offsettrykkeri A/S

2 INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Styrets beretning... 7 III Medlemstall IV Økonomi og regnskap V Olympiatoppen VI Kongepokaler og hedersbevisninger VII Internasjonale konferanser og årsmøter VIII Internasjonale mesterskap IX Komité Opplæring årsrapport X Fagkomité Lerdue årsrapport XI Fagkomité Pistol årsrapport XII Fagkomité Rifle årsrapport XIII Fagkomité Viltmål årsrapport XIV Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn XV Norske medaljer i OL, VM og EM XVI Norske verdenscup-seire XVII Nordiske mestre XVIII Norgesmestre XIX Innehavere av H.M. Kongens Pokal XX Bragdmerker og poengsammendrag XXI Gjeldende olympiske rekorder XXII Gjeldende verdensrekorder XXIII Gjeldende norske rekorder Side 2 NSFs årbok 2011

3 NSFs styre og sekretariat Jan T. Berg- Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident Wenche Horten Styremedlem Håvard Larsen Styremedlem Grete Nilsen Styremedlem Knut Leer Fagkomité Lerdue Bjørn Jakobsen Fagkomité Pistol Hermann Rummelhoff Fagkomité Rifle Øivind Selnes Fagkomité Viltmål Anne Cecilie Brække Komité Opplæring Arild Groven Gen. sekr. Lindis Græsdal Utviklingssjef Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent NSFs årbok 2011 Side 3

4 I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE Styret Jan Tore Berg-Knutsen President Tom Lauritzen Visepresident Styremedlemmer Wenche Horten Styremedlem Siri Vaggen Olsen Varamedlem Håvard Larsen Styremedlem Bergsvein Bårdstu Varamedlem Grete Nilsen Styremedlem Oddvar Bakkejord Varamedlem Knut Leer FK Lerdue Gunnar Filtvedt Varamedlem Bjørn Jakobsen FK Pistol Anne G. Rendalsvik Varamedlem Herman Rummelhoff FK Rifle Rune Nielsen Varamedlem Øivind Selnes FK Viltmål Henning Utti Varamedlem Anne Cecilie Brække Komité oppl. Christer Magnusson Varamedlem Fagkomiteene Fagkomité Lerdue Knut Leer Leder Gunnar Filtvedt Nestleder Magne Gusland Medlem Morten Aakre Varamedlem Kristin Hanevold Medlem Bjørn Erik Jensen Varamedlem Fagkomité Pistol Bjørn Jakobsen Leder Anne G. Rendalsvik Nestleder Bjørn Gjerstad Medlem Harald Setsaas Varamedlem Pål Kristiansen Medlem Svein Krakeli Varamedlem Fagkomité Rifle Herman Rummelhoff Leder Rune Nielsen Nestleder Tove Jacobsen Medlem Fagkomité Viltmål Øivind Selnes Leder Henning Utti Nestleder Ellen Krogstad Medlem Frode Finstad Varamedlem Robert Holm Medlem Tore Stene Varamedlem Komité Opplæring Anne Cecilie Brække Leder Christer Magnussen Nestleder Berit Breirem Medlem Martin Øyhus Varamedlem Sanimir Handanagic Medlem Tore Berberg Varamedlem Side 4 NSFs årbok 2011

5 Forbundssekretariatet Kontor Sognsveien 73, Ullevål Stadion, Oslo Arild Groven Generalsekretær Lindis Græsdal Utviklingssjef Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm.konsulent Per O. Tangen Banemester Løvenskioldbanen (50%) Bjørn Myrset Integreringskonsulent (50%, prosjektstilling fra høsten 2011) Tingvalgte personer/komiteer/utvalg Revisor Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård Kansler for hederstegn Unni Nicolaysen Kansler Olav Lund Varakansler Kontrollkomité Øystein Nirisen Leder Øysten Kristiansen Medlem Stein Willersrud Varamedlem Oddleiv Humlestøl Medlem Grethe Martinsen Varamedlem Lovkomité Andrew Walls Leder Helge Stubberud Medlem Jørn Rutlin Varamedlem Haldor Hinna Medlem Anne Brit Ødegård Varamedlem Valgkomité for tinget 2013 Helge Olden Leder Haldor Hinna Nestleder Stein H. Gundersen Medlem (lerdue) Bjørn Haug Varamedlem Mona Sølvi Gjertsen Medlem (pistol) Terje Elveos Varamedlem Jan E. Brække Medlem (rifle) Ola Fosshaug Varamedlem Eli Enerstvedt Medlem (viltm.) Espen Krogstad Varamedlem Oppnevnte utvalg Styret for Løvenskioldbanen Jan Tore Berg-Knutsen, Håvard Larsen og Tor Heiestad Repr. fra Løvenskiold En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten, en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG. Fra NSF Fra donator Fra andre NSFs årbok 2011 Side 5

6 Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen Håvard Larsen Tor Heiestad Siri Vaggen Olsen Leder Medlem Medlem Side 6 NSFs årbok 2011

7 II STYRETS BERETNING Denne beretningen omhandler kalenderåret 2011, første hele år for det sittende styret. Styret har hatt 5 møter hvorav ett var 2- dagersmøte, hvor bla budsjett 2012 var sak. Deltagelsen i møtene har vært gjennomgående meget bra, samarbeidet også. I forrige beretning er det nevnt komiteer som ble nedsatt. Innsatsen har vært noe variert, men stort sett har komiteene utført sine oppdrag på en god måte. ORGANISASJONS KOMITEEN:har hatt flere møter og forslag har vært fremlagt for Kretslederkonferansen. Her er det fortsatt delte meninger, men det vil bli lagt frem bearbeidedet forslag for FORBUNDSTINGET for vedtak om nødvendige lovendringer i 2013 LØVENSKIODBANEN PROSJEKT- OG MODERNINSERINGSUTVALG har hat 7 møter i Arbeidet er utfordrende, men med Miljøverndepartementets oppslutning om igangsetting av reguleringsarbeidet (omhandlet i forrige beretning) har vi aktivt arbeidet videre. LPM utvalget er viktig for videre fremdrift i skytebanesaken. I perioden har det dukket opp noen som kaller seg FOLKEAKSJONEN MOT SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN. Vi har løpende kontakt med aksjonsgruppen og vi undervurderer dem ikke. Men våre erfaringer etter hvert er at de har liten aktiv støtte. Vi arbeider videre med PLANPROGRAMMET sammen med RIEBER PROSJEKT AS v/ Dag Rieber i godt samspill med Bærum Kommune, NIF og KUD, men det er fortsatt lang veg å gå i denne saken. Styret ser positivt på mulighetene til å få realisert Løvenskioldbanen som NASJONALANLEGG FOR SKYTING. Presidenten er leder av utvalget. ARBEIDSUTVALGET har forhåndsbehandlet sakene som fremlegges av styret. Sakene klargjøres på vanlig måte på en god måte fra administrasjonen og styret er fornøyd med det arbeid som gjøres. ØKONOMIEN er under god kontroll og rapporter fremlegges kvartalsvis i styremøtene. Den frie egenkapitalen er økt med over NOK 1,4 millioner noe styret er svært fornøyd med. Vi har store økonomiske utfordringer i årene som kommer og oppbygging av egenkapital er uomgjengelig nødvendig. Egenkapitalen er nå ca. NOK 5,4 mill NSFs årbok 2011 Side 7

8 VÅPENLOVEN er utredet og ligger som forslag i NOU 2011:19 avgitt 5.desember Vi har hatt løpende kontakt med utvalget. Gjennomgang av våpentyper med utvalget som fikk prøve alle våpen (aktuelle) på Løvenskioldbanen. NSF har tatt initiativet til en serie med møter med de 17 organisasjoner som omhandles av lovforslaget i en eller annen form. Møtene i vår regi har uten unntak vært svært positive og organisasjonene har i hovedsakene vært enige. Styret har vært svært fornøyd med det arbeid våre representanter har utført. (Uttalelsesfrist var 8.juni 2012) Arbeidet har vært krevende, nødvendig og vellykket. Det gjenstår å se på hva resultatet blir i Stortinget, men vi vil også der følge saken. ØVRIG AKTIVITET Fagkomiteene har hatt en stor oppgave. FK Rifle har hatt store interne utfordringer. Her er det fortsatt en del uavklarte spørsmål. FK Pistol har vært og er meget aktive og har fremmet flere saker for styret. Rifle har jo bredde i OLdeltagelse, Pistol i nasjonal aktivitet. Lerdue har arbeidet godt i perioden, men bredden er også der en utfordring når det gjelder toppresultatene. Vår kontakt med Olympiatoppen er meget god. Vi ser frem til resultatene i OL i London Visepresidenten representerte NSF på DFS Landsskytterstevet i Bodø. Presidenten og Generalsekretæren har representert forbundet på ISSF-møter. Presidenten og styre-/au-medlem Wenche Horten var våre representanter på det ordinære Idrettsting i Oslo. Tinget var meget vellykket, men særforbundene fikk ikke medhold i endring av tingsammensetningen. Styresammensetningen i NIF bærer preg av det! Vi har fulgt opp Langtidsplanen ikke minst mot kvinnesatsingen. Her vil styret se på det nye IPD fra NIF og fremlegge nye tanker for tinget i Vi takker arrangørene av HELL OPEN som dessverre ikke finner å fortsette. Stort arbeidspress, noe manglende oppslutning fra de beste rifleskyttere gjør at man ikke har invitert til HELL Open i Styret takker for den formidable innsatsen som er gjort i alle år. Vi håper stevnet igjen kan arrangeres i den nye flotte hallen på Rica Hell Hotell. TOPPIDRETT 2011 har vært et godt år for de norske toppskytterne, med en rekke finaleplasser i mesterskap og verdenscup. Sesongen har ellers vært viktig som oppkjøring til OL 2012, og totalt har Norge ved årsskiftet totalt 5 kvoteplasser i rifle og 1 i lerdue. Side 8 NSFs årbok 2011

9 Tore Brovold sto for en imponerende og uslåelig prestasjon i 2011-sesongen; han sikret seg finaleplass i alle internasjonale mesterskap gjennom sesongen; VM, EM, WC, til sammen 7 konkurranser. Aller best gikk det i VM der han tok sølv individuelt. I EM fulgte også lagkameratene Ole Undseth og Tom Jensen opp, og det ble laggull og verdensrekord til Norge. Beste enkeltprestasjon i sesongen sto nok Ole-Kristian Bryhn for med sin seier i WC-finalen i 50m helmatch. Rifleskytterne presterte også godt som lag, i EM ble det 3 laggull og 3 lagsølv på Norge. derav to juniormedaljer; gull på 50m rifle 60 ligg for gutta, og sølv i luftrifle for jentene. SH-skytterne har Paralympics 2012 som sitt store mål, og her har pistolskytter Bjørn Morten Hagen sikret Norges første kvoteplass, og innsatsen i verdenscupen tyder på at Norge i hvert fall får to plasser til London neste år. I tillegg til Hagen, har både Monica Lillehagen, Amanda Dybendal og Ove Foss sikra seg finaleplasser i verdenscupen gjennom sesongen. INTERNASJONALE TILLITSVERV Eirik Jensen medlem ISSFs dommerkomite Kåre Nicolaysen medlem av ESCs komité for miljøspørsmål Per Bjørnar Moen medlem av ESCs teknisk komité, avd. lerdue Rune Sørlie leder av IPC skytings tekniske komite Tom Lauritzen leder teknisk komite NSR INTERNASJONALE JURYOPPDRAG Eirik Jensen leder klassifikasjonsjury, WC i Changwon, Korea Per Bjørnar Moen medlem lerduejury, EM i Brescia, Italia Unni Nicolaysen medlem appelljury, EM i Brescia, Italia Rune Sørlie teknisk delegert, WC i Sydney, Australia (IPC) teknisk delegert, WC i Fort Benning, USA (IPC) Astrid Landsverk medlem pistoljury, EM i Beograd, Serbia Magnus Strømdal medlem pistoljury, WC i Changwon, Korea NSFs årbok 2011 Side 9

10 III MEDLEMSTALL NSF har pr ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der antallet medlemmer i de fleste klubbene og antall aktive i alle klubber er registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de fleste av NSFs medlemmer. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet i følge NIFs oversikter ca medlemmer fordelt på 506 klubber i 20 kretser. Fordelingen mellom aktive utøvere i fagretningene er ifølge registreringen som følger (ca. tall): Lerdue: aktive Pistol: aktive Rifle: aktive Viltmål: 450 aktive Side 10 NSFs årbok 2011

11 IV ØKONOMI STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2011 Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan /15: NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer. Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NSF visjon er bl.a. at NSF, som særforbund for skyting i NIF, skal videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge. Videre skal Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng. NSF består av 20 særkretser og 505 klubber med ca medlemmer. Norges Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo. Forbundet har 4 heltidsansatte og 1 deltidsansatt, inkludert vaktmester på Løvenskioldbanen. I tillegg har forbundet til oktober 2011 hatt arbeidsgiveransvaret for en kretstilsatt i 30 % stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet er bra. Sykefraværet i forbundet var på 1,02 %. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av forbundets 5 ansatte er 1 kvinne. Totalt utgjør dette 4,5 årsverk. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr Løvenskioldbanen fikk et negativt årsresultat på kr Overskuddet fra Skytternytt utgjør kr Overskuddet disponeres ved at man disponerer kr til øremerket egenkapital breddemidler og at kr tilføres den frie egenkapitalen. NSFs årbok 2011 Side 11

12 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Side 12 NSFs årbok 2011

13 Disponert fra øremerket EK EM Disponert til breddemidler Sum disponering BALANSE PR EIENDELER NOTE Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmider Omløpsmidler Varer Varelager Sum varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NSFs årbok 2011 Side 13

14 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Breddemidler Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 1 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge. Periodiseringsregler Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter Sammenstillings- Side 14 NSFs årbok 2011

15 prinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer og andeler i andre selskap Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter - Annonser Skytternytt Markedsinntekter Salg av kurshefter, reglementer, merker etc NSFs årbok 2011 Side 15

16 NOTE 3 - Tilskudd fra NIF/OLT Det er inntektsført følgende tilskudd fra NIF/OLT: - Rammetilskudd Regiontilskudd Utviklingsorientert ungdomsidrett Integreringstilskudd Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend) NOTE 4 - Andre inntekter - Leieinntekt Løvenskioldbanen Forbundskontingent* "25-kronen" Abonnementsinntekter Skytternytt Kurs- og medlemsinntekter Momskompensasjon Andre inntekter *Forbundskontingenten på kr 25 pr.medlem blir inntektsført samme år som den blir betalt. Øvrig kontingent blir inntektsført påfølgende år. NOTE 5 Personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikring Stipend Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer Side 16 NSFs årbok 2011

17 Refusjon lønn,aga,etc NSF hadde pr ansatte, til sammen 4,5 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr og annen godtgjørelse kr i 2011 (totalt kr i 2010). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr i 2011 (kr i 2010). Det er i tillegg utbetalt kr (kr i 2010) i samlet honorar og godtgjørelser til resten av styret i 2011, dette inkluderer kr i honorar til redaktør som også er styremedlem. Det er ikke gitt lån til ansatte pr Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr inkl.mva (kr i 2010). NOTE 6 - Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Kostnader Skytternytt Driftskostnader Løvenskioldbanen Påmeldingsavgifter Honorarer Totalt NSFs årbok 2011 Side 17

18 NOTE 7 Tilskudd - Tilskudd særkretser Tilskudd klubber Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer Tilskudd andre EM Meråker NOTE 8 - Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Påløpte inntekter NIF utstyrsmidler 2010 (2009) NOTE 9 Debitorer Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr til tap på krav (avsetning økt med kr ). Nytt fra 2008 var at man har fakturert forbundskontingenten direkte i regnskapssystemet. Dette medfører at uoppgjort kontingent kommer frem i debitormassen. Ca 80% av dette er er innbetalt pr dd. NOTE 10 Bankinnskudd Bundne midler tilhørende forbundskontingenten Bundne midler for de ansattes skattetrekk Bundne midler, stipend/sponsor utøvere Disponible midler Side 18 NSFs årbok 2011

19 NOTE 11 Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsatt breddemidler Egenkapital NOTE 12 - Annen kortsiktig gjeld Forbundskontingent Feriepenger NIF utstyrsmidler 2011 (2010)(se note 8) Påløpte kostnader Post 3 midler NIF ikke benyttet Gjeld utøvere stipend (se note 10) NOTE 13 Aksjer Investering i aksjer Anskaffelsestidspunkt Antall Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi Skytternes og jegernes hus AS % NSFs årbok 2011 Side 19

20 Avdelingsrapport pr. desember 2011 Inntekter Kostnader Resultat Hittil Hittil Hittil Regnskap Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj. Regnskap Årsbudsj. 10 Lerdue Inntekter Pistol Rifle Viltmål Opplæring Løvenskioldb Styre og sentrale 80 utvalg Sentraladministr Breddemidler SUM TOTALT Side 20 NSFs årbok 2011

21 V OLYMPIATOPPEN En samlet oversikt over tildeling fra Olympiatoppen (OLT) for 2011 viser at Skytterforbundet totalt ble tildelt kr ,- i ren prosjektstøtte/ optimalisering, og da fordelt slik: Lerdue kr ,- Rifle kr ,-, hvorav kr ,- var øremerket trenerhonorar og kr ,- øremerket frikjøp av utøver. Prosjektstøtte funksjonshemmede kr ,- ( Prosjektstøtte funksjonshemmede ble finansiert med midler fra Helsedepartementet, utbetalt via OLT) Annen økonomisk støtte fra OLT: A-stipend à kr ,- til to utøvere B-stipend à kr ,- til fire utøvere Utviklingsstipend à kr ,- til en utøver Støtte til FoU-prosjekt Måling av svingninger i geværløp : kr ,-. VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER Tildelte kongepokaler for 2011 ble vunnet av: Marianne Berger, Oslo Østre MSL i øvelsen 10m luftrifle Odd Arne Brekne, Østre Romerike MSL i øvelsen 50m rifle, 60 skudd liggende Forbundets bragdmerke er i 2011 oppnådd av Ole Eilif Undseth (lerdue), Petter Gulliksen, Bjørn Morten Hagen (pistol), Stian Bogar, Amanda Dybendal, Ove Foss, Lars Lømo, Malin Westerheim (rifle). NSFs årbok 2011 Side 21

22 VII INTERNASJONALE KONFERANSER OG ÅRSMØTER Generalforsamling i European Shooting Confederation Generalforsamlingen ble avholdt 30.juni i Beograd, Serbia, i forkant av EM samme sted. Fra Norge deltok president Jan Tore Berg-Knutsen og generalsekretær Arild Groven. Verken valg eller store regelspørsmål sto på programmet, og de viktigste sakene oppe til behandling var derfor en gjennomgang av de siste års mesterskap og de tiltakene som ESC har satt i gang for å styrke mediaoppmerksomheten rundt skyttersporten. Også arrangørene av kommende mesterskap fikk anledning til å presentere sine planer, bl.a. ble det gitt en omfattende orientering fra arrangørene fra London om planene for skyting i OL VIII INTERNASJONALE MESTERSKAP VM lerdue Beograd, september Skeet kvinner 1. Christine Wenzel, Tyskland 98 (74+24) 2. Ning Wei, Kina 97 (73+24) 3. Kimberly Rhode, USA 97 (72+25) Barbro Breivik, Norge 65 Skeet menn 1. Juan Jose Aramburu, Spania 149 (125+24) Tore Brovold, Norge 149 (124+25) Abdullah Alrashidi, Kuwait 149 (124+25) Tom B. Jensen, Norge Ole E. Undseth, Norge 121 Lag 1. Russland, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Norge, 366 Side 22 NSFs årbok 2011

23 (Brovold, Jensen, Undseth) Skeet menn junior 1. Anatoly Fedorov, Russland, Tammaro Cassandro, Italia Gerrit Wuelpern, Tyskland Jon Kristoffer Skaret, Norge 113 WC-finale lerdue, Al Ain, UAE 30.september - 7. oktober Skeet, menn 1. Saeed Almaktoum, UAE 146 (121+25) 2. Tore Brovold, Norge 143 (118+25) 3. Juan Jose Aramburu, Spania 141 (118+23) 4. Georgios Achilleos, Kypros 119 (115+24) 5. Ole Eilif Undseth, Norge 119 (117+22) Verdenscupfinale pistol og rifle, Wroclaw i Polen, sept. 50m rifle, 3x40 skudd, menn 1. Ole Kristian Bryhn, Norge 1278,5 ( ,5) 2. Niccolo Campriani, Italia 1274,6 ( ,6) 3. Nemanja Mirosavljev, Serbia 1273,5 ( ,5) WC lerdue, Conception i Chile, 1.-9.mars Skeet, menn 1. Jan Sychra, Tsjekkia 150 (125+25) 2. Tore Brovold, Norge 148 (124+24) 3. Ole Eilif Undseth, Norge 147 (123+24) Jonas Filtvedt, Norge 116 WC lerdue, pistol og rifle Sydney, Australia mars Skeet menn 1. Jon McGrath, USA 149 (124+25) 2. Georgios Achilleos, Kypros 149 (124+25) 3. Valeriy Shomin, Russland 148 (124+24) NSFs årbok 2011 Side 23

24 Tore Brovold, Norge 147 (123+24) 21. Ole Undseth, Norge Jonas Filtvedt, Norge 109 Luftrifle kvinner 1. Snjezana Pejcic, Kroatia 502,6 ( ,6) 2. Elaheh Ahmadi, Iran 502,2 ( ,2) 3. Darya Tykhova, Ukraina 501,7 ( ,7) Siri Mortensen, Norge Marianne Berger, Norge m rifle, 3x20 skudd, kvinner 1. Jamie Beyerle, USA 685,3 (589+96,3) 2. Amy Sowash, USA 676,4 (581+94,9) 3. Barbara Lechner, Tyskland 673,8 (582+91,8) Marianne Berger, Norge 565 Siri Mortensen ble slått ut i kvalifiseringen Luftrifle, menn 1. Niccolo Campriani, Italia 699,3 ( ,3) 2. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 699,2 ( ,2) 3. Tao Wang, Kina 699,0 ( ) + 10,1 4. Are Hansen, Norge 699,0 ( ) + 9, Stian Bogar, Norge Kim Andre Lund, Norge m rifle, 60 skudd liggende, menn 1. Weiyi Wang, Kina 703,4 ( ,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 703,2 ( ,2) 3. Henri Junghaenel, Tyskland 700,8 ( ,8) 4. Harald Stenvaag, Norge 700 ( ) Are Hansen, Norge 593 Stian Bogar ble slått ut i kvalifiseringen. 50m rifle, 3x40 skudd menn 1. Qinan Zhu, KIna 1271,4 ( ,4) Side 24 NSFs årbok 2011

25 2. Matthew Emmons, USA 1270 ( ) 3. Jinseop Han, Korea 1268 ( ) Are Hansen, Norge Kim Andre Lund, Norge Stian Bogar, Norge 1148 WC pistol og rifle i Changwon, Korea april 10m luftrifle, menn 1. Peter Sidi, Ungarn 702,6 ( ,6) 2. Sergy Richter, Israel 701,6 ( ,6) 3. Tao Wang, Kina 701,4 ( ,4) Are Hansen, Norge Ole Magnus Bakken, Norge Ole Kristian Bryhn, Norge m rifle 60 skudd liggende, menn 1. Sergei Martynov, Hviterussland 700,4 ( ,4) 2. Eric Uptagrafft, USA 699,6 ( ,6) 3. Cyril Graff, Frankrike 696 ( ) Ole Magnus Bakken, Norge 694,5 ( ,5) 18. Harald Stenvaag, Norge Ole Kristian Bryhn, Norge m 3x40 skudd. menn 1. Sanjeev Rajput, India 1278,2 ( ,2) 2. Nemaja Mirosavljev, Serbia ( ,5) 3. Ole Kristian Bryhn, Norge 1271,9 ( ,9) Ole Magnus Bakken, Norge Are Hansen, Norge 1164 WC lerdue i Beijing, Kina april Skeet, menn 1. Antonakis Andreou, Kypros 147 (125+22) 2. Nikolaus Mavrommatis, Hellas 146 (123+23) 3. Jesper Hansen, Danmark 145 (123+22)+3 NSFs årbok 2011 Side 25

26 4. Tore Brovold, Norge 145 (123+22) Ole Undseth, Norge Tom B. Jensen, Norge 113 WC pistol og rifle, Fort Benning. USA mai Luftrifle, menn 1. Pierre Edmond Piasecki, Frankrike 700,8 ( ,8) 2. Niccolo Campriani, Italia 700,8 ( ,8) 3. Qinan Zhu, Kina 700,4 ( ,4) Are Hansen, Norge Vebjørn Berg, Norge m rifle 60 skudd liggende, menn 1. Henri Junghaenel, Tyskland 702,6 ( ,6) 2. Sergei Martynov, Hviterussland 701,1 ( ,1) 3. Nemanja Miroslavjev, Serbia 700,3 ( ,3) Stian Bogar, Norge Harald Stenvaag, Norge Vebjørn Berg, Norge m rifle, 3x40 skudd, menn 1. Qinan Zhu, Kina 1280,4 ( ,4) 2. Niccolo Campriani, Italia 1277,3 ( ,3) 3. Simon Beyeler, Sveits 1276,8 ( ,8) Are Hansen, Norge 1272,5 ( ,5) 49. Vebjørn Berg, Norge Stian Bogar, Norge 1147 WC pistol og rifle i München, Tyskland, juni Luftpistol, kvinner 1. Stephanie Tirode, Frankrike 488,3 ( ,3) 2. Zorana Arunovic, Serbia (388+99,5) 3. Lalita Yauhleuskaya, Australia 484,2 (386+98,2) Linn Iren Flaate, Norge 373 Side 26 NSFs årbok 2011

27 119. Aina Flørli, Norge 362 Finpistol, kvinner 1. Jing Yuan, Kina 787,8 ( ,8) 2. Maria Grozdeva, Bulgaria 787,3 ( ,3) 3. Lenka Maruskova, Tsjekkia 786 ( ) Aina Flørli, Norge 573 Luftpistol, menn 1. Yusuf Dikec, Tyrkia 687,3 ( ,3) 2. Andrija Zlatic, Serbia 686,9 ( ,9) 3. Daemyung Lee, Korea 684,3 (585+99,3) Pål Hembre, Norge Roar Hembre, Norge 568 Silhuettpistol, menn 1. Christian Reitz, Tyskland 33 (583) 2. Ralf Schumann, Tyskland 31 (581) 3. Emil Milev, USA 25 (583) Pål Hembre, Norge 578 Fripistol, menn 1. Tomoyuki Matsuda, Japan 665,7 (568+97,7) 2. Andrija Zlatic, Serbia 662,9 (568+94,9) 3. Giuseppe Giordano, Italia 659,6 (562+97,6) Pål Hembre, Norge 538 Roar Hembre ble slått ut i eliminasjonsskytingen lørdag. 10m luftrifle, kvinner 1. Jieqiong Xie, Kina 503,5 ( ,5) 2. Katerina Emmons, Tsjekkia 501,8 ( ,8) 3. Adela Sykorova, Tsjekkia 501 ( ) Ingrid Stubsjøen, Norge Malin Westerheim, Norge 593 NSFs årbok 2011 Side 27

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT Lerdue Øvelse Navn Alder Fødselsdato Klubb Bosted Yrke OL- trap, menn senior Sindre Krågsrud 21 8.2.1993 Nittedal/Hakadal SJFF Harestua Elektriker. Samboer. OL- trap, menn senior Thomas Nilsen 37 2.12.1976

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 1/15-16

Protokoll Møte nr.: 1/15-16 Protokoll Møte nr.: 1/15-16 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Torsdag 28. mai 2015 Sted: Reenskaug Hotell, Drøbak Referent: Arild Groven Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 1/13-14

Protokoll Møte nr.: 1/13-14 Protokoll Møte nr.: 1/13-14 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Fredag 24. mai 2013 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Referent: Arild Groven Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen,

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2012 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2013 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Styrets beretning... 7 III Medlemstall... 11 IV Økonomi

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2016 RESULTATREGNSKAP Noter 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 13 613 892 10 172 536 Tilskudd 2 14 200 911 14 042 538 Andre inntekter 3 15 457 287 11

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2010 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2011 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll Forbundstingent 2010... 6 III Styrets beretning...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016

GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016 GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016 M Are Hansen 209,6 2014 Swedish Cup K Malin Westerheim 209 2014 NM Elverum MJ Benjamin T Karlsen 207,9 2014 Fredrikstad Open KJ Malin Westerheim 208,2 2013 Swedish

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..!

Årsregnskap. Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..! Årsregnskap Norges Ishockeyikil-k1i1l1111(..,..! 2015 RESULTATREGNSKAP Noter 2015 _. - _..... 2014 _.._. DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter 2 3 10 172 536 14 042 538 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer