KVARTALSRAPPORT PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT PR"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Innleiing Om Sparebanken Sogn og Fjordane Hovudlinjer pr Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

4 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 35,2 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane og 17 bank i butikk avtaler og kontor i Bergen 277 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

5 MARKNADSLEIAR Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 17 bank i butikk filialer l Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINER God resultatutvikling i 1. kvartal 2012 Resultat før skatt 134 mill. kr. (62 mill. kr) Totalresultat inkl. postar med verdiendring mot EK 94 mill. kr. (76 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning (totalresultat) 15,6% (12,8%) Netto renteinntekter auka med 9,8% Netto vinst frå finansielle instrument 53 mill. kr (tap 5 mill. kr.) Resultat fin. instrument med verdiendring mot EK 1 mill. kr. (31 mill. kr.) Driftskostnadane redusert med 1,2% Nedskriving på utlån 6 mill. kr. (8 mill. kr.). kr) Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt minus 4 mill. kr. (0 mill. kr) Kapitaldekningsprosent p 13,6% (13,0%) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

7 Innleiing Resultatutvikling Utvikling Hovudtal Inntekter Kostnader Tap og misleghald il hld Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

8 RESULTATUTVIKLING Resultat etter skatt Totalresultat Resultatutvikling kv kv kv Figuren viser resultat etter skatt og totalresultatet for konsernet (MNOK)

9 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt kv.10 1.kv.11 1.kv.12 Figuren viser resultat før tap og etter skatt for konsernet (MNOK)

10 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 1,34 % 1,07 % 1,09 % 0,48 % 0,98 % 0,48 % 1,37 % 0,73 % 0,84 % 0,15 % 1,40 % 0,71 % 0,87 % 0,57 % 1,58 % 1,05 % kv.10 1.kv.11 1.kv.12 Figuren viser resultat før tap og etter skatt for konsernet (MNOK)

11 Resultatutvikling TOTALRESULTAT KVARTALSVIS 120 1,20 % 100 1,00 % 80 0,80 % 60 0,60 % ,87 % 0,35 % 0,77 % 0,55 % 0,96 % 0,22 % 0,10 % 0,42 % 1,06 % ,40 % 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,40 % 60 0,60 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i totalresultat for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

12 Resultat UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Basisdrift (før nedskriving på utlån) Basisdrift (etter nedskriving på utlån) KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV Eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument

13 Resultatutvikling EIGENKAPITALAVKASTNING Ek avkastning etter skatt EKavkastning (totalresultat) 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,00 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 13,,5 % 11,2 % 6,4 % 6,2 % 6,8 % 8,,5 % 10,4 % 9,9 % 2,2 % 2,8 % 9,9 % 11,8 % 7,6 % 12,8 % 15,4 % 15,6 % kv kv kv. 12 Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl.resultat finansielle eigendelar tillgjengeleg for sal for konsernet

14 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Rentenetto Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

15 Inntekter UTVIKLING I RENTENETTO 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Rentenetto 1. kvt er 146 MNOK, 13 MNOK høgre enn i 1. kv Som andel av GFK er rentenettoen 0,04 prosentpoeng høgre enn i 1. kv ,50 % 0,00 % % 2,28 % 2,05 % 2,07 % 2,10 % 1,72 % 1,75 % 1,59 % 1,84 % 1,62 % 1,66 Auken i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak høgre kundemargin Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet

16 Inntekter RENTENETTO KVARTALSVIS % av gsn. forv.kap Mill. kr. 2,00 1, ,80 1,70 1,60 1,50 1, , ,85 1,, , ,56 1,65 1, , , , , , , kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

17 Inntekter UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,60 % 0,50 % 040% 0,40 0,30 % 0,20 % Andre driftsinntekter 28 MNOK, 2 MNOK lågare enn i 1. kv Reduksjonen skuldast lågare leveranse av tenester til Gjensidige Bank 0,10 % 0,00 % 0,52 % 0,48 % 0,42 % 0,41 % 0,39 % 0,39 % 0,36 % 0,31 % KV V.10 1.KV V.11 1.KV V.12 Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

18 Inntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,50 % ,40 % ,30 % 0,20 % ,40 % 0,40 % 0,44 % 0,45 % 0,38 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 0,31 % ,10 % 0,00 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV.12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

19 Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter Total Sum inntekter er MNOK 69 høgre enn i 1. kv KV. 1KV 1.KV. 1. KV Auken skuldast vinst frå finansielle instrument og auka rentenetto Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet.

20 Inntekter SUM INNTEKTER KVARTALSVIS 250 3,00 % 200 2,50 % 200% 2, ,50 % % 1,00 2,58 % ,12 % 2,60 % 2,55 % 2,33 % 1,99 % 1,97 % 1,86 % 1,96 % ,50 % 0,00 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 11 Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

21 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Driftskostnader Forvaltning og årsverk Tap og misleghald il hld Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

22 Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 020% 0,20 0,00 % 1,6 61 % 1,4 41 % 1,3 32 % 1,3 32 % 1,2 20 % 0,9 97 % 1,1 12 % 1,0 07 % 0,6 69 % 1,2 20 % 1,0 07 % 0,9 99 % I 2012 er driftskostnadene redusert med 1 MNOK i forhold til 1. kv (j) KV KV (J) 1.K KV KV Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP.

23 KOSTNADER I % AV INNTEKTER Kostnader 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % I 2012 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter redusert med 17,7 prosentpoeng samanlikna med 1. kv Endringa skuldast i hovudsak sterk vekst i inntekter frå finansielle instrument og reduksjone i kostnadene 10,0 % 0,0 % 49,7 % 54,6 % 55,1 % 41,4 % 48,2 % (j) 55,9 % 33,2 % KV ,0 % 1. KV. 10 (j) 56,3 % 1. KV ,6 % 1. KV. 12 Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet. Grøn søyle er justert for tilbakeføring av AFP

24 Kostnader DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 120 1,40 % 100 1,20 % 1,00 % ,80 % 0,60 % 0,40 % 20 0,20 % ,70 % 1,07 % 1,03 % 1,15 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % 1,14 % 0,99 % 0 0,00 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

25 Kostnader FORVALTNING OG ÅRSVERK Forv.kap.mrd Årsverk kv kv kv. 12 Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og årsverk (punkt) for konsernet.

26 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Tapsutvikling Misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

27 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING Nedskrivning på utlån i 2012 er 2 MNOK lågare enn i 1. kv KV. 1. KV. 1. KV Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet.

28 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING I % AV UTLÅN 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 0,25 % 0,32 % 0,45 % 0,53 % 0,11 % 0,03 % 0,02 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,15 % 0,40 % 0,60 % KV. 1. KV. 1. KV Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet.

29 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING (KVARTALSVIS) 80 1,00 % ,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 40 0,50 % KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % 0,10 % 1. KV. 10 0,11 % 2. KV. 10 0,38 % 3. KV. 10 0,50 % 4. KV. 10 0,09 % 1. KV. 11 0,20 % 2. KV. 11 0,72 % 3. KV. 11 0,86 % 4. KV. 11 0,06 % 1. KV. 12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK. Tal i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er anualisert.

30 Tap og misleghald MISLEGHALD 7,00 % PM BM TOTAL 6,00 % 5,00 % 1,52 % 1,57 % 1,25 % 1,31 % 1,28 % 1,56 % 1,31 % 1,17 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 3,37 % 3,27 % 2,66 % 2,78 % 2,75 % 0,89 % 1,73 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 1,00 % 0,00 % 0,31 % 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 1. KV. 2. KV. 3. KV. 4. KV. 1. KV. 2. KV. 3. KV. 4. KV. 1. KV Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

31 Tap og misleghald NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Individuelle d nedskrivingar dk Gruppenedskrivingar dk Reduksjon i 320 tapsavsetning i p.g.a. konstatering 277 av tidlegare avsett tap KV KV KV. 12 Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen.

32 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Balanseutvikling Utvikling utlån og innskot Funding Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

33 Balanseutvikling FORVALTNINGSKAPITAL 40,00 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 4,7% auke i forvaltningskapital en samanlikna med 1. kv Auken skuldast primært vekst i utlån til PM 5,0 0,0 15,8 18,8 22,5 26,7 27,9 32, KV. 1. KV. 1. KV ,2 28,6 33,6 35,2

34 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING 35,0 30,0 Brutto utlån Innskot Auke både i utlån og innskot med hhv. 2,0 mrd. kr. og 0,9 mrd. kr. frå 1. kv ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 20,3 12,0 23,8 13,3 25,1 14,1 28,9 16,8 30,5 17,8 25,5 14,3 28,7 16,9 31,0 17, KV. 1. KV. 1. KV Figuren viser årlig utvikling i brutto utlån og innskudd for konsernet (Mrd NOK)

35 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING -VEKST Utlån Innskot 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 50% 5,0 0,0 % 19,4 % 17,0 % 17,6 % 10,6 % 5,2 % 6,2 % 15,1 % 18,6 % 5,8 % 6,2 % 7,7 % 8,4 % 12,7 % 17,9 % 7,0 % 5,2 % KV. 1. KV. 1. KV Figuren viser prosentvis årlig vekst i brutto utlån og innskudd for konsernet

36 Innskot, utlån og balanse UTVIKLING I UTLÅN Utlån er auka med 2,0 mrd. kr. frå 2011 tilsvarende ein 1. Kv Kv Kv oppgang på 7,0% 35,0 30,0 25,0 Utlån til PM er auka med 2 mrd. kr. eller 11,2% Uendra utlån til BM/Off./Fiinansiell sektor 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,7 29,0 31,0 15,2 18,4 20,4 10,4 10,5 10,6 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS Figuren viser utvikling i utlån til personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (mrd. NOK)

37 Innskot, utlån og balanse FORDELING AV BRUTTO UTLÅN % 34 % 64 % 66 % PM BM/OFF./FIN/FIN PM BM/OFF./FIN/FIN Figurene viser fordeling av brutto utlån til personmarked, bedrift/off./finans (%)

38 INNSKOT Innskot, utlån og balanse 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,00 8,0 6,0 40 4,0 2,0 0,0 14,3 16,9 Brutto innskot er auka med 0 9 mrd kr frå 1 kv 2011 tilsvarende ein oppgang på 5,2% 1. Kv Kv Kv ,9 mrd. kr. frå 1. kv ,8 8,3 9,6 Innskot PM BM /OFF./FIN 10,5 6,0 7,3 7,3 Innskot frå PM auka med 9,0% Innskot frå BM/Off./Fin. sektor om lag uendra Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedrift/off./finans (mrd.nok)

39 Innskot, utlån og balanse INNSKOTSFORDELING % 41 % 57 % 59 % PM BM/OFF./FIN PM BM/OFF./FIN Figurene viser fordeling av innskot frå personmarked, bedrift/off./finans /finans (%)

40 Innskot, utlån og balanse INNSKOTSDEKNING Konsern Morbank 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 59,3 % 59,3 % 55,8 % 55,8 % 56,3 % 59,7 % 58,0 % 63,8 % 58,2 % 69,4 % 55,9 % 58,8 % 58,4 % 66,4 % 57,4 % 70,7 % KV 1.KV. 1. KV. 1. KV Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadutlån i 2009)

41 EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Innskot, utlån og balanse EK (MNOK) Kjernekapital (%) ,3 % 10,5 % 10,8 % ,1 % 12,8 % 10,7 % kv ,0 % 12,6 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % kv kv. 12 2,00 % 0,00 % Auke i kjernekapitaldekninga gjennom resultat og etablering av fondsobligasjon Kjernekapital inkluderer i tillegg til bokført eigenkapital, fondsobligasjon med 313 mkr. pr Resultat t for perioden er ikkje inkludert i kjernekapitalen i %. Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital i prosent(punkt) for konsernet

42 KAPITALDEKNINGSUTVIKLING Innskot, utlån og balanse 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,5 % 11,9 % 11% 1,1 12,9 % 1,0 % 10% 1,0 13,8 % 13,6 % 1,1 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Ansvarleg lånekapital Hybridkapital Rein kjernekapital Sum 4,0 % 2,0 % 0,0 % 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 11,1 % Figuren viser utvikling i kjernekapital - og kapitaldekningsprosent for konsernet

43 FORFALLSPROFIL FUNDING PR Innskot, utlån og balanse Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

44 OMSTILLINGSTID Innskot, utlån og balanse

45 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

46 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet pr er vesentleg betre enn for same periode i fjor Endringa skuldast: God vekst i rentenettoen Vinst frå finansielle instrument Kostnadseffektiviserande tiltak har gitt effekt Ventar relativt låge tap i 2012 Godt nøgd med resultatet for 1. kvartal Reknar med tilfredsstillande resultat for resten av 2012

47 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

48 Resultatutvikling HOVEDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte ogverdiendringpåfinansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin. eigedelar tilgjengeleg g g for sal Totalresultat

49 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

50 Resultatutvikling HOVEDTAL HOVEDTAL PR Resultatutvikling NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,66 % 1,60 % 1,59 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,31 % 0,36 % 0,39 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,99 % 1,07 % 1,07 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 50,50 % 54,60 % 54,23 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 38,61 % 56,33 % 55,90 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,58 % 0,83 % 0,84 % Resultat førskatti % av gjennomsnittlegforvaltningskapital 1,52% 0,74% 0,37% Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,05 % 0,54 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning før skatt 22,31 % 10,42 % 5,24 % Eigenkapitalavkastning g etter skatt 15,37 % 7,56 % 2,17 % Eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. res. fin. eigendelar 15,58 % 12,77 % 2,80 %

51 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 1. kv. 10 2k 2.kv. 10 3k 3.kv kv kv kv kv kv kv. 12 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Investorpresentasjon Mars 2013

Investorpresentasjon Mars 2013 Investorpresentasjon Mars 2013 DET ER PÅ KYSTEN DET SKJER! Stagnerande folketal Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Næringsliv i omstilling Sterke primærnæringar Oljen gir optimisme Mobiliteten

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre Kapitalmarkedsdag. Oslo, 18. august 2017 Adm.dir Stig Brautaset Om banken Sjølvstendig sparebank siden etablering i 1853 70 tilsette, 66 årsverk 45.000 i kundegrunnlag Totale

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer