Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien"

Transkript

1 Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien 1. KonKraft (historikk, mandat og aktuelt) Hans Petter Rebo, leder av sekretariatet 2. Norsk olje- og gass-produksjon (utvikling, betydning og teknologiutvikling) 3. Milepæler i 2011, og hva forventes fremover

2 KonKraft organisering og mandat Mandat Forbedre norsk sokkels konkurranseevne for å sikre at sokkelen fortsatt er et attraktivt investeringsområde Forbedre og styrke norsk leverandørindustris konkurranseevne på norsk sokkel og internasjonalt KonKraft skal bidra til at norsk sokkel forblir et attraktivt område for utvikling av ny teknologi KonKrafts Råd Rådet består av ledere i organisasjonene, foreningene og bedrifter Arbeidsutvalget: Representanter for organisasjonene og et sekretariat for daglig drift

3 Rådets sammensetning Roar Flåthen Leder Landsorganisasjonen Sturla Henriksen Adm. dir. Norges Rederiforbund Gro Brækken Adm. dir. Oljeindustriens landsforening Stein Lier Hansen Adm. dir. Norsk Industri Leif Sande Industri Energi Arve Bakke Leder Fellesforbundet Øystein Michelsen Konserndirektør Development and Production Norway, Statoil Steinar Våge Adm. dir. ConocoPhillips Norge Rolf Leknes Adm. dir. Weatherford Norge Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM Svein Oskar Nuland Adm. dir. Aker Egersund AS Ivar Brandvold Adm. Dir. Fred. Olsen Energy ASA

4 Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Hovedkonklusjon: behov for nytt attraktivt areal Arbeid initiert høsten tidl. olje- og energiminister Enoksen Ferdigstilt mars 2009 Stor bredde i utarbeidelsen: sponsorer, prosjekt- og referansegruppe- medlemmer Bredde av problemstillinger i rapportene Innhenting av fakta fra pålitelige kilder i fokus

5 Utviklingsutvalget (Åm-utvalget) Mandatet fra OED Olje- og energidepartementet ber med dette KonKraft om: 1. Å utarbeide et forslag til behandling/oppfølging av de ulike forslag ekspertutvalget har fremmet. 2. Å vurdere om og eventuelt hvordan en dugnad for å redusere driftskostnadene på norsk kontinentalsokkel kan organiseres.

6 Petroleum dominerer norsk og global energiproduksjon I 2009 var energimengden i norsk petroleumsproduksjon (målt i TWh) nær 19 ganger større enn energimengden i norsk vannkraftproduksjon 1,4 mrd. mennesker er uten tilgang til elektrisk energi i I New policy senarioet er prognosen 1,2 mrd. i Sm 3 oljeekvivalent = MJ = 9862 kwh Kilde: SSB, Oljedirektoratet og IEA

7 Norges rolle Oljeprodusent Gass-produsent Kilde: OED

8 Viktigste næring men fallende ressurstilvekst per boret brønn ½ av eksportinntektene 1/4 av BNP 1/3 av statens inntekter Petroleumsmelding våren 2011 Av stor betydning at en her får frem helheten og betydningen av petroleumsbransjen Nær direkte og indirekte arbeidsplasser Mer enn 3000 milliarder kr. på bok! Samlet ressurstilvekst på norsk sokkel Milliarder fat oljeekvivalenter Dypt vann, Norskehavet, (Ormen Lange) Troll Nord for 62re breddegrad (Haltenbanken) Nordsjøen, nord Nordsjøen, sør (e.g. Ekofisk og Balder) OD s totale ressursestimat: 82,7 milliarder olje ekvivalenter (13,1 milliarder Sm3 o.e.) Funn etter åpning av nye arealer Kumulativt ressurser - milliarder foe

9 Produsert, ressurser og reserver og fordelingen mellom disse (millioner Sm 3 o.e.) Fordeling av uoppdagede ressurser Kilde: Oljedirektoratet

10 Investeringer, letekostnader og driftskostnader Kilde: Oljedirektoratet

11 Driftskostnader og kostnader per fat (2009 kroner) Referanse: OED

12 Teknologiområdene i OG21 Den nasjonale teknologistrategien 1. Energy efficient and environmentally sustainable technologies 2. Exploration and increased recovery 3. Cost-efficient drilling and intervention 4. Future technologies for production, processing and transportation

13 F&U-historie innen flerfasestrømning (I) Referanse: SINTEF

14 F&U-historie innen flerfasestrømning (II) Referanse: SINTEF

15 Teknologioverføring fra olje og gass til medisin og vice versa - Noen eksempler Forebygging av blodpropper = forebygging av plugger i ledninger for oljetransport Landbaserte kommandosentraler for offshoreanlegg = online eksperthjelp fra store til små sykehus Sammenhengen oljekjemi/tilstoppingsfare = sammenhengen kosthold/hjerte- og karsykdom Blodåre som revner kan være fatalt = sprekk i transportledning er uønsket HMS-hendelse Seismikk (brukes ved oljeleting) = ultralyd (brukes til fosterundersøkelser) Referanse: SINTEF

16 Ormen Lange undervanns-gasskompresjon På Ormen Lange er det nødvendig å øke trykket i gassrørene for at gassen skal strømme til land i tilstrekkelige mengder når reservoartrykket har sunket etter den første driftsfasen. Som et alternativ til en flytende innretning, startet lisenspartnerne i 2006 et stort pilotprosjekt for å modne og kvalifisere gasskompresjon på havbunnen Ormen Lange pilot Lengde: 36 m Bredde : 6,5 m Høyde : 13 m Totalvekt : 1080 tonn Bilde fra Aker Egersund Utvikling, bygging og testing av ett subsea kompresjonstog i full skala Integrasjonstest av komponenter utføres frem til våren 2011 ved Aker Egersund Full skala subsea testing utføres i basseng på Nyhamna fra midten av 2011 Lengde: 70 m Bredde: 54 m Høyde: 14 m Totalvekt: 8000 tonn Potensielt: Subsea kompresjon på feltet Subsea kompresjon er alternativ til flytende kompresjonsplattform hvis piloten er vellykket Fire kompressortog installeres på havbunnen 120 km ut i havet fra Nyhamna Alt utstyr blir designet for drift på 900 m havdyp Opp til 60 millioner Sm 3 gass per dag kapasitet (krever 58 MW elektrisk kraft tilført fra land)

17 Gjøa Hovedkontrakter, utbyggingen og teknologi Verdens eneste flyte-plattform med strøm fra land (elektrifisert) 70% av arbeidet er utført i regi av lokale og norske aktører: Stigerørsmodulen ved Aker Egersund, boligmodulen ved Apply Leirvik, prosessanlegget ved Aker Solutions Stord og skroget hos Samsung Heavy industries i Korea. Ca. 20 millioner arbeidstimer er gjennomført totalt. Ca. 25 km rørledning og mer enn 60 oppkoblinger ble gjort for Gjøa i Vekt av plattformdekk på tonn, og plattform areal på 110x85 meter. Skal produsere i 15 år. Produksjonsstart 7. november for Gjøa og 2. desember 2010 for Vega (havbunnsinstallasjon knyttet til Gjøa) Funnår/Oppstart/Op eratør Reserver (opprinnelig utvinnbare) Utbyggingsløsning Totale investeringer 1989/2011/ Statoil (utbygging)/gas de France (drift) 40 milliarder Sm 3 gass og drøyt 10 millioner Sm 3 olje og kondensat Gass i rørledning til St. Fergus, oljen går i rørledning til Mongstad. Halvt nedsenkbar produksjons-plattform og fem brønnrammer på havbunnen Ca 40 milliarder NOK (2010 kroner)

18

19 Ankerhåndteringsfartøyet «Norman Prosper» 12 fylker 91 norske og utstyrsleverandører Bodø Norske offshorerederier eier og driver den mest avanserte offshoreflåten i verden For hvert offshoreskip som bygges i Norge, skapes hundrevis av arbeidsplasser, spesielt langs norskekysten. Byggingen av ankerhåndterings-fartøyet Normand Prosper er ett eksempel Skipet ble levert 9. april 2010 fra STX Norway Offshore i Brattvåg til Solstad Offshore ASA i Skudeneshavn Skipet er designet av STX Europe, og under tester har skipet oppnådd en trekkraft på hele 338 tonn og en fart på 18,9 knop Ålesund Fartøyet er godt egnet for operasjoner på dypt vann verden over Bergen Haugesund Oslo Kristiansand

20 Fosnavåg i Herøy kommune - Økt petroleumsaktivitet og opprettholdt fiskeri År Innbyggere (Herøy kommune) Offshore skip, drift fra Fosnavåg Havfiskebåter, drift fra Fosnavåg Rederiansatte (sjø og land) Flåteverdi (mrd kr) 1,5 35,0 * *: Ca. 120 fartøy i 2011 Kilder: SSB og Maritimt Forum

21 Petroleumsvirksomheten i Rogaland Et bredt fotavtrykk i verdikjeden Seismikk og leting 84 mrd NOK Feltutvikling 162 mrd NOK Operasjon 50 mrd NOK Øvrig: 54 % Rogaland: 46 Øvrig: 79 % Rogaland: 21 Øvrig: 55 % % % Rogaland: 45 % 37 Oljeselskap har norsk hovedkontor eller avdelingskontor i Rogaland 233 selskaper i oljeservice og leverandør segmentet med til sammen ansatte Spesielt sterke segmenter innen: Brønn og Boring Vedlikehold og modifikasjon Petro-maritime tjenester Referanse: Greater Stavanger

22 Eksport/internasjonalt salg fra leverandørindustrien Norges nest største eksportnæring (etter råvarene olje og gass) Norske offshorebedrifters samlede omsetning: 316 mrd NOK Norske offshorebedrifters petroleumsrettede omsetning: 244 mrd NOK Norske offshorebedrifters internasjonale salg: 118 mrd NOK Petroleumsrettet: 244 mrd Øvrig: 72 mrd Internasjonalt: 118 mrd Norsk: 126 mrd Eksport: 80 mrd Datterselskaper i utlandet: 38 mrd Kilde: Menon

23

24 Oppfølging av «Utviklingsutvalget» (Åm-utvalget) Arbeidet startet forrige uke med felles workshop for alle grupper og deltakere Deles opp i følgende 3 arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe I Brønn og reservoar Arbeidsgruppe II Kontrakt Arbeidsgruppe III Strategi og Rammebetingelser Selskaper og organisasjoner stiller ressurser og prioriterer dette arbeidet

25 Oppsummering KonKraft representerer bredden og betydningen av petroleumsnæringen for Norge, og ønsker høy og jevn aktivitet av hensyn til teknologiutvikling, konkurransekraft, verdiskapning og sysselsetting Trenger forutsigbare rammebetingelser og kloke politiske valg 2011 er et viktig år som blant annet inneholder: Petroleumsmelding (første siden 2003/2004) Stortingsmeldingene: «Helhetlig forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten/Vesterålen», «Nordområdemelding», «Eierskapsmelding» og «Arbeidslivmeldingen» Delelinjen mot Russland, Stortingsbehandling ferdig Videreføring av «Utvinningsutvalget» (Åm) Seismikk i nordområdene, Skrugardfunnet og forvaltningsplan for Nordsjøen F&U og teknologiutviklingen må fortsette, norsk sokkel har vært vårt «hjemmelaboratorium» med stor suksess

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN Tekst av: Kristin Øye Gjerde Innhold Oljelandet og ny næring langs kysten Havet gir nye muligheter Nasjonal styring

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer