KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr Årgang 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16"

Transkript

1 Austevoll kyrkjeblad nr 5/ AUSTEVOLL Nr Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar under himmelen, over alt som kryp på marka og all fisk i havet, skal det komme frykt og redsle for dykk. Di er gjeven i dykkar hender. Alt som lever og rører seg, skal de ha å eta. Som eg gav dykk dei grøne plantene, gjev eg dykk no alt dette. 1. Mosebok HIT ME Kyrkjelydspedagog Fiskar og bonde Side 2 Side 12 Side 14

2 2 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 Andakt Frå prestens sin penn Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Hit me Sommeren er over og vi er godt i gang med høsten. Nå begynner vi igjen med blanke ark, og mange har hodet fullt av planer og forsetter til det nye året. I år skal jeg bli enda flinkere med skolearbeidet, jeg skal utføre arbeidet mitt enda bedre, jeg skal ta meg enda bedre tid til familie og venner, samtidig som jeg skal ordne alt i og på huset som jeg ikke fikk ordnet i fjor. Jeg skal gi mer, være flinkere og gjøre gode ting for andre mennesker! Jeg er ikke en av dem med lengst livserfaring, mange har opplevd et nytt semester veldig mange flere ganger enn meg. Likevel vil jeg gjerne dele noen tanker som forhåpentligvis kan være et bidrag til deres tanker om planer og forventninger for høsten For det første tror jeg det er lurt å innse at vi ikke lever våre liv alene og klarer alt selv. Vi er avhengig av andre menneskers handlinger og meninger. Derfor tror jeg det beste man kan gjøre når et nytt år er i gang, er å bestemme seg for hva man skal bli rammet av, i stedet for en liste med egne mål. Hvis man for eksempel har et mål om å begynne å trene tror jeg det er lurt å enten melde seg inn på et treningssenter, eller i et idrettslag, eller lage en treningsklubb med noen venner. Da lar du deg selv bli rammet av oppmuntring, inspirasjon og motivasjon både gjennom å snakke med andre og å se på andre. Hva andre sier og gjør påvirker oss mer enn vi kanskje er klar over. Også media påvirker ANNE LINE KROKEN oss sterkt. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvilke medier man skal bli rammet av. Hvilke aviser skal vi lese og hvilke tvkanaler skal vi se på? Og dette tror jeg også det er viktig å tenke på når det gjelder troen. Overskriften for denne andakten er hit me, som på norsk betyr noe sånt som ram meg eller treff meg. Jeg har ofte hatt mange mål på listene mine for de nye årene om at jeg skal bli flinkere til å be, og flinkere til å gjøre Guds vilje. Men i år har jeg i stedet tenkt at jeg skal begynne dette året med å si hit me til Gud. Han har sagt at han hver dag på nytt og på nytt gir oss sin nåde og kjærlighet. Det er ikke vårt arbeid og vi kan ikke skaffe oss dette selv det kommer fra en kilde utenfor oss fra Gud i det høye. Og hva Den Hellige Ånd vil vise oss og lære oss, hvilke mennesker han vil lede oss til og hvilke veier vi skal gå, det kan vi ikke vite på forhånd. Og selv om Gud også rammer oss med sin kjærlighet midt i hverdagen, er det helt essensielt å gå på gudstjeneste hver søndag. Der blir vi rammet av Guds ord, av et fysisk møte med Jesus Kristus, Guds tilgivelse og velsignelse, tro, håp og kjærlighet. Ha en god høst alle sammen. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jer 29, 11. så har soknerådet gjort sitt endelege vedtak om ny liturgi/ gudstenesteordning for Austevoll sokn. Vedtaket er sendt til biskopen for godkjenning, og difor vil det ikkje vera rett å presentera resultatet før biskopen har sagt sitt. Men etter planen skal den nye ordninga takast i bruk frå advent 2012, og ha ein prøveperiode på 2 år. I prosessen fram mot endeleg vedtak har det vore friske diskusjonar både i utval og råd, og gode argument er blitt sett fram for dei mange forslaga vi har fått å velgja mellom. Men dermed har vi også blitt minna om det gamle ordtaket: «Til lags åt alle kan ingen gjera». Så sant, så sant! Heller ikkje soknerådet kan gjera alle til lags! Vi må landa på noko, og leggja noko til side. Det betyr ikkje at dette er dårleg, men soknerådet pliktar å gjera eit val! Og så får vi samla oss og prøva ut over tid det vi har landa på. Om 2 år veit vi meir om kva som fungerer og kva som bør endrast på Men det vi veit allerede no, er følgjande: Vi treng mange frivillege medhjelparar! I den nye ordninga har desse fått tittelen: «Medliturgar». Kanskje er ikkje tittelen så viktig, men funksjonen er viktig! Gudstenesta er ikkje prestens eller organistens Den er di og mi! «Liturgi» betyr «folkets verk». Det er m.a.o. ikkje snakk om noko one-man-show frå presten si side, men felles teneste for Gud og vår neste! Og her er det viktig å tena med dei nådegåver vi har fått LITURGI = Frå presten sin penn FOLKETS VERK Nokon er flinke til å lesa, medan andre har sin styrke på sang og musikk Og så er det nokon som har ei særleg evne til å ta godt imot folk og få dei til å føla seg sett og velkommen Mao: Det er bruk for deg og meg med dei nådegåvene som Gud har utrusta oss med! Og Gud vil mangfald! Han har ikkje skapt oss like, men utrusta oss forskjellig for at vi skal kunne gå inn i ulike oppgåver i kyrkjelyd og samfunn. Soknerådet har som sagt landa og gjort sitt endelege vedtak. Og kanskje føler du at du ikkje vart høyrt eller teken nok omsyn til i denne prosessen... Då har eg ei oppmodig til deg: Istadenfor å dvela ved ein eventuell skuffelse (hugs at til lags åt alle kan ingen gjera), skal du istaden få gå inn i ei meiningsfull oppgåve som medhjelpar/medliturg i gudstenestelivet her i Austevoll sokn! Når nokon tek kontakt med deg og utfordrar deg til dette, så skal du tenkja etter kva nådegåver Gud har utrusta deg med Og stemmer dette overeins med utfordringa du får så hopp i det! Stemmer det derimot ikkje så ver frimodig å sei ifrå om kva tenester du heller vil bidra med! Og skulle det skje at ingen utfordrar deg så meld deg sjølv! Kyrkjelyden har ikkje råd til å gå glipp av dine nådegåver! Nei, kyrkjelyden og gudstenesta blir fattig og mangelfull utan deg og di utrustning! For LITURGI er jo FOLKETS VERK! Vel møtt til felles teneste for Gud og kyrkjelyden! KAB

3 4 Dåpsbarna Fylt av glede Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Fylt av beven foran ukjent fremtid legger vi vårt barn i dine hender. Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet. 5 Odin Østervold, døypt i Stolmen kyrkje 5. august 2012 Fylt av undring er vi i din nærhet! Du som bærer verdensrommets dybder, venter på de små og tar imot oss. Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje er vi født på ny til liv i Kristus, Til et åpent liv i tro og tillit. Og ved tidens grense lever fortsatt dine løfters ord ved døpefonten. Dåpens lys forblir når livet slukner. Eyla Malaika Skaar Gunther, døypt i Austevoll kyrkje 26. august 2012 Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave. Herre, la vår tro bli fylt av glede. Even Andreas Drønen, døypt i Bekkjarvik 12.august 2012 Svein Ellingsen Eg faldar mine hender små Eg faldar mine hender små i takk og bøn til deg. Lat alle barn i verda få det like godt som eg. Sarah og Martine Elholm Østervold, døypt i Austevoll kyrkje 29. juli 2012 Jonas Berntsen, døypt i Bekkjarvik 12.august 2012 Siri Larsen Veivåg, døypt i Bekkjarvik 12. august 2012 Lat ingen krig og svolt og sott få rive lukka ned. Lat alle leve trygt og godt i fridom og i fred.

4 6 7 Jeg er en seiler Jeg er en på livets hav seiler Tekstmeditasjon av Prost Geir Sørebø Matt 8,23-27 Jesus stiller stormen Så gjekk han ut i båten, og læresveinane fylgde han. Brått bles det opp til storm på sjøen, og bylgjene slo over båten. Men Jesus sov. Då gjekk dei bort og vekte han og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Han svara: «Kvifor er de så redde? Kor lite tru de har!» Så reiste han seg og truga vinden og sjøen, og det vart blikande stilt. Mennene undra seg og sa: «Kven er dette? Både vind og sjø lyder han.» Ei av dei første prestetenester eg gjorde var å vere sommarvikar i Solund, det vestlegaste prestegjeldet i landet, samansett av 1700 små og store øyar. Eg minnest enno det inntrykk det gjorde på meg å bla i gamle kyrkjebøker og sjå at i rubrikken for dødsårsak så stod det om igjen og om igjen: Blev borte på sjøen eller Omkom på fiske. Og gamle folk kunne fortelje om dramatiske hendingar som den gongen på 1800-talet då ein stor del av bygda sine menn låg vestafor Utvær og fiska og vart overrumpla av storm og så godt som alle drukna. Då var det sikkert meir enn ein som ropa: Herre, frels! Vi går under!. Akkurat som dei gjorde på Genesaretsjøen. Utafor Solund gjekk dei under. På Genesaretsjøen vart dei berga. Kva vil så denne teksten frå Matteusevangeliet seie oss. Vi kan summere det i tre punkt: 1. Naturkreftene er herre over oss Eg opplevde ein gong eg gjekk på hjortejakt under fleire hundre meter høg loddrett fjellside at det losna ein stein på størrelse med ein bil nesten ved toppen. Stein gjekk i bakken på ein stad der eg var eit par minutt tidlegare. Svære tre vart lagde i bakken. Det var ei rystande oppleving som avslørte at eg er eit lite krek i forhold til naturen sine enorme krefter. Vi har ingen midlar som kan stanse ein vulkan, eit jordskjelv, ein isbre på frammarsj eller stormen over havet. Difor er angsten som læresveinane kjenner på der ute på sjøen når båten held på å gå under ein heilt grunnleggjande livsangst som veks fram når vi erkjenner at vi som menneske er fanga av og underlagt sterke naturkrefter som til sist vil ta livet av oss, ja, som ein gong vil ta livet av alt levande på jorda. I Bibelen har havet gjerne ein fiendtleg karakter og hyser krefter som trugar mennesket. Til sist skal havet gje tapt for Guds skaparkraft (Op 20,13; 21,1) 2. Jesus er herre over naturkreftene Eg hugsar frå mine yngre dagar ein episode eg fekk fortalt om to ungdomar som skulle ut på sykkeltur i sommarferien. På førehand bad dei om at dei måtte få godt ver på turen. Då sykkelturen var slutt, var deira vitnemål at det hadde regna framfor og det hadde regna bak, men akkurat der dei sykla, der skein sola - heile tida! No vil sikkert nokre smile av slik ungdommeleg naivitet. Men her for nokre år sidan var det ein frå Nord-Norge som påstod at han statistisk kunne påvise dårlegare ver der nord etter at ein slutta be fast om godt og lagleg ver i kyrkja si forbøn. Ja, kven av oss har ikkje ein eller annan gong bede om regn eller sol eller vindstille. Og når vi så tenkjer over kor mange naturlover det er som styrer verfenomena, så er føresetnaden for alle slike bøner ei tru på at Jesus er Herre over naturkreftene, slik Det nye testamentet vitnar. Korleis kunne det elles verte blikande stilt då han truga vinden og sjøen? 3. Jesus herrevelde hjelper dei som bed han i naud Henrik Wergeland reiste ein gong med båt langs heile Sognefjorden. Då bles det slik det kan gjere på fjorden og han skreiv diktet Sognefjord der det heiter i eitt av versa: Den har været dødens gjest! Den har seilet på en Torden! Den er døpt i Rædsler vorden, som har pløiet Sognefjorden, Forthun fra til Sognefest. Har du glemt ditt Fadervor, mindes du ei Bøn at bede, lær den av en Guddoms Vrede: tænk, deg Synder, da tilsæde i en Båt på Sognefjord! Ja, den bedre end en Præst kan deg lære fram at bede, ryste Hjertet i dets Rede, frem de glemte Budord lete, du engang som Barn har læst! Dei hadde ikkje mykje tru læresveinane ute i båten. Likevel vart dei hjelpte. Jesus hjelper dei som vender seg til han i naud. Det er ikkje alltid stormen på fjorden stilnar. Det er ikkje alltid stormen i livet legg seg. Likevel skal vi få tru at Jesus hjelper på den måte han tykkjer er best for oss. For han hjelper dei som bed han i naud. Han kan det han som er herre over naturkreftene. Ja, over alle krefter som har makt over oss som siglar på det store og lunefulle livshavet. Vi som siglar med kyrkjeskipet, siglar like trygt i stormen som læresveinane på Genesaretsjøen. Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. Jeg stevner frem mot de lyse lande med livsens trær på de skjønne strande, hvor evig sol og sommer er. Iblant jeg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge. Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid henrinner, mens vinden fyller alle seil. Men ofte ensom i brott og brann i uværsnetter jeg seiler, da ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler. Men når jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bølgehavet, om først i siste nattevakt. Mitt skip er lite og havet stort, det rommer tusene farer. Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer. For ennå skjer det som før det gjorde, når Jesus selv kommer innen borde: da legger havet seg igjen. Når siste storm er engang ridd av, og hjemmets kyster jeg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader og hører englenes myriader som hilser meg velkommen hjem. La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover! Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller i evighetens lyse land. Henry Albert Tandberg 1909.

5 8 9 Nestlederen har ordet En dag i fjor, på vei hjem fra jobb, ringte mobilen. Det var Jan Tørres. Han lurte på om jeg som hovedtillitsvalgt kunne stille til valg i kommunestyret. Jeg måtte fortelle at det hadde aldri vært i mine tanker. Men hvorfor spurte han om Karen Kvinge det? Jo, for hvis jeg kunne stille til valg i kommunestyret, så kunne jeg kanskje stille til valg i Soknerådet. Heldigvis hadde jeg kjørt til siden, for nå ble jeg overrasket. Soknerådet, hva kunne jeg bidra med der? Oi, dette måtte jeg tenke på. Tenk, at jeg var blitt spurt om å stille til valg. Egentlig en ære og jeg ble ganske stolt Jeg hadde noen runder med meg selv, snakket med folk. Ante ikke hva dette gikk ut på, totalt uerfaren på dette området. Jeg er glad i kirken og ikke minst salmer, men ikke noen kirkegjenger. Hvordan kunne de bruke meg? I løpet av høsten hadde jeg gjort meg tanker om hva jeg kunne bidra med og hva min oppgave kunne være. Jeg kunne bl a være en talsperson for «hvermannsen». Jeg var klar. Valgdagen kom, og vi skulle telle opp stemmene i Hundvåko kirke. Jeg hadde ikke tenkt tanken på noe resultat. Timene gikk, og vi hadde det så kjekt mens vi telte. Så kom resultatet, og jeg ble stum. Det er ikke ofte jeg blir det. Lensmann Per hadde fått flest stemmer, jeg hadde fått to mindre. Jeg kjente jeg ble så ydmyk, hadde mest lyst til å sette meg alene noen minutter. For dette var STORT. Men hvem er jeg som så mange har stemt på? Jeg er en byjente som har bodd her i Austevoll i 27 år, barnetroen har jeg med meg. Har en familie god som gull og som består av mannen min, Egil, (pleier å si han er klippen i livet mitt), 4 voksne og flotte barn, er besto og svigermor. Også har jeg en helt, min svigermor. Ingebjørg er bare verdens beste. I tillegg elsker jeg å være sosial, er en livsnyter. Trener litt og i perioder sykler jeg. (Kom meg til Voss i juni, selv om det gikk noen timer. Egentlig en historie i seg selv.) Jeg har vært med i en rekke styrer og organisasjoner i løpet av årene jeg har bodd her ute, så organisasjonsarbeid er kjent. Det hele begynte med Husmorlaget på Selbjørn og flere verv der. Videre har jeg vært med i FAU i flere perioder, korpstyret, vært fotballoppmann, vært i revygruppen på Selbjørn. Pr i dag synger jeg i Stolmen kirkekor og leker volleyball, også på Stolmen. (Sier leker, for det er så mye latter når vi spiller). Nå jobber jeg som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Har permisjon fra min stilling som hjelpepleier ved Austevoll po-senter. Å være med i Soknerådet har til nå vært veldig kjekt og lærerikt. Som nestleder er jeg med i Arbeidsutvalget som består av Kjell Asle, Per og Jan Tørres. Vi møtes en dag i uken, og jeg lærer så mye av disse flotte guttene. Av og til er jeg redd for at jeg stiller for mange spørsmål. Det er så mye jeg ikke vet, og en måte å lære på, er å spørre. Så hvis du syntes de er blitt litt grå, så kan det ha en naturlig forklaring. Vil benytte anledningen til å takke dere alle og enhver som stemte meg inn i soknerådet. Dette er virkelig spennende! Jeg syntes det er veldig kjekt når noen kommer med tanker de har om kirkene våre, om soknerådsarbeid. Dette håper jeg flere vil komme med, så skal jeg prøve å gjøre så godt det lar seg gjøre. Leste engang en bok om Wenche Foss. Da hun fortalte som sitt forhold til Gud, så følte jeg at det var noe kjent. Hun prater med Han, helt uhøytidelig. Det gjør også jeg, og det tror jeg han setter pris på. Helt til slutt vil jeg avslutte med Wenche Foss sin versjon av Fader vår. Fader vår Du som er i himmelen eller hvor du måtte være Det spiller ingen rolle Nå må du sannelig være med meg, for dette greier jeg ikke alene Takk for alle oppgaver du har gitt meg, takk for prøvelser, vanskeligheter Takk for sykdom og dyp glede Takk for at jeg har fått beholde min barnetro Vær med mine kjære Beskytt alle som er annerledes og som har meget å stri med Takk Gud for det du gir Tusen takk for det jeg har fått lov å gi La meg ikke miste styrken min Gi meg mot og kraft Hvis jeg våkner igjen, tar vi en real prat Amen Friluftsgudstenesta i Bekkjarvik 2012 Friluftsgudstenesta i Bekkjarvik i samb.m. kystsågevekene sitt arrangement, er etter kvart blitt ein fast og populær tradisjon. Mykje folk møtte fram også denne gongen. Takk til Inge Halstensen m. stab, som legg alt til rette for eit vellukka arrangement år etter år Gudstenesta er avslutninga på kystsågevekene sitt arrangement i Austevoll og mange av båtturistane vil gjerne ha med seg denne gudstenesta før dei forlet gjestehamna. Sokneprest Kjell Asle forretta og hadde talen for dagen. Karen Kvinge var klokkar og les her teksten for dagen. I år hadde me ikkje «kjendisar» med oss på gudstenesta, men som Inge sa: Kvifor skal me gå over bekken etter vatten, når me har lokale artistar som Ester Birkeland. Tusen takk for vakker song! Dåp på sjæret er alltid stas og i år var det heile 3 dåpar. Her er det Siri Larsen Veivåg som vert døypt. Andre som vart døypt denne dagen var Even Andreas Drønen og Jonas Berntsen. Friluftsgudstenesta vert alltid avslutta med kyrkjekaffi og det meste av folket tek seg tid til ein kopp kaffi, eit kringlestykke og ein god prat, eller fleire. Her er det samtale om alt frå preika, andre arrangement som har vore i helga til fiskeri og kvardagshende. I det heile er dette ein fantastisk måte å presentera kyrkjelyden på, men også ein fin måte å få møta kyrkjelyden. Me gled oss alt til neste friluftsgudsteneste i Bekkjarvik.

6 10 11 Høst Bibelen. «om seg sjølv». Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos på min stig. Salme 119,105 Men kva seier ho? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjarte. Det er ordet om trua, det som vi forkynner. Paulus brev til romarane 10, 8 Jesus svara: «Det står skrive: Mennesket lever ikkje berre av brød, men av kvart ord som kjem frå Guds munn.» Evangeliet etter Matteus 4, 4 Eg fann dine ord og åt dei, dine ord vart til fryd for meg og til glede for hjartet mitt. For ditt namn er nemnt over meg, Herre, allhærs Gud. Jeremia 15, 16 Sjå, dagar skal koma, seier Herren Gud, då eg sender svolt i landet, ikkje svolt etter brød og ikkje tørste etter vatn, men etter å høyra Herrens ord. Amos 8, 11 Ta frelsa til hjelm, og grip Andens sverd, som er Guds ord. Paulus brev til efesarane 6, 17 For Guds ord er levande og verksamt. Det er skarpare enn noko tvieggja sverd og trengjer igjennom til det kløyver sjel og ånd, merg og bein, og dømmer dei tankar og planar som bur i hjartet. Paulus brev til hebrearane 4, 12 Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. Evangeliet etter Matteus 7, Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Evangeliet etter Matteus 24, 35 TEKST: TOR DAG KJOSAVIK Har den årstiden som vi nå er gått inn i noen teologisk betydning? Finner vi noe om høst i Bibelen? Dette prøver vi å belyse i denne artikkelen. Tiden Før vi sier noe om den tiden vi kjenner som både en innhøstingstid og en tid da naturen er i ferd med å legge seg til hvile, må vi se litt på hvordan Bibelens forfattere tenker om selve tiden. I de fleste religionene i verden tenker en ikke tiden som en lang linje med en begynnelse og en slutt, men som en sirkel. Tiden beveger seg i en evig sirkel der årstidene gjentas i det uendelige. Et vers som 1 Mos 8,22 kan tyde på at tankegangen i Bibelen også er slik. Så lenge jorden står, skal sæd og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri mer ta slutt. Men det er ikke denne tankegangen som ligger til grunn for utsagnet. Det er ikke bare slik at hver årstid er forskjellig fra de samme årstidene året før og året før det igjen, men hvert år er ett år lenger fra skapelsen og ett år nærmere fullendelsen. Bibelen tenker seg tiden som en linje. Det er derfor forfatteren av første Mosebok skriver: Så lenge jorden står Ser vi den andre veien, altså fremover, kan vi ta med et vers fra Rom 13,11: Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Vi lever i en historie, ikke bare en historie preget av politiske systemer, kriger og omveltninger, men i en frelseshistorie som stadig skrider fremover etter en plan bare Gud kjenner til, men som vi både kan lese om i Guds ord og se i ettertid. Og i denne planen har høsten en symbolsk betydning, fordi innhøstingen er mer enn det vi henter inn fra åker og hage. Innhøsting Mens høsten i Det gamle testamentet dreier seg mest om markens grøde, ser vi at ordet høst i Det nye testamentet brukes mye i symbolsk betydning. Det dreier seg om å høste inn mennesker i det Guds rike som Jesus brakte nær ved sitt komme. Vi kan si at det dreier seg om misjon i videste forstand. Derfor sier Jesus til disiplene sine i Matt 9,37-38: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Alt menighetsbyggende arbeid, alt misjonsarbeid, alt arbeid for å fremme Guds rike på jord er sett på som en innhøstning av mennesker. Og slik som det forholdet er på åkeren med vår og høst, slik er det også med Guds rike. Før en kan høste må en så. Men som alle andre bilder kommer det til kort mot virkeligheten. Det går an å så og høste hele året. Jesus er også inne på forholdet mellom såtid og innhøstingstid når han i Joh 4,37-38 sier: Her er dette ordet sant: `Én sår og en annen høster.` Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Dette er noe som også tusenvis av arbeidere for Guds rike har erfart. Et ungdomsarbeid som ble lagt ned for et par generasjoner siden, kan være grunnen til et rikt menighetsliv i dag. Den vekkelsen som fulgte i Hans Nielsen Hauges fortspor, preger fortsatt mange bygder i Norge. Og det pionerarbeidet som mange misjonærer la ned på 1800-tallet, ofte uten å se frukter av, kunne andre høste fruktene av en generasjon senere. Som en trøst til alle dem som synes de strever mye, uten å se frukter av sitt arbeid kan vi ta med et ord av Paulus i Gal 6,9: La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Livets høst Det skjer noe med oss når vi har passert livets middagshøyde: Det blir ikke så viktig lenger å legge planer for fremtiden. Det blir heller ikke så viktig å samle mer av det vi ikke kan ta med oss når livet her på jord er ugjenkallelig slutt. Derimot blir det viktig å ta vare på selve livet og helsen slik at vi kan få mange gode år sammen med dem vi er glade i. Vi kjenner hvordan mange oppgaver vi utførte med letthet før, når er blitt tunge. Kroppen viser tegn på slitasje. I Bibelen finner vi en fantastisk skildring av livets høst. Disse visdomsordene finner vi hos Forkynneren 12,1-7: Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,» før sollys og måne og stjerner fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver de som vokter huset, og kjempene blir krokete. De som maler på kvernen, holder opp med sitt arbeid, for de er blitt så få; det mørkner for dem som ser ut gjennom gluggene. Begge dørene mot gaten blir stengt, og duren fra kvernen lyder dempet; fuglekvitteret dør bort, og alle syngende stemmer stilner. Da gruer en seg for hver bakke, og skremsler lurer på veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram, og kapersen mister sin kraft. For mennesket går til sin evige bolig; de som skal gråte, er alt på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden, og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den. Her skildres kroppens forfall når lemmer, øyne, ører og tenner ikke lenger er som de var i ungdomsårenes kraft. Det er ikke vanskelig å nikke gjenkjennende til denne vakre poesien. Men samtidig er livets høst ikke bare en påminnelse om en uunngåelig utgang på livet, men det er en tid som gir ro og en tid som gir plass for ettertanke og tanker om evigheten. Derfor passer det å slutte denne betraktningen med 2 Kor 5,1 For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. Jo, det går også an å glede seg om denne høsten. Vinteren er ikke uten håp.

7 12 13 Møt den nye Kyrkjelydspedagogen Så har vi endeleg fått på plass kyrkjelydspedagog. Ho heiter Martha Drønen Hatlevik og vil nok vera eit kjent andlet for mange. Martha er oppvaksen på Hundvåkøy og har difor sine røter her. Martha er 35 år, gift med Nils Arne, som kjem frå Stord. Dei har 3 born. Martha reiste frå Austevoll då ho som 16-åring byrja på Martha Drønen Hatlevik Sygna Vidaregåande skule. Etter vidaregåande vart det lærarutdanning i Bergen, med m.a. eitt år ved NLA. I 2000 byrja ho som lærar ved Bergen Montessori Skule, og spesialiserte seg som Montessori-lærar. Martha har vore både lærar og ansvarleg for Montessori skule i Bergen til ho i 2011 flytta heim att til Austevoll saman med familien sin. Her trivest dei godt, og ho trur at Austevoll er ein plass ho og familien kan tenkja seg å bli verande. Martha sitt arbeid i kyrkjelyden vil fyrst og fremst vera retta mot born og unge. Eg ynskjer å bidra til at det er gode tilbod til born og unge, og ynskjer at kyrkjelyden på den måten bidreg til gode Kjære Jan Tørres! oppvekstvilkår i kommunen. Martha meiner det er svært viktig å få på plass ein god trusopplæringsplan. Dette arbeidet er påbegynt, men ho vil vera sentral i arbeidet med å få sluttført planen. Martha ser at vi treng friviljuge på fleire felt i kyrkjelyden vår, og meinar det er svært viktig at folk engasjerer seg. Skal vi få til eit skikkeleg barne- og ungdomsarbeid er dette heilt avgjerande, seier ho. Martha har nyleg teke til i stillinga, og synest det er mykje spanande å setja seg inn i. Ho har mange ting ho synest er viktig, og kjenner at ho brenn for arbeidet ho no tek til med. Så ynskjer vi Martha hjarteleg velkommen heim att til Austevoll, og velkommen som svært viktig medarbeidar i kyrkjelyden! Frå soknerådet si side er vi svært glade og nøgde med å ha fått tilsett Martha. Vi ynskjer Guds signing i arbeidet. Per Nordstrand Soknerådsleiar Jan Tørres Nordstrand fylte 60 år laurdag 15.september Soknerådet registrerer at heller ikkje du er livsvarig. Det bekymrar oss, men du er heldigvis framleis ung og aktiv. Du tek vare på kyrkja sin tarv på ein framifrå måte. Og den keisame byråkratiske delen av soknerådsarbeidet, som me også må ta med oss, løyser du med ditt gode humør. Dessutan har me ein kyrkjeverje som både kan tala og syngja. Slå den! Austevoll Sokneråd vil retta ei varm takk til deg for det arbeidet du utfører. Me ynskjer deg alt godt og Guds signing over vegen vidare. Takk for minnegåve I samb. med Olkje Henriette Våge sin bortgong vart det gjeve ei minnegåve til Stolmen kyrkje. Kr ,- er registrert på konto tilhøyrande Stolmen kyrkje. Soknerådet vil retta ei hjarteleg takk til familien for gåva og samstundes ynskja Guds signing over Olkje Henriette Våge sitt kjære minne. Helsing Austevoll sokneråd Hva er frelse? Matteus forteller at Jesus engang var ute på Gennesaretsjøen sammen med sine disipler: Da blåste det opp en kraftig storm over sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus selv sov. De gikk bort og vekket ham og sa: Herre, frels! Vi går under! Da reiste Jesus seg, truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille (Matteus 8,24-26). Denne lille fortellingen illustrerer godt hva frelse er. Begrepet gir mening i en sammenheng der det er tale om en nødssituasjon og en redning. Når Bibelen taler om frelse, kan det være tale om ulike former for nød. I en del tilfeller er det tale om frelse i betydningen redning fra fiender og fra farer, eller frelse i betydning helbredelse fra sykdom. Men hovedsaken er frelse i et langt større perspektiv. Hva er det mennesket må frelses fra? Svaret kan sammenfattes i få ord: Synden og dens konsekvenser. Før Jesus ble født, ble det sagt om hans mor Maria: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matteus 1,21). Det er altså tydelig at synden er menneskets hovedproblem. Synd er i Bibelen et ord som omfatter alt som bryter med Guds gode vilje, alt som bryter ned og ødelegger vårt forhold til Gud og medmennesker. Og ifølge Bibelen er vi alle syndere -uten unntak. Konsekvensen av menneskets synd er at vi er kommet bort fra Gud. Denne situasjonen kan illustreres med Jesu lignelse om den bortkomne eller fortapte sønnen (Lukas 15,11ff). Jesus forteller om en sønn som forlot sin far og som endte i elendige forhold i et fremmed land. Han var i stor nød og holdt på å sulte i hjel - inntil han vendte tilbake til sin far og sitt hjem. Borte fra sin far holdt han på å gå til grunne. Det er menneskets situasjon. Bibelen bruker i denne forbindelse ordet fortapelse. Det er dette ordet som beskriver den nødssituasjonen mennesket må frelses fra. Det er bakgrunnen for det verset som kalles Den lille Bibel, verset som sammenfatter det sentrale i Bibelens budskap: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Johannes 3,16). Dette lille verset sier oss også noe mer om hva frelse er. Det er evig liv. Frelse og evig liv står i motsetning til fortapelse. Andre steder står det i motsetning til dom. Det er det større perspektivet frelse må sees i. Bibelen taler nemlig om to muligheter: Frelse eller fortapelse, evig liv eller dom og død. Jesus gjorde dette helt klart: Livet har to mulig utganger (se f.eks. Matteus 25,31ff). Men Bibelen gjør det også helt klart at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Timoteus 2,4). Det var derfor han sendte sin egen Sønn - for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette bibelverset forteller også om muligheten for redning eller frelse. Løsningen ligger i ordene tror på ham, dvs. på Jesus. Dette sies også i klartekst i en historie fra Apostlenes gjerninger. Det fortelles om en fangevokter som stilte følgende spørsmål til Paulus og Silas: Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst? Og svaret lød: Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst. Deretter forkynte de evangeliet om Jesus for ham og hans familie. De kom til tro og ble døpt (Apostlenes gjerninger 16,30-34). Disse tekstene viser klart at frelse først og fremst har med et menneskes forhold til Jesus å gjøre. Derfor kalles Jesus for frelseren. Da han ble født, forkynte englene: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren (Lukas 2,11). Det er et evangelium, dvs. et godt budskap. Gud henvender seg ikke til oss med strenge krav og betingelser for at vi skal kunne bli frelst og få evig liv. Gud tilbyr oss dette som en gave. Vi inviteres bare til å ta imot. Det er det som ligger i å tro på Jesus: Å ta imot ham, akseptere at han er frelseren og sette sin lit til det han har sagt og gjort. Johannesevangeliet sier det slik: Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn (1,12). Strengt tatt er frelse i sin fulle bibelske betyning noe som hører fremtiden til. Men Bibelen kan også tale om frelse som noe nåtidig og nærværende. Den som har tatt i mot Guds gave i tro, er frelst, heter det (Efeserne 2,8). Eller som Jesus sier det: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet (Johannes 5,24). Frelse og evig liv hører fremtiden til, men det er noe man gjennom tro kan få del i allerede i dette liv. Og Jesus er den eneste som kan bringe det: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg (Johannes 14,6).

8 14 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Magne Drønen - Fiskar og bonde Fiskar og bonde er tradisjonsrike yrker langs vår lange kyst. Driftsforma var oftast slik at mannen var på fiske i nære farvatn medan kona dreiv garden og hadde ansvar for ungane. Ei tyngande bør når vissa om at berre eit 4 toms plankebord kunne være skilnaden mellom liv og død for mannen der ute på eit lunefullt hav. Fiskarbonde vart det kalla. Gjennom hundrevis av år har begge desse yrkene vore drevne i ein slik kombinasjon. Men dette er ein tidsepoke som er i ferd med å verta historie. Nå er dei fleste i Austevoll og andre stadar langs vår lange kyst, vorte fiskarar på heiltid, berre nokre få vart bønder, dei færraste av desse er aktive i dag. Ein austevolling har vore begge deler Magne Drønen. Fosterforeldra på Bød n Mor til Magne Ingeborg - vart fødd i Ho var nr 7 av 9 søsken. På Storebø - på Bød n budde farsøster hennar Synneva som vart gift med Lars Hufthammar frå Hufthammar. Dei var barnlause. Så gjekk det slik det ofte var i dei tider. Mange hadde store barneflokkar, nokre få var barnlause. Synneva og Lars tok til seg vesle Ingeborg som vaks opp som ei dotter i heimen deira. I 1924 gifte så Ingeborg seg med den jamnaldrande Anton Drønen og dei slo seg ned på Storebø. Året etter fekk dei ei dotter. Ikkje uventa døypt dei henne Synneva etter fostermor si. Åtte år seinare i 1933 vart Magne fødd, då som nr.5 i det som seinare skulle verta ein søskenflokk på 7. Det som hadde skjedd skulle ikkje berre gje seg utslag i ei oppattkalling av den førstefødde. For broren Magne skulle dette faktisk vere med å stake ut ein del av yrkesvegen hans seinare i livet. Heimen Det var ikkje ein typisk fiskarheim Magne vaks opp i. Faren Anton var rett nok fiskar, notbas med eige bruk. I tillegg hadde dei gard der kona Ingeborg var den drivande kraft. Han var kort sagt ein fiskarbonde av den gamle skulen. Men han hadde også boklege anlegg og gjekk med tankar om ei utdanning som lærar, men slik vart det aldri. Faren Anton var engasjert i kyrkje og kristenliv. I bygdeboka står det at «han har sterke religiøse interesser og har m.a.lenge vore formann i soknerådet for Austevoll. Han var også redaktør for menighetsbladet.» Når det gjaldt sønene var han ikkje av dei som maste på desse om at dei måtte gå den tradisjonelle vegen fiskaryrket. Av dei 5 sønene var det berre Magne som vart fiskar på heiltid. Nils og Ole vart maskinistar, Leiv skulemann og og yngstemann Sverre vart tannlege. Men Magne gjekk fiskarvegen som dei aller fleste her i Austevoll av hans generasjonen. Etterkvart notbas som far sin. Notbasen Notbasen har alltid hatt ein sterk posisjon langs kysten. Ein dugande notbas var gull verd. Han var den som folk snakka om i bygda, den som spora opp silda, levebrødet langs kysten. Men den som ikkje leverte som det heiter i dag, låg tynt an. Å ikkje få fangst kunne vere det same som sveltihel for eit heilt mannskap. Då var alternativet oftast å gå i land eller halda fram som vanleg mann om bord. Ikkje å undrast over at basen fekk ein status på line med skipparen. Ja somme meinte jamvel at han var viktigare. Etter på ha reist ei tid som vanleg mann om bord vart han frå 1957 notbas på heiltid, dei første tre åra som mannskap og seinare notbas på farens bruk «Frøystein». Ein dugande slik som gjorde jamt gode fangstar og var ettertrakta av fleire fiskebåtreiarar både her heime i Austevoll og på Sotra. Det kunne vere eit eventyr når fisket slo til. Magne hugsar frå den første tida at dei kunne ha 1900 hl om bord, silda flaut på dekk ein liten fangst i dag, men storveges den tid. Han var på fleire fiskebåtar gjennom åra. 4 år med «Eigunn», i med «Njåvard», båten til Lars Olai Møgster. 2 somrar med «Eila», ein finsk båt hyrt via Lars Olai Møgster. I 1964 med «Kvitfjell» i 1964 på Islandsfiske. Saman med svogeren Hallvard Bertin Birkeland om bord i stolmabåten «Busen». Berre for å nemne nokre. Jordbrukskule I 1960 gjorde Magne eit avbrot. I 2 år gjekk han på Stend jordbrukskule. Berre om somrane var han på fiske. Kva bar dette bod om? Ein notbas med suksess. Starte opp som bonde? Rett nok hadde slutten av 50-åra vore skrinne med svikt i sildefisket, men utover på 60-talet var det ei rivande utvikling innanfor fiskeria som Magne fekk vere med på. Kraftblokkfisket var i si emning, asdicen og ekkoloddet endra på og gjorde notbasarbeidet lettare. Det var lyse utsikter for fiskaren. Kva ville han med jordbrukskule? Fiskarbonden var på veg ut. Så heldt han likevel fram som fiskar utover i 1960-åra. Han var framleis ein omtykt og ettertrakta notbas og gjorde det bra åra innebar óg eit tidsskille i livet hans. Han møtte Asbjørg frå Haltdalen i Sør-Trøndelag, prestedotter og lærerutdanna. Det vart giftarmål og etterkvart kom 2 jenter og 1 gut til verda i åra Magne og Muck`n er framleis i aktivitet Spor i fortida Som nemnt ovafor var Magnes mor oppfostra i ein heim der fosterfar var frå Hufthammar. Han hadde ein nevø Johannes, som budde på ein gard på Hufthammar, nå aldrande, barnlaus og utan arvingar. Johannes hugsa sin oppvekst der han og Ingeborg hadde vore som søskenbarn. Dei gode gjerningar frå fortida hadde sett sine spor. Kva var meir naturleg enn at Magne som hadde planar om å gå i land og med jordbrukskule i bakhand, fekk overta bruket. Slik vart det. Dette var nok ein avgjerande faktor. Men det var ellers mange andre grunner til avgjerda. Magne hadde sett med ulyst på ei utvikling innan fiskeria. Mange dumpa fisk dei ikkje kunne få om bord på sjøen. Berre unntaksvis vart nabobåtar tilkalla. Nå er dette lovregulert, men slik var det ikkje den gong og dette uroa han. Men det var ikkje berre det. Han hadde nok hatt ei meining med jordbrukskulen. I tillegg kom eit ønske om å vere nærare borna og vere til hjelp i familien der kona Asbjørg var lærar og yrkeskvinne. Bonde på heiltid Magne tok fatt med friskt mot tidlig på 70-talet. Det første som måtte gjerast var å utvide huset til Johannes og gjere det tenleg for ein småbarnsfamilie. Han satsa på kyr og mjølkeproduksjon. I løpet av åra nydyrka han om lag dekar sør om vegen. Den første tida slo han i tillegg gardar som låg brakk sør på

9 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Storebø for å skaffe nok fòr. På den tid var det eit lite miljø av bønder nord i kommunen. Men fleire skulle det verta utover mot På det meste var dei 7 i ein vikarring. Hufthammar det første som møtte tilreisande til Austevoll - var bondelandet i bygda der fisket ellers var det dominerande. I tillegg til å vera bonde starta han óg opp som småentreprenør. Saman med Magnus Stangeland kjøpte han ein gravemaskin og starta etterkvart eit lite firma med eit par tilsette Graveservice AS. Ingen av borna kunne tenke seg å overta. Han kunne ikkje tenke seg at garden skulle ligge brakk. Då Magne pensjonerte seg i 2000 forpakta han difor vekk garden og unge folk flytte inn. Mange interesser Magne sleit med eit problem. Dysleksi. I hans barndom og oppvekst var problemet ukjent og han skuldar ikkje lærar og skule for at han ikkje fekk hjelp. Likevel han tok eksamen på Stend i godt vaksen alder sånn «midt på treet», men kunne nok under normale tilhøve gjort det betre. Men som vi veit dysleksi hindrar ikkje eit sosialt engasjement. I barndom og ungdom var han engasjert i idrett og spesielt fotball. På Storebø hadde dei fotballag. Treninga gjekk føre seg på myra til Nils Olai Troland og då skulen vart bygd midt på 50-talet, fekk dei nytte skulehusplassen. Dei spela kampar spesielt mot Kolbeinsvik, men óg utafor kommunen, på Sotra. Magne og Kåre Skår var dei førande i flokken og sett med dagens auge hadde dei vel vore kapteinar på AIK. I vaksen alder vart Magne politisk engasjert. KrF var det naturlege val. Han sat i kommunestyret i 2 periodar samanhengande frå og 2 periodar seinare på 1980 og -90-talet. Han prøvde å sjå kommunen under eitt og tenke på budsjett og økonomi, men bustad 5392 Storebø gjorde det ikkje så lett å nå fram. Hans nøkterne innslag i debattar om budsjettbalanse vart møtt med stor skepsis. I ei særs langdryg sak om ei skulesentralisering følte han seg pressa, jamvel av sine eigne. Han stod på sitt, men følte det ikkje godt. I kommunestyre-tida var han nestformann i det nyoppretta og viktige samanslåtte helse/sosial- og skuleutvalet på 90-talet. Ellers kom han inn i jordstyret på 60-talet og var formann der i henimot 20 år. I soknerådet sat han også lenge, som formann i 2 periodar. Interessene var som sagt mange og ulike. Men hans mest djupfølte - og livslange - interesse og engasjement var ein arv han hadde med seg frå heimen. Det kristne menneske «Eg hadde med meg ein sterk arv frå far og mor» seier Magne. Den kristne arven. Det kom til å sette sine spor i barneflokken opp gjennom åra. Engasjement for både kyrkje og bedehus. I praktisk gjerning ga dette seg utslag i at Salem vart bygd i 1946, tomt fekk dei hos Anton. Mange år seinare skulle Magne vere den som måtte ta tak i vedlikehaldet og i så måte gjere mye av dugnadsarbeidet sjøl. Den lågkyrkjelege rørsla var i åra før og etter 2.verdskrig prega av Hallesby. Magne fortel at han i 1976 hadde ei oppleving som skulle sette spor. Det gjekk den gong på 1970-talet ei karismatisk vekking over landet som ei motvekt mot som han seier at «det i kristenlivet var for mye religiøsitet og for lite åndeleg» Skulle ein nå ut til det store fleirtal som i religiøs samanheng var «middelhavsfararar» måtte ein åpne opp for andre sider av det kristne bodskapen. Hans Nielsen Hauge forstod dette og utfordra prestane. Magne held fast ved sentrale element i kristendommen som Nådens bodskap. Om bønas makt. Om at vi alle har eit val. Men han er ikkje den kristne som står på gater og torg og forkynner dette. Likevel veit alle kva Magne står for og respekterer han for det. Han har gjennom åra samla mange i heimen sin i bibelgrupper der både truande og tvilarar har funne kvarandre. Hans evne til å lytte og til å trøyste er stor. Og for dei som kjenner han, er desse evnene uvurderlege. I så måte praktiserer han Frans av Assisi sine ord. «Forkynn evangeliet bruk ord om nødvendig.» Ord er viktig, men gode gjerningar ber frukt. Fdy «Kyrkjelyden sitt takkoffer» Presentasjon av organisasjonane som får tildelt offer Åpne Dører Åpne Dører er ein tverrkyrkjeleg organisasjon. Organisasjonen er ein integret del av Open Doors International, som igjen deltek aktivt i World Evangelical Alliance (WEA). Organisasjonen vart starta av Broder Andreas, som etter ein tur til Polen i 1955 oppdaga at det bak Jernteppet fantest kristne kyrkjelydar desperat etter å få høra Guds Ord. Navnet har han fått på grunn av sin store kjærlighet og omsorg for forfulgte kristne. I dag arbeider organisassjonen i nærare 60 land for å styrkja og oppmuntra den forfulgte kyrkja og hjelpa lokale kristne til å halda ut gjenom trengsla og halda fram med å forkynna evangeliet for sine landsmenn. Det er Åpne Dører sin haldning at det er kyrkjelydane sjølve som avgjer kva dei treng og så freistar Åpne Dører å hjelpa til så godt dei kan. Hvis ein pastor i ein kyrkjelyd treng eit bibelleksikon, ein sykkel, eller at kyrkjelyden treng biblar, så hjelper organisasjonen så godt dei kan. Det kan også vera at dei treng hjelp til byggja opp ei nedbrent kyrkje eller at fattige medlemmer treng leseopplæring og å utdanna leiarar. Åpne Dører hjelper også fattige og undertrykte kristne med mikrokreditt, slik at dei kan skaffa seg eit levebrød. Det Norske Misjonsselskap (NMS) Det Norske Misjonsselskap vart etablert i 1842 i Stavanger. NMS er ein sjølvstendig organisasjon innanfor Den norske kyrkja og er ein reidskap for å organisera kyrkja sitt misjonsoppdrag. NMS samarbeider med kyrkjer og organisasjoner på fire kontinent og har rundt 100 utsende misjonærar. Dei har også eit omfattande barne- og ungdomsarbeid i vårt eige land. Visjonen er: Ei levande, aktiv og misjonærande kyrkje i alle land. NMS har delt misjonsoppdraget inn i tre programområder; Evangelisering og kyrkjelydsbygging, Diakoni og bistand og Leiarutvikling og organisasjonsbygging. Desse tre områda utgjer NMS sitt misjonsarbeid og vert fremja som Budskap, Bistand og Bygging. NMS vil vera ein brubyggjar mellom ulike kyrkjesamfunn og ynsker å vera ein økumenisk open organisasjon med luthersk ståstad. NMS ønsker å samarbeide med lutherske kyrker der desse finst, men samarbeidar også med andre når det er naturlig. Enhver medalje har en bakside! Midler til drift av Kyrkjebladet. TUSEN TAKK til alle som har støttet oss! TUSEN TAKK til de som har vert med å hjelp oss med å realisere dette bladet. TUSEN TAKK til trykkeriet som også har bistått oss. Red.

10 18 19 Helgo og familien hennar. AV OLAV DRIVENES dei nauda frå livet. Det hende vel at Helgo klaga seg over tronge kår. Då hjelpte folk henne om dei kunne. Folk var slik og familien var velsedd. På nordre Drivens/Haugen budde det i min barndom, ein liten familie, ei mor Helgo og to ugifte døtre Martalino og kaio. Døypenamna til dei to døtrene var Marta Helena og Johanna karina. Helgo var sjølvsagt døypt for Helga. Mannen hennar, Johannes Larsen, kom frå rabben og dreiv småbruk og småfiske. Han døydde nær 20 år før kona si. Dei var fleire sysken, busett kringom i Haukanes, på Jæren og i USA, der Martalino også var ei tid. Elles hadde dei tre sysken som døydde tidleg. Familien budde i ei lita brunraud stove med vid utsikt. Lat det vera sagt at når familieforsørgjaren fall i frå, og det ingen etterlattepesjon fanst, så blei levekåra ingen spøk for dei som var att. Jentene kunne vanskeleg rydda jord og stein, eller setja seg i fiskebåten for å tena til livsopphaldet. Det måtte bli å setja seg ned med handarbeid av ymse slag, by det ut for sal, og overleva med felles innsats så godt det let seg gjera. Helgo var lenge sengeliggjande, men hadde førnad både i hovud og hender, slik at ho kunne strikka og sy. Det vanlege var at ho sat med handarbeidet sitt i senga medan ho prata med folk som hadde ærend dit, eller kom for å slå av ein prat med henne. Det vart laga mange plagg frå Helgo si hand i den senga, spøtasokkar, lubber og votter, - syvarer og. Kaio laga bårekransaar til folk, og var flink til det, attåt at ho og strikka og sydde, slik dei fleste jenter kunne. Martalino var sjølsagt like godt skikka til den slags arbeid som dei andre to. På den måten heldt Martalino var elles ein pådrivar for Den indre sjømannsmisjonen, og var lenge leiar for dei velkjende basarane i Betelskipet. Det (Elieser IV) pla ha ei gjesting i Bekkjarvik kvart år, og då var det basar der med Martalino som sjef. Du kan tru det var stas å vinna ein av dei mange flotte (ge) vinstane som blei lodda ut. Foreiningskonene la si ære i at varene var pent og skikkeleg arbeid. Både born og vaksne tykte desse Betelskipskveldane var svært hyggelege stunder i ei elles kulturfattig tid. Der var alltid fullt hus. Ein datterson/systerson frå Jæren, Kåre, likte seg godt i heimen hos bestemora og mostrene. Han blei fiskar og reiste med båtar herfrå, og då budde han hos dei når han var i land. Kaie-stovo var nok godt utnytta når alle desse budde der. Kåre reiste til sjøs ei tid, og var då sjeldnare å sjå. Han gifte seg og budde i Haukanes livet ut. Helgo fekk eit langt liv og døydde 90 år gammal. Martalino flytta til ukjend stad, og levde resten av livet sitt der. Kaio var så buande åleine i den vesle stova- Ho heldt fram med handarbeidet sitt, og slektningar, kjenningar og kundar stakk innom. Ho blei berre 64 år gammal. Det er ikkje dei store bragdene som særmerkjer denne familien. Det e ikkje noko av samfunnsgagnleg dimensjon som ruvar etter dei, det går heller ikkje noko gjetord om dei. Ein familie blant mange. Heimen deira er borte, og nye hus komne i staden. Dei har hamna i gløymeboka som dei fleste av dei fleste, nesten. Likevel, folket i den vesle stova skapte eit fullverdig liv for seg sjølv og hugnad for andre med sin væremåte og evne. Dei var gagnlege, omgjengelege og dugelege. Dei utfordra liv og tilvære trass i tronge ytre tilhøve stundom, og vann. Dei var jo ikkje åleine om sin lagnad. Saman med mange likestilte kringom måtte dei kjempa på ymse vis for å vinna. Dei var heidersfolk ein gjerne bør hugsa.

11 20 21 unge spør unge spør unge spør unge spør unge spør Har Gud ei bestemt meining med alt me skal gjera og alle valg me tek? Gud set ikkje opp eit bestemt livsløp for oss som me må finna for ikkje å mislukkast. Mange små og større val er val mellom ulike gode moglegheiter. Når kristne er opptekne av å leva livet så nær Gud som mogleg, skjer det at me havner på feil spor. I staden for å tru og stola på at Gud kan bruka oss der me er, venter me at Gud sin veg er knytta til eit bestemt val. At hans velsigning og det gode liv handler om å opna den rette døra, å finna ut akkurat det han vil, kvar me skal vera og kva me skal gjera. Hei, eg heiter Sverre Skår og er 9 år. Eg bur på Hundvåkøy saman med mamma og pappa, systrene mine Jenny, Ingrid og Anna og storebroren min, Lars Tore. Me har ein kanin som heiter Trampe og 13 høner. Me hadde 14, men tante Malene sin hund, Lukas, drepte den eine. I sumar var eg i Istanbul på ferie. Pappa er ofte der, for dei byggjer ny fiskebåt til oss og seinare skal den til Polen for å verta innreidd. Det var fint i Istanbul utanfor leiligheta var det svømmebasseng og me fekk køyra go-cart og det var moro. Eg går i 4 klasse på Trolandshammer skule og liker meg godt der, aller mest liker eg friminutta, norsk og historie. Eg liker ikkje matte. I fritida likar eg å spela fotball og å vera saman med kameratane mine og så er me ofte på tur til Myrkdalen, der farmor har hytte. Kanskje er det heller slik at Gud liker å gå gjennom livet saman med oss? Kanskje har han mål og verdiar som han ynskjer at me skal styra livet mot, at han håper at me skal leva eit liv som minner om Jesu liv? Ikkje fordi me går i kjortel, har tolv mannlege vener som me er saman med, eller fordi me seier sannelig, sannelig i byrjinga av kvar setning. Men Gud ynskjer at me skal vera glad i mennesker, slik som Jesus var, at me skal elske rettferd slik som han gjorde, og at me vil gje livet vårt slik at andre mennesker kan koma nærare Gud. Det er ikkje dei små vala domsprofetane i Det gamle testamentet er sinte for. Dei refsa at heile samfunnet slutta å tilbe Gud, held seg til andre gudar og overser dei svake i samfunnet. Gud ynskjer at me skal leva liva våre i tråd med verdiane i hans rike, slik at hans kjærlighet og rettferd skal leia oss når me tek små og store val.

12 22 23 I nådens rike I nådens rike I nådens rike I nådens rike I nådens rike Omvendelse GUNNAR ELSTAD Første brev til tessalonikerne er det aller første brevet Paulus skrev. I alle fall er det det eldste vi har bevart. Det er faktisk det eldste skriftet i hele Det nye testamente. De hadde ikke vært kristne så veldig lenge de Paulus skrev til. Det var mindre enn et år siden han på sin andre misjonsreise kom til denne byen i Makedonia. Han forkynte evangeliet der, og noen jøder og enda flere grekere kom til tro. Jødene ble imidlertid så forbitret over dette, at de laget skikkelig bråk og sørget for at Paulus måtte flykte videre til Berøa. Da de fikk høre at Paulus forkynte der også og fikk mange tilhørere, kom de etter, og Paulus måtte nok en gang flykte videre. (Apg 17) Da Paulus hadde kommet til Aten, holdt han det ikke ut lenger. Han måtte bare vite hvordan det var gått med denne nye menigheten som helt fra starten fikk oppleve så meget motstand og forfølgelse. Han sendte sin medarbeider, Timoteus, som antakelig var bare i tenårene, tilbake til Tessalonika. Dette var for øvrig Timoteus første selvstendige oppdrag. Etter en tid kom Timoteus glad tilbake til Paulus etter endt oppdrag. Han meddelte at de som var vunnet, fremdeles bekjente troen. Det var i glede over dette, Paulus skrev. Gleden og lettelsen han føler, kan ikke uttrykkes klarere enn med ordene: Nå lever vi, for dere står fast i Herren (3,8). Paulus starter med å se tilbake på det som skjedde da tessalonikerne kom til tro: Dere vendte om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans Sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra den vredesdom som kommer (1 Tess 1,9-10). Det skal godt gjøres å skrive mer innholdsmettede setninger enn disse. Dere vendte om til Gud, starter han med. Hovedproblemet vårt, eller hovedsynden, er at vi har så lyst til å gå våre egne veier. Gud har i utgangspunktet skapt oss til å leve i nærkontakt med ham, under hans ledelse og vern, og med ham som Herre. Vi, derimot, bryter kontakten med ham, går våre egne veier, og foretrekker å være våre egne herrer. Fortsetter vi å gå i samme retning, kommer vi lenger og lenger bort fra Gud. Det er derfor vi snakker om omvendelse. Vi trenger en skikkelig helomvending slik at vi ikke lenger fjerner oss fra Gud, men kommer til ham så nærkontakten kan bli gjenopprettet. En omvendelse er det samme som en helomvending. Paulus sier mer: Dere vendte om til Gud fra avgudene. Vi kan aldri vende oss ti l noe uten at vi samtidig vender oss fra noe annet. Vi kan som regel ikke prioritere familien opp uten at vi prioriterer karrieren ned. Vi kan ikke si ja til å slanke oss uten å si nei til en del kalorier. Vi kan heller ikke si ja til å komme nærmere Gud uten at vi også sier nei til synden som vil dra oss vekk fra ham. Egentlig er det sånn på alle områder av livet. Skal vi kunne si et helhjertet ja til noe som helst, må vi si flere helhjertede nei til noe annet. Dersom du vil komme nærmere Gud mens jeg helst vil fjerne meg fra ham, bør vi helst ikke gå sammen lenger. For et tredje: En omvendelse er ikke bare en helomvending. Det er snakk om Helomvending! - Marsj!. Tessalonikerne vendte om for å tjene den levende og sanne Gud. Vi kan ikke kalle Gud Herre dersom vi ikke er villige til selv å være tjenere. Vi er skapt til å tjene Gud, og vi er frelst til å tjene ham. Han har faktisk krav på oss. I ett av sine senere brev, det andre brevet til korinterne, sier Paulus når han snakker om at Jesus døde for våre synder: Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem (2 Kor 5,15). Egentlig kan jeg ikke velge om jeg vil være tjener eller ikke. Jeg er skapt til det, og jeg er frelst til det. Men jeg kan til en viss grad velge om jeg vil være en lydig eller en ulydig tjener. Uansett er jeg ansvarlig overfor Gud. Det fjerde momentet Paulus nevner er at det hører med til å være en kristen at en er opptatt av å vente på hans Sønn fra himmelen. Det betyr ikke at vi ikke kan oppleve det både godt og meningsfylt å leve i her, i den verden Gud har skapt, og fryde oss over alt det fine og rike livet kan by på. Det er ikke for ingenting vi synger Deilig er jorden. Samtidig vet vi at denne verden er i ferd med å gå under. Å satse fullt og helt på den, er som å kjøpe aksjer i en bedrift vi vet kommer til å gå konkurs. Her er nemlig både lidelse, savn og smerte. Og når vi ser det som klarest, skjønner vi hvor godt det er å kunne se fram mot en ny verden der vi skal få slippe å ha det vondt, og der synden ikke får gjøre mer ugagn. Michelangelo Merisi da Caravaggios bilde av Paulus Omvendelse Teksten minner oss forresten om enda en sannhet, og den liker vi slett ikke å tenke på: Denne verden er under dommen, den er i nedslagsfeltet for Guds vredeslyn. Det er på høy tid at vi kommer oss vekk. Får vi ikke dette med oss, får vi heller ikke det rette perspektivet på frelsen. Mange vil bli overrasket den dagen Jesus kommer igjen for å holde dom og skape en ny himmel og en ny jord, sier Paulus lenger ut i dette brevet. Men de kristne vil ikke bli overrasket. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv (1 Tess 5,4). Vi møtes i himmelen, dersom vi ikke ser hverandre før, var det en eldre kristen dame som sa en gang. Hun sa det som den aller største selvfølge. Hun hadde skjønt det. Så har vi lært hva det innebærer å bli en kristen. Det innebærer at vi kommer til Gud, vender oss bort fra synden, går inn i en tjenesten for vår Herre, og forventer at han en dag skal komme igjen og skape en ny himmel og en ny jord.

13 øver i Austevoll kyrkje (Storebø), onsdagar kl Barnekantoriet er er eit eit kor kor for for dei dei som som går går i klasse. klasse. Dersom Dersom du du har har lyst lyst å vera vera med, med, er det berre koma på øving :-) er det berre å koma på øving :-) Når skulane har fri, Når skulane har fri, har me det óg :-) har me det óg :-) Har du spørsmål, Har du spørsmål, ring eller ring eller Helsing leiarane Helsing leiarane Astrid og Steinar Astrid og Steinar retta mot eldre, einsame og sjuke Utvalet har m.a. arbeida med å registrera Ynskjer du å gje ei gåve til kyrkjelyden, anten til ei av kyrkjene, eller til barne- og ungdomsarbeidet, så kan du nytta eit av kontonr. som du finn her. Minner om at gåver på kr. 500,- eller meir gjev rett til skattefrådrag. Gåva vert innrapport frå kyrkjekontoret. Ynskjer Ynskjer du du å delta delta som som fast fast gjevar gjevar i kyrkjelyden kyrkjelyden si si gjevarteneste gjevarteneste til til barnebarneog og ungdomsarbeidet, ungdomsarbeidet, ta ta kontakt kontakt med med Austevoll Austevoll kyrkjekontor kyrkjekontor tlf tlf Barne- og ungdomsarbeidet: Barne- og ungdomsarbeidet: Solmen kyrkje Solmen kyrkje Bekkjarvik kyrkje: Bekkjarvik kyrkje: Hundvåkøy kyrkje: Hundvåkøy kyrkje: Storekalsøy kyrkje: Storekalsøy kyrkje: Austevoll kyrkje: Austevoll kyrkje: SMÅBARNSONG (1-3år) Austevoll kyrkje tysdag kl 17-17:45 Svar på kubekryss E N S G Ø T L T T E E T R I I S N T B E E R Julekonsert med Austevoll Mannskor, Havfruene og barnekor Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 Julafta Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Austevoll kyrkjeblad nr 5/2011 Oppstart veke 5 Laurdag 3. des. kl Austevoll kyrkje. Sjå lysing Marsteinen Austevoll kyrkjeblad nr 5/2011 Kontaktpersoner: Julekonsert med Ruben Espelid, Kristoffer og Silvia Salmekveld Besøksteneste Kateket Terje Dale Birkeland Tangen m.fl. Åse Solbakken Søndag Kyrkjelyden 4. des sin Austevoll julefest kyrkje. i heimen Julekonsert Fredag 6. med januar. Austevoll Mannskor, Havfruene og barnekor BABYSONG: Stad og klokkeslett: Sjå lysing Marsteinen Velkommen! retta mot eldre, einsame og sjuke Bekkjarvik kyrkje mandag kl 11-12:30 Søndag 11. des Stolmen kyrkje Hundvåkøykyrkje kyrkje tysdag kl 10-11:30 Julekonsert med Stolmen kyrkjekor, Austevoll Brass, Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbeider med å få organisert ei besøksteneste i SMÅBARNSONG (1-3år) Song Austevoll Hundvåkøy og Revygruppa kyrkje m.fl. onsdag kl 11-12:30 Søndag 18. des Austevoll kyrkje kyrkjelyden. Eit arbeid som no er godt igong. Me Austevoll syng jula kyrkje inn med staben, tysdag Åse Solbakken kl 17-17:45 og Barnekantoriet Utvalet har m.a. arbeida med å registrera Oppstart veke 5 Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Svar på kubekryss personar som ynskjer besøk, men vantar Julafta Kontaktpersoner: Svar Sjå lysing Marsteinen framleis nokre Julekalender personar til å gå på besøk. Me Kateket Terje Dale E vil understreka Austevoll at dette kyrkjelyd ikkje 2011 er eit evangeliseringstiltak, Søndag eller 27. nov. ei teneste Austevoll der kyrkje. Kyrkjelyden Åse Solbakken N sin - Sjulefest Å Nye og gamle salmar er for gode til K Besøksteneste b-tween G Ø T BABYSONG: Fredag 6. L januar. T T E å berre bli sunge i kyrkje og bedehus. du må ta på Bekkjarvik kyrkje mandag kl 11-12:30 E N G L E S K A R E Stad og E klokkeslett: T Sjå lysing R Lysmesse med konfirmantane Marsteinen retta mot eldre, einsame og sjuke I S Hundvåkøykyrkje tysdag kl 10-11:30 deg oppdrag for pleietrengande. N T B No er verktyet på plass så du kan Austevoll kyrkje onsdag kl 11-12:30 E E A N F A R Y R Torsdag 1. des Storekalsøy kyrkje. Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbei- R SMÅBARNSONG (1-3år) Julekonsert med Austevoll Mannskor, Havfruene og invitere til salmekveld i eiga stove, og der med å få organisert ei besøksteneste i G R I S L A B B barnekor Ongdomsklubben UK Austevoll kyrkje tysdag kl 17-17:45 kyrkjelyden. Du skal vera Eit ein arbeid ven, prata som no om er laust godt og igong. fast, la songen lyfte taket heime. Austevoll Oppstart veke 5 Utvalet har Laurdag m.a. arbeida 3. des. kl med Austevoll å registrera kyrkje. Å R K R E M B Ø Kontaktpersoner: Svar på kubekryss lytta, kanskje Julekonsert gå eit med ærend, Ruben Espelid, gjera Kristoffer dagen og Silvia litt Fra 8.klasse og oppover personar som ynskjer besøk, men vantar Austevoll Kateket Terje Dale Birkeland Tangen m.fl. E Svar L I N B E R framleis nokre personar til å gå på besøk. Me Åse Solbakken lysare for nokon som sit mykje åleine og som Stad: Bedehuset på Storebø Bispedømma i vest, Bjørgvin og vil understreka Søndag at 4. des. dette ikkje Austevoll er kyrkje. eit evangeliseringstiltak, heilt sikkert Julekonsert eller vil bli ei med svært teneste Austevoll glad Mannskor, der for du Havfruene å må sjå ta deg. og på Har DU høyrt om B- tween? Stavanger, har saman utvikla På heimesida ligg oppmodinga om å vere med å fremje salmesongen i samband med ny salmebok. Salme-jukebox På nettet kan du klikke deg fram til ein handfull salmar og høyre første vers med solist og piano. Så er det berre å følge på, og synge vidare på eiga hand. Salmane er henta både frå forslag til Norsk salmebok 2013 og Salmer Det er klubben for born mellom 10 og 13 år på Storebø bedehus. Me samlast annakvar onsdag kl 18-19:45. Me har ulike aktivitetar, leik, andakt, song og noko å ete. Alle klassingar er hjarteleg velkomne!" under Nettbibelen - finner du: Bibeltekstene Dagens bibelord Søndagens bibeltekster Besøksteneste Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbeider med å få organisert ei besøksteneste i kyrkjelyden. Eit arbeid som no er godt igong. personar som ynskjer besøk, men vantar framleis nokre personar til å gå på besøk. Me vil understreka at dette ikkje er eit evangeliseringstiltak, eller ei teneste der du må ta på deg oppdrag for pleietrengande. Du skal vera ein ven, prata om laust og fast, lytta, kanskje gå eit ærend, gjera dagen litt lysare for nokon som sit mykje åleine og som heilt sikkert vil bli svært glad for å sjå deg. Om du kunne tenkja deg å bli ein besøksvenn, setja av ein time eller to, når du måtte ha tid, så ta kontakt med Øystein Rabben, tlf , eller Austevoll kyrkjekontor tlf barnekor deg oppdrag for pleietrengande. Søndag 11. des Stolmen kyrkje Du Om skal du vera kunne Julekonsert ein tenkja ven, med prata Stolmen deg om kyrkjekor, å bli laust ein Austevoll og besøks- fast, Brass, lytta, kanskje Song gå og Revygruppa eit ærend, m.fl. gjera dagen litt lysare for nokon som sit mykje åleine og som Søndag 18. des Austevoll kyrkje heilt ha tid, sikkert så ta Me vil kontakt syng bli jula svært inn med glad staben, Øystein for Åse å Solbakken sjå Rabben, deg. og Barnekantoriet Om tlf. 926 du kunne , tenkja eller deg Austevoll å bli ein kyrkjekontor besøks- Julafta venn, tlf 55 setja av 00 ein time eller to, når du måtte Sjå lysing Marsteinen ha tid, så ta kontakt med Øystein Rabben, tlf , Kyrkjelyden eller Austevoll sin julefest kyrkjekontor tlf Fredag januar. Stad og klokkeslett: Sjå lysing Marsteinen venn, setja av ein time eller to, når du måtte K V I I R II O R K B R I I K E E G I I R T E D II N T B heilt i nærleiken N I I U S Å L Å L L E V Å E I I N N R E K T E K V I R I O R K B R I K E E G I R T E D I E N S G Ø T Å K L *Laurdagar T T kl E 20:00 til 23:30 Ungdomsklubb (alt. i E T R E N G L E S K A R E I Austevollshallen). S N T B E E A N F A R Y R *Tysdagar R kl 19:15 til 21:00 G R Praystation I S L for A jenter. B B *Onsdagar kl 19:00 til 21:00 Å R Lovsongsøving. K R E M B Ø Bedehuset E L I N B E R Bekkjarvik *Torsdagar kl 14:30 til 16:00 Dans (alt. i Besøksteneste Torg Drøna Barnehage kl 19:00 til 20:30). Torsdagen er det også UK aktiv i skogen på Hufthamar. Les meir om oss på: Kontakt oss på: K V I R I O R K B R I K E E G I R T E D I N I U S Å L Å L L E V Å E I N N R E K T E N I U S Å L Å L L E V Å E I N N R E K T E retta mot eldre, einsame og sjuke Bekkjarvik Torg Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbeider med å få organisert ei besøksteneste i kyrkjelyden. Eit arbeid som no er godt igong. Utvalet har m.a. arbeida med å registrera Svar personar som ynskjer besøk, men vantar K framleis nokre personar til å gå på besøk. Me vil understreka at dette ikkje er eit evangeliseringstiltak, eller ei teneste der du må ta på deg oppdrag for pleietrengande. Å E N G L E S K A R E A N F A R Y R G R I S L A B B Å R K R E M B Ø E L I N B E R Bekkjarvik Torg Vл n l Joker Bakkasund Kvardagar Laurdag Sundag Me r d st kt ød i n n гn кff k d. кff e Me tilbyr: daglegvarer diesel/bensin oljeprodukt apotek jernvare fiskeutstyr varekøyring gaveartikler Tlf: mail: Du skal vera ein ven, prata om laust og fast, lytta, kanskje gå eit ærend, gjera dagen litt lysare for Austevoll nokon som sit mykje kyrkje åleine og som heilt sikkert vil bli svært glad for å sjå deg. Open kyrkje kvar tysdag mellom 10:00 og 19:00 Om du kunne tenkja deg å bli ein besøksvenn, setja av ein time eller to, når du måtte ha tid, så ta kontakt med Øystein Rabben, tlf , eller Austevoll kyrkjekontor tlf Sv B

14 26 Austevoll kyrkjeblad nr 5/ Slekters gang Kolbeinsvik Austevoll kyrkje DØYPTE Eyla Malaika Skaar Günther Hailey Tomine Oksnes Aase Christina Morvedt Live Østervold Drivenes-Storebø Stolmen kyrkje DØYPTE Mathea Møgster Jørgensen Odin Østervold Bekkjarvik DØYPTE Even-Andreas Drønen Siri Larsen Veivåg Jonas Berntsen Mathilde Blix Lundø Hundvåkøy kyrkje DØYPTE Vi går til kyrkje kl Storekalsøy kyrkje kl Austevoll kyrkje. 50 års-konfirmantar kl Bekkjarvik kyrkje. Babysong deltek kl Austevoll kyrkje. Utdeling NT. 5. kl. Storebø skule, Kolbeinsvik skule og Trolandshammer skule. Presentasjon av ny kyrkjelydspedagog kl Stolmen kyrkje. Bots- og bededag kl Austevoll kyrkje. Allehelgensdag kl Bekkjarvik kyrkje kl Storekalsøy kyrkje. Tomasmesse kl Hundvåkøy kyrkje kl Austevoll kyrkje. Lysmesse MøreNot Austevoll AS Bekkjarvik Tlf Faks Butikk TLF Tlf Faks Døgnvaks: Storebø Tlf Faks E-post: Liam Kalve Martin Elias Økland Larsen VIGDE Bekkjarvik kyrkje Perla Remouchamps & Knut Helge Drivenes Storekalsøy kyrkje Linn Kristin Hille & Geir Steinsbø Stolmen kyrkje Jannice Olsen & Ivar Ove Fagerbakke Stolmen kyrkje Lene Rabben Drivenes & Thorvald Andersen DØDE Ingeborg Asbjørg Jofrid Skår f d John Økland f d Alf Dagfinn Birkeland f d Marit Rose f d TELEFONLISTE KYrKJeKOnTOreT Tysdag Torsdag og fredag Telefaks e-post: Kyrkjeverje: Tysdag Torsdag og fredag prest: Torsdag Kateket: Torsdag Organist: Tysdag sekretær: Kyrkjegardsarbeider: Onsdag privat-telefonar: Dagleg leiar Jan Tørres Nordstrand Mobil sokneprest: Kjell-Asle Børnes Laurdag og mandag er presten sin fridag Kateket: Terje Dale: Mobil Kantor: Steinar Christensen: Mobil Kyrkjelydspedagog: Martha Drønen Hatlevik Kyrkjegardsarbeider: Odd M. Engelsen soknerådsleiar: Per Nordstrand Storebø Tlf: nordea.no Nå kan du få EURO i våre minibanker på Storebø og Bekkjarvik. Minibankene er også tilrettelagt med talefunksjon for blinde. Gjør det mulig kyrkja.no KYrKJeTenArAr: Gunnlaug Drønen, Bekkjarvik Marie L. Østervold, Hundvåkøy Cecilie Øxnes, Austevoll KYrKJeBLADeT: utgjevar: Austevoll sokneråd TLF E-post: AnnOnseprIser pr. År: - små kr store kr Kontingent kr. 300/350.- Bankkonto: Trykkeri: Borge grafisk As nb! Me gjer merksam på at staben kan vera ute på oppdrag også i kontortida.

15 Fiskarens Aften-Suk Av Petter Dass O store Gud, som hjælpe kan, Hvis Sti er i de store Vand, Kast ud dit Guddoms Øie Til alle dem, paa Havet er, Bevare dem fra Grund og Skjær, Lad Veir og Vind dem føie! Lad dine Engle følge dem Beholden vel til Hus og Hjem! Velsigne Landsens Næring, Giv Fisk og Sild af Havsens Grund, Giv daglig Brød for hver mands Mund, Giv fattig Folk sin Tæring*! Forlad vor Synd, o Fader god, For hans Skyld, som paa Korset stod, Tænk paa dit gamle Rygte! Lad os i Landet bo med Fred Og med en god Samvittighed Dig, Herre Gud, at frygte! *brukes av

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN TRYGG HAVN Julemesser gir store inntekter til misjonen TRYGG HAVN Innhold: Leder...3 Fra Kilden...4 Berget av vidundermotor og

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta mars 2009 3 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer