JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid."

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge NR ÅRGANG JURISTkontakt Tromsø: Fakultet i fare EU: Omfattende justissamarbeid Sakkyndig i Fritz Moen-saken: En flau følelse Professor Henning Jakhelln Nestor i norsk arbeidsrett

2 Tvisteloven Kommentarutgave Bind I og II Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i den nye loven. I tillegg har forfatterne utarbeidet to lovspeil. Det ene gir en samlet oversikt over samtlige bestemmelser i den nye loven og hvilke bestemmelser de tilsvarer i den gamle loven. Det andre tar utgangspunkt i den gamle loven og viser hvor tilsvarende paragrafer er å finne i den nye loven. Bind I Kr 699,- Bind II Kr 699,- Universitetsforlaget lanserer Først ut er kommentarutgaven til den nye tvisteloven. Ved å abonnere på nettutgaven får du For mer informasjon eller prøvetilgang se Tvangsfullbyrdelsesloven Kommentarutgave Bind I og II På bakgrunn av senere års endringer ikke minst de omfattende endringer som følge av at tvistemålsloven fra 1. januar 2008 avløses av tvisteloven og en omfattende rettspraksis, særlig fra Høyesteretts side, har det nå vært behov for en ny kritisk revisjon. Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal være en veileder for alle de ulike brukere, i og utenfor juristenes krets, som til stadighet eller mer sporadisk anvender loven. Bind I Kr 599,- Bind II Kr 599,-

3 Innhold 5 6 Leder Henning Jakhelln 6 Henning Jakhelln Professoren fryder seg over interessen for arbeidsrett. 12 Siden sist 16 Justissamarbeid i EU Jusstudentene advarer mot kutt Fakultetet i Tromsø i fare Juristforbundet vokser 16 Justissamarbeid EU samarbeider det får Norges justisråd Dag Egil Adamsen merke. 30 De sakkyndige Arbeidsinnvandring Tinglysningen samlet USA: Jurister i valgkamp 24 Advarer mot kutt Leder i Juridisk studentutvalg i Oslo, Tonje Aas, frykter dårligere undervisning. 43 Kari Østerud mener Månedens tegning Stein Morten Lier innspill Fag / Meninger / Debatt Elizabeth Bauman Marianne Kringlebotn Merethe Sunde Pål A. Bertnes 28 Flere jurister Norge får flere jurister, og Juristforbundet vokser. Kristian Olav Mørch gikk rett i jobb fra skolebenken Juristene i litteraturen Stilling ledig Nytt om navn 30 De sakkyndige Hva skjer når de sakkyndige svikter? Randi Rosenqvist skal sikre sakkyndiguttalelser. Kari Det ser ut som man fortsatt satser på at dommeren skal føle seg «kallet» til stillingen, og at lønn ikke er viktig. Dette er en farlig strategi i det lange løp Østerud, på side 43

4 NORGES JURISTFORBUNDS PRIS FOR RETTSSIKKERHET OG LIKHET FOR LOVEN HVEM FORTJENER RETTSSIKKERHETSPRISEN 2008? Norges Juristforbund har innstiftet en pris for å rette fokus mot og styrke arbeidet for rettssikkerhet og likhet for loven. Prisen ble utdelt første gang i 2006 og neste gang på Juristforbundets årskonferanse 12. mars Kriterier Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. Jury Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2008 består av: Jan Fridthjof Bernt, professor dr. juris, Universitetet i Bergen Ingeborg Moen Borgerud, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma Odd-Einar Dørum, stortingsrepresentant, tidl. justisminister Hanne Harlem, styreleder, Helse Sør-Øst RHF, tidl. justisminister Kari Østerud, leder av Juristforbundets hovedstyre Prisen Reisestipend kr ,- for personlige pristakere. Kunst eller gave av tilsvarende verdi dersom pristaker er en organisasjon/institusjon. Nominasjon Norges Juristforbund inviterer til åpen nominasjon av kandidater til Rettssikkerhetsprisen Forslag på kandidater sendes til: Norges Juristforbund Rettssikkerhetsprisen 2008 Att: Jan Lindgren Kristian Augusts gate 9, 0164 OSLO Forslagene må inneholde navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse som omfatter en kortfattet gjennomgang av kandidatens virke og forhold til prisens kriterier. Frist for nominering er 31. januar 2008.

5 Bekymring ved de juridiske fakultetene Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Inge Martinsen, PDC Tangen Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Abonnement: Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 10. januar. Teknisk produksjon: PDC Tangen, Aurskog Utgiver: Norges Juristforbund Norge går godt og akademikerledigheten er lav. For juristers del er den Juridisk kompetanse er sterkt etterspurt her i landet om dagen. Men ved to av landets tre juridiske fakulteter er det uro og bekymring. I Tromsø er man redd for å miste statusen som et eget fakultet. Da mister i så fall landet ett av sine tre juridiske fakultet. Og ved landets største fakultet, Oslo, kan nedskjæringer føre til at et studietilbud, som studentene allerede sier er skjært til beinet, blir dårligere. Tromsø først: Det er en reell fare for at juridisk fakultet blir et institutt underlagt et annet fakultet samfunnsvitenskapelig fakultet er nevnt. Det forteller Juridisk studentutvalg i Tromsø til Juristkontakt. Bakgrunnen er at Universitet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ønsker å fusjonere. Sterke krefter ønsker at prosessen gir en omorganisering til noe få store fakulteter. Da blir neppe juridisk fakultet stort nok til å få status som fakultet. Studentene og ledelsen ved fakultetet advarer mot en slik løsning. Studentene er redd for hva det gjør med hele jussutdannelsen. Og fakultetsledelsen skriver i et høringssvar til universitetet at de anser det som veldig viktig å beholde status som et eget fakultet. Særlig for å kunne være en likeverdig samarbeidspartner med de andre juridiske fakultetene i Norge og Norden. Ikke noe er bestemt, først og fremst må selve fusjonen godkjennes av Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Men bekymringen for at fakultetet i Tromsø blir vingeklippet deles av de juridiske studentutvalgene i også Bergen og Oslo. Når det gjelder Oslo, er studentene også bekymret på egne vegne. Ja, ikke bare bekymret, de roper rett og slett et varsko om kvaliteten på jusstudiet i Oslo. Leder av juridisk studentutvalg Tonje Aas mener nedskjæringer ved fakultetet nå er direkte uforsvarlig. Juridisk fakultet i Oslo har fått beskjed om å kutte ti millioner kroner pga lavere inntekter. Universitetet kan bli nødt til å millioner kroner mindre over statsbudsjettet enn beregnet. Kuttene rammer både utdannings- og eksamensbudsjettene. Tonje Aas i Juridisk studentutvalg sier det ikke er mer å gå på. Særlig fordi tilbudet skulle vært bedre enn det allerede er. Det har aldri blitt brukt mye penger på jusstudentene, de får minst penger per student. Aas drømmer om en jussutdanning med mindre grupper, bedre kontakt mellom student og lærekrefter, obligatorisk ordning med praksis ute i arbeidslivet, flere prosjektoppgaver, mer muntlig aktivitet og flere og mindre eksamener. Det er ikke holdbart at det er usikkerhet og bekymring for framtidsutsiktene ved de juridiske fakultetene. Nasjonen bør ha råd til å tilby den beste jussutdannelsen. Det kommer vi til å trenge. Det skjer mye på mange områder. To eksempler fra denne utgaven av Juristkontakt: Det er store utfordringer knyttet til sakkyndighet og bevisvurderinger. Klarer framtidens jurister å forhindre justismord? Og internasjonalt les artikkelen om EUs justissamarbeid og man aner at oppgavene er store. Også Norges satsning i nord og mot Russland byr på store muligheter og utfordringer. Både når det gjelder næringsliv, menneskerettigheter og miljø. Dyktige norske jurister er en selvfølge i dette bildet gjerne utdannet i Tromsø. Men som det stod på et av bannerne da studentene i Oslo protesterte foran Stortinget: Dra til Bergen! Redaksjonen avsluttet 27. november 2007 Forsidefoto: Stig M. Weston Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Tips redaksjonen: Ole-Martin Gangnes redaktør 5

6 Den juridiske motvekt til dynamiske japper Mange påstår vi lever i en økonomisk ulvetid, der bare én regel gjelder; Å spise eller selv bli spist. Likevel vil ikke nestoren innen norsk arbeidsrett, professor Henning Jakhelln umiddelbart være med på at det har skjedd en brutalisering innenfor norsk arbeidsliv de senere årene. Det er mulig, men jeg kan ikke gå god for en slik påstand, svarer Jakhelln professoralt. Tekst: Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston 6

7 I sjette etasje i det som en gang var Oslo Helseråd på St. Olavs Plass i Oslo, har Henning Jakhelln sitt kontor. Skjønt det ser mer ut som et midlertidig lager for Returpapir a/s. Uten å ha hørt stemmen, som åpenbart snakker med en eller annen i telefon, er det ikke en gang sikkert vi ville oppdaget den blanke issen og de vennlige øyene som dukker opp over stablene av bøker og dokumenter, hefter og særtrykk, og som tynger skrivebordet langt ned i gulvbelegget. Så det er her arbeidsretten holder til? Jeg foreleser nå i annet enn arbeidsrett også da. Tidligere var det privatrettslige fag, og senere bl.a. forvaltningsrett og kommunalrett. La meg også nevne utdanningsretten - skoleretten - som vi forsøker å få opp og stå. Min formelle tittel er professor i rettsvitenskap, med særlig plikt til å forelese i arbeidsrett. I tillegg til forelesningene er det forøvrig et privilegium å kunne veilede unge mennesker med å skrive sine avhandlinger. Men det er avdeling for arbeidsrett som er ditt høvdingesete, Jakhelln. Hva skal skje med utviklingen av faget når du trekker deg tilbake? Vil dynamiske japper og vinglete politikere få råde grunnen alene? Det var større grunn til bekymring for noen år siden. I dag har vi stipendiat Helga Aune knyttet til avdelingen hun skriver om deltidsarbeid samtidig som professor Stein Evju på Institutt for privatrett er kommet tilbake til Universitetet med engasjement innen arbeidsrett. Men jeg innrømmer jeg er lei meg for at saksfeltet ikke tidligere har vært prioritert høyere av fakultetet og bevilgende myndigheter. At bevilgninger til blant annet stipendiater nå synes innen rekkevidde, ikke minst takket Stein Evjus initiativ, er jeg glad for. Det er tale om et av de aller mest populære fagene. Nå i høst er det for eksempel oppmeldt 179 studenter til eksamen. 106 av disse er valgfag, mens 73 er oppmeldt til bachelorgraden. Jeg vil karakterisere antallet som høyt, og det har vært jevnt økende i en årrekke, forteller Jakhelln entusiastisk. Avskjed av sjømenn Henning Jakhelln er født og oppvokst i Bodø, men røttene er godt skjult i den urbane Østlandsdialekten. Det er kanskje ikke så merkverdig siden han ganske snart kan feire 50 års jubileum som bofast i Oslo-området. Jakhelln fikk sin cand.jur. i 1963, og har hele sin karriere vært knyttet til juridisk fakultet i Oslo, med unntak av tiden da han var advokatfullmektig med tilhold i Rosenkrantzgate, to litt lange steinkast fra dagens kontor. Den moderne arbeidsretten i Norge ble på mange vis introdusert på 1930-tallet ved Paal Bergs bok Arbeidsrett. Paal Berg var dommer i Høyesterett, men også Arbeidsrettens leder gjennom mange år. På midten av femtitallet kom så professor Kristen Andersens bok Arbeidsretten og organisasjonene, og i 1967 hans bok Fra arbeidslivets rett. Også Kristen Andersen var leder av Arbeidsretten i en årrekke. Det fantes naturligvis også noe annen litteratur, men på det tidspunkt da jeg selv utga boken Avskjed av sjømenn i 1966, må det kunne sies at litteraturtilfanget var temmelig magert. Men mye er skjedd siden den tid. Særlig de siste 10-årene har faglitteraturen innenfor dette feltet blomstret. Ja, det simpelthen spruter ut bøker så det er en fryd. Ikke minst er alt som heter omstillinger kommet i fokus, og juristene er mye mer på banen når slike spørsmål diskuteres, sier professoren begeistret. Arbeidslivets forhold var da aldri noen idyll tidligere heller Tilbake til påstanden om brutalisering av arbeidslivet, Jakhelln. Tror du den har økt de senere årene, eller er dette bare en myte. Jeg tror ikke man kan svare entydig på spørsmålet. Arbeidslivets forhold var da aldri noen idyll tidligere heller. Særlig tydelig var dette på 1970-tallet da oljeindustrien i Norge var i startfasen. Det festnet seg et inntrykk av at enkelte utenlandske oljeselskaper så på nordmenn som «hvite negre» slik det ble uttrykt med gjennomgående liten forståelse for norske lovregler. I dag er situasjonen en ganske annen. Ikke bare i oljevirksomheten, men også i andre bransjer, er det en langt større erkjennelse av at man må forholde seg til det landets lovregler der man opererer. Det vil si at de fleste utenlandske selskapene bruker norske advokater og anstrenger seg på å følge norsk rett i helt annen grad enn på 70-tallet. Formidling kontra utleie Der mange aktører helt åpenbart ikke følger norske lover og regler er byggebransjen? I byggesektoren er det en klondykesituasjon, men jeg vet ikke hvor representativ denne bransjen ellers er, sier Jakhelln, før han kaster seg ut i en lengre redegjørelse om forholdene i nettopp bygg- og anleggsbransjen. I 1971 fikk vi bestemmelser som tok sikte på at alle firmaer som drev med utleie av arbeidskraft skulle innstille sin virksomhet. Slik gikk det ikke, og bestemmelsene ble opphevet for en del år tilbake, blant annet på grunn av EUs regler om arbeidsformidling og arbeidsutleie. Kanskje særlig i forhold til byggebransjen er det viktig å skille mellom disse to begrepene. Hvis en arbeidsgiver, for eksempel i Polen, har påtatt seg en entreprise som skal utføres med ansatte fra Polen, vil arbeidsforholdet i utgangspunktet følge polsk arbeidsrett. Ved arbeidsutleie er arbeidstakerne ansatt i utleiefirmaet, også om de skal arbeide for et norsk foretak i Norge. Men arbeiderne kan være formidlet til Norge, og få ansettelse i et norsk foretak, som da blir deres arbeidsgiver. I sistnevnte tilfelle skal arbeidsforholdet følge norsk rett. Forøvrig følger det av allmenngjøringslovgivningen - litt forenklet - at det ikke er tillatt i Norge å lønne ansatte under gjeldende tarifflønn. Dermed har vi slått fast at arbeidstakere som jobber i Norge skal følge norske lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig er det nok ikke så enkelt å gjennomføre dette prinsippet i praksis. En annen del av problemstillingen knyttet til arbeidsutleie gjelder sikkerhet, helse og miljø for de utleide arbeidstakerne. Innen bygge- og anleggsvirksomheten er det gitt tildels detaljerte forskrifter, blant annet for å forebygge arbeidsulykker. Ikke minst er det viktig å forebygge «fall til lavere nivå». Arbeidstilsynet har avdekket at disse forskriftene ikke alltid blir fulgt, men også at innleide arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker enn de faste arbeiderne. Det er derfor litt av en utfordring å effektivisere sikkerheten, også for innleid arbeidskraft. For øvrig er det ikke like opplagt at nor- 7

8 ske lovgivning alltid er den gunstigste for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge. Det er eksempler på at utenlandske arbeidstakere har bedre beskyttelse gjennom hjemlandets lovverk, påpeker Jakhelln. Valla vs. Yssen Det mest omtalte arbeidsforholdet det siste året har utvilsomt vært Ingunn Yssens påstander om trakassering fra LO-lederens side. Er en granskningskommisjon den rette måten å nøste opp denne typen konflikter? Det kommer helt an på hva man ønsker å oppnå med en granskning. Vi har hatt en rekke forskjellige granskningskommisjoner, og en slik kommisjon kan være hensiktsmessig hvis siktemålet er å avdekke hva som faktisk har skjedd. I tilfellet med LO vet vi ikke hvor representativ kommisjonens rapport for så vidt er, siden den aldri har vært publisert, selv om den altså er offentlig tilgjengelig. Det siste er egentlig ganske pussig, sier Jakhelln og smiler megetsigende. I arbeidsrettslig sammenheng ser han ingen forskjell på om granskningen er offentlig eller privat. Poenget er at hvis man mener det er et dårlig psykososialt arbeidsmiljø på en arbeidsplass, så henter man inn bistand fra sakkyndige, for eksempel en konsulent, til å undersøke forholdene. Denne undersøkelsen munner gjerne ut i en rapport. Her presenteres faktagrunnlaget og eventuelt andre vurderinger, slik som tekniske, juridiske eller regnskapsmessige forhold. Den faglige biten er imidlertid ikke mer verdt enn den faglige kvaliteten i seg selv. Fra et juridisk ståsted er oppnevningen av en slik granskningskommisjon altså uproblematisk? For øvrig er det ikke like opplagt at norske lovgivning alltid er den gunstigste Det er greit nok så langt. Hvis jeg hadde blitt spurt om å lede en slik kommisjon hvilket jeg ikke ble ville jeg imidlertid takket nei. En forutsetning for å ta ansvaret for en slik granskning, er at man har et apparat rundt seg. Dessuten må man ta en skikkelig runde for å kartlegge hele arbeidsmiljøet, ved for eksempel spørreundersøkelser, og kvalitetssikre resultatene. Det er også viktig at mandatet er helt klart, noe som gjelder enhver utredning. Det har forundret meg at kommisjonens arbeid dreide seg såpass markert i retning av personfokusering, sier Jakhelln, som legger til at han selv - under enhver omstendighet - ville ha stilt som et ufravikelig krav at det ville være nødvendig å få bruke den tiden man trengte. LO-styrets plikt nedtonet Gerd Liv Valla ble særlig kritisert for at hun som arbeidsgiver tok til motmæle mot Yssen. Må en leder alltid holde kjeft uansett hvor urimelig kritikken fra en underordnet oppleves? Yssens uttalelser kom etter at hun hadde sluttet i LO. Dermed er utgangspunktet at prinsippet om ytringsfrihet må legges til grunn, og dette prinsippet gjelder selvfølgelig også for foretak og ledere. Dermed er det vide rammer for hva som tillates, og uttalelsene må sees i den sammenheng det gjelder. Dette gjelder også personlige forhold og karakteristikker. Valla ga uttrykk for at hun ikke ønsket å framstå som pusekatt, men det har så visst ikke forgjengerne vært heller. Tror du dette innevarsler en ny lederstil i LO og fagorganisasjonene? Det å være leder i LO har alltid vært knallhardt. Lederne der skal være markante. Det er en del av spillet, og de vil aldri kunne fronte sakene på vegne av medlemmene hvis de framstår som myke og ufarlige. I denne saken er det nedtonet at LO er en organisasjon ikke bare med en daglig leder, som også har et styre 8

9 rundt seg. På grunn av Vallas langvarige sykemelding forut for oppslaget i VG, hadde dessuten den fungerende lederen måttet styre LO gjennom mange måneder. Ansvaret for et eventuelt dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan derfor ikke være begrenset til lederen alene. Spørsmålet om styrets ansvar er etter min mening kommet i bakgrunnen. I arbeidsrettssammenheng er denne saken atypisk. Normalt ville den vel også vært løst internt på et langt tidligere tidspunkt. Uansett viser det hvor viktig det kan være for et større foretak å ha en personalansvarlig i tillegg til daglig leder. Er bruken av psykiatere i denne granskningskommisjonen et eksempel til etterfølgelse? Psykiatri er læren om det syke sinn, mens psykologi er læren om sinnet, forklarer Jakhelln mildt og smiler igjen megetsigende. Etter en liten pause, legger han til: Men det er viktig å kartlegge også de mellommenneskelige relasjonene i arbeidslivet. Sterkere vern av varslerne Henning Jakhelln har gjentatte ganger forsvart prinsippet om varsling, og gitt uttrykk for støtte til enkeltpersoner som har tatt belastningen med å berette om kritikkverdige forhold i så vel næringslivet som i offentlig virksomhet. Den politiske støtten til å gjøre noe med lovverket er imidlertid uforutsigbar. Partiene går inn for sterkere rettsvern av varslerne når partiene er i opposisjon, for så å trekke støtten når de havner i posisjon til å gjøre noe med det. Det er helt grunnleggende at spørsmålet om varsling har sammenheng med hvordan virksomheten ser på sine medarbeidere. Vi lever i et kunnskapssamfunn, og kunnskap innebærer også kritisk tenkning. Vi forlanger simpelthen at ansvarsfulle medarbeidere sier fra om kritikkverdige forhold. I bedrifter med åpen debatt unngår man derfor lettere kreativ bokføring og kritikkverdige forhold ellers. En arbeidstaker skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften. Punktum. Like fullt ser vi at varslerne sitter igjen med svarteper, selv om alle tilsynelatende er enige i at det er viktig å si fra om kritikkverdige forhold. Selv har du foreslått endringer i Arbeidsmiljøloven, men uten at politikerne har tatt dette til følge. Jeg har foreslått at en arbeidstaker skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften. Punktum. Man bør ta bort forbeholdet om forsvarlighet gjerne også om skadehensikt for det er her avsporingen skjer. Det må være tilstrekkelig at varslingsretten begrenses slik at arbeidstakeren ikke urettmessig må røpe bedriftshemmeligheter, forretningsforhold av vesentlig konkurransemessig betydning, eller forhold som omfattes av lovfestet taushetsplikt. Dermed blir begrensningene klarere. Når noen har sagt fra om noe kritikkverdig i en virksomhet, får vi i dag like mye en diskusjon om vedkommende har gått fram på riktig måte, som av de faktiske forholdene vedkommende har varslet om. Man tar med andre ord spilleren isteden for ballen. Videre bør ikke en arbeidsgiver ha lov til å iverksette undersøkelser for å finne ut hvem som er varsleren, sier Jakhelln. Han påpeker også at erstatningsutmålingen ved usaklige oppsigelser som følge av varsling reiser særlige problemer. Ut fra påregnelighetsbetraktninger har Høyesterett lagt til grunn at det vanligvis må forventes at en arbeidstaker vil komme i arbeid igjen etter et par års tid. De spesielle forholdene ved varsling ser imidlertid ut til å medføre at en varsler kan komme i vanry i bransjen, og dermed ha vesentlig større vanskeligheter med å få seg nytt arbeid enn det som ellers er vanlig. Dette forholdet er påregnelig, og innebærer at en videre tidsramme bør legges til grunn. 9

10 Tilsvarende ligger erstatningsutmålingen for ikke-økonomisk tap vanligvis på kroner eller mindre. Hovedpoenget med slik erstatning er at den skal virke avskrekkende. Dette understrekes også av EU. Som sanksjon overfor et internasjonalt konsern vil ikke et beløp på kroner ha noen avskrekkende effekt. Beløpet utgjør ikke mer enn en månedslønn for en dyktig medarbeider, og er egentlig å gjøre narr av folk. Annerledes kan dette stille seg overfor et lite foretak med bare noen få ansatte. Erstatningsutmålingen må således differensieres i forhold til bedriftens størrelse og økonomi. Kostnadene over på samfunnet Er det for enkelt å si opp vanlige lønnsmottakere? Det er i hvert fall billig å hive folk ut av bedriften. For å ta et sterkt forenklet eksempel: En virksomhet eier ti supermarkeder, som alle er egne aksjeselskaper, men eid av et holdingselskap som går med betydelig overskudd. Hver ansatt koster ca kroner, inkludert sosiale utgifter. Holdingselskapet finner ut at man kan spare én ansatt i hver forretning, selv om servicen overfor kundene blir dårligere. I forhold til reglene om oppsigelsesvern er dette i utgangspunktet en driftsomlegning eller rasjonaliseringstiltak, og dermed saklig oppsigelsesgrunn. Rasjonaliseringsgevinsten tilflyter aksjo- nærene i form av økt utbytte, mens kostnadene er flyttet over på samfunnet ved at den oppsagte får arbeidsledighetstrygd gjennom NAV. Det er det sosiale sikkerhetsnettet som belastes. Erstatningsutmålingen må således differensieres i forhold til bedriftens størrelse og økonomi Så hva er botemiddelet? Stikkordet er etter mitt syn sosial bevissthet og ansvarlighet. Derfor er det viktig at rasjonaliseringstiltak gjennomføres med rimelig omstillingstid, og at foretaket er innstilt på andre tiltak, som for eksempel støtte til kurs, jobbsøkning, lønnstilskudd i en overgangsperiode og lignende. Etter arbeidsmiljøloven skal det ved rasjonaliseringstiltak foretas en avveining mellom bedriftens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte. Dermed vil de tiltakene jeg nevnte være relevante. Likedan skal det ved masseoppsigelser foretas drøftinger for å prøve å redusere de uheldige sidene ved oppsigelsene. Begge disse bestemmelsene gir uttrykk for en sosial dimensjon. En rasjo- naliseringsgevinst må derfor ikke uten videre, og i sin helhet nødvendigvis tilfalle aksjonærene, sier Jakhelln. Konserner bør ses under ett Han sier det kan reises spørsmål ved hvorfor man ikke kan la konsernet, i dette tilfellet holdingselskapet, ta et ansvar. I NOU 1996: 6 om arbeidstakeres rettsstilling i konserner, foreslo utvalget å lovfeste at hele konsernet skulle ses under ett når det gjaldt oppsigelser på grunn av arbeidsgivers forhold. Det ble foreslått at man som arbeidsgiver skulle anse også ethvert annet foretak som kunne utøve bestemmende innflytelse over arbeidsgiver. Utvalgets leder var Gudmund Knudsen. Forslaget ble den gang ikke fulgt opp av politikerne, men har vært oppe ved ulike anledninger. Også i forbindelse med den nye arbeidsmiljøloven var man innom denne problemstillingen, så man kan vel si at det stadig arbeides med saken. Jeg kan tenke meg at du er en populær mann blant enkelte næringslivstopper? Etter mitt syn er ikke forslaget særlig vidtgående, men det er en videreføring av de tankene som er kommet til uttrykk i rettspraksis med sikte på å effektivisere oppsigelsesvernet. For så vidt er forslaget i tråd med den på mange måter grunnleggende dommen i Høyesterett fra 1966, 10

11 hvor Høyesterett ikke fant at det i seg selv var tilstrekkelig saklig grunn til oppsigelse at en regnskapssjef ble overtallig ved en fusjon av to papirfabrikker. Arbeidstakeren hadde vært ansatt i 28 år. Høyesterett bemerket at det måtte ha vært mulig - uten å redusere rasjonaliseringens effektivitet eller å påføre bedriften økede utgifter av betydning - å få i stand en ordning slik at vedkommende kunne ha fortsatt i bedriftens tjeneste. Dette grunnsyn er nå lovfestet i arbeidsmiljøloven, sier Jakhelln. Arbeidsrett.no Da Stortinget vedtok en ny arbeidsmiljølov i 2005, var flere av forslagene til Jakhelln altså ikke kommet med i lovteksten. Men det var neppe i frustrasjon over manglende politisk lydhørhet at han, sammen med Helga Aune ga seg i kast med kommentarer til arbeidsmiljøloven. Her har 30 bidragsytere, med hvert sitt spesialfelt, bidratt til en bok på 1241 sider til forståelse av lovteksten. I tillegg foreligger Arbeidsmiljøloven en introduksjon, som gir en kortfattet innføring, med særlig vekt på hva som er nytt i forhold til arbeidsmiljøloven fra Prosjektet er imidlertid en nettbasert og til enhver tid ajourført kommentar til arbeidsmiljøloven og enkelte andre lover, slik som ferie- loven og permitteringslønnsloven. Papirutgaven av boken er i denne sammenheng relativt gammeldags. Å skulle holde oversikten over hele dette feltet ville vært alt for krevende for ett menneske. Jeg har lyst til å skyte inn at faget arbeidsrett spenner over et bredt spekter av rettslige problemstillinger, så som menneskerettigheter, folkerett, EU-rett, ikkediskrimineringsrett, forvaltningsrett, statsrettslige problemstillinger, privatrettslige spørsmål, sosial- og velferdsmessige spørsmål, pensjonsrett, forenings- og selskapsrettslige spørsmål, og så videre. Ved at alle bidragsyterne har ansvaret for å holde sin tekst à jour i forhold til lovendringer, nye konvensjoner, direktiver og rettsavgjørelser fra EU, vil nettutgaven hele tiden være oppdatert. Dessuten kan man bare med et tastetrykk klikke seg inn på de ulike konvensjonene, direktivene eller lovene som er nevnt i teksten. Dette er vi som er med på prosjektet veldig stolte av å ha fått til, stråler Jakhelln. At professoren i tillegg også har skrevet en lærebok Oversikt over arbeidsretten som også finnes i nettutgave - er liksom ikke noe å mase med i denne sammenheng, avslutter Henning Jakhelln. Rystende. Kvalmende. Sjelden er en boktittel mer presis enn i Tore Sandbergs sobre beretning om Fritz Moen: Overgrepet. Hans Petter Sjøli, Ny Tid Viktig om den største rettsskandalen i nyere norsk historie I bokhandelen eller 11

12 Siden sist Krever at Storberget og regjeringen snur i spørsmål om åpenhet I en høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag argumenteres det sterkt for å få regjeringen til å vedta journalføring av organinterne dokumenter, skriver fagbladet Journalisten. Høringsuttalelsen gjelder forskriftene til den allerede vedtatte offentlighetsloven. Da loven ble vedtatt i fjor, ba Stortinget regjeringen vurdere å innføre en forskriftshjemmel som nettopp pålegger forvaltningen å journalføre organinterne dokumenter. Men regjeringen ønsker ikke at det blir noen slik journalføringsplikt av dokumentene et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin egen interne saks- jurister har også reagert. I et opprop hevdet de at innsynsretten undergraves. I høringsuttalelsen er man også kritisk til at seks halvoffentlige selskaper unntas fra offentlighetsloven. Det tas til orde for at en rekke såkalte selvstendige rettssubjekter som er tilknyttet stat og kommune, bør omfattes av loven. Riksadvokaten mener pressen lager forbryterkjendiser Journalistene gjør forbrytere til kjendiser og alvorlige straffesaker til underholdning, advarer riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han oppfordrer pressen til å være mer nøkterne og kritiske ved omtale av kriminelle. Jeg syns det går bortenfor folkeopplysningen, og at vi til dels strør salt i sår på folk som bokstavelig talt ligger nede, sier han til NRK. MI5: Al-Qaida rekrutterer britiske tenåringer kommet i kontakt med flere ungdommer helt nathan Evans under en pressekonferanse i begynnelsen av november, ifølge dagbladet. no. Akkurat nå driver terroristene et målrettet arbeid med å rekruttere barn og ungdom i Storbritannia. De radikaliserer, indoktrinerer og lærer opp unge, sårbare mennesker til å utføre terrorhandlinger, sa Evans. Hans forgjenger advarte også mot det- bosatt i Storbritannia var aktive i en terrorcelle eller på andre måter delaktig i planleggingen i terroraksjoner. Dette tallet har nå vokst - arrestert og dømt i Storbritannia for befatning eller planlegging av terroraksjoner. Skatteadvokater forberederer seg på arveavgiftssjokk jobber med nye arveavgiftsregler. Vi kaller det allerede arveavgiftssjokket, sier partner Johannes Andersen i KPMG Law til Finansavisen. Han referer jobber med, vil gi dramatisk høyere arveavgift ved arv av næringsvirksomhet. Det tilsier at det er viktig å få overført aksjer til arvinger før statsbudsjet- etter som praksis er blitt slik at skattelover får virkning fra forslagene offentliggjøres. Rådet er, ifølge Finansavisen, å arve næringsvirksomhet før neste statsbudsjett. Men for dem som driver personlig selskap, må man omdanne det til et aksjeselskap først. Denne omdanningen må skje allere- unna med lavest mulig avgift. Nynorskpris til advokater på Stord Stord kommune deler ut en målpris hvert år, og i år går den til tre advokatkontorer på Leirvik. Det er advokatene i Borgen AS, advokatene Haldor Tveit & Audvald Kvamme og advokatene Sydnes & Neset. I sin begrunnelse skriver juryen: «Advokatane arbeider i ein bransje der bokmålet dominerer sterkt og der språket ikkje alltid er like lett tilgjengeleg. Gjennom saker av ulike slag har advokatane kontakt med det breie lag i folket. Utanom korrespondanse og utgreiingar opptrer dei også i rettssalen med munnleg framføring. Nemnda legg stor vekt på at advokatane på Stord viser at nynorsk fungerer som bruksspråk og fagspråk innanfor alle samfunnsområda. At heile advokatstanden på Stord nyttar nynorsk, er eit føredøme som andre bransjar gjerne må følgja.» ID-rot i offentlige registre fikk politiet etter seg Kontakt oss, ellers oppsøker vi deg hjemme eller på jobb, var beskjeden oslomannen fikk av politiet. Han har fått inkassokrav fra advokater og stevninger fra politiet. Alt fordi småbarnsfaren forveksles med en annen person, skriver Aftenposten. Det toppet seg da han fikk melding fra politiet om en dom. Da han kontaktet politiet, fikk han beskjed om at det var flere dommer knyttet til hans fødselsnummer. I dag er dommene ikke lenger er registrert på ham, men ingen har for- skjedde en tilsvarende sak. Da fikk en mann kriminelle forhold. Han var blitt offer for et identitetstyveri, men det tok to og et halvt år før han fikk beskjed om at han var blitt «renvasket» i politiets register. Datatilsynet uttalte den gang at det viser hvor viktig det er at det offentlige sørger for å ha god kvalitet på sine registre. 12

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister

På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2010 44. ÅRGANG Hans Petter Graver om nytt jusstudie Jussformidlingen i Bergen Møt ny leder av dansk høyesterett Tolk vil kurse jurister

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Karadzic tatt nå venter rettssaken En dag på jobben med sorenskriveren

Detaljer

JURISTkontakt. Argusøyne på rettssikkerhet. Trygve Lange-Nielsen: Dejligt å være jurist i Danmark. Kunsttyver i særklasse

JURISTkontakt. Argusøyne på rettssikkerhet. Trygve Lange-Nielsen: Dejligt å være jurist i Danmark. Kunsttyver i særklasse Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Trygve Lange-Nielsen: Argusøyne på rettssikkerhet Dejligt å være jurist i Danmark Kunsttyver i særklasse Vil ha flere

Detaljer

Tolket folkerett for norske piloter i Libya

Tolket folkerett for norske piloter i Libya JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2012 46. ÅRGANG Dommer blogger om jobben 22. juli og den nye justisdebatten 100 år med Patentstyret Moldeadvokater med storavtale Per-Thore

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt NAV med privat saksbehandling Nordmenn bak lås og slå i utlandet Kan skjerpe straffene før ny straffelov Advokater utreder

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer

JURISTkontakt. Er Andeby en rettsstat? Juristen Jon Gisle vet svaret. Travle dager for børsjuristene. Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret

JURISTkontakt. Er Andeby en rettsstat? Juristen Jon Gisle vet svaret. Travle dager for børsjuristene. Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Travle dager for børsjuristene Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret Finanskrisen har nådd juristene Møt «norske»

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Hverken sjelesørger eller talsmann

Hverken sjelesørger eller talsmann JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2011 45. ÅRGANG Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri

Detaljer