Innhold. Det gjelder våre produkter, bevisst på utviklingen av nye produkter og produktfamilier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Det gjelder våre produkter, bevisst på utviklingen av nye produkter og produktfamilier"

Transkript

1

2 Formiddagssolen var i ferd med å nå gjennom vinduene i tårnrommet på Honne Konferansesenter på Biri. Varmen fra sola spredte seg i rommet der medlemmene av styret i Moelven Industrier satt benket ved det runde møtebordet. Lederen i Moelven Timber, Anders Fossum, tok fram en ny foil. Han hadde argumentert sterkt og engasjert en halv time allerede. Nå nærmet han seg slutten. Engasjementet var koblet med en stor dose spenningsadrenalin. Hva mente styret? Ville de gå for saken? Forhistorien var lang. Gjennom flere år hadde den tekniske standarden blitt gradvis forverret. Stadig flere innså at det kunne ikke fortsette slik. Det var nødt til å skje noe. Men hva? Skulle anlegget selges? Legges ned? Eller skulle det investeres i nytt utstyr og kjøres videre? 30 mil unna var det mange som ventet i spenning. Ja, faktisk et helt lokalsamfunn. De ansatte hadde fått beskjed om at en avgjørelse skulle offentliggjøres dagen etter styremøtet i Moelven Industrier. Alle var klar over at de sto i fare for at bedriften ble lagt ned og at arbeidsplassene kunne gå tapt. Ryktene hadde gått. Lokalavisa hadde snust seg fram til at avgjørelse ville bli positiv og at det skulle investeres og at det ble flere arbeidsplasser. Men kunne en stole på det som sto i avisa? I tårnrommet på Biri hadde Fossum nettopp avsluttet sin orientering om saken. Konsernsjef Bo Borgström supplerte Fossum med noen utfyllende kommentarer. Styreleder Runar Lillandt så ut over Kroppsspråket røpet ham Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør forsamlingen: - Er det noen som har bemerkninger til saken? Det var det. Sammen med formiddagssolen som gjorde seg mer og mer gjeldende i rommet ble det klart at solen fortsatt kom til å skinne over Moelven Telemarksbruket i Bø i Norge også. For styret var positive. De var enig i forslaget om at Agder-Telemark Skogeierforening kunne gå inn med en eierandel på 49 prosent i bedriften og at det skal investeres 38 mill. kroner i nytt utstyr. Kl den 12. mars, dagen etter styremøtet på Biri, er spiserommet på Moelven Telemarksbruket stappende fullt. Direktør Svein Olav Munthe gliser bredt. Han behøver egentlig ikke si noe som helst i allmannamøtet. Kroppsspråket har røpet ham for lengst. Bedriften og arbeidsplassene er reddet! En solskinnshistorie? Ja, kanskje det. Men det er også en historie om en bedrift og en gjeng ansatte som tross kummerlige forhold ville bevise at det er liv laga. Selv om saga er gått ut på dato er produktiviteten i kubikkmeter per time den høyeste noensinne! Nå har de fått lønn for strevet. Og så handler det selvfølgelig om eiere som ser muligheter og som er villige til å satse. Det er ikke så mange slike historier lenger. Mest handler det om nedleggelser og innskrenkninger. Men unntakene finnes altså - og det er unntak som viser at noen fortsatt har tro på ansatte og ledelse som jobber sammen for å skape resultater. I tårnrommet på Biri gjorde styret seg klare til neste sak. Innhold Moelven Magasinet 1/2003 Redaktør: Rolv A. Amdal, Moelven Industrier ASA Layout: Torgeir Berg, info.avd., Moelven Industrier ASA Tekst og foto: Rolv A. Amdal og Tom Erik Holmlund Trykk: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: Norsk utgave Svensk utgave Forsidebilde: Lena Florman, leder for kundesenteret til Moleven Wood AB i Karlstad. Foto: Morten Brun. 3 Konsernsjefens kommentar 4 Brede smil i Telemark 7 Ung driftsleder 9 Biobrensel gir energi til samfunnet 10 Lena og gjengen 12 Vant til tunge løft 14 Fra Finnforest til Moelven 15 Vil gjøre noe fornuftig 16 Treinfiltratøren 18 Tre et spennende materiale 19 Branntrygt tre virker 20 Verdens største trebru 22 Havets landevei 24 Komplisert puslespill 32 Vellykket integrasjon 34 Nye muligheter for proffen og hobbysnekkeren 36 Viljesterk bygger 38 Jeg har gode svar 40 Industrialisert hogst tilpasset markedet 42 Fokus på verdiskapningen 43 Eget opplæringsprogram for PEFC-sertifisering 16 «Vinn-vinn-situasjon» Moelven er en ledende leverandør av byggprodukter og tilhørende tjenester i Skandinavia. Vår ambisjon er at vi skal forsterke denne posisjonen. For å lykkes med det arbeider vi målbevisst på alle områder for å forbedre oss. Det gjelder våre produkter, der vi satser bevisst på utviklingen av nye produkter og produktfamilier som er rettet inn mot våre profesjonelle kunders behov og produkter som er direkte forbrukerrelatert i forhold til de behov en sluttbruker har. På det siste området har for eksempel Moelven Wood de siste årene økt ferdigstillelsesgraden på mange av sine produkter i betydelig grad. Det gjelder for eksempel ferdig malte eller ferdig lasert panel som pakkes forbrukervennlig og kan "shoppes" i byggvarehandelen. Men skal vi lykkes er vi også nødt til å utvikle våre tjenester og vår service og bygge opp langsiktige kunderelasjoner i forhold til våre profesjonelle kunder. Vårt siktemål er å etablere partnerskap der vi skaper en vinn-vinn-situasjon for våre kunder og for Moelven. En av våre oppgaver som produsent og leverandør av varer og tjenester er å bidra til økt verdiskapning også hos våre kunder. Det forutsetter at Moelven kan tilby de etterspurte Konsernsjef Bo B. Borgström. produktene og at vi er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Men kanskje like viktig er vår service i form av distribusjon og logistikk. Det er dyrt for våre kunder å ha store varelagre selv. Derfor har Moelven satset bevisst på å bygge opp logistikken i form av kundesentra og et godt fungerende distribusjonsapparat. "Lageret" kan være på veien i form av en av Moelvens distribusjonsbiler eller på en båt langs kysten lastet med Moelven-produkter. Når en ordre eller bestilling er gitt - skal vi levere varen i henhold til kundens ønsker. Dette er bakgrunnen for at Moelven de siste årene har brukt mye ressurser på å bygge opp godt fungerende distribusjonsnett i Skandinavia. Distribusjon er ett av de aller viktigste suksesskriteriene og det har vi i Moelven tatt på alvor. Hver eneste dag går det en rekke biler ut fra våre distribusjonssentra i Skandinavia med produkter til våre kunder Vi ser også en utvikling der sluttbrukerens handel med trebaserte produkter i stadig større grad ligner på den øvrige varehandelen. Forbrukeren besøker en byggvareforretning, tar sin handlekurv og går rundt for å "shoppe" de ønskede produkter. Dette er en utvikling vi i Moelven vil være med på og bidra til. Derfor er vi opptatt såkalte "One-Stop-Shop"-konsepter. Dette er en utvikling som har skutt fart på Kontinentet og i England og som vil sette et stadig sterkere preg også på byggvarehandelen i Skandinavia. Ingen skal være i tvil om at dette er en utvikling Moelven skal ta del i som produsent og leverandør av byggprodukter. Dette stiller store krav til oss og vår profesjonalitet. Men slik jeg har lært å kjenne Moelven mener jeg konsernet har alle forutsetninger for å være med på en slik utvikling - ja, kanskje også forme den. Moelven har en vinnerkultur der våre medarbeidere er opptatt av å nå de mål som settes. En slik kultur er en viktig forutsetning for å kunne tjene våre kunder og våre kunders behov - og for å oppnå den gjensidige fordelen vi er opptatt av i våre kunderelasjoner. God sommer! Vennlig hilsen konsernsjef 2 3

3 Brede smil Ny saglinje på Telemarksbruket May Britt Hansen er eneste jente blant gutta ute i produksjonen. Hun er maskinfører og driver med intern transport. - Jeg trives blant gutta på bruket, sier hun. De vet at noe er på gang. Og de vet at noe må skje fordi saga er helt nedslitt. Men blir det avvikling? Eller investeringer og et nytt liv? Mange år med spenning skal utløses i et allmannamøte direktøren har innkalt til. Ryktene går, men ingen vet noe med sikkerhet. Spiserommet er stappfullt. Kl. 12 den 12. mars kommer direktøren inn i rommet. Kroppsspråket røper ham før han får sagt noe. Ja, det skal investeres i ny saglinje! Moelven Telemarksbruket skal leve! Lettelsen brer seg i rommet. Smilene blir brede. Arbeidsplassene er sikret - og ikke bare det. De skal bli flere på bruket. Ny saglinje og utvidet produksjon for å utnytte den nye kapasiteten gir 6-7 nye arbeidsplasser i tillegg til de 24 som er der fra før. Nå blir det ei ny tid på flere måter. DET ER INGEN på Moelven Telemarksbruket i Bø som legger skjul på at de siste fem-seks årene har vært tunge. Usikkerheten om hva som vil skje med bruket og arbeidsplassene har gått på humøret løs og til tider gjort det vanskelig å motivere seg. Men samtidig har usikkerheten bidratt til sterk vilje til å vise at man er liv laga. Om ikke tallene er så store, har bedriften hvert år de siste årene vist positive resultater. Det har vært et viktig bidrag fra den lokale ledelse og de ansatte til å vise sine eiere at Moelven Telemarksbruket er verdt å satse på. Til tross for ei nedslitt saglinje har det vært produksjonsvekst hvert år de siste årene. Produktiviteten i kubikkmeter per time er den høyeste noensinne. Det er direktør Svein Olav Munthe stolt over. - De ansatte fortjener honnør for den innsatsen de har gjort. Til tross for kummerlige forhold har de stått på. De ansatte har ikke gitt opp arbeidet med å få til forbedringer selv om anlegget i seg selv har gått ut på dato. Nå har vi alle fått lønn for strevet i og med vedtaket om investeringer, sier han. ANDRE FORHOLD har selvfølgelig også vært viktige for den positive avgjørelsen om å investere 38 mill i en ny saglinje og en tilrettelegging for en mer rasjonell og effektiv sagbruksproduksjon ved Moelven Telemarksbruket. Svein Olav Munthe peker blant annet på den strategiske plasseringen av bruket rent geografisk. Ett annet viktig poeng er at det lokale råstoffgrunnlaget er godt. Dessuten har det vært viktig at Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog) nå går inn på eiersiden med 49 prosent for å sikre og utvikle industristrukturen i området. Moelven Telemarksbruket skal fortsatt være en del av Moelven Timber, som vil eie 51 prosent. Bruket skal drives som et datterselskap på linje med de andre 15 sagbrukene innen gruppen. - NÅ BLIR DET ei ny tid på flere måter, sier Munthe. En opptrappingsplan er på gang. Kompetansen hos de ansatte skal styrkes. Kundefokus blir sentralt - og utvikling av et nytt konsept der poenget er å utnytte det lokale råstoffet maksimalt. Å skjære rett dimensjon til rett kvalitet blir nye stikkord. Trelast som skal brukes til panelproduksjon, skal skjæres av tømmerstokker som egner seg til panel. Konstruksjonsvirke skal skjæres av "konstruksjonsstokker". Kravene vil altså skjerpes på alle ledd i produksjonen og de faglige utfordringene blir større. Samtidig blir det mer interessant å jobbe. I dag er det brede smil på Telemarksbruket, men tillitsvalgt Terje Roe (t.h.) legger ikke skjul på at det har vært en påkjenning ikke å vite om arbeidsplassen har vært trygg. Her sammen med Magne Stykket som har jobbet ved bedriften i 14 år. EN EGEN PROSJEKTGRUPPE vil bli nedsatt for å styre utbyggingen. Meningen er å komme i gang med byggearbeidene i høst slik at det "nye" sagbruket kan stå ferdig til å tas i bruk i løpet av Saglinjen og tømmersorteringen vil bli flyttet til mer egnede steder på tomta for å bedre logistikken og få et så rasjonelt opplegg som mulig. Heldigvis har en nok plass. I dag er bare 62 dekar av den 135 dekar store tomta i bruk. Når den nye saga står ferdig skal produksjonen økes fra dagens m 3 tømmer til m 3 tømmer. Dessuten skal en igjen begynne å sage gran som ble kuttet ut til fordel for ren furuproduksjon for noen år siden. Moelven Telemarksbruket er i den heldige situasjonen at det så sent som i 1996 ble investert i to nye tørkekammer. I fjor og i år er det også gjort betydelige investeringer i tørkene. Fyranlegget ble oppgradert ved siste årsskifte. Det innebærer at deler av anlegget er i god stand og vel rustet for kommende år. Det betyr også at når en får en ny saglinje på plass vil bruket framstå som et moderne og >>> Smiling from ear to ear at the Telemark plant They knew that something was in the works, and they knew that something just has to happen, because the saw at the plant was completely worn down. But what? Would management decide to close down the plant or to invest heavily and give the plant a new start? Many years of nervous anticipation came to a head in a general meeting called by the plant's director. 4 5

4 Ung driftsleder Jubileum med positiv vri Moelven Telemarksbruket kan feire 25 års jubileum i år - og det blir et jubileum med positiv vri. Siden oppstarten av Moelven Telemarksbruket på det nåværende området Roteberg utenfor Bø sentrum har det vært mange eiere: Den gamle saga ligger nederst på industriområdet og skal flyttes lenger opp for å få bedre logistikk. rasjonelt sagbruk der rasjonell produksjon og effektivitet kan settes i høysetet. NOE SOM ER VEL så viktig som teknologi og utstyr er arbeidsstokken. De ansatte har hatt det tungt fordi ting har vært så usikkert. Likevel har ikke usikkerheten medført at arbeidsmiljøet er dårlig. Alle du møter skryter av et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Nå får den unge driftslederen Kjetil Torsrud mange henvendelser fra folk som er interessert i jobb ved bruket. Det tyder på at bruket også eksternt har et godt ord på seg, men har selvfølgelig også sammenheng med at det er stor arbeidsledighet i distriktet blant annet som følge av flere bedriftsnedleggelser den siste tiden. De ansatte fortjener honnør for den innsatsen de har gjort. Til tross for kummerlige forhold har de stått på, sier direktør Svein Olav Munthe. Latteren sitter løst inne i spiserommet. Klare meldinger med positiv vri flyr kjapt gjennom rommet. Lettelsen over vedtaket om investeringen er stor. I dag er smilet er aldri langt unna Rolv A. Amdal 1978: Alf Solvang fra Bø bygger sagbruk og pallefabrikk på området Roteberg utenfor Bø sentrum (Solvang Trelast as). 1984: Godseier S. D. Cappelen kjøper Solvang Trelast. Solvang flytter pallefabrikken til Porsgrunn og Cappelen starter utbygging av sagbruket (fyringsanlegg, tørker, paraplytak). Videre utbygging skjer i Bruket har på det meste 39 ansatte på delvis to skift og skjærer m 3 furu/gran. - Følt vi har vært nær nedleggelse - Jeg har levd med usikkerhet siden 1996 og det har ikke bare vært enkelt. Jeg har ofte følt at vi har vært nær nedleggelse og tenkt på om jeg skulle hoppe av og finne noe nytt. Men jeg har blitt - og med den avklaringen vi har fått nå kjennes det godt. Det sier en av de mange veteranene på Moelven Telemarksbruket, Gudmund Bergskås (59). Han har 28 års fartstid i bedriften. Det betyr at han var med allerede før bedriften ble etablert på dagens industriområde på Roteberg. Bergskås ble ansatt i daværende Solvang Trelast i 1978, som den gang lå på stedet Hørte utenfor Bø. I dag er han bas på saga, men stepper også inn for å rette og slipe sagblad på den nedslitte saglinjen når det er nødvendig. Opp gjennom årene har han jobbet de fleste steder på sagbruket. Han kjenner utstyret bedre enn de fleste og sier at anlegget er så nedslitt at noe var nødt til å skje. - Vi kan jo selv se at det ikke hadde vært mulig å kjøre stort lenger med den gamle saga, sier han. Gudmund sier det var moro da de ansatte fikk beskjeden om at det skulle investeres. - Det føltes så godt, sier han og skryter samtidig av arbeidsmiljøet ved bedriften. - Det er godt miljø her og jeg har trivdes tross usikkerheten, sier Gudmund Bergskås. En annen veteran er Gro Grethe Bø som er den ene av to kvinnelige ansatte. Hun begynte ved bedriften i 1981 i delt stilling som sekretær. I dag er hun regnskapssekretær og en av dem som holder orden på tallene mars 2003 var en gledens dag. Det var godt da bekreftelsen kom om at en skal satse videre. Nå ser vi framover og jeg gleder meg til å være med videre. Det er spennende med alt det nye som skal skje, sier hun. Svein Erik Kilen er enig med Gro Grethe. Han er ekspedisjonsleder og jobber med salg til kundene som i hovedsak er lokalisert til Telemark, Vestfold og Sørlandet. Han har vært på bruket siden 1988 da han begynte som truckfører. - Vi har holdt motet oppe gjennom disse årene selv om det tidvis har sett mørkt ut, sier Svein Erik. Også Magne Stykket som jobber i Moelven Telemarksbruket på det 14. året sier det har vært vanskelig å leve med usikkerheten. Han jobber i tørkene. - Jeg har likt meg godt her. Faktisk har jeg trivdes bedre og bedre med årene og det skyldes at vi har et trivelig og godt arbeidsmiljø, sier han. Gudmund Bergskås er en av de skikkelige veteranene på Moelven Telemarksbruket. Han har vært ansatt i 28 år - og begynte før bedriften ble etablert på det nåværende industriområdet for 25 år siden. Kjetil Torsrud begynte som driftsleder ved Moelven Telemarksbruket som 24-åring. Han var 24 år da han overtok som driftsleder ved Moelven Telemarksbruket. Alderen forteller om en kar som ikke er redd for utfordringer. I dag er han 27 - og rene veteranen. - Jeg tenkte meg godt om før jeg begynte. Jeg var tross alt ung og uerfaren i forhold til mange her på bruket. Men jeg er blitt tatt godt imot. Det er greie folk her, sier driftsleder Kjetil Torsrud. - Og "gammelgutta" hører på hva denne unge karen sier? - Ja, de gjør da det. Dessuten er det ikke behov for mye "sjefing". Gutta vet stort sett hva de skal gjøre. Kjetil er oppvokst på en gard i Numedal og har fått både jord- og skogbruk inn med morsmelka. Han er utdannet trelasttekniker og har tidligere arbeidet ved Moelven Numedal AS. Nå tar han bedriftsøkonomiutdanning ved Bedriftsøkonomisk Institutt på si'. Som driftsleder har Kjetil ansvaret for drift og vedlikehold. - Jeg har lyst på utfordringer og da jeg fikk tilbud om å begynne som driftsleder var jeg egentlig ikke i tvil om at jeg ville svare ja - selv om jeg tenkte meg godt om. Jobben er både spennende og interessant. Vi er et lite bruk og det betyr at arbeidsoppgavene blir varierte, sier han. - Tar du sikte på en karriere innen trelastbransjen? - Ja, jeg har lyst til å satse på denne bransjen. 1993: Telemark Tømmersalgslag (TT) overtar 34 prosent av aksjene til Cappelen. En viss utbygging i : Skog Trelast as overtar Cappelens eierandel (66 prosent). TT sitter igjen med 34 prosent. To nye tørkekammer blir bygd. Svein Olav Munthe overtar som fabrikksjef. 1998: Norske Skog skiller ut trelastdelen og etablerer Forestia as. TT kjøpes ut. Norske Skog (Forestia) blir eneeier etter at selskapet sa nei til å investere i ny sag. 2000: Moelven overtar Forestia as og etablerer Moelven Telemarksbruket AS. Mottaket avgrenses til furu ansatte. 2003: AT Skog (Agder-Telemark Skogeierforening) går inn med 49 prosent av aksjene. Moelven beholder 51 prosent. Begge går inn for å investere i ny saglinje til 38 mill. kroner. (Kilde: Bø Blad) 6 7

5 Gammel sag krever kreative reparatører Håkon Opstad er en av to reperatører ved Moelven Telemakrsbruket. - Det er klart vi er fornøyde. Vi er blitt lovt at det skulle investeres i ny saglinje de siste fem-seks årene og fått nei flere ganger. Når det så endelig skjer kjennes det godt, sier Terje Roe som er den ene av to tillitsvalgte i produksjonen ved Moelven Telemarksbruket. Han sier usikkerheten har preget de ansatte. - Det har vært en påkjenning ikke å vite om du kan være trygg på om arbeidsplassen din opprettholdes eller ikke, sier han. Men nå ser Terje og Med ei nedslitt saglinje fra 1978 blir reparatørene ekstra viktige. Håkon Opstad er en av to reparatører som sørger for at gamle og utslitte deler skiftes ut - og at den gamle saga går rundt. - Det er nesten utrolig at den fungerer, sier Håkon. Saga er såpass gammel at det ikke finnes deler lenger. Derfor er en avhengig av reparatører ved Moelven Telemarksbruket som både er dyktige og kreative. Mange av de utslitte delene lager de selv. Nå blir ikke reparatørene overflødige selv med ei ny saglinje.- Forskjellen er at da blir en mye større del av jobben vår av forebyggende art. I dag er det sant å si mye "brannslukking" for å få det hele til å fungere, sier Håkon Opstad. - Klart vi er fornøyde arbeidskollegaene seg ikke lenger i speilet. Nå er det framtiden som gjelder: - Vi ser fram mot en ny og spennende hverdag, sier han. Han legger ikke skjul på at de ansatte ved Telemarksbruket har følt seg litt i utkanten av både Norske Skog- og Moelven-systemet. - Det var slik sett verst da vi var i Forestia. Det som blir spennende nå er å se om vi blir godtatt som fullverdige medlemmer i Moelven fordi vi ikke lenger blir et heleid datterselskap. Jeg håper vi kommer inn i det gode selskap og at vi blir kvitt følelsen av å være i utkanten, sier tillitsvalgt Terje Roe. Gjensidig fordel Adm. dir. Anders Fossum i Moelven Timber understreker at Moelven, som det største tremekaniske selskapet i Norge, er avhengig av et godt samarbeid og en god dialog med skogeierne. - Vi er glade for at vi er blitt enige om prinsippene rundt eierfordelingen og investeringen i en ny saglinje ved Moelven Telemarksbruket. Det danner grunnlaget for et framtidig godt samarbeid mellom partene som vil være til gjensidig fordel for både Moelven og skogeierforeningen, sier adm. dir. Anders Fossum i Moelven Timber og styreleder Olav Hørsdal i Agder-Telemark Skogeierforening. Anders Fossum understreker at Moelven, som det største tremekaniske selskapet i Norge er avhengig av et godt samarbeid og en god dialog med skogeierne. - Avtalene som nå skal inngås med Agder-Telemark Skogeierforening, er et viktig bidrag i så måte i denne regionen av Norge, sier han. - For skogeierne er det svært viktig at vi med denne avtalen er med på å sikre en framtidsrettet industristruktur midt i vårt kjerneområde. Vi er avhengige av å ha konkurransedyktige sagbruk som kan sikre vår avsetning av tømmer, sier Olav Hørsdal. Fra venstre: Bernt Granath og Peter Broberg fra Moelven Notnäs AB, videre Thomas Malmstedt, Per Persson og Leif Evaldsson fra Fortum Värme. Foto: Värmlands Folkblad. Biobrensel gir energi til samfunnet Moelven Notnäs AB har signert en avtale om energisamarbeid med energiselskapet AB Fortum Värme. Avtalen innebærer nytt fyringsanlegg til 26 millioner, ny skorstein, bedre avgassrensing og et 15-årig bindende energisamarbeid. Dette er et fjernvarmeprosjekt med en meget god miljøprofil. - Vi er storfornøyd med denne avtalen. Den sikrer drift og videre arbeidsplasser på Moelven Notnäs framover. Vi selger biobrensel til Fortum samtidig som vi og kommunen har bundet oss til å kjøpe tilbake energi. Derfor blir vi alle vinnere og vi på Notnäs får anledning til å drive med det vi kan best: Å selge tre, sier direktør på Moelven Notnäs AB, Peter Broberg. SELSKAPET HAR benyttet seg av sin egen biobrensel i årevis for å skaffe seg energi. Nå får også innbyggerne i Torsby kommune nyte godt av anlegget. Energien fra fyringsanlegget skal blant annet benyttes i boliger, lokaler og sykehuset i Torsby. - Dette er et fjernvarmeprosjekt med en meget god miljøprofil. Normalt må et fjernvarmesystem kompletteres med rundt 30 prosent oljefyring. Her snakker vi om en andel biobrensel som energikilde helt opp mot over 95 prosent, sier Broberg. Siden fyringsanlegget ligger på området til Moelven Notnäs behøves det ingen transport av biobrensel til anlegget. Normalt ville et tilsvarende energiverk trenge rundt 1000 lastebiltransporter med biobrensel i året. - Ved forbedret rensing reduseres utslippene av små partikler med prosent, sier Bernt Granath som er ingeniør ved bedriften. Biobrensel består av bark, spon og tørrflis. DET HAR TATT rundt to år å utarbeide avtalen som nå er underskrevet. Torsby kommune viser stor entusiasme for den langsiktige planen. I kommunens fjernvarmenett bygges det nå ut rundt 15 nye tilknytningspunkter og flere planlegges kommende år som følge av investeringene på Notnäs. Tom Erik Holmlund Biofuel powering the local community Moelven Notnäs AB has entered into an energy collaboration agreement with the power company AB Fortum Värme. The 15-year collaboration agreement involves investing NOK 26 million to build a new heating plant, a new smokestack and an improved exhaust gas purification system. 8 9

6 Lena og gjengen Jeg har ansvaret for en positiv gjeng som fungerer bra sammen og som føler ansvar for hverandre, sier Lena Florman, lederen av Moelven Woods kundesenter i Karlstad. Foto: Morten Brun. Entusiasme og tro på treproduktenes fortreffelighet preger gjengen på det nye kundesenteret til Moelven Wood AB i Skåre utenfor Karlstad. Lena Florman som leder gjengen på fem, snakker mye og ivrig om teambygging og vilje. - Og så liker vi å jobbe med treprodukter. Det er naturvennlige og levende produkter som gir masse muligheter for den som skal bygge, sier Lena. Kundesenteret er flunkende nytt. Det holder til i de nye lokalene som huser administrasjon, salg og markedsføring til Moelven Wood AB i Sverige. Senteret og administrasjonen ble flyttet fra Karlskoga til Karlstad i vinter og var "på lufta" 3. februar etter noen svært hektiske dager med flytting, installering av møbler, utstyr og ikke minst et nytt dataprogram. Ikke bare var lokalene nye, det var organisasjonen også. Bakgrunnsteppet var integrasjonen med deler av den gamle organisasjonen i Finnforest Sverige. Både tidligere ansatte i Finnforest Sverige og Finnforest plateprodukter skulle integreres i den nye organisasjonen til Moelven Wood AB og i produktsortimentet. Ikke rart det var hektiske dager. FORTSATT ER mye nytt, men det meste fungerer slik som forutsatt. Lena Florman spiller som leder av det nye kundesenteret en viktig rolle i arbeidet mot kundene. Som for kundesenteret til Moelven Wood AS i Norge er filosofien at kundene bare skal ha ett sted Lena Florman og gjengen ved kundesenteret til Moelven Wood: f.v. Gun Wincrantz, Håkan Ljungberg, Lena Florman, Lars Broström og Victoria Sundström. å forholde seg til. All markedskontakt, salg og ordrebehandling er sentralisert på ett sted. For kunden skal det rekke kun å ringe ett telefonnummer uansett hvilke av Moelven Woods produkter en skal ha. Vi er et sterkt og offensivt team med en god lagfølelse. - Det har vært en tøff prosess. Ikke bare skulle vi etablere oss på et nytt sted, vi har også en ny og større organisasjon å forholde oss til. Ikke minst har vi nå ansvaret også for Finnforests plateprodukter. De har vært nye for oss og vi har brukt mye energi på å lære oss plateproduktene for å kunne gi våre kunder den service de skal ha også når det gjelder Finnforest-produktene, sier Lena. STABEN VED kundesenteret er utvidet fra to til fem etter flyttingen til Karlstad. De nyansatte medarbeiderne har den første tiden hatt fokus på Finnforest-produktene for å bygge opp kompetansen og til å legge de nødvendige opplysningene om plateproduktene inn i dataanlegget. Lena understreker at alle som er ansatt på kundesenteret skal kunne selge hele produktsortimentet. - Vi skal kunne håndtere alle produkter og ha den nødvendige kunnskap og kompetanse for å gi kundene fullgod service, sier hun. Kundesenterets oppgave er å >>> Fakta/Moelven Wood AB Moelven Wood AB er eid av Moelven Industrier ASA og er organisatorisk et datterselskap av Moelven Wood Skandinavia og opererer på det svenske markedet i tillegg til noe eksport spesielt til Danmark. Moelven Wood AB er mor- og salgsselskap for de produserende enhetene i Moelven Wood i Sverige. Hovedkontor og kundesenter: Skåre utenfor Karlstad. Antall ansatte: 197 (totalt for alle selskap i Moelven Wood i Sverige inkludert 24 ansatte i morselskapet). Årlig omsetning: Ca. SEK 680 mill (totalt for alle selskap i Moelven Wood i Sverige inkludert en årlig omsetning på ca. SEK 100 mill. i morselskapet). Produkter: Konstruksjonsvirke (bygg-tre), utvendig kledning, trykkimpregnert virke og interiørproduktene panel, gulv og listverk samt plateprodukter fra Finnforest. Produserende enheter: Moelven Component AB, Karlstad, Moelven List AB, Lidköping, Moelven Wood Notnäs AB, Torsby, Moelven Valåsen Wood AB, Karlskoga og Moelven Värmlandsträ AB, Säffle. Kunder: Byggindustrien, byggvarehandelen. Lena and the crew A firm belief in the fact that wood is a superior building product is what unites the staff at Moelven Wood's new customer service centre in Skåre just outside of Karlstad. As manager for a crew of five enthusiastic and highly motivated customer service representatives, Lena Florman is a person who makes a reality out of concepts such as "team-building" and "think positive." "We all love working with wood products," says Lena. "It's a natural product that is environmentally sound, and offers a wide range of possibilities for anyone planning to build something." 10 11

7 ta hånd om alt fra kundebehandling, ordremottak, bestilling fra lagre og distribusjon per turbil. Samarbeidet med de produserende enhetene i Moelven Wood AB er dessuten nært. Hver av de fem ansatte ved kundesenteret har ansvaret for sine spesielle turbiler. De kaller seg selv "inneselgere" i motsetning til markedsfolkene som er ute og opererer direkte i markedet. Kontakten med uteselgerne er svært viktig. Ved kundesenteret har en delt inn Sverige i regioner der hver enkelt medarbeider i kundesenteret har ansvaret for sin region. Når en slik kan konsentrere seg om kundene i et avgrenset område er det også lettere å bygge opp kunderelasjoner og tillit. På den måten får hver enkelt medarbeider på kundesenteret sitt klare ansvarsområde. - JEG HAR ANSVARET for en positiv gjeng som fungerer bra sammen og som føler ansvar for hverandre. Vi føler selv at vi er et sterkt og offensivt team med en god lagfølelse. Mye av det skyldes at vi har godt motiverte medarbeidere som vil gjøre en god jobb. Min jobb som leder er å se til at alt fungerer i tillegg til at jeg selv også har ansvar for mine egne kunder, sier hun. Lena samarbeider tett med sin norske kollega Elisabeth Nyborg som leder Moelven Woods norske kundesenter på Eidsvoll Verk. - De ble etablert for over ett år siden og ligger foran oss i løypa. For vår del har det være nyttig å kunne ta del i de erfaringene som er gjort ved det norske kundesenteret og nettopp denne erfaringsutvekslingen gir oss et stort utbytte på begge sider av grensen, sier Lena. Det har vært en tøff prosess. SATSNINGEN I Moelven Wood AB gjennom integreringen av produkter og tidligere ansatte fra Finnforest Sverige, utvidet distribusjon, ny distribusjonsterminal i Karlskoga og det nye kundesenteret i Karlstad har resultert i en kraftig offensiv på det svenske byggvaremarkedet. Kundene er blitt langt flere og opplegget mer krevende. Men Lena og gjengen på kundesenteret føler det er utfordringer de håndterer. Når entusiasme, stå-på-vilje og fagkunnskap er grunnlaget er det utrolig hvor langt en kommer! Rolv A. Amdal Vant til tunge løft Yngve Gustafsson er vant til tunge løft. Pers'en i knebøy er 422,5 kg. Nå skal han "løfte" fram Moelven Wood AB til å bli den ledende leverandøren av foredlede treprodukter og plateprodukter på det svenske markedet. - Jeg er ikke vant til å tape. Både i sport og i yrket har jeg satt meg konkrete mål og nådd dem. Noen ganger har det tatt litt lenger tid enn beregnet, men jeg har nådd dit jeg ville. Jeg er ikke vant til å tape. YNGVE GUSTAFSSON er ny som markedssjef i Moelven Wood AB. Han har stilt opp høye mål for de kommende årene. Hva målene konkret er, vil han ikke fortelle. Men at de er ambisiøse legger han ikke skjul på. Han er rask til å understreke at dette ikke er noe "oneman-show". - Vi er et team som sammen skal nå målene. Det er teamånden som kommer til å bli utslagsgivende for om vi lykkes, sier han. HAN ER TIDLIGERE både svensk mester og verdensmester i styrkeløft. Han var på det svenske landslaget i 18 år, fra 1982 til Yngve har også deltatt i flere konkurranser om å bli verdens sterkeste mann. Så løftene har vært mange og tunge innen idretten. Det har de også vært innen yrkeskarrieren der han i 20 år har operert innen svensk byggindustri. Han har overført mye fra idretten til yrkeskarrieren: Sette seg høye mål, trene hardt og målbevisst - og så gå ut og konkurrere for å virkeliggjøre målene. Det har han lyktes med. Det er derfor han sier han ikke er vant til å tape. Men han sier det med ydmykhet. Størrelsen til tross er det ingen skrytende kjempe vi har foran oss. Nå har også matchvekta gått ned med 45 kg til 117 kg. Da kan enhver regne seg til hva han veide da han konkurrerte som verst i styrkeløft. TIL MOELVEN WOOD AB kommer han fra Star Byggprodukter der han var medlem av ledergruppen og plassjef for en avdeling for byggmaterialer og markedssjef for alle høvleriene. Virksomheten han hadde ansvaret for innen Star økte omsetningen fra 87 mill. til 200 mill. på to år! - Med 20 år erfaring fra svensk byggvarehandel kjenner jeg kunder og marked godt. Nå skal jeg sammen med de andre i Moelven Wood AB være med på å skape den største og ledende aktøren innen vår nisje på det svenske byggvaremarkedet. Forskjellen fra idretten er at der var det bare meg. Nå er vi et helt lag. Og vi er et sterkt lag. Som markedssjef har jeg ansvaret for salg og marked - og det er mitt ansvar å sørge for at denne salgsorganisasjonen, som er ny, kobles sammen og tenker likt, sier Yngve. - HVORFOR VALGTE du å gå til Moelven? - Jeg kjente jeg hadde gjort min jobb i Stare. Vi hadde nådd de mål jeg hadde satt opp og da var tiden moden for nye utfordringer. Slik har jeg alltid vært. Når målene er nådd er det på tide å gjøre noe annet. Når det gjelder Moelven er jeg fascinert av å være med på et større lag. Jeg ser store muligheter for Moelven Wood AB som er et nystartet selskap med mye muskler. Jeg ville ha en utfordring og den skulle ikke være lett - derfor sa jeg ja. Det er til sammen 390 (!) høvlerier i Sverige med en samlet omsetning på SEK 5,5 milliarder. - Det finnes knapt noen annen bransje i Sverige som er så fragmentert. Med et slikt utgangspunkt er det store muligheter for den som har vilje, muskler og løsninger til å ta markedsandeler. Men skal vi lykkes må vi ha konkrete mål, legge opp en plan for hvordan målene skal nås og så jobbe hardt for å nå dem. Jeg har de konkrete målene klare - og har pennen klar for å krysse av etter hvert som vi når de enkelte delmålene, sier Yngve. HAN ER KLAR på at dette er en jobb som ikke kan gjøres over natten. Fem- seks år er hans tidsperspektiv. Utholdenhet er viktig. Dersom det er nødvendig er han ikke blind for at en av og til må rygge litt, justere delmålene noe - og så kjøre på for å nå hovedmålet. Når det gjelder integrasjonen med Finnforest Sverige mener Yngve at den har tatt litt for lang tid og at den har hemmet det interne arbeidet mot markedet. - Men nå er vi ferdig med denne prosessen og sett i et større perspektiv har vi ikke tapt noe. Nå kjører vi for fullt. Medarbeiderne er topp motiverte og dette skal bli morsomt, sier han. Det finnes knapt noen annen bransje i Sverige som er så fragmentert. YNGVE GUSTAFSSON har en mangslungen fortid også på andre måter. I tillegg til sin idrettskarriere har han også vært profesjonell musiker - som "trommis"- i storband. I 1977 og 1978 turnerte han i USA med et storband og fortsatt står trommesettet i kjelleren. - Jeg har ingen utdannelse, sier han. - Jeg har klart meg med min yrkeserfaring og egen kraft. Nå skal den kraften brukes til å erobre markedsandeler i Sverige for Moelven Wood. Rolv A. Amdal Used to lifting heavy loads Yngve Gustafsson is used to lifting heavy loads, and his personal record in the squat is 422.5kg. His next challenge is to "lift" Moelven Wood AB into becoming the leading supplier of processed wood products and sheet products on the Swedish market. - Skal vi lykkes må vi ha konkrete mål, legge opp en plan for hvordan målene skal nås og så jobbe hardt for å nå dem, sier markedssjef Yngve Gustafsson

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004 ET REPORTASJEBLAD FRA MOELVEN Moelven Industrier ASA Informasjonsavdelingen Postboks 134 N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax + 47 62 36 92 80 Internett: www.moelven.com E-mail: post@moelven.com Smører

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

AB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 32 134 N-2391

AB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 32 134 N-2391 Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern notert på Oslo Børs. Konsernet har 2.200 ansatte og en samlet årsomsetning på 3.300 millioner kroner (NOK). Moelven arbeider innenfor fire forretningsområder;

Detaljer

Nr. 2 1997. Magasinet

Nr. 2 1997. Magasinet Nr. 2 1997 Magasinet Leder/ Innhold Konsernsjefens Limtregruppen Kommentar Premiert for miljø i praksis Hva gjør en gulvprodusent og en marketingsjef for å få byfolk til å kjøpe heltre furugulv når man

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern

Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern Informasjonsavdelingen Postboks 134 N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax. + 47 62 36 92 80 Internett: http://www.moelven.com E-mail: post@moelven.com http://hugin.sol.no/moe/ INNHOLD Konsernsjefens kommentar

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

A ktø r. inn i danmark. strategiske grep fra isola. Arnfinn Kolberg. Fornebu Arena. Passivhus Løvåshagen. Her er den blå drømmen

A ktø r. inn i danmark. strategiske grep fra isola. Arnfinn Kolberg. Fornebu Arena. Passivhus Løvåshagen. Her er den blå drømmen A ktø r isola kundemagasin nr 16 - juni 2008 intervjuet: Tilbake i førersetet Arnfinn Kolberg Side 4 REPORTASJE: Her er den blå drømmen Fornebu Arena Side 10 nyhet: Miljøvennlig energi i Bergen Passivhus

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

for næringsbygg, limtre og bygg og prosjekt. Disse fem forretningsområdene består av til sammen 38 selvstendige datterselskaper i åtte forskjellige

for næringsbygg, limtre og bygg og prosjekt. Disse fem forretningsområdene består av til sammen 38 selvstendige datterselskaper i åtte forskjellige Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern notert på Oslo Børs. Konsernet har 2300 ansatte og en samlet årsomsetning på 3.300 millioner kroner (NOK). Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer