ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12 Trafikk som valgfag 14 Spørretimen 16 Trafikkulykkene Årsberetning og regnskap 24 Organisasjon og ansatte 26 Medlemmer TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 REDAKTØR: Kommunikasjonsrådgiver Carina Henske DESIGN: October Design AS FOTO: Trine Bjervig, Eivor Eriksen, Sigve Aspelund, Anders Aa.Hagen, Sophie Aaserud Illustrasjoner: Berit Sømme TRYKK: Papermill AS OPPLAG: 500 Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956, og feiret sitt 50-årsjubileum i Organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylker er medlemmer av Trygg Trafikk. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finans Norge, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. VERDIER TROVERDIG Trygg Trafikk er en viktig aktør i nullvisjonsarbeidet på grunn av vår faglige tyngde og nøytralitet. ENGASJERT Trygg Trafikk er en aktiv pådriver med et stort og ærlig engasjement for trafikksikkerhet. NYSKAPENDE Trygg Trafikk skal formidle kunnskap om trafikksikkerhet på nye måter. LEDER GANGFELTENES PARADOKS Som fotgjengere forbinder vi gangfelt med trygghet. Likevel er det her flest påkjørsler av gående skjer. Er det kun bilistene som har ansvaret for det? Det er tidligere påvist at norske fotgjengere har større ulykkesrisiko ved kryssing av gangfelt, enn ved kryssing av vei utenfor gangfelt (Fédération Internationale de l'automobile, 2007). Ifølge FIA-rapporten er det stikk motsatt i de øvrige europeiske landene. Der er andelen ulykker utenfor gangfelt minst dobbelt så høy. I Norge hviler det juridiske ansvaret for disse ulykkene på bilisten. Sjåførene mister førerkortet, må betale bøter og noen dømmes til ubetinget eller betinget fengselsstraff. Men er det bilisten som alltid har det «moralske ansvaret» for ulykkene i gangfelt? La oss tenke oss følgende scenario: En mørkkledd jogger tar seg en løpetur en sen høstkveld. Hun løper gjennom bysentrum med musikk på ørene. Joggeren runder et gatehjørne, ser et gangfelt foran seg, og løper ut i veien. Hun er vant til at det er lite trafikk der på kveldstid, og glemmer derfor å se seg for. Lignende hendelser skjer i Norge hver dag. Fotgjengere overrasker bilister ved å storme ut i gangfeltene, uten å se seg for. Heldigvis går det stort sett bra. Men skulle joggeren i eksempelet over bli påkjørt av en bilist, kan vi da legge hele ansvaret på sjåføren? Trygg Trafikk mener at det er urimelig. Selv om bilistene er pålagt streng vikeplikt, har fotgjengere samtidig et ansvar for egen sikkerhet. Veitrafikklovens 3 gjelder for alle, overalt i trafikken. Her heter det at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» Vi mener at bilistene fortsatt må være pålagt det samme strenge ansvaret for å unngå ulykker. De må bremse ned foran gangfelt, slik at de kan stoppe hvis fotgjengere kommer farende ut i veien. Hadde alle bilister oppført seg prikkfritt, hadde vi sluppet de fleste ulykkene, men neppe alle. Vi må erkjenne at noen påkjørsler skyldes uforsiktige fotgjengere. Gående må samtidig ta høyde for at det finnes rusede bilister, råkjørere og uoppmerksomme bilister. Derfor må folk sjekke at «kysten er klar», før de skritter ut i gangfeltet. Blir du meid ned, er det ingen trøst at loven er på din side. Slike skader kan forebygges med nedsatt fartsgrense, samt opphøyde og opplyste gangfelt. Disse tiltakene reduserer risikoen for ulykker. I tillegg er det kanskje på tide at også fotgjengere blir straffet for manglende aktsomhet i trafikken? 2 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT Kari Sandberg direktør

3 HØYDEPUNKTER LANDET RUNDT Verditransport DETTE VAR 2012 NORD-NORGE MIDT-NORGE SØR-NORGE BUSKERUD Det er over medlemmer i idrettslagene i Buskerud. Hver dag er de fleste av dem på veien til og fra trening, kamp eller konkurranse. Den aller største verdien i idrettsklubbene er utøverne og deres ledere og trenere. Kampanjen Verditransport er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Trygg Trafikk og idrettslagene; for å redusere risikoen for ulykker og skader i trafikken. Klubbene som er med i kampanjen forplikter seg til å lage sin egen reisepolicy og følge den. I tillegg skal de vise sitt trafikksikkerhetsengasjement for publikum på store kamper eller konkurranser. Bedre førstehjelpskunnskap NORDLAND Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har i 2012 hatt et samarbeid med Røde Kors for å øke førstehjelpskunnskapene for trafikanter. «Først på trafikkulykkessted lær deg førstehjelp». Kurset som ble gjennomført var førstehjelpsdelen i det trafikale grunnkurset. Ca. 500 personer meldte seg på kurs rundt omkring i fylket. Kurset fokuserer på trafikksikkerhet i tilknytning til ulykkessituasjonen. Når uhellet først har skjedd, er det viktig å få minimalisert personskadene. I tillegg fikk vi gjennom aksjonen markedsført forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, blant annet økt bevissthet om bruk av refleks. Sykkelopplæring VESTFOLD Nesten elever fra 5. til 7. trinn i Vestfold hadde i mai måned sykkelopplæring, praktisk trening på sykkel og pugging av trafikkregler for syklister. Sykkelprøven er et tilbud til skolene som et ledd i trafikkundervisningen og har lang tradisjon i Vestfold. Gjennom prøven skal elevene bli testet i hva de behersker av kunnskaper og ferdigheter. Beste elev på hvert trinn går videre til distriktsfinalen hvor de konkurrerer mot elever fra andre skoler. Beste gutt og beste jente fra hvert distrikt går videre til landsfinalen i regi av NAF hvor de skal konkurrere mot de beste elevene fra resten av landet. Går de videre her er de så gode at de representerer «Landslaget» i den europeiske finalen om høsten. Ung på hjul OPPLAND I 2010 omkom fire ungdommer i trafikken, alle tidligere elever ved Vinstra videregående skole i Nord-Fron. Det gjør dypt inntrykk i et lite bygdesamfunn. Politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk etablerte defor ungdomstiltaket «Ung på hjul i Gudbrandsdalen» på Frya i Ringebu. Det er en uformell møteplass for bilinteressert ungdom. Ungdommen har drevet presisjons- og ferdighetskjøring under trygge forhold, og fått svar på spørsmål de har vært opptatt av. Tiltaket har god oppslutning og forholdet mellom myndighetene og ungdommen er bedret. Det har ikke vært alvorlige ungdomsulykker i trafikken etter at tiltaket ble iverksatt. Aktivitetskonkurranse AKERSHUS I Nittedal startet Barn- og Unges styre i 2012 aktivitetskonkurransen «Move It». Målet var økt fysisk aktivitet og oppmerksomhet på godt kosthold, det psykiske miljøet og trafikksikkerhet blant alle kommunens elever i grunnskolen. 90 klasser deltok i konkurransen og registrerte sin aktivitet på nettsiden over en seks ukers periode. Elevene har også vært opptatt av trafikksikkerhet. De har vært i kontakt med media, snakket om foreldrekjøring og trygg skolevei. Trygg Trafikk Akershus har høstet ros for både sitt økonomiske og informative bidrag. «Move It» videreføres i Norsk vegmuseum OPPLAND Seks år på rad har alle 10. klassingene i Oppland fått tilbud om å besøke Trafikksikkerhetssenteret ved Norsk vegmuseum. 44 skoler, 2400 elever og 150 lærere har deltatt i tiltaket som er unikt i landet. Det er gratis for skolen, men skolene må forplikte seg til at trinnleder og kontaktlærere deltar på besøket, og tilsvarende sette av tid til for- og etterarbeid på skolen. Elevene skal blant annet bruke Trygg Trafikks digitale læringsressurs trafikkogskole.no i arbeidet. SKOLENYTT I 2012 ble det sendt ut 7 nyhetsbrev til skolene med informasjon om trafikksikkerhet, trafikkopplæring og materiell til bruk i trafikkopplæringen. Alle nyhetsbrev har hatt lenke til tryggtrafikk.no eller trafikkogskole.no. RusseGLATTA HEDMARK Hvert år er det ungdommer som skal feire at 13-års skolegang er over. I russetiden er det mange som fester og feirer, mens foreldrene sitter hjemme med klump i halsen. Trygg Trafikk har sammen med andre etater arrangert trafikksikkerhetsdager for russen. På RusseGLATTA i Ringsaker får de besøke sikkerhetshallen, bilene blir undersøkt og ungdommen får prøve bilene på banen. Det er mye å lære ved å se hvordan bilen opptrer med mange passasjerer. Kontrakter med premiering av prikkfri kjøring i russetida er populært. Heldigvis endte denne russetida med null drepte og alvorlig skadde. Redningsøvelse for russen HORDALAND Brannvernet, politiet, ambulanse og Trygg Trafikk utgjør Trafikkfaglig Samarbeidsutvalg (TSU) i Nord- Hordaland, og samarbeider om å bedre trafikksikkerheten i regionen. Et av arrangementene som ble gjennomført var for russen i regionen. Om lag 380 elever deltok sammen med lærere. De fikk se et bilslepp fra 28 meter (tilsvarende krasj i 80 km/t), og en realistisk redningsøvelse. Underveis ble det forklart i detalj hva som skjedde, hvordan og hvorfor det ble gjort. Etter demonstrasjonen fikk elevene se på de skadde bilene og snakke med redningspersonellet. Til slutt var det en markering der pårørende etter omkomne i trafikken, samt trafikkskadde medvirket sammen med redningspersonell, prest, ordfører og Trygg Trafikk. daglige brukere av Trygg Trafikks 890» hjemmesider. 4 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

4 REFLEKS REFLEKSDAGEN ASKELAND VIL REDDE LIV Hvem kan si nei til å være med på å redde liv? Unni Askeland Kunstner Unni Askeland ønsker at alle skal bli sett, og har laget årets reflekser for Trygg Trafikk. H vem kan si nei til å være med på å redde liv? spør Askeland. Hun synes det har vært moro å designe årets refleksdagsreflekser, og at det er en ære å få gjøre det. Unni Askeland forteller at hun alltid har brukt refleks, det samme har barna hennes, og nå de tre barnebarna. Hos oss er refleks en selvfølge, både for voksne og barn, sier Askeland. Kari Sandberg, direktør i Trygg Trafikk, synes det er flott at Unni Askeland er så engasjert og viser samfunnsansvar. De siste årenes samarbeid med Pushwagner og Magne Furuholmen viser at kunstnerne hjelper oss til å få økt bevissthet og oppmerksomhet rundt bruken av refleks. Det er solgt drøyt refleksdagsreflekser i Askeland designet to hengereflekser, som også finnes som klistrereflekser, og en slap-wrap for Trygg Trafikk. Formene hun valgte er øyet som ser og munnen som snakker. Det aller viktigste er at du lyser i mørket og blir sett, sier Askeland, som synes refleksene ble enda finere enn hun hadde trodd. Hun har ikke tidligere jobbet med refleksmateriale, og synes det er kjempekult med samarbeid på tvers av fagfeltene. SAMARBEID Trygg Trafikks refleksprosjekt er finansiert med støtte fra Sparebank 1 Forsikring. Samarbeid med TV-aksjonen Refleksprosjektet har i samarbeid med Sparebank1 Forsikring og Amnesty International laget en egen refleks, formet som en bøsse, til alle bøssebærerne. Refleksen er produsert i drøyt eksemplarer, og ble godt mottatt. Samarbeid med pensjonistforbundet Norsk Pensjonistforbund fikk et informasjonsskriv og en PowerPoint-presentasjon om refleks til bruk på temakvelder, som de kunne videresende til sine lokallag. REFLEKSSAMARBEID MED NATTERAVNENE Natteravnene og Trygg Trafikk Østfold har samarbeidet om å få flere til å bli sett på vei hjem i mørket. Trygg Trafikk har gitt reflekser til Natteravnene, som har festet dem på festglade mennesker på vei hjem fra byen. Tilbakemeldingene fra Natteravnene har vært positive og prosjektet videreføres i større omfang i Fra venstre: Paal-Gunnar Mathisen, Trygg Trafikk, Leif Nygaard, styreleder i Natteravnene Moss, og Sissel Rundblad, sektretær i styret til Natteravnene Moss. (Foto: Anja Sønstevold) FINN OG VINN REFLEKSER Nettsiden Finn din refleks - Vinn reflekser, ble videreført for fjerde året på rad. Der kan publikum se utvalget av reflekser, få vite hvor de kan kjøpes, og vinne refleksprodukter. 6 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

5 SYKKEL AMBASSADØRAR I SKULEN Rundt 40 lærarar frå heile landet er no ambassadørar for Trygg Trafikk. Ambassadørordninga har vorte gradvis utvida sidan oppstarten i Lærarane er samla to gonger i året for fagleg påfyll, informasjon og deling av erfaringar. Det er både lærarar, inspektørar og rektorar med i ordninga, og Trygg Trafikk håpar å kunne gje dei støtte, inspirasjon og forsterke det gode arbeidet som alt blir utført på skulane. Kompetansemåla etter 4. og 7. trinn, som omhandlar trafikk, legg stor vekt på å kunne trafikkreglane for syklistar og å kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Dette er såleis eit viktig tema for trafikkopplæringa og også for samlingane. Det var eit praktisk og teoretisk sykkelkurs i mars. Ambassadørane deltok aktivt i utforminga av sykkelløyper og fekk gode erfaringar og tips til sykkelopplæring ved eigen skule. Ei anna samling har hatt tema refleks. FORELDREFILMER OM SYKKELOPPLÆRING Eit godt skule-heimsamarbeid om sykkelopplæringa er viktig for at elevane skal nå kompetansemåla i Kunnskapsløftet og bli trygge syklistar. Vi har difor laga to filmar som gjev enkle tips til foreldre som vil øve med eigne born. «Sykkelopplæring Foreldrefilm om sykkelsjekk» viser påbode utstyr på sykkel, innstilling av rett høgde på setet og justering av bremsene. «Sykkelopplæring Foreldrefilm om praktiske øvelser» gjev enkle tips til øvingar med borna i trygge omgjevnader og ute i trafikken. Filmane er lagt ut på nettstadene: Elevene fikk prøve flere typer hjelmer på sykkelhjelmdagen. KAMPANJE Hjelmkampanjen «Finn din hjelm» ble gjennomført for fjerde gang i Kampanjen var synlig på 500 boards over hele landet i mai, og hjelmutstillingen ble vist på en rekke lokale arrangementer i alle fylker. Statens vegvesens telling av hjelmbruk viste en liten nedgang i hjelmbruk fra 51 % i 2011 til 49 % i %» bruker hjelm SYKKELHJELMDAG I samarbeid med Tryg ble det avholdt sykkelhjelmdag på Hauketo ungdomsskole i Oslo. Elevene fikk undervisning om sykkelhjelm, de fikk prøve forskjellige hjelmer og deltok i konkurranser. Tilbakemeldingene fra elevene var veldig gode og de gav uttrykk for at de satte pris på en annerledes skoledag. BILDE FRA ULYKKEN 13. april 2008 mister en 15-åring livet i en trafikkulykke ved Stryn. 8 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

6 BARNEHAGE ROLLEMODELLER GODT SAMARBEID I barnehageåret arbeider Trygg Trafikk og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) sammen om å styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehage om trafikksikkerhet. V i vil bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Det ble derfor naturlig for oss å samarbeide om temaet voksne som rollemodeller i trafikken med ønske om å skape gode vaner for bruk av sikkerhetsutstyr, sier barnehagerådgiver i Trygg Trafikk, Elisabeth Aarsæther. Er du en god rollemodell? I løpet av året sendes det ut seks nyhetsbrev med ulike vinklinger på det å være rollemodell. Nyhetsbrevene blir sendt ut til både barnehager og foreldre. I tillegg vil en presentasjon om temaet legges på Trygg Trafikk og FUB sine nettsider. Den er ment for personal- og foreldremøter, og skal få voksne til å forstå at barn ser opp til og lærer av voksne. - Det er for sent å komme med formaninger når 18-åringen står med sertifikatet i hånden, sier Aarsæther. Presentasjonen er et redskap for å snakke om det å være rollemodell og å skape refleksjon rundt egen atferd. Den vil inneholde en veiledning slik at den er enkel å ta i bruk. TRAFIKKSIKKER KOMMUNE HEDRET FOR Å SATSE PÅ TRAFIKKSIKKERHET Det var god stemning i Furunabben barnehage da de fikk tittelen «trafikksikker barnehage». T rafikksikkerhet er nå en del av planverket og det pedagogiske arbeidet i Furunabben barnehage. Beltedyret Tarkus er flittig brukt i samlingsstund. Barnehagen passer også på at refleksvest alltid brukes når barnehagen er på tur i nærmiljøet. Årlig arrangeres det aktivitetsdag der temaet er trafikk. Det samarbeides også med foreldrene og trafikksikkerhet er tema på foreldremøte en gang i året. Inn i planverket Distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark, Marianne Mittet Solbraa, har arbeidet tett med barnehagen og det er Trygg Trafikks kriterier barnehagen følger. De har blant annet nedfelt rutiner i internkontrollsystemet for å unngå skader og ulykker. Plan for innkjøp av transporttjenester er også på plass. - Furunabben barnehage er et godt eksempel på hvordan Trygg Trafikk og fylkeskommunen kan skape trafikksikkerhet i nærmiljøet. Vi håper flere følger opp og ser viktigheten av å få trafikk som en del av det systematiske sikkerhetsarbeidet i barnehager og skoler, sier prosjektleder Harald Heieraas. Utmerkelsen ble markert i barnehagen av både store og små. Gunn Randi Fjæstad, leder for Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg, overrakte Furunabben barnehage et messingskilt som hedrer deres trafikksikkerhetsarbeid. I tillegg ble det boller, brus og kaffe til de fremmøtte. APPEN UTVIDET Trygg Trafikks app for barn har nå også blitt tilgjengelig for android-brukere, både på nettbrett og mobil. Vi håper mange barn har glede av appen, og at den kan være et bra tilleggsverktøy i trafikkopplæringen. Mange barnehager benytter beltedyret Tarkus og Trygg Trafikks materiell i trafikkopplæringen. SJEKKLISTE FOR TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som et verktøy til barnehagene for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. Transport i barnehagens regi: Ansatte kjenner til og følger forskrift om sikring av barn i bil. Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. Trafikkopplæring i barnehagen: Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere. Barna blir vant med å bruke bilbelte, sykkelhjelm og refleks. Samarbeid mellom barnehage og hjem: Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er integrert i et tema på foreldremøter. Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 10 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

7 UNGDOM 28» ungdommer mellom år døde på veiene i Jenteambassadører er medlemmer i Jentenes trafikkaksjon. Ambassadørene er engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre noe ekstra for aksjonen i sitt lokalmiljø. Å være Jenteambassadør er frivillig arbeid. KONGER PÅ VEIEN UNGDOMSSKOLEN TRAFIKK SOM VALGFAG Fra høsten 2013 kan elever i ungdomsskolen velge trafikk som valgfag. K unnskapsdepartementet innfører nye valgfag i ungdomsskolen. De første valgfagene ble innført høsten 2012, og valgfaget trafikk kommer i neste pulje. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å utarbeide læreplaner og veiledninger, og har bedt Trygg Trafikk lede læreplanarbeidet for valgfag trafikk. I læreplangruppen sitter en representant fra Vegdirektoratet, en rektor og en lærer som er Trygg Trafikk-ambassadør. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2012 og skal være ferdig våren Kan godkjennes som trafikalt grunnkurs Valgfaget skal inneholde alle komponentene i trafikalt grunnkurs, som er trinn 1 i føreropplæringen. Men det er skolen selv som tilrettelegger for at elever kan få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs etter veimyndighetenes bestemmelser. Alle valgfagene legges opp slik at det kan tas på 8., 9. og 10. klassetrinn. Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Faget blir inndelt i to hovedområder; mennesket i trafikken og risiko og sikkerhet. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer, både som fotgjengere, syklister og passasjerer. Undersøkelser viser at mange driver trafikkopplæring på barnetrinnet, mens det på ungdomstrinnet har vært mindre fokus på trafikk etter at det tidligere valgfaget og praktisk prosjektarbeid ble tatt ut av læreplanen. Styrke foreldresamarbeidet Trafikalt grunnkurs skal bidra til å danne gode holdninger som grunnlag for bevisste valg i trafikken. Problemorientert undervisning, dialog og refleksjon er de mest sentrale undervisningsformene i grunnkurset. Ungdomsskolene er i en unik posisjon for å nå flest mulig med god trafikkopplæring. Elevene kjenner hverandre, og lærerne kjenner den enkelte elev. Skolen står også i en særstilling når det gjelder å styrke foreldresamarbeidet rundt betydningen av voksne som rollemodeller og hvorfor det er viktig med mye øvelseskjøring. TRAFIKALT GRUNNKURS For å undervise i valgfag trafikk trenger lærere et fem dagers kurs på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Trygg Trafikk arrangerte et slikt kurs for noen utvalgte lærere fra hele landet, med foredragsholdere fra HiNT. Kurset ble tatt godt i mot og kursdeltakerne ser frem til å sette i gang med det nye valgfaget på sine skoler. Det virker veldig spennende med mer praktiske valgfag i ungdomsskolen. Dette er elevene interesserte i og det er aktuelt for dem, sier Thomas Warhuus Ådland, lærer ved Stalsberg ungdomsskole i Skedsmo. JENTESAMLING I OSLO Høsten 2012 ble det for første gang arrangert en samling for jenteambassadører i Jentenes Trafikkaksjon i Oslo. Ti jenter fra hele landet deltok. Tema på samlingen var blant annet hvordan jenteambassadørene kan jobbe lokalt i sitt nærområde. I tillegg spilte jentene inn Trygg Trafikk tester i 2012 og 2013 effekten av holdningsskapende arbeid i ungdomsskolen gjennom et pilotprosjekt finansiert av Finans Norge (FNO). Det er et pilotprosjekt med utgangspunkt i Ikke tøft å være død. Prosjektet består av to modeller som skal testes ut på et representativt utvalg 10. klassinger i fire pilotfylker. Høsten 2012 gjennomførte 800 elever de to ulike modellene, mens 800 elever deltok i en kontrollgruppe. NYTT HEFTE Heftet Trafikkopplæring i ungdomsskolen er utviklet som støttemateriell til lærere om ungdom og trafikk. Det gjør rede for skolens ansvar for trafikksikkerhet og opplæring, og Trygg Trafikks anbefalinger. Heftet er praktisk rettet og inneholder varierte eksempler på temaer og metoder. Heftet ble sendt til alle landets ungdomsskoler i november. lydspotter til bruk i markedsføring og det ble laget en film fra samlingen. En rekke lokale tiltak er gjennomført. Blant annet vervestands på videregående skoler, innslag på God morgen Norge, samt at en jenteambassadør var på besøk på Stortinget. PILOTPROSJEKT FOR ELEVER PÅ 10. TRINN Modellene bygger på kompetansemål i Kunnskapsløftet, hvor det heter at elever skal: «Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker» (naturfag etter 10. trinn). De første resultatene foreligger sommeren 2013, og piloten danner utgangspunkt for det videre arbeidet med denne målgruppen. RLA BEDRIFT Risikoutsatte ungdommer i trafikken var tema for Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse Mer enn 310 deltakere fikk innblikk i norsk og europeisk forskning og statistikk over ungdomsulykker. Ulike innspill til tiltak for å forebygge ungdomsulykker i trafikken ble presentert. På konferansen fremmet Trygg Trafikk forslag om en prøveordning med gradert førerkort for bil fra 17,5 års alder. Ungdomspolitikere fra partiene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite kommenterte dette forslaget og de andre innleggene. Konferansen ble støttet økonomisk av Robert Bosch AS. Høsten 2012 utviklet Trygg Trafikk en ny modul til læringsprogrammet Real Life Auto som retter seg mot bedriftsmarkedet. «RLA bedrift» er en innsalgspakke hvor ambisjonen i første omgang er å få bransjeorganisasjonene innenfor bygg og anlegg til å gå foran og anbefale RLA for sine medlemsbedrifter. Prosjektet er finansiert med støtte fra Gjensidige. 12 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

8 VÅRE FOLKEVALGTE VÅRE POLITIKERE MENER SPØRRETIMEN Våre største byer opplever en trafikkvekst som fører til lengre bilkøer, kaotiske forhold og forurensning. I forslaget til ny Nasjonal Transportplan heter det at trafikkveksten må tas av kollektivtransport, gåing og sykling. Men hva gjør de største byene for at flere skal parkere bilen? 1 syklende 2 tiltak Hva er gjort for å øke framkommeligheten og sikkerheten for gående og i kommunen? Ønsker kommunen et framtidig bilfritt sentrum, eller gjennomføres det andre for å redusere biltrafikken? Foto: Arbeiderpartiet Rita Ottervik (Ap) Ordfører i Trondheim 1 I Trondheim bygges det hele tiden nye fortau, sikrere kryss og trygge snarveier. Skoleveier har høy prioritet.13 prosjekter til 82 millioner kroner sto på tiltakslista for 2012, blant annet to nye bruer for myke trafikanter. Det meste finansieres av Miljøpakken, som består av bompenger og offentlige midler. Det er også åpnet flere sykkelanlegg, deriblant røde sykkelfelt gjennom sentrum. 2 Trondheim sentrum fikk gjennomgående kollektivfelt i Bussen fikk mer plass og bilene mindre plass. Busstilbudet er økt kraftig og takstene er blitt mye lavere. Biltrafikken sank med 10 prosent da vi innførte bompenger i Flere av bompunktene har høyere takst i rushtid. Vi ønsker ikke å gjøre Midtbyen helt bilfri. Men biltrafikken i sentrum har gått ned og kommer til å bli enda mindre. Neste år stenger vi Torget og tilstøtende gater for biltrafikk. Det gir oss en renere by som er tryggere for de myke trafikantene. Vi vil utvide bomsystemet fra 1. januar Da skal en del av inntektene fra bilene gå til å finansiere et enda bedre busstilbud. De faglige beregningene viser at det vil gi en ytterligere reduksjon i biltrafikken. Samtidig bygges det stadig nye kollektivfelt. Skoleveier har høy prioritet. Foto: Høyre Christine Sagen Helgø (H) Ordfører i Stavanger 1 Stavanger kommune har i lang tid vært opptatt av å legge til rette for at flere skal kunne sykle og gå. Det er utarbeidet et hovedrutenett for sykkel og i kommuneplanen er det blant annet satt krav til standard på disse, og krav til parkeringsnorm for sykkel. Stavanger bystyre har vedtatt en sykkelstrategi med handlingsplan Ved behandlingen av budsjettet for kommunen, har bystyre vedtatt å sette av 50 millioner kroner til økt sykkelsatsing i kommunen de neste fire årene. Kommunen har sammen med nabokommunen, fylkeskommunen, næringsforeningen og Statens vegvesen igangsatt prosjektet «sykkelløftet». Prosjektet har som mål å få flere til å sykle til jobb minst en dag i uken. Stavanger kommune har utarbeidet flere trafikksikkerhetsplaner og gjeldende plan skal revideres i «Nullvisjonen» legges til grunn for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen og trafikksikkerhet er sentralt i alle kommunale planer. 2 Stavanger har et bilfritt indre sentrum og har hatt det i svært lang tid. Gågatenettet har stadig blitt utvidet til å omfatte flere gater. De siste utvidelsene har kommet i stand etter initiativ fra de næringsdrivende selv. Det pågår arbeid med reguleringsplan for sentrumshalvøya og dette planforslaget vil bli lagt på høring i løpet av våren. Det vil bli foreslått ytterligere utvidelse av gågatenettet her og noe reduksjon i gateparkering. Stavanger har et bilfritt indre sentrum. Foto: Høyre Monica Mærland (H) Byrådsleder i Bergen 1 I 2012 var det gått ti år siden Bergensprogrammet 2 I Bergensprogrammet er det formulert som kom i gang. Mest kjent er Bybanen, men det omfatter også gang- og sykkelveier, miljøprosjekter og trafikksikkerhetstiltak. Innen 2019 er målsettingen et sammenhengende sykkelnett og at sykling skal utgjøre minst 10 prosent av alle reiser. mål at sentrum skal skjermes fra uønsket trafikk, samtidig som nyttetransporten har sin plass. Vi ønsker en bilfri sentrumskjerne, både for miljøets skyld og for utviklingen av et spennende sentrum hvor UNESCO-status og bymiljøet må tas vare på. Vi vil prioritere gode forhold for fotgjengerne, samt god fremkommelighet for buss, bane og sykkel. Da må vi bidra til at gjennomgangstrafikken i størst mulig grad velger omkjøringsveinettet rundt sentrum. Når sentrum nå rustes opp gate for gate, er et viktig mål å skape et bedre bymiljø for alle. I fjor ferdigstilte vi flere sykkelfelt. Flere gangfelt har fått intensivbelysning, og veibelysningen på en strekning er oppgradert. Vi har i tillegg gjennomført tiltak som rekkverk for å hindre risikabel kryssing av veien, omlegging av kryss for å redusere ulykkene og etablering av gangveier og fotgjengeroverganger i forbindelse med dette. På en strekning har vi satt ned fartsgrensen og bygget humper for å hindre ulykker og Ytre Arna sentrum har fått en betydelig oppgradering i form av sikkerhetstiltak og gateopprustning. Vi ønsker en bilfri sentrumskjerne. Stian Berger Røsland (H) Byrådsleder i Oslo 1 Vårt fremste fokus er å sikre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivtransporten. Det har ført til et mer differensiert veinett med egne gang- og sykkelveier, traséer og felt for kollektivtrafikk og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppgraderer kontinuerlig holdeplasser til trinnfri inngang for reisende. Det bidrar til å redusere holdeplasstid for buss og trikk, bedre komfort og økt sikkerhet for de reisende. Videre er det etablert opphøyde gangfelt, nedsenket kantstein ved fortau, trafikkøyer, taktile markeringer på fortau og økt fortausbredde flere steder. I arbeidet med barnas skolevei har kommunen utført flere innstramninger av veikryss og etablert fortau på vanskelige strekninger. Vi har skolepatruljer ved ca. 60 barneskoler og tilbud om å utarbeide skoleveisplaner, for å øke elevenes fysiske aktivitet og redusere foreldrenes bilkjøring. Kommunen har en målsetning om at 12 prosent av den totale transporten i Oslo skal skje på sykkel. Det er etablert et eget sykkelprosjekt med ansvar for dette. I 2012 var 12 ulike sykkeltiltak under utførelse. 2 Oslo går ikke inn for et bilfritt sentrum, men kommunens mål er å minimere de negative miljøpåvirkningene. Sentrum ønskes som byens viktigste møtested for mennesker, næringsliv, handel- og kulturliv. Det betyr at biltrafikken i sentrum må reduseres. Et viktig styringsverktøy er vedtatte planverk, som innebærer at flere gater blir kollektivgater med sterke restriksjoner for annen trafikk. Andre tiltak er reduksjon av gateparkeringen, utbygging av gågater og etablering av sykkelprioriterte gater. Alle disse tiltakene er enten under planlegging eller gjennomføring. 14 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

9 ULYKKER TRAFIKKULYKKENE I 2012 FLERE MYKE TRAFIKANTER DØR I TRAFIKKEN 62» år siden sist vi opplevde færre omkomne på veiene. ALDRI GLEMT: Minnemarkering ved Skjee kirke, Stokke i Vestfold, 6. janaur Trygg Trafikks distriktsledere koordinerer minnemarkeringer for omkomne og skadde i trafikken mange steder i landet. Arrangementene er avhengig av innsats fra samarbeidspartnere i politiet, Kirken, Statens vegvesen, ambulansetjenesten, og andre instanser som også er sterkt berørt av trafikkulykkene. Foto: Trine Bjervig I 2012 omkom 148 mennesker i trafikkulykker på norske veier. De siste årene ser vi en markant nedgang i bilulykker, mens flere gående og syklende mister livet i trafikken. D et er 62 år siden vi opplevde færre omkomne på veiene. I 1950 var bilkjøring forbeholdt noen utvalgte få. I dag har vi nordmenn til sammen 3,6 millioner kjøretøy som frakter oss om lag 43 milliarder kilometer i året. - I et slikt perspektiv er de siste årenes ulykkestall svært lave. Men det hjelper ikke de mange som har opplevd å miste noen som står dem nær. Hvis reduksjonen skal fortsette, må arbeidet for trafikksikkerhet intensiveres, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Større andel myke trafikanter Mens antall omkomne bilister og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, ser vi ikke samme nedgang blant de syklende og gående. I årene utgjorde andelen myke trafikanter i gjennomsnitt 15 prosent av de omkomne på veiene. I 2012 er andelen økt til rundt 20 prosent. I 2011 omkom 12 syklister og 16 gående i trafikken. De foreløpige tallene for fjoråret viser at antallet syklister er 12 i år også, men at ulykkene som involverer fotgjengere økte til Nå må det satses mer på tiltak for å redusere ulykkene blant de myke trafikantene. Et av de mest effektive tiltakene vil være å senke fartsgrensene i byer og tettsteder til 30 km/t. De fleste vil overleve en påkjørsel i den hastigheten, men dør hvis farten er høyere, sier Sandberg. Blant de omkomne fotgjengerne var syv personer over 80 år, mens 13 av 21 var over 60 år. Færre ungdommer omkommer Vi ser at stadig færre bilførere og bilpassasjerer dør i trafikken. I årene døde gjennomsnittlig nesten 150 mennesker i bil hvert år. I fjor var det tilsvarende tallet 88. I 2011 døde 13 motorsyklister. I 2012 var dette antallet økt til 18. Fire av disse var ungdom i alderen 16 til 20 år. Fire barn under 15 år døde på veiene i fjor. To av barna var passasjerer i bil, hvorav et satt helt usikret. Et barn omkom på sykkel, mens et barn døde som passasjer på traktor. I 2011 døde 33 ungdommer i alderen 15 til 24 år i veitrafikken. I 2012 var det tilsvarende tallet av dem døde som bilførere, syv var passasjerer i bil, mens seks omkom på moped eller motorsykkel. FORDELING TRAFIKANTGRUPPER 2012 Trafikantgrupper Hardt skadd Omkomne Bilførere Bilpassasjerer Motorsyklister Mopedførere 23 4 Syklister Fotgjengere Andre 12 5 Totalt OVERSIKT OVER OMKOMNE I TRAFIKKULYKKER Kilde: Statistisk sentralbyrå.tallene for 2012 er foreløpige. Antall mennesker omkommet i trafikken Restriksjoner på kjøp av bil opphevet Lov om påbudt bruk av bilbelte Sanksjoner ved manglende beltebruk Påbud om bruk av belte i baksetet Permanent bruk av ATK Promillegrense 0,2 Prikkbelastning innføres TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

10 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Trygg Trafikk er en landsomfattende medlemsorganisasjon, hvor virksomheter og organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og faglige interessegrupper kan opptas som medlemmer. I tillegg kan enkeltpersoner og bedrifter o.l. være støttemedlemmer. Formålet med virksomheten er å arbeide for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og fylkessekretariater i alle landets fylker, hvor ansatte distriktsledere koordinerer virksomhetens lokale aktiviteter. REGNSKAPSUTVIKLINGEN Trygg Trafikks årsregnskap for 2012 viser et resultat på kr Organisasjonen hadde et overskudd på kr i Det finansielle samarbeidet med Finans Norge (FNO) fungerer godt. Midler fra forsikringsbransjen er i 2012 inntektsført med kr , en liten økning fra året før. Lokale midler fra fylker utgjør totalt kr Midler fra andre samarbeidspartnere utgjør totalt kr Grunnbevilgningen fra staten utgjør 28,1 mill kroner. Søknad om refusjon av mva ble ikke innvilget til tross for at kriteriene for tildeling var uendret fra året før. Trygg Trafikk innleverte en klage på vedtaket i samarbeid med vår revisjonspartner BDO. Klagen ble ikke tatt til følge. Dette førte til en reduksjon i budsjetterte inntekter for 2013 med nesten to millioner kroner. Ved utgangen av 2012 hadde Trygg Trafikk 253 medlemmer, mens tilsvarende tall var 212 i 2011 og 206 i I tillegg har vi hatt fire støttemedlemmer. Arbeidet med å verve flere medlemmer og støttemedlemmer har funnet sin form i 2012, og det jobbes systematisk med medlemsverving. Spesielt har kommunemedlemsskap 18 vært i fokus. Mål om 50 % av kommunene som medlemmer står fast for Ved inngangen til året ble resultater fra 2011 og hovedtrekkene i Handlingsplanen for 2012 gjennomgått. Strategiarbeidet TT mot 2020 har fortsatt med både en organisasjonsutviklingsdel og en faglig strategi. Strategiplanen for ferdigstilles og behandles i styret før sommeren Styret har fortløpende vært involvert i strategiprosessen på et overordnet nivå. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet. Styret har gjennomført fem møter i 2012 og har på hvert styremøte blitt oppdatert på Trygg Trafikks prosjekter, med særlig fokus på satsingen rettet mot ungdom. Minst to prosjekter og/eller kampanjer blir presentert på hvert møte. Styret har gitt gode tilbakemeldinger på nettverksmøtene og betydningen dette har for at vi skal fungere som medlemsorganisasjon, samt pekt på godt samarbeid knyttet til høringer og samarbeidet i fylkene. Høsten 2012 overtok styreleder stillingen som politidirektør og styrets nestleder har derfor ledet møtene andre halvår. Trygg Trafikk arbeider etter en årlig handlingsplan. Det rapporteres fra distriktsledere og prosjektledere hvert tertial og ved årsslutt. Administrasjonen rapporterer tilsvarende til styret og Samferdselsdepartementet. Trygg Trafikk har i meldingsåret gjennomført flere faglige nettverksmøter for medlemsorganisasjonene, og vært delvis involvert i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP). NTP skal behandles i Stortinget 18. juni FORTSATT DRIFT OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avgitt under denne forutsetningen. Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: kr overføres annen egenkapital. Egenkapitalen per er kr Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en TRYGG TRAFIKK ÅR SRAPPORT 2012 rettvisende oversikt over foreningens drift i 2012 og stilling per ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Trygg Trafikk hadde ved utgangen av ansatte, herav 23 kvinner og 24 menn. Av fem ledende stillinger er det fire kvinner og en mann. Trygg Trafikks styre består av syv medlemmer, fire kvinner og tre menn. Organisasjonen praktiserer likestilling. Totalt sykefravær er i 2012 på 5,2 % av total arbeidstid. Det er en reduksjon på ett prosentpoeng i forhold til året før. Også i 2011 hadde vi en reduksjon i sykefraværet. Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør 3,4 %, mot 3 % året før, mens øvrig fravær utgjør 0,9 % mot 1,7 % året før. Resterende 0,9 % utgjør egenmeldt fravær (1,5 % i 2011). Oppdatert sykefraværsstatistikk med fordeling drøftes og følges opp i AMU. Styret anser arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen som bra. Det er ikke rapportert om arbeidsulykker. Det gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser annen hvert år. Det har vært gjennomført en slik i 2012 og det vil gjennomføres en ny undersøkelse i Virksomheten har byttet samarbeidspartner på bedriftshelsesiden fra Stamina HOT til Medica AS. MILJØ Organisasjonens virksomhet påvirker ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for de innsatsfaktorene som brukes, og det har derfor ikke vært aktuelt med spesielle tiltak på dette området. Avslutningsvis rettes en spesiell takk til ledelsen i Samferdselsdepartementet, Finans Norge og øvrige partnere for god kontakt og godt samarbeid. Vi takker våre medarbeidere og tillitsvalgte for flott innsats også i STYRET FRA VENSTRE: 1. Gunnar Schulz 2. Anne Stine Eger Mollestad 3. Jan Johansen 4. Kari Sandberg 5. Benthe Enes Bondhus 6. Odd Reidar Humlegård Oslo, 7. mars 2013 Odd Reidar Humlegård (leder) Anne Stine Eger Mollestad (nestleder) Brita Straume Hege Merethe Gagnat Gunnar Schulz Benthe Enes Bondhus Jan Johansen Kari Sandberg (direktør) TRYGG TRAFIKK ÅR SRAPPORT

11 TALL & NOTER Regnskap og noter 2012 RESULTATREGNSKAP NOTE BALANSE NOTE NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er lagt til grunn: Klassifisering Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Driftsinntekter Salgsinntekter (varer og tjenester) inntektsføres på leveringstidspunktet. Andre driftsinntekter (tilskudd og medlemskontingenter) inntektsføres i året bevilgningen er gitt, og ubrukte midler som er øremerket til prosjekter tilbakeføres og balanseføres for prosjekter som ikke er avsluttet ved årets utgang. Varebeholdning Beholdning er ført opp til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For alle varer er det tatt hensyn til ukurans. Investering i andre aksjer og andeler Investeringer oppføres til anskaffelseskost. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført til historisk kost med fradrag for samlede avskrivninger. Avskrivninger er foretatt på lineær basis. Leieavtaler balanseføres ikke. Fordringer og gjeld Fordringer under omløpsmidler er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjonsforpliktelser Trygg Trafikk har en forsikret pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er ikke innarbeidet i balansen. Årets premie er kostnadsført som pensjonskostnad. 2. DRIFTSINNTEKTER Organisasjonens inntekter fordeler seg på følgene regnskapsposter: Salgsinntekter: Varesalg Annonseinntekter Kursinntekter Andre inntekter og refusjoner Sum salgsinntekter Andre driftsinntekter: Tilskudd fra Staten Tilskudd og prosjekter fra forsikring Kontingenter medlemmer / støttemedlemmer Mottatt tilskudd til Fylkessekretariater Mottatt tilskudd til øvrige prosjekter Refusjon merverdiavgift Overført midler fra i fjor Tilbakeført ubrukte midler prosjekter Sum andre driftsinntekter Midler fra fylkene Oppland og Nord-Trøndelag er ikke inkludert i posten "mottatt tilskudd til Fylkessekretariater". 3. LØNNSKOSTNADER M.M Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader m m Antall årsverk Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Ubrukte midler andre prosjekter Ubrukte midler fylker/distriktsledere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo Betalbar skatt Trygg Trafikk er en ideell organisasjon hvor all virksomhet er rettet mot formålet å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikkantgrupper. Ingen del av virksomheten har økonomisk vinning som eneste mål, og Trygg Trafikk er derfor ikke skattepliktig. Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning oppfyller kravene etter loven. 4. VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.l. Anskaffelseskost tilgang i året avgang i året - samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Prosentsats for ordinær avskrivning % Årets ordinære avskrivning TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

12 TALL & NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAP LAGER AV VARER OG ANNEN BEHOLDNING Varebeholdning består av: Lager av varer innkjøpt for videresalg Styrets medlemmer har stemmerett unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap. Fraværende representanter kan ikke avgi stemme ved fullmakt. Lokale avdelinger, foreninger eller liknende som er tilsluttet en landsomfattende medlemsorganisasjon, har ikke stemmerett, men må avgi stemme gjennom felles representant. REVISORS BERETNING 2012 Til landsmøtet i Trygg Trafikk 6. FORDRINGER Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer forfaller ikke senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. 7. BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Bundne midler utgjør kr (kr i fjor). 8. EGENKAPITAL Årets endring i egenkapital: Egenkapital Årsoverskudd Egenkapital i 31. kids drawings GJELD Organisasjonen har ikke kortsiktig gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Ingen del av gjelden forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. 10. EGENKAPITAL OG EIERE Trygg Trafikk er en selveiende landsomfattende organisasjon. Som medlemmer kan opptas landsomfattende organisasjoner, institusjoner, foreninger og lag, bedrifter, fylkesr og r. Organisasjonen har ingen innskutt egenkapital. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Vedtektenes 8 inneholder følgende bestemmelser om stemmerett: «Hvert medlem i Trygg Trafikk kan peke ut en representant til å representere seg på landsmøtet, eventuelt på ekstraordinært landsmøte. Hvert medlem har en stemme. Odd Reidar Humlegård (leder) Anne Stine Eger Mollestad (nestleder) Oslo, 7. mars 2013 Møtet ledes av en dirigent som velges blant representantene. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende.» 11. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn Annen godtgj. Direktør Styret Revisjonshonorar og Honorar til revisor (summene er inkl. mva) Honorar til revisor for annen bistand Av dette utgjør honorar til tidligere revisor kr ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader består av alle kostnader for de ulike avdelinger, unntatt kostnader som inngår i vareforbruk og lønn/sosiale kostnader. Andre driftskostnader inkluderer kostnader til prosjekter som Trygg Trafikk er ansvarlige for eller deltar som samarbeidspartner i, og som samtidig administreres eller regnskapsføres av Trygg Trafikk. Kostnadene fordeler seg på avdelingene med følgende beløp: Ledelse og Plan/utredning Fag og prosjekt Kommunikasjon Fylkessekretariat Administrasjon Sum andre driftskostnader Brita Straume Hege Merethe Gagnat UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for foreningen Trygg Trafikk, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og direktør sitt ansvar for årsregnskapet Styret og direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Trygg Trafikk per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 7. mars 2013 BDO AS Erik H. Lie Statsautorisert revisor Gunnar Schulz Benthe Enes Bondhus Jan Johansen Kari Sandberg (direktør) 22 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

13 ORGANISASJON TRYGG TRAFIKK ORGANISASJON OG ANSATTE AVIS FOR SKOLESTARTERNE Trygg i Trafikken Skolestart er et innstikk som ble distribuert med Se og Hør 14. august 2012 og med Kvinner og Klær (KK) 17. august SAMARBEID STYRET Styret har etter landsmøtet 2012 hatt følgende sammensetning: Leder: Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn til 2014 Nestleder: Anne Stine Eger Mollestad, Oslo til 2014 Medlemmer: Hege Merethe Gagnat, Molde til 2014 Jan Johansen, Aurskog til 2013 Benthe Enes Bondhus, Rosendal til 2013 Gunnar Schulz, Gran til 2014 Brita Straume, Skien til 2013 (de ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Øivind Mathisen, Bodø til Tor Egil Syvertsen, Kragerø til Øystein Herland, Bergen til 2014 Elisabeth Natvig, Oslo til 2013 (de ansattes personlige vararepresentant) ARBEIDSUTVALGET Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og de ansattes representant. Valgkomiteen Trygg Trafikks valgkomite består etter landsmøtet 2012 av: Åshild Kjelsnes, leder Terje Tørring, medlem Britt Skinstad, medlem Tor Inge Soma, varamedlem Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon med en sentral administrasjon lokalisert i Oslo samt 19 fylkessekretariater ett i hvert fylke. Totalt antall ansatte i 2012 var 47, og antall årsverk var 45,8. Direktøren leder organisasjonen og er ansvarlig overfor styret. Direktøren ivaretar også mediekontakt vedrørende policyspørsmål. Den sentrale administrasjon består av 20 stillinger i tillegg til direktør og er organisert i fire avdelinger. Plan- og utredning har ansvar for kvalitetssikring av plan- og policydokumenter, gjennomføring av evaluering og kartlegginger, formidling av forskning, arrangering av den nasjonale trafikksikkerhetskonferansen, samt Trygg Trafikks høringsuttalelser. Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å ivareta Trygg Trafikks medieservice og mediekontakt, intern og ekstern kommunikasjon via intranett, nettsider, nyhetsbrev og bilag. Ansvarsområdet dekker i tillegg Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskampanjer; med tema refleks, barn i bil og sykkelhjelm i Fag- og prosjekt har ansvar for at Trygg Trafikks kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge fungerer som en kunnskaps- og erfaringsbase for dem som arbeider med trafikkopplæring. Avdelingens ansvarsområder er læreplaner, materiell, kursvirksomhet og nettverksarbeid. Administrasjon har ansvar for å ivareta intern støtte og drift av fellesfunksjonene økonomi, personal, IKT, logistikk og kontorstøtte for hele virksomheten. Fylkessekretariatene er bemannet med en heltidsansatt distriktsleder, i tillegg til kontorhjelp for sekretariatene i Rogaland, Nordland, Akershus, Finnmark, Hedmark, Sør-Trøndelag og Aust-Agder. I Telemark og Vest-Agder har distriktslederen kontor i fylkenes lokaler, Oslo hos Samferdselsetaten i kommunen og Akershus er fysisk plassert på hovedkontoret mens de øvrige distriktslederne har kontor i Statens vegvesens lokaler. Trygg Trafikks distriktsledere leder og samordner virksomheten i fylkene med utgangspunkt i organisasjonens plandokumenter. Så langt det er praktisk mulig samkjøres dette med de fylkesvise handlingsplanene for trafikksikkerhet, hvor distriktslederne har hovedansvar eller delansvar for gjennomføring av flere av tiltakene. Deres oppgaver spenner over kontakt og samarbeid med aktører og nettverk innen både frivillig og offentlig sektor. Samarbeidet med fylkenes trafikksikkerhetsutvalg eller tilsvarende utvalg står sentralt. Distriktslederne utarbeider en egen årsrapport for hvert enkelt fylke. Disse rapportene er tilgjengelig på fylkessidene på tryggtrafikk.no. Trygg Trafikk samarbeider med If Skadeforsikring om riktig sikring av barn i bil. INNTEKTSFORDELING 2012 Staten Tilskudd fra fylker Tilskudd fra forsikrin g Vegdirektoratet Tilskudd, øvrig Medlemmer/støttemedlemmer Netto overførte midler Salgsinntekter Opplaget var på henholdsvis i Se og Hør og i KK, med potensielt over 1 million lesere. Målgruppen var i hovedsak foreldre med barn i småskolealder, elevenes besteforeldre og ansatte i skoleverket og kommunene. Avisa inneholdt artikler om blant annet sikring av barn i bil, bruk av sykkelhjelm, sikkerhet på skoleveien og andre tema relatert til trafikksikkerhet for barn i småskolealder. De usynlige fotgjengerne s. 6 HJELM AnnonsebilAg Skolestart TIPS når du skal lære barna å gå til skolen BARNEHAGEKURS Stoler på beltestol på bussen s. 10 På to hjul til skolen s. 16 I 2012 ble det gjennomført 48 barnehagekurs med til sammen 996 deltakere fordelt på 16 fylker. Det ble også gjennomført kurs på 6 studiesteder med barnehagelærerutdanningen med til sammen 285 barnehagelærerstudenter. TRYGG I TRAFIKKEN Tøffe hjelmer til tøffe barn s. 20 Historisk oversikt over kursaktiviteten fra Tarkus materiellet var i omløp: kurs 944 deltakere 16 fylker kurs 541 deltakere 10 fylker kurs 820 deltakere 12 fylker kurs 1010 deltakere 15 fylker kurs 800 deltakere 10 fylker kurs 1200 deltakere kurs 570 deltakere kurs 540 deltakere kurs 1500 deltakere SAMMENSETNINGEN I ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FRA OKTOBER 2012: Leder: Inge Nygård Representant fra STAFO: Elsa Klemetsen, vara Ketil Nystrøm Representant fra NTL: Runa Toftner, vara Elisabeth Natvig Representant fra ledergruppen: Tori Grytli Direktør: Kari Sandberg Verneombud: Siri P. Kola, vara Ketil Nystrøm Hjelp 24: Christina Andersen Leder i STAFO: Anne Marit Jordheim Nestleder i STAFO: Paal Ove Sodefjed Leder i NTL: Bjørn Hagene Nestleder i NTL: Simen S. Sunde SOSIALE MEDIER De sosiale mediene preger i stadig større grad kommunikasjonsflyten i samfunnet, og Trygg Trafikk følger med i utviklingen, og er aktive på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Vi har en egen fan-side på Facebook hvor vi svarer på spørsmål fra publikum og gir nyttig informasjon. Nå er det 2053 som liker siden vår, og det kommer jevnlig flere til. Vi er også aktive på Twitter, hvor det er 864 som følger oss. Trygg Trafikk har dessuten en egen YouTube-kanal «TryggTrafikk» hvor vi legger ut filmer om trafikksikkerhet. NYHETSBREV Trygg Trafikk sender ut fire ulike nyhetsbrev; Barnehagenytt, Skolenytt og Trygg Trafikks nyhetsbrev, samt nyhetsbrev til medlemmer i Barnas Trafikklubb. Mottar du ikke nyhetsbrevene kan du melde deg på her: tryggtrafikk.no 24 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

14 SAMARBEID OG MEDLEMMER Medlemmer og støttemedlemmer i 2012 Ved utgangen av 2012 hadde Trygg Trafikk 253 medlemmer og 4 støttemedlemmer. Medlemmer A Landsomfattende organisasjoner og institusjoner m.v. Autobransjens leverandørforening Autoriserte Trafikkskolers Landsforening Bilimportørenes Servicekontor Dekkimportørenes forening Foreningen Asfalt og Veiservice Finans Norge-FNO Forsvaret Kongelig Norsk Automobilklub MA Rusfri Trafikk og Livsstil MA-Ungdom Motorsykkelimportørenes Forening MøllerGruppen AS Nei til Frontkollisjoner NHO Transport Norges Automobil-Forbund Norges Bilbransjeforbund Norges Bilsportforbund Norges Lastebileier-Forbund Norges Motorsportforbund Norges Taxiforbund Norsk Caravan Club Norsk Motorsykkel Union Norsk Pensjonistforbund Norsk Transportarbeiderforbund Opplysningsrådet for Veitrafikken Politiets Fellesforbund Politijuristene Posten Norge AS Syklistenes Landsforening Utdanningsforbundet Vellenes Fellesorganisasjon Yrkestrafikkforbundet Nordisk og internasjonalt samarbeid B Andre Auto Grip a/s Bema AS Bille a/s Cato Myrvold Trafikkskole Esso Norge a/s Grønneviken AS Hero Norge a/s NAF avd. Gjøvik og Omegn NAF avd. Moss og Omegn NAF avd. Søndre Vestfold NAF avd. Tønsberg og Omegn NAF Nordre Vestfold NAF Trafikksenter a/s Vålerbanen Norges Taxiforbund avd Oslo Norges Taxiforbund avd. Nord-Trøndelag Oslotrikken AS Reflexprodukter Norge AS Sør-Trøndelag Bilbransjeforening Toyota Norge AS Trafikksikkerhetshallen i Rogaland Trafikkskole 1 Ålesund Tunsberg Bispedømmeråd Vegsund foreldrebarnehage BA Volvo Personbiler Norge AS RÅD OG UTVALG C Fylker FTU Akershus FTU Buskerud Finnmark TS-Forum Hedmark Fylkeskommune FTU Hordaland FTU Møre og Romsdal FTU Nordland FTU Nord-Trøndelag FTU Oppland FTU Rogaland FTU Sogn og Fjordane FTU Sør Trøndelag FTU Telemark Troms Fylkeskommune FTU Vest-Agder FTU Vestfold FTU Østfold 1. Faglige samarbeidsorganer Kontaktgruppen for trafikksikkerhet: Direktør Kari Sandberg Plan- og utredningssjef Tori Grytli 2. Representasjon i eksterne styrer og råd m.v. Skadeforebyggende Forum: Plan- og utredningssjef Tori Grytli Forsvarets styringsgruppe for trafikksikkerhet: Plan- og utredningssjef Tori Grytli Opplysningskontoret for veitrafikken: Styremedlem direktør Kari Sandberg MC-rådet: Distriktsleder Bård Morten Johansen TRAFIKKOGSKOLE.NO 3. Nordiske og internasjonale organer m.v. Nordisk Trafikksikkerhetsråd (NTR) Et fellesorgan for ledere og direktører i de nordiske trafikksikkerhetsorganisasjonene. Trygg Trafikk deltar aktivt i leder- og prosjektmøter. Direktør Kari Sandberg Plan- og utredningssjef Tori Grytli Nordisk vegforum (NVF) Trygg Trafikk er varamedlem av NVFs styre. Direktør Kari Sandberg Brukertall i perioden 1. januar til 31. desember var på brukere (mot brukere samme periode i fjor). Disse har sett på sider (mot sider samme periode i fjor). Gjennomsnittlig er hver bruker på siden i 9 min og 26 sekunder (mot 8 min og 53 sekunder i fjor). April og mai er de mest besøkte månedene. 69 % er nye besøkende, mens 31 % er besøkende som returnerer. Nordisk vegforum (NVF) avd. 52: Distriktsleder Bård Morten Johansen. FORELDREMØTER European Transport Safety Council (ETSC) Trygg Trafikk er medlem i den europeiske organisasjonen for trafikksikkerhet; European Transport Safety Council. ETSC har sitt hovedsete i Brüssel. Organisasjonen har blant annet et nært samarbeid med EU-kommisjonen. Det kommer stadig flere forespørsler om å holde innlegg på foreldremøter i barnehager. I 2012 bekrefter 10 distriktsledere at de har holdt slike innlegg. Til sammen har disse ti stilt opp i 28 barnehager på kveldstid. Tema har vært sikring av barn i bil, HMS og internkontroll, voksne som rollemodeller og trafikkopplæring. I tillegg har barnehagerådgiver holdt innlegg på fire foreldremøter i D Kommuner Asker Agdenes Alta Andebu Arendal Askim Audnedal Aure Aurland Aurskog- Høland Austrheim Averøy Bjarkøy Bodø Bokn Brønnøy Bygland Bærum Dovre Drammen Drangedal Eidfjord Eidsberg Elverum Etnedal Evje og Hornnes Farsund Fauske Flatanger Flekkefjord Flora Forsand Fosnes Fredrikstad Froland Frosta Frøya Gamvik Gausdal Gjøvik Støttemedlemmer Trønderbilene Riis Bilglass Gol Gran Grimstad Grong Halden e Halsa Haugesund Hemnes Hitra Hjartdal Hjelmeland Horten Hvaler Høyanger Høylandet Hå Inderøy Iveland Jevnaker Klepp Kongberg Kongsvinger Kristiandsand Kvalsund Kvinesdal Kvinnherad Leikanger Leka Leksvik Lenvik Lesja Levanger Lier Lierne Lillehammer Lillesand Lindås Lom Lunner Lyngdal Lørenskog Løten Barnas hus Jon Norvald Nilsen Malvik Mandal Marnardal Meløy Meråker Midtre Gauldal Modum Molde Namdalseid Namsos Namsskogan Nedre Eiker Nes Nesna Nissedal Nittedal Nord-Aurdal Nord-Fron Nordkapp Nordre Land Nore og Uvdal Nærøy Nøtterøy Oslo Overhalla Porsgrunn Rakkestad Rana Randaberg Re Ringebu Ringerike Ringsaker Rissa Røyrvik Sande Sandefjord Sauda Sel Selbu Siljan Sirdal Ski Skien Skiptvedt Skjervøy Skjåk Snåsa Sola Songdalen Spydeberg Stange Steinkjer Stjørdal Stordal Suldal Sund Surnadal Sveio Søgne Søndre Land Sør-Aurdal Sørfold Sør-Fron Sørum Time Tingvoll Torsken Tromsø Tynset Tysvær Tønsberg Ullensaker Vadsø Vang Vefsn Vega Vennesla Verdal Verran Vestre Slidre Vestre Toten Vevelstad Vikna Vinje Vågå Våler Våler Ørskog Østre Toten Øvre Eiker Øyer Øygarden Øystre Slidre Ålesund Årdal Ås Åseral Åsnes 26 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT

15 TRYGG TRAFIKK TAKKER SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Trygg Trafikks samarbeid med Finans Norge og forsikringsselskapene utgjør en vesentlig del av finansieringen av Trygg Trafikks forebyggende arbeid. Trygg Trafikk takker selskapene og Finans Norge for stort engasjement til det beste for det skadeforebyggende arbeidet. Gjensidige If Skadeforsikring Tryg Sparebank 1 Skadeforsikring KLP Skadeforsikring Terra Skadeforsikring Codan Finans Norge Frende Skadeforsikring Jernbanepersonalets Forsikring Storebrand Skade Unison Forsikring NEMI DnB Skadeforsikring Protector TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf: Faks: Org.nr. : NO MVA Giro:

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer