La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv"

Transkript

1 Region Nordland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juni/juli 2010 årgang 7 La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv Her slapper staben av! Det kan også du gjøre på Sensommerstevnet. Sensommerstevnets tema dette året: En ny start sammen med Jesus Karihaug leirsted august 2010 VELKOMMEN til det kjente «SENSOMMERSTEVNET» på Karihaug leirsted! Her står vi sammen i Nordland: Normisjon. Misjonsselskapet og Norsk luthersk Misjonssamband. Velkommen til deg som har vært med før. Velkommen til deg som ikke har vært med før du omsluttes av et åpent fellesskap. Et særlig velkommen til deg som så Fra et tidligere møte med Anfinn Skaaheim og fullsatt sal. mange ganger har ønsket å komme, men ikke helt fått det til! La deg bevege denne gangen! Vi ønsker oss en inkluderende samling og ønsker ikke minst vår taler TROND PLADSEN hjertelig velkommen med den forventning at Ordet skal lyde til frigjøring og velsignelse. Trond Pladsen er nå administrasjonsleder i Normisjon. Han har tidligere bl. a. vært kretssekretær i Indremisjonen på Romerike, rektor på Gå-Ut-Senteret i Hurdal og kirkeverge i Nittedal kommune. Han både spiller gitar, synger og forkynner Guds Ord klart og forståelig. Program 2010: Fredag: Kveldsmat Åpningsmøte Kveldskaffe Lørdag: Frokost Bønnesamling Bibeltime Hvordan fornyes troens vei? Middag og eventuell middagskvil Bestyrer Laila Bleikvassli forbereder gode måltider på Karihaug Ettermiddagskaffe i peisestua Misjonsinformasjon Kveldsmat Festkveld, variert program m innslag fra alle tre organisasjoner Søndag: 09,00 Frokost Gudstjeneste i Bleikvassli kapell Middag og avslutning Opplysninger: Karihaug leirsted ligger i Bleikvassli, ca 22 km fra Korgen sentrum. Ta av fra E6 og følg Rv 806 til Bleikvassli. Reisemåte: Dersom du ikke har bil, kan tog tas til Bjerka stasjon. La oss få vite om dette så henter vi gjerne med bil på stasjonen. Priser: Voksne kr. 900,- Barn halv pris barn under 7 år gratis. Leie av sengetøy koster kr. 100,-. Fint om man tar med seg sitt eget. Arrangører er: Det norske Misjonsselskap Normisjon Norsk luthersk Misjonssamband Det blir anledning til å gi en gave til misjonsarbeidet. Påmelding til Normisjon innen 17. august 2010 Postboks 672, 8001 Bodø Tlf: e-post:

2 Alf Henry Rasmussen Regionleder i Region Nordland Region Nordland Betania, Kongensgate 12, Bodø Postboks 672, 8001 BODØ tlf E-post: Bankgiro: Regionleder Alf Henry Rasmussen E-post: Mobiltlf i arbeidstiden: Administrasjonsleder Øyvind Nordkil E-post: Mobiltlf i arbeidstiden: Barne- og ungdomsarbeidere Ingrid Anita Kristoffersen, ettåring Tlf.: Anne Brit Sukka, barne- og ungdomsarbeider Tlf.: Forkynner Magnar Zahl, Nordal griegsv 23, 8800 Sandnessjøen Tlf E- post: Regionstyret Hanne Tufthaug Kristin Langvatn Unny Nome Sivertsen Jan Arne Birkeli Elisabeth Olsen Håvard Losvik Silje Mork (Acta) Varamedlemmer: Ragnhild Bringslimark Gunnlag Nisja Selstad Olaf Fagereng Ac t a -styret: Silje Mork, formann i styret Ole Marcelius Sivertsen Karoline Birkeli Ann-Louise Hansen Ingrid Kyllingstad Karihaug leirsted 8647 Bleikvasslia Tlf Laila Bleikvassli, husmor N O R LY S E T N R. 3 / Å R G A N G 7 Ansvarlig redaktør Alf Henry Rasmussen FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Helene Camilla Titterud Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1050 Utkommer med seks nummer i året. Endelig kom det varme i luften et par dager. Varmen vi venter på gjennom en lang vinter. Men den kom ikke med bare lykke. Vinteren holdt jorden i fast grep og sneen som smeltet ble til rennende vann over telen i jorden. For noen ble det katastrofe. Vi føler med de som ble tatt av raset i fjellet over Hattfjelldal. Livets skjørhet kan komme så uendelig nært noen ganger. Kanskje trenger vi å bli minnet om dette fra tid til annen. Det er nesten som om vi har utviklet en slags tro på egen udødelighet. Vi som har så mye kan da umulig avslutte livet så tidlig? Men det kan vi altså. Til sorg for oss som står igjen. Og vi kan ingen ting ta med oss dit vi går, sang Cornelis Vresvijk. Det siste forteller skriften oss også. Så hvorfor satse så mye på alt vi ikke får med oss til den andre siden? Kunne det vært benyttet annerledes den tid vi har her? Ikke minst, kunne livet vært benyttet annerledes enn til jaget etter materielle goder? Kunne livet etter døden vært forberedt bedre? Vi hadde årsmøte på Stokmarknes helga rundt første mai. Årsmeldingen og referatet derfra leser du annet steds i Nor-Lyset. Men noen refleksjoner skal gjøres her. Bring det videre, var Tove Rustan Skaars klare oppfordring. Hva da? Evangeliet om frelse, så klart. Det vi selv har fått del i er så revolusjonerende gode nyheter at det ikke kan gjemmes i f. eks. Vår og årsmøte en nattbordskuff. Livet vi selv lever er den åpneste boken vår neste kan lese i. Og når undringen kommer er ordene om Jesus det viktigste vi kan bidra med. Ikke ovenfra og ned. Ikke med misstanken om «hva vil nå du da» liggende tykt utenpå oss. Ikke med misstroens furer risset inn i vårt ansikt. Det er tiltroen til Jesus kjærlighet til alle Guds mennesker som skal prege våre liv. Så høyt har Gud elsket verden Da må ikke vi hate, forakte eller skyve fra oss verdens mennesker. De har behov av troen på Jesus forsoningsverk. Som igjen må formidles i kjærlighet. Dette gjelder i Norge. «Lær oss å se hva du har ment med at vi bor der vi bor», synger vi fra Sangboken. Det gjelder for alle folkeslag. Evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, så skal enden komme står det hos Matteus. Men hvordan skal de komme til tro dersom ingen bringer budskapet? I region Nordland ber vi om at minst to må melde seg til tjeneste ute i løpet av året. I region Nordland er det to ledige stillinger i barne- og ungdomsarbeidet. Hvem vil arbeide blant de yngre for at troen skal ta bolig i unge hjerter? Region Nordland må arbeide videre i kjærlighetens offensive Ånd. Stoff-frist til neste nummer er 9. august Reдionblaд Nordland 2010

3 Regionstyrets årsmelding 2009 Normisjon, region Nordland består for det meste av ofte mindre foreninger spredt rundt om i et vidstrakt fylke. Samt en rekke enkeltpersoner også med lang geografisk avstand til foreninger og andre sentra i fylket. Regionstyret kan ikke melde om vekst i det voksne arbeidet med tanke på nye foreninger. Noen steder har nok enkeltpersoner kommet med i det eksisterende arbeidet. Men arbeidet i Nordland er først og fremst et nybrottsarbeid. Vi forventer vekst, men kan ikke si når den vil komme. Vår tro er at ved å ta godt vare på de eksisterende grupper ved besøk og møter etter tradisjonelt opplegg, legger vi grunnen til en bønnering om nybrottsarbeidet. Og våre litt større felles arrangementer gir livspust til både det eksisterende og de nye, spede spirer som vokser frem. I så måte fungerer mannshelg, kvinnehelg, sensommerstevne og adventssamling på Karihaug leirsted utmerket. Men de lange avstandene i fylket utelukker mange fra å delta såpass langt sør i regionen. I den nordlige del har fellesarrangementet «Sommer i Nord» betydd svært mye. Personalet For 2009 har personalet bestått av Alf Henry Rasmussen (regionleder hele året), Magnar Zahl (forkynner, hele året), Øyvind Nordkil, administrasjonsleder hele året, Laila Bleikvassli (husmor Karihaug leirsted, hele året), Anne Brit Sukka (barne- og ungdomsarbeider hele året), Ingrid Anita Kristoffersen, (ettåring fra ) Sarah Ørnevik, (barne- og ungdomsarbeider 100% mellom 1.8. og og 50 % resten av året.). Særlig må nevnes avgått regionleder, Eva Sivertsen. Hun har reist mye i regionen, vært ansvarlig for julesalgene og ellers deltatt aktivt i regionens liv, f. eks. på Karihaug. Foreningene Det voksne arbeidet har ved utgangen av registrerte foreninger. Det er ikke registrert nye og det er to i avgang fra året før. Men et stort lyspunkt har det vært at Bodø Normisjon har ansatt Kristian Kyllingstad i 50 % stilling. Dermed tas det et krafttak for å få arbeidet knyttet til Betania opp på et høyere nivå. Av enkeltmedlemmer er det registrert 35 stk, det samme som i fjor. For barne- og ungdomsarbeidet vises det til eget avsnitt i årsmeldingen. Regionstyret Årsmøtet i 2009 ble holdt på Betania i Bodø. Regionstyret besto frem til årsmøtet 2009 av: Hanne Tufthaug, styreleder, Kristin Langvatn, nestleder, Unny Nome Sivertsen, Ellen Bergquist, Olaf Fagereng, Peter Julander, Sigrun Sivertsen med vara: Elisabeth Olsen, Ragnhild Bringslimark, Karl Erik Selstad. Eirin Figenschau har vært Actas representant og Øyvind Nordkil de ansattes representant. Fra årsmøtet 2009 besto styret av Hanne Tufthaug, styreleder, Kristin Langvatn, nestleder, Unny Nome Sivertsen, Ellen Bergquist, Olaf Fagereng, Jan Arne Birkeli, Elisabeth Olsen med vara Karl Erik Selstad, Sigrun Sivertsen, Ragnhild Bringslimark. Ole Marcelius Sivertsen har vært Actas representant og Øyvind Nordkil de ansattes representant. Styret har hatt 5 møter i 2009 og behandlet 39 saker. Mellom flere saker kan nevnes: Omorganisering av Normisjon, leting etter ny regionleder, arbeidssituasjonen i regionen. Acta barn- og unge i Normisjon I 2009 har Anne Brit Sukka fortsatt som ansatt i Acta-arbeidet. Etter at det ble klart at man måtte oppgi å plassere Actaarbeiderne en og en rundt om i regionen, ønsket regionstyret å prøve ut en modell som samlet de tre stillingene i Bodø. Tanken var at de skulle fungere som et team, med den fleksibilitet som dette ville gi. Utenom Sukka var man heldig og fikk ansatt Sarah Ørnevik i fast stilling og Ingrid Anita Kristoffersen som ettåring. En fikk av forskjellige grunner ikke utprøvd denne modellen i praksis. Sarah Ørnevik sa opp sin stilling tidlig på høsten, men fungerte ut høstsemesteret. Ingrid Anita har fulgt opp sin stilling med å følge TT-linja på bibelskolen i Grimstad og hatt sin praksis i Nordland. Vi knytter fortsatt store forventninger til nyetableringer i regionen gjennom Actas arbeid. Det vises til egen årsmelding for Acta. Karihaug leirsted Leirstedet som ligger i Bleikvassli i Korgen, har i 2009 hatt 27 arrangementer, hvorav 12 er Normisjons egne. Imidlertid går leirstedet stadig med store underskudd. Det har ikke lyktes å få opp utleien i så stor grad at stedet drives med en akseptabel økonomi. Nå må det ikke glemmes at leirstedet er et godt redskap i tjenesten for Guds rike. Stadig nye finner veien til samfunn med Jesus Kristus gjennom arrangementer på Karihaug. Styret for Karihaug arbeider med en bedre markedsføring av stedet.

4 Møtevirksomheten I tillegg til de ansatte har regionen hatt besøk av Anfin Skaaheim, Martha Irene Eriksrød, Randi Buflaten, Svein Granerud, Toralf Steinsland, Tor Bringaker og Kurt Hjemdal i møtevirksomhet. Store deler av regionen har hatt besøk, og anslagsvis 200 møter av forskjellig karakter er arrangert. Dessverre var Åge Hunnestad fortsatt syk og kunne ikke gjennomføre en planlagt reiserute før jul. Det nevnes også her Eva Sivertsens fortsatt store innsats i regionen. Nytt av året er konsentrerte krafttak i en mindre del av regionen. I 2009 ble Meløy, Ofoten og Hemnes besøkt av regionens samlede styrker. Vårt håp er å kunne gi støtet til nytt arbeid ved siden av å oppmuntre det bestående. Det er viktig å besøke det bestående arbeidet. Ny inspirasjon kan fås, motløshet skiftet ut med kraft og påminnelse om at vi stadig må se oss om etter mennesker Gud vil ha inn i sin troende skare. Like viktig er det å søke etter mennesker som kan ta opp nytt arbeid på sitt sted eller komme med i det fellesskap som enkeltmedlemskap er. Tradisjonen tro ble det avviklet en rekke arrangementer rundt om i regionen. Mellom slike kan nevnes: Årsmøtet i Bodø Fellesmøte for Vesterålen på Stokmarknes Mannshelg og kvinnehelg på Karihaug Adventssamling på Karihaug Medarrangør av «Sommer i Nord» på Finnsnes Julesalg/basar på Sandnessjøen, Onøy, Bodø og Sortland Høstfest og sommerstevne på Givær Kristi Himmelfartstevne på Skjerstad Sensommerstevne på Karihaug Misjonsstevne på Helligvær Menighet og misjon Alf Henry Rasmussen har hele året vært Normisjons representant i SMM i Sør- Hålogaland med Øyvind Nordkil som vararepresentant. Normisjon i Nordland har fortsatt et stort antall menigheter som ønsker å ha et ytre-misjonsprosjekt sammen med oss. Det har vært en rekke misjonsmøter sammen med menighetene hvor informasjon og forkynnelse har blitt gitt videre. Høsten 2009 bestemte alle fem menighetene i Vestvågøy seg for å ta Okhaldhunga sykehus i Nepal som sine SMM-prosjekter. Nor-Lyset Meldingsbladet vårt kommer med 6 nummer i året. Det inneholder også en egen seksjon med meldinger fra sentralt hold. Utsendt opplag er i underkant av 1000 eks. Bladet samproduseres med de øvrige regionenes blader. Økonomisk deltar bladet også i innsamlingsarbeidet til bestemte formål, og er en god inntektskilde slik sett. Økonomi Til hovedkontoret er det i 2009 overført kr ,-. Fra Normisjon Nordland Eiendom (NNE) er det overført et aksjeutbytte på kr ,- til regionen. Regnskapet viser et overskudd for regionen på kr ,-. Karihaug leirsted har et underskudd på kr ,-. Acta har et underskudd på kr ,-. Samlet gir dette et underskudd på kr ,-. Til regionen samlet er det mottatt kr ,- i testamentariske gaver. Normisjon Nordland Eiendom AS (NNE) Styret har i 2009 bestått av Øyvind Nordkil, styreleder, Jan Bårtvedt, styremedlem og Alf Henry Rasmussen. Rolf Arne Sivertsen har vært varamedlem. Regionstyret er selskapets generalforsamling. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- etter inntektsføring av garantiansvar kr ,-. Selskapet har en bankbeholdning på kr ,-, i tillegg kommer innskudd i Microcredit på kr ,-. Arbeidsmiljøet Utenom vårt leirsted, Karihaug, kjenner ikke regionstyret til at vår virksomhet har noen forurensende effekt på det ytre miljø. Karihaug må nødvendigvis kvitte seg med avfall, avløpsvann og lignende. Karihaug har gode avtaler, jevnlige inspeksjoner og rutiner som gjør at disse saksområdene blir ivaretatt på en betryggende måte. Det indre miljø i regionen er også godt. Samarbeid og forståelse avdelingene i mellom er godt. Kjønnsfordelingen er for ansatte pr , 3 menn og 3 kvinner. I regionstyret er det 5 kvinner og 2 menn. Sluttord og takk Det er umulig å kunne ta frem alle som har bidratt til regionens arbeid i Regionstyret vet likevel at uten all den forbønn, omtanke, omsorg og konkrete handlinger som mennesker rundt om i vår vidstrakte region har stått for, ville vi ikke kunnet gjøre noe for Guds rike. Regionstyret vil derfor varmt takke hver og en for det arbeid som er nedlagt. Vi ber Gud velsigne hver og en for det som er utført. Regionstyret takker derfor for forbønn, omsorg og for økonomisk støtte. Ikke minst en takk til de som åpner sine hjem for de som reiser med Guds ord. Hanne Tufthaug - styreleder Kristin Langvatn - styrets nestleder Unny Nome Sivertsen - styremedlem Ellen R Bergquist - styremedlem Olaf Fagereng - styremedlem Jan Arne Birkeli - styremedlem Elisabeth Olsen - styremedlem Øyvind Nordkil - ansattes representant Utdrag av referat Årsmøte Normisjon Nordland 1: Konstituering Leder Hanne Tufthaug åpnet årsmøtet og gikk gjennom dagsorden. Innkalling og konstituering ble foretatt med Per Kristian Skorpen og Kristin Langvatn som dirigenter. 2: Årsmelding 2009 Leder Hanne Tufthaug leste regionstyrets årsmelding 2009 Administrasjonsleder korrigerte tall j.fr. endelig regnskap. Regionårsmøtet godkjenner årsmelding 2009 med de korrigeringer som er gjort. >>> Fortsettelse side 9 4 Reдionblaд Nordland 2010

5 3: Regnskap 2009 Administrasjonsleder Øyvind Nordkil la fra årsregnskapet 2009 Spørsmål fra årsmøtet var bl.a: Hva ligger i «andre driftkostnader»? Kostnadsforskjell mellom misjonsbilen og bruk av privatbiler, hvor stor kostnadsbesparelsene ved ikke å bruke private biler. Ca kr. Flere gav utrykk for bekymring for stort underskudd i Acta og driften av Karihaug leirsted Testamentariske gaver utgjør merinntekt og siden ikke alle stillingene har vært besatt hele året viser derfor regnskapet mindre underskudd enn budsjettert. Det ble videre stilt spørsmål ved leirkostnader og realistisk leiepris på leirstedet. Det ble fra flere i årsmøtet ytret bekymring for regionens regnskapsunderskudd og regionstyret ble utfordret på å drøfte løsninger. Innspill vedrørende drift av Karihaug leirsted er ikke meldt som sak til årsmøtet og ble derfor oversendt til regionstyret for videre behandling. Regionsårsmøtet godkjenner regnskap : Budsjett 2010 Administrasjonsleder orienterte om ny ordning hva gjelder overføringer mellom region og hovedkontor; prosentvis overføring av det som går om hovedkontoret. Innspill fra årsmøtet var bl.a. bekymring for budsjettert underskudd. Hva kan regionstyret gjøre for å redusere kostnadene, og fokusere på fast givertjeneste for å øke inntekt. Det er budsjettert med besatte actastillinger f.o.m Regionsårsmøtet vedtar framlagt budsjett : Valg Valgene gav dette resultatet: A: Styremedlem: Håvard Losvik B: Varamedlemmer: 1: Ragnhild Bringslimark 2: Gunnlaug Nisja Selstad 3: Olaf Fagereng C: Revisor gjenvalgt D: Valgkomité: Anne Hov Lauritsen Kristian Kyllingstad Merete Johannesen 6: Årsmøtesaker a) Ny organisasjonsstruktur i Normisjon Leder Hanne Tufthaug presenterte forslag til den nye organisasjonsmodellen hvor hensikten er helhet: å frigjøre midler organisere - realisere oppdraget. Organiseringen skal tjene Normisjons visjon og oppdrag. Fra å være inndelt i 13 regioner er det foreslått en juridisk enhet med sentralt økonomi- og personalansvar. Ny modell med 6 avdelinger/knutepunkt inndelt i ca 30 strategiske distrikt. Det er videre foreslått å samle eiendom og skoledrift sentralt. Følgende er noen av innspillene fra debatten om saken. Saken om ny organisering engasjerte årsmøtet. Mange var bekymret for sammenslåing som innebærer hele Nord- Norge til en region. Det blir for stort og for lange avstander. Det er ikke ønskelig med et kontor i Tromsø for hele Nord- Norge. Det må satses mer aktivt der vi bor. Hvordan bruke frivillige forkynnere i distriktene Flere pekte på nødvendigheten av å tenke nytt, at det er behov for endring. Kan vi lære noe av de erfaringene andre selskap som NMS og NLM har gjort ved sin omorganisering. Det ble stilt spørsmål om vi vil tjene på å slå sammen vil dette frigjøre midler og muligheter til mer aktivitet. Endringer vil ikke gi de samme relasjoner mellom ansatte og foreningene. Nytenkning må til selv om vi ser mange problemer. Det er et problem å se for seg en sentralisering av budsjett og personalansvar. Vi må se på samarbeidsmuligheter lokalt, over de grenser som er i dag eksisterer mellom Ofoten Hålogaland, Harstadområdet. Det er ønskelig å ta med Lofoten i et lokalt samarbeid i denne delen av kretsen. Hvilken nærhet er viktig for hva og hvem for å drive bedre misjon. Det er mer penger nå enn før, vi må ha forventinger og fortelle om velsignelsen ved å gi. En må ikke henge seg opp i begrepet region, alt samles under ett sentralt med økonomi/regnkap, personalansvar, men distriktene blir mindre - det er bra. Trenger ikke forholde seg til hele området inndelingen blir en annen enn i dag. Tenke mer misjon, stategisk i distriktene. Kanskje kan en forening være som en «motor» for et område bruke frivillige predikanter, utløse midler, nådegaver. 1. Regionsårsmøtet går ikke inn for å samle hele Nord-Norge til en region, men ser positivt om områdetenkning. 2. Regionsårsmøtet går ikke inn for at hele organisasjonen samles inn under ett organisasjonsnummer. b) Samarbeid med region Nord Leder Hanne Tufthaug redegjorde for samtaler og kontakt mellom region Nordland og region Nord for om mulig å få til samarbeid. Utfordringene i Nord og Nordland er ganske like, hva kan vi gjøre felles vi fører regnskap sammen nå - Øyvind Nordkil fører allerede regnskapet for begge regionene, men går snart ut som pensjonist. Kan dette videreføres ev med et regnskapskontor lagt til Alta som kan føre eller organisasjonens regnskap? Det kan være ulike arrangement å samarbeide om. I grenseområdet Hålogaland, Ofoten og Harstad-området kan det utvikles konkret Actasamarbeid. Kretsstyret må drøfte hvor Actastillingene skal lokaliseres, ansvarsområde og samarbeidsmuligheter over kretsgrenser. Kanskje lokale foreninger kan ta ansvar for og finansiere egne stillinger, fast givertjeneste. Bekymring for at det ikke blir noe arbeid på Helgeland. Dette kan være en begynnelse. Ser det fornuftig å arbeide over fylkesgrenser. Ved samarbeid på tvers av regiongrenser er det to forskjellige arbeidsgivere, da må regionene være ganske sammenstemte. Det er ønskelig at kretsstyret går vider med samtaler med Nord. Regionsstyret i Nordland gis fullmakt til å fortsette drøftingene om et fornuftig samarbeid med region Nord. Konkrete samarbeidsprosjekter legges fram for regionstyret til avgjørelse. Vedtatt mot en stemme. c) Handlingsplan Regionleder Alf Henry Rasmussen orienterte kort om utsendt handlingsplan. Noe spørsmål fra årsmøtet gjaldt konkret om lotteriforberedelser, om Norpilot er tenkt brukt som verktøy, er det opprettet seniorutvalg i regionen. Regionleder gav svar på dette. Det er en utfordrende og konkret plan og det er viktig å tenke visjonært. Viktig å ha mål, noe å strekke seg mot som er konkret. Bl.a utfordre ungdom til å søke Gå ut senteret, samt motivere frivillige til å reise til foreninger. Arbeide videre med rekruttering. Regionsårsmøtet oversender handlingsprogrammet til regionstyret som grunnlagsdokument for en handlingsplan for perioden Reдionblaд Nordland

6 Tenpluggen på Sørarnøy Foto: Anne Brit Sukka Foto: Anne Brit Sukka Reiserute for Acta-ansatte Ingrid Anita Kristoffersen juni: sommerleir Vatnlia juli: Skjærgårds Music & Mission 29.juli-1.august: Sommer i Nord 1.august: siste arbeidsdag Anne Brit Sukka juni: sommerleir Karihaug 5.-9.juli: Action Nord 29.juli-1.august: Sommer i Nord Lagkonkurranser må til. Her er ett av lagene. Her spilles det Sokkefres Tidligere i vår fikk jeg meg en spennende tur til Sørarnøy, og fikk gleden av å besøke ungdomsklubben Tenpluggen der. Tenpluggen er en ungdomsklubb for de som går på ungdomsskolen og videregående. Øya er ikke så stor, så det er ikke så mange som er med, men det er tydelig å merke at den er viktig for de som er med. Vi startet kvelden med ballspill, og lærte noen nye leker. Så var det pause med mat og andakt, og i denne pausen tok jeg meg en prat med Karoline Birkeli (17) og Jørgen Kristian Mortensen (17) Hvorfor er dere med på Tenpluggen? Karoline: Det er artig, sosialt og så får vi trening Jørgen: Det er gøy, og så er det ikke så mye annet å finne på her Hva gjør dere på Tenpluggen? Karoline og Jørgen Vi spiller ballspill, har ulike aktiviteter, mat og andakt. Hva betyr klubben for dere? Jørgen: det er artig å møte folk, og viktig å ha et fritidstilbud. Karoline: Det er det eneste tilbudet for ungdommer på Arnøya, og derfor er det utrolig viktig. Det er en del ungdommer innom i løpet av kvelden. Noen er med og trener, noen står heller og prater. Men alle har et sted de kan møtes, og jeg merker det er viktig for dem. Harald Birkeli har drevet denne klubben i mange år, og ser hvor viktig det er. De har vanligvis med ledere fra Nordtun, Ungdom i Oppdrag sin base på Helgeland, men mellom jul og påske er de på Outreach (teamtur), og da er det godt å få besøk av andre. Anne Brit Sukka Det er godt å samles rundt korset før man skal legge seg Foto: Christer Solli Foto: Christer Solli Liv og røre i Ballangen Foto: Ingrid Anita Kristoffersen Jentene storkoser seg på leir 7. til 9. mai var det klart for tradisjonen barneleir i Ballangen! Vi holdt til på Bøstrand skole, der vi spiste, sov, og hadde alt opplegget. Temaet for helga var «Jesu Venner». Barna ble utfordret til å tenke gjennom hva en god venn er, og hvilken venn Jesus er. De fikk også dramatisert bibelhistorier som viser hvilken venn jesus var, også mens han gikk blant oss som menneske. Barna fikk også lære mye om menneskene og misjonsprosjektene til Acta og NMS U i Mali, både i å se bilder, prøve klær, lære noen ord og løse oppgaver. Ute hadde vi det også veldig gøy. Sporløype og andre leker hjalp til å få ut litt energi. På søndag fikk vi lov til å delta på gudstjeneste. Vi øvde på sanger som vi fikk lov til å synge der. Noen leste tekst, og på lørdag gikk vi i grupper og lagde forbønnen som noen av leirdeltakerne fikk lese opp på gudstjenesten. Alt gikk veldig fint, og leiren ble avsluttet rett etter kirkekaffen i kirka. Ingrid Anita Kristoffersen 10 Reдionblaд Nordland 2010

7 Andakt fra «loved andaktsbok» Adelsmenn. Anarkister. Alkoholikere. Arveløse Bønder i Brasil. Barn i Sudan. Besteforeldre i Kina Casanovaer. Cathrine Dronninger. Discodansere. Danskebåtfyllikere Egoister. Enker. Etniske minoriteter Forbrytere. Folk i Finland. Fotballspillere. Forslåtte Grever. Generaler. Gunde Svan Horer. Hedninger. Homofile Illegale immigranter. Indiske sikher. Innvandrere. Idoler Jøder. Julebukker. Judas. Jens Stoltenberg Konger. Krigsmenn. Kvinner Løgnere. Lovbrytere. Lavtlønnede. Liberale Mexikanske båtflyktninger. Metadonavhengige. Minstepensjonister. Mordere Nudister. Nihilister. Narsissister. Narkomane Osteopater. Ordførere Presidenter. Pinsevenner. Protestanter. Prester. Pensjonister. Popstjerner Qatar airways-ansatte. Quisling Renholdere. Rike. Ransmenn. Rullestolbrukere Sigøynere. Statsministere. Streikebrytere. Seksuelle misbrukere. Seksuelt misbrukte Talibantilhengere. Trubadurer. Teologer. Tenåringer. Tiggere. Tollere Usbekere. Uteliggere. Ufødte. Uintelligente Vantro. Venneløse. Vikarer. Voldtatte. Verdensmestere X-boksavhengige Ytremisjonærer. Yngre mosjonister Zanzibar-turister. Zen-buddhister. Zebrajegere Ærekrenkede. Ærekrenkere Øldrikkere. Ønskedrømmere. Østfoldinger Ålesund-innbyggere og alle bosatte i Århus kommune Leirer høst 2010 Vatnlia: sept: Lederkurs 1.-3.okt: 5.-7.klasse nov: 1.-4.klasse Karihaug: 1.-3.okt: 5.-7.klasse nov: 1.-4.klasse Andre leirer okt: Camp Nesna (for ungdomsskolen og videregående) Alle elsket av Gud. Gud bryr seg ikke om titler. Han setter ikke i bås. Han elsker. Ubetinget. Vanskelig å gripe i en verden preget av ondskap, katastrofer og brutte relasjoner. Å være elsket er vanskelig å forstå for mennesker som kanskje aldri har blitt elsket før. Det enkleste, det vakreste og det viktigste i vår kristne tro er et relevant, aktuelt og viktig budskap. I Norge. Og i resten av verden. Det er et unikt og personlig budskap. Det treffer. Barn og unge. Voksne og eldre. Det er så enkelt, men vanskelig, vakkert og viktig at det må sies om og om igjen. Det må ikke drukne i støyen. DET MÅ IKKE DRUKNE I STØYEN Det må sies og ropes. Synges og skrives. Det må stemples. Det må vises i livene våre. Det må smitte til folk vi møter. Det må trykkes på klærne vi bruker. På norsk. På engelsk. På alle verdens språk. Det enkle, men vanskelige, vakre og aller viktigste. Vi er elsket av Gud. Loved by God. Cathrine Haugeli Halvorsen Reдionblaд Nordland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Nordland Postboks BODØ oppslagstavle Basar på Reipå 21. april var det basar på Reipå menighetshus. Eva Sivertsen og Alf Henry Rasmussen deltok fra Normisjon i Bodø. En flott arrangementskomite fra Reipå i Meløy hadde samlet gevinster og stått for en flott kafe. Det kom inn vel kroner til Normisjon. Særlig imponerende var lovsangskoret Norlys under ledelse av organist Tor Einar Andersen i Meløy Trekningen er viktig på en basar. Her føres nummerbøtta av Karl Erik Selstad, mens organist Tor Einar Andersen trekker. Intet mindre enn imponerende var solosangen til døve Kim sammen med koret. Hilsen fra Landsstyret til årsmøtet: Høgskolelektor Tove Rustan Skaar hilste fra landsstyret til kretsårsmøtet. «Det som ikke skjer lokalt, skjer ikke» Viktig å finne gode løsninger, både sentralt, regionalt og lokalt. Utfordringer: få mest mulig misjon ut av de pengene vi har. Det er viktig at vi «henger sammen» og deler visjon, velsignelsen. Oppfordret oss til å følge med og se i stevnekatalogene på inspirerende, store stevner som arrangeres sentralt. Viktig å gjøre kjent studietilbudet Høgskolen i Staffelsgate i regionen. HUSK Giværstevnet juli. En uforglemmelig opplevelse! Uka etter Giværstevnet i Lofoten med team fra Rogaland. Sommer i Nord på Finnsnes 29. juli tom 1. august. Sommerens høydepunkt! Sensommerstevnet på Karihaug august. Pangstart før høsten! Oddvar Svalastog reiser på Helgeland uke 37 og 38 Grasrotandelen Normisjon region Nordland er nå tilsluttet det som kalles grasrotandelen innenfor systemet til Norsk Tipping på Hamar. Det er ikke slik at vi nå oppfordrer våre venner til å spille mest mulig på forskjellige spill. Vi er sant og si av den oppfatning at man kunne gi mer direkte til misjonsarbeidet. Men vi har hatt i tankene de som likevel synes det er moro og spennende å forsøke seg på et eller flere av spillene Norsk Tipping tilbyr. Ikke helt få, har vi erfart. Du kan nå be om at din grasrotandel går til oss. Organisasjonsnummeret vårt er Du må kanskje oppgi dette når du leverer inn. 5 % av det du spiller for havner da som gave på vår konto. Det er en annen grunn som er hovedsaken til at vi nå er registrert. Statsråd Giske lovet de frivillige organisasjonene kompensasjon for moms de betaler. Skulle organisasjonene få dette, måtte de registrere seg i grasrotandelen. Dermed tjener denne registreringen to gode formål. Både kan det gi noe inntekt fra spill, og det kan gi solide tilskudd fra moms en etter hvert. 12 Reдionblaд Nordland 2010

Påsketilbud på Karihaug

Påsketilbud på Karihaug Region Nordland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2009 årgang 6 Påsketilbud på Karihaug I de senere år har det ikke vært såkalte påskeleirer på Karihaug leirsted. Det blir det

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer