La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv"

Transkript

1 Region Nordland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juni/juli 2010 årgang 7 La det flotte SENSOMMERSTEVNET bli starten på høstens liv Her slapper staben av! Det kan også du gjøre på Sensommerstevnet. Sensommerstevnets tema dette året: En ny start sammen med Jesus Karihaug leirsted august 2010 VELKOMMEN til det kjente «SENSOMMERSTEVNET» på Karihaug leirsted! Her står vi sammen i Nordland: Normisjon. Misjonsselskapet og Norsk luthersk Misjonssamband. Velkommen til deg som har vært med før. Velkommen til deg som ikke har vært med før du omsluttes av et åpent fellesskap. Et særlig velkommen til deg som så Fra et tidligere møte med Anfinn Skaaheim og fullsatt sal. mange ganger har ønsket å komme, men ikke helt fått det til! La deg bevege denne gangen! Vi ønsker oss en inkluderende samling og ønsker ikke minst vår taler TROND PLADSEN hjertelig velkommen med den forventning at Ordet skal lyde til frigjøring og velsignelse. Trond Pladsen er nå administrasjonsleder i Normisjon. Han har tidligere bl. a. vært kretssekretær i Indremisjonen på Romerike, rektor på Gå-Ut-Senteret i Hurdal og kirkeverge i Nittedal kommune. Han både spiller gitar, synger og forkynner Guds Ord klart og forståelig. Program 2010: Fredag: Kveldsmat Åpningsmøte Kveldskaffe Lørdag: Frokost Bønnesamling Bibeltime Hvordan fornyes troens vei? Middag og eventuell middagskvil Bestyrer Laila Bleikvassli forbereder gode måltider på Karihaug Ettermiddagskaffe i peisestua Misjonsinformasjon Kveldsmat Festkveld, variert program m innslag fra alle tre organisasjoner Søndag: 09,00 Frokost Gudstjeneste i Bleikvassli kapell Middag og avslutning Opplysninger: Karihaug leirsted ligger i Bleikvassli, ca 22 km fra Korgen sentrum. Ta av fra E6 og følg Rv 806 til Bleikvassli. Reisemåte: Dersom du ikke har bil, kan tog tas til Bjerka stasjon. La oss få vite om dette så henter vi gjerne med bil på stasjonen. Priser: Voksne kr. 900,- Barn halv pris barn under 7 år gratis. Leie av sengetøy koster kr. 100,-. Fint om man tar med seg sitt eget. Arrangører er: Det norske Misjonsselskap Normisjon Norsk luthersk Misjonssamband Det blir anledning til å gi en gave til misjonsarbeidet. Påmelding til Normisjon innen 17. august 2010 Postboks 672, 8001 Bodø Tlf: e-post:

2 Alf Henry Rasmussen Regionleder i Region Nordland Region Nordland Betania, Kongensgate 12, Bodø Postboks 672, 8001 BODØ tlf E-post: Bankgiro: Regionleder Alf Henry Rasmussen E-post: Mobiltlf i arbeidstiden: Administrasjonsleder Øyvind Nordkil E-post: Mobiltlf i arbeidstiden: Barne- og ungdomsarbeidere Ingrid Anita Kristoffersen, ettåring Tlf.: Anne Brit Sukka, barne- og ungdomsarbeider Tlf.: Forkynner Magnar Zahl, Nordal griegsv 23, 8800 Sandnessjøen Tlf E- post: Regionstyret Hanne Tufthaug Kristin Langvatn Unny Nome Sivertsen Jan Arne Birkeli Elisabeth Olsen Håvard Losvik Silje Mork (Acta) Varamedlemmer: Ragnhild Bringslimark Gunnlag Nisja Selstad Olaf Fagereng Ac t a -styret: Silje Mork, formann i styret Ole Marcelius Sivertsen Karoline Birkeli Ann-Louise Hansen Ingrid Kyllingstad Karihaug leirsted 8647 Bleikvasslia Tlf Laila Bleikvassli, husmor N O R LY S E T N R. 3 / Å R G A N G 7 Ansvarlig redaktør Alf Henry Rasmussen FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Helene Camilla Titterud Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1050 Utkommer med seks nummer i året. Endelig kom det varme i luften et par dager. Varmen vi venter på gjennom en lang vinter. Men den kom ikke med bare lykke. Vinteren holdt jorden i fast grep og sneen som smeltet ble til rennende vann over telen i jorden. For noen ble det katastrofe. Vi føler med de som ble tatt av raset i fjellet over Hattfjelldal. Livets skjørhet kan komme så uendelig nært noen ganger. Kanskje trenger vi å bli minnet om dette fra tid til annen. Det er nesten som om vi har utviklet en slags tro på egen udødelighet. Vi som har så mye kan da umulig avslutte livet så tidlig? Men det kan vi altså. Til sorg for oss som står igjen. Og vi kan ingen ting ta med oss dit vi går, sang Cornelis Vresvijk. Det siste forteller skriften oss også. Så hvorfor satse så mye på alt vi ikke får med oss til den andre siden? Kunne det vært benyttet annerledes den tid vi har her? Ikke minst, kunne livet vært benyttet annerledes enn til jaget etter materielle goder? Kunne livet etter døden vært forberedt bedre? Vi hadde årsmøte på Stokmarknes helga rundt første mai. Årsmeldingen og referatet derfra leser du annet steds i Nor-Lyset. Men noen refleksjoner skal gjøres her. Bring det videre, var Tove Rustan Skaars klare oppfordring. Hva da? Evangeliet om frelse, så klart. Det vi selv har fått del i er så revolusjonerende gode nyheter at det ikke kan gjemmes i f. eks. Vår og årsmøte en nattbordskuff. Livet vi selv lever er den åpneste boken vår neste kan lese i. Og når undringen kommer er ordene om Jesus det viktigste vi kan bidra med. Ikke ovenfra og ned. Ikke med misstanken om «hva vil nå du da» liggende tykt utenpå oss. Ikke med misstroens furer risset inn i vårt ansikt. Det er tiltroen til Jesus kjærlighet til alle Guds mennesker som skal prege våre liv. Så høyt har Gud elsket verden Da må ikke vi hate, forakte eller skyve fra oss verdens mennesker. De har behov av troen på Jesus forsoningsverk. Som igjen må formidles i kjærlighet. Dette gjelder i Norge. «Lær oss å se hva du har ment med at vi bor der vi bor», synger vi fra Sangboken. Det gjelder for alle folkeslag. Evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, så skal enden komme står det hos Matteus. Men hvordan skal de komme til tro dersom ingen bringer budskapet? I region Nordland ber vi om at minst to må melde seg til tjeneste ute i løpet av året. I region Nordland er det to ledige stillinger i barne- og ungdomsarbeidet. Hvem vil arbeide blant de yngre for at troen skal ta bolig i unge hjerter? Region Nordland må arbeide videre i kjærlighetens offensive Ånd. Stoff-frist til neste nummer er 9. august Reдionblaд Nordland 2010

3 Regionstyrets årsmelding 2009 Normisjon, region Nordland består for det meste av ofte mindre foreninger spredt rundt om i et vidstrakt fylke. Samt en rekke enkeltpersoner også med lang geografisk avstand til foreninger og andre sentra i fylket. Regionstyret kan ikke melde om vekst i det voksne arbeidet med tanke på nye foreninger. Noen steder har nok enkeltpersoner kommet med i det eksisterende arbeidet. Men arbeidet i Nordland er først og fremst et nybrottsarbeid. Vi forventer vekst, men kan ikke si når den vil komme. Vår tro er at ved å ta godt vare på de eksisterende grupper ved besøk og møter etter tradisjonelt opplegg, legger vi grunnen til en bønnering om nybrottsarbeidet. Og våre litt større felles arrangementer gir livspust til både det eksisterende og de nye, spede spirer som vokser frem. I så måte fungerer mannshelg, kvinnehelg, sensommerstevne og adventssamling på Karihaug leirsted utmerket. Men de lange avstandene i fylket utelukker mange fra å delta såpass langt sør i regionen. I den nordlige del har fellesarrangementet «Sommer i Nord» betydd svært mye. Personalet For 2009 har personalet bestått av Alf Henry Rasmussen (regionleder hele året), Magnar Zahl (forkynner, hele året), Øyvind Nordkil, administrasjonsleder hele året, Laila Bleikvassli (husmor Karihaug leirsted, hele året), Anne Brit Sukka (barne- og ungdomsarbeider hele året), Ingrid Anita Kristoffersen, (ettåring fra ) Sarah Ørnevik, (barne- og ungdomsarbeider 100% mellom 1.8. og og 50 % resten av året.). Særlig må nevnes avgått regionleder, Eva Sivertsen. Hun har reist mye i regionen, vært ansvarlig for julesalgene og ellers deltatt aktivt i regionens liv, f. eks. på Karihaug. Foreningene Det voksne arbeidet har ved utgangen av registrerte foreninger. Det er ikke registrert nye og det er to i avgang fra året før. Men et stort lyspunkt har det vært at Bodø Normisjon har ansatt Kristian Kyllingstad i 50 % stilling. Dermed tas det et krafttak for å få arbeidet knyttet til Betania opp på et høyere nivå. Av enkeltmedlemmer er det registrert 35 stk, det samme som i fjor. For barne- og ungdomsarbeidet vises det til eget avsnitt i årsmeldingen. Regionstyret Årsmøtet i 2009 ble holdt på Betania i Bodø. Regionstyret besto frem til årsmøtet 2009 av: Hanne Tufthaug, styreleder, Kristin Langvatn, nestleder, Unny Nome Sivertsen, Ellen Bergquist, Olaf Fagereng, Peter Julander, Sigrun Sivertsen med vara: Elisabeth Olsen, Ragnhild Bringslimark, Karl Erik Selstad. Eirin Figenschau har vært Actas representant og Øyvind Nordkil de ansattes representant. Fra årsmøtet 2009 besto styret av Hanne Tufthaug, styreleder, Kristin Langvatn, nestleder, Unny Nome Sivertsen, Ellen Bergquist, Olaf Fagereng, Jan Arne Birkeli, Elisabeth Olsen med vara Karl Erik Selstad, Sigrun Sivertsen, Ragnhild Bringslimark. Ole Marcelius Sivertsen har vært Actas representant og Øyvind Nordkil de ansattes representant. Styret har hatt 5 møter i 2009 og behandlet 39 saker. Mellom flere saker kan nevnes: Omorganisering av Normisjon, leting etter ny regionleder, arbeidssituasjonen i regionen. Acta barn- og unge i Normisjon I 2009 har Anne Brit Sukka fortsatt som ansatt i Acta-arbeidet. Etter at det ble klart at man måtte oppgi å plassere Actaarbeiderne en og en rundt om i regionen, ønsket regionstyret å prøve ut en modell som samlet de tre stillingene i Bodø. Tanken var at de skulle fungere som et team, med den fleksibilitet som dette ville gi. Utenom Sukka var man heldig og fikk ansatt Sarah Ørnevik i fast stilling og Ingrid Anita Kristoffersen som ettåring. En fikk av forskjellige grunner ikke utprøvd denne modellen i praksis. Sarah Ørnevik sa opp sin stilling tidlig på høsten, men fungerte ut høstsemesteret. Ingrid Anita har fulgt opp sin stilling med å følge TT-linja på bibelskolen i Grimstad og hatt sin praksis i Nordland. Vi knytter fortsatt store forventninger til nyetableringer i regionen gjennom Actas arbeid. Det vises til egen årsmelding for Acta. Karihaug leirsted Leirstedet som ligger i Bleikvassli i Korgen, har i 2009 hatt 27 arrangementer, hvorav 12 er Normisjons egne. Imidlertid går leirstedet stadig med store underskudd. Det har ikke lyktes å få opp utleien i så stor grad at stedet drives med en akseptabel økonomi. Nå må det ikke glemmes at leirstedet er et godt redskap i tjenesten for Guds rike. Stadig nye finner veien til samfunn med Jesus Kristus gjennom arrangementer på Karihaug. Styret for Karihaug arbeider med en bedre markedsføring av stedet.

4 Møtevirksomheten I tillegg til de ansatte har regionen hatt besøk av Anfin Skaaheim, Martha Irene Eriksrød, Randi Buflaten, Svein Granerud, Toralf Steinsland, Tor Bringaker og Kurt Hjemdal i møtevirksomhet. Store deler av regionen har hatt besøk, og anslagsvis 200 møter av forskjellig karakter er arrangert. Dessverre var Åge Hunnestad fortsatt syk og kunne ikke gjennomføre en planlagt reiserute før jul. Det nevnes også her Eva Sivertsens fortsatt store innsats i regionen. Nytt av året er konsentrerte krafttak i en mindre del av regionen. I 2009 ble Meløy, Ofoten og Hemnes besøkt av regionens samlede styrker. Vårt håp er å kunne gi støtet til nytt arbeid ved siden av å oppmuntre det bestående. Det er viktig å besøke det bestående arbeidet. Ny inspirasjon kan fås, motløshet skiftet ut med kraft og påminnelse om at vi stadig må se oss om etter mennesker Gud vil ha inn i sin troende skare. Like viktig er det å søke etter mennesker som kan ta opp nytt arbeid på sitt sted eller komme med i det fellesskap som enkeltmedlemskap er. Tradisjonen tro ble det avviklet en rekke arrangementer rundt om i regionen. Mellom slike kan nevnes: Årsmøtet i Bodø Fellesmøte for Vesterålen på Stokmarknes Mannshelg og kvinnehelg på Karihaug Adventssamling på Karihaug Medarrangør av «Sommer i Nord» på Finnsnes Julesalg/basar på Sandnessjøen, Onøy, Bodø og Sortland Høstfest og sommerstevne på Givær Kristi Himmelfartstevne på Skjerstad Sensommerstevne på Karihaug Misjonsstevne på Helligvær Menighet og misjon Alf Henry Rasmussen har hele året vært Normisjons representant i SMM i Sør- Hålogaland med Øyvind Nordkil som vararepresentant. Normisjon i Nordland har fortsatt et stort antall menigheter som ønsker å ha et ytre-misjonsprosjekt sammen med oss. Det har vært en rekke misjonsmøter sammen med menighetene hvor informasjon og forkynnelse har blitt gitt videre. Høsten 2009 bestemte alle fem menighetene i Vestvågøy seg for å ta Okhaldhunga sykehus i Nepal som sine SMM-prosjekter. Nor-Lyset Meldingsbladet vårt kommer med 6 nummer i året. Det inneholder også en egen seksjon med meldinger fra sentralt hold. Utsendt opplag er i underkant av 1000 eks. Bladet samproduseres med de øvrige regionenes blader. Økonomisk deltar bladet også i innsamlingsarbeidet til bestemte formål, og er en god inntektskilde slik sett. Økonomi Til hovedkontoret er det i 2009 overført kr ,-. Fra Normisjon Nordland Eiendom (NNE) er det overført et aksjeutbytte på kr ,- til regionen. Regnskapet viser et overskudd for regionen på kr ,-. Karihaug leirsted har et underskudd på kr ,-. Acta har et underskudd på kr ,-. Samlet gir dette et underskudd på kr ,-. Til regionen samlet er det mottatt kr ,- i testamentariske gaver. Normisjon Nordland Eiendom AS (NNE) Styret har i 2009 bestått av Øyvind Nordkil, styreleder, Jan Bårtvedt, styremedlem og Alf Henry Rasmussen. Rolf Arne Sivertsen har vært varamedlem. Regionstyret er selskapets generalforsamling. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- etter inntektsføring av garantiansvar kr ,-. Selskapet har en bankbeholdning på kr ,-, i tillegg kommer innskudd i Microcredit på kr ,-. Arbeidsmiljøet Utenom vårt leirsted, Karihaug, kjenner ikke regionstyret til at vår virksomhet har noen forurensende effekt på det ytre miljø. Karihaug må nødvendigvis kvitte seg med avfall, avløpsvann og lignende. Karihaug har gode avtaler, jevnlige inspeksjoner og rutiner som gjør at disse saksområdene blir ivaretatt på en betryggende måte. Det indre miljø i regionen er også godt. Samarbeid og forståelse avdelingene i mellom er godt. Kjønnsfordelingen er for ansatte pr , 3 menn og 3 kvinner. I regionstyret er det 5 kvinner og 2 menn. Sluttord og takk Det er umulig å kunne ta frem alle som har bidratt til regionens arbeid i Regionstyret vet likevel at uten all den forbønn, omtanke, omsorg og konkrete handlinger som mennesker rundt om i vår vidstrakte region har stått for, ville vi ikke kunnet gjøre noe for Guds rike. Regionstyret vil derfor varmt takke hver og en for det arbeid som er nedlagt. Vi ber Gud velsigne hver og en for det som er utført. Regionstyret takker derfor for forbønn, omsorg og for økonomisk støtte. Ikke minst en takk til de som åpner sine hjem for de som reiser med Guds ord. Hanne Tufthaug - styreleder Kristin Langvatn - styrets nestleder Unny Nome Sivertsen - styremedlem Ellen R Bergquist - styremedlem Olaf Fagereng - styremedlem Jan Arne Birkeli - styremedlem Elisabeth Olsen - styremedlem Øyvind Nordkil - ansattes representant Utdrag av referat Årsmøte Normisjon Nordland 1: Konstituering Leder Hanne Tufthaug åpnet årsmøtet og gikk gjennom dagsorden. Innkalling og konstituering ble foretatt med Per Kristian Skorpen og Kristin Langvatn som dirigenter. 2: Årsmelding 2009 Leder Hanne Tufthaug leste regionstyrets årsmelding 2009 Administrasjonsleder korrigerte tall j.fr. endelig regnskap. Regionårsmøtet godkjenner årsmelding 2009 med de korrigeringer som er gjort. >>> Fortsettelse side 9 4 Reдionblaд Nordland 2010

5 3: Regnskap 2009 Administrasjonsleder Øyvind Nordkil la fra årsregnskapet 2009 Spørsmål fra årsmøtet var bl.a: Hva ligger i «andre driftkostnader»? Kostnadsforskjell mellom misjonsbilen og bruk av privatbiler, hvor stor kostnadsbesparelsene ved ikke å bruke private biler. Ca kr. Flere gav utrykk for bekymring for stort underskudd i Acta og driften av Karihaug leirsted Testamentariske gaver utgjør merinntekt og siden ikke alle stillingene har vært besatt hele året viser derfor regnskapet mindre underskudd enn budsjettert. Det ble videre stilt spørsmål ved leirkostnader og realistisk leiepris på leirstedet. Det ble fra flere i årsmøtet ytret bekymring for regionens regnskapsunderskudd og regionstyret ble utfordret på å drøfte løsninger. Innspill vedrørende drift av Karihaug leirsted er ikke meldt som sak til årsmøtet og ble derfor oversendt til regionstyret for videre behandling. Regionsårsmøtet godkjenner regnskap : Budsjett 2010 Administrasjonsleder orienterte om ny ordning hva gjelder overføringer mellom region og hovedkontor; prosentvis overføring av det som går om hovedkontoret. Innspill fra årsmøtet var bl.a. bekymring for budsjettert underskudd. Hva kan regionstyret gjøre for å redusere kostnadene, og fokusere på fast givertjeneste for å øke inntekt. Det er budsjettert med besatte actastillinger f.o.m Regionsårsmøtet vedtar framlagt budsjett : Valg Valgene gav dette resultatet: A: Styremedlem: Håvard Losvik B: Varamedlemmer: 1: Ragnhild Bringslimark 2: Gunnlaug Nisja Selstad 3: Olaf Fagereng C: Revisor gjenvalgt D: Valgkomité: Anne Hov Lauritsen Kristian Kyllingstad Merete Johannesen 6: Årsmøtesaker a) Ny organisasjonsstruktur i Normisjon Leder Hanne Tufthaug presenterte forslag til den nye organisasjonsmodellen hvor hensikten er helhet: å frigjøre midler organisere - realisere oppdraget. Organiseringen skal tjene Normisjons visjon og oppdrag. Fra å være inndelt i 13 regioner er det foreslått en juridisk enhet med sentralt økonomi- og personalansvar. Ny modell med 6 avdelinger/knutepunkt inndelt i ca 30 strategiske distrikt. Det er videre foreslått å samle eiendom og skoledrift sentralt. Følgende er noen av innspillene fra debatten om saken. Saken om ny organisering engasjerte årsmøtet. Mange var bekymret for sammenslåing som innebærer hele Nord- Norge til en region. Det blir for stort og for lange avstander. Det er ikke ønskelig med et kontor i Tromsø for hele Nord- Norge. Det må satses mer aktivt der vi bor. Hvordan bruke frivillige forkynnere i distriktene Flere pekte på nødvendigheten av å tenke nytt, at det er behov for endring. Kan vi lære noe av de erfaringene andre selskap som NMS og NLM har gjort ved sin omorganisering. Det ble stilt spørsmål om vi vil tjene på å slå sammen vil dette frigjøre midler og muligheter til mer aktivitet. Endringer vil ikke gi de samme relasjoner mellom ansatte og foreningene. Nytenkning må til selv om vi ser mange problemer. Det er et problem å se for seg en sentralisering av budsjett og personalansvar. Vi må se på samarbeidsmuligheter lokalt, over de grenser som er i dag eksisterer mellom Ofoten Hålogaland, Harstadområdet. Det er ønskelig å ta med Lofoten i et lokalt samarbeid i denne delen av kretsen. Hvilken nærhet er viktig for hva og hvem for å drive bedre misjon. Det er mer penger nå enn før, vi må ha forventinger og fortelle om velsignelsen ved å gi. En må ikke henge seg opp i begrepet region, alt samles under ett sentralt med økonomi/regnkap, personalansvar, men distriktene blir mindre - det er bra. Trenger ikke forholde seg til hele området inndelingen blir en annen enn i dag. Tenke mer misjon, stategisk i distriktene. Kanskje kan en forening være som en «motor» for et område bruke frivillige predikanter, utløse midler, nådegaver. 1. Regionsårsmøtet går ikke inn for å samle hele Nord-Norge til en region, men ser positivt om områdetenkning. 2. Regionsårsmøtet går ikke inn for at hele organisasjonen samles inn under ett organisasjonsnummer. b) Samarbeid med region Nord Leder Hanne Tufthaug redegjorde for samtaler og kontakt mellom region Nordland og region Nord for om mulig å få til samarbeid. Utfordringene i Nord og Nordland er ganske like, hva kan vi gjøre felles vi fører regnskap sammen nå - Øyvind Nordkil fører allerede regnskapet for begge regionene, men går snart ut som pensjonist. Kan dette videreføres ev med et regnskapskontor lagt til Alta som kan føre eller organisasjonens regnskap? Det kan være ulike arrangement å samarbeide om. I grenseområdet Hålogaland, Ofoten og Harstad-området kan det utvikles konkret Actasamarbeid. Kretsstyret må drøfte hvor Actastillingene skal lokaliseres, ansvarsområde og samarbeidsmuligheter over kretsgrenser. Kanskje lokale foreninger kan ta ansvar for og finansiere egne stillinger, fast givertjeneste. Bekymring for at det ikke blir noe arbeid på Helgeland. Dette kan være en begynnelse. Ser det fornuftig å arbeide over fylkesgrenser. Ved samarbeid på tvers av regiongrenser er det to forskjellige arbeidsgivere, da må regionene være ganske sammenstemte. Det er ønskelig at kretsstyret går vider med samtaler med Nord. Regionsstyret i Nordland gis fullmakt til å fortsette drøftingene om et fornuftig samarbeid med region Nord. Konkrete samarbeidsprosjekter legges fram for regionstyret til avgjørelse. Vedtatt mot en stemme. c) Handlingsplan Regionleder Alf Henry Rasmussen orienterte kort om utsendt handlingsplan. Noe spørsmål fra årsmøtet gjaldt konkret om lotteriforberedelser, om Norpilot er tenkt brukt som verktøy, er det opprettet seniorutvalg i regionen. Regionleder gav svar på dette. Det er en utfordrende og konkret plan og det er viktig å tenke visjonært. Viktig å ha mål, noe å strekke seg mot som er konkret. Bl.a utfordre ungdom til å søke Gå ut senteret, samt motivere frivillige til å reise til foreninger. Arbeide videre med rekruttering. Regionsårsmøtet oversender handlingsprogrammet til regionstyret som grunnlagsdokument for en handlingsplan for perioden Reдionblaд Nordland

6 Tenpluggen på Sørarnøy Foto: Anne Brit Sukka Foto: Anne Brit Sukka Reiserute for Acta-ansatte Ingrid Anita Kristoffersen juni: sommerleir Vatnlia juli: Skjærgårds Music & Mission 29.juli-1.august: Sommer i Nord 1.august: siste arbeidsdag Anne Brit Sukka juni: sommerleir Karihaug 5.-9.juli: Action Nord 29.juli-1.august: Sommer i Nord Lagkonkurranser må til. Her er ett av lagene. Her spilles det Sokkefres Tidligere i vår fikk jeg meg en spennende tur til Sørarnøy, og fikk gleden av å besøke ungdomsklubben Tenpluggen der. Tenpluggen er en ungdomsklubb for de som går på ungdomsskolen og videregående. Øya er ikke så stor, så det er ikke så mange som er med, men det er tydelig å merke at den er viktig for de som er med. Vi startet kvelden med ballspill, og lærte noen nye leker. Så var det pause med mat og andakt, og i denne pausen tok jeg meg en prat med Karoline Birkeli (17) og Jørgen Kristian Mortensen (17) Hvorfor er dere med på Tenpluggen? Karoline: Det er artig, sosialt og så får vi trening Jørgen: Det er gøy, og så er det ikke så mye annet å finne på her Hva gjør dere på Tenpluggen? Karoline og Jørgen Vi spiller ballspill, har ulike aktiviteter, mat og andakt. Hva betyr klubben for dere? Jørgen: det er artig å møte folk, og viktig å ha et fritidstilbud. Karoline: Det er det eneste tilbudet for ungdommer på Arnøya, og derfor er det utrolig viktig. Det er en del ungdommer innom i løpet av kvelden. Noen er med og trener, noen står heller og prater. Men alle har et sted de kan møtes, og jeg merker det er viktig for dem. Harald Birkeli har drevet denne klubben i mange år, og ser hvor viktig det er. De har vanligvis med ledere fra Nordtun, Ungdom i Oppdrag sin base på Helgeland, men mellom jul og påske er de på Outreach (teamtur), og da er det godt å få besøk av andre. Anne Brit Sukka Det er godt å samles rundt korset før man skal legge seg Foto: Christer Solli Foto: Christer Solli Liv og røre i Ballangen Foto: Ingrid Anita Kristoffersen Jentene storkoser seg på leir 7. til 9. mai var det klart for tradisjonen barneleir i Ballangen! Vi holdt til på Bøstrand skole, der vi spiste, sov, og hadde alt opplegget. Temaet for helga var «Jesu Venner». Barna ble utfordret til å tenke gjennom hva en god venn er, og hvilken venn Jesus er. De fikk også dramatisert bibelhistorier som viser hvilken venn jesus var, også mens han gikk blant oss som menneske. Barna fikk også lære mye om menneskene og misjonsprosjektene til Acta og NMS U i Mali, både i å se bilder, prøve klær, lære noen ord og løse oppgaver. Ute hadde vi det også veldig gøy. Sporløype og andre leker hjalp til å få ut litt energi. På søndag fikk vi lov til å delta på gudstjeneste. Vi øvde på sanger som vi fikk lov til å synge der. Noen leste tekst, og på lørdag gikk vi i grupper og lagde forbønnen som noen av leirdeltakerne fikk lese opp på gudstjenesten. Alt gikk veldig fint, og leiren ble avsluttet rett etter kirkekaffen i kirka. Ingrid Anita Kristoffersen 10 Reдionblaд Nordland 2010

7 Andakt fra «loved andaktsbok» Adelsmenn. Anarkister. Alkoholikere. Arveløse Bønder i Brasil. Barn i Sudan. Besteforeldre i Kina Casanovaer. Cathrine Dronninger. Discodansere. Danskebåtfyllikere Egoister. Enker. Etniske minoriteter Forbrytere. Folk i Finland. Fotballspillere. Forslåtte Grever. Generaler. Gunde Svan Horer. Hedninger. Homofile Illegale immigranter. Indiske sikher. Innvandrere. Idoler Jøder. Julebukker. Judas. Jens Stoltenberg Konger. Krigsmenn. Kvinner Løgnere. Lovbrytere. Lavtlønnede. Liberale Mexikanske båtflyktninger. Metadonavhengige. Minstepensjonister. Mordere Nudister. Nihilister. Narsissister. Narkomane Osteopater. Ordførere Presidenter. Pinsevenner. Protestanter. Prester. Pensjonister. Popstjerner Qatar airways-ansatte. Quisling Renholdere. Rike. Ransmenn. Rullestolbrukere Sigøynere. Statsministere. Streikebrytere. Seksuelle misbrukere. Seksuelt misbrukte Talibantilhengere. Trubadurer. Teologer. Tenåringer. Tiggere. Tollere Usbekere. Uteliggere. Ufødte. Uintelligente Vantro. Venneløse. Vikarer. Voldtatte. Verdensmestere X-boksavhengige Ytremisjonærer. Yngre mosjonister Zanzibar-turister. Zen-buddhister. Zebrajegere Ærekrenkede. Ærekrenkere Øldrikkere. Ønskedrømmere. Østfoldinger Ålesund-innbyggere og alle bosatte i Århus kommune Leirer høst 2010 Vatnlia: sept: Lederkurs 1.-3.okt: 5.-7.klasse nov: 1.-4.klasse Karihaug: 1.-3.okt: 5.-7.klasse nov: 1.-4.klasse Andre leirer okt: Camp Nesna (for ungdomsskolen og videregående) Alle elsket av Gud. Gud bryr seg ikke om titler. Han setter ikke i bås. Han elsker. Ubetinget. Vanskelig å gripe i en verden preget av ondskap, katastrofer og brutte relasjoner. Å være elsket er vanskelig å forstå for mennesker som kanskje aldri har blitt elsket før. Det enkleste, det vakreste og det viktigste i vår kristne tro er et relevant, aktuelt og viktig budskap. I Norge. Og i resten av verden. Det er et unikt og personlig budskap. Det treffer. Barn og unge. Voksne og eldre. Det er så enkelt, men vanskelig, vakkert og viktig at det må sies om og om igjen. Det må ikke drukne i støyen. DET MÅ IKKE DRUKNE I STØYEN Det må sies og ropes. Synges og skrives. Det må stemples. Det må vises i livene våre. Det må smitte til folk vi møter. Det må trykkes på klærne vi bruker. På norsk. På engelsk. På alle verdens språk. Det enkle, men vanskelige, vakre og aller viktigste. Vi er elsket av Gud. Loved by God. Cathrine Haugeli Halvorsen Reдionblaд Nordland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Nordland Postboks BODØ oppslagstavle Basar på Reipå 21. april var det basar på Reipå menighetshus. Eva Sivertsen og Alf Henry Rasmussen deltok fra Normisjon i Bodø. En flott arrangementskomite fra Reipå i Meløy hadde samlet gevinster og stått for en flott kafe. Det kom inn vel kroner til Normisjon. Særlig imponerende var lovsangskoret Norlys under ledelse av organist Tor Einar Andersen i Meløy Trekningen er viktig på en basar. Her føres nummerbøtta av Karl Erik Selstad, mens organist Tor Einar Andersen trekker. Intet mindre enn imponerende var solosangen til døve Kim sammen med koret. Hilsen fra Landsstyret til årsmøtet: Høgskolelektor Tove Rustan Skaar hilste fra landsstyret til kretsårsmøtet. «Det som ikke skjer lokalt, skjer ikke» Viktig å finne gode løsninger, både sentralt, regionalt og lokalt. Utfordringer: få mest mulig misjon ut av de pengene vi har. Det er viktig at vi «henger sammen» og deler visjon, velsignelsen. Oppfordret oss til å følge med og se i stevnekatalogene på inspirerende, store stevner som arrangeres sentralt. Viktig å gjøre kjent studietilbudet Høgskolen i Staffelsgate i regionen. HUSK Giværstevnet juli. En uforglemmelig opplevelse! Uka etter Giværstevnet i Lofoten med team fra Rogaland. Sommer i Nord på Finnsnes 29. juli tom 1. august. Sommerens høydepunkt! Sensommerstevnet på Karihaug august. Pangstart før høsten! Oddvar Svalastog reiser på Helgeland uke 37 og 38 Grasrotandelen Normisjon region Nordland er nå tilsluttet det som kalles grasrotandelen innenfor systemet til Norsk Tipping på Hamar. Det er ikke slik at vi nå oppfordrer våre venner til å spille mest mulig på forskjellige spill. Vi er sant og si av den oppfatning at man kunne gi mer direkte til misjonsarbeidet. Men vi har hatt i tankene de som likevel synes det er moro og spennende å forsøke seg på et eller flere av spillene Norsk Tipping tilbyr. Ikke helt få, har vi erfart. Du kan nå be om at din grasrotandel går til oss. Organisasjonsnummeret vårt er Du må kanskje oppgi dette når du leverer inn. 5 % av det du spiller for havner da som gave på vår konto. Det er en annen grunn som er hovedsaken til at vi nå er registrert. Statsråd Giske lovet de frivillige organisasjonene kompensasjon for moms de betaler. Skulle organisasjonene få dette, måtte de registrere seg i grasrotandelen. Dermed tjener denne registreringen to gode formål. Både kan det gi noe inntekt fra spill, og det kan gi solide tilskudd fra moms en etter hvert. 12 Reдionblaд Nordland 2010

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Bodø Normisjon ny arbeider!

Bodø Normisjon ny arbeider! Region Nordland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Bodø Normisjon ny arbeider! På styremøte den 20. april vedtok Bodø Normisjon å ansette Kristian Kyllingstad i 50

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Magnar Zahl ny regionleder i Nordland

Magnar Zahl ny regionleder i Nordland Region Nordland Foto: Stockbyte Foto: Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Magnar Zahl ny regionleder i Nordland Magnar i god samtale med en annen fisker, Svenn Magnus Olsen fra

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fra Sørlandet til Steigen

Fra Sørlandet til Steigen Region Nordland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 årgang 7 Fra Sørlandet til Steigen For ca et kvart århundre siden fant to sørlandsjenter hver sin bror i Helnessund i Steigen.

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte april 2012

Normisjon Landsstyrets møte april 2012 Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer!

Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer! actaposten 03/07 Årgang 07 Hei, og takk for sist! Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer! Fikk du ikke vært på

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Transformation Burundi - 5

Transformation Burundi - 5 1 2 4 lorem Infobrev ipsum Sommeren 2014 problemnr., dato Transformation Burundi - 5 Fredag 8. august til lørdag 23. august 2014 Presentasjoner Her er teamet på tre: Andreas Woie er pastor i Sandnes og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer