Nr. 3 - oktober Fagblad om yrkesopplæring. Tema: Snekker n Yrkesfagutvalget. Søtt og rundt. Maskinen som kan alt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 - oktober 2007. Fagblad om yrkesopplæring. Tema: Snekker n 12-18. Yrkesfagutvalget. Søtt og rundt. Maskinen som kan alt"

Transkript

1 Nr. 3 - oktober 2007 Fagblad om yrkesopplæring Tema: Snekker n Yrkesfagutvalget Søtt og rundt Maskinen som kan alt

2 Innhold Redaktørens spalte 3 Maskinen som kan alt 4 Arktisk energi 6 Søtt og rundt og varmt og godt 8 Læreplaner og dannelse 11 Tema: Snekker n Europeisk kvalitetssamarbeid 19 Yrkesopplæring i Litauen 20 Forbundskommentaren 21 Variert yrke, god lønn 22 Statsråd med fagbrev 25 Nordkapp vgs - verdens nordligste 26 Flott matmagasin med manifest 29 Vil styrke tradisjonelle håndverksfag 29 Skal ha yrkesopplæring med høy kvalitet 30 Vi skal forbedre noe som vi kan være stolte av 31 Må jobbe hardt og langsiktig 32 VOX - en pådriver og tilrettelegger 34 EL-resolusjon: 6 avgjørende punkter 36 Fagnytt 36 Matsiden 38 Forsidebildet viser lærling Silje Irene Berg ved Ødegaard Snekkerverksted. Foto Petter Opperud

3 YRKE - oktober Redaktørens Spalte Bedre fag- og yrkesopplæring S tatsråd Øystein Djupedal har oppnevnt et utvalg som skal se på endringsbehov i fag- og yrkesopplæringen. Utvalget skal komme med forslag til tiltak som vil bidra til en fag- og yrkesopplæring som har høy kvalitet og relevans, og som fremstår som et attraktivt og fremtidsrettet alternativ for utdanningssøkende. Utvalget skal ledes av SRY-leder Rolf Jørn Karlsen fra LO. Utdanningsforbundets nestleder Per Aahlin er oppnevnt som medlem av utvalget. YRKE stiller seg selvsagt svært positivt til et slikt utvalg. Selv om Norge på mange måter kan sies å ha verdens beste yrkesopplæring, så er der helt klart sider ved dagens system som kan forbedres. Blant de sterke sidene ved dagens norske system er at ungdom har lovfestet rett til opplæring fram til yrkeskompetanse, samt at lærlingordningen er offentlig støttet. Dette er internasjonalt enestående. Dette bør beholdes. Men dagens modell har også forbedringsmuligheter. YRKE har tidligere påpekt at det danske systemet synes å ha noen fordeler knyttet til fleksibilitet. Grovt sagt består den danske opplæringen i en rekke moduler, noen i skole, noen i bedrift, som ungdommene kan ta ettersom de har lyst og interesse. Det er skolen som har ansvaret for hele opplæringsløpet. Et slikt system har sikkert problemer med å ivareta progresjon og planlegging, men det har noen fordeler knyttet til motivasjon for ungdom som ikke vil starte opp fagopplæringa med 2 år med mye teori. Et annet hovedspørsmål blir hvem som skal ende opp med hvilken kompetanse. I dag er hovedmodellen at ungdommene skal ende opp med fullverdig fagkompetanse, altså fagbrev/svennebrev. Så finnes det modeller med delkompetanse etter en læreavtale og det finnes andre særordninger for de få som har behov for helt individuelle opplegg. Dette vil det alltid være behov for, men det må ikke rokkes ved at hovedmodellen fortsatt må lede ungdommen fram til full fagkompetanse innen det yrket de velger. Norge har ingenting å hente på å senke dette kravet. Her må man ikke følge sporene fra høyere utdanning der den gamle norske modellen som endte opp med et hovedfag er skiftet ut med en bachelorgrad med minst ett års kortere utdanning. Et tredje hovedspørsmål blir finansiering, som er eget punkt i utvalgets mandat. Mange studieprogram i videregående opplæring krever svært dyrt utstyr inn i skolene. Og det må skiftes ut ofte for å holde tritt med utviklingen i næringslivet/industrien. Også på dette området kan det være noe å hente på økt veksling mellom skole/arbeidsliv, under ett helhetlig opplæringsløp. Et fjerde hovedspørsmål blir selvsagt grensene mellom fagene, studieprogrammene. Før Reform 94 hadde vi 113 grunnkurs i vgo. Siden har tallet med noen endringer ligget rundt 13, men grensene tøyes stadig i retning bredere grunnkompetanse. Ikke alle mener dette er bra. Et femte punkt må bli lærernes og instruktørenes kompetanse. Dette dreier seg både om fagkompetansen i selve yrkesfaget, det dreier seg om den pedagogiske kompetansen og det dreier seg om opplegg for kontinuerlig kompetansepåfyll. Et sjette og siste punkt må åpenbart bli knyttet til voksenopplæring og den stadig økende mobiliteten på arbeidskrafta. Hvordan skal vi sikre at innvandret arbeidskraft gis og avkreves den kompetanse vi forventer av norske fagarbeidere? Vi ønsker utvalget lykke til! Redaksjon Ansvarlig redaktør: Petter Opperud Telefon: Mobil: E-post: Abonnement: Aksel T. Mehlum Telefon: Telefax: Utgiver Utdanningsforbundet Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland 0134 Oslo Telefon: Layout og Produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad Telefon: ISSN

4 4 YRKE - oktober Denne maskinen har endret undervisningen fullstendig. Det er mye lettere å få elevene til å forstå de grunnleggende fellestrekkene i faget når vi kan lage alt på samme maskin. Temperatur, trykk, nivå og gjennomstrømning. Det er elementene i prosessen som elevene skal lære seg å kontrollere. Så er det råvarene som avgjør om det blir ketchup, lapskaus eller brøddeig. Tidligere måtte vi til forskjellige rom og bruke forskjellige maskiner og da så alt ut som forskjellige prosesser. Maskinen som kan alt Tekst og foto Petter Opperud Lag en maskin som kan lage alt. Det var beskjeden Ottar Isaksen på Glemmen videregående skole ga maskinprodusenten HJM. Fagfeltet var industriell næringsmiddelproduksjon og dette feltet går fra brenning av kaffebønner og alkohol, via kverning av korn og erter til produksjon av pølsebrød, is og sjokolade. For å nevne noe. HJM måtte lete lenge, men fant til slutt fram til den tyske fabrikken GLASS. De kom med et forslag som til slutt ble et produkt. Produktet står nå i en egen liten hall på Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Ytterveggen måtte rives for å få inn maskinen, som ikke er èn maskin, men mange, i alle fall tre. Men de henger sammen. Den har ikke noe eget produktnavn, for den er den eneste i sitt slag i verden, men faglærer Ottar Isaksen kaller den Vims, som er en forkortelse for to lengre produktbeskrivelser. Men Vims kan ikke riktig alt. For at den ikke skulle bli for komplisert, ble det bestemt at den skulle operere innenfor det temperaturregisteret der vanlig næringsmiddelproduksjon foregår, under kokepunktet og over frysepunktet. Man måtte altså kutte ut mulighetene for å brenne kaffebønner og lage f eks is og destillerte produkter. Men øl kan den lage, og brøddeig, og ketchup. Den kan også være mølle og kverne korn til mel. Mange deler Hovedbestanddelen i Vims er en kjeleformet beholder på ca 20 liter. Denne har vegger som en kappe der det kan pumpes inn damp. Dampen kommer fra en egen dampgenerator som utgjør en annen hoveddel. Den tredje hoveddelen er elektronikk og datadelen. Kjelebeholderen har muligheter for innplassering av en lang rekke forskjellige verktøy som kan bevege seg i mange mønstre og hastigheter. Beholderdelen kan tiltes ved hjelp av en egen motor og lokket har både mekanisk lukking og magnetlåser som skal gjøre det umulig å få av lokket dersom det f eks er kokvarm damp under trykk inne i beholderen. Dampen kan nemlig også ledes direkte inn i det som produseres, ikke bare varme opp veggene. Totalt kan Vims utføre prosesser som brukes i nesten alle de 20 bransjene som ligger under matfagene. Alt utstyret er spesialberegnet for undervisningsbruk. Det betyr f eks at motorene omtrent ikke kan høres. Til sammenlikning får vi demonstrert en ordinær kjøtthakkemaskin i et naborom. Den lager en ubeskrivelig støy og Isaksen peker på høreapparater i begge ørene. - Det var sånn jeg mistet hørselen, roper han for at vi skal høre. Her inne er i alle fall all undervisning umulig. Tilbake i den rolige hallen hos Vims får vi demonstrert dampgeneratoren nærmere, Den er utstyrt med en rekke instrumenter som viser temperatur, nivå og flyt. Isaksen mener det er helt grunnleggende i faget at eleven får en forståelse for selve prosessen. F eks at selve framgangsmåten er sammenliknbar enten man lager kjøttdeig, lapskaus eller ketchup. Forskjellen ligger i råvarene som brukes, grad av varme og trykk og hvilke verktøy man velger. Isaksen peker også på den nære slektskapen mellom industriell matproduk-

5 YRKE - oktober Faglærer Ottar Isaksen viser fram maskinen som kan alt. sjon og kjemi-prosessfaget. Råvarene og kravene til hygiene er egentlig forskjellen, sier han. Hygiene Og opplæringen i hygiene er en viktig del av undervisningen. Glemmen vgs er utstyrt for undervisning i alle kjøttfagene, fra slakter via bearbeiding til butikk. Rommene har forskjellige fargekoder for å minne om hygienenivåene. Mottaket er fullt av bakterier. Det har nivå rødt. Både de hele dyrene som kommer inn, emballasjen og pallene er urene. Her blir dyrene spylt og vasket etter alle kunstens regler før de parteres. Neste hygienenivå er oppbevaring før bearbeiding, enten kjøl, frys eller salting. Anlgget har eget røkeskap og pølsemakeri. Vims er på blått nivå. Her skal alt være rent og alle må vaske hender og blir iført plastikkfrakker, hetter og evnt annet rent overtrekk. Høyeste hygienenivå er gult nivå som omfatter bearbeiding til butikksalg, altså oppskjæring av pålegg ol. Hit inn må man passere sluser der man skifter tøy og det er kjølige lokaler. Anlegget omfatter også eget laboratorium der det utføres både kjemiske og mikrobiologiske analyser på produktene og råvarene. Data er tingen - De unge i dag liker å knotte på en datamaskin, men de er redde for å få blod og fiskeslim på henda, utbryter Ottar Isaksen litt frustrert. Glemmen opplever samme tendens som YRKE tidligere har beskrevet både fra Rogaland og Finnmark. Søkingen til de litt grisete fagene stuper. For to år siden var det en full fiskefagklasse VkI med 16 elever på Glemmen. I dag er det kun 1 elev som vil gå videre med fisk fra matfag. Men kokk vil de bli! Isaksen mener dessuten politikerne styrer elevene mot allmennfag, fordi det er billigere å tilby. Uansett har Vims tatt høyde for datanerdene. Den styres fra en touchskjerm og har inngang der elevene kan koble inn pc-er, samt uttak til storskjerm som må til når gruppene blir litt store. Elevene lærer å datastyre prosessene og skal sitte i klasserom og lage reseptene som bestemmer om det kommer ut kjøttdeig eller brøddeig. Og sikre at kjøttdeigen ikke får ketchup-konsistens.

6 6 YRKE - oktober 2007 Svein Mathisen med skolen til høyre. Gassflammen fra Melkøya er dominerende i bybildet. Kvalsundbrua.

7 YRKE - oktober Arktisk energi Vannkraft, vindkraft, kraft fra havstrømmer og gass, i Hammerfest er dette lokale energikilder. Derfor vil Hammerfest Videregående Skole utvikle et faglig tilbud der elevene får lære å utnytte disse kraftkildene samtidig som elevene lærer å beskytte det sårbare arktiske miljøet. Tekst og foto Petter Opperud Rektifikasjonsanlegget. S vein Mathisen er konstituert assisterende rektor ved Hammerfest vgs. Han er ansvarlig for prosjektet som for tiden kalles Arktisk læringssenter for energi (ALE). Men han legger ikke skjul på at prosjektet i lang tid har hatt rektor Svein Tore Jakobsen som hoveddrivkraft. - Elevene skal lære å samordne, finne fellestrekk i ting som har lokal tilknytning. Dette skal være stedsbundet, noe særegent, noe vi gjør sjøl, sier Mathisen. Og hensynet til det sårbare arktiske miljøet må være helt forrest i bevisstheten hele tida. Det siste er ikke minst aktuelt i Hammerfest akkurat når dette intervjuet gjøres, for det store gassanlegget på Melkøya ligger rett bak skolen og her raser en 60 meter høy stikkflamme mot himmelen. Og soten daler ned over hele Hammerfest sentrum, til stor lokal forargelse. ALE har vært på prosjektstadiet i noen år, det har tatt tid å få det hele skikkelig i gang. Nå har kunnskapsløftet ført med seg Prosjekt til fordypning, og det er her ALE vil bli et tilbud. I første omgang har en av lærerne på elektrofag laget en læreplan som legger hovedvekten på Arktisk miljøforståelse. Arbeidet er gjort i samarbeid med en miljøvernkonsulent fra Hammerfest kommune. - Prosjektet skal også omfatte en værstasjon som skal kunne brukes av elever fra alle programmene på skolen. Stasjonen skal kunne måle og registrere alle sider ved været, vind, nedbør, lufttrykk. Forberedelse til eventyret - ALE skal forberede elevene på gasseventyret og gjøre dem til gode ambassadører for det miljøet de jobber i. ALE skal både slik det er nå og slik det vil bli i framtida, være et pluss for alle elever som kommer på Melkøya. Allerede nå er elever fra kjemi-prosess, automasjon, plate-sveis og bygg og anlegg på praksisperioder på anlegget og lærlingplassene øker i antall. Mathisen roser samarbeidet med Statoil, men peker også på at konkurransen om høyt kvalifisert arbeidskraft nå fører til at det er vanskeligere å få lærere til skolen. Av og til må vi samarbeide med næringslivet og låne inn fagfolk til undervisning i bestemte emner, forteller Mathisen. Men hele ALE-prosjektet er totalt avhengig av samarbeid med næringslivet. Både Hammerfest Energi, Statoil og andre er samarbeidspartnere, men noen ganger får prosjektet harde slag. Et eksempel er at turbinen som til nå har produsert elektrisitet av strømmen i Kvalsundet nå er solgt til utlandet. Da falt en av hjørnesteinene i prosjektet bort og blir vanskelig å få erstattet. Til gjengjeld har Hammerfest kommune besluttet å bygge et CO2-fritt gassverk like bak skolen. Dette passer meget godt inn i ALE-tenkingen. Lokalene på skolen står klar og disse inkluderer blant annet et avansert rektifikasjonsanlegg som Mathisen er svært stolt av. Det er utviklet ved NTNU på Rotvoll i samarbeid med Statoil og brukes allerede nå av kjemi/prosesselevene, samt at Statoil låner det til resertifisering av ansatte.

8 8 YRKE - oktober 2007 Søtt og rundt og - Konditor er for mye pirk, men det er en ulempe at bakere må så tidlig opp. - Konditorer får eksperimentere mye, lage nye smaker og former med mange spennende råvarer. De 4 guttene på Sørumsand videregående hadde bestemt seg for hva de ville bli. Og alle fire ville bake, men bakere bruker gjær, det gjør ikke konditorer. Tekst og foto Petter Opperud D a YRKE ankommer bakesalen på Sørumsand videregående skole, ligger det fire nydelige bløtkaker og venter på oss. To med fargede og dekorerte marsipanlokk og en stor kremkake som får pålagt ytterligere flettverk mens vi ser på. Robin har fått inn håndlaget allerede. Men da vi spør om vi kan smake, sitter latteren løst hos de 4. Og lærer Mette Klever forteller at dette er juksekaker og juksekrem. Kakene er av isopor og papp og kremen er smørkrem. Den er laget av smør og melis og skrapes av kakene for gjenbruk etter hver time. Kremen holder ca et skoleår. - Men vi lager ordentlige kaker også, forsikrer Klever. Hun har selv svennebrev som både konditor og baker og har jobbet i begge yrkene i mange år. Robin Berntsen og Paul Kriebel vil bli konditorer, Paul bestemte seg allerede før han begynte på ungdomsskolen. Han synes konditor er et spennende yrke der man kan eksprimentere mye både med smak, form og farge. Spraymaling av marsipanroser. Han baker og pynter så ofte han kan hjemme også, men er ikke arvelig belastet. Konditorer baker også, men ikke gjærbakst. Brød og boller er bakernes domene. Men først og fremst er det sjokolade, marsipan, gele, melis, karamell og forskjellige pynteting som er konditorens spesialitet. Men de lager f eks puncheboller, kransekaker, wienerbrød, konfekt og sukkertøy. Alle får læreplass, men arbeid Mette Klever kan forsikre at alle elevene vil få læreplass. Det er godt om bedrifter i området, men de mellomstore bakeriene sliter. De små, der de som baker brødene også står bak disken, går godt. Og de store, Bakers og andre går godt. Men de mellomstore forretningene som har bakere

9 YRKE - oktober varmt og godt! Denne er av marsipan og går IKKE inn i 5-om-dagen. som baker, ekspeditører som selger og sjåfører som kjører har problemer med lønnsomheten. Særlig bakere er dyr arbeidskraft, bl a fordi de begynner så tidlig på jobben at de mange steder får nattillegg hver dag. Vanlig arbeidstid for bakere og konditorer her i landet er , men det er ikke uvanlig å begynne tidligere. Men det skremmer ikke Erland Karlsen eller Stian Luciani Gabrielsen, som begge er helt sikre på at de vil bli bakere. Og de tror nok de skal få jobb hvis de bare står på litt. Bakerne tjener 150 kr timen her i landet, 150 kr uka i Polen og 150 kr måneden i Østen. Derfor hender det at norske bakerbedrifter sender oppskrifter til utlandet og importerer ferdige eller halvstekte produkter. Og råvarene er også dyre, både de norske og de importerte. Forklaringen på at vi i det siste har begynt å få kjøpt brød i butikkene som er stekt på stedet av halvfabrikata (halvstekte brød f eks) fra utlandet, er at tollen er langt lavere på slike produkter. I teoritimene lærer elevene mye om arbeidsmiljø, HMS. Mange maskiner er i bruk i moderne bakerier og Klever viser oss brødbakemaskinen som lett kapper fingertupper. Dessuten må man lære om råvarer og om hvordan man regner om råvarene slik at man ender opp med det kvantum man skal ha. Pris skal også regnes ut når det produseres for salg. All maten som lages på Matfag spises eller selges på skolen. Mange brød Skolens brødbakemaskinanlegg baker 1600 brød i timen. Det er det minste anlegget som finnes. Man heller ferdig eltet deig i en stor beholder. Så kommer den ut i passe store klumper som formes og heves gjennom en lang prosess. Skolen har et helt moderne skap som nå også brukes mye i bakerier for å få ned kostnadene til nattarbeid. Skapet fryser først ned brøddeigen som er ferdig formet til brød. På et innstilt tidspunkt tines deigen igjen og gis så riktig hevetemperatur. Når bakerne kommer, en time før butikkens åpningstid, er brødene ferdig til å settes i ovnene som også har skrudd på seg selv slik at de har riktig temperatur. Elevene har selvsagt ungdomsbedrifter som de oppretter og nedlegger i løpet av året. Klever kan ellers fortelle at konditorer vanligvis er jenter, mens bakerne er gutter. Men i år har man altså fått inne noen entusiastiske gutter som vil bli konditorer også. Stian og Paul kan kanskje tenke seg å starte opp for seg selv. Men alle 4 er enige om at man først må samle litt erfaring fra å arbeide i faget. Erland Karlsen og Stian Luciani Gabrielsen. Med Mette Klever ved eltemaskinen. Robin Berntsen, Mette Klever og Paul Kriebel.

10 10 YRKE - oktober 2007 Konditorens kompetanseplattform Daglig arbeid En fagarbeider i konditorfaget skal kunne planlegge og gjennomføre produksjonen i samsvar med bedriftens fastsatte produktspesifikasjoner og etter kundenes ønsker og behov. Konditoren skal ha forstått den økonomiske betydningen av å planlegge arbeide rasjonelt og utføre det effektivt, nøyaktig og etter fagets beste tradisjoner. Konditoren skal ha kunnskaper om og kunne anvende alle råvarer som brukes i produksjonen, deres bruksmessige og ernæringsmessige egenskaper, hvilke krav som stilles til råvarenes kvalitet og hvordan de skal lagres beherske tradisjonelle og nye tilberednings- og konserveringsmetoder, og kunne velge riktige metoder til produksjonen ut fra resept, mengde og tilgjengelig produksjonsutstyr kunne planlegge arbeidet ut fra oppsatt produksjon kunne tilpasse resepter og produksjonsprosesser etter bedriftens og kundenes behov ha forståelse av bruken av budsjett og de bedriftsøkonomiske sidene ved produksjonen beherske bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr kjenne til lovverket for fagområdet ha gode kunnskaper om mikrobiologi, kjenne og følge lovverkets krav til hygiene ved produksjon, frambud og oppbevaring av produkter kjenne og ivareta lovverkets krav til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak kunne anvende informasjonsteknologi og andre tekniske hjelpemidler bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø For en konditor er det en fordel med gode egenskaper for farge, form og fantasi. Fagets utvikling og plass i samfunnet Konditorfaget har lange tradisjoner gjennom påvirkning fra Europa. Faget har fått større utfordringer og betydning i tråd med velstandsutviklingen og globaliseringen i samfunnet. Samtidig er det viktig å ta vare på lokale og nasjonale tradisjoner. Derfor må det utdannes fagfolk med stor faglig innsikt og dyktighet. Likheter og ulikheter i forhold til andre fag Konditorfaget er nær beslektet med bakerfaget, og man arbeider ofte sammen i samme bedrift. Det er derfor viktig at konditoren har kjennskap til bakerfaget. Alle fag som arbeider med mat, har mange felles trekk med konditorfaget. Produksjon av næringsmidler stiller i motsetning til mange andre fag strenge krav til hygienen, behandlingen av råvarer og det ferdige produktet. Pen, men den kan ikke spises... Krokodille av flettverk med brøddeig. Å jobbe som konditor Aktuelle arbeidssteder Som konditor kan du få jobb i konditorier og bakerier med produksjon av konditorvarer. Andre arbeidssteder kan være hoteller, restauranter og andre storhusholdninger. Sentrale arbeidsoppgaver anvendelse og lagring av råvarer som brukes i produksjonen pyntig og sammensetning av alle typer kaker og andre søte bakervarer anvende tradisjonelle og nye tilberednings- og konserveringsmetoder, valg av riktige metoder til produksjonen tilpassing av resepter og produksjonsprosesser etter bedriftens og kundenes behov beherske bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr Personlige egenskaper En konditor må ha gode fagkunnskaper og kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt, hygienisk og nøyaktig. Det er en fordel at du har gode egenskaper for farge, form, kreativitet og fantasi. Du bør også ha godt håndlag. Hentet fra

11 YRKE - oktober Læreplaner og dannelse J eg har i over tre år nå hatt det privilegium å få jobbe med utvikling av nye læreplaner for grunnopplæringen. Reformen Kunnskapsløftet ble vedtatt av Stortinget i juni 2004, og for første gang i historien utvikler vi nye læreplaner for både grunnskolen og videregående opplæring på en gang. Det gir oss en enestående mulighet til å ivareta behovet for helhet og sammenheng i et for de fleste 13-årig opplæringsløp. Når vi lager læreplaner for fag, bestemmer vi i realiteten hvilket læringsutbytte vi ønsker ungdom skal sitte igjen med etter endt skolegang. Det påhviler oss et stort ansvar å så langt som mulig sikre at denne kompetansen er relevant og framtidsrettet og bidrar til å ruste ungdommene til å være aktive deltakere i et stadig mer komplekst samfunn. For meg er nettopp ansvar kjernen i forståelsen av hva dannelse innebærer. Jeg mener at dannelse innebærer å forstå at alt vi gjør, eller unnlater å gjøre, i større eller mindre grad har betydning for andre enn oss selv. I disse tre årene som har gått siden vi startet opp arbeidet med læreplanreformen, har jeg opplevd denne forståelsen av dannelsesbegrepet gjennom at mange hundre enkeltpersoner over hele landet har vært med på en nasjonal dugnad for å sikre at elever og lærlinger får opplæring i tråd med læreplaner av høy faglig kvalitet. Lærere, instruktører, fagarbeidere, ledere, bransjer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner har stilt sin egen eller medarbeideres kompetanse og erfaring til rådighet for utdanningsdirektoratet, og ved å gjøre det, har de alle bidratt til å imøtekomme den enkeltes og samfunnets behov for kvalitet i alle sektorer i samfunnet. Det har vært faglige diskusjoner og frisk meningsbryting, knappe frister og krevende prosesser, men alle har stått på for å sikre at den læreplanen de jobber med, skal være faglig så god som overhodet mulig, enten vi snakker om de kjente, tradisjonelle skolefagene som norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag eller fag som gir samfunnet fagarbeidere som bl.a. helsefagarbeider, fotograf, kokk, frisør, heismontør eller brønnoperatør. Om dannelse Laila Fossum avdelingsdirektør og prosjektleder for læreplanarbeidet i Utdanningsdirektoratet Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er for eksempel noen håndverksfag svært små i den forstand at det aldri vil bli mange yrkesutøvere innenfor disse fagene, men det handler om å videreføre og videreutvikle verdifull tradisjon, kultur og kompetanse. Andre fag og yrker krever læreplaner og yrkesutøvere som er rustet til raske endringer i tråd med teknisk og teknologisk utvikling. For noen fag og yrker er arbeidsmarkedet internasjonalt og yrkesutøvelsen er underlagt overnasjonale standarder som vi må sikre at læreplanen gir rom for å tilfredsstille. Noen læreplaner gir grunnlag for fagbrev til yrker med særlig store rekrutteringsutfordringer, det gjelder for eksempel helsefagarbeideren som er sentral for at samfunnet skal kunne løse oppgaver innenfor helse- og omsorgssektoren. Alle våre samarbeidspartnere i utviklingen av læreplanene som fører fram til yrkeskompetanse, er bevisst på at arbeidslivet trenger og krever yrkesutøvere med solid og relevant fagkompetanse, gode samarbeidsevner, yrkesetisk bevissthet og god innsikt i krav til helse, miljø og sikkerhet. Gjennom sine bidrag har de alle tatt medansvar for det viktige dannelsesoppdraget skolen og lærebedriftene har. Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet Samisk omfatter samlet om lag 450 læreplaner for fag. Hvis vi regner et snitt på 3 medlemmer pr læreplangruppe og legger til deltakere i ressursgrupper, referansegrupper, høringsgrupper med mer for alle fag, kan en danne seg et bilde av hvilket engasjement og hvilken innsats som er blitt, og fortsatt blir, lagt ned i dette reformarbeidet. Og det er ikke egennytte som driver folk som står på langt ut over den timerammen de får godtgjort med statens satser, det er ansvarsbevissthet og uttrykk for nettopp dannelse! Stafettpinnen overtas av lærere og instruktører når læreplanene er fastsatt og klare til bruk, og jeg vet de er seg bevisst det ansvaret og den betydningen de har for den enkeltes læring og utvikling.

12 Snekker 12 YRKE - oktober 2007 Are Thoresen og Silje Irene Berg.

13 YRKE - oktober Tema: Snekker n De som tror at det ikke finnes småindustri igjen i Oslo sentrum tar feil. I bakgater og bakgårder, ned i kjellere eller opp noen trapper, og vips er du inne i de mest uventede produksjonsmiljøer. Ødegaard Snekkerverksted A/S, ligger i Hausmannsgate, vegg i vegg med Utdanningsforbundets lokaler. Tekst og foto Petter Opperud I lokalene har det vært drevet snekkerverksted siden I dag er det Bjørn Ødegaard som er daglig leder, men hans far overtok bedriften i Han kom sammen med 4 andre fra et annet snekkerfirma som ble nedlagt. Bjørn Ødegaard begynte i firmaet i Han begynte sin yrkeskarriere innen kart og oppmåling, og har ikke fagbrev som snekker, men det akter han å gjøre noe med ganske fort. Til høsten begynner nemlig 3. generasjon Ødegaard, en nevø, her som lærling. Og jeg skal ha fagbrevet før han, smiler Ødegaard. Han regner med at både den teoretiske prøven og svennestykket skal gå forholdsvis greit etter å ha vokst opp på verkstedet og jobbet 20 år i bransjen. Virksomheten er mangslungen. Kiosker verkstedet i sentrum for Freia, resepsjoner, kopiering av antikke dører for Blindern Studenthjem, ren møbelproduksjon og noe restaurering. Firmaet jobber en del sammen med riksantikvaren og har bl a restaurert eikedørene på Nasjonalteateret. Lærlinger har det vært her bestandig og Ødegaard ser det som en helt naturlig del av bedriften. Faglig leder Siden Ødegaard selv ikke har fagbrev er det Are Thoresen som står for den daglige opplæringen og oppfølgingen av lærlingene. Han har fagbrev som møbelsnekker og har jobbet som det i 20 år. Nesten hele tida har han hatt ansvar for lærlinger og synes det er en helt grei del av jobben. - Du merker veldig fort om en ny lærling har anlegg eller ikke, sier han. - Mye dreier seg om å se løsninger. Om å huske hva du har gjort før og anvende det på nye oppgaver, selv om de ikke er identiske med noe du har gjort før. Kun 1 gang har han måttet gi opp en lærling, men vedkommende fikk ny læreplass i et større firma og fikk fagbrevet med glans til slutt. I et så lite firma som vårt er det stort press på produksjonen, Bjørn Ødegaard. sier Thoresen. Dersom en lærling er veldig avhengig av tett oppfølging og personlig veiledning hele tida, finner opplæringskontoret et større firma med mer ressurser til opplæringsvirksomhet. Thoresen er skeptisk til den endringen av opplæringen som kom med Reform 94. Han mener de brede grunnkursene svekker fagopplæringa. Selv gikk han tre år på skole fra grunnkurs møbelsnekker og fikk fagbrevet etter en ren møbelsnekkerutdanning. Men han mener at yrkesteorien er bedre nå, mye mer materiallære bl a. Og så har selvsagt HMS en helt annen plass i opplæringa nå. Selv holder Thoresen på med de tidligere omtalte dørene til Blindern Studenthjem. Og de lages virkelig fra bunnen av. Man starter med å sage opp bjelker i mindre biter som så limes sammen til smale plater. Dette gjør treverket sterkere og mindre utsatt for oppsprekking eller vridning. Så skal noe freses ut og annet limes på før dørene blir akkurat maken til de gamle. Det er en del klausuler knyttet til produksjonen. Dørene skal lages av malmfuru, males med linoljemaling, hengsler, håndtak, kantskåter osv. skal være identisk med orginaldører. Det betyr at beslag må hentes fra Sverige, England og flere steder i Norge. Dette er krav som riksantikvaren setter for å gi tilskudd til dørene. Snart svenneprøve Silje Irene Berg har fått yrkesvalget gjennom genene. Hele familien min liker å lage noe med tre, sier hun. - Bestefar er snekker, en onkel er tømrer og flere andre i familien er beskjeftiget i trebransjen. Silje tok 2 år på Rud Videregående før hun ble lærling på Christiania Finsnekkeri. Etter et halvt år startet hun hos Ødegaard SnekkerverkstedØS, men jobbet 7 måneder på Kongsgården først og jobbet mye med restaurering av brystpaneler og dører. Nå er hun her for å få bredere erfaring. Etter 2 år i bedrift er det nå en måned til hun skal ta svenneprøven. Svennestykket blir en skjenk. Silje vil gå videre med restaurering. Restaurerer er ikke et eget fag, men man kan lære det gjennom å ta jobb i et firma som driver mye med å restaurere. Silje er godt fornøyd med den opplæringen hun har fått. Både den praktiske delen av Are Thoresen og teorien som Tom Hole ved Oslofjorden Tresenter står for. God adresse Bjørn Ødegaard forteller at firmaet går bra. Oppdragene kommer inn uten at firmaet egentlig driver noen form for markedsføring. Et godt rykte har tydeligvis festet seg i markedet. Men det hjelper selvfølgelig med en god webadresse. Og det har de:

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g nr. 4 desember 2006 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 Innhold Redaktørens spalte 3 Akvakultur

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43

REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43 NR. 3 - SEPTEMBER 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43 INNHOLD Om prevensjon... 3 Fødte

Detaljer

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 2 - juni 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 3 - OKTOBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget...

Detaljer

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 NR. 4 - desember 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 Entusiastisk laborant side 17 Rescon Mapei side 36 Dimensjonskontrollør side 44 Innhold Forsidefoto:

Detaljer

Asfalt. som fag s. 26. Tema Teko: Gjennom ild og vann. Få vil bli helsefagarbeider. Danser blir møbelsnekker. s. 4. s. 18. s. 20

Asfalt. som fag s. 26. Tema Teko: Gjennom ild og vann. Få vil bli helsefagarbeider. Danser blir møbelsnekker. s. 4. s. 18. s. 20 NR. 3 - oktober 2008 - årgang 52 Fagblad om yrkesopplæring YRKE Utgitt av Utdanningsforbundet Asfalt som fag s. 26 Tema Teko: Gjennom ild og vann s. 4 Få vil bli helsefagarbeider s. 18 Danser blir møbelsnekker

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52

NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57. Omstridt eksamensform 16. farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 NR. 1 - MARS 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Omstridt eksamensform 16 TILBYR NESTEN ALT 4 farlig avfall. trivelig miljø 28 ekstremsveiser n 31 elektronikk, en guttegreie 52 innhold Leder...

Detaljer

Sjømat på menyen side 32

Sjømat på menyen side 32 NR. 1 - mars 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Sjømat på menyen side 32 Ny start på Stavne side 12 Hest og smådyr side 18 Kald oppstart side 23 Innhold Leder: Om renholderen som tar ped.

Detaljer

Nr. 1 - mars 2007. Bilfag de luxe på Byåsen... side 4. Tema: Transportfag Meierientusiastene Buntmaker

Nr. 1 - mars 2007. Bilfag de luxe på Byåsen... side 4. Tema: Transportfag Meierientusiastene Buntmaker Nr. 1 - mars 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Bilfag de luxe på Byåsen... side 4 Tema: Transportfag Meierientusiastene Buntmaker 11 18 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Bilfag de luxe 4

Detaljer

Tøffe jenter. side 14. Dra til sjøs side 5 Tradisjonsrike fag side 16 De bruker fløte side 24 Glassfaget side 28

Tøffe jenter. side 14. Dra til sjøs side 5 Tradisjonsrike fag side 16 De bruker fløte side 24 Glassfaget side 28 Nr. 3 - september 2006 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Tøffe jenter Dra til sjøs side 5 Tradisjonsrike fag side 16 De bruker fløte side 24 Glassfaget side 28 side 14 Innhold Redaktørens spalte

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 flotte nye skoler 18, 54 banemontører og moskus 12 vindenergi - operatør 31 innhold Leder: Skal elever

Detaljer

NR. 4 - desember 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

NR. 4 - desember 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 4 - desember 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING svææære maskiner 4 et spørsmål om liv eller død 8 ny transporthall 25 mekk i mexico 58 innhold Leder: Lærerne har ytringsfrihet... 3 Svææære

Detaljer

NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29

NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29 NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29 innhold Redaktørens leder... 3 Betong var tingen... 4

Detaljer

NR. 3 - oktober 2010 - årgang 54. Umbilicals. i milevis s.11. På go fot med kundene s. 4 Krise for små fag s. 34 Opplæring i fengsel s.

NR. 3 - oktober 2010 - årgang 54. Umbilicals. i milevis s.11. På go fot med kundene s. 4 Krise for små fag s. 34 Opplæring i fengsel s. NR. 3 - oktober 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Umbilicals i milevis s.11 På go fot med kundene s. 4 Krise for små fag s. 34 Opplæring i fengsel s. 44 Innhold Leder 3 På go fot med kundene

Detaljer

Strikkelærling. Barbeinte hester s. 7 Størrelsen teller s. 22 Rørlegger i rullestol s. 32. s. 4. Fagblad om yrkesopplæring

Strikkelærling. Barbeinte hester s. 7 Størrelsen teller s. 22 Rørlegger i rullestol s. 32. s. 4. Fagblad om yrkesopplæring NR. 1 - mars 2011 - årgang 55 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Strikkelærling s. 4 Barbeinte hester s. 7 Størrelsen teller s. 22 Rørlegger i rullestol s. 32 Innhold Leder 3 Strikk og Flisespikk 4 Barbeinte

Detaljer

NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. rekrutteringskrise s. 4

NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. rekrutteringskrise s. 4 NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING rekrutteringskrise s. 4 iskald hospitering 7 den forsvundne pølsemaker 12 tungtransport light 24 innhold Leder: Den gyldne middelvei... 3 Tema:

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Grønt mangfold side 4

Grønt mangfold side 4 NR. 3 - oktober 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Grønt mangfold side 4 Kiwi n på Enga side 14 Husholdningsfag i Australia side 30 Urmaker gammelt yrke i faresonen side 34 Innhold Leder 3

Detaljer

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 NR. 4 - desember 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 Yrkesopplæring i Italia s. 28 Ny byggemetode for tradisjonsrike hus s. 42 Gitarmakerlærling s. 44 Innhold

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 04/2013 OHIF feirer 175 år! En høyst levende jubilant (s 12) OHIF fra 1838 til 2013 (s 10) Årskonferanse & Håndverker dag (s 42) OHIFs nyeste

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

SJARMØR- YRKET s. 4 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING TAKSIDERMISTER I ASKER 11 DHAL OG FLATBRØDSOLL 22 BLÅSKJELL-EVENTYRET 31 KUNSTEN Å PROFILERE 52

SJARMØR- YRKET s. 4 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING TAKSIDERMISTER I ASKER 11 DHAL OG FLATBRØDSOLL 22 BLÅSKJELL-EVENTYRET 31 KUNSTEN Å PROFILERE 52 NR. 2 - MAI 2015 - ÅRGANG 59 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING SJARMØR- YRKET s. 4 TAKSIDERMISTER I ASKER 11 DHAL OG FLATBRØDSOLL 22 BLÅSKJELL-EVENTYRET 31 KUNSTEN Å PROFILERE 52 INNHOLD Redaktørens spalte Utvikling

Detaljer