NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig"

Transkript

1 Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27 NæringsRapport ISSN NR. 1, 2006 Partnerskap for Snøhvit i gang RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det sterke entreprenørmiljøet i Alta inngår samarbeidsavtaler med selskaper på Vestlandet, med henblikk på satsing offshore. NSI Hammerfest og Alta Logistics er eksempler på dette. På bildet Jack Fredriksen, som leder NSI Hammerfest fra Polarbasen. Side 10 Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig Svein Gleditsch la grunnlaget for børsnoterte Altinex, da han i 1987 startet Mercur Subsea Products i Harstad. Han poengterer at samarbeid mellom Nordnorske miljøer er av helt avgjørende betydning dersom en skal nå frem innen olje-og gassaktiviteten i nordområdene. Side 4, 5, 6, 7 og 8 Samferdselsminister Liv Signe Navarsete får problemer med Posten Norge. Posten fører godset over fra kjøl til vei, stikk i strid med regjeringens miljøpolitiske mål. Den vil heller ikke bruke hurtigrutens godskapasitet, mens departementet ellers støtter Hurtigruten med flere hundre millioner kroner i året. Side 14

2 2 HISTORIE Boken om Røssåga-anleggene: De som bygget vår velstand, - og betalte dyrt for det Boken, De som bygget vår velstand er fortellingen om menneskene som skapte Røssåga-anleggene i Rana og tilliggende deler av Helgeland. Det var et arbeid som tok til for nokså nøyaktig 50 år siden, da boken kom ut i fjor. Boken er ført i pennen av forfatter og journalist Anne Lene Lie, og er blitt et flott bokverk om de trofaste sliterne, som skapte ryggraden i etterkrigstidens industriutvikling i Norge. Men boken om De som bygget vår velstand er blitt atskillig mer enn en tradisjonell industrihistorie i sosialdemokratisk ånd, den er blitt mye mer. Selvsagt skildrer den, og dokumenterer slitet, rotet, hverdagen og festdagene på det som lenge var blant Norges største anleggsplasser. Ikke bare maskiner, men også hakke og spade. Vår visjon: Å bli en av de mest dynamiske og suksessfulle fiskeindustri bedrifter i Europa, med lave kostnader, høy kvalitet og høy servicegrad. Vårt konsept: Baseres på sterk integrasjon mellom fangst og produksjon noe som skaper forutsigbarhet for ansatte og våre kunder. 2 - NæringsRapport Nr Byggetradisjon, dyrket mark og historie gikk tapt. Og noen mistet alt. Kiste drapert i norsk flagg. Men fedrelandet lønnet sine falne dårlig. Ingen søndagsskole: Byggingen av Røssåga-anleggene var en hjørnestein i den industrielle og samfunnsmessige utviklingen av Nord-Norge. Men noen betalte også en høy pris for denne utviklingen Den forteller også om solidaritet og det motsatte. Den forteller om alt vi kan vente oss å finne når skapelsen av industrielle storverk skal skildres. Men fortsatt får vi mer enn vi ber om i boken, og vi er ikke fremmed for at dette også kom som en overraskelse også for forfatteren. For i boken fremkommer også fortellingene om de som mistet liv og helse under den langvarige anleggstiden. Og det er da vi oppdager et hårreisende paradoks: Røssåga-anleggene var resultatet av videreføringen av det beste i norsk sosialdemokratisk tradisjon. Fra elektrisk energi, produsert fra Røssåga, skulle det skaffes strøm til industri og alminnelig forsyning i de tusen hjem. Energien skulle skape arbeid for tusener, og dermed også velstand og trygghet, samt en uendelig forbedret hverdag for en hel befolkning i hjertet av Norge. Den gjorde også det. Men under anleggsarbeidet omkom 11 mann, og mange andre ble farlig kvestet under arbeidet. Paradokset er den ganske utrolige mangelen på empati og velvilje fra Statens side overfor de familiene som ble rammet. Og det fra systemer som til de grader var detaljkontrollert og organisert av den samme sosialdemokratiske ledelse og ideologi, som gjennomsyret størstedelen av den norske offentlige forvaltning i minst tre ti-år etter krigen. Faktisk er fortellingene om kampen, som de etterlatte måtte føre for å selv en marginal kompensasjon for bortfall av ektefelle og forsørger er faktisk noen av bokens sterkeste, og mørkeste kapitler. Verken trygdeapparat, NVE eller i siste instans, Industridepartementet kan ikke annet enn å høste skam etter den behandlingen de etterlatte ble utsatt for. Forfatteren kan faktisk fortelle om ett tilfelle, som nærmest må anses som ganske uhyrlig og enestående i vår forvaltning, der barna etter en omkommet anleggsleder, 12 år etter forsørgers død fikk utbetalt kroner hver. Enken selv fikk ingen ting, til tross for at dette var hennes soleklare rett. Den dag i dag er denne regningen ikke gjort opp fra Statens side. Hvorfor vet ingen. Derimot kan boken bringe noen kostelige utdrag av korrespondanse fra det daværende Industridepartement, som i et sjelden anfall av selvkritikk og muligens i skam kan berette om en konsulent G, som ikke er i stand til å redegjøre for hvorfor han ikke foretok seg noe i sakens anledning. Han kan ikke selv gi noen fornuftig forklaring på forholdet. Står det i brevet, som også konstaterer at Arbeidslag fra Røssåga Best i fisk Det er vi gode på idag skal vi bli best på i morgen Havneveien 44, 9610 Rypefjord - Postboks 305, 9615 Hammerfest, Tlf: Fax: Våre medarbeidere: Har høy kompetanse og lang erfaring fra fiskeindustri. Vi er stolt over å ha medarbeidere fra mange nasjoner, som gir et spennende mangfold i vår bedriftskultur. Våre markeder: Befinner seg både innenfor og utenfor landets grenser, og sentral Europa og England anses som særlig viktige markeder for osas. dette er grov tjenesteforsømmelse. Dessverre får vi ikke vite hvilke disiplinære forføyninger konsulent G senere blir ilagt. Departementet klarte uansett ikke å gi enken full oppreisning. Dessverre er ikke dette den eneste urett samfunnet begår mot de som på en eller annen måte blir parter i utbyggingen av Røssåga. Det startet faktisk med grunneierne, som ble rammet når dammen skulle bygges, der mangelen på statlig rettferdighet og sjenerøsitet er temmelig påtakelig. Det fortsatte med reineierne, som verket møtte empati eller forståelse for sin eldgamle bruk av områdene som ble neddemmet. Og vi skal også få lære at verken Staten, som arbeidsgiver, eller arbeiderne selv var kommet særlig langt i forståelsen av at de kvinnelige anleggskokkene var en slags mennesker de også. Også på disse feltene er historiene fortalt usminket og brutalt ærlige. Anleggsplassene var så visst ingen søndagsskoler, men vi bør nok ikke glemme at dette ligger vel 50 år tilbake i tid, og atskillig lenger bak i mentalitet. Derfor gjør boken inntrykk, fordi den nettopp ikke er en ukritisk hyllest til byggingen av grunnmurer i vår velstand, men fordi den nakent og ubehagelig også skildrer de som måtte betale noe av regningen, gjennom personlig tragedie. Anne Lene Lie har skrevet en flott bok, som også utstyrmessig og i form av billedmateriale er blitt et viktig bidrag i forståelsen av, og kunnskapen om vår nære fortid. Og all ære til utgiveren, Statkraft, som har vist både romslighet og respekt for viktigheten av at også denne delen av vår historie krever dokumentasjon. Finn Bjørnar Hansen

3 LEDER 3 Kompromiss eller overkjørsel? Tylopoda, også kjent som kamel. Hyppig på menyen for norske SVere, selv om den desidert ikke er blant deres favorittmåltider. Må berede seg på et nytt tungt måltid: Finansminister og partileder i SV, Kristin Halvorsen må sluke ny kamel. Men alternativet er verre. Derfor vil tilhengerne av økt petroleumsaktivitet i nord få sin vilje denne gangen. Det sannsynlige er at det overhodet ikke vil bli lagt restriksjoner på noen arealer utenfor verken Nordland, Troms eller Finnmark, eller i Barentshavet. Unntatt i områder som alt er grundig undersøkt, og som uansett vil være uaktuelle for oljeeller gassleting. Den samlede forvaltningsplanen for nordområdene er bare uker unna, men nesten uansett innhold kan mye tyde på at vi går i mot en meget het politisk vår, der vår politiske venstreside og miljøverninteressene vil stå steilt mot tilhengerne av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Takket være Sametinget har vi allerede fått innsyn i et utkast til forvaltningsplanen, et utkast som var temmelig fri for de restriksjoner på petroleumsvirksomhet som både SV og miljøorganisasjonene har krevd. Ledende SV-ere var raske med å bedyre at dette kun var et første utkast, og langt fra det endelige dokument. Det tror vi gjerne, men vi tror også at det endelige dokumentet, som Stortinget vil bli forelagt, neppe vil avvike på vesentlige punkter fra det vi har fått lese. Det betyr rett og slett at SV må svelge en ny kamel, og for lang tid fremover vil ha et troverdighetsproblem i miljøpolitikken. Det vil også være en temmelig regulær overkjørsel av de svært høyrøstede miljøorganisasjonene, som Bellona, Miljø og Ungdom, Miljøvernforbundet og Norges Naturvernforbund, mens WWF Norge, som har signalisert større kompromissvilje kommer noe bedre ut. Det kan Jens Stoltenberg leve med, spørsmålet er om Kristin Halvorsen og hennes partigruppe på Stortinget kan leve like godt med et nytt tungt fordøyelig måltid. Dog har SVs partigruppe et vektig argument mot fundamentalistene i egen gruppe, nemlig at et overveldende flertall både i folket og på Stortinget faktisk vil støtte en sterk utvidelse av petroleumsvirksomheten i nord. Verken SV alene, eller i allianse med et fåtall SP-ere vil kunne stanse en slik utvikling, heller ikke ved å gå ut av regjeringen. Ifølge SVs toppledelse har allerede SV fått gjennomslag for mange av sine hjertesaker ved å sitte i regjering. Å trekke seg fra regjeringen, som en symbolhandling for å markere partiets standpunkt i miljøpolitikken, er neppe noe aktuelt alternativ, særlig når resultatet uansett vil gå SV i mot. Derfor vil SV i regjeringen protestere høylydt og muligens også tillate at deres mest ihuga miljøvernere i stortingsgruppen, Hallgeir Langeland og Heidi Sørensen bryter ut, under en eventuell avstemning i Stortinget. Noen tillitsvalgte vil også kunne forsvinne ut av partiet. Men hvilket alternativ har så de? Dessuten er fylkeslagene til SV i Nord-Norge sterkt splittet i synet på petroleumsaktiviteten. Et kompromissløst SV som satser deltagelsen i regjeringskoalisjonen på en åpenbart tapt miljøsak, vil sannsynligvis like gjerne kunne føre til en avskalling til Arbeiderpartiet i nord. Derfor vil SV forbli i regjeringen, foreta de rituelle botsøvelser, og toe sine hender. Mer vil knapt kunne skje. Muligens vil det også innebære konsekvenser for SVs oppslutning på landsbasis, men partiet vil kunne trøste seg med at det er tre og et halvt år til neste Storingsvalg. Partiet vil derfor kunne få rikelig tid til å profilere seg på andre områder. Og miljøorganisasjonene? De vil skrike høyt og lenge om politikernes forræderi, men faktum er jo at de faktisk ikke har andre allierte i det norske politiske miljø i regjering og på Stortinget enn SV. Rett nok får de også noen ganger støtte fra både Sp, Venstre og KrF, men det er og blir SV som blir deres mest konsekvente allierte i norsk politikk. De øvrige partiene, Arbeiderpartiet inkludert, ser sannsynligvis små problemer med å foreta en regulær overkjørsel over de mest høylydte miljøorganisasjonene. Det er ingen hemmelighet at det er temmelig stor irritasjon over mange urealistiske utspill og svært mange sterke ytringer fra miljøbevegelsen i mange av Stortingets partigrupper. Og truslene om sivil ulydighet er neppe noe mer enn trusler om symbolhandlinger fra miljøorganisasjonene. Det stopper knapt noen borerigger. Derfor vil tilhengerne av økt petroleumsaktivitet i nord få sin vilje denne gangen. Det sannsynlige er at det overhodet ikke vil bli lagt restriksjoner på noen arealer utenfor verken Nordland, Troms eller Finnmark, eller i Barentshavet. Unntatt i områder som alt er grundig undersøkt, og som uansett vil være uaktuelle for olje- eller gassleting. Pluss selvsagt visse kystnære arealer utenfor Lofoten og Vesterålen. Der vil det nok fortsatt bli visse restriksjoner. Derfor kaster Arvid Jensen og andre nordnorske næringslivsledere bort tiden med å krangle med representanter for miljøorganisasjonene. Deres engasjement er oftest bygget på tro, ikke kjensgjerninger. I deres verden er vår olje- og gassproduksjon umoralsk, vår rikdom forkastelig og helst ser de at Nord-Norge omdannes til et reservat, med økologisk jordbruk og reindrift der dette passer og der småsjarken driver juksafiske. Og tro dem ikke når de protesterer mot en slik fremstilling av deres ideologi, for deres alternativer er så enormt kostbare at de vil trenge mer enn ett oljefond for å kunne realisere dem. Ingen ting er dyrere enn kompromissløshet. Det er i hvert fall SV i ferd med å lære. INNHOLD NR : De som bygget vår velstand, og betalte dyrt for det.2 Kompromiss eller overkjørsel Skapte industrihistorie om å være gründer Her skal det skje mye Vår neste børsstjerne Noen fakta om oljeboring Brødrene Vassmyr i nøkkelroller Kjøl dere ned Full tenning Alta leder an Alle tror på videre utbygging Logistikk for olje og gass Stort behov for eiermiks i nord Posten, Nor Cargo og Nor Lines i godskrig Ny datasuksess Klart for gruseksport i mai Fra hånd til munn og fra munn til munn Kong Krabbe Selger levende krabbe Klart for kråkebollerogn Til kamp mot Kommisjonen Dobbelt så mye fiskemat Torskeoppdrett på høygear Hvorfor torskeoppdrett? Torgnes viser vei Fordoblet yngelproduksjon i år Nye Nofi-muligheter i Eidkjosen Nofi - Russland stadig viktigere Fyllinga en saga blott Pilotprosjekt på Stakkevollan Stadig mer søppel Fiskebørs utvider NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Geir Johansen Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 INDUSTRI Svein Gleditsch, Nord-norges «Petter Smart»: Skapte industrihistorie I 1987 hadde Svein Gleditsch funnet fram til et helt nytt produkt som gjorde opprydding på havbunnen etter endt oljeboring langt enklere og rimeligere. For å selge det nye verktøyet etablerte han bedriften Mercur Subsea Products i Harstad. Gleditsch la med dette fundamentet for det som nå er Altinex ASA; et selskap det knyttes store forventninger til. Nå er Gleditsch engasjert i arbeid med å utvikle en helt ny boreteknikk; en teknikk han selv mener vil vekke stor oppsikt innen kort tid. Svein Gleditsch er opprinnelig fra Vestfold, og arbeidet sine første yrkesår som maskinsjef i handelsflåten. I 1973 ble han ansatt i offshorebransjen, da Wilhelmsen-rederiet skulle utprøve nye borerigger. Tidlig på 80-tallet var han teknisk sjef på en av disse riggene, som da befant seg i Harstad. Jeg ble fascinert av Nord-Norge. Siden har jeg vært her, og jeg betrakter meg i dag som nordlending, sier Gleditsch. Han fikk det til: Svein Gledtisch fant sin posisjon i markedet allerede i 1987, med Mercur Subsea, og la grunnlaget for industrihistorie med utgangsunkt i Harstad og Nord-norge. Faksimilen er fra NæringsRapport nr Nytt verktøy I løpet av årene hadde den unge, teknisk interesserte, Gleditsch sett at enkelte operasjoner innen offshoreaktivitet kunne utføres på enklere vis, og han begynte selv med å utvikle produkter som kunne bidra til dette. Det nye verktøyet som ble benyttet for kutting av foringsrør, forenklet opprydding på havbunnen etter boring. Metoden som ble patentert førte til stor tidsbesparelse; og dermed til en kostnadsreduksjon på rundt en halv million kroner for hvert hull det var boret i. Det ble dermed et attraktivt verktøy for de som boret etter olje, og det la grunnlaget for ei rask positiv utvikling av Mercur Subsea Products, fastslår Gleditsch. Kreativt miljø Rundt den nye teknologibedriften i Harstad utviklet det seg et betydelig ingeniørmiljø. Det var oppsving innen oljebransjen, og vi så de nye mulighetene. Kreativiteten blomstret, og vi utviklet stadig nye produkter som kunne forenkle og forbedre diverse arbeidsprosesser; noe som igjen medførte store økonomiske innsparinger. Mye av det som vi da utviklet er fortsatt i bruk innen bransjen, sier Gleditsch. Av viktige nøkkelpersoner fra den gang nevner han Geir Øverland, Roald Johansen, Tor Willy Paulsen, Eystein Krohn-Dale og Nikolai Nilsen.Han legger vekt på at alle i bedriften dro i samme retning, og alle bidro positivt på sine måter, slik at det egentlig er vanskelig å trekke frem enkeltindivider. Bedriften gikk med betydelige overskudd hvert år. I 1996 ble selskapet notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Da var det rundt 30 ansatte i teknologibedriften i Harstad. Grunnleggeren: Svein Gleditsch la grunnlaget for Altinex, da han i 1987 startet Mercur Subsea Products i Harstad. Han mener at samarbeid mellom nordnorske miljøer er av helt avgjørende betydning dersom de skal nå fram innen olje- og gassaktiviteten i nordområdene. Oljeselskap -Allerede fra starten av hadde jeg en drøm om at dette skulle kunne bli til noe annet enn en vanlig verkstedsbedrift. Visjonen var allerede da å utvikle et selskap som selv kunne anvende sin teknologi. Offshorebransjen er ultrakonservativ, med en innebygget motstand mot å ta i bruk teknologi som kan true eksisterende posisjoner i bransjen. Målet var å ta i bruk vår nye patenterte teknologi for tynnhullsboring på mindre borefartøyer fra eget selskap, men vi hadde ikke mulighet til å skape den organisasjon og de rammer for øvrig som kunne resultere i dette. Det ble nødvendig å hente inn nøkkelpersoner fra bransjen med solid erfaring, og det måtte betydelig kapitaltilførsel til. Jeg er svært glad for at selskapet i tiden som har gått har lyktes. De som nå leder Altinex bygger opp selskapet sten for sten på den riktige måten. Den store tillit selskapet nå har, og de store forventninger som stilles til det, viser med all tydelighet at man har lyktes innen Altinex, mener Svein Gleditsch. Mercur Maritime Han er selv fortsatt aksjonær i selskapet, men ellers ikke aktiv. Inntil i fjor høst var Svein Gleditsch daglig leder for Mercur Maritime AS, en bedrift som de siste årene har arbeidet med å utvikle ny teknologi for miljøtiltak innen offshoreindustri. I fjor mottok bedriften Troms Venstre miljøpris for en teknologi som går ut på å fjerne karbondioksyd fra olje- og gassutslipp. Det var nødvendig med kapitalutvidelse og nytt eierskap dersom denne bedriften skulle kunne utvikles videre. Vi lyktes å få til dette i fjor høst, og jeg har tro på at de nye eierne vil utvikle Mercur Maritime videre på en positiv måte, sier Svein Gleditsch. Ny boreteknikk Etter at han gikk av som daglig leder for Mercur Maritime har han vært ansatt i Oslo-bedriften Ocean Riser Systems AS. Denne nyskap- Altinex ASA konsern 2004 (tall fra 2003 i parantes) Driftsinnt. 56,28 mill. (58,1) Driftskostn. 52,9 mill. (55,4) Driftsres. 3,37 mill. (2,6) Årsres. 15,27 mill. (2,3) Sum eiend. 97,88 mill. (36,4) Sum EK 81,4 mill. (25,07) Sum gjeld 16,45 mill. (11,37) 4 kvartal 2005 (4. kvartal 2004 i parantes) Driftsinnt. 13,37 (12,05) Driftskostn. 20,15 (11,4) Driftsres. 7,97 ( ) Nøkkeltall for Altinex ASA og datterselskaper Altinex Envirotech AS 2004 (tall fra 2003 i parantes) Driftsinnt. 28,26 mill. (20,9) Driftskostn. 26,05 mill. (21,7) Driftsres. 2,2 mill. ( ) Årsres. 1,17 mill. (- 1,3) Sum eiend. 24,8 mill. (16,6) Sum EK 1,9 mill. ( ) Sum gjeld 22,9 mill. (16,6) Altinex Offshore Services (tidligere Well Service Technology AS) 2004 Driftsinnt. 13,86 mill. Driftskostn. 10,76 mill. Driftsres. 3,1 mill. Årsres. 2,2 mill. Sum eiend. 3,85 mill. Sum EK Sum gjeld 3, 42 mill. Altinex Reservoir Technology AS 2004 (tall fra 2003 i parantes) Driftsinnt. 1 2,46 mill. (13,69) Driftskostn. 9,2 mill. (10,2) Driftsres. 2,2 mill. (4,4) Årsres. 1,5 mill. (2,9) Sum eiend. 12,4 mill. (10,88) Sum EK 3,68 mill. (3,58) Sum gjeld 8,77 mill. (7,3) 4 - NæringsRapport Nr

5 INDUSTRI 5 ningsbedriften ble av Connect Norges Olje- og Gass Partnerskapsforum i fjor kåret til det selskapet som har størst potensiale til kommersiell suksess innen olje- og gass-sektoren. Gjennom Ocean Riser er jeg engasjert i arbeidet med å få til en helt ny boreteknikk, som blant annet gjør at det kan bores fra langt mindre fartøyer på store havdyp. De totale brønnkostnadene kan reduseres med 30-50%. Selskapet skal nå hente kapital i markedet for å bygge opp selskapet. Den nye boreteknikken vil utvilsomt vekke stor oppsikt innen kort tid, mener Svein Gleditsch. Viktige medspillere: Roald Johansen leder Altinex Offshore Services - Samarbeid må til Mannen som for snart 20 år siden lafundamentet for det som nå er Altinex har høstet sine erfaringer: - Da jeg begynte med utviklingsarbeid i Harstad fikk jeg fort erfare hvor utbredt kivingen mellom de som sitter på hvert sitt nes var. Denne tendensen fins enda innen forskjellige miljøer her i Nord- Norge. I tiden som kommer er imidlertid best mulig samarbeid mellom de nordnorske miljøene helt avgjørende for at nordnorske bedrifter skal lykkes innen offshoresatsingen. Det er bedre å være en liten del av noe stort, enn en stor del av noe lite, Med det oppsving som er nå, så later det til at det igjen er iferd med å skapes et betydelig ingeniørmiljø med potensiale i Harstad. Også i Tromsø skjer det positive ting i forhold til olje- og gassaktivitet i nord. Det gjelder å få til en best mulig samordning mellom disse miljøene slik at landsdelen kan framstå sterkt samlet overfor de store og erfarne aktørene sørpå. Med de dimensjonene offshore-industrien har, så fins det ikke rom for intern kiving mellom mindre miljøer nordpå dersom man skal lykkes samlet sett, mener Gleditsch. Helt ung er han heller ikke lenger. Jeg har arbeidet rundt timer i døgnet de siste 15 årene, og det tar på i lengden. Jeg er glad for at jeg gjennom Ocean Riser nå kan bruke min tid på å være med på å utvikle en helt ny boreteknologi. Det er sånt jeg tross alt kan best, sier Gleditsch. Geir Johansen Svein Gleditsch:...om å være gründer Stikkord for bedriften var; 24t tilgjengelighet, kvalitet, on-time, kompetanse, arbeidsglede... Hvorfor klarte du å etablere et grundermiljø med utgangspunkt i Mercur Subsea Products som i dag er blitt til børsnoterte Altinex? På 1980 tallet var det stor optimisme i regionen. Det ble etablert baser og mottaksanlegg for vedlikehold av oljerigger. Ved Ibestad Mekniske på Rolløya ble det investert i et topp moderne anlegg. Anlegget ble bygget da sentrale politikere sterkt anbefalte satsning innen oljevirksomheten. Anlegget var i bruk ved to rigganløp, Siden sto anlegget tomt. Det ble samtidig investert i et stort baseområde i Harstad. Basen ble ikke en oljebase, men heller et industriområde. Dette er vel ganske typisk for den utfordringen man som etablerer har for å sette i gang ny virksomhet basert på politiske utspill. Skadevirkningene av slike etableringer ble jo at aktørene i regionen ikke ville blø mer. Satsning på oljerelatert virksomhet ble redusert nesten til ingenting. Dette førte imidlertid til at små aktører fikk noe større oppmerksomhet enn tidligere, slik at ikke minst virkemiddelapparatet, slik som for eksempel SND og NT Programmet, var svært positive til å støtte produktutvikling rettet mot offshorevirksomheten. Jeg må i denne sammenheng spesielt fremheve den rolle og den ubyråkratiske måte som NT Programmet viste. Kort saksbehandling og positiv væremåte. Jeg vil hevde det så sterkt at uten den hjelp Mercur fikk fra programmet, så ville ikke Altinex i dag ha vært et oljeselskap. Med deres starthjelp i vår produktutvikling, greide vi å få frem levedyktige produkter som fremdeles i dag er i bred bruk innen offshore virksomheten. Den bølge av velvilje og den tillit vi etter hvert opparbeidet oss som offshoreleverandør, smittet over på alle i bedriften. Vi ansatte lagde i fellesskap en flott bedrift hvor trivsel og med mennesker sto i fokus. Vi dro alle i samme retning. Alle viste en stå-på holdning som vår helt spesiell. Som et eksempel så fikk vi en dag en stor utfordring fra oljeselskapet Conoco. Vi måtte bla arbeide 1ste mai. Det var da flere som var i aktivitet hos oss enn det var på torvet i Harstad da Torbjørn Berntsen holdt tale. Vi hadde en visjon om å profilere bedriften så sterkt at når søringan spurte om hvor Harstad var, så ville de spørre om byen lå sør eller nord for Mercur. Stikkord for bedriften var; 24t tilgjengelighet, kvalitet, on-time, kompetanse, arbeidsglede. Disse egenskapene til bedrift og ansatte har styrt bedriften gjennom både oppgang og mye motgang frem til det man ser i dag med den sunne og spennende kvalitetsbedriften Altinex ASA. Svein Gleditsch: Vi hadde en visjon om å profilere bedriften så sterkt at når søringan spurte om hvor Harstad var, så ville de spørre om byen lå sør eller nord for Mercur. Verdens ledende utstillinger innen fiskeri og akvakultur Nor-Fishing august 2006 Stiftelsen Nor-Fishing - Klostergata Trondheim Tel Fax Hvilken opplevelse har du menneskelig og forretningsmessig ved å være grunder i Nord Norge? Jeg er takknemmelig for at jeg som søring etter hvert fikk lov til å bli nordlending. Den nordnorske væremåte har satt sine positive merker. Jeg er ganske sikker på at det ikke fins mer vennskap, fleksibilitet, kreativitet og arbeidsglede noen annen plass i landet. Egenskapene ligger i mange tilfeller latent, men de kommer lett frem hvis man får anledning til å få prøve seg og får tillit. For meg har fellesskapet og utvikling av trygge arbeidsplasser bestandig gått foran behovet for egen vinning. Har man en fin arbeidsplass og fritid hvor man kan utvikle seg så har man det svært bra. Det å være etablerer i Nord har slett ikke vært en dans på roser. Det har vært mange nedturer hvor man har strevet med å holde hodet over vannet. Det er slett ingen 9-16 jobb. Hardt arbeide må til, med den forsakelse det kan medføre, ikke minst for familie og venner. I de senere år har jeg observert at det synes vanskeligere å få til en ubyråkratisk og risikovillig kontakt med virkemiddelapparatet. Det var nok langt lettere tidligere å være grunder enn det er i dag.!? Aqua Nor august NæringsRapport Nr

6 6 INDUSTRI Altinex i gang med oljeproduksjon: Her skal det skje mye 20. februar la Altinex ASA fram regnskapet for 4. kvartal Resultat før skatt viste et minus på 9,86 millioner kroner. Det bekymrer ikke administrerende direktør Olaf. I. Ellingsen noe særlig. Vi har brukt mye penger på å bygge opp Altinex Oil, og det har skjedd i løpet av kort tid. Innen dette året utløper vil vi kunne presentere helt andre tall, fastslår han. 1. januar startet Altinex med oljeproduksjon, og etter planene skal man produsere 3200 fat pr. dag. Oljen kommer fra Bragefeltet, hvor Altinex Oil har kjøpt en andel på 12,26 prosent. Altinex Oil ble etablert i 2004, og ble prekvalifisert i første kvartal i fjor. Siden den gang har selskapet ervervet ni lisenser på norsk sokkel. Ja, det har skjedd fort. Vi kan ikke annet enn å si oss meget godt fornøyd med utviklingen. Vi har lyktes i å skaffe oss verdifulle lisenser, vi har greid å skaffe tilveie nødvendig kapital, og vi er nå igang med produksjon, under ett år etter at selskapet ble prekvalifisert, sier Olaf I. Ellingsen. Mercur Subsea Det hele startet i Harstad i Svein Gleditsch hadde nye idèer om hvordan ny teknologi kunne gjøre opprydding på havbunnen etter oljeboring enklere og rimeligere. Han startet bedriften Mercur Subsea Products, som snart ble et kreativt senter for ingeniører som ville være med på å utvikle nye metoder for rensing, avfallshåndtering og miljøtiltak innen oljeindustrien. Det viste seg å være stor etterspørsel etter det Harstad-bedriften hadde å tilby. Hvert år kunne man vise til driftsoverskudd, og i 1996 ble selskapet notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Altinex I 1998 ble det etablert et separat selskap for miljøaktiviteten, Mercur Envirotech AS. I år 2000 ble det gjennomført fusjon mellom selskapene Mercur Subsea Products og Well Service Technology International AS, og det fusjonerte selskapets navn ble Altinex ASA. I 2003 solgte Altinex ut deler av sin virksomhet; blant annet avdelinger som selskapet hadde startet opp i Canada og USA. Altinex Oil ble stiftet i mai 2004 og er 100 prosent eid av Altinex ASA. - Solid kompetanse Altinex Oil har hentet inn kapital gjennom flere emisjoner og gjennom et obligasjonslån på 300 millioner kroner, i januar i år. I prospekt i forbindelse med emisjon vises det til at man anser det for å være en styrke for oljeselskapet at konsernet innehar solid kompetanse innenfor blant annet styringssystemer innen oljevirksomhet. Rammevilkår for nye selskaper 20 Største aksjonærer i ALTINEX ASA 1. mars 2006 Beholdning Andel Navn Statsborger VOLLVIK IDAR HARRY NOR TOPAS AS NOR PICASSO AS NOR TYCOON INDUSTRIER AS NOR INCOM INVEST AS NOR SPAR NORD BANK AS NOM DNK WILH WILHELMSEN ASA NOR NORDEA BANK NOM DNK KAUPTHING ASA NOR STRATA AS NOR FELLESKJØPET TRONDHE NOR DnB NOR NOR FERNCLIFF AS NOR MP PENSJON NOR HAUGEN KNUT ERIK NOR PREDATOR CAPITAL MAN NOR STIAN BERG HOLDING A NOR SILVERCOIN INDUSTRIE NOR PEWI AS NOR RIISE FRANK NOR Risikovillige aksjonærer 6 - NæringsRapport Nr Nordnorsk oljeproduksjon: For første gang er et nordnorsk selskap i gang med oljeproduksjon. Administrerende direktør Olaf I. Ellingsen (til venstre) i Altinex ASA sier seg svært godt fornøyd med utviklingen da Altinex Oil er kommet i gang med oljeproduksjon, under ett år etter at selskapet ble prekvalifisert for deltakelse på norsk sokkel. Til høyre tidligere styreleder og storaksjonær Knut Eidissen, Harstad.Foto: Tormod Kjelseth på norsk sokkel, samt Altinex ASAstrukturen gir et godt utgangspunkt for oppstart av Altinex Oil, heter det blant annet i prospektet. Servicedelen Siden 1987 har altså selskapet bygd opp en oljeservicedel, som i dag opererer i tre forskjellige datterselskaper. Altinex Reservoir Technology tilbyr tjenester innenfor prøvetaking, datainnsamling, laboratorieanalyser, utleie av utstyr, samt utleie av spesielt kvalifisert personell. Selskapet holder til i Stavanger. Altinex Offshore Services leier ut og opererer to forskjellige typer systemer for rengjøring av oljeinstallasjoner. Dette selskapet har kontorer i Harstad. Selskapet Altinex Envirotech tilbyr tjenester innen miljøsektoren og selger avvanningsprodukter og løsninger basert på spesiell teknologi selskapet har patent på. I over ti år har selskapet stått for rensing av kommunalt avløpsvann i kystnære strøk i Norge og for avvanning av slam. Dette er teknologi som nå i stadig større grad presenteres overfor industrien, deriblant oljeindustrien. Selskapet har kontorer i Harstad og i Oslo. - Skal vokse Vi satser på å gjøre oljeservicedelen av selskapet betydelig større, og vil muligens inngå i samarbeid med andre selskaper om denne delen, sier Olaf I. Ellingsen. En sentral mann for utviklingen av servicedelen av selskapet er Roald Johansen, som er daglig leder for Altinex Offshore Services. Han begynte i selskapet i Altinex driver utstrakt samarbeid med andre selskaper som operer på norsk sokkel med rengjøring, avfallshåndtering og miljøtiltak, og har bygd opp et solid nettverk i Stavanger og Bergen. Nå vil man gjøre servicedelen av selskapet større. Til nå har det stort sett vært slik at vi har gått inn som underentrepenører. Men med den kompetanse vi har skaffet oss opp gjennom årene, og med de spesielle teknologiske løsninger vi har å tilby, så framstår det som et klart mål for oss å kunne påta oss helhetlige oppdrag, både ute på plattformer og for industrien på land. I forbindelse med det som skjer i nordområdene med olje og gass, så er det satt et spesielt sterkt fokus på helse- og miljødelen. Her mener vi at vi har en god del å bidra med, og vi er i ferd med å posisjonere oss mot dette, sier Roald Johansen. Oljeselskapet Men det som sørger for mest oppmerksomhet om Altinex er naturlig nok oljeproduksjonsdelen av selskapet. Det erklærte målet for Altinex Oil er en produksjon på fat pr. dag innen I løpet av det siste året har konsernet brukt mye ressurser og penger på å bygge opp Altinex Oil. Det er gjennomført flere emisjoner for å hente inn ny kapital til å utvikle oljeselskapet. I ei pressemelding fastslås det at selskapet vil arbeide kontinuerlig med forskjellige fremmed og egenkapitalinstrumenter for å sikre hensiktsmessig finansiering av selskapet og for å legge til rette for kjøp av nye feltandeler og utvikling av konsernet for øvrig. Altinex har ca 5200 aksjonærer som eier til sammen 1 milliard 169 millioner aksjer, med en pålydende verdi på 0,10 kroner. Det er betydelig spredning på aksjene både geografisk og på andre måter. De 11 største aksjonærene eier mer enn 50% av selskapet. Picasso eies for øvrig av harstadværingene Knut Eidissen og Stian Berg, med halvparten hver og eier 117,7 millioner aksjer. Flere storaksjonærer sitter dessuten i utlandet, som Nordea Danmark og Kaupthing bank på Island, og også noen norske banker er blant investorene. Etter hva vi forstår er ikke Kaupthing reeell eier av en aksjepost på 16,4 millioner aksjer, men kun forvalter. Den nordnorske profilen er ellers beskjeden. Av aksjeprotokollen fremgår det at 555 av aksjonærene har adresse i landsdelen og på Svalbard, og de sitter på til sammen 215 millioner 905 tusen 966 aksjer. Med dagens kurs (27/2-06) på 0,51 øre, skulle det gi en verdi på det nordnorske eierskapet på vel 110 millioner kroner. Dersom Handelsbanken og andre analytikere får rett kan disse vente seg et brukbart løft på verdiene sine i tiden fremover. Men for all del. Alt som har med olje og gjøre innebærer risiko. Nå er det vel også slik at en god del småaksjonærer, som har vært med lenge rett og slett sikrer gevinst og selger seg ut. Etter hva vi har sett i det siste har de største aksjonærene i selskapet kjøpt seg ytterligere opp, Det samme har toppsjefen og andre ledere i selskapet gjort. Det er en naturlig utvikling. Altinex er både en svært lovende aksje, men også en risiko aksje. Det er derfor de som har god råd som følger med videre i den store skala, mens småaksjonærene sikrer gevinst og hopper av. Det er også klart at markedet nå venter seg en splitt Andeler i Nordsjøen Altinex har 12,26 andel av Bragefeltet i Nordsjøen, og kom altså i gang med produksjon her 1. januar i år. Selskapet har kjøpt seg 4,36 prosents andel i Enoch-feltet, hvor det ifølge beregningene skal kunne utvinnes 15 millioner fat med olje. Videre har Altinex 13,34 prosents andel i Flyndrefeltet, som strekker seg inn i engelsk sektor. Totalt har selskapet ervervet ni lisenser på norsk sokkel. Innen engelsk oljeindustri har det lenge vært en klar tendens til at langt flere mindre oljeselskaper har etablert seg de siste årene, og dette skjer nå også her i landet. Det er et erklært ønske også fra myndighetenes side å få flere mindre selskaper inn. Tendensen er at de store selskapene satser på å finne reserver i mindre utforskede områder med høyere risiko og potensiale, mens de mindre konsentrerer seg om mer modne områder med en godt utviklet infrastruktur og mindre risiko. Stor oppmerksomhet Rekordhøy oljepris, oppkjøp av verdifulle oljelisenser, samt store forventninger til god inntjening innen framtidig oljeaktivitet i nordområdene, har ført til meget stor interesse for aksjene til børsnoterte Altinex ASA. Dette, kombinert med selskapets tidmessige profilering, har i perioder gitt det status som kun kan sammenliknes med hva Det Norske Oljeselskap har fått. Det har blant annet resultert i at flere kjente og dyktige investorer har gått inn som tunge aksjonærer i selskapet. Geir Johansen mellom teknologiselskapet og oljeselskapet. Altinex Oil har ambisjoner om å kjøpe ytterligere lisenser på norsk sokkel. Det vil trolig føre til nye emisjoner fremover for å finansiere oppkjøpene. Utviklingen i retning av at de store i selskapet blir større vil derfor trolig fortsette.

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006 Hovedprogrammet 2006 www.nnl.no Post@nnl.no tlf: 755 88180 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 5, 2005 Nordnorsk RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ rikssynser Han har festet intetanende med KGB-generaler

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32 Johnny Bårdsen, Finnsnes. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 Aspmyra Stadion AS: Tapte 2 mill. Oljeskatten må ned RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på valutalån Foto:

Detaljer

Glem industrien, vi har penger nok?

Glem industrien, vi har penger nok? Nr. 3 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er

Detaljer

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge FFR: Eventyrlig resultat - betalt av den forrige eieren s. 16 Stig Solheim NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 4, 2005 Bitt av Taper 38 000 kr. pr. båt pr. dag RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Snømenn med charterfeber

Snømenn med charterfeber Nr. 1 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje- og gassnæringen Snømenn med charterfeber Greger Mannsverk: Inge Falck Olsen Kr. 40,- Vi var fornøyd med de vakre kvinnelige tolkene

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift Denne utgave - unikt og grundig om kraftmarkedet i Nord-Norge NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2005 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 NæringsRapport NR. 4, 2006 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE I godt driv Hammerfest Næringsinvest fikk

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge Regnskapets timer De som bruker oss til det merkantile, får frigitt bå å øre helt andre ting. Ring oss for en prat om alt du kan bli fritatt for. Gjø ør vi. post@merkantilservice.tr.no Tromsø tlf 77 64

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Oseberg Feltsenter viser vei: Strømlinjeformet. forpleining med lavt sykefravær er mulig, om arbeidsgiver bare vil

SAFE MAGASINET 01. Oseberg Feltsenter viser vei: Strømlinjeformet. forpleining med lavt sykefravær er mulig, om arbeidsgiver bare vil SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2007 Oseberg Feltsenter

Detaljer

Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta

Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta Tor Lægreid, TFDS: En kostbar mann - side 40 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2003 Døråpneren Landsdelssamleren RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Snøhvit Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen, i bladet Nordlys. Mann med

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Formidabel mottakelse

Formidabel mottakelse Nå starter boringen etter olje Yngve Vassmyr Side 18 NæringsRapport Nr. 6-2008 Leder ny TAG-satsing TAG Systems i Mo legger opp til fordobling av bankkortproduksjonen, og Jon Neer - aas; som var med i

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer