RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD"

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... Side 3 Årsmøtet... " 5 Kort fra møtene... " 7 To høgsetetavler fra Fon... " 9 Kirkejubileet... " 11 Bygdeboka under trykking... " 13 Rusleturen til bygdeborgen... " 15 Klopp Forbrugerforening... " mai " 29 Hans Knudsen Horn. Ordfører " 33 Rusletur på gamle veier i Vivestad... " 39 Sypike Anna Tinghaug... " 51 Skålgropsteinen på Linnestad... " 57 Gislerød sagfoss... " 59 Herredstyret garanterer privat... " 63 2

3 RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: FORORD Dette er femtende utgave av Ramnesiana. Med unntak for to år har årsskriftet kommet trofast siden Litt utvikling har det vært i disse årene. Redaktøren får nå inn stoffet i datadisketter og kan ved hjelp av laserskriver få fram tilfredstillende tekst. Det hele må likevel betraktes som en typografisk hjemmebakst, som ligger langt tilbake for årskrift i andre historielag i distriktet. Merk dere at alt er gjort i Ramnes, også trykken, ved Stokke Trykk i Vivestad. Også denne gangen har vi mye stoff. Ramnesiana gir en fin mulighet til å ta vare på lokalt stoff fra Ramnes, som særlig de eldre av dere sitter inne med. Et eksempel til etterfølgelse er Axel Haugans innslag med "Rusletur på gamle veier i Vivestad." Andre eksempler er Kaare Frøland og Kristian Nyhus, som hver på sin måte også denne gang øser fra fortidas lokale kilder. Vi takker også Synnøve Finnerud og Sven Nyhus for god hjelp. Særlig takk til annonsørene. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 3 3

4 4 4

5 5

6 6

7 Kort fra møtene Årsmøtet: Harald Kvaase ved Re videregående skole fortalte om gravhaugprosjektet på Bergshaugen sør for skolen.. Elever ved skolen har ryddet området, slik at det er bare den "gamle" vegetasjonen tilbake. Det skal også settes opp en informasjonstavle ved gravhaugene, og planene er at det en tid på sommeren skal være en innhegning hvor sauer går og beiter. 3. mars I forbindelse med Kirkejubiléet i Ramnes i 1993 oppførte medlemmer fra historielaget talespillet "Vi vil sette ild på Norge" ført i penn av Kaare Frøland. Dette arrangementet ble holdt på Kirkeborg. Talespillet handlet om religiøse brytninger i vår bygds historie på 1800 tallet. 9. juni Rusletur til den "nyoppdagede" bygdeborgen Fonshøgås i Fon, trivelig tur i fint vær med Per Bjerkø, Halvor Fon og RolvAunan som veivisere. St.Hansaften Selv om det regnet noen dråper, så ble den medbrakte maten fortært ute, men etter en runde med "natursti" med 12 poster, var det godt å trekke inn i Lukasstua, Der hygget vi oss med allsang nesten til den lyse morgen! (Det blir tidlig lyst!) 28. oktober Litt annerledes medlemsmøte enn vanlig. Det begynte i Ramnes kirke der Kaare Frøland fortalte om kirken. Etterpå ble alle innbudt til "kirkekaffe" på Brår. Tom Håkon Smith spilte orgel i kirken. 9. desember Føijulsmøte på Brår. John Rønningen fortalte om den nye bygdeboken som blir ferdig nå til jul. 7

8 Blomster for godt arbeid Kaare Frøland gikk av som formann etter 10 års sammenhengende virke, Anders Kongelf takket for seg som styremedlem etter 4 år, og Hans Ramm som formann i husstyret etter 6 år. Alle fikk en blomsterbukett som takk for stor innsats. Nye utvalg: På styremøte ble det vedtatt å nedsette et utvalg som skulle ha som oppgave å fremme tanker/forslag til videre utvikling av historielagets virksomhet. På årsmøtet ble Kaare Frøland til samlingsstyrer. Han har fått Annie Skaug og Rolf Svendsen som sine medhjelpere. Anonym gave Vi takker for mottatt gave kr ,- 8

9 Kaare Frøland To høgsetetavler fra Fon Bygdetunet har gjennom årene fått mange verdifulle gjenstander som alle kan fortelle en historie om det gamle bygdesamfunnet. De fleste slike gaver er gitt som gave til Brår, men en del blir også plassert der på ubestemt tid og uten at eiendomsretten er gått over til Brår. Vi er naturligvis veldig takknemlige for at folk på denne måten ønsker å sette bygdetunet bedre i stand til å løse sine oppgaver. I Ramnesiana for 1990, s.45f, har Bjarne Gran en omtale av en høgsetetavle fra Holtung i Fon. Den finnes nå i Holmestrand Museum og kan besees der. Sist sommer fikk vi to andre høgsetetavler (de siste?) fra Fon, og de er plassert på Brår. Tavlen fra Roar Myhre på Enne er satt opp i den lille stua mot nordøst i framhuset. Tavlen har fire malte felter med blomstermotiv (tulipaner), og med følgende innskrift: "Hans Olsen Enne Aaste Kistine HansDatter Enne Malet 1806 OFBAJ" (Siste bokstav kan være en "S"). Tavlen fra Hans Thoresen Fon på Store Fon er satt opp i Lukasstua. Tavlen er fra 1797, og er vanskelig å beskrive. Det kan se ut til at den. kan være overmalt med hvit farge slik at opprinnelige skikkelser bare er svakt synlig. Ellers ser det ut til at i øverste venstre felt er malt tre personer som kan være Maria og Josef med Jesusbarnet. Høyre felt, noe mer usikkert, kan være døperen Johannes og hodet av et dåpsbam. Sannsynligvis vil det være riktig å få en sakkyndig person til å se nærmere på disse høgsetetavlene. Kanskje kan det bli en artikkel om dem i Ramnesiana neste år? 9

10 Vi tar med hele programoversikten for kirkejubiléet. Dette er en god måte å bevare stoffet for framtida, ved at noen eksemplarer av Ramnesiana havner i biblioteker og arkiver. Januar 1. Ramnes kirke kl. 11. Åpning av jubileet. 3. Vivestad kirke kl.17. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 6. Ramnes kirke kl.19. Draumkvedet. 10. Ramnes kirke kl. 17. Middelaldergudstjeneste. 17. Fon kirke kl. 18. Økumenisk gudstjeneste. 24. Idrettshallen kl. 18.«Bursdagsfest». 31. Ramnes kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. Februar 5. Fon kirke kl.19. Folketonekveld. Sondre Bratland. 7. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 14. Vivestad kirke kl.ll. Gudstjeneste, kirkekaffe. 21. Ramnes kirke kl.ll. Fam.gudstjeneste. Kirkekaffe. 28. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 28. Vivestad kirke kl.19. Konsert. Panfløyte og gitar. Mars 3. Kirkeborg kl.19.«vi vil sette ild på Norge»! 6. Ramnes kirke kl.19. Gospel-og soul-konsert. 7. Vivestad kirke kl.ll. Gudstjeneste.Kirkekaffe. 7. Ramnes kirke kl.20.«kirken den er et gammelt hus». 14. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 18. Ramnes kirke kl.18. Aftensang for barn. 21. Ramnes kirke kl.ll. Jubileumsgudstjeneste. Juni 13. Fon kirke kl.ll Jubileumsgudstjeneste. 10

11 Synnøve Finnerud Kirkejubiléet i Ramnes 1993 Året 1993 kommer til å gå inn i historien som et svært hektisk, men veldig festlig år i Ramnes, Fon og Vivestad menigheter. Ja, når vi også regner med årets bispevisitas, har det vært et festens år fra ende til annen. Men mest av alt er det kirkenes 800-års-jubileum vi kan tenke tilbake på med takk og glede. Vi har feiret at Ramnes og Fon kirker er blitt 800 år, og vi har feiret 800-års-jubileum for kristendommens innflytelse i bygda vår. Og hvilken feiring det ble! "Hele bygda var med står det i en kjent Prøysen-vise, og det kan man trygt si var tilfellet ved dette kirkejubileet. Foreninger og enkeltpersoner, barn og voksne forente sine krefter for å gjøre dette til en suksess. Vi fikk sannelig erfare at ikke noen kan alt, men alle kan noe. Alene er vi små, men sammen er vi sterke. Ved et jubileum vil man ofte se tilbake på det som har vært, ofte oppsummere litt. Og det er nødvendig og riktig. Man kan lære mye for framtida ved å studere historien. Ved vårt kirkejubileum ønsket vi imidlertid også å se framover, og mottoet for jubileet var derfor: "Med kirken inn i framtida." Vårt ønske for jubileumsfeiringen var ikke bare å minnes tidligere tider, men å få en ny giv, større aktivitet i dagens kirke. Programmet ble satt opp med tanke på følgende 3 punkter: 1. Historisk side. 2. Folkekirkeside. (kultur, konserter m.m.) 3. Økt kirkesøkning. Når vi nå ser tilbake på jubileumsåret, mener vi å kunne si at det ble en ny giv. Så godt som alle de 21 arrangementene trakk fulle hus. Da"Draumkvedet" ble framført i Ramnes kirke, var vi redd de 800 år gamle 11

12 murene ville revne, så fullt ble det. Og ved Sondre Bratlands konsert i Fon kirke ble det nødvendig med ekstrakonsert for at alle som ville det, skulle få høre. Ja, kirken har virkelig blitt satt på kartet. Den store oppslutningen har vist hvilken plass kirken har i folks bevissthet, både som religiøs forankring og som kulturfaktor. Det faktum at så mange sa ja til å bidra på ulike måter ved jubileet, gjør også at vi føler vi er flere som drar i flokk. Nettopp det å kunne gjøre noe sammen med alle våre sambygdinger, var, for oss som stod i ledelsen, den største inspirasjonen. Vi føler og tror at vi har mange samarbeidspartnere for framtida, og vi satser på at vi også senere vil møte like mange positive "jamennesker" når vi går ut og ber om en håndsrekning. Sist, men ikke minst, alle som har vært engasjert i jubileet, har blitt bedre kjent med hverandre, også på tvers av sognegrensene. Om man er i kirken, på butikken eller på posten, det er blitt langt flere kjente ansikter å si "Hei!" til. La oss nå fortsette å jobbe mot målet vårt: Å få en mangfoldig kirke hvor vi kan møtes til glede og sorg, fest og alvor, på tvers av alt som skiller oss. Kirkens tak er uendelig høyt, terskelen er meget lav. Takk for et godt jubileumsår, - med kirken inn i framtida. 12

13 Kaare Frøland Bygdeboka under trykking Når dette skrives, midt i oktober, er det mulig at siste bind av bygdeboka, bygdehistorien fra reformasjonen og opp til vår tid, vil foreligge til jul, eller kanskje ut på nyåret. Vi har ventet lenge på denne boka. Manuskriptet fra forfatteren, John Rønningen, har ligget ferdig i over tre år nå. Den 10. oktober 1990 erklærte bygdeboknemnda at manuskriptet var klart til trykking. Siden har manus ligget i kommunen for bl. a. utskriving av diskett for trykkeriet, korrekturlesning og anbudsinnhenting. Boka vil være interessant lesning for alle som bor i kommunen. Boka er inndelt i seks hovedavsnitt, Lensherretiden ca , Grevskapstiden ca , , , og 1945 og henimot Fra den omfattende innholdsfortegnelsen nevnes noen av de mange emner som behandles i boka: Administrative og sosiale forhold, næringsliv, skole, kirke og det religiøse liv, rettsforhold, byggeskikk, samferdsel, verdenskriger og kriser, vår egen tid. Boka som vil koste kr. 200, vil bli til salgs bl.a. på kommunekontoret og i banken. 13

14 Kart over søndre del av Fon. Bygdeborgene på Solberg og Fonshøgås er markert Målestokk 1 : I cm = 500 m 14

15 Per Bjerkø Rusleturen til bygdeborgen på Fonshøgås I kveldinga onsdag 9. juni møtte 65 personer fram ved Fon kirke til årets rusletur. Vandringen gikk vestover, forbi Fonsgårdene og langs vestre del av Prestcstigen, - den gamle ferdselsåren mellom Fon og Vivestad. Det var mye kjentfolk med, og særlig Halvor Fon hadde mye å fortelle. En gammel hustuft i veikanten, omkranset av syrin og andre iherdige gamle hageplanter, var fin bakgrunn for historier fra dengang det var mange bebodde boplasser i området. Vi var også innom en gammel kølabånn før vi dreide sørover mot hovedmålet, som var Fonshøgås, der Rolv Aunan og sønnen Knut hadde funnet en bygdeborg høsten Det var ekstra hyggelig å ha Aunanfolkene med på rusleturen. Etter en litt hard oppstigning etter nybygd skogsvei, kunne vi ta bygdeborgen i øyesyn. Her i nordenden er det sammenhengende ca. 200 meter mur i stein, med tydelig port og de største røysene på det strategiske punktet der den nye skogsveien kommer opp. På åsryggen like innafor muren passet det godt å ta stopp med medbragt niste og drikke. Sommerkvelden var fm og utsikten god mot grender og gårder i Fon og Våle. De ivrigste fortsatte sørover åsen. Ca. 350 m. sør for den nordre muren, finner vi en beskjeden, men tydelig mur. Mot øst er det stupbratt og utilgjengelig, mens det langs vestsiden er delvis lett å komme opp og ingen tegn av steinmurer. Her kan det ha vært forsvarsverk av tre, eller kanskje årsaken til manglende steinmur mot vest helt enkelt er at bygdeborgen ikke ble fullført. 15

16 Kart over området ved bygdeborgen på Fonshøgås. Målestokk 1 : cm = 50 m 16

17 Det var store oppslutning om rusleturen. Den siste kneika opp til bygdeborgen. Bygdeborg eller fangstanlegg? I ettertid er det kommet forslag fra Roar Ree Kirkevold om at det dreier seg om gamle fangstanlegg og ikke bygdeborg. Dette bør fagfolk se på. Kanskje er det begge deler. Fonsfolk har alltid vært oppfinnsomme, og flerbruk som fangstanlegg til vilt i fredstid og som bygdeborg i ufred, kunne kanskje være brukbart. Det var en sterkt redusert flokk som gikk samlet tilbake til utgangspunktet på parkeringsplassen ved Fon kirke. Årsaker til dette er ikke at noen ble bergtatt eller rotet seg bort i det noe uryddige terrenget på Fonshøgås. Ingen er meldt savnet. Hovedårsaken til at noen forsvant tidlig, var VM-kampen i fotball samme kvelden. 17

18 18

19 Rolf og Knut Aunan viser fram restene av nordmuren. Fem bygdeborger i Ramnes. Bygdeborgen på Fonshøgås blir den femte registrerte bygdeborgen i Ramnes. Fra før har vi Solbergborgen, Venåsborgen og de to ' "naboborgene" på Rånerødkollen og Lundskollen. En regner med at de ble bygd i ufredstider for ca år siden, og at de var brukt som tilfluktsted for befolkning med buskap. Med adskillig færre gårder og folk enn nå,kan vi anta at disse 5 borgene dekte behovet i disse deler av kommunen. Også i Vivestad bodde det folk på denne tida, folk med behov for beredskap i form av bygdeborg. Til nå er det ikke meldt om bygdeborg i Vivestad. Det bør være en interessant oppgave for Vivestadfolk å finne bygdeborgen sin før noen utafra gjør det. 19

20 20

21 Kaare Frøland Litt handelshistorie i Ramnes Klop Forbrugerforening Klop Forbrugerforening hadde sin virksomhet i noe over 20 av de siste år av forrige hundreår. Vi skal her se litt på den handelsvirksomhet som denne forbrukerforeningen drev. Vi skal også si litt om hva slags varer som folk flest i bygda kjøpte på denne tida. Men først må vi se på bakgrunnen for den handelsvirksomheten som etter hvert ble etablert på bygdene i siste halvdel av forrige århundre. Tidligere var det byene som alene hadde handelsprivilegiene. Skulle bonden selge varer eller skaffe seg kjøpemel, sukker, kaffe, tobakk, bomullsstoffer eller andre handelsvarer, måtte han til byen. Bare i byene var det spesialiserte handelsmenn som hadde varer til salgs som ikke ble produsert i bygdesamfunnet. Noe handel kunne riktignok også skje på bygdene. Bonden kunne fritt selge sine egne produkter direkte til forbruker, men betingelsen var at denne handel måtte skje uten mellommann. I visse tilfelle ble det gitt bevilling til handel på landet, men bare i "fjæm fra Kjøbstedeme liggende Egne". Etter hvert ble handelen liberalisert utover i hundreåret. Med utgangspunkt i handelsloven av 1842 og etter en annen lov fra 1857 ble det lettere å drive handel utenom byene, men hindringer var det inntil prinsippet om fri handel ble gjennomført fra Hvis man da fikk attest fra presten og handelsbrev fra fogden, var det bare å sette i gang med landhandleri. Liberaliseringen førte ikke til øyeblikkelige resultater. Det var en slags "frihet" som var gitt, men i et hvert fall her hos oss, tok man bare nølende denne frihet i bruk. 21

22 All virksomhet i bygda tok sitt utgangspunkt i gårdene. På en eller annen måte hadde alle sitt utkomme der. Det kunne være en del arbeid også for løskarer ved sagbrukene, ved møllene, ved kvernhusene i flomtida. På det meste var det 30 sagbruk i bygda. På noen steder laget man drensrør der leira var høvelig, og dreneringen av den flate Ramnesslettatok til. Ysteri ble det etter hvert på flere steder, og bøndene ble avhengig av den frie prisdannelsen i markedet. Skyss-stasjonene og gjestgiveriene på Hvam og Valle betalte sin faste ølskatt til kommunen. Mange så fantastiske utviklingsmuligheter for Ramnes i de første 1870-årene fordi jernbanen (Vestfoldbanen) også ble prosjektert gjennom bygda. Kommunestyret var villig til å kjøpe aksjer for fantastiske speciedaler. Dette håpet brast, Stortinget ville det annerledes. Men banken kom i 1870, og vi har den så lenge Ramnesfolk vil. De første butikkene kom - nølende. Først i Vivestad, kanskje ikke så underlig. Vivestadsokningene hadde lengst veg til byen. Kommunestyret vedtok i april 1867 at fanejunker Abraham P. Egtvedt skulle betale 4 spd i ekstra fattigskatt "da han forrige Aar oprettede et Landhandlerie". Vi ser ikke noe mer til dette landhandleriet i kommuneprotokollene, sannsynligvis gikk det tidlig inn, men et par år seinere, i november 1869 blir Johannes Vivestad fritatt for handelsskatt for resten av året. Han betalte 4 spd i handelsskatt i årene fram til 1874, da han leverte handelsbrevet tilbake. Det første landhandleri i hovedsognet ble satt i gang på Firing i 1869 av Ole Pedersen, og to år etter var det to som betalte handelsskatt. M. Moe, Firing, var kommet til. I 1872 begynte to nye, Abraham Paulsen Lunde og Ole Hansen Stange. Det skyter opp små landhandlerier noen hver stand i kommunen i årene som kommer, de er i virksomhet noen år, og går inn. I Vivestad er det jevnlig to butikker. Ellers registreres nye butikker på Fossan (1873), Svinningen (1873), Stange (1873), Jerpetjøn (1874), Risås (1875), Vika (1878), Holtung (1879), Firing (1879), Kihle (1880), Svinsholdt (1882). 22

23 Muligens som et forsøk på å stabilisere handelsvirksomheten, og naturligvis også for å skaffe medlemmene billigere varer, ble det også dannet forbrugsforeninger. Her skal vi konsentrere oppmerksomheten om en av disse, Linnestad, senere Klop Forbrugsforening. Denne forening var nok ikke den første i bygda. Vi kjenner til at Ramnes Forbrugsforening drev handel på "Fossan i Fon" fra midt i 1870-årene. Vivestad Forbrugsforening er omtalt som en igangværende forretning i kommunestyreprotokollen for (I bygdeboka s.925 opereres med en noen annen tidsangivelse). Linnestad Forbrugsforening ble - såvidt en kan se - dannet i 1877 eller muligens litt tidligere. Fra først av holdt denne foreningen butikk på Søndre Linnestad (bnr.2). Ole Johansen Sigjord som var "flink til å lage ski og var flink til å regne og skrive", som det het, var medlem av styret og var den som løste handelsbrev og ble ansvarlig for driften til å begynne med. I 1880 kjøpte forbrugsforeningen en tomt av Olaus Olsen Reine på den andre siden av elva for 400 kroner. Som eneste betingelse ble satt ved opprettelsen av kjøpekontrakten at "Brændevin og øl ikke udskjænkes ifra Butikken...". Navnet på foreningen ble nå endret til Klop Forbrugsforening fordi den var kommet over på Klopp-sida. Forbrugsforeningens virksomhet og opphør. De mange "hovedbøker", "lånebøker", "dagbøker" m.v. forteller en del om forbruksforeningens virksomhet, og vi skal komme tilbake til hva en "Dagbog, salg" kan fortelle om det som kundene kjøpte. (Til slutt i denne artikkel vil det bli gitt en oversikt over de protokoller m.v. som historielaget har tatt vare på). Dessverre mangler vi forhandlingsprotokollen over lagets og styrets virksomhet fra starten og fram til og med Vi må derfor i det vesentlige holde oss til det den siste forhandlingsprotokollen, den fra 1896 og til og med 1900, kan fortelle. 23

24 24

25 Lovene, sannsynligvis de første vedtatte lovene, er inntatt i den siste protokollen. Vi gjengir noen av hovedpunktene: Målet var "at forbedre de økonomiske Kaar inden Distriktet ved at skaffe enhver gode og hensiktsmessige Husholdningsvarer billigst mulig". De som ville være medlemmer måtte bli aksjonærer. Gårdbrukerne måtte kjøpe minst en aksje å 3 spd = kr. 12. For dem "som bør eller bliver henregnet til Arbeiderklassen" kostet aksjen 60 skilling, kr. 2. Det samlede aksjebeløp var kr Johan Larsen Linnestad var raus og kjøpte aksjer for kr.60, sju andre gårdbrukere kjøpte aksjer for kr hadde aksjer for kr. 12, en aksjonær hadde to små aksjer og resten, 51 personer, hadde aksjer for kr. 2 hver. Ti av medlemmene ble utpekt som "Bestyrelse", og denne valgte igjen i sin midte en "Direktion", bestående av fire medlemmer pluss formannen. Foreningens "Forretningsbestyrer" ble utpekt av direksjonen som også bestemte lønnsvilkårene. Paragraf 9 var viktig: "Foreningens Forretningsbestyrer utleverer Varer kun til Aktiehavere mod kontant Betaling uden særskilt Bemyndigelse av Direktionen hjemler ham Undtagelse herfra". Dette var en håpløs bestemmelse som heller ikke ble overholdt i praksis, og som kom til å skape de største vanskelighetene. De som kom innom fikk visst kjøpt de varer som de ønsket, og dette med kontant betaling ble heller ikke - som vi skal se - overholdt. Vi kjenner navnene på noen av bestyrerne. Ole Johansen Sigjord var som nevnt den første. Hans Johansen var en av dem, men vi kjenner ikke til hvor lenge han hadde jobben. Lars Jakobsen Bjune fulgte etter Kristen K. Kirkevold noen måneder i 1898, inntil Lars Olausen Linnestad ble valgt som den siste forretningsbestyrer. Den årlige godtgjørelsen var kr Varekjøring ble godtgjort med 25 øre pr.100 kilogram og satt bort til Knut B. Klop og Kristian B. Hoie. Vi har ingen kilder som kan fortelle oss om hvordan forbruksforeningen drev i de første år. Vi får holde oss til det vi kan få vite fra 25

26 forhandlingsprotokollen for de fem siste årene, og så kan vi kanskje gjøre noen refleksjoner. Etter bekjentgjøring i avisene og "ved Oplesning fra Ramnes Kirkebakke" ble det holdt generalforsamling i mars 1899, og der ble det enstemmig vedtatt å oppløse forbruksforeningen, samt å avertere foreningen med inventar og "lastetomt" til salgs for kr Samtidig ble det også besluttet at heretter skulle det bare være kontant salg og at ukurante varer skulle selges ut til innkjøpspris. Forhandlingsprotokollen sier ingen ting om årsaken til at foreningen skulle innstille. Muligens syntes man at det ble for strevsomt å holde en slik forening i gang all den tid man også kunne få kjøpt det man ønsket uten styrer og generalforsamlinger. Men det mest sannsynlige er at årsaken lå i det utrivelige faktum at posten "utestående fordringer" stadig økte: Det var umulig å hindre "salg på bok"! Bestemmelsen i lovene om at salg bare skulle skje mot kontant betaling ble m.a.o. ikke overholdt. Ved slutten av regnskapsåret 1897 hadde man kr ,03 utestående. Dette året hadde også gitt et driftsunderskudd på kr ,13 mens det året før var et lite overskudd. Bestyrelse og generalforsamling gjorde alt som mulig var for å drive inn det man hadde tilgode. Sakfører ble engasjert, og skyldnere ble stevnet for forliksråd. Ved utgangen av det neste året var de utestående fordringene redusert til nær femten tusen kroner. Varebeholdningen og hus ble verdsatt til noe over elleve tusen kroner. Gjelden til banker m.v., leverandører og aksjekapital var på noe over kroner, slik at foreningen var solvent nok. Det ble penger å dele ut til aksjonærene når varebeholdningen var realisert og foreningen solgt til Otto Hansen Hoie for kroner. 26

27 Hvilke varer kjøpte folk flest ved århundreskiftet? Det er takket være at man ikke greide å overholde bestemmelsen om bare kontant salg at vi kan få vite hvilke varer som var mest i skuddet. Salget "på bok" ble skrevet inn i de store folianter, dag for dag.. Vi har notert hver eneste slik handel i månedene juni og juli 1898, og resultatet blir som nevnt nedenfor. Av kolonialvarer, matvarer, kommer - ikke uventet - kaffe på suveren første plass. Smør (sannsynligvis margarin) og farin kommer på de neste plassene. Også mange kjøpte flesk (amerikansk?) Var det anleggsfolkene på Eidsfossbanen? Raffinade (hardt sukker) var en følgesvenn til kaffen og kom høyt opp på handlelisten. Sirup og kandissukker var også blant de mest populære varene. Nesten alt det melet som ble solgt var rugmel, noen kjøpte brød også. Gryn, erter, ris, hvetemel, sild og fiskeboller var også handelsvare, men ble ikke solgt hver dag. Andre matvarer som ble solgt en, to eller tre ganger i løpet av denne to-måneders perioden, var: kanel, drops, potetmel, svisker, lakris, humle, ingefær, salt (?), kjøttboller, eddik, kavring, muskatnøtt, polenta, stivelse, kjøtt, kake, ost, krydder, the. Av andre varer var tobakken den mest populære, nesten like ofte solgt som kaffe. Sålelær var også en nødvendighetsartikkel som ble solgt like ofte som sirup og kandis. Kanskje skomakeren ikke hadde lær å selge, eller kanskje man plundret selv med halvsåling av støvler og sko. Noe skogam, bæk og plugg ble også solgt men ikke så ofte. Spiker ble det solgt mye av, men dette ser ut til å henge sammen med at Eidsfossbanen ble bygd nettopp på denne tida. Ellers var varer som ble solgt fem ganger eller mer disse: Gam, fyrstikker, sytråd, malerolje (av og til samtidig med sinkvit, kjønrøk, kritt, grønt, oker), såpe og øl.(hadde man også glemt bestemmelsen i kjøpekontrakten om at bl. a. øl ikke skulle selges fra butikken?) Andre varer som mer sjelden ble solgt var: bomesi, heljem, skosverte, lærret, vatt, knapper, tøy, seklativ(?), lut, soda, brus, maskinolje, ljå, tjære, kam, parafin, snus. Ellers merker vi oss at Alfred Olsen kjøpte ei skjorte og ei underbukse for kr. 2,50 og en busserull til kr. 1,40. 27

28 OM KILDENE Andreas Sætre ble oppnevnt som revisor, og hjalp ellers til de par siste år med sluttoppgjøret for Klop Forbrugsforening. Sannsynligvis er det han, og senere hans sønn, Erling Sætre, som da sørget for at (de fleste?) av foreningens protokoller er blitt tatt vare på. Hans døtre, Liv og Aud, har nå overlevert 22 protokoller fra forbruksforeningen, og disse vil bli tatt hånd om på Brår. En oversikt: 2 stk. "Laanebog for Linnestad Forbrugsforening" og stk. "Hovedbog" -kontobok for kunder - innenfor tidsrummet stk. Dagbog, salg , 1897 og stk. Protokol over leverandører og stk. Protokol kassakonto stk Forhandlingsprotokol for Klop Forbrugsforening Mangt og mye i disse protokollene kan danne grunnlaget for interessante undersøkelser som kan gi gode bilder av bygdesamfunnet i disse årene. Historielaget vil kunne være behjelpelig ved utlån av dette materiale. 28

29 Kristian Nyhus 17. mai 1927 Kald vår Det var tidlig vår og varme i Far sådde havre på myra - et stykke på ca. 10 mål - allerede 10. mars. Da var det tørt og fint oppå telen og ideelt å så. En måtte passe på tidlig på myra, for når telen hadde gått, var det uråd å komme utpå. Havren spirte fint, og åkeren så lovende ut, men så uti april kom det over en halv meter snø, og en kunne lure på hvordan det ville gå med åkeren. Men det viste seg at havren hadde ingen skade tatt, så åkeren blei stor og gild. Mai måned kom og var slett ikke noe varm. Det gikk kalde elinger med regn og hagl, og 17. mai var rett og slett iskald over store deler av Øsdandet ifølge Tønsbergs Blad for den dagen som jeg har sett igjennom nå i ettertid. Det gikk tog fra alle skolene i sognet Min bror Laurits og jeg skulle ta oss fram til 17. maifeiringen på Elverhøy. Det var vanlig al skolebarna på Hjerpetjønn gikk i tog om Askjer bru og nyveien ned til Ramnes. Men det var skrekkelig langt å gå - vel 7 km fra skolen, så vi to fant ut at vi heller ville gå "gamleveien", for det blei jo litt kortere. Vi hadde en gammel skrøpelig sykkel som var temmelig herpesert, og Laurits skulle sitte på stanga nedover bakkene, men det var jo så mange oppoverbakker at det blei mest å dra sykkelen. Vi gjemte den bak smia til Bernt Stange og gikk til Ramnes kirke hvor sogneprest Stabell holdt gudstjeneste. Før vi gikk inn, sto vi utenfor ei stund og så på at elevene fra Brår kom marsjerende med stort flagg i spissen. Likedan 29

30 Mai stangen. Ute på gårdsplassen foregikk forskjellige leiker, såsom eggeløp, sekkeløp m.m. og ikke å forglemme klatring i "Maistangen" som var reist på plassen og hvor det hang en stor krans med opphengte forundringspakker i. Mange av guttene prøvde seg på å klatre opp for å få tak i ei pakke. Noen av de lureste hadde smørt kvae i hendene for å få bedre tak i den glatte stanga som vel var en 7-8 meter høg. Ole Hoel, den første iskremprodusent og kanonfotograf i distriktet Noe av det gjeveste på 17. mai var at en kunne få kjøpt iskrem. Det var noe som ellers ikke var å få. Men det var kommet flyttende en mann fra Nordland som hette Ole Hoel og som bodde syd for Revetal. Han var opprinnelig anleggsarbeider og hadde vært med under bygging av Ofotbanen og ved anleggene på Rjukan, men hadde nå slått seg til ro på Revetal. Han anskaffet seg ei dansk iskremvogn som han kunne dra med seg etter veien. Så skar han is på brønner og dammer om vinteren, la den i sagmugg og oppbevarte den langt ut over sommeren. Så laget han iskrem av nødvendige ingredienser som han vispet, og som han han fikk til å fryse i en kuldeblanding av grovt salt og opphugget is. I vogna si hadde han plass til to beholdere med iskrem. Han hadde en innretning med et lite handtak på hvor det var plass til en flat kjeks stof som ei goro. Denne la han i bunnen, og så smurte han et lag med iskrem oppå for deretter å legge en lignende kjeks på toppen. Så trykte han på ei lita fjær, og vips kunne vi ta iskremen i handa. Den kostet 10 øre. De fleste av barna hadde jo fått med seg en femtiøring eller ei krone, så det blei en del is ja, men så var det jo også litt småsjokolade å få kjøpt for ikke å snakke om brus som var veldig god og som bruste noe veldig. Hoel hadde også anskaffet seg fotoapparat som han kunne ta små prospektbilder med. Disse kunne han fremkalle og kopiere på en kort stund, og hadde også små rammer til ikke stort større enn en toøring med nål bak så en kunne feste dem på brystet. Men dette kostet 75 øre, så det var bare hvalfangere som hadde penger til slik luksus. De kostet på seg et bilde av seg som de forærte til kjæresten eller omvendt. Forøvrig var det smelling og en fresing av en annen verden på 17. mai, for de store guttene hadde fått tak i både kruttkjerringer og soler og annet som sprutet gnister til alle kanter. Noen av de riktig store hadde også korkpistol som smalt noe aldeles forferdelig. 30

31 Toget til Bergshaugen. Utpå ettermiddagen skulle alle samle seg og marsjere i tog til Bergshaugen. Andre år gikk man til Tinghaugtoppen eller Prestegårdssletta. Som sagt var det intet musikkorps dengang, så alle måtte synge og vifte med flaggene så godt de kunne og rope hurra alt i ett. Vel fremme var det en eller annen som sa noe om fedrelandet og kongen, og så var det å marsjere tilbake til Elverhøy igjen. Denne 17. mai var det en spesiell høytidlighet da vi kom til lokalet igjen, for Ramnes Ungdomslag hadde bekostet og fått reist en stor bautastein foran inngangen til minne om slagene på Re i 1163 og i Det var formannen i ungdomslaget, Lars Bjune, som avduket bautaen og holdt en slående tale. Som sagt var det temmelig kaldt og guffent, og da det nærmet seg avslutningen på dagen, tok det til å snø, og Laurits og jeg måtte tenke på den lange hjemoverveien. Vi hentet sykkelen bak smia og ga oss i vei. Det var alt begynt å bli subbete, og oppover Krekan til Lerstang var det tungt, men enda verre ble det da vi endelig kom opp Tinghaugbakken, for der lå snøen til langt oppå leggen. Vi prøvde å sitte på i noen utforbakker, men så i en motbakke, mellom "Fantestigen" og "Helliksberget", rauk den eine sveiva tvers av, så da var det bare å prøve å få dratt sykkelen med hjem. Ja, det var en strevsom 17. mai, og vi var trøtte og slitne da vi endelig kom hjem utpå kvelden. 31

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet.

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet. Kråka av Knut Ørke EXT. SKOLEGÅRD. DAG Det er friminutt og flere elever står ute i skolegården i grupper. Bak dem, alene, ser vi (15), en rolig gutt i svarte klær. Han sitter på en benk ved enden av skolebygget

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA ANNELI KLEPP Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA Fred og ingen fare Det er en fredelig vinterkveld. Nordlyset vandrer over himmelen. Stjernene blinker. Fullmånen kaster lys over varden, som står

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge Rune Rogndokken Moen REDD RONNY! Illustrert av Ronja Svenning Berge Til Kristoffer, Magnus og Lars PROLOG Jeg så på de tynne leggene til Jo som beveget seg taktfast, men usikkert på stien foran meg. De

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer