RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD"

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... Side 3 Årsmøtet... " 5 Kort fra møtene... " 7 To høgsetetavler fra Fon... " 9 Kirkejubileet... " 11 Bygdeboka under trykking... " 13 Rusleturen til bygdeborgen... " 15 Klopp Forbrugerforening... " mai " 29 Hans Knudsen Horn. Ordfører " 33 Rusletur på gamle veier i Vivestad... " 39 Sypike Anna Tinghaug... " 51 Skålgropsteinen på Linnestad... " 57 Gislerød sagfoss... " 59 Herredstyret garanterer privat... " 63 2

3 RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: FORORD Dette er femtende utgave av Ramnesiana. Med unntak for to år har årsskriftet kommet trofast siden Litt utvikling har det vært i disse årene. Redaktøren får nå inn stoffet i datadisketter og kan ved hjelp av laserskriver få fram tilfredstillende tekst. Det hele må likevel betraktes som en typografisk hjemmebakst, som ligger langt tilbake for årskrift i andre historielag i distriktet. Merk dere at alt er gjort i Ramnes, også trykken, ved Stokke Trykk i Vivestad. Også denne gangen har vi mye stoff. Ramnesiana gir en fin mulighet til å ta vare på lokalt stoff fra Ramnes, som særlig de eldre av dere sitter inne med. Et eksempel til etterfølgelse er Axel Haugans innslag med "Rusletur på gamle veier i Vivestad." Andre eksempler er Kaare Frøland og Kristian Nyhus, som hver på sin måte også denne gang øser fra fortidas lokale kilder. Vi takker også Synnøve Finnerud og Sven Nyhus for god hjelp. Særlig takk til annonsørene. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 3 3

4 4 4

5 5

6 6

7 Kort fra møtene Årsmøtet: Harald Kvaase ved Re videregående skole fortalte om gravhaugprosjektet på Bergshaugen sør for skolen.. Elever ved skolen har ryddet området, slik at det er bare den "gamle" vegetasjonen tilbake. Det skal også settes opp en informasjonstavle ved gravhaugene, og planene er at det en tid på sommeren skal være en innhegning hvor sauer går og beiter. 3. mars I forbindelse med Kirkejubiléet i Ramnes i 1993 oppførte medlemmer fra historielaget talespillet "Vi vil sette ild på Norge" ført i penn av Kaare Frøland. Dette arrangementet ble holdt på Kirkeborg. Talespillet handlet om religiøse brytninger i vår bygds historie på 1800 tallet. 9. juni Rusletur til den "nyoppdagede" bygdeborgen Fonshøgås i Fon, trivelig tur i fint vær med Per Bjerkø, Halvor Fon og RolvAunan som veivisere. St.Hansaften Selv om det regnet noen dråper, så ble den medbrakte maten fortært ute, men etter en runde med "natursti" med 12 poster, var det godt å trekke inn i Lukasstua, Der hygget vi oss med allsang nesten til den lyse morgen! (Det blir tidlig lyst!) 28. oktober Litt annerledes medlemsmøte enn vanlig. Det begynte i Ramnes kirke der Kaare Frøland fortalte om kirken. Etterpå ble alle innbudt til "kirkekaffe" på Brår. Tom Håkon Smith spilte orgel i kirken. 9. desember Føijulsmøte på Brår. John Rønningen fortalte om den nye bygdeboken som blir ferdig nå til jul. 7

8 Blomster for godt arbeid Kaare Frøland gikk av som formann etter 10 års sammenhengende virke, Anders Kongelf takket for seg som styremedlem etter 4 år, og Hans Ramm som formann i husstyret etter 6 år. Alle fikk en blomsterbukett som takk for stor innsats. Nye utvalg: På styremøte ble det vedtatt å nedsette et utvalg som skulle ha som oppgave å fremme tanker/forslag til videre utvikling av historielagets virksomhet. På årsmøtet ble Kaare Frøland til samlingsstyrer. Han har fått Annie Skaug og Rolf Svendsen som sine medhjelpere. Anonym gave Vi takker for mottatt gave kr ,- 8

9 Kaare Frøland To høgsetetavler fra Fon Bygdetunet har gjennom årene fått mange verdifulle gjenstander som alle kan fortelle en historie om det gamle bygdesamfunnet. De fleste slike gaver er gitt som gave til Brår, men en del blir også plassert der på ubestemt tid og uten at eiendomsretten er gått over til Brår. Vi er naturligvis veldig takknemlige for at folk på denne måten ønsker å sette bygdetunet bedre i stand til å løse sine oppgaver. I Ramnesiana for 1990, s.45f, har Bjarne Gran en omtale av en høgsetetavle fra Holtung i Fon. Den finnes nå i Holmestrand Museum og kan besees der. Sist sommer fikk vi to andre høgsetetavler (de siste?) fra Fon, og de er plassert på Brår. Tavlen fra Roar Myhre på Enne er satt opp i den lille stua mot nordøst i framhuset. Tavlen har fire malte felter med blomstermotiv (tulipaner), og med følgende innskrift: "Hans Olsen Enne Aaste Kistine HansDatter Enne Malet 1806 OFBAJ" (Siste bokstav kan være en "S"). Tavlen fra Hans Thoresen Fon på Store Fon er satt opp i Lukasstua. Tavlen er fra 1797, og er vanskelig å beskrive. Det kan se ut til at den. kan være overmalt med hvit farge slik at opprinnelige skikkelser bare er svakt synlig. Ellers ser det ut til at i øverste venstre felt er malt tre personer som kan være Maria og Josef med Jesusbarnet. Høyre felt, noe mer usikkert, kan være døperen Johannes og hodet av et dåpsbam. Sannsynligvis vil det være riktig å få en sakkyndig person til å se nærmere på disse høgsetetavlene. Kanskje kan det bli en artikkel om dem i Ramnesiana neste år? 9

10 Vi tar med hele programoversikten for kirkejubiléet. Dette er en god måte å bevare stoffet for framtida, ved at noen eksemplarer av Ramnesiana havner i biblioteker og arkiver. Januar 1. Ramnes kirke kl. 11. Åpning av jubileet. 3. Vivestad kirke kl.17. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 6. Ramnes kirke kl.19. Draumkvedet. 10. Ramnes kirke kl. 17. Middelaldergudstjeneste. 17. Fon kirke kl. 18. Økumenisk gudstjeneste. 24. Idrettshallen kl. 18.«Bursdagsfest». 31. Ramnes kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. Februar 5. Fon kirke kl.19. Folketonekveld. Sondre Bratland. 7. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 14. Vivestad kirke kl.ll. Gudstjeneste, kirkekaffe. 21. Ramnes kirke kl.ll. Fam.gudstjeneste. Kirkekaffe. 28. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 28. Vivestad kirke kl.19. Konsert. Panfløyte og gitar. Mars 3. Kirkeborg kl.19.«vi vil sette ild på Norge»! 6. Ramnes kirke kl.19. Gospel-og soul-konsert. 7. Vivestad kirke kl.ll. Gudstjeneste.Kirkekaffe. 7. Ramnes kirke kl.20.«kirken den er et gammelt hus». 14. Fon kirke kl.ll. Gudstjeneste. Kirkekaffe. 18. Ramnes kirke kl.18. Aftensang for barn. 21. Ramnes kirke kl.ll. Jubileumsgudstjeneste. Juni 13. Fon kirke kl.ll Jubileumsgudstjeneste. 10

11 Synnøve Finnerud Kirkejubiléet i Ramnes 1993 Året 1993 kommer til å gå inn i historien som et svært hektisk, men veldig festlig år i Ramnes, Fon og Vivestad menigheter. Ja, når vi også regner med årets bispevisitas, har det vært et festens år fra ende til annen. Men mest av alt er det kirkenes 800-års-jubileum vi kan tenke tilbake på med takk og glede. Vi har feiret at Ramnes og Fon kirker er blitt 800 år, og vi har feiret 800-års-jubileum for kristendommens innflytelse i bygda vår. Og hvilken feiring det ble! "Hele bygda var med står det i en kjent Prøysen-vise, og det kan man trygt si var tilfellet ved dette kirkejubileet. Foreninger og enkeltpersoner, barn og voksne forente sine krefter for å gjøre dette til en suksess. Vi fikk sannelig erfare at ikke noen kan alt, men alle kan noe. Alene er vi små, men sammen er vi sterke. Ved et jubileum vil man ofte se tilbake på det som har vært, ofte oppsummere litt. Og det er nødvendig og riktig. Man kan lære mye for framtida ved å studere historien. Ved vårt kirkejubileum ønsket vi imidlertid også å se framover, og mottoet for jubileet var derfor: "Med kirken inn i framtida." Vårt ønske for jubileumsfeiringen var ikke bare å minnes tidligere tider, men å få en ny giv, større aktivitet i dagens kirke. Programmet ble satt opp med tanke på følgende 3 punkter: 1. Historisk side. 2. Folkekirkeside. (kultur, konserter m.m.) 3. Økt kirkesøkning. Når vi nå ser tilbake på jubileumsåret, mener vi å kunne si at det ble en ny giv. Så godt som alle de 21 arrangementene trakk fulle hus. Da"Draumkvedet" ble framført i Ramnes kirke, var vi redd de 800 år gamle 11

12 murene ville revne, så fullt ble det. Og ved Sondre Bratlands konsert i Fon kirke ble det nødvendig med ekstrakonsert for at alle som ville det, skulle få høre. Ja, kirken har virkelig blitt satt på kartet. Den store oppslutningen har vist hvilken plass kirken har i folks bevissthet, både som religiøs forankring og som kulturfaktor. Det faktum at så mange sa ja til å bidra på ulike måter ved jubileet, gjør også at vi føler vi er flere som drar i flokk. Nettopp det å kunne gjøre noe sammen med alle våre sambygdinger, var, for oss som stod i ledelsen, den største inspirasjonen. Vi føler og tror at vi har mange samarbeidspartnere for framtida, og vi satser på at vi også senere vil møte like mange positive "jamennesker" når vi går ut og ber om en håndsrekning. Sist, men ikke minst, alle som har vært engasjert i jubileet, har blitt bedre kjent med hverandre, også på tvers av sognegrensene. Om man er i kirken, på butikken eller på posten, det er blitt langt flere kjente ansikter å si "Hei!" til. La oss nå fortsette å jobbe mot målet vårt: Å få en mangfoldig kirke hvor vi kan møtes til glede og sorg, fest og alvor, på tvers av alt som skiller oss. Kirkens tak er uendelig høyt, terskelen er meget lav. Takk for et godt jubileumsår, - med kirken inn i framtida. 12

13 Kaare Frøland Bygdeboka under trykking Når dette skrives, midt i oktober, er det mulig at siste bind av bygdeboka, bygdehistorien fra reformasjonen og opp til vår tid, vil foreligge til jul, eller kanskje ut på nyåret. Vi har ventet lenge på denne boka. Manuskriptet fra forfatteren, John Rønningen, har ligget ferdig i over tre år nå. Den 10. oktober 1990 erklærte bygdeboknemnda at manuskriptet var klart til trykking. Siden har manus ligget i kommunen for bl. a. utskriving av diskett for trykkeriet, korrekturlesning og anbudsinnhenting. Boka vil være interessant lesning for alle som bor i kommunen. Boka er inndelt i seks hovedavsnitt, Lensherretiden ca , Grevskapstiden ca , , , og 1945 og henimot Fra den omfattende innholdsfortegnelsen nevnes noen av de mange emner som behandles i boka: Administrative og sosiale forhold, næringsliv, skole, kirke og det religiøse liv, rettsforhold, byggeskikk, samferdsel, verdenskriger og kriser, vår egen tid. Boka som vil koste kr. 200, vil bli til salgs bl.a. på kommunekontoret og i banken. 13

14 Kart over søndre del av Fon. Bygdeborgene på Solberg og Fonshøgås er markert Målestokk 1 : I cm = 500 m 14

15 Per Bjerkø Rusleturen til bygdeborgen på Fonshøgås I kveldinga onsdag 9. juni møtte 65 personer fram ved Fon kirke til årets rusletur. Vandringen gikk vestover, forbi Fonsgårdene og langs vestre del av Prestcstigen, - den gamle ferdselsåren mellom Fon og Vivestad. Det var mye kjentfolk med, og særlig Halvor Fon hadde mye å fortelle. En gammel hustuft i veikanten, omkranset av syrin og andre iherdige gamle hageplanter, var fin bakgrunn for historier fra dengang det var mange bebodde boplasser i området. Vi var også innom en gammel kølabånn før vi dreide sørover mot hovedmålet, som var Fonshøgås, der Rolv Aunan og sønnen Knut hadde funnet en bygdeborg høsten Det var ekstra hyggelig å ha Aunanfolkene med på rusleturen. Etter en litt hard oppstigning etter nybygd skogsvei, kunne vi ta bygdeborgen i øyesyn. Her i nordenden er det sammenhengende ca. 200 meter mur i stein, med tydelig port og de største røysene på det strategiske punktet der den nye skogsveien kommer opp. På åsryggen like innafor muren passet det godt å ta stopp med medbragt niste og drikke. Sommerkvelden var fm og utsikten god mot grender og gårder i Fon og Våle. De ivrigste fortsatte sørover åsen. Ca. 350 m. sør for den nordre muren, finner vi en beskjeden, men tydelig mur. Mot øst er det stupbratt og utilgjengelig, mens det langs vestsiden er delvis lett å komme opp og ingen tegn av steinmurer. Her kan det ha vært forsvarsverk av tre, eller kanskje årsaken til manglende steinmur mot vest helt enkelt er at bygdeborgen ikke ble fullført. 15

16 Kart over området ved bygdeborgen på Fonshøgås. Målestokk 1 : cm = 50 m 16

17 Det var store oppslutning om rusleturen. Den siste kneika opp til bygdeborgen. Bygdeborg eller fangstanlegg? I ettertid er det kommet forslag fra Roar Ree Kirkevold om at det dreier seg om gamle fangstanlegg og ikke bygdeborg. Dette bør fagfolk se på. Kanskje er det begge deler. Fonsfolk har alltid vært oppfinnsomme, og flerbruk som fangstanlegg til vilt i fredstid og som bygdeborg i ufred, kunne kanskje være brukbart. Det var en sterkt redusert flokk som gikk samlet tilbake til utgangspunktet på parkeringsplassen ved Fon kirke. Årsaker til dette er ikke at noen ble bergtatt eller rotet seg bort i det noe uryddige terrenget på Fonshøgås. Ingen er meldt savnet. Hovedårsaken til at noen forsvant tidlig, var VM-kampen i fotball samme kvelden. 17

18 18

19 Rolf og Knut Aunan viser fram restene av nordmuren. Fem bygdeborger i Ramnes. Bygdeborgen på Fonshøgås blir den femte registrerte bygdeborgen i Ramnes. Fra før har vi Solbergborgen, Venåsborgen og de to ' "naboborgene" på Rånerødkollen og Lundskollen. En regner med at de ble bygd i ufredstider for ca år siden, og at de var brukt som tilfluktsted for befolkning med buskap. Med adskillig færre gårder og folk enn nå,kan vi anta at disse 5 borgene dekte behovet i disse deler av kommunen. Også i Vivestad bodde det folk på denne tida, folk med behov for beredskap i form av bygdeborg. Til nå er det ikke meldt om bygdeborg i Vivestad. Det bør være en interessant oppgave for Vivestadfolk å finne bygdeborgen sin før noen utafra gjør det. 19

20 20

21 Kaare Frøland Litt handelshistorie i Ramnes Klop Forbrugerforening Klop Forbrugerforening hadde sin virksomhet i noe over 20 av de siste år av forrige hundreår. Vi skal her se litt på den handelsvirksomhet som denne forbrukerforeningen drev. Vi skal også si litt om hva slags varer som folk flest i bygda kjøpte på denne tida. Men først må vi se på bakgrunnen for den handelsvirksomheten som etter hvert ble etablert på bygdene i siste halvdel av forrige århundre. Tidligere var det byene som alene hadde handelsprivilegiene. Skulle bonden selge varer eller skaffe seg kjøpemel, sukker, kaffe, tobakk, bomullsstoffer eller andre handelsvarer, måtte han til byen. Bare i byene var det spesialiserte handelsmenn som hadde varer til salgs som ikke ble produsert i bygdesamfunnet. Noe handel kunne riktignok også skje på bygdene. Bonden kunne fritt selge sine egne produkter direkte til forbruker, men betingelsen var at denne handel måtte skje uten mellommann. I visse tilfelle ble det gitt bevilling til handel på landet, men bare i "fjæm fra Kjøbstedeme liggende Egne". Etter hvert ble handelen liberalisert utover i hundreåret. Med utgangspunkt i handelsloven av 1842 og etter en annen lov fra 1857 ble det lettere å drive handel utenom byene, men hindringer var det inntil prinsippet om fri handel ble gjennomført fra Hvis man da fikk attest fra presten og handelsbrev fra fogden, var det bare å sette i gang med landhandleri. Liberaliseringen førte ikke til øyeblikkelige resultater. Det var en slags "frihet" som var gitt, men i et hvert fall her hos oss, tok man bare nølende denne frihet i bruk. 21

22 All virksomhet i bygda tok sitt utgangspunkt i gårdene. På en eller annen måte hadde alle sitt utkomme der. Det kunne være en del arbeid også for løskarer ved sagbrukene, ved møllene, ved kvernhusene i flomtida. På det meste var det 30 sagbruk i bygda. På noen steder laget man drensrør der leira var høvelig, og dreneringen av den flate Ramnesslettatok til. Ysteri ble det etter hvert på flere steder, og bøndene ble avhengig av den frie prisdannelsen i markedet. Skyss-stasjonene og gjestgiveriene på Hvam og Valle betalte sin faste ølskatt til kommunen. Mange så fantastiske utviklingsmuligheter for Ramnes i de første 1870-årene fordi jernbanen (Vestfoldbanen) også ble prosjektert gjennom bygda. Kommunestyret var villig til å kjøpe aksjer for fantastiske speciedaler. Dette håpet brast, Stortinget ville det annerledes. Men banken kom i 1870, og vi har den så lenge Ramnesfolk vil. De første butikkene kom - nølende. Først i Vivestad, kanskje ikke så underlig. Vivestadsokningene hadde lengst veg til byen. Kommunestyret vedtok i april 1867 at fanejunker Abraham P. Egtvedt skulle betale 4 spd i ekstra fattigskatt "da han forrige Aar oprettede et Landhandlerie". Vi ser ikke noe mer til dette landhandleriet i kommuneprotokollene, sannsynligvis gikk det tidlig inn, men et par år seinere, i november 1869 blir Johannes Vivestad fritatt for handelsskatt for resten av året. Han betalte 4 spd i handelsskatt i årene fram til 1874, da han leverte handelsbrevet tilbake. Det første landhandleri i hovedsognet ble satt i gang på Firing i 1869 av Ole Pedersen, og to år etter var det to som betalte handelsskatt. M. Moe, Firing, var kommet til. I 1872 begynte to nye, Abraham Paulsen Lunde og Ole Hansen Stange. Det skyter opp små landhandlerier noen hver stand i kommunen i årene som kommer, de er i virksomhet noen år, og går inn. I Vivestad er det jevnlig to butikker. Ellers registreres nye butikker på Fossan (1873), Svinningen (1873), Stange (1873), Jerpetjøn (1874), Risås (1875), Vika (1878), Holtung (1879), Firing (1879), Kihle (1880), Svinsholdt (1882). 22

23 Muligens som et forsøk på å stabilisere handelsvirksomheten, og naturligvis også for å skaffe medlemmene billigere varer, ble det også dannet forbrugsforeninger. Her skal vi konsentrere oppmerksomheten om en av disse, Linnestad, senere Klop Forbrugsforening. Denne forening var nok ikke den første i bygda. Vi kjenner til at Ramnes Forbrugsforening drev handel på "Fossan i Fon" fra midt i 1870-årene. Vivestad Forbrugsforening er omtalt som en igangværende forretning i kommunestyreprotokollen for (I bygdeboka s.925 opereres med en noen annen tidsangivelse). Linnestad Forbrugsforening ble - såvidt en kan se - dannet i 1877 eller muligens litt tidligere. Fra først av holdt denne foreningen butikk på Søndre Linnestad (bnr.2). Ole Johansen Sigjord som var "flink til å lage ski og var flink til å regne og skrive", som det het, var medlem av styret og var den som løste handelsbrev og ble ansvarlig for driften til å begynne med. I 1880 kjøpte forbrugsforeningen en tomt av Olaus Olsen Reine på den andre siden av elva for 400 kroner. Som eneste betingelse ble satt ved opprettelsen av kjøpekontrakten at "Brændevin og øl ikke udskjænkes ifra Butikken...". Navnet på foreningen ble nå endret til Klop Forbrugsforening fordi den var kommet over på Klopp-sida. Forbrugsforeningens virksomhet og opphør. De mange "hovedbøker", "lånebøker", "dagbøker" m.v. forteller en del om forbruksforeningens virksomhet, og vi skal komme tilbake til hva en "Dagbog, salg" kan fortelle om det som kundene kjøpte. (Til slutt i denne artikkel vil det bli gitt en oversikt over de protokoller m.v. som historielaget har tatt vare på). Dessverre mangler vi forhandlingsprotokollen over lagets og styrets virksomhet fra starten og fram til og med Vi må derfor i det vesentlige holde oss til det den siste forhandlingsprotokollen, den fra 1896 og til og med 1900, kan fortelle. 23

24 24

25 Lovene, sannsynligvis de første vedtatte lovene, er inntatt i den siste protokollen. Vi gjengir noen av hovedpunktene: Målet var "at forbedre de økonomiske Kaar inden Distriktet ved at skaffe enhver gode og hensiktsmessige Husholdningsvarer billigst mulig". De som ville være medlemmer måtte bli aksjonærer. Gårdbrukerne måtte kjøpe minst en aksje å 3 spd = kr. 12. For dem "som bør eller bliver henregnet til Arbeiderklassen" kostet aksjen 60 skilling, kr. 2. Det samlede aksjebeløp var kr Johan Larsen Linnestad var raus og kjøpte aksjer for kr.60, sju andre gårdbrukere kjøpte aksjer for kr hadde aksjer for kr. 12, en aksjonær hadde to små aksjer og resten, 51 personer, hadde aksjer for kr. 2 hver. Ti av medlemmene ble utpekt som "Bestyrelse", og denne valgte igjen i sin midte en "Direktion", bestående av fire medlemmer pluss formannen. Foreningens "Forretningsbestyrer" ble utpekt av direksjonen som også bestemte lønnsvilkårene. Paragraf 9 var viktig: "Foreningens Forretningsbestyrer utleverer Varer kun til Aktiehavere mod kontant Betaling uden særskilt Bemyndigelse av Direktionen hjemler ham Undtagelse herfra". Dette var en håpløs bestemmelse som heller ikke ble overholdt i praksis, og som kom til å skape de største vanskelighetene. De som kom innom fikk visst kjøpt de varer som de ønsket, og dette med kontant betaling ble heller ikke - som vi skal se - overholdt. Vi kjenner navnene på noen av bestyrerne. Ole Johansen Sigjord var som nevnt den første. Hans Johansen var en av dem, men vi kjenner ikke til hvor lenge han hadde jobben. Lars Jakobsen Bjune fulgte etter Kristen K. Kirkevold noen måneder i 1898, inntil Lars Olausen Linnestad ble valgt som den siste forretningsbestyrer. Den årlige godtgjørelsen var kr Varekjøring ble godtgjort med 25 øre pr.100 kilogram og satt bort til Knut B. Klop og Kristian B. Hoie. Vi har ingen kilder som kan fortelle oss om hvordan forbruksforeningen drev i de første år. Vi får holde oss til det vi kan få vite fra 25

26 forhandlingsprotokollen for de fem siste årene, og så kan vi kanskje gjøre noen refleksjoner. Etter bekjentgjøring i avisene og "ved Oplesning fra Ramnes Kirkebakke" ble det holdt generalforsamling i mars 1899, og der ble det enstemmig vedtatt å oppløse forbruksforeningen, samt å avertere foreningen med inventar og "lastetomt" til salgs for kr Samtidig ble det også besluttet at heretter skulle det bare være kontant salg og at ukurante varer skulle selges ut til innkjøpspris. Forhandlingsprotokollen sier ingen ting om årsaken til at foreningen skulle innstille. Muligens syntes man at det ble for strevsomt å holde en slik forening i gang all den tid man også kunne få kjøpt det man ønsket uten styrer og generalforsamlinger. Men det mest sannsynlige er at årsaken lå i det utrivelige faktum at posten "utestående fordringer" stadig økte: Det var umulig å hindre "salg på bok"! Bestemmelsen i lovene om at salg bare skulle skje mot kontant betaling ble m.a.o. ikke overholdt. Ved slutten av regnskapsåret 1897 hadde man kr ,03 utestående. Dette året hadde også gitt et driftsunderskudd på kr ,13 mens det året før var et lite overskudd. Bestyrelse og generalforsamling gjorde alt som mulig var for å drive inn det man hadde tilgode. Sakfører ble engasjert, og skyldnere ble stevnet for forliksråd. Ved utgangen av det neste året var de utestående fordringene redusert til nær femten tusen kroner. Varebeholdningen og hus ble verdsatt til noe over elleve tusen kroner. Gjelden til banker m.v., leverandører og aksjekapital var på noe over kroner, slik at foreningen var solvent nok. Det ble penger å dele ut til aksjonærene når varebeholdningen var realisert og foreningen solgt til Otto Hansen Hoie for kroner. 26

27 Hvilke varer kjøpte folk flest ved århundreskiftet? Det er takket være at man ikke greide å overholde bestemmelsen om bare kontant salg at vi kan få vite hvilke varer som var mest i skuddet. Salget "på bok" ble skrevet inn i de store folianter, dag for dag.. Vi har notert hver eneste slik handel i månedene juni og juli 1898, og resultatet blir som nevnt nedenfor. Av kolonialvarer, matvarer, kommer - ikke uventet - kaffe på suveren første plass. Smør (sannsynligvis margarin) og farin kommer på de neste plassene. Også mange kjøpte flesk (amerikansk?) Var det anleggsfolkene på Eidsfossbanen? Raffinade (hardt sukker) var en følgesvenn til kaffen og kom høyt opp på handlelisten. Sirup og kandissukker var også blant de mest populære varene. Nesten alt det melet som ble solgt var rugmel, noen kjøpte brød også. Gryn, erter, ris, hvetemel, sild og fiskeboller var også handelsvare, men ble ikke solgt hver dag. Andre matvarer som ble solgt en, to eller tre ganger i løpet av denne to-måneders perioden, var: kanel, drops, potetmel, svisker, lakris, humle, ingefær, salt (?), kjøttboller, eddik, kavring, muskatnøtt, polenta, stivelse, kjøtt, kake, ost, krydder, the. Av andre varer var tobakken den mest populære, nesten like ofte solgt som kaffe. Sålelær var også en nødvendighetsartikkel som ble solgt like ofte som sirup og kandis. Kanskje skomakeren ikke hadde lær å selge, eller kanskje man plundret selv med halvsåling av støvler og sko. Noe skogam, bæk og plugg ble også solgt men ikke så ofte. Spiker ble det solgt mye av, men dette ser ut til å henge sammen med at Eidsfossbanen ble bygd nettopp på denne tida. Ellers var varer som ble solgt fem ganger eller mer disse: Gam, fyrstikker, sytråd, malerolje (av og til samtidig med sinkvit, kjønrøk, kritt, grønt, oker), såpe og øl.(hadde man også glemt bestemmelsen i kjøpekontrakten om at bl. a. øl ikke skulle selges fra butikken?) Andre varer som mer sjelden ble solgt var: bomesi, heljem, skosverte, lærret, vatt, knapper, tøy, seklativ(?), lut, soda, brus, maskinolje, ljå, tjære, kam, parafin, snus. Ellers merker vi oss at Alfred Olsen kjøpte ei skjorte og ei underbukse for kr. 2,50 og en busserull til kr. 1,40. 27

28 OM KILDENE Andreas Sætre ble oppnevnt som revisor, og hjalp ellers til de par siste år med sluttoppgjøret for Klop Forbrugsforening. Sannsynligvis er det han, og senere hans sønn, Erling Sætre, som da sørget for at (de fleste?) av foreningens protokoller er blitt tatt vare på. Hans døtre, Liv og Aud, har nå overlevert 22 protokoller fra forbruksforeningen, og disse vil bli tatt hånd om på Brår. En oversikt: 2 stk. "Laanebog for Linnestad Forbrugsforening" og stk. "Hovedbog" -kontobok for kunder - innenfor tidsrummet stk. Dagbog, salg , 1897 og stk. Protokol over leverandører og stk. Protokol kassakonto stk Forhandlingsprotokol for Klop Forbrugsforening Mangt og mye i disse protokollene kan danne grunnlaget for interessante undersøkelser som kan gi gode bilder av bygdesamfunnet i disse årene. Historielaget vil kunne være behjelpelig ved utlån av dette materiale. 28

29 Kristian Nyhus 17. mai 1927 Kald vår Det var tidlig vår og varme i Far sådde havre på myra - et stykke på ca. 10 mål - allerede 10. mars. Da var det tørt og fint oppå telen og ideelt å så. En måtte passe på tidlig på myra, for når telen hadde gått, var det uråd å komme utpå. Havren spirte fint, og åkeren så lovende ut, men så uti april kom det over en halv meter snø, og en kunne lure på hvordan det ville gå med åkeren. Men det viste seg at havren hadde ingen skade tatt, så åkeren blei stor og gild. Mai måned kom og var slett ikke noe varm. Det gikk kalde elinger med regn og hagl, og 17. mai var rett og slett iskald over store deler av Øsdandet ifølge Tønsbergs Blad for den dagen som jeg har sett igjennom nå i ettertid. Det gikk tog fra alle skolene i sognet Min bror Laurits og jeg skulle ta oss fram til 17. maifeiringen på Elverhøy. Det var vanlig al skolebarna på Hjerpetjønn gikk i tog om Askjer bru og nyveien ned til Ramnes. Men det var skrekkelig langt å gå - vel 7 km fra skolen, så vi to fant ut at vi heller ville gå "gamleveien", for det blei jo litt kortere. Vi hadde en gammel skrøpelig sykkel som var temmelig herpesert, og Laurits skulle sitte på stanga nedover bakkene, men det var jo så mange oppoverbakker at det blei mest å dra sykkelen. Vi gjemte den bak smia til Bernt Stange og gikk til Ramnes kirke hvor sogneprest Stabell holdt gudstjeneste. Før vi gikk inn, sto vi utenfor ei stund og så på at elevene fra Brår kom marsjerende med stort flagg i spissen. Likedan 29

30 Mai stangen. Ute på gårdsplassen foregikk forskjellige leiker, såsom eggeløp, sekkeløp m.m. og ikke å forglemme klatring i "Maistangen" som var reist på plassen og hvor det hang en stor krans med opphengte forundringspakker i. Mange av guttene prøvde seg på å klatre opp for å få tak i ei pakke. Noen av de lureste hadde smørt kvae i hendene for å få bedre tak i den glatte stanga som vel var en 7-8 meter høg. Ole Hoel, den første iskremprodusent og kanonfotograf i distriktet Noe av det gjeveste på 17. mai var at en kunne få kjøpt iskrem. Det var noe som ellers ikke var å få. Men det var kommet flyttende en mann fra Nordland som hette Ole Hoel og som bodde syd for Revetal. Han var opprinnelig anleggsarbeider og hadde vært med under bygging av Ofotbanen og ved anleggene på Rjukan, men hadde nå slått seg til ro på Revetal. Han anskaffet seg ei dansk iskremvogn som han kunne dra med seg etter veien. Så skar han is på brønner og dammer om vinteren, la den i sagmugg og oppbevarte den langt ut over sommeren. Så laget han iskrem av nødvendige ingredienser som han vispet, og som han han fikk til å fryse i en kuldeblanding av grovt salt og opphugget is. I vogna si hadde han plass til to beholdere med iskrem. Han hadde en innretning med et lite handtak på hvor det var plass til en flat kjeks stof som ei goro. Denne la han i bunnen, og så smurte han et lag med iskrem oppå for deretter å legge en lignende kjeks på toppen. Så trykte han på ei lita fjær, og vips kunne vi ta iskremen i handa. Den kostet 10 øre. De fleste av barna hadde jo fått med seg en femtiøring eller ei krone, så det blei en del is ja, men så var det jo også litt småsjokolade å få kjøpt for ikke å snakke om brus som var veldig god og som bruste noe veldig. Hoel hadde også anskaffet seg fotoapparat som han kunne ta små prospektbilder med. Disse kunne han fremkalle og kopiere på en kort stund, og hadde også små rammer til ikke stort større enn en toøring med nål bak så en kunne feste dem på brystet. Men dette kostet 75 øre, så det var bare hvalfangere som hadde penger til slik luksus. De kostet på seg et bilde av seg som de forærte til kjæresten eller omvendt. Forøvrig var det smelling og en fresing av en annen verden på 17. mai, for de store guttene hadde fått tak i både kruttkjerringer og soler og annet som sprutet gnister til alle kanter. Noen av de riktig store hadde også korkpistol som smalt noe aldeles forferdelig. 30

31 Toget til Bergshaugen. Utpå ettermiddagen skulle alle samle seg og marsjere i tog til Bergshaugen. Andre år gikk man til Tinghaugtoppen eller Prestegårdssletta. Som sagt var det intet musikkorps dengang, så alle måtte synge og vifte med flaggene så godt de kunne og rope hurra alt i ett. Vel fremme var det en eller annen som sa noe om fedrelandet og kongen, og så var det å marsjere tilbake til Elverhøy igjen. Denne 17. mai var det en spesiell høytidlighet da vi kom til lokalet igjen, for Ramnes Ungdomslag hadde bekostet og fått reist en stor bautastein foran inngangen til minne om slagene på Re i 1163 og i Det var formannen i ungdomslaget, Lars Bjune, som avduket bautaen og holdt en slående tale. Som sagt var det temmelig kaldt og guffent, og da det nærmet seg avslutningen på dagen, tok det til å snø, og Laurits og jeg måtte tenke på den lange hjemoverveien. Vi hentet sykkelen bak smia og ga oss i vei. Det var alt begynt å bli subbete, og oppover Krekan til Lerstang var det tungt, men enda verre ble det da vi endelig kom opp Tinghaugbakken, for der lå snøen til langt oppå leggen. Vi prøvde å sitte på i noen utforbakker, men så i en motbakke, mellom "Fantestigen" og "Helliksberget", rauk den eine sveiva tvers av, så da var det bare å prøve å få dratt sykkelen med hjem. Ja, det var en strevsom 17. mai, og vi var trøtte og slitne da vi endelig kom hjem utpå kvelden. 31

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø INNHOLD Forord... Side 3 Emma Bingen... " 5 Karl M. Linnestad og hans ordførertid... " 9 Da elektrisiteten kom til Ramnes... " 15 Edvart - en original?... " 19 Min barndoms jul... " 25 "Helgetidningar"...

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL GÅR DE KED BYGGEPLANER?. ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE FOR DEM. VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER FERDIGHUS FOR ET HVERT BEHOV. VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL DISTRIKTETS

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Trine Suphammer Seniortrim med Kari-Anne Wold algets kval V Ut Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer.

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Leif Antonsen: Lindeberg Vel i 60 år (3) Industri og næringsliv på Lindeberg Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger Kristian Lieungh: Oppvekst

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2009 akupunktur i aremark Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Unn Merete Lie driver med akupunktur og massasje. Side 6 og 7 MØTe for folket Mange rømsjinger møtte opp på

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK. Våren i anmarsj

Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK. Våren i anmarsj Nr. 1 Mars 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter FOTO: SVEIN LINDEMARK Våren i anmarsj Pensjonist-nytt fortsetter! Pensjonist-nytt har et opplag på omkring 2.000 eksemplarer og distribueres

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER

Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONSVINGER EIDSKOG ODAL Nr. 2 2005 Finnskogvandrer'n Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER Skiturer SKITUR OVER NOPPIFJELLET

Detaljer

MEDLEMSBLADET 2 2006. Myrlia. Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år. Ny hytte på Kjølen. Mangenfjellet turlag 10 år!

MEDLEMSBLADET 2 2006. Myrlia. Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år. Ny hytte på Kjølen. Mangenfjellet turlag 10 år! MEDLEMSBLADET 2 2006 Myrlia Utgangspunkt for turer på Mangenfjellet i 8 år Ny hytte på Kjølen Mangenfjellet turlag 10 år! MANGENFJELLET TURLAG Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr.

Detaljer

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2010 Gokstad kystlag 20 år 2010 Tilsluttet Forbundet Kysten Takk for tilliten ved å bli gjenvalgt som leder i kystlaget. Året 2009 gikk fort. Virksomheten

Detaljer

Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk

Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk Røyken Historielag Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk Institutt) har jeg sakset noen meninger om hvilke oppgaver et historielag bør arbeide med. Kanskje er det momenter

Detaljer

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR 1 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER PLANNJA ØKONOMI: Lakkerte bølgeplater. GALVAPRIME: Brennlakkerte bølgeplater. DISCUS: Taket er den mest utsatte delen av huset. Har du tenkt over hva det må tåle? Taket skal beskytte resten av huset mot

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer