Innhold. årsrapport konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm"

Transkript

1

2 Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7 Drift av nettet 2011 av Avdelingsleder Bente Hole... 8 Internservice / økonomi 2011 av Leder interne tjenester Bente Hole og Økonomisjef Svein Ravnaas... 9 konsernet øvre eiker energi Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling øvre eiker energi Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling øvre eiker Nett Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning øvre eiker fibernett Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning øvre eiker strøm Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Design: Modul Reklamebyrå AS

3 Øvre Eiker energi AS 3 ÅRSMELDING 2011 Adm. direktør Lars Ø. Andresen Øvre Eiker Energi oppnådde et akseptabelt økonomisk resultat i Selv om markedsprisene på strøm er det som gir størst utslag på resultatet så er godt uført arbeid av kompetente og interesserte medarbeidere en viktig forutsetning for våre resultater. Jeg er stolt av våre medarbeidere som står på for å oppfylle både kundenes og eierenes forventninger. Vi har lagt bak oss et aktivt år med mange nye og spennende utfordringer. I 2011 fortsatte vi vår fiberutbygging og vi begynner å få god bredbåndsdekning, og utbyggingen vil fortsette for fullt også i Samtidig har alle våre strømnettskunder fått montert nye automatiske målere. Tiden med selvavlesning av målerstand er over, nå kommuniserer vi direkte med alle våre kunder. Og kvaliteten på fakturaene er svært høy.

4 Øvre Eiker energi AS 4 Verdiøkning Som leder i Øvre Eiker Energi er det min viktigste oppgave å sørge for at verdiene i selskapet forvaltes best mulig og utvikles slik at verdiene øker. Stabil og sunn forretningsmessig drift er en forutsetning for at bedriftens videre utvikling. Alle våre ulike forretningsområder må få tilstrekkelig fokus og støtte. Etableringen av Fiberselskapet AS sammen med tre andre lokale energiselskap i regionen er en viktig nyvinning, og er med på å styrke våre verdier. Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanse er viktig for alle organisasjoner som skal vokse. For Øvre Eiker Energi er dette et viktig område som vi arbeider for å få et godt system på. Det er mange spennende jobbmuligheter i energibransjen. Det er stor konkurranse om arbeidskraften og man må derfor være både interessant og attraktiv som arbeidsgiver for å trekke til seg kompetansen man trenger. Det er stor forskjell på hva 25-åringer legger vekt på når de skal velge arbeidssted og hva som er viktig for en 60-åring. Hos oss har vi i dag høy gjennomsnittsalder, 25% er over 55 år og vi står foran flere år med behov for rekruttering av nye medarbeidere. Samtidig må mulighetene for videreutvikling og kompetanseheving stå helt sentralt. Vårt gode navn og rykte Navnet Øvre Eiker Energi har vært synonymt med en trygg og solid aktør i kommunen og vi oppfatter oss selv som en viktig samfunnsaktør gjennom oppgaven å transportere og levere strøm til både private og bedrifter i kommunen. Bedriftens tjenester er meget viktige for sikring av innbyggernes trygghet og velferd. Vi er ydmyke overfor denne utfordringen og vi arbeider målrettet med å oppfylle forventningene som ligger på oss. Et godt omdømme er viktig både for de ansatte og for kundene. Vi skal kjennetegnes ved å være tilgjengelig, miljø bevisste og nyskapende i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler hvert år ut vesentlige midler til lokalsamfunnet gjennom støtte til arrangementer og sponsing. Mye av midlene er øremerket kultur og aktiviteter for barn og unge fordi vi ønsker å bidra til at Øvre Eiker skal være et godt sted å vokse opp og bosette seg i. Eierskap og styring Kommunen har som eier et aktivt og langsiktig forhold til energiverket og har en uttrykt dette gjennom eierstrategien for selskapet. Tydelig og forutsigbart eierskap er meget viktig for at styre og ledelse kan sette klare mål og gjør det mulig å utvikle selskapet på en bærekraftig og god måte for Øvre Eiker.

5 Øvre Eiker energi AS 5 Salg av strøm Salg av strøm gjennom selskapet Øvre Eiker Strøm har vært en suksess etter oppstarten i 2008 og vi har etter forholdsvis kort tid fått en solid kundeportefølje og er nå den største leverandøren i Øvre Eiker med 3600 kunder. Konkurransen er hard, men det er tydelig at innbyggerne er godt fornøyd med strømselskapet og dets produkter og tjenester. Vårt mål er å fortsatt være en trygg og langsiktig leverandør med et konkurransedyktig tjeneste og produkter. Produksjon og distribusjon Øvre Eiker Energis kjernevirksomhet er produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Denne oppgaven har i 2011, som i tidligere år, blitt løst på en god måte. Det har vært god og stabil drift hele året og vi har vært forskånet for mange lange strømbrudd. Arbeidsaktiviteten i nettet har vært høy gjennom hele året, og det har blitt investert for 14,7 millioner kroner i ut videlse og fornyelse av strømnettet. Vi må forvente høye investeringer i årene fremover, både på grunn av økt nybygging og vedlikehold av eksisterende nett. Imidlertid er det ikke innenfor de økonomiske rammebetingelsene muligheter for å foreta de reinvesteringer vi kunne ønske. Prioritering gjennom kost-nytteanalyser vil være viktig oppgave fremover. Utover det så er det på mange måter blitt slik at det er statlige tilsynsmyndigheter legger føringer på hva nettselskapene skal prioritere. Fibernett Utviklingen i bredbåndsmarkedet skjer hurtig og tjenestene og produktene som tilbys blir rimeligere samtidig som kravet til overføringskapasitet i nettene blir større. Dette gjør at utbredelsen av fibernett med høy kapasitet øker kraftig år for år. Vårt datterselskapet Øvre Eiker Fibernett AS og har de siste årene hatt en fremtredende og viktig rolle når det gjelder utbygging av fibernett i distriktene. Fra 2003 og frem til 2007 har Øvre Eiker Fibernett satset på å bygge fiberstamnett frem til Telenor sine sentraler med ADSL teknologi som basis. Denne teknologien er sterkt nedadgående og vårt fokus endret. Selskapet vedtok i 2009 ny strategi og det vil fremover bli satset på utbygging av fiber. Selskapets visjon er at over tid skal alle i Øvre Eiker ha mulighet til å få tjenester levert over fiberkabel. Vi forventer at det vil bli bygget mange kilometer med fibernett i årene fremover og allerede i løpet av 2012 vil ca 2000 husstander og bedrifter ha fibertilknytning gjennom vårt fibernett. Driften av kraftstasjonene i Vestfossen og Skotselv har gått bra. Kraftproduksjonen har vært en av bærebjelkene i vårt selskap og har gitt grunnlag for stabile inntekter. Øvre Eiker Energi AS omsetning (konsern) Øvre Eiker Energi AS avkastning (konsern)

6 Øvre Eiker energi AS 6 strøm & MARKED 2011 Kjell Tore Holmestrand, Markedssjef Øvre Eiker Strøm AS hadde i fjor en kundevekst som var større enn forventet og utgjorde på slutten av året kunder. Økonomisk sett var resultatet iht. budsjett og med et overskudd på NOK ,-. Dette gir trygghet og soliditet for våre kunder. Øvre Eiker Strøm AS Selskapet har solide og meget dyktige samarbeidspartnere innenfor porteføljeforvaltning, prissikring og innkjøp av strøm til våre kunder fra børsen (Nordpool). Tilgang til denne kompetansen gir oss fortrinn når det gjelder riktig prising av våre produkter, samt at vi kan lage gode produkter for våre kunder. Garantikraft er et eksempel på dette. Her kan kunden sikre seg mot høye priser ved å betale en liten risikopremie. Kunden for oppgitt hvilke pristak han kan få. Markedet er preget av stor konkurranse og mange aktører. Likevel viser vår økte markedsandel at befolkningen i Øvre Eiker både ser fordeler med et lokalt forankret strømselskap, og ønsker å kjøpe strøm derfra. Selskapets strategi er å være en ærlig og åpen kraftleverandør, Kundene skal være trygge på at får det som er lovet. Vi skal ha få, men gode produkter. kundeservice Vår kundeservice er lokalt plassert i Vestfossen. Vi har i løpet av 2011 forbedret vår internettløsning «min side» hvor kunden selv kan gå inn å se på sin faktura, dele faktura med mer. Våre dyktige kundekonsulenter har lang erfaring både innenfor nettvirksomhet og kraftomsetning. De har også fortløpende opplæring når det gjelder datasystemer, produkter og kundedialog. Vi kan nås både pr telefon, internett og personlig fremmøte. Vår kundeservice er i stadig utvikling og i tråd med retningslinjer fra Norges vassdrags-og energidirektorat. Vi skal være kundens kompetente rådgiver innen strøm og servicegraden skal til enhver tid være høy. oppfølging av kraftproduksjonen Øvre Eiker strøm AS har også ansvar for den juridiske og kontraktsmessige oppfølging av kraftproduksjonen. Her har vi avtale med et av de beste krafthandelsmiljøene i Norge. Produksjonskraften selges på Nord Pool. Dette er et norsk offentlig selskap som opptrer som markedsplass for energi i de nordiske landene og verdens eneste flernasjonale marked for elektrisk energi. Estimert produsert års-volum er 70 GWh og vår samarbeidspartner forvalter og prissikrer ca. 40 GWh. Avanserte målesystemer (AMS) I 2012 besluttet myndighetene at alle kunder i Norge skal ha AMS innen Dette er en videreutvikling av våre nåværende målere. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin. Informasjonen sendes automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden via internett eller på målerens display. AMS vil skape et mer velfungerende kraftmarked, forbedre kundeservice og gjøre det enklere å bytte kraftleverandør. I tillegg kan det utvikles mange flere kundetjenester enn hva som er teknisk mulig i dag. Vi har god kompetanse internt på dette fagområdet, og vil på sikt utvikle tjenester som er fullt på høyde med de beste aktørene i bransjen.

7 Øvre Eiker energi AS 7 fibernett 2011 Morten Braarud, Avdelingsleder Selskapet har det siste året opprettholdt sin etablerte forretningsmodell med å bygge, eie og drifte det fysiske fibernettet som igjen leies ut til operatør- og tjenesteleverandører. Dette er i henhold til strategien som ble etablert i 2009 og som oppnådde resultater i Utgangspunktet for årets drift var strategien (som ble etablert 2009) for framtidig drift og utvikling av fibernettet samt oppnådde resultater Selskapet har opprettholdt etablert forretningsmodell som går ut på at selskapet skal bygge, eie og drifte det fysiske fibernettet som igjen leies ut til operatør- og tjenesteleverandører. Selskapets samarbeidspartner på tjenestesiden var gjennom hele året NextGenTel AS og Otera Telekom AS på entreprenørsiden. Ved inngangen til året 2011 hadde selskapet nærmere 400 aktive kunder i drift. Fiber til privatmarkedet Ved årets avslutning hadde selskapet levert tett under fiberlinjer. Mestepartene av byggearbeidet var konsentrert i Vestfossen, vestre deler av Hokksund, Varlo, Ormåsen og Hellefoss. I tillegg har selskapet levert en del etterbestillinger i de første nettområdene som ble bygget ut. Selskapets markedsandel i antall aktive linjer ved årets slutt er beregnet til 20% av et totalmarked på 7500 husstander. Selskapet er gjennom årets satsning i god posisjon til å øke sin markedsandel gjennom fortetning i eksisterende områder, samt nye områder som peker seg ut for salg med påfølgende bygging. Nye områder forutsetter som alltid at det er nok opptak i et gitt område i forhold til investerings- og kostnadskrav. Fiber til bedrifter Sommeren 2011 startet salget til bedrifter og flere fikk levert fiberløsning. Samtidig viste det seg at konkurransen om levering til bedrifter var hard. Det ble derfor i perioden brukt en del tid på å etablere en konkurransedyktig løsning i samarbeid med NextGenTel. Etter en anbudsrunde ble det høsten 2011 tegnet avtale med Relacom for å sikre en god løsning for vakt og beredskap 24x7x365. Avtalen er en rimelig forsikring hvor vi betaler et minimumsbeløp per måned og at utrykning betales særskilt etter medgått arbeid. Stabilitet og kvalitet Fiberanlegget har i perioden vist seg å ha god stabilitet og kvalitet. I forhold til antall aktive kunder på nettet har det vært lite med antall feilsituasjoner. Med få unntak har de fleste feilsituasjoner vært forårsaket av kunden selv. Selskapet har i perioden ikke hatt ansatte, men basert sin virksomhet på innleide ressurser fra andre virksomheter i konsernet, samt fra tredjepart ved behov. Konkurransesituasjon Konkurransesituasjonen i perioden har vært stabil og ikke påvirket selskapets utvikling spesielt. Telenor lanserte sommeren 2011 et spesialtilbud kalt «superbredbånd» over sitt eksisterende kobbernett uten at markedet reagerte nevneverdig. I bedriftsmarkedet er det som tidligere nevnt større konkurranse, samt at flere bedrifter har eksisterende avtaler med andre aktører med forskjellig varighet. Fiberselskapet Øvre Eiker Fibernett som deleier i Fiberselskapet AS bidro i 2010 med node og to fiberpar til bruk for sammenknytning av eiernes nett. Øvre Eiker Fibernett bidro i Fiberselskapet med 1.5 årsverk på salg og administrasjon, samt nettressurs ved behov.

8 Øvre Eiker energi AS 8 DRIFT av nettet 2011 Bente Hole, Avdelingsleder Øvre Eiker Nett AS, har vel kilometer strømforsyningsnett gjennom luft og i kabler. Dette er både høy- og lavspent. Hver eneste dag drifter og vedlikeholder vi nettet, slik at våre vel 9000 kunder får en stabil strømforsyning med minst mulig problemer. Sikker strømforsyning i Øvre Eiker i 2011 Stabil strømforsyning for alle våre abonnenter, har topp prioritet i Øvre Eiker. For å klare dette er det mange forskjellige oppgaver som må løses. I 2011 har vi hatt stort fokus på avviksbehandling etter kontroller av nettstasjoner og linjebefaringer. Vi har også gjort mange viktige tiltak i sikkerhetsaspektet og ikke minst i forbindelse med leveringssikkerheten. Ved å forsterke høyspentnettet med jordkabel på flere sentrale og sårbare områder, øker vi stabiliteten ytterligere. Flere nye trafokiosker er satt opp i Noen erstatter gamle anlegg med transformator og brytere plassert i åpent anlegg oppe i mastearrangementene. Også lavspentnettet gjennomgår kontinuerlige vedlikeholdsarbeider gjennom hele året, ved siden av nødvendige reinvesteringer. Vi har behandlet 293 installatørmeldinger og det er tilknyttet 188 nye anlegg i vårt forsyningsområde i Stabil stab Øvre Eiker Nett er som alle andre energiverk i Norge, en sterkt regulert monopolist. Vi må utføre alle pålagte oppgaver innenfor de inntektsrammene som Norges Vassdrags og Energidirektorat(NVE) bestemmer. Vår lille, men solide stab har lang ansiennitet. De planlegger, utvikler og koordinerer arbeidet slik at alle innbyggerne i Øvre Eiker skal ha lys i lampene og varme i husene sine hver dag, hele året. Staben har en meget bred erfaring. Nøkkelen til deres gode resultater er ikke minst en inngående kunnskap om nettforsyningsområdet. Vi har i 2011 vært igjennom en omorganiseringsprosess. Driftsavdelingen har blitt delt opp i 2 avdelinger. Den ene avdeling har ansvar for strømnettet og den andre har ansvar for å utføre tjenester i forbindelse med strømnettet, som daglig drift, investeringer og prosjektgjennomføring. Vi vil fra 2012 i større grad enn før, legge vekt på å tilby våre tjenester til eksterne kunder. KILE kostnadene ved høyspentfeil (kompensasjon for ikke levert energi) hadde en økning fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Dette skyldes uforutsette hendelser, med blant annet kraftig uvær og entreprenører som har gravd over kabler.

9 Øvre Eiker energi AS 9 internservice / økonomi 2011 Bente Hole, Leder interne tjenester og Svein Ravnaas, Økonomisjef De ansatte er den største ressursen og den viktigste verdien for Øvre Eiker Energi. Mulighetene for videreutvikling og kompetanseheving står helt sentralt i vårt personalarbeid (HR-arbeid). personale Hos Øvre Eiker Energi skal hver medarbeider kunne mer enn bare sitt eget fag-område. Vi skal kjennetegnes ved pålitelighet, endringsvilje, kunnskap og engasjement i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Denne vekst- og prestasjonskulturen kjennetegnes ved at vi gjennom kompetanseutviklingen investerer i medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Det er viktig å være stolt av arbeidsplassen sin. Når alle i organisasjonen har tro på arbeidet sitt, blir det lettere å selge tjenestene og produktene. Konsernet vil gjennom sin lærlingeordning fortsette å fremme rekrutteringen til bransjen. Bedriften arbeider stadig for å fremme og utvikle den gode kulturen i selskapet. Dette gir igjen en stabil arbeidskraft og konsernet blir et attraktivt selskap å arbeide i. Øvre Eiker Energi legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Derfor arbeider vi aktivt for en økt kvinneandel i konsernet. Selskapet har 2 kvinnelige styremedlemmer, og ledergruppa består av 1 kvinne og 4 menn. Øvre Eiker Nett hadde pr , 33 ansatte. I ansettelses-prosesser har vi derfor også fokus på en jevn fordeling mellom kjønnene. ØKONOMI Økonomiavdelingen består for tiden av 2,5 årsverk. Av delingen har i dag ansvaret for regnskap, likviditet, økonomistyring samt investering- og finansieringsanalyser i konsernet. NVE endrer stadig retningslinjene for rammene som settes for nettselskapene. For å kunne styre selskapet på best mulig måte, blir det stadig viktigere å ha en god forståelse for oppbyggingen av rammene. Oppfølging av konsernets forretningsområder medfører høye krav til styring og rapportering. Dagens it-systemer gir et solid grunnlag for økonomioppfølgingen av prosjekter. Det gir også muligheter til å få frem skikkelige beslutningsunderlag, som er helt nødvendig for å ta riktige avgjørelser. Økonomiavdelingen arbeider mye med analyser i forbindelse med store og kapitalkrevende prosjekter. De har ansvar for at konsernet har systemer som sikrer best mulig økonomisk styring og måling av selskapet. Økonomi har også en viktig rolle når det gjelder internservice. Avdelingen bistår med å yte opplæring og støtte slik at beslutningstagere skal ha de best mulige forutsetningene for å ta økonomiske beslutninger. I samarbeid med brukerne, vil avdelingen fortsette å implementere og utvikle gode rapporteringsverktøy for bedre økonomistyring av prosjektene.

10 Øvre Eiker energi AS 10 Helse, Miljø og Sikkerhet HMS-arbeidet følges opp i henhold til lover og forskrifter. Det forgår et kontinuerlig arbeid for å forbedre vår internkontroll. Her fokuseres det bl.a. på kvalitetssikring innenfor arbeidsoppgaver og tjenester. Sykefraværet var 5,43 % i Sykefraværet er i stor grad relatert til langtidssykemeldinger. Det har ikke vært uhell i løpet av året som har medført langvarig fravær. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det er blitt arrangert kurs og gitt opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Personlig sikkerhetsutstyr er kontrollert. IKT Vi har bygd opp IKT systemene og kompetanse rundt systemene, for å få mest mulig ut av investeringene. På denne måten vil selskapet stå bedre rustet i fremtiden. Dette har vi gjort ved å velge velprøvde løsninger og applikasjoner, som er testet grundig ut og har dokumentert høy kvalitet. Utvikling av kompetanse og tjenester samt forenkling av noen rutiner, har vært i fokus gjennom hele året. Det er viktig å sørge for at nettet er godt nok sikret, og at de ansatte har god opplæring og gode holdninger. Øvre Eiker Nett AS er en IA- bedrift. Vi jobber for at den enkelte arbeidsplass skal stå i sentrum for arbeidet og for å hindre unødig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

11 konsernet Øvre Eiker energi 11 Foran fra venstre: Kjell D. Gjengedal, Arne K. Stokke, Geir Wamstad, Bak fra venstre: Øyvor Sekkelsten, Steinar Haugerud, Lars Ø. Andresen, Finn Johannessen, Jorund E. Rønning Indrelid STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Øvre Eiker Energi Øvre Eiker Energi AS er heleiet av Øvre Eiker kommune. Selskapet har konsesjon på drift av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss Kraftstasjon og Ramfoss Kraftstasjon samt andelskraft fra Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har også konsesjon på levering av vann fra Eikeren til alminnelig vannforsyning. Selskapet har 3 datterselskaper, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Sel skapets administrasjon er lokalisert i Vestfossen.

12 konsernet Øvre Eiker energi 12 Arbeidsmiljøet Virksomhetens internkontrollsystem fungerer etter intensjonen. Det er ingen ansatte i selskapet. De administrativeog driftsmessige tjenestene blir innleid fra Øvre Eiker Nett AS. Det har ikke vært skader eller ulykker i forbindelse med selskapets drift i løpet av året. To av de fem styremedlemmene valgt av Øvre Eiker kommune, er kvinner. Miljørapportering Styret er ikke kjent med at selskapets drift forurenser det ytre miljø utover gjeldende lover og forskrifter. Selskapet er opptatt av miljø og klimautviklingen og deltar i arbeidet med realisering av klimaplanen til Øvre Eiker kommune. Selskapet vil i 2012 ha sterkt fokus på ulike miljøtiltak. Finansiering og Likviditet Selskapet har pr lånefinansiert datterselskapene med ca. kr 29,5 mill.netto. Dette medførte at selskapet i 2011 hadde en stram likviditet. Øvre Eiker Fibernett AS har inngått en avtale om utleie av fiber til to tjenesteleverandører. Utbyggingen lånefinansieres eksternt med garanti fra Øvre Eiker Energi. Fortsatt drift Selskapets økonomi er god og styret bekrefter at årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Redegjørelse årsregnskapet Inntektene fra salg av kraft var 16% lavere enn i Nedgangen skyldes reduserte kraftpriser. Produksjonen i egne kraftverk ble på 13,1 GWh og dette tilsvarer 109 % av middelproduksjonen. Eierinteresser i andre selskaper Selskapet eier 100% av aksjene i datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Selskapet eier også 50% av aksjene i Øvre Eiker Fjernvarme AS. Øvrige aksjer eies av Vardar AS. Øvre Eiker Energi AS eier Hellefoss Kraft AS sammen med Modum Kraftproduksjon KF og EB Kraftproduksjon AS der eierandelene er: Øvre Eiker Energi AS... 33,3 % Modum Kraftproduksjon KF... 33,3 % EB Kraftproduksjon AS... 33,4 % Fremtidig utvikling Det er utredet kraftutbygging i de vassdrag der selskapet har fallrettigheter. Øvrige vassdrag i kommunen er også kartlagt for å registrere det totale vannkraftpotensialet i kommunen. Lønnsomheten i prosjektene vil bli analysert fortløpende grunnet skiftende kraftpriser. Avtalen mellom «Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap» (EVIKS) og Øvre Eiker Energi AS vedrørende tapping av vann fra Eikeren, følges etter planene. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som er vesentlige for å bedømme bedriftens resultat og stilling. Forslag til anvendelse av årets overskudd Årets overskudd på kr disponeres med kr til utbytte og kr til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter AL og 2. ledd er kr Innkjøpskostnadene for vår andels- og gjeldsbrevkraft ble kr høyere enn året før. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har kjøpt tjenester fra Øvre Eiker Nett AS på drift, vedlikehold og investeringer samt noe hos eksterne selskaper. Selskapet har i 2011 investeringer for kr. 0,11 mill. i anlegg.

13 konsernet Øvre Eiker energi 13 Konsernforhold Konsernets driftsinntekter viste en nedgang på kr.10 mill. i Hovedårsakene til dette er lavere priser på produsert kraft som vi selger i markedet. Konsernets likviditet har vært stram gjennom året. Fra og med januar 2011 ble strøm og nettleie fakturert månedlig, Dette har bedret likviditeten. Konsernets investeringsnivå gjør likevel at likviditeten forventes å være stram også gjennom For 2011 ble konsernets resultat etter skattekostnad kr en nedgang på kr fra Kr avsettes til utbytte og kr over føres til annen egenkapital. Styret kjenner forøvrig ikke til vesentlige forhold for konsernet som er inntruffet etter regnskapsårets utgang som har innvirkning på det avlagte regnskap. Konsernets resultat i 2012 forventes å ligge under nivået i Bakgrunnen for dette er lave priser på kraft. Konsernet har ved utgangen av ansatte (inkl. 2 lærlinger). Sykefraværet i 2011 var på 5,43 % en nedgang på 0,65% fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 3,53 %. Investeringer i konsernet Samlede investeringer i konsernet var i 2011 kr fordelt på: Øvre Eiker Energi... kr Øvre Eiker Nett... kr Øvre Eiker Fibernett... kr I perioden har konsernet investert kr. 215,7 mill. i høyspent-/lavspentnett, fibernett, utstyr for kraftstasjonsdrift og utstyr for intern administrasjon. Konsernet har i samme periode investert 30.3 mill. kr. i andre selskaper. Dette gjelder Hellefoss Kraft AS, Øvre Eiker Fjernvarme AS og Fiberselskapet AS. Totale investeringer for konsernet i perioden er kr. 246,0 mill. I samme periode har konsernet utbetalt kr. 115,9 mill. i utbytte til eier, inklusive årets avsetning på kr. 5 mill. Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke alle ansatte for god arbeidsinnsats, fleksibilitet og endringsvilje. I tillegg ønsker styret å fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen og Øvre Eiker kommune som eier. Dette gir grunnlag for positiv utvikling for konsernets selskaper i fremtiden. Vestfossen, / Arne K. Stokke Styreleder Jorund E. Rønning Indrelid Nestleder Øyvor Sekkelsten Styremedlem Geir Wamstad Styremedlem Kjell D. Gjengedal Styremedlem Steinar Haugerud Styremedlem Lars Ø. Andresen adm. dir.

14 konsernet Øvre Eiker energi 14 konsernet Øvre Eiker energi Resultatregnskap note Driftsinntekter Salg overføring Salg energi Endring mer-/mindreinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Aktivering egne investeringsarbeider Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andel overskudd i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføring fond Overføringer annen egenkapital Sum disponert

15 konsernet Øvre Eiker energi 15 konsernet Øvre Eiker energi balanse pr 31. desember note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kraftverk Fordelingsnett Bygg Bredbåndnett Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 konsernet Øvre Eiker energi 16 konsernet Øvre Eiker energi balanse pr 31. desember note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 konsernet Øvre Eiker energi 17 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de 100 % eide datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og mellomværende elimineres. Datterselskapene er stiftet av morselskapet. Aksjene i datterselskapene elimineres etter oppkjøpsmetoden. Det innebærer at kostpris på aksjene i datterselskapene er eliminert mot aksjekapital og overkursfond i datterselskapene. Datterselskap/tilknyttet selskap I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Investeringene vurderes til konsernets andel av egenkapitalen, og andel av resultatet resultatføres i konsernregnskapet. Resultatandelen fratrukket utdelinger (utbytte, konsernbidrag mv) tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandeler tas det hensyn til mer-/ mindreverdien på kjøpstidspunktet, og det korrigeres for interne gevinster. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av kraft og overføring av strøm skjer på leveringstidspunktet. Salg av administrative tjenester inntekstføres løpende ved levering. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Øvre Eiker Nett AS innkasserer kraftinntekter på vegne av samarbeidspartneren Hafslund Strøm AS og datterselskapet Øvre Eiker Strøm AS. Fordringene avregnes fortløpende. Bokførte kundefordringer per i Øvre Eiker Nett AS er da et uttrykk for utestående fordringer på nettinntekter. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunale Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av aktuarmessig risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som Multiemployerplan. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til balansedagens kurs. Urealisert gevinst og tap på terminkontrakter er resultatført. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

18 konsernet Øvre Eiker energi 18 Note 2 Bankinnskudd Øvre Eiker konsernet har etablert et konsernkontosystem hvor Øvre Eiker Nett AS i henhold til avtalen er innehaver, mens øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltakere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom Fokus bank og Øvre Eiker Nett AS Selskapet har følgende bundne bankmidler per 31.12: Note 3 Kundefordringer Bokførte kundefordringer er redusert med kr for mulige tap. Dette er en økning i forhold til fjorårets avsetning med kr Tapsførte kundefordringer utgjør kr og innkommet på tidligere tapsførte fordringer er kr Note 4 Energiinntekter Reduksjonen i salgsinntekter fra 2010 skyldes hovedsakelig reduserte strømpriser.

19 konsernet Øvre Eiker energi 19 Note 5 Mer-/mindreinntekt Mer-/mindreinntekten er differansen mellom faktiske, netto inntekter innenfor monopolvirksomheten og den inntektsrammen som NVE har fastsatt. Fra 2006 er KILE tatt med i den ordinære beregningen av mer-/mindreinntekten Inntektsramme tildelt fra NVE Endret ramme ihht NVE rapport for Etterjustert inntektsramme Ramme KILE kostnader - inntektsreduksjon Kostnader i overliggende nett Total tillatt inntekt Fakturert gjennom året For mye (-) / lite (+) fakturert Akkumulert merinntekt i balansen: For mye/lite innkrevet inntekt tidligere år per Årets mindreinntekt Godskrevet renter For mye (-) / lite (+) innkrevet inntekt til rest per Renteinntekten er ført på linjen for andre finansinntekter. Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 33 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Andre godtgjørelser Styrehonorar Lars Øivind Andresen, daglig leder* Arne K. Stokke, styrets leder Jorund E. R. Indrelid, nestleder Kjell Gjengedal, styremedlem Steinar Haugerud, styremedlem Øyvor Sekkelsten, styremedlem Geir Wamstad, ansattes representant Jorun Andersen, tidl. styremedlem Steinar Karlsen, tidl. styremedlem Jan Erik Thorgersen, tidl. styremedlem * Daglig leder har i tillegg pensjonsavtale fra 62 år. Denne forpliktelsen er actuarberegnet, jf note 7. Det er ingen bonus eller opsjonsordninger i konsernet. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011 Revisjon Honorar vedr. utarbeidelse av årsregnskap med noter og konsernregnskap Utarbeidelse selvangivelse og bistand skattespørsmål Honorar vedr. gjennomgang NVE rapport Annen regnskapsmessig bistand Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

20 konsernet Øvre Eiker energi 20 Note 7 Pensjoner Konsernet har pensjonsordninger som omfatter alle faste ansatte, i alt 33 personer. Etter ordningen har de ansatte rett til pensjonsutbetaling som sammen med folketrygden utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet med full opptjening. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP og inkluderer også AFP ordningen. De ansatte dekker selv en del av premien Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm.kostnad Arbeidstakers andel Årets resultatføring Netto pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Netto påløpt pensjonsforpliktelse pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,8% 4,6% Forventet lønnsregulering 3,5% 4,0% Forventet avkastning på fondsmidler 4,1% 5,4% Forventet g-regulering 3,2% 3,8% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 8 Varige driftsmidler Tomter og Bredbånd Fordelings- Inventar, bygninger DSLAM nett maskiner o.l Kraftverk Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 12,5 år 20 år år 3-15 år 40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Linær Note 9 Leieforhold Øvre Eiker Nett AS har inngått leieavtale med Øvre Eiker kommune om leie av administrasjonslokaler på Vestfossen. Årlig leie er kr Av dette skal Øvre Eiker Energi AS betale ca. kr

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Innhold. årsrapport 2012

Innhold. årsrapport 2012 1 årsrapport 212 Innhold 3 Øvre Eiker Energi AS Årsmelding 212 5 Internservice 6 Nettvirksomheten 7 Sluttkundesalg strøm 8 Fibernett 9 Styrets årsberetning 212 12 Konsernet Øvre Eiker Energi AS Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer