Innholdsfortegnelse. La boblene briste - boikott SodaStream! God kampanje!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. La boblene briste - boikott SodaStream! God kampanje!"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR

2 La boblene briste - boikott SodaStream! Brusmaskinprodusenten SodaStream har sin hovedfabrikk i industrisonen Mishor Edomim, i bosettingen Ma ale Adumim på Vestbredden i okkuperte Palestina. Israels bygging av bosettinger og industrisoner på Vestbredden er ulovlig og undergraver utsiktene til fred. Ved å velge å ha sin hovedfabrikk i Mishor Adomim bidrar SodaStream til å legitimere og opprettholde folkerettsstridig bosettingsvirksomhet. I 2012 tok Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom initiativ til en kampanje mot SodaStreams bidrag til Israels okkupasjon av Palestina. Per juni 2014 støttes kampanjen av 18 organisasjoner. De tilsluttede organisasjonene krever at SodaStream avslutter all produksjon i okkuperte Palestina. Så lenge selskapet velger å støtte opp om Israels militære okkupasjon ved å produsere varer i en ulovlig bosetting, bør norske butikker slutte å selge SodaStream-produkter. I tillegg oppfordres privatpersoner til å unngå å kjøpe produkter fra selskapet. Den første delen av håndboka, Produksjon på okkupert land, handler om SodaStreams produksjon på okkupert område og hvordan selskapet støtter opp om Israels okkupasjon og ulovlige bosettingsvirksomhet. SodaStream er opptatt av å forsvare sin produksjonsvirksomhet på okkupert palestinsk område. I del 2, Møt argumenter med motargumenter finner du derfor forslag til hvordan å møte de vanligste motargumentene. Del 3, Hva kan du gjøre?, gir flere konkrete forslag til hvordan å bidra i kampanjen. Sider 30 til 31 er forslag til brev som kan sendes til butikkeiere som selger SodaStream-produkter, og forslag til leserbrev som kan sendes til lokalavisa. Under Lær mer på side 33 finner du en samling med ressurser hvor du kan finne enda mer informasjon om SodaStream og relaterte temaer. For mer informasjon om norske bånd til den israelske okkupasjonen, se rapporten «Farlige forbindelser» mai 2012, skrevet av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Den inneholder blant annet informasjon om SodaStream. Innholdsfortegnelse Produksjon på okkupert land 4 SodaStream, om selskapet 4 Israelske industrisoner i okkuperte Palestina 5 Folkerettsstridige bosettinger 6 Selskaps ansvar for å respektere menneskerettighetene og folkeretten 7 SodaStreams fabrikk i Mishor Adumim 7 Økonomiske insentiver 8 Konfiskerte land og vannressurser 9 Ekspansjon av Ma ale Adumim truer Jahalin-beduinene 10 Palestinske arbeidere i israelske bosettinger 10 Økt risiko for selskapet 14 Salg av SodaStream i Norge 16 Møt argumenter med motargumenter 20 Hva kan du gjøre? 26 Si i fra! 26 Gi beskjed på sosiale medier! 26 Skriv leserbrev til lokalavisen 26 Organiser aksjoner 26 Inviter til et temamøte om SodaStream 27 Kampanjemateriell som kan bestilles 27 Hold deg oppdatert! 27 Hvordan snakke med butikksjefer om SodaStream 28 3 For å få butikker til å slutte å selge SodaStream-produkter, og spre informasjon om kampanjen til så mange som mulig, trenger vi deg med på laget! Denne håndboka er en ressurs for aktivister. Den inneholder informasjon om hvordan SodaStream medvirker til Israels menneskerettighets- og folkerettsbrudd, forslag til hvordan å møte motargumenter, brev du kan sende til butikker, leserinnlegg, konkrete tips til hvordan du kan bidra til kampanjen, med mer. Rapporten kan lese her: God kampanje! Forslag til brev 29 Forslag til leserbrev 31 Lær mer 33 Fotnoter 35

3 Produksjon på okkupert land SodaStream, om selskapet SodaStream International (tidligere Soda Club Holdings) er et amerikansk-israelsk selskap som produserer brusmaskiner og siruper. SodaStreams produkter gjør det mulig å lage brus og kullsyrevann fra vann i springen. Grunnleggeren Peter Wiseburgh etablerte selskapet i 1991 under navnet Soda Club som en israelsk konkurrent til det britiske selskapet SodaStream. Mellom 1978 og 1991 var Wiseburgh den eneste israelske distributøren av de opprinnelige SodaStream-brusmaskinene Israelske industrisoner over de okkuperte områdene. I sin rapport fra Storbritannia, dustries (Israel). i okkuperte Palestina om SodaStream skriver Who Profits at byg- 4 oppfunnet i Ett år etter Wiseburgh gingen av Mishor Adumim i 1974 hadde en 5 opprettet Soda Club, begynte selskapet å markedsføre produktene internasjonalt. I 1998 kjøpte Soda Club opp SodaStream, sin britiske konkurrent. I 2009 kjøpte SodaStream en av sine største konkurrenter, tyske Wassermaxx. Investeringsselskapet Fortissimo Capital kjøpte en kontrollerende andel av SodaStream i Oppkjøpet ble etterfulgt av en omorganisering, inkludert et nytt lederteam med administrerende direktør Daniel Birnbaum i spissen. Siden den gang har selskapet satset på å markedsføre brusmaskinene som miljøvennlige og helsebringende, og fokusert på vekst i nye markeder. SodaStream har opplevd en sterk omsetningsvekst de siste årene. I 2013 hadde selskapet en omsetning på 562,7 millioner USD, sammenlignet med en omsetning på 142,8 millioner USD i SodaStreams produkter selges i dag i over tretti land, og i Sverige har en av fem husholdninger en SodaStream-maskin. 2 SodaStream har vært registrert på det amerikanske aksjemarkedet NASDAQ siden Selskapet har flere heleide datterselskap, Soda Club Enterprises N.V. (the Netherlands Antilles), Soda Club International BV (the Netherlands), Soda Club Worldwide B.V. (the Netherlands), Soda Club GmbH (Germany) og SodaStream In- Siden 1996 har SodaStream hatt et større produksjonsanlegg øst for Jerusalem i Mishor Edomim, en industrisone i den ulovlige bosetting Ma ale Adumim, på Vestbredden i okkuperte Palestina. SodaStream International (NASDAQ) nov 2010 jun 2014 Det finnes rundt 20 israelske industrisoner på okkuperte Vestbredden, enten tilknyttet en bosetting eller som mer eller mindre selvstendige industrisoner. Disse industrisonene bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde okkupasjonen, både gjennom å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i bosettingene gjennom industri, og gjennom kommuneskatt til bosettingene de er tilknyttet. Et problem med industriområdene er at de direkte bidrar til en utvidelse og opprettholdelse av «facts on the ground» eller fakta på bakken i okkuperte Palestina som Israel skaper. I følge den israelske organisasjonen Who Profits ble industrisonene på Vestbredden etablert i den hensikt å tjene bosettingenes interesser, israelsk økonomi og for å styrke israelsk kontroll SodaStreams hovedfabrikk i industrisonen Mishor Edomim. Bilde: Esti Tsal, Who Profits. sentral rolle i etableringen og utviklingen av bosettingen Ma aleh Adumim. Mishor Adumim Industrial Park ble opprettet i 1974 for «the urban and development needs of Jerusalem», og arbeiderboligene i Mishor Adumim ble senere brukt som boliger i bosettingen Ma aleh Adumim. 3 I tillegg har det også vært store utfordringer når det gjelder arbeidstakeres rettigheter (mange av arbeiderne i industrisonene er palestinere) og forurensningsproblemer. 4

4 Folkerettsstridige bosettinger Israels bygging av bosettinger og industrisoner i okkuperte Palestina er folkerettsstridig og undergraver muligheten for en fredelig løsning på konflikten. I dag bor det over israelske bosettere i okkuperte Palestina, inkludert Øst- Jerusalem. Det er internasjonalt bred enighet om at Israels bosettingsutbygging på okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem er ulovlige. Børge Brende har uttalt at det ikke må herske noen tvil om at Israels okkupasjon av Palestina er ulovlig og at bosettingene Israel har bygd i de okkuperte områdene er brudd på folkeretten. Israel tiltrådte den fjerde Genève-konvensjonen uten reservasjoner i 1951 og har med dette et ansvar for ikke å flytte sin egen sivilbefolkning inn i okkuperte områder, da Genève-konvensjonens artikkel 49 blant annet slår fast at «[ ]Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer.» I tillegg til den ovennevnte artikkel fra den fjerde Genèvekonvensjonen, finnes også en Utsikt over Mishor Edumim industripark og rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som fastslår at bosettingene er ulovlige, blant bosettingen Ma aleh Adumim. Bilde: Esti Tsal, Who Profits annet resolusjonene 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 471 (1980) og 476 (1980). industrisonene de er tilknyttet, og støtter 6 dermed direkte opp under folkerettsstridig 7 virksomhet. Siden 2002 har Israel bygget en mur på Vestbredden. 85 prosent av murens lengde går inne på okkupert område. I den rådgivende uttalelsen fra 2004 vedrørende lovmessigheten av muren på Vestbredden, slo Folkerettsdomstolen i Haag (International Court of Justice ICJ) fast at muren som er bygget inne på okkupert område strider mot folkeretten. ICJ vurderte også lovmessigheten av bosettingene, på følgende måte: The court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law. gaza middelhavet Industrisonen Mishor Adumim SodaStream-fabrikken israel Bosettingen Ma ale Adumim Jerusalem vestbredden dødehavet Selskaps ansvar for å respektere menneskerettighetene og folkeretten De siste tiårene har private, multinasjonale selskap fått økt makt. Parallelt med dette har det blitt etablert en rekke rammeverk for selskaps samfunnsansvar, som FNs Global Compact, FNs Guiding Principles, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, og her hjemme det norske Initiativ for etisk handel (IEH). Rammeverkene har etablert en norm som tilsier at ikke bare stater, men også selskap har et ansvar for å respektere menneskerettighetene, og at selskap også har et ansvar for ikke å bidra til brudd på folkeretten. Selskap som har produksjonsanlegg i bosettinger bidrar til økonomisk utvikling i bosettingene og SodaStreams fabrikk i Mishor Adumim Ma ale Adumim er strategisk plassert øst for Jerusalem med grense til Jordandalen, og er med sine innbyggere den tredje største og raskest voksende av de ulovlige bosettingene på Vestbredden. Bosettingen sørger for sammenhengende israelsk kontroll mellom bosettingsnabolagene i Øst-Jerusalem og Jordandalen, og hemmer palestinsk bevegelse og utvikling mellom det sørlige og nordlige delene Vestbredden. Til sammen er det mer enn 170 bedrifter i Mishor Adumim. Alle selskap som er etablert i Mishor Edomim, inkludert SodaStream, betaler en eiendomsskatt for produksjonsfasiliteter (Arnona på hebraisk) til bosettingskommunen Ma ale Adumim. Disse skatteinntektene brukes til vekst og utvikling av bosettingen. Skatteinntektene fra SodaStream og andre selskap med produksjon på okkupert område blir brukt til blant annet infrastruktur, utdanning, kloakkanlegg, og kommunale lønninger i bosettingen. 5 SodaStream bidrar dermed til direkte finansiell støtte til en av de største israelske bosettingene på Vestbredden. I tillegg til å betale skatt til bosettingskommunen, får SodaStream en rekke fordeler fra fabrikken i Mishor Edomim, blant annet rimelig leie av lokaler, konfiskerte landog vannressurser, og tilgjengelig, rimelig arbeidskraft. Nedenfor går vi nærmere inn på noen av fordelene selskap med produksjon i bosettinger kan nyte godt av.

5 Økonomiske insentiver [S]uccess [for settlement-based companies] is based, at least in part, on the structural advantages that production in Israeli settlements enjoys. Settlement production benefits from low rent, special tax incentives, lax enforcement of environmental and labor protection laws, as well as additional governmental support. Who Profits ( ), Sodastream: A Case Study for Corporate Activity in Illegal Israeli Settlements Selskap som etablerer seg i industrisoner på okkupert palestinsk område mottar Det gule området på bildet viser palestinsk land konfiskert av israelske myndigheter. økonomiske subsidier fra den israelske the Israeli Civil Administration] offered Mishor Edomim industripark er bygget på land som egentlig tilhører fem ulike 8 staten i form av lave skatter og leiekost- to give me the site for free for the first palestinske landsbyer. Gjengitt med tillatelse fra Who Profits. 9 nader. Alle industrisonene i de ulovlige bosettingene er definert som nasjonalt prioritetsområde A av israelske myndigheter, som kvalifiserer til en rekke skattefordeler. Skatteinsentivene og de andre økonomiske fordelene er eksempler på israelske myndigheters aktive politikk for å involvere private selskaper i utvidelsen og styrkingen av de ulovlige bosettingene. Slike skattefordeler tilbys vanligvis som insentiver for utvikling av næringsliv i områder av landet som ligger langt unna de store israelske bysentrene. Men siden de store industrisonene i bosettingene ligger korte kjøreavstander fra israelske bykjerner, har industrisonene inne på okkupert område konkurransefordeler i forhold til industriområdene inne i Israel. 6 På nettsidene til industrisonen reklameres det med ulike økonomiske fordeler tilgjengelige for selskap som etablerer seg i Mishor Edomim, blant annet redusert selskapsskatt og lav kommunal eiendomsskatt. 7 Disse økonomiske fordelene var årsaken til at SodaStream valgte å opprette selskapets første fabrikk i Mishor Edomim. I et intervju med Globes Magazine sa SodaStreams grunnlegger Peter Wiseburgh følgende om hvorfor selskapet valgte Mishor Edomim: I looked everywhere, but anywhere I looked the bureaucracy was cumbersome. When I got here, the space [formerly occupied by the Israeli military industry] was deserted and full of pigeons. A week later, the Jerusalem Economic [which leases the industrial zone from six months, and then for forty-four thousand shekels rent per month and also offered one hundred thousand dollars in cash for the cost of renovating the place. I rented square meters, and it was a good deal. Not a political act. 8 Konfiskerte land og vannressurser I sin produksjonsvirksomhet bruker SodaStream konfiskerte land og vannressurser. På industrisonens hjemmesider reklameres det med at Mishor Edomim har de største landreservene i Jerusalem-regionen, tilgjengelig til attraktive priser. 9 For å bygge industrisonen Mishor Adumim gjennomførte israelske myndigheter en av de største landkonfiskeringene i okkupasjonens historie dunams, eller hektar ble konfiskert for å bygge industrisonen. Landkonfiskering gjorde at mye land ble tilgjengelig til svært gunstige priser i den israelske industrisonen. Mishor Adumim er bygget på land som tilhører de palestinske landsbyene Abu Dis, Al-Izriyyeh, Al-Issawiyyeh, Al-Tur og Anata. SodaStream opplever ikke vannmangel forbundet med å ha fabrikk på okkupert område. Samtidig som bosetterne og selskapene i de israelske industrisonene på Vestbredden har mer enn nok vann, opplever palestinerne som jobber i SodaStreams fabrikk, og som bor i omkringliggende landsbyer, opplever ofte vannmangel, Årsaken til at Israel kontrollerer de store vannkildene på Vestbredden og bestemmer hvor mye palestinere får lov til å bruke. Palestinere på Vestbredden får 70 liter om dagen, mens bosetterne bruker i gjennomsnitt 300 liter per dag. Verdens Helseorganisasjon anbefaler 100 liter vann om dagen. 10

6 Ekspansjon av Ma ale Adumim truer Jahalin-beduinene Rundt 80 prosent av Jahalin-beduinene som bor øst for Jerusalem, er flyktninger av familier som på 1950-tallet måtte flykte fra Tel Arad i Negev-ørkenen. Da Ma ale Adumim-bosettingen ble utvidet I 1998, ble rundt 1050 Jahalin beduiner tvunget til å flytte til et område ved Abu Dis, Jerusalems kommunale søppelfylling. 11 Den høye arbeidsledigheten på Vestbredden fører til at mange palestinere ikke har annet valg enn å jobbe i bosettinger. Årsaken til den høye arbeidsledigheten er Israels okkupasjonspolitikk, som bosettingsutbyggingen er en viktig del av. En rapport fra Verdensbanken publisert i oktober 2013 bekrefter at de ulovlige bosettingene og israelske restriksjoner på palestinsk økonomi er hovedårsaken til de alvorlige økonomiske problemene i de pal- Israelsk tilstedeværelse i område C har fratatt Mistet arbeidstillatelse Jahalin-beduinene deres tradisjonelle for å bygge skole levemåte med store beiteområder og dyr. Jahalin-beduinene fikk kompensasjon og Jahalin-beduinene i nærheten av land da de ble tvangsflyttet til Abu Dis, Ma ale Adomim og Mishor Edumim men måtte selge dyreflokkene sine på får ikke tillatelse til å sette opp grunn av mangel på beiteplass. 12 En Jahalin-beduiner (anonym) intervjuet av estinske områdene. 18 hus eller byggverk av det israelske 10 Corporate Watch. Mannen pleide å bo på land militæret. Beduinsamfunnet bor i har beiteområdene til beduinene blitt drastisk redusert. Israel har brukt store deler av disse områdene til bosettingsutbygging, og definert andre områder som skytesoner. 13 Nå ønsker israelske myndigheter å gjennomføre den såkalte «E1-planen». En ekspansjon av bosettingen Ma ale Edomim er en viktig del av denne planen. Hvis planen blir gjennomført, vil dette blant annet medføre tvangsflytting av flere palestinere, og tvinge Jahalin-beduinene i området på flukt igjen. 14 Planene om utvidelse av Ma ale Edomim-bosettingen og tvangsflyttingen av beduinene har blitt fordømt av blant annet FNs generalsekretær, EU og Amnesty. 15 FNs generalsekretær har uttalt at ekspansjonen av Ma ale Edomim risikerer å føre til individuelle og masse-tvangsflyttinger og tvangsutkastelser, noe som er forbudt i følge folkeretten og menneskerettighetene. Palestinske arbeidere i israelske bosettinger We are not allowed to go near them [the factories]. They took our livelihood to build them and we got evacuated for them to build their factories. After they built them there were no resources to live from for us. The gains are nothing compared to what was lost. They destroyed our lives and then gave a few people a job. It is nothing som ble konfiskert for å bygge industrisonen Mishor Edomim. 16 For å forsvare at hovedfabrikken befinner seg i en ulovlig bosetting, argumenterer SodaStream med at produksjonsvirksomheten gagner palestinere, blant annet fordi de ansetter rundt 500 palestinske arbeidere i fabrikken i Mishor Edomim. Det er viktig å understreke at hovedargumentet mot SodaStreams handler om selskapets støtte til bosettingsvirksomheten, og ikke behandlingene av de palestinske arbeiderne på fabrikken. Men siden selskapet argumenterer for at de «hjelper» palestinere gjennom å ha produksjon i en bosetting, vil dette underkapittelet gå nærmere inn på situasjonen for palestinske arbeidere i israelske bosettinger. Why is the situation for the people living next to the settlement so bad and people faced with transfer from their homes if their [SodaStream s] business is good for the area? Innbygger fra Khan Al Amar (anonym), en landsby i nærheten av Mishor Edomim. 17 Palestinere som jobber i israelske industrisoner på Vestbredden jobber under harde restriksjoner på bevegelses- og organisasjonsfriheten. Så lenge okkupasjonen vedvarer, vil ikke palestinere som arbeider i en israelsk bosetting ha de samme sivile rettighetene som israelske arbeidere. Dette fører til en grunnleggende skjevhet i maktbalansen mellom de palestinske arbeiderne og de israelske arbeidsgiverne i bosettingene. For å få arbeidstillatelse må palestinske arbeidere få sikkerhetsklarering fra den israelske etteretningstjenesten. En konflikt med arbeidsgiver kan føre til at man ikke får godkjent sikkerhetsklareringen. Frykt for å miste jobben kan dermed føre til at palestinske arbeidere i israelske bosettinger og industrisoner kvier seg for å kreve sine rettigheter og organisere seg. Den israelske arbeidsrettighetsorganisasjonen Kav LaOved, som jobber for rettighetene til palestinere som jobber i israelske bosettinger, har uttalt, Employers do not hesitate to use the threat of dismissal to pressure workers to stop demanding wage increases or to withdraw lawsuits from labor courts, and they fight against worker s committees that try to improve conditions. 19 det som heter «område C», de områdene på Vestbredden som i følge Oslo-avtalen i en overgangsfase på 5 år skulle fortsatt være under israelsk militær og sivil kontroll. I 2009 ble det ble bygget en skole for Jahalin-barna uten byggetillatelse fra det israelske militæret. Mange beduiner jobbet i de omkringliggende bosettingene og Mishor Adumim. Nå har israelske myndigheter også fratatt dem denne muligheten. Siden har ingen av innbyggerne fått arbeidstillatelser til å jobbe i omkringliggende israelske bosettinger Samfunnet lever nå med utkastelsesordre og rivningstrusler på skolen, det eneste permanente bygget de har. Kilde: Nowhere left to go, kortfilm av Jahalin Association.

7 Mange av SodaStreams palestinske ansatte er fra landsbyen Hizma. Hizma pleide å være en landsbrukslandsby fram til de israelske myndighetene konfiskerte 90 prosent av Hizmas land til å bygge bosettinger. Landsbyens innbyggere mistet livsgrunnlaget, noe som førte til høy arbeidsledighet. Hizmas innbyggere blir tvunget til å ta de jobbene som er tilgjengelige, og mange velger derfor å jobbe hos SodaStream. Kilde: Mike Merryman Lotze ( ), SodaStream: Building Walls not Bridges, Al Jazeera. I feel humiliated and I am also disgraced as a Palestinian, as the claims in this video are all lies. We Palestinian workers in this factory always feel like we are enslaved. Intervju med arbeider M ved SodaStream-fabrikken i Electronic Intifada. 20 SodaStream har tidligere hatt en rekke alvorlige konflikter med sine palestinske arbeidere. I april 2008 var det protester på fabrikken. En representant fra Kav LaOved beskrev situasjonen: The Palestinian workers say that they are being discriminated against, they don t even earn half of the minimum wage and the work conditions are terrible. If they demand their rights they will be fired. It is like this in many factories in Etter en 14-år lang kamp ledet av den israelske organisasjonen Kav LaOved, kom det en dom i israelsk høyesterett i 2007 som ga palestinske arbeidere i israelske bosettinger de samme rettighetene som israelske arbeidere. Palestinere som jobber i bosettinger har siden dommen fra 2007 hatt krav på israelsk minstelønn, og arbeidsbetingelser i tråd med israelsk arbeidslovgivning. Men det er lite som tyder på at lovgivningen blir håndhevet. I følge den israelske avisen Haaretz, blir det ikke sendt israelske inspektører til industrisonene og fabrikkene øst for den grønne linjen, den internasjonale anerkjente grensen mellom Israel og Vestbredden, og israelsk arbeidslovgivning blir derfor ikke implementert i israelske bosettinger og industrisoner. SodaStream har laget en video hvor arbeidsforholdene på fabrikken blir fremstilt som nærmest idylliske, og hvor det påstås at selskapet bygger broer mellom muslimer og jøder siden de jobber i samme fabrikk. Det er lite uavhengig informasjon tilgjengelig om de faktiske forholdene på SodaStreams fabrikk. Men det er god grunn til å være kritisk til SodaStreams framstilling av arbeidsforholdene i Mishor Adumim som et fredsprosjekt som bidrar til dialog mellom palestinere og israelere. Det har blitt gjennomført et anonymt intervju med en SodaStream-arbeider hvor vedkommende sier: this area but Soda Club s factory is one of the worst. 21 I april 2010 ble 140 palestinske arbeidere som var ansatt i SodaStream gjennom kontraktøren Pearl Sol avskjediget uten å få betalt lønn for mars måned. Da arbeiderne kom tilbake til fabrikken for å hente lønningene sine, ringte SodaStream sikkerhetspersonellet i bosettingene for å utvise arbeidere fra fabrikken. Etter påtrykk fra Kav Laoved fikk arbeiderne betalt de utestående lønningene, og SodaStream lovet å ansette arbeiderne på nytt. De to personene som hadde hatt kontakt med Kav LaOved fikk derimot ikke jobbene sine tilbake. 22 Etter påtrykk fra Kav LaOved i 2009 tror de har krav på, og arbeidsforholdene ved fabrikken er i tråd med israelsk arbeidslovgivning, ville ikke dette påvirket kampanjens krav om at selskapet må avslutte all produksjon i ulovlige bosettinger. 12 organisasjonen at SodaStream begyn- 13 Historien om Hizma te å betale sine palestinske ansatte den lovpålagte minstelønnen, slik administrerende direktør Daniel Birnbaum påstår at selskapet gjør. 23 Det er viktig å nyansere inntrykket SodaStream gir av at fabrikken i Mishor Adumim er et brobyggende fredsprosjekt mellom palestinere og israelske jøder. Men som nevnt ovenfor handler ikke kritikken mot SodaStream om arbeidsforholdene på fabrikken, men om selskapets støtte til et okkupasjonsregime og bosettingsvirksomhet som nekter palestinere grunnleggende rettigheter. SodaStream har valgt å etablere fabrikken sin i industrisonen Mishor Adumim, og har dermed også valgt å støtte opp om Israels ulovlige bosettingsvirksomhet. Selv om det blir påvist av uavhengige kilder at SodaStreams palestinske arbeidere mottar den lønnen

8 Økt risiko for selskapet SodaStream opplever i økende grad negativ oppmerksomhet på grunn av selskapets produksjon på okkuperte Palestina. I selskapets årsrapport fra 2013 står det: As one of our manufacturing facilities is located in disputed territory sometimes referred to as the West Bank, rising political tensions and negative publicity may negatively impact demand for our products or require us to relocate additional manufacturing activities to other locations, either of which may adversely affect our business Selskapet nevner i tillegg de palestinske selvstyremyndighetenes lovgivning som nekter palestinere å arbeide i israelske selskap med produksjonslokaler i okkuperte Palestina, og uttalelser fra EU-kilder om merking av bosettervarer. SodaStream skriver dermed: For these reasons, we may in the future be required to transfer additional manufacturing activities to a location outside of the disputed territories, which may divert the attention of management, require the expenditure of significant capital resources and may cause us to lose certain tax benefits. Any of the foregoing could have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations.25 Kampanjen mot SodaStreams produksjonsvirksomhet i Mishor Adumim fikk rekordstor medieoppmerksomhet etter det ble kjent i januar 2014 Scarlett Johansson 15 Bilde: Stephanie Westbrook var den nye globale merkevareambassadør for SodaStream. Årsaken til oppmerksomheten var at Johansson på det tidspunktet var goodwill-ambassadør for bistandsorganisasjonen Oxfam, en organisasjon som har tatt standpunkt mot ulovlige israelske Et satirisk bilde av Scarlett Johansson som global merkevareambassadør for SodaStream. bosettinger. Saken endte med at Scarlett Johansson valgte å droppe samarbeidet med Oxfam og fortsette som global merkevareambassadør for SodaStream. Flere kommentatorer har advart mot å investere i SodaStream. Motley Fool har beskrevet konflikten mellom Oxfam og SodaStream over Scarlett Johansson som en PR-katastrofe, og koblet dette opp motden sviktende aksjekursen til selskapet.26 I mai 2014 degraderte den britiske storbanken Barclays SodaStreams aksjer.27

9 Salg av SodaStream i Norge SodaStreams administrerende direktør, Daniel Birnbaum har uttalt at selskapet tror det er store muligheter for ytterligere ekspansjon i Norden. 28 Minst seks store norske butikk-kjeder selger per i dag SodaStream-produkter: Lefdal, Elkjøp, Jernia, Expert, Siba og Staples. I tillegg er CD ON, Elkjøp, Tretti.no og Fordelsbutikken blant nettbutikkene som selger SodaStream. Importøren til det skandinaviske markedet, inkludert Norge, var fram til desember 2011 den svenske bedriften Empire. I en pressemelding den 22. desember 2011, I tillegg til fabrikken i Mishor Adumim, har I følge selskapets årsrapport fra 2013 har meddelte Empire at SodaStream International SodaStream to fabrikker i Israel en i Ash- anlegget i Mishor Adumim metallfabrikk, B.V (SST) hadde kjøpt rettighetene til kelon og en i Alon Tavor (åpnet juni 2011), plast- og flaskeblåsefabrikk, maskinfabrikk, distribusjon av alle SodaStream produkter og et hovedkontor ved flyplassen utenfor monteringsfabrikk, sylinderfabrikk, CO2 råvarer på okkupert område kommer 16 i Norden og de baltiske landene fra Empire Tel Aviv. Selskapet har også påbegynt påfyll, og et sylindertestanlegg. I tillegg klart inn under dette. IEH mener at 17 AB og at avtalen ville tre i kraft i januar SodaStream har gjentatte ganger gitt løfter om at brusmaskinene som eksporteres til det nordiske markedet ikke blir produsert i Mishor Adumim. Administrerende direktør Birnbaum uttalte til den israelske avisen Globes i april 2013; The products we manufacture at the Alon Tavor plant are sold in countries such as Sweden, Switzerland, Norway, F inland, and France, even though we have another plant at Mishor Adumim, because of the sensitivity in these countries to Israeli products manufactured beyond the Green Line. 29 Uavhengig av om Birnbaums garantier stemmer, og uavhengig av opprinnelsen til brusmaskinene som selges i Norden, bør handel med produktene ses som problematisk, all den tid selskapet har en stor del av sin produksjon i de okkuperte områdene. Selskap har et helhetlig ansvar til å respektere folkeretten og menneskerettighetene. SodaStreams etablering av sin hovedfabrikk i en ulovlig bosetting på okkupert land er et alvorlig bidrag til folkerettsbrudd. Det er allikevel viktig å understreke at det er stor sannsynlighet for at SodaStreams løfter og garantier til sine nordiske kunder ikke stemmer. Dette forklares nærmere nedenfor. byggingen av en fabrikk i Beersheba, sør i Israel. I SodaStreams årsrapport fra 2011 blir fabrikken i Mishor Adumim beskrevet som selskapets hovedproduksjonsanlegg. I årsrapportene fra 2012 og 2013 har denne formuleringen blitt fjernet og erstattet med: "We now manufacture our products in over 20 locations around the world". Dette viser seg å være misvisende, siden SodaStream ikke driver 20 fabrikker rundt om i verden. Fabrikkene i Tyskland, Sverige, New Zealand, Australia, Sør Afrika, Nederland og USA er kun salgs- og markedsføringskontor, i tillegg til påfyllingsanlegg for kullsyrebeholdere. 30 I tillegg produseres enkelte komponenter gjennom underleverandører i Israel og Kina. 31 Selv om SodaStream forsøker å skape et inntrykk av at Mishor Adumim-fabrikken er en mindre betydelig del av deres internasjonale leverandørkjede, viser en nærmere gjennomlesing av selskapets årsrapporter at fabrikken i Mishor Adumim fremdeles er den største fabrikken, og det anlegget hvor det foregår mest produksjon. Fabrikken i Mishor Adumim er kvadratmeter, det vil si fire ganger større enn hovedkontoret i Tel Aviv og åtte ganger større enn den andre israelske fabrikken i Ashkelon, som bare produserer siruper og smaker. Alon Tavor-anlegget har en størrelse på kvadratmeter, det vil si fire ganger mindre enn fabrikken i Mishor Adumim. 32 har selskapet varelager og kontorer her. I hovedkontoret ved Tel Aviv har selskapet kontorer, logistikksenter og lager. Ved Alon Tavor-anlegget, som SodaStream kjøpte i 2011, gjennomføres plastinjeksjon, maling, montering av karboneringsdeler, trykking og montering. Ved anlegget i Ashkelon produseres kun siruper i ulike smaksvarianter. I følge selskapets egen årsrapport er dermed Mishor Adumim-fabrikken det eneste anlegget hvor det foregår flaskeblåsing og produksjon av brusmaskiner, og sylindre. På grunnlag av denne informasjon og egne undersøkelser har den israelske organisasjonen Who Profits konkludert at samtlige SodaStream-brusmaskiner må gjennom Mishor Adumim-fabrikken på okkuperte Vestbredden. 33 På emballasjen til mange av SodaStream-produktene som selges i Norge står Vita-kjeden avslutter salget av Ahava-produkter Det finnes eksempler på at norske butikk-kjeder har valgt å avslutte salg av varer fra selskap med produksjonsvirksomhet i bosettingene. Vita bestemte seg for å avslutte salget av varer fra Ahava i mars 2012 på grunn av selskapets bånd til den israelske okkupasjonen. Da uttalte leder i IEH Per N. Bondevik: Som medlem i IEH har Vita vedtatt etiske retningslinjer som blant annet omhandler marginaliserte befolkningsgrupper og respekt for lokalsamfunnet. Produksjon eller utvinning av handel er viktig for utvikling. Avslutning av leverandørforhold skal derfor vurderes nøye, og leverandøren skal få tid til endring. I Vitas tilfelle hvor produksjonen foregår på okkupert land, og leverandøren ikke gir inntrykk at å ville endre dette, mener vi at uttrekk er helt riktig. Kilde: Initiativ for Etisk Handel ( ), «Vita ut av okkuperte områder» adressen Gilboa Street, Airport City, Ben Gurion Airport, Israel. Som forklart ovenfor er ikke dette et sted der SodaStream har en fabrikk, noe som er bekreftet

10 av den svenske organisasjonen Diakonia som besøkte adressen, og av selskapets egne årsrapporter. Dette gjør det umulig for den vanlige forbruker å vite hvor produktene faktisk er produsert. 18 I likhet med SodaStream Norge, har SodaStream Sverige gitt sine kunder garantier om at produktene de selger til det nordiske markedet ikke er produsert på okkupert palestinsk land. Den svenske organisasjonen Diakonia har i flere år jobbet med saken rundt salg av SodaStream-produkter til Sverige. Produktene var i salg hos blant annet Coop og ICA i Sverige, som mente at de hadde fått garantier fra SodaStream om at produktene de leverte til det svenske markedet ikke var produsert på den okkuperte Vestbredden. Dette arbeidet ledet til flere reportasjer på Sveriges TV4, der det ble avslørt at produksjonen av SodaStream-maskinen «Pure», på tross av slike lovnader per august 2011 foregikk i Mishor Adumim på Vestbredden. Dette førte til at svenske Coop, som i flere år har hatt en linje som går på at de ikke skal selge varer fra okkuperte områder, stoppet sitt salg av SodaStream for en periode. Både Coop og ICA i Sverige selger nå derimot produktene igjen. Diakonia i Sverige fikk en epost fra Coops presseansvarlige, Magnus Nelin i januar 2012, med en forklaring på hvorfor Coop mente de var sikre på at produktene ikke lenger kommer fra Mishor Adumim, og at det derfor ikke er problematisk å selge dem i Sverige: «Som svar på din fråga om var produkterna produceras som just vi saljer finner du en lista nean, vilken kommer från tredjeparts revisionen: Duo Pet 19 SodaStream merker mange av sine produkter med denne produksjonsadressen, selv om selskapet ikke har produksjonslokaler ved denne adressen ved flyplassen i Tel Aviv. Foto: Norsk Folkehjelp black, Alon Tavor (N.Israel), 0,5 l pet all kind Alon Tavor (N. Israel) Metal Pet- Alon Tavor (N. Israel) Genesis titan- Produced in China Jet black- Produced in Alon Tavor- Spare gas- Produced in Turkey, filled in Holland or Sweden».34 SodaStream har også ved gjentatte anledninger vist til en rapport fra Lloyds Register for å underbygge påstanden om at brusmaskiner som selges til Norden kommer fra fabrikker innenfor Israel.29 I januar 2014 fikk Norsk Folkehjelp tilgang til bilde av forsiden til den svenske Lloyds Register-rapporten hvor det framkommer at komponenter av SodaStreams produkter til det svenske markedet er produsert på okkupert område. Denne informasjonen viser at det er stor sannsynlighet for at SodaStreams garantier til nordiske forhandlere ikke stemmer. Det har blitt sendt gjentatte forespørsler til SodaStream uten at vi har fått tilsendt rapporten i sin helhet, og har per juni 2014 ennå ikke mottatt svar. Det er utfordrende med dialog med SodaStream og med forhandlere når det vises til kilder bare selskapet har tilgang til. SodaStream har planer om å bygge et større anlegg sør i Israel. Selv om det skulle vise seg at selskapet i framtiden produserer alle komponenter til det nordiske markedet i fabrikken sør i Israel, vil kampanjen fortsatt kreve at forhandlere avslutter alt salg av SodaStream-produkter. Så lenge selskapet fortsetter å ha produksjon i en ulovlig bosetting, vil norske butikker og privatpersoner oppfordres til å slutte å handle SodaStream-produkter.

11 Møt argumenter med motargumenter! SodaStream er opptatt av å legitimere sin produksjonsvirksomhet på okkupert område, og deler sine argumenter med forhandlere rundt om i verden. Det er derfor sannsynlig å møte disse argumentene når man kontakter butikker som selger SodaStream-produkter. Formålet med dette kapittelet er å gi forslag til svar på argumenter som forsvarer Soda- Streams produksjon på okkupert område. Flere av disse argumentene er hentet fra svar Soda- Stream selv har skrevet til aktivister som har kritisert selskapets produksjon på Vestbredden. De siste tiårene har private, multinasjonale selskap fått økt makt. Parallelt med dette har det blitt etablert en internasjonal norm som sier at ikke bare stater, men også selskap har et ansvar for å respektere menneskerettighetene, og at selskap også har et ansvar for ikke å bidra til brudd på folkeretten (se Guiding Principles on Business and Human Rights). Da kjeden Vita besluttet å avslutte salget av varer fra Ahava på grunn av selskapets bånd til den israelske okkupasjonen, uttalte leder Per N. Bondevik: Som medlem i IEH har Vita ved- SodaStream har ikke bare produksjon SodaStream har heller ikke produksjon i Israel og på Vestbredden. SodaStream over tjue ulike steder. Fabrikken i Kina pro- har også produksjon over duserer enkelte komponenter, og fab- tjue ulike steder, blant annet Kina, rikkene i Tyskland, Sverige, New Zealand, Tyskland, Sverige, New Zealand, Sør-Afrika, Nederland og USA fungerer Australia, Sør-Afrika, Nederland, USA som salgs- og markedsføringskontorer og og Israel. Kun en av disse fabrikkene påfylling av CO 2-sylindere. Norge, sider 16-19, for mer informasjon. tatt etiske retningslinjer som blant annet 20 er i Mishor Adumim. omhandler marginaliserte befolknings- 21 Kilde: Selv om SodaStream har flere fabrikker som ikke ligger i bosettinger, har selskapet siden 1996 valgt å ha sin hovedfabrikk i Mishor Adumim på okkupert palestinsk område. Gjennom produksjon i en israelsk industrisone på okkupert område støtter SodaStream opp om ulovlig bosettingsvirksomhet. SodaStream betaler kommuneskatt til den ulovlige bosettingen Ma aleh Adumim, og bidrar derfor med direkte økonomisk støtte til en av de største israelske bosettingene på Vestbredden. Ifølge selskapets egne årsrapporter er fabrikken på Mishor Adumim fire ganger større enn hovedkvarteret i Tel Aviv, og åtte ganger større enn fabrikken i Ashkelon, hvor SodaStream produserer smakstilsetninger. SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s. 18. og SodaStream garanterer at de brusmaskinene som selges i Norge ikke er produsert på okkupert område. SodaStream har et helhetlig ansvar som selskap til å respektere menneskerettighetene og folkeretten. Gjennom å ha produksjon i en israelsk industrisone på okkupert palestinsk område bidrar SodaStream til å opprettholde og legitimere den israelske okkupasjonen. Uavhengig av om kullsyremaskinene som selges på det norske markedet er produsert på fabrikken i Mishor Adumim eller ikke, vil kampanjen fortsette å oppfordre kunder til ikke å kjøpe SodaStream-produkter, og butikker til å avslutte all handel med selskapet. Kampanjen mot SodaStream vil fortsette så lenge SodaStream velger å bidra til okkupasjonen ved å ha sitt hovedproduksjonsanlegg i en israelsk industrisone på Vestbredden. Det er allikevel viktig å påpeke at det er flere ting som tyder på at garantiene SodaStream gir til nordiske forhandlere om at brusmaskinene ikke kommer til Mishor Adumim, ikke stemmer. Flere brusmaskiner som selges i Norge er for eksempel merket med en adresse hvor selskapet ikke har produksjonslokaler (se sider 18-19). Dette gjør det umulig for den vanlige forbruker å vite hvor produktene faktisk er produsert. Se underkapittelet Salg av SodaStream til For å imøtekomme bekymringer fra europeiske distributører besluttet SodaStream nylig å bygge en fabrikk inne i Israel istedenfor å utvide fabrikken på Mishor Adumim. At SodaStream ikke utvider aktivitet som i utgangspunktet bidrar til folkeretts- og menneskerettighetsbrudd, er ikke noe å berømme. Vi krever at SodaStream avslutter all produksjon på okkupert område. All den tid selskapet har deler av produksjonen sin på okkuperte områder, og dermed bidrar til å opprettholde og legitimere den israelske okkupasjonen, vil vi oppfordre kunder til ikke å kjøpe SodaStream-produkter, og oppfordre butikker å avslutte alt salg av produkter fra selskapet. Kampanjen mot selskapet vil fortsette fram til dette skjer. Okkupasjonen er ikke SodaStream sin feil. Hva hjelper det å ha kampanjer mot SodaStream når det er Israel som okkuperer. grupper og respekt for lokalsamfunnet. Produksjon eller utvinning av råvarer på okkupert område kommer klart inn under dette. IEH mener at handel er viktig for utvikling. Avslutning av leverandørforhold skal derfor vurderes nøye, og leverandøren skal få tid til endring. I Vitas tilfelle hvor produksjonen foregår på okkupert land, og leverandøren ikke gir inntrykk av å ville endre dette, mener vi at uttrekk er helt riktig. Israel er okkupasjonsmakten og bryter folkeretten og menneskerettighetene i sin behandling av palestinere. Men selskapene som har virksomhet på okkupert område, har et ansvar for ikke å bidra til menneskeretts- og folkerettsbrudd. Gjennom sin produksjon på Vestbredden bidrar SodaStream til økonomisk utvikling, arbe-

12 idsplasser og direkte økonomisk støtte gjennom kommuneskatt til de ulovlige bosettingene. Vi krever at SodaStream slutter å bidra til israelske menneskerettsog folkerettsbrudd og oppfyller sine internasjonale forpliktelser. Kilder: Guiding Principles on Business and Human Rights: business-humanrights.org/specialrep- Portal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples UN Global Compact: unglobalcompact.org OECD Guidelines for Multinational Enterprises: oecd.org/daf/inv/mne/ Initiativ for Etisk Handel: etiskhandel.no palestinsk arbeidsgiver. Disse mottar sosiale og helsemessige tjenester som går utover det som kreves i israelsk lov, inkludert pensjonssparing og forsikring. Hvis du går ut ifra at hver ansatt har ti palestinere som er avhengige av deres inntekt, sikrer SodaStream mat og husly til 1600 mennesker. Det er viktig å understreke at kritikken mot SodaStream ikke retter seg mot arbeidsforholdene på fabrikken, men selskapets støtte til Israels ulovlige bosettingsvirksomhet gjennom produksjon på okkupert område. Diskusjonen om arbeidsforholdene for palestinske arbeidere ved SodaStreams fabrikker kan derfor lett bli et sidespor. Okkupasjonen er årsaken til at palestinere må jobbe i israelske bosettinger. De økonomiske restriksjonene på transport og handel Israel påfører den palestinske økonomien i Gaza og på Vestbredden, er årsaken til den alvorlige nedgangen i palestinsk økonomi. Dette bekreftet en rapport fra Verdensbanken publisert i mars Den høye arbeidsledigheten er et resultat av Israels okkupasjon, og fører til at mange palestinere ikke har annet valg enn å jobbe i bosettinger og ved israelske industrisoner. Bosettingene er folkerettsstridige, og ett av de største hindrene for en fredelig løsning av konflikten. Gjennom produksjon på okkupert område støtter SodaStream direkte opp om den israelske okkupasjonen, som samfunnet. Så lenge SodaStream aktivt støtter opp om okkupasjonen som undergraver enhver utsikt for palestinsk økonomisk utvikling, er det ikke formildende at SodaStream tilbyr palestinske ansatte gode arbeidsbetingelser. Gode arbeidsbetingelser for alle arbeidere i SodaStreams fabrikker burde være en selvfølge. Det er allikevel viktig å understreke at SodaStreams påstander om de gode arbeidsbetingelsene for sine ansatte har blitt utfordret, blant annet av organisasjoner som har snakket direkte med de palestinske arbeiderne. Se kapittelet Palestinske arbeidere i israelske bosettinger, sider for mer informasjon. Se også Historien om Hizma på side 12. Kilder: Ekot granskar ( ), Sodastream tillverkas på Västbanken Sveriges Radio. Tali Heruti-Sover ( ) An Israeli industrial park is a wild West Bank for laborrights, Haaretz. Kav LaOved, 2009, Palestinian Workers in Israeli West Bank Settlements Who Profits ( ) The Case of SodaStream Who Profits ( ) Palestinian Workers in Israeli Settlements. World Bank ( ) «West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy. Stephanie Westbrook ( ) SodaStream treats us like slaves, Electronic Intifada. SodaStream ansetter mange palestinere Israelske og palestinske myndigheter ved fabrikken på Mishor må sammen bli enige om en løsning Adumim. Lønnen deres er fire-fem er roten til den økonomiske krisen og den på konflikten. SodaStream vil respektere et ansvar for å respektere internasjonal 22 ganger høyere enn de ville fått av en høye arbeidsledigheten i det palestinske enhver avtale som partene even- humanitær rett under væpnede konflikter 23 tuelt blir enige om. Kampanjen mot SodaStream er drevet av politiske motiver. Som en kommersiell aktør kan ikke SodaStream ta politisk standpunkt. Har man etablert seg på okkupert område med de økonomiske fordelene det gir, kan man ikke samtidig hevde at man ikke har tatt et politisk standpunkt eller holder seg nøytral til konflikten mellom Israel og palestinerne. SodaStreams produksjonsanlegg i Mishor Adumim befinner seg på okkupert område, og da er det folkerettslig okkupasjonslov som gjelder. Bygging av bosettinger strider mot Genève-konvensjonens artikkel 49 som slår fast «[ ]Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer.» SodaStream sier de vil respektere enhver avtale partene eventuelt blir enige om. Men SodaStream viser mangel på respekt for folkeretten ved å velge å etablere hovedproduksjonsanlegget i den folkerettsstridige industrisonen Mishor Adumim. Det har vokst fram en internasjonal norm om at selskap har en plikt til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og folkeretten. Ifølge FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter har selskap som opererer i konfliktområder, spesielt høy risiko for å bidra til menneskeretts- og folkerettsbrudd. I kommentarene til punkt 12 i Guiding Principles blir det understreket at selskap har («Moreover, in situations of armed conflict enterprises should respect the standards of international humanitarian law ). SodaStreams produksjonsanlegg i Mishor Adumim bidrar til å styrke og legitimere folkerettsstridige bosettinger. SodaStream oppfyller dermed ikke sitt ansvar for å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og folkeretten. Derfor krever kampanjen La boblene briste boikott SodaStream at selskapet flytter all produksjon ut av ulovlige bosettinger. Fram til dette skjer oppfordres alle norske butikker og privatpersoner til å slutte å handle SodaStream-produkter. Kilder: Guiding Principles on Business and Human Rights.

13 Fabrikken i Mishor Adumim er en fredsøy i konfliktens sentrum hvor palestinere og israelere arbeider side om side i harmoni. Dette er et sentralt argument for SodaStream. Selskap som produserer miljøvennlige Selskapet har laget en video for å produkter unntas ikke kravene om å res- vise at palestinske arbeidere på fabrikken pektere menneskerettighetene og folkeretten. i Mishor Adumim har gode arbeidsforhold. SodaStream har valgt å etablere et Det gjennomgående budskapet er at SodaStream produksjonsanlegg i Mishor Adumim, en bidrar til dialog og fred mellom israelsk industrisone på okkupert pales- partene. Se SodaStream: Building Bridges SodaStream mottar subsidier i form av tinsk område. Dette innebærer et valg om Not Walls nedenfor. Det samme ser vi i lav skatt og lav leie for å ha produksjonsanlegg direkte å støtte opp under den fortsatte et intervju med SodaStream-direktøren i Mishor Adumim. Dette er for- israelske okkupasjonen. Daniel Birnbaum i svenske Värmlands di de israelske myndighetene definerer Folkblad. Birnbaum vektlegger at Mishor industrisonen som såkalt nasjonalt prioritetsområde Så lenge selskapet velger å fortsette å Adumim-fabrikken er en fredsøy i konfliktens A. I SodaStreams årsrap- støtte opp om Israels ulovlige bosettings- sentrum. port fra 2013 er flytting av produksjon ut Sitert i Who Profits ( ) Sodastream: A virksomhet, oppfordres alle norske butikker av Vestbredden nevnt som en risikofaktor, Case Study for Corporate Activity in Illegal Israeli og privatpersoner til å slutte å handle 24 SodaStream har valgt å støtte opp om fordi dette vil kunne limit certain of the Settlements side 16. SodaStream-produkter. 25 den israelske okkupasjonen og myndighetenes ekspansive bosettingspolitikk ved å etablere seg i Mishor Adumim, en industrisone på Vestbredden i tilknytning til bosettingen Ma ale Adomomim. Det er den israelske okkupasjonen og bosettingspolitikken som er det største hinderet for en fredsløsning. SodaStream bidrar til å opprettholde og styrke bosettingene på bekostning av rettighetene til palestinere. Det gir derfor lite mening å hevde at SodaStream bidrar til fred og harmoni gjennom produksjon i en ulovlig bosetting. Kilder: «SodaStream: Building Bridges Not Walls» SodaStream, Omstridd fredsö i ett hav av konflikter ( ), SodaStream hevder at de ikke mottar økonomiske subsidier for fabrikken på okkupert palestinsk område. I en forsvarsfilm som ligger ute på Youtube, sier David Birnbaum, direktør i SodaStreams, at selskapet ikke får statlig støtte fra å være i Mishor Adumim. Han påpeker at selskapet faktisk «straffes» for å være der, siden de er langt fra kysten. tax benefits. Mishor Adumim Industrial Park (industrisonen) reklamerer på sine hjemmesider med at industrisonen er et nasjonalt prioritetsområde A, noe som gir billige tomter, lav skatt, og andre gode fordeler til bedrifter som ønsker å etablere seg i industrisonen. SodaStreams grunnlegger, Peter Wiseburgh, forklarte i et intervju med Globes Magazine i mars 2010 at SodaStream valgte å bygge fabrikken i Mishor Adumim på grunn av de lave eiendomsprisene og andre økonomiske fordeler, i tillegg til lite byråkrati. Wiseburgh sa: I looked everywhere, but anywhere I looked the bureaucracy was cumbersome. When I got here, the space [formerly occupied by the Israel military industry] was deserted and full of pigeons. So I just turned around and walked away. A week later, the Jerusalem Economic [which leases the industrial zone from the Israeli Civil Administration] offered to give me the site for free for the first six months, and then for forty-four thousand rent per month and also offered one hundred thousand dollars in cash for the cost of renovating the place. I rented 13,000 square meters, and it was a good deal. Not a political act. Kilder: «Adumim Industrial Park», videoen kan sees her: Who Profits (1:2011) The Case of SodaStream SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s. 11. «SodaStream: Building Bridges Not Walls» Det er synd at det er en kampanje mot SodaStream, siden selskapet gjør en viktig jobb for å redusere bruken av plastflasker.

14 Hva kan du gjøre? Si i fra! Selger butikker i ditt nærmiljø SodaStream-produkter? Sørg for at de får informasjon om SodaStreams bidrag til okkupasjonen. Ta gjerne kontakt med butikksjefen og be om et møte. Se tips om hvordan snakke med butikksjefer om SodaStream på side 29. Gi beskjed på sosiale medier! Butikk-kjedenes facebook og twitter-sider er viktige kanaler for å få tilbakemeldinger Organiser aksjoner fra kunder. Gi derfor beskjed via sosiale Dette kan være markeringer med plakater medier om at butikkene bør slutte å selge og paroler, eller utdeling av informasjon SodaStream-produkter. Her er en oversikt om SodaStream til butikkens kunder. Hvis 26 over de ulike butikk-kjedenes nettsider og dere vil ha en slik markering, prøv gjerne 27 måter å kontakte dem via sosiale medier: Jernia Elkjøp Expert Siba Lefdal facebook.com/lefdalelektromarked Twitter: Ingen sentral twitter-konto. Enkelte butikker har egne twitterkontoer. Staples Skriv leserbrev til lokalavisen Å spre kunnskap om SodaStreams bidrag til den israelske okkupasjonen i ditt lokalmiljø er et viktig bidrag i kampanjen. På side 32 finner du et utkast til innlegg som kan brukes som utgangspunkt hvis du ønsker å sende et leserbrev til lokalavisa. Det kan være en god idé å ta kontakt med lokale organisasjoner som kunne tenke seg å være med på et slikt leserbrev. å ta kontakt med lokalavisa. Det anbefales å prøve å gå i dialog med butikksjefen før det eventuelt organiseres markeringer rettet mot enkeltbutikker. I den internasjonale kampanjen mot SodaStream har det vært mange kreative aksjoner. Her er noen eksempler til inspirasjon: «Flashmob» i USA php?id=6596 Julesanger med «Boikott SodaStream»-budskap php?id=3749 Videoer og bilder fra SodaStream-aksjoner Inviter til et temamøte om SodaStream Samarbeid med andre organisasjoner som er tilsluttet kampanjen om et åpent temamøte om SodaStreams støtte til okkupasjonen. Slike møter er en god anledning til å diskutere hvordan dere sammen kan jobbe med kampanjen i lokalmiljøet. Kampanjemateriell som kan bestilles Det har blitt utarbeidet plakater, flygeblader og postkort som kan brukes til kampanjen. Postkortene med en oppfordring om å slutte å selge produkter fra SodaStream skal signeres og gis til butikker som selger SodaStream. Postkortene kan deles ut på stand og gir forbipasserende muligheten til enkelt å engasjere seg i kampanjen. Satirisk reklame for SodaStreams brusmaskiner. Bilde: Stephanie Westbrook brukes til å ha rundt SodaStream-esker i butikker. Omslagene festes rundt eskene til SodaStreams produkter, og gir butikk-kunder informasjon om at SodaStream produseres på okkupert palestinsk land. De kan festes med tråd eller med gummistrikk. Det er viktig å sørge for ikke å skade emballasjen til produktene. Ta kontakt med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Fagforbundet Ungdom, KFUK-KFUM Global, eller Palestinakomiteen i Norge for å få tilsendt kampanjemateriell. Hold deg oppdatert! Følg kampanjesidene til La boblene briste, boikott SodaStreams på facebook og få jevnlige oppdateringer: Det har også blitt laget omslag som kan facebook.com/boikottsodastream

15 Hvordan snakke med butikksjefer om SodaStream Her er noen punkter som kan være til nytte når dere skal ta kontakt med butikker/selskaper som selger SodaStream-produkter: ÜÜTa kontakt på forhånd med butikksjefen i den aktuelle butikken, forklar saken kort og be om et møte for å legge fram mer informasjon. Dette kan for eksempel gjøres ved å overlevere et brev (se forslag til brev til butikkeiere i kapittel 4). ÜÜHvis du lykkes med å avtale et uker for et nytt møte. i Øst-Jerusalem er ulovlig. De israelske bosettingene strider mot 28 møte med en butikk-eier, legg den fjerde Genève-konvensjonens artikkel 49, som blant annet 29 fram saken med basis i det som ÜÜDet kan hende noen av butikk- slår fast at «[ ] Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller står i denne kampanjehåndboken, flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den rapporten «Farlige forbindelser: okkuperer». Utenriksminister Børge Brende har sagt at det ikke norske bånd til den israelske okkupasjonen»: må herske noen tvil om at Israels okkupasjon av Vestbredden er ulovlig og at bosettingene Israel har bygget i de okkuperte jelp.no/content/view/full/1099. områdene er brudd på folkeretten. ÜÜSe også rapporten fra Who Profits from the Occupation, «The Case of SodaStream», for mer informasjon om selskapets bånd til okkupasjonen: ÜÜEksempelet med Vitas beslutning om å slutte å selge Ahava-produkter i 2012 kan være nyttig å vise til i møte med butikk-eiere (se faktaboksen på side 16). Både SodaStream og Ahava har produksjon på okkupert palestinsk land. ÜÜHvis det første møtet ikke gir resultater er det viktig å huske at det ofte skal litt tillitsbygging til. Gi dem tid til å tenke over saken. Kanskje har de behov for å sjekke med sitt hovedkontor eller bare sjekke fakta selv. Si eventuelt at dere gjerne hører fra dem, eller at dere gjerne vil ta kontakt om noen kjedene ikke har mulighet til å bestemme over vareutvalget lokalt. Det er allikevel viktig å si i fra om hvorfor mange vil at norske butikk-kjeder skal slutte å selge SodaStream. Når mange kunder sier i fra øker sannsynligheten for at butikk-kjeden sentralt vil høre etter. Forslag til brev Dette er et forslag til et brev du kan sende til butikker som selger SodaStream Oppfordring til [butikkens navn] om å avslutte salg av SodaStream-produkter SodaStream har sin hovedfabrikk i den israelske industrisonen Mishor Adumim, tilknyttet bosettingen Ma ale Adumim i okkuperte Palestina. Selskap med produksjon i industrisoner på Vestbredden støtter opp under den ulovlige bosettingsvirksomheten ved å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i bosettingene, og gjennom betaling av kommuneskatt til bosettingene de er tilknyttet. Israels bygging av bosettinger og industrisoner på okkuperte Vestbredden er folkerettsstridig og undergraver muligheten for en fredelig løsning på konflikten. Det er internasjonalt bred enighet om at Israels bygging av bosettinger på Vestbredden og SodaStream hevder at produkter som selges på det norske markedet ikke er produsert på okkupert palestinsk område. Uavhengig av hvor brusmaskinene på det norske markedet produseres, er handel med SodaStream problematisk. Selskapet har sin hovedfabrikk i en bosetting i okkuperte Palestina, og bidrar dermed til å opprettholde og legitimere den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. Det er allikevel viktig å påpeke at i følge selskapets egne årsrapporter, er fabrikken i Mishor Adumim det eneste anlegget hvor det foregår flaskeblåsing, produksjon av brusmaskiner, og sylindre. På grunnlag av informasjon fra SodaStreams årsrapporter og egne undersøkelser har den israelske organisasjonen Who Profits konkludert at samtlige SodaStream-brusmaskiner må gjennom Mishor Adumim-fabrikken på okkuperte Vestbredden.

16 SodaStream har forsvart at de har sitt hovedproduksjonslokale i en ulovlig bosetting, spesielt med henvisning til at de ansetter palestinske arbeidere. Men det er Israels okkupasjonspolitikk, som bosettingsutbyggingen er en viktig del av, som er årsaken til den høye arbeidsledigheten i de palestinske områdene. Den høye arbeidsledigheten fører til at mange palestinere ikke har annet valg enn å jobbe i bosettinger. En rapport fra Verdensbanken publisert i oktober 2013 bekrefter at de ulovlige bosettingene og israelske restriksjoner på palestinsk økonomi er hovedårsaken til de alvorlige økonomiske problemene i de palestinske områdene. Mange av SodaStreams palestinske ansatte er fra landsbyen Selskap med produksjon i industrisoner på Vestbredden Hizma. Hizma pleide å være en landsbrukslandsby fram til de støtter opp under den ulovlige bosettingsvirksomheten på israelske myndighetene konfiskerte 90 prosent av Hizmas Vestbredden ved å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling land til å bygge bosettinger. Landsbyens innbyggere mistet i bosettingene. Gjennom å skatte til bosettingskommunen 30 livsgrunnlaget, noe som førte med seg arbeidsledighet. Hizmas Ma ale Adumim bidrar SodaStream til å finansiere den fortsatte 31 innbyggere blir tvunget til å ta de jobbene som er tilgjengelige, okkupasjon av Palestina. og mange velger derfor å jobbe hos SodaStream. SodaStream bidrar til å opprettholde og styrke bosettingene på bekostning av rettighetene til palestinerne. Vi oppfordrer derfor [butikkens navn] å avslutte salget av SodaStream-produkter så lenge selskapet gjennom sin produksjonsvirksomhet støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet. Forslag til leserbrev Dette er et forslag til et leserbrev som kan sendes til din lokalavis. Tilpass den gjerne selv, for eksempel ved å inkludere informasjon om hvilke butikker som selger SodaStream i ditt nærmiljø. La boblene briste, boikott SodaStream! Med SodaStream-brusmaskinen kan du lage brus og kullsyrevann hjemme med vann fra springen. Men de boblende leskedrikkene har en bitter bismak av okkupasjon. SodaStream har sin hovedfabrikk i industrisonen Mishor Adumim i den ulovlige bosettingen Ma ale Adumim, rett utenfor Jerusalem. De israelske bosettingene ligger på konfiskert palestinsk land. Bosettingene bryter med folkeretten, fragmenterer det som skal være palestinske områder på Vestbredden og er et alvorlig hinder for fred. SodaStream framstiller produksjonen på okkupert område som et fredsprosjekt og som en tjeneste til de palestinerne som jobber der. Selskapet sier ingenting om grunnen til at palestinerne ikke får jobb noe annet sted: at Israels okkupasjon ødelegger muligheten for en bærekraftig palestinsk økonomi og fører til høy arbeidsledighet. Vi håper dere har anledning til å møte oss for å diskutere saken nærmere. Med vennlig hilsen, Du kan laste ned teksten i word-format her: Ikke langt fra fabrikken ligger den palestinske landsbyen Hizma. Livsgrunnlaget til innbyggerne er rasert av okkupasjonen. Tidligere hadde landsbyen tette bånd til Jerusalem og livnærte seg mest av jordbruk. Båndene til Jerusalem ble brutt da den israelske okkupasjonen ble sementert med en høy mur mellom de to byene. Innbyggerne kunne ikke lenger leve av landbruk da store deler av jorda ble konfiskert til bosettinger. Selskap har et ansvar for ikke å bidra til brudd på folkeretten. Når SodaStream velger å etablere seg i en bosetting, velger de å bidra til Israels folkerettsbrudd.

17 SodaStream får gunstige økonomiske fordeler fra israelske myndigheter for å velge å ha sin hovedfabrikk i en ulovlig bosetting. Industrisonen Mishor Adumim er definert som nasjonalt prioritetsområde A, noe som betyr at selskap som er etablert der betaler lav skatt og rimelig leie. Selskapet nevner i sin årsrapport den økende kampanjevirksomheten mot SodaStream som en risiko som må veies opp mot de gunstige økonomiske ordningene knyttet til fabrikken på Vestbredden. Jo flere som sier klart i fra om at de ikke vil kjøpe varer fra selskap som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, jo større er sjansen for at SodaStream vil velge å flytte produksjonen ut av Vestbredden. [Her kan det passe å inkludere noen setninger om hvor SodaStream selges i ditt nærmiljø] Israelsk bosettingsvirksomhet Rapport fra Who Profits, Production in Settlements: 32 Kampanjen «La boblene briste, boikott SodaStream» oppfordrer The Case of SodaStream ( ) Peace Now peacenow.org.il/eng 33 B Tselem btselem.org SodaStream til å avslutte all produksjon på okkupert palestinsk område. Fram til dette skjer, oppfordres norske forhandlere til å avslutte salget av SodaStream-produkter, og enkeltpersoner oppfordres til å unngå å kjøpe produkter fra selskapet. Du kan laste ned teksten i word-format her: Lær mer Her har vi samlet informasjon om organisasjoner, rapporter og nettsider som er gode ressurser for dere som ønsker å fordype dere videre. Husk å følge kampanjesiden på facebook! facebook.com/boikottsodastream Mer informasjon om SodaStreams støtte til Israels okkupasjon Burst the Bubbles kampanjesider facebook.com/boycottsodastream Jewish Voice for Peace-Seattle burstthebubble.org Interfaith Boycott Coalitions nettside sodastreamboycott.org/ Code Pinks nettside om SodaStream codepink.org/boycottsodastream Israelske industrisoner på okkuperte Vestbredden Corporate Watch, Occupation Industries: The Israeli industrial zones ( ). State Comptroller report No. 62, Chapter Seven - Industrial Zones in Judea and Samaria and the Rural Sector ( ) Selskap med produksjonsvirksomhet i bosettinger Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since ( ) Al Haq alhaq.org Rapporter fra B Tselem: By Hook and By Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank ( ) The Hidden Agenda: The Establishment and Expansion Plans of Ma ale Adummim and their Human Rights Ramifications. ( )

18 Fotnoter 1 SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), Registration of securities of foreign private issuers pursuant to section 12(b) or (g). s. 25. Rapport fra Menneskerettighetsrådet, Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. 22nd Session, Situasjonen for beduinerne i område C The Jahalin Association Notat fra Kav LaOved, Employment of Palestinians in Israel and the Settlements: Restrictive Policies and Abuse of Rights. ( ), Vil du vite mer om selskapers samfunnsansvar? FN Global Compact OECD retningslinjene for multinasjonale enterprises 2 SodaStream s Registration Statement to the US Securities and Exchange Commission (SEC), ( ). 3 Who Profits ( ) Sodastream: A Case Study for Corporate Activity in Illegal Israeli Settlements, side The State Comptroller s report No. 62 ( ). Chapter Seven - Industrial Zones in Judea and Samaria and the Rural Sector. 5 Who Profits ( ), side 7. 6 Who Profits ( ), s Adumim Industrial Park, Business Advantages, 8 Sitert i Who Profits ( ), s Adumim Industrial Park, Business Advantages 10 For mer informasjon, se: Visualizing Palestine, ( ). Not Enough Water in the West Bank? 11 Jihan Abdalla ( ) Palestinian Bedouin Community Battles Eviction. Al Monitor, gl/tvpnfk Fakta-ark fra UNRWA: Threat of Forced Displacement ( ), Jahalin Tribe ( ) B Tselems nettside, Civil Administration plans to expel tens of thousands of Bedouins from Area C. Palestinske arbeidere i bosettinger Notat fra Who Profits, Palestinian Workers in Israeli Settlements. ( ) UN Guiding Principles for Business and Human Rights (Ruggie Guidelines) Gode nyhetsblogger Electronic Intifada Corporate Watch 12 Gabriel Romero, ( ) Photo Essay: Nowhere Left to Go, 13 Amira Hass ( ) IDF uses live-fire zones to expel Palestinians from areas of West Bank, officer admits. Haaretz, 14 Hass ( ) 15 Amnesty International ( ) Israel: Cancel plan to forcibly displace Jahalin Bedouin communities. 16 Siteres i Tom Anderson og Therezia Cooper ( ) They destroyed our lives and then gave a few people a job. It is nothing: Some unanswered questions for SodaStream Corporate Watch. 17 Anderson og Cooper ( ). 18 World Bank ( ) West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy. 19 Kav LaOved ( ) Employment of Palestinians in Israel and the Settlements: Restrictive Policies and Abuse of Rights, 20 Stephanie Westbrook, ( ) SodaStream treats us like slaves, says Palestinian factory worker Electronic Intifada, 21 Sitert i Who Profits ( ) s Tom Anderson og Therezia Cooper ( ), Trade Unions join Protest against SodaStream, Corporate Watch, 35 Artikkel på Electronic Intifada, SodaStream treats us like slaves, says Palestinian factory worker, Stephanie Westbrook ( ), 23 Anderson og Cooper ( ). 24 SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ) s Brandy Betz ( ) 3 Consumer Stocks Investors returned in the First Quarter, The Motley Fool.

19 27 Annie Robbins, ( ) SodaStream stock loses fizz amid boycott fears, Mondoweiss. 28 Empire ( ) Empire AB Company Announcement: Empire Sells Back the SodaStream Agency/ Distributorship, 29 Disse garantiene har blitt gjentatt ved flere anledninger. I en e-post fra februar 2012 til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp fra Yonah Lloyd, medietalsmann for SodaStream, står det: All products sold [in Norway] are made in factories that are not on land whose ownership is currently the subject of dispute. Gjennom en e-postkorrespondanse med en butikk-kjede som selger SodaStream, fikk Norsk Folkehjelp og Fagforbundet videresendt en uttalelse fra SodaStream hvor de skriver: «We at SodaStream remain committed to our promise to supply our Nordic customer with products from our factories other than our Mishor Adumim plant, even though there is no legal impediment to the importation and sale of goods from this location in Europe. 30 SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s. 18 og SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s SodaStream International Ltd. Annual Filing 2013 ( ), s Who Profits ( ) SodaStream Update., 34 For mer informasjon, se Norsk Folkehjelp og Fagforbundet ( ), «Farlige forbindelser, norske bånd til Israels okkupasjon», side Who Profits ( ) 36 facebook.com/boikottsodastream Denne håndboka ble trykket i juni La boblene briste - boikott SodaStream er en kampanje med tilslutning fra AUF, Changemaker, Fagforbundet, Fagforbundet Ungdom, Fellesforbundet Fellesutvalget for Palestina, Handel og Kontor Ungdom, Industri Energi, KFUK-KFUM Global, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, NTLs Ungdomsutvalg, Palestinakomiteen i Norge, Palestine Network Norway i Norges KFUK-KFUM, Palestinerleir, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti og Stiftelsen Karibu. design beoliver.com

20 38

Argumenthefte.

Argumenthefte. Argumenthefte www.facebook.com/boikottsodastream PALESTINAKOMITEEN I NORGE La boblene briste boikott SodaStream! SodaStreams kullsyremaskiner blir stadig mer populære i det norske markedet. "La boblene

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN

Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN Grensepoliti står foran palestinere som venter på å krysse Qalandiya sjekkpunkt for å delta på fredagsbønnen i Al Aqsa-moskeen i Jerusalem,

Detaljer

Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN

Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN Farlige forbindelser II NORSKE BÅND TIL DEN ISRAELSKE OKKUPASJONEN Oppdatert versjon juni 2016 Fagforbundet og Norsk Folkehjelp 2016 Farlige forbindelser II norske bånd til den israelske okkupasjonen Oppdatert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

9. JULI 2014: 10-ÅRSDAGEN FOR DEN RÅDGIVENDE UTTALELSEN FRA DEN INTERNASJONALE DOMSTOLEN OM ISRAELS BRUDD PÅ FOLKERETTEN

9. JULI 2014: 10-ÅRSDAGEN FOR DEN RÅDGIVENDE UTTALELSEN FRA DEN INTERNASJONALE DOMSTOLEN OM ISRAELS BRUDD PÅ FOLKERETTEN Den norske regjeringen v/statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep 0030 OSLO Oslo, 9. juli 2014 9. JULI 2014: 10-ÅRSDAGEN FOR DEN RÅDGIVENDE UTTALELSEN FRA DEN INTERNASJONALE DOMSTOLEN OM ISRAELS BRUDD

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Detaljer

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 «Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 De neste tretti: Norsk våpenhandelpolitikk ovenfor Israel utfordres av Frp -

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Sentralbanksjef Svein Gjedrem CME 7. juni Steigum-utvalget 19 Hvis prisstigningen internasjonalt er lav og stabil, vil en slik kurspolitikk bidra

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Atle Jordahl, AFF AFF at the Norwegian School of Economics and Business Administration # 1 in the Nordic region as a provider of open enrolment executive programmes

Detaljer

Norsk Folkehjelp. Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina

Norsk Folkehjelp. Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina Norsk Folkehjelp - Solidaritet i praksis / norsk.folkehjelp@npaid.org / www.folkehjelp.no 1 Innhold Norsk Folkehjelp Kapittel Side 1. Sammensetning og mandat

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827

Energi Foreningen. Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 Energi Foreningen Hans Petter Kildal VP Sustainability hansk@bergen-energi.com +47 97669827 1 «Un burnable carbon» Ikke 2 grader, men 6 grader... 2 «Miljørapporter, ikke akkurat en kiosk-veltere» (J. Randers)

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Lederundersøkelsen 2017

Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen overordnede funn: Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Håndbok for G4S-kampanjen. omtanke solidaritet samhold

Håndbok for G4S-kampanjen. omtanke solidaritet samhold Håndbok for G4S-kampanjen omtanke solidaritet samhold Du trengs! Sammen skal vi klare å gjøre det dyrt for selskap å tjene på okkupasjonen og da trenger vi deg med på laget! Private selskap har blitt

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll #mappami 2.0 Store data - helt ute av kontroll Påstand 1: Store datamengder er mer ute av kontroll enn du tror Påstand 2: Everybody s got something to hide......except me and my monkey (Lennon/McCartney)

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav Oversatt av Ragnhild Eikli Om forfatteren: Susan Abulhawa er forfatter, menneskerettsaktivist, biolog og politisk kommentator. Hun debuterte med Morgen i Jenin

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Vedrørende Etikkrådets vurdering av investeringer i Israel Electric Corporation

Vedrørende Etikkrådets vurdering av investeringer i Israel Electric Corporation 0 ET IKKRA DET STATENS - UTLAND PENSJONSFOND Til Finansdepartementet FINANSDEPARTEMENTET an 18.,.,. 2G3 sakanr. Arkivnr. 18. april 2008 Vedrørende Etikkrådets vurdering av investeringer i Israel Electric

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON

DIGITAL KOMMUNIKASJON DIGITAL KOMMUNIKASJON EIRIK NORMAN HANSEN 99 52 35 57 "Good evening. Today is Good Friday. There is no news today." AGENDA Hva vet vi nå? Hva handler det om? Verdiøkning i kontaktpunktene Digital

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Jus ad bellum og jus in bello

Jus ad bellum og jus in bello Jus ad bellum og jus in bello Forelesning JUS 2111 Vår 2017 Jørgen S. Skjold Phd. stipendiat, IOR Del I Folkerettens regler om maktbruk i internasjonale relasjoner Jus ad bellum FN-paktens art. 2 (4):

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Tron Kleivane Great Place to Work 28 oktober 2015 1 We would rather be ruined than changed, We would rather die in our dread Than climb the cross of

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer