ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

2 SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN

3 Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet. KINESISK ORDTAK Innholdsfortegnelse 06 Leder ved Adm. direktør Sveinung Flem 12 Styret, Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte 15 Representantskapsmøte 22 Styrets beretning 29 Regnskap og noter 30 Nøkkeltall - grafisk 32 Resultatregnskap og balanse 34 Noter 40 Revisjonsberetning 42 Sunnmøre og Romsdal fiskesalslags hjelpefond 43 Tilskuddsregnskap 45 Driftsrapport

4 Surt og råttent 6 At bismaken som jeg omtalte i fjorårets leder skulle fordufte som dugg for solen, kunne ikke forventes. De økonomiske problemene i våre viktige markeder i «euroland» lar seg ikke løse med et knips i lufta. Synkende kjøpekraft, økende arbeidsledighet og innstramming i offentlige budsjetter har gått igjen siden finanskrisen satte inn høsten Som en stor eksportnasjon av alle slags produkter, ikke minst sjømatprodukter, kommer vi ikke unna krisen. Men derfra til at markedsprisene skulle kollapse fra sommeren 2012 fra allerede lave nivåer lar seg ikke alene forklare av markedssvikt i «euroland». Det må riktignok tilføyes at eksportørene også har møtt utfordringer i andre viktige markeder, som Kina og Brasil, men prisfallet som oppstod sommeren 2012, skyldes nok først og fremst tilbudssiden signalene om fortsatt betydelig vekst i torskekvotene i Tilsynelatende skapte dette panikk blant aktørene. Fokus ble rettet mot å få fisk ut av lager uten (for store) tap, og i alle fall ikke «kjøpe på seg» mer fisk før prisen har kommet ned på et trygt nivå (hvis et slikt finnes). Fra torsk smittet dette over på hele hvitfiskmarkedet, og kollapsen var et faktum. Dermed ble det et trist 2. halvår. For å si det med et populært uttrykk et råttent marked. Det eneste lyspunktet jeg finner, er at prisene på hyse løftet seg på slutten av året og kom tilbake til nivået ved begynnelsen av året. Større interesse igjen fra kinesisk foredlingsindustri kombinert med kvotenedgang i 2013 er sannsynligvis hovedårsakene. Den andre bismaken fra fjorårets leder synkende seikvantum har heller ikke forduftet. Snarere tvert om. Nedgangen i 2012 ble på ytterligere tonn, og omsatt seikvantum i 2012 var mer enn tonn (35%) lavere SVEINUNG FLEM enn i toppåret Vi har lenge stilt oss ADM. DIREKTØR kritisk til forvaltningen av seibestanden og har ingen grunn til å skifte mening. Samtidig fortsetter Fiskeri- og kystdepartementet å refordele kvoter fra konvensjonell til not mot råd fra alle faginstanser. Noe som flerdobler beskatningen av bestanden. Forstå det den som kan jeg gjør det ikke. Særlig ikke når vi ellers ønsker å fremstå som verdensmester i fiskeriforvaltning. Det gir ikke bare bismak det smaker direkte surt. Å oppsummere 2012 som råttent og surt er ikke hyggelig, men dessverre sant. Kanskje kunne ordbruken vært en annen om vi kunne se lyset etter inngangen til Etterspørselen og prisen på hyse er et svakt bluss. Om vi er litt ukritisk kan vi kanskje driste oss til å mene at seimarkedet ser litt bedre ut, men det vet vi egentlig ikke før til høsten når klippfisken skal selges til Brasil. Mørkest er det for torsken, og aller mørkest for den litt større fisken som tradisjonelt benyttes til klippfisk. Ikke rart det. Det store markedet for klippfisktorsk er Portugal. Men det er et lite land i økonomisk krise. Det kan ikke absorbere den store tilførselen av torsk som kommer med økte kvoter. Det har definitivt vært en styrke at klippfiskindustrien historisk har stått seg godt i konkurransen om råstoffet. Klippfisken kan nok fortsatt få større utbredelse i eksisterende markeder, men potensialet er trolig begrenset. Det er også et beklagelig faktum at norsk klippfiskindustri taper markedsandeler. Høyt norsk kostnadsnivå kombinert med at yngre forbrukere ønsker mer bearbeidede produkter er hovedårsakene. Kanskje har fokus på «hel fisk» også vært for stor hos norske klippfiskprodusenter på bekostning av nytenkning og produktutvikling? Utfordringen er at vi trenger nye markeder og nye anvendelser for torsk, men de bygges ikke over natten. Hørt det før, sa du? Ja, blant annet i 2009 rett etter at finanskrisen slo inn over oss. Da ble det gjennomført en harmonisering av markedsavgiften som medførte at Sjømatrådet fikk til disposisjon ca 20 mill. kr. mer pr. år til markedsføring av hvitfisk. Vi mente da som nå at økningen var for liten, og tiden er inne for på nytt å vurdere om det brukes nok penger til generisk markedsføring av villfanget fisk. Men både vi og andre mente den gangen at midler måtte øremerkes også til å utvikle nye markeder. Som jeg skrev i tilsvarende leder for 3 år siden: «Markedsrisikoen må reduseres, vi må se og lære av det de har fått til med laksen». Jeg tror alle er enige i at det har skjedd for lite, vi har sovet i timen! Men nå er torskeprisen på en historisk bunn til fiskernes lett forståelige fortvilelse, likevel, muligheten til å gjøre torsken kjent blant nye kjøpergrupper har heller aldri vært større! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Om markedsvurderinger skal tillegges vekt ved de årlige kvotefastsettelser, er en interessant, men fremmed diskusjon. Jeg husker at dette så vidt var luftet allerede i 2009 etter at finanskrisen slo inn for fullt og vi fikk det første krakket i torskeprisene. Hva om vi allerede da hadde satt kvotene lavere av markedsmessige grunner? Hvordan ville de påfølgende årene da ha blitt? Det er også ganske sikkert at vi isolert sett ville tjene på å gjemme kvoteøkningen for 2013 i havet, men hva skulle vi da ha gjort i 2014, 2015? Det er besnærende å tenke seg at vi sammen med russerne kunne regulere torskemarkedet fra tilbudssiden ved å la deler av den potensielle kvoten stå igjen i havet. Og for torsk ville dette antagelig ha virket, i alle fall på kort sikt. Men jeg tror likevel det er et blindspor. Utfordringene må løses på markedssiden. Vi må glede oss over at vi har en stor bærekraftig bestand som vi må høste optimalt. Så må vi kanskje heller leve med at torskens eksklusivitet og prisfortrinn i markedet ikke blir like stor som den har vært. 7

5

6 Det er med store hjerter som SUROFI med store hav; de fryser aldri til UKJENT

7 Styret 2012 Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte KNUT STØBAKK, STYRELEDER Giske Varamann: Svein Giske Kåre Giske FRIDTJOV VORREN Hjørungavåg Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide BODVAR ÅSBØ Bud Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølvik TROND H. MAGNUSSEN Ålesund Varamedlem: Leif-Richard Sande Ola Engeset TERJE BLOMVIK Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy EINAR REMØY, NESTLEDER Ålesund Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Bjørn Giske ARVE TEIGE Bølandet Varamedlem: Tore Hauge Martin Leinebø OLA INGE GRØNNEVET Hareid Varamedlem: Webjørn Barstad Knut Grønnevet KJELL LORGEN Ellingsøy Varamedlem: Leif Steinar Alnes Leif-Egil Grytten EVA SØVIK URI (Ansatte representant), Ellingsøy Varamedlem: Marit Furnes Ragnhild Skog ORDFØRER Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke VARAORDFØRER Hallgeir Holmeset, Grytastranda ØVRIGE Magne Grytten, Vatne v.m. Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb Christer Remø Leinebø, Fosnavåg v.m. Halvard Leine, Leif-Richard Sande Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m. Willy Andre Kvalsvik, Kjell Inge Hole Ståle Otto Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Kjetil Måløy, Ålesund v.m. Kåre Giske, Ivar Bjørnevik Martin Leinebø, Leinøy v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik Tormund Grimstad, Valderøy v.m. Stian Skjong, Pål Arne Roaldsnes Hans Ole Inderhaug, Bud v.m. Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m. Stig Jansen, Kai Even Solheim Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy v.m. Svein Tore Sætre, Arve Teige Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Kjell Ove Solheim, Kjell Ragnar Risbakk Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Svein Tormod Pedersen, Kåre Håksnes Sindre Johan Dyb, Godøy v.m. Per Oscar Rotnes, Kåre Egil Dyb Tore Roaldsnes, Vigra Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo Leif Steinar Alnes, Godøy Fred Ove Urkedal, Vatne Jack Remøy, Fosnavåg Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Nummeriske vararepresentanter: Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Kjell Lorgen, Knut Grønnevet, Jan Erik Fiskerstrand, Atle Vartdal, Per Kjell Vågsholm, Jørn Remøy, Ole Edvardsen d.y. Olav K. Remøy, Øystein Hurlen, Kjell Arve Grytten, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Ronald Dyb Helge Lønes, Hareid Vidar Hareide, Nerlandsøy Steinar Krøvel, Fiskåbygd Erling Viseth, Ørskog Nummeriske vararepresentanter: Vebjørn Hellton, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hichey, Knut Åge Sandnes KONTROLLNEMNDA LEDER Kjetil Holmeset, Vatne v.m. Jørgen Ervik, Knut Vartdal ØVRIGE MEDLEMMER Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Remi Teistklubb, Vevang v.m. Reidar Finnøy, Kjell Ove Solheim LØNS- OG VALGNEMND LEDER Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Tore Hauge Øvrige medlemmer: Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb, Godøy v.m. Sindre Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje v.m. Jermund Hide Oddvar Urkedal, Vatne v.m. Narve Engeseth Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug REVISOR KPGM Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGERS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad 13

8 Årsmøte i Surofi Møtet ble avholdt på Quality Hotell Waterfront i Ålesund. Møtet startet kl Åpning med Sak 2C OPPROP AV UTSENDINGER/ GJESTER 15 klarinettsolo av Terje Tafjord. Til åpningen ble «Mellom bakkar og berg ut mot havet» sunget. Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne REPRESENTANTSKAPET 2012 Øvrige: MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG: om de som har gått bort siden siste årsmøtet. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen. Sak 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET - TALE VED STYRELEDER. Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen. Sak 2A Sak 2B GODKJENNING AV INNKALLING Møtet satt kl FORRETNINGSORDEN Styreleder refererte forretningsorden sålydende: FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke selv vedtar noe annet. 2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møteleder. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. 3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med de inntegnede talere. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes av forslagstilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes tilbake, etter at strek er satt. 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. 6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Forretningsorden godkjent. Bernt Åsbø, Hustad Bjørn Giske, Giske Geir Arve Sandøy, Sandøy Halvard Leine, Fosnavåg Hans Ole Inderhaug, Bud Jarle Valderhaug, Valderøy Kai Even Solheim, Hustad Kai Ytterland, Valderøy Kåre Giske, Ellingsøy Leif Richard Sande, Martin Leinebø, Leinøy Rune Janbu, Bud Ståle Otto Dyb, Godøy Ståle Vidar Gjerde, Bud Tormund Grimstad, Valderøy Jan Ole Stokke AALESUND REDERIFORENING: Atle Vartdal Dag A Gjøsund, Valderøy Jack Remøy, Fosnavåg Jan Erik Fiskerstrand Jørn Remøy Magne Dyb Ole Edvardsen d.y Tore Roaldsnes, Vigra NORSK SJØMANNSFORBUND: Helge Lønes, Hareid Steinar Krøvel, Fiskåbygd Vidar Hareide, Nerlandsøy I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal årsmøtet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. GJESTELISTE Fiskeri- og kystdepartementet Geir Evensen Fiskeridirektoratet, region M & R Kristin Skarbøvik Terje Sørland Aalesund Rederiforening Paul Gustav Remøy Petter Geir Smådal Øystein Hurlen Fiskebåtredernes Forbund Beate Nørvåg Norges Fiskarlag Reidar Nilsen Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe Janita Arhaug Leif Midtflø Havforskningsinstituttet Tore Jakobsen Norges Sjømatråd Karin Olsen KPMG Rune Grøvdal Sparebanken Møre Einar Fiskerstrand Johnny Dyb Inge Furre Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Norges Sildesalgslag Lena Brungot NSL Jon Lennart/Per Mjelva FHL Jorulf Straume FHF Rita Maråk Presse: Norsk Fiskerinæring Hans Morten Sundnes Fiskeribladet/Fiskaren

9 16 Einar Lindbæk Sunnmørsposten Svein Aam Norsk Sjømat Jurgen Meinert SUROFI Sveinung Flem, Jon Jarlson Grimstad, Ragnhild Skog, Marit Furnes, Vigdis Torheim. KONTROLLNEMDA Leder: Anders Solheim, Bud Øvrige medlemmer: Per Jan Giske, Ellingsøy LØNNS- OG VALGNEMD Formann: Hans Sande, Bølandet HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje REVISOR KPGM Ålesund V/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad STYRET Styreleder: Knut Støbakk, Giske Nestleder: Einar Remøy, Ålesund Øvrige styremedlemmer: Leif Steinar Alnes Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Terje Blomvik, Fiskarstrand Arve Teige, Bølandet Trond Magnussen, Ålesund Bodvar Åsbø, Bud Eva Søvik Uri, Ellingsøy (Ansatte representant) HILSNINGSTALER Fiskeridepartementet ved Geir Evensen han hilste også fra Kystdepartementet og Embetsverket. Norges Fiskarlag ved Reidar Nilsen han hilste og fra Møre og Romsdal Fiskarlag og Norges Fiskarlag i Trondheim. Vestnorges Fiskesalgslag ved MagnarAasbø takket for innbydelsen. Han hilste også fra de ansatte og styreformannen. Han hilste også fra Norges Sildesalgslag Og Norges Råfisklag. Aalesund Rederiforening ved Petter Geir Smådal. Sak 2E VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER Jan Ole Stokke og Atle Vartdal Sak 2D Saklista godkjent GODKJENNING AV SAKLISTEN SAKLISTE Sak 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE VED STYRELEDER Sak 2 KONSTITUERING A. Godkjenning av innkallingen. B. Forretningsorden. C. Opprop av utsendinger og gjester. D. Godkjenning av sakliste. E. Valg av møteleder. F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen. G. Valg av redaksjonsnemnda. Sak 3 ÅRSMELDING OG REGN- SKAP FOR ÅR A. Revisors beretning. B. Melding fra kontrollnemnda. Sak 4 Sak 5 PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD PRISOPPLEGG FOR VALG A. Valg av styreleder og nestleder. B. Valg av styremedlemmer. C. Valg av valgnemd/lønnsnemd D. Valg av kontrollnemnd. Sak 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Møtelederen refererte saklisten. Sak 2F VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Til å underskrive protokollen: Tore Roaldsnes Sak 2G VALG AV REDAKSJONSNEMND. Representantskapet forslo: Martin Leinebø, leder Bjørn Giske, Vidar Hareide, Jan-Erik Fiskerstrand og Tormod Grimstad. Sakslisten ble godkjent. Pause ble tatt fra Møtet satt kl KJØREPLAN Kl Sak 1: Åpning av årsmøtet Tale ved styreleder Sak 2: Konstituering Kl Fagseminar: Erfaringer etter seisesongen hva tror forskerne om bestanden? Innleder: Seniorforsker Tore Jakobsen, Havforskningsinstituttet Markedet for norsk hvitfisk status og forventninger. Innleder: Ingrid Hansen, Norges Sjømatråd Kl Lunsj Kl Den økonomiske utvikling internationalt og i Norge. Hva skjer med den norske kronen og renten? Innleder: Sjeføkonom Inge Furre, Sparebanken Møre Sak 4: Pris og omsetningforhold - Prisopplegg for Jon Grimstad Sak 3: Årsmelding og regnskap 2011 Sak 5: Valg Sak 6: Lønnemndas innstilling for år Ca. kl : Middag FAGSEMINAR Salgssjef Jon Grimstad hadde en kort innledning om seikvantum landet i SUROFI. Erfaring etter seisesongen hva tror forskerne om bestanden? Innleder: Seniorforsker Tore Jakobsen, Havforsknings instituttet. Møteleder ga ordet fritt. Kommentarer og spørsmål ble stilt av Jan Ivar Maråk og Hans Sande. Tore Jakobsen svarte på spørsmål. Styreleder overrekte «klippfiskgave» og takket for innlegget. Møtet hevet kl Møtet satt kl Marked for norsk hvitfiskstatus og forventninger. Innleder: Ingrid Hansen, Norsk Sjømatråd Møteleder gav ordet fritt Ole Morten Sorthe, Audun Maråk og Fredd Nilsen kommenterte og takket for ett meget godt innlegg. Jon Grimstad og Vidar Hareide fortsatte med kommentarer. Jorulf Straume kommenterte og stilte spørsmål til Jon Grimstad og Geir Evensen. Jon Grimstad 2.gang og Geir Evensen kommenterte. Styreleder overrakte «klippfiskgave» til Ingrid Hansen og takket for innledningen. Tormund Grimstad søkte om permisjon pga reise fra kl Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt kl Den økonomiske utviklingen internationalt og i Norge. Hva skjer med den norske kronen og renten? Innleder: Sjefsøkonom Inge Furre, Sparebanken Møre. Inge Furre informerte om at det kunne stilles spørsmål underveis i innledningen. Knut Støbakk, Geir Evensen, Sveinung Flem, Paul Gustav Remøy, Jorulf Straume, Jon Grimstad, Fredd Nilsen og Ole Morten Sorthe, stilte spørsmål underveis og Sveinung Flem 2.gang. Styrelederen takket for innlegget og overrekte Inge Furre gave med «Klippfiskpakke». Sak 4: PRIS- OG OMSETNINGSFOR- HOLD PRISOPPLEGG FOR Salgssjef Jon Grimstad holdt innledningen: Styret vil tilrå representantskapet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne de mest formålstjenlige omsetningsformene for de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser Møteleder ga ordet fritt: Ingen spørsmål. Styrets forslag enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl SAK 3: Møtet satt kl ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Møteleder gikk gjennom årsberetningen vedr omsetning og priser etc fra punkt 1 til punkt 12 i årsmeldinga. Jorulf Straume hadde kommentar til provisjonen på Russefisk. Regnskap. Adm.dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI for 2011, og utviklingen i første kvartal Statsautorisert revisor Rune Grøvdal kommenterte regnskapet. Sak 3A: REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors 17

10 Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjo- 18 skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som nal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og Vidar Alnes Anders Solheim Jørgen Ervik Møteleder gav ordet fritt til kommentarer Ingen kommentarer. Møteleder Sak 3C: REGNSKAP HJELPEFONDET Solveig Strand har bedt om fritak som første varamedlem i styret. Ny varamedlem Webjørn Barstad. Møteleder kommenterte at stedfortreder for Solveig Strand gjelder for ett år. SAK 6 LØNNSNEMDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2012 Formann Hans Sande refererte Lønnsnemndas innstilling: 19 er relevant for selskapets utarbeidelse av et oversiktlig registrering og dokumentasjon av Adm.dir Sveinung Flem redegjorde for regnskapet Styreformann kr årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjon av årsregnskapet. selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ålesund, 16. mars 2012 KPMG AS Rune I Grøvdal Statsautorisert revisor til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpefond for Ordføreren gav ordet fritt, og følgende hadde ordet: Ingen merknader til regnskapet Ordføreren refererte styrets forslag til vedtak. C: Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2010 for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Hjelpefond. Enstemmig godkjent. VALG AV VAL- OG LØNNSNEMND Helge Lønes v.m Fridtjov Vorren, Gjermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m Ronny Groven, Arthur Sølvik Ståle Dyb v.m Sindre Dyb, Leif Steinar Alnes Jarle Valderhaug v.m Bjørn Giske, Tormund Grimstad Nestformann Styremedlemmer 1. Møteleder 2. Møteleder Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis Sak 3B: MELDING FRA KONTROLL- Fredd Ove Urkedal Møtegodtgjørelse tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. NEMNDA FOR ÅRET Sak 5: VALG: MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA v.m Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y representantskapets medlemmer Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA per 31. desember 2011 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Formann Anders Solheim leste opp meldinga fra Kontrollnemnda: Kontrollnemnda har hatt 2 møter og det var på kontoret i Ålesund. Vi har hatt samtaler med adm dir og tillitsvalgte for de ansatte. Medlemmene i nemnda har også snakket med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda fikk vi svar på. Regnskapet for 2011 ble gått igjennom av adm dir. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredsstillende besvart. Revisor gikk gjennom revisjonsrapporten for 2011 og revisjonsberetning for 2011 ble fremlagt. Vi har ingen merknader til drifta av salslaget og meiner: «Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningslinjer fra representantskapet og styret, er gjennomført av administrasjonen». Vi viser til revisjonsberetningen for 2011 og godkjenner det fremlagte årsregnskapet. Ålesund Vidar Alnes Anders Solheim Jørgen Ervik Formann Hans Sande refererte meldinga fra Val- og Lønnsnemnda: Møtet vart halde på lagets kontor fredag 27. april og disse møtte: Tore Roaldsens, Fredd Ove Urkedal, Ståle Vidar Gjerde, Jarle Valderhaug og Hans Sande. VALG AV STYRELEDER Knut Støbakk VALG AV NESTLEDER Einar Remøy VALG AV STYREMEDLEMMER Knut Støbakk v.m Svein Giske, Kåre Giske Einar Remøy v.m Dag Arne Gjøsund, Bjørn Giske Fridtjov Vorren v.m Helge Lønes, Vidar Hareide Terje Blomvik v.m Leif Midtflø, Helge Remøy Trond H Magnussen v.m Leif Richard Sande, Ola Engeset Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Sekretær årsmøtet Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Styreleder Knut Støbakk takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som styreformann. Han takket også styret for godt samarbeid i året som gikk, møteleder og nestleder for vel utført møte. Og han takket sektærene for godt utført arbeid. Jan Ole Stokke Tore Roaldsnes

11 20 21 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

12 Styrets beretning 22 VIRKSOMHETEN kan det fastslås at deler av denne oppgangen ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT økning på vel 0,1 mill. kr. fra benyttes til å finansiere utestående fordringer 23 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA er i ferd med å bli reversert. Som følge av lavere omsetning gikk provisjonsinntektene ned fra 16,7 mill. kr. i 2011 sultatet negativt med 0,8 mill. kr., mot et positivt nansieringsramme på 150 mill. kr. hos vår Som følge av fallet i inntektene, ble driftsre- til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfi- (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har Styret konstaterer at usikkerheten Omsetningen av torsk passerte i markedet er større og at som formål å drive førstehåndsomsetning av tonn i 2012, en økning på 3% fra I takt til 14,6 mill. kr. i Dette utgjorde 0,72% driftsresultat på 1,1 mill. kr. i Svikten i bankforbindelse. Driftskreditten har vært viltlevende marine ressurser med hjemmel i med økte torskekvoter er torskekvantumet i av omsetningen, det samme som året før. driftsresultatet ble kompensert av større netto benyttet i store deler av året. Trekkbehovet Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av flere kjøpere har økonomiske Surofi nær fordoblet siden Høye kvoter Andre driftsinntekter kom på 2,5 mill. kr. finansinntekter, som økte fra 4,0 til 5,8 mill. varierer med aktiviteten, med en topp i slutten av vintersesongen (mars/april) Surofi er et samvirkeforetak i henhold medfører imidlertid at havfiskeflåten får dårligere tid til å ta kvotene, og andre endringer posten er inntektsføring av inndratte midler. forfall og som følge av det blitt belastet med Surofi er direkte utsatt for markedssving- mot 2,3 mill. kr i Den største enkelt- kr. Økningen skyldes at kjøpere har betalt etter til bestemmelser i samvirkeloven. problemer. Selv om det heller I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar ikke i 2012 har vært kredittap i driftsmønsteret har gjort det mindre aktuelt Disse inntektene benyttes til å finansiere forsinkelsesrenter. Resultatet før skatt utgjorde ninger, siden provisjonsinntektene beregnes Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt å ta en lengre tur til Møre for å losse, selv om kontrollvirksomheten som salgslaget utfører 5,0 mill. kr. i 2012, det samme som året før. Med som prosent av omsetningsverdien. Endringer i landet kvantum og prisnivå har derfor knyttet til ressurskontroll og innkreving av av betydning, har styret besluttet prisene normalt er høyere her. Selv om kvantumet i henhold til bestemmelser i havressursloven. fradrag av skattekostnaden på 2,2 mill. kr. kom å avsette ytterligere 1 mill. har økt noe også siste år, har Surofi derfor Driftskostnadene var i 2012 på 17,8 mill. kr., årsresultatet på 2,8 mill. kr. mot 3,0 mill. kr. i stor betydning for inntekter og resultat. offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet. ikke fått full uttelling for de økte torskekvotene en nedgang fra 18,0 mill. kr. året før. Av de Surofi hadde pr en egenkapital Fisker, fanger eller oppdretter som leverer kr. til å møte mulige kredittap i i Det samme gjelder for hyse hvor landingene totale driftskostnader utgjorde personalkost- på 69,2 mill. kr., tilsvarende 47% av totalkapita- ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ. i Surofi sitt distrikt er omtrent uennadene 8,9 mill. kr. en nedgang på 0,2 mill. len. Totalkapitalen svinger mye gjennom året i Surofi hadde i ansatte, tilsvarende 12,6 viltlevende marine ressurser gjennom Surofi og som har bolig eller forretningsadresse i kundefordringene i fremtiden, dret. For lange og brosme fortsatte kvantumet kr. fra Én stilling har vært delvis ubesatt takt med salget og utestående kundefordringer. årsverk. På grunn av permisjon har en stilling i Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av å gå ned i Lineflåten finner dette fisket i forbindelse med permisjon. På grunn av den vanskelige markedssituasjonen i slutten av året og synkende prisnivå, var var sykefraværet 1,0%, en nedgang fra 7,1% salgsavdelingen ikke vært besatt i I 2012 slik det også ble gjort i foretaket. Virksomheten drives fra kontorer i i liten grad regningssvarende med de prisene Andre driftskostnader kom på totalt 7,2 Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under og fangstratene de har oppnådd de senere år. For brosme var omsatt kvantum i 2012 på vel 4000 tonn det laveste som er registrert på svært mill. kr., litt lavere enn året før. Kostnadene til kontrollvirksomheten er den største posten og utgjorde i ,6 mill. kr., en økning på totalkapitalen unormalt lav ved årsskiftet. Styret understreker betydningen av å ha en høy egenkapital og en god likviditet i den utfordrende året før. Det ble ikke registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. den forutsetning. gang i kvantum. Og det er særlig seien som har mange år. Styret er tilfreds med at året ,2 mill. kr. fra Denne kostnaden har markedssituasjonen vi nå står overfor. OMSETNING OG MARKED Omsetningen i 2012 var 2,018 mill. kr. Dette er en nedgang på 293 mill. kr. eller nærmere 13% fra rekordåret Likevel er en omsetning på over 2 mrd. kr. tilfredsstillende sett i et historisk perspektiv. Omsatt kvantum av fisk og skalldyr gikk ned med nær tonn (11%) til tonn. Dette er det laveste kvantum Surofi har hatt siden Av den totale omsetningsverdi utgjorde landinger fra utenlandske fartøy 37 mill. kr. (1,8%). Tilsvarende i 2011 var 34 mill. kr. (1,5%). I tillegg til fisk og skalldyr omsatte Surofi tonn alger (tare). Volumet er nær halvert sammenlignet med Verdien av landingene utgjorde ca 4 mill. kr. og utgjør således en ubetydelig del av den totale omsetning. Nedgangen i omsetningen av fisk og skalldyr skyldes først og fremst ned- sviktet. Omsatt kvantum av sei var i tonn (rund vekt), en nedgang på tonn. Siden toppåret 2008, da Surofi omsatte tonn sei, har det vært kontinuerlig nedgang, og det bratteste fallet var i Omsatt kvantum i 2012 er det laveste på 10 år. Styret er bekymret for utviklingen i seifisket, og spørsmålet om seibestanden og forvaltningen av denne var også tema under salgslagets årsmøte i mai Mesteparten av seifisket foregår under sesongfiskeriet utenfor Møre i første del av året. I denne perioden var det gode omsetningsforhold med stor etterspørsel og prisene steg videre sammenlignet med I andre halvår falt prisene på sei som følge av en generell svikt i hvitfiskmarkedet. For året som helhet var gjennomsnittsprisen på sei omsatt i Surofi likevel ca 2% høyere enn året før, og nær 50% høyere enn den var i Som følge av fallet gjennom andre halvår 2012 totalt sett ga en tilfredsstillende omsetning for Surofi. Omsetningssituasjonen i første halvår var gjennomgående positiv med priser som var stabile eller svakt stigende. Andre halvår var imidlertid en skuffelse. Svikten i markedet og et sterkt fall i prisene kom overraskende. En utløsende faktor var utsiktene til fortsatt stor økning i torskekvotene for 2013, som ble kjent rundt halvårsskiftet. Dette falt sammen med fortsatt dårlige økonomiske utsikter i viktige markedsland og midlertidige problemer i foredlingsindustrien i Kina. Sammen utløste dette et prisfall på torsk, som også dro andre arter med seg. Etter at minsteprisene på torsk først ble satt ned i Nord-Norge måtte Surofi følge etter, og omsetningssituasjonen utover høsten var vanskelig og foregikk på klart lavere priser enn tidligere på året. Denne situasjonen har vedvart inn i 2013 med økt styrke. en motpost under andre driftsinntekter (inntekter fra inndratte midler). Inntektene dekket denne kostnaden fullt ut, mens det har vært underdekning i de foregående år. Styret konstaterer at usikkerheten i markedet er større og at flere kjøpere har økonomiske problemer. Selv om det heller ikke i 2012 har vært kredittap av betydning, har styret besluttet å avsette ytterligere 1 mill. kr. til å møte mulige kredittap i kundefordringene i fremtiden, slik det også ble gjort i Avsetningen ligger i posten andre driftskostnader. Surofi har besluttet å delta i et spleiselag sammen med Fiskeri- og kystdepartementet, Sjømatrådet og Norges Råfisklag for å øke markedsinnsatsen på torsk i Surofi deltar med et beløp på 0,5 mill. kr., som er belastet regnskapet for 2012 under posten andre driftskostnader. Avskrivninger i varige driftsmidler var i 2012 på knapt 1,7 mill. kr., en FINANSIELL RISIKO Risikoen i utestående kundefordringer er den største finansielle risikoen i Surofi. Risikoen er først og fremst knyttet til de kjøpere som stiller sikkerhet i form av kredittforsikring, hvor Surofi har 10% egenrisiko. Endringer i markeds- og finansielle forhold skjer fort, noe utviklingen i 2012 er et godt eksempel på. Styret vurderer risikoen for å bli påført kredittap som større nå enn hva tilfellet har vært de foregående år. Styret har både nå og tidligere vært opptatt av å ta forholdsregler for å møte en slik utvikling. Det er derfor besluttet å øke avsetningen til mulige fremtidige kredittap med ytterligere 1 mill. kr. i 2012, slik at denne avsetningen pr utgjør 4 mill. kr. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 61,6 mill. kr., en forbedring på 2,3 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen LIKESTILLING Pr består bemanningen av 9 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Den lave kvinneandelen i næringen gjør det vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Styret vil likevel anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi. DISKRIMINERING Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling.

13 FREMTIDSUTSIKTER Bestands- og kvotesituasjonen for de tre artene sei, torsk og hyse er samlet sett fortsatt tilfredsstillende, der en økning i torskekvoten på ca tonn (30 %) kompenserer for nedgang i hyse- og seikvoten. For Surofi har imidlertid nedgang i seikvantum større betydning enn oppgangen i torskekvoten på grunn av at torsken i stor utstrekning landes i Nord-Norge. Styret forventer derfor totalt sett ytterligere nedgang i kvantum av disse artene i Ved inngangen til 2013 er prisnivået vesentlig lavere enn ved inngangen til 2012 på de fleste hvitfiskarter og omsetningssituasjonen er vanskelig, særlig på torsk. Dette er forårsaket av stor kvoteøkning samtidig som viktige markedsland fortsatt er i økonomisk krise. Styret forventer at vi vil ha utfordrende markedsforhold utover i 2013 og at prisnivået vil forbli lavt i tiden fremover. Styret forventer at omsetningen i 2013 vil bli klart lavere enn i 2012, og at dette også vil avspeile seg i et vesentlig svakere økonomisk resultat for Surofi. Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 26. februar 2013 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Trond H. Magnussen Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Eva Søvik Uri Sveinung Flem Styremedlem Ansattes representant Adm. dir.

14 26 27

15 28 Vi som er fiskere, vet at etter en Regnskap og noter 29 høy bølgetopp, kommer det en 2012 større bølgedal. KJELL INGE RØKKE

16 12 PRISUTVIKLING PR KG RUNDFISK OMSATT I SUROFI DE SISTE 5 ÅR 10 8 KRONER OMSETNING I KVANTUM (HØYRE AKSE) OG VERDI (VENSTRE AKSE) DE SISTE 5 ÅR RESULTATUTVIKLING I SUROFI DE SISTE 5 ÅR TUSEN KRONER TUSEN KRONER TONN RUND VEKT TUSEN KRONER VERDI KVANTUM ÅRSRESULTAT DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER ÅRSRESULTAT DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER

17 BALANSE RESULTATREGNSKAP Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 EGENKAPITAL note 10 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 33 Finansinntekter/finanskostnader Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00 KORTSIKTIG GJELD Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 26. februar 2013 Knut Støbakk Einar Remøy Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kjell Lorgen Trond H. Magnussen Arve Teige Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Eva Søvik Uri Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

18 34 35 NOTE 1 NOTE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Omsetning kr kr Avgiftspliktig omsetning , ,00 Avgiftsfri omsetning , ,00 Eksport , ,00 Tare , , , ,00 Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: NOTE Provisjonsinntekter Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , ,00 Provisjon Tare , , , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,72 0,72 FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. PENSJONER Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. SKATTER Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det renskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt. NOTE 4 LØNNSKOSTNADER/ANTALL ANSATTE/GODTGJØRELSER/ LÅN TIL ANSATTE/NÆRSTÅENDE PARTER. Antall årsverk i år 2012 var 11,6. Lønnskostnader på 5 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18.jan Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsfors.og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 3.589,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr hvorav kr er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand og rapportering ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen har vært 2,75% tom april mnd og 2,25% resten av året. Restløpetid er 2 år og 4 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Kostnadene til foretakspensjon var i år 2012 kr ,-. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,- Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

19 36 37 NOTE 5 NOTE Varige driftsmiddel Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr Sum kr kr kr Anskaff.kost Tilgang Avgang Anskaff.kost Samlede avskrivinger Bokført verdi Årets avskrivninger Permanente avskrivningsdifferanser gjelder kontrollinvesteringer, år 2012 pålydende kr ,- NOTE Finansinntekter kr kr Rente fra kjøpere ,00 Rente til kjøpere , , ,00 Rente bank m.m , ,00 Rente ved forskudd til fiskere , ,00 Sum , ,00 NOTE Finanskostnader kr kr Renter kassekreditt , ,00 Div.renteutgifter/gebyrer 8 356, ,00 Sum , ,00 Betalbar skatt kr kr Resultat før skattekostnad , ,00 Permanente forskjeller , ,00 Endring midlertidig tidsforskjeller , ,00 Grunnlag betalbar skatt , ,00 Inntektsskatt , ,00 Formuesskatt , ,00 Sum skattegjeld pr , ,00 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat , ,00 Feil tidligere år ,00 Avsatt for mye/lite tidligere år -30,00-29,00 Årets totale skattekostnad , ,00 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat og formue , ,00 Sum betalbar skatt , ,00 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Anleggsmidler , ,00 Fordringer m.m , ,00 Regnskapsm avsetning til Markedsfond og Miljømerking , ,00 Sum , ,00 Utsatt skattefordel som ikke balanseføres , ,00 NOTE Bankinnskudd og kontanter kr kr Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd: Skattetrekk , ,00 Sum , ,00 Selskapet er innvilget en kassakreditt på 150 mill. kr pr Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 150 mill.

20 NOTE DRIFTSKOSTNADER Kontrollvirksomhet Selskapet er pålagt kontrolloppgaver i henhold til havressursloven og råfiskloven. Verdien av inndratte midler kan benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten. Inntekter fra kontrollvirksomheten ,00 Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten ,00 38 Inndratte midler var i 2012 kr ,- høyere enn kostnadene for kontrollvirksomheten. Inntektene bokføres i samme størrelsesorden som utgiftene. Inndratte 39 NOTE 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Årets resultat Egenkapital midler som ikke er benyttet til kontrollvirksomhet i 2012, kan brukes til å dekke kontrollkostnader i senere år Sum NOTE 11: Kundefordringer Tilgode kjøpere o.a , ,00 Overtakelse av egne fangster m.v , ,00 Sum , ,00 Kundefordringer er redusert med en samlet regnskapsmessig nedskrivning på 4 mill kr. Nedskrivningen utgjør ca 4,02% av samlede kundefordringer. Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner Møre og Romsdal Fiskarlag ,00 Norges Kystfiskarlag ,00 Sjømatfestivalen/Kystens dag 5 000,00 Totalt ,00 kr NOTE Antall Pålydende Fiskernes Hus AS 90 aksjer kr , ,00 Sunnmørshallen-Ålesund AS 500 aksjer kr , ,00 Den Norske Matfestival 2 aksjer kr , , ,00 Unidos AS 1 aksje kr , ,00 Andel CatchCertificate SA 1 andel kr , , ,00 Sum , ,00 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger kontrollvirksomheten Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter NOTE 13: LEIEKONTRAKTER: Leieperiode Årlig leie Selskapet leier kontorlokaler i Ålesund 1/ ==> ,00 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Tilbakebet. av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Derfor et salgslag Årsrapport 2013

Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Hva skulle vi gjort uten Sildelaget? Hva hadde prisene vært uten Sildelaget? Hva hadde oppgjøret vært uten Sildelaget? Hva hadde ressurskontrollen vært uten Sildelaget?

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven (fiskesalgslagsloven) er tillagt førstehåndsomsetningen

Detaljer

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON ÅRSMELDING 2004 VÅR VISJON 2 FORNØYDE FISKERE Innhold Vår visjon 2 Vår misjon 3 Vår utfordring 4 Vår kjerne 6 Våre tjenester 7 Vår økonomi 8 Innledning ved styrets leder 10 Styret 12 Styrets melding 14

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer