Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!"

Transkript

1 Medlemskampanjen Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Du bestemmer! På baksiden finner du et skjema du kan sende inn til oss med dine fem viktigste valgkampsaker

2 Side 2 Fortell oss om dine viktigste saker skoler nå drives av Skanska. Kommunen selger sin eiendom for å leie den tilbake på avbetaling i 20 år i oppusset tilstand. Vi vil se den Høyre-politikeren som forvaltet sin egen bolig på samme måten. Det er bedre å eie enn å leie. Vi kjemper for våre faglige rettigheter først og fremst i tariffoppgjørene. Men når avtaler og pensjonsrettigheter blir satt opp mot hverandre for å svekke de beste avtalene, viser det behovet for å engasjere oss i politisk arbeid. Sosial dumping truer våre lønns- og arbeidsvilkår. Ti år med "effektiviseringsuttak" i Oslo-budsjettene er i realiteten en tøffere arbeidsdag med tidspress eller den samme jobben som blir utført med lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår. Vi trenger ikke bare en jobb å leve av, vi trenger en jobb å leve med! Kampen om makta i Oslo nærmer seg. Oslo har blitt styrt av Høyre med eller i samarbeid med FrP, Venstre og KrF siden Hva vil Fagforbundet Oslo forandre? Hva skal vi kreve av de politiske partiene? Det er dette vi spør deg om i denne medlemskampanjen. Fagforbundet Oslo er et forbund i vekst, og med våre medlemmer er vi det klart største fagforbundet i Oslo. Vi er stolt av å være en organisasjon med definerte politiske mål om å forsvare velferdsstaten og våre medlemmers interesser. En sterk offentlig sektor er en garanti for en velferdsstat med rettferdig fordeling, like muligheter, økonomisk og sosial trygghet og demokrati for innbyggerne. Offentlige tjenester er en viktig del av samfunnets infrastruktur, og skal eies og drives av det offentlige. Denne avisa sier litt om erfaringene våre fra den siste fireårsperioden, og har fokus på våre viktigste saker. Kanskje er det andre saker du mener vi nå skal ta tak i? Det er dette du skal fortelle oss, ved å bruke svarskjema i avisa eller på våre nettsider Historien om vanstyre De fire siste årene har vært en historie om vanstyre av Oslo. De økonomiske skandalene har preget overskriftene i media. Holmenkollen, Altea - sykehjemmet som er et luftslott i Spania, IKT-skandalen. Men først og fremst i hverdagen er det snakk om et vanstyre. Kontroll av, i stedet for tillit til, førstelinja i tjenestetilbudet, kutt i bydelenes tjenestetilbud, et eldresenter forsvinner, vikarbudsjett kuttes, behandlingsplasser i rusomsorgen blir borte, vedlikeholdet av parker og bygninger blir dårligere. Det er summen av alle de små kuttene de siste fire årene som til sammen er det beste eksempelet på vanstyre. Kampen om velferdsstaten Dette skjer fordi alle de fire borgerlige partiene ivrer for mer konkurranseutsetting og privatisering. Det begynte på 90-tallet med renovasjon og salg av eiendom, så kom konkurranseutsetting av renhold og sykehjem, parkdrift, nå er det hjemmesykepleie, hjemmetjeneste, saksbehandling, barnehagedrift og drift av skoler. Offentlig privat samarbeid sier Erna Solberg og Siv Jensen oftere og oftere. Resultatet er at Uansett skal vi ikke svartmale Oslo. Mye går bra, og vi skal være stolte av byen vår og jobben vi gjør. Det finnes gode kvalitetskommuneprosjekter også i Oslo. I mange bydeler opplever vi en god dialog med det politiske flertallet. Noen steder kommer vi uønsket deltid til livs, og får løftet ansatte opp i en stillingsbrøk de ønsker. Bli med i kampanjen, men viktigere: Bruk stemmeretten seinest mandag 12. september. Ikke la andre bestemme hvordan din kommune skal være å bo i og jobbe i. Du kan avgjøre valget. Med vennlig hilsen Mari Sanden De økonomiske skandalene: Tøyenbadet Rehabiliteringen av Tøyen-badet endte opp med et realt mageplask. Våren 2007 ble det satt i gang oppussingsarbeid, og etter å ha blitt utsatt fem ganger, åpnet Tøyen-badet igjen i februar I stedet for å koste 60 millioner som først anslått, endte prislappen på 139 millioner kroner. Problemene stoppet imidlertid ikke med det; selv etter rehabiliteringen er det avdekket lekkasjer i bassenget. Utebassengene står dessuten i fare for å bli stengt fra 2012 fordi bystyret (foreløpig) ikke har bevilget penger til å finansiere nødvendige oppgraderinger. Avisen er utgitt av Fagforbundet Oslo. Layout: Andreas Lauvstad Trykk: Nr1 Trykk

3 Side 3 Felttog for heltid Av Andreas Olsen I 2009 begynte Fagforbundet en storstilt offensiv mot uønsket deltid. Opptakten til prosjekt "Retten til heltid" kom da Fagforbundet vant en sak mot Granvin kommune, på vegne av fire deltidsansatte kvinner i Tingretten fant at Granvin kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven fordi behovet for vikarer på sykehjemmet ikke kan kalles ekstraordinært. Inspirert av denne historiske dommen, satser Fagforbundet nå på å komme uønsket deltid til livs. På Furuset sykehjem jobber Christine Joy Lalisan som nattevakt og Heidi Larsen på kjøkkenet. De er to av over tyve medlemmer Fagforbundets tillitsvalgt, Merete Persheim, har klart å få løftet stillingene til. Hun har all grunn til å være stolt av jobben Fagforbundet har gjort. - Det begynte i 2009, med utarbeidelse av nye turnuser. Da fikk vi forhøya tretten stillinger, sier Merete. - Noen har vi klart å løfte mye, andre bare noen prosent. På Furuset sykehjem har de gått oppskriftsmessig fram. Først har de kartlagt medlemmers ønsker ved hjelp av skjemaer. Slik vet de hvem som ønsker full stilling, hvem som ønsker å øke stillingsbrøken sin, og hvem som er fornøyd med den stillingen de har. Så har man tatt avdeling for avdeling og sett hva det er mulig å få til. Merete roser også arbeidsgiver for at man har lykkes. Det er bra å ha en arbeidsgiver som ser fordelen av å ha folk mest mulig i jobb. -Vi har jobbet med avdelingssykepleierne som er ansvarlig på hver avdeling for å få dette til, og har hatt et godt samarbeid med dem i forhold til de nye turnusene. Ledige stillinger blir tilbudt de som ønsker å øke stillingsbrøken sin. -Vi har en liste som vi går etter, sier Merete. Sikret fornyet oppholdstillatelse Sammen med Merete er to medlemmer som før hadde 50% stilling. For Christine Joy Lalisan var det å bli løftet opp til en 87% nattevaktstilling et spørsmål om å være eller ikke være i Norge. Christine kom fra Filippinene i 2009, har utdannet seg til sykepleier, men for å få fornyet oppholdstillatelsen måtte hun jobbe i over 80% stilling. Naturlig nok er hun veldig fornøyd med å få muligheten til å fortsette og jobbe på Furuset sykehjem. Heidi Larsen begynte å jobbe på Furuset i 2002, og fikk etterhvert et ønske om full stilling. Lysten til å jobbe mer, og økt lønn betyr mye for både Christine og Heidi, men i tillegg trekker Heidi fram at det betyr mye for hennes framtidige pensjon at hun nå har full stilling. Hun trenger heller ikke jakte på ekstravakter, hverdagen er mer forutsigbar. Tillitsvalgt Merete Persheim er opptatt at så mange fortsatt sliter med uønska deltid -Det er mange som lever med telefonen på hodeputa fordi de er avhengige av ekstravakter, det er jo egentlig uholdbart for vi har bruk for folka. En god start på en lang kamp Hos Fagforbundet Sykehjemsetaten sitter fagforeningsleder Liv Andreassen. Etter å ha begynt med de kommunale sykehjemmene skal støtet nå settes inn mot de kommersielle. Hun bekrefter at det dreier seg om systematisk jobbing, og finner fram to tjukke permer med krav fra medlemmer. - Erfaringen sålangt er veldig positiv, sier hun, med unntak av noen få sykehjem, opplever vi at Christine Joy Lalisan (t.v.) og Heidi Larsen (t.h.) er to av mange medlemmer Merete Persheim har fått løftet i stillingsprosent. Foto: Andreas Olsen arbeidsgiver er velvillig. De ser nytten av å ha færre folk i større stillingsbrøker. Det gir færre folk å forholde seg til både for pasienter og kollegaer. -Vi godkjenner ikke lenger turnuser med stillinger ned mot og under 10 %, da ser vi på muligheten for å slå stillinger sammen, og får det inn i turnusprotokollene, sier Liv. Snart skal turnusene sees på igjen når skift og turnus reelt skal sidestilles, og da håper Fagforbundet Sykehjemsetaten og få gjort enda mer. På Furuset sykehjem slår man rot De tre damene på Furuset sykehjem trives på arbeidsplassen. - Det er et sted man slår rot, konkluderer Heidi. Meretes erfaringer stemmer også med dette, og hun opplever at selv om folk ønsker økt stilling, er det gjerne på avdelinga de jobber. De vil ikke ut av huset eller over på ny avdeling. Det er mye positivt som rører seg innenfor veggene her. Furuset sykehjem er gammalt og nedslitt, det er små rom, dårlige bad, men det er et godt arbeidsmiljø. I vestibylen henger en allsidig aktivitetskalender for beboerne. Furuset ser ut som et godt sykehjem å bo på også.

4 Kronikk Ja til et fargerikt Groruddalen - med nytt rødt byråd! Side 4 Av Randi Færevik Groruddalen har flere ganger vært tema i den offentlige debatten. Det har vært mye negativ fokus. Er Groruddalen en innvandrerghetto eller ikke? Hva er myter og hva er fakta? Vi trenger ikke forskere for å fortelle oss at i noen områder bor det flere minoriteter enn andre. Det er lett synlig. Noen steder i Groruddalen er det en høy minoritetsandel, mens andre steder er det en lav andel av minoriteter. Boligpriser og diskriminering på boligmarkedet kan være en av forklaringene. Mens noen ønsker kanskje å bo i nærheten av familie, venner eller religiøse samlingssteder. Med begrepet ghetto menes gjerne at èn minoritet dominerer et område. At innvandrere og minoritetsbefolkningen isolerer seg i egne bostedsområder, oppfattes av mange som rota til problemet. Politikere fra Frp til og enkelte langt inn på venstresida er bekymra for utviklinga i Oslo og særlig i Groruddalen. Noen forskere er også bekymra. Hvite bor i egne ghettoer Skal man først snakke om å velge å bosette seg i områder med folk av samme etniske opprinnelse, gjelder dette hvite i mye større grad enn minoriteter, overklassen spesielt. Når det er snakk om valg og valgfrihet, hvordan velger man hvor man vil bo? Og hva slags valgfrihet har man på boligmarkedet? En viktig faktor er alltid egen økonomi. Lars Østby i SSB (Statistisk Sentralbyrå) har skrevet om dette: Graden av segresjon mellom to befolkningsgrupper er proposjonal med forskjellen i de økonomiske ressursene gruppene disponerer (2004/65 Innvandrere i Norge). Det vil si økende inntekt og formue gir større valgmuligheter i boligmarkedet. Østby konkluderer med: Økonomisk utjevning mellom ikke-vestlige innvandrere og majoritets befolkning er likeledes trolig det viktigste og mest hensiktsmessige virkemiddel for å redusere tendensen til bostedssegregasjon langs etniske skillelinjer i Oslo. Mangfoldige bydeler Nye rapporter viser at i Norge har det blitt større spredning av minoritetsbefolkningen, ikke mindre: Andelen innvandrere har økt betydelig de siste årene, mens graden av segregasjon interessant nok har gått ned. (Fra rapporten: Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand, SSB 2009/22). Innvandrere har bosatt seg på steder der de tidligere var underrepresentert i forhold i forhold til den øvrige befolkningen. Oslo har blitt en flerkulturell by. Kronikkforfatteren mener Groruddøler bør kreve forbedringer i alle lokalmiljøer og vise at man kan ta avstand fra retorikken om innvandrere som et problem. Foto: Thorstein Roland Hvem er de skoleflinke? Innvandrere, spesielt muslimer, blir beskyldt for å nekte barna å lære norsk, hindre spesielt jenter fra å gå på skole. Minoritetene blir beskyldt for å ville skape avstand fra majoritetskulturen ved å beholde egne skikker, mat og klær. Det sies at kvinnene tvinges til å gå med hijab og å gifte seg med fetteren i Pakistan. Men virkeligheten ser annerledes ut. I SSB-rapport 2009/22 kan vi lese Karaktersnitt i grunnskolen- her ligger de med innvandrerbakgrunn noe bak befolkningen i alt, men en gruppe må trekkes særlig frem; jentene med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Denne gruppen har en gjennomføringsgrad som ligger høyere enn det vi finner i Oslo og landet for øvrig, også høyere enn blant dem uten innvandrerbakgrunn. Disse tallene tilbakeviser at sosiale forskjeller nødvendigvis reproduseres. Her er det snakk om en gruppe som har gode skoleprestasjoner og inntar høgskoler og universiteter til tross for sosial bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå. Foreldre ønsker å flytte barna sine fra skoler med høy andel av minoritetsbarn på østkanten. De vil ha gode skoler for barna sine. Men igjen blir fokuset på innvandrertette områder, i stedet for å snakke om strukturelle forhold som krever politiske løsninger. Det blir for eksempel fokusert på at det er språkene og kulturen til familiene i Groruddalen som problemet ikke skoletilbudet. Vi må heller reise politiske krav til Oslo Kommune at det bør gjøres noe straks for å gi elever i Groruddalen et bedre skoletilbud. Det er ikke riktig at elever med en annen hudfarge enn hvit skal ha ansvaret for dårlig skoletilbud. For mye fokus på etnisitet og minoriteter dekker over de reelle problemene som finnes i samfunnet. Mange problemer innvandrere møter er også et problem for resten av arbeiderklassen: mangel på arbeidsplasser, rimelige boliger og konsekvenser av store forskjeller på fattige og rike. I stedet for å skylde på innvandrerne bør politikere på venstresida og innbyggere i Groruddalen kreve forbedringer for alle lokalmiljøer og vise at man kan ta avstand fra retorikken om dem og oss. Stigmatisering av innvandrere og innvandrertette områder bidrar i seg selv til økt diskriminering av de som bor der. Det å ikke få jobb fordi mann har feil navn eller adresse i feil bydel er et kjent fenomen fra andre Europeiske storbyer som vi ikke ønsker sammenlikne oss med.

5 Side 5 Hvorfor vil vi beholde lokaldemokratiet? Av Randi Færevik Bydelene i Oslo er det nærmeste politiske leddet for Oslos innbyggere. Mange år med Høyre og FrP-byråd har ført til store kutt i bydelenes tjenestetilbud, og tjenester er tatt ut fra bydelen og blitt sentralisert eller privatisert. Fagforbundet Oslo kjemper allikevel for å beholde og bygge ut lokaldemokratiet og bydelspolitikken. Vi tok en prat med leder i Fagforbundet Gamle Oslo, Trude Bruvoll. - Oslo Kommune ble for noen år siden delt inn i bydeler med hvert sitt bydelsutvalg (BU). Gamle Oslo har også såkalt direktevalg. Det betyr at BU gjenspeiler det folk stemmer i bydelen. Mener du dette har ført til mer lokaldemokrati? - Ja, beboere har mye mer påvirkningskraft i bydelen på denne måten. De som bor i bydelen kjenner også best hvor skoen trykker. Jeg har sett flere eksempler på at bydelens innbyggere har påvirket politikernes avgjørelser i BU. Men opplegget på BU møtene kunne vært bedre og mer forståelig for vanlige folk som møter opp for å høre på. Alt er ganske byråkratisk og det kan være vanskelig å følge med i politikernes stemmegivning for eksempel. - Hva slags muligheter har den lokale fagforeningen til å påvirke politikerne? - Jeg mener vi har mange muligheter til å påvirke dem. I Gamle Oslo har vi for eksempel jevnlige møter med de røde partiene. Spesielt i perioder når bydelsbudsjettet skal behandles. Men vi tar også opp saker som angår medlemmene og deres arbeidsforhold, deltid/heltid etc. Vi har fått politikere, spesielt på venstresiden, til å støtte oss flere ganger på denne måten og fagforeningens forslag har blitt vedtatt. -Tror dere vanlige medlemmer i Fagforbundet ser hvilken jobb dere gjør i Fagforeningsleder Trude Bruvoll har tro på et livskraftig lokaldemokrati i Oslo. forhold til å samarbeide med og påvirke politikerne? - Nei, vi er ikke flinke nok til å synliggjøre det. For eksempel burde vi være mye flinkere til å synliggjøre politikken til de forskjellige partiene og hva som er forskjellen i praksis. Vi burde bli flinkere til å sende ut korte referater til medlemmene etter møte med politikerne. Samtidig burde vi arrangere flere medlemsmøter hvor vi tar opp forskjellige tema med politikerne. - Har dere noen spesielle planer for valgkampen? - Ja, vi har laget valgkampplaner. Blant annet ønsker vi enda tettere samarbeid med politikerne. Vi har planlagt å ha politiske møter med medlemmer og bydelspolitikere. Vi ønsker å synliggjøre forskjellen på høyre og venstresida.. På den måten kan vi også forplikte politikerne til og faktisk gjøre det de lover. Det er også viktig at vi fokuserer på Oslo og lokalpolitikken. - Ikke minst er det viktig å få folk til å stemme. Valgdeltakelsen i denne bydelen er veldig lav, bare litt over 50 % tror jeg. Vi må fortelle medlemmene og bydelens befolkning at de faktisk kan påvirke gjennom valg. Fagforbundet skal ut på gata i valgkampen så vi også blir synlig for beboerne. Vi skal ha stand på Grønland torg og planlegger også å gå en runde blant annet i moskeene. Vi vet at folk flest stemmer på de røde partiene her i bydelen, hvis de først kommer seg til valglokalet. - Hva er dine ønsker for valget og valgkampåret? - Jeg ønsker meg selvfølgelig et nytt rødt styre i denne byen. Vi ser hvordan de som styrer nå, Høyre og FRP ødelegger byen. Det er viktig at vi får kasta dem! De har fått regjere alt for lenge. Vi må få folk til å stemme AP,SV eller Rødt. Jeg ønsker meg også et år med masse aktivitet og masse aktive medlemmer. Vi må ut på gata å være synlig. Det at vi har et godt samarbeid med politikerne her i bydelen, ønsker jeg også skal fortsette. Vi har et veldig hvitt BU her i gamle Oslo. Hvis vi ser på befolkningssammensetningen, som også består av mange minoriteter, er det ganske rart. Jeg ønsker meg derfor også at BU kan få inn flere minoritetsrepresentanter etter valget. De økonomiske skandalene: IT-reformen I 2006 skulle Oslo kommune gjennomføre en stor datareform som skulle effektivisere og standardisere datasystemene i Oslos bydeler og etater. Reformen skulle spare kommunen for 50 millioner kroner årlig. I stedet for besparelser viste det seg at reformen ble fordyrende. Kostnaden ble til slutt på 269 millioner kroner, 74 millioner mer en budsjettert. André Støylen (H) slapp å stå til rette for skandalen, siden han forlot posten som finansbyråd en måned før overskridelsene ble kjent.

6 Side 6 Andreas Halse (Ap): - Mulig å nedkjempe fattigdommen i Oslo Av Bjørn Lodve Wikstrøm Statistiske data viser at Oslo har de største fattigdomsutfordringene i landet. Begreper som "fattigdoms-oslo" og "den delte byen" er fortsatt relevante for hovedstaden. Vi tok oss en prat med Arbeiderpartiets Andreas Halse for å høre hans oppskrift på fattigdomsbekjempelse i byen. Siden Knut Hamsun skrev "Sult" for 120 år siden, har forfattere, samfunnsforskere og organisasjoner bidratt med beskrivelser av, kunnskap om og politiske krav for å bekjempe fattigdommen i Oslo. Fattigdommen består, og det virker til og med som at SV løper i fra sitt løfte om å avskaffe fattigdommen. Er det i det hele tatt noen grunn til å tro på at fattigdommen lar seg nedkjempe i Oslo? - Ja, jeg har tro på det. Veldig mye fattigdom har blitt nedkjempet, og er det noe vi har lyktes bra med i Norge er det virkelig bekjempelse av fattigdom. Problemene er størst i Oslo, særlig i indre øst, drabantbyene og Groruddalen. Det er et godt utgangspunkt at vi vet mye om hvem de fattige er, og hva vi kan gjøre for dem. To grupper skiller seg særlig ut; den ene gruppa er minoritetsbefolkningen. Som gruppe kommer de dårlig ut når vi undersøker variabler som helse, utdanning, inntekt, trangboddhet osv. For dem er inkludering i form av arbeid og utdanning viktigst. Den andre gruppa er rusmisbrukere. Det er mulig å gjøre mye både med hjelpetilbudet og behandlingstilbudet for å få folk bort fra misbruk og avhengighet til et mer verdig liv. Resepten mot fattigdom er på den ene siden å legge til rette for at alle skal delta i samfunnet, enten det er snakk om på jobb eller i barnehage og skole. Aktivitetsskolen må bli billigere for de med dårligst inntekt. På den andre siden må vi sørge for å sikre de fattigste inntekter som er mer enn et absolutt minimum. Mottakerne må rett og slett få nok til å makte å komme seg over i et annet spor. Hva er de viktigste grepene mot fattigdom Oslo Arbeiderparti vil ta hvis de vinner valget til høsten? - Arbeid og utdanning er aller viktigst. Det er mange små og store grep som må tas. Et kjempeproblem er at så mange som en av tre elever i videregående skole ikke fullfører Andreas Halse (Ap) vil ha lavere pris på aktivitetsskoletilbudet for de som tjener minst. Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm utdanningen sin. Uten utdanning har man mange færre muligheter å spille på i arbeidslivet. Det må etableres flere lærlingplasser og gis bedre oppfølging overfor de som uteblir fra skolen. Hovedgrepet mot frafall er å bedre kvaliteten på grunnskolen. Jeg har ikke møtt noen ungdom som er lei av å lære. Derimot har jeg møtt en del som er lei av å ikke lære. Får du først 1'ere på vitnemålet på ungdomsskolen er sjansen større for du dropper ut fra videregående skole. Andreas Halse Alder: 33 Bor: På Vålerenga Aktuell: Står på 4. plass på Arbeiderpartiets bystyreliste ved valget i høst.

7 Side 7 Om vi klarer å fjerne klasseskillene i utdanningssystemet vil flere lykkes. Vi må heller ikke glemme at det fins positive trekk. Gode skoler med dyktige lærere og motiverte elever gjør at noen av skolene i Groruddalen faktisk er blant de aller beste på de nasjonale prøvene. På universitetsnivå ser vi at svært mange med minoritetsbakgrunn tar typiske høystatusutdanninger som juss og medisin. På mange aktivitetsskoler i Groruddalen er det godt under 40 % av elevene som bruker aktivitetsskoletilbudet (SFO), mens eksempelvis på Lilleaker og Ullevål på vestkanten er det 96,3% og 89,9% som bruker tilbudet. Hva skyldes forskjellene? - Det er så enkelt at det handler om pris. Aktivitetsskolen må bli billigere for de med lavest inntekt. Aktivitetsskolen er i stadig større grad en del av utdanningen til elevene. Da er det uholdbart at mange elever ikke tar del i dette. Arbeiderpartiet og SV fremmet forslag ved behandlingen av budsjettet for 2011 om å redusere prisen for de som tjener minst. Hvis vårt forslag hadde Andreas Halse (Ap) mener arbeid og utdanning er viktigst å gripe fatt i for å bekjempe fattigdommen. Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm blitt vedtatt ville familier med inntekter på under sluppet å betale i det hele tatt, mens de som tjener mellom og ville ha betalt 522 kr per måned. En del mener at den lave deltakelsen på aktivitetsskolen i øst dreier seg om kultur, og ikke pris. Det trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene førte til at 95% av barna i aldergruppa går i barnehage. Vi må huske på at en kostnad på nesten tre tusenlapper i måneden for et barn i aktivitetsskolen er mye for mange familier. Helt til slutt, Halse, fattigdommen og levekårsforskjellene i Oslo er små sammenlignet med nesten hvilken som helst hovedstad. Er problemet rett og slett litt overdrevet? - Poenget er ikke å sammenligne med andre steder. Poenget er hva vi gjør for dem det angår. Realiteten for den de angår er det viktige. - Oslo kommune trenger flere lærlinger Av Bjørn Lodve Wikstrøm - Den viktigste forutsetningen for en god lærlingordning er nok lærlingplasser, mener Jan-Edvard Monsrud som leder seksjon for samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo. Han synes at kommunen burde gjøre mer for å rekruttere fagutdannede ungdommer. - Jeg har registrert at det fra politisk hold signaliseres at det må stilles større krav til lærlingene. Det trenger ikke å være feil, men politikerne bør også se på hvordan de skal tiltrekke seg unge fagarbeidere. Jeg vet at svært mange lærlinger som skal ut i lære, sliter for å få lærlingplass. Det er ikke fordi de ikke har gode nok ferdigheter eller er for late, men fordi blant andre Oslo Kommune som arbeidsgiver er svært dårlige til å legge til rette for lærlingplasser. Dette gjelder byrådet og flertallet i bystyret, og de fleste av enhetene i Oslo kommune, forteller Monsrud. Seksjonslederen hevder det er lite motiverende for lærlingene at mulighetene til å få lærlingplass er små. - Oslo kommune burde gå foran med et godt eksempel, og opprette flere plasser. Kommunen har mangfold av yrker og burde bruke det for å rekruttere fagutdannede ungdommer, mener Monsrud. Han understreker viktigheten av at kommunen evner å tiltrekke dyktige fagarbeidere. Jan-Edvard Monsrud mener kommunen bør opprette flere lærlingeplasser. Han er soleklar i sin appell til politikerne. - Dette har med holdninger og økonomi å gjøre. Oslo kommune trenger, og har mulighet for å ha, flere lærlinger. Jeg oppfordrer politikerne til å gjøre noe med dette samtidig som de stiller krav til alle rundt seg, sier Monsrud.

8 Side 8 Et stille forarbeid for maktskifte i Oslo Av Andreas Olsen - Har du noe på gang, kamerat? Tonen settes i det Farrisen bestilles av leder i LO i Oslo, Roy Pedersen. Vi er kamerater, og på fornavn før intervjuet er over, tonen er jovial selv om det ikke blir en øl på noen av oss. Vi har viktigere ting å snakke om. For LO i Oslo har ambisjoner om å gjenreise fagbevegelsens innflytelse i byen til gamle høyder. - Skikkelig trøkk for å få til forandring kommer når både offentlig og privat tjenesteytende sektor i fagbevegelsen aktivt argumenterer for de samme tinga, sier Roy. For det er gjennomslag som teller og et valg som skal vinnes i september Det vi gjør nå er å styrke LO i Oslo, i forhold til partier og den politiske debatten. - Andre byer har brukt flere valg for å komme opp på et nivå så det virkelig tar av. Selv om 2011 er viktig, ser vi også på dette som et langiktig arbeid og prosjekt. LO i Oslo begynte valgkampen allerede i mai i år. Nå er 58 krav i form av spørsmål meisla ut til en plattform, men valgkampen dreier seg om noe mer, de tillitsvalgte skal mobiliseres og politiseres. Slik skal LO i Oslo sikre seg en sterkere og varig politisk innflytelse. - Vårt bidrag er et viktig bidrag. Når han snakker så hører du han har et langt liv i fagbevegelsen. Han trenger ikke bruke kraftuttrykk om de store spørsmåla, budskapet er klart og enkelt. Han snakker ikke om hva de rødgrønne partiene må gjøre, men hva som ville være lurt av dem eller hva fagbevegelsen forventer. Det går i velkjente temaer. Mot privatisering og konkurranseutsetting. Kampen mot sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår. Alliansebyggeren Det går ikke fem minutter i samtalen uten at Roy nevner ordet allianser. Vedtakene, innflytelsen og aktiviteten avhenger av dem. De er en del av en langsiktig strategi. - Budsjettdemonstrasjonen mot byrådet førstkommende onsdag er et resultat av at vi har jobba opp mot mange organisasjoner i å utvikle vår plattform for kommunevalgkampen, sier han. - Vi snakker med Utdanningsforbundet om skolekrava våre, sykepleierforbundet og andre organisasjoner om sakene som er deres viktigste. Da vet vi også hvilke saker som binder oss sammen og hvem det er naturlig å ha med i en slik markering. Nettverksbyggeren vet hva han snakker om! Han har kommet hjem fra to dager med den internasjonale fagbevegelsen i Brussel, brukt fredagen på globaliseringskonferansen. Han har styreverv i Stiftelsen Manifest og faglig utvalg i Nei til EU, det er bare partiboka i Arbeiderpartiet som ikke er i orden. - LO står sterkere uten en sterk tilknytning til et enkelt parti. Jeg har tro på at fagbevegelsen alltid må politiseres og ikke avpolitiseres, det er så mange viktige ting som betyr noe for fagbevegelsen. For meg er ikke en binding til Arbeiderpartiet riktig. Jeg er for et faglig politisk samarbeid med en blokk av partier. Som en selvstendig politisk kraft kan vi spille en rolle i definisjonen av samarbeidet på venstresida. Svarene de gir oss i forhold til vår plattform påvirker hvilken grad vi kan mobilisere for dem og hva vi og partiene er enige om. Så kan vi diskutere saklig der vi er uenig. - Venstresida må ikke være redd for å framstå som tydelige! - Når Arbeiderpartiet ikke sitter ved makta i Oslo så er det fordi alternativet ikke har vært klart nok, konstaterer Roy. Han mener Høyres beste kort i valgkampen nettopp er at de styrer. Regjeringsslitasje synes ikke å virke på byregjeringen i Oslo. Derfor må ikke Arbeiderpartiet lage en politikk som ligger mest mulig opp til de borgerlige. I politikken må man noen ganger tørre litt. Vi har et visst trykk på de sakene. Større omfordeling med innføring av eiendomsskatt. Ansvarliggjøre kommunen for å hindre sosial dumping, svart arbeid og sikre like konkurransevilkår. Rekommunalisere renhold på skoler og kommunale virksomheter. Et klart alternativ vil faktisk løfte fokus på Oslovalget, folk må se at det blir en annen linje. Han har ikke en sak som vinner valget. Ulike deler av LO vil være opptatt av ulike saker. Derimot forventer han en valgkamp hvor eldreomsorgen blir viktig som FrPs store sak. Skal den saken vinnes må venstresida unngå en pingpong diskusjon om hvilket parti som er dårligst på eldreomsorg. Folk får problemer med å se forskjellen. Når partiene Roy Pedersen. Foto: LO i Oslo

9 Side 9 Roy Pedersen er opptatt av alliansebygging. I desember samarbeidet LO i Oslo med Fagforbundet, Fellesforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges Handikapforbund om en demonstrasjon mot konsekvensene av Oslo-budsjettet. Foto: Andreas Lauvstad anklager hverandre må du ha detaljkunnskap for å følge med. Ansvaret må allikevel plasseres riktig. - Når man kutter 200 millioner til bydelene er det penger man har søla bort på Holmenkollen og andre saker. Han møter flere som mener regjeringa har skylden i saker som faktisk byrådet har ansvaret for. Det er ikke regjeringa som har krevd at det skal kutte i skolene, eller til bydelene. Han misunner ikke bydelspolitikerne som får strammere budsjett hvert år samtidig som de tjenestene bydelene kjøper som sykehjemsplasser blir dyrere. Ønsker en tøffere linje fra Roar Flåthen Kommunevalg har lett for å drukne i rikspolitikken, og en rødgrønn regjering som mangler et politisk prosjekt vil være en utfordring i kommunevalget. Her må LO bidra, Roy vil for eksempel ikke gå inn i en valgkamp med en svekket uførepensjon. - Fagbevegelsen må stå på sitt eget sjølstendige grunnlag. Nå må LO vise dette med den nye uførepensjonen som skal vedtas. Her må LO-ledelsen stå på det som var LO-kongressens vedtak og argumentere ryddig og bra for det. Oppskriften er klar Valget skal vinnes gjennom å dra sammen og jobbe systematisk, konkluderer Roy. Men han er bekymra for valgdeltagelsen. Både LO i Oslo og partiene må legge mer sjel i å nå de som velger å ikke velge. Det er tydelig at man ikke når fram til nok velgere når valgdeltagelsen synker. Selv har LO i Oslo begynt å få opp trøkket." Før valget skal et nettverk i privat sektor være på plass i blant annet Groruddalen. Tillitsvalgte skal brukes, og arbeidsplasser skal besøkes systematisk. LO i Oslo skal levere en valgseier, og da forventer de at krava partiene har forplikta seg til, blir gjennomført. "Eller i det minste satt i gang," legger han til i en bisetning. Han har et klart ønske til Fagforbundet Oslo: - Selv om Fagforbundet Oslo er store, må dere også fortsette å være opptatt av samarbeid og alliansebygging. Det er viktig for å få gjennomslag, og viktig for Fagforbundet selv. Det er viktig at dere i valgkampen argumenterer godt for de viktigste sakene deres. Det er ikke nok bare å si hva man mener, men man må også bruke argumentene i debatten. Før jeg vet ordet av det, har Roy vært i baren og tatt regninga. Det er greit kamerat, sier han, og forsvinner ut av hoveddøra. Roy Pedersen framstår som kunnskapsrik, klartenkt og inkluderende, han får folk med seg. Men først og fremst er han en advokat for at alliansen mellom LO og partiene på venstresida skal leve i beste velgående. De økonomiske skandalene: Holmenkollen Ski-VM har ikke vært arrangert i Oslo siden Oddvar Brå brakk staven under herrestafetten i Altfor lenge siden, mente politikere og talsmenn for idretten, og bestemte seg derfor for å arrangere et nytt VM i En forutsetning var imidlertid at hoppbakken i Holmenkollen måtte fornyes. Den økonomiske rammen for Holmenkollen-prosjektet ble opprinnelig satt til 581 millioner. I 2008 ble det gjort nye prisanslag; først på 900 millioner, og senere på 1,2 milliarder. I august 2009 ble det kjent at kommunen måtte punge ut med enda 600 millioner, siden kostnadene med å bygge ut bakken hadde økt til 1,8 milliarder kroner. Byrådet for idrett og næring Anette Wiig-Bryn (Frp) valgte å trekke seg etter budsjettoverskridelsene.

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8 oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

Ofres når kommunen skal spare

Ofres når kommunen skal spare http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte Februar nr. 2/2015 Årgang 13 B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Ofres når

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis?

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis? attac: Rapport fra Europas Sosiale Forum UtveierNr. 3 2010 Et medlemsblad utgitt av attac New Public Management Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer