TILBUD 19. NOVEMBER Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo fetetyper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper."

Transkript

1 TILBUD UTVIKLING AV GRAFISK PROFIL, NETTSIDE OG MATERIELL FOR OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK, OSLO CANCER CLUSTER INKUBATOR OG OSLO CANCER CLUSTER 19. NOVEMBER 2013 Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo

2 Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo OSLO CANCER CLUSTER ATT. ELISABETH KIRKENG ANDERSEN VOLLSVEIEN LYSAKER TILBUDSBREV Vi takker for spennende forespørsel, og sender med dette vårt tilbud. Tilbudsbrevet består av en kort beskrivelse av Fete typer, oppgavebeskrivelse, tilbudet, referanser og tidsplan. KORT OM FETE TYPER Kommunikasjonsbyrået Fete typer as (www.) tilbyr rådgivning, innhold og design innenfor kommunikasjon i både digitale og analoge kanaler. Fete typer ble startet i 2003, og har i dag en stab på 12 personer som består av daglig leder/prosjektleder, tre rådgivere/tekstforfattere, syv designere/ad-er og en digital produsent. Åtte av de ansatte er partnere med års erfaring fra ulike design-, kommunikasjons- og reklamebyråer. Den brede erfaringen spenner fra helhetlig kommunikasjonskampanjer i massemedia til strategisk rådgivning, internkommunikasjon, web/digitalt og profilutvikling. Vi har flere store og gode kunder som sikrer oss spennende oppgaver og et solid økonomisk fundament. Blant disse er Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Den norske turistforening, Politidirektoratet, Nordic Choice, Coop Norge, Akershus fylkeskommune, Filminstituttet, Leo Pharma, og Medietilsynet. Leveransene til disse kundene har spent fra grafiske profiler og designhåndbøker, årsmeldinger, magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev til strategisk rådgivning, webutvikling, kampanjer og PR. Fete typer kjenner Oslo Cancer Cluster (OCC) godt etter å ha laget årsrapporter og markedsmateriell for OCC gjenom flere år. Vi håper med dette å få anledning til å ta det gode samarbeidet videre! Vår evne til å skape gode design- og kommunikasjonsløsninger innenfor gitte budsjett- og tidsrammer, dokumenteres best ved at vi har kunder som har vært hos oss i mange år og som kommer tilbake og ønsker at vi skal løse nye oppdrag for dem. Vi bestreber oss alltid på å lage best mulige løsninger ut fra kundens budsjetter, og vi setter vår ære i å levere avtalt kvalitet til avtalt tid og innenfor avtalt budsjett. Vi tror på direkte og personlig kontakt mellom oppdragsgiver og oss. Derfor har vi ikke ansatt rene prosjektledere i Fete typer. Vi mener at prosjektene drives mer lønnsomt og effektivt, både for oppdragsgiver og oss, ved at den daglige kontakten skjer direkte mellom en utførende prosjektleder og kunden. Ta gjerne kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon eller har spørsmål til tilbudet. Vi håper dere vil finne tilbudet interessant, og at vi får anledning til å jobbe med dere. Vennlig hilsen Jostein Fossnes, designer, rådgiver og partner Fete typer as

3 OPPDRAGSBESKRIVELSE OG FORSTÅELSE AV OPPDRAGET I forbindelse med byggingen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ønsker Oslo Cancer Cluster (OCC) å utvide sin grafiske profil og utvikle responsive nettsider: profilen og nettsidene skal omfatte OCC, OCC Innovasjonspark og OCC Inkubator, som blir en svært viktig del av Innovasjonsparken. Visuelt skal løsningen for de tre enhetene sikre at de oppfattes som selvstendige enheter, men også at de blir assosiert sammen. Løsningene skal profilere Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Campus Montelbello som et kraftsenter for utvikling av ny kreftbehandling, på en slik måte at innovasjonsparken på kort sikt kan få inn leietakere i bygget. Løsningene skal også bidra positivt til markedsføringen og arbeidet med å realisere byggetrinn to. Prossessbeskrivelse til punkt 1, 2 og 3 1. Responsiv nettløsning OCC ønsker en responsiv nettløsning som er felles for de tre enhetene, og gir en samlet inngang til de tre. Tilbudsdokumentet omtaler løsningen som en portal. Vi anbefaler ikke å forfølge en klassisk portaltanke og legge opp til en egen inngangsportal, på en egen nettadresse, uten annet innhold enn innganger til de tre enhetenes nettsider. Slike portaler uten eget innhold gjør ingen god jobb for undersidene sine slik nettet fungerer i dag: de er vanskelige å trekke trafikk til og er svært dårlig egnet for søkemotoroptimalisering. I stedet anbefaler vi å redesigne oslocansercluster.no og bygge opp denne slik at den profilerer de to andre enhetene og deres sider også (og vice versa!). Sidene bør legges opp slik at søkemotorer leser innholdet på alle enhetssidene som innhold på samme nettsted. Sidene vil da hjelpe hverandre å trekke trafikk til alle OCC-enhetenes sider. Det er likevel mulig å registrere egne nettadresser for OCC Innovasjonspark og OCC Inkubator (dette kan være viktig URL-strategisk og markedsstrategisk). Registrerte nettadresser for Innovasjonsparken og Inkubatoren kan gå rett til deres respektive startsider/hjemmesider under oslocancercluster.no. som tar hensyn til søkemotoroptimalisering og generering av trafikk, og dessuten til mulige fremtidig behov med hensyn til URL-strategi/ markedsstrategi. Det vil være både kostnadseffektivt og gi effektiv kommunikasjon, mener vi, å utvikle en felles mal for de tre enkeltenhetenes åpningssider/hjemmesider. En kostnadseffektiv løsning vil være å utvikle og implementere de nye sidene, i en egnet og velutprøvd mal i Wordpress. Fete typer har erfaring med flere ulike Wordpress-maler. For å holde arbeidsmengde og kostnadsnivå nede, foreslår vi allerede på wireframe-stadiet å presentere en eller flere maler som kan være egnet, og diskutere justeringer av disse med OCC. Av eksemplene nedenfor er både Firesafe, THE THIEF og EU- HEM utviklet i Wordpress. Nettsidene vi har utviklet for European Master in Health Economics and mana- gement (EU-HEM) er dessuten et eksempel på en nettside som profilerer flere (her: fire) underliggende enheter, med egne fargepaletter innenfor en felles profil: Fete typer har utviklet logo, visuell profil og nettsider for EU-HEM.

4 Skisse til oppdragsbeskrivelse Oppstartworkshop Målgrupper, brukerbehov, aktiviteter, hovedbudskap. OCC og Fete typer gjennomfører en oppstartworkshop hvor vi avklarer målgrupper, innholdsbehov og -muligheter, aktiviteter (funksjonalitet) på web for alle enhetenes nettsider. Vi utvikler hovedbudskap for de tre enhetenes hjemmesider. Halv dag (2 rådgivere) + forberedelser og oppsummering. Kjernesideworkshop Innhold, kjernesider. Med utgangspunkt i eksisterende innhold på oslocancercluster.no, og på bakgrunn av identifiserte aktiviteter, brukerbehov og hovedbudskap fra oppstartworkshop, gjennomfører vi en innhold/kjernesideworkshop for å avklare hovedinnhold på alle de tre enhetenes nettsider. Krav til funksjonsmoduler som kalenderløsning og webskjema (påmeldingsskjema) må avklares i workshop og spesifiseres/godkjennes av OCC i etterkant. Hva skal på og hva skal ut? Vi setter i fellesskap opp kjernesider for alle nettstedene i denne workshopen. Det bør være et mål å komme frem til et grunnlag for en felles oppbygging av de tre enhetenes hjemmesider. Konklusjoner oppsummeres av Fete typer og godkjennes av OCC. Halv dag (2 rådgivere) + forberedelser og oppsummering. Interaksjonsdesign Fete typer utvikler skisse til informasjonsarkitektur og navigering (interaksjonsdesign) for alle tre nettstedene. Godkjennes av OCC. Wireframes Vi utvikler wireframes. I estimatet legger vi opp til kun 5 ulike sidetyper/wire frames. Omfanget er uklart, og endringer her vil medføre endringer i tids- og kostestimatet. 5 sidetyper: for forside, artikkel, blog, kalenderløsning, innmeldingsskjema (webskjema). Godkjennes av OCC. Testing og anbefaling av moduler for webskjema (påmeldingsskjema) og kalenderløsning. Brukertest av wireframes, evt. justeringer Wireframes bør testes av representanter for brukergruppene. Fete typer gjennomfører. OCC må være behjelpelige med å finne testkandidater. Forberedelse og gjennomføring av test. Analyse og evt. justeringer Design Basert på ny visuell profil og godkjente wireframes utvikler Fete typer design for alle sidetyper (her: 5 sidetyper). OCC godkjenner skisser. Implementering Fete typer setter opp sidene i avtalt sidestruktur, med maler for avtalte sidetyper i avtalt design, i Wordpress. Evt. publisering av innhold kommer i tillegg.

5 Testing Fete typer publiserer eksempelsider med reell tekst/ dummytekst for kjernesidene i strukturen, til testing. Evt. publisering av innhold, kurs i Wordpress, teknisk/annen rådgivning Hvorvidt Fete typer skal stå for publisering av reelt innhold på sidene i en startperiode, eller bare utvikle maler, avklares og eventuelt prises siden. Fete typer kan holde kurs i Wordpress for OCCs kommunikasjonsmedarbeider(e) hvis ønskelig. Prises hvis aktuelt. Eventuelt teknisk rådgivningsarbeid i forbindelse med flytting av innhold, korrespondanse med webhotell, registrering av domener o.l. vil komme i tillegg, etter behov. 2. Utvikling av logoer og grafisk profil OCC ønsker en videreutvikling av logo og grafisk profil, samt logo og grafisk profil for OCC Inkubator og OCC innovasjonspark. Disse profilene skal spille sammen, samtidig som de tre enhetene skal oppfattes som tre ulike aktører. Fete typer har bred erfaring i å utvikle profil- og logoprogrammer som omfatter hovedprofil/-logo og selvstendige, men tilknyttede, del-profiler/-logoer. Blant referanseprosjektene våre er profilene og logoprogrammene vi har utviklet for Den Norske Turistforening og for Norsk Folkemuseum slike programmer. For å skape et helhetlig visuelt utrykk for de tre aktørene, som spiller godt sammen, mener vi det er riktig å jobbe med alle profilene samtidig. Dette vil også tid- og kost-effektivisere arbeidet med profilene. OCC har de siste årene hatt en gradvis modernisering av sin visuelle profil og ønsker en ytterligere videreutvikling av denne. Når det nå skal utvikles et helhetlig visuelt utrykk for de tre enhetene, anbefaler vi en oppdatering og modernisering av profilen til OCC, som samtidig ivaretar merkevaren og kjennskapen til den i miljøene/ målgruppene. Tiltak som kan være med på å bidra til dette er; modernisering av OCCs logo, valg av nye og mer moderne fonter, en oppgradert og ny fargepalett, og en enhetlig stil på illustrasjoner og infografikk. OCC bør også vurdere å bygge opp en ny og mer modere billeddatabase. Gjennomført bruk av gode bilder er avgjørende for helhetsinntrykket. Logo for OCC Inkubator og OCC Innovasjonspark bør harmonere med den oppgraderte logoen til OCC, i både grafisk stil og farger. Samtidig skal logoene ha sine egne visuelle identiteter, og enhetene skal oppfattes som tre aktører. Profilen med bl.a. typografi, grafikk/illustrasjonsstil og deler av fargepaletten vil være identiske for de tre enhetene, men kan for eksempel få hver sin utvalgte hovedfarge. Slik bruk av felles typografi og grafisk stil og (enhetsprofilerende) fargepalett vil tydeliggjøre samarbeidet og skape en effektiv og god helhetlig løsning for aktørene. 3. Utvikling av illustrasjoner Det skal utvikles gode illustrasjoner for å visualisere Campus Montebello, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Oslo Cancer Cluster Inkubator. Med utganspunkt i bakgrunnsmateriell fra dere, tenker vi at det bør utvikles et felles grafisk utrykk som blir en del av den grafiske profilen til de tre aktørene og omfatter illustrasjoner, grafikk og infografikk. Dette vil gi et helhetlig utrykk i den grafiske profilen.

6 NOEN AKTUELLE REFERANSER Firesafe as Firesafe er Norges ledende brannsikringsfirma, og en moderne kunnskapsbedrift med verdier som profesjonalitet, kompetanse og engasjement. Firesafe hadde behov for bistand til å utvikle en ny visuell profil i samsvar med selskapets verdier og posisjon, og implementere profilen på ulike flater. Fete typer har utviklet selskapets kommunikasjonsstrategi og visuelle profil, inkludert ny logo, fargepalett og bildeprofil med bildebase. Vi har også laget Firesafes nye nettsider (www.firesafe.no). Sidene er responsive, slik at de automatisk tilpasser seg ulike skjermstørrelser mobil, nettbrett og pc. Vi har implementert den visuelle profilen på elektronisk nyhetsbrev, arbeidstøy, biler, visittkort, brosjyre/ trykksaker, roll-ups, skilt mm. Fete typer har også bistått med redaksjonell rådgivning og innhold til nettsider og brosjyremateriell. Hege Therese Grønhaug Mobil: e-post: Norsk Folkemuseum Norsk Folkemuseum på Bygdøy er Norges største kulturhistoriske museum, og har landsdekkende samlinger fra 1500-tallet fram til i dag. Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter også fire mindre museer som tilknyttede enheter. Med en offensiv museumsledelse er den tradisjonsrike institusjonen en drivende kraft blant norske museer og en aktiv formidler av norsk kultur i et historisk og samtidig perspektiv. Museet hadde behov for en ny, modernisert visuell profil og et godt system for å profilere underliggende virksomheters tilhørighet til stiftelsen Norsk Folkemuseum. Fete typer tok utgangspunkt i museets verdier; nytenkning, kvalitet og lagånd og det røde, ikoniske emblemet fra 1905 i profilarbeidet. Profilen omfavner fortid, nåtid og framtid og har et rikt visuelt uttrykk som henvender seg til bredt sammensatte målgrupper, både nasjonale og internasjonale. Profilen er implementert på printflater og implementeres på skilt og digitale flater innen utgangen av året. I tillegg til profilhåndbok har vi laget maler for administrative trykksaker (brevmaler, visittkort etc.), retningslinjer for publikumsprodukter (brosjyrer, bannere etc.), maler for presentasjoner samt maler for rapporter. Paal Mork Mobil:

7 The Thief THE THIEF har satt en ny hotellstandard i Oslo. Fete typer har utviklet navn, logo, story, visuell profil, innholdsstrategi og innhold til web for hotellet. Eleganse, lekenhet og enkelhet har vært førende prinsipper for logo og det visuelle arbeidet. Storyen tar utgangspunkt i Tjuvholmens lurvete fortid, og bruker den som bakteppe for nye, high-end opplevelser på holmen og hotellet. Hotellets story er gjenfortalt i publikasjoner som New York Times, Condé Nast Traveller og Wallpaper, og #thethief lever et aktivt liv i sosiale medier. Vi har også utarbeidet trykt materiell som visittkort, frokostmeny, minibarmeny, poser, silkepapir, brevark, PowerPointmal, konvolutter, postkort, gavekort, vipkort, nøkkelkort og nøkkelkortholder, bordrytter, personalhåndbok, klistremerker, annonser, bagtag m.m. Siri Løining Kolderup, Head of Communications Epost: Mobil: EU-hem Eu-hem, European Master in Health economics and management: Masterprogrammet gjennomføres på UiO i Norge, Erasmus University i Nederland, MCI i Østerrike og University of Bologna i Italia. Eu-hem er et helt nytt, unikt europeisk masterprogram med én felles mastergrad. Fete typer har utviklet logo, visuell profil og responsive nettsider for oppdragsgiver. Anne-Gunn Thyrum Nilsen Den norske turistforening - DNT Fete typer utviklet den visuelle profilen for Turistforeningen, og bygget opp logoprogrammet for hele organisasjonen omkring den eksisterende røde T-en. De fleste av de 55 medlemsforeningene hadde tidligere sin egen logo, og mange av dem brukte sine egne visuelle elementer i diverse kommunikasjonsmateriell. Vår oppgave var blant annet å utvikle et helhetlig visuelt uttrykk, og slik styrke DNTs merkevare, uten å tråkke på de lokale medlemsforeningene. Den nye visuelle profilen er implementert med stor suksess i årsrapporter, årbøker, stand og pressemateriell, klær, plakater, brosjyrer, foreningsmagasinet Fjell og vidde. DNT fremstår i dag med et sterkere, mer moderne og helhetlig visuelt uttrykk på alle kommunikasjonsflater. Dette har bidratt til å skape større appell hos yngre målgrupper. Foreningen har fått mange tusen medlemmer de siste årene. Kontaktperson: Merete Habberstad Mobil: e-post: (Sluttet nå i DNT, NHO fra 1. September 2013)

8 Det Internasjonale Polaråret og Oslo Science Conference Norges Forskningsråd Det internasjonale polaråret (IPY) har vært et av de største koordinerte forskningsprogrammene noensinne. Gjennom en intensiv observasjons- og datainnsamling, har programmet lagt grunnlaget for studier som vil forbedre kunnskapen om Arktis og Antarktis. Fete typer utviklet den visuelle profilen for Det internasjonale polaråret. Vi har også utviklet alt fra magasiner, brosjyrer, bøker, utstilling og konferansemateriell. Polaråret ble avsluttet med Oslo Science Conference som ble avhold på Norges varemesse, som er det største arrangementet Forskningsrådet noen gang har avholdt. Over 2000 deltakere fra 70 land. Fete typer sto for prosjektstyring, visuell profil og utvikling av av alle elementene til konferansen. Kristen Ulstein Mobil: e-post: (Holder fortiden til i Ghana, men treffes på mobil) Akershus fylkeskommune Fete typer har jobbet for Akershus fylkeskommune i åtte år. I 2010 utviklet vi ny visuell profil for AFK, som ble bygget opp rundt eksisterende fylkesvåpen. Siden har vi jobbet med implementering av denne profilen på en rekke flater. Vi har laget seks årsrapporter og en rekke andre rapporter og brosjyrer, utviklet design for Facebook, laget webbannere, merkantile elementer og skilt samt budskap og design til messeutstyr. Jan Ivar Bøe Mobil: e-post: jan.ivar.boe-fk.no

9 TILBUDET PRISESTIMATER 1. Responsiv nettsideløsning - Felles nettløsning for de tre aktørene, etter en forenklet prossess som beskrevet i prossesbekrivelse i punk 1. - Oppstartworkshop inkludert forarbeid og oppsummering i form av minirapport Kr Kjernesideworkshop: inkludert forarbeid og oppsummering i form av minirapport Kr Interaksjonsdesign Kr Wireframes m/godkjenning og justeringer: Kr Brukertest av wireframes m/analyse og justeringer: Kr Web-design, 5 maler Kr Implementering av maler Kr Testing Kr Øvrig møtevirksomhet og prosjektledelse: ca Kr Sum responsiv nettsideløsning for de tre aktørene estimert Kr Utvikling av logoer og grafisk profil FASE 1 Innledende arbeid Kr Oppstartsmøte - Gjennomgang av grunnmateriell - kartlegge behov og ambisjonsniva - Definisjon av målsettinger, og av betydning for visuelt utrykk FASE 2 Konseptutvikling/idéarbeid Kr Utarbeide visuelt konsept for profilen/profilene og samspillet mellom disse. - Avstemming av visuelt konsept med verdier og strategi FASE 3 Designutvikling Kr Videruvikling av logo for Oslo Cancer Cluster - Uvikling av logoer Innovasjonsparken og Inkubator - Uvikling av profilenes grunnelmenter (logobruk, typografi, fargepaletter, billedbruk, stil på Illustrasjoner/grafikk og infografikk) - Skisser på bruken av profilelementer på utvalgte kommunikasjonsflater (eksempelvis forside trykksak, annonse, forside powerpoint, visittkort, plakat) FASE 4 Ferdigstillelse/originaler av alle profilelementer for de tre aktørene ca Kr prisen på denne fasen er avhengig av hvor mange elementer som skal ferdigstilles FASE 5 Utarbeidelse og ferdigstilling av felles profilhåndbok for de 3 aktørene Kr Profilhånbok som pdf - Møter og prosjektadministrasjon ca Kr (faktureres etter påløpt) - Sum profilutvikling for de tre aktørene ca Kr Utvikle illustrasjoner - Pris på utvikling av én illustrasjon basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriell Kr Sum én illustrasjon Kr

10 4. Én powerpoint mal for de tre aktørene - Design av powerpointmal Kr Ønsker dere å programmere malen, med et låst oppsett, vil dette komme i tillegg (ca 6000,-) - Sum powerpointmal Kr Felles presentasjonsbrosjyre for de tre aktørene - Idé og designutvikling Kr Design og layout, 24 sider + 4 sider omslag Kr Møter og prosjektadministrasjon Kr Trykk 1000 eks 4 farger, omslag 250g silk, innmat 150 g. silk, stiftes Kr Sum brosjyre Kr Skilt ved byggeplassen - Design av byggeplasskilt med utgangspunk i den nye profilen Kr Produksjonsoppfølging og utarbeidelse av originaler for produksjon Kr PRODUKSJON: - Produsjon av skilt byggeplasstavle bestående av 2 paneler av 900x2000 mm Kr Montert på frittsående fundamenter (inkl montering og demontering) (Pris basert på graving i løs masse, gode festemuligheter og god tilkomst) - Stendere for underentrepenør 150x2000 mm, anslagsvis ca 5 stk. (kr. 2000, pr stk) ca. Kr Sum byggplasskilt ca. Kr Totalt prisestimat for jobber punkt 2 6 Kr Våre timepriser: Idé, design, rådgivning kr. 1100,- Layout, utarbeidelse, tekstutarbeidelse 1000,- Prosjektledelse 900,- Samtlige priser er oppgitt eks mva. Utgifter til eksterne innkjøp (eks. foto, trykking, produksjon, mediekjøp, bud) kommer i tillegg. TIDSPLAN Et profilprosjekt som beskrevet over vil typisk ha en tidsramme på 1,5 2 måneder Et webprosjekt som beskrevet over vil typisk ha en tidsramme på 2 3 måneder. Det vil være aktuelt og fordelaktig å jobbe med prosjektene parallelt, og vi kan starte prosjektet når dere ønsker.

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13 Lunner kommune v. Ole Dæhlen Kapp, 05.04.13 Pristilbud 420022 Vi takker for spennende forespørsel, og kommer med dette med forslag til mulig arbeidsprosess og et tilbud på design av visuell identitet for

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014

Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014 Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014 I. Enhetene og websitene Oslo Cancer Cluster Oslo Cancer Cluster Innovation Park Oslo Cancer Cluster Incubator Tre enheter,

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Vedlagt denne saken er et tilbud fra Urrang Media på Gjøvik som styret har funnet å kunne fremme for årsmøtet.

Vedlagt denne saken er et tilbud fra Urrang Media på Gjøvik som styret har funnet å kunne fremme for årsmøtet. Sak 11 Innkomne forslag. Bytte av leverandør av hjemmeside til NSBK Det har over lengre tid vært misnøye med funksjonalitet og kostnader knyttet til drift av klubbens hjemmeside. Styret har derfor vurdert

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET Modum Kommune Søkers navn: Modum Næringsråd Adresse Postboks 225 Poststed: 3371 Vikersund e-mail: post@modumnaeringsrad.no Antall vedlegg: 1, Tilbud

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Innhold Logo - Profil Norges Bondelag 3 Hvorfor skal Norges Bondelag ha en visuell profil? 4 Hvorfor nek i logoen? 5 Hovedlogo 6 Bilder

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon VEDLEGG 1 Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt Kravspesifikasjon Innhold 1 Beskrivelse av leveransen... 3 1.1 Utvikle nytt nettsted for nfi.no

Detaljer

Vi gjør grafisk design, webdesign og enkle fotooppdrag på huset. For større foto- og filmopptak har vi svært gode kontakter i bransjen.

Vi gjør grafisk design, webdesign og enkle fotooppdrag på huset. For større foto- og filmopptak har vi svært gode kontakter i bransjen. DRD er et fleksibelt reklamebyrå som leverer profesjonelle løsninger raskt og til konkurransedyktige priser. Vi har lang erfaring innen visuell kommunikasjon i både trykte og digitale medier. Vi gjør grafisk

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon

Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 30.06.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/223 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet En kort presentasjon av mgruppen mgruppen.no _ kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet HVEM ER VI? mgruppen er et kommunikasjonsmiljø for små- og mellomstore kunder.

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2016

VTG-markedsføringsmateriell 2016 VTG-markedsføringsmateriell 2016 NGF har også i 2016 tilrettelagt tiltak for klubber som ønsker bistand til å markedsføre VTGopplæringen. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra uke

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening

Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening Konseptskisse Norges bygg- og eiendomsforening Logo - Symbol - Fonter - Farger - Eksempler 6. september 2011 Innledning HELLI Visuell kommunikasjon har fått i oppdrag å lage et redesign og vitalisering

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Beskrivelse av nåsituasjon... 2 4. Absolutte krav til leveransen... 3 5. Ønskede egenskaper, funksjoner og

Detaljer

Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist

Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist Nedenfor følger de spørsmålene Sivilombudsmannen har mottatt til konkurransegrunnlaget, sammen med Sivilombudsmannens svar. Spørsmålene har gjort det nødvendig med

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER)

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) HJEMMESIDER HJEMMESIDE (LITEN) LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) KR: 5.000,- EKS MVA. HJEMMESIDE (MEDIUM) MEDIUM HJEMMESIDE (3. STK UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE.

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Referanse: KOMM Årsrapport og samfunnsrapport. for årene med opsjon om forlengelse i ett år.

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Referanse: KOMM Årsrapport og samfunnsrapport. for årene med opsjon om forlengelse i ett år. Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Referanse: KOMM-010-2012 Årsrapport og samfunnsrapport for årene 2012-2014 med opsjon om forlengelse i ett år. Innhold BILAG 1... 1 INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 MÅLSETTING

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Produktene skal i ulik grad profilere Forskningsrådet. En oversikt over de mest vanlige produktene/oppdragene finnes i tabellen på neste side.

Produktene skal i ulik grad profilere Forskningsrådet. En oversikt over de mest vanlige produktene/oppdragene finnes i tabellen på neste side. Vedlegg 1 til kvalifikasjonsgrunnlag Tjenesteområde A og B - Forskningsrådet generelt Innledning Forskningsrådet sentralt og Rådets mange programmer og aktiviteter utgir en mengde ulike trykksaker i løpet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker En fleksibel og brukervennlig webløsning, tilpasset alle aktører under Norges nasjonalparker. Et system som passer alle. Designet av de nye

Detaljer

ADDRESSE KONTAKT INFO. Nettside. Netlab AS Barstølveien Kristiansand. netlab.no Markedsføring

ADDRESSE KONTAKT INFO. Nettside. Netlab AS Barstølveien Kristiansand. netlab.no Markedsføring ADDRESSE Netlab AS Barstølveien 30 4636 Kristiansand KONTAKT INFO 38 07 60 00 post@netlab.no Nettside netlab.no Markedsføring VÅR FILOSOFI: Vi lever av resultater hvordan For at vi skal oppleve suksess

Detaljer

Grafiske retningslinjer. Sig.Halvorsen konsernet

Grafiske retningslinjer. Sig.Halvorsen konsernet Grafiske retningslinjer Sig.Halvorsen konsernet 1. Logobruk 2. Filtype.png Logo for Microsoft sine programmer (word, powerpoint, excel). Denne filtypen kommer uten bakgrunn. Kan brukes til å legge oppå

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

BÆREKRAFTIG REISEMÅL LOKALT ENGASJEMENT I ET LANGT PERSPEKTIV

BÆREKRAFTIG REISEMÅL LOKALT ENGASJEMENT I ET LANGT PERSPEKTIV 2013 Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge som oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling. Godkjente reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at de

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Manual.qxd 29.06.04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02

Manual.qxd 29.06.04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02 Manual.qxd 29..04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02 Manual.qxd 29..04 16:33 Side B DESIGNMANUAL: INNHOLD FORORD A. FORORD B. GRUNNELEMENTER 02: LOGO 03: LOGO SORT/HVITT 04: LOGO I FARGER 05: TILLEGGSELEMENT

Detaljer