TILBUD 19. NOVEMBER Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo fetetyper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD 19. NOVEMBER 2013. Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo. Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo. +47 400 04 290 kontakt@fetetyper.no fetetyper."

Transkript

1 TILBUD UTVIKLING AV GRAFISK PROFIL, NETTSIDE OG MATERIELL FOR OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK, OSLO CANCER CLUSTER INKUBATOR OG OSLO CANCER CLUSTER 19. NOVEMBER 2013 Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo

2 Fete typer Pløens gate 2b 0181 Oslo Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo OSLO CANCER CLUSTER ATT. ELISABETH KIRKENG ANDERSEN VOLLSVEIEN LYSAKER TILBUDSBREV Vi takker for spennende forespørsel, og sender med dette vårt tilbud. Tilbudsbrevet består av en kort beskrivelse av Fete typer, oppgavebeskrivelse, tilbudet, referanser og tidsplan. KORT OM FETE TYPER Kommunikasjonsbyrået Fete typer as (www.) tilbyr rådgivning, innhold og design innenfor kommunikasjon i både digitale og analoge kanaler. Fete typer ble startet i 2003, og har i dag en stab på 12 personer som består av daglig leder/prosjektleder, tre rådgivere/tekstforfattere, syv designere/ad-er og en digital produsent. Åtte av de ansatte er partnere med års erfaring fra ulike design-, kommunikasjons- og reklamebyråer. Den brede erfaringen spenner fra helhetlig kommunikasjonskampanjer i massemedia til strategisk rådgivning, internkommunikasjon, web/digitalt og profilutvikling. Vi har flere store og gode kunder som sikrer oss spennende oppgaver og et solid økonomisk fundament. Blant disse er Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Den norske turistforening, Politidirektoratet, Nordic Choice, Coop Norge, Akershus fylkeskommune, Filminstituttet, Leo Pharma, og Medietilsynet. Leveransene til disse kundene har spent fra grafiske profiler og designhåndbøker, årsmeldinger, magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev til strategisk rådgivning, webutvikling, kampanjer og PR. Fete typer kjenner Oslo Cancer Cluster (OCC) godt etter å ha laget årsrapporter og markedsmateriell for OCC gjenom flere år. Vi håper med dette å få anledning til å ta det gode samarbeidet videre! Vår evne til å skape gode design- og kommunikasjonsløsninger innenfor gitte budsjett- og tidsrammer, dokumenteres best ved at vi har kunder som har vært hos oss i mange år og som kommer tilbake og ønsker at vi skal løse nye oppdrag for dem. Vi bestreber oss alltid på å lage best mulige løsninger ut fra kundens budsjetter, og vi setter vår ære i å levere avtalt kvalitet til avtalt tid og innenfor avtalt budsjett. Vi tror på direkte og personlig kontakt mellom oppdragsgiver og oss. Derfor har vi ikke ansatt rene prosjektledere i Fete typer. Vi mener at prosjektene drives mer lønnsomt og effektivt, både for oppdragsgiver og oss, ved at den daglige kontakten skjer direkte mellom en utførende prosjektleder og kunden. Ta gjerne kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon eller har spørsmål til tilbudet. Vi håper dere vil finne tilbudet interessant, og at vi får anledning til å jobbe med dere. Vennlig hilsen Jostein Fossnes, designer, rådgiver og partner Fete typer as

3 OPPDRAGSBESKRIVELSE OG FORSTÅELSE AV OPPDRAGET I forbindelse med byggingen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ønsker Oslo Cancer Cluster (OCC) å utvide sin grafiske profil og utvikle responsive nettsider: profilen og nettsidene skal omfatte OCC, OCC Innovasjonspark og OCC Inkubator, som blir en svært viktig del av Innovasjonsparken. Visuelt skal løsningen for de tre enhetene sikre at de oppfattes som selvstendige enheter, men også at de blir assosiert sammen. Løsningene skal profilere Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Campus Montelbello som et kraftsenter for utvikling av ny kreftbehandling, på en slik måte at innovasjonsparken på kort sikt kan få inn leietakere i bygget. Løsningene skal også bidra positivt til markedsføringen og arbeidet med å realisere byggetrinn to. Prossessbeskrivelse til punkt 1, 2 og 3 1. Responsiv nettløsning OCC ønsker en responsiv nettløsning som er felles for de tre enhetene, og gir en samlet inngang til de tre. Tilbudsdokumentet omtaler løsningen som en portal. Vi anbefaler ikke å forfølge en klassisk portaltanke og legge opp til en egen inngangsportal, på en egen nettadresse, uten annet innhold enn innganger til de tre enhetenes nettsider. Slike portaler uten eget innhold gjør ingen god jobb for undersidene sine slik nettet fungerer i dag: de er vanskelige å trekke trafikk til og er svært dårlig egnet for søkemotoroptimalisering. I stedet anbefaler vi å redesigne oslocansercluster.no og bygge opp denne slik at den profilerer de to andre enhetene og deres sider også (og vice versa!). Sidene bør legges opp slik at søkemotorer leser innholdet på alle enhetssidene som innhold på samme nettsted. Sidene vil da hjelpe hverandre å trekke trafikk til alle OCC-enhetenes sider. Det er likevel mulig å registrere egne nettadresser for OCC Innovasjonspark og OCC Inkubator (dette kan være viktig URL-strategisk og markedsstrategisk). Registrerte nettadresser for Innovasjonsparken og Inkubatoren kan gå rett til deres respektive startsider/hjemmesider under oslocancercluster.no. som tar hensyn til søkemotoroptimalisering og generering av trafikk, og dessuten til mulige fremtidig behov med hensyn til URL-strategi/ markedsstrategi. Det vil være både kostnadseffektivt og gi effektiv kommunikasjon, mener vi, å utvikle en felles mal for de tre enkeltenhetenes åpningssider/hjemmesider. En kostnadseffektiv løsning vil være å utvikle og implementere de nye sidene, i en egnet og velutprøvd mal i Wordpress. Fete typer har erfaring med flere ulike Wordpress-maler. For å holde arbeidsmengde og kostnadsnivå nede, foreslår vi allerede på wireframe-stadiet å presentere en eller flere maler som kan være egnet, og diskutere justeringer av disse med OCC. Av eksemplene nedenfor er både Firesafe, THE THIEF og EU- HEM utviklet i Wordpress. Nettsidene vi har utviklet for European Master in Health Economics and mana- gement (EU-HEM) er dessuten et eksempel på en nettside som profilerer flere (her: fire) underliggende enheter, med egne fargepaletter innenfor en felles profil: Fete typer har utviklet logo, visuell profil og nettsider for EU-HEM.

4 Skisse til oppdragsbeskrivelse Oppstartworkshop Målgrupper, brukerbehov, aktiviteter, hovedbudskap. OCC og Fete typer gjennomfører en oppstartworkshop hvor vi avklarer målgrupper, innholdsbehov og -muligheter, aktiviteter (funksjonalitet) på web for alle enhetenes nettsider. Vi utvikler hovedbudskap for de tre enhetenes hjemmesider. Halv dag (2 rådgivere) + forberedelser og oppsummering. Kjernesideworkshop Innhold, kjernesider. Med utgangspunkt i eksisterende innhold på oslocancercluster.no, og på bakgrunn av identifiserte aktiviteter, brukerbehov og hovedbudskap fra oppstartworkshop, gjennomfører vi en innhold/kjernesideworkshop for å avklare hovedinnhold på alle de tre enhetenes nettsider. Krav til funksjonsmoduler som kalenderløsning og webskjema (påmeldingsskjema) må avklares i workshop og spesifiseres/godkjennes av OCC i etterkant. Hva skal på og hva skal ut? Vi setter i fellesskap opp kjernesider for alle nettstedene i denne workshopen. Det bør være et mål å komme frem til et grunnlag for en felles oppbygging av de tre enhetenes hjemmesider. Konklusjoner oppsummeres av Fete typer og godkjennes av OCC. Halv dag (2 rådgivere) + forberedelser og oppsummering. Interaksjonsdesign Fete typer utvikler skisse til informasjonsarkitektur og navigering (interaksjonsdesign) for alle tre nettstedene. Godkjennes av OCC. Wireframes Vi utvikler wireframes. I estimatet legger vi opp til kun 5 ulike sidetyper/wire frames. Omfanget er uklart, og endringer her vil medføre endringer i tids- og kostestimatet. 5 sidetyper: for forside, artikkel, blog, kalenderløsning, innmeldingsskjema (webskjema). Godkjennes av OCC. Testing og anbefaling av moduler for webskjema (påmeldingsskjema) og kalenderløsning. Brukertest av wireframes, evt. justeringer Wireframes bør testes av representanter for brukergruppene. Fete typer gjennomfører. OCC må være behjelpelige med å finne testkandidater. Forberedelse og gjennomføring av test. Analyse og evt. justeringer Design Basert på ny visuell profil og godkjente wireframes utvikler Fete typer design for alle sidetyper (her: 5 sidetyper). OCC godkjenner skisser. Implementering Fete typer setter opp sidene i avtalt sidestruktur, med maler for avtalte sidetyper i avtalt design, i Wordpress. Evt. publisering av innhold kommer i tillegg.

5 Testing Fete typer publiserer eksempelsider med reell tekst/ dummytekst for kjernesidene i strukturen, til testing. Evt. publisering av innhold, kurs i Wordpress, teknisk/annen rådgivning Hvorvidt Fete typer skal stå for publisering av reelt innhold på sidene i en startperiode, eller bare utvikle maler, avklares og eventuelt prises siden. Fete typer kan holde kurs i Wordpress for OCCs kommunikasjonsmedarbeider(e) hvis ønskelig. Prises hvis aktuelt. Eventuelt teknisk rådgivningsarbeid i forbindelse med flytting av innhold, korrespondanse med webhotell, registrering av domener o.l. vil komme i tillegg, etter behov. 2. Utvikling av logoer og grafisk profil OCC ønsker en videreutvikling av logo og grafisk profil, samt logo og grafisk profil for OCC Inkubator og OCC innovasjonspark. Disse profilene skal spille sammen, samtidig som de tre enhetene skal oppfattes som tre ulike aktører. Fete typer har bred erfaring i å utvikle profil- og logoprogrammer som omfatter hovedprofil/-logo og selvstendige, men tilknyttede, del-profiler/-logoer. Blant referanseprosjektene våre er profilene og logoprogrammene vi har utviklet for Den Norske Turistforening og for Norsk Folkemuseum slike programmer. For å skape et helhetlig visuelt utrykk for de tre aktørene, som spiller godt sammen, mener vi det er riktig å jobbe med alle profilene samtidig. Dette vil også tid- og kost-effektivisere arbeidet med profilene. OCC har de siste årene hatt en gradvis modernisering av sin visuelle profil og ønsker en ytterligere videreutvikling av denne. Når det nå skal utvikles et helhetlig visuelt utrykk for de tre enhetene, anbefaler vi en oppdatering og modernisering av profilen til OCC, som samtidig ivaretar merkevaren og kjennskapen til den i miljøene/ målgruppene. Tiltak som kan være med på å bidra til dette er; modernisering av OCCs logo, valg av nye og mer moderne fonter, en oppgradert og ny fargepalett, og en enhetlig stil på illustrasjoner og infografikk. OCC bør også vurdere å bygge opp en ny og mer modere billeddatabase. Gjennomført bruk av gode bilder er avgjørende for helhetsinntrykket. Logo for OCC Inkubator og OCC Innovasjonspark bør harmonere med den oppgraderte logoen til OCC, i både grafisk stil og farger. Samtidig skal logoene ha sine egne visuelle identiteter, og enhetene skal oppfattes som tre aktører. Profilen med bl.a. typografi, grafikk/illustrasjonsstil og deler av fargepaletten vil være identiske for de tre enhetene, men kan for eksempel få hver sin utvalgte hovedfarge. Slik bruk av felles typografi og grafisk stil og (enhetsprofilerende) fargepalett vil tydeliggjøre samarbeidet og skape en effektiv og god helhetlig løsning for aktørene. 3. Utvikling av illustrasjoner Det skal utvikles gode illustrasjoner for å visualisere Campus Montebello, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Oslo Cancer Cluster Inkubator. Med utganspunkt i bakgrunnsmateriell fra dere, tenker vi at det bør utvikles et felles grafisk utrykk som blir en del av den grafiske profilen til de tre aktørene og omfatter illustrasjoner, grafikk og infografikk. Dette vil gi et helhetlig utrykk i den grafiske profilen.

6 NOEN AKTUELLE REFERANSER Firesafe as Firesafe er Norges ledende brannsikringsfirma, og en moderne kunnskapsbedrift med verdier som profesjonalitet, kompetanse og engasjement. Firesafe hadde behov for bistand til å utvikle en ny visuell profil i samsvar med selskapets verdier og posisjon, og implementere profilen på ulike flater. Fete typer har utviklet selskapets kommunikasjonsstrategi og visuelle profil, inkludert ny logo, fargepalett og bildeprofil med bildebase. Vi har også laget Firesafes nye nettsider (www.firesafe.no). Sidene er responsive, slik at de automatisk tilpasser seg ulike skjermstørrelser mobil, nettbrett og pc. Vi har implementert den visuelle profilen på elektronisk nyhetsbrev, arbeidstøy, biler, visittkort, brosjyre/ trykksaker, roll-ups, skilt mm. Fete typer har også bistått med redaksjonell rådgivning og innhold til nettsider og brosjyremateriell. Hege Therese Grønhaug Mobil: e-post: Norsk Folkemuseum Norsk Folkemuseum på Bygdøy er Norges største kulturhistoriske museum, og har landsdekkende samlinger fra 1500-tallet fram til i dag. Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter også fire mindre museer som tilknyttede enheter. Med en offensiv museumsledelse er den tradisjonsrike institusjonen en drivende kraft blant norske museer og en aktiv formidler av norsk kultur i et historisk og samtidig perspektiv. Museet hadde behov for en ny, modernisert visuell profil og et godt system for å profilere underliggende virksomheters tilhørighet til stiftelsen Norsk Folkemuseum. Fete typer tok utgangspunkt i museets verdier; nytenkning, kvalitet og lagånd og det røde, ikoniske emblemet fra 1905 i profilarbeidet. Profilen omfavner fortid, nåtid og framtid og har et rikt visuelt uttrykk som henvender seg til bredt sammensatte målgrupper, både nasjonale og internasjonale. Profilen er implementert på printflater og implementeres på skilt og digitale flater innen utgangen av året. I tillegg til profilhåndbok har vi laget maler for administrative trykksaker (brevmaler, visittkort etc.), retningslinjer for publikumsprodukter (brosjyrer, bannere etc.), maler for presentasjoner samt maler for rapporter. Paal Mork Mobil:

7 The Thief THE THIEF har satt en ny hotellstandard i Oslo. Fete typer har utviklet navn, logo, story, visuell profil, innholdsstrategi og innhold til web for hotellet. Eleganse, lekenhet og enkelhet har vært førende prinsipper for logo og det visuelle arbeidet. Storyen tar utgangspunkt i Tjuvholmens lurvete fortid, og bruker den som bakteppe for nye, high-end opplevelser på holmen og hotellet. Hotellets story er gjenfortalt i publikasjoner som New York Times, Condé Nast Traveller og Wallpaper, og #thethief lever et aktivt liv i sosiale medier. Vi har også utarbeidet trykt materiell som visittkort, frokostmeny, minibarmeny, poser, silkepapir, brevark, PowerPointmal, konvolutter, postkort, gavekort, vipkort, nøkkelkort og nøkkelkortholder, bordrytter, personalhåndbok, klistremerker, annonser, bagtag m.m. Siri Løining Kolderup, Head of Communications Epost: Mobil: EU-hem Eu-hem, European Master in Health economics and management: Masterprogrammet gjennomføres på UiO i Norge, Erasmus University i Nederland, MCI i Østerrike og University of Bologna i Italia. Eu-hem er et helt nytt, unikt europeisk masterprogram med én felles mastergrad. Fete typer har utviklet logo, visuell profil og responsive nettsider for oppdragsgiver. Anne-Gunn Thyrum Nilsen Den norske turistforening - DNT Fete typer utviklet den visuelle profilen for Turistforeningen, og bygget opp logoprogrammet for hele organisasjonen omkring den eksisterende røde T-en. De fleste av de 55 medlemsforeningene hadde tidligere sin egen logo, og mange av dem brukte sine egne visuelle elementer i diverse kommunikasjonsmateriell. Vår oppgave var blant annet å utvikle et helhetlig visuelt uttrykk, og slik styrke DNTs merkevare, uten å tråkke på de lokale medlemsforeningene. Den nye visuelle profilen er implementert med stor suksess i årsrapporter, årbøker, stand og pressemateriell, klær, plakater, brosjyrer, foreningsmagasinet Fjell og vidde. DNT fremstår i dag med et sterkere, mer moderne og helhetlig visuelt uttrykk på alle kommunikasjonsflater. Dette har bidratt til å skape større appell hos yngre målgrupper. Foreningen har fått mange tusen medlemmer de siste årene. Kontaktperson: Merete Habberstad Mobil: e-post: (Sluttet nå i DNT, NHO fra 1. September 2013)

8 Det Internasjonale Polaråret og Oslo Science Conference Norges Forskningsråd Det internasjonale polaråret (IPY) har vært et av de største koordinerte forskningsprogrammene noensinne. Gjennom en intensiv observasjons- og datainnsamling, har programmet lagt grunnlaget for studier som vil forbedre kunnskapen om Arktis og Antarktis. Fete typer utviklet den visuelle profilen for Det internasjonale polaråret. Vi har også utviklet alt fra magasiner, brosjyrer, bøker, utstilling og konferansemateriell. Polaråret ble avsluttet med Oslo Science Conference som ble avhold på Norges varemesse, som er det største arrangementet Forskningsrådet noen gang har avholdt. Over 2000 deltakere fra 70 land. Fete typer sto for prosjektstyring, visuell profil og utvikling av av alle elementene til konferansen. Kristen Ulstein Mobil: e-post: (Holder fortiden til i Ghana, men treffes på mobil) Akershus fylkeskommune Fete typer har jobbet for Akershus fylkeskommune i åtte år. I 2010 utviklet vi ny visuell profil for AFK, som ble bygget opp rundt eksisterende fylkesvåpen. Siden har vi jobbet med implementering av denne profilen på en rekke flater. Vi har laget seks årsrapporter og en rekke andre rapporter og brosjyrer, utviklet design for Facebook, laget webbannere, merkantile elementer og skilt samt budskap og design til messeutstyr. Jan Ivar Bøe Mobil: e-post: jan.ivar.boe-fk.no

9 TILBUDET PRISESTIMATER 1. Responsiv nettsideløsning - Felles nettløsning for de tre aktørene, etter en forenklet prossess som beskrevet i prossesbekrivelse i punk 1. - Oppstartworkshop inkludert forarbeid og oppsummering i form av minirapport Kr Kjernesideworkshop: inkludert forarbeid og oppsummering i form av minirapport Kr Interaksjonsdesign Kr Wireframes m/godkjenning og justeringer: Kr Brukertest av wireframes m/analyse og justeringer: Kr Web-design, 5 maler Kr Implementering av maler Kr Testing Kr Øvrig møtevirksomhet og prosjektledelse: ca Kr Sum responsiv nettsideløsning for de tre aktørene estimert Kr Utvikling av logoer og grafisk profil FASE 1 Innledende arbeid Kr Oppstartsmøte - Gjennomgang av grunnmateriell - kartlegge behov og ambisjonsniva - Definisjon av målsettinger, og av betydning for visuelt utrykk FASE 2 Konseptutvikling/idéarbeid Kr Utarbeide visuelt konsept for profilen/profilene og samspillet mellom disse. - Avstemming av visuelt konsept med verdier og strategi FASE 3 Designutvikling Kr Videruvikling av logo for Oslo Cancer Cluster - Uvikling av logoer Innovasjonsparken og Inkubator - Uvikling av profilenes grunnelmenter (logobruk, typografi, fargepaletter, billedbruk, stil på Illustrasjoner/grafikk og infografikk) - Skisser på bruken av profilelementer på utvalgte kommunikasjonsflater (eksempelvis forside trykksak, annonse, forside powerpoint, visittkort, plakat) FASE 4 Ferdigstillelse/originaler av alle profilelementer for de tre aktørene ca Kr prisen på denne fasen er avhengig av hvor mange elementer som skal ferdigstilles FASE 5 Utarbeidelse og ferdigstilling av felles profilhåndbok for de 3 aktørene Kr Profilhånbok som pdf - Møter og prosjektadministrasjon ca Kr (faktureres etter påløpt) - Sum profilutvikling for de tre aktørene ca Kr Utvikle illustrasjoner - Pris på utvikling av én illustrasjon basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriell Kr Sum én illustrasjon Kr

10 4. Én powerpoint mal for de tre aktørene - Design av powerpointmal Kr Ønsker dere å programmere malen, med et låst oppsett, vil dette komme i tillegg (ca 6000,-) - Sum powerpointmal Kr Felles presentasjonsbrosjyre for de tre aktørene - Idé og designutvikling Kr Design og layout, 24 sider + 4 sider omslag Kr Møter og prosjektadministrasjon Kr Trykk 1000 eks 4 farger, omslag 250g silk, innmat 150 g. silk, stiftes Kr Sum brosjyre Kr Skilt ved byggeplassen - Design av byggeplasskilt med utgangspunk i den nye profilen Kr Produksjonsoppfølging og utarbeidelse av originaler for produksjon Kr PRODUKSJON: - Produsjon av skilt byggeplasstavle bestående av 2 paneler av 900x2000 mm Kr Montert på frittsående fundamenter (inkl montering og demontering) (Pris basert på graving i løs masse, gode festemuligheter og god tilkomst) - Stendere for underentrepenør 150x2000 mm, anslagsvis ca 5 stk. (kr. 2000, pr stk) ca. Kr Sum byggplasskilt ca. Kr Totalt prisestimat for jobber punkt 2 6 Kr Våre timepriser: Idé, design, rådgivning kr. 1100,- Layout, utarbeidelse, tekstutarbeidelse 1000,- Prosjektledelse 900,- Samtlige priser er oppgitt eks mva. Utgifter til eksterne innkjøp (eks. foto, trykking, produksjon, mediekjøp, bud) kommer i tillegg. TIDSPLAN Et profilprosjekt som beskrevet over vil typisk ha en tidsramme på 1,5 2 måneder Et webprosjekt som beskrevet over vil typisk ha en tidsramme på 2 3 måneder. Det vil være aktuelt og fordelaktig å jobbe med prosjektene parallelt, og vi kan starte prosjektet når dere ønsker.

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo

Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Utvikling av visuell profil FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utlevert, dato : 28. januar 2005 Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2011

KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSPROGRAM HØSTEN 2011 AUGUST - OKTOBER 2011 Dato Kurs Kursleder Pris Side 23.08 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 6 24.08 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu/Kenneth

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

KURSKATALOG NETTBASERT KOMMUNIKASJON HØSTEN 2013

KURSKATALOG NETTBASERT KOMMUNIKASJON HØSTEN 2013 KURSKATALOG NETTBASERT KOMMUNIKASJON HØSTEN 2013 VELKOMMEN TIL OSS! Webgruppen har lyse og moderne kurslokaler på gateplan et steinkast fra Oslo Sentralstasjon. Det er enkelt å komme til oss fra overalt

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 05 NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK - Informasjon, takk! Råd og tips om kommunikasjon i en anleggshverdag A p r i l 2 0 0 5 Norsk forening for fjellsprengningsteknikk Teknisk

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer