Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE"

Transkript

1 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA (FØR 32131) Sakstittel: DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN (FØR 32131) Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - DELINGOPPMÅLING AV EIENDOMMEN Fra: Adv. Harris DA Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: BO Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN (NYTT 14861) Dokumentbeskrivelse: SVAR - AD. OVERSITTELSE AV SAKSBEHANDLINGSTID - FAKTURA FOR DELINGSFORRETNING Fra: Amund Johan Bolstad Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPRETTING AV MATRIKKELENHET PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Fra: Nils Svensøy Aurskog Høland Utbyggingsselskap Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 286 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 286 Dokumentbeskrivelse: NYMERKING AV GRENSEPUNKT - EIENDOMMEN 286 Fra: Ingvild Elisabeth Knoph Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA

2 Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 F03 Sakstittel: TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRAL Dokumentbeskrivelse: RAPPORTERING PÅ TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRAL Fra: Helseavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN Fra: Sissel Ellingsen & Arne Engh Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 446 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE PÅ EIENDOMMEN 446 Dokumentbeskrivelse: UTSLIPPSTILLATELSE PÅ EIENDOMMEN 446 Fra: Randi Lillehol Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: BEKREFTELSE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: BE

3 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG ELDHUS PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: PÅVIST ULOVLIG TILTAK - OPPFØRING AV UTHUS FØR TILLATELSE FORELÅ - VARSEL OM OVERTREDELSESGEBYR Fra: Terje Thomassen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT OMSORGSARBEIDER ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IH

4 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE - ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT BJØRKELANGEN SKOLE OG SFO ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TILLEGG TIL ARBEIDSKONTRAKT - ENDRING AV ARBEIDSSTED ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MF Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: AVTALE OM TREFELLINGRYDDING Dokumentbeskrivelse: AVTALE OM TREFELLINGRYDDING Fra: Roy Nilsen og Anette N. Krøvel Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1411

5 Sakstittel: TILBYGG DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN 1411 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS HØYDEBESTEMMELSE I FOR TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN 1411 Fra: Anne Rebekka Øiseth Bøen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: TILBYGG BOLIG OG FRITTLIGGENDE HAGEBOD PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK TILBYGG BOLIG OG FRITTLIGGENDE HAGEBOD PÅ EIENDOMMEN Fra: Coralia Pencov Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYOPPFØRING AV LEILIGHETSBYGG PÅ EIENDOMMEN AURSKOG TERRASSE Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE I REGULERINGSPLAN FOR AURSKOG BRANNSTASJON Fra: Solvang Byggprosjekt AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: 1411 Arkivkode: 062 Sakstittel: INNSYNSBEGJÆRINGER 2014 Dokumentbeskrivelse: BER OM INNSYN I , , 236 Fra: Hjalmar Ottesen Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TIN

6 Arkivsaksnr: 1411 Arkivkode: 062 Sakstittel: INNSYNSBEGJÆRINGER 2014 Dokumentbeskrivelse: SVAR - BER OM INNSYN I , , 236 Fra: Hjalmar Ottesen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TIN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: IG PÅ HUS G1 PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM FERDIGATTEST PÅ EIENDOMMEN HUS G1 - MANGLENDE DOKUMENTASJON Fra: Bjørkelangen Boligutvikling Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG BIOFYRINGSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: ENDRING AV HØYDE PÅ UTSTYR - BIOFYRINGSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Fra: Aurskog Høland Bygdeservice SA Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: REKVISISJON AV KARTFORRETNING - EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: VEDR. GEBYR FOR GRENSEPUNKT FOR EIENDOMMEN Fra: Hemnes Eiendomsutvikling as Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA

7 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: -SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM BPA ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TJENESTETIDSBEKREFTELSE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: HB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: SØKNAD OM PÅSLIPPSAVTALE TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PÅSLIPPSAVTALE TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Fra: Norbak Bakeri Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: VH

8 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNING - AURSKOG LEGEKONTOR ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: WACVE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG ENEBOLIG MED SEKUNDÆRLEILIGHET OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - NYBYGG BOLIG OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN Fra: Idehus Østfoldbygg AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

9 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: SAKSN Sakstittel: 6 FASTE STILLINGER SOM SYKEPLEIEREHELSEFAGARBEIDER - HJEMMETJENESTEN BJØRKELANGEN P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TAKKER NEI TIL STILLING ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IH Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT AURSMOEN SKOLE OG SFO ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA

10 Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT AURSMOEN SKOLE OG SFO ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT LØKEN BARNEHAGE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BB Arkivsaksnr: Arkivkode: 613 &03 Sakstittel: ANMELDELSE - INNBRUDD PÅ RÅDHUSET ANMELDELSESNR OG Dokumentbeskrivelse: BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - INNBRUDD PÅ RÅDHUSET ANMELDELSESNR Fra: Romerike Politidistrikt Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIJ

11 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: IG PÅ HUS G1 PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST - HUS G1 PÅ EIENDOMMEN Fra: Ing. Bjørn Erik Hvidsten Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ TILBUD OM BARNEHAGEPLASS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBH Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: UTFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Fra: Tom Steinsvik Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1084 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 1084 Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 1084 Fra: Johan-Arthur Torp

12 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - AUR PRESTEGÅRD Fra: Siri Malerbakken Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: 440 A20 &58 Sakstittel: TILSYN BJØRKELANGEN SKOLE Dokumentbeskrivelse: TILSYN - BJØRKELANGEN SKOLE - VARSEL OM TVANGSMULKT Fra: Arbeidstilsynet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AGEN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: SEKSJONERING AV EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SEKSJONERING AV EIENDOMMEN RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Statens kartverk Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LLL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: KOMMUNAL BOLIG *************************

13 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ABB Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1962 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 1962 Dokumentbeskrivelse: RENSEANLEGG SOM ER SATT I DRIFT Fra: Kingspan Miljø AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1882 Sakstittel: TRUKKET - BRUBAKK PUMPESTASJON - EIENDOMMEN 1882 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD - BRUBAKK PUMPESTASJON Fra: Wm teknikk As Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 Sakstittel: KRITERIEDATA TIL INNTEKSSYSTEMET FOR KOMMUNENE 2015 Dokumentbeskrivelse: KRITERIEDATA TIL INNTEKSSYSTEMET FOR KOMMUNENE 2015 Fra: Kommunal- og moderniseringsdepartement Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIU Arkivsaksnr: Arkivkode: A10 ***

14 Sakstittel: MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA BARNEHAGELOVENS Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA BARNEHAGELOVENS ************************* Fra: Flatebyjordet barnehage Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: AFL Arkivsaksnr: Arkivkode: G21 Sakstittel: TILBUD OM INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNINGEN Dokumentbeskrivelse: AVTALE OM VEILEDET TJENESTE - VIKARLEGE ANE KLEVSTAD Fra: Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B 2 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: MBJ Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING

15 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - MUSIKKFESTIVALEN Fra: Shang Hai House Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: STARTLÅN ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STARTLÅN ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: STENAS Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNHENTING AV OPPLYSNINGER ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13

16 Dokumentbeskrivelse: INNHENTING AV OPPLYSNINGER ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HG Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: INNHENTING AV OPPLYSNINGER ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ANKR Arkivsaksnr: 1275 Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING ************************* Fra: Aurskog-Høland kommune Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: ANKR Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 407 og 4015 Sakstittel: RIVING AV BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN 407 OG 4015 Dokumentbeskrivelse: RIVING AV BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN 407 OG 4015 Fra: Ark. Atle Klungrehaug

17 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ HENVENDELSE MOTTATT 13. JULI 2014 Fra: Edel Anita Ruud Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG VEDBOD PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: NYBYGG VEDBOD PÅ EIENDOMMEN Fra: KTD vsylvei Holt Dok.type: N Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 826 Sakstittel: NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 826 Dokumentbeskrivelse: NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE PÅ EIENDOMMEN OMDISPONERING AV AREAL Fra: Lars Elgetun Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13

18 Dokumentbeskrivelse: ATTESTER OG VITNEMÅL ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BE Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2013 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2013 Fra: Etter adresselilste Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2014 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2014 Fra: Etter adresseliste Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2014 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2014 Fra: Kåre Skedsmo Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: K46 Sakstittel: RÅDYR 2014

19 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2014 Fra: Ole Kasper Næss Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2012 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2012 Fra: Etter Adresseliste Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2012 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR 2012 Fra: Ole Petter Hornås Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Sakstittel: RÅDYR 2012 Arkivkode: K46 Dokumentbeskrivelse: MELDING OM AT VALD UTGÅR Fra: Per Kristian Hagen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: K40 Sakstittel: BEVER Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR BEVER Fra: Etter adresseliste

20 Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: K40 Sakstittel: BEVER Dokumentbeskrivelse: FELLINGSTILLATELSE FOR BEVER Fra: Etter adresseliste Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1411 Sakstittel: TILBYGG DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN 1411 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVENS HØYDEBESTEMMELSE - TILBYGG DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN 1411 Fra: Anne Rebekka Øiseth Bøen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - QUIZ BJØRKELANGEN PENSJONISTFORENING Fra: Finn Mong Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1882 Sakstittel: TRUKKET - BRUBAKK PUMPESTASJON - EIENDOMMEN 1882 Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - SØKNAD - BRUBAKK PUMPESTASJON

21 Fra: Wm teknikk As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: L04 &41 Sakstittel: ANBUD - RIVING AV EIENDOM Dokumentbeskrivelse: OVERTAKELSESFORRETNING Fra: Aurskog-Høland Bygdeservice SA Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM Arkivsaksnr: Arkivkode: 046 *** Sakstittel: KONTRAKT GYLDENDAL - RETTSDATA 13 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: KONTRAKT GYLDENDAL - RETTSDATA Fra: Gyldendal Rettsdata Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: BER OM UTSETTELSE PÅ AVTALT OPPMÅLINGSFORRETNING Fra: Edel Anita Ruud Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 2 Ofl 25 og 13

22 Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ SØKNAD OM ATTFØRINGS-UFØREPENSJON ************************* Fra: KLP AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: SERVERINGSBEVILLING - CAFE ANNI, MOE Dokumentbeskrivelse: UTTALELSE TIL BEVILLINGSSØKER - CAFE ANNI, MOE Fra: Lensmannen i Aurskog-Høland Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: 611 Sakstittel: NYBYGG GARASJE PÅ EIENDOMMEN 3771 Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL OM ERKLÆRING I FORHOLD TIL PLASSERING AV GARASJE PÅ EIENDOMMEN 3771 Fra: TBA Gruppen AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: JIJ Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG IDRETTSHALL SØNDRE HØLAND - SHIUL - PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVARBREV - NYBYGG IDRETTSHALL SØNDRE HØLAND - SHIUL - PÅ EIENDOMMEN Fra: Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

23 Arkivsaksnr: Arkivkode: 233 F03 Sakstittel: TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV FRISKLIVSSENTRAL Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD FRISKLIVSSENTRALER 2014 OVER KAP 762 POST 60 Fra: Helseavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LUNSIW Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LWA Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 883 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 883 Dokumentbeskrivelse: SERVICEAVTALE BIOVAC MINIRENSEANLEGG - UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 883 Fra: Goodtech Environment AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: 243 D11 Sakstittel: SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØNDREHALLEN ANLEGGSNR Dokumentbeskrivelse: ENDREDE PLANDER - SØNDREHALLEN - IDRETTSFUNKSJONELL FORÅNDSGODKJENNING

24 Fra: Kulturdepartementet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: HOEEI Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 2 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON ************************* Fra: Statens Pensjonkasse Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: Q52 *** Sakstittel: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* 13 4 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: ARBEIDSKONTRAKTSOM TILKALLINGSVIKAR - SYKEPLEIER

25 ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: AML Arkivsaksnr: Arkivkode: M16 &01 Sakstittel: SERVICE GASSANLEGGUTSTYR - STORE LANGSJØ VB Dokumentbeskrivelse: UTFØRT SERVICE PÅ GASSANLEGG - STORE LANGSJØ VB Fra: AGA AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GCN Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1364 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 1364 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 1364 Fra: Ewy Halseth Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: X65 *** Sakstittel: DRIFTSSTØTTE 2013, Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: UTBETALING AV DRIFTSSTØTTE 2. HALVÅR 2014 Fra: ASVO Bjørkelangen AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LWA Arkivsaksnr: Arkivkode: A39 Sakstittel: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - AVTALER

26 Dokumentbeskrivelse: AVTALE MED FOREDRAGSHOLDERKUNSTNER I FORBINDELSE MED OPPLEGG PÅ AUR PRESTEGÅRD PÅ 8.TRINN-DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - AVTALER Fra: Camilla Løhren Chmiel Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: GVA Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: BARNEMAPPE ************************* B Unntatt off, jf. ofl 13 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OPPAD Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1442 Sakstittel: NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES Fra: Bygg Prosjekt As Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1442 Sakstittel: NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES Dokumentbeskrivelse: OVERSENELSE FOR UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON - NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES

27 Fra: Akershus fylkeskommune Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG BIOFYRINGSANLEGG PÅ EIENDOMMEN Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ENDRING - ØKNING AV GESIMS- OG MØNEHØYDE Fra: ING. Bjørn Erik Hvidsten Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG TERRASSE OG OVERBYGG PÅ EISISTERENDE TERRASSE Dokumentbeskrivelse: BRANNSKILLE MOT NABO Fra: Tømrer Kai Buer Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1442 Sakstittel: NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE FOR UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON - NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR EIENDOMMEN HALSNES Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: 210

28 Sakstittel: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2013 Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 TIL FYLKESMANNEN Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: AKN Arkivsaksnr: Arkivkode: U63 Sakstittel: BEVILLINGSGEBYR RAPPORTERING 2013 Dokumentbeskrivelse: BEVILLINGSGEBYR SKJENKESTEDENE Fra: Dok.type: N Løpenr: Datert: Saksbehandler: DL Arkivsaksnr: Arkivkode: Q52 *** Sakstittel: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* 13 Ofl 13 Dokumentbeskrivelse: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ************************* Fra: ********* Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: IIE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: NYBYGG TERRASSE OG OVERBYGG PÅ EISISTERENDE TERRASSE Dokumentbeskrivelse: TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG TERRASSE OG OVERBYGG PÅ EISISTERENDE TERRASSE Fra: Monica Iversen Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE

29 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 1364 Sakstittel: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 1364 Dokumentbeskrivelse: UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN 1364 Fra: Ewy Halseth Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: TSY Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE - ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: AVVIKLING AV FORELDREPERMISJON ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: LØNN Arkivsaksnr: Arkivkode: ***** ****************************** Sakstittel: PERSONALMAPPE ************************* P 4 Ofl 25 og 13 Dokumentbeskrivelse: TIDSBEGRENSET ARBEIDSKONTRAKT ASSISTENT LØKEN BARNEHAGE ************************* Fra: ********* Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: BB

30 Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 633 Sakstittel: RIVING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN 633 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RIVING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN 633 Fra: Mario Jorge Lopes De Matos Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KBE Arkivsaksnr: Arkivkode: GA 2192 Sakstittel: OPPFØRING AV STØTTEMUR PÅ EIENDOMMEN 2192 Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV STØTTEMUR PÅ EIENDOMMEN 2192 Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus - juridisk avdeling Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: KHA Arkivsaksnr: Arkivkode: K02 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Dokumentbeskrivelse: HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Fra: Miljødirektoratet Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: OCØ Arkivsaksnr: Arkivkode: 673 &41 Sakstittel: ANBUD - FYRINGSOLJE Dokumentbeskrivelse: KONKURRANSEGRUNNLAG - ANBUD - FYRINGSOLJE Fra: Doffin.no Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM

31 Arkivsaksnr: Arkivkode: 673 *** Sakstittel: ANBUD - FYRINGSOLJE Dokumentbeskrivelse: TILBUD - ANBUD - FYRINGSOLJE Fra: Olje og Energi Senteret AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM Arkivsaksnr: Arkivkode: GA Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN (NYTT 73435) Dokumentbeskrivelse: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN Fra: Øyvind Ransberg Bjørkelangen Boligutvikling AS Dok.type: U Løpenr: Datert: Saksbehandler: WESMAN Arkivsaksnr: Arkivkode: 673 *** Sakstittel: ANBUD - FYRINGSOLJE Dokumentbeskrivelse: TILBUD 2 - ANBUD - FYRINGSOLJE Fra: Statoil Fuel & Retail Norge AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM Arkivsaksnr: Arkivkode: 673 *** Sakstittel: ANBUD - FYRINGSOLJE Dokumentbeskrivelse: TILBUD 3 - ANBUD - FYRINGSOLJE Fra: Esso Energi AS Dok.type: I Løpenr: Datert: Saksbehandler: NTM Arkivsaksnr: Arkivkode: 673 &41

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer