Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:"

Transkript

1 Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips og henvendelser 3 Brukertest av Rød Knapp på ulike nettsteder 3 Barnevakten: Sammen mot digital mobbing! 4 Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? 6 Interessante domsavsigelser 8 E-postadresse til forumet 11 Medlemmer av Dialogforum Kripos 11 Vi benytter anledningen til å ønske våre faste lesere en riktig god jul og alt godt for neste år! Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos Politiet har egne kontaktpersoner i alle 27 politidistrikt for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Disse er nå med i dialogforumet vårt, og mottar nyhetsbrevet. Det gir oss enda større grunn til å oppfordre til mer dialog i forumet; spørsmål, artikler eller forslag dere har til temaer vil kunne nå svært mange med innflytelse på barn og unges sikkerhet. Bruk muligheten! Et viktig aspekt i bekjempelse av internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn er å vite hva som er fakta. Vi begynte i forrige nummer å presentere aktuell forskning, og fortsetter denne gang med et sammendrag av Nova rapporten Seksuelle krenkelser via nettet, hvor stort er problemet?, et bidrag fra Redd Barna. Viktige funn er blant annet at de fleste barn og unge ikke opplever seksuelle krenkelser på nett, og at de som er utsatt ofte har spesielle kjennetegn. Det sammenfaller med internasjonal forskning, som vil bli referert i senere nyhetsbrev. Antall tips har vært synkende gjennom året, mens antall besøkende på tips.kripos.no har en svak økning i 3. kvartal. Vi er usikre på om tipstilbudet vårt når ut til det brede lag av barn og unge, og ønsker en større dugnadsånd på dette feltet. Til stadighet omgjøres tips til straffesaker, og kriminelle blir stoppet. Men noen ganger hjelper det ikke engang med pågripelse. Vår aller første Rød Knapp sak har nå gjentatt seg selv ved at samme gjerningsmann igjen er pågrepet for liknende forhold. En dreining i barn og unges adferd på nett går i retning av å bruke skolenes datamaskiner til å sende ut sjikanøse meldinger til og om andre personer. Avsenderne benytter ofte falskt navn og e-poster. Opplevd anonymitet på Internett tøyer tydeligvis grensene for hva veldig mange tillater seg, både av sjikane og risikoadferd.

2 Den første Rød Knapp saken gjentar seg Den røde knappen har gjennom sitt første driftsår gitt en rekke gode resultater. Resultatene ser politiet i form av god etterretningsinformasjon til bruk i sitt videre arbeid i tillegg til de straffesakene som blir opprettet på bakgrunn av enkelttips. Den første straffesaken lot ikke vente på seg etter etableringen av rød knapp høsten Kripos mottok en rekke konkrete tips fra flere tjenesteleverandører og enkelte av disse pekte i samme retning mot Østfold. Tipsene gikk i korthet ut på at en person aktivt forsøkte å rekruttere yngre jenter til frekke fotoseanser mot betaling. Han henvendte seg i hovedsak til jenter i aldersspennet år. På bakgrunn av tipsenes konkrete innhold og antall ble det besluttet at Kripos startet etterforskning av saken. Vedkommende ble sporet på nettet og identifisert som en mann i begynnelsen av 30-årene fra Østfold. I begynnelsen av november ble saken oversendt Østfold politidistrikt, og mannen ble pågrepet like etter. Et stort antall bilder/filmer inneholdende seksuelle overgrep mot barn ble beslaglagt. Det viste seg heldigvis at man ikke fant holdepunkter for at vedkommende selv hadde utført fysiske overgrep. Saken venter på å komme opp for domstolen. Ett år etter denne pågripelsen, dukket det brått opp enkelte tips som man dro kjensel på. Det viste seg da at den samme personen var i gang på ny. Denne gang med nyinnkjøpt datautstyr, men med samme nettadresser og oppførsel som tidligere. Ny straffesak ble opprettet, og vedkommende ble pågrepet på ny for få uker siden. Datautstyret ble beslaglagt, og nytt straffbart materiale ble avdekket. Den nye saken blir tillagt sakskomplekset når saken kommer opp i retten. Status på tips 3.kv.09 Tredje kvartal 2009 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 586 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 360 Rasistiske ytringer på Internett: 98 Menneskehandel: 37 Generelle spørsmål: 91 Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips siden 4. september Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Ca 50 % av tipsene ble vurdert nøyere. 2

3 Trender i tips og henvendelser Hittil i 4. kvartal 2009 (medio desember) har vi besøkende og 630 tips og henvendelser. Figuren viser antall besøk på tips.kripos.no per måned. henvendelse som var krenkende. I utgangsposisjon krenkende melding skulle vedkommende finne den røde knappen hvis det var mulig, og vurdere plasseringen. Her er nettstedene og vurderingene vi fikk. Vi presiserer at innspillene om tiltak er sitater fra brukertesten. Windows Live Messenger Det finnes en rund knapp med et utropstegn nede på hovedsiden hvor man finner påloggede venner. Det var kjent fra presseomtale at dette var en link til den røde knappen, hvis ikke ville det vært svært vanskelig å tenke seg. Knapper plassert der blir aldri tittet på. Ideelt sett skulle den vanlige røde knappen vært plassert inne i hvert samtalevindu, øverst til høyre. Knappen kommer og går, det vil si at den forsvinner av og til og det er fare for at den ikke er der når du trenger den. Medio desember: Antall besøk på tips.kripos.no har en svak økning. Når det gjelder innhold i tipsene, ser vi de samme hovedtrekkene som sist, men unntak av det siste punktet som er nytt: Sjikane ( brukt ukvemsord om person ) Flere tips om ulovlig innhold Eldre menn vil møte yngre jenter Tidligere kjærester truer med å legge ut nakenbilder av jenter Mobbing Barn og unge bruker skolens PC for å sende ut slibrige meldinger til / om personer og/eller meldinger med falskt navn Brukertest av Rød Knapp på ulike nettsteder Kripos har bedt ungdom om å teste noen selvvalgte nettsteder med tanke på å rapportere uønskede seksuelle tilnærmelser til oss via den røde knappen. Instruksen var at det pågikk en samtale eller kom en Facebook Her var det ikke mulig å finne noen rød knapp (Det stemmer at det ikke finnes, red.anm.). Knappen burde ha vært på Home da mye av Facebook går ut på å oppdatere Home siden. Chatter på Facebook utvikler seg oftest videre på Messenger var påstanden. Facebook ville vært et fint sted for informasjon om tips.kripos.no, en boks på siden kan være nyttig. (Gruppen tips.kripos.no på Facebook ble ikke kommentert, red.anm). Biip Biip har tydelig en knapp litt ned på forsiden. Denne er god! Det kom forslag om å legge Kripos til som venn på alle brukerne automatisk. (Biip har den røde knappen plassert også inne i alle samtalevinduer, red. adm) Nettby Tilbakemeldingen var at Nettby ikke har noen rød knapp, men det korrigerte vi. Etter et nytt forsøk kom denne tilbakemeldingen: Nettby har knappen under Hjelp. Hjelp på slike sider er ikke brukt som med jeg trenger hjelp, men som jeg lurer på hvordan jeg bruker Nettby. Postkasse på Nettby er der hvor bare 3

4 du kan lese meldingene. På gjestebok kan alle lese. Derfor vil de verste tilfellene komme til postkassen og man trenger derfor en synlig knapp der. Det er også en idé å spørre Nettby om de kan sende ut en mail ang. knappen. Her kan det også stå kortfattet info med henvisning til tips.kripos.no Barnevakten: Sammen mot digital mobbing! Den ideelle organisasjonen Barnevakten utøver betydelig innsats for å bekjempe digital mobbing blant barn og unge i Norge. Skrevet av Øystein Samnøen, leder av Barnevakten. Norwegians a connected people Norske barn og unge er meget aktive brukere av digitale medier. 86 prosent av barn og unge har egen mobiltelefon. Nær 100 % av norske tenåringer bruker MSN, blant 11-åringene har tallet passert 80 % viser tall fra Medietilsynet og Telenor. 1 av 3 norske tolvåringer har opprettet egen profil på Facebook (Synovate 2009). Økende bruk økende utfordringer Parallelt med økende bruk ser vi økning i mobbing, trakassering og trusler. En utfordring med mobbingen på nett og mobil er at det fort blir usynlig for foreldre, lærere og andre voksne ressurspersoner som omgir dem. Internett og mobil blir fort en arena der voksne har lite innsyn og innsikt. Unges opplevelse av online justis Mange barn og unge unnlater å fortelle foreldre om ubehagelige opplevelser på nettet. Årsaker kan være at de selv føler skyld, synes det har vært med på er flaut, kanskje har man vært delaktig selv eller er redd for at foreldrene reduserer tilgangen til nett eller mobil. Mange unge vil hevde at dersom man blir såret av kommentarer eller hendelser på nettet er det man selv som har et problem, ikke den som skrev meldingen. Vi ser en utfordring ved denne filosofien da den fører til en temmelig overfladisk og røff kultur. Innunder dette kommer også en erfaringsmessig bred oppfatning av at den som er med på leken må tåle steken. Mange unge vil eksempelvis tenke at dersom man har deltatt i seksuelt relaterte ordvekslinger eller handlinger på nett, har man selv helt eller delvis skyld dersom det går over streken. Barn og unges kunnskaper om trygg bruk øker, likevel velger de tidvis å utsette seg for potensiell fare. Unges egeneksponering og selvseksualisering på nett er eksempler på dette, jf og Et annet ferskt eksempel er unge jenter i Buskerud som med vitende og vilje legger inn den såkalte trusemannen inn på sin venneliste på Facebook. Fakta om digital mobbing i Norge I følge undersøkelser fra 2008 gjennomført av Medietilsynet blant et representativt utvalg av barn og unge mellom 8 og 18 år, har 14 % brukt internett til å sende hatefulle meldinger. 15 % har mottatt truende meldinger på mobilen og 8 % har blitt ertet og plaget. Av disse viste bare en av tre meldingen til foreldre, og for 4 % var trakasseringen så alvorlig at de gikk til politiet. 23 % har opplevd at bilder og videoer av dem selv er sendt videre via mobil uten at de har gitt tillatelse. Hele 16 prosent har mottatt nakenbilder på mobilen. 15 % har mottatt meldinger på internett som har plaget eller skremt dem. Av disse har bare 19 % fortalt det til en voksen, mens 10 % kontaktet politiet. 4

5 23 % har opplevd at bilder og videoer er publisert uten deres tillatelse. 27 % av de som bruker Internett har opplevd å få uønskede seksuelle kommentarer. Halvparten av åringene har mottatt slike kommentarer. 20 % av norske foreldre med barn mellom 5 og 17 år sier at de har hatt behov for å sperre barnas mobil for SMS og MMS fra bestemte nummer. Tallene viser en klar økning i digital mobbing siden Undersøkelsene viser også at omfanget av mobbing og trakassering øker kraftig i løpet av tenårene. Ovennevnte tall er gjennomsnitt av aldersgruppene. Kilder: Telenor, MMI, og Trygg brukundersøkelsen 2008 Henvendelser til Barnevakten Barnevaktens mottar ukentlig henvendelser fra lærere eller skoleledere som ønsker råd til håndtering av saker og gjerne besøk av foredragsholder. Vi mottar også henvendelser fra foreldre som søker råd om hvordan de bør håndtere situasjoner de eller barna deres er havnet i. Barnevaktens foredragsarbeid Barnevakten har et nettverk av frivillige foredragsholdere og gjennom disse tilbyr organisasjonen foredrag for både elever, lærere og foreldre over store deler av landet sør for Steinkjer. Organisasjonen tilbyr også foredrag ved fagkonferanser og underviser jevnlig både advokater og personell innen politiet relatert til digital mobbing og seksuell utprøving på nett. Barnevaktens foredrag er svært visuelle og inneholder mange eksempler på ulike former for mobbing og trakassering på nett og mobil. Undervisningsmateriellet er utarbeidet og kvalitetssikret av staben i Barnevakten i samarbeid med representanter fra bl.a. politi, konfliktrådet og tingrett Barnevakten har samarbeidet med advokat Audun Samnøen for å utrede hva norsk lovgivning sier om de mest vanlige tilfellene: Ryktespredning, trusler, ærekrenkelser, identitetstyveri og publisering av bilder uten samtykke. Både elever, lærere og foreldre uttrykker at det er svært nyttig å lære mer om dette. Brede samarbeid Flere kommuner inngår avtaler med Barnevakten om langsiktig samarbeid og besøk av samtlige skoler for å styrke trygg bruk av nett og mobil samt felles innsats mot mobbing. Samarbeid mellom barn, foreldre, skolen, offentlige og kommersielle aktører er avgjørende for å lykkes. Flere steder samarbeider vi med skole og politi i våre foredrag, eksempelvis ved at Barnevakten holder foredrag, og representant fra politi avslutter med å fortelle om deres lokale tilbud, tiltak og erfaringer. Ressursmateriell for politiet Barnevakten har utarbeidet undervisningsverktøy relatert til digital mobbing som personell innen politiet kan benytte, eksempelvis ved undervisning for elever og foreldre. Materiellet er utviklet i samarbeidet med politirepresentanter for forebyggende arbeid ovenfor barn og ungdom. CD-rom kan bestilles ved å kontakte Barnevakten via eller telefon Bruk hue-kampanjen Barnevakten samarbeider med Telenor, Røde Kors og Medietilsynet om turneen Bruk hue, en kampanje om digital mobbing. Høsten 2009 besøkte vi 50 ungdomsskoler og møtte til sammen elever mellom 13 og 16 år, deres lærere samt ca foreldre. I løpet av 2010 vil vi besøke 100 ungdomsskoler med denne kampanjen. I tillegg vil foredragsholdere fra Kids and Media besøke ca 200 barne- og ungdomsskoler. Tilbakemeldingene basert på intervjuer av deltakere på Bruk hue kampanjen er overveldende. 96 % av elevene lærte at de som mobber kan bli straffet. 75 % svarte at de lærte mye av 5

6 dette. 96 % lærte om konsekvenser for mobbeofrene. 97 % av lærerne lærte at de som mobber kan bli straffet. 70 % svarte at de lærte mye av dette. 98 % av foreldrene lærte at de som mobber kan bli straffet. 81 % svarte at de lærte mye av dette. Tilbakemeldingene viser at både lærere, elever og foreldre har stor nytte av å økt forståelse for juridiske aspekter ved digital mobbing. Fakta om Barnevakten: Barnevakten er en ideell organisasjon som gir informasjon og råd om barn og unges bruk av digitale medier. Organisasjonens fundament er FN s Barnekonvensjon som sier at barn har rett til å uttrykke seg, rett til å bruke mediene og samtidig krav på beskyttelse mot skadelig informasjon. Organisasjonen gir informasjon på tvers av religiøst og politisk grunnlag og finansieres i hovedsak gjennom gaver fra foreldre. Barnevakten jobber med å bygge opp tilsvarende arbeid I Storbritannia og Danmark. Nettside: Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? Helle Suseg, Anne Skevik Grødem, Kirsti Valset og Svein Mossige NOVA Rapport 16/08 Sammendrag ved Kaja Hegg, Redd Barna Rapporten handler om omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep via nettet og er skrevet på oppdrag for Redd Barna. Spørsmålene i rapporten, dreier seg om hendelser fra det å bli gjenstand for seksuell oppmerksomhet på nettet til det å via nettet bli presset eller tvunget til sex. Når rapporten bruker begrepet seksuell pågåenhet, rommer dette hele spekteret av seksuelle hendelser. Innenfor denne rammen belyser rapporten tre sentrale problemstillinger: (1) Hvor mange barn og unge opplever mobbing på mobiltelefonen og seksuell pågåenhet / seksuelle krenkelser på internett? (2) Hvor mange barn og unge møter personer de har møtt på internett, ansikt til ansikt, og hvor mange av disse møtene ender i overgrep? (3) Opplever alle ungdommer seksuell pågåenhet / seksuelle krenkelser på internett i samme grad, eller er noen grupper mer eksponerte enn andre? Tilsvarende, har ungdom som treffer nettkontakter, fysisk bestemte kjennetegn? Rapporten inneholder resultater fra LUVOundersøkelsen (Longitudinell undersøkelse om vold og overgrep) som ble gjennomført som en selvrapporteringsstudie blant 7033 avgangselever i videregående skole i Denne rapporten presenterer og drøfter den delen av LUVO-materialet som omhandler omfanget av mobbing og seksuell pågåenhet fra andre eller seksuelle krenkelser formidlet gjennom mobiltelefon og internett. Rapporten konkluderer med at de fleste ungdommene ikke opplever de fenomenene vi studerer: få forteller om mobbing via mobiltelefon, flertallet har aldri opplevd seksuelle tilnærmelser på internett, og de fleste oppgir ikke kontaktinformasjon og treffer ikke nettkontakter fysisk. Likevel finner vi et stort mindretall som har opplevd ulike former for seksuell pågåenhet på internett. Når vi ser på hvem som opplever slike ting, finner vi at disse ungdommene kjennetegnes av en rekke faktorer som tyder på at de ofte har en generelt problematisk livssituasjon. Dette danner grunnlaget for forslagene til tiltak rettet mot ungdom generelt og risikogrupper spesielt. Sjikane på mobiltelefon og seksuell pågåenhet på internett 6

7 Relativt få av ungdommene i undersøkelsen har blitt mobbet eller trakassert på SMS eller blitt offer for rykter på internett. Jenter er mer utsatte for slike ting enn det gutter er, og det vanligste er å ha blitt mobbet på SMS. Andelene som innrømmer å ha utsatt andre for mobbing eller sjikane på SMS eller internett, er enda lavere, og overstiger ikke 2-3 prosent. Gutter innrømmer slik aktivitet noe oftere enn det jenter gjør. Mange, særlig unge jenter, opplever å få tilbud av seksuell art på internett. Mer enn 40 prosent av jentene har opplevd å bli oppfordret til å sende sexy bilder av seg selv, en av fire har fått tilbud om å ha sex, og nesten like mange har blitt krenket av grovt seksuelt språk. Seks prosent av jentene har fått tilbud om penger eller gaver for sex. For hver av disse indikatorene er jenter to til tre ganger mer utsatte enn guttene. Samlet sett har 38 prosent av respondentene i denne undersøkelsen fått en eller annen form for seksuell henvendelse på internett en eller annen gang: 24 prosent av guttene og 48 prosent av jentene. Å oppgi kontaktinformasjon Litt under halvparten av respondentene hadde gitt mailadressen sin til en person de kun hadde møtt på internett. Omtrent hver tredje hadde oppgitt telefonnummer. Gutter er noe mer tilbøyelige enn jenter til å oppgi kontaktinformasjon, men forskjellen er svært liten. Forskjeller mellom grupper Ungdom som har et dårlig forhold til foreldrene sine, og ungdom som flere ganger har sett en eller begge foreldrene beruset, forteller langt oftere om opplevelser med seksuell pågåenhet eller om seksuelle krenkelser på internett enn andre. Det samme gjelder ungdom som opplever familieøkonomien som dårlig. De som oppgir at de har få eller ingen venner, har også høyere risiko for å oppleve seksuell pågåenhet på internett. Ungdom som har en homofil eller bifil orientering, opplever langt oftere seksuell pågåenhet på internett enn heterofil ungdom. Dette gjelder begge kjønn, men utslagene er særlig sterke for gutter. I tillegg øker de følgende karakteristikaene ved ungdommene sjansen for at de har opplevd pågående seksuelle henvendelser på internett: tidlig alkoholdebut, tidlig seksuell debut, det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep, nedsatt funksjonsevne. Ansikt-til-ansikt-møter med nettkontakter 35 prosent av guttene og 26 prosent av jentene har fysisk møtt noen «offline» som de først ble kjent med på nettet. De aller fleste av disse har også oppgitt kontaktinformasjon til nettbekjentskaper. Under fem prosent av slike fysiske møter ender i en eller annen form for seksuell sjikane eller overgrep. Det vanligste i undersøkelsen - som 4,6 prosent av jentene og 1,8 prosent av guttene har opplevd - er at nettvennen forsøker å overtale ungdommen de møter til å ha sex. 1,5 prosent av jentene og 0,7 prosent av guttene har opplevd å bli presset eller truet til sex i forbindelse med et møte med en nettkontakt. Overgriperne i disse sammenhengene er som regel nettkontakter fra chattekanaler. De er oftest annen ungdom, sjeldnere fullvoksne personer. Forskjeller mellom grupper med hensyn til fysiske møter Langt flere homofile, lesbiske og bifile enn heterofile ungdommer har møtt nettkontakter ansikt-til-ansikt. Også ungdom med nedsatt funksjonsevne gjennomfører slike møter oftere enn andre. De som rapporterer om negative foreldrerelasjoner treffer kontakter fra nettet oftere enn andre offline. Jenter som har få venner utenfor nettet, treffer oftere kontakter fra nettet offline enn andre. 7

8 De samme faktorene som virker inn på sjansen for å oppleve seksuell pågåenhet på internett, påvirker sannsynligheten for at ungdom møter nettkontakter: dårlige forhold til foreldrene, det å ha sett mor og/eller far beruset, dårlig familieøkonomi. For jenter er det også høyere andel blant de som debuterte tidlig med sex og alkohol, og blant de som har vært utsatt for seksuelle overgrep, som møter nettkontakter fysisk. Betydningen av disse faktorene for gutter er mer tvetydig, men trekker i samme retning. Forslag til forebyggende arbeid Rapporten foreslår blant annet følgende tiltak; En viktig målsetting for forebyggende arbeid må være å bevisstgjøre ungdom om utfordringer ved nettatferd. Slikt arbeidet er kommet i gang, men må stadig videreutvikles. Det må oppdateres i takt med økt bruk av internett, og influeres av barn og unges egne erfaringer og vurderinger av hva slags tiltak som kan være hensiktsmessige. Rapporten anbefaler også at det etableres terapeutiske tilbud overfor barn og unge som allerede har negative erfaringer med krenkelser eller overgrep knyttet til internett. Det anbefales også at nettsamfunn ansvarliggjøres gjennom at administratorer/moderator ved hvert enkelt nettsted får et særlig ansvar for å følge med på den aktiviteten som foregår, og registrere aktivitet som kan tyde på at bestemte aktører oppsøker barn og ungdom med sikte på seksuell utnytting. Interessante domsavsigelser Her gjengis kort innholdet fra tre nye dommer som gjelder internettrelaterte seksuallovbrudd mot barn. Den ene viser både produksjon, besittelse og fare for spredning av materialet gjennom fildeling, de to andre er kun rene besittelsessaker. Den første dommen er fra Hålogaland lagmannsrett, avsagt den 29. oktober Saken omfattet også seksuell omgang med barn under 10 år forhold han ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten for. Den 20 år gamle mannen ble imidlertid domfelt for å ha tatt 19 bilder av underlivet til sitt søskenbarn på 7 ½ år med sin mobiltelefon. I tillegg ble det funnet 1909 bilder og 182 filmer som fremstiller barn i seksuell positur, barn i seksuell omgang med voksne og /eller andre barn og/eller barn i seksuell omgang med dyr. Tiltalte forklarte selv at dette var lastet ned fra internett over flere år. Tiltaltes datamaskin hadde programvare for fildeling og programvaren Bearflix var aktiv ved beslag av tiltaltes datamaskin. På denne måten gjorde han innholdet tilgjengelig for andre. Han hadde også 67 bilder av barn i seksuell positur lagret på sin mobiltelefon. De momentene som retten går gjennom viser at følgende er avgjørende for utmåling av straffens lengde; mengden av stoff (antall bilder/filmer etc.), grovheten i skildringene, barnas alder, varigheten av besittelsen og eventuell distribusjon av materialet til andre. Dette er i tråd med Høyesteretts praksis gjennom flere avgjørelser. (I Rt s.1187 der beslaget omfattet 7000 bilder og 191 videosnutter av til dels særlig grov karakter og aktiviteten strakk seg over 3 år, ble straffen satt til fengsel i 7 måneder hvorav 5 betinget som følge av tilståelse og langt tidsforløp). I denne saken finner lagmannsretten at produksjonen av de 19 bildene veier tungt og vurderes som særdeles alvorlig og svært identitetskrenkende. Det forelå også en klar spredningsfare i og med at bildene var lagret på domfeltes harddisk og at han hadde fildelingsprogram på sin datamaskin. Retten sier videre at spredning av barneporno er et alvorlig samfunnsproblem og de allmennpreventive hensyn veier tungt. Også 8

9 individualpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon i disse sakene. Retten finner at en fengselstraff på 8 måneder hvorav 3 gjøres betinget er en passende straff. Den betingede delen begrunnes i domfeltes lave alder (under 18 år da noen av forholdene fant sted), tiltaltes delvise tilståelse og at saken har tatt noe tid gjennom rettsapparatet. Statsadvokatens påstand var fengsel i 10 måneder. Hvis man sammenlikner denne dommen med Høyesteretts avgjørelse som vist til over (Rt s. 1187) er denne noe strengere, særlig med tanke på at det er mye mindre bilde/ video materiale vi står overfor. Det er som retten selv er inne på - selve produksjonen av bilder kombinert med det tillitsbruddet og krenkelsen overfor niesen, bidrar til å høyne straffen. Det kan også nevnes at domfelte ble idømt erstatning til fornærmede for å ha hatt seksuell omgang med henne. Selv om han ble frikjent for dette forholdet av lagmannsretten finner den allikevel at det er en klar sannsynlighetsovervekt (som altså ikke er tilstrekkelig for domfellelse etter straffeloven) for at fornærmede har vært utsatt for seksuell krenkelse i form av seksuell omgang. Beløpet ble satt til kr. Merk at i skrivende stund er det uvisst om denne er anket videre til Høyesterett. Den neste dommen er fra Gulating lagmannsrett av 6. februar 2009 og gjelder besittelse av 15 filmer med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, herunder orale og/eller vaginale samleier mellom voksne menn og barn i års alder. En tidligere ustraffet mann ble domfelt i tingretten for uaktsom besittelse, saken ble anket til lagmannsretten av begge parter. De aktuelle filmene ble beslaglagt på domfeltes pc. Det var ikke mulig å identifisere de fornærmede. Domfelte hevdet at aktørene i filmmaterialet alle var 18 år eller eldre, og at de ikke fremstod som yngre enn 18 år. Retten la vekt på at filmene i seg selv ga skinn av å vise seksualiserte fremstillinger av barn gjennom virkemidlene musefletter, speiderpikeuniformer og at de fysisk sett var små sammenholdt med de voksne som ble tilfredstilt. Filene var lagret på pc merket tenåringer. Retten finner det ikke tvilsomt at et klart flertall av aktørene i filmene fremstår som barn under 18 år. Politiet har estimert at de befinner seg i aldersgruppen år. Lagmannsretten finner at dette er treffende. Lagmannsretten konkluderer videre med at nedlastingen, klassifiseringen og lagringen viser at dette var en bevisst handling og kommer i motsetning til tingretten frem til at han skal dømmes for forsettlig overtredelse av strl. 204a. Når det gjelder straffutmåling anfører retten at muligheten for fortjeneste for de som står bak denne type overgrep må peke i skjerpende retning. I tillegg representerer materialet til dels grove overgrep mot og utnyttelse av underårige. Dette fører til at sterke samfunnshensyn og allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldene. Man må søke å bekjempe denne type kriminalitet, og et viktig virkemiddel er å fjerne markedet. Tiltalte er én som etterspør den ulovlige varen og er dermed med på å opprettholde et marked og indirekte bidrar til å fremme industrien. Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken og straffen ble satt til fengsel i 90 dager hvorav 30 gjøres betinget. Den siste dommen er fra Haugaland tingrett, avsagt den 2. desember En mann ble dømt til 6 måneders ubetinget fengsel for overtredelse av strl. 204a første ledd bokstav a, for å ha innført, vært i besittelse av, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Straffeutmålingen gis følgende begrunnelse: Vedr. straffeutmålingen: Tiltalte er ikke straffedømt tidligere i Norge og det er heller ikke opplyst at han er straffedømt i utlandet. Han domfelles nå for besittelse av en stor mengde barnepornografisk materiale 9

10 med bilder og 599 filmer. Dette er en samling som han har bygget opp over ca. 10 år. En mindre deler av dette er av relativt grov karakter og viser seksuell aktivitet som inkluderer orale, vaginale og anale samleier, sædavgang i munn/over ansikt o.l. Det foreligger ingen mistanke om at tiltalte har videreformidlet barnepornografisk materiale og herunder bidratt til en spredning av dette. Retten finner bevist at tiltalte ved to anledninger har kjøpt barnepornografi. Seksuelle krenkelser mot barn er et stort samfunnsmessig problem, som der må reageres strengt på. Den som opptrer som samler av slikt materiale er med på å opprettholde en etterspørsel etter slikt, noe som igjen fører til fortsatte krenkelser. Særlig når der betales for slikt materiale blir det en drivkraft i f.t. nye overgrep. I formildende retning vektlegges at tiltalte har avgitt en tilståelse i anledning saken, og således bidratt til en prosessøkonomisk gunstig avvikling av saken. Han har helt fra pågripelsen vært samarbeidsvillig og bidratt på en positiv måte for å få saken opp og avgjort. Hålogaland lagmannsrett med nr. LH I den saken ble en person dømt til 8 måneders fengsel for å ha vært i besittelse av et noe større materiale (940 filmer og bilder) enn i vår sak. Imidlertid var intet av det materialet kjøpt av gjerningsmannen, men utelukkende lastet ned fra åpne kanaler. I den saken var der og gått ca. 2 år fra etterforskning startet til at dom falt, uten at lagmannsretten fant å kunne tillegge dette noen vekt. Det ble vist til at etterforskningen hadde vært ressurskrevende ut fra størrelsen på det beslaglagte materialet. Videre må der tillegges en viss betydning at saken har blitt relativt gammel før den har kommet opp for retten. Dette skyldes dels en langvarig etterforskning, at tiltalte har vært utilgjengelig i en periode høsten 2008-våren 2009 og berammingstiden i retten. Saken kom inn til retten i juni Det har gått like over 2 år fra når etterforskningen startet med pågripelse og beslag av/hos tiltalte og til dom nå faller. Aktor har nedlagt påstand om 6 måneders fengsel. Av den foreliggende rettspraksis fremgår det at hovedregelen er ubetinget fengsel i disse sakene. Retten finner videre at fengsel i 6 måneder i dette tilfellet er passende og finner herunder veiledning i dom avsagt av 10

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

DATALAGRINGSDIREKTIVET - HØRINGSSVAR FRA KRIPOS

DATALAGRINGSDIREKTIVET - HØRINGSSVAR FRA KRIPOS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09/585-HK 201000096/4 12.04.10 DATALAGRINGSDIREKTIVET - HØRINGSSVAR FRA KRIPOS Innledning Innføring av Datalagringsdirektivet

Detaljer

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no Oppdragsrapport nr. 5-2010 Ingrid Kjørstad, Ragnhild Brusdal og Siv Elin Ånestad Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 5 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne kunnskap om begrepet menneskehandel («trafficking in persons»/«human trafficking») i forbindelse

Detaljer

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko Executive Summary Finansiert av DAPHNE III, Den europeiske kommisjon 1 Innhold: 1. Bakgrunn 2. Partnere

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN

01/11. Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen UTEKONTAKTEN I BERGEN 01/11 Menn som selger seksuelle tjenester En kartleggingsrapport om mennene, markedet og hjelpetilbudene i Bergen Rapporten er skrevet av Camilla Fonnes Haaland UTEKONTAKTEN I BERGEN MENN SOM SELGER SEKSUELLE

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer