Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013"

Transkript

1 Vekstlandet vekstlandet TRENGER dyktige mennesker i BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! rekruttering Omdømmebygging markedsføring

2 VI SKAL SYNLIGGJØRE DIN virksomhet I VEKSTLANDET Vår region er et av de viktigste lokomotivene i norsk næringsliv. Samtidig er kampen om de kloke hodene hard. For å lykkes i konkurransen om de kloke hodene må vi synliggjøre våre vekstnæringer og vekstbedrifter på en mer offensiv måte slik at flere mennesker med ambisjoner og høy kompetanse ønsker å komme til oss. Derfor har vi valgt å kalle satsingen Vekstlandet. Vekstlandet er et felles løft fra kommuner og næringsliv i Bergensregionen. Et hovedpartnerskap med Vekstlandet og Norges største rekrutteringskampanje gir din virksomhet unike muligheter. Den overordnede målsettingen er å synliggjøre det varierte næringslivet i Bergensregionen. Gjennom kampanjen legger vi vekt på at den enkelte virksomhet kommer tydelig frem i møte med de beste hodene. Hvorfor delta i kampanjen? Felles innsats der hele regionen løfter i lag gir en stor kampanje og økt oppmerksomhet Helhetlig og strukturert kampanje i flere kanaler Langsiktig satsing over flere år Målrettet mot spesifikk målgruppe Konkrete endringsmål som tallfestes med utgangspunkt i en nullpunktundersøkelse Grunnfinansieringen er dekket av offentlige midler Totalbudsjett på millioner Første kampanjeperiode: MARS TIL NOVEMBER Målgruppe: år I Bergensregionen og resten av Norge Norskspråklige internasjonalt Kandidater med noen års erfaring Nyutdannede Fagarbeidere Høyt utdannet kompetansearbeidskraft Dette får du igjen som hovedpartner Endelig avklaring av alle tiltakene i kampanjen vil skje når alle hovedpartnerne er på plass. Dermed kan det fremdeles komme til nye tiltak og hovedpartnerne som går inn har også mulighet til å påvirke retning og innhold for de ulike tiltakene. 1. Bli synlig på vekstlandet.no Vekstlandet.no blir den viktigste portal for synliggjøring av regionens prioriterte næringer og utvalgte vekstbedrifter. Som hovedpartner blir du meget godt synlig på Vekstlandet.no. Et hovedpartnerskap innebærer: Logo på flere sentrale steder på vekstlandet.no inklusiv på forsiden. Egen side hvor virksomheten, utvalgte ansatte og nøkkelinformasjon presenteres. Profilering av utvalgte ansatte, i tekst og video. Mulighet for dialog gjennom sosiale medier med disse utvalgte ansatte og virksomheten. Profilering av virksomhetens ledige stillinger i dag og i fremtiden og muligheter for å søke på stillingene. Dette kan gjøres blant annet gjennom et samarbeid med finn.no Din logo

3 2. AKTIV DIALOG OG TILSTEDEVÆRELSE I SOSIALE MEDIER Siden dette er en kampanje rettet mot dem mellom 23 og 35 år, er sosiale medier en viktig bit. Vi er alt i ferd med å bli aktive på Twitter, Facebook og skal etter hvert etablere oss i flere kanaler. Vi skal opprette en toveis kommunikasjon og hjelpe hovedpartnerne til å kommunisere effektivt og målrettet med potensielle arbeidstakere. 3. reklame Annonser i trykte og digitale medier: lokalt, regionalt og nasjonalt. Bannere og reklameplakater på strategisk utvalgte steder i forbindelse med de ulike arrangementene. Din logo

4 Foto: ole Magnus Rapp i media 4. I MEDIA Norske byer kjemper om arbeidskraften Vise frem Vekstbedrifter og Vekstpersoner i nasjonale Aftenposten og lokale medier. Morgen. Publisert på trykk Profil: Norge, Vekstlandet. Øystein Kløvstad Langberg. Side: 2,3. Utarbeide og lansere Vekstlandetrapport med fokus på fakta om regionen og næringsliv. Mange norske regioner opplever en akutt mangel Bergensregionen kjører nå i gang en stor kampanje for å fylle ubesatte stillinger. De satser over 10 mill. kroner Allerede på lenge kvalifisert før kampanjen er arbeidskraft, lansert og konkurransen for å lokke til seg nye arbeidstagere. overfor målgruppen, har vi hatt nærmere Norske byer 400 oppslag hardner i media til til. en verdi Norske langt over byer og regioner svir av kjemper to millioner kroner regnet i annonseverdi. om arbeidskraften millioner for å gjøre seg sexy for arbeidstagerne. 2 Økonomi torsdag 29. november 2012 Eldar Hagenes (f.v.), John Einar Rein og Markus Strand jobber med å ferdigstille en svivel for oljeproduksjon på Framo Engineerings avdeling på Horsøy i Askøy kommune. En svivel brukes i flytende produksjonssystemer. Foto: Ørjan Deisz Aftenposten 29. november 2012: 4 sider om Vekstlandet. Eksempel på mulig presseoppslag som representerer en verdi på flere hundretusen kroner målt i annonseverdi. torsdag 29. november 2012 Økonomi 3 MEDIER Annonsevekst på nett i oktober Norske medier solgte annonser på nett for 233 millioner annonsekronene, og dette for nesten to tredjedeler av kroner i oktober. Det er en segmentet holdt seg ganske oppgang på 6 prosent fra oktober i fjor. 1 prosent. flatt med en økning på bare Både bil- og eiendomsannonser vokser markant, mens flere annonsører ser verdien Vi ser heldigvis at flere og «annet»-posten har størst av langsiktighet i sine digitale vekst, med en økning på hele investeringer, sier Ben Christensen i Amedia. Han mener 48 prosent, viser tall fra Mediebedriftene (MBL). Samtidig også at omsetningsveksten utgjør dette en svært liten del er høyere, fordi blant annet av totalen. mobil og web-tv ikke er med Merkevareannonser står i tallene. (NTB) -Kampen om arbeidskraften er tøff, men vi mener Framo Engineering har mye interessant å tilby. Vi jobber med verdensledende teknologi, sier Maj Britt Kolle, HR-sjef i Framo Engineering. Det bergensbaserte selskapet som leverer utstyr til oljebransjen, trenger 270 nye ansatte i. Det betyr at staben skal økes med 50 prosent det kommende året. Mange av de nyansatte vil være ingeniører. -Det er særlig utfordrende å finne sivilingeniører med noen års erfaring. Bergensregionen har fantastisk mange muligheter, og det må vi bli flinkere til å vise frem, sier Kolle. 5. Rekrutteringsbase 5000 profiler på linkedin Selskapet er ett av mange i bergensområdet som trenger flere folk. Undersøkelser utført blant 406 bedrifter i regionen anslår at så mye som nye stillinger skal fylles neste år. Tilgang til en rekrutteringsbase med potensielle arbeidstakere, både erfarne og nyutdannede. Gjennom LinkedIn skal vi opprette Flyr en 1600 CV-database til Bergen som tilgjengelig for hovedpartnerne. Vi skal engasjere målgruppene med en rekke aktiviteter. Målet er å få inn CV-er fra potensielle arbeidstakere. Denne uken kjørte Business Region Bergen i gang en stor rekrutteringskampanje for å tiltrekke seg nye mennesker. Bak initiativet, som er døpt «Vekstlandet», står 20 kommuner i Bergensområdet i tillegg til Hordaland fylkeskommune og en rekke organisasjoner og næringsråd i regionen. Sammen med lokale bedrifter er målet å gjennomføre «Norges største rekrutteringskampanje noensinne». 6. ARRANGEMENTER Deltakelse og profilering på alle arrangementer i regi av Vekstlandet: Stand og deltakelse på Vekstlandets egen karrieredagdag ved NTNU i Trondheim 13. februar -Vi har vært for dårlige til å vise frem hvilke muligheter som finnes her. Det eksisterer en del myter om Bergen, som for eksempel at det ikke finnes interessante jobber her. Disse ønsker vi å avkrefte, sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Bergen. Profilering på ulike karrieredager i Bergen Studentarrangement i Bergen medio april i samarbeid med Springbrett Nor-Shipping Oslo primo juni i samarbeid med Maritime Bergen Vekstlandet i Oslo ultimo september Stand og deltakelse på Offshore Technology Days (OTD) Young Professionals. Norges største rekrutterings arrangement innen oljebransjen oktober i Stavanger. JOBB Øystein KlØvstad langberg Oslo/bergen/askøy Mange norske regioner opplever en akutt mangel på kvalifisert arbeidskraft, og konkurransen hardner til. Norske byer og regioner svir Maj Britt Kolle, HR-sjef i Framo av millioner for å gjøre seg Engineering, jakter nye ansatte. sexy for arbeidstagerne. Kampen om arbeidskraften er tøff, men vi mener Framo Engineering har mye interessant å tilby. Vi jobber med verdensledende teknologi, sier Maj Britt Kolle, HRsjef i Framo Engineering. Det bergensbaserte selskapet som leverer utstyr til oljebransjen, trenger 270 nye ansatte i. Det betyr at staben skal økes med 50 Tone Hartvedt i Business Region prosent det kommende året. Mange av de nyansatte vil være inge- Bergen vil bruke mill. på å vinne kampen om arbeidskraften. niører. Det er særlig utfordrende å at det ikke finnes interessante jobber her. Disse ønsker vi å avkrefte, finne sivilingeniører med noen års erfaring. Bergensregionen har sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Ber- fantastisk mange muligheter, og det må vi bli flinkere til å vise frem, gen. sier Kolle. Kampanjen skal bruke sosiale Selskapet er ett av mange i bergensområdet som trenger flere arbeidstagere. Ved å sende inn medier til å nå ut til potensielle folk. Undersøkelser utført blant CV gjennom det sosiale nettverket LinkedIn, skal 800 nordmenn 406 bedrifter i regionen anslår at så mye som nye stillinger bli kvalifisert og flydd til Bergen i skal fylles neste år. april for å møte bedriftene i kampanjen. Alle får lov til å ta med seg Flyr 1600 til Bergen sin partner, og deltagerne skal få Denne uken kjørte Business Region Bergen i gang en stor rekrut- opplevelser fra Bergensregio- presentert jobbmuligheter og teringskampanje for å tiltrekke nen. Det planlegges blant annet seg nye mennesker. Bak initiativet, som er døpt «Vekstlandet», med partnerbedriftene. en storstilt festaften i Grieghallen står 20 kommuner i Bergens-området i tillegg til Hordaland fylkes- kamp om å tiltrekke seg attrak- Regionene kjemper en tøff kommune og en rekke organisasjoner og næringsråd i regionen. kampanjen tror vi at vi vil vinne. tiv arbeidskraft, men med denne Sammen med lokale bedrifter Høydepunktet kommer når vi er målet å gjennomføre «Norges samler 1600 mennesker i Grieghallen neste år. største rekrutteringskampanje noensinne». Er det verdt å bruke Vi har vært for dårlige til å vise millioner på dette? frem hvilke muligheter som finnes her. Det eksisterer en del my- og å være synlig. Mange andre re- Det koster å drive kampanje ter om Bergen, som for eksempel gioner kjører nå slike kampanjer. Fakta Kampanjer Bergen «Vekstlandet» Et samarbeid mellom 20 kommuner, fylkeskommune og næringsliv i bergensområdet. Samlet betaler kommunene og fylkeskommunen 5,7 mill. kroner, så skal næringslivet betale resten. Målet er en samlet kampanje på mellom 10 og 15 mill. kroner. Formålet med kampanjen er at flere skal få øynene opp for bergensregionen, karrièremuligheter og næringslivet som finnes der. Fakta Bodø «Extreme City Makeover» Startet for en måned siden og koster 3 mill. kroner. Målet er å øke tilflyttingen og markedsføre byen. Drammen «Omdømmeprosjekt Drammen» Har foregått siden 2005, og målet er å bedre Drammens omdømme, øke tilflyttingen og øke antallet næringsetableringer. Prisen er 3,5 4 mill. kroner pr. år. Er et samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det gjør det enda viktigere for Bergensregionen å vise seg frem, sier Hartvedt. Ekstrem forvandling i Bodø Bodø, Tromsø, Kristiansund, Drammen og Stavanger er eksempler på byer som har eller har hatt ulike kampanjer og tiltak for å få tiltrekke seg folk. Tromsø tilbyr nyutdannede lærere og helsearbeidere kroner i bonus om de vil flytte til byen og jobbe i kommunen i to år. Bodø gjennomfø- Kristiansund «Running Girl» Gikk i 2010 og hadde som mål å få flere til å flytte til regionen. Prisen er ukjent. Stavanger «Omdømmeprosjektet» Foregikk i Skulle fremstille stavangerregionen som åpen, energisk og nyskapende. I dag jobbes det med å gjøre regionen synlig utover Norges grenser for å tiltrekke seg arbeidskraft. rer for tiden kampanjen «Extreme City Makeover». Denne vil foregå i fem år og er en videreføring av omdømmeprosjektet vårt som heter «Bodø i vinden». Kampanjens målsetting er å få rekruttert flere folk til Bodø, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy (H). En rekke filmer er blitt laget til kampanjen som har en pris på 3 millioner kroner og er et spleiselag mellom kommune og næringsliv. Jeg er helt overbevist om at det er verdt å bruke penger på dette. Det gir hele byen positiv oppmerksomhet, sier ordføreren. Kristiansund avsluttet en kampanje kalt «Running Girl» i Målet var å få flere til å komme hit og jobbe og bo, men «Running Girl» sprang ut i ingenting. Kampanjen ble rett og slett for dyr til at vi kunne fortsette, sier Per Kristian Øyen, ordfører (Ap) i Kristiansund. Kommunen har i dag en egen omdømmekomité og kan komme med nye kampanjer i fremtiden. Vi mangler kompetent arbeidskraft i olje- og gassnæringen og må være med i kampen, sier Øyen. Tviler på byenes kampanjer Jeg har liten tro på at rekrutteringskampanjer virker miljøet som finnes i Oslo og i store, per, mangler begge det brede by- særlig godt, sier BI-professor attraktive, utenlandske byer som Torger Reve. London, sier Reve. Han hadde hatt mer tro på rekrutteringskampanjer om de henvend- Han har forsket på hva som gjør regioner og byer attraktive. te seg til utlandet. Særlig er det viktig med et solid Hva betyr dette for Norge? og mangfoldig arbeidsmarked. Folk Det er vanskelig å svare på, men vil kunne bytte jobb uten å måtte jeg skjønner at ordførere er nødt bytte bolig. Av norske byer står Oslo til å tenke på sin egen by. Jeg ville i en særstilling på dette området, imidlertid hatt mer tro på rekrutteringskampanjer hvis målet var å og ingen kampanjer kan gjøre noe med det. Du flytter ikke på grunn skaffe flinke folk fra utlandet. av en reklame eller fordi noen inviterer deg på middag eller på kon- og reklamekampanjer kan ha noe Reve tror omdømmeprosjekter sert, sier Reve. for seg hvis de kombineres med andre, faktiske endringer. Han mener likevel mellomstore byer kan lykkes. Drammen har klart å endre sitt Byer med spesialiserte miljøer omdømme, men det er fordi byen kan vinne innen enkeltsektorer. Ålesund klarer å rekruttere innen ma- renset elven, pusset opp byen og har gjort mange andre tiltak. De har ritim næring og Stavanger innen lagt om trafikken. Nå fungerer byen olje. Men i skjønnhetskonkurransen som norske regioner som en magnet på arbeidskraft. utkjem- Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet, og Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (LnG). FInnMaRk Produksjonen i gang igjen på Melkøya Gassproduksjonen på reservestrømforsyning, og Melkøya nord for Hammerfest var i går tilbake til det og strøm fra eksternt nett både egen kraftproduksjon normale, etter å ha vært måtte stenges av. stengt i over en uke. Statoils Snøhvit-produksjon utgjør rundt fat Anlegget ble midlertidig stengt etter et strømutfall oljeekvivalenter pr. dag. Uten 19. november. Det skjedde installasjoner på havoverflaten føres naturgass til land og under vedlikeholdsarbeid på anleggets batteribaserte kjøles ned på Melkøya. (NTB) E-post Ring oss tips oss! TapER I LuDo Langt frem til Ludo-seier I morgen skal mobilgründer mobilsatsing i Thailand skal Idar Vollvik etter planen møte være med på å skape dårlig sine medaksjonærer i selskapet Ludo Group. Det blir nep- For å finansiere tapene har stemning blant aksjonærene. pe en lystig forsamling. Ifølge Finansavisen tapte Ludo penger gjennom utstedelse Ludo Group hentet inn mer Group 63 millioner kroner av nye aksjer. etter en omsetning på 109 Ved utgangen av fjoråret hadde Ludo-gruppen en millioner kroner i fjor, viser de sterkt forsinkede regnskapene for har også engasjert seg i salg gjeld på 75 mill. kr. Selskapet Manglende fremdrift i en av parkdresser. SkaTTELISTER Ny H&M-arving på Sveriges skattetopp Sveriges største personlige skattebetaler er ikke lenger H&M-arving Stefan Persson, men hans søster Lottie Tham (bildet), skriver avisen Expressen. Stefan Persson skal ha flyttet verdier inn i et investeringsselskap og dermed kuttet sin skatteregning med 700 millioner svenske kroner. 63 år gamle Tham topper nå listen over Sveriges høyeste inntekter, med 545 millioner svenske kroner. Hun er datter av H&M-grunnlegger Erling Persson. Nummer to på Expressens skatteliste er Nycomed-entreprenør Håkan Björklund, som hadde en oppgitt inntekt på 461 millioner kroner i fjor. Måns Hultman, som står bak IT-selskapet Qliktech har innrapportert nesten 413 millioner svenske kroner. Kampanjen skal bruke sosiale medier til å nå ut til potensielle arbeidstagere. Ved å sende inn CV gjennom det sosiale nettverket LinkedIn, skal 800 nordmenn bli kvalifisert og flydd til Bergen i april for å møte bedriftene i kampanjen. Alle får lov til å ta med seg sin partner, og deltagerne skal få presentert jobbmuligheter og opplevelser fra Bergensregionen. Det planlegges blant annet en storstilt festaften i Grieghallen med partnerbedriftene. -Regionene kjemper en tøff kamp om å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, men med denne kampanjen tror vi at vi vil vinne. Høydepunktet kommer når vi samler 1600 mennesker i Grieghallen neste år. -Er det verdt å bruke millioner på dette? -Det koster å drive kampanje og å være synlig. Mange andre regioner kjører nå slike kampanjer. Det gjør det enda viktigere for Bergensregionen å vise seg frem, sier Hartvedt. Ekstrem forvandling i Bodø Bodø, Tromsø, Kristiansund, Drammen og Stavanger er eksempler på byer som har eller har hatt ulike kampanjer og tiltak for å få tiltrekke seg folk. Tromsø tilbyr nyutdannede lærere og helsearbeidere kroner i bonus om de vil flytte til byen og jobbe i kommunen i to år. Bodø gjennomfører for tiden kampanjen «Extreme City Makeover». Side 2 av 3

5 7. PROFILPAKKE SOM SYNES Din virksomhet får gjennom partnersamarbeidet tilgang til å bruke Vekstlandet.no logoen og profilelementene. Du kan derfor benytte aktivt at din virksomhet er en vekstbedrift, enten det er på egne hjemmesider, Facebooksider, Twitter, YouTube, i brosjyrerer, stands eller lignende. I tillegg får hovedpartnerne: Eget banner som kan brukes til synlig profilering av virksomheten, spesielt i forbindelse med lansering av kampanjen. Plass i Vekstlands-lauget: rådgivende partnergruppe for kampanjen. HVORDAN BLI EN DEL AV VEKSTLANDET FØRSTE KAMPANJEPERIODE JANUAR-OKTOBER hovedpartnerpakke Fullverdig partnerdeltakelse inkluderer sterk synlighet av virksomheten i absolutt ALLE tiltak i kampanjen. Se punkt foran. Omdømmebygging Markedsføring Rekruttering og kontinuerlig tilgang på kompetent arbeidskraft Kr eks. mva * * Utgifter til reise og opphold for eventuelle potensielle kandidater som inviteres til Vekstlandet, samt egne utgifter til reise og opphold i forbindelse med arrangement i regi av Vekstlandet kommer i tillegg. NB! Virksomheter som går inn og satser i Vekstlandet fra første kampanjeperiode i, vil få rabatt ert deltakelse hvis de beslutter å være med videre på Vekstlandet-satsingen i 2014 og PARTNERPAKKER Partner Vekstlandet i Oslo Kr eks. mva* Bedriftene får vist seg frem i Oslo-regionen og profilert seg mot et stort arbeidsmarked. Regionen får vist frem viktige næringsklynger. Virksomhetene som deltar og Vekstlandet blir synlig i nasjonale medier. Dette skjer i Oslo: Seminar Delseminarer/parallelsesjoner med fokus på de ulike næringsklyngene Partnerbedriftene får også mulighet til å profilere seg med stands Matchmaking/speed-intervjuer med aktuelle kandidater Underholdning og enkel servering om kvelden med fokus på mingling og aktiv dialog Partner studentarrangement i Bergen Kr eks. mva* Vise karrieremuligheter i Bergensregionen Virksomhetene får profilert seg mot bergensstudentene. Regionen får vist frem viktige næringsklynger. Virksomhetene som deltar og Vekstlandet blir synlig i regionale og nasjonale medier. Dette skjer i Bergen: Seminar Delseminarer/parallelsesjoner med fokus på de ulike næringsklyngene Workshops og aktiv dialog med studentene Muligheter for å lansere tema for master- og bacheloroppgaver Partnerbedriftene får også mulighet til å profilere seg med stands Matchmaking/speed-intervjuer med aktuelle kandidater Underholdning og enkel servering om kvedlen med fokus på mingling og aktiv dialog Partner studentarrangement i Bergen og Vekstlandet i Oslo Kr eks. mva*

6 vi er med! Det Norske Veritas ser på Vekstlandet som et felles løft som kan bidra til å løse rekrutteringsutfordringene. Selskapet opplever sterk vekst og trenger dyktige ingeniører med erfaring fra maritim olje- og gassindustri. - For oss er det en bransjeutfordring som vi ikke løser hver for oss, men i felleskap. Vi må søke nye måter å rekruttere på og vi må synliggjøre de spennende oppgavene og mulighetene regionen har å tilby for potensielle søkere. Arbeidsmarkedet må bygges nær verdiskapningen som er her på vestkysten. Økt rekruttering til bransjen vil gi langsiktige fordeler for alle, sier Marita Scott, HoS i Det Norske Veritas (DNV). DNV er primært på jakt etter ingeniører på master- og bachelornivå, med minimum syv års erfaring fra maritim, olje og gass-industri. I dag leverer DNV tjenester for mer enn 150 milliarder årlig og næringen er i sterk vekst, spesielt innenfor olje- og gassnæringene der Vestlandet er dominerende innen drift og vedlikehold. - Vi i Bergen har et stort behov for rekruttering - bare på vårt kontor på Laksevåg har vi ansatt 20 hittil i år. Men hele bransjen har midlertid stor turnover, noe som gir en høy etterspørsel av arbeidskraft. - I en bransje der vi jobber for å sikre liv, eiendeler og miljø, kreves høy kompetanse fra alle ansatte. Om bransjen ikke klarer å rekruttere rett kompetanse vil kvaliteten forringes, noe som påvirker hele bransjens konkurranseevne, avslutter Marita Scott. Endelig går vi sammen om å synliggjøre Bergensregionen» sier Marita Scott i Det Norske Veritas, en hovedpartner i Vekstlandet-satsingen. FAKTA DET NORSKE VERITAS Det Norske Veritas er en uavhengig stiftelse som arbeider med sertifisering, klassifikasjon, verifikasjon, risikostyring og teknisk rådgivning til de maritime næringene og olje- og gass-selskaper verden over. DNV bidrar og med kompetanse inn i andres prosjekter og har flere sjøvannslabratorier i Bergen som understøtter de tekniske tjenestene. I Bergen har selskapet 150 ansatte, på verdensbasis ansatte med 300 kontorer i 100 land. Marita Scott, HoS Det Norske Veritas Større effekt av å stå sammen KCA Deutag er ny hovedpartner i Vekstlandet. De ønsker å være med på å løfte frem regionen og gjøre seg selv kjent som en attraktiv arbeidsgiver. skryte av oss selv og hvor flinke folk vi har! For vi vet vi kan tilby spennende oppgaver i et dynamisk og godt arbeidsmiljø. Vi er et stort selskap som jobber med lange kontrakter. Vi ønsker folk som har lyst til å være hos oss. - Grunnen til at vi er med er todelt. Det er viktig å være med fordi vi ønsker å synligjøre virksomheten vår både i og utenfor regionen. Vi et stort anerkjent internasjonalt selskap som for nordmenn flest er ukjent. Vi driver lite markedsføring i Norge, derfor ble felleskampanjen Vekstlandet løsningen for oss. Den andre årsaken er at vi sammen med andre har anledning til å løfte regionen og dra nytte av et samarbeid, sier Katrine Selvik, Kommunikasjonsrådgiver i KCA Deutag Drilling Norge AS Hun forteller at selskapet som i tillegg til sin kjernevirksomhet innen drilling og vedlikehold, har en betydelig ingeniør avdeling RDS, og en salg og utleie avdeling i vekst. For tiden har vi behov for flere medarbeidere på grunn av to nye storkontrakter. - Vi må med andre ord styrke ingeniøravdelingen, men trenger og folk med bla. bakgrunn innen økonomi, lager og vedlikehold. KCA Deutag Norge har som mål å bli den mest anerkjente leverandør av bore- og ingeniørtjenester på norsk sokkel. En rekruttering av dyktige fagarbeidere vil kunne være med å nå målsettingen. - Vårt mål er at kampanjen vil gjøre oss mer synlige og at vi på den måten tiltrekker oss ny, kvalifisert arbeidskraft. Det er nå vi har anledning til å GODT MILJØ: Arbeidskarer fra KCA Deutag på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen FAKTA KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS KCA Deutags kjernevirksomhet i Norge er boring og ingeniørtjenester. Selskapet har 1000 ansatte, 800 offshore, 200 på land. Hovedkontoret ligger på Espehaugen i Bergen. KCA Deutag opererer per i dag 9 aktive strenger (operasjoner) på Gullfaks, Oseberg og Kvitebjørn-feltet og på Ringhorne for Exxonmobil. Selskapet har vært etablert i Bergen siden 2005 da det overtok Prosafe Drilling Services. Deres internasjonale hovedkontoret ligger i Aberdeen, Skottland.

7 KAMPANJEPLAN Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Vekstlandet.no Finn.no Bannere Sosiale medier Annonser PR aktiviteter Rekrutteringsbase Rekrutteringsdag NTNU Studentarrangement Bergen Nor-Shipping Oslo Vekstlandet i Oslo OTD Young Professionals Avslutning Evaluering For en presentasjon av Vekstlandet-kampanjen og hvordan din virksomhet kan bli en hovedpartner, ta kontakt med: Andreas Totland M Prosjektsekretariat Business Region Bergen Strandgaten 6, NO-5013 Bergen - Tobby Sander Tomassen Markedssjef T M Tone Hartvedt Kommunikasjonssjef T M Oppdatert informasjon om Vekstlandet-kampanjen finner du på vekstlandet.no Vi står sammen om dette prosjektet: Visittkort Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune IBOX AS

IKKE. Det finnes ikke spennende jobber utenfor Oslo BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER

IKKE. Det finnes ikke spennende jobber utenfor Oslo BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER Det finnes ikke spennende jobber utenfor Oslo IKKE vekstlandet TRENGER dyktige mennesker i BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! rekruttering Omdømmebygging markedsføring VI SKAL SYNLIGGJØRE

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Utkast til kampanjeplan. Vi forandrer verden. En nyhetsdrevet kampanje for Norges mest nyskapende region

Utkast til kampanjeplan. Vi forandrer verden. En nyhetsdrevet kampanje for Norges mest nyskapende region Utkast til kampanjeplan Vi forandrer verden En nyhetsdrevet kampanje for Norges mest nyskapende region Sammendrag til Regionrådet 20. september av rapport fra for-forprosjektet 15. august 2013 Kampanje

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 5589/08 Løpenr.16138/08 Ark.nr. 402. Saksbehandler: Turid Lie ADALIA FILM AS - TILBUD OM FILM PÅ REKRUTTERINGS- OG PROFILERINGSKANAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen FINN JOBB Agenda: Annonsering på print og nett Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen Hvordan lage gode stillingsannonser Attention Interest Desire Action Hva gjør andre

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Mediepresentasjon 2015

Mediepresentasjon 2015 Mediepresentasjon 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Skape engasjement for teknologi Abonnent

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Verdiskapningsinitiativet

Verdiskapningsinitiativet Legge til rette for at Vestfold beholder, utvikler og vinner frem i konkurransen om virksomheter og arbeidsplasser som gir høy verdiskaping: Eksisterende og potensielle Vestfoldvirksomheter. Formidle relevante

Detaljer

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013

Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Statusrapport Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2013 Handlingsplanen ble vedtatt i Bystyret 260613 sak 145-13, med følgende merknader Merknad 1. Bergensprogrammet fortsette arbeidet med en aktiv

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR.

Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Hvorfor flytte og hvorfor bli boende? Blikk på Bergens-regionen. Hordaland fylkeskommune, 24.6.2014. Kjetil Sørlie, NIBR. Tre tema Flytting i det lange løp et hovedbilde Livsfaseperspektiv: Blikk på fasen

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi?

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? «HVA ER SITUASJONEN..?» Side 2 YRKESFREKVENS. INTERNASJONAL SAMMENLIGNING. 16 ÅR 64 ÅR. BEGGE KJØNN Side 3 Per 1.1 2014 er det i Rogaland

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Business Region Bergen ble tildelt følgende midler fra Hordaland fylkeskommune for 2013: Prosjekter 2.401.000,- Drift 2.563.000,-

Business Region Bergen ble tildelt følgende midler fra Hordaland fylkeskommune for 2013: Prosjekter 2.401.000,- Drift 2.563.000,- 19.juni 2014 Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga v/ Siri Hanson Post: PB 7900 5020 Bergen Rapportering på bruk av tilskudd for Business Region Bergen i 2013 Viser til tildelingsbrev datert 19.mars

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Case-studie annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Behov: INVENTAS ønsket å teste ut en merkevarebyggende kampanje med mulighet for nye kunderelasjoner. DESEMBER 2014 Vår problemstilling: Hvordan

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Flerkulturell sikkerhetsforsta else

Flerkulturell sikkerhetsforsta else Flerkulturell sikkerhetsforsta else Er det en risikofaktor? Hvordan na frem med sikkerhetstenkning? Diskriminering 1 Dagens mangfold Minoriteter på landsbasis 15,3 % I noen byer er den minoritetsbefolkningen

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Oppsummering oktober 2013 Antall saker totalt: 17 Antall saker TV: 1 Antall saker papir: 4 Antall saker nett: 11 Antall oppslag riksmedier:

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer