Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013"

Transkript

1 Vekstlandet vekstlandet TRENGER dyktige mennesker i BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! rekruttering Omdømmebygging markedsføring

2 VI SKAL SYNLIGGJØRE DIN virksomhet I VEKSTLANDET Vår region er et av de viktigste lokomotivene i norsk næringsliv. Samtidig er kampen om de kloke hodene hard. For å lykkes i konkurransen om de kloke hodene må vi synliggjøre våre vekstnæringer og vekstbedrifter på en mer offensiv måte slik at flere mennesker med ambisjoner og høy kompetanse ønsker å komme til oss. Derfor har vi valgt å kalle satsingen Vekstlandet. Vekstlandet er et felles løft fra kommuner og næringsliv i Bergensregionen. Et hovedpartnerskap med Vekstlandet og Norges største rekrutteringskampanje gir din virksomhet unike muligheter. Den overordnede målsettingen er å synliggjøre det varierte næringslivet i Bergensregionen. Gjennom kampanjen legger vi vekt på at den enkelte virksomhet kommer tydelig frem i møte med de beste hodene. Hvorfor delta i kampanjen? Felles innsats der hele regionen løfter i lag gir en stor kampanje og økt oppmerksomhet Helhetlig og strukturert kampanje i flere kanaler Langsiktig satsing over flere år Målrettet mot spesifikk målgruppe Konkrete endringsmål som tallfestes med utgangspunkt i en nullpunktundersøkelse Grunnfinansieringen er dekket av offentlige midler Totalbudsjett på millioner Første kampanjeperiode: MARS TIL NOVEMBER Målgruppe: år I Bergensregionen og resten av Norge Norskspråklige internasjonalt Kandidater med noen års erfaring Nyutdannede Fagarbeidere Høyt utdannet kompetansearbeidskraft Dette får du igjen som hovedpartner Endelig avklaring av alle tiltakene i kampanjen vil skje når alle hovedpartnerne er på plass. Dermed kan det fremdeles komme til nye tiltak og hovedpartnerne som går inn har også mulighet til å påvirke retning og innhold for de ulike tiltakene. 1. Bli synlig på vekstlandet.no Vekstlandet.no blir den viktigste portal for synliggjøring av regionens prioriterte næringer og utvalgte vekstbedrifter. Som hovedpartner blir du meget godt synlig på Vekstlandet.no. Et hovedpartnerskap innebærer: Logo på flere sentrale steder på vekstlandet.no inklusiv på forsiden. Egen side hvor virksomheten, utvalgte ansatte og nøkkelinformasjon presenteres. Profilering av utvalgte ansatte, i tekst og video. Mulighet for dialog gjennom sosiale medier med disse utvalgte ansatte og virksomheten. Profilering av virksomhetens ledige stillinger i dag og i fremtiden og muligheter for å søke på stillingene. Dette kan gjøres blant annet gjennom et samarbeid med finn.no Din logo

3 2. AKTIV DIALOG OG TILSTEDEVÆRELSE I SOSIALE MEDIER Siden dette er en kampanje rettet mot dem mellom 23 og 35 år, er sosiale medier en viktig bit. Vi er alt i ferd med å bli aktive på Twitter, Facebook og skal etter hvert etablere oss i flere kanaler. Vi skal opprette en toveis kommunikasjon og hjelpe hovedpartnerne til å kommunisere effektivt og målrettet med potensielle arbeidstakere. 3. reklame Annonser i trykte og digitale medier: lokalt, regionalt og nasjonalt. Bannere og reklameplakater på strategisk utvalgte steder i forbindelse med de ulike arrangementene. Din logo

4 Foto: ole Magnus Rapp i media 4. I MEDIA Norske byer kjemper om arbeidskraften Vise frem Vekstbedrifter og Vekstpersoner i nasjonale Aftenposten og lokale medier. Morgen. Publisert på trykk Profil: Norge, Vekstlandet. Øystein Kløvstad Langberg. Side: 2,3. Utarbeide og lansere Vekstlandetrapport med fokus på fakta om regionen og næringsliv. Mange norske regioner opplever en akutt mangel Bergensregionen kjører nå i gang en stor kampanje for å fylle ubesatte stillinger. De satser over 10 mill. kroner Allerede på lenge kvalifisert før kampanjen er arbeidskraft, lansert og konkurransen for å lokke til seg nye arbeidstagere. overfor målgruppen, har vi hatt nærmere Norske byer 400 oppslag hardner i media til til. en verdi Norske langt over byer og regioner svir av kjemper to millioner kroner regnet i annonseverdi. om arbeidskraften millioner for å gjøre seg sexy for arbeidstagerne. 2 Økonomi torsdag 29. november 2012 Eldar Hagenes (f.v.), John Einar Rein og Markus Strand jobber med å ferdigstille en svivel for oljeproduksjon på Framo Engineerings avdeling på Horsøy i Askøy kommune. En svivel brukes i flytende produksjonssystemer. Foto: Ørjan Deisz Aftenposten 29. november 2012: 4 sider om Vekstlandet. Eksempel på mulig presseoppslag som representerer en verdi på flere hundretusen kroner målt i annonseverdi. torsdag 29. november 2012 Økonomi 3 MEDIER Annonsevekst på nett i oktober Norske medier solgte annonser på nett for 233 millioner annonsekronene, og dette for nesten to tredjedeler av kroner i oktober. Det er en segmentet holdt seg ganske oppgang på 6 prosent fra oktober i fjor. 1 prosent. flatt med en økning på bare Både bil- og eiendomsannonser vokser markant, mens flere annonsører ser verdien Vi ser heldigvis at flere og «annet»-posten har størst av langsiktighet i sine digitale vekst, med en økning på hele investeringer, sier Ben Christensen i Amedia. Han mener 48 prosent, viser tall fra Mediebedriftene (MBL). Samtidig også at omsetningsveksten utgjør dette en svært liten del er høyere, fordi blant annet av totalen. mobil og web-tv ikke er med Merkevareannonser står i tallene. (NTB) -Kampen om arbeidskraften er tøff, men vi mener Framo Engineering har mye interessant å tilby. Vi jobber med verdensledende teknologi, sier Maj Britt Kolle, HR-sjef i Framo Engineering. Det bergensbaserte selskapet som leverer utstyr til oljebransjen, trenger 270 nye ansatte i. Det betyr at staben skal økes med 50 prosent det kommende året. Mange av de nyansatte vil være ingeniører. -Det er særlig utfordrende å finne sivilingeniører med noen års erfaring. Bergensregionen har fantastisk mange muligheter, og det må vi bli flinkere til å vise frem, sier Kolle. 5. Rekrutteringsbase 5000 profiler på linkedin Selskapet er ett av mange i bergensområdet som trenger flere folk. Undersøkelser utført blant 406 bedrifter i regionen anslår at så mye som nye stillinger skal fylles neste år. Tilgang til en rekrutteringsbase med potensielle arbeidstakere, både erfarne og nyutdannede. Gjennom LinkedIn skal vi opprette Flyr en 1600 CV-database til Bergen som tilgjengelig for hovedpartnerne. Vi skal engasjere målgruppene med en rekke aktiviteter. Målet er å få inn CV-er fra potensielle arbeidstakere. Denne uken kjørte Business Region Bergen i gang en stor rekrutteringskampanje for å tiltrekke seg nye mennesker. Bak initiativet, som er døpt «Vekstlandet», står 20 kommuner i Bergensområdet i tillegg til Hordaland fylkeskommune og en rekke organisasjoner og næringsråd i regionen. Sammen med lokale bedrifter er målet å gjennomføre «Norges største rekrutteringskampanje noensinne». 6. ARRANGEMENTER Deltakelse og profilering på alle arrangementer i regi av Vekstlandet: Stand og deltakelse på Vekstlandets egen karrieredagdag ved NTNU i Trondheim 13. februar -Vi har vært for dårlige til å vise frem hvilke muligheter som finnes her. Det eksisterer en del myter om Bergen, som for eksempel at det ikke finnes interessante jobber her. Disse ønsker vi å avkrefte, sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Bergen. Profilering på ulike karrieredager i Bergen Studentarrangement i Bergen medio april i samarbeid med Springbrett Nor-Shipping Oslo primo juni i samarbeid med Maritime Bergen Vekstlandet i Oslo ultimo september Stand og deltakelse på Offshore Technology Days (OTD) Young Professionals. Norges største rekrutterings arrangement innen oljebransjen oktober i Stavanger. JOBB Øystein KlØvstad langberg Oslo/bergen/askøy Mange norske regioner opplever en akutt mangel på kvalifisert arbeidskraft, og konkurransen hardner til. Norske byer og regioner svir Maj Britt Kolle, HR-sjef i Framo av millioner for å gjøre seg Engineering, jakter nye ansatte. sexy for arbeidstagerne. Kampen om arbeidskraften er tøff, men vi mener Framo Engineering har mye interessant å tilby. Vi jobber med verdensledende teknologi, sier Maj Britt Kolle, HRsjef i Framo Engineering. Det bergensbaserte selskapet som leverer utstyr til oljebransjen, trenger 270 nye ansatte i. Det betyr at staben skal økes med 50 Tone Hartvedt i Business Region prosent det kommende året. Mange av de nyansatte vil være inge- Bergen vil bruke mill. på å vinne kampen om arbeidskraften. niører. Det er særlig utfordrende å at det ikke finnes interessante jobber her. Disse ønsker vi å avkrefte, finne sivilingeniører med noen års erfaring. Bergensregionen har sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Ber- fantastisk mange muligheter, og det må vi bli flinkere til å vise frem, gen. sier Kolle. Kampanjen skal bruke sosiale Selskapet er ett av mange i bergensområdet som trenger flere arbeidstagere. Ved å sende inn medier til å nå ut til potensielle folk. Undersøkelser utført blant CV gjennom det sosiale nettverket LinkedIn, skal 800 nordmenn 406 bedrifter i regionen anslår at så mye som nye stillinger bli kvalifisert og flydd til Bergen i skal fylles neste år. april for å møte bedriftene i kampanjen. Alle får lov til å ta med seg Flyr 1600 til Bergen sin partner, og deltagerne skal få Denne uken kjørte Business Region Bergen i gang en stor rekrut- opplevelser fra Bergensregio- presentert jobbmuligheter og teringskampanje for å tiltrekke nen. Det planlegges blant annet seg nye mennesker. Bak initiativet, som er døpt «Vekstlandet», med partnerbedriftene. en storstilt festaften i Grieghallen står 20 kommuner i Bergens-området i tillegg til Hordaland fylkes- kamp om å tiltrekke seg attrak- Regionene kjemper en tøff kommune og en rekke organisasjoner og næringsråd i regionen. kampanjen tror vi at vi vil vinne. tiv arbeidskraft, men med denne Sammen med lokale bedrifter Høydepunktet kommer når vi er målet å gjennomføre «Norges samler 1600 mennesker i Grieghallen neste år. største rekrutteringskampanje noensinne». Er det verdt å bruke Vi har vært for dårlige til å vise millioner på dette? frem hvilke muligheter som finnes her. Det eksisterer en del my- og å være synlig. Mange andre re- Det koster å drive kampanje ter om Bergen, som for eksempel gioner kjører nå slike kampanjer. Fakta Kampanjer Bergen «Vekstlandet» Et samarbeid mellom 20 kommuner, fylkeskommune og næringsliv i bergensområdet. Samlet betaler kommunene og fylkeskommunen 5,7 mill. kroner, så skal næringslivet betale resten. Målet er en samlet kampanje på mellom 10 og 15 mill. kroner. Formålet med kampanjen er at flere skal få øynene opp for bergensregionen, karrièremuligheter og næringslivet som finnes der. Fakta Bodø «Extreme City Makeover» Startet for en måned siden og koster 3 mill. kroner. Målet er å øke tilflyttingen og markedsføre byen. Drammen «Omdømmeprosjekt Drammen» Har foregått siden 2005, og målet er å bedre Drammens omdømme, øke tilflyttingen og øke antallet næringsetableringer. Prisen er 3,5 4 mill. kroner pr. år. Er et samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det gjør det enda viktigere for Bergensregionen å vise seg frem, sier Hartvedt. Ekstrem forvandling i Bodø Bodø, Tromsø, Kristiansund, Drammen og Stavanger er eksempler på byer som har eller har hatt ulike kampanjer og tiltak for å få tiltrekke seg folk. Tromsø tilbyr nyutdannede lærere og helsearbeidere kroner i bonus om de vil flytte til byen og jobbe i kommunen i to år. Bodø gjennomfø- Kristiansund «Running Girl» Gikk i 2010 og hadde som mål å få flere til å flytte til regionen. Prisen er ukjent. Stavanger «Omdømmeprosjektet» Foregikk i Skulle fremstille stavangerregionen som åpen, energisk og nyskapende. I dag jobbes det med å gjøre regionen synlig utover Norges grenser for å tiltrekke seg arbeidskraft. rer for tiden kampanjen «Extreme City Makeover». Denne vil foregå i fem år og er en videreføring av omdømmeprosjektet vårt som heter «Bodø i vinden». Kampanjens målsetting er å få rekruttert flere folk til Bodø, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy (H). En rekke filmer er blitt laget til kampanjen som har en pris på 3 millioner kroner og er et spleiselag mellom kommune og næringsliv. Jeg er helt overbevist om at det er verdt å bruke penger på dette. Det gir hele byen positiv oppmerksomhet, sier ordføreren. Kristiansund avsluttet en kampanje kalt «Running Girl» i Målet var å få flere til å komme hit og jobbe og bo, men «Running Girl» sprang ut i ingenting. Kampanjen ble rett og slett for dyr til at vi kunne fortsette, sier Per Kristian Øyen, ordfører (Ap) i Kristiansund. Kommunen har i dag en egen omdømmekomité og kan komme med nye kampanjer i fremtiden. Vi mangler kompetent arbeidskraft i olje- og gassnæringen og må være med i kampen, sier Øyen. Tviler på byenes kampanjer Jeg har liten tro på at rekrutteringskampanjer virker miljøet som finnes i Oslo og i store, per, mangler begge det brede by- særlig godt, sier BI-professor attraktive, utenlandske byer som Torger Reve. London, sier Reve. Han hadde hatt mer tro på rekrutteringskampanjer om de henvend- Han har forsket på hva som gjør regioner og byer attraktive. te seg til utlandet. Særlig er det viktig med et solid Hva betyr dette for Norge? og mangfoldig arbeidsmarked. Folk Det er vanskelig å svare på, men vil kunne bytte jobb uten å måtte jeg skjønner at ordførere er nødt bytte bolig. Av norske byer står Oslo til å tenke på sin egen by. Jeg ville i en særstilling på dette området, imidlertid hatt mer tro på rekrutteringskampanjer hvis målet var å og ingen kampanjer kan gjøre noe med det. Du flytter ikke på grunn skaffe flinke folk fra utlandet. av en reklame eller fordi noen inviterer deg på middag eller på kon- og reklamekampanjer kan ha noe Reve tror omdømmeprosjekter sert, sier Reve. for seg hvis de kombineres med andre, faktiske endringer. Han mener likevel mellomstore byer kan lykkes. Drammen har klart å endre sitt Byer med spesialiserte miljøer omdømme, men det er fordi byen kan vinne innen enkeltsektorer. Ålesund klarer å rekruttere innen ma- renset elven, pusset opp byen og har gjort mange andre tiltak. De har ritim næring og Stavanger innen lagt om trafikken. Nå fungerer byen olje. Men i skjønnhetskonkurransen som norske regioner som en magnet på arbeidskraft. utkjem- Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet, og Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (LnG). FInnMaRk Produksjonen i gang igjen på Melkøya Gassproduksjonen på reservestrømforsyning, og Melkøya nord for Hammerfest var i går tilbake til det og strøm fra eksternt nett både egen kraftproduksjon normale, etter å ha vært måtte stenges av. stengt i over en uke. Statoils Snøhvit-produksjon utgjør rundt fat Anlegget ble midlertidig stengt etter et strømutfall oljeekvivalenter pr. dag. Uten 19. november. Det skjedde installasjoner på havoverflaten føres naturgass til land og under vedlikeholdsarbeid på anleggets batteribaserte kjøles ned på Melkøya. (NTB) E-post Ring oss tips oss! TapER I LuDo Langt frem til Ludo-seier I morgen skal mobilgründer mobilsatsing i Thailand skal Idar Vollvik etter planen møte være med på å skape dårlig sine medaksjonærer i selskapet Ludo Group. Det blir nep- For å finansiere tapene har stemning blant aksjonærene. pe en lystig forsamling. Ifølge Finansavisen tapte Ludo penger gjennom utstedelse Ludo Group hentet inn mer Group 63 millioner kroner av nye aksjer. etter en omsetning på 109 Ved utgangen av fjoråret hadde Ludo-gruppen en millioner kroner i fjor, viser de sterkt forsinkede regnskapene for har også engasjert seg i salg gjeld på 75 mill. kr. Selskapet Manglende fremdrift i en av parkdresser. SkaTTELISTER Ny H&M-arving på Sveriges skattetopp Sveriges største personlige skattebetaler er ikke lenger H&M-arving Stefan Persson, men hans søster Lottie Tham (bildet), skriver avisen Expressen. Stefan Persson skal ha flyttet verdier inn i et investeringsselskap og dermed kuttet sin skatteregning med 700 millioner svenske kroner. 63 år gamle Tham topper nå listen over Sveriges høyeste inntekter, med 545 millioner svenske kroner. Hun er datter av H&M-grunnlegger Erling Persson. Nummer to på Expressens skatteliste er Nycomed-entreprenør Håkan Björklund, som hadde en oppgitt inntekt på 461 millioner kroner i fjor. Måns Hultman, som står bak IT-selskapet Qliktech har innrapportert nesten 413 millioner svenske kroner. Kampanjen skal bruke sosiale medier til å nå ut til potensielle arbeidstagere. Ved å sende inn CV gjennom det sosiale nettverket LinkedIn, skal 800 nordmenn bli kvalifisert og flydd til Bergen i april for å møte bedriftene i kampanjen. Alle får lov til å ta med seg sin partner, og deltagerne skal få presentert jobbmuligheter og opplevelser fra Bergensregionen. Det planlegges blant annet en storstilt festaften i Grieghallen med partnerbedriftene. -Regionene kjemper en tøff kamp om å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, men med denne kampanjen tror vi at vi vil vinne. Høydepunktet kommer når vi samler 1600 mennesker i Grieghallen neste år. -Er det verdt å bruke millioner på dette? -Det koster å drive kampanje og å være synlig. Mange andre regioner kjører nå slike kampanjer. Det gjør det enda viktigere for Bergensregionen å vise seg frem, sier Hartvedt. Ekstrem forvandling i Bodø Bodø, Tromsø, Kristiansund, Drammen og Stavanger er eksempler på byer som har eller har hatt ulike kampanjer og tiltak for å få tiltrekke seg folk. Tromsø tilbyr nyutdannede lærere og helsearbeidere kroner i bonus om de vil flytte til byen og jobbe i kommunen i to år. Bodø gjennomfører for tiden kampanjen «Extreme City Makeover». Side 2 av 3

5 7. PROFILPAKKE SOM SYNES Din virksomhet får gjennom partnersamarbeidet tilgang til å bruke Vekstlandet.no logoen og profilelementene. Du kan derfor benytte aktivt at din virksomhet er en vekstbedrift, enten det er på egne hjemmesider, Facebooksider, Twitter, YouTube, i brosjyrerer, stands eller lignende. I tillegg får hovedpartnerne: Eget banner som kan brukes til synlig profilering av virksomheten, spesielt i forbindelse med lansering av kampanjen. Plass i Vekstlands-lauget: rådgivende partnergruppe for kampanjen. HVORDAN BLI EN DEL AV VEKSTLANDET FØRSTE KAMPANJEPERIODE JANUAR-OKTOBER hovedpartnerpakke Fullverdig partnerdeltakelse inkluderer sterk synlighet av virksomheten i absolutt ALLE tiltak i kampanjen. Se punkt foran. Omdømmebygging Markedsføring Rekruttering og kontinuerlig tilgang på kompetent arbeidskraft Kr eks. mva * * Utgifter til reise og opphold for eventuelle potensielle kandidater som inviteres til Vekstlandet, samt egne utgifter til reise og opphold i forbindelse med arrangement i regi av Vekstlandet kommer i tillegg. NB! Virksomheter som går inn og satser i Vekstlandet fra første kampanjeperiode i, vil få rabatt ert deltakelse hvis de beslutter å være med videre på Vekstlandet-satsingen i 2014 og PARTNERPAKKER Partner Vekstlandet i Oslo Kr eks. mva* Bedriftene får vist seg frem i Oslo-regionen og profilert seg mot et stort arbeidsmarked. Regionen får vist frem viktige næringsklynger. Virksomhetene som deltar og Vekstlandet blir synlig i nasjonale medier. Dette skjer i Oslo: Seminar Delseminarer/parallelsesjoner med fokus på de ulike næringsklyngene Partnerbedriftene får også mulighet til å profilere seg med stands Matchmaking/speed-intervjuer med aktuelle kandidater Underholdning og enkel servering om kvelden med fokus på mingling og aktiv dialog Partner studentarrangement i Bergen Kr eks. mva* Vise karrieremuligheter i Bergensregionen Virksomhetene får profilert seg mot bergensstudentene. Regionen får vist frem viktige næringsklynger. Virksomhetene som deltar og Vekstlandet blir synlig i regionale og nasjonale medier. Dette skjer i Bergen: Seminar Delseminarer/parallelsesjoner med fokus på de ulike næringsklyngene Workshops og aktiv dialog med studentene Muligheter for å lansere tema for master- og bacheloroppgaver Partnerbedriftene får også mulighet til å profilere seg med stands Matchmaking/speed-intervjuer med aktuelle kandidater Underholdning og enkel servering om kvedlen med fokus på mingling og aktiv dialog Partner studentarrangement i Bergen og Vekstlandet i Oslo Kr eks. mva*

6 vi er med! Det Norske Veritas ser på Vekstlandet som et felles løft som kan bidra til å løse rekrutteringsutfordringene. Selskapet opplever sterk vekst og trenger dyktige ingeniører med erfaring fra maritim olje- og gassindustri. - For oss er det en bransjeutfordring som vi ikke løser hver for oss, men i felleskap. Vi må søke nye måter å rekruttere på og vi må synliggjøre de spennende oppgavene og mulighetene regionen har å tilby for potensielle søkere. Arbeidsmarkedet må bygges nær verdiskapningen som er her på vestkysten. Økt rekruttering til bransjen vil gi langsiktige fordeler for alle, sier Marita Scott, HoS i Det Norske Veritas (DNV). DNV er primært på jakt etter ingeniører på master- og bachelornivå, med minimum syv års erfaring fra maritim, olje og gass-industri. I dag leverer DNV tjenester for mer enn 150 milliarder årlig og næringen er i sterk vekst, spesielt innenfor olje- og gassnæringene der Vestlandet er dominerende innen drift og vedlikehold. - Vi i Bergen har et stort behov for rekruttering - bare på vårt kontor på Laksevåg har vi ansatt 20 hittil i år. Men hele bransjen har midlertid stor turnover, noe som gir en høy etterspørsel av arbeidskraft. - I en bransje der vi jobber for å sikre liv, eiendeler og miljø, kreves høy kompetanse fra alle ansatte. Om bransjen ikke klarer å rekruttere rett kompetanse vil kvaliteten forringes, noe som påvirker hele bransjens konkurranseevne, avslutter Marita Scott. Endelig går vi sammen om å synliggjøre Bergensregionen» sier Marita Scott i Det Norske Veritas, en hovedpartner i Vekstlandet-satsingen. FAKTA DET NORSKE VERITAS Det Norske Veritas er en uavhengig stiftelse som arbeider med sertifisering, klassifikasjon, verifikasjon, risikostyring og teknisk rådgivning til de maritime næringene og olje- og gass-selskaper verden over. DNV bidrar og med kompetanse inn i andres prosjekter og har flere sjøvannslabratorier i Bergen som understøtter de tekniske tjenestene. I Bergen har selskapet 150 ansatte, på verdensbasis ansatte med 300 kontorer i 100 land. Marita Scott, HoS Det Norske Veritas Større effekt av å stå sammen KCA Deutag er ny hovedpartner i Vekstlandet. De ønsker å være med på å løfte frem regionen og gjøre seg selv kjent som en attraktiv arbeidsgiver. skryte av oss selv og hvor flinke folk vi har! For vi vet vi kan tilby spennende oppgaver i et dynamisk og godt arbeidsmiljø. Vi er et stort selskap som jobber med lange kontrakter. Vi ønsker folk som har lyst til å være hos oss. - Grunnen til at vi er med er todelt. Det er viktig å være med fordi vi ønsker å synligjøre virksomheten vår både i og utenfor regionen. Vi et stort anerkjent internasjonalt selskap som for nordmenn flest er ukjent. Vi driver lite markedsføring i Norge, derfor ble felleskampanjen Vekstlandet løsningen for oss. Den andre årsaken er at vi sammen med andre har anledning til å løfte regionen og dra nytte av et samarbeid, sier Katrine Selvik, Kommunikasjonsrådgiver i KCA Deutag Drilling Norge AS Hun forteller at selskapet som i tillegg til sin kjernevirksomhet innen drilling og vedlikehold, har en betydelig ingeniør avdeling RDS, og en salg og utleie avdeling i vekst. For tiden har vi behov for flere medarbeidere på grunn av to nye storkontrakter. - Vi må med andre ord styrke ingeniøravdelingen, men trenger og folk med bla. bakgrunn innen økonomi, lager og vedlikehold. KCA Deutag Norge har som mål å bli den mest anerkjente leverandør av bore- og ingeniørtjenester på norsk sokkel. En rekruttering av dyktige fagarbeidere vil kunne være med å nå målsettingen. - Vårt mål er at kampanjen vil gjøre oss mer synlige og at vi på den måten tiltrekker oss ny, kvalifisert arbeidskraft. Det er nå vi har anledning til å GODT MILJØ: Arbeidskarer fra KCA Deutag på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen FAKTA KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS KCA Deutags kjernevirksomhet i Norge er boring og ingeniørtjenester. Selskapet har 1000 ansatte, 800 offshore, 200 på land. Hovedkontoret ligger på Espehaugen i Bergen. KCA Deutag opererer per i dag 9 aktive strenger (operasjoner) på Gullfaks, Oseberg og Kvitebjørn-feltet og på Ringhorne for Exxonmobil. Selskapet har vært etablert i Bergen siden 2005 da det overtok Prosafe Drilling Services. Deres internasjonale hovedkontoret ligger i Aberdeen, Skottland.

7 KAMPANJEPLAN Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Vekstlandet.no Finn.no Bannere Sosiale medier Annonser PR aktiviteter Rekrutteringsbase Rekrutteringsdag NTNU Studentarrangement Bergen Nor-Shipping Oslo Vekstlandet i Oslo OTD Young Professionals Avslutning Evaluering For en presentasjon av Vekstlandet-kampanjen og hvordan din virksomhet kan bli en hovedpartner, ta kontakt med: Andreas Totland M Prosjektsekretariat Business Region Bergen Strandgaten 6, NO-5013 Bergen - Tobby Sander Tomassen Markedssjef T M Tone Hartvedt Kommunikasjonssjef T M Oppdatert informasjon om Vekstlandet-kampanjen finner du på vekstlandet.no Vi står sammen om dette prosjektet: Visittkort Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune IBOX AS

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer