M/S Latrine informasjonskampanje Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M/S Latrine informasjonskampanje 2012. Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land"

Transkript

1 M/S Latrine informasjonskampanje 212 Sluttrapport Rapport från projekt Hav möter Land

2 Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 212:6 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: 212:66 ISSN: X Författare: Utgivare: Omslagsfoto: Ämnesord: Agnes Bjellvåg Bjørnstad Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Agnes Bjellvåg Bjørnstad med bakgrundsfoto Claes Hillén båtliv, kloakk, fritidsbåter, tømmestasjon, kustplanering Rapporten finns på

3 Figur 1. M/S Latrine. Foto: Agnes B.Bjørnstad Deltaker: Thomas Hartung - skipper M/S Latrine Kari Helene Kristiansen - mannskap og matros Agnes Bjellvåg Bjørnstad - skipper på mannskapsbåt og mediakontakt/ mannskap Johnny Storøy - mannskap og matros 3

4 Innhold Innledning... 5 Hensikt... 6 Reiserute for M/S Latrine... 7 Oversiktskart over besøkte havner og fylker... 8 Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater... 9 Media- og weboppslag Resultater av spørreundersøkelsen Oppsummering av informasjonskampanje Vedlegg 1. Media- og weboppslag av M/S Latrine Data spørreundersøkelsen i Excellformat 4

5 Innledning Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Skagerrak. Det nordiske samarbeidsprosjektet Hav møter Land er et FoU-prosjekt for felles forvaltning av Kattegat og Skagerrak. M/S Latrine er et konkret tiltak i regi av det nordiske interreg-prosjektet Hav møter Land, som er et samarbeid mellom 26 offentlige etater og organisasjoner fra Norge, Sverige og Danmark. I fjor het båten MS Latrina og tømte tanker på den svenske vestkysten. I år er det Oslofjorden som får besøk. Informasjonskampanjen i Norge gikk i tre uker i perioden fra 25. juni 6. juli og 29. juli 3. august 212. M/S Latrine kampanjen har bestått av et mannskap på tre personer under den tre uker lange kampanjen. Kaptein på M/S Latrine har vært Thomas Hartung, som er leder for Båtlivsgruppa i Hav møter Land. Skipper og ansvar for mannskapsbåt har vært Agnes Bjellvåg Bjørnstad, som også har hatt ansvar for mediakontakt. Mannskap om bord har vært Kari Helene Kristiansen, prosjektleder for tre vannområder i Drammensregionen og Johnny Storøy, en kunnskapsrik og løsningsorientert båtmann. Mannskapet har bidratt i ulike arbeidsuker. Små men konsentrerte utslipp gir stor effekt I Norge finnes det cirka 155. båter med toalett. Cirka halvparten av disse har ikke andre tømmemuligheter enn å dumpe i sjøen. I overkant av 2% har bærbart toalett som kan tømmes på land, mens kun 18% har egnet system for sugetømning. Når toalettavfallet tømmes i sjøen i nærheten av badeplasser og områder hvor mennesker benytter sjøen, oppstår det helsemessige problemer. Toalettavfallet kan gi opphav til infeksjoner i mage, tarm, øre, nese og hals. Fritidsbåters bidrag til overgjødsling av vannet er relativt lite, sammenliknet med utslipp fra jordbruk og renseanlegg. Problemet med utslipp fra fritidsbåter er at det skjer konsentrert i tid og rom, det vil si under noen hektiske sommermåneder da algeoppblomstringen er størst. Kloakken som pumpes ut i sjøen fra båter skjer ofte innaskjærs der vannsirkulasjonen er begrenset, og hvor bading og rekreasjon foregår. Små, men konsentrerte utslipp gir stor effekt. 5

6 Hensikt Prosjektets hovedmålsetning er å få et renere og rikere vannmiljø og få en mer enhetlig vannforvaltningen for Kattegat og Skagerrak havområde. M/S Latrine tilbyr tømming av septiktanker i fritidsbåter, og skal drive holdningsarbeid mot tømming i sjøen. Vi har i kampanjen ønsket å belyse temaet; båtkloakk opp mot andre vannmiljøprosjekt regionalt og lokalt som arbeidet med vannforskriften. Det har først og fremst vært en informasjonskampanje der målet var å motivere for en mer miljøvennlig holdning ved å formidle kunnskap. Figur 2. Johnny tømmer båtseptik. En stasjonær tømmestasjon i Stavern er vist øverst til høyre, og under ser vi skipper Thomas tar en prat med en båteier. Foto: Agnes B. Bjørnstad og Lars W. Solheim 6

7 Reiserute for M/S Latrine Planlagt reiserute var: 25.juni: Oppstart M/S Latrine informasjonskampanje i Oslo v/ Rådhuskaia juni: Fra Nærsnes går turen ut Oslofjorden, Buskerud fylke. 3-2 juli: Vestfold fylke 3-6.juli: Østfold fylke. Oppstart igjen 29. juli. Turen går til Langesund og eventuelt Telemarkskanalen. Kampanjen avsluttes 3.august. Reiseruten var satt opp som et foreløpig utgangspunkt, men var væravhengig og kunne endres underveis. Målet var å rekke over så mange havner som mulig på vår tokt i Oslofjorden. Vi har stort sett klart å følge den oppsatte reiseruten, med unntak av siste uke da vi fikk kuling og ble forsinket med en dag til Langesund. Vi har stort sett hatt godt vær under kampanjen. Figur 3. Holmsbu småbåthavn. Foto: Agnes B. Bjørnstad. 7

8 Oversiktskart over besøkte havner og fylker Oslo og Akershus Buskerud Vestfold Østfold Telemark Mobil tømmestasjon 212 Figur 4. Kart over Oslofjorden med røde punkter for havner vi har besøkt. 8

9 Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater Fylke/sted Oslo og Akershus Oslo- Rådhusplassen Fantebukta 3 Antall spurte båteiere Media - Pressekonferanse Kongelig Norsk Båtforbund Hav möter Land Lokal/regional engasjement Varaordfører Oslo og Akershus Nærsnes 1 Redningsselskapet Håøya-Bjørnehue Håøya-Dragesund 1 Sandspollen Oscarsborg Drøbak 1 Buskerud Sætre 1 Holmsbu 18 Røyken og Hurum avis Vestfold Svelvik 2 Drammens tidende Ordfører i Hurum Holmestrand 4 Jarlsberg avis Ordfører og Næringssjef i Holmestrand kommune Kommersøya 3 Horten 19 Tønsberg 49 9

10 Stavern 9 Østlandsposten Østfold NRK radio Vestfold Vannportalen Vestfold fylkeskommune Fredrikstad 9 NRK TV - Vestlandsrevyen NRK Østfold Fredrikstad Blad Moss-Avis Radio Prime Ordfører i Larvik Vestfold Fylkeskommune. Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Hvaler, Papperøy Hvaler kommune Hvaler, Skjærshalden Fredagshølet 1 2 VG Interreg.no Hankø 4 Havna.com Telemark Langesund 3 Porsgrunn Dagblad Sum: 23 havner 166 Vannportalen Seilas.no Båtliv.no Langesundkonferansenprosjektleder for Hav møter land Norsk koordinator Tyra Risnes fra Østfold fylkeskommune Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater: Under media kommer i tillegg båtforeninger og andre nettsider og fylkeskommuner, se vedlegg 1. 1

11 Media- og weboppslag Figur 5. NRK filmer M/S Latrine. Se det ferdige innslag i NRKs nyhetssending om M/S Latrine här: Foto: Agnes B. Bjørnstad Informasjonskampanjen har fått oppmerksomhet i tv, radio, aviser, nettaviser og andra nettsteder. Vi har notert 18 oppslag i massemedier, 8 på nettsteder for båtfolk og 11 på andre nettsteder. NRK, Kongelig Norsk Seilforening, Seilas og Båtliv er noen eksempler. Seilas og Båtliv har tillsammans cirka 15 lesare hver måned Båtnettsted Andre nettsted TV Radio Avis og nettavis Figur 6. Oppslag på webb og i media. For oversikt over oppslag på webb og media, se vedlegg 1. Mediaovervåkning er utført av kommunikasjonsansvarlig Wilhelm Gårdmark fra Hav møter Land og Fredrik Norland fra fylkeskommunen i Østfold. 11

12 Resultater av spørreundersøkelsen Målsetningen med spørreundersøkelsen var å kartlegge holdninger, behov og hvordan tilrettelegging og bruk kan bli bedre i framtiden. Spørreundersøkelsen er basert på de samme spørsmål som ble brukt under M/S Latrina kampanjen i Sverige i 211. I vår spørreundersøkelse har vi spurt 166 båtansvarlige om bruk og holdning til tømmestasjoner for båtseptik. Resultatene av spørsmålene er beskrevet i figurteksten under hvert diagram. I diagrammene viser den vertikale aksen antall personer og horisontale svaralternativene. Prosentandel er beregnet for de høyeste verdiene for å tydeliggjøre resultatene. 1 Har båten dekksgjennomføring? Ja Nei Vet inte Figur 7 Av båter som hadde dekksgjennomføring svarte 93 av 166 personer at de ikke hadde dette på sin båt, dette utgjør 56 %. I alt 69 båter (42 %) hadde dekksgjennomføring. 4 personer visste ikke om båten hadde dekksgjennomføring Hvor ofte bruker du tømmestasjoner? Aldri Ibland Alltid Vet ikke Figur 8 viser at 97 av 166 båteiere (58 %) personer svarte at de aldri brukte tømmestasjoner og 31 en gang i blant. 4 personer svarte hhv aldri og vet ikke. 12

13 Viktigste årsaker for ikke å bruke tømmestasjoner? Enklere Vet ikke hvor stasjonene er For få stasjoner Ikke merket Dårlig plassering Vanskelig å komme til Har ikke kobling Annat Figur 9. Flere av de spurte har her svart på flere spørsmål. Av totalt 174 svar, var det 96 personer, dvs 55 % har svart at det er for få tømmestasjoner. 43 personer (25 %) vet ikke hvor tømmestasjonene befinner seg, mens 18 pers (1%)vil ha det enklere og 14 pers mener tømmestasjonene er for dårlig plassert. Hva skulle får deg til å bruke tømmestasjonene? Ingenting Kart Flere Bedre merket edre plassering Annat Figur 1. Hele 95 personer (57 %)ønsker flere tømmestasjoner, 36 personer (22 %)mener det må opplyses bedre på kart, 19 personer (12 %) mener bedre plassering vil gjøre at flere bruker tømmestasjonene, mens 6 mener det må merkes bedre i havnene. 2 personer mente ingenting vill få de til å bruke tømmestasjonene og 4 pers mener at det må komme et krav fra myndighetene (under Annet). 13

14 Kjenner du till symbolet? Ja Nei Figur 11. Av de spurte var det 12 båteiere (72 %) som ikke visste hvordan symbolet for tømming av båtseptikså ut. Kun 42 personer var kjent med symbolet Hvor stor er din båt? -5 m 5-1 m 1-15 m 15-2 m Figur 12. Av de spurte var det 13 båteiere (62%) med båtlengde på mellom 1-15m, dvs ca 33-5 fot. 52 (31%) av båtene var mindre enn 1 m(33 fot) og 8 var større enn 15m (5 fot). 14

15 8 Din alder? >7 Figur 13. Alderen på 65 båteiere av 166 spurte lå på mellom 4 og 5 år, som utgjør 39 %. 3 av de spurte var yngre enn 4 (dvs 18%), 4 personer (24%)mellom 5-6 år og resterende 31 over 6 år. Kjønn? Kvinna Man Figur 14. Hovedmengden av de spurte var menn, hele 143 av totalt 166. I prosent utgjør dette 86 %. 15

16 Oppsummering av informasjonskampanje M/S Latrine Informasjonskampanje har vært på tre ukers tokt i Oslofjorden sommeren 212. Den 25. juni startet kampanjen med ledelsen for Hav møter land og varaordfører i Oslo. Det ble en noe treg startfase med liten interesse fra media og få båter i havneområdene. Med økt innsats opp mot mediakontakt og politisk engasjement og forvaltningsansvarlige oppnådde vi raskt økt fokus på temaet `båtkloakk og tilrettelegging av tømmestasjoner`. Jo nærmere vi kom fellesferien i juli, jo flere ferierende båtfolk møtte vi ute på fjorden. Informasjonsbrosjyrer ble lagt igjen på strategiske plasser som kommuner, media og politikere. Flere havner og båteiere kunne blitt spurt, men vi antar at fordelingen mellom de ulike svar ville blitt Figur 15. Ordfører i Hurum; Monica Vee Bratlie sammen med skipper på M/S Latrine; Thomas Hartung i Holmsbu havn. uendret. Konklusjonen av spørreundersøkelsen er at det er et klart behov for flere tømmestasjoner som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for båter, bedre informasjon om hvor tømmestasjonene befinner seg, og tydelig merking. Dette kan føre til at flere båteiere med dekksgjennomføring kan tømme båtkloakken sin på en mer miljøvennlig måte. Hele 72 % av de spurte visste ikke hvordan symbolet for tømmestasjon ser ut, så det er et klart informasjonsbehov. Det var en stor andel som ikke hadde dekksgjennomføring. Her antar vi at bedre informasjon om hvordan og eventuelt hvor man kan få utført denne type service i Norge, vil føre til flere båter med dekksgjennomføring i tiden framover. Flere av de spurte mente at det må komme et krav fra myndighetene, og at båtprodusenter bør utstyre båter med dekksgjennomføring ved levering. De fleste som ble spurt under kampanjen, framsto som miljøbeviste og ønsket en klarere holdning fra miljømyndighetene og politikere. Det var viktig for kampanjen at det ble mediafokus og politisk engasjement på temaet om båtseptik og miljø. Hensikten med kampanjen var å få fokus og temaet om en mer miljøvennlig holdning og bedre tilrettelegging for tømming av båtseptik på politisk dagsorden. Ordfører i Hurum tok seg god tid og var meget positiv til vår kampanje. Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele sammen med sin næringssjef Geir Dyrnæs har planer om å sette krav til Blått flagg som er EU standard, for havneanlegget i Holmestrand. Ordfører i Larvik vil arbeide for en harmonisering av det norske regelverket opp mot gjeldene krav i andre nordiske land. 16

17 Figur 16. I Stavern fikk vi besøk av Rune Høiseth, ordfører i Larvik kommune og Lars W. Solheim fra Vestfold fylkeskommune. Foto: Lars W. Solheim. Vi mener kampanjen har oppnådd å få mer fokus på temaet, og er spent på hvordan og hvilke følger dette får for Norge i framtiden. Vi vil gi en stor takk til alle som har fulgt oss og som har bidratt med støtte. Spesiell takk til Wilhelm Gårdmark og Fredrik Norland for fantastisk innsats. Takk for all støtte fra samtlige fylkeskommuner og regionale vannregionmyndigheter. Takk til ordførere og ulike media som har stilt opp på kort varsel. Det har vært en hektisk men et virkelig givende prosjekt med godt mannskap, stå på vilje og samarbeid. Takk for oss! Thomas Hartung Agnes Bjellvåg Bjørnstad

18 Vedlegg 1: Media- og weboppslag av M/S Latrine 212 Exempel på oppslag i massmedier og nettseder Herunder følger en oversikt over oppslag fra informasjonskampanjen. Massemedia - aviser, radio og TV NRK Nyheter Østfold - Dette er en drittbåt Drammens Tidende - 15 mill. liter kloakk rett i sjøen Jarlsberg Avis - Ikkes slipp kloakk i sjöen NRK Nyheter Østfold - Her prater de dritt Fredriksstad Blad - Første flytende møkkatank på Hvaler NRK TV Østfoldnytt, kl Septik i sjøen

19 NRK TV Vestlandsrevyen, kl Gjer vikene fine med MS Latrine Moss-Avis - Første flytende møkkatank på Hvaler Fredriksstad Blad - Ett drittjob å skape holdninger til dritt? VG - Flytende møkkatank VG Nett - Flytende mökkatank Røyken og Hurums Avis - Med MS Latrine for et kloakkfritt hav Seilas.no - Seiler for et kloakkfritt hav Båtliv.no - Seiler for et kloakkfritt hav Radio Prime xx NRK Radio Vestfold, cirka kl Porsgrunn Dagblad PD.no - Ikke tøm kloakken i sjøen Østlandsposten - Ønsker å få sjøen septikfri Båtnettsteder og andre Kongelig Norsk Seilforening - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Fylkesmannen Østfold - Mobil tømmestasjon for båtkloakk i Østfold Kongelig Norsk Båtforbund - M/S Latrine, båten som tømmer kloakkavfallet fra båten din! Straumen båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Viddi Båt og Seilas - Havner og brygger Agnes AB - Nyheter - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Dusavik båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Bodø Båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Østfold fylkeskommune - Kampanje for renere fjord og hav Vannregion - Glomma - Kampanje for renere fjord og hav Hvaler kommune - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Østfold fylkeskommune - Shit o'hoi Interreg.no - På tokt med M/S Latrine Hav möter Land - M/S Latrine positivt mottat hos ordfører i Hurum k Havna.com - Seiler for et kloakkfritt hav Interreg-oks.eu - M/S Latrine på turné i sydnorge gör succé Vannportalen - M/S Latrine Vestfold fylkeskommune - Ønske om bærekraftig småbåtliv og septikfri sjø Ren Marina - M/S Latrine på kloakk-turne i sommer

20 Vedlegg 2: Data spørreundersøkelsen Ja Nei Vet inte Antall 1 Er båten utrustet for sugetømming? Aldri Ibland Alltid Vet ikke 2 Hvor ofte bruker du tømmestasjon? Enklere Vet ikke hvor s For få stasjoner Ikke merket Dårlig plasseringvanskelig å k Har ikke kobl Annat 3 Viktigeste årsaker for ikke å sugtømme? Ingenting Kart Flere Bedre merket edre plassering Annat 5 Hva skulle få deg til å anvende tømmestasjonene? Ja Nei 6 Kjenner du till symbolet/merket? m 5-1 m 1-15 m 15-2 m 7 Hvor lang er din båt? >7 8 Din alder? Kvinna Man 9 Kjønn? Annet:6 pers. vil ikke benytte systemet før det er et krav Tabell1

21 Har båten dekksgjennomføring? Hvor ofte bruker du tømmestasjoner? Ja Nei Vet inte Er båten utrustet for sugetømming? Aldri Ibland Alltid Vet ikke Hvor ofte bruker du tømmestasjon? Viktigste årsaker for ikke å bruke tømmestasjoner? Hva skulle får deg til å bruke tømmestasjonene? Viktigeste årsaker for ikke å sugtømme? Hva skulle få deg til å anvende tømmestasjonene? Diagram Sida 1 av 2

22 Kjenner du till symbolet? Hvor stor er din båt? Kjenner du till symbolet/merket? Hvor lang er din båt? 2 2 Ja Nei -5 m 5-1 m 1-15 m 15-2 m Din alder? Kjønn? Din alder? Kvinna Man >7 Diagram Sida 2 av 2

23 Om projekt Hav möter Land Klimat, vatten, samhällsplanering tillsammans Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. I projektet arbetar kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter tillsammans. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA. Hjälp gärna till på Partners Länsstyrelsen i Västra Götalands län Østfold fylkeskommune Artdatabanken Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Falkenbergs kommun Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Göteborgs universitet Havs- och vattenmyndigheten Kungsbacka kommun Larvik kommune Lysekils kommun Länsstyrelsen i Hallands län Nøtterøy kommune Orust kommun och projekt 8 fjordar Region Halland SMHI Sotenäs kommun Telemark fylkeskommune Vestfold fylkeskomune Västra Götalandsregionen Århus Universitet

24 M/S Latrine informasjonskampanje 212, sluttrapport Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Skagerrak. M/S Latrine var en informasjonskampanj som tilbød tømming av septiktanker i fritidsbåter, og drev holdnings-arbeid mot tømming i sjøen. Kampanjen gikk i Norge i tre uker i 212. Vår spørreundersøkelsen viste at det er behov for flere tømmestasjoner, lett tilgjengelig og tilrettelagt for båter, bedre informasjon om hvor de befinner seg og tydelig merking. 58 prosent brukte aldri tømmestasjoner, men 57 prosent vil tømme vis det fanns flere tømmestasjoner. M/S Latrine er et konkret tiltak i regi av det nordiske interreg-prosjektet Hav møter Land, et FoU-prosjekt for felles forvaltning av Kattegat og Skagerrak. Kampanjen ble oppmerksammet i tv, radio, aviser og nettsteder. I fjor het båten M/S Latrina og tømte tanker på den svenske vestkysten. Hav möter Land Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA.

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Rapport fra prosjektet Hav møter Land Foto: Copyright Bergslagsbild AB Rapportnummer: 14 Rapportnummer

Detaljer

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 MET info no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 Været til sjøs Brukerundersøkelse om maritime værtjenester Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen Tittel: Været

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 0 Fritidsbåtturismen på SørlandeT Line Grønstad og Elisabet Hauge Rapporten er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og EUs regionale

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Evaluering av. Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL. Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter)

Evaluering av. Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL. Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter) Evaluering av Klar for sjøen 2014 AV-OG-TIL Kari Randen (red) Trude Gaare (forfatter) Oslo, 22. oktober 2014 1 1 KAMPANJEIDÉ... 5 1.1 ALKOHOLFRIE SONER... 5 1.2 BÅT- OG BADELIV... 6 1.3 KAMPANJEMETODE...

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer