M/S Latrine informasjonskampanje Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M/S Latrine informasjonskampanje 2012. Sluttrapport. Rapport från projekt Hav möter Land"

Transkript

1 M/S Latrine informasjonskampanje 212 Sluttrapport Rapport från projekt Hav möter Land

2 Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 212:6 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: 212:66 ISSN: X Författare: Utgivare: Omslagsfoto: Ämnesord: Agnes Bjellvåg Bjørnstad Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Agnes Bjellvåg Bjørnstad med bakgrundsfoto Claes Hillén båtliv, kloakk, fritidsbåter, tømmestasjon, kustplanering Rapporten finns på

3 Figur 1. M/S Latrine. Foto: Agnes B.Bjørnstad Deltaker: Thomas Hartung - skipper M/S Latrine Kari Helene Kristiansen - mannskap og matros Agnes Bjellvåg Bjørnstad - skipper på mannskapsbåt og mediakontakt/ mannskap Johnny Storøy - mannskap og matros 3

4 Innhold Innledning... 5 Hensikt... 6 Reiserute for M/S Latrine... 7 Oversiktskart over besøkte havner og fylker... 8 Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater... 9 Media- og weboppslag Resultater av spørreundersøkelsen Oppsummering av informasjonskampanje Vedlegg 1. Media- og weboppslag av M/S Latrine Data spørreundersøkelsen i Excellformat 4

5 Innledning Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Skagerrak. Det nordiske samarbeidsprosjektet Hav møter Land er et FoU-prosjekt for felles forvaltning av Kattegat og Skagerrak. M/S Latrine er et konkret tiltak i regi av det nordiske interreg-prosjektet Hav møter Land, som er et samarbeid mellom 26 offentlige etater og organisasjoner fra Norge, Sverige og Danmark. I fjor het båten MS Latrina og tømte tanker på den svenske vestkysten. I år er det Oslofjorden som får besøk. Informasjonskampanjen i Norge gikk i tre uker i perioden fra 25. juni 6. juli og 29. juli 3. august 212. M/S Latrine kampanjen har bestått av et mannskap på tre personer under den tre uker lange kampanjen. Kaptein på M/S Latrine har vært Thomas Hartung, som er leder for Båtlivsgruppa i Hav møter Land. Skipper og ansvar for mannskapsbåt har vært Agnes Bjellvåg Bjørnstad, som også har hatt ansvar for mediakontakt. Mannskap om bord har vært Kari Helene Kristiansen, prosjektleder for tre vannområder i Drammensregionen og Johnny Storøy, en kunnskapsrik og løsningsorientert båtmann. Mannskapet har bidratt i ulike arbeidsuker. Små men konsentrerte utslipp gir stor effekt I Norge finnes det cirka 155. båter med toalett. Cirka halvparten av disse har ikke andre tømmemuligheter enn å dumpe i sjøen. I overkant av 2% har bærbart toalett som kan tømmes på land, mens kun 18% har egnet system for sugetømning. Når toalettavfallet tømmes i sjøen i nærheten av badeplasser og områder hvor mennesker benytter sjøen, oppstår det helsemessige problemer. Toalettavfallet kan gi opphav til infeksjoner i mage, tarm, øre, nese og hals. Fritidsbåters bidrag til overgjødsling av vannet er relativt lite, sammenliknet med utslipp fra jordbruk og renseanlegg. Problemet med utslipp fra fritidsbåter er at det skjer konsentrert i tid og rom, det vil si under noen hektiske sommermåneder da algeoppblomstringen er størst. Kloakken som pumpes ut i sjøen fra båter skjer ofte innaskjærs der vannsirkulasjonen er begrenset, og hvor bading og rekreasjon foregår. Små, men konsentrerte utslipp gir stor effekt. 5

6 Hensikt Prosjektets hovedmålsetning er å få et renere og rikere vannmiljø og få en mer enhetlig vannforvaltningen for Kattegat og Skagerrak havområde. M/S Latrine tilbyr tømming av septiktanker i fritidsbåter, og skal drive holdningsarbeid mot tømming i sjøen. Vi har i kampanjen ønsket å belyse temaet; båtkloakk opp mot andre vannmiljøprosjekt regionalt og lokalt som arbeidet med vannforskriften. Det har først og fremst vært en informasjonskampanje der målet var å motivere for en mer miljøvennlig holdning ved å formidle kunnskap. Figur 2. Johnny tømmer båtseptik. En stasjonær tømmestasjon i Stavern er vist øverst til høyre, og under ser vi skipper Thomas tar en prat med en båteier. Foto: Agnes B. Bjørnstad og Lars W. Solheim 6

7 Reiserute for M/S Latrine Planlagt reiserute var: 25.juni: Oppstart M/S Latrine informasjonskampanje i Oslo v/ Rådhuskaia juni: Fra Nærsnes går turen ut Oslofjorden, Buskerud fylke. 3-2 juli: Vestfold fylke 3-6.juli: Østfold fylke. Oppstart igjen 29. juli. Turen går til Langesund og eventuelt Telemarkskanalen. Kampanjen avsluttes 3.august. Reiseruten var satt opp som et foreløpig utgangspunkt, men var væravhengig og kunne endres underveis. Målet var å rekke over så mange havner som mulig på vår tokt i Oslofjorden. Vi har stort sett klart å følge den oppsatte reiseruten, med unntak av siste uke da vi fikk kuling og ble forsinket med en dag til Langesund. Vi har stort sett hatt godt vær under kampanjen. Figur 3. Holmsbu småbåthavn. Foto: Agnes B. Bjørnstad. 7

8 Oversiktskart over besøkte havner og fylker Oslo og Akershus Buskerud Vestfold Østfold Telemark Mobil tømmestasjon 212 Figur 4. Kart over Oslofjorden med røde punkter for havner vi har besøkt. 8

9 Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater Fylke/sted Oslo og Akershus Oslo- Rådhusplassen Fantebukta 3 Antall spurte båteiere Media - Pressekonferanse Kongelig Norsk Båtforbund Hav möter Land Lokal/regional engasjement Varaordfører Oslo og Akershus Nærsnes 1 Redningsselskapet Håøya-Bjørnehue Håøya-Dragesund 1 Sandspollen Oscarsborg Drøbak 1 Buskerud Sætre 1 Holmsbu 18 Røyken og Hurum avis Vestfold Svelvik 2 Drammens tidende Ordfører i Hurum Holmestrand 4 Jarlsberg avis Ordfører og Næringssjef i Holmestrand kommune Kommersøya 3 Horten 19 Tønsberg 49 9

10 Stavern 9 Østlandsposten Østfold NRK radio Vestfold Vannportalen Vestfold fylkeskommune Fredrikstad 9 NRK TV - Vestlandsrevyen NRK Østfold Fredrikstad Blad Moss-Avis Radio Prime Ordfører i Larvik Vestfold Fylkeskommune. Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Hvaler, Papperøy Hvaler kommune Hvaler, Skjærshalden Fredagshølet 1 2 VG Interreg.no Hankø 4 Havna.com Telemark Langesund 3 Porsgrunn Dagblad Sum: 23 havner 166 Vannportalen Seilas.no Båtliv.no Langesundkonferansenprosjektleder for Hav møter land Norsk koordinator Tyra Risnes fra Østfold fylkeskommune Fylkesvis oversikt over besøkte havner og resultater: Under media kommer i tillegg båtforeninger og andre nettsider og fylkeskommuner, se vedlegg 1. 1

11 Media- og weboppslag Figur 5. NRK filmer M/S Latrine. Se det ferdige innslag i NRKs nyhetssending om M/S Latrine här: Foto: Agnes B. Bjørnstad Informasjonskampanjen har fått oppmerksomhet i tv, radio, aviser, nettaviser og andra nettsteder. Vi har notert 18 oppslag i massemedier, 8 på nettsteder for båtfolk og 11 på andre nettsteder. NRK, Kongelig Norsk Seilforening, Seilas og Båtliv er noen eksempler. Seilas og Båtliv har tillsammans cirka 15 lesare hver måned Båtnettsted Andre nettsted TV Radio Avis og nettavis Figur 6. Oppslag på webb og i media. For oversikt over oppslag på webb og media, se vedlegg 1. Mediaovervåkning er utført av kommunikasjonsansvarlig Wilhelm Gårdmark fra Hav møter Land og Fredrik Norland fra fylkeskommunen i Østfold. 11

12 Resultater av spørreundersøkelsen Målsetningen med spørreundersøkelsen var å kartlegge holdninger, behov og hvordan tilrettelegging og bruk kan bli bedre i framtiden. Spørreundersøkelsen er basert på de samme spørsmål som ble brukt under M/S Latrina kampanjen i Sverige i 211. I vår spørreundersøkelse har vi spurt 166 båtansvarlige om bruk og holdning til tømmestasjoner for båtseptik. Resultatene av spørsmålene er beskrevet i figurteksten under hvert diagram. I diagrammene viser den vertikale aksen antall personer og horisontale svaralternativene. Prosentandel er beregnet for de høyeste verdiene for å tydeliggjøre resultatene. 1 Har båten dekksgjennomføring? Ja Nei Vet inte Figur 7 Av båter som hadde dekksgjennomføring svarte 93 av 166 personer at de ikke hadde dette på sin båt, dette utgjør 56 %. I alt 69 båter (42 %) hadde dekksgjennomføring. 4 personer visste ikke om båten hadde dekksgjennomføring Hvor ofte bruker du tømmestasjoner? Aldri Ibland Alltid Vet ikke Figur 8 viser at 97 av 166 båteiere (58 %) personer svarte at de aldri brukte tømmestasjoner og 31 en gang i blant. 4 personer svarte hhv aldri og vet ikke. 12

13 Viktigste årsaker for ikke å bruke tømmestasjoner? Enklere Vet ikke hvor stasjonene er For få stasjoner Ikke merket Dårlig plassering Vanskelig å komme til Har ikke kobling Annat Figur 9. Flere av de spurte har her svart på flere spørsmål. Av totalt 174 svar, var det 96 personer, dvs 55 % har svart at det er for få tømmestasjoner. 43 personer (25 %) vet ikke hvor tømmestasjonene befinner seg, mens 18 pers (1%)vil ha det enklere og 14 pers mener tømmestasjonene er for dårlig plassert. Hva skulle får deg til å bruke tømmestasjonene? Ingenting Kart Flere Bedre merket edre plassering Annat Figur 1. Hele 95 personer (57 %)ønsker flere tømmestasjoner, 36 personer (22 %)mener det må opplyses bedre på kart, 19 personer (12 %) mener bedre plassering vil gjøre at flere bruker tømmestasjonene, mens 6 mener det må merkes bedre i havnene. 2 personer mente ingenting vill få de til å bruke tømmestasjonene og 4 pers mener at det må komme et krav fra myndighetene (under Annet). 13

14 Kjenner du till symbolet? Ja Nei Figur 11. Av de spurte var det 12 båteiere (72 %) som ikke visste hvordan symbolet for tømming av båtseptikså ut. Kun 42 personer var kjent med symbolet Hvor stor er din båt? -5 m 5-1 m 1-15 m 15-2 m Figur 12. Av de spurte var det 13 båteiere (62%) med båtlengde på mellom 1-15m, dvs ca 33-5 fot. 52 (31%) av båtene var mindre enn 1 m(33 fot) og 8 var større enn 15m (5 fot). 14

15 8 Din alder? >7 Figur 13. Alderen på 65 båteiere av 166 spurte lå på mellom 4 og 5 år, som utgjør 39 %. 3 av de spurte var yngre enn 4 (dvs 18%), 4 personer (24%)mellom 5-6 år og resterende 31 over 6 år. Kjønn? Kvinna Man Figur 14. Hovedmengden av de spurte var menn, hele 143 av totalt 166. I prosent utgjør dette 86 %. 15

16 Oppsummering av informasjonskampanje M/S Latrine Informasjonskampanje har vært på tre ukers tokt i Oslofjorden sommeren 212. Den 25. juni startet kampanjen med ledelsen for Hav møter land og varaordfører i Oslo. Det ble en noe treg startfase med liten interesse fra media og få båter i havneområdene. Med økt innsats opp mot mediakontakt og politisk engasjement og forvaltningsansvarlige oppnådde vi raskt økt fokus på temaet `båtkloakk og tilrettelegging av tømmestasjoner`. Jo nærmere vi kom fellesferien i juli, jo flere ferierende båtfolk møtte vi ute på fjorden. Informasjonsbrosjyrer ble lagt igjen på strategiske plasser som kommuner, media og politikere. Flere havner og båteiere kunne blitt spurt, men vi antar at fordelingen mellom de ulike svar ville blitt Figur 15. Ordfører i Hurum; Monica Vee Bratlie sammen med skipper på M/S Latrine; Thomas Hartung i Holmsbu havn. uendret. Konklusjonen av spørreundersøkelsen er at det er et klart behov for flere tømmestasjoner som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for båter, bedre informasjon om hvor tømmestasjonene befinner seg, og tydelig merking. Dette kan føre til at flere båteiere med dekksgjennomføring kan tømme båtkloakken sin på en mer miljøvennlig måte. Hele 72 % av de spurte visste ikke hvordan symbolet for tømmestasjon ser ut, så det er et klart informasjonsbehov. Det var en stor andel som ikke hadde dekksgjennomføring. Her antar vi at bedre informasjon om hvordan og eventuelt hvor man kan få utført denne type service i Norge, vil føre til flere båter med dekksgjennomføring i tiden framover. Flere av de spurte mente at det må komme et krav fra myndighetene, og at båtprodusenter bør utstyre båter med dekksgjennomføring ved levering. De fleste som ble spurt under kampanjen, framsto som miljøbeviste og ønsket en klarere holdning fra miljømyndighetene og politikere. Det var viktig for kampanjen at det ble mediafokus og politisk engasjement på temaet om båtseptik og miljø. Hensikten med kampanjen var å få fokus og temaet om en mer miljøvennlig holdning og bedre tilrettelegging for tømming av båtseptik på politisk dagsorden. Ordfører i Hurum tok seg god tid og var meget positiv til vår kampanje. Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele sammen med sin næringssjef Geir Dyrnæs har planer om å sette krav til Blått flagg som er EU standard, for havneanlegget i Holmestrand. Ordfører i Larvik vil arbeide for en harmonisering av det norske regelverket opp mot gjeldene krav i andre nordiske land. 16

17 Figur 16. I Stavern fikk vi besøk av Rune Høiseth, ordfører i Larvik kommune og Lars W. Solheim fra Vestfold fylkeskommune. Foto: Lars W. Solheim. Vi mener kampanjen har oppnådd å få mer fokus på temaet, og er spent på hvordan og hvilke følger dette får for Norge i framtiden. Vi vil gi en stor takk til alle som har fulgt oss og som har bidratt med støtte. Spesiell takk til Wilhelm Gårdmark og Fredrik Norland for fantastisk innsats. Takk for all støtte fra samtlige fylkeskommuner og regionale vannregionmyndigheter. Takk til ordførere og ulike media som har stilt opp på kort varsel. Det har vært en hektisk men et virkelig givende prosjekt med godt mannskap, stå på vilje og samarbeid. Takk for oss! Thomas Hartung Agnes Bjellvåg Bjørnstad

18 Vedlegg 1: Media- og weboppslag av M/S Latrine 212 Exempel på oppslag i massmedier og nettseder Herunder følger en oversikt over oppslag fra informasjonskampanjen. Massemedia - aviser, radio og TV NRK Nyheter Østfold - Dette er en drittbåt Drammens Tidende - 15 mill. liter kloakk rett i sjøen Jarlsberg Avis - Ikkes slipp kloakk i sjöen NRK Nyheter Østfold - Her prater de dritt Fredriksstad Blad - Første flytende møkkatank på Hvaler NRK TV Østfoldnytt, kl Septik i sjøen

19 NRK TV Vestlandsrevyen, kl Gjer vikene fine med MS Latrine Moss-Avis - Første flytende møkkatank på Hvaler Fredriksstad Blad - Ett drittjob å skape holdninger til dritt? VG - Flytende møkkatank VG Nett - Flytende mökkatank Røyken og Hurums Avis - Med MS Latrine for et kloakkfritt hav Seilas.no - Seiler for et kloakkfritt hav Båtliv.no - Seiler for et kloakkfritt hav Radio Prime xx NRK Radio Vestfold, cirka kl Porsgrunn Dagblad PD.no - Ikke tøm kloakken i sjøen Østlandsposten - Ønsker å få sjøen septikfri Båtnettsteder og andre Kongelig Norsk Seilforening - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Fylkesmannen Østfold - Mobil tømmestasjon for båtkloakk i Østfold Kongelig Norsk Båtforbund - M/S Latrine, båten som tømmer kloakkavfallet fra båten din! Straumen båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Viddi Båt og Seilas - Havner og brygger Agnes AB - Nyheter - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Dusavik båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Bodø Båtforening - M/S Latrin, båten som tømmer kloakkav Østfold fylkeskommune - Kampanje for renere fjord og hav Vannregion - Glomma - Kampanje for renere fjord og hav Hvaler kommune - M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav Østfold fylkeskommune - Shit o'hoi Interreg.no - På tokt med M/S Latrine Hav möter Land - M/S Latrine positivt mottat hos ordfører i Hurum k Havna.com - Seiler for et kloakkfritt hav Interreg-oks.eu - M/S Latrine på turné i sydnorge gör succé Vannportalen - M/S Latrine Vestfold fylkeskommune - Ønske om bærekraftig småbåtliv og septikfri sjø Ren Marina - M/S Latrine på kloakk-turne i sommer

20 Vedlegg 2: Data spørreundersøkelsen Ja Nei Vet inte Antall 1 Er båten utrustet for sugetømming? Aldri Ibland Alltid Vet ikke 2 Hvor ofte bruker du tømmestasjon? Enklere Vet ikke hvor s For få stasjoner Ikke merket Dårlig plasseringvanskelig å k Har ikke kobl Annat 3 Viktigeste årsaker for ikke å sugtømme? Ingenting Kart Flere Bedre merket edre plassering Annat 5 Hva skulle få deg til å anvende tømmestasjonene? Ja Nei 6 Kjenner du till symbolet/merket? m 5-1 m 1-15 m 15-2 m 7 Hvor lang er din båt? >7 8 Din alder? Kvinna Man 9 Kjønn? Annet:6 pers. vil ikke benytte systemet før det er et krav Tabell1

21 Har båten dekksgjennomføring? Hvor ofte bruker du tømmestasjoner? Ja Nei Vet inte Er båten utrustet for sugetømming? Aldri Ibland Alltid Vet ikke Hvor ofte bruker du tømmestasjon? Viktigste årsaker for ikke å bruke tømmestasjoner? Hva skulle får deg til å bruke tømmestasjonene? Viktigeste årsaker for ikke å sugtømme? Hva skulle få deg til å anvende tømmestasjonene? Diagram Sida 1 av 2

22 Kjenner du till symbolet? Hvor stor er din båt? Kjenner du till symbolet/merket? Hvor lang er din båt? 2 2 Ja Nei -5 m 5-1 m 1-15 m 15-2 m Din alder? Kjønn? Din alder? Kvinna Man >7 Diagram Sida 2 av 2

23 Om projekt Hav möter Land Klimat, vatten, samhällsplanering tillsammans Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. I projektet arbetar kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter tillsammans. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA. Hjälp gärna till på Partners Länsstyrelsen i Västra Götalands län Østfold fylkeskommune Artdatabanken Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Falkenbergs kommun Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Göteborgs universitet Havs- och vattenmyndigheten Kungsbacka kommun Larvik kommune Lysekils kommun Länsstyrelsen i Hallands län Nøtterøy kommune Orust kommun och projekt 8 fjordar Region Halland SMHI Sotenäs kommun Telemark fylkeskommune Vestfold fylkeskomune Västra Götalandsregionen Århus Universitet

24 M/S Latrine informasjonskampanje 212, sluttrapport Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Skagerrak. M/S Latrine var en informasjonskampanj som tilbød tømming av septiktanker i fritidsbåter, og drev holdnings-arbeid mot tømming i sjøen. Kampanjen gikk i Norge i tre uker i 212. Vår spørreundersøkelsen viste at det er behov for flere tømmestasjoner, lett tilgjengelig og tilrettelagt for båter, bedre informasjon om hvor de befinner seg og tydelig merking. 58 prosent brukte aldri tømmestasjoner, men 57 prosent vil tømme vis det fanns flere tømmestasjoner. M/S Latrine er et konkret tiltak i regi av det nordiske interreg-prosjektet Hav møter Land, et FoU-prosjekt for felles forvaltning av Kattegat og Skagerrak. Kampanjen ble oppmerksammet i tv, radio, aviser og nettsteder. I fjor het båten M/S Latrina og tømte tanker på den svenske vestkysten. Hav möter Land Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap. EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA.

Sluttrapport fra båtlivsgruppen. Rapport från projekt Hav möter Land

Sluttrapport fra båtlivsgruppen. Rapport från projekt Hav möter Land Sluttrapport fra båtlivsgruppen Rapport från projekt Hav möter Land Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 27 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: -- inget -- ISSN: 1403-168X Författare: Thomas

Detaljer

Modeller i vannforvaltningen. Rapport fra workshop i Oslo, Norge den 16. april 2013. Rapport från projekt Hav möter Land

Modeller i vannforvaltningen. Rapport fra workshop i Oslo, Norge den 16. april 2013. Rapport från projekt Hav möter Land Modeller i vannforvaltningen Rapport fra workshop i Oslo, Norge den 16. april 2013 Rapport från projekt Hav möter Land Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 25 Rapportnummer hos Länsstyrelsen:

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Omdømmeprosjektet omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Målgruppe: Innbyggere i Drammen og Drammensregionen

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Foreningen Ren Marina består av:

Foreningen Ren Marina består av: Foreningen Ren Marina består av: KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) OBU (Oslofjorden Båteierunion) VFO (Vellenes Fellesorganisasjon) JOTUN AS. (Malingsprodusent) KNS (Kongelig Norsk Seilforening) Hva er

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet nuar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 januar 5 6 3 1 2001 juni 6 7 3 2 2001 august 6 8 3 2

Detaljer

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 2 11.06.2015 Skipperbriefing Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 3 11.06.2015 Skipperbriefing

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Veien videre for sjøørret i Oslofjorden og Skagerrak! Refleksjoner av Lars W. Solheim, Vestfold fylkeskommune til Sjøørret seminaret i Fevik 2017.

Veien videre for sjøørret i Oslofjorden og Skagerrak! Refleksjoner av Lars W. Solheim, Vestfold fylkeskommune til Sjøørret seminaret i Fevik 2017. Veien videre for sjøørret i Oslofjorden og Skagerrak! Refleksjoner av Lars W. Solheim, Vestfold fylkeskommune til Sjøørret seminaret i Fevik 2017. Hva bør vi satse på? Hva trenger vi mer fokus om? Hvordan

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Hvordan jobber KNBF for å hindre ulykker på sjøen?

Hvordan jobber KNBF for å hindre ulykker på sjøen? Hvordan jobber KNBF for å hindre ulykker på sjøen? 3 arbeidsområder 1. Politisk arbeid for styrket sjøsikkerhet 2. Egne konkrete sjøsikkerhetstiltak 3. Pågående samarbeid med andre organisasjoner for styrket

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord Det ble avholdt møte i styringsgruppa i Grønn dal tirsdag 24. januar, kl 10.00-13.00 på Kongsberg rådhus Fra kommunene: Rune Høiseth- ordfører Larvik kommune Eli Hovd Prestegården- ordfører Nore og Uvdal

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder KYSTVERKET Hovedkontoret I henhold til adresseliste Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/894-56 Ingrid Lauvrak 26.03.2013 Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

ET BEDRE BÅTLIV. - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA. Miljøtips for båtfolk

ET BEDRE BÅTLIV. - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA. Miljøtips for båtfolk ET BEDRE BÅTLIV - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA Miljøtips for båtfolk MILJØ FOR BÅTFOLKET KNBF arbeider For et bedre båtliv på naturens premisser. For å styrke dette arbeidet har

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Vannområdene Horten-Larvik. Pilotprosjekt: Kunnskapsinnhenting for Stillehavsøster i Vestfold for sommer 2017 og 2018

Vannområdene Horten-Larvik. Pilotprosjekt: Kunnskapsinnhenting for Stillehavsøster i Vestfold for sommer 2017 og 2018 Vannområdene Horten-Larvik Pilotprosjekt: Kunnskapsinnhenting for Stillehavsøster i Vestfold for sommer 2017 og 2018 Bakgrunn Stillehavsøsters vil etter hvert bli innarbeidet blant de naturressurser som

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer