RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET"

Transkript

1 Landets fastleger Norsk Kiropraktorforening Norsk Fysioterapeutforbund Deres ref: Saksbehandler: JLU Vår ref: 08/384-2 Arkivkode: Dato: Publisert av NFF : RASKERE TILBAKE - SYKEFRAVÆRSARBEIDET I mars og desember 2007 informerte Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Helsedirektoratet om. Raskere tilbake består av tiltak hvor målet er å få arbeidstakere raskere tilbake på jobb: tilbud om individuell avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølgning (via NAV) tettere oppfølgning av sykmeldte gjennom dialogmøter og oppfølgningsplan tilbud om utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten Som en del av Raskere tilbake, inngår også ny sykmeldingsblankett fra 1. september Den nye blanketten (vurdering av arbeidsmulighet/ sykmelding) vil være et hjelpemiddel for å styrke tilretteleggingen på arbeidsplassene, og vil gi rom for å kommunisere overfor NAV hvilke utrednings- og behandlingsmessige tiltak du som behandler anser relevant og tilrår. Blanketten skal sørge for økt fokus på arbeidsmuligheter under sykdom. Tilbud om utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten Om lag 2000 pasienter henvises per måned til de ulike tilbudene i helsetjenesten. Vi er svært tilfreds med innsatsen som er gjort. Vi vil fortsatt jobbe aktivt for en utvikling av tilbudene og understreker viktigheten av et lokalt samarbeid og dialog slik at den sykmeldte blir henvist til riktig nivå. Vi har lagt til rette for følgende som kan hjelpe deg: Kontaktpersoner, telefonnumre og henvisningsadresser, se vedlegget Om tilbudene: gir nærmere informasjon. Se også hjemmesidene på de regionale helseforetakene og annen skriftlig informasjon Fritt sykehusvalg: Pasientveileder kan bidra til raskere hjelp både til ordinære tilbud og tilbud i Raskere tilbake. Tlf

2 Rehabilitering med arbeid som mål Medisinsk diagnostikk, behandling og rehabilitering er ofte de første tiltakene som iverksettes for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Når det er behov for rehabilitering med arbeid som mål, er det viktig med tverrfaglig vurdering og avklaring. Vi ønsker at du som sykmelder i slike tilfeller både vurderer spesialisthelsetjenestens tilbud om rehabilitering med arbeid som mål, og har en dialog med pasientens NAV kontor om deres arbeidsrettede tjenester med det samme mål. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten: Bruk henvisningsadressene og kontaktpersonene som finnes i vedlegget Arbeidsrettede tjenester i NAV: Gjennom dialog med NAV, kan NAV i samråd med pasienten foreta innsøk til disse tilbudene Lansering av informasjonskampanje 1. sept lanseres del to av en nasjonal Raskere tilbake - kampanje. I kampanjen vil arbeidsgiver være hovedmålgruppe, men vil også omfatte sykmelder og arbeidstakere. NAV har utarbeidet et e-læringsprogram for sykmeldende behandlere. Programmet kan lastes ned fra og og lagres på egen maskin. Programmet vil ta deg igjennom de viktigste punktene ved den nye blanketten. NAV vil også utforme et tilsvarende e-læringsprogram rettet mot arbeidsgivere. Det vil også bli etablert en nasjonal telefontjeneste som arbeidsgiver kan kontakte. Tjenesten vil være tilgjengelig fra 1. sept. på tlf I tillegg vil NAV informere sykmeldende behandler via lokale kanaler (møteplasser og lokale arrangement). I Raskere tilbake er det bl.a. også gitt tilskudd til Den norske legeforening til et prosjekt som skal utvikle et bedre brukergrensesnitt i samarbeid med leverandørene av elektronisk pasientjournal. Dette arbeidet er planlagt ferdig i Antall henviste Det er inntil nå henvist om lag personer til ordningen. Vi ønsker at du som fastlege/ sykmeldende behandler engasjerer deg aktivt i sykefraværsoppfølgningen og at du bruker tilbudene i helseforetakene og NAV der du finner dette indisert og som et hensiktsmessig alternativ for den enkelte pasient, se også Med vennlig hilsen Tor Saglie arbeids- og velferdsdirektør Bjørn-Inge Larsen helsedirektør - 2 -

3 HELSE VEST RHF Sjå det regionale helseføretaket si heimeside: Følg med på denne sida då det kan etablerast nye tilbod. Helse Vest RHF har eigen pasientrettleiar Jan Edvard Gjersvoll, tlf , mob , e-post: Du kan og få informasjon på telefontenesta til Fritt Sjukehusval: Sjå også Sjukehustenester Helse Bergen HF "Raskare tilbake" tilvisingsmottak habiliterings- og rehabiliteringsklinikken Nordåsgrenda 4, 5235 Bergen Helse Fonna HF "Raskare tilbake" tilvisingsmottak Postboks Haugesund Helse Førde HF "Raskare tilbake" - tilvisingsmottak 6807 Førde Helse Stavanger HF "Raskare tilbake" - tilvisingsmottak Postboks Stavanger Haraldsplass Diakonale Sykehus "Raskare tilbake" - tilvisingsmottak Postboks Bergen Bergen Kirurgiske Sykehus Postboks 234 Nesttun, 5853 Bergen telefon Bergen Spine Center Ulriksdal 2, 5009 BERGEN Privatsykehuset Haugesund Postboks Haugesund Colosseumklinikken Stavanger Lagårdsveien Stavanger Kontaktpersonar Maiken Hægland (Helse Bergen generelt) mobil Kjersti Sem Ringel (nakke- og ryggpoliklinikken) Tlf , Nora Beth Nielsen, telefon , mobil kontortid man, tir, ons og fre Ewa Sonesson telefon , mobil , Irene Mathisen telefon , mobil Torodd Ulvestad Bruland telefon telefon telefon telefon Rehabilitering med arbeid som mål Røde Kors Haugland Rehab. senter 6968 Flekke Krokeidesenteret, avd. Krokeide Korsnesvegen 70, 5244 Fana Kontaktpersonar Linda D. Meier telefon Arne Huus telefon

4 Rehabilitering med arbeid som mål Krokeidesenteret, avd. Nærland Grenseveien 12, 4365 Nærbø Åstveit Helsesenter Åstveitveien 73, 5106 Øvre Ervik Kontaktpersonar Silje Undheim telefon Mary Rysjedal telefon HELSE NORD RHF Se det regionale helseforetaket sin hjemmeside: Følg med på denne siden da det også kan bli etablert nye tilbud. Du kan også få informasjon på telefontjenesten til Fritt Sykehusvalg: Se også Sykehustjenester Helse Finnmark HF: Elektroniske henvisninger: Merkes Raskere Tilbake og sendes på vanlig måte til de respektive avdelinger. Postadresse: Helse Finnmark HF, Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Elektroniske henvisninger: Fysikalsk medisin og rehabilitering, UNN Tromsø. Postadresse: Henvisningsenheten, UNN, Raskere Tilbake, Boks 100, 9038 Tromsø Nordlandssykehuset HF: Elektroniske henvisninger: direkte til den avdeling som skal ha søknaden eller papir søknader til Helle Lindberg, Raskere tilbake Nordlandssykehuset, 8092 Bodø Helgelandssykehuset HF: Henvisninger merkes Raskere tilbake og sendes: Elektronisk: Avdeling FMR Sandnessjøen (Fysikalsk medisin og rehablitering), Seksjon Raskere tilbake Postadresse: Henvisningsenheten, Helgelandssykehuset, Boks 613, 8801 Sandnessjøen Private helsetilbud: Ortopedi: Aleris Ishavsklinikken. Postadresse: Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø Tlf.: Arbeidsrettet rehabilitering: Valnesfjord Helsesportssenter, 8215 Valnesfjord. Tlf Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø. Tlf Kontaktpersoner Lena Wennberg E-post: Telefon: / Randi Sørvoll E-post: Tlf.: / Helle Lindberg E-post: Tlf.: om du ønsker informasjon Mobil: Sidsel Haraldsen E-post: Tlf.: Knut Tjeldnes E-post: Telefon: /

5 Rehabilitering med arbeid som mål Helse Nord RHF avslutter nå arbeidet med å etablere avtaler med aktuelle institusjoner. Når disse tilbudene er klare, vil informasjon bl.a. finnes ved helseforetakets hjemmeside eller via HELSE MIDT- NORGE RHF Se det regionale helseforetakets sin hjemmeside: Følg med på denne siden da det også kan bli etablert nye tilbud. Du kan også få informasjon på telefontjenesten til Fritt Sykehusvalg: Se også Sykehustjenester Kontaktperson Helse Sunnmøre HF Administrasjonen Raskare tilbake - Ingebjørg Ellingvåg Knutsen Sjukefråversprosjektet, 6026 Ålesund Tlf.: Helse Nordmøre og Romsdal HF Raskere tilbake - Sykefraversprosjektet v/ Kirsti Dyrnes Herman Døhlensgt., 6508 Kristiansund Helse Nord-Trøndelag HF Raskere tilbake - Sykefraversprosjektet Kirkegt. 2, 7600 Levanger St Olavs Hospital HF - Sykefraværsprosjektet Enhet for samhandling St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim Lade behandlingssenter - Sykefraværsprosjektet Lade allé, 7041 Trondheim Vestmo behandlingssenter - Sykefraværsprosjektet Vestmo 27, 6018 Ålesund Aleris Sykehus og medisinske senter Innherredsveien 7c, Pb 72, 7014 Trondheim, Rosenborgklinikken Klæbuveien Trondheim Klinikk Stokkan Fjordgt. 38, 7010 Trondheim Medi 3 Sundgt. 12a, 6016 Ålesund Kirsti Dyrnes Tlf.: Knut Jonas Sørgjerd Tlf Birgitte Mørch Tlf.: / Kontaktperson ikke oppgitt Tlf.: Kontaktperson ikke oppgitt Tlf.: Maja Mortensen Tlf.: Anita Floor Selliseth Tlf: Kontaktperson ikke oppgitt Tlf.: Cato Viken Tlf.: Rehabilitering med arbeid som mål Kontaktpersoner Røros Rehabiliteringssenter AS Bjørn Frydenborg, Tlf: Øverhagen 15, 7374 Røros Muritunet AS. Muri, 6210 Valdal Espen Remme Tlf: Kastvollen Rehabiliteringssenter Kastvollvn 11, 7670 Inderøy Harald E. Fossvik Tlf: Ikke oppgitt IKS Namdal Rehabilitering 7977 Høylandet Åshild Nymo Tlf: Smednes Trivselsgård AS 6590 Tustna Eystein Melhus Tlf: Fysikalsk Medisin 3T AS Sturla Storrø - 5 -

6 Vestre Røsten 80, 7075 Tiller Tlf: Aure Rehabiliteringssenter Lena Huseby 6690 Aure Tlf: Rusbehandling i Midt-Norge RHF Jan Ole Flenstad Strandveien 1, 7500 Stjørdal Tlf: Betania Malvik Ingfrid Eggen Skogrand 7563 Malvik Tlf: Ikke oppgitt HELSE SØR-ØST RHF Se det regionale helseforetakets sin hjemmeside: Følg med på denne siden da det også kan bli etablert nye tilbud. Du kan også få informasjon på telefontjenesten til Fritt Sykehusvalg: Se også Sykehustjenester Kontaktpersoner Sykehuset i Vestfold HF Kirsti Roth Kolstø e-post: Postboks 2168, 3103 Tønsberg Tlf.: / Sunnaas sykehus HF - Sykefraværsprosjektet Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Psykiatrien i Vestfold HF - Sykefraværsprosjektet Postboks 2267, 3103 Tønsberg Akershus Universitetssykehus HF - Sykefraværsprosjektet Postmottak 1478 LØRENSKOG Sørlandet sykehus HF Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Avdeling for rus og Avhengighetsbehandling: Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Lærings- og mestringssenteret: Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Medisinsk avdeling: Engvald Hansensvei 6, 4400 FLEKKEFJORD Sven Conradi e-post: Tlf.: / Til 1/9-08: Elisabeth Hov e-post: Tlf.: / Fra 1/9-08: Hans Gustav Theodor e-post: Tlf.: / Kjersti Thorvaldsen e-post: Tlf.: / Fra 1/9-08: Gunhild Vorren e-post: Tlf.: Agnethe Hovdenak Epost: Tlf Mobil: Nevrologisk avdeling: Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Psykososialt team Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Nevrologisk avdeling: Serviceboks 605, 4809 ARENDAL Sørlandet sykehus HF Medisinsk avdeling Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND Rehab. avd. Mandal Serviceboks 904, 4509 MANDAL Diakonhjemmet sykehus AS "Raskere tilbake" Postboks 23, Vinderen, 0319 Oslo Nadia Stramann Flesjø e-post: Tlf.: calling 2998/

7 Sykehuset Innlandet HF sykefraværsprosjektet Postboks 104, 2381 BRUMUNDAL Sissel Lund e-post: Tlf.: / Blefjell sykehus HF Merk søknaden 1) Blefjell sykehus HF Postboks 234, 3672 Notodden Revmatismesykehuset AS Margrethe Grundtvigsv 6, 2609 Lillehammer Sykehuset Buskerud HF Raskere tilbake 3004 Drammen Ringerike sykehus HF Sykefraværsprosjektet - Inntakskontoret, Serviceboks 13, 3504 HØNEFOSS Sykehuset Telemark HF Ulefossveien, 3710 Skien Aker universitetssykehus HF "Raskere tilbake" Sykefraværsprosjektet Trondheimsv. 235, Bygg 60, 0514 Oslo Ullevål Universitetssykehus HF Kirurgisk ekspedisjon v/wendy Hornum, 0407 OSLO Sykehuset Østfold HF sykefraværsprosjektet Postboks 355, 1702 Sarpsborg Sykehuset Asker & Bærum HF Postboks 83, 1309 Rud Betanien hospital Bjørnstj Bjørnsonsgt. 6, 3722 Skien Lovisenberg Diakonale Sykehus 0440 Oslo Martina Hansens Hospital Postboks 23, 1306 Bærum Postterminal Rikshospitalet HF Raskere tilbake Arnhild Øygarden e-post: Tlf.: / ) Blefjell sykehus HF Sykehusveien Rjukan 3) Blefjell sykehus HF Postboks Kongsberg Aud Rønningen e-post: Tlf.: / Eli Karin Høyden e-post: Tlf.: / Trude Solberg e-post: tlf Vibeke Hegge e-post: Tlf.: / Lisbet Kopperstad e-post: Tlf.: Til 1. juni 2009: Ann-Karine Kirkeby e-post: Tlf.: / Fra 1. juni 2009: Wendy Hornum e-post: Tlf.: / Odd Petter Nilsen e-post: Tlf.: / Per Kristian Andersen e-post: Tlf.: / Astri Holst e-post: Tlf.: / Lars Vasli e-post: Tlf.: / Sissel Aas e-post: Tlf.: / Roy Nystad e-post: - 7 -

8 0027 Oslo Tlf.: / Spesialsykehuset for rehabilitering - Sykefraværsprosjektet Postboks 160, 3291 STAVERN SSR Avd. Bedrift i Skien Gunnar Knudsensvei SKIEN SSR Avd. Bedrift i Drammen Tollbugt , DRAMMEN Line Berre Paulsen e-post: Tlf.: / SSR Avd. Bedrift i Tønsberg Bjellandveien 24, 3172 VEAR SSR Avd. Bedrift Borger Bad (to tilbud), Borgergt HØNEFOSS Rehabilitering med arbeid som mål i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF har i sammenheng med inngått avtaler med en rekke private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisninger fra fastleger eller legespesialister utenfor helseforetak til disse rehabiliteringsinstitusjonene merkes og sendes Sentral enhet Rehabilitering (SeR), postboks 174, 1451 Nesoddtangen. Bruk ordinært henvisningsskjema. For mer informasjon om tilbudene, se Helse Sør-Øst sin hjemmeside, eller ring Saksbehandler: Jon-Torgeir Lunke, tlf , e-post: Kopi: Fylkesmennene Landets kommuneleger HOD og AID Regionale helseforetak Partene i arbeidslivet (NHO, HSH, KS, NAVO og LO, UNIO, YS og Akademikerne) Arbeidstilsynet Norsk Sykepleierforbund Norsk Psykologforening Statens helsetilsyn Den norske legeforening Faggruppen for manuellterapeuter Norsk Manuellterapeutforening Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - 8 -

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17. august 5.2014 Saksnummer 81/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. august 5.2014 Saksnummer 65/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Her følger oversikt over alle utfordringsgruppene på Åpen Arena -2014. Det gis oversikt over gruppenavn, deltakere og beskrivelse av utfordring. Gruppenes utfordring

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sendes ut iht. adresseliste Vår referanse: Deres referanse: Dato: 11/01208-1

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er ansvarlig for nettstedet www.rustiltak.no, som består av en søkbar database med for tiden 219 tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Nettstedet

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2 2012 Vi ønsker alle en flott vår. Vi arbeider med Lederkonferansen i Trondheim som

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer