Saksoversikt 2010/ Kystsoneplan - Fredrikstad Klassering(er): 1 EMNE2-143 Kommunedelplan, lokalplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksoversikt 2010/17882. Kystsoneplan - Fredrikstad 2009-2020 Klassering(er): 1 EMNE2-143 Kommunedelplan, lokalplan"

Transkript

1 Saksoversikt ephorte Seleksjon: Rapport generert: Sak ID: Sakstittel: Kystsoneplan - Fredrikstad Klassering(er): 1 EMNE2-143 Kommunedelplan, lokalplan Saksnummer: 2010/17882 Saksansvarlig (enhet/initialer): BYNÆRING/TOCH Saksdato: Arkivdel: KAR-SA-3 Tilg. kode: Side: 1 av 9

2 Journalposter: Doknr Type Innhold Journaldato Dok. dato Saksbehandler Avsender/Mottaker 1 X Særutskrift - FSK Sak 122/10 - Varsel om innsigelse til kystsoneplan for Fredrikstad kommune. Tilpassing av planen i henhold til statlige føringer ADMIN/YVME Tor Christiansen 2 U Informasjon om det videre arbeid med AREALPLAN/TOCH Adv. Magne Brun m.fl. kystsoneplanen 3 I Kystsoneplan for Fredrikstad - Innspill til AREALPLAN/TOCH Østfold Fylkeskommune videre prosess 4 I Anmodning om bekreftelse på søknad fra AREALPLAN/TOCH Kjøkøya båtforening - Nina Kjøkøya båtforening Harbo Sørum 5 I Kystsoneplanen - spørsmål - innspill: Båtsjø AREALPLAN/TOCH Anita Alfredsen 02 - Granholmen miljølandbruk - dok 09 i sak 2008/ I Kystsoneplanen - Innvendinger i forhold til AREALPLAN/TOCH Knut Chr. Helgesen prosess for gjennomføring av områdeplan for Vikane-området 7 I Kystsoneplanen - Nye argumenter til AREALPLAN/TOCH Finn Juliussen tidligere innspill - felles bryggeanlegg ved Holtsberget 8 X Arbeidsdokument - Kystsoneplan for SMSFFA/EOAA Fredrikstad kommune 9 I Kystsoneplanen - utdypende til AREALPLAN/TOCH Cecilie Wilberg høringsinnspill gnr 66 - bnr 125, Slevikkilen 10 I Spørsmål til kystsoneplanen AREALPLAN/TOCH Ove Jahnsen 11 I Merknader til kystsoneplanen - Kjøkøysund AREALPLAN/TOCH Kjøkøya båtforening - Nina Harbo Sørum 12 I Bedre trasé for kyststien fra Saltholmen AREALPLAN/TOCH Trond Bjørnstad 13 I Anmodning om bekreftelser av innspill AREALPLAN/TOCH Kjøkøya båtforening - Nina Harbo Sørum 14 I Revidert innspill til kystsoneplanen AREALPLAN/TOCH Advokatfirmaet Grindstad & Bevø Buks AS Co ANS - Advokat Bjørn Borg 15 I Om innspill til kystsoneplan og Kjøkøy AREALPLAN/TOCH Kjøkøy Minemagasin AS Nordre Båthavn Side: 2 av 9

3 16 I Tilleggsopplysninger til innspill till AREALPLAN/TOCH Haviken gård - Johan kystsoneplan - omdisponering av parsell - Haviken gnr 108 bnr 1 - Haviken gård 17 I Tilleggsopplysninger til innspill BYNÆRING/TOCH Kjell Bjørndal kystsoneplanen 18 I Spørsmål og opplysninger til innspill: Båtsjø BYNÆRING/TOCH Anita Alfredsen 02 Dok.nr. 09 Granholmen miljølandbruk 19 S Kystsoneplan for Fredrikstad kommune BYNÆRING/TOCH Offentlig ettersyn. 20 I Oppsummering - innspill til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Harald Kilde 21 X Innspill til boliger innenfor kystsoneplanens avgrensing som er innkommet til kommuneplanens arealdel - Administrasjonens vurdering SMSFFA/EOAA 22 X Planbeskrivelse med konsekvensvurderinger, SMSFFA/EOAA bestemmelser og retningslinjer av I Søknad om småbåthavn - gnr 124 bnr BYNÆRING/TOCH Jon Edgar Gundersen Søgård 24 X Særutskrift - FSK sak 14/11 - Kystsoneplan ADMIN/YVME Tor Christiansen for Fredrikstad kommune Offentlig ettersyn. 25 I Orientering vedrørende eiendom BYNÆRING/TOCH Arvid Vestvik 26 U Forslag til kystsoneplan for Fredrikstad kommune Utlegging til offentlig ettersyn og høring BYNÆRING/TOCH Advokat Helge Skaaraas - Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS m.fl. 27 X Endringsforslag for del av gnr 76 bnr 45 i SMSFFA/EOAA Formannskapets vedtak I Forslag til endret bruk av Engelsviken BYNÆRING/TOCH Per André Hansen Canning og innpassing av dette i ny Landskapsarkitekter AS kystsoneplan og ny kommuneplan 47 U Forslag til kystsoneplan for Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Hallvard Schie Kilde m.fl. kommune Utlegging til offentlig ettersyn og høring. 48 U Oversending av temakarter- kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Fylkesmannen i Østfold for Fredrikstad 49 I Spørsmål angående kystsoneplanen ORDFØREREN/EVKA May Britt Nyer Side: 3 av 9

4 50 I Kystsoneplanen Nordre BYNÆRING/TOCH Mona Stangerholmen Granholmen - gbnr 438/41 51 I Innspill til kystsoneplan - Båthavn SB BYNÆRING/TOCH Øivind Reinertsen gbnr 54/10/8 52 I Kystsoneplan - spørsmål om tidligere innspill BYNÆRING/TOCH Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA v/geir Brynildsen 53 I Kystsoneplan - spørsmål om tiltak som er SMSSTAB/OLPEFI Kjell Bjørndal borte i kystsoneplanen 54 I Innspill til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Kystverket Sørøst 55 I Behov for bryggeanlegg - Vestre Vikene BYNÆRING/TOCH Vestre Vikene Båtforening Båtforening 56 I Kystsoneplanen - Kommentar/innsigelse til BYNÆRING/TOCH Finn Juliussen avslag på innpill/ryddeplan for Holsberget båthavn 57 I Kystsoneplanen - Innsigelser i forhold til kystsoneplanen og prosess for gjennomføring av områdeplan for Vikane-området BYNÆRING/TOCH Knut Chr. Helgesen 58 I Ber om bekreftelse og svar på epost av BYNÆRING/TOCH Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA v/geir Brynildsen 59 U Kystsoneplan - spørsmål om tidligere innspill BYNÆRING/TOCH Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA v/geir Brynildsen 60 I Uttalelse til kystsoneplanen - utvidelse av BYNÆRING/TOCH Jon Edgar Gundersen småbåthavn Søgård - gbnr 124/1 61 I Uttalelse til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Norcom as - områder ved Øyenkilveien eiendomsutvikling 62 I Uttalelse til kystsoneplan - opprettholdelse BYNÆRING/TOCH Østre Faratangen vel av tidligere uttalelse - Viker Vel og Østre v/styreleder Roar Julsen Faratangen Vel m.fl. 63 I Innspill til kystsoneplan - Engelsviken BYNÆRING/TOCH Haviken gård - Johan Haviken gård Haviken 64 I Innspill til kystsoneplan - Engelsviken BYNÆRING/TOCH Smauget gård - Viktor Smauget gård Smauget Side: 4 av 9

5 65 U Kystsoneplan - spørsmål om tiltak som er SMSSTAB/OLPEFI Kjell Bjørndal borte i kystsoneplanen 66 I Vedrørende spørsmål om kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA v/geir Brynildsen 67 I Ingen kommentar til planforslaget BYNÆRING/TOCH Direktoratet for kystsoneplan fra Direktoratet for mineralforvaltning med mineralforvaltning Bergmesteren for Svalbard 68 I Uttalelse til Kystsoneplan - Engelsviken havn BYNÆRING/TOCH Engelsviken Båtforening & Engelsviken Havnenemnd v/ole J. Alexandersen 69 I Innspill til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Harald Kilde båtplasser 70 I Foreløpig høringsuttalelse til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Hvaler kommune 71 I Innspill - Høringsutkast Kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Svein Aandahl Fredrikstad kommune I Forslag til Kystsoneplan - Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Harald Kilde 73 I Høringsuttalelse - Kystsoneplan - Fredrikstad BYNÆRING/TOCH DNT Nedre Glomma 74 I Høringforslag til kystsoneplan for Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Per Livar Engene kommune I Innspill og bemerkning til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Langøen Båtforening 76 I Innspill i forbindelse med kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Marianne Husvik Fredrikstad 77 I Innspill - Gjeninnføring av båtplasser BYNÆRING/TOCH Vestre Faratangen Vel Kystsoneplan - Fredrikstad 78 I Innspill til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Jon Fredrik Olsen Høringsuttalelse 79 I Uttalelse til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Slevik lokalsamfunnsutvalg 80 I Høringsuttalelse - Kystsoneplan - Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Ole Andreas Uttberg m.fl. 81 I Revisjon av kystsoneplan - Uttalelse fra eier BYNÆRING/TOCH May-Britt Nyer av Holme 10, Kråkerøy - Fredrikstad 82 I Forslag til kystsoneplanen - 2. gangs høring BYNÆRING/TOCH Østre Torgauten Vel Side: 5 av 9

6 83 I Uttalelse til kystsoneplan - Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Granholmen hytteforening 84 I Uttalelse til ny kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Søndre Kråkerøy Vann og avløpslag BA 85 I Uttalelse til kystsoneplan - Fredrikstad BYNÆRING/TOCH Elisabeth Norum Olsen 86 I Innspill til revidert kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Georg Pettersen 87 I Vestre Vikene Båtforening - Uttalelse til BYNÆRING/TOCH Vestre Vikene Båtforening kystsoneplanen I Anmodning om å ta sak inn i kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Bevø Båtforening 89 I Uttalelse til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Katrine Grønli 91 I Uttalelse til kystsoneplanen - gbnr 55/ BYNÆRING/TOCH Ro Sommerns advokatkontor DA på vegne av grunneiere Kari og Ronnei Skogrud 92 I Kystsoneplanen - Vikerkilen, Onsøy BYNÆRING/TOCH For Gerd Stuerød - Kjell Stuerød 93 I Innspill kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Birgit S og Gunnar S "Lektern"-området på Kjøkøy Svendsen 94 I Høringsinnspill til kystsoneplanen fra Bevø BYNÆRING/TOCH Bevø Bukt AS v/jørn Terje Bukt AS Kristensen 95 I Hytteforeningens uttalelse til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Fredrikstad Hytteforening samt anmodning om bekreftelse v/fred Gjerløw 97 I Kommentar til forslag kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Stenseth Grimsrud Hamneberget, Slevik arkitekter AS 98 I Klage på saksbehandlingen i forbindelse med BYNÆRING/TOCH Kjøkøya båtforening c/o Kystsoneplan Nina Harbo Sørum 99 I Uttalelse til kystsoneplan fra Kjøkøya BYNÆRING/TOCH Kjøkøya båtforening c/o båtforening Nina Harbo Sørum 100 I Høringsuttalelse til kystsoneplan fra BYNÆRING/TOCH Oslofjorden friluftsråd Oslofjordens friluftsråd 101 I Kommentarer til kystsoneplan - småbåthavn BYNÆRING/TOCH Kjøkøy Velforening c/o Kjøkøysundet Harald Brenna Side: 6 av 9

7 102 I Uttalelse til kystsoneplan - vedrørende 42 BÅTSJØ 12 og ny høring BYNÆRING/TOCH Tom Espen Svendsen pva Cathrine Haneng Svendsen,Elisabeth Haneng Tvete 103 I Uttalelse til kystsoneplan - byggeområde i BYNÆRING/TOCH Anna Kristin Andersen Østre Vikane på gbnr 78/ I Uttalelse til kystsoneplan fra Vikene Vel BYNÆRING/TOCH Vikene Vel ved leder Olav Larsen 105 I Uttalelse til kystsoneplan - protest mot BYNÆRING/TOCH Karl Henry Humlekjær etablering av vei til nytt hytteområde - Bevø Bukt 106 I Uttalelse til kystsoneplan - protest mot BYNÆRING/TOCH Alf Humlekjær etablering av vei til nytt hytteområde - Bevø Bukt 107 I Uttalelse til kystsoneplan - protest mot BYNÆRING/TOCH Kai Peter m.fl. veiforbindelse til hyttefelt Humlekjær/Bevø 108 I Uttalelse til kystsoneplan - gjeninnsette BYNÆRING/TOCH Søndre Viker Gård v/liv BÅTSJØ 06 - Faratangen Christensen 109 I Uttalelse til kystsoneplan - KYSTBO BYNÆRING/TOCH Advokatfirma Kåre Hovland Hytter, Espesti hytteområde - Bryggeanlegg på vegne av Asbjørn Lund 110 I Forslag til endret bruk av Engelsviken BYNÆRING/TOCH Per André Hansen Canning og innpassing av dette i ny Landskapsarkitekter AS kystsoneplan og ny kommuneplan 111 I Uttalelse til kystsoneplan/sentrumsplan BYNÆRING/TOCH Floa Terrasse Borettslag vedrørende BÅTELV 05 v/bryggekomitéen Roy Olsen 112 I Uttalelse til kystsoneplan/kommuneplan BYNÆRING/TOCH Advokat Eilert Eilertsen - byggeområde for hytte på Enhus - Holmboe By advokaten 113 I Uttalelse til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Kjell Arne Solbrekke 114 I Uttalelse kystsoneplan - Oksrødkilen BYNÆRING/TOCH Sameiet Oksrødkilen flytebrygge v/styrets leder Ole-Martin Moe 115 I Uttalelse til kystsoneplan - Vikene-/ BYNÆRING/TOCH Anne Lunberg Ranøyen og Hankøsundområdet Steinar Ranøyen 116 I Uttalelse til kystsoneplan - Kjøkøysund BYNÆRING/TOCH Jarle Spurkeland og Helena Kalmar Side: 7 av 9

8 117 I Innspill til kystsoneplanen / BYNÆRING/TOCH Humlekjær og Omegn utbyggingsområdet Bevø (Hvalås) Velforening v/gro Nervik Glindø 118 I Uttalelse til kystoneplanen - del av gbnr 679/ BYNÆRING/TOCH Andreas Olsen på vegne av - fra LNF til fritidsbolig grunneier Svend Fosdahl 119 I Uttalelse til kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Andreas Olsen på vegne av småbåthavnformål ved Underlia - SB508 grunneier Gustav Mohr 120 I Uttalelse til kystsoneplan - infrastruktur BYNÆRING/TOCH Kristin og Georg Pettersen 121 I Høringsuttalelse til kystsoneplan fra BYNÆRING/TOCH Forsvarsbygg Forsvarsbygg 122 I Innspill til kystsoneplan - Kjøkøy, BYNÆRING/TOCH Bjar Arkitekter AS på vegne Tangodden, gbnr 433/240 av Kjøkøy Minemagasin 123 I Uttalelse til kystsoneplan - opprettholdelse BYNÆRING/TOCH Cecilie Wilberg - på vegne av tidligere uttalelse - gbnr 66/125 - av alle eierne Slevikkilen 124 I Foreløpig høirngsuttalelse til Kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Østfold Fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling til Fylkesutvalget 125 I Uttalelse til kystsoneplan fra BYNÆRING/TOCH Statens vegvesen Region Statens vegvesen - seksjon for plan og Øst trafikk Østfold 126 I NVEs uttalelse til kystsonen BYNÆRING/TOCH NVE - Norges vassdrag og energidirektorat - Region øst 127 I Forslag av til endret bruk av BYNÆRING/TOCH Per André Hansen Engelsviken canning og innpassing av dette i Landskapsarkitekter AS ny kystsoneplan 128 I Diverse høringsuttalelser til kystsoneplanen BYNÆRING/TOCH Per André Hansen på vegne av ulike oppdragsgivere Landskapsarkitekter AS - på vegne av ulike oppdragsgivere 129 I Revidert uttalelse til kystsoneplan fra BYNÆRING/TOCH Fredrikstad Hytteforening Fredrikstad Hytteforening c/o Asle Dahle 130 U Adresseliste SMSFFA/EOAA Adv. Magne Brun m.fl. 131 I Fylkesmannens høringsmerknader til BYNÆRING/TOCH Fylkesmannen i Østfold kystsoneplan 132 I Klage på saksbehandling - kystsoneplan ORDFØREREN/EVKA Helena Kalmar Side: 8 av 9

9 133 I Høringsuttalelse til kystsoneplan fra Hvaler BYNÆRING/TOCH Hvaler kommune kommune 134 X Planbeskrivelse med konsekvensvurderinger, BYNÆRING/TOCH bestemmelser og retningslinjer av xx xx xxxx 135 I Fylkesmannens vurdering av juridiske BYNÆRING/TOCH Fylkesmannen i Østfold bestemmelser - kystsoneplan for I Høringsuttalelse om forslag til Kystsoneplan BYNÆRING/TOCH Bull & Co advokatfirma 137 I Innsigelse til kystsoneplan for BYNÆRING/TOCH Østfold Fylkeskommune Fredrikstad. Protokoll fylkesutvalget I Kystsoneplanen, kommentar vedrørende BYNÆRING/TOCH Sameiet Oksrødkilen uttalelse fra grunneier Refsum flytebrygge v/styrets leder Ole-Martin Moe 139 I Kystsoneplan, ny høring - Området ved Slevikkilen BYNÆRING/TOCH Advokatfirma Bjørge-Skaaraas & Co AS på vegne av hytteiere Buvika 140 I Klage på saksbehandling - kystsoneplan ORDFØREREN/EVKA Helena Kalmar 141 S Egengodkjenning av kystsoneplan for BYNÆRING/TOCH Fredrikstad kommune I Uttalelse til kystsoneplan - Sameiet BYNÆRING/TOCH Advokatfirmaet Haavind AS Oksrødkilen flytebrygge - supplement og på vegne av Sameiet nærmere presiseringer Oksrødkilsen flytebrygge 143 I Kystsoneplanen - Buvika, Slevikkilen BYNÆRING/TOCH Bjørge-Skaaraas & Co AS oppfølging av møte 144 I Rapport fra risikovurdering av BYNÆRING/TOCH Forsvarsbygg Karljohansvern og Rauøy 145 I Kystsoneplanen - Buvika, Slevikkilen REGBYGG/LHEN Bjørge-Skaaraas & Co AS oppfølging av møte - korreksjon 146 I Nye lokasjoner for 17 basestasjoner for mobil BYNÆRING/TOCH Østfold Fylkeskommune kommunikasjon i kommunene, Moss, Råde, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden Side: 9 av 9

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 Grovsiling 15.10.14. Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Søndag 7. august 2011, kl. 1500. Møtet finner sted på Samhold, Viker Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer