Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011"

Transkript

1 Cloud computing og offshoring Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet Espen Werring, 1. desember 2011

2 Er dette noe å bry seg om? Betydelig vekst innen offshoring de seneste årene Alle snakker om skytjenester/cloud computing og nå begynner mange å ta det i bruk (også de store) Bruk av SaaS (topp 500) Privat Offentlig % 33 % % 11 % Kilde: IT i Praksis Advokatfirmaet Haavind AS

3 Hovedtema Lovlighet Kontrakt 3 Advokatfirmaet Haavind AS

4 Lovlighet 4 Advokatfirmaet Haavind AS

5 Overordede sjekkpunkter ift. lovlighet Er det overhodet snakk om å overføre data? Hva slags data ønsker man å overføre? Hvilke regler gjelder for overføring av disse? Klarer man å oppfylle reglene, eller må man endre strategi? 5 Advokatfirmaet Haavind AS

6 Regler som kan være aktuelle Generelle Personopplysningsloven med forskrift Bokføringsloven med forskrift Bransjespesifikke IKT forskriften Arkivloven 6 Advokatfirmaet Haavind AS

7 Regler som kan være aktuelle Generelle Personopplysningsloven med forskrift Bokføringsloven med forskrift Bransjespesifikke IKT forskriften Arkivloven 7 Advokatfirmaet Haavind AS

8 Privatlivets fred i skyen! 8 Advokatfirmaet Haavind AS

9 Sjekkpunkter i forhold til personvern Er det aktuelt å overføre personopplysninger? Er din virksomhet behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene? Er din egen behandling som behandlingsansvarlig ok ift. loven? Har du etablert en databehandleravtale? Hvor skal dataene behandles? 9 Advokatfirmaet Haavind AS

10 Sjekkpunkter i forhold til personvern Er det aktuelt å overføre personopplysninger? Er din virksomhet behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene? Er din egen behandling som behandlingsansvarlig ok ift. loven? Har du etablert en databehandleravtale? Hvor skal dataene behandles? 10 Advokatfirmaet Haavind AS

11 Personopplysninger Personopplysninger opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltperson Personnavn Personnummer Sensitive personopplysninger Kunderegister E-post Telefonnummer Kontonummer Foto/video Rase/etnisk bakgrunn Politisk/filosofisk/religiøs oppfatning Straffbare forhold Helseforhold Seksuelle forhold Fagforening Nettaktivitet Lokasjonsdata 11 Advokatfirmaet Haavind AS

12 Overføring? Overføring, og lagring av personopplysninger hos leverandør i utlandet? Ja Transit? Neppe (analogi fra direktivets Art 4c) Fjernaksess? Antakelig (analogi fra direktivets Art. 4c, til tross for Lindqvistsaken (EU dom fra 2003)) 12 Advokatfirmaet Haavind AS

13 Sjekkpunkter i forhold til personvern Er det aktuelt å overføre personopplysninger? Er din virksomhet behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene? Er din egen behandling som behandlingsansvarlig ok ift. loven? Har du etablert en databehandleravtale? Hvor skal dataene behandles? 13 Advokatfirmaet Haavind AS

14 Behandlingsansvarlig eller databehandler? Behandlingsansvarlig Databehandler bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige Eksempel: Cloud/outsourcing kunde Eksempel: Cloud/outsourcing leverandør 14 Advokatfirmaet Haavind AS

15 Sjekkpunkter i forhold til personvern Er det aktuelt å overføre personopplysninger? Er din virksomhet behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene? Er din egen behandling som behandlingsansvarlig ok ift. loven? Har du etablert en databehandleravtale? Hvor skal dataene behandles? 15 Advokatfirmaet Haavind AS

16 Ansvar i forbindelse med eksport av data Behandlingsansvarlig Databehandler bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes 1: Orden i eget hus 2: Stille krav til behandlingen (databehandleravtale) behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige Behandling i samsvar med databehandleravtale 16 Advokatfirmaet Haavind AS

17 Orden i eget hus Mange vilkår i loven og forskriften som må være oppfylt, bl.a: Foreligger det et lovlig grunnlag for behandlingen ( 8 og 9)? Er behandling i samsvar med formålet, og er dette saklig begrunnet i virksomhetens forhold? Er personopplysningene tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen? Er personopplysningene korrekte og oppdatert, og ikke lagret lengre enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen? Har du sørget for tilstrekkelig informasjonssikkerhet ( 13)? Etablering av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Har du etablert og dokumentert internkontrollrutiner som sikrer planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle lovens krav, herunder sikre personopplysningenes kvalitet ( 14)? 17 Advokatfirmaet Haavind AS

18 Databehandleravtale Kunden må sikre at leverandøren oppfyller lovens krav til behandling - på vegne av kunden. Bl.a. Krav til leverandørens informasjonssikkerhet og dokumentasjon av dette Kun behandling som avtalt med kunden Sikre tilgang til data for innsyn, retting og sletting Sikre mulighet for sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet I hvor stor grad oppfyller leverandørens standardavtaler disse kravene, og hva er mulig å få inn i avtalene? 18 Advokatfirmaet Haavind AS

19 Sjekkpunkter i forhold til personvern Er det aktuelt å overføre personopplysninger? Er din virksomhet behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene? Er din egen behandling som behandlingsansvarlig ok ift. loven? Har du etablert en databehandleravtale? Hvor skal dataene behandles? 19 Advokatfirmaet Haavind AS

20 Eksport av personopplysninger ok hvis: Overføring skjer til stater som sikrer et forsvarlig beskyttelsesnivå eller Lovbestemt adgang (upraktisk) eller Behandlingsansvarlig garanterer for datasubjektets rettigheter og Datatilsynet godkjenner dette 20 Advokatfirmaet Haavind AS

21 Hvilke stater sikrer et forsvarlig sikkerhetsnivå? Færøyene Canada Isle of Man Guernsey Jersey Andorra USA Sveits Israel Australia Argentina Norge EØS/EU EU-godkjente tredjepartsland (Sveits, Canada, Argentina, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Andorra, Færøyene, Israel, Australia) USA Safe Harbor-sertifiserte bedrifter. Advokatfirmaet Haavind Advokatfirmaet Haavind AS

22 Hvordan garanterer man for datasubjektets rettigheter? Inngå en eksportavtale basert på EUs modellkontrakt Ulike modellkontrakter for overføring til hhv. behandlingsansvarlig og databehandler Overføring til behandlingsansvarlig: 2 ulike (fra 2001 og 2003) Overføring til databehandler: Ny modellkontrakt i 2010 bedre egnet for offshoring og cloud computing (bruk av underleverandører) Binding Corporate Rules For konserninterne overføringer (særlig aktuelt for SSC/captive centres) 22 Advokatfirmaet Haavind AS

23 Eksempler på aktuelle regler Generelle Personopplysningsloven med forskrift Bokføringsloven med forskrift Bransjespesifikke IKT forskriften Arkivloven 23 Advokatfirmaet Haavind AS

24 Bokføringsloven med forskrifter Gjelder for alle som er regnskapspliktige Hovedregel: Regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge Unntak: Elektronisk lagring i Danmark, Finland, Island og Sverige (lite praktisk for offshoring og cloud computing) ok uten videre Snever mulighet for dispensasjon fra Skattedirektoratet i andre land 24 Advokatfirmaet Haavind AS

25 Regler som kan være aktuelle Generelle Personopplysningsloven med forskrift Bokføringsloven med forskrift Bransjespesifikke IKT forskriften Arkivloven 25 Advokatfirmaet Haavind AS

26 IKT forskriften Gjelder for mange bransjer, bl.a. banker, forsikringsselskaper, inkassoforetak, eiendomsmeglere m.v. IKT Forskriften åpner for utsetting av IKT oppgaver ( 2 og 12) Ingen spesialregler om eksport ut av Norge, men utkontrakteringen skal inngå i foretakets risikoanalyse Vurdering av landrisiko sentral for Finanstilsynet Politisk og/eller økonomisk stabilitet 26 Advokatfirmaet Haavind AS

27 Oversikt over aktuelle regler Generelle Personopplysningsloven med forskrift Bokføringsloven med forskrift Bransjespesifikke IKT forskriften Arkivloven 27 Advokatfirmaet Haavind AS

28 Arkivloven Forbud for offentlige organer å føre arkivmateriale ut av landet ( 9 b) Forbud fra en papirverden Riksarkivets oppfatning er at den også gjelder for elektronisk lagring 28 Advokatfirmaet Haavind AS

29 Kontrakt 29 Advokatfirmaet Haavind AS

30 Begrensninger i inngåtte kontrakter Eksempler: Konfidensialitetsavtaler Databehandleravtaler Krav til oppfyllelse av kunders lovkrav 30 Advokatfirmaet Haavind AS

31 Viktig innhold i cloud kontrakter Lisens til bruk av applikasjonen Cloud leverandøren har gjerne selv en lisens Ofte svært begrenset som standard Ofte behov for utvidet bruksrett (kunder, konsernselskaper) Søk å bygge inn fleksibilitet gjennom vidt personlig og geografisk scope Vær oppmerksom på innholdslisensiering fra kunde til leverandør Ofte evigvarende og ugjenkallelige Ofte rettigheter til å bruke innhold til å promotere tjenesten 31 Advokatfirmaet Haavind AS

32 Viktig innhold i cloud kontrakter (forts.) Leveres en redundant løsning? Utstyrstyveri Force Majeure regulering Escrow Kildekode og dokumentasjon Objektkode! Data? Lovvalg og verneting Vanskelig å forhandle kundens lovvalg/vernetig Ønskelig ift. midlertidig forføyning og tvangsfullbyrdelse? MEN: Kontraktene gir generelt få rettigheter til kunden og er vanskelig å forhandle (selv for de store kundene) 32 Advokatfirmaet Haavind AS

33 Våre erfaringer Offshore-leverandører leverer høy kvalitet til relativt lav pris (men totalkostnadene kan være vanskelige å beregne) Cloud løsninger er ikke nødvendigvis fleksible og skalerbare I hvert fall ikke SaaS 33 Advokatfirmaet Haavind AS

34 Anbefalinger Foreta en konkret vurdering av om de ulike IT behov bør dekkes internt, eksternt og i så fall i eller utenfor Norge (av hvem og på hvilken måte). Offshoring og cloud computing kan være så mangt Parametre Lovlighet Rettigheter (kontrakt) Pris (og kostnad) De fleste SaaS løsninger som tilbys i dag bør kun brukes for ikke-kritiske systemer selv om de tilfredsstiller lovkravene 34 Advokatfirmaet Haavind AS

35 Takk for oppmerksomheten! Espen A. Werring

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk Cloud juridiske utgangspunkter advokat Eva I.E. Jarbekk Utvalgte temaer Hva er cloud Hvorfor hvorfor ikke? Personvern Hvem er behandlingsansvarlig - Databehandleravtaler - Overføring av personopplysninger

Detaljer

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn DIFI 1.9 2011 Det jeg skal snakke om Tilsyn etter 5, 3 og 12/ regelverk Vi har regelverk som påpeker kontroll

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig 29.10.2014 Dagens tema Bruk av skytjenester, og bevisst(løs) bruk Skytjenester og informasjonssikkerhet Datatilsynets krav til skytjenester Hvor trykker

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Arkivloven og skyen. Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no

Arkivloven og skyen. Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no Arkivloven og skyen Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no Arkivloven Arkivloven 9 offentlige arkiv "Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 12 i denne lova eller etter særskilt

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Målgruppen for denne utredningen er IT-ledere, systemarkitekter og sikkerhetsansvarlige hos skoleeiere. Intensjonen er at

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer