Sett spor i Gudbrandsdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sett spor i Gudbrandsdalen"

Transkript

1 Tryggere E6 Ringebu-Otta Sett spor i Gudbrandsdalen Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. To lange tunneler. Tre store bruer. Mer enn 80 andre små og store konstruksjoner. Teknisk krevende kryssinger av Dovrebanen og Lågen. Hensyn til kulturlandskap, kulturminner, naturmiljø, dyrka mark, nærliggende bebyggelse. Utfordringene står i kø når utbyggingen av E6 Ringebu-Otta skal prosjekteres. ER M M KO RT SNA SEPTE M B E R drag rt pros Sto j pp teringso k e Utbyggingen av E6 mellom Ringeb u og Otta er kostnadsberegnet til ca. seks millia rder kroner. Dette er et av de største vegprosjek tene i Norge i dag, og det stør ste samferdselspr os jektet i Gudbrandsdalen siden jernbanen bl e bygd på 1890-tallet.

2 /byggeplanlegging en av E6 Ringebu-Otta byr på mange utfordringer. Oppdragene vil kreve det ypperste av vegfaglig kompetanse innenfor et vidt spekter av fagområder - vegtekonologi, tunnel, konstruksjoner, geologi og geoteknikk, naturmiljø, vannhåndtering, elektro med mer. Utfordringene vil gi konsulentfirmaene som får prosjekteringsoppdrag for Statens vegvesen økt kompetanse og mulighet for å sette varige spor etter seg i Gudbrandsdalen. 2. utbyggingsetappe E6 Sjoa-Otta 1. utbyggingsetappe E6 Frya-Sjoa Utbyggingen av E6 Ringebu-Otta er delt inn i fire prosjekteringsoppdrag. Det første oppdraget, Frya-Vinstra, blir lyst ut i oktober en av ny E6 mellom Ringebu og Otta starter i Hele strekningen skal stå ferdig i utbyggingsetappe E6 Ringebu sør-frya

3 To utbyggingsetapper og fire prosjekteringsstrekninger en av ny E6 Ringebu-Otta består av to utbyggingsetapper som er delt inn i fire prosjekteringsstrekninger. Se kartet. 1. utbyggingsetappe: E6 Frya-Sjoa Denne strekningen er ca. 34 km lang og utgjør det midterste partiet på stekningen mellom Ringebu og Otta. Vegen skal legges i ny trasé mesteparten av strekningen, for en stor del på motsatt side av Lågen i forhold til dagens E6. sstrekning 1: E6 Frya-Vinstra Utlysning for konsulentoppdrag oktober 2010 Oppstart byggeplanlegging januar 2011 Ferdig godkjente reguleringsplaner juni 2011 Byggestart høsten 2012 Trafikkåpning høsten 2016 De viktigste elementene: 18 km ny E6, inkludert tunnel Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt 4,5 km tunnel, standard T10,5 (Hundorp) 19 konstruksjoner (12 betongbruer, 4 betongkulverter, 2 tunnelportaler, 1 støttemur) 1 kryssing av jernbanen Store utfordringer i forhold til vann, miljø, vilt, støy, geologi og grunnforhold 3 toplanskryss (Hundorp sør, Harpefoss og Vinstra) Ca. 10 km lokalveg Ca. 2 km gang- og sykkelveg sstrekning 2: E6 Vinstra-Sjoa Utlysning for konsulentoppdrag mars 2011 Oppstart byggeplanlegging mai 2011 Ferdig godkjente reguleringsplaner juni 2011 Byggestart våren 2013 Trafikkåpning høsten 2016 De viktigste elementene: 15,8 km ny E6, inkludert tunnel Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt 3 km tunnel, standard T10,5 (Teigkampen) 16 konstruksjoner (8 betongbruer, 4 trebruer 2 betongkulverter, 2 tunnelportaler) 2 kryssinger av jernbanen (Kvam og Kjørem) Store utfordringer i forhold til vann, miljø, vilt, støy, geologi og grunnforhold 2 toplanskryss (Kvam og Sjoa) Ca. 7,5 km lokalveg Ca. 2,5 km gang- og sykkelveg

4 2. utbyggingsetappe: E6 Sjoa-Otta og Ringebu sør-frya Disse strekningene er til sammen 22 km. De ligger i hver ende av strekningen E6 Ringebu-Otta. Elementene i disse prosjekteringsstrekningene er ikke endelig bestemt. sstrekning 3: E6 Sjoa-Otta Utlysning for konsulentoppdrag 4. kvartal 2011 Oppstart byggeplanlegging 1. kvartal 2012 Ferdig godkjente reguleringsplaner forventes innen 2. kvartal 2011 Byggestart høsten 2013 Trafikkåpning høsten 2017 sstrekning 4: E6 Ringebu sør-frya Utlysning for konsulentoppdrag 1. kvartal 2012 Ferdig godkjente reguleringsplaner forventes innen 2. kvartal 2012 Oppstart byggeplanlegging 3. kvartal 2012 Byggestart høsten 2013 Trafikkåpning høsten 2017 Illustrasjon: Rambøll Norge AS Bru over Lågen sør for Harpefoss

5 Fakta E6 Ringebu - Otta Lengde: 56 km Berørte kommuner: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel Årsdøgntrafikk (ÅDT): Sommerdøgntrafikk: prosent over ÅDT Ny standard: Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt (S5) Kostnad: Ca seks milliarder kroner Finansiering: Statlig tilskudd og bompenger / byggeplanlegging: E6 Frya - Vinstra Utlysning oktober 2010 E6 Vinstra - Sjoa Utlysning mars 2011 E6 Sjoa - Otta Utlysning 4. kvartal 2011 E6 Ringebu - Frya Utlysning 1. kvartal 2012 Byggeperiode: Mål for ny E6 Ringebu-Otta Trafikksikker veg med god framkommelighet Midtrekkverk og forbikjøringsfelt skal hindre møteulykker og gi bedre framkommelighet. Framkommeligheten bedres også ved at nye E6 legges utenom tettstedene. Bedre miljø Ved å legge E6 utenom tettstedene fjernes en barriere samtidig som støy- og forurensningsplagene for de som bor i tettstedene blir vesentlig redusert. Bedre transportkvalitet Ny E6 skal gi bedre grunnlag for en positiv samfunnsutvikling gjennom god flyt av varer og tjenester inn og ut av regionen. Bedre forhold for kollektivtrafikken Det skal etableres stoppesteder for ekspressbusser og parkeringsmuligheter for de reisende. Innslag for Hundorptunnelen Illustrasjon: Rambøll Norge AS

6 Framdriftsplan AKTIVITET LENGDE (KM) 1. utbyggingsetappe Frya-Sjoa 34 sstrekning Frya-Vinstra nord 18 Vinstra nord-sjoa utbyggingsetappe Ringebu-Frya og Sjoa-Otta 22 sstrekning Ringebu-Frya 10 Kommundedelplan Sjoa-Otta

7 Tryggere E6 Kontakt Prosjektleder Øyvind Moshagen Telefon foto: Statens vegvesen Prosjektkoordinator Lars Kristian Dahl Telefon Mer informasjon om E6 Ringebu-Otta: Statens vegvesen Region øst Telefon Kryss på Kvam Illustrasjon: Statens vegvesen

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn Store entrepriser på ny E6 i Gudbrandsdalen BODØ TRONDHEIM MOLDE E6 FRYA-SOJA LEIKANGER LILLEHAMMER OSLO Illustrasjon: Multiconsult To av de største entreprisene

Detaljer

Første utbyggingsetappe E6 Frya Sjoa

Første utbyggingsetappe E6 Frya Sjoa Ny E6 Ringebu Otta Første utbyggingsetappe E6 Frya Sjoa 2013-16 Informasjon 2013 Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn 2 Første utbyggingsetappe Andre utbyggingsetappe* 2013 2016 2014 2016 2017/18 2019/20

Detaljer

Statens vegvesen Region øst

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst Investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Per Morten Lund Disponible midler i 2013 for investering, drift og vedlikehold Riksveg Store prosjekter 5800 Programområdetiltak

Detaljer

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Program Lillehammer 10. mars 09.00 09.15 Kaffe og registrering 09.15 09.30 Velkommen Per Morten Lund

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag for bygging av ny E6 Frya-Vinstra med opsjon for E6 Vinstra-Sjoa Dokumentets dato: 04. mai 2012 Saksnummer: 2012/047453

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Statens vegvesen Region øst

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst Investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Per Morten Lund Disponible midler 2012 RIKSVEG Investering Store prosjekter: Programområder: Sum riksveg: 3,05 mrd 1,18 mrd 4,23

Detaljer

E6 Ringebu Otta, etappe 2 Potensielle endringer og forenklinger

E6 Ringebu Otta, etappe 2 Potensielle endringer og forenklinger 1 Statens vegvesen - notat 29. august 2017 E6 Ringebu Otta, etappe 2 Potensielle endringer og forenklinger Innledning Vi viser til bestilling fra Samferdselsdepartementet 15. august om å se på potensielle

Detaljer

E 6 TRØNDELAG STATUS PROSJEKTER. Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør

E 6 TRØNDELAG STATUS PROSJEKTER. Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør E 6 TRØNDELAG STATUS PROSJEKTER Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør Et tydelig oppdrag Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier Nye Veier I drift fra 1. januar 2016 Statlig

Detaljer

E134 Damåsen - Saggrenda

E134 Damåsen - Saggrenda E134 Damåsen - Saggrenda VELKOMMEN! Agenda for dagen Presentasjon Gjennomgang av planen Hva er en reguleringsplan Hvilke løsninger ligger i planen Støyberegninger 3D-modell Spørsmål 3 E134 Planen Vi viser

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Innst. 177 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 51 S (2012 2013)

Innst. 177 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 51 S (2012 2013) Innst. 177 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 51 S (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 2015 Region øst Disponible midler 2015 Riksveg Disponible midler 2015 Programområder Programområde Mill. kr Utbedringstiltak

Detaljer

PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør-Fron, Nord- Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta

PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør-Fron, Nord- Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør-Fron, Nord- Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta November 2007 2 Forord Statens vegvesen Region øst skal gå videre med planlegging av E6

Detaljer

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Arne Meland Statens vegvesen Region øst 1 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Hvor er vi? 2 Rv. 3/rv.

Detaljer

Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte. 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland

Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte. 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland 8. FEBRUAR 2016 Dette er AF Gruppen Bedriftskultur bygget på tydelige kjerneverdier Oversiktskart Arbeidenes

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Prinsippskisse for planlegging og finansiering

Prinsippskisse for planlegging og finansiering Prinsippskisse for planlegging og finansiering E6 Lillehammer - Otta Mars 2007 2 Forord Situasjonen på E6 i Gudbrandsdalen er ikke tilfredsstillende i forhold til ulykkessituasjonen, framkommelighet og

Detaljer

E6 Ringebu sør - Otta

E6 Ringebu sør - Otta E6 Ringebu sør - Otta Risikovurdering, Reguleringsplan Sør-Fron kommune Veg i dagen Dombås Stryn/Måløy 15 E6 Otta Sel Hedmark 257 Sjoa Kvam Nord-Fron 255 Vinstra Harpefoss Hundorp 256 27 Ringebu Ringebu

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Reguleringsplan - Revidert etter offentlig ettersyn E6 Kvam - Sel grense Nord-Fron kommune. Sel Hedmark. Kvam. Vinstra Harpefoss Hundorp.

Reguleringsplan - Revidert etter offentlig ettersyn E6 Kvam - Sel grense Nord-Fron kommune. Sel Hedmark. Kvam. Vinstra Harpefoss Hundorp. E6 Ringebu - Otta Reguleringsplan - Revidert etter offentlig ettersyn E6 Kvam - Sel grense Nord-Fron kommune Dombås Stryn/Måløy 15 E6 Otta Sel Hedmark 57 Sjoa Kvam Sel grense Nord-Fron 55 Vinstra Harpefoss

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Ev. 6 Sør Fron grense Sel grense: Forprosjekt august Utarbeidet av: Prosjekt Ev. 6 Biri Otta Forfatter:

Ev. 6 Sør Fron grense Sel grense: Forprosjekt august Utarbeidet av: Prosjekt Ev. 6 Biri Otta Forfatter: August 2008 RAPPORT Tittel: Ev. 6 Sør-Fron grense Sel grense: Forprosjekt Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Prosjektleder: Torbjørn Moastuen SIGNATUR: SAMMENDRAG Utarbeidet av: Statens vegvesen

Detaljer

Fortau Bagn sentrum Sør-Aurdal kommune

Fortau Bagn sentrum Sør-Aurdal kommune O:\1\Oppland\15510 Plan og trafikk Oppland\Fellesdata\01 - Prosjekter\02 - Fylkesveger\Fv 222 Fortau Bagn sentrum\styringsdokumenter\prosjektbestilling.doc Fv. 222 Fortau Bagn sentrum Sør-Aurdal kommune

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro. Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016

Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro. Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016 Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016 Program: Del 1: 18.15 Orientering om planforslaget 18.45 Kjøretur gjennom 3D-modell av planforslaget

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien Disponibel ramme 2011 RIKSVEG Investering Store prosjekter: Programområder: Sum riksveg: 3,14 mrd 0,98 mrd

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

E6 Ringebu sør - Otta

E6 Ringebu sør - Otta E6 Ringebu sør - Otta Risikovurdering, Kommunedelplan/Reguleringsplan Nord-Fron kommune Dombås Stryn/Måløy E6 15 Otta Sel Hedmark 257 Sjoa Kvam Nord-Fron 255 Vinstra Harpefoss Hundorp 256 27 Ringebu Ringebu

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør- Fron, Nord-Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta

PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør- Fron, Nord-Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta PLANPROGRAM for kommunedelplan i Ringebu og reguleringsplaner i Sør- Fron, Nord-Fron og Sel: E6 Ringebu sør Otta April 2007 2 Forord Statens vegvesen Region øst skal gå videre med planlegging av E6 i Gudbrandsdalen

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

RAPPORT. Revisjon Dato: Sign: Side 2. Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta. Tittel: E6 Nord-Fron grense - Bredevangen:

RAPPORT. Revisjon Dato: Sign: Side 2. Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta. Tittel: E6 Nord-Fron grense - Bredevangen: Side 1 RAPPORT Tittel: E6 Nord-Fron grense - Bredevangen: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta Prosjektleder: Øyvind Moshagen Planleggingsleder: Bjørn Hjelmstad Prosessledere:

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Nye Veier. Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv

Nye Veier. Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv Nye Veier Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv MEF samling Rudshøgda v/prosjektdirektør E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen Utbyggingssjef Kåre Nordsjø Utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen Rudshøgda, 25. Oktober

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

Vossebanen og E16 Arna - Voss. Regionalt planforum 15. september 2016 Cecilie Bjørlykke og Kjell Kvåle

Vossebanen og E16 Arna - Voss. Regionalt planforum 15. september 2016 Cecilie Bjørlykke og Kjell Kvåle Vossebanen og E16 Arna - Voss Regionalt planforum 15. september 2016 Cecilie Bjørlykke og Kjell Kvåle Gjennomføring av statleg plan: E16 og Vossebanen Arna Stanghelle 1. Historikk, mandat og bakgrunn for

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Utfordringer ved samferdsel og jordvern

Utfordringer ved samferdsel og jordvern Utfordringer ved samferdsel og jordvern 03.10.2017 Ivar Thorkildsen, Seksjonsleder Plan og Forvaltning Haugesund Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Plan og Forvaltning Hva er våre føringer? Eksempel på stor

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

E6 Ringebu - Otta. Reguleringsplan E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune. Dombås. Stryn/Måløy 15. Otta. 257 Sjoa Kvam. Kvam. Lomoen 256.

E6 Ringebu - Otta. Reguleringsplan E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune. Dombås. Stryn/Måløy 15. Otta. 257 Sjoa Kvam. Kvam. Lomoen 256. E6 Ringebu - Otta Reguleringsplan E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune Dombås Stryn/Måløy 15 E6 Otta Sel Hedmark 257 Sjoa Kvam Kvam Nord-Fron 255 Vinstra Harpefoss Hundorp Lomoen 256 27 Ringebu Ringebu Ringebu

Detaljer

RAPPORT. Revisjon Dato: Sign: Side 2. Tittel: E6 Bredevangen - Otta: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta

RAPPORT. Revisjon Dato: Sign: Side 2. Tittel: E6 Bredevangen - Otta: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta 4.6 Ved utbedring av E6 fra avkjøring til Kringenstøttene og fram til avkjøring Kongsvegen skal vegen utformes med et gatepreg ved bruk av natursteinmateriale, beplantning og belysning. Side 1 RAPPORT

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien Disponible midler 2010 RIKSVEG Investering Store prosjekter: Programområder: Sum riksveg: 4,046 mrd 0,529

Detaljer

Kommer tilbake til første del av overskriften etter noen tanker om det som nå skal skje med gamle E6 i Midt-Dalen.

Kommer tilbake til første del av overskriften etter noen tanker om det som nå skal skje med gamle E6 i Midt-Dalen. «Brendt barn skyr ilden» E6 i Midt-Gudbrandsdalen. Kommer tilbake til første del av overskriften etter noen tanker om det som nå skal skje med gamle E6 i Midt-Dalen. Tettstedsgater langs gamle E6. Statens

Detaljer

E6 Ringebu sør - Otta

E6 Ringebu sør - Otta E6 Ringebu sør - Otta Reguleringsplan - Revidert etter offentlig ettersyn E6 Sør-Fron grense - Ruste Nord-Fron kommune Dombås Stryn/Måløy E6 15 Sel 257 Sjoa Otta Kvam Hedmark Vinstra 255 Harpefoss Ruste

Detaljer

Bransjemøte 3. februar 2016 Om det som skal skje i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund

Bransjemøte 3. februar 2016 Om det som skal skje i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Bransjemøte 3. februar 2016 Om det som skal skje i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Statens vegvesen Region øst - fra storbytrafikk til øde høyfjellsveger 1,9 mill. mennesker i fem fylker: Østfold,

Detaljer

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Gang- og sykkelveg Søndre Land kommune Teknisk detaljplan, reguleringsplan og byggeplan Rådyrvegen\Styringsdokumenter\Prosjektbestilling.doc

Detaljer

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ;

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ; Statens vegvesen Stjørdal kommune;postmottak@stjordal.kommune.no; ; Innherred samkommune;postmottak@innherred-samkommune.no; ; Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Tettstedstiltak- fra E6 til tettstedsgater

Tettstedstiltak- fra E6 til tettstedsgater Fire tettstedsgater i Gudbrandsdalen Tettstedstiltak- fra E6 til tettstedsgater Sør-Fron Hundorp og Harpefoss Nord-Fron Vinstra Kvam 22.09.2016 Fire tettsteder-vinstra Fire tettstedsgater i Gudbrandsdalen

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Konflikter i kontrakter

Konflikter i kontrakter E6 Frya-Sjoa, Norges største i bevilgning i 2015 og 16 Konflikter i kontrakter Rune Smidesang Byggeleder E6 Vinstra-Sjoa og Roger Jenshus Byggeleder E6 Frya - Vinstra Konflikter i kontrakter Tema i vår

Detaljer

Ev. 6 Frya - Nord-Fron grense: Forprosjekt. Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst

Ev. 6 Frya - Nord-Fron grense: Forprosjekt. Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Side 1 RAPPORT Tittel: E6 Frya - Nord-Fron grense: Forprosjekt Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Prosjektleder: Bjørn Hjelmstad / Arne Meland SIGNATUR: SAMMENDRAG Utarbeidet av: Statens vegvesen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

Vi tar hånd om vannet

Vi tar hånd om vannet INFORMASJON Vi tar hånd om vannet E6 Frya Sjoa Desember 2014 E6 i Gudbrandsdalen skal holdes åpen selv ved storflom. Her står prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen inni en av stikkrennene som

Detaljer

RISIKOVURDERING NY E6 MELLOM KVAM OG SEL GRENSE

RISIKOVURDERING NY E6 MELLOM KVAM OG SEL GRENSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Rapport 2010-02-25 RISIKOVURDERING NY E6 MELLOM KVAM OG SEL GRENSE NY E6 MELLOM KVAM OG SEL GRENSE 3 (30) RISIKOVURDERING NY E6 MELLOM KVAM OG SEL GRENSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

Reguleringsplan - revidert etter offentlig ettersyn E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune. Sel Hedmark. Vinstra Harpefoss Hundorp. Lomoen 256.

Reguleringsplan - revidert etter offentlig ettersyn E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune. Sel Hedmark. Vinstra Harpefoss Hundorp. Lomoen 256. E6 Ringebu - Otta Reguleringsplan - revidert etter offentlig ettersyn E6 Lomoen - Kvam Nord-Fron kommune Dombås Stryn/Måløy 15 E6 Otta Sel Hedmark 257 Sjoa Kvam Kvam Nord-Fron 255 Vinstra Harpefoss Hundorp

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland!

Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland! Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland! I Sør-Rogaland distrikt er det i dag større aktivitet innen vegbygging og vegplanlegging enn det har vært på 15 år. Vi har i løpet av 2007 ansvar for bygging av

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

E6 Ringebu sør - Otta

E6 Ringebu sør - Otta E6 Ringebu sør - Otta Kommunedelplan for Kvam - Sel grense Nord-Fron kommune Revidert etter vedtak i kommunestyret 13. april 2010 Dombås Stryn/Måløy 15 E6 Otta Sel Hedmark 257 Sjoa Kvam Sel grense Nord-Fron

Detaljer

RAPPORT. Tittel: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta. E6 Frya - Odenrud: Reguleringsplan med konsekvensutredning

RAPPORT. Tittel: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta. E6 Frya - Odenrud: Reguleringsplan med konsekvensutredning Side 1 Side 2 RAPPORT Tittel: E6 Frya - Odenrud: Utarbeidet av: Statens vegvesen Region øst Prosjekt E6 Biri Otta Prosjektleder: Øyvind Moshagen Planleggingsleder: Bjørn Hjelmstad Prosessledere: Arne Meland

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

Elektrifisering av Trønderog Meråkerbanen

Elektrifisering av Trønderog Meråkerbanen Agenda Velkommen Bane NOR orienterer om status på elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen SWECO presenterer film/visualisering av ferdig bygd vegløsning SWECO presenterer planforslaget og løsninger

Detaljer

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal 950 33 506 Vår dato: 25.06.2015 Vår referanse: 2013/010071 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og 29.11.2016 Bakgrunn For stor trafikk i dagens løp etter tunnelsikkerhetsforskriften. I utgangspunktet

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Levanger Nytt bilde NORD universitetet Røstad 7. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen - presentasjon av anbefalt

Detaljer

Viltgjerder sikrer bilister og dyr

Viltgjerder sikrer bilister og dyr INFORMASJON Viltgjerder sikrer bilister og dyr E6 Frya Sjoa Desember 2015 (Foto: Eli Ramstad) Viltgjerder er den sikreste løsningen for å hindre ulykker mellom biler og dyr. Derfor blir det satt opp viltgjerder

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT. Nytt transportsystem. Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 14.11.2014

RAPPORT FORPROSJEKT. Nytt transportsystem. Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 14.11.2014 RAPPORT FORPROSJEKT Nytt transportsystem Delprosjekt: Arendal E18 Arendal havn Eydehavn 14.11.2014 Statens vegvesen Region Sør 18.11.201 4 Forprosjekt: Nytt transportsystem Arendal, Delprosjekt E18-Arendal

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Verdal Verdal videregående skole 6. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen- anbefalt forslag Spørsmålsrunde Pause VERDAL

Detaljer

Reguleringsplan Midtrekkverk E18 Akland-Songe Informasjonsmøte

Reguleringsplan Midtrekkverk E18 Akland-Songe Informasjonsmøte Informasjonsmøte Mål En tryggere E18 gjennom Aust-Agder og Telemark Midtrekkverk etablert mellom Dørdal og Lunde når 4 felts veg Rugtvedt-Dørdal og Tvedestrand-Arendal og åpner. Plan for etablering av

Detaljer

Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen

Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen Ryfast Riksveg13 Ryfast E39 Eiganestunnelen Ryfast knytter Ryfylke sammen med Nord-Jæren vegvesen.no/ryfast Bygger verdens l Gigantprosjektet i Rogaland knytter Ryfylke

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Region øst Bransjemøte 9. februar 2017

Region øst Bransjemøte 9. februar 2017 Region øst Bransjemøte 9. februar 2017 v/ Per Morten Lund Regionvegsjef v/ regionvegsjef Per Morten Lund Statens vegvesen Region øst - fra storbytrafikk til øde høyfjellsveger Region øst omfatter: Østfold,

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 20. november 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

Transportsystemet. I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen

Transportsystemet. I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen Transportsystemet I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen Overbygning Konseptvalgutredning Region Øst november 2007 1 Bakgrunn KS1 er innført i samferdselssektoren fra 2006. Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Statens vegvesen Region midt E6 Ulsberg - Melhus. 16.01.2015 Informasjonsmøte 15. januar 2015

Statens vegvesen Region midt E6 Ulsberg - Melhus. 16.01.2015 Informasjonsmøte 15. januar 2015 Statens vegvesen Region midt E6 Ulsberg - Melhus Kontaktinformasjon- Statens vegvesen Prosjektleder Lars Bjørgård Tlf: 74122124/ 91339511 E- post: lars.bjorgaard@vegvesen.no Statens vegvesen Region midt

Detaljer