Brukermanual for Haier varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Haier varmepumpe"

Transkript

1 Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12

2 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon ) ON - OFF: For å slå pumpen av og på. 2) TEMP: For å stille temperaturen opp og ned. 3) COOL: Knapp for kjøledrift (brukes om sommeren). 4) HEAT: Knapp for varmedrift (brukes om vinteren). 8 6) SWING: For å styre luftstrømmen opp og ned i rommet. 7) SWING: For å styre luftstrømmen sideveis. 8) INqUIrE: Ved å trykke to kjappe trykk leser du av strømforbruket. For mer informasjon se hovedbrosjyre 5) FAN SPEED: Viftehastighet. For å stille viftehastigheten trykker du flere ganger på knappen og ser styrken i displayet. 2

3 Les denne bruksanvisningen før du bruker klimaanlegget. Oppbevar denne bruksanvisningen for senere referanse. Innhold: Deler og funksjoner... 3 Funksjon... 3 Advarsel/Forsiktighetsregler Feilsøking Hurtigveiviser Hvis pumpen stopper Forhandler

4 Deler og funksjoner Innendørs enhet Utedelen Inntak Luftrensesystemet (innsiden) Inntaks grill Utløp Nødbryter Display vindu 4 Negativ Anion generator (innsiden) 1 Utløp 3 Rør og elektriske ledninger Horisontal klaff (Justerer opp og ned luftstrøm IKKE juster denne manuelt) 4 Intelligent øye Vertikal blad (Juster venstre og høyre luftstrøm) Signalmottaker 2 IFP-ikon 3 HELSE-ikon (Hvis enheten som du kjøpte har sunn funksjon, følg den hvis ikke, ignoreres den.) 4 TIMER-OFF-ikon TIMER-ON-ikon SLEEP- ikon 5 TEMPERATUR-ikon 6 SMART-ikon 7 COOL-ikon 8 DRY-ikon 9 HEAT-ikon 2 Inntak 4 Remote controller Fjernkontroll Outer of the controller Yttersiden av fjernkontrollen Avløpsslange 4.HEAT 3.DRY-knappen button Brukes Used to til å set sette HEAT tørrdrift. operation. SMART 4.HEAT-knappen (Cooling only unit do not SET TEMP. ROOM TEMP. COOL Brukes have displays til å starte and varmefunksjonen. related with heating.) functions HEAT 11 FAN DRY 5.COOL COOL-knappen button CTD AUTO AUTO 12 Brukes FAN Used to til å set starte COOL kjøling. operation. SPEED AUTO POWER SOFT 6.SMART SMART-knappen button ECO Brukes til å sette SMART-drift. ifp Used to set SMART operation. TIMER ON OFF AM 13 (Denne funksjonen er utilgjengelig (This function is unavailable PM på enkelte modeller). on some models.) 7. Status ikon for hver 7.Display funksjon. of each function SMART ON/OFF status Funksjonmodus-ikon. 8.Operation 9. Signal-sendersiden. mode display COOL 9.Signal 10. Signal-styrke sending ikon. end 10.Signal 11. TEMPERATUR-ikon. sending display 15 HEAT 12. VIFTEHASTIGHET-ikon 11.TEMP display Sving opp / ned-skjerm DRY 12.FAN Venstre / SPEED høyre luftstrøm displaydisplayet. 13. Swing TIMER-ON- up/down ikon display Left/right air flow display 2 ECONOMY FAN SPEED 16 TIMER-OFF- ikon 13.TIMER KLOKKE-display. ON display ifp FOLLOW EVADE TIMER AV / PÅ OFF knappen. display 15. CLOCK TEMPERATUR-knappen display 14.ON Brukes / til OFF å innstille button ønsket temp. 1.IFP-knappen 16. FAN-knappen 1.iFP button 15.TEMP. button Føler bevegelser av Brukes til å velge viftehastighet: Induce the movement of the 16.FAN SPEED button menneskekroppen, human body,so as for to control kontroll LOW, MED, HI, AUTO Used to select fan speed: av the luftstrømmen airflow / energy / energisparing 17. FOLLOW / EWADE-knappen saving funksjon. Merker LOW,MED,HI,AUTO stedet der menneskekroppen er, juster / EVADE luften til button å blåse / functioning. 2.ECONOMY-knappen 17.FOLLOW 2.ECONOMY button Brukes til å sette i ØKONOMI unngå Detect kroppen. the location where Used to set ECONOMY drift. the human body is, adjust operation. the air deflector to blow/avoid 3.DRY button the body. Used to set DRY operation.

5 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 Innsiden av fjernkontrollen Inner side Haier of the Red controller Gradient 20. operating INQUIRE-knappen power is 100W; Forespør when the den panel eksterne display miljømessige the operating temperatur power og is forbruk 02, C0 M100 Y90 K15 C0 M90 Y20 K0 SMART SET TEMP. ROOM TEMP. COOL fra 200W, maskinen. and so forth) HEAT (F.eks når skjermen viser 01, er FAN 21.LIGHT button forbruket 100W når panelet viser DRY Control the lightening and CTD AUTO AUTO 02, er forbruket 200W, osv.) FAN AUTO extinguishing of the indoor POWER SPEED 21.LIGHT- knappen SOFT Kontrollerer LED display styrken board. på ECO ifp innendørs the manual LED-display of how to display bord. TIMER ON OFF AM Den set innstillte temp temperatur vises PM 26 slik: Press LIGHT button continuously 27 Trykk for ten LYS-knappen times, the display kontinuerlig temp on SMART ti display ganger, panel den viste can be temperaturen changed 25 på from skjermpanelet ambient temp kan to endres set temp. 28 fra Set variert temp temperatur function only til fast valuable temperatur. for RS. Denne funksjonen er 30 kun for RS modeller. 22.POWER / SOFT button POWER / SOFT-knappen o C Spesiell special oppvarmings heating set function: 21 funksjon:10 degree graders heating maintaining vedlikeholds oppvarming (valuable for (kun RS) for RS) HEALTH HELSE AIRFLOW 19 LUFTSTRØMRETNING-knappen button HELSE-knappen HEALTH SVING OPP button / NED-knappen SWING SVING VENSTRE UP/DOWN / HØYREknappen button 18.CODE button Used to select CODE A or B SWING FRISK-knappen 18. CODE-knappen LEFT/RIGHT with a press, A or B will be 29. Brukes button SOVE-knappen displayed til å on velge LCD.Please KODE A 30. TIMER AV / PÅ-knappen eller 28.FRESH button select B med A without et trykk, special A eller B 31. TIMER-knappen vil explanation. bli vist på LCDskjermen SLEEP AVBRYT/BEKREFT-knappen, button Vennligst velg A uten spesiell 19.RESET button brukes 30.TIMER for å ON bekrefte / OFF timer- button og forklaring. When the remote controller klokkeinnstillinger. 31.HOUR button 19. appears RESET-knappen abnormal,use a 33. Når 32.CANCEL/CONFIRM KLOKKE- knappen sharp fjernkontrollen pointed article virker to 34. LÅSEunormalt, button knappen press this bruk button en spiss to reset Hvis gjenstand Used denne to confirm trykkes timer vil andre the controller til å trykke normal. på denne knapper knappen for å tilbakestille clock settings. bli deaktivert fjernkontrollen. 20.INQUIRE button Trykk igjen, og lås blir kansellert. 33.CLOCK button Inquire the external 34.LOCK button environmental temperature If pressed, the other buttons and the operating power of the machine. (e.g. when the will be disabled. Press it once panel display 01, the again,lock will be cancelled. AUtO LIght Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på disse CLeAn SenSOr modeller. This function unavailable on this models. Clock Stille set klokken SMART AM PM Trykk CLOCK-knappen Press CLOCK button, CLOCK "AM" AM or eller "PM" PM flashes. blinker Press Trykk + + or eller - to - set for å correct stille riktig time. tid. COnFIrM After time setting is confirmed, press Når CONFIRM,"AM tidsinnstillingen "and er "PM" bekreftet,trykk stop flashing,while CONFIRM, clock AM starts og PM working. slutter å blinke, mens klokken begynner å arbeide. Note: Merk: The Avstanden distance mellom between signaloverførings-hodet the transmission og head and the receiver mottaker-hullet hole should bør være be within innenfor 7m without 7m. uten any noen obstacle hindringer. as well. When electronic-started type fluorescent lamp or change-over wireless Elektroniske telephone eneheter is installed med fjernkontroll in the type kan fluorescent forstyrre denne lamp or room, enheten. the Da receiver bør avstanden is apt to be være disturbed kortere. in receivingthe signals, so the distance to the indoor unit should be shorter. Full display skjerm eller or unclear uklar skjerm display under during drift operation tyder på indicates the batteries batterier har have blitt been brukt used opp. up.please Vennligst bytt change batterier. batteries. If Hvis the fjernkontrollen remote controller ikke can t virker run som normally normalt during under drift, operation, please ta ut batteriene remove og the sett batteries dem inn and igjen reload noen several minutter minutes senere. later. Hint: Remove the batteries in case unit won t be in usage for a Hint: long period.if there are any display after taking-out,just need Ta to ut press batteriene reset key. i tilfelle enheten ikke skal være i bruk i en lengre periode.hvis skjermen virker etter å ha tatt ut batteriene, trykk på RESET. + - Each press will increase or decrease Hvert trykk 1min.If vil øke the eller button is kept senke pressed,time 1 min. Hvis knappen will change holdes quickly. inntrykket, vil tiden endre seg raskt. Confirm Bekreft time. tid 5

6 Funksjon Sette inn batterier KjøL, varme og tørr drift 1 Ta av batteridekselet. 1 On/OFF Enheten starter 2 3 Legg i batteriene som vist. 2 stk R-03 batterier, tilbakestille tast (sylinder); Pass at batteriene er i tråd med + / - ; Legg inn batteriene og sett deretter på dekselet igjen. 2 Velg driftsmodus COOL Trykk COOL knappen COOL vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i COOL- modus SMArt-funksjon Ikke operativ på denne pumpen. Hvis denne brukes vil pumpen stoppe. Vennligst ikke bruk denne knappen. FreSh-funksjon Ikke operativ på denne pumpen heat Trykk HEAT knappen HEAT vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i HEAT-modus DrY Trykk DRY knappen DRY vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i DRY-modus 1. I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp + 2 grader, vil enheten kjøre midlertidig på LAV hastighet uansett FAN innstilling. 2. Fjernkontrollen vil huske hver funksjonsstatus. Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFF-knappen og enheten vil kjøre i tidligere status. 6

7 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 velg temperatur og vifteinnstillinger Haier Red Gradient SvIng-funksjon C0 M100 Y90 K15 1 C0 M90 Y20 K0 Trykk på TEMP-kanppen 1 Opp og ned retning på luftstrømmen Hver gang knappen trykkes, øker temperatur -innstillingen med 0,5 grader. Hver gang knappen trykkes, minsker temperatur -innstillingen med 0,5 grader. For hvert trykk på SvIng knappen, vises luftstrømmens retning på fjernkontrollen, etter følgende modus: COOL/DRY: SvIng HEAT: temp SMART: Enheten vil starte for oppnå innstilt temperatur vist på 2 LCD-skjerm. 2 Vifte innstillinger Venstre og høyreretning på luftstrømmen FAn SPeeD Trykk FAN SPEED-knappen. For hvert trykk, endres viftehastigheten som følger: SvIng For hvert trykk av swing-knappen,viser fjernkontrollen som følger: LOW MED HI AUTO Enheten vil kjøre på valgte viftehastighet. Over:Første trinn,osv Når luftfuktigheten er høy, kan kondensert vann forekommepå luftutløpet hvis alle vertikale spjeld er justert til venstre eller høyre. Det er ikke tilrådelig å holde horisontal klaff i nedadgående posisjon for lenge i COOL eller TØRRmodus,kondensert vann kan forekomme. For å oppnå best sirkulasjon på luftstrømmen i COOLmodus, still luftstrømmen horisontalt. 7

8 Funksjon helse-funksjon LUFtStrøMMIng ved helsefunksjon Frisk luft med Ionegenerator Ioneenheten genererer mye ioner og effektivt balanserer mengden av ioner i luften. health AIrFLOw Innstilling av helse luftmengdefunksjon. Ionene dreper bakterier og allergener. Ionene løser opp støv og sedimenter, og vil rense luften i rommet. health For hvert trykk vises: Klimaanlegget starter helse-ionefunksjonen. Trykk HELSE-knappen to ganger, og bladikonet forsvinner. Funksjonen slåes av. health Trykk HELSE knappen 1). Trykk på knappen for Helse-luftmengde. vises på displayet. Unngå at den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen. 2). Trykk på knappen for helseluftmengde Igjen, vises i displayet. Unngå den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen. health AIrFLOw Stopp av Helse luftstrøms -funksjon. Trykk på knappen for helse- luftstrøm igjen. Både innløp- og utløpgrillene av klimaanlegget er åpnet, og enheten går til modus for innstillg av helseluftstrøms-funksjon. Etter å ha stoppet funksjonen vil avtrekksgitteret lukkes automatisk. Merknad: Ikke dra i utløpsgitteret for hånd, feil kan oppstå hvis du gjør det. Hvis det ikke virker riktig, stopp et øyeblikk, og deretter start på nytt med fjernkontrollen. Fjernkontroll vil lagre hver funksjonstatus. Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFFknappen, og enheten vil kjøre i tidligere status. Når innendørs viftemotor er i gang, har den en sunn prosessfunksjon. (Det er tilgjengelig i alle modus) Når viften i innedelen ikke går, lyser helse-lampen, men ione- generatoren avgir ingen ioner. Merk: 1. Etter innstilling av Helse- luftstrøms funksjonen, er posisjonen til innløp- og utløp griller fast. 2. I oppvarming, er det bedre å velge mode. 3. I kjøling, er det bedre å velge mode. 4. Ved bruk av klimaanlegget i lang tid, under høy luftfuktighet, kan det forekomme vanndråper på utløpsgrillen. 5. Velg den beste vifte retningen i forhold til de faktiske forhold. 8

9 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 POwer / SOFt-funksjon Haier Red Gradient C0 M100 Y90 K15 SOFT funskjonen SOFt C0 M90 Y20 K0 Når du trenger rask avkjøling, kan du bruke denne funksjonen. For hvert trykk, vises Power-ikonet Du kan bruke denne funksjonen når du ønsker det ekstra stille for hvile eller lesning. For hvert trykk vises Klimaanlegget starter POWER funksjonen. Når du trykker POWER knappen, bryr den seg ikke om den innstilte temperaturen. Pumpen velger selv sin viftehastighet. Ved å trykke en gang til på POWER knappen opphører funksjonen. Dette gjelder både i kjøle- og varmemodus. I COOL-modus,velger viftehastighet automatisk høy hastighet av AUTO fan-modus. Trykk POWER knappen igjen, funksjonen stopper og ikonet forsvinner fra display. Klimaanlegget starter POWER-funksjonen. I SOFT-driftsmodus, velges viftehastigheteten automatisk lav hastighet på AUTO-fan modus. Trykk SOFT knappen igjen, SOFT-ikonet forsvinner i displayet. Funksjonen stopper. SOFt POWER funskjonen POwer POwer POwer SOFt TIPS: Under POWER drift, i rask COOL-modus, vil rommet ha dårligere distribusjon av jevn temperatur. Lengre perioder med SOFT vil medføre at det ikke blir altfor kaldt eller alt for varmt. timer-funksjon Du kan la enheten starte eller stoppe automatisk til tider du selv velger. Still klokken riktig før du starter Timer-funksjonen. 3 Bekreft innstillingen 1 timer On Velg ønsket TIMER ON. Fjernkontrollen: TIMER ON vil blinke timer OFF Velg ønsket TIMER OFF. Fjernkontrollen: TIMER OFF vil blinke 2 Velg ønsket funskjonen modus Tid innstilling Hver gang knappen trykkes, økes eller reduseres tidsinnstilling med 1 minutt. Hvis knappen holdes inne vil innstillingen øke raskt. Tidsinnstilling på 24 timer. COnFIrM Etter innstilling av riktig tid, trykk BEKREFT(confirm)-knappen. Trykk for å bekrefte innstillingen ON eller OFF. Da vil fjernkontrollen slutte å blinke. TIMER ON OFF / TIMER ON OFF Trykk TIMER ON-knappen for å bekrefte at du vil sette i gang denne funksjonen, følg samme prosedyren i Tidsinnstilling for TIMER ON OFF Fjernkontrollen viser i displayet ON-OFF med pil mot høyre. Trykk TIMER OFF knappen for å bekrefte denne innstillingen, følg samme prosedyren i Tidsinnstilling for TIMER ON Fjernkontroll viser I displayet TIMER ON OFF med pil mot venstre. Hvis du vil avbryte TIMER modus, trykk CANCEL-knappen flere ganger til TIMER-modus forsvinner

10 Funksjon Komfortabel SLeeP-funksjon Før du går til sengs, kan du ganske enkelt trykke på SLEEP knappen og enheten vil operere i dvalemodus. Du får tilrettelagt riktig temperatur for din hvile og søvn. SLeeP Temp. setting Enhet stopper Trykk på SLEEP knappen 1 TIME Reduserer 2 C SLEEP funksjonen starter 1 TIME Instilt temp 1 TIME 2. I HEAT modus Funksjonen Mode 1. I COOL, DRY modus 1 time etter SLEEP-modus starter, vil temp bli 1 varmegrad høyere enn innstilt temperatur. Etter en time til stiger temperaturen ytterligere med en varmegrad. Enheten vil kjøre i ytterligere 6 timer, så stopper den. Romtemperaturen er da høyere enn innstilt temperatur. Temperaturen blir tilpasset ett normalt søvnmønster, og varmen i rommet blir behagelig. Øker 1 C Ca 6 timer Øker 1 C I COOL, DRY modus SLEEP funksjonen stopper Enhet stopper 1 TIME SLEEP funksjonen starter 3. I SMART modus 3 TIMER Reduserer 2 C I HEAT modus 3 TIMER Øker 1 C SLEEP funksjonen stopper Enheten opererer i tilsvarende SLEEP modus, noe som er tilpasset den automatisk valgte driftsmodus. 4. Når SLEEP-funksjonen er satt til 8 timer, kan tiden ikke justeres. Når TIMER funksjonen er valgt, kan ikke SLEEP- funksjonen innstilles. Hvis du resetter TIMER- funksjonen etter SLEEP-funksjonen er satt opp, vil denne avbrytes. Maskinen vil være i tilstand av timing-on, dersom de to modi er satt opp på samme tid, Der driftstiden er slutt først, vil enheten stoppe automatisk, og den andre modusen vil bli kansellert. Strømbrudd- funksjon Når enheten startes for første gang, vil kompressoren ikke starte med mindre enn 3 minutter har gått. Når strømmen er tilbake etter strømbrudd, vil enheten kjøre automatisk, og 3 minutter senere vil kompressoren begynner å gå. Merknad til strømbrudd-funksjon: Trykk på SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og angi funksjon etter å ha hørt fire (4) pip. Trykk SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og forlat denne funksjonen etter å ha hørt to (2) pip. 1 time etter at SLEEP-modus starter, vil temperaturen bli 2 grader lavere enn innstilt temperatur. Etter enda en time, vil temperaturen reduseres ytterligere 2 grader. Etter ytterligere 3 timer, stiger temperaturen med 1 grad. Enheten vil kjøre videre i 3 timer og så stoppe slik at romtemperaturen ikke blir for høy for din søvn. Romtemperaturen er da lavere enn temperaturinnstillingen. 10

11 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 IFP-funksjon Haier Red Gradient Varmepumpen registrerer hvor mange som oppholder seg i rommet, og kan effektivt kjøre luftstrømmen der du vil. Dette forbedrer luftens sirkulasjon C0 M100 og Y90 varme/kjølefordelingen K15 C0 M90 i rommet. Y20 K0 eco-funksjon Automatisk justering av temperaturen hvor pumpen kjører med strømsparing. 1 IFP Trykk IFP knappen IFP vises på fjernkontrollen og vises på display vinduet. Enheten vil operere i IFP modus economy Trykk ECONOMY knappen ECO vises på fjernkontrollen. Enheten vil operere i ØKONOMI drift economy Trykk ECONOMY-knappen igjen (trykk en gang), Economy ikonet forsvinner fra displayet og funksjonen stopper. 2 FOLLOw evade Hver gang knappen trykkes, endres displayet på følgende måte i fjernkontrollen: Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og blåser mot det stedet der de er. Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og unngår stedet der de er. Når flere mennesker er plassert på ulike posisjoner, eller en person beveger seg i ulike områder, uansett om viften blåser eller ikke, vil luftstrømmen automatisk svinge og blåse til flere områder. Retningsjusteringen kan bli forsinket, og vil ikke plutselig forandres mens enheten skanner rommet. I IFP, FOLLOW og EWADE- modus kan du regulere vinkel på spjeldene, men ikke bruke swingmodus. Menneskekroppen sensoren brukes til å oppdage om de infrarøde strålene endres. Dette kan være unøyaktig i følgende forhold: Menneskekroppen beveger seg ikke (når du leser eller ser på TV etc.) eller er blokkert av barrierer som skjerm, kabinett eller glass. Personen har på seg veldig tykke klær eller personen er liggende eller sover. Et kjæledyr beveger seg ofte, eller vinden blåser i gardiner, eller noe annet i rommet som beveger seg ofte. Strømsparing-funksjonen fungerer kun under kjøling, oppvarming- eller avfukting modus. Trykk SLEEP eller SMART- tasten for å avslutte strømsparingsfunksjonen. Etter at strømsparingsmodus er satt, vil maskinen automatisk justere innstilt temperatur, og automatisk kontrollere kompressoren, noe som kan være uforenlig med brukerinnstillingen. Strømsparingsfunksjonen er mer effektiv etter at air condition har kjørt i lang tid (mer enn 2 timer). AIr Filterrengjøring 1. Åpne inntaksgrillen ved å dra den oppover. 2. Fjern filter Skyv opp fra filterets senter. Lirk litt slik at filteret frigjøres fra stopperen. Fjern filteret nedover. 3. Rengjør filteret Bruk en støvsuger for å fjerne støv, eller vask filteret med vann. Etter vask, tørk filteret forsiktig ved å la det renne av seg. Må ikke utsettes for sollys. 4. Fest filteret Fest filteret riktig, slik at FRONT indikasjon står fremover. Kontroller at filteret sitter helt fast bak stopperen.dersom høyre og venstre filtre ikke er festet på riktig måte kan det forårsake feil. 5. Sett ytterdekselet på plass 11

12 Forsiktighetsregler ADVARSEL Ikke forsøk å installere klimaanlegget selv. Feil installasjon kan forårsake elektrisk støt, brann og vannlekkasje. Når abnormiteter som brente smådeler blir funnet, stanses driften umiddelbart. Kontakt servicesavdelingen til produsent/forhandler ADVARSEL Bruk en eksklusiv strømkilde med en sikring Sjekk riktig installasjon av drenering Koble strømledningen til kontakten OFF MEGET VIKTIG Strømledningen må ikke legges i bunt. MEGET VIKTIG Bruk riktig spenning MEGET VIKTIG Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. MEGET VIKTIG 1. Bruk ikke skjøteledning 2. Må ikke installeres på steder hvor det er muligheter for brannfarlig gasslekkasje rundt enheten. 3. Enheten må ikke bli utsatt for damp eller oljedamp. Ikke stikk gjenstander inn i luftinntaket eller utløp. Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømledningen. Ikke la luftstrømmen blasé direkte på folk, særlig ikke spedbarn eller eldre personer. Ikke reparer selv. Koble til jordings kabel. jording Ikke til bruk for oppbevaring av mat, kunst, nøyaktig utstyr, avl, eller kultivering. FORSIKTIG Ta inn frisk luft av og til spesielt når gassapparater brukes samtidig. Ikke bruk bryteren med fuktig hånd. Ikke installer enheten i nærheten av en peis eller andre oppvarmings kilder. MEGET VIKTIG Sjekk at installasjonsstativ er i god stand. Hell ikke vann på enheten for rengjøring. Ikke plasser dyr eller planter i luftens direkte bane Ikke plasser gjenstander på eller klatre på apparatet. Ikke plasser blomstervase eller vannbeholdere på toppen av enheten

13 Haier Gray Gradient Forsiktighetsregler C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 Ikke Haier blokker Red Gradient eller dekk til ventilasjonsristen til enheten Ikke putt fingre eller andre ting inn i innløp / utløp og svingventiler. Ikke C0 la M100 barn Y90 leke K15 med fjernkontrollen. C0 M90 Y20 K0 La aldri barn få lov til å sitte på utendørsenheten. Spesifikasjoner Kjøle-kretsen er fri for lekkasjer. Maskinen er adaptive i følgende situasjon 1. Tilhørende omgivelsestemperatur område Kjøling Varme Innendørs Utendørs Innendørs Utendørs Outdoor INVERTER Maksimal D.B / W.B 32oC/23oC Minimum: D.B / W.B 21oC/15oC Maksimal D.B / W.B 43oC/26oC Minimum: D.B 18oC Maksimal D.B27oC Minimum: D.B0 oc Maksimal: D.B / W.B 24oC/18oC Minimum: D.B / W.B - 7 oc/-8oc Maksimal D.B / W.B 24 C/18 C Minimum: D.B -15oC 2. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten eller dennes serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person. 3. Hvis sikringen til innendørsenheten på PC- bordet er brutt inne i maskinen, må denne endres med type T. 3.15A / 250 V. Hvis sikringen av utedelen er brutt, endres den med type T.25A/250V 4. Strømforsyning må installeres av godkjent installatør. 5. Etter installasjon, skal støpselet være lett tilgjengelig. 6. Brukte batterier må kastes på foreskrevet måte. 7. Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller ukyndige personer uten tilsyn. 8. Barn og unge må veiledes slik at de ikke leker med apparatet. 9. Vennligst bruk riktig støpsel, som passer inn i strømforsynings-kontakten. 10. En bryter bør innkorporeres i faste ledninger. Bryteren bør være all-polet bryter og avstanden mellom de to kontaktene skal være ikke mindre enn 3 mm. 11. Alle elektriske deler som brukes må være CE merket 12. For å beskytte enheten, skal du slå av varmepumpen først, og minst 30 sekunder senere, kutte strømmen. 13. Vennligst ikke sett inn en sensor på 3-veis stoppventil 13

14 Feilsøking Før du ber om service, sjekk følgende først. Normal Ytelse inspeksjon FENOMEN Systemet starter ikke umiddelbart. Støy høres Lukter kan kjennes Tåke eller damp blir blåst ut. I DRY modus, kan viftehastigheten endres. ÅRSAK ELLER SJEKK POENG Når enheten er stoppet, vil den ikke starte umiddelbart. Inntil 3 minutter vil gå for å beskytte systemet. Når den elektriske pluggen er trukket ut og settes inn igjen, vil beskyttelseskretsen arbeide i 3 minutter for å beskytte klimaanlegget. Under enhetens funksjon eller ved stopp, kan en swishing eller gurgling støy høres. De første 2-3 minuttene etter enheten starter, er denne støyen mer merkbar. (Denne støyen er generert av at kuldemediet sirkulerer i systemet.) Under drift, kan en sprakelyd noen ganger høres.denne støyen genereres av husets utvidelse eller krymping på grunn av temperaturendringer. Skulle det være en stor støy fra luftstrømmen under drift, kan luftfilteret være for skittent. Dette er fordi systemet sirkulerer lukter fra innendørsluften f.eks. lukten av møbler, maling, og sigaretter.. Under COOL eller TØRR drift, kan innendørsenheten blåse ut damp. Dette skyldes plutselig kjøling av inneluften. I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp. + 2 grader, vil enheten periodisk gå på lav hastighet uansett FAN innstilling. Er støpselet satt inn? Er det et strømbrudd? Er sikringen gått? Flere sjekker 14 Dårlig kjøling? Er luftfilteret skittent? Normalt bør det rengjøres annenhver uke. Er det noen hindringer for innløp og utløp? Er temperaturen riktig angitt? Er det noen dører eller vinduer som står åpent? Er det noe direkte sollys som varmer opp rommet? (Bruk gardin) Er det for mange varme kilder eller for mange mennesker i rommet under kjøling?

15 Haier Hvis Gray Gradientpumpen stopper: Sjekk følgende: C0 M0 Y0 K55 Haier Red Gradient C0 M0 Y0 K30 1. Feilmelding i displayet. 2. Sjekk at utedelen er fri for is etc. 3. Sjekk fjernkontrollen om den står i riktig modus C0 M100 f.eks Y90 K15 varme C0 M90 eller Y20 K0 kjøling. (HEAT eller COOL) 4. Stopp pumpen manuelt med fjernkontrollen, dra ut støpselet, og vent i 5 minutter for å sette i støpselet igjen 5. Start på nytt og sjekk at pumpen står i det modus du ønsker. Fra du slår på pumpen til det starter å blåse inne, kan det gå fra 3 til 10 minutter. 15

16 NB! På grunn av sikkerhet skal pumpen tilknyttes jordet stikkontakt med jordfeilbryter. Dette er et krav fra El-tilsynet. Forhandler: Importør: Haier, HS SALG AS, Pb Kjørbekk, 3702 Skien Telefon: E-post: Org.nr

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Produktveiledning SRK ZGX-S

Produktveiledning SRK ZGX-S www.smk.as Produktveiledning SRK ZGX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII

Detaljer

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 76 1.2. MONTERE TO APPARATER... 76

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 76 1.2. MONTERE TO APPARATER... 76 STIKKORDREGISTER Kapittel 1: MONTERING...76 1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 76 1.2. MONTERE TO APPARATER... 76 Kapittel 2: FUNKSJONER...77 2.1. 6th SENSE / GREEN INTELLIGENCE... 77 2.2. ALARM FOR ÅPEN

Detaljer

Brukermanual Watercon

Brukermanual Watercon Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft. Innhold 01 Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 103 1.2. MONTERE TO APPARATER... 103

1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 103 1.2. MONTERE TO APPARATER... 103 STIKKORDREGISTER Kapittel 1: MONTERING...103 1.1. MONTERE ETT ENKELT APPARAT... 103 1.2. MONTERE TO APPARATER... 103 Kapittel 2: FUNKSJONER...103 2.1. SMART DISPLAY*... 103 2.2. 6. SANS/GRØNN INTELLIGENS...

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer