Brukermanual for Haier varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Haier varmepumpe"

Transkript

1 Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12

2 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon ) ON - OFF: For å slå pumpen av og på. 2) TEMP: For å stille temperaturen opp og ned. 3) COOL: Knapp for kjøledrift (brukes om sommeren). 4) HEAT: Knapp for varmedrift (brukes om vinteren). 8 6) SWING: For å styre luftstrømmen opp og ned i rommet. 7) SWING: For å styre luftstrømmen sideveis. 8) INqUIrE: Ved å trykke to kjappe trykk leser du av strømforbruket. For mer informasjon se hovedbrosjyre 5) FAN SPEED: Viftehastighet. For å stille viftehastigheten trykker du flere ganger på knappen og ser styrken i displayet. 2

3 Les denne bruksanvisningen før du bruker klimaanlegget. Oppbevar denne bruksanvisningen for senere referanse. Innhold: Deler og funksjoner... 3 Funksjon... 3 Advarsel/Forsiktighetsregler Feilsøking Hurtigveiviser Hvis pumpen stopper Forhandler

4 Deler og funksjoner Innendørs enhet Utedelen Inntak Luftrensesystemet (innsiden) Inntaks grill Utløp Nødbryter Display vindu 4 Negativ Anion generator (innsiden) 1 Utløp 3 Rør og elektriske ledninger Horisontal klaff (Justerer opp og ned luftstrøm IKKE juster denne manuelt) 4 Intelligent øye Vertikal blad (Juster venstre og høyre luftstrøm) Signalmottaker 2 IFP-ikon 3 HELSE-ikon (Hvis enheten som du kjøpte har sunn funksjon, følg den hvis ikke, ignoreres den.) 4 TIMER-OFF-ikon TIMER-ON-ikon SLEEP- ikon 5 TEMPERATUR-ikon 6 SMART-ikon 7 COOL-ikon 8 DRY-ikon 9 HEAT-ikon 2 Inntak 4 Remote controller Fjernkontroll Outer of the controller Yttersiden av fjernkontrollen Avløpsslange 4.HEAT 3.DRY-knappen button Brukes Used to til å set sette HEAT tørrdrift. operation. SMART 4.HEAT-knappen (Cooling only unit do not SET TEMP. ROOM TEMP. COOL Brukes have displays til å starte and varmefunksjonen. related with heating.) functions HEAT 11 FAN DRY 5.COOL COOL-knappen button CTD AUTO AUTO 12 Brukes FAN Used to til å set starte COOL kjøling. operation. SPEED AUTO POWER SOFT 6.SMART SMART-knappen button ECO Brukes til å sette SMART-drift. ifp Used to set SMART operation. TIMER ON OFF AM 13 (Denne funksjonen er utilgjengelig (This function is unavailable PM på enkelte modeller). on some models.) 7. Status ikon for hver 7.Display funksjon. of each function SMART ON/OFF status Funksjonmodus-ikon. 8.Operation 9. Signal-sendersiden. mode display COOL 9.Signal 10. Signal-styrke sending ikon. end 10.Signal 11. TEMPERATUR-ikon. sending display 15 HEAT 12. VIFTEHASTIGHET-ikon 11.TEMP display Sving opp / ned-skjerm DRY 12.FAN Venstre / SPEED høyre luftstrøm displaydisplayet. 13. Swing TIMER-ON- up/down ikon display Left/right air flow display 2 ECONOMY FAN SPEED 16 TIMER-OFF- ikon 13.TIMER KLOKKE-display. ON display ifp FOLLOW EVADE TIMER AV / PÅ OFF knappen. display 15. CLOCK TEMPERATUR-knappen display 14.ON Brukes / til OFF å innstille button ønsket temp. 1.IFP-knappen 16. FAN-knappen 1.iFP button 15.TEMP. button Føler bevegelser av Brukes til å velge viftehastighet: Induce the movement of the 16.FAN SPEED button menneskekroppen, human body,so as for to control kontroll LOW, MED, HI, AUTO Used to select fan speed: av the luftstrømmen airflow / energy / energisparing 17. FOLLOW / EWADE-knappen saving funksjon. Merker LOW,MED,HI,AUTO stedet der menneskekroppen er, juster / EVADE luften til button å blåse / functioning. 2.ECONOMY-knappen 17.FOLLOW 2.ECONOMY button Brukes til å sette i ØKONOMI unngå Detect kroppen. the location where Used to set ECONOMY drift. the human body is, adjust operation. the air deflector to blow/avoid 3.DRY button the body. Used to set DRY operation.

5 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 Innsiden av fjernkontrollen Inner side Haier of the Red controller Gradient 20. operating INQUIRE-knappen power is 100W; Forespør when the den panel eksterne display miljømessige the operating temperatur power og is forbruk 02, C0 M100 Y90 K15 C0 M90 Y20 K0 SMART SET TEMP. ROOM TEMP. COOL fra 200W, maskinen. and so forth) HEAT (F.eks når skjermen viser 01, er FAN 21.LIGHT button forbruket 100W når panelet viser DRY Control the lightening and CTD AUTO AUTO 02, er forbruket 200W, osv.) FAN AUTO extinguishing of the indoor POWER SPEED 21.LIGHT- knappen SOFT Kontrollerer LED display styrken board. på ECO ifp innendørs the manual LED-display of how to display bord. TIMER ON OFF AM Den set innstillte temp temperatur vises PM 26 slik: Press LIGHT button continuously 27 Trykk for ten LYS-knappen times, the display kontinuerlig temp on SMART ti display ganger, panel den viste can be temperaturen changed 25 på from skjermpanelet ambient temp kan to endres set temp. 28 fra Set variert temp temperatur function only til fast valuable temperatur. for RS. Denne funksjonen er 30 kun for RS modeller. 22.POWER / SOFT button POWER / SOFT-knappen o C Spesiell special oppvarmings heating set function: 21 funksjon:10 degree graders heating maintaining vedlikeholds oppvarming (valuable for (kun RS) for RS) HEALTH HELSE AIRFLOW 19 LUFTSTRØMRETNING-knappen button HELSE-knappen HEALTH SVING OPP button / NED-knappen SWING SVING VENSTRE UP/DOWN / HØYREknappen button 18.CODE button Used to select CODE A or B SWING FRISK-knappen 18. CODE-knappen LEFT/RIGHT with a press, A or B will be 29. Brukes button SOVE-knappen displayed til å on velge LCD.Please KODE A 30. TIMER AV / PÅ-knappen eller 28.FRESH button select B med A without et trykk, special A eller B 31. TIMER-knappen vil explanation. bli vist på LCDskjermen SLEEP AVBRYT/BEKREFT-knappen, button Vennligst velg A uten spesiell 19.RESET button brukes 30.TIMER for å ON bekrefte / OFF timer- button og forklaring. When the remote controller klokkeinnstillinger. 31.HOUR button 19. appears RESET-knappen abnormal,use a 33. Når 32.CANCEL/CONFIRM KLOKKE- knappen sharp fjernkontrollen pointed article virker to 34. LÅSEunormalt, button knappen press this bruk button en spiss to reset Hvis gjenstand Used denne to confirm trykkes timer vil andre the controller til å trykke normal. på denne knapper knappen for å tilbakestille clock settings. bli deaktivert fjernkontrollen. 20.INQUIRE button Trykk igjen, og lås blir kansellert. 33.CLOCK button Inquire the external 34.LOCK button environmental temperature If pressed, the other buttons and the operating power of the machine. (e.g. when the will be disabled. Press it once panel display 01, the again,lock will be cancelled. AUtO LIght Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på disse CLeAn SenSOr modeller. This function unavailable on this models. Clock Stille set klokken SMART AM PM Trykk CLOCK-knappen Press CLOCK button, CLOCK "AM" AM or eller "PM" PM flashes. blinker Press Trykk + + or eller - to - set for å correct stille riktig time. tid. COnFIrM After time setting is confirmed, press Når CONFIRM,"AM tidsinnstillingen "and er "PM" bekreftet,trykk stop flashing,while CONFIRM, clock AM starts og PM working. slutter å blinke, mens klokken begynner å arbeide. Note: Merk: The Avstanden distance mellom between signaloverførings-hodet the transmission og head and the receiver mottaker-hullet hole should bør være be within innenfor 7m without 7m. uten any noen obstacle hindringer. as well. When electronic-started type fluorescent lamp or change-over wireless Elektroniske telephone eneheter is installed med fjernkontroll in the type kan fluorescent forstyrre denne lamp or room, enheten. the Da receiver bør avstanden is apt to be være disturbed kortere. in receivingthe signals, so the distance to the indoor unit should be shorter. Full display skjerm eller or unclear uklar skjerm display under during drift operation tyder på indicates the batteries batterier har have blitt been brukt used opp. up.please Vennligst bytt change batterier. batteries. If Hvis the fjernkontrollen remote controller ikke can t virker run som normally normalt during under drift, operation, please ta ut batteriene remove og the sett batteries dem inn and igjen reload noen several minutter minutes senere. later. Hint: Remove the batteries in case unit won t be in usage for a Hint: long period.if there are any display after taking-out,just need Ta to ut press batteriene reset key. i tilfelle enheten ikke skal være i bruk i en lengre periode.hvis skjermen virker etter å ha tatt ut batteriene, trykk på RESET. + - Each press will increase or decrease Hvert trykk 1min.If vil øke the eller button is kept senke pressed,time 1 min. Hvis knappen will change holdes quickly. inntrykket, vil tiden endre seg raskt. Confirm Bekreft time. tid 5

6 Funksjon Sette inn batterier KjøL, varme og tørr drift 1 Ta av batteridekselet. 1 On/OFF Enheten starter 2 3 Legg i batteriene som vist. 2 stk R-03 batterier, tilbakestille tast (sylinder); Pass at batteriene er i tråd med + / - ; Legg inn batteriene og sett deretter på dekselet igjen. 2 Velg driftsmodus COOL Trykk COOL knappen COOL vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i COOL- modus SMArt-funksjon Ikke operativ på denne pumpen. Hvis denne brukes vil pumpen stoppe. Vennligst ikke bruk denne knappen. FreSh-funksjon Ikke operativ på denne pumpen heat Trykk HEAT knappen HEAT vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i HEAT-modus DrY Trykk DRY knappen DRY vises på fjernkontrollen og vises på displayet. Enheten vil kjøre i DRY-modus 1. I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp + 2 grader, vil enheten kjøre midlertidig på LAV hastighet uansett FAN innstilling. 2. Fjernkontrollen vil huske hver funksjonsstatus. Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFF-knappen og enheten vil kjøre i tidligere status. 6

7 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 velg temperatur og vifteinnstillinger Haier Red Gradient SvIng-funksjon C0 M100 Y90 K15 1 C0 M90 Y20 K0 Trykk på TEMP-kanppen 1 Opp og ned retning på luftstrømmen Hver gang knappen trykkes, øker temperatur -innstillingen med 0,5 grader. Hver gang knappen trykkes, minsker temperatur -innstillingen med 0,5 grader. For hvert trykk på SvIng knappen, vises luftstrømmens retning på fjernkontrollen, etter følgende modus: COOL/DRY: SvIng HEAT: temp SMART: Enheten vil starte for oppnå innstilt temperatur vist på 2 LCD-skjerm. 2 Vifte innstillinger Venstre og høyreretning på luftstrømmen FAn SPeeD Trykk FAN SPEED-knappen. For hvert trykk, endres viftehastigheten som følger: SvIng For hvert trykk av swing-knappen,viser fjernkontrollen som følger: LOW MED HI AUTO Enheten vil kjøre på valgte viftehastighet. Over:Første trinn,osv Når luftfuktigheten er høy, kan kondensert vann forekommepå luftutløpet hvis alle vertikale spjeld er justert til venstre eller høyre. Det er ikke tilrådelig å holde horisontal klaff i nedadgående posisjon for lenge i COOL eller TØRRmodus,kondensert vann kan forekomme. For å oppnå best sirkulasjon på luftstrømmen i COOLmodus, still luftstrømmen horisontalt. 7

8 Funksjon helse-funksjon LUFtStrøMMIng ved helsefunksjon Frisk luft med Ionegenerator Ioneenheten genererer mye ioner og effektivt balanserer mengden av ioner i luften. health AIrFLOw Innstilling av helse luftmengdefunksjon. Ionene dreper bakterier og allergener. Ionene løser opp støv og sedimenter, og vil rense luften i rommet. health For hvert trykk vises: Klimaanlegget starter helse-ionefunksjonen. Trykk HELSE-knappen to ganger, og bladikonet forsvinner. Funksjonen slåes av. health Trykk HELSE knappen 1). Trykk på knappen for Helse-luftmengde. vises på displayet. Unngå at den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen. 2). Trykk på knappen for helseluftmengde Igjen, vises i displayet. Unngå den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen. health AIrFLOw Stopp av Helse luftstrøms -funksjon. Trykk på knappen for helse- luftstrøm igjen. Både innløp- og utløpgrillene av klimaanlegget er åpnet, og enheten går til modus for innstillg av helseluftstrøms-funksjon. Etter å ha stoppet funksjonen vil avtrekksgitteret lukkes automatisk. Merknad: Ikke dra i utløpsgitteret for hånd, feil kan oppstå hvis du gjør det. Hvis det ikke virker riktig, stopp et øyeblikk, og deretter start på nytt med fjernkontrollen. Fjernkontroll vil lagre hver funksjonstatus. Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFFknappen, og enheten vil kjøre i tidligere status. Når innendørs viftemotor er i gang, har den en sunn prosessfunksjon. (Det er tilgjengelig i alle modus) Når viften i innedelen ikke går, lyser helse-lampen, men ione- generatoren avgir ingen ioner. Merk: 1. Etter innstilling av Helse- luftstrøms funksjonen, er posisjonen til innløp- og utløp griller fast. 2. I oppvarming, er det bedre å velge mode. 3. I kjøling, er det bedre å velge mode. 4. Ved bruk av klimaanlegget i lang tid, under høy luftfuktighet, kan det forekomme vanndråper på utløpsgrillen. 5. Velg den beste vifte retningen i forhold til de faktiske forhold. 8

9 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 POwer / SOFt-funksjon Haier Red Gradient C0 M100 Y90 K15 SOFT funskjonen SOFt C0 M90 Y20 K0 Når du trenger rask avkjøling, kan du bruke denne funksjonen. For hvert trykk, vises Power-ikonet Du kan bruke denne funksjonen når du ønsker det ekstra stille for hvile eller lesning. For hvert trykk vises Klimaanlegget starter POWER funksjonen. Når du trykker POWER knappen, bryr den seg ikke om den innstilte temperaturen. Pumpen velger selv sin viftehastighet. Ved å trykke en gang til på POWER knappen opphører funksjonen. Dette gjelder både i kjøle- og varmemodus. I COOL-modus,velger viftehastighet automatisk høy hastighet av AUTO fan-modus. Trykk POWER knappen igjen, funksjonen stopper og ikonet forsvinner fra display. Klimaanlegget starter POWER-funksjonen. I SOFT-driftsmodus, velges viftehastigheteten automatisk lav hastighet på AUTO-fan modus. Trykk SOFT knappen igjen, SOFT-ikonet forsvinner i displayet. Funksjonen stopper. SOFt POWER funskjonen POwer POwer POwer SOFt TIPS: Under POWER drift, i rask COOL-modus, vil rommet ha dårligere distribusjon av jevn temperatur. Lengre perioder med SOFT vil medføre at det ikke blir altfor kaldt eller alt for varmt. timer-funksjon Du kan la enheten starte eller stoppe automatisk til tider du selv velger. Still klokken riktig før du starter Timer-funksjonen. 3 Bekreft innstillingen 1 timer On Velg ønsket TIMER ON. Fjernkontrollen: TIMER ON vil blinke timer OFF Velg ønsket TIMER OFF. Fjernkontrollen: TIMER OFF vil blinke 2 Velg ønsket funskjonen modus Tid innstilling Hver gang knappen trykkes, økes eller reduseres tidsinnstilling med 1 minutt. Hvis knappen holdes inne vil innstillingen øke raskt. Tidsinnstilling på 24 timer. COnFIrM Etter innstilling av riktig tid, trykk BEKREFT(confirm)-knappen. Trykk for å bekrefte innstillingen ON eller OFF. Da vil fjernkontrollen slutte å blinke. TIMER ON OFF / TIMER ON OFF Trykk TIMER ON-knappen for å bekrefte at du vil sette i gang denne funksjonen, følg samme prosedyren i Tidsinnstilling for TIMER ON OFF Fjernkontrollen viser i displayet ON-OFF med pil mot høyre. Trykk TIMER OFF knappen for å bekrefte denne innstillingen, følg samme prosedyren i Tidsinnstilling for TIMER ON Fjernkontroll viser I displayet TIMER ON OFF med pil mot venstre. Hvis du vil avbryte TIMER modus, trykk CANCEL-knappen flere ganger til TIMER-modus forsvinner

10 Funksjon Komfortabel SLeeP-funksjon Før du går til sengs, kan du ganske enkelt trykke på SLEEP knappen og enheten vil operere i dvalemodus. Du får tilrettelagt riktig temperatur for din hvile og søvn. SLeeP Temp. setting Enhet stopper Trykk på SLEEP knappen 1 TIME Reduserer 2 C SLEEP funksjonen starter 1 TIME Instilt temp 1 TIME 2. I HEAT modus Funksjonen Mode 1. I COOL, DRY modus 1 time etter SLEEP-modus starter, vil temp bli 1 varmegrad høyere enn innstilt temperatur. Etter en time til stiger temperaturen ytterligere med en varmegrad. Enheten vil kjøre i ytterligere 6 timer, så stopper den. Romtemperaturen er da høyere enn innstilt temperatur. Temperaturen blir tilpasset ett normalt søvnmønster, og varmen i rommet blir behagelig. Øker 1 C Ca 6 timer Øker 1 C I COOL, DRY modus SLEEP funksjonen stopper Enhet stopper 1 TIME SLEEP funksjonen starter 3. I SMART modus 3 TIMER Reduserer 2 C I HEAT modus 3 TIMER Øker 1 C SLEEP funksjonen stopper Enheten opererer i tilsvarende SLEEP modus, noe som er tilpasset den automatisk valgte driftsmodus. 4. Når SLEEP-funksjonen er satt til 8 timer, kan tiden ikke justeres. Når TIMER funksjonen er valgt, kan ikke SLEEP- funksjonen innstilles. Hvis du resetter TIMER- funksjonen etter SLEEP-funksjonen er satt opp, vil denne avbrytes. Maskinen vil være i tilstand av timing-on, dersom de to modi er satt opp på samme tid, Der driftstiden er slutt først, vil enheten stoppe automatisk, og den andre modusen vil bli kansellert. Strømbrudd- funksjon Når enheten startes for første gang, vil kompressoren ikke starte med mindre enn 3 minutter har gått. Når strømmen er tilbake etter strømbrudd, vil enheten kjøre automatisk, og 3 minutter senere vil kompressoren begynner å gå. Merknad til strømbrudd-funksjon: Trykk på SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og angi funksjon etter å ha hørt fire (4) pip. Trykk SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og forlat denne funksjonen etter å ha hørt to (2) pip. 1 time etter at SLEEP-modus starter, vil temperaturen bli 2 grader lavere enn innstilt temperatur. Etter enda en time, vil temperaturen reduseres ytterligere 2 grader. Etter ytterligere 3 timer, stiger temperaturen med 1 grad. Enheten vil kjøre videre i 3 timer og så stoppe slik at romtemperaturen ikke blir for høy for din søvn. Romtemperaturen er da lavere enn temperaturinnstillingen. 10

11 Haier Gray Gradient Funksjon C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 IFP-funksjon Haier Red Gradient Varmepumpen registrerer hvor mange som oppholder seg i rommet, og kan effektivt kjøre luftstrømmen der du vil. Dette forbedrer luftens sirkulasjon C0 M100 og Y90 varme/kjølefordelingen K15 C0 M90 i rommet. Y20 K0 eco-funksjon Automatisk justering av temperaturen hvor pumpen kjører med strømsparing. 1 IFP Trykk IFP knappen IFP vises på fjernkontrollen og vises på display vinduet. Enheten vil operere i IFP modus economy Trykk ECONOMY knappen ECO vises på fjernkontrollen. Enheten vil operere i ØKONOMI drift economy Trykk ECONOMY-knappen igjen (trykk en gang), Economy ikonet forsvinner fra displayet og funksjonen stopper. 2 FOLLOw evade Hver gang knappen trykkes, endres displayet på følgende måte i fjernkontrollen: Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og blåser mot det stedet der de er. Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og unngår stedet der de er. Når flere mennesker er plassert på ulike posisjoner, eller en person beveger seg i ulike områder, uansett om viften blåser eller ikke, vil luftstrømmen automatisk svinge og blåse til flere områder. Retningsjusteringen kan bli forsinket, og vil ikke plutselig forandres mens enheten skanner rommet. I IFP, FOLLOW og EWADE- modus kan du regulere vinkel på spjeldene, men ikke bruke swingmodus. Menneskekroppen sensoren brukes til å oppdage om de infrarøde strålene endres. Dette kan være unøyaktig i følgende forhold: Menneskekroppen beveger seg ikke (når du leser eller ser på TV etc.) eller er blokkert av barrierer som skjerm, kabinett eller glass. Personen har på seg veldig tykke klær eller personen er liggende eller sover. Et kjæledyr beveger seg ofte, eller vinden blåser i gardiner, eller noe annet i rommet som beveger seg ofte. Strømsparing-funksjonen fungerer kun under kjøling, oppvarming- eller avfukting modus. Trykk SLEEP eller SMART- tasten for å avslutte strømsparingsfunksjonen. Etter at strømsparingsmodus er satt, vil maskinen automatisk justere innstilt temperatur, og automatisk kontrollere kompressoren, noe som kan være uforenlig med brukerinnstillingen. Strømsparingsfunksjonen er mer effektiv etter at air condition har kjørt i lang tid (mer enn 2 timer). AIr Filterrengjøring 1. Åpne inntaksgrillen ved å dra den oppover. 2. Fjern filter Skyv opp fra filterets senter. Lirk litt slik at filteret frigjøres fra stopperen. Fjern filteret nedover. 3. Rengjør filteret Bruk en støvsuger for å fjerne støv, eller vask filteret med vann. Etter vask, tørk filteret forsiktig ved å la det renne av seg. Må ikke utsettes for sollys. 4. Fest filteret Fest filteret riktig, slik at FRONT indikasjon står fremover. Kontroller at filteret sitter helt fast bak stopperen.dersom høyre og venstre filtre ikke er festet på riktig måte kan det forårsake feil. 5. Sett ytterdekselet på plass 11

12 Forsiktighetsregler ADVARSEL Ikke forsøk å installere klimaanlegget selv. Feil installasjon kan forårsake elektrisk støt, brann og vannlekkasje. Når abnormiteter som brente smådeler blir funnet, stanses driften umiddelbart. Kontakt servicesavdelingen til produsent/forhandler ADVARSEL Bruk en eksklusiv strømkilde med en sikring Sjekk riktig installasjon av drenering Koble strømledningen til kontakten OFF MEGET VIKTIG Strømledningen må ikke legges i bunt. MEGET VIKTIG Bruk riktig spenning MEGET VIKTIG Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. MEGET VIKTIG 1. Bruk ikke skjøteledning 2. Må ikke installeres på steder hvor det er muligheter for brannfarlig gasslekkasje rundt enheten. 3. Enheten må ikke bli utsatt for damp eller oljedamp. Ikke stikk gjenstander inn i luftinntaket eller utløp. Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømledningen. Ikke la luftstrømmen blasé direkte på folk, særlig ikke spedbarn eller eldre personer. Ikke reparer selv. Koble til jordings kabel. jording Ikke til bruk for oppbevaring av mat, kunst, nøyaktig utstyr, avl, eller kultivering. FORSIKTIG Ta inn frisk luft av og til spesielt når gassapparater brukes samtidig. Ikke bruk bryteren med fuktig hånd. Ikke installer enheten i nærheten av en peis eller andre oppvarmings kilder. MEGET VIKTIG Sjekk at installasjonsstativ er i god stand. Hell ikke vann på enheten for rengjøring. Ikke plasser dyr eller planter i luftens direkte bane Ikke plasser gjenstander på eller klatre på apparatet. Ikke plasser blomstervase eller vannbeholdere på toppen av enheten

13 Haier Gray Gradient Forsiktighetsregler C0 M0 Y0 K55 C0 M0 Y0 K30 Ikke Haier blokker Red Gradient eller dekk til ventilasjonsristen til enheten Ikke putt fingre eller andre ting inn i innløp / utløp og svingventiler. Ikke C0 la M100 barn Y90 leke K15 med fjernkontrollen. C0 M90 Y20 K0 La aldri barn få lov til å sitte på utendørsenheten. Spesifikasjoner Kjøle-kretsen er fri for lekkasjer. Maskinen er adaptive i følgende situasjon 1. Tilhørende omgivelsestemperatur område Kjøling Varme Innendørs Utendørs Innendørs Utendørs Outdoor INVERTER Maksimal D.B / W.B 32oC/23oC Minimum: D.B / W.B 21oC/15oC Maksimal D.B / W.B 43oC/26oC Minimum: D.B 18oC Maksimal D.B27oC Minimum: D.B0 oc Maksimal: D.B / W.B 24oC/18oC Minimum: D.B / W.B - 7 oc/-8oc Maksimal D.B / W.B 24 C/18 C Minimum: D.B -15oC 2. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten eller dennes serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person. 3. Hvis sikringen til innendørsenheten på PC- bordet er brutt inne i maskinen, må denne endres med type T. 3.15A / 250 V. Hvis sikringen av utedelen er brutt, endres den med type T.25A/250V 4. Strømforsyning må installeres av godkjent installatør. 5. Etter installasjon, skal støpselet være lett tilgjengelig. 6. Brukte batterier må kastes på foreskrevet måte. 7. Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller ukyndige personer uten tilsyn. 8. Barn og unge må veiledes slik at de ikke leker med apparatet. 9. Vennligst bruk riktig støpsel, som passer inn i strømforsynings-kontakten. 10. En bryter bør innkorporeres i faste ledninger. Bryteren bør være all-polet bryter og avstanden mellom de to kontaktene skal være ikke mindre enn 3 mm. 11. Alle elektriske deler som brukes må være CE merket 12. For å beskytte enheten, skal du slå av varmepumpen først, og minst 30 sekunder senere, kutte strømmen. 13. Vennligst ikke sett inn en sensor på 3-veis stoppventil 13

14 Feilsøking Før du ber om service, sjekk følgende først. Normal Ytelse inspeksjon FENOMEN Systemet starter ikke umiddelbart. Støy høres Lukter kan kjennes Tåke eller damp blir blåst ut. I DRY modus, kan viftehastigheten endres. ÅRSAK ELLER SJEKK POENG Når enheten er stoppet, vil den ikke starte umiddelbart. Inntil 3 minutter vil gå for å beskytte systemet. Når den elektriske pluggen er trukket ut og settes inn igjen, vil beskyttelseskretsen arbeide i 3 minutter for å beskytte klimaanlegget. Under enhetens funksjon eller ved stopp, kan en swishing eller gurgling støy høres. De første 2-3 minuttene etter enheten starter, er denne støyen mer merkbar. (Denne støyen er generert av at kuldemediet sirkulerer i systemet.) Under drift, kan en sprakelyd noen ganger høres.denne støyen genereres av husets utvidelse eller krymping på grunn av temperaturendringer. Skulle det være en stor støy fra luftstrømmen under drift, kan luftfilteret være for skittent. Dette er fordi systemet sirkulerer lukter fra innendørsluften f.eks. lukten av møbler, maling, og sigaretter.. Under COOL eller TØRR drift, kan innendørsenheten blåse ut damp. Dette skyldes plutselig kjøling av inneluften. I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp. + 2 grader, vil enheten periodisk gå på lav hastighet uansett FAN innstilling. Er støpselet satt inn? Er det et strømbrudd? Er sikringen gått? Flere sjekker 14 Dårlig kjøling? Er luftfilteret skittent? Normalt bør det rengjøres annenhver uke. Er det noen hindringer for innløp og utløp? Er temperaturen riktig angitt? Er det noen dører eller vinduer som står åpent? Er det noe direkte sollys som varmer opp rommet? (Bruk gardin) Er det for mange varme kilder eller for mange mennesker i rommet under kjøling?

15 Haier Hvis Gray Gradientpumpen stopper: Sjekk følgende: C0 M0 Y0 K55 Haier Red Gradient C0 M0 Y0 K30 1. Feilmelding i displayet. 2. Sjekk at utedelen er fri for is etc. 3. Sjekk fjernkontrollen om den står i riktig modus C0 M100 f.eks Y90 K15 varme C0 M90 eller Y20 K0 kjøling. (HEAT eller COOL) 4. Stopp pumpen manuelt med fjernkontrollen, dra ut støpselet, og vent i 5 minutter for å sette i støpselet igjen 5. Start på nytt og sjekk at pumpen står i det modus du ønsker. Fra du slår på pumpen til det starter å blåse inne, kan det gå fra 3 til 10 minutter. 15

16 NB! På grunn av sikkerhet skal pumpen tilknyttes jordet stikkontakt med jordfeilbryter. Dette er et krav fra El-tilsynet. Forhandler: Importør: Haier, HS SALG AS, Pb Kjørbekk, 3702 Skien Telefon: E-post: Org.nr

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Bruk og og vedlikehold - - Virkemåte Bruk Bruk Bruk og og vedlikehold og vedlikehold - Virkemåte - - Virkemåte Virkemåte Les følgende nøye før bruk. Innhold Les Les

Detaljer

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 Trysil 6500 Gulv Varmepumpe Bruksanvisning Trysil 6500 Gulv Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 P. 2 Trysil 6500 Gulv Delenes navn og funksjoner...4 Bruke fjernkontrollen til å betjene enheten...6

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Illustrasjonen over viser alle indikatorene

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet!

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Bruksanvisning for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Sikkerhetsregler For din sikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsreglene nøye

Detaljer

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt

Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt www.smk.as Produktveiledning FDENVA FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9318692006 INNHOLD SIKKERHETSFORANSTALTNINGER...No-1 EGENSKAPER OG FUNKSJONER...No-2

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM

Varmepumpe Aircondition. Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Varmepumpe Aircondition Produktveiledning Multi-splitt SKM - SCM Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA SRK - ZE-S Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER

FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER HURTIGVEILEDNING Samsung Smart Exclusive FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Power Slå varmepumpen PÅ og AV Temperatur Juster din temperatur Options (alternativer) Velg et alternativ under drift Timer Stille inn

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL Display på fjernkontroll For illustrasjon er alle symbolene vist amtidig på tegningene. Kun valgte funksjon er synlig under normal drift. SET DATA S E TTING TE S T UNIT

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND 3 1. UB-6035R / UB-6135R UB-6235

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD PORTABLE AIR CONDITION Les denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder mange nyttige tips om riktig bruk og vedlikehold av klimaanlegget. Litt

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNHOLD Før drift Sikkerhetstiltak...3 Navn på og funksjoner for delene...5 Forberedelser før bruk...9 Slik

Detaljer

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRK 63/71 ZE. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRK 63/71 ZE. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK 63/71 ZE Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER

FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER HURTIGVEILEDNING Samsung Nordic Smart FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Display på fjernkontrollen Ingen benyttet funksjon Smart Saver Gir lavere enegiforbruk i kjøling Turbo Hurtig avkjøling Temp/temperatur

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

KABLET FJERNKONTROLL

KABLET FJERNKONTROLL KABLET FJERNKONTROLL BRUKERVEILEDNING Korrekt bruk for effektiv energisparing Takk for at du har kjøpt den kablede fjernkontrollen. Denne brukerveiledningen beskriver de sikkerhetshensynene som må tas

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer