ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78"

Transkript

1 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr årgang

2 VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott sted for sitt hofte- og knemøte ved sjøkanten på Holmen Fjordhotell. Kurset gikk over tre dager, hvorav den første halvannen dagen var forbeholdt temaet hofteprotese og siste halvannen dag kneprotese. Vel 30 leger var påmeldt til de to sesjonene. Deltagerne var en blanding av alt fra godt erfarne ortopeder til assistentleger/ LISer. Hoftemøtet var delt i 8 sesjoner med blant annet tilganger, valg av protese, artikulasjoner, gjesteforelesning og vanskelige primære hofter som interessante temaer. De vanlige tilganger ble gjennomgått og det ble argumentert for og imot de forskjellige tilganger. Det ble referert til Cochrane, som ikke sikkert kunne bekrefte den økte luksasjonstendens man har brukt som argument mot bakre tilgang, men også påpekt at det manglet god forskning på dette området. Figved, Wangen og Nordsletten argumenterte for henholdsvis total usementert, omvendt hybrid og total sementert protese. Halland refererte fra registeret hvor man hadde sett på antatt beste alternativ innenfor de tre kategorier proteser nevnt over. Ingen sikker forskjell kunne påvises, men bruk av mange forskjellige protesetyper gjør gruppene sementert, usementert og hybrid vanskelig å sammenligne. David Beverland fra Belfast kom med ti tips for innsetting av total hofteprotese. Her ble blant annet viktigheten av Faglig ansvarlige: Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Gjesteforelser Dr. David Beverland, Belfast. Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. leiring og bruk av det transversale acetabularligament (TAL) for korrekt koppplassering påpekt. Under kasuistikkpresentasjonen av vanskelige primære hofter ble problemet med vid proximal og trang diafysær femur presentert med fare for kun distal fiksering av stammen. Bruk av margbor for å avhjelpe denne problemstillingen ble poengtert. Hver dag ble det servert lunch fra et meget godt variert lunchbord. Andre dag reiste noen hjem etter avsluttet hoftesesjon, noen kom til for å få med seg knerunden. Knerunden var delt i 6 sesjoner. Beverland hadde en av disse. Her ble balansering av kneet uten collateralligament frigjøring debattert. Kapselfrigjøring eller capsulotomi ved stivt kne ble gjen- 2 ORTOMEDIA

3 VIGNETTEKST Overlege Jan-Erik Borge, Sykehuset i Vestfold, Larvik. Faglig ansvarlig Overlege Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss. Overlege Bjørg Kiste Bryne, OUS, Ullevål. INNHOLD 02 Ortomedic hofte- og knemøte 04 Ortomedic hofte - og knesymposium for opr. sykepleiere. 06 MIS kadaverkurs. 07 Ortomedic med utstilling på SOF 08 Nordic Scoliosis Deformity Society. 09 Velkommen til Ortopedisk Høstmøte Birkebeinerrittet E-resept 12 ArthroLondon 13 Arthrex Synergy HD3 Overlege Lukas Månsson, Vestre Viken, Sykehuset Buskerud. Dr. David Beverland, Belfast. Overlege Wender Figved, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum. 14 Navigasjon på ØNH-kirurgi 15 Ortomedic orienterer nomgått. Videre presentertes forhold som påvirket elevasjon av leddlinjen og hvordan man skulle håndtere dette. En sesjon med såkalte Hot issues tok for seg blant annet sementert vs usementert kneprotese og anbudsrunders betydning for kvaliteten av protesekirurgi. Fredagen var øremerket det tunge temaet kneproteserevisjoner hvor blant andre Florian Dirisamer fra Linz bidro. Dette var et meget vellykket møte både faglig og sosialt. Takk til Ortomedic og fakultetet for et godt arrangement. Jan-Erik Borge Seksjonsoverlege Ortopedisk avdeling Larvik, Sykehuset i Vestfold UTGIVER Ortomedic AS TLF FAKS BESØKSADR. Vollsveien 13E, 1366 LYSAKER POSTADR. Postboks 317, 1326 LYSAKER E-POST WEB REDAKTØR Kjell Thygesen TRYKK Nordberg Trykk AS GRAFISK DESIGN/PRE-PRESS Ole Christian Rotvold Ingen artikkelforfatter mottar noen form for honorar for innlegg i Ortomedia. Faglige kurs som omtales i Ortomedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. ORTOMEDIA 3

4 VIGNETTEKST HOFTE- OG KNESYMPOSIUM Ortomedic hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjelll, september 2012 Faglig ansvarlige for symposiet, Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Professor Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Overlege Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss. ortomedic arrangerte september kne- og hoftesymposium for operasjonssykepleiere på Storefjell høyfjellshotell. Symposiet ble arrangert for første gang i 1996, og dette var det 9. i rekken. I år deltok 70 operasjonssykepleiere fra hele landet. I naturskjønne omgivelser hadde vi to innholdsrike dager både faglig og sosialt. Temaet for lørdagen var hofteproteser. Forelesere var professor Lars Nordsletten og overlege Helge Wangen. Gjennom gode og engasjerende foredrag med bilder og statistikker fikk vi høre om indikasjoner for utvelgelse av pasient, ulike leiringer og kirurgiske tilganger. Fordeler med sementert/usementert protese 4 ORTOMEDIA

5 STOREFJELL 2012 Ortomedic Hofte- og Knesymposium for operasjonssykepleiere har vært arrangert i en rekke år. Det første seminaret var i 1996 og siden har over 1000 sykepleiere deltatt. Det var mange spørsmål fra symposiedeltagerne. med aktuelle teknikker ble også forelest i. Dagen ble avsluttet med temaet revisjonskirurgi. Søndag var viet kneproteser. Foreleser var Odd Warholm, som først underviste i kneets biomekanikk og indikasjoner for total kneprotese. Deretter presenterte han operasjonsteknikk ved total kneprotese. Etter pause var temaet uniprotese. Siste del av søndagen ble viet revisjon av total kneprotese og fast-track kneprotese. I dag får, i følge Warholm, ca pasienter ny kneprotese per år, og Warholm påpekte særlig de viktigste elementene for et godt langtidsresultat. I pausene var det mulighet for å besøke Ortomedic sin innholdsrike utstilling og mange spørsmål ble besvart av ivrige ortomedicere! Det var begge dagene mulighet for deltakerne til å stille spørsmål og å komme med kommentarer underveis. Utveksling av erfaringer og diskusjoner er alltid like spennende og fruktbart. Mange av oss kunne dra hjem med flere temaer for videre diskusjon i egen avdeling. Programmet for helgen ga også deltakerne litt fritid. Mange valgte å ta en tur ut i naturen eller bare nyte fjellheimens ro og fred i Storefjells naturskjønne omgivelser. Tusen takk til Ortomedic for flotte og lærerike dager! Opr. sykepleiere Randi Sand og Nora Skånøy, St. Olavs Hospital Artikkelforfatterne opr. sykepleiere Randi Sand og Nora Skånøy, St. Olavs Hospital, Trondheim. ORTOMEDIA 5

6 MIS KADAVERKURS Fakultetsmedlem Mr. Kanna Gnanalingham, England. Overlege Frode Kolstad, OUS, Rikshospitalet. Produktspesialist Astrid Trøim, Ortomedic. Artikkelforfatter Dr. Viljar Hansen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. MIS kadaverkurs - rygg barcelona september 2012 I rammen av DePuy ble det arrangert mini-innvasivt ryggkurs i Barcelona med praktiske øvelser på kadaver. Vi var to nordmenn ved kurset, Frode Kolstad fra nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet i Oslo og meg selv, Vinjar Hansen fra ortopedisk avdeling, Lillehammer sykehus. Med oss underveis var Astrid Trøim fra Ortomedic, som med stø hånd og vennskapelig tone geleidet oss gjennom kurset. Det var en varm velkomst i Barcelona med 25 grader og et innbydende hotel i Gaudi-stil. Kurset ble holdt i Universitetssykehusets anatomiske lokaler like i nærheten. Før de praktiske øvelsene fikk vi en god teoretisk innføring i MIS kirurgi med god forklaring av aspektene rundt perkutan innsetting av pedikelskruer lumbalt og torakalt med Viper 2 systemet. 6 ORTOMEDIA Dette ble så utført på kadaver med miniinvasive teknikker under røntgenkontroll. Vi hadde god veiledning underveis av Mr. K. Gnanalingham som ga oss gode tips. Senere ble vi introdusert for vertebroplasti og augmenterte skruer ved osteoporose, med sement med spesiell viskositet. Senere var det åpent for diskusjon med auditoriet og våre internasjonale kolleger. Dag to fortsatte vi med teoretisk input rundt dekompresjon og diskektomi med tubulære retraktorer i MIS stil. De som er kjent med TLIF fra tidligere via større tilgang, ville kjenne seg godt igjen her, men Pipeline og Spotlight instumenta riene fra DePuy var til god hjelp og skånsom mot vev og muskulatur grunnet den mindre tilgangen. Dette er, festet på ramme, svært stabile alternativer til den klassiske Caspar. Selve facett-ektomien ble her gjennomført med meisel, men dette er fullt mulig og ofte gjort med stanser og fres. Etter diskektomien ble det satt inn selvekspanderende Concord Cage/bur under god veiledning av Mr. K. Gnanalingham. Til avslutning fikk vi mye tips og triks fra Prof. C. Wimmer. Dermed hadde vi optimalt utgangspunkt for vår hospitale implantasjon og omgang med dette instrumentariet, som ved rett indikasjon kan hjelpe mange smertepasienter. Vi takker for en innholdsrik og meget lærerik tid i Barcelona. Dr. Viljar Hansen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

7 SOF 2012 Ortomedic med utstilling på SOF SoF Svensk ortopedisk Forening sitt årsmøte. For første gang på 26 år hadde Ortomedic AS utstilling under egen logo i et annet land. Anledningen var SOF 2012, Svensk Ortopedisk Forening sitt årsmøte. Dette er Sveriges svar på Ortopedisk Høstmøte i Norge. Møtet ble i år arrangert i Kristianstad i Østre Skåne, Sveriges Provence, som det blir kalt. Ortomedic er distributør/agent for Simbionix i Norge, Sverige og Danmark. Simbionix er en av de fremste produsenter av medisinske og kirurgiske simulatorer i verden. Firmaet er opprinnelig amerikansk, med forskning, produktutvikling og produksjon i Tel Aviv, Israel. Kongressen ble avholdt på Kristianstad ARENA, som er en stor idrettshall tilrettelagt for kongresser. Noen av symposiene ble avholdt på YLLAN konferansesenter, som ligger i umiddelbar tilknytning til ARENA. Det som i hovedsak skiller dette møtet fra det norske, er at dette er for flere yrkesgrupper innen ortopedien. Legesekretærer, arbeidsterapeuter, sykegymnaster, sykepleiere, operasjonssykepleiere, ortopedi-ingeniører og leger (ortopeder) er alle på samme møte. Det er flere tusen deltakere og mer enn 80 utstillere. Det var spennende å se på den positive responsen på vår lille utstilling. Det ble knyttet mange kontakter og mange viste interesse for dette nye produktområdet for Ortomedic og også for ortopedene. Medisinsk og kirurgisk simulering er virkelig satt på dagsorden innen sykehusvesenet, og flere steder bygger opp egne simulatorsentre. Arthro-Mentor er en simulator for artroskopisk kirurgi innen kne og skulder. Simulatoren er en avansert datamaskin med en kne- og skuldermodul. Man går inn med et skop og diverse instrumenter i modellen, og det man ser på skjermen er temmelig realistisk i forhold til det man ser ved vanlig kirurgi. Alt er virtuelt, og gjør man en feil kan man bare begynne på nytt. Her kan legene trene uten fare for pasientens helse. Det er er stor begeistring for denne type apparater innen flere kirurgiske grener. Det er i dag helt utenkelig å slippe en pilot opp i et fly uten mange timer i en simulator. Kirurger derimot trenger ikke dette - et tankekors for mange. I Sverige og Danmark diskuteres det å innføre dette som en obligatorisk del av utdannelsen. Hillerød Hospital nord for København, Silkeborg sykehus, Karolinska sjukhuset i Stockholm og Sørlandet sykehus i Arendal har alle anskaffet denne simulatoren. Ortomedic har store forventninger for fremtiden når det gjelder dette produktområdet. Ta gjerne kontakt med: Arvid Lunde, Produktsjef IGS / Navigasjon / Simulatorer, Ortomedic. ORTOMEDIA 7

8 NORDISK SCOLIOSIS DEFORMITY SOCIETY Nordic Scoliosis Deformity Society Marstrand , 2012 årets Nordic Scoliosis Deformity Society (NSDS) var lagt til det lille samfunnet Marstrand, som ligger i havgapet rett nord for Gøteborg. Et lite samfunn med et pittoresk fort og lang historie som faktisk startet i Norge! Norske Kong Håkon Håkonsen fant i det 13. århundret veien ned langs svenskekysten og grunnla landsbyen. En landsby vokste frem i forbindelse med sildefisket. Etter overgangen til Sverige i 1658 ble Carlstens festning bygget ved Marstrand. To ganger har festningen blitt erobret av henholdsvis den norsk-/ danske statholder Gyldenløve og admiral Tordenskiold. Festningen ble begge ganger gitt tilbake til svenskene som følge av forhandlinger. I dag er Marstrand et populært sommersted og en av Sveriges fremste seilsporthavner. Omtrent 200 deltagere fant veien hit for å være med på Nordic Scolioses Deformity Society. Årets møte ble holdt sammen med kollegaer fra Nederland. Fra Norge stilte blant andre Dr. Andreas Seip fra Haukeland Sykehus. Dr. Seip holdt et foredrag om «Mechanical properties of spinal implants». Konklusjonen her var at blant de testede implantatene, så var det ingen som klart utpeket seg som overlegen. Dr. Seip ble spurt av en kollega om hvilken som er best. Det diplomatiske svaret var at alle leverandører holder hva de lover i forhold til minimumskravene som er satt av internasjonale kvalitetsorgan. Infeksjoner var også et tema på denne kongressen. Dr. Acke Ohlin fra Malmö snakket om sen-infeksjoner etter fusjonskirurgi. Dr. Ohlin fulgte pasienter i 2 år. Det var to pasientgrupper: pasienter operert med Isola stål-implantater og pasienter operert med Expedium titanimplantater. Infeksjonsraten registrert etter 2 år var for stål-gruppen 5.3 % og for titan-gruppen 0.4 %. Flere kommenterte etter foredraget at de har sett lignende resultater etter å ha byttet fra stål til titan implantater. Overlege Andreas Seip, Helse Bergen HF, Haukeland Sykehus. Industrien var representert med ca. 10 firmaer. Generelt var utstillerne ikke spesielt fornøyde med besøket på standene. Vi håper at dette vil forbedre seg til neste gang... 8 ORTOMEDIA

9 ORTOPEDISK HØSTMØTE 2012 ORTOPEDISK HØSTMØTE 2012 I år som tidligere år stiller vi med våre produktspesialister. Her er noen samlet under fjorårets vellykkede Høstmøte. ortopedisk Høstmøte arrangeres fra 24. til 26. oktober på radisson Plaza Hotel i oslo. I god tradisjon vil ortomedic delta aktivt på Høstmøtet. I tillegg til ortomedic Skuldersymposium og Hoftesymposium vil vi, under generalforamlingen, dele ut Charnley stipendiet. SYMPOSIUM: SKULDERPROTESER SYMPOSIUM: HOFTEPROTESER ORTOMEDIC SKULDER SYMPOSIUM RADISSON BLU PLAZA - ONSDAG 24. OKTOBER 2012 KL. 12:15 13:45 I MØTEROM: EKEBERG, 33 ETASJE PROGRAM Ulike tilganger ved skulderprotese kirurgi Global Unite skulderprotese plattform Tips & Tricks Foredragsholder: Dr. Anders Ekelund, Capio, St. Görans Hospital Stockholm Moderator: Prof. Arild Aamodt, Lovisenberg Diakonale Sykehus ORTOMEDIC HOFTEREVISJON SYMPOSIUM RADISSON BLU PLAZA - TORSDAG 25. OKTOBER 2012 KL. 13:00 14:30 I MØTEROM: BASE-ONE 1.ETG PROGRAM Conservative Revision Revision hip surgery with use of modular stems Foredragsholder: Dr. Hasnat Minhas, United Lincolnshire Hospitals, England Moderator: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum Det vil bli servert Lunch ORTOMEDIA 9

10 BIRKEBEINERN 2012 Birkebeinerrittet 2012 Fredagens sykkelritt med ortomedic-g jengen Ortomedicere klare for Birken: Arvid Tjomsland, Svein Qvigstad, Henrik Forsberg, Ingar Grytnes, Alice Slinning, Anders Sundal, Astrid Trøim, Lars Narvhus, Thormod Dønås og Emil Magnussen. Fredag 23. august klokken sto 15 syklister fra Ortomedic klare på startstreken i Rena for å gi seg ut på 94,6 km av Fredagsbirken over fjellet til Lillehammer. Endelig var dagen her, som en del syklister både hadde ventet på i spenning og gruet seg litt til. Akkurat i de siste minuttene før start var det nok noen som rakk å tenke at tiden fra påmelding på senhøsten året før, hadde gått litt for fort, og litt for mange av treningsturene uteblitt. I tillegg hadde det vært en regnfull sommer, og den siste uka før start var ikke noe unntak. Noen var mer bekymret enn andre og hadde sikret seg godt med en sekk på 16 kg (!!), nok mat og klær for å overleve noen dager på fjellet. Andre sto med bagasjevekten kvelden før start 10 ORTOMEDIA og fintilpasset innholdet i sekken for å komme nærmest mulig de obligatoriske 3,5 kiloene. Regnet som datt ned på bussturen til Rena ga seg akkurat i tide, og i grått vær syklet vi samlet frem til første motbakke. Oppover i den 15 km lange motbakken ble gruppa fort spredd utover feltet. Noen åpnet optimistisk, andre la i vei med førstegangsstartende fornuft. De fleste fant seg et hjul å følge for å gjøre ferden opp litt lettere. På toppen av bakken begynte skyene å sprekke opp, og utover i rittet var det sol og klar himmel, noe som varte hele veien inn til mål for de fleste. Temperaturen holdt seg på gode grader. Det viste seg vel senere at den første bakken var barnemat i forhold til det som skulle komme. Særlig var Rosinbakkene og de siste kneikene opp til toppen ved Sjusjøen tøffe. Derifra og inn til mål gikk det unna, med livet som innsats ned utforkjøringene i opp til 70 km/t. Arrangøren hadde gjort en imponerende innsats for å klargjøre traséen, slik at vi kunne sykle nesten hele veien. Underlaget bød likevel på problemer for noen, og et par hadde et lite, men heldigvis ikke altfor ublidt møte med grøftekanten. Verre var det vel da en av våre syklister mistet balansen på sykkelen ved en unnamanøver, og i fallet tok med seg en annen uheldig syklist. Resultatet var et forhjul som sto i vinkel. Noen ikkekonkurranse mennesker mener at han burde gitt fra seg sitt eget forhjul ved den anledningen, men som det konkurranse-

11 ORTOMEDIC INFORMERER En sliten gjeng i målområdet: Ingar Grytnes, Øyvind Størkersen, Andreas Hauger, Arvid Tjomsland, Henning Borge, Svein Qvigstad og Emil Magnussen. Knut Eggestad i full fart, litt varm og i oppoverbakke, siden han har "kastet" Ortomedic-jakka. Anders Sundal også i full fart - raskere en kameraet. menneske han er, var dette aldri aktuelt. Mens nesten halve firmaet var på sykkeltur, kunne resten av Ortomedic sine ansatte sitte samlet på kontoret og følge alle syklistene på ferden over fjellet, takket være den fantastiske teknologiske verden vi lever i. Vi kom i mål i Lillehammer én etter én i strålende vær, og førstemann i mål ble stående igjen i målområdet for å ta i mot sine med-ortomedicere. Dette ble raskt en stor gruppe i flotte, like drakter, og gratulasjonsmeldingene lot ikke vente lenge på seg fra de ivrige kollegaene på kontoret. Etter rittet var det samling på Hafjell, trygt under tak for regnet, som startet en times tid etter at førstemann kom i mål. Der hadde vi en fantastisk avslutning på dagen, men det skal vel nevnes at det ikke ble en sen kveld, alle fikk erfare at 94,6 km merkes på kroppen. Lørdag morgen satt alle i bilen og heiet på vår øverste sjef, Thormod Dønås, som raste over fjellet som eneste Ortomedicer i hovedrittet. Han hadde nok alle tidene i hodet, og klarte å slå alle utenom én. En meget imponerende prestasjon for 60-års jubilanten. Fasit ble 16 fullførte av 16 startende, og nesten alle var enige om at vi stiller til start i 2013 også, en fantastisk opplevelse! Emil Magnussen og Svein Qvigstad E-RESEPT: NASJONAL INNFØRING AV ELEKTRONISK RESEPT Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at elektroniske resepter skal innføres i Norge. Det er Helsedirektoratet som står for gjennomføringen av prosjektet og e-resept skal være i bruk over hele landet i I følge nettsidene til Helsedirektoratet bruker over halvparten av kommunene nå elektroniske resepter pr. juni Hittil er det sendt omtrent to millioner e-resepter gjennom systemet. I løpet av høsten 2012 innføres også e-resept i Oslo og Akershus. Den nye reseptordningen øker sikkerheten og forenkler hverdagen for både befolkningen, leger, apotek og bandasjister. Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept. For brukere lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: mineresepter.no som gir god oversikt over gyldige e-resepter. Resepter er personsensitiv informasjon så ivaretagelse av god datasikkerhet har vært sentralt i implementeringen av løsningen. Ortomedic er en betydelig leverandør av taleventiler og forbruksutstyr til laryngektomerte og vil i løpet av oktober 2012 være i stand til å håndtere elektroniske resepter. Dette vil medføre en forenkling for både bruker og leverandør ved at reseptene blir tilgjengelig elektronisk. Kilde: og ORTOMEDIA 11

12 VIGNETTEKST ArthroLondon London september, 2012 Produktsjef Andreas Hauger og Overlege Kristjan Valdimarsson fra Nordlandssykehuset, Bodø. arthrex s 4th International Symposium of Surgical and Biological Treatments in Orthopaedics, Sports Medicine and Distal Extremity Pathologies ble arrangert i ExCeL ICC Capital Suites i London september Dette senteret, som ligger i hjertet av London`s Royal Docks, var også vert for sommer OL og Paralympics tidligere i sommer. Dette symposiet har tidligere vært arrangert i Køln 2 ganger, München og Miami. 22 norske ortopediske kirurger reiste over i regi av Ortomedic. Geografisk kom disse fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Vi ble alle innlosjert på The Strand Palace Hotel mellom Covent Garden og Charing Cross. Symposiet hadde totalt ca 1200 deltagere fra hele verden. Disse brukte villig mentometerknappene for å dele sine synspunkter. Symposiets fakultet besto 12 ORTOMEDIA Overlege Sigurd Liavåg, Sykehuset Sølandet, Arendal. Artikkelforfatter Overlege Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital. Overlege Berte Bøe, Vestre Viken, Ringerike Sykehus og Avdelingssjef Anders Sundal, Ortomedic. av 75 forelesere fra 20 land. Det var under den faglige delen lagt mye vekt på levende kirurgiske demonstrasjoner på preparat umiddelbart etter en teoretisk gjennomgang av samme tema. Programmet den første dagen omhandlet kneosteotomier, patellakirurgi, bruskreparasjon, kneligament rekonstruksjoner og kneproteser. Den andre dagen omhandlet osteosynteser, skulderproteser, rotator cuff, skulder instabiliteter, AC-ledd, håndkirurgi og fot/ankel/legg kirurgi. Kurset hadde mange høydepunkter som kan være verdt å ta med seg videre. Den første dagen ble all innside ACL rekonstruksjoner med Flipcutter demonstrert. Gordon MacKay fra Skotland viste hvordan han brukte akutt percutan intern bracing med sutur med ankerfiksasjon på akutte sidebåndsskader i kne istedenfor utvendig brace. Produktsjef Espen Follå viser det nye racket Synergi til Overlege Asle Kjellsen, Helse Bergen HF, Haukeland Det ble også demonstrert nytt guideutstyr for PLC rekonstruksjoner. Det ble med vekslende hell lagt mye vekt på å forsøke å vise at Platelet Rich Plasma (PRP) har en plass i behandlingen av en rekke lidelser. På lørdagen var skulder hovedtema. Forskjellige måter å gjøre Latarjet prosedyrer både åpent og skopisk ble demonstrert. Forskjellige implantater for dette ble også vist. Artroskopisk skulderprotese ble også demonstrert både teoretisk og praktisk. Det var under kurset en god faglig og sosial tone mellom de norske deltagerne, som hadde felles velsmakende middager. Neste år heter symposiet ArthroParis og arrangeres juni. Overlege Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital.

13 ENDOSKOPISK VIDEOSYSTEM Arthrex Synergy HD3 endoskopisk videosystem arthrex har siden tidlig 80 tallet vært kjent for å være i en egen divisjon når det gjelder innovasjon og nyutvikling av instrumenter og implantater til artroskopisk kirurgi. Innen fagområdene skulder, kne, hofte og distale ekstremiteter utvikles det årlig mange unike løsninger. ACT - «ARTHREX CALIFORNIA TECHNOLOGY» Innen segmentet «kapital utstyr», har Arthrex i mange år produsert egen shaver og pumpe, mens visualisering har blitt levert i godt samarbeid med Olympus og Storz. For 2 år siden kjøpte Arthrex firmaet Pointe Conception Medical. Dette selskapet besto av til sammen 7 designere og ingeniører innen kamera og optikk. Selskapet fikk navnet Arthrex California Technology group, og har på 2 år vokst fra 7 til 70 ansatte. Dette viser at Arthrex mener alvor av satsningen også innen segmentet kapitalvare. SYNERGY HD3 Synergy HD3 ble lansert på AAOS, San Fransisco i år, og er et helt nytt system som kan kalles en liten revolusjon innenfor visualisering. I dette systemet finner du LED lyskilde, kameraenhet i full HD og et komplett dokumentasjonssystem. Alt dette får plass i én konsollboks. Resultatet er et artroskopirack som er enklere å håndtere og tar mindre plass på operasjonsstuen. Av alt som tilbys ved Synergy HD3 er det viktigst å understreke bildekvaliteten. Med egenprodusert optikk som er optimalisert til kamerahodet vil du få et perfekt bilde med full fokus i hele bildet og dybden. Dette fordi at lysåpningen i begge ender av optikken er optimalisert i forhold til chipen inne i kamerahodet. Tilbakemeldingen fra brukere over hele verden er at bildekvaliteten er av det beste på markedet i dag ARTHREX JOBBER MED APPLE Synergy HD3 har et utall av funksjoner som gir brukeren det beste innenfor bildebehandling og overføring av data. Funksjonene finnes i systemet og det er opp til brukeren å velge hva man vil benytte av disse mulighetene. Til systemet følger det med en «tablet» (Ipad). Med denne kan du styre hele racket. For eksempel stille knappefunksjoner på kamerahodet, velge kirurg, type inngrep og pasient. Synergy er web basert, dvs. at dokumentasjonsenheten har en egen IP adresse. Dette gjør det mulig for en kirurg å invitere kollegaer fra nesten hvor som helst i verden, såfremt de har Bruce Kennedy fra ACT demonstrerer Synergy HD3 en internettoppkobling, til å følge operasjonen live. Etter operasjonen kan kirurgen, med passordlåst minnebrikke, laste over de bilder og videoer som ble tatt. Med en Ipad kan man laste ned Arthrex Surgeon App hvor bildene kan overføres fra systemet og bearbeides videre på Ipaden. Synergy HD 3 vil være utstilt på Ortomedic sin stand under Ortopedisk Høstmøte. Velkommen til en demonstrasjon av et unikt system! ORTOMEDIA 13

14 ØNH NAVIGASJON Dr. Gulati opererer her med reflektorer på instrumentene. Bildet til høyre: Et typisk oppsett, med kamera som overvåker instrumentene, dataskjermen med CT-bildene og instrumentene på skjermen. Skjermen kan deles i 4, og her har vi lagt inn live videobilde i den ene delen av skjermen slik at kirurgen ikke trenger å flytte blikket til andre monitorer. Navigasjon på ØNH-kirurgi Intervju med Dr. o. l. Shashi gulati ØnH-avd. Helse bergen, Haukeland sykehus navigasjon har gjort sitt inntog i flere kirurgiske grener. Det er stor interesse rundt dette, men det er også mye uvitenhet og mange myter. Ortomedic representerer Brainlab, verdens ledende utstyrsleverandør innen kirurgisk navigasjon, i Norge. Vi vil i de kommende nummer av Ortomedia forsøke å orientere litt om hva det er, hva det kan brukes til og hvilke fordeler det kan ha. Vi vil gjøre dette ved å snakke med brukerne innen forskjellige kirurgigrener. Kirurgisk navigasjon kan sammenliknes med GPS (Global Position System) som vi kjenner fra skips- og bilnavigasjon. Ved hjelp av et infrarødt kamerasystem, en computer med software og markører på instrumentene, er kirurgen istand til å vite eksakt hvor instrumentene befinner seg på CT eller MR bilder. Øre-Nese-Hals kirurgene har tatt dette i bruk flere steder. Haukeland Sykehus er et av de sykehusene som har brukt navigasjon en god stund. ØNHavdelingen anskaffet sitt eget utstyr for to år siden. 14 ORTOMEDIA Ortomedia har snakket med Dr. O. l. Shashi Gulati som er den som bruker dette mest. I begynnelsen av så han navigator for første gang på diverse møter og kongresser. Da han i 2004 hospiterte i Graz så han den i bruk og ble veldig fasinert over alt en kan utføre med navigasjon. Han så det også på American Academy ENT i Chicago i 2008, på årskongressen for hode- og halskirurgi, og jobbet etter dette for å få anskaffet det på Haukeland. Dr. Gulati forteller at de bruker dette ca. 1-2 ganger i uka, da kun på SOP (sentraloperasjonen) og ikke på DK (dagkirurgen). De bruker det i liten grad på vanlig, enkel FESS-kirurgi, men på mer kompliserte tilfeller av FESS for å unngå ekstern tilgang. De har også stor nytte av det ved revisjonskirurgi der det ofte kan være dårlig med tydelige anatomiske landemerker. Ved lesjoner utenfor bihulene er det helt klart en stor fordel å bruke navigasjon da man kan gjøre kirurgien langt mindre invasiv, sier Dr. Gulati. I risikoområder, der det er fare for å ødelegge vitale nerver og strukturer, er det også til stor hjelp. Ved et kasus med stor soppinfeksjon i orbita apex, klarte han å fjerne alt det infiserte vevet og dermed gjøre pasienten frisk. Dette ville vært vanskelig uten presis navigasjon sier Dr. Gulati. De har behandlet flere tilfeller av CSF lekkasjer (lekkasje av cerebrospinalvæsken) der de har hatt stor nytte av navigasjonsutstyret. De bruker det også ofte ved biopsier, da de kan være helt sikre på hvor de tar biopsiene og dermed stille en riktigere diagnose. I tillegg bruker de utstyret ved intraorbitale tumores og endoskopisk orbitadekompresjoner. ØNH-kirurgene opererer ofte sammen med nevrokirurgene ved vanskelige kasus med skallebasis patologi og der er navigasjon svært nyttig. Dr. Gulati sammenfatter fordelene med navigasjonskirurgi i følgende: Sikrere, tryggere, mindre invasiv og mer skånsom kirurgi. Ortomedia takker Dr. Shashi Gulati for hans velvillighet til å dele sin kunnskap med oss.

15 BERCHTOLD CHROMOPHARE LED F 628 / F 528 OPERASJONSLAMPER Chromophare LED F 628 og F 528 er siste generasjon LED lamper hvor reflektorteknologi igjen er valgt for optimalt lys. Disse er også valgt som operasjonslamper til flere sentrale sykehus. Alle lampene er klargjort for bruk av trådløst kamera, og har som standard 4 fargevalg for operasjonslyset. Lampene har opptil lux lysstyrke og er meget fleksible med hensyn til muligheter for betjening enten på arm eller på vegg. All fokusering, valg av fargetemperatur og intensitet foregår med dataoverføring fra kontrollen til lampehodene. Fokusering skjer også elektronisk fra det sterile håndtaket sentralt i lampehodet. Det er derfor ingen bevegelige deler i lampehodene. Ta kontakt med vår produktsjef Bjørn Tomterstad for mer informasjon og demonstrasjon. ORTOMEDIC INFORMERER ALTRUS TISSUE FUSION SYSTEM altrus Tissue Fusion System, er det nyeste produktet innen vessel sealing fra ConMed Electrosurgery. Apparatet kan monteres på eksisterende diatermiapparater, eller brukes alene som et separat apparat. Håndsettene kommer i Maryland utførelse, på 16, 23 eller 32 cm lengde, 5 og 10 mm tykkelse. Disse har manuell og automatisk sealing og bladløs disseksjon. Siden systemet baseres på varme, og ikke strøm, kan den også brukes innen «våt» kirurgi. Ta kontakt med vår produktsjef Knut Eggestad for mer informasjon og demonstrasjon. HØSTMØTE ØNH SPESIALISTER NEVROKIRURGISK HØSTMØTE 2012 SOM TIDLIGERE ARRANGERES ØNH HØSTMØTET PÅ GRAND HOTELL I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica og Atmos Mellomøreproteser fra Kurz Undersøkelsesenhet fra Atmos Pasientstol fra Atmos Endoskopi / stroboskopi fra Atmos Lyskilde og hodelampe fra BFW Diatermi fra ConMed Osteosynteseutstyr fra Biomet Microfixation I ÅR ARRANGERES HØSTMØTE I BJØRVIKA KONFERANSESENTER I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskopi fra Leica Pasienttilpasset kranieimplantat fra Biomet Microfixation HTR Nakkefiksasjon, Mountaineer fra DePuy Spine ORTOMEDIA 15

16

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

TELEKIRURGI I ET RETTSLIG PERSPEKTIV MED SPESIELL VEKT PÅ ETIKK, SAMTYKKE OG ANSVAR

TELEKIRURGI I ET RETTSLIG PERSPEKTIV MED SPESIELL VEKT PÅ ETIKK, SAMTYKKE OG ANSVAR Complex nr. 5/2008 Bjørn Ivar Christie Østberg TELEKIRURGI I ET RETTSLIG PERSPEKTIV MED SPESIELL VEKT PÅ ETIKK, SAMTYKKE OG ANSVAR Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

World parkinson congress 2010

World parkinson congress 2010 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2010 - årgang 26 World parkinson congress 2010 side 9 Portrett: Alene uten å være alene side 25 Birken side 21 l e d e r innhold World parkinson congress 2010

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen.

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen. BEKKEN I FOKUS Nr. 2/2008 - Årgang 5 - Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - Veien tilbake til arbeidslivet Intervju: Lise Moursund Nystad Innlegg: Heidi E. Thorbjørnsen BEKKEN I F KUS

Detaljer